Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding"

Transcriptie

1 AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

2

3 Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding ontvangen. De Gouden Handdruk. Op dit moment moet u zich waarschijnlijk met veel zaken bezighouden. Wat wordt de volgende stap? Wanneer vindt u de baan die bij u past? Wat doet u in de tussentijd? Allemaal zaken die veel tijd en energie kosten. AEGON kan u ondersteunen om uw Gouden Handdruk optimaal te besteden, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Als het bedrag van de Gouden Handdruk rechtstreeks aan u wordt overgemaakt, wordt de schadeloosstelling tot uw loon gerekend. U betaalt dan loonheffing. Omdat uw Gouden Handdruk een groot bedrag ineens kan zijn, bestaat er een kans dat u een substantieel bedrag direct aan belasting moet betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om met de hulp van een verzekeringsmaatschappij maximaal voordeel uit de ontslagvergoeding te halen: U kunt kiezen voor een directe aanvulling op uw inkomen. Uw werkgever betaalt u niet uit, maar maakt de schadeloosstelling rechtstreeks over aan de verzekeringsmaatschappij voor de aankoop van een periodieke uitkering. Hierdoor hoeft u er op dat moment geen loonheffing over te betalen, maar pas op het moment dat u de uitkeringen ontvangt. U kunt besluiten uw Gouden Handdruk later uit te laten keren om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen. Dan betaalt u nu geen loonheffing, maar pas op het moment van uitkering. Ook bij deze mogelijkheid betaalt uw werkgever u niet uit, maar maakt hij de schadeloosstelling rechtstreeks over aan de verzekeringsmaatschappij. De voordelen van een Gouden Handdruk verzekering Als u besluit om met uw Gouden Handdruk een verzekering te sluiten, heeft dit de volgende voordelen: Mogelijk fiscaal voordeel omdat u op een later moment het bedrag krijgt en er op dat moment belasting over betaalt. U heeft uitzicht op een hogere uitkering door een mogelijk hoger rendement. U bepaalt zelf, binnen de fiscale mogelijkheden, wanneer de periodieke uitkering start en wanneer deze uiterlijk eindigt. Volledige zekerheid over uw inkomen door de mogelijkheid van garantie. De mogelijkheid om een uitkering voor uw partner te verzekeren. 3

4 Hoe kunt u uw Gouden Handdruk gebruiken? AEGON kan u ondersteunen om uw Gouden Handdruk optimaal te besteden. U bepaalt op basis van uw persoonlijke situatie welke mogelijkheid het beste bij u past. Het moment dat u het bedrag van de Gouden Handdruk nodig heeft, speelt in de keuze een belangrijke rol. 1. U wilt direct een aanvulling op uw inkomen U heeft uw Gouden Handdruk nu nodig voor een aanvullend inkomen. Een lijfrente waarmee u direct een periodieke uitkering ontvangt is dan geschikt. Een direct ingaande lijfrente van AEGON biedt een gegarandeerde uitkering. U kunt kiezen voor een levenslange uitkering of voor een tijdelijke uitkering. Bijvoorbeeld vijf jaar lang elke maand een vast bedrag. 2. U heeft het bedrag van uw Gouden Handdruk nog niet nodig Bent u nog geen 65 jaar en heeft u voorlopig geen plannen met uw Gouden Handdruk? Dan kunt u de ingangsdatum van de uitkering uitstellen. In verband met de fiscale spelregels moet u uiterlijk in het jaar dat u 65 jaar wordt, het vrijkomende kapitaal omzetten in een direct ingaande lijfrente. 3. Een combinatie van een directe aanvulling op uw inkomen en het uitstellen van uw uitkering Het is natuurlijk mogelijk dat u een gedeelte van uw Gouden Handdruk direct nodig heeft als aanvulling op uw inkomen en dat u daarnaast een bepaald bedrag voor later wilt behouden. U kiest dan voor een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden 1 en 2. Op pagina 5 staan de mogelijkheden nogmaals duidelijk op een rij en kunt u door het invullen van het schema zien welke oplossing het beste bij u past. Uw adviseur kan u hier verder mee helpen. 4

5 Schema met mogelijkheden voor uw Gouden Handdruk Als u dit schema invult voordat u contact opneemt met uw adviseur, kan hij u snel verder helpen. Wat is de hoogte van de Gouden Handdruk Koopsom: Wanneer komt deze beschikbaar? Datum: Voor welk doel wilt u de Gouden Handdruk gebruiken? 1. Direct een aanvulling op uw inkomen en volledige zekerheid over het bedrag van uw Gouden Handdruk. AEGON Garantie Inkomen (zie pag. 7) 2. U heeft het bedrag van uw Gouden Handdruk nog niet nodig en gebruikt het bedrag als aanvulling op uw pensioen. U wilt volledige zekerheid over het bedrag van uw Gouden Handdruk. U wilt kans op een hoger rendement door te beleggen. AEGON Garantie Koopsom (zie pag. 9) AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom (zie pag. 10) 3. Een combinatie van een directe aanvulling op uw inkomen en het uitstellen van uw Gouden Handdruk: Direct een aanvulling op uw inkomen en volledige zekerheid over het bedrag van uw Gouden Handdruk. Uw Gouden Handdruk uitstellen en volledige zekerheid over het bedrag van uw Gouden Handdruk. Uw Gouden Handdruk uitstellen en kans op hoger rendement door te beleggen. AEGON Garantie Inkomen (zie pag. 7) AEGON Garantie Koopsom (zie pag. 9) AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom (zie pag. 10) 5

6 Aan welke fiscale spelregels moet u zich houden? Als u met uw Gouden Handdruk gebruik wilt maken van de mogelijkheden die de Belastingdienst biedt, moet u wel voldoen aan de regelgeving zoals die door de Belastingdienst is opgesteld. Op deze pagina leest u meer over de regelgeving. Loonheffing Een Gouden Handdruk wordt volgens de Wet op de loonbelasting 1964 tot het loon gerekend. U betaalt hierover loonheffing. Recht op periodieke uitkering Als de Gouden Handdruk wordt omgezet in een periodieke uitkering valt deze onder het zogenaamde recht op een periodieke uitkering. Dan wordt niet de schadeloosstelling zelf maar de latere periodieke uitkeringen als loon aangemerkt, om precies te zijn als loon uit vroegere dienstbetrekking. Voorwaarden Als u wilt voorkomen dat u direct belasting betaalt over uw Gouden Handdruk dan moet u volgens de wet de periodieke uitkeringen (de lijfrente) uiterlijk laten ingaan in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Mocht u overlijden dan moeten de periodieke uitkeringen direct toekomen aan: uw partner of uw kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt; Een andere belangrijke voorwaarde is dat uw Gouden Handdruk rechtstreeks door uw (ex) werkgever wordt overgemaakt aan een verzekeringsmaatschappij. Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) De overheid wil dat werknemers langer doorwerken en wil voorkomen dat een werkgever oudere werknemers via een schadeloosstelling bij ontslag (Gouden Handdruk) de mogelijkheid biedt om eerder te stoppen met werken. Dit wordt een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) genoemd. Voor het vaststellen of er al dan niet sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding heeft AEGON een handig hulpmiddel ontwikkeld, de RVU-wijzer. Met deze wijzer hoeft u alleen een aantal vragen te beantwoorden. Aan de hand van de RVU-Wijzer controleert AEGON of er al dan niet sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding. Dit kan consequenties voor de acceptatie hebben. Actuele regelgeving Wij wijzen u er op dat de informatie gebaseerd is op de huidige wetgeving. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u zich wenden tot uw adviseur en/of de Belastingdienst ( 6

7 Mogelijkheid 1: direct een aanvulling op uw inkomen Wilt u uw Gouden Handdruk direct omzetten in een periodieke aanvulling op uw inkomen? AEGON heeft hier een uitstekende oplossing voor: AEGON Garantie Inkomen. De voordelen van AEGON Garantie Inkomen Maximale zekerheid door gegarandeerde periodieke uitkering. U kiest zelf of u het bedrag maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar wilt ontvangen. De mogelijkheid voor uw partner om na uw overlijden de periodieke aanvulling op het inkomen voort te zetten. Volledige zekerheid over uw inkomen Met AEGON Garantie Inkomen heeft u 100% zekerheid over de te ontvangen uitkering. Schommelingen in de aandelenmarkt of in de rente kunnen de hoogte van uw periodieke uitkering niet beïnvloeden. Een tijdelijke of levenslange uitkering U kunt kiezen voor een tijdelijke of levenslange periodieke uitkering. Bij een tijdelijke uitkering ontvangt u gedurende een vooraf bepaalde periode een vast bedrag per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. De betaling door AEGON vindt achteraf plaats. Bij een levenslange uitkering krijgt u periodiek een vast bedrag uitgekeerd zolang u leeft. In beide gevallen geldt dat de uitkering stopt bij overlijden van de verzekerde, tenzij u vooraf bepaalt dat u (een deel van) de uitkering wilt laten doorlopen op het leven van uw partner. Bovendien is het mogelijk om bij aanvang de levenslange of de tijdelijke uitkering in hoogte te laten variëren. De hoogte van de uitkering De keuze tussen een tijdelijke of een levenslange uitkering en de keuze van een uitkering aan u of ook aan uw partner zijn allemaal bepalend voor de hoogte van uw uitkering. Daarnaast spelen nog andere factoren een rol voor de hoogte van de uitkering, namelijk: de hoogte van de Gouden Handdruk; de marktrente op het moment waarop dit bedrag beschikbaar is; de leeftijd van de verzekerde(n). Op aegon.nl vindt u hier meer informatie over. 7

8 Een gelijkblijvende of stijgende uitkering U kunt kiezen voor een gelijkblijvende periodieke uitkering of om de uitkering jaarlijks te laten stijgen gedurende de gekozen looptijd. Als u de uitkering laat stijgen dan heeft u zich zo goed mogelijk gewapend tegen toekomstige inflatie van uw periodieke uitkering. Uiteraard betekent dit wel dat de uitkeringen in het begin van de looptijd lager zijn, dan wanneer u voor een gelijkblijvende uitkering gedurende de gekozen looptijd kiest. De indexatiemogelijkheden op basis van een samengestelde rente zijn 1%, 2%, 3% of 4% per jaar. De duur van de verzekering In verband met fiscale eisen hangt de minimale looptijd van de periodieke uitkering af van uw leeftijd en geslacht. Zekerheid voor u en uw partner U kunt ervoor kiezen om de verzekering op het leven van u en uw partner af te sluiten. Als u komt te overlijden is uw partner er zeker van dat de uitkering door blijft lopen. Dat geldt ook in het geval uw partner overlijdt en u nog in leven bent. U kunt de uitkering in alle gevallen hetzelfde houden, maar u kunt ook kiezen voor een lagere uitkering voor u of uw partner als één van beiden overlijdt. Zekerheid voor uw kinderen Wilt u dat na het overlijden van u en uw partner het resterende kapitaal naar uw kinderen gaat? Dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering. Uw kinderen ontvangen in dat geval als u en uw partner overlijden een bedrag ineens, waarover zij vrij kunnen beschikken. Voor deze contraverzekering wordt eenmalig een extra bedrag (een koopsom) betaald. Bij voorkeur door degene die de eventuele uitkering gaat ontvangen. Hierdoor kan het betalen van successierechten worden voorkomen. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over. Kosten In de afgesproken periodieke uitkering zijn de kosten van AEGON en de provisie die u heeft afgesproken met uw adviseur verwerkt. 8

9 Mogelijkheid 2: u heeft uw Gouden Handdruk nog niet nodig U kiest er voor om de periodieke uitkeringen uit uw Gouden Handdruk later te laten ingaan. U kunt dan kiezen voor AEGON Garantie Koopsom, een verzekering waarmee u kiest voor de zekerheid van een verzekerd kapitaal op de einddatum. Of u maakt de keuze voor AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom, een verzekering waarmee u beleggen en verzekeren op een slimme manier combineert. Door te beleggen heeft u kans op een aantrekkelijk rendement. De voordelen van AEGON Garantie Koopsom 100% zekerheid over de hoogte van uw eindkapitaal. Mogelijkheid tot een ingebouwde overlijdensuitkering voor uw partner. Zelf bepalen hoe lang u wilt uitstellen. Volledige zekerheid over het bedrag van uw uitkering Als u kiest voor AEGON Garantie Koopsom groeit uw Gouden Handdruk Koopsom door naar een gegarandeerd eindkapitaal op een door u gekozen einddatum. U stort het bedrag van uw schadeloosstelling in een koopsomverzekering. AEGON garandeert een verzekerd kapitaal op de einddatum. 100% zekerheid van een helder eindresultaat. Met dit gegarandeerde kapitaal koopt u in de toekomst een direct ingaande periodieke uitkering als aanvulling op uw inkomen. Zekerheid voor uw nabestaanden AEGON Garantie Koopsom biedt u extra zekerheid door de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. Mocht u tijdens de looptijd overlijden, dan kunt u bepalen dat na uw overlijden uw partner en/of uw kinderen een uitkering ontvangen. Voor uw kinderen is dat alléén mogelijk als zij op het moment van uw overlijden jonger zijn dan 30 jaar. U kunt bij de hoogte van de overlijdensuitkering kiezen tussen een teruggave van de koopsom of van het verzekerde kapitaal. Als u kiest voor het verzekerde kapitaal, dan is een medisch onderzoek vereist. Wilt u dat na het overlijden van u en/of uw partner het kapitaal naar uw kinderen gaat, die ouder dan 30 jaar zijn? Dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering tegen koopsom. Uw kinderen ontvangen in dat geval een bedrag ineens, waarover zij vrij kunnen beschikken. Duur verzekering Minimaal 1 jaar en maximaal 25 jaar. Om fiscale redenen moet de einddatum uiterlijk liggen in het jaar dat u 65 jaar wordt. Kosten In het eindkapitaal zijn de kosten van AEGON en de provisie die u heeft afgesproken met uw adviseur verwerkt. 9

10 De voordelen van AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom Kans op een goed rendement door te beleggen. U kunt zelf de balans tussen risico en rendement bepalen. Unieke beleggingsgarantie in het AEGON Mix Fund en het AEGON Rente Fund. Mogelijkheid tot een ingebouwde overlijdensrisicoverzekering voor uw partner. Kans op goed rendement door te beleggen Als u kiest voor AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom kunt u uw Gouden Handdruk uitstellen. Door te beleggen heeft u kans op een goed rendement en door te verzekeren kunt u het overlijdensrisico afdekken. Beleggen met garantie Door te beleggen heeft u kans op een aantrekkelijker rendement dan met sparen. Bedenk echter dat beleggen ook kan betekenen dat het rendement lager of zelfs negatief is. AEGON kent daarom een unieke beleggingsgarantie in het AEGON Mix Fund en het AEGON Rente Fund. Hierbij kan, zolang de verzekerde nog leeft, op de einddatum een minimumbedrag worden gegarandeerd. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, waarover u meer kunt lezen op aegon.nl. Informeer naar deze voorwaarden bij uw adviseur. Zekerheid voor uw nabestaanden AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom biedt u extra zekerheid door de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. Mocht u tijdens de looptijd overlijden, dan kunt u bepalen dat na uw overlijden uw partner en/of uw kinderen een uitkering ontvangen. Voor uw kinderen is dat alléén mogelijk als zij op het moment van uw overlijden jonger zijn dan 30 jaar. De hoogte van de overlijdensuitkering bepaalt u zelf. Als u een hoger kapitaal kiest dan de koopsom, dan is medisch onderzoek vereist. De premie voor de overlijdensrisicoverzekering wordt maandelijks aan de belegde waarde onttrokken. Wilt u dat na het overlijden van u en/of uw partner het kapitaal naar uw kinderen gaat, die op dat moment ouder dan 30 jaar zijn? Dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering tegen koopsom. Uw kinderen ontvangen in het geval dat u en/of uw partner overlijdt een bedrag ineens. Hierover kunnen zij vrij beschikken Hoe werkt AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom? U stort eenmalig uw koopsom, na aftrek van kosten, in een of meer beleggingsfondsen van uw keuze. Meer informatie over de kosten leest u bij het kopje kosten. Door de koersontwikkeling van en het aantal participaties in de beleggingsfondsen wordt uw belegde waarde opgebouwd. De uiteindelijke koers van en het aantal participaties in de fondsen bepalen de waarde van uw (eind) vermogen, waarmee u vanaf dat moment een aanvulling op uw inkomen kunt aankopen. Aan het einde van de door u gekozen looptijd kunt u beslissen wat u met het gevormde vermogen gaat doen. Omdat op dat moment uw persoonlijke situatie waarschijnlijk veranderd is, kunt u het beste een afspraak maken met uw adviseur. 10

11 Fondskeuze U heeft de keuze uit de volgende fondsen: AEGON Rente Fund, AEGON Mix Fund, AEGON Equity Fund, AEGON IndexPlus Fund of AEGON Deposito Fund. Elk fonds kent zijn eigen risico/rendementsverwachting. U kunt kiezen voor één fonds, maar ook voor een combinatie van fondsen die passen bij uw situatie. Op treft u van ieder fonds uitgebreide actuele fondsinformatie aan met onder andere de waardeontwikkeling, het belegd vermogen, het aantal participaties en de kosten. U kunt meer informatie ook navragen bij uw adviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Duur verzekering De looptijd is minimaal 5 jaar en om fiscale redenen moet de einddatum uiterlijk liggen in het jaar dat u 65 jaar wordt. Minimum koopsom ,- Wat is de verzekeringspremie? Uit de belegde waarde worden maandelijks onttrekkingen gedaan om de overlijdensdekking te financieren. Deze onttrekking is afgestemd op de actuele leeftijd en het geslacht van de verzekerde en het benodigde risicokapitaal in die betreffende maand. Het risicokapitaal is het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de belegde waarde aan het begin van de betreffende maand. Dit betekent dat de hoogte van de verzekeringspremie afhankelijk is van de waardeontwikkeling. Als de waardeontwikkeling achterblijft ten opzichte van de in de offerte genoemde rendementen, zal de maandelijkse onttrekking voor de overlijdensdekking toenemen. Is de waardeontwikkeling beter dan de in de offerte gehanteerde rendementen, dan zal de maandelijkse onttrekking voor de overlijdensdekking afnemen. Indien het risicokapitaal wordt gebaseerd op een uitkering bij overlijden van 110% van de belegde waarde gedurende de eerste helft van de looptijd zal de maandelijkse onttrekking voor de overlijdensdekking toenemen indien de belegde waarde toeneemt 11

12 Kosten en verzekeringspremie(s) Bij AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom worden de kosten en risicopremies op twee manieren in rekening gebracht: Kosten en risicopremies die direct in mindering worden gebracht op de betaalde premies U betaalt kosten die verband houden met de aan- of verkoop van de beleggingen. Deze kosten zijn 0,5% van de premies die worden belegd. Kosten en risicopremies die worden onttrokken uit de waarde van uw beleggingen Als u een verzekering afsluit worden hiervoor kosten gemaakt door uw verzekeringsadviseur. Uw adviseur ontvangt hiervoor vanuit AEGON afsluitprovisie. De kosten voor het betalen van deze afsluitprovisie worden gedurende een gedeelte van de looptijd uit de waarde van uw beleggingen onttrokken en worden in de offerte gespecificeerd. De afsluitprovisie voor de adviseur wordt bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst door AEGON voorgeschoten. In de totale kosten voor afsluitprovisie zit daarom een intrestcomponent van 5% per jaar in verband met nog niet verrekende provisiekosten. Als er geen afsluitprovisie wordt betaald, worden er uiteraard ook geen kosten in rekening gebracht. Kosten voor het afsluiten en beheer van de verzekering Voor het afsluiten en beheer van de verzekering worden kosten gemaakt door AEGON. Uit de belegde waarde worden kosten onttrokken als vergoeding voor: de overige kosten die verband houden met het afsluiten van de verzekering; de kosten die verband houden met het beheer en de administratie van de verzekering; de kosten die verband houden met het beheer en de administratie van de belegging in de verzekering. Hiervoor wordt 0,0375% per maand uit de belegde waarde onttrokken. Voor het deel van de waarde boven ,- is dit 0,0225%. AEGON Verzekeren&Beleggen kent standaard een ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. Deze kan worden aangepast aan uw wensen. De hoogte van de premie wordt berekend op basis van de bereikte leeftijd en het geslacht van de verzekerde en over het verschil tussen het vermogen bij overlijden en de belegde waarde aan het begin van de betreffende maand. In figuur 1 treft u een schematisch overzicht aan van alle betalingen en onttrekkingen die plaatsvinden. Figuur 1 Premie Beleggingen Beleggingen Kosten verzekeraar Kosten bemiddelaar Kosten verzekeraar Risicopremie De kosten van de fondsbeheerder en de overige kosten worden verwerkt in de koersen van de betreffende fondsen en staan vermeld in de uitgebreide actuele fondsinformatie op 12

13 Mogelijkheid 3: een aanvulling op uw inkomen en uw Gouden Handdruk uitstellen U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een gedeelte van de Gouden Handdruk direct te gebruiken als aanvulling op uw inkomen en een gedeelte van de Gouden Handdruk later uit te laten keren. U kiest dan voor een combinatie van meerdere producten. Bijvoorbeeld: AEGON Garantie Inkomen om direct een aanvulling op uw inkomen te hebben in combinatie met AEGON Garantie Koopsom of AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom zodat u later ook een gedeelte kan laten uitkeren. 13

14 Uw adviseur kan u verder helpen AEGON is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via adviseurs. Wilt u een advies op maat? Neem dan contact op met uw adviseur. Op basis van een inventarisatie van uw financiele positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid kan hij u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie. AEGON luistert naar uw klacht AEGON stelt haar financiële producten met zorg samen. Heeft u toch een klacht, dan horen we dat graag van u. Schrijf een brief naar de Directie van AEGON Levensverzekeringen N.V., Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden. Is uw klacht niet naar uw tevredenheid behandeld? Dan kunt u binnen drie maanden na behandeling van de klacht door AEGON Levensverzekering N.V., terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoonnummer ( 0,10 per minuut), Als u hier geen gebruik van wilt maken of u bent niet tevreden dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Code Rendement en Risico Het Verbond van Verzekeraars heeft een code opgesteld. Daarin wordt de voorlichting over zaken als rendement en risico geregeld. Doel hiervan is om consumenten meer inzicht te geven in het rendement en risico van beleggingen. En de invloed die beide factoren hebben op toekomstige uitkeringen van levensverzekeringen. AEGON onderschrijft de Code Rendement en Risico Financiële Bijsluiter Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter. U treft de Financiële Bijsluiter aan op Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is zeer klein. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur. 14

15 Informeer naar onze oplossingen bij uw adviseur. Of kijk op

16 AEGON Levensverzekering N.V. Postbus MB Leeuwarden AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag, Handelsregister AEGON Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en de DNB aanhouden. L c december 2010

gegarandeerde aanvulling op

gegarandeerde aanvulling op AEGON Garantie Inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen U heeft een kapitaal beschikbaar of u heeft via uw lijfrenteverzekering

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Als u voor later een kapitaal wilt opbouwen, is er nu een aantrekkelijk alternatief voor de gewone spaarrekening: AEGON Levensloop

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen Waarom AEGON Levensloop Wonen? Een hypotheek afsluiten is behalve voor de financiering van uw huis ook een uitstekende manier om aan vermogensvorming

Nadere informatie

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds Studie+fonds Wegwijzer Studie+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Studie+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden schetst de Wegwijzer

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds BudgetB/Pensioen+fonds Wegwijzer BudgetB/Pensioen+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product BudgetB/Pensioen+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

Genieten van een gegarandeerd extra inkomen

Genieten van een gegarandeerd extra inkomen AEGON Garantie Inkomen Genieten van een gegarandeerd extra inkomen Heeft u een geldbedrag beschikbaar, bijvoorbeeld omdat uw lijfrenteverzekering vrijkomt? En wilt u voor de toekomst een extra inkomen?

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Wegwijzer. SpaarLift-Formule

Wegwijzer. SpaarLift-Formule Wegwijzer SpaarLift-Formule 2 Wegwijzer SpaarLift-Formule 3 In deze Wegwijzer SpaarLift-Formule vindt u algemene informatie over het product SpaarLift-Formule van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie geldt

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Met een ingangsdatum vóór 1 januari 2000 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Sparen

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrente verzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrente verzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrente verzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen Aegon Garantie Inkomen Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen (inclusief de voorwaarden Aegon Garantie Inkomen AGI 1.0) Bent u zich aan het oriënteren of wilt u Aegon Garantie Inkomen aankopen?

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996 KP05.061.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991 VP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen Junior. Voor de toekomstplannen van uw kind

AEGON Verzekeren&Beleggen Junior. Voor de toekomstplannen van uw kind AEGON Verzekeren&Beleggen Junior Voor de toekomstplannen van uw kind Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De Wil om iemand te

Nadere informatie

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000 SK05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum

Nadere informatie

Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1997

Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1997 MP05.003.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000 KP05.063.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen Pensioen. Nadenken over later is nú belangrijk

AEGON Verzekeren&Beleggen Pensioen. Nadenken over later is nú belangrijk AEGON Verzekeren&Beleggen Pensioen Nadenken over later is nú belangrijk Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over later. Dat is nu belangrijk. Wat voor

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum na 1 januari 2000

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum na 1 januari 2000 SK05.002.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen L30513 a maart 2006 AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister

Nadere informatie

AEGON Koopsomverzekeringen

AEGON Koopsomverzekeringen Kies uw eigen combinatie van rendement en zekerheid 3 Inhoudsopgave AEGON Koopsomverzekeringen 4 - Inleiding - De voordelen op een rij - Welke koopsom past bij u? De mogelijkheden De koopsomverzekeringen

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering Bijlage ING Overlijdensrisicoverzekering Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

AEGON UitvaartZorg. Uw uitvaart compleet. geregeld

AEGON UitvaartZorg. Uw uitvaart compleet. geregeld AEGON UitvaartZorg Uw uitvaart compleet geregeld De zekerheid dat alles goed geregeld is Niemand staat graag stil bij onderwerpen als overlijden en uitvaart. Toch is dat soms nodig. Voor een uitvaart moet

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundPensioen, AEGON 55+ Pensioen, AEGON IndexPlus Koopsom, AEGON VrijetijdsPlan, Flexibel PensioneringsPlan en AEGON DUTY-FREE.

AEGON Fundplan, AEGON FundPensioen, AEGON 55+ Pensioen, AEGON IndexPlus Koopsom, AEGON VrijetijdsPlan, Flexibel PensioneringsPlan en AEGON DUTY-FREE. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) AEGON Fundplan, AEGON FundPensioen, AEGON 55+ Pensioen, AEGON IndexPlus Koopsom, AEGON VrijetijdsPlan, Flexibel PensioneringsPlan en AEGON DUTY-FREE.

Nadere informatie

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE.

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem (lijfrente) AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Vermogen Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over Verzekeren&Beleggen Vermogen. Het doel

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal?

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrente? Inhoudsopgave 1 vrijkomende lijfrente 2 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrente vrij komt? 2 1.2 laten uitkeren of laten doorgroeien? 2 1.3 Moet

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV

Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV Bedrijfsnaam Naam: Plaats: Life Supply BV Heemstede Wft-nummer: 12018417 Persoongegevens Geboortedatum: 24-8-1949 Geslacht: Woonachtig in: Uitgangspunten Product: Uitgangspunt: Fiscale herkomst: Man Nederland

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON SpaarBeurs Hypotheek

Wegwijzer AEGON SpaarBeurs Hypotheek Wegwijzer AEGON SpaarBeurs Hypotheek 2 In deze Wegwijzer AEGON SpaarBeurs Hypotheek vindt u algemene informatie over het product AEGON SpaarBeurs Hypotheek van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen Wonen. Vrijheid om te wonen zoals u leeft

AEGON Verzekeren&Beleggen Wonen. Vrijheid om te wonen zoals u leeft AEGON Verzekeren&Beleggen Wonen Vrijheid om te wonen zoals u leeft Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net

Nadere informatie

Geen geldzorgen nalaten

Geen geldzorgen nalaten AEGON UitvaartkostenPlan Geen geldzorgen nalaten Zeker weten: straks is er geld voor de uitvaart Niemand staat graag stil bij onderwerpen als overlijden en uitvaart. Toch is dat soms nodig. Een uitvaart

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

Wegwijzer ToekomstPlan met een ingangsdatum na 1 januari 2000

Wegwijzer ToekomstPlan met een ingangsdatum na 1 januari 2000 ST05.002.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer ToekomstPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een lijfrenteclausule en een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoersPlan met een lijfrenteclausule en een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000 Wegwijzer KP05.064.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari Algemene voorwaarden januari 2017 09 041 16-12 Voorwaarden Belangrijke informatie In de voorwaarden van de leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de koopsom die

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON KinderSpaarBeurs

Wegwijzer AEGON KinderSpaarBeurs Wegwijzer AEGON KinderSpaarBeurs 2 In deze Wegwijzer AEGON KinderSpaarBeurs vindt u algemene informatie over het product AEGON KinderSpaarBeurs van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Wegwijzer AOW-PrivéPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1999

Wegwijzer AOW-PrivéPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1999 AP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer AOW-PrivéPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen U hebt in een pensioenregeling een pensioenkapitaal opgebouwd. Met dit pensioenkapitaal moet u een pensioen aankopen. Dit is meestal een levenslang ouderdomspensioen,

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

1. Vragen over het ouderdomspensioen

1. Vragen over het ouderdomspensioen Aegon Uitkerend Beleggingspensioen Veelgestelde vragen 1. Vragen over het ouderdomspensioen Wat heeft invloed op de hoogte van mijn pensioen? De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioen:

Nadere informatie

Wegwijzer FiscaalVoordeelPlan met een ingangsdatum tussen1 januari 1996 en 1 januari 1999

Wegwijzer FiscaalVoordeelPlan met een ingangsdatum tussen1 januari 1996 en 1 januari 1999 FP05.002.a april 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer FiscaalVoordeelPlan met

Nadere informatie

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Koopsomplan Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Extra financiële ruimte Hebt u nu een bedrag beschikbaar dat u nog met fiscaal voordeel bij Loyalis wilt storten? Dan kunt u kiezen voor het

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden

Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27095315. AEGON Levensverzekering N.V. AEGON Levensverzekering

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Wat is levensloop? De voordelen van Loyalis Levensloop Soms wil je een paar maanden niet of minder

Nadere informatie