Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV"

Transcriptie

1 Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld vanwege de keuzes die u heeft gemaakt. Deze keuzes vindt u ook op het offerteoverzicht. In de toelichting van de offerte leggen wij het offerteoverzicht voor de Reaal Ondernemers AOV en de verschillende begrippen uit. Wat bedoelen wij met... Met verzekerde bedoelen wij de persoon die bij ons verzekerd wil worden. Wij moeten een uitkering doen als deze persoon arbeidsongeschikt wordt en daardoor inkomen verliest. Dit kan een andere persoon zijn dan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer is de persoon of het bedrijf die de arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit en de premie voor de verzekering gaat betalen. In deze offerte gaan we er echter vanuit dat de verzekerde, de verzekeringnemer en de begunstigde dezelfde persoon zijn. De begunstigde is degene die de eventuele uitkeringen ontvangt. In deze offerte gaan we er echter vanuit dat de verzekerde en de verzekeringnemer dezelfde persoon zijn. Deze persoon bedoelen wij dan met u. Met wij of Reaal bedoelen we Reaal Schadeverzekeringen N.V. Wat verzekert u met de Reaal Ondernemers AOV? De Ondernemers AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wordt u arbeidsongeschikt. Dan biedt deze verzekering een goede bescherming tegen de financiële gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid. U kunt maximaal 80% van het gemiddelde bruto-inkomen van de afgelopen drie jaar verzekeren. Bent u een startende ondernemer? Dan kunt u maximaal 80% verzekeren van het bruto-inkomen dat u verwacht te verdienen. Het bruto-inkomen is de winst (aandeel) uit uw onderneming en/of inkomen uit arbeid zoals u dat opgeeft bij uw belastingaangifte. Wat is arbeidsongeschiktheid? Wij spreken van arbeidsongeschiktheid als u door een ziekte of een ongeval medisch vast te stellen stoornissen heeft. Als gevolg van deze stoornissen bent u voor tenminste 25% beperkt in het verrichten van arbeid. Is de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid niet medisch vast te stellen? Dan bent u niet arbeidsongeschikt als bedoeld in deze verzekering. Arbeidsongeschiktheid door gebreken en persoonlijkheidsstoornissen is niet verzekerd. Ook het post-whiplashsyndroom valt niet onder de dekking van de Ondernemers AOV. Doktoren en/of andere (medische) deskundigen stellen met (medische) onderzoeken vast of en voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Reaal wijst deze personen aan. Voor het vaststellen van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, kent de Ondernemers AOV twee soorten arbeidsongeschiktheid: Beroepsarbeidsongeschiktheid. Passende arbeid. Deze begrippen leggen we straks uit. Wat leest u op het offerteoverzicht? Het offerteoverzicht is een samenvatting van de keuzes die u samen met uw financieel adviseur heeft gemaakt. Uw keuzes vormen het uitgangspunt voor de premieberekening op de offerte. Hierna leggen wij uit wat u leest op dit overzicht: Kandidaat-verzekerde Hieronder staan uw naam, uw geboortedatum en uw beroep. Ook staat hier of u startend ondernemer bent en in welke beroepsklasse uw beroep valt. Wat is een beroepsklasse? Ieder beroep heeft zijn eigen risico s op arbeidsongeschiktheid. Sommige beroepen zijn relatief veiliger dan andere beroepen. Mensen in beroepen die als minder veilig worden gezien, hebben een grotere kans op arbeidsongeschiktheid. Hierdoor is de premie hoger omdat het risico op arbeidsongeschiktheid hoger ligt. Beroepsklasse 1 zijn de veilige beroepen die weinig risico lopen op arbeidsongeschiktheid. Mensen in beroepsklasse 4 lopen het grootste risico om arbeidsongeschikt te worden.

2 Gewenste verzekering(en) Ingangsdatum Onder dit kopje vindt u de datum waarop u wilt dat de verzekering ingaat. Het is belangrijk om te weten dat de uiteindelijke ingangsdatum later kan zijn dan de datum die u leest in het offerteoverzicht. Dit kan een gevolg zijn van het acceptatieproces. Eindleeftijd De eindleeftijd is de leeftijd, waarop de verzekering in ieder geval stopt. Ook een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid stopt op dat moment. Wat is de opbouw van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? De verzekering bestaat uit twee onderdelen. Wij noemen dit rubrieken. Rubriek A. U verzekert het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. De uitkering duurt maximaal één jaar. Hier gaat de door u gekozen eigenrisicoperiode (zie later) vanaf. Dit betekent dat de uitkering ingaat nadat de eigen risicoperiode voorbij is. Tijdens het gesprek met uw financieel adviseur heeft u besproken hoe lang de eigen risicoperiode is. Rubriek B. U verzekert het risico van arbeidsongeschiktheid na dit eerste jaar. Wat is de contractduur van deze verzekering? De contractduur is de periode waarvoor u de verzekering heeft afgesloten. U kunt kiezen uit een contractduur van één of drie jaar. Contractduur van één jaar Bij een contractduur van één jaar verlengen wij de verzekering na het einde van dat jaar steeds automatisch met één jaar. Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar. Wel geldt een opzegtermijn van één maand, zodat de verzekering dan één maand na uw opzegging eindigt. Contractduur van drie jaar Bij een contractduur van drie jaar ontvangt u een korting van 3% op de premie. Wij verwerken deze korting direct in onze berekening van uw premie op het premieverloop in de offerte. Hierbij gaan wij uit van 3% korting tot aan de einddatum van uw verzekering. U kunt de verzekering steeds aan het einde van uw contract verlengen of beëindigen. Vóór het einde van uw contract van drie jaar ontvangt u een aanbieding om het contract met drie jaar te verlengen. Als u akkoord gaat, dan houdt u de korting van 3%. Als u na de eerste contractperiode kiest voor een contractduur van één jaar, dan vervalt de premiekorting van 3%. De premie op het premieverloop in de offerte wijkt hierdoor af van de te betalen premie. Na het eerste jaar verlengen wij het contract steeds automatisch met één jaar. U kunt de verzekering dan dagelijks opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand, zodat de verzekering dan één maand na uw opzegging eindigt. Wat betekent de jaarrente? De jaarrente per rubriek is het bedrag aan inkomen dat verzekerd wordt. De jaarrente per rubriek wordt gebruikt bij het berekenen van de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U kunt zelf bepalen of u beide rubrieken wilt verzekeren of alleen Rubriek B. Premie bij aanvang Onder dit kopje leest u alles over de premie die de verzekeringnemer moet betalen voor de Ondernemers AOV. Welk premiesysteem geldt voor uw Ondernemers AOV? De premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van onder andere uw leeftijd en uw beroep. Maar ook van het premiesysteem. Voor de Ondernemers AOV kunt u kiezen uit twee premiesystemen: Standaardtarief. Uw leeftijd bij het afsluiten van de verzekering bepaalt hoeveel premie u moet betalen. Bij het standaardtarief blijft uw premie in beginsel gelijk. Tenzij Reaal een algemene premieverhoging doorvoert of wanneer u zelf wijzigingen in uw verzekering aanbrengt. Wilt u na verloop van tijd uw verzekerde jaarrente verhogen? Dan is op de extra jaarrente een nieuw standaardtarief van toepassing, gebaseerd op uw leeftijd op dat moment. Combinatietarief. Bij het combitarief wordt de premie jaarlijks aangepast aan uw leeftijd. Heeft u gekozen voor het combinatietarief? Dan ziet u in het premieverloop dat de premie die u betaalt ieder jaar stijgt. Wat is de premietermijn? De premie is gebaseerd op betaling per jaar. De verzekeringnemer kan er ook voor kiezen om de premie in kortere termijnen te betalen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden, een toeslag. De termijnen waar de verzekeringnemer uit kunt kiezen zijn: Halfjaar (3% toeslag). Kwartaal (5% toeslag). Maand (6% toeslag).

3 Beoordelingscriterium Het beoordelingscriterium is de manier waarop wij naar uw arbeidsongeschiktheid kijken. En beoordelen hoeveel procent arbeidsongeschikt u bent. U kunt kiezen uit beroepsarbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid voor passende arbeid. Wat bedoelen wij met beroepsarbeidsongeschiktheid? Wij spreken van arbeidsongeschiktheid als u door een ziekte of een ongeval medisch vast te stellen stoornissen heeft. Als gevolg van deze stoornissen bent u beperkt in het verrichten van arbeid. Als u voor minimaal 25% niet in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren die horen bij uw beroep, dan bent u arbeidsongeschikt volgens het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van een Ondernemers AOV heeft u aangegeven wat uw beroep is en wat de werkzaamheden zijn die daarbij horen. Bent u na een jaar nog arbeidsongeschikt? Dan gaan we ook kijken naar aanpassing van werkzaamheden, werkomstandigheden en taakverschuivingen binnen uw eigen beroep of bedrijf. Dit nemen we dan mee bij het bepalen van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Wat bedoelen wij met arbeidsongeschiktheid voor passende arbeid? Als u voor minimaal 25% niet in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren die voor uw krachten en bekwaamheden zijn berekend, dan bent u arbeidsongeschikt volgens het criterium passende arbeid. Wij kijken hierbij naar uw opleidingen en de vroegere werkzaamheden die u heeft gedaan. Wij kijken dus wat voor werk u in redelijkheid nog kunt doen. Eigenrisicoperiode De eigenrisicoperiode is de periode waarin u nog geen uitkering ontvangt, maar wel al arbeidsongeschikt bent. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie is die u betaalt voor de Ondernemers AOV. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe langer het duurt voordat u een uitkering van ons krijgt als u arbeidsongeschikt wordt. U kunt kiezen uit vijf eigenrisicoperioden: 1 maand. 3 maanden. 6 maanden. 12 maanden. 24 maanden. Indexatie Als u meer dan 25% arbeidsongeschikt bent, dan betalen wij na de eigenrisicoperiode een uitkering. Bij het afsluiten van de Ondernemers AOV kunt u zelf kiezen of uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid elk jaar automatisch wordt verhoogd. Dit heet indexatie. U kunt uw uitkering daardoor beschermen tegen inflatie. U heeft vijf keuzes: Uitkering gelijk houden. 1 Uw uitkering stijgt niet. Uw uitkering is daardoor niet waardevast. Uitkering laten stijgen 2 Alleen bij arbeidsongeschiktheid stijgt de uitkering ieder jaar met 2%. De verzekerde jaarrente blijft gelijk. 3 Alleen bij arbeidsongeschiktheid stijgt de uitkering ieder jaar met 3%. De verzekerde jaarrente blijft gelijk. Jaarrente laten klimmen 4 De verzekerde jaarrente stijgt ieder jaar met 2%. Daardoor stijgt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid ook ieder jaar met 2%. 5 De verzekerde jaarrente stijgt ieder jaar met 3%. Daardoor stijgt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid ook ieder jaar met 3%. Kiest u voor stijgen van de uitkering of klimmen van uw jaarrente, dan is uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering hoger dan wanneer u er voor kiest om de uitkering gelijk te laten blijven. Uitkering vanaf Wanneer krijgt u een uitkering op uw Ondernemers AOV? Wij betalen een uitkering als u gedeeltelijk of helemaal arbeidsongeschikt bent. U ontvangt een uitkering na het verstrijken van de eigenrisicoperiode. De hoogte van de uitkering is onder andere afhankelijk van de jaarrente die u verzekerd heeft. En van hoeveel procent arbeidsongeschikt u bent. Bij de Ondernemers AOV geldt het volgende: Uitkeringstabel Mate van arbeidsongeschiktheid Tot 25% 0% Vanaf 25% tot 35% 30% Vanaf 35% tot 45% 40% Vanaf 45% tot 55% 50% Vanaf 55% tot 65% 60% Vanaf 65% tot 80% 75% Uitkering, Vanaf 80% tot 100% 100% percentage van de jaarrente

4 Krijgt u korting als u de uitkering pas laat ingaan bij een hoger percentage arbeidsongeschiktheid? Bij de Ondernemers AOV keren wij uit als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Maar u heeft zelf de keuze om de uitkering in te laten gaan bij een hoger percentage arbeidsongeschiktheid dan 25%. Hierdoor ontvangt u een korting op de premie. U heeft opgegeven dat u de uitkering wilt laten ingaan bij een bepaald percentage arbeidsongeschiktheid. U leest dit op het offerteoverzicht. Als u heeft gekozen voor een uitkering vanaf 45% arbeidsongeschiktheid, dan leest u in onderstaande tabel hoeveel korting u krijgt op uw premie. De korting hebben wij in dat geval al verwerkt in deze offerte en het premieverloop. Let op Kiest u voor een hogere mate van arbeidsongeschiktheid, dan ontvangt u pas een uitkering als u minimaal voor dat percentage arbeidsongeschikt wordt verklaard. Kortingspercentage Mate van Kortingspercentage premie arbeidsongeschiktheid Rubriek A Rubriek B Vanaf 45% 5% 10% Vanaf 55% 10% 17% Vanaf 65% 12% 20% Vanaf 80% 15% 30% Wat bedoelen wij met de premie per jaar? Het bedrag bij premie per jaar is de premie die de verzekeringnemer bij het begin van de verzekering moet gaan betalen. De vaste polisopslag per jaar (administratiekosten) van 125 is nog niet opgenomen in dit bedrag. De vaste polisopslag moet ieder jaar betaald worden en wordt meegenomen in de uiteindelijke premie. In het premieverloop ziet u welke premie de verzekeringnemer moet betalen inclusief de vaste polisopslag per jaar. Instapkorting Jaar 1 40% korting. Jaar 2 20% korting. Jaar 3 10% korting. Bij de berekening van de korting zijn de ingangsdatum en de hoofdpremievervaldatum van belang. De hoofdpremievervaldatum is voor deze verzekering de eerste van de maand volgend op de verjaardag. Op deze datum passen wij onder andere de instapkorting aan. Het eerste verzekeringsjaar is de periode van de ingangsdatum tot de eerste hoofdpremievervaldatum. Omdat de ingangsdatum bijna altijd in de loop van het jaar ligt, is de instapkorting meestal verdeeld over vier kalenderjaren. Onderstaand een voorbeeld van een ingangsdatum van 1 juli en een verjaardag in december waardoor de hoofdpremievervaldatum 1 januari is. Jaar 1: 1 juli tot 1 januari 40% (6 maanden 40%). Jaar 2: 1 januari tot 1 januari 30% (6 maanden 40% (= 20%) + 6 maanden 20% (= 10%)) Jaar 3: 1 januari tot 1 januari 15% (6 maanden 20% (= 10%) + 6 maanden 10% (= 5%)) Jaar 4: 1 januari tot 1 juli 5% (6 maanden 10% (= 5%)). De instapkorting hebben wij al verwerkt in onze berekening van het premieverloop. No-claimkorting Als u twee jaar of langer niet arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u daarna korting op de premie. Wij noemen dit no-claimkorting. Deze korting kan uiteindelijk oplopen tot 20% als u zes jaar of langer niet arbeidsongeschikt bent. De korting vervalt als u arbeidsongeschikt wordt. Wat leest u in het premieverloop? Het premieverloop is een overzicht waarin u kunt zien welke premie tot de einddatum betaald moet worden. Hierbij zijn de keuzes die u heeft gemaakt het uitgangspunt. De premie die op het premieverloop staat kan wijzigen als er iets veranderd wordt. Bijvoorbeeld als de jaarrente wijzigt. In het premieverloop gaan wij ervan uit dat u de komende jaren niet arbeidsongeschikt wordt en daarom no-claimkorting krijgt. Deze no-claimkorting is dus al verwerkt in het premieverloop. Instapkorting Bij het afsluiten van een Ondernemers AOV ontvangen nieuwe klanten een instapkorting verdeeld over de eerste verzekeringsjaren.

5 Verzekering aanvragen Hoe vraagt u een Reaal Ondernemers AOV aan? Als u een Reaal Ondernemers AOV aanvraagt, hebben wij de volgende stukken van u nodig: Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Volledig ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring door de verzekerde. Uittreksel van de Kamer van Koophandel bij: Startende ondernemer. Een directeur grootaandeelhouder als de B.V. optreedt als verzekeringnemer. Heeft u nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een andere verzekeraar? En wilt u deze verzekering overzetten naar de Reaal Ondernemers AOV? Stuurt u ons dan een kopie van de polis, de eventuele clausulebladen en de polisvoorwaarden van uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering. U kunt de documenten per post bij ons aanleveren. Stuurt u deze dan naar Reaal Schadeverzekeringen N.V., Postbus 500, 1800 AM Alkmaar. Het acceptatieproces Hoe verloopt het acceptatieproces? Deze offerte wordt uitgebracht onder voorbehoud van acceptatie van de verzekering door Reaal. Dit betekent dat de verzekering pas wordt gesloten, als wij hebben beoordeeld of wij u en uw risico op arbeidsongeschiktheid willen verzekeren. De verzekeringsaanvraag wordt in eerste instantie beoordeeld aan de hand van de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring. Daarbij hanteert Reaal een eenvoudige en snelle manier van beoordelen, namelijk telefonische acceptatie. langere eigen risicoperiode krijgt. Maar wij kunnen bijvoorbeeld ook voorstellen om arbeidsongeschiktheid vanwege een bepaalde ziekte uit te sluiten. Geen verzekering bij ons kunt sluiten. Bijvoorbeeld omdat wij het risico op arbeidsongeschiktheid te groot vinden vanwege uw huidige gezondheidssituatie of vanwege uw ziektegeschiedenis. Heeft u een gezondheidsverklaring ingevuld? En verandert uw gezondheid voordat uw verzekering ingaat, dan moet u dit direct aan ons doorgeven. Wilt u uitgebreidere informatie over de telefonische acceptatie van uw verzekering? Kijkt u dan op reaal.nl/klantenservice en kijk onder veel gestelde vragen. Belangrijk om te weten Zijn er algemene voorwaarden op de Ondernemers AOV van toepassing? Op de Ondernemers AOV zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden krijgt u bij de offerte. Heeft u ze niet ontvangen? Vraag dan naar onze algemene voorwaarden bij uw financieel adviseur. Bent u verzekerd in de periode tussen acceptatie van de verzekering en de ingangsdatum van de verzekering? De Reaal Ondernemers AOV biedt dekking voor het risico van arbeidsongeschiktheid vanaf de ingangsdatum. De ingangsdatum staat op de polis of in de dekkingsbevestiging. Als u voor de ingangsdatum van de verzekering arbeidsongeschikt wordt, dan heeft u geen recht op een uitkering. Heeft u al ver voor de ingangsdatum van de Ondernemers AOV gehoord dat wij uw verzekering accepteren? Dan wilt u wellicht het risico dat u voor de ingangsdatum van de Ondernemers AOV arbeidsongeschikt wordt (inlooprisico), meeverzekeren. Tijdens een telefonisch gesprek vragen deskundigen naar de antwoorden die u heeft gegeven op het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring. Na dit telefoongesprek ontvangt u de uitwerking van het gesprek per . Als u akkoord bent met de inhoud van het gespreksverslag en er verder geen bijzonderheden zijn, maken wij de polis op. U weet dan snel waar u aan toe bent. Naar aanleiding van de gegevens op het aanvraagformulier, de gezondheidsverklaring en uit het telefonische gesprek, kan het ook zijn dat u: Medisch gekeurd moet worden. Een gewijzigd acceptatievoorstel ontvangt. Dit kan zijn dat u een hogere premie moet betalen of dat wij willen dat u een Voor deze situatie kent Reaal een overbruggingsregeling. U betaalt hiervoor een percentage van de jaarpremie. Wordt u arbeidsongeschikt in de periode tussen de datum waarop wij uw verzekering hebben geaccepteerd en de ingangsdatum van de Ondernemers AOV en heeft u de overbruggingsregeling afgesloten? Dan is eventuele arbeidsongeschiktheid die tussen de datum van acceptatie van de verzekering en de ingangsdatum is ontstaan, verzekerd vanaf de ingangsdatum van de Reaal Ondernemers AOV. Een arbeidsongeschiktheidsclaim wordt pas in behandeling genomen nadat de verzekering is ingegaan. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eigenrisicotermijn. Er gelden wel speciale voorwaarden voor de overbruggingsregeling.

6 U kunt ook gebruik maken van de overbruggingsregeling als u nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft bij een andere verzekeraar en u deze wilt overzetten naar Reaal. Het is dan wel belangrijk dat het verzekerde bedrag, de eigenrisicotermijn en de eindleeftijd gelijk blijven. Het risico moet ook gelijk blijven. Reaal rekent geen premie voor deze overbruggingsregeling. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen. Vraagt u hem dus naar onze overbruggingsregeling. Reaal beoordeelt of u gebruik kunt maken van de overbruggingsregeling en welke voorwaarden er dan gelden. Meer informatie en advies Wij geven uitgebreide informatie over onze producten. Wij brengen echter geen advies uit over een voor u passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor advies kunt u terecht bij een financieel adviseur. Wij raden u aan om een financieel adviseur te raadplegen voordat u een keuze maakt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw verzekering en de belasting U kunt de premie van de Reaal Ondernemers AOV bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken in box 1 (inkomen uit werk en woning). Over de eventuele uitkeringen die u bij arbeidsongeschiktheid ontvangt, zijn wij verplicht loonheffing in te houden. De wettelijke loonheffingen zijn loonbelasting, premies volksverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet. Betaalt de B.V. de premie? Dan kan de premie ten laste van de winst worden gebracht. Is de B.V. begunstigde van de uitkeringen, dan betaalt Reaal de uitkeringen onbelast aan de B.V. uit. Meer informatie over de fiscale aspecten vindt u op belastingdienst.nl.

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld naar aanleiding van

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV 12 351 15-06 U heeft een offerte voor de UNIM Plus AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid?

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid? Ondernemers AOV Voor wie? Startende ondernemers. Zelfstandigen zonder personeel. Vrije beroepsbeoefenaars zoals accountants, advocaten, architecten. Directeuren-grootaandeelhouders. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV?

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV? Reaal UNIM AOV Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor zelfstandigen is wettelijk vrijwel niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid kan dus financiële gevolgen hebben.

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen Informatie voor het intermediair Ondernemers AOV Product- en proceskenmerken 12 373 15-03 De Reaal Ondernemers AOV is speciaal gericht op Ondernemend Nederland. De Ondernemers AOV biedt uw klant een uitkering

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U hebt plezier in uw werk. U

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s 2 REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheid Productinformatie voor de adviseur Algemeen Allianz Inkomensverzekeringen biedt vijf verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in drie categorieën:

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

UNIM AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Arbeidsongeschiktheidscriterium. Doelgroep. Te verzekeren inkomen

UNIM AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Arbeidsongeschiktheidscriterium. Doelgroep. Te verzekeren inkomen Informatie voor het intermediair UNIM AOV Product- en proceskenmerken De UNIM AOV van Reaal is speciaal gericht op de zelfstandige (para)medische en zakelijke professionals met een hoog inkomen en hoog

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u de verschillende variabelen waarmee u tijdens de vergelijking te maken krijgt. Deze variabelen zijn ieders van invloed op de premie de AOV. Aan de hand van deze variabelen kunt u uw AOV

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Zelf voor zekerheid zorgen PRODUCTINFORMATIE In deze brochure treft u een uitleg aan van de meest voorkomende begrippen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

UNIM Plus AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Arbeidsongeschiktheidscriterium.

UNIM Plus AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Arbeidsongeschiktheidscriterium. Informatie voor het intermediair UNIM Plus AOV Product- en proceskenmerken De UNIM Plus AOV van Reaal is speciaal gericht op de zelfstandige (para)medische en zakelijke professionals met een hoog inkomen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Plus AOV en Royaal AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat er

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen... 2 De volledige AOV...

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s REAAL UNIM AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s 2 REAAL UNIM AOV Inkomensbescherming bij ziekte of een ongeval voor zelfstandige ondernemers en mensen

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV

txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV Ondernemers-AOV Als ondernemer houdt u ervan om initiatieven te nemen en het beste uit uzelf en uw bedrijf te halen. Dat geeft u energie. Maar

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

HOE SLUIT U ONZE AOV?

HOE SLUIT U ONZE AOV? HOE SLUIT U ONZE AOV? Wij zijn Movir. Een inkomensverzekeraar met een eigen kijk op aov. Onze aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen en oplossen van arbeidsongeschiktheid. DE VERZEKERING AANVRAGEN

Nadere informatie

Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg

Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg Speciaal voor de zelfstandigen in de zorg hebben wij een inkomens- vangnetverzekering ontwikkeld die uw inkomen bij ziekte garandeert. Het product is

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen o o Het Amersfoortse Ondernemersplan d e A d v i s e u r r o De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen v r u Productinformatiev e s i v A d e d o r Het Amersfoortse Ondernemersplan

Nadere informatie

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s REAAL UNIM AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s 2 REAAL UNIM AOV Inkomensbescherming bij ziekte of een ongeval voor zelfstandige ondernemers en mensen

Nadere informatie

De Actieve Ondernemers AOV

De Actieve Ondernemers AOV Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de actieve ondernemer sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Interpolis AOV voor medisch specialisten

Interpolis AOV voor medisch specialisten Interpolis AOV voor medisch specialisten Waarom dit aanbod? De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft gericht gezocht naar manieren om vaste uitgaven, die de dagelijkse praktijk van medisch specialisten

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid U vraagt een uitkering aan U krijgt een uitkering Vragen? Bel ons gerust Goed om even te weten Een

Nadere informatie

AOV I Inhoudsopgave:

AOV I Inhoudsopgave: Tarievenboek AOV I AOV I Inhoudsopgave: pagina AOV voor Zelfstandigen - Keuze... 2 AOV voor Zelfstandigen - Index... 10 Tarieven Keuze/Index... 12 AOV voor Zelfstandigen - Opbouw... 48 Tarieven Opbouw...

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL ONDERNEMERS AOV

VOORWAARDEN REAAL ONDERNEMERS AOV VOORWAARDEN REAAL ONDERNEMERS AOV In de voorwaarden van de REAAL Ondernemers AOV leest u: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg van de termen die wij gebruiken. n Wat

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Excedent In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Excedent. In

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV Exact

De voorwaarden Generali AOV Exact De voorwaarden Generali AOV Exact Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV Exact. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

VOORWAARDEN AOV EXACT. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 47

VOORWAARDEN AOV EXACT. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 47 VOORWAARDEN AOV EXACT Verzekerd van alle aandacht. 1 van 47 VOORWAARDEN AOV EXACT 12 03-2015 Inhoudsopgave Belangrijk Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Zo leest u de voorwaarden Mijn verzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN AOV. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 32

VOORWAARDEN AOV. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 32 VOORWAARDEN AOV Verzekerd van alle aandacht. 1 van 32 VOORWAARDEN AOV 03-2015 Inhoudsopgave Belangrijk Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Zo leest u de voorwaarden Mijn verzekering 1. Voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven.

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Emotioneel is het moeilijk te verwerken. U kunt uw leven niet meer leiden zoals u het zou willen. Naast emotioneel leed kan arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

12 28 15-01. Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV

12 28 15-01. Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV 12 28 15-01 Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV In de voorwaarden van de Reaal Ondernemers AOV leest u: Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Een uitleg

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

De verzekering aanvragen

De verzekering aanvragen De verzekering aanvragen 1 De verzekering aanvragen Inzicht in het acceptatieproces Met het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering neemt de verzekeraar uw financiële risico over voor het geval

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé 2 Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomensZekerPlan De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Inhoud 1 Wat is het InkomensZekerPlan? 2 Hoe werkt het? 3 Wat u moet weten voordat wij u verzekeren 4 We helpen u graag om gezond

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt 2 Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt

Nadere informatie

Productwijzer. Carrière Stop Polis

Productwijzer. Carrière Stop Polis Carrière Stop Polis Productwijzer Carrière Stop Polis Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Carrière Stop polis. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

InkomensZekerPlan vrije beroepen

InkomensZekerPlan vrije beroepen InkomensZekerPlan vrije beroepen Bij arbeidsongeschiktheid van zelfstandige medische professionals 1 InkomensZekerPlan vrije beroepen 2 Wat is verzekerd 3 Wat is niet verzekerd 4 De keuze is aan u 5 Wat

Nadere informatie