Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

2 I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende soorten arbeidsongeschiktheid 10 2 Intakegesprek na uw arbeidsongeschiktheidsmelding 12 Heeft Generali ook financiële informatie van u nodig? 13 Medische beoordeling 14 Vaststelling va n uw arbeidsongeschiktheid 16 Hoelang duurt het voordat u weet of u een uitkering krijgt? 18 Wie krijgt verder informatie over uw arbeidsongeschiktheid? 19 Hoe gaat de Belastingdienst om met uw uitkering? 20 Moet u premie blijven betalen als u arbeidsongeschikt bent? 20 Wat kan Generali nog meer voor u betekenen? 21 Hoe gaat Generali om met privacy en fraude? 22 Waar kunt u terecht met een klacht over Generali? 23

3 Arbeidsongeschikt... en dan? Arbeidsongeschikt zijn is al vervelend genoeg. Dan is het fijn als u snel weet of u recht heeft op een uitkering en hoe hoog deze uitkering dan is. Gelukkig heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Generali. In dit boekje leest u hoe u een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunt aanvragen. Ook vindt u antwoord op veelvoorkomende vragen. Hoe lang moet u bijvoorbeeld wachten op uw geld? Krijgt u een verzekeringsgeneeskundig (medisch) onderzoek? Waar kunt u terecht met klachten? Wilt u toch nog meer weten, of staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u gerust contact opnemen met een van onze collega s van de afdeling Schadebehandeling Inkomen via

4 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Iedere persoon en elke situatie is anders. Een beenbreuk is niet te vergelijken met een depressie of een whiplash. Het verloop van de aanvraag zal daardoor per geval verschillen. De ene keer is er bijvoorbeeld meer contact of informatie nodig dan de andere keer. De aanvraag van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat in tien stappen. Hierna beschrijven we eerst kort alle stappen. Of alle stappen op u van toestemming zijn hangt uiteraard af van uw situatie. In de rest van dit boekje lichten we verschillende punten verder toe. Generali Afdeling Schadebehandeling/Inkomen Postbus 1888, 1110 CL Diemen U kunt niet werken U heeft een AOV bij Generali. Door ziekte of een ongeval kunt u uw normale werk niet doen. Bezoek dan voordat u een uitkering aanvraagt eerst uw (huis)arts. Stuur binnen 4 weken na het bezoek aan uw huisarts een volledig ingevuld meldingsformulier naar ons op. Is uw periode van eigen risico korter dan 4 weken? Meldt u zich dan arbeidsongeschikt binnen de gekozen periode van eigen risico. Op vindt u het meldingsformulier Arbeids ongeschiktheid. Ook kunt u het telefonisch opvragen bij de afdeling Schadebehandeling Inkomen via

5 2. Uw vaste contactpersoon Het meldingsformulier komt bij ons binnen. Binnen 24 uur daarna nemen wij telefonisch contact met u op om uit te leggen wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. De schadebehandelaar die u belt is uw vaste aanspreekpunt gedurende uw arbeidsongeschiktheid. Samen met u neemt hij uw melding door en plant hij voor u een telefonische intake in. Als u vragen heeft, kunt u het best contact opnemen met deze persoon. 3. Een telefonische intake Op het met u afgestemde tijdstip wordt u gebeld door een arbeidsdeskundige voor een telefonische intake. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. De arbeidsdeskundige maakt een verslag en koppelt het gesprek terug aan uw uw schadebehandelaar. Hij zet acties voor u uit, regelt afspraken, brengt in kaart wat in uw situatie de beste oplossing is en bepaalt wat de volgende stap is in het proces. 4. Uw gezondheidssituatie Meestal heeft Generali meer informatie nodig over uw gezondheidssituatie. In dat geval ontvangt u een medische machtiging binnen één week nadat wij het meldingsformulier hebben ontvangen. Hiermee geeft u uw behandelend arts(en) toestemming medische informatie op te sturen aan onze medisch adviseur. De medisch adviseur vraagt vervolgens de medische gegevens op bij uw behandelend arts(en). Lees meer hierover op pagina 14 Krijgt u altijd een verzekeringsgeneeskundige (medische) beoordeling? 5

6 6 5. Uw voorlopige uitkering De schadebehandelaar stelt op basis van alle beschikbare informatie de voorlopige uitkering vast. Meestal lukt dit binnen 4 weken. 6. Verzekeringsgeneeskundig onderzoek Een verzekeringsarts nodigt u uit voor een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. De verzekeringsarts geeft in dit onderzoek een oordeel over de belasting en inzetbaarheid van u als verzekerde. De onderzoeksactiviteiten bestaan uit bestudering van de verkregen dossierstukken, uw medische voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek en onderzoek van de psychomentale componenten. U krijgt na het onderzoek de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van het gesprek. Hierop kunt u aanvullingen en correcties geven. De conclusies en adviezen worden aan uw schadebehan delaar verzonden. 7. Uw belastbaarheid Naast de conclusies en adviezen stelt de verzekeringsarts bij vastgestelde beperkingen een belastbaarheidsprofiel op, dit heet een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). 8. Arbeidsdeskundig onderzoek Een arbeidsdeskundige belt u voor het maken van een afspraak voor een bezoek (als dat nodig is). Aan de hand van uw belastbaarheidsprofiel beoordeelt de arbeidsdeskundige in hoeverre u met uw beperkingen nog werkzaamheden kunt verrichten. Hij geeft aan uw schadebehandelaar een advies over uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

7 9. Uw inzetbaarheid De schadebehandelaar bepaalt op basis van de uitkomsten van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek, arbeidsdeskundig onderzoek en mogelijk andere aanvullende informatie de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Daarbij kijkt hij verder dan alleen uw gezondheid. Hij geeft graag adviezen die over keuzes gaan, niet alleen over klachten. Hij beoordeelt uw inzetbaarheid. Hij kijkt enerzijds naar uw capaciteiten en kenmerken als persoon op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Hiermee bedoelen we ook uw kwalificaties, competenties, motivatie en normen en waarden. Anderzijds wordt gekeken naar de lichamelijke en psychische eisen van uw werk, uw werkomstandigheden en uw sociale werkomgeving. De uitdaging is om een balans te vinden tussen de kenmerken en capaciteiten van u als persoon enerzijds en de kenmerken van uw werk anderzijds. Een goede balans resulteert in een goed werkvermogen. Dat zorgt ervoor dat u langer gezond en met plezier kunnen werken. 10. Uw definitieve uitkering De schadebehandelaar stelt uw definitieve uitkeringspercentage vast. Dit kan als uw definitieve arbeidsongeschiktheidspercentage is vastgesteld. Hij informeert u over de hoogte van uw uitkering en zorgt dat u uw uitkering ontvangt. Uiteraard stopt onze persoonlijke service hier niet. Uw schadebehan delaar behandelt uw aanvraag zo goed en zo snel mogelijk. Zo weet u ten minste waar u recht op heeft. 7

8 Wie helpen u daarbij? Bij de behandeling van uw aanvraag, krijgt u te maken met de volgende personen: 8 Schadebehandelaar Dit is de persoon die uiteindelijk de knopen doorhakt. Hij is uw vaste aanspreekpunt en zet alle acties uit. Hij beslist op basis van alle informatie en adviezen die hij krijgt of u een uitkering krijgt en hoe hoog die is. Zowel de verzekeringsarts als de arbeidsdeskundige geven advies aan de schadebehandelaar. Medisch adviseur Dit is een onafhankelijke adviseur die uw medische gegevens beoordeelt. De medisch adviseur is ook verantwoordelijk voor de medewerker Medisch Advies. Medewerker Medisch Advies De personen die op deze afdeling werken verzamelen namens de medisch adviseur medische gegevens over uw medische situatie. Zij vragen informatie op bij uw behandelend arts(en). Verzekeringsarts Dit is een onafhankelijke arts die de schadebehandelaar adviseert of u volgens de definitie van de voorwaarden arbeidson geschikt bent of niet. Hij stelt uw belastbaarheidsprofiel vast en vertaalt die naar functionele mogelijkheden.

9 Arbeidsdeskundige Dit is een onafhankelijke deskundige die de schadebehandelaar adviseert over de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Dit drukt hij uit in een percentage. Ook adviseert hij over welke mogelijkheden er zijn, zodat u weer aan het werk kunt. 9

10 Verschillende soorten arbeidsongeschiktheid 10 Bij elke verzekering hoort een andere premie en een andere dekking. Als uw melding binnenkomt, bekijkt de schadebehandelaar altijd eerst waarvoor u precies verzekerd bent en waarvoor niet. Hiervoor kijkt hij onder andere naar het arbeidsongeschiktheidscriterium dat bij uw verzekering hoort. Het kan best zijn dat u volgens het ene criterium wel arbeidsongeschikt bent, en volgens het andere niet. In dat laatste geval ontvangt u geen uitkering. Het is daarom belangrijk dat u goed kijkt naar de dekking die u gekozen heeft. U vindt uw dekking in uw polisvoorwaarden. 1. Beroepsarbeidsongeschiktheid Bij deze vorm van arbeidsongeschiktheid kijken we of u uw beroep binnen uw eigen bedrijf nog kunt uitoefenen. Daarbij kijken we of u weer (gedeeltelijk) kunt werken als uw taken, werkzaamheden of werkomstandigheden worden aangepast. U doet dan bijvoorbeeld niet meer alles wat u eerst deed of u doet het op een andere manier. U blijft wel in uw eigen beroep werken. Als u door ziekte of een ongeval niet meer in uw eigen beroep kunt werken, krijgt u een uitkering van Generali. Bij Generali onderscheiden we twee soorten arbeidsongeschiktheid:

11 2. Passende arbeid Bij passende arbeid kijken we of u nog werk kunt doen dat bij u past. We kijken dan niet alleen naar het werk dat u nu doet, maar ook naar uw opleiding en ervaring. Het betekent niet dat u het passende werk ook echt gaat doen. Het is een manier om in te schatten voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. We kijken alleen naar wat voor werk u nog zou kunnen doen. Deze manier van beoordelen is breder dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u mogelijk minder snel of een lagere uitkering krijgt. 11

12 Intakegesprek na uw arbeidsongeschiktheidsmelding Op het met u afgestemde tijdstip wordt u gebeld door een arbeidsdeskundige voor een telefonische intake. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. enzovoort. Tijdens de intake probeert de arbeidsdeskundige een algemeen beeld te krijgen van uw situatie. 12 Tijdens dit gesprek stelt de arbeidsdeskundige vragen om zoveel mogelijk informatie over uw situatie te krijgen. Het gaat dan niet om specifieke medische informatie. Die wordt verder uitgevraagd door de verzekeringsarts. De vragen kunnen gaan over het ontstaan van uw arbeidsongeschiktheid, of u bij een arts bent geweest, welke beperkingen u ondervindt bij uw werk, of u nog gedeeltelijk kunt werken, hoe uw thuissituatie is, of u medewerkers in dienst heeft, of uw bedrijf acuut hinder ondervindt van uw (beperkte) aanwezigheid, hoe u er financieel voorstaat, De arbeidsdeskundige maakt een verslag en koppelt het gesprek terug aan uw schadebehan delaar. Hij zet acties voor u uit, regelt afspraken, brengt in kaart wat in uw situatie de beste oplossing is en bepaalt wat de volgende stap is in het proces.

13 Heeft Generali ook financiële informatie van u nodig? De reden waarom ondernemers een AOV afsluiten is vaak om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te beperken. Daarom toetsen wij bij de meeste AOV s of het verzekerd bedrag overeenkomt met 80% van het gemiddelde inkomen van de 3 jaar voordat u arbeidsongeschikt werd. Bij deze verzekeringen speelt ook inkomensverlies een rol bij het vaststellen van het recht op een uitkering. Heeft u een AOV of een AOV Extra? Dan ontvangt u alleen een uitkering als u door uw arbeidsongeschiktheid minder verdient. Generali vraagt jaarlijks uw financiële gegevens op. Wij vertellen u altijd waarom wij de financiële gegevens nodig hebben. 13

14 Medische beoordeling 14 Het doel van de medische beoordeling is het verzamelen van informatie over uw gezondheid. Deze informatie is nodig om een goede inschatting te maken van uw functionele mogelijkheden gezien uw medische beperkingen. Om dat te kunnen doen nodigt de verzekeringsarts u daarom uit voor een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Hij heeft dan ook de beschikking over de medische informatie van uw behandelend arts(en). Krijgt u altijd een verzekeringsgeneeskundig onderzoek? Meestal wel. Maar het hoeft niet, bijvoorbeeld als u een gebroken been heeft. Of als meteen duidelijk is dat u geen dekking heeft. Dit blijkt dan uit uw polisvoorwaarden of een uitsluitingsclausule op uw polis. Een beoordeling is dan niet meer nodig. U krijgt dan geen uitkering. Heeft u wel dekking, dan zal Generali meer informatie opvragen over uw gezondheid bij uw behandelend arts(en). U geeft hiervoor toestemming door het ondertekenen van een machtiging. Hierin moet duidelijk staan welke informatie Generali opvraagt en bij wie. Ook staat erin waarvoor Generali die informatie nodig heeft. Levert de informatie van uw behandelend arts(en) niet voldoende informatie op? Dan is het mogelijk dat wij een afspraak maken met een onafhankelijk medisch specialist. De beoordeling van uw medische informatie maakt onderdeel uit van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Is een verzekeringsgeneeskundig onderzoek eenmalig? Als u een uitkering krijgt, is het mogelijk dat we u een keer opnieuw willen beoordelen.

15 Of en hoe vaak dat gebeurt, verschilt per situatie. Soms verandert er namelijk iets in uw gezondheidssituatie. Wij geven altijd duidelijk aan waarom wij u opnieuw willen beoordelen. Als wij u opnieuw willen beoordelen, betalen wij dit. Het kan ook gebeuren dat u zelf een nieuwe beoordeling wilt, omdat u het niet eens bent met onze beslissing. Laat ons dat dan binnen 4 weken weten. Geef duidelijk aan waarmee u het niet eens bent en waarom niet. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing. Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Meer informatie hierover vindt u in uw voorwaarden. Hoe gaat Generali om met uw medische gegevens? De medisch adviseur is verantwoordelijk voor uw medisch dossier. In uw medisch dossier zit alle informatie over uw gezondheid, zoals uw gezondheidsverklaring en informatie van uw behandelend arts(en). De medisch adviseur, de medewerkers Medisch Advies en de verzekeringsarts mogen medische gegevens van u niet aan derden doorgeven op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt ervan op aan dat Generali zorgvuldig omgaat met uw gegevens. Hiervoor volgen we twee richtlijnen: - de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en - de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars via De verzekeringsarts geeft advies aan uw schadebehandelaar. In zijn advies staat alleen die informatie die nodig is om een beslissing te nemen over uw uitkering. Geen medische informatie. De schadebehandelaar behandelt uw gegevens vertrouwelijk. 15

16 Vaststelling van uw arbeidsongeschiktheid 16 Om de mate van uw arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen hebben wij naast uw medische gegevens ook andere informatie nodig. Informatie over onder andere uw inkomen, uw werkzaamheden, uw werksituatie, uw financiële situatie, uw sociale omgeving en uw competenties. Hiervoor schakelen wij een arbeidsdeskundige in. Krijgt u altijd een arbeidsdeskundig onderzoek? Wanneer een schadebehandelaar van mening is dat hij meer informatie nodig heeft, regelt hij een afspraak voor u met een arbeidsdeskundige bij u thuis of op het werk. Tijdens dit persoonlijke bezoek stelt de arbeidsdeskundige vragen om zoveel mogelijk informatie over uw (werk)situatie te verkrijgen. Die vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over machines op uw werkplek, over uw werkschema of over de (finan ciële) situatie van uw bedrijf. Vaak is tijdens het eerste bezoek nog niet alle medische informatie beschikbaar. De arbeidsdeskundige geeft dan na dit gesprek een voorlopig advies aan uw schadebehandelaar over uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Samen met u kijkt de arbeidsdeskundige of u uw werk (gedeeltelijk) kunt blijven doen, met eventueel wat aanpassingen. Misschien kunt u bijvoorbeeld werken met ander gereedschap of machines of uw werkdag anders indelen. Over deze aanpassingen informeert de arbeidsdeskundige uw schadebehandelaar.

17 Is een arbeidsdeskundig onderzoek eenmalig? Meestal wel. Wanneer uw belastbaarheidspatroon is opgesteld door de verzekeringsarts komt er een arbeidsdeskundige bij u op bezoek. Dit kan bij u thuis zijn of op uw werk. Het kan zijn dat u de arbeidsdeskundige dan pas voor het eerst ziet. Op basis van het belastbaarheidspatroon, zijn bezoek en de informatie die hij heeft, schat de arbeids deskundige in voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. 17

18 Hoelang duurt het voordat u weet of u een uitkering krijgt? 18 Na uw melding zult u regelmatig contact hebben met uw eigen schadebehandelaar. Hij houdt u steeds op de hoogte van de stand van zaken. Hij neemt direct contact met u op als er informatie ontbreekt. Als hij genoeg informatie heeft, stelt hij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Meestal lukt dat binnen 4 weken. In onderstaande tabel ziet u wat de hoogte van uw uitkering is bij iedere mate van arbeidsongeschiktheid. Mocht uw behandelaar meer dan 4 weken nodig hebben, dan laat hij dat op tijd weten. Dit kan gebeuren als uw arts de benodigde gegevens bijvoorbeeld niet op tijd opstuurt. Artsen hebben het druk en spoedgevallen gaan altijd voor. U ontvangt dan een voorlopige uitkering. Zo zit u niet onnodig lang in onzekerheid in afwachting van uw definitieve uitkering. Mate van arbeidsongeschiktheid Hoogte van uw uitkering 25 tot 35% 30% van het verzekerd bedrag 35 tot 45% 40% van het verzekerd bedrag 45 tot 55% 50% van het verzekerd bedrag 55 tot 65% 60% van het verzekerd bedrag 65 tot 80% 75% van het verzekerd bedrag 80 tot en met 100% 100% van het verzekerd bedrag

19 Wie krijgt verder informatie over uw arbeidsongeschiktheid? Uw adviseur krijgt geen medisch inhoudelijke informatie over u. Generali verstrekt ook regelmatig informatie over uw uitkering en uw inzetbaarheid aan uw adviseur bij wie u de verzekering heeft afgesloten. 19

20 Hoe gaat de Belastingdienst om met uw uitkering? 20 De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw uitkering is belast. Alle inkomensverzekeraars zijn wettelijk verplicht loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) in te houden op uw bruto-uitkering. Het is belangrijk te beseffen dat u dus een nettobedrag ontvangt. Hierdoor lijkt uw uitkering lager uit te vallen dan u misschien verwachtte. Uiteraard ontvangt u een overzicht. Hierop staan zowel het netto- als het brutobedrag. Moet u premie blijven betalen als u arbeidsongeschikt bent? In het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent, moet u de volledige premie blijven betalen. Op het moment dat u langer dan één jaar arbeidsongeschikt bent, heeft u vanaf dat moment recht op premievrijstelling. U hoeft dan voor het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent geen premie te betalen. Bent u bijvoorbeeld voor 50% arbeidsongeschikt, dan betaalt u na het eerste jaar van uw arbeidsongeschiktheid maar 50% van uw premie. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden.

