Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering"

Transcriptie

1 Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Kapitaalverzekering Wat is een Kapitaalverzekering Bij overlijden Voorwaarden van een Kapitaalverzekering Wat zijn de mogelijkheden voor uw Kapitaalverzekering september PGGM Productwijzer Kapitaalverzekering-1.indd :40

2 Algemeen Wat leest u in deze productwijzer In deze productwijzer vindt u algemene informatie over beleggingsverzekeringen als ook informatie over de beleggingsverzekering, die u bij PGGM Verzekeringen heeft afgesloten. Beleggingsverzekeringen zijn er in verschillende soorten en maten, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente-, stamrecht- of kapitaalverzekering. In deze productwijzer leest u meer over de productkenmerken en de mogelijkheden van een Kapitaalverzekering. Wat is een beleggingsverzekering Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. Met een beleggingsverzekering kunt u vermogen opbouwen door te beleggen. Daarvoor legt u periodiek (bijvoorbeeld elke maand) een vast bedrag in. Of u legt aan het begin van de looptijd in één keer het hele bedrag in: een zogenoemde koopsom. Dit geld wordt belegd in een of meerdere beleggingsfondsen. Voor uw PGGM beleggingsverzekering betekent dit dat uw geld wordt belegd in de PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) beleggingsmix na inhouding van kosten. Meer informatie hierover vindt u op onze website en op uw jaarlijkse waarde opgave van uw beleggingsverzekering. De waarde van een beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd staat niet vast, omdat deze o.a. afhankelijk is van het effectieve rendement van de beleggingen. Risico s Andere factoren die invloed hebben op uw beleggingsverzekering zijn bijvoorbeeld een wijziging in uw persoonlijke (financiële) situatie of als belastingregels door de overheid worden veranderd. PFZW Beleggingsmix De waarde ontwikkeling van uw verzekering bij PGGM Verzekeringen is afhankelijk van de samenstelling van de PFZW beleggingsmix en het daarmee behaalde effectieve rendement. De samenstelling van de beleggingsmix wordt jaarlijks aangepast aan de marktomstandigheden. Informatie over de samenstelling van de PFZW beleggingsmix vindt u op onze website Maak een bewuste keuze Bent u tevreden over uw beleggingsverzekering, dan kunt u deze uiteraard ongewijzigd voortzetten. Geeft u dit dan aan op het bijgevoegde Keuzeformulier bij Polis ongewijzigd voortzetten. Het is echter wel belangrijk voor u om uw beleggingsverzekering regelmatig tegen het licht te houden. Ga voor u zelf na met welk doel u deze beleggingsverzekering destijds heeft afgesloten en houdt goed in de gaten of u uw einddoel nog wel haalt. Wilt u minder risico lopen, niet meer of minder beleggen en/of wilt u uw verzekering wijzigen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden, die in het volgende hoofdstuk worden toegelicht. NB Is de looptijd van uw beleggingsverzekering nog relatief kort (bijvoorbeeld minder dan twee jaar) of is uw polis reeds premievrij gemaakt, houdt u er dan rekening mee dat sommige mogelijkheden weinig tot geen effect (meer) zullen hebben op het behalen van uw einddoel U neemt altijd een risico als uw geld wordt belegd, omdat u vooraf nooit zeker weet hoeveel uw beleggingen waard zijn op de einddatum van uw beleggingsverzekering. Met name het rendement van grote invloed op het resultaat van uw beleggingsverzekering. De waarde van uw verzekering kan dalen als het slecht gaat met de economie. Beleggingsfondsen beleggen geld in veel verschillende bedrijven. Als het slecht gaat met de economie in de wereld, dan kan het ook slecht gaan met beleggingsfondsen. Hierdoor verdient u heel weinig of niets met uw beleggingsverzekering, waardoor de waarde van de beleggingsverzekering op de einddatum niet genoeg is om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen. 4 Productwijzer Kapitaalverzekering PGGM Productwijzer Kapitaalverzekering-1.indd :40

3 Welk product heeft u Wat is een Kapitaalverzekering? Een Kapitaalverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeraar bij het in leven zijn van de verzekerde op de vooraf overeengekomen einddatum van de verzekering het verzekerde bedrag ( het kapitaal ) uitkeert. Bij overlijden In geval van overlijden voor de einddatum volgt er in principe geen uitkering tenzij die is meeverzekerd. In dat geval is er sprake van een gemengde verzekering. Een gemengde verzekering is een combinatie van een Kapitaalverzekering bij leven en een Kapitaalverzekering bij overlijden. De gemengde levensverzekering is dus een verzekering waarbij in één polis zowel het overlijdensrisico afgedekt wordt als een uitkering bij leven verzekerd is. Voor een PGGM Kapitaalverzekering geldt dat de overlijdensdekking is meeverzekerd in de vorm van een percentage van het opgebouwde kapitaal op het moment van overlijden. In de regel bedraagt dit percentage 85% of 90%. Dit percentage vindt u terug op uw polis. Let op: de waardeontwikkeling van uw verzekering en eventuele wijzigingen hebben invloed op de hoogte van uw overlijdensuitkering. Aan de Kapitaalverzekering zijn verschillende voorwaarden verbonden: Heeft u uw Kapitaalverzekering afgesloten ná , dan moet altijd vermogensrendementheffing betaald worden in box en dan gelden voor een onbelaste uitkering de volgende voorwaarden: De premie mag niet zijn verhoogd en de looptijd van de verzekering mag niet zijn verlengd na De jaarlijkse stortingen (betaalde premie) moeten binnen een bandbreedte van 1 op 10 liggen. Dat wil zeggen dat voor alle jaren, waarin premie voor de verzekering wordt betaald, geldt dat de hoogste storting in een jaar niet meer mag bedragen dan 10 maal de laagste storting in dat jaar. Voor uitkering bij leven is de vrijstelling gemaximeerd op: bij minimaal 15 jaar aaneengesloten premiebetaling, en bij minimaal 20 jaar aaneengesloten premiebetaling. Bij de uitkering kunnen fiscaal partners beiden recht hebben op een vrijstelling als beiden zelfstandig begunstigde zijn voor de uitkering. Deze begunstiging moet op de polis zijn aangetekend. Deze vrijstelling is niet overdraagbaar tussen fiscale partners. Bij een hogere uitkering dan de vrijstelling is het rentedeel progressief belast in box 1. Wat zijn de mogelijkheden voor uw Kapitaalverzekering Afhankelijk van de specifieke productkenmerken van uw Kapitaalverzekering heeft u verschillende mogelijkheden om uw verzekering te wijzigen naar een vorm, die het beste bij u past. 1. Ongewijzigd voortzetten Bent u tevreden over uw Kapitaalverzekering, dan kunt u deze verzekering uiteraard ongewijzigd voortzetten. U heeft de informatie gelezen en u bent zich bewust van de risico s van beleggen. Juist omdat uw Kapitaalverzekering in de vorm is van een beleggingsverzekering, is het raadzaam om deze verzekering regelmatig onder de loep te nemen. 2. Polis wijzigen a. Opnemen U kunt ervoor kiezen om uw Kapitaalverzekering nu of in de toekomst op te nemen. Dit betekent dat u de waarde van dat moment laat uitkeren. Als u er voor kiest om dit nu te doen dan zal PGGM Verzekeringen de waarde van uw polis overboeken naar uw bankrekening. U kunt er ook voor kiezen om dit op een later moment te doen. Let op, voor een onbelaste uitkering (uitkering zonder fiscale consequenties ) gelden bij opname eerder genoemde voorwaarden. Namelijk: heeft u uw Kapitaalverzekering afgesloten tussen en en heeft u minstens 15 jaar premie betaald dan heeft u ook de mogelijkheid om uw opgebouwde kapitaal op te nemen. Let u er hierbij wel op in welke vrijstellingscategorie u dan valt voor een onbelaste uitkering. Voor uitkering bij leven is de vrijstelling gemaximeerd op: bij minimaal 15 jaar aaneengesloten premiebetaling, en bij minimaal 20 jaar aaneengesloten premiebetaling PGGM Productwijzer Kapitaalverzekering-1.indd :40

4 b. Overdragen U kunt het kapitaal van uw Kapitaalverzekering overdragen naar een andere aanbieder. Dit noemen wij kapitaaloverdracht. Daar sluit u een nieuwe, soortgelijke Kapitaalverzekering af met een ander risicoprofiel. PGGM Verzekeringen biedt deze producten niet meer aan. Houdt u hierbij wel rekening met de voorwaarden voor vrijstelling. Door kapitaaloverdracht eindigt de verzekering bij PGGM Verzekeringen en kunt u hieraan geen rechten meer ontlenen Voor meer informatie over kapitaaloverdracht kijkt u op onze website Hier vindt u uitgebreide informatie over overdracht van uw Kapitaalverzekering en het daarop van toepassing zijnde Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Overdragen kan zonder fiscale gevolgen. Informeer naar de mogelijkheden bij de nieuwe aanbieder. c. Premie verhogen en dan mag de premie niet zijn/ worden verhoogd om voor een onbelaste uitkering in aanmerking te komen. Zie hiervoor de bovengenoemde voorwaarden. Alleen als u op dit moment nog premie betaalt en u uw polis heeft afgesloten ná , bestaat de mogelijkheid om uw premie te verhogen en gelden er geen beperkingen. Of u (nog) premie betaalt voor uw polis vindt u op de bijlage Polis overzicht. Hier vindt u achter premie op jaarbasis het bedrag dat u op jaarbasis betaalt aan premies en de frequentie van deze betaling. Op uw premie inleg worden kosten ingehouden door PGGM Verzekeringen voordat wordt belegd. De ingehouden kosten bedragen 9,8% van de premie-inleg aan eerste kosten. Daarnaast worden kosten ingehouden op het behaalde beleggingsrendement. Deze kosten staan beschreven op de rendementsopgave, die u jaarlijks van PGGM Verzekeringen ontvangt. Betaalt u geen premie (meer)? Heeft u een Kapitaalverzekering waar u geen periodieke premie (meer) voor betaalt. Dan is het voor deze polis niet mogelijk om bij PGGM Verzekeringen de optie premie verhogen te kiezen. d. Premie verlagen Alleen als u op dit moment nog premie betaalt, bestaat er de mogelijkheid om uw premie te verlagen. Of u premie betaalt voor uw polis kunt u vinden op de bijlage Polis overzicht. Hier vindt u achter premie op jaarbasis het bedrag dat u op jaarbasis betaalt aan premies en de frequentie van deze betaling). Is uw polis ingegaan ná ,dan kunt u uw premie zonder beperkingen verlagen. Heeft u uw Kapitaalverzekering afgesloten tussen en dan mag de premie verlaagd worden, mits de jaarlijkse stortingen binnen de bandbreedte liggen van 1 op 10. Zie voor de bandbreedte eis de bovengenoemde voorwaarden van een Kapitaalverzekering. Bij het verlagen van de premie hanteert PGGM Verzekeringen een minimumpremie bedrag van 21,69 per maand of 260,28 op jaarbasis. Als u uw premie verlaagt betekent dit, dat u minder geld inlegt in uw beleggingsverzekering. Het risico dat beleggen met zich mee brengt blijft bestaan. U loopt dus met minder geld hetzelfde beleggingsrisico. Betaalt u geen premie (meer)? Heeft u een Kapitaalverzekering waar u geen periodieke premie (meer) voor betaalt. Dan is het voor deze polis niet mogelijk om bij PGGM Verzekeringen de optie premie verlagen te kiezen. e. Einddatum wijzigen Heeft u uw verzekering ná afgesloten dan kunt u ervoor kiezen om de einddatum van uw Kapitaalverzekering te veranderen (uitstellen of vervroegen). Dat betekent dat uw kapitaal uitgekeerd zal worden op de nieuwe einddatum en dan mag de einddatum niet worden verlengd, wilt u een onbelaste uitkering genieten. De einddatum kunt u wel vervroegen. Let u er hierbij wel op in welke vrijstellingscategorie u dan valt voor een onbelaste uitkering. Voor uitkering bij leven is de vrijstelling gemaximeerd op: bij minimaal 15 jaar aaneengesloten premiebetaling, en bij minimaal 20 jaar aaneengesloten premiebetaling Houdt u er rekening mee dat het mogelijk is dat uw uitkering lager uitvalt. U betaalt bij vervroeging immers minder lang premie. Wat de huidige einddatum van uw polis is kunt u vinden op bijlage Polis overzicht. Hier vindt u achter einddatum de datum waarop uw polis eindigt PGGM Productwijzer Kapitaalverzekering-1.indd :40

5 Heeft u (ook) een bedrag verzekerd bij overlijden (overlijdensdekking), dan stopt deze dekking op de nieuwe einddatum. f. Premie vrij maken en dan kunt u uw polis ook premie vrijmaken, maar let u er dan wel op dat u, om voor de vrijstelling in aanmerking komen, tenminste 15 of 20 jaar onafgebroken premie heeft betaald. Of u premie betaalt voor uw polis kunt u vinden op de bijlage Polis overzicht. Hier vindt u achter premie op jaarbasis het bedrag op jaarbasis dat u betaalt aan premies en de frequentie van deze betaling (achter frequentie premiebetaling ). Heeft een keuze gemaakt met betrekking tot uw PGGM beleggingsverzekering? Vult u dan het Keuzeformulier in en stuur dit volledig ingevuld en ondertekend terug naar PGGM Verzekeringen. Zodra wij uw formulier hebben ontvangen ontvangt u hierover van ons een bevestiging. Voor meer informatie ga naar onze website PGGM Productwijzer Kapitaalverzekering-1.indd :40

6 PGGM Verzekeringen Postbus AC Zeist (030) september PGGM Productwijzer Kapitaalverzekering-1.indd :40

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming Aanvraag wijziging Garantieverzekering Beleggingsverzekering ABC Kidsplan Contractnummer / certificaatnummer Uitvaart geldverzekering NKV Fortis ASR Levensverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie