Laat uw geld groeien!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laat uw geld groeien!"

Transcriptie

1 AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien!

2 Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote rol. Een ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk genoemd) is daar een belangrijk onderdeel van. Maar wat gaat u met die ontslagvergoeding doen? Heeft u het geld niet direct nodig, dan kunt u sparen met AEGON Ontslagvergoeding Sparen. Daarbij kunt u ook nog profiteren van een eventueel belastingvoordeel. U kunt uw ontslagvergoeding bruto (dus zonder er belasting of premies over te betalen) door uw werkgever op uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen laten storten. U betaalt dan pas belasting op het moment dat u ervoor kiest het geld te laten uitkeren. En door de rente die u ontvangt, groeit het bedrag van uw ontslagvergoeding. Net zolang tot u uw vergoeding gebruikt als aanvulling op uw inkomen of pensioen. Dit moet u wel uiterlijk doen in het jaar waarin u 65 wordt.

3 Uw voordelen op een rij Als u uw ontslagvergoeding op AEGON Ontslagvergoeding Sparen laat storten, heeft u het voordeel dat dit bedrag doorgroeit. Maar daarnaast levert AEGON Ontslag vergoeding Sparen u nog meer voordelen op. U profiteert mogelijk van belastingvoordeel Uiterlijk in het jaar waarin u 65 jaar wordt, moet u de ontslagvergoeding gebruiken voor uw inkomen. U krijgt dan periodiek uitkeringen vanuit het bedrag dat u opbouwde. Over die uitkeringen betaalt u dan inkomstenbelasting en (zorg)premies. U stelt dus het betalen van belasting uit. Tegen de tijd dat u de ontslagvergoeding omzet in inkomen, werkt u waarschijnlijk niet of minder. Daardoor is het mogelijk dat u dan in een gunstiger belastingschaal valt. U krijgt een aantrekkelijke rente U krijgt rente over het saldo dat op uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen staat. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. De variabele rente ontvangt u standaard als u uw rekening opent. U kunt ervoor kiezen om het bedrag voor een bepaalde tijd vast te zetten door het maken van een spaarafspraak. Als u een spaarafspraak maakt, ontvangt u een vaste rente. Hiervoor geldt in het algemeen dat hoe langer u het bedrag op uw rekening vastzet, hoe hoger de rente is die u ontvangt. Houdt u er wel rekening mee dat uw rente vaststaat voor de looptijd die u kiest. Door de rente groeit het bedrag van uw ontslagvergoeding. Net zolang tot u die wilt gebruiken voor een periodieke uitkering als aanvulling op uw inkomen of pensioen. Dit moet u wel uiterlijk doen in het jaar dat u 65 wordt. Rente groeit mee Het bedrag aan rente dat u jaarlijks ontvangt, storten wij aan het begin van het jaar op uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen. Dit jaarlijkse rentebedrag zorgt voor een groei van uw ontslagvergoeding. U ontvangt bij de vaste en variabele rente altijd rente op rente. Bij de variabele rente is dat jaarlijkse rentebedrag onzeker, het kan elk moment dalen en stijgen. De actuele rente vindt u op Bij de vaste rente staat het rentetarief vast voor de door u gekozen periode. Het vaste rentetarief daalt of stijgt niet in die periode. En het jaarlijkse rentebedrag krijgt ook dezelfde vaste rente die u met uw spaarafspraak hebt gemaakt. U heeft daar geen omkijken naar. Wij doen dat automatisch voor u. U bepaalt zelf de einddatum U bepaalt zelf wanneer u het tegoed van uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen laat uitkeren in de vorm van inkomen. Hiervoor opent u een verzekering of rekening waarmee u een periodieke uitkering (bijvoorbeeld maandelijks) regelt. Maar u doet dat uiterlijk in het jaar waarin u 65 wordt. Want dan bent u verplicht een verzekering of rekening te openen voor de uitkering. Zo staat dat in de wet. U hoeft de einddatum van uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen dus niet van tevoren aan te geven. Zo kunt u rekening houden met veranderingen in uw inkomenssituatie. U bepaalt zelf hoeveel u stort Er geldt geen minimum of maximum bedrag voor de ontslagvergoeding die u wilt laten storten. Er kan maar één ontslagvergoeding per AEGON Ontslagvergoeding Sparen gestort worden. 3

4 U betaalt geen kosten voor uw rekening U betaalt geen kosten als u een variabele rente of een spaarafspraak met een vaste rente heeft. De kosten van AEGON zijn al in de rente verwerkt. Ook ontvangt uw adviseur geen provisie of een andere vergoeding van AEGON. Wellicht bent u uw adviseur wel kosten verschuldigd voor zijn uitgebrachte advies. Wel kosten bij eerder stopzetten Beëindigt u voortijdig uw spaarafspraak? Of wilt u uw geld verplaatsen naar een andere bank of verzekeraar? Dan maakt AEGON hiervoor kosten en brengt deze bij u in rekening. Dit zijn kosten in de vorm van een boete bij het stopzetten van een spaarafspraak en berekenings- of overboekingskosten. Hoe hoog uw boete is hangt af van de resterende looptijd van uw spaarafspraak. Deze bedraagt 10% van het opgebouwde tegoed voor een spaarafspraak met een resterende looptijd van 10 of meer jaren en 5% van het opgebouwde tegoed voor een spaarafspraak van minder dan 10 jaar. Verder worden er 150,- kosten gerekend voor het uitvoeren van de berekening. Als u uw opgebouwde tegoed over wilt boeken naar een andere bank of verzekeraar dan betaalt u hiervoor 150,- overboekingskosten en eventuele extra kosten als u hiermee een spaarafspraak stopzet. Uw erfgenamen betalen geen kosten Als u overlijdt, dan gaat het opgebouwde tegoed naar uw erfgenamen. Voor de overboeking van uw opgebouwde tegoed hoeven zij geen kosten te betalen. Ook niet als hierdoor een spaarafspraak eerder beëindigd wordt. Uw erfgenaam, die ook uw partner of kind is, kan met het opgebouwde tegoed een uitkering aankopen. Dat kan bij AEGON maar ook bij een andere bank of verzekeraar. Is uw erfgenaam niet uw partner of uw kind, dan wordt uw opgebouwde tegoed in een keer aan die erfgenaam uitgekeerd onder inhouding van loonbelasting. Stopzetten spaarafspraak: 150,- berekeningskosten 5% boete over het opgebouwde tegoed bij een resterende looptijd van minder dan 10 jaar 10% boete over het opgebouwde tegoed bij een resterende looptijd van 10 of meer jaar Waardeoverdracht: 150,- overboekingskosten Kosten als hierdoor een spaarafspraak eerder stopgezet wordt U kunt altijd uw rekening bekijken U beheert online zelf uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen. Daarvoor heeft u 24 uur per dag toegang tot onze beveiligde internetsite. U logt in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord en kunt dan: het saldo van uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen bekijken; spaarafspraken maken om een hogere rente te ontvangen; een spaarafspraak stopzetten; overboekingen van en naar uw spaarafspraak bekijken; uw rekeningoverzichten bekijken; wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeven. U krijgt geen papieren rekeningoverzichten. Kreeg u al langer geleden een ontslagvergoeding? En heeft u die toen ondergebracht bij een bank of verzekeraar? En wilt u die bij AEGON graag laten doorgroeien? Ook dan kunt u een AEGON Ontslagvergoeding Sparen rekening openen. Via een waardeoverdracht kunt u dan het opgebouwde tegoed van de andere bank of verzekeraar naar AEGON overbrengen. Bereken de hoogte van uw kapitaal Wilt u weten tot welke hoogte uw kapitaal kan doorgroeien? Bereken dat makkelijk en snel met de Rekenhulp AEGON Ontslagvergoeding Sparen. U vindt die op 4

5 Uw ontslagvergoeding en de belastingregels Voor uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen betaalt u loonbelasting. Die wordt ingehouden vanaf het moment dat u uw opgebouwde tegoed laat uitbetalen in periodieke uitkeringen. Zolang u uw ontslagvergoeding op uw rekening laat staan, betaalt u nog geen loonbelasting. Dit is zo geregeld in de Wet op de Loonbelasting In box 1 Uw opgebouwde tegoed van AEGON Ontslagvergoeding Sparen valt voor uw inkomstenbelastingaangifte in box 1. Dat betekent dat u er geen vermogensrendementsheffing over betaalt. Als u uw ontslagvergoeding niet in een uitkering omzet U mag het saldo van AEGON Ontslagvergoeding Sparen alleen gebruiken voor de aankoop van periodieke uitkeringen als aanvulling op uw inkomen of pensioen. Gebruikt u de rekening niet voor dit doel, dan heeft dit fiscale gevolgen. In dat geval moet u over het opgenomen bedrag belasting betalen. Dit kan oplopen tot 52% loonheffing. Daarnaast moet u meestal een boete betalen van 20% van het opgenomen bedrag. Deze boete van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd. Niet zelf storten U kunt zelf geen geld storten op uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen. Dat moet uw werkgever of andere bank of verzekeraar (bij waardeoverdracht) doen. Bij elke ontslagvergoeding hoort één rekening. Krijgt u later misschien nog een keer een ontslagvergoeding? Dan opent u daarvoor een nieuwe rekening. Geblokkeerde rekening AEGON Ontslagvergoeding Sparen is een geblokkeerde spaarrekening. U kunt er dus geen stortingen op doen of er geld vanaf halen. Uw tegoed groeit door de rente die u erover ontvangt. En als u over het geld wilt beschikken, kunt u het geld laten storten in een verzekering of rekening. Daarmee regelt u een uitkering waar u periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) geld mee ontvangt om uw inkomen of pensioen mee aan te vullen. Kreeg u uw ontslagvergoeding om eerder te kunnen stoppen met werken (Regeling vervroegde uittreding (RVU))? Dan kunt u niet kiezen voor AEGON Ontslagvergoeding Sparen. Vraag aan uw werkgever of deze situatie voor u geldt. Kenmerken AEGON Ontslagvergoeding Sparen Uitgestelde belastingheffing (box1) ja Beheren via internet ja Sparen: variabele rente standaard Sparen/vaste rente naar keuze Uitkering opgebouwde tegoed bij overlijden ja Begunstiging bij overlijden wettelijke erfgenamen Minimum storting geen Min/max looptijd product geen/jaar waarin u 65 wordt 5

6 Meer informatie Uw adviseur helpt u graag verder Wij verkopen AEGON Ontslagvergoeding Sparen alleen via adviseurs. Wilt u een advies op maat? Neem dan contact op met uw adviseur. Die kan u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie. Daarvoor kijkt uw adviseur samen met u naar uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en bereidheid om risico te nemen. Wij luisteren naar uw klacht We stellen onze financiële producten met zorg samen. Toch kan het een keer voorkomen dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht? Dan horen we dat graag van u. Stuur daarvoor een brief naar: De directie van AEGON Bank N.V. Postbus AA Leeuwarden. Daarna naar klachteninstituut... Vindt u dat wij uw klacht niet goed behandelden? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag telefoonnummer ( 0,10 per minuut) U doet dat binnen drie maanden nadat wij uw klacht behandelden.... of rechter U kunt het geschil ook voorleggen aan de rechter. Financiële Bijsluiter Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. De Financiële Bijsluiter van dit product bekijkt u op Of u vraagt hem aan via telefoonnummer Als u uw geld wel direct nodig heeft Wilt u uw ontslagvergoeding of een deel daarvan direct gebruiken om uw inkomen of pensioen aan te vullen? Kijk dan samen met uw adviseur naar de verschillende mogelijkheden. 6

7 Informeer bij uw adviseur naar onze oplossingen Of kijk voor meer informatie op

8 AEGON Bank N.V. Postbus AA Leeuwarden Telefoon AEGON Ontslagvergoeding Sparen is een product van AEGON Bank N.V. AEGON Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam) en statutair gevestigd te Utrecht, handelsregister E a november 2010

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

Geen geldzorgen nalaten

Geen geldzorgen nalaten AEGON UitvaartkostenPlan Geen geldzorgen nalaten Zeker weten: straks is er geld voor de uitvaart Niemand staat graag stil bij onderwerpen als overlijden en uitvaart. Toch is dat soms nodig. Een uitvaart

Nadere informatie

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Sparen Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Nu sparen en straks genieten Wie regelmatig wat geld opzij zet, kan al snel een aardig bedrag bij elkaar sparen. Wel zo handig voor onvoorziene

Nadere informatie

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Algemene brochure Vrijkomende lijfrente De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Inhoud Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 5 Lijfrente Wijzer 6 Fiscale informatie en Klantprofiel 8 Overige

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Inhoud Uw pensioen voor een zekere toekomst. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Uw pensioen opbouwen: uitbesteden of in eigen beheer? 5 Zo bouwt u pensioen

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie