Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering"

Transcriptie

1 Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

2 Inhoudsopgave Waarom een medische keuring? 3 2 Wanneer keuren? 5 Wat kan ik bij de keuring verwachten? 8 De keuring is achter de rug en nu? 10 Wat zijn mijn rechten bij de keuring? 12 Heeft u opmerkingen of suggesties? Vertel het ons! 14

3 Waarom een medische keuring? Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij Generali aanvraagt, dan vragen wij u een aanvraagformulier en een gezondheidsverklaring in te vullen. Met deze informatie kunnen wij beoordelen of en op welke manier wij u als verzekerde kunnen verzekeren. Met de informatie uit uw gezondheidsverklaring kan de onafhankelijk medisch adviseur uw aanvraag medisch beoordelen. Hij schat dan in hoe groot de kans is dat u arbeidsongeschikt raakt of overlijdt voor de einddatum van uw verzekering. Vaak is de informatie uit uw gezondheidsverklaring voldoende, maar het kan zijn dat de medisch adviseur meer informatie nodig heeft. Hij zal u dan vragen om aanvullende informatie en/of een medische keuring te ondergaan. De keuring is onderdeel van de acceptatieprocedure. Dat betekent dat wij u in dat geval alleen kunnen verzekeren als u de medische keuring ondergaat. U kunt om twee redenen gekeurd worden: 1. De informatie uit uw gezondheidsverklaring is de aanleiding (zie pagina 5). 2. Het verzekerd bedrag dat u aanvraagt overstijgt een bepaald bedrag (zie pagina 5). 3

4 Met wie krijg ik allemaal te maken tijdens de keuring? Keurend arts 4 De arts die een medisch onderzoek verricht in opdracht van Generali. Hij rapporteert hierover aan de medisch adviseur. Medisch adviseur De arts die in opdracht van Generali uw aanvraag medisch beoordeelt. Hij rapporteert hierover aan Generali, tenzij u op uw gezondheidsverklaring heeft aangegeven dat u zijn advies al eerste wilt ontvangen. De medisch adviseur heeft een geheimhoudingsplicht. Net als de medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Medewerkers die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur vallen mogen medische gegevens verzamelen en verwerken. Voorwaarde is wel dat dit noodzakelijk is voor het aangaan.

5 Wanneer keuren? Keuring door gezondheidsverklaring Het kan zijn dat de medisch adviseur meer informatie nodig heeft naar aanleiding van de informatie die u heeft ingevuld op uw gezondheidsverklaring. Hij kan aanvullende informatie opvragen bij uw behandelend arts(en). Wij vragen u hier dan uiteraard eerst toestemming voor. Hij kan u ook vragen een gerichte keuring te ondergaan. Denk aan een gerichte keuring van uw knie of rug. Of aanvullend onderzoek zoals een bloedonderzoek of foto s. Hij kan, wanneer u een ORV aanvraagt, u nog vragen een huisartsenkeuring te ondergaan. Keuring door hoogte verzekerd bedrag Is het bedrag waarvoor u zich wilt verzekeren gelijk of hoger dan de keuringsgrens die wij bepaald hebben (zie ook de tabel op pagina 6)? Dan moet u standaard gekeurd worden. Dit betekent dat een onafhankelijke keuringsarts uw ziektegeschiedenis en uw eventuele klachten met u bespreekt en een lichamelijk onderzoek doet. Daarbij worden in elk geval uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten en uw urine en bloed onderzocht. Daarnaast kan een E.C.G.-onderzoek (hartfilmpje) onderdeel van de keuring zijn. Op uw verzoek wordt u geïnformeerd over de uitslag van uw onderzoek. 5

6 In onderstaande tabel ziet u vanaf welk verzekerd bedrag u standaard gekeurd moet worden. Verzekerd bedrag ORV Verzekerd bedrag AOV Keuringseisen Vanaf ,- per jaar Vanaf ,- per jaar Gezondheidsverklaring Internistenkeuring Uitgebreid bloedonderzoek (incl. hiv-test) 6 Hiv-test De medisch adviseur kan u in twee gevallen vragen een Hiv-test te ondergaan: Als de informatie uit uw gezondheidsverklaring daarvoor aanleiding is. Denkt u aan de volgende gevallen: u bent in de afgelopen vijf jaar behandeld wegens een seksueel overdraagbare aandoening. u heeft in het buitenland een bloedtransfusie ondergaan. E.C.G. in rust (hartfilmpje) Als u een ORV aanvraagt met verzekerde bedrag van ,- of hoger. Als u een AOV aanvraagt met verzekerde bedrag van ,- of hoger. Wilt u precies weten wanneer de medisch adviseur u om een hiv-test mag vragen? En welke voorwaarden daarbij gelden? Dan kunt u dat nalezen in de Hiv Gedragscode via Deze gedragscode is onderdeel van het Protocol Verzekeringskeuringen. Op pagina 12 leest u meer hierover.

7 Erfelijkheidsonderzoek Wij vragen u het hoofdstuk Familievragen op uw gezondheidsverklaring beantwoorden als: u een ORV aanvraagt; én uw verzekerd bedrag is hoger dan ,-; én u weet dat uzelf of iemand in uw familie een ernstige, onbehandelbare erfelijke ziekte heeft. Heeft u eerder een erfelijkheidsonderzoek ondergaan? Dan mag de medisch adviseur daar ook vragen over stellen. Hij mag u niet vragen mee te werken aan (nieuw) erfelijkheidsonderzoek. Een erfelijkheidsonderzoek is een chromosomaal of DNA-onderzoek. Vraagt u een ORV aan met een verzekerd bedrag van ,- of lager? Dan mag de medisch adviseur geen erfelijkheidsvragen aan u stellen. U moet ons in dat geval wel op de hoogte te stellen als: een arts bij een erfelijkheidsonderzoek heeft geconstateerd dat u een erfelijk ziekte heeft. U heeft klachten of verschijnselen van deze ziekte; u aanleg heeft voor een erfelijke ziekte. Dat blijkt uit erfelijkheidsonderzoek; u uit voorzorg voor een erfelijke ziekte een operatie heeft ondergaan. Deze operatie moet u melden. Wilt u precies weten wanneer de medisch adviseur erfelijkheidsvragen aan u mag stellen? En welke voorwaarden daarbij gelden? Dan kunt u dat nalezen in het Moratorium Erfelijkheidsonderzoek via Dit Moratorium is onderdeel van het Protocol Verzekeringskeuringen. Op pagina 12 leest u meer hierover. 7

8 Wat kan ik bij de keuring verwachten? 8 Een onafhankelijke keuring Generali regelt voor u de keuring bij een keuringsinstituut bij u in de buurt. Dit keuringsinstituut neemt contact met u op en maakt een afspraak met u. Ook ontvangt u alvast het keuringsformulier, zodat u het eerste deel vast rustig thuis kunt invullen. U wordt medisch gekeurd door een onafhankelijke arts. Dat betekent dat de arts een onafhankelijke positie moet hebben ten opzichte van u en ten opzichte van de verzekeraar. Zo kunt u niet terecht bij uw eigen huisarts of bij een bevriende arts of specialist. Omgekeerd mag de verzekeraar geen arts inschakelen die hem bijvoorbeeld ook medisch adviseert. Op die manier weet u zeker dat de keuringsarts een zo objectief mogelijk verslag over uw gezondheid maakt. Tips Bereidt u zich goed voor op de vragen die u kunt verwachten. Hierover ontvangt u van tevoren meer informatie. Verandert uw gezondheid in de periode tussen de keuring of het invullen van de gezondheidsverklaring en de definitieve ingangsdatum van de verzekering? Dan bent u verplicht deze wijziging direct te melden bij de medisch adviseur via Dit is een afgeschermde inbox voor medische informatie. Generali heeft dus geen toegang tot deze inbox. U kunt ook een brief sturen naar Generali ter attentie van de medisch adviseur. Onze adresgegevens vindt u op de achterzijde van dit boekje.

9 Bewaar altijd een kopie van uw gezondheidsverklaring. Zo kunt u achteraf nog correcties doorgeven. Wat moet u melden? Als Generali u vragen stelt, dan moet u die vragen zo goed en volledig mogelijk beantwoorden. En medewerking verlenen aan de eventuele keuring(en) en onderzoek(en). Zo kunnen wij beoordelen of u voor de verzekering in aanmerking komt. U moet het bijvoorbeeld melden als de specifieke symptomen van een ernstige, onbehandelbare, erfelijke ziekte zich hebben geopenbaard en er een diagnose is gesteld. En noem al uw klachten. Oók als u denkt dat deze niet belangrijk zijn. Of als u niet bij een dokter bent geweest. Doet u dat niet en houdt u dus informatie achter? Dan kan dat grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld: Generali kan achteraf de verzekering opzeggen. Generali kan uw rechten beperken. Generali kan de premie verhogen. Generali geeft u of uw nabestaanden geen of een lagere uitkering. U moet een uitkering terugbetalen die u al heeft ontvangen. 9

10 De keuring is achter de rug en nu? 10 De medisch adviseur heeft nu alle relevante informatie en zal een gemotiveerd advies aan ons uitbrengen over de medische acceptatie van uw aanvraag. Adviseert de medisch adviseur ons u onder beperkende voorwaarden te accepteren? Dan ontvangt u een gemotiveerde uitleg van de medisch adviseur, tenzij u op de gezondheidsverklaring heeft aangegeven dat u dat niet wilt. Daarnaast heeft u als eerste het recht om het advies van de medisch adviseur te vernemen (uw recht op kennisneming). Dien daarvoor een schriftelijk verzoek in via Dit is een afgeschermde inbox voor medische informatie. Generali heeft dus geen toegang tot deze inbox. U kunt ook een brief sturen naar Generali ter attentie van de medisch adviseur. Onze adresgegevens vindt u op de achterzijde van dit boekje. Hierdoor kan het wel langer duren totdat de verzekering tot stand komt. U kunt de medisch adviseur daarna eventueel vragen geen advies aan ons uit te brengen. Bijvoorbeeld als hij een hogere premie of strengere voorwaarden adviseert. Dat betekent dan wel dat de verzekering niet tot stand komt en een eventuele voorlopige dekking vervalt. Als u besluit de verzekering niet door te zetten, dan vernietigen wij uw medische gegevens binnen drie maanden. Tenzij u ons schriftelijk heeft gevraagd deze gegevens naar u op te sturen.

11 Herbeoordeling Besluiten wij uw aanvraag niet te accepteren? Of uw aanvraag alleen te accepteren onder beperkende voorwaarden (zoals een hogere premie of bepaalde uitsluitingen)? Dan heeft u op basis van nieuwe en/of aanvullende gegevens recht op een herbeoordeling. Laat dit binnen een week (schriftelijk) aan ons weten via Dit is een afgeschermde inbox voor medische informatie. Generali heeft dus geen toegang tot deze inbox. U kunt ook een brief sturen naar Generali ter attentie van de medisch adviseur. Onze adresgegevens vindt u op de achterzijde van dit boekje. Wij nemen de helft van de kosten van de herbeoordeling voor onze rekening. Geheimhoudingsplicht Alle mensen die betrokken zijn bij uw medische beoordeling, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Uw gezondheidsverklaring, de rapporten van een keuringsarts en eventuele andere (medische) informatie worden opgenomen in een medisch dossier. Dat wordt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur bewaard. De personen die gegevens verzamelen over uw gezondheid vallen onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Medische gegevens mogen alleen bij derden (zoals uw behandelend arts en huisarts) worden opgevraagd als u daar vooraf gericht en schriftelijk toestemming voor verleent. 11

12 Wat zijn mijn rechten bij de keuring? 12 Regels bij een keuring Verzekeraars mogen u niet zomaar keuren en kunnen ook niet zomaar alles vragen. Sommige zaken zijn privacygevoelig en zult u niet met uw verzekeraar willen delen. Om uw privacy te beschermen, is de Wet op de medische keuringen ingevoerd. Daarin staat wat de rechten en plichten van verzekeraars én van u zijn. De vragen en de medische keuring moeten zo gericht mogelijk zijn: de verzekeraar mag u niet onderzoeken op zaken die voor de beoordeling van het risico helemaal niet belangrijk zijn. Uw rechten In het Protocol Verzekeringskeuringen zijn de rechten opgenomen die u heeft als u een verzekering aanvraagt en moet worden gekeurd. De verzekeraar, de medisch adviseur en de keurend arts moeten u vooraf informeren over de aard en omvang van de keuring. U heeft altijd het recht uw medewerking aan de keuring tijdelijk uit te stellen als u het niet eens bent met de vorm of de inhoud van de keuring. Hierdoor duurt het wel langer totdat de verzekering tot stand komt.

13 U heeft het recht als eerste het advies van de medisch adviseur te krijgen, voordat het naar de verzekeraar gaat. U heeft recht op het krijgen van de uitslag van nader medisch onderzoek. U heeft recht op inzage en een afschrift van de medische gegevens die de medisch adviseur over u heeft verzameld. U heeft recht op een eventuele verbetering van onjuiste gegevens in uw keuringsrapport. U heeft recht op een herbeoordeling als de verzekeraar besluit uw aanvraag niet te accepteren of onder beperkende voorwaarden. Wet op de medische keuringen Voor algemene vragen over de Wet op de medische keuringen kunt u terecht bij Informatie Rijks overheid via U kunt uw vraag telefonisch stellen via het telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van tot uur. Protocol Verzekeringskeuringen Het Protocol Verzekeringskeuringen vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars (http://www.allesoververzekeren.nl/medische-acceptatie). Onderdeel van het Protocol Verzekeringskeuringen zijn de Hiv Gedragscode en het Moratorium Erfelijkheidsonderzoek. 13

14 Heeft u opmerkingen of suggesties? Vertel het ons! 14 Heeft u suggesties voor of een opmerking over onze dienstverlening? Of wilt u een klacht indienen? Schrijft u dan ter attentie van Klachten en suggesties. Ons adres vindt u op de achterzijde. Mailen naar kan ook. Bent u ontevreden over onze reactie op uw klacht, dan kunt u vervolgens contact opnemen met Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt Kifid ook via (070) of bereiken. Het Kifid neemt klachten in behandeling van particulieren en van ondernemers waarbij de klacht het persoonlijke belang betreft. Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de rechter gaan.

15

16 Uw Generali. De pensioen- en inkomensverzekeraar. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42 Postbus CL Diemen T I E Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend /13

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie