Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente"

Transcriptie

1 Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente

2 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Wat bedoelen wij met bepaalde begrippen? 3 2. Welk bedrag wilt u verzekeren? 3 3. Wanneer begint uw verzekering? 3 4. Wanneer stopt uw verzekering? 4 5. Wie krijgt de uitkering? 4 6. Wanneer begint de uitkering? 5 7. Wanneer stopt de uitkering? 5 8. Hoe hoog is de uitkering? 5 9. Wanneer is er helemaal geen uitkering? Hoeveel premie betaalt u en wanneer? Betaalt u nog andere kosten? Wilt u de verzekering niet? Kunt u uw verzekering wijzigen? Uw verzekering en de belasting Wie zijn wij? 7 Bijlagen I. De kleine lettertjes 8 II. Toelichting 9 Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente 2

3 Algemene voorwaarden 1. Wat bedoelen wij met bepaalde begrippen? U hebt de Loyalis Nabestaandenverzekering bij ons afgesloten. Of misschien wilt u dat doen. Wat mag u van ons verwachten? En wat verwachten wij van u? Lees hierover alles in deze polisvoorwaarden. Wie is de verzekeringnemer: de persoon die de verzekering afsluit en de premie betaalt; de verzekerde: als deze persoon overlijdt, krijgt de begunstigde de uitkering; de begunstigde: de persoon die de uitkering krijgt. Dit is de partner van de verzekerde. U verzekert een uitkering voor uw partner als u zelf overlijdt. Of u verzekert een uitkering voor uzelf als uw partner overlijdt. Een kind mag geen verzekerde of begunstigde zijn. Op uw polis staat wie de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde is. Uw partner Uw partner* is uw echtgenoot of echtgenote. Of de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap hebt. Het kan ook de ongehuwd volwassene zijn die op uw woonadres staat ingeschreven en met wie u meer dan zes maanden samen een huishouding voert. Deze persoon is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn. * Met partner bedoelen we ook ex-partner. 2. Welk bedrag wilt u verzekeren? Met de Loyalis Nabestaandenverzekering verzekert u voor de begunstigde een uitkering (het verzekerd bedrag ) van minimaal 125 bruto per maand. U bouwt met deze verzekering géén vermogen op. Wij keren alleen een bedrag uit als de verzekerde overlijdt. Als u de verzekering afsluit, hebt u vier keuzes. Op uw polis staat wat u hebt gekozen. 1. U wilt het verzekerd bedrag: niet verhogen zolang de verzekering loopt; of jaarlijks met 1%, 2% of 3% verhogen zolang de verzekering loopt. 2. U wilt de uitkering voor de begunstigde: niet verhogen nadat de verzekerde is overleden; of jaarlijks met 1%, 2% of 3% verhogen nadat de verzekerde is overleden (zie 8). Let op! Is de uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) gestegen? Dan verhogen wij uw verzekerd bedrag ook. Dit doen we alleen als we dit bij een vorige Loyalis nabestaandenverzekering ook al met u hadden afgesproken. Dit staat dan op uw polis. De verhogingen gaan ieder jaar op 1 juli in. U krijgt dan van ons uw aangepaste polis met het nieuwe verzekerd bedrag en de nieuwe premie. 3. Wanneer begint uw verzekering? Voordat uw verzekering begint, hebben we informatie over de gezondheid van de verzekerde nodig. Wij vragen daarom eerst om een gezondheidsverklaring. Soms is een extra onderzoek door een arts of specialist nodig. Onze medisch adviseur beoordeelt de gezondheids verklaring. Zijn er geen medische bezwaren? Dan bent u meteen verzekerd en krijgt u van ons een brief met uw polis. Op dat moment gaat uw verzekering in. U betaalt pas premie vanaf de eerste dag van de maand daarna. Polisvoorwaarden juni

