Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering"

Transcriptie

1 AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

2 Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort bij het leven. Die plannen veranderen. Veranderen met de jaren. Het gaat niet om de grootse dingen. Zoals wereldreizen of een huis in Frankrijk. Maar om te kunnen blijven doen wat u altijd al deed. Om te houden wat u heeft. Kwaliteit van leven. Nu en later.

3 Toekomstplannen Met welk doel dan ook, u sloot jaren geleden een lijfrenteverzekering af. Dit kapitaal komt nu vrij en het is van belang om een aantal goede keuzes te maken. Want om te kunnen doen wat u echt graag wilt, moet u zich geen zorgen hoeven te maken over de dingen die gewoon goed geregeld moeten zijn. Zoals de hoogte van uw inkomen. AEGON begrijpt dit en helpt u daarbij. In deze brochure leest u welke mogelijkheden u heeft nu uw lijfrentekapitaal vrijkomt. Wij nemen de te maken keuzes stapsgewijs met u door. Met het doel dat u over uw geld kunt beschikken wanneer u het nodig heeft. Duidelijk, overzichtelijk en eenvoudig. 3

4 Van lijfrenteverzekering naar aanvulling op uw inkomen U heeft destijds een lijfrenteverzekering afgesloten. Bedoeld om het opgebouwde kapitaal later te gebruiken als aanvulling op uw inkomen. Nu is het moment gekomen om voor de besteding van dit kapitaal een aantal keuzes te maken. Een aantal stappen te doorlopen. Welke dat zijn, leest u op de volgende bladzijden. De stappen worden achterin nog eens samengevat in twee schema s. Uiteindelijk kunt u er zo zelf voor zorgen dat uw lijfrente geheel aansluit op uw wensen en behoeften. En op uw toekomstplannen. Wat is een lijfrente? Een lijfrente is een periodieke uitkering die op een bepaalde datum ingaat en duurt zolang de verzekerde van die lijfrente in leven is. De periodieke uitkering wordt dus beëindigd na overlijden. De lijfrente kan echter ook eindigen als de verzekerde nog in leven is, op een vooraf bepaalde einddatum. In dat geval is er sprake van een tijdelijke lijfrente. Regels en wetten In deze brochure komt u een aantal malen de termen oud regime en nieuw regime tegen. Door wijzigingen in de belastingwetgeving zijn er in de afgelopen jaren twee stelsels van regels ( regimes ) ontstaan rondom lijfrenteverzekeringen. De ingangsdatum van uw gesloten lijfrenteverzekering bepaalt normaal gesproken het regime dat op deze verzekering van toepassing is. En dat is weer bepalend voor de mogelijkheden die u heeft bij de besteding van het vrijkomende lijfrentekapitaal. Het is daarom van belang dat vastgesteld wordt welk regime op uw vrijkomende lijfrenteverzekering van toepassing is. Oud regime Uw lijfrente valt onder het oude regime: Als u een eenmalige storting heeft gedaan en de ingangsdatum van de overeenkomst ligt vóór 1 januari 1992; Als u periodiek premies heeft betaald en de ingangsdatum van de overeenkomst ligt vóór 16 oktober Nieuw regime Het nieuwe regime is op uw lijfrente van toepassing: Als u een eenmalige storting heeft gedaan op 1 januari 1992 of later; Als u periodiek premies heeft betaald en de ingangsdatum van de overeenkomst is 16 oktober 1990 of later. Aparte fiscale regels voor Gouden Handdruk Was het kapitaal voor uw lijfrenteverzekering afkomstig van een ontslagvergoeding? Dan gelden aparte regels. In het kader op bladzijde 11 van deze brochure leest u welke. 4

5 Stap 1: Wilt u direct een aanvulling op uw inkomen of wilt u uw uitkering uitstellen? U kunt het geld van uw lijfrenteverzekering nu gebruiken voor een aanvullend inkomen. Maar wanneer u het geld nog niet nodig heeft, kunt u er ook voor kiezen om het nog even te laten doorgroeien. Uw uitkering uitstellen Wilt u de aankoop van uw lijfrente-uitkering voorlopig uitstellen en laat u uw kapitaal nog even doorgroeien? Lees dan verder op bladzijde 10. Aanvulling op uw inkomen Wilt u nu een lijfrente-uitkering als aanvulling op uw inkomen? Lees dan hierna welke keuzes u heeft. Hier worden ook de andere aanwendingsmogelijkheden van uw lijfrentekapitaal besproken. Keuze: direct een aanvulling op uw inkomen Stap 2: Bepaal wat u met het lijfrentekapitaal gaat doen De mogelijkheden die u heeft voor de aanwending van het vrijkomende lijfrentekapitaal, zijn afhankelijk van het regime dat van toepassing is op uw lijfrenteverzekering. Bepaal daarom eerst het regime (zie pag 4 of raadpleeg uw adviseur), lees vervolgens hierna welke mogelijkheden u heeft en maak daaruit uw keuze. Mogelijkheden binnen het oude regime Wilt u een lijfrente ontvangen als aanvulling op uw inkomen? Of heeft u een andere aanwending van uw lijfrentekapitaal voor ogen? Het oude regime biedt meerdere mogelijkheden. We zetten ze voor u op een rij. a. Een lijfrente als aanvullend inkomen Wilt u uw pensioen aanvullen, of wilt u eerder stoppen met werken en heeft u daarvoor een extra inkomen nodig? Het oude regime biedt u alle mogelijkheden hiervoor. U kunt kiezen voor een levenslange uitkering of voor een uitkering gedurende een tijdelijke periode. In dat laatste geval laat u bijvoorbeeld 5 jaar lang iedere maand een vast bedrag uitkeren. U kunt ook kiezen voor een uitkering per kwartaal, halfjaar of jaar. 5

6 b. Schenken: een lijfrente voor uw (klein)kind Onder het oude regime heeft u ook de mogelijkheid om een lijfrente aan te kopen voor uw (klein)kind. U schenkt dan uw lijfrente. Het hoeft hierbij niet te gaan om de hele periodieke uitkering: u kunt ook een deel van de lijfrente schenken. Als uw meerderjarige (klein)kinderen inkomstenbelasting betalen over de uitkeringen, zijn deze uitkeringen vrij van schenkingsrecht. Is dat niet het geval, dan is het belangrijk dat u daar wel rekening mee houdt. Een andere mogelijkheid is om het vrijkomende lijfrentekapitaal geheel of gedeeltelijk te schenken aan uw (klein) kinderen. U dient in dat geval de begunstiging van uw lijfrenteverzekering nog vóór de expiratiedatum aan te passen. Uw kinderen kunnen dan zelf een uitkering aankopen. Voordeel hiervan is dat uw (klein)kinderen de uitkeringen voor zich uit kunnen schuiven. Nadeel is dat (klein)kinderen rekening moeten houden met schenkingsrecht. c. In één keer ontvangen Het is mogelijk om uw vrijgekomen lijfrente in één keer te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u voor een grote uitgave staat. Maar dit is fiscaal onaantrekkelijk, omdat de gehele uitkering in één keer belast zal worden. Mogelijkheden binnen het nieuwe regime Valt uw verzekering onder het nieuwe regime, dan gelden striktere regels. Zo bent u bij dit regime niet helemaal vrij om te bepalen op welke leeftijd uw uitkering ingaat. En tot wanneer deze loopt. Daarnaast mag u de uitkering niet schenken en ook niet ineens laten uitkeren. Wat wel hetzelfde blijft, is dat u kunt kiezen voor een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. U heeft op grond van het nieuwe regime de keuze uit de volgende uitkeringsvormen: a. Oudedagslijfrente Wilt u een levenslange aanvulling op uw pensioen? Dan is er de oudedagslijfrente. Hierbij kiest u zelf een ingangsdatum van uw uitkering. Deze mag uiterlijk beginnen in het kalenderjaar waarin u 70 jaar wordt. b. Tijdelijke oudedagslijfsrente U kunt ook kiezen voor een tijdelijke oudedagslijfrente. De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar. De uitkering gaat niet eerder in dan het jaar waarin u 65 jaar wordt. Ook voor deze uitkeringsvorm geldt dat de uitkering uiterlijk dient te starten in het kalenderjaar waarin u 70 jaar wordt. De hoogte van de uitkering is aan een wettelijk maximum gebonden. Dat maximum bedraagt op dit moment ongeveer per jaar. c. Overbruggingslijfrente tot uw pensioen Heeft u extra inkomsten nodig in de periode tot uw pensioen? Dan kunt u een overbruggingslijfrente aankopen. Let wel: hiervoor kunt u alleen het kapitaal gebruiken dat u op 31 december 2005 heeft opgebouwd in uw lijfrenteverzekering. Heeft u echter ná 2005 geen premies meer betaald, dan kunt u het volledig opgebouwde eindkapitaal benutten voor de aankoop van deze uitkeringsvorm. De overbruggingslijfrente loopt uiterlijk tot het jaar waarin u 65 jaar wordt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar; dat maximum bedraagt d. Combinatie U kunt ook kiezen voor een combinatie van een overbruggings- en een oudedagslijfrente, of voor een combinatie van een oudedagslijfrente en een tijdelijke oudedagslijfrente. Banksparen Sinds 1 januari 2008 kunt u uw vrijkomende lijfrentekapitaal niet alleen laten doorgroeien of uitkeren in een lijfrenteverzekering, maar ook op een geblokkeerde bankrekening. Ook wel banksparen genoemd. Bij overlijden komt het opgebouwde tegoed of de resterende uitkeringen op verzoek toe aan uw erfgenamen. Uw inleg gaat niet verloren. U hoeft hiervoor niets te regelen of een aanvullende verzekering af te sluiten. Een belangrijk aandachtspunt is dat een keuze voor banksparen automatisch tot gevolg heeft dat uw lijfrentekapitaal onder de regels van het nieuwe regime valt. Stort u uw oude regime lijfrentekapitaal in een bankspaarproduct, dan gaan de (uitgebreide) rechten van dat regime dus verloren. U kunt het beste uw adviseur raadplegen om te bepalen of dat geen vervelende consequenties voor u heeft. 6

7 Stap 3: Bepaal de duur van de uitkering De gewenste duur van uw uitkering kan bepalend zijn voor de keuze van het geschikte product. Wilt u een levenslange uitkering, een uitkering die duurt zolang de verzekerde in leven is? Dan kunt u alleen kiezen voor een lijfrenteverzekering. Een bankspaarproduct biedt namelijk geen levenslange uitkering. Wilt u echter een tijdelijke uitkering, bijvoorbeeld 5 jaar? Dan kunnen, afhankelijk van de fiscale regels, zowel de lijfrenteverzekering als een bankspaarproduct geschikt zijn. Stap 4: Wilt u een uitkering voor uw nabestaanden? Eerder in deze brochure is vermeld dat een lijfrente stopt als de verzekerde overlijdt. Wanneer u een partner of kinderen heeft aan wie u toch een uitkering na uw overlijden wilt overdragen, dan heeft u de volgende twee mogelijkheden: uitkering door laten lopen of een uitkering ineens. Hieronder staat wat hiervan mogelijk is bij een lijfrenteverzekering en banksparen. Mogelijk bij lijfrenteverzekering: Uitkering door laten lopen U kunt de lijfrente na uw overlijden laten doorlopen. Dit doet u door uw partner als tweede verzekerde op te geven. Zolang één van u beiden nog leeft, wordt de uitkering voortgezet. Dat kan levenslang zijn of, in geval van een tijdelijke lijfrente, uiterlijk tot de einddatum. Zo blijven u en uw partner de beschikking houden over een extra inkomen. Doordat de uitkering naar verwachting langer doorloopt, is deze wel lager dan de lijfrente op één leven. Een uitkering ineens Wilt u dat na het overlijden van u en/of uw partner het resterende kapitaal naar uw kinderen gaat? Dan kunt u een extra verzekering sluiten: een aanvullende contraverzekering. Uw kinderen ontvangen in dat geval als u en/of uw partner overlijdt een bedrag ineens, waarover zij vrij kunnen beschikken. Voor deze contraverzekering dient eenmalig een extra bedrag (een koopsom) te worden betaald, bij voorkeur door degene die de eventuele uitkering gaat ontvangen. Dit om het betalen van successierechten over die uitkering te voorkomen. Mogelijk bij banksparen: Uitkering door laten lopen Bij banksparen komt het opgebouwde tegoed of de resterende uitkeringen op verzoek toe aan uw erfgenamen. Uw inleg gaat dus niet verloren. U hoeft hiervoor niets te regelen of een aanvullende verzekering af te sluiten. 7

8 Stap 5: Heeft u meerdere lijfrenteverzekeringen? Heeft u meerdere lijfrenteverzekeringen die binnen een halfjaar vrijkomen? Dan kunt u deze samenvoegen in één uitkerende verzekering of rekening. Dit kan met lijfrentekapitalen van dezelfde verzekeraar óf met kapitalen van verschillende verzekeraars. Uw voordelen: U krijgt een hogere uitkering omdat u lagere kosten betaalt; Het beheer van uw lijfrentekapitalen in één uitkerende verzekering of rekening is overzichtelijker. Wel moet u ook hier rekening houden met fiscale aspecten. Zo is het over het algemeen niet verstandig om oud regime en nieuw regime kapitalen samen te voegen. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. Stap 6: Welke oplossing past het beste bij uw persoonlijke situatie? Wilt u uw lijfrente direct laten ingaan, dan biedt AEGON u twee producten waarmee u dat kunt doen: AEGON Garantie Inkomen (lijfrenteverzekering) en AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening (banksparen). De belangrijkste verschillen tussen beide producten zitten in: de gewenste duur van de uitkering, de mogelijkheden bij overlijden, de fiscale regimes die voor de producten gelden en de mogelijkheden van het product. Duur van de uitkering Mogelijkheden bij overlijden Fiscaal Regime AEGON Garantie Inkomen (lijfrenteverzekering) Zowel tijdelijke duur als levenslang Uw partner als 2e verzekerde Extra contraverzekering voor uw kinderen Zowel oud als nieuw regime AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening (banksparen) Tijdelijke duur Het opgebouwde tegoed of de resterende uitkeringen gaan op verzoek naar uw erfgenamen. Uw inleg gaat niet verloren. Nieuw regime Wanneer uw vrijkomende lijfrente onder het oude regime valt, kunt u deze wel in een bankspaarproduct storten, maar dan valt u onder het nieuwe regime. Hiermee verliest u de mogelijkheden die het oude regime biedt. NB. De uitkeringshoogte van lijfrenteverzekeringen en bankspaarproducten kunnen van elkaar verschillen. Laat u daarover goed informeren door uw adviseur! 8

9 AEGON Garantie Inkomen (lijfrenteverzekering) U ontvangt een vast gegarandeerd bedrag. U kunt binnen de fiscale mogelijkheden tijdelijk of levenslang een uitkering ontvangen. Garantie Inkomen is ook geschikt voor een Gouden Handdruk. AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening U ontvangt een vast gegarandeerd bedrag. U kunt ook in dit geval binnen de fiscale mogelijkheden een vaste periode, bijvoorbeeld vijf jaar lang elke maand, een uitkering ontvangen. Maar dit geldt altijd voor een tijdelijke periode en u kunt niet kiezen voor een levenslange uitkering. AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening kan niet worden gebruikt voor een Gouden Handdruk. 9

10 Keuze: uw uitkering uitstellen Wanneer u op dit moment nog geen aanvullend inkomen nodig heeft, kunt u uw lijfrentekapitaal nog even laten doorgroeien. Hierna worden stapsgewijs de belangrijkste beslissingen die u dan dient te nemen, besproken. Stap 2: Bepaal de uitstelduur Als u op dit moment nog geen aanvulling op uw inkomen nodig heeft, is natuurlijk de eerste vraag die u uzelf moet stellen vanaf welk moment u dat aanvullende inkomen wel wenst. De periode tot dat moment is bepalend voor de uitstelduur. Dit is met andere woorden de periode dat u de opbouw van het lijfrentekapitaal voortzet. U bent echter niet helemaal vrij in het bepalen van het tijdstip waarop u de lijfrente wilt laten ingaan. Volgens het al eerder genoemde nieuwe regime moet de uitkering namelijk uiterlijk ingaan in het kalenderjaar waarin u 70 jaar wordt. Het oude regime kent een dergelijke beperking overigens niet. Wilt u de aankoop van uw lijfrente slechts enkele maanden uitstellen? Dan is de meest eenvoudige oplossing om nu al een lijfrente-uitkering aan te kopen, maar daarbij de uitkering iets later in te laten gaan. Bij de bepaling van de hoogte van de uitkering wordt automatisch rekening gehouden met een korte periode van uitstel. Doordat u in een dergelijke situatie dus een lijfrente aankoopt, dient u nu al de bijbehorende keuzes te maken. Neem dus de stappen door die horen bij de keuze direct een aanvulling op uw inkomen (zie pagina 5 en verder). Flexibele einddatum Mocht u op dit moment nog niet weten wanneer u de lijfrente wilt aankopen, dan kunt u het beste kiezen voor een uitstelproduct met een flexibele einddatum. Daardoor kunt u op een later moment vaststellen wanneer u met het kapitaal een lijfrente wilt aankopen. Een bankspaarproduct (zoals hieronder beschreven) kan een geschikte oplossing zijn. Meer informatie vindt u op pagina 12. Stap 3: Hoeveel zekerheid wenst u? Naast de bepaling van de uitstelduur is een belangrijke vraag of u absolute zekerheid wenst over de hoogte van het lijfrentekapitaal op het moment dat u de uitkering gaat aankopen. AEGON biedt verzekeringsproducten met een gegarandeerd eindkapitaal en een bankspaarproduct met een variabele rentevergoeding over het saldo. t u voor banksparen dan weet u dus vooraf niet hoe hoog het lijfrentekapitaal exact zal zijn op de datum dat u de lijfrente aan gaat kopen. Daar staat tegenover dat de aankoop van de lijfrente op elk gewenst moment kan plaatsvinden. Dat moment hoeft u niet nu al te bepalen. Zorg voor uw nabestaanden Of u nu kiest voor banksparen of voor verzekeren, u laat uw nabestaanden altijd verzorgd achter. Bij banksparen ontvangen uw erfgenamen het opgebouwde lijfrentekapitaal. Zij moeten hier vervolgens een lijfrente van aankopen. Een lijfrente(verzekering) heeft een ingebouwde overlijdensrisicodekking. Die dekking zorgt ervoor dat uw nabestaanden een lijfrentekapitaal ontvangen. Ook moet daarmee een lijfrente worden aangekocht. 10

11 Stap 4: Heeft u meerdere lijfrenteverzekeringen? Heeft u meerdere lijfrenteverzekeringen die op verschillende momenten vrijkomen? In dat geval biedt het voordelen om al deze verzekeringen gedurende de laatste fase van de opbouwperiode te verzamelen in één lijfrenteproduct. In de praktijk betekent dat dat u alle vrijkomende kapitalen stort in één vervolgproduct. Dat kan dus ook op verschillende tijdstippen. Het verzamelen kan bij AEGON met lijfrentekapitalen van dezelfde of van verschillende verzekeraars. Verzamelen is zowel mogelijk binnen de verzekering als binnen het bankspaarproduct. Het verzamelen van meerdere vrijkomende lijfrentekapitalen biedt u een aantal voordelen: U krijgt een hogere uitkering omdat u lagere kosten betaalt; Het beheer van uw lijfrentekapitalen in één uitkerende verzekering of rekening is overzichtelijker. Heeft u op dit moment meerdere lijfrenteverzekeringen en lijkt het samenvoegen van de kapitalen u aantrekkelijk? Houdt u dan wel rekening met eventuele fiscale consequenties. Zo is het meestal niet verstandig om oud regime en nieuw regime kapitalen samen te voegen. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. Is uw vrijkomende kapitaal afkomstig uit een ontslagvergoeding? Heeft u in het verleden van uw werkgever een Gouden Handdruk ontvangen? En heeft u deze gebruikt om een lijfrenteverzekering af te sluiten? Dan heeft u op het moment dat het kapitaal vrijkomt de volgende mogelijkheden: Direct een uitkering ontvangen Heeft u nu behoefte aan een aanvullend inkomen? Dan kunt u met het opgebouwde kapitaal een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen. De hoogte van de uitkeringen mag u, binnen bepaalde grenzen, laten variëren. Uw adviseur kan u hier meer informatie over geven. De uitkering uitstellen Een lijfrentekapitaal dat is opgebouwd met een Gouden Handdruk moet uiterlijk in het jaar dat u 65 jaar wordt, worden omgezet in een lijfrente. U kunt dus desgewenst de uitkering uitstellen tot maximaal dat kalenderjaar. Zorg voor uw nabestaanden Daarnaast kunt u desgewenst bepalen dat na uw overlijden uw partner en/of uw kinderen een uitkering ontvangen. Voor uw kinderen is dat alléén mogelijk als zij op het moment van uw overlijden jonger zijn dan 30 jaar. 11

12 Stap 5: Welke oplossing past het beste bij uw persoonlijke situatie? Wilt u uw lijfrentekapitaal laten doorgroeien, dan kunt u bij AEGON kiezen uit drie producten: de AEGON Lijfrente uitstelrekening (ons bankspaarproduct), de AEGON Lijfrente uitstelverzekering en AEGON Garantie Koopsom. De belangrijkste verschillen tussen deze producten zijn: de uitstelduur, de flexibiliteit van de looptijd, de mogelijkheid om meerdere lijfrentekapitalen samen te voegen en de mate van zekerheid over de hoogte van het eindkapitaal. Dat zijn tevens de aspecten die hiervoor zijn besproken. In onderstaand schema ziet u de verschillen op een rij. Daar hebben wij van elk product de belangrijkste kenmerken voor u samengevat. AEGON Lijfrente uitstelrekening AEGON Lijfrente uitstelverzekering AEGON Garantie Koopsom Uitstelduur Tot uiterlijk het jaar waarin u 70 wordt) Maximaal 4 jaar en 11 maanden Vanaf 5 jaar Flexibele einddatum Gegarandeerd eindkapitaal Samenvoegen kapitalen Ja Nee Nieuw regime Ja (maar uw garantie vervalt dan) Ja (maar uw garantie vervalt dan) Ja Ja Wanneer uw vrijkomende lijfrente onder het oude regime valt, kunt u deze wel in een bankspaarproduct storten, maar dan valt u onder het nieuwe regime. Hiermee verliest u de mogelijkheden die het oude regime biedt. Mogelijk (oud regime óf nieuw regime) Alleen mogelijk op ingangsdatum 12

13 AEGON Lijfrente uitstelrekening De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een geblokkeerde bank(spaar)rekening waarop u uw vrijgekomen lijfrentekapitalen kunt laten doorgroeien. Tot het moment dat u besluit dit te gebruiken voor de aankoop van een lijfrente. De pensioensituatie is immers voor iedereen anders en deze kan in de loop van de tijd veranderen. De AEGON Lijfrente uitstelrekening geeft u de flexibiliteit om