Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?"

Transcriptie

1 Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Zelf voor zekerheid zorgen PRODUCTINFORMATIE

2 In deze brochure treft u een uitleg aan van de meest voorkomende begrippen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna AOV). Als u vragen heeft over de begrippen ten opzichte van uw eigen situatie, neemt u dan contact op met uw Meeùs adviseur. Heeft u wel een AOV die 80% van uw inkomen dekt, dan ziet uw inkomen er als volgt uit. Inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid met AOV , , ,00 Voor wie is deze verzekering? ,00 Als ondernemer kunt u bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vanuit de wetgeving geen beroep doen op de sociale verzekeringen. Een bijstandsuitkering ontvangt u pas als u helemaal geen inkomen of vermogen meer heeft. Dit kunt u ondervangen met een AOV, die kan zorgen voor inkomenszekerheid , ,00 0,00 Inkomen Ziek en arbeidsongeschikt Graag laten wij u zien hoe een AOV het inkomen aanvult indien er geen andere financiële middelen beschikbaar zijn. Stel u bent 40 jaar en u heeft een inkomen van EUR U raakt volledig arbeidsongeschikt en u heeft geen AOV. Uw inkomen ziet er dan als volgt uit. Inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zonder AOV , , ,00 Is een AOV de oplossing? Is er (ander) inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Wat is de ontwikkeling van uw inkomen? Wat kunt u en wilt u met uw vermogen? Op basis hiervan adviseren wij u over de noodzaak van een AOV. Wat verzekert u? Indien een AOV noodzakelijk en/of wenselijk blijkt te zijn, verzekert u een door u gewenst percentage van uw inkomen. Rekening houdend met uw persoonlijke situatie en wat u nodig heeft om maandelijks rond te komen , ,00 Welke uitkering krijgt u? ,00 0,00 Inkomen Ziek en arbeidsongeschikt Bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid kunt u maandelijks het inkomen uitgekeerd krijgen dat u verzekerd heeft. Als u nog gedeeltelijk kunt werken, dan wordt daarmee rekening gehouden in de uitkering. De mate waarin u arbeidsongeschikt bent en het bedrag dat u verzekert, bepalen de hoogte van uw uitkering. 1

3 Wat kost deze verzekering? Wat de verzekering kost hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld: Uw leeftijd Uw beroep De hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren Wat u precies wilt verzekeren en zelf aan risico kunt dragen De start van uw pensioenvoorziening Verzekerd bedrag Een AOV is gebaseerd op het gedeeltelijk zeker stellen van uw inkomen als u tijdelijk of gedurende een langere periode ziek of arbeidsongeschikt wordt. Inkomenszekerheid dus. Hierbij wordt gekeken naar het inkomen dat u nodig heeft als u ziek of arbeidsongeschikt bent. Er wordt vooral gekeken naar de vaste lasten die u heeft en uw leefpatroon. Voor de uitkering op langere termijn is veelal 80% van uw inkomen te verzekeren. het duidelijk zijn dat u met een gebroken been niet kunt werken en zal de inkomensderving direct zichtbaar zijn. Maar als u bijvoorbeeld vanuit een holding werkt waarbij uw inkomen gewoon doorloopt, ook al bent u ziek, dan is er geen of nauwelijks inkomensderving en ontvangt u meestal geen uitkering. Daarnaast wordt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering van een klassieke schadeverzekering meestal ook gekeken naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar (niet bij starters). Als u een sterk wisselend inkomen heeft, kan dit betekenen dat de uitkering anders uitvalt dan u verwacht. Hoe gaat Meeùs hiermee om? Gezien de onduidelijkheden in zowel het uitkeringsrecht als de hoogte daarvan, adviseert Meeùs niet standaard een AOV Schadeverzekering. Als bij de inventarisatie blijkt dat een Schadeverzekering toch het beste bij u past, dan zullen wij uiteraard een voorstel uitwerken. Na de eigen risico periode ontvangt u de uitkering van de verzekeraar, die gebaseerd is op het verzekerde bedrag. Uiteraard is de hoogte van de uitkering ook afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger het verzekerde bedrag, hoe hoger de premie. Soorten AOV s Sommenverzekering Een sommenverzekering keert uit op basis van het verzekerd bedrag op de polis en het uitkeringspercentage. Er wordt dus niet gekeken naar uw werkelijke inkomensderving. Hiermee voorkomt u onduidelijkheden en hoeft u geen inkomen aan te tonen bij arbeidsongeschiktheid. De uitkering is altijd gebaseerd op het verzekerde bedrag. Ook de voorwaarden van de AOV kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Er zijn verschillende soorten uitgangspunten: Schadeverzekering Een klassieke schadeverzekering dekt de inkomensderving als u door een ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunt werken. Daarbij moet de inkomensderving wel aantoonbaar zijn. Dat betekent dat u alleen een uitkering ontvangt als uw inkomen daadwerkelijk daalt. Als u metselaar bent, zal Sommenverzekering met schade-elementen Bij een sommenverzekering met schade-elementen is de basis van de uitkering wel het verzekerde bedrag, maar wordt het inkomen periodiek getoetst. Vervolgens wordt de verzekering hierop aangepast. 2

4 De eigen risicotermijn, ook wel wachttijd genoemd De eigen risicotermijn is de periode waarover (nog) geen uitkering plaats vindt. Van belang is of u met eigen middelen een bepaalde periode kunt overbruggen of lukt dat niet? Gaan uw inkomsten gewoon door als u er (even) niet bent? Kunt u een korte periode van afwezigheid weer inhalen, zodat uw inkomsten hetzelfde blijven? Misschien kunt u een bepaalde periode overbruggen omdat u de vaste lasten kunt betalen met het inkomen van uw partner? U heeft veelal de keuze uit 30, 60, 90, 180 of 360 dagen. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie. Dekking U kunt kiezen voor een volledige dekking of een beperkte dekking (de zogenaamde budgetpolis). Een polis op basis van beperkte dekking is een stuk voordeliger omdat bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid niet worden meeverzekerd. Voorbeelden zijn verzekeringen waarbij er alleen ernstige aandoeningen/ziektes of alleen ongevallen worden gedekt. Ook is het mogelijk om arbeidsongeschiktheid als gevolge van psychische problemen uit te sluiten van de dekking. Als u kiest voor een beperkte dekking omdat u het premieverschil met een volledige dekking te groot vindt, realiseert u zich dan dat vele oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn uitgesloten. Zodra u arbeidsongeschikt wordt door een andere oorzaak dan de wel verzekerde oorzaken, ontvangt u geen uitkering. Een verzekering op basis van volledige dekking zorgt voor de meest optimale dekking. De premie is hoger dan bij een beperkte dekking, maar voorkomt teleurstelling bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Soms is het mogelijk om met een beperkte dekking te beginnen en later zonder extra medische waarborgen door te stromen naar een volledige dekking. Mocht dit in uw situatie nodig zijn, bespreek dit dan met uw Meeùs adviseur. Arbeidsongeschiktheidscriterium Als u niet kunt werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid, zal de verzekeraar op basis van het arbeidsongeschiktheidscriterium vaststellen in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Er zijn drie verschillende criteria waaruit u kunt kiezen: Beroepsarbeidsongeschiktheid Bij beroepsarbeidsongeschiktheid bekijkt de verzekeraar of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Misschien kunt u uw eigen beroep nog wel uitoefenen, maar is daarvoor een andere werksituatie nodig. U doet bijvoorbeeld niet meer alles wat u vroeger deed, of u doet het op een andere manier. Maar u blijft wel in uw eigen beroep werken. Sommige verzekeraars kijken na een bepaalde periode of er taakverschuivingen binnen uw onderneming mogelijk zijn. Passende arbeid Bij passende arbeid bekijkt de verzekeraar of u nog werk kunt doen dat bij u past. De verzekeraar kijkt dan naar uw opleiding, werkervaring en wat voor werk u kun doen. Bij passende arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Gangbare arbeid Bij gangbare arbeid bekijkt de verzekeraar of u nog kunt werken. Het maakt niet uit wat voor werk. De verzekeraar let niet op uw oude beroep of werkervaring. Hij kijkt alleen wat voor werk u kunt doen. Bij gangbare arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij passende arbeid. Wat zegt Meeùs over gangbare arbeid? Bij de keuze voor gangbare arbeid, is het risico groot dat u bij arbeidsongeschiktheid werk moet accepteren buiten uw eigen bedrijf. Hierdoor loopt u het risico dat het bedrijf verkocht moet worden. Meeùs vindt dit een ongewenste situatie en zal dit niet standaard adviseren. 3

5 Hoogte van de premie Beroepsarbeidsongeschiktheid biedt de meest uitgebreide dekking en heeft daardoor een hogere premie dan passende en gangbare arbeid. Gangbare arbeid heeft de laagste premie, maar dus ook de laagste kans op een uitkering. gekozen uitkeringsduur, ook al bent u dan nog steeds arbeidsongeschikt. Een kortere uitkeringsduur is goedkoper dan een langere uitkeringsduur. Een korte uitkeringsduur kan acceptabel zijn als u bewust kiest voor een overbrugging van een periode. Als u voor zekerheid wilt kiezen, laat dan de uitkering doorlopen tot uw pensioenleeftijd. Uitkeringsdrempel De uitkeringsdrempel is: het percentage arbeidsongeschiktheid waarboven u recht heeft op een uitkering. Standaard is de drempel 25% arbeidsongeschiktheid. Als u kiest voor een drempel van bijvoorbeeld 50%, wordt de premie een stuk lager. Maar u krijgt dan pas een uitkering als u meer dan 50% arbeidsongeschikt bent. Contractduur De contractduur is de termijn waarop u een contract aangaat met de door u gekozen verzekeraar. Daarbij kunt u kiezen voor 1 of 3 jaar. Soms wordt bij een langere contractduur een premiekorting aangeboden. Eindleeftijd Tariefsoort De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering en uw eventuele uitkering eindigt. U kunt zelf kiezen tot welke eindleeftijd een uitkering bij arbeidsongeschiktheid door moet lopen. Veelal kunt u kiezen voor een eindleeftijd tussen 55 en 67 jaar. Feitelijk bepaalt u de eindleeftijd van uw AOV aan de hand van de ingangsdatum van uw pensioenuitkering. Bij een eindleeftijd die ligt voor het moment dat uw pensioenuitkering ingaat, kan het voorkomen dat u de periode tussen de gekozen eindleeftijd, het ingaan van uw AOW en eventuele andere pensioenen en/of lijfrentes moet overbruggen uit eigen middelen. U kunt namelijk vanaf de eindleeftijd geen aanspraak meer maken op uw AOV. En bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u ook geen uitkering meer. Het is dan ook verstandig om de eindleeftijd van uw AOV aan te laten sluiten op uw pensioensituatie. Uitkeringsduur De uitkeringsduur is de periode waarin een uitkering blijft doorlopen als deze is toegekend. Dat kan tot de eindleeftijd zijn (zie hiervoor), maar er kan ook gekozen worden voor een tijdelijke uitkering, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Dat betekent dat een uitkering altijd stopt na de Verzekeraars hanteren twee soorten tarieven: het standaard- en het combitarief. Standaardtarief Bij het standaardtarief betaalt u jaarlijks een constante premie voor uw AOV. De premie zal jaarlijks niet fluctueren, waardoor u over de hele looptijd hetzelfde betaalt. Overigens hebben kortingen en een eventueel stijgingspercentage wel effect op de premie waardoor deze jaarlijks kan wijzigen. Combitarief U kunt ook kiezen voor een combitarief. De premie is in het begin lager en stijgt naarmate u ouder wordt. Vanaf een bepaalde leeftijd (meestal rond 42 jaar) blijft de premie constant zoals bij het standaardtarief. Deze premie is dan wel hoger dan de premie bij een standaardtarief op die leeftijd, aangezien u de eerste jaren een lagere premie heeft betaald. De totale premie over de looptijd is hoger, maar u betaalt in de beginfase een lagere premie. 4

6 Verhogingsrecht of wel Optierecht (vrijwillige verhoging verzekerd bedrag) Met het verhogingsrecht kunt u, afhankelijk van de gekozen verzekeraar, op de optiedatum het verzekerde bedrag met een bepaald percentage verhogen, zonder dat hiervoor nieuwe medische waarborgen worden gevraagd. Deze datum valt samen met de hoofdpremievervaldatum van uw polis. Door het verhogingsrecht houdt u zelf de controle op het verzekerd bedrag en kunt u zelf besluiten of u het verzekerd bedrag wilt verhogen. Indexatie verzekerd bedrag en/of een eventuele uitkering Er zijn verschillende vormen van indexering die u kunt kiezen. U kunt kiezen uit een vast percentage per jaar van 2 of 3%. Deze vorm houdt geen rekening met de werkelijke inflatie of de stijging van de lonen, maar u weet wel precies wat u kunt verwachten qua stijging. U kunt ook kiezen voor het volgen van de CBS index of van de indexering van de WIA uitkeringen. Deze verhogingen houden wel rekening met inflatie en loonstijgingen. De indexen kunnen van jaar tot jaar grote verschillen laten zien. Deze vorm sluit aan bij actuele (loon)ontwikkeling maar u weet niet precies van te voren welke verhoging gehanteerd wordt. Voor indexering van het verzekerde bedrag en/of de uitkering betaalt u altijd een hogere premie dan bij gelijkblijvende bedragen. Maar met indexatie houdt u het verzekerde bedrag en/of de uitkering wel op peil. Tijdelijke opschorting van uw AOV Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om tijdelijk de dekking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering op te schorten. Redenen om de dekking tijdelijk stop te zetten, kunnen zijn: U gaat tijdelijk in loondienst; U neemt een sabbatical; U verblijft langdurig in het buitenland; U kunt tijdelijk de volledige premie niet betalen; U heeft tijdelijk geen inkomen uit het verzekerde beroep. Tijdens de periode van opschorting zal de verzekeraar u wel een gedeelte van de premie in rekening brengen (zoge- noemde sluimerpremie), maar u kunt tijdens de periode van opschorten geen aanspraak op de verzekering maken. Zwangerschapsuitkering Als u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid door zwangerschap wilt meeverzekeren, is dat mogelijk. Deze vorm is uiteraard alleen beschikbaar voor vrouwen. Sommige verzekeraars bieden ook een uitkering tijdens zwangerschapsverlof of vlak na de bevalling. Deze uitkering is soms ook beschikbaar voor mannen (als een soort ouderschapsverlof). Medische waarborgen / Gezondheidsverklaring Acceptatie van de aanvraag vindt plaats op basis van het aanvraagformulier en aan de hand van de volledig ingevulde gezondheidsverklaring. Of een medische keuring moet plaatsvinden, hangt onder meer af van het verzekerde bedrag en de ingevulde gezondheidsverklaring. Dit verschilt per verzekeraar. De toelichting bij de offerte geeft u hierover meer duidelijkheid. 5

7 Voorlopige dekking bij een AOV Tijdens de aanvraagprocedure bent u nog niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ook niet als u op het aanvraagformulier heeft ingevuld dat de verzekering onmiddellijk moet ingaan. Een verzekeraar geeft u meestal wel voorlopige dekking tijdens de aanvraagprocedure, maar is dit niet verplicht. Als de verzekeraar u een voorlopige dekking aanbiedt, dan bent u in bepaalde gevallen wel verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De voorwaarden verschillen per verzekeraar. Er is meestal een bepaalde termijn van toepassing waarvoor voorlopige dekking wordt verleend, bijvoorbeeld 30 dagen. In sommige gevallen is hiervoor premie verschuldigd. De acceptatieprocedure kan langer duren, bijvoorbeeld omdat u bezwaar maakt tegen een medische keuring. Houdt u er dan wel rekening mee dat u na het verstrijken van de periode van voorlopige dekking niet meer verzekerd bent. Als de verzekeraar u voorlopige dekking heeft verleend en uw aanvraag wordt geaccepteerd door de verzekeraar, dan gaat de verzekering in op de door u aangegeven datum. Uw inkomen Om het verzekerd bedrag te bepalen wordt doorgaans het gemiddelde bruto inkomen van de afgelopen drie jaar genomen. Onder inkomen wordt verstaan de belastbare winst uit onderneming en het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden volgens de Wet inkomstenbelasting Daarbij gaat het om de belastbare winst voor ondernemersaftrek en mkbwinstvrijstelling vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen. Bent u een directeur grootaandeelhouder (DGA) dan gaat het om belastbaar loon volgens de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met het aan de DGA toe te rekenen deel van de belastbare winst (of verlies), vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen. De volgende fiscaal toegestane afschrijvingen kunnen in overleg met een verzekeraar soms worden meegenomen in de berekening van het jaarinkomen: goodwill met een maximum van 3 procent per jaar; bedrijfsmiddelen met een maximum van 20 procent per jaar van de aanschafkosten. Als u dat aangeeft nemen wij dat mee in ons advies en bemiddeling van een AOV. Premie is volledig aftrekbaar van de belasting, uitkering is belast De door u betaalde premies zijn volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Maar let op: bij een uitkering betaalt u over de uitgekeerde bedragen belasting. De verzekeraar is volgens de belastingwet verplicht dit in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Directeur Groot Aandeelhouder en AOV U kunt als ondernemer bij ziekte en/of arbeidsongeschikt- heid vanuit de wetgeving geen beroep doen op de sociale verzekeringen. Een AOV zorgt voor inkomenszekerheid als u ziek en/of arbeidsongeschikt wordt. Dit geldt ook voor de Directeur Groot Aandeelhouder (hierna DGA), die niet onder de werknemersverzekeringen valt. Wanneer sluit u als DGA een AOV? U heeft (eventueel samen met uw partner) meer dan 50% van de aandelen in de onderliggende werk BV. U heeft samen met uw bloedverwanten tot en met de 3e graad meer dan 66,67% aandelen in de onderliggende werk BV. U heeft meer dan 50% stemrecht. U heeft meerdere opdrachtgevers (VAR-verklaring). 6

8 Als DGA kunt u de verzekering zowel in privé als uw BV afsluiten. Voor beide situaties geldt dat de premie fiscaal aftrekbaar is, ofwel via de inkomstenbelasting (in privé), ofwel via de vennootschapsbelasting (in de BV). Pensioentoezegging en AOV Als u zichzelf een pensioen heeft toegezegd, kunt u dit in eigen beheer doen of via een verzekerde regeling. U sluit de verzekering privé De premie komt voor eigen rekening. U voorkomt bij eventueel faillissement of beslaglegging tijdens arbeidsongeschiktheid dat uw uitkering in gevaar komt. De verzekering wordt door de BV afgesloten De premie komt voor rekening van de BV waardoor u privé geen premie hoeft te betalen. U heeft dan twee mogelijkheden: De BV wordt aangemerkt als begunstigde U wordt aangemerkt als begunstigde Als u uw pensioenopbouw in eigen beheer voert, heeft u een pensioenbrief waarin de BV pensioen aan de DGA toezegt. In deze pensioenbrief kan ook een passage over arbeidsongeschiktheid staan. Het is belangrijk dat de inhoud van deze passage in de pensioenbrief overeenkomt met de afgesloten of af te sluiten verzekering. De toezegging van de BV is namelijk leidend. Als de toezegging niet of onvoldoende verzekerd is, is de BV gehouden de toezegging na te komen. En de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid volledig of deels aan de DGA te betalen. Dit kan een zware last zijn voor de BV. De BV als begunstigde Bij faillissement of beslaglegging tijdens arbeids- ongeschiktheid komt uw uitkering in gevaar. U als begunstigde U voorkomt bij eventueel faillissement of beslaglegging tijdens arbeidsongeschiktheid dat uw uitkering in gevaar komt. Laat u vooraf goed informeren door uw fiscaal adviseur. 7

9 meeus.com/aov Alhoewel dit document met de grootste zorgvuldigheid werd samengesteld, kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en Meeùs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk)fouten, omissies of vergissingen. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan hetgeen is omschreven in een polis, de bijbehorende polisvoorwaarden en/of bijbehorende clausules. Meeùs Assurantiën BV is dochteronderneming van Meeùs Groep BV, onderdeel van Aegon. Meeùs Groep BV is geregistreerd bij de AFM onder nummer Meeùs Assurantiën BV is statutair gevestigd in Amersfoort en bij de KvK geregistreerd onder nummer Postadres: Postbus 3234, 4800 DE Breda. 10/2014

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u de verschillende variabelen waarmee u tijdens de vergelijking te maken krijgt. Deze variabelen zijn ieders van invloed op de premie de AOV. Aan de hand van deze variabelen kunt u uw AOV

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U hebt plezier in uw werk. U

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld naar aanleiding van

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV 12 351 15-06 U heeft een offerte voor de UNIM Plus AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Relatienummer (in te vullen door medewerker Schouten Zekerheid) Naam klant

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid?

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid? Ondernemers AOV Voor wie? Startende ondernemers. Zelfstandigen zonder personeel. Vrije beroepsbeoefenaars zoals accountants, advocaten, architecten. Directeuren-grootaandeelhouders. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Plus AOV en Royaal AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat er

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer T. Test Opgesteld door: De heer PP Palm Maandag 21 oktober 2013 1 Inhoudsopgave In dit rapport

Nadere informatie

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid MedFinD Koestraat 1 8051 GT Hattem T: 038-4433305 F: 038-4448360 E: info@medfind.nl WWW: www.medfind.nl Korte historie Halverwege 2005 werd

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheid Productinformatie voor de adviseur Algemeen Allianz Inkomensverzekeringen biedt vijf verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in drie categorieën:

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV?

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV? Reaal UNIM AOV Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor zelfstandigen is wettelijk vrijwel niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid kan dus financiële gevolgen hebben.

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Productkenmerken

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Productkenmerken Productkenmerken Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nog de ruime

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER relatienummer naam klant adres postcode telefoon overdag geboortedatum : :

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië

Nadere informatie

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen o o Het Amersfoortse Ondernemersplan d e A d v i s e u r r o De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen v r u Productinformatiev e s i v A d e d o r Het Amersfoortse Ondernemersplan

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen Informatie voor het intermediair Ondernemers AOV Product- en proceskenmerken 12 373 15-03 De Reaal Ondernemers AOV is speciaal gericht op Ondernemend Nederland. De Ondernemers AOV biedt uw klant een uitkering

Nadere informatie

InkomensZekerPlan vrije beroepen

InkomensZekerPlan vrije beroepen InkomensZekerPlan vrije beroepen Bij arbeidsongeschiktheid van zelfstandige medische professionals 1 InkomensZekerPlan vrije beroepen 2 Wat is verzekerd 3 Wat is niet verzekerd 4 De keuze is aan u 5 Wat

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid O p lo s s i n g e n v o o r ondernemers I n h o u ds o p g av e

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Interpolis AOV voor medisch specialisten

Interpolis AOV voor medisch specialisten Interpolis AOV voor medisch specialisten Waarom dit aanbod? De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft gericht gezocht naar manieren om vaste uitgaven, die de dagelijkse praktijk van medisch specialisten

Nadere informatie

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER relatienummer : naam klant : adres : postcode : woonplaats: telefoon overdag

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

Vrijwillige financiële bijsluiter T@F Maandlastbeschermer

Vrijwillige financiële bijsluiter T@F Maandlastbeschermer Vrijwillige financiële bijsluiter T@F Maandlastbeschermer Over de financiële bijsluiter Voor producten als de T@F Maandlastbeschermer is een financiële bijsluiter niet verplicht. We geven u toch graag

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk of ziekte: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

De adviesbrochure Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

De adviesbrochure Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw voorbereiding op ons advies De adviesbrochure Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Waarom is een goede voorbereiding belangrijk? 3 2. Wat kunt u wel en niet van ons verwachten? 4 3. Wat

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

InkomensZekerheid. Bij arbeidsongeschiktheid van ondernemers

InkomensZekerheid. Bij arbeidsongeschiktheid van ondernemers InkomensZekerheid Bij arbeidsongeschiktheid van ondernemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw

Nadere informatie

Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering... Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering... als het u toch overkomt Univé persoonlijk en dichtbij Daar plukt ú de vruchten van! 2 Wel of geen AOV? Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV); dat is

Nadere informatie

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid O p lo s s i n g e n v o o r ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheids-

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Beste ZZP-er, Met vriendelijke groet, Het Profin inkoopcollectief

Beste ZZP-er, Met vriendelijke groet, Het Profin inkoopcollectief Beste ZZP-er, In dit bijgaande document vindt u alle informatie die u nodig heeft om een wel overwogen beslissing te maken bij het afsluiten van een AOV. Lees het document goed door zodat u op de hoogte

Nadere informatie

txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV

txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV Ondernemers-AOV Als ondernemer houdt u ervan om initiatieven te nemen en het beste uit uzelf en uw bedrijf te halen. Dat geeft u energie. Maar

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Productkenmerken. De Actieve Ondernemers AOV. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Productkenmerken. De Actieve Ondernemers AOV. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Productkenmerken De Actieve Ondernemers AOV De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 De Actieve Ondernemers AOV Periode arbeidsongeschiktheid Eigen riscotermijn 1 e jaar 2 e jaar

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur :

INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Bestaande relatie Nieuwe relatie Tijdstip bezoek : dag om

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

De Actieve Ondernemers AOV

De Actieve Ondernemers AOV Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de actieve ondernemer sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse Ondernemersplan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, wel of niet noodzakelijk? Als zelfstandige kunt u het zich niet

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid U heeft bij ons een aanvraag tot uitkering ingediend op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat noemen wij een schadeaangifte of claim. Uw schadeaangifte

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Productwijzer. Carrière Stop Polis

Productwijzer. Carrière Stop Polis Carrière Stop Polis Productwijzer Carrière Stop Polis Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Carrière Stop polis. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie