Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat"

Transcriptie

1 Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro

2 Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch arbeidsongeschikt wordt? Hiervoor hebben werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de ROM, de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro, Achmea Schadeverzekeringen gevraagd aantrekkelijke verzekeringen samen te stellen. Deze verzekeringen kunt u alleen afsluiten als uw organisatie onder de werkingssfeer Metalektro valt. Drie WIA-verzekeringen. Met een scherpe premie en ruime dekking. WIA-Bodemverzekering WGA-Hiaatverzekering Standaard WGA-Hiaatverzekering Aanvullend De voordelen in het kort Speciaal voor uw medewerkers zijn door Achmea drie WIA-verzekeringen ontwikkeld die ruime dekking bieden bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zijn afgestemd op de cao-afspraken binnen uw sector. En van dat voordeel profiteren u en uw medewerkers: 100 % cao-proof: u voldoet volledig aan uw cao-verplichtingen; de verzekeringen zijn scherp geprijsd; uw medewerker houdt zijn uitkering als hij buiten de bedrijfstak aan het werk gaat; uw medewerker ontvangt een uitkering die zo goed mogelijk beschermd is tegen koopkrachtverlies; uw medewerker heeft fiscaal voordeel; einddatum de AOW-leeftijd, tot maximaal 67 jaar. In deze brochure leest u meer over de verzekeringen per 1 januari

3 Wat is WIA? WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is de opvolger van de WAO. Wanneer kan uw werknemer een WIA-uitkering krijgen? Als hij door ziekte of ongeval na twee jaar slechts 65% of minder van zijn oude loon kan verdienen. Hier leest u meer over de WIA. Na twee jaar krijgen u en uw zieke medewerker te maken met de WIA. Dan zijn er vier mogelijkheden. 1. Uw medewerker is minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hij kan (grotendeels) verder werken. Hij heeft geen recht op een WIA-uitkering en blijft bij voorkeur bij u in dienst. Samen met hem zoekt u eventueel naar een aangepaste werkplek of functie. 2. Uw medewerker is gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35%-80%). Hij kan (gedeeltelijk) verder werken. Hij valt onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en ontvangt een uitkering. De eerste maanden ontvangt uw medewerker een WGA-loongerelateerde uitkering, mits hij voor zijn eerste ziektedag voldoende heeft gewerkt. Die uitkering is de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van zijn oude gemaximeerde loon 1 minus 70% van het nieuwe inkomen uit arbeid. Daarna ontvangt hij een lagere uitkering, afhankelijk van de mate waarin hij het loon dat hij volgens de arbeidsdeskundige van UWV nog kan verdienen zijn restverdiencapaciteit daadwerkelijk weet te verdienen. Verdient hij 50% of meer van zijn restverdiencapaciteit, dan ontvangt hij een WGA-loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering is 70% vermenigvuldigd met het verschil tussen zijn verzekerd salaris en het loon dat hij theoretisch nog zou kunnen verdienen volgens UWV. Verdient hij minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit, dan ontvangt hij een veel lagere uitkering: de WGA-vervolguitkering. Deze is het uitkeringspercentage behorend bij zijn arbeidsongeschiktheidspercentage maal het minimumloon 2. De WGA-loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering duren maximaal tot uw werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Gaat het na verloop van tijd zo goed met uw medewerker dat hij 65% of meer verdient van het loon voordat hij ziek werd? Dan stopt zijn uitkering. 3. Uw medewerker is volledig ( 80% of meer) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Hij kan voorlopig helemaal niet meer werken. Maar de verwachting is dat hij herstelt. Hij valt dan onder de WGAregeling, zoals in situatie Uw medewerker is volledig ( 80% of meer) en duurzaam arbeidsongeschikt. Hij kan helemaal niet meer werken. Hij valt dan onder de regeling Inkomensvoorziening voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) en krijgt een uitkering van 75% van zijn oude loon (gemaximeerd). Aanvulling tot maximaal het sociaal minimum Afhankelijk van de persoonlijke gezinssituatie van de werknemer en de inkomenssituatie van de werknemer en zijn partner samen, wordt door UWV een toeslag betaald op de WGA-uitkering tot 70%, 90% of 100% van het minimumloon. Als uw werknemer en zijn partner samen inclusief WGAvervolguitkering, al 100% van het minimumloon ontvangen, dan krijgt hij van UWV geen toeslag op de WGA-vervolguitkering. In de praktijk heeft een werknemer niet vaak recht op een toeslag. 1. Het loon waarop de wettelijke WIA-uitkeringen en de uitkeringen van deze verzekeringen die hier worden aangeboden zijn gebaseerd, is gemaximeerd op de SV-loongrens (1 januari ,00 bruto). 2. Het minimumloon is ,74 bruto per jaar (1 januari 2017) 3

4 Compleet aanbod De verzekeraar biedt op verzoek van de ROM uw medewerkers drie verzekeringen voor verschillende vormen van arbeidsongeschiktheid: WIA-Bodemverzekering, die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35%; WGA-Hiaatverzekering Standaard, die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid van 35 tot 80% en 80 tot 100% maar niet duurzaam; WGA-Hiaatverzekering Aanvullend, geeft een aanvulling op de WGA-Hiaatverzekering Standaard bij arbeidsongeschiktheid van 35 tot 80%. Ook de medewerker die 50% of meer van zijn restverdiencapaciteit benut, komt in aanmerking voor een uitkering. Anders dan bij de WIA-Bodemverzekering, stoppen de uitkeringen van de WGA-Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend niet als uw medewerker werkloos wordt. De WIA-Bodemverzekering en de twee WGA-Hiaatverzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan. Uw werknemer is dus nooit oververzekerd. Wie kan zich niet verzekeren? Sommige van uw medewerkers kunnen geen WIA-verzekering afsluiten: degenen die niet in loondienst zijn; degenen die niet onder de werkingssfeer van de CAO Metalektro vallen, zoals de bestuurders van de onderneming en de functionarissen, die rechtstreeks bij het bepalen van het ondernemingsbeleid zijn betrokken; medewerkers die al ziek zijn kunnen zich niet verzekeren zolang zij ziek zijn. Zodra zij vier aaneengesloten weken hersteld zijn kunnen ze zich aanmelden voor de verzekering. Uw zieke medewerker kan zich alleen verzekeren als: 1. De eerste ziektedag ligt tussen de dag van indiensttreding en twee maanden nadat u of WIA Metalektro hem de verzekering(en) heeft aangeboden. 2. De eerste ziektedag ligt tussen de dag dat u gebonden bent aan de verplichtingen van artikel 6.5 en/of 6.6 van de CAO Metalektro en twee maanden nadat u of WIA Metalektro hem de verzekering(en) heeft aangeboden. In beide gevallen moet uw medewerker zich dan binnen één maand na de ontvangst van het aanbod van de WIA Metalektro verzekering(en) hebben aangemeld. medewerkers met een WAO-uitkering; medewerkers met een WIA-uitkering kunnen zich niet verzekeren voor het deel waarvoor zij die uitkering ontvangen. Wie hoeft zich niet te verzekeren? Voor sommige medewerkers is het niet altijd nodig om een verzekering af te sluiten: voor de WIA-bodemverzekering: medewerkers die binnen 24 maanden of eerder de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Bij ziekte wordt 24 maanden loon doorbetaald vanuit de loondoorbetalingsverplichting. voor de WGA-Hiaatverzekeringen: medewerkers die binnen 48 maanden of eerder de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Hun arbeidsverleden bepaalt hoe lang zij een WGA-loongerelateerde uitkering kunnen krijgen en of zij nog in aanmerking kunnen komen voor een WGAhiaatuitkering. Wilt u weten of een verzekering zinvol is voor uw medewerker? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (070) Verzekerd salaris Het verzekerd salaris is het SV-loon waarvan de premie(s) voor de WIA Metalektro verzekeringen niet zijn afgetrokken. Lees de uitgebreide toelichting op verzekerd salaris op onze website 4

5 WIA-Bodemverzekering in het kort Voor arbeidsongeschiktheid van 15% tot 35% sluiten uw medewerkers de WIA-Bodemverzekering af: 100% cao-proof: uw medewerkers krijgen een uitkering zoals is afgesproken in de CAO Metalektro; duur van de uitkering: maximaal 7,5 jaar, tot uiterlijk de AOW-leeftijd zoals die geldt voor uw medewerker, tot maximaal 67 jaar; uitkering: ook als uw medewerkers buiten de Metalektro werk vinden; geen uitkering tijdens volledige werkloosheid; ingangsdatum: na de wettelijke wachttijd (twee jaar na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag); hoogte van de uitkering: arbeidsongeschiktheidspercentage vermenigvuldigd met het verzekerd salaris op de eerste ziektedag; premie: wordt voor 50% door u en voor 50% door uw medewerker betaald; premievrijstelling: er hoeft geen premie te worden betaald als uw medewerker ten minste 15% arbeidsongeschikt wordt. Premievoorbeeld 2017: hoeveel betalen u en uw medewerker bij een verzekerd salaris van ? De premie van de WIA-Bodemverzekering is 0,12% van het verzekerd salaris. U en uw medewerker betalen ieder de helft van de premie. Bij een verzekerd salaris van uw medewerker van betaalt u bruto 1,50 per maand. Uw medewerker betaalt ook bruto 1,50. Uw medewerker betaalt na aftrek van het fiscaal voordeel netto ongeveer 0,89 per maand. In het voorbeeld is rekening gehouden met een belastingpercentage van 40,8%. 5

6 Wat betekent de WIA-Bodemverzekering voor uw medewerkers? Gerard, 50 jaar verzekerd salaris van bruto per maand arbeidsongeschiktheid van 30,4% restverdiencapaciteit bruto restverdiencapaciteit wordt volledig benut nieuw inkomen uit arbeid bruto Het verzekerd salaris van Gerard voor zijn ongeluk is per maand. Omdat Gerard zijn werk hervat bij uw bedrijf, betaalt u hem het eerste jaar na 100% ( 2.300) van zijn oude loon en het jaar daarna 90% ( 2.070). Vervolgens ontvangt hij een uitkering op grond van de WIA-Bodemverzekering, omdat hij door UWV tussen de 15 en 35% arbeidsongeschikt is verklaard. Zijn uitkering bedraagt 30,4% van (zijn arbeidsongeschiktheidspercentage vermenigvuldigd met zijn verzekerd salaris) = bruto 700. Zijn totale bruto inkomen is: inkomen uit arbeid 700 WIA-Bodemverzekering totaal Rekening houdend met de loondoorbetalingsverplichting uit de cao, ontvangt hij de WIAuitkering op grond van de WIA-Bodemverzekering voor de volgende 7 jaar en 3 maanden als zijn situatie niet verandert. De uitkeringsduur is niet de maximale 7 jaar en 6 maanden vanwege de langere loondoorbetaling door u als werkgever. Simon WIA-Bodemuitkering 700 WIA-Bodemuitkering Inkomsten 2300 % 100% % 1600 Inkomsten uit arbeid % Loondoorbetaling door werkgever 1 e jaar na 3 maanden voor volgende 9 maanden na maximaal 7 jaar en 3 maanden 3 maanden (3 jaar gewerkt; bodem komt slechts beperkt tot uitbetaling als gevolg van loondoorbetaling werkgever) looptijd 6

7 Simon, 25 jaar verzekerd salaris van bruto per maand arbeidsongeschiktheid van 15% restverdiencapaciteit bruto nieuw inkomen uit arbeid bruto Het verzekerd salaris van Simon voor zijn eerste ziektedag is per maand. U vult in de eerste twee jaren na de zijn inkomen aan tot: 100% ( 2.000) in het eerste jaar. 90% ( 1.800) in het tweede jaar. Daarna ontvangt hij van u voor het werk dat hij nu doet. Omdat Simon 15% arbeidsongeschikt is verklaard, heeft hij recht op een uitkering uit de WIA-Bodem-verzekering van 15% van = 300 bruto. Zijn totale bruto inkomen is: inkomen uit arbeid 300 WIA-Bodemverzekering totaal Omdat Simon niet zijn volledige - door UWV bepaalde - restcapaciteit van bruto verdient, maar slechts bruto, is zijn nieuwe inkomen minder dan zijn inkomen voor de eerste ziektedag. Rekening houdend met de loondoorbetalingsverplichting uit de CAO Metalektro, ontvangt Simon de uitkering op grond van de WIA-Bodemverzekering voor de komende 7 jaar en 2 maanden als zijn situatie niet verandert. Gerard 2000 Inkomsten 2000 % 100% WIA-Bodemuitkering % 1500 Inkomsten uit arbeid % Loondoorbetaling door werkgever 1 e jaar na 4 maanden voor 2 e jaar na 7 jaar en 2 maanden (bodem komt niet tot uitbetaling als gevolg van loondoorbetaling werkgever) looptijd 7

8 WGA-Hiaatverzekering Standaard in het kort Voor arbeidsongeschiktheid vanaf 35% sluiten uw medewerkers de WGA-Hiaatverzekering Standaard af. De uitkering is een beperkte aanvulling op de wettelijke WGA-uitkering. De WGA-Hiaatverzekering Standaard op hoofdlijnen: uw medewerkers krijgen een uitkering zoals is afgesproken in de CAO Metalektro; de bedrijfstak verlaten: de uitkering loopt door als uw medewerkers buiten de Metalektro werk vinden of werkloos raken; premie: wordt voor 50% door u en voor 50% door uw medewerker betaald; er hoeft geen premie te worden betaald bij arbeidsongeschiktheid vanaf 35%. Bij 35 tot 80% arbeidsongeschiktheid: ingangsdatum: vanaf het moment dat uw medewerker een WGA-vervolguitkering ontvangt. Na afloop van de WGA-loongerelateerde periode of later als uw medewerker niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de WGA-loonaanvullingsuitkering; hoogte van de uitkering: 70% van het laatst verdiende verzekerd salaris vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage, minus de WGA-vervolguitkering; duur van de uitkering: tot uiterlijk de AOW-leeftijd zoals die geldt voor uw medewerker, tot maximaal 67 jaar. Extra uitkering bij volledige (80-100%) maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid Voor medewerkers met een eerste ziektedag op of na 1 januari 2012 geldt een extra dekking. Het inkomen van de werknemer wordt aangevuld tot minimaal 75% van zijn laatst verdiende verzekerde salaris: voorwaarde: uw medewerker ontvangt een WGA-loongerelateerde uitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering en is % arbeidsongeschikt; hoogte van de uitkering: 75% van het verschil tussen het laatst verdiende verzekerde salaris en het nieuwe loon minus de wettelijke WGA-uitkering; ingangsdatum: bij ingang van de WGA-loongerelateerde periode. Premievoorbeeld 2017: hoeveel betalen u en uw medewerker bij een verzekerd salaris van ? De premie van de WGA-Hiaatverzekering Standaard is 0,13% van het verzekerd salaris. U en uw medewerker betalen ieder de helft van de premie. Bij een verzekerd salaris van uw medewerker van betaalt u bruto 1,63 per maand. Uw medewerker betaalt ook bruto 1,63 per maand. Uw medewerker betaalt na aftrek van het fiscaal voordeel netto ongeveer 0,96 per maand. In het voorbeeld is rekening gehouden met een belastingpercentage van 40,8%. 8

9 Wat betekent de WGA-Hiaat verzekering Standaard voor uw medewerkers? Hans, 47 jaar verzekerd salaris van bruto per maand 50% arbeidsongeschikt restverdiencapaciteit bruto bij een nieuw inkomen uit arbeid van 0 en later 500 bruto Met de WGA-Hiaatverzekering Standaard Hans is 47 jaar. Zijn verzekerd salaris was UWV verklaarde hem voor 50% arbeidsongeschikt. Volgens de rekensom van UWV moet hij nog kunnen verdienen, zijn zogenoemde restverdiencapaciteit. Eerst lukt het hem niet om opnieuw aan het werk te komen. Hij verdient dan ook niets. Hij krijgt een WGA-vervolguitkering van 586. Daarbij krijgt hij een WGA-Hiaatstandaarduitkering van 219 (70% x arbeidsongeschiktheidspercentage x verzekerd salaris -/- WGAvervolguitkering). Zijn totale bruto inkomen is dan: 586 WGA-vervolguitkering 219 WGA-Hiaatuitkering Standaard totaal 805 Twee jaar na de WGA-loongerelateerde periode (17 maanden) lukt het Hans wel om weer aan het werk te gaan. Hij verdient 500 bruto per maand. Dit is minder dan de helft van wat hij zou kunnen verdienen. Hij ontvangt dus nog steeds dezelfde WGA-vervolguitkering en heeft ook nog recht op een uitkering van de WGA- Hiaatverzekering Standaard. Zijn totale bruto inkomen bestaat dan uit: 586 WGA-vervolguitkering 500 inkomen uit arbeid 219 uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering Standaard totaal WGA-Hiaatverzekering Standaard 2300 Inkomsten 2300 % 100% % 1610 WGAloongerelateerde uitkering 219 WGA-Hiaatverzekering Standaard % 57% 500 Inkomsten uit arbeid % 219 WGA-Hiaatverzekering Standaard 586 WGA-vervolguitkering % 25% Loondoorbetaling door werkgever 1e jaar 2e jaar 17 maanden 24 maanden (24 jaar gewerkt) tot AOW-leeftijd (max. 67 jaar) looptijd 9

10 Femke, 30 jaar verzekerd salaris van bruto per maand arbeidsongeschiktheid van 60% restverdiencapaciteit 840 bruto bij een nieuw inkomen uit arbeid van 600 bruto Het verzekerd salaris van Femke voor haar eersteziektedag is per maand. U vult in de eerste twee jaren na de haar inkomen aan tot: 100% ( 2.100) in het eerste jaar. 90% ( 1.890) in het tweede jaar. Femke ontvangt geen uitkering uit de WGA- Hiaatverzekering Standaard, omdat zij een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt, want zij verdient meer dan de helft van haar restverdiencapaciteit. De WGA-Hiaatverzekering Standaard geeft slechts aanvulling op de WGAvervolguitkering. Femke s totale bruto inkomen is na de WGA-loongerelateerde periode: 882 WGA-Loonaanvullingsuitkering 600 inkomen uit arbeid totaal Femke WGA-loongerelateerde uitkering Inkomsten 2100 % 100% % % 882 WGA-loonaanvullingsuitkering % 600 Inkomsten uit arbeid Loondoorbetaling door werkgever 1 e jaar na 6 maanden voor 2 e jaar na tot AOW-leeftijd (max. 67 jaar) 4 maanden (4 jaar gewerkt) looptijd 10

11 WGA-Hiaatverzekering Aanvullend in het kort Uw medewerkers kunnen zich extra verzekeren met de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend. Deze verzekering biedt een aanvulling bovenop de WGA-Hiaatverzekering Standaard bij arbeidsongeschiktheid tussen 35 en 80%. De verzekering stijgt daarmee uit boven de cao-verplichtingen. De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend biedt: extra bescherming: uw medewerkers zijn beschermd tot minimaal 70% van het verzekerd salaris dat gold voor de eerste ziektedag; extra zekerheid: uw medewerkers gaan er niet meer dan 30% van hun inkomen op achteruit. Dit geldt tot de grens van het loon waarop de wettelijke WIA-uitkeringen en de uitkeringen van de verzekeringen die hier worden aangeboden zijn gebaseerd (1 januari ,00); ook bij werkloosheid: de uitkering vanuit de verzekering stopt niet als uw werknemer werkloos raakt; arbeid loont: elke euro die uw werknemer nog verdient, verhoogt zijn totale inkomen van 70% van zijn verzekerd salaris (gemaximeerd) met 30 eurocent; de uitkering is 70% van het verzekerd salaris (gemaximeerd) minus de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering minus 70% van de nieuwe inkomsten uit arbeid; premie is volledig voor rekening van uw medewerkers; er hoeft geen premie te worden betaald als uw medewerker ten minste 35% arbeidsongeschikt is; duur van de uitkering: tot uiterlijk de AOW-leeftijd zoals die geldt voor uw medewerker, tot maximaal 67 jaar. Extra uitkering als uw werknemer voldoende verdient Medewerkers met een eerste ziektedag op of na 1 januari 2012 krijgen een extra uitkering: voorwaarden: 1. uw medewerker ontvangt een WGA-loongerelateerde uitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering; 2. uw medewerker verdient tenminste de helft van het bedrag dat hij volgens UWV nog kan verdienen; hoogte van de uitkering: 75% van het laatst verdiende verzekerde salaris minus de wettelijke WGA-uitkering en minus 75% van het nieuwe loon. Premievoorbeeld 2017: hoeveel betaalt uw medewerker bij een verzekerd salaris van ? De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend kan alleen in combinatie met de WGA-Hiaatverzekering Standaard worden afgesloten. Naast de helft van de premie voor de WGA-Hiaatverzekering Standaard (0,13%) betaalt uw medewerker 0,11% van het verzekerd salaris voor de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend. Bij een verzekerd salaris van is dat bruto 2,75 per maand. Netto is dat na aftrek van het fiscaal voordeel ongeveer 1,63 per maand. Voor de WGA-Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend is uw werknemer in totaal netto ongeveer 2,59 per maand kwijt. U betaalt alleen de helft van de premie voor de WGA-Hiaatverzekering Standaard. U betaalt geen premie voor de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend. In het voorbeeld is rekening gehouden met een belastingpercentage van 40,8%. 11

12 Wat betekent de WGA-Hiaat verzekering Aanvullend voor uw medewerkers? Hans, 47 jaar verzekerd salaris van bruto per maand arbeidsongeschiktheid van 50% restverdiencapaciteit bruto bij een nieuw inkomen uit arbeid van 0 en later 500 bruto Hans is tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt en heeft daarmee recht op een uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend. De uitkering gaat in na de WGA-loongerelateerde periode. Hans krijgt: 70% van (verzekerd salaris) minus 70% van 0 (nieuw inkomen) minus 586 (WGA-vervolguitkering) = bruto. Zijn totale bruto inkomen bedraagt: 586 WGA-vervolguitkering WGA-Hiaatverzekering Standaard én Aanvullend totaal Dit is 70% van zijn verzekerd salaris. Op het moment dat Hans weer bij u aan het werk gaat, 500 verdient en daarnaast een WGA-vervolguitkering van 586 ontvangt, heeft hij recht op een uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend. De uitkering wordt als volgt berekend: (= 70% van het verzekerd salaris van 2.300) minus 586 (= WGA-vervolguitkering) minus 350 (= 70% van 500, zijn verdiensten uit arbeid) = 674 Zijn totale bruto inkomen is nu: 586 WGAvervolguitkering plus 500 bruto inkomen uit arbeid plus 674 uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend: totaal Dit is 77% van zijn verzekerd salaris. Hans is erop vooruitgegaan omdat hij is gaan werken. Hans 2300 Inkomsten 2300 % 100% WGA-Hiaatverzekering Aanvullend % 77% 1610 WGAloongerelateerde uitkering 805 WGA- Hiaatverzekering Aanvullend 219 WGA-Hiaatverzekering Standaard % 57% 500 Inkomsten uit arbeid % 219 WGA- Hiaatverzekering Standaard % 586 WGA- vervolguitkering % Loondoorbetaling door werkgever 1e jaar 2e jaar 17 maanden (24 jaar gewerkt) 24 maanden tot AOW-leeftijd (max. 67 jaar) looptijd 12

13 Femke, 30 jaar verzekerd salaris van bruto per maand arbeidsongeschiktheid van 60% restverdiencapaciteit 840 bruto bij een nieuw inkomen uit arbeid van 600 bruto Het verzekerd salaris van Femke voor haar eerste ziektedag is per maand. U vult in de eerste twee jaren na de haar inkomen aan tot: 100% ( 2.100) in het eerste jaar. 90% ( 1.890) in het tweede jaar. Femke heeft wel recht op een uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend. Die geeft namelijk ook een aanvulling op de WGA-loonaanvullingsuitkering bij arbeidsongeschiktheid tussen 35 en 80%. En omdat zij voldoende werkt (haar nieuwe inkomen uit arbeid is meer dan de helft van haar restverdiencapaciteit) vult de uitkering aan tot minimaal 75% van haar oude salaris. Ook tijdens de WGA-loongerelateerde periode. De Hiaatuitkering is tijdens de WGA-loongerelateerde periode: (75% van 2.100) minus (WGA-loongerelateerde uitkering) minus 450 (75% van haar nieuwe loon van 600) = 75 bruto. De Hiaatuitkering is tijdens de periode van WGA-loonaanvullingsuitkering: (75% van 2.100) minus 882 (WGA-loonaanvullingsuitkering) minus 450 (75% van haar nieuwe loon van 600) = 243 bruto. Haar totale bruto inkomen is vanaf de WGA-loongerelateerde periode. Dit is 82% van haar verzekerd salaris. Femke WGA-loongerelateerde uitkering Inkomsten 2100 % 100% % WGA-Hiaatverzekering Aanvullend % 882 WGA-loonaanvullingsuitkering % 600 Inkomsten uit arbeid Loondoorbetaling door werkgever 1 e jaar na 6 maanden voor 2 e jaar na tot AOW-leeftijd (max. 67 jaar) 4 maanden (4 jaar gewerkt) looptijd 13

14 WIA-verzekeringen Algemeen Elders al verzekerd? Wilt u uw medewerkers laten profiteren van het aanbod van WIA Metalektro? Maar u heeft al een andere verzekering? Zorg er dan voor dat u uw huidige verzekering op tijd opzegt. De opzegtermijn vindt u in de polisvoorwaarden. Meer informatie? Wilt u meer weten over de verzekeringen? Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid of de WIA? Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op of bel met WIA Metalektro Klantinformatie, telefoon Hier kunt u ook de polisvoorwaarden opvragen. U kunt uw vraag ook mailen naar Geschillen of klachten? Geschillen en/of klachten kunnen worden voorgelegd aan de verzekeraar. Deze zullen zoveel mogelijk in overleg met betrokkene(n) worden opgelost. De verzekeraar hanteert het reglement inzake taak en werkwijze van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt uw klacht richten aan: WIA Metalektro t.a.v. Klachtencoördinator Postbus BZ Den Haag Contactgegevens WIA Metalektro Postbus BZ Den Haag T + 31 (0) W E Bij de WIA-Metalektro verzekeringen zijn betrokken: Achmea Schadeverzekeringen N.V., als schadeverzekeraar geregistreerd bij de AFM onder nummer , KvK-nr Mn Services N.V., als gevolmachtigde agent geregistreerd bij de AFM onder nummer , KvK-nr

15 Disclaimer Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MN, tenzij een en ander dient ter informatie van medewerkers van bedrijven en organisaties bij de uitvoering van WIA Metalektro-verzekeringen. 15

16 WME009 PD 01.17

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u weten wat er gebeurt met uw inkomen en wat uw rechten en plichten zijn als u onverhoopt

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2 Arbeidsongeschiktheid? Wilt u weten wat arbeids ongeschikt heid inhoudt voor uw bedrijf?

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao Werkgevers AOV WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao I N H O U D S O P G A V E Goed geregeld 3 De WIA in het kort 4 Praktijkvoorbeeld 6 Goed geregeld

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, augustus 2016 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 juli 2016 2 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...4

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen uitkering Uitkering

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek NVS 519 Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag,

Nadere informatie

WIA aanvullingsverzekeringen

WIA aanvullingsverzekeringen WIA aanvullingsverzekeringen Uitgave: november 2016 Uw werkgever heeft één of meerdere WIA aanvullingsverzekeringen voor u afgesloten. Deze verzekeringen bieden extra financiële zekerheid wanneer u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de ondernemer WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid WIA 0-tot-100 Plan Goed zorgen

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil - informatie voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Inleiding In de productkaarten van de WIA aanvullingsmodules vindt u de algemene verzekeringsinformatie per maatschappij. De productkaarten beperken

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek NVS 518 Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top NVS261 Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken en Achmea Schadeverzekeringen N.V. NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013 Rekenvoorbeelden per WIA-scenario De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is taaie materie, zelfs voor specialisten. Er zijn veel scenario s mogelijk, afhankelijk van het inkomen van de werknemer,

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant)

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com 9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid Mark Bremen Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid 1 WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen vormt bij arbeidsongeschiktheid de basis van uw inkomen. 80-100% duurzaam - IVA uitkering 80-100%

Nadere informatie