4 Let op! Zijn er wel medische bezwaren, waardoor wij als verzekeraar een te hoog risico lopen? Dan kunt u de verzekering niet afsluiten. Of misschien moet u een hogere premie betalen. Hiervan krijgt u eerst een offerte. Er kunnen ook andere redenen zijn om de verzekering niet af te sluiten. Bijvoorbeeld als er sprake is van fraude (zie Bijlage I). Wij vinden het belangrijk dat de nabestaandenverzekering bij u past. Maar hierover mogen wij u niet adviseren. U maakt zelf een keuze. Met de kennis- en ervaringstoets geeft u bij het aanvragen aan of u de verzekering met of zonder financieel advies afsluit. 4. Wanneer stopt uw verzekering? als u de premie niet op tijd betaalt (zie 10); op de eerste dag van de maand nadat de verzekeringnemer de AOW leeftijd bereikt; op de eerste dag van de maand nadat de verzekeringnemer overlijdt; op de eerste dag van de maand nadat de verzekerde 90 jaar wordt; op de eerste dag van de maand nadat de verzekerde overlijdt; op de eerste dag van de maand nadat de begunstigde de AOW-leeftijd bereikt of overlijdt. Dat hangt ervan af welke uitkeringsperiode u hebt gekozen (zie 7). Let op! Alleen als de verzekerde overlijdt, is er een uitkering (zie 5). In de andere gevallen niet. U kunt de verzekering ook tussentijds opzeggen met het wijzigingsformulier op onze website, per brief of per . Betaalt u maandelijks premie? Dan stopt de verzekering op de eerste dag van de maand nadat wij uw verzoek ontvangen. Betaalt u jaarlijks premie? Dan stopt de verzekering op de eerstvolgende datum (1 juli) waarop wij uw premie aanpassen. 5. Wie krijgt de uitkering? Dat bepaalt u als u de verzekering afsluit. Zolang de verzekering loopt, kunt u dit nog aanpassen. Daarna niet meer. De begunstigde krijgt alleen een uitkering als de verzekerde overlijdt zolang de verzekering loopt. Let op! Als de verzekering stopt of als u tussentijds opzegt (zie 4), is er geen uitkering. Lees meer over bijzondere situaties waarin er geen uitkering is (zie 9). Overlijden melden Nadat de verzekerde is overleden, maken wij de uitkering zo snel mogelijk in orde. Het is belangrijk dat wij meteen de juiste gegevens hebben. Kloppen de gegevens niet? Of krijgen wij bijvoorbeeld pas na een half jaar de gegevens? Dan kunnen wij ook pas daarna de uitkering (zonder rente) overmaken. Lees meer over het melden van een overlijden (zie Bijlage II). Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente 4

5 6. Wanneer begint de uitkering? De uitkering begint op de eerste dag van de maand nadat de verzekerde is overleden. Stel, het overlijden is op 12 maart. Dan gaat de uitkering op 1 april in en maken wij in april de eerste uitkering aan de begunstigde over (zie Bijlage II). 7. Wanneer stopt de uitkering? Dat staat op uw polis. Het hangt er namelijk vanaf of u hebt gekozen voor periode a of b. De uitkering stopt: a) als de begunstigde de AOW-leeftijd bereikt; of b) als de begunstigde overlijdt. De uitkering stopt op de eerste dag van de maand nadat de periode a of b afloopt. Uw verzekering en de AOW-leeftijd Hebt u gekozen voor de uitkeringsduur tot de AOW-leeftijd? En wijzigt die leeftijd? Dan passen wij uw premie en de einddatum van uw verzekering aan. Ook de duur van de uitkering verandert dan. Overlijdt de verzekerde? Dan loopt de uitkering door tot de AOW-leeftijd van de begunstigde op dat moment; en Verschuift de AOW-leeftijd als de begunstigde de uitkering al ontvangt? Dan loopt de uitkering door tot de nieuwe AOW-leeftijd. Passen wij uw polis aan? Dan doen wij dat altijd per 1 juli. 8. Hoe hoog is de uitkering? Nadat de verzekerde is overleden, maken wij het bedrag over dat u hebt verzekerd (zie 2). Deze uitkering is steeds een bedrag per maand. Of dit bedrag wordt verhoogd, hangt ervan af wat u bij het afsluiten van de verzekering hebt gekozen. Op uw polis staat: dat wij de uitkering niet verhogen; of dat wij de uitkering ieder jaar op 1 januari verhogen met 1%, 2% of 3%; of dat wij de uitkering ieder jaar op 1 januari verhogen met een percentage dat is gebaseerd op onze (beleggings)winst van het jaar daarvoor. Dit doen we alleen als we dit bij een vorige Loyalis nabestaandenverzekering ook al met u hadden afgesproken. Dit staat dan op uw polis. 9. Wanneer is er geen uitkering? Als de verzekerde overlijdt: door zelfmoord binnen twee jaar na het begin van de verzekering; door een misdrijf, opzet of grove schuld van de begunstigde; door een atoomkernreactie of bij niet-medische radioactieve straling; door een gewapend conflict, maar niet als de verzekerde in dienst is bij de Nederlandse Krijgsmacht of de Nederlandse Politie. Wij beëindigen dan de verzekering. Polisvoorwaarden juni

6 10. Hoeveel premie betaalt u en wanneer? Uw premie is de prijs die u voor uw verzekering betaalt. Hoeveel dat is, staat op uw polis. U betaalt deze premie aan ons via een automatische incasso. Hiervoor geeft u ons schriftelijk toestemming als u de verzekering afsluit. Wij schrijven het bedrag steeds op de eerste werkdag van de maand van uw IBAN-rekeningnummer af. Of op de eerstvolgende datum (de eerste werkdag in juli) waarop wij uw premie aanpassen. Let op! Lukt het ons niet om de premie af te schrijven? Dan krijgt u van ons hierover een brief. U hebt dan nog dertig dagen de tijd om de premie zelf aan ons te betalen. Daarna sturen we u nogmaals een herinnering. Betaalt u nog steeds niet, dan beëindigen wij uw verzekering en laten dit per brief aan u weten. Er is dan geen uitkering als de verzekerde overlijdt. Als u de verzekering toch weer wilt, moet u deze opnieuw afsluiten. U betaalt dan opnieuw de distributie kosten (zie 11). We hebben ook een nieuwe gezondheids verklaring nodig. Ieder jaar stellen wij uw premie opnieuw vast. Hiervoor kijken we naar de leeftijd van de verzekerde en van de begunstigde, en naar de uitkering die u hebt verzekerd. Voor 1 juli krijgt u van ons een brief met uw nieuwe polis en uw nieuwe premieoverzicht. 11. Betaalt u kosten? U betaalt eenmalig distributiekosten aan ons. Dit zijn kosten voor het maken en verwerken van uw verzekering. U betaalt dit bedrag via een automatische incasso, samen met de eerste premie. Hiervoor geeft u ons schriftelijk toestemming als u de verzekering afsluit. 12. Wilt u de verzekering niet? Laat u dat dan aan ons weten binnen dertig dagen na ontvangst van uw polis. Dat kan via het wijzigingsformulier op onze website, per brief of per . U zit dan nergens aan vast en u betaalt geen premie. Hebt u wel al premie betaald, dan krijgt u die van ons terug. Ook de distributie kosten krijgt u terug. 13. Kunt u uw verzekering wijzigen? Jazeker. Zolang de verzekering loopt, kunt u bijvoorbeeld uw gewenste uitkering (het verzekerd bedrag) verhogen of verlagen (zie 2). Of de duur van de uitkering aanpassen (zie 7). Bij deze en andere wijzigingen kunnen wij opnieuw om een gezondheidsverklaring of een medisch onderzoek vragen. Misschien wijzigt daarna uw premie. Gaan wij akkoord met uw wijziging? Dan gaat deze in op de eerste dag van de maand na onze goedkeuring. Let op! Als u de verzekering afsluit, staat deze op uw naam. U kunt de verzekering niet op naam van iemand anders zetten. Als u dat wilt, moet u de verzekering beëindigen en moet de ander zelf een verzekering afsluiten. Meld ook andere wijzigingen aan ons, zoals een ander (mail)adres of IBAN-rekeningnummer. Geef alle wijzigingen aan ons door met het wijzigingsformulier op onze website, per brief of per . Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente 6

7 14. Uw verzekering en de belasting U kunt uw premie van de belasting aftrekken. Dit hangt ervan af of u voldoende jaarruimte of reserveringsruimte hebt. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst. Ieder jaar geven wij aan de Belastingdienst door hoeveel premie u hebt betaald in het jaar daarvoor. Hiervan ontvangt u van ons een opgave. Over de uitkeringen betaalt de begunstigde inkomsten belasting. 15. Wie zijn wij? U sluit uw nabestaandenverzekering af bij Loyalis Leven NV. Onze verzekerings maatschappij is gevestigd in Heerlen. Lees ook ons dienstverlenings document op onze website. Polisvoorwaarden juni

8 Bijlagen I. De kleine lettertjes Wat mag u van ons verwachten? U mag van ons verwachten dat wij ons aan onze afspraken houden. Die staan bijvoorbeeld op uw aanvraagformulier, in onze brieven, in deze polisvoorwaarden, op uw polis, in s en op onze website. Wij gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die wij van u krijgen. Lees hoe wij uw privacy waarborgen (zie Bijlage II). En wat verwachten wij van u? We moeten altijd de juiste informatie van u krijgen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke gegevens zoals leeftijd en burgerservicenummer. Maar wij hebben ook de juiste medische gegevens nodig. We vertrouwen erop dat al die gegevens kloppen. Is dat niet zo? Dan kunnen wij besluiten om de verzekering te weigeren of stop te zetten. Er is dan geen uitkering. Of misschien moeten we uw verzekerd bedrag of premie opnieuw berekenen, waardoor u moet bijbetalen. Natuurlijk gaan wij er ook van uit dat u op tijd de premie betaalt. Als wij nog premie of andere betalingen van u tegoed hebben, kunnen we dat bedrag aftrekken van de uitkering die de begunstigde krijgt. Wij hebben u graag als klant. En we doen er alles aan om u als klant te behouden. Bent u niet tevreden over onze verzekering of over ons? Laat het ons weten (zie Bijlage II). Tot slot Staat er in deze voorwaarden iets anders dan op uw polis? Dan geldt wat op uw polis staat. Wij mogen deze polisvoorwaarden veranderen als wij dat nodig vinden. Hiervan krijgt u altijd bericht. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er oorlog is, gelden deze polisvoorwaarden niet. Dan is er een Noodwet. Alle betalingen zijn in euro s. De verzekering mag niet worden afgekocht. U mag de rechten ook niet aan iemand anders overdragen. Voor alles wat in deze voorwaarden en op uw polis staat, geldt het Nederlands recht. Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente 8

9 II. Toelichting 1. Overlijden melden Stap 1. Overlijden doorgeven aan Loyalis Als de verzekerde is overleden, kunt u dat aan ons doorgeven per , telefoon of brief. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur. Telefoon: Adres: Loyalis Postbus JR Heerlen Stap 2. Welke gegevens hebben we nodig? Om de uitkering te starten, hebben we de akte van overlijden of een kopie hiervan nodig. Van de begunstigde hebben we nodig: een kopie van een recent bankafschrift of een schermafdruk van internetbankieren, waarop het IBAN-nummer en de naam duidelijk zichtbaar zijn; een kopie van een geldig identiteitsbewijs; de adres- en contactgegevens. Kijk ook op 2. Privacy Wij werken volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij houden ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Hierin staan de regels van de Wbp voor banken en verzekeraars. Loyalis heeft zijn gegevensverwerkingen gemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van APG Groep NV. Deze functionaris is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegegevens (CPB). Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt hebt of om u te informeren over producten en diensten die aansluiten op uw collectieve regeling. Kijk ook op 3. Hebt u een klacht? Bent u het niet eens met een beslissing van Loyalis Verzekeringen, meld uw klacht dan eerst bij ons. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag ( Kijk ook op Loyalis Leven N.V. 1 juni 2017 Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Deze polisvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 juni Polisvoorwaarden juni

10 Loyalis Verzekeringen Postbus JR Heerlen Loyalis Leven N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer AFM-vergunningnummer Gecertificeerd ISO 9001:

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari Algemene voorwaarden januari 2017 09 041 16-12 Voorwaarden Belangrijke informatie In de voorwaarden van de leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de koopsom die

Nadere informatie

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente 90.0368.14 december 2014 Loyalis Leven N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Financiële zekerheid voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Financiële zekerheid voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Studerende kinderen, uitstapjes of een nieuwe auto. Blijft dat allemaal mogelijk als

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. In de voorwaarden van de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nabestaandenverzekering maatwerk Erfrente

Polisvoorwaarden. Nabestaandenverzekering maatwerk Erfrente Polisvoorwaarden Nabestaandenverzekering maatwerk Erfrente Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Addendum 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Grondslag van de verzekering en mededelingsplicht 3 3 Omschrijving van

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan model: LRP 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Inhoud 1. Algemeen 2. Wie zijn de verzekeringnemer, verzekerde, medeverzekerde en begunstigde? 3. Wat gebeurt er als we verkeerde

Nadere informatie

Vermogensgroeirekening

Vermogensgroeirekening Vermogensgroeirekening 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

AOW Aanvullingsplan. Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is

AOW Aanvullingsplan. Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is AOW Aanvullingsplan Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is Het duurt nog even maar wat gebeurt er als u 65 wordt? Hoe ziet uw financiële situatie er dan uit? Kunt u met uw partner verder leven op

Nadere informatie

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Productvoorwaarden Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Op de bladzijden hierna leggen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. In de voorwaarden van de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-02 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering.

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Model ORV 14 CBA Hieronder vindt u de belangrijkste informatie van deze verzekering. Op de bladzijden hierna leggen we de regels van deze verzekering verder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Met onderstaand formulier kunt u een Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering aanvragen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: woonfonds.orv@achmea.nl.

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering

Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering 11 01 15-11 Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering In de voorwaarden van de Reaal Uitvaartverzekering staat: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Informatie over de premie die u moet

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen Pensioen Aanvullingsplan Uw pensioeninkomen aanvullen Uw pensioeninkomen aanvullen Is uw pensioen straks voldoende om te kunnen blijven leven zoals u dat gewend bent? Of is een aanvulling nodig? Het is

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 Loyalis Verzekeringen Postbus 4881 6401 JR Heerlen www.loyalis.nl Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid - Limburg nr. 14053379 AFM-vergunning nr. 12000433 Gecertificeerd

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Alles in en om jouw huis goed verzekerd!

Alles in en om jouw huis goed verzekerd! Alles in en om jouw huis goed verzekerd! Algemene voorwaarden Huis-In-Één Maart 2014 In de algemene voorwaarden van Huis-In-Één verzekeringen leest u: - Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Algemene voorwaarden Levensverzekeringen Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Indeling van deze algemene voorwaarden Deel 1 Deel 2 Hier

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen Aegon Garantie Inkomen Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen (inclusief de voorwaarden Aegon Garantie Inkomen AGI 1.0) Bent u zich aan het oriënteren of wilt u Aegon Garantie Inkomen aankopen?

Nadere informatie

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Formuliernummer AEVZZP ALG 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n Gegevens over de premie

Nadere informatie

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name Polisadministratie Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM T: (010) 21 77 111 F: (010) 21 77 119 E: info@flexgarant.nl De heer. Rotterdam, Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer..

Nadere informatie

1. Wat moet u weten voordat u de verzekering afsluit?

1. Wat moet u weten voordat u de verzekering afsluit? Voorwaarden bij het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Wanneer betaalt u de koopsom? Betaal de koopsom op tijd, vóórdat het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen begint. Vermeld u daarbij uw naam en

Nadere informatie

ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis

ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis Voorwaarden 1306C ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 01: Algemene afspraken Blad 03: Wat is de Vermogen Opbouw Polis? Blad 05: Wat mag u van ons verwachten? Blad 08:

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Erfrente

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Erfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden NP Erfrente Polisvoorwaarden NP Aanvullingsplan Erfrente (Collectief) NP Partnerplan Erfrente (Collectief) model: Erfrente (Coll)

Nadere informatie

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering ORV CBA 13 Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat wilt u weten? 1. De premie 1.1 Premieoverzicht... 4 1.2 Waaruit bestaat de premie?... 4 1.3 Waarom is de premie iedere maand anders?... 4

Nadere informatie

NP Partnerplan. Extra zekerheid als uw partner overlijdt

NP Partnerplan. Extra zekerheid als uw partner overlijdt NP Partnerplan Extra zekerheid als uw partner overlijdt Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als uw partner overlijdt? Hoe ziet uw financiële toekomst er dan uit? Kunt u verder leven op het niveau dat

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1. Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius

Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1. Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1 Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius

Nadere informatie

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden (Model IRV14) Wat wilt u weten? Belangrijke informatie 4 1 Wie is wie bij deze verzekering? 4 2 Waar kunt u terecht met vragen over dit product?

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid U vraagt een uitkering aan U krijgt een uitkering Vragen? Bel ons gerust Goed om even te weten Een

Nadere informatie

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces!

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces! Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering informatie over ons medisch acceptatieproces! Een woord vooraf... Geachte klant, Deze brochure is bestemd voor u als de (toekomstige) verzekerde.het doel

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1707 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Uitvaartverzekering (in geld)

Uitvaartverzekering (in geld) Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Incassant-ID: NL61ZZZ271179210000 Vergunningnummer AFM: 12000418 KvK-nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Lijfrente

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Lijfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden NP Lijfrente Polisvoorwaarden NP Aanvullingsplan Lijfrente (Collectief) NP Partnerplan Lijfrente (Collectief) model: Lijfrente (Coll)

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden

Bijzondere polisvoorwaarden Bijzondere polisvoorwaarden Overlijden iqlifezzpovl-2014/01 Dat u op een dag komt te overlijden staat vast. Daar kunt u niets aan veranderen. Maar wat u wél kunt doen, is ervoor zorgen dat uw nabestaanden

Nadere informatie

Uitvaartverzekering (in geld)

Uitvaartverzekering (in geld) Klaverblad Verzekeringen Aanvraagformulier Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Uitvaartverzekering (in geld) Vergunningnummer AFM: 12000418

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld model: LRPU 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

NP Plusplan. Extra inkomen voor uw nabestaanden

NP Plusplan. Extra inkomen voor uw nabestaanden NP Plusplan Extra inkomen voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden verder leven op

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Loyalis Top nabestaanden lijfrente

Polisvoorwaarden. Loyalis Top nabestaanden lijfrente Polisvoorwaarden Loyalis Top nabestaanden lijfrente Polisvoorwaarden Loyalis Top nabestaanden lijfrente model: Tnl 01012015 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Koopsomplan Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Extra financiële ruimte Hebt u nu een bedrag beschikbaar dat u nog met fiscaal voordeel bij Loyalis wilt storten? Dan kunt u kiezen voor het

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen 1 Begrippen Over de partijen bij de verzekering 1.11 Nabestaandenpensioen De uitkering voor partnerpensioen en/of wezenpensioen. 1.1

Nadere informatie

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 In de voorwaarden van de Woongarant Leidsche Overlijdensrisicoverzekering leest u: 1. Een uitleg van de belangrijkste woorden

Nadere informatie

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan?

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt, en dan? 2 Arbeidsongeschikt, en dan? Voor wie is deze folder bedoeld? U heeft een Univé zzp flexibele inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen en

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Life Care Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Eén polis (gezinspolis) Elk een afzonderlijke polis

Eén polis (gezinspolis) Elk een afzonderlijke polis Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering (in geld) Aanvraagformulier Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Incassant-ID: NL61ZZZ271179210000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Voorwaarden VRO2015-ALG 1 Leeswijzer Checklist... 3 Voorwaarden die voor iedereen gelden... 4 Waarvoor bent u verzekerd?... 4 Welke voorwaarden gelden voor deze

Nadere informatie