21 Wat kan Generali nog meer voor u betekenen? Bent u onder behandeling van een specialist? Dan bieden wij u de mogelijkheid om de mening te vragen van een andere arts dan uw eigen specialist. Deze kan u geruststellen of juist nieuwe inzichten brengen. Uiteraard gebeurt dit vertrouwelijk en krijgt Generali geen inhoudelijke informatie. Second opinion over uw diagnose of behandelplan? Heeft u vragen over uw aandoening en de behandelmogelijkheden? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een second opinion te vragen van een andere arts dan uw eigen specialist. Het gaat om een papieren beoordeling. U hoeft dus nooit uw huis te verlaten om een antwoord te krijgen. Best Doctors helpt u uw medische beslissingen weloverwogen te nemen. Zij vragen s werelds beste medici mee te denken over uw diagnose of behandelplan. Vooraanstaande specialisten in hun vakgebied beantwoorden uw medische vragen: of het nu gaat om een second opinion, vragen over een chronische aandoening of algemene vragen over uw gezondheid. Het werkt eenvoudig: 1. U neemt telefonisch contact op met Best Doctors via U voert een vertrouwelijk telefoongesprek. Uw medische geschiedenis en uw vragen worden besproken. Als die nog niet helemaal duidelijk zijn, dan helpt Best Doctors u daarbij. 3. Het medisch team van Best Doctors verzamelt al uw (onderzoeks)gegevens. Daarna zoeken zij de beste medisch deskundige bij uw casus. 4. Uw casus wordt voorgelegd aan de meest geschikte medisch expert. Deze expert bestudeert uw casus in detail en brengt een rapport uit met adviezen voor diagnose en behandeling. 5. U ontvangt een helder rapport op maat, waarin de expert uw vragen beantwoordt en aanbevelingen met u deelt. 6. Samen met uw eigen arts bepaalt u de te nemen vervolgstappen. 21

22 Hoe gaat Generali om met privacy en fraude? 22 Wij nemen al uw persoonsgegevens op in onze administratie. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de behandeling van uw (uitkerings)aanvraag, rapportageverplichtingen aan toezichthouders en in het kader van fraudebestrijding. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en andere Europese wet- en regelgeving. Ook voor personen of organisaties die wij inschakelen gelden dezelfde eisen van bescherming van uw privacy als voor onszelf. Verder zijn wij gebonden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, telefoon (070) , of downloaden via onder Publicaties/Downloads. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Centraal Informatiesysteem (CIS) van verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Het systeem levert een bijdrage aan een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid door de CIS-deelnemers. (Stichting CIS, telefoonnummer (070) of Verzekeringsfraude is uiteraard in niemands belang. Daarom kunnen wij maatregelen treffen om te voorkomen dat iemand onterecht een uitkering ontvangt. Bij twijfel over juiste of volledige gegevens bij een uitkeringsaanvraag is een persoonlijk onderzoek mogelijk. Bijvoorbeeld met cameraopnamen van dagelijkse activiteiten. Hierop zijn overigens wettelijke bepalingen en interne gedragscodes van toepassing.

23 Waar kunt u terecht met een klacht over Generali? Heeft u een klacht over de uitkering? Of bent u het niet eens met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid? Meld dat dan bij uw schadebehandelaar. Hij kan gemaakte keuzes aan u uitleggen. U kunt zich met uw klacht ook wenden tot de directie van Generali. Wij zorgen ervoor dat degene die de klacht behandelt, niet de persoon is die het dossier beheert waarover u klaagt. U ontvangt een brief als de klacht in behandeling is genomen. Een klacht moet bij Generali binnen acht werkdagen afgehandeld zijn. Als dit niet lukt, krijgt u hierover op tijd bericht. We laten dan ook weten wanneer u wel een reactie krijgt. Wij zoeken samen met u naar een oplossing. Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Dan kunt u de klacht vervolgens binnen 3 maanden nadat u van ons een definitieve reactie hebt gekregen, schriftelijk voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt ook bellen met (070) , mailen naar of kijken op 23 Het Kifid neemt klachten in behandeling van consumenten. Maar ook van ondernemers bij wie de klacht het persoonlijke belang treft (bijvoorbeeld over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of de mate van arbeidsongeschiktheid). Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de rechter gaan. Meer informatie Heeft u nog vragen over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering? Neemt u dan contact op met een van onze collega s van de afdeling Schadebehandeling Inkomen via telefoonnummer

24 Uw Generali. De pensioen- en inkomensverzekeraar. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42 Postbus CL Diemen T I E Aan dit boekje kunt u geen rechten ontlenen. Een exacte omschrijving van de verzekeringsvoorwaarden vindt u in uw polis en in de Voorwaarden van de Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen /14

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Rechten en plichten Grip Op Verzuim

Rechten en plichten Grip Op Verzuim Rechten en plichten Grip Op Verzuim Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel Verzuimmanager Zelfstart WGA Eigenrisicodragerverzekering WIA Compensatieverzekering Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie