AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Productinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Productinformatie"

Transcriptie

1 AEGON Collectieve Ongevallenverzekering Productinformatie

2

3 AEGON Collectieve Ongevallenverzekering De AEGON Collectieve Ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. Met deze verzekering kunnen bedrijven hun werknemers wereldwijd verzekeren tegen ongevallen, naar keuze alleen tijdens werktijd óf 24 uur per dag. Zowel alle medewerkers, als een (objectief vast te stellen) deel van hen kunnen worden verzekerd. Ook de directie kan worden meeverzekerd. Doelgroep bedrijven; stichtingen en verenigingen. Dekking Rubriek A: uitkering bij overlijden. Rubriek B: uitkering bij blijvende invaliditeit. Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd bij algehele blijvende invaliditeit. In de tabel onder het hoofdstuk uitkering ziet u welk percentage wordt uitgekeerd bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit. Rubriek A en B kunnen apart verzekerd worden. In het algemeen worden echter beide rubrieken gesloten. Verzekerd bedrag Bedrijven kunnen zich verzekeren op basis van een vast verzekerd bedrag of een aantal maal het brutojaarloon van het bedrijf. Het brutojaarloon is het totaalbedrag van salarissen dat een werkgever in één jaar aan zijn werknemers betaalt. Inclusief vakantiegeld en een eventuele 13e maand, maar exclusief variabele beloningen als overwerkvergoeding en winstuitkering. Het salaris is het overeengekomen en naar tijdruimte vastgestelde (per maand, per vier weken of per week) brutosalaris, berekend op jaarbasis. Stichtingen en verenigingen kunnen zich uitsluitend verzekeren op basis van vaste verzekerde bedragen. Veel bedrijven hechten vooral waarde aan de opvang van de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit. Daarom kiezen de meeste ondernemers voor een verzekerd bedrag bij invaliditeit dat twee of drie keer zo hoog is als het verzekerde bedrag bij overlijden. Bovendien ontvangen werknemers zo ook bij gedeeltelijke invaliditeit een substantiële uitkering.

4 Premie De premie voor bedrijven wordt berekend op basis van: de hoogte van de verzekerde bedragen of de totale loonsom; de aard van de werkzaamheden/activiteiten; het aantal verzekerden (alleen bij vaste verzekerde bedragen). De premie voor stichtingen en verenigingen wordt berekend op basis van: de hoogte van de verzekerde bedragen; de aard van de werkzaamheden/activiteiten; het aantal verzekerden; de frequentie van de werkzaamheden/activiteiten. Termijnbetaling De premie kan betaald worden per maand (6% toeslag), per kwartaal (5% toeslag), per halfjaar (3% toeslag) of per jaar. Acceptatie De acceptatie gebeurt aan de hand van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Voor deze verzekering worden géén gezondheidsvragen gesteld. Er vindt dus geen medische selectie plaats. Het tussentijds melden van in- en uitdiensttredingen is niet nodig. Nieuwe medewerkers zijn automatisch meeverzekerd. Mutaties en naverrekening Bij een verzekering op basis van het brutojaarloon worden ieder jaar op 1 januari de brutoloonsom en het personeelsbestand vastgesteld over het afgelopen jaar. Voor een verzekering op basis van een vast verzekerd bedrag geldt dat op de hoofdprolongatiedatum (bij bedrijven één keer per jaar, bij stichtingen en verenigingen één keer in de drie jaar) het aantal deelnemers aan de verzekering wordt gevraagd. Aan de hand van deze gegevens wordt definitief de nominale premie over de afgelopen periode bepaald en vindt naverrekening plaats. Mede op basis daarvan wordt de voorschotpremie voor de komende periode vastgesteld. Tussentijdse personeelsmutaties hoeven niet te worden doorgegeven. Nieuwe medewerkers zijn automatisch meeverzekerd. Werknemers die uit dienst treden, vallen na vertrek automatisch niet meer onder de dekking. Uitkering Bij overlijden als gevolg van een ongeval wordt 100% van het verzekerde bedrag voor overlijden uitgekeerd. Wanneer het overlijden van een werknemer het gevolg is van een bedrijfsongeval, wordt de uitkering met 50% verhoogd. Er geldt een speciale regeling als een verzekerde in het buitenland overlijdt door een ongeval. Als er geen andere verzekering of voorziening voor is, betaalt namelijk AEGON ook de repatriëring van het stoffelijk overschot naar Nederland tot een maximum van 5.000,-. Dit bedrag komt dan bovenop het verzekerde bedrag bij overlijden door een ongeval.

5 Bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval wordt de uitkering bepaald op het moment dat de mate van de invaliditeit medisch kan worden vastgesteld. Dit gebeurt uiterlijk binnen twee jaar na het ongeval. De hoogte van de uitkering is het percentage van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit volgens de Gliedertaxe: Hoogte van de uitkering bij algehele verlamming bij algeheel verlies verstandelijke vermogens bij algeheel (functie)verlies van: het gezichtsvermogen van beide ogen het gezichtsvermogen van één oog het gehoor van beide oren het gehoor van één oor bovenarm t/m het schoudergewricht onderarm tot in het ellebooggewricht hand tot aan het polsgewricht een duim een wijsvinger een middelvinger een ringvinger een pink bovenbeen t/m het heupgewricht onderbeen tot in het kniegewricht voet tot aan het enkelgewricht een grote teen elke overige teen de milt een nier de reuk en/of de smaak spraakvermogen een natuurlijk gebitselement postwhiplash en/of postcommotioneel syndroom 100% 100% 100% 35% 60% 30% 75% 70% 60% 25% 15% 12% 70% 60% 50% 5% 20% 50% 1% 0-8% Bij gedeeltelijk (functie)verlies wordt een evenredig deel van de percentages uitgekeerd. In alle hier niet genoemde gevallen van blijvende invaliditeit wordt het uitkeringspercentage vastgesteld naar de mate van blijvende invaliditeit, die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert. De uitkering wordt uitgekeerd aan de verzekeringnemer (het bedrijf, de stichting of de vereniging). Deze heeft de keuze het uitgekeerde bedrag te betalen aan de werknemer of nabestaanden, of te gebruiken voor de opvang van de bedrijfsschade (bijvoorbeeld kosten voor vervangend personeel of extra premielasten bij arbeidsongeschiktheid). Op verzoek van de werkgever maakt AEGON de uitkering rechtstreeks over aan de werknemer of nabestaanden. Contractduur Eén of drie jaar. De polis wordt stilzwijgend verlengd volgens de in de polis vermelde termijn.

6 Korting Bij een 3-jarig contract ontvangt de klant 5% korting op de premie. De werkgever krijgt een korting op de premie als hij of zij niet wil dat de uitkering met 50% wordt verhoogd bij overlijden als gevolg van een bedrijfsongeval. Fiscale aspecten Voor de werkgever: De premie voor de AEGON Collectieve Ongevallenverzekering valt onder de loonkosten en is dus fiscaal aftrekbaar. B.V./N.V.: de premie voor een meeverzekerde directeur/grootaandeelhouder is fiscaal aftrekbaar. Over de uitkering moet loonheffing worden betaald; V.O.F.: de premie voor in de verzekering opgenomen firmanten is niet fiscaal aftrekbaar en over de uitkering is geen loonheffing verschuldigd. Firmanten hebben geen loondienstverhouding en zijn altijd zelfstandig. Bij firmanten moet rekening worden gehouden met heffing van successierecht (bij een uitkering wegens overlijden). Voor de werknemer: De premie wordt niet tot het loon van de werknemer gerekend. De werknemer hoeft hier dus geen belasting over te betalen. De werknemer (of zijn nabestaande) is wel loonbelasting verschuldigd over de uitkering. Bij het overlijden van een werknemer is een eenmalige uitkering van drie maal het maandsalaris vrij van loonbelasting op grond van de uitvoeringsbeschikking Loonbelasting. De nabestaanden hoeven over deze uitkering geen successierechten te betalen. Voorbeeld van een AEGON Collectieve Ongevallenverzekering, gebaseerd op een vast verzekerd bedrag Een vereniging heeft acht leden. Overlijden is verzekerd voor ,-. Blijvende invaliditeit is verzekerd voor ,-. Het totaal verzekerd bedrag waarover premie wordt berekend, is: Verzekerd bedrag (overlijden + blijvende invaliditeit) x aantal leden Dus: ( , ,-) x 8 = ,- Voorbeeld van een AEGON Collectieve Ongevallenverzekering, gebaseerd op brutojaarloon Het brutojaarloon van een bedrijf bedraagt ,-. Overlijden is verzekerd voor één keer het brutojaarloon. Blijvende invaliditeit is verzekerd voor twee keer het brutojaarloon. Het totaal verzekerd bedrag waarover de premie wordt berekend, is: Brutojaarloon + 2 x brutojaarloon Dus: ,- + 2 x ,- = ,- De uitkering is afhankelijk van het brutojaarloon van de betreffende werknemer. Een brutojaarloon van ,- resulteert bij overlijden in een uitkering van ,-. Als dit overlijden het gevolg is van een bedrijfsongeval bedraagt de uitkering ,-. Bij blijvende volledige invaliditeit bedraagt de uitkering ,-. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend zijn uitsluitend de verzekeringsvoorwaarden.

7 De belangrijkste voordelen: Financiële zekerheid Werknemers zijn wereldwijd verzekerd tegen ongevallen. Tijdens werktijd of 24 uur per dag, 7 dagen per week. Extra waardering Een goede secundaire arbeidsvoorwaarde tegen een scherpe premie. Verhoogde uitkering 50% hogere uitkering bij overlijden als gevolg van een bedrijfsongeval. Volop keuze De ondernemer stelt zelf zijn verzekering samen. Eenvoudige acceptatie Medische keuringen of gezondheidsverklaringen zijn niet nodig en nieuwe medewerkers zijn automatisch bij indiensttreding meeverzekerd. Geen onnodige administratieve rompslomp Tussentijds personeelsmutaties doorgeven is niet nodig. Extra korting 5% korting op de premie bij een contractduur van 3 jaar.

8 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus AC Den Haag AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. S d april 2009

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS In de voorwaarden van de REAAL Bromfietsverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Bromfietsverzekering 03 116 14-06 In de voorwaarden van de Reaal Bromfietsverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Polismantel 230-12 Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Algemene polisvoorwaarden (BI) Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsmaatschappij 1.1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Brommerverzekering Polisvoorwaarden nr. BV 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis SAS WGA-Gat verzekering Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie 5 Jaarlijkse

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis WAO-Gat verzekering WAO-volgend Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor iedereen die zorg draagt voor de salarisadministratie. Deze informatie kan u ondersteunen bij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 12.07

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 12.07 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 12.07 Inhoudsopgave Hulp bij Schade, Pech en Ongevallen Uw Autoverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409

Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409 Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409 Inhoudsopgave Hulp bij Schade, Pech en Ongevallen Je autoverzekering 1 Waarvoor ben je verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3 Beperkt

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Collectieve Ongevallen

Collectieve Ongevallen BERKELSTAETE Collectieve Ongevallen Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave 1 Definities... 3 1.1 Gevolmachtigde... 3 1.2 Maatschappij... 3 1.3 Verzekeringnemer... 3

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Algemene voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Algemene voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Algemene voorwaarden Model OE 03.2.25 B Ziekteverzuimpolis Stop Loss Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Definities 2 Afkortingen Artikel 2 Omschrijving

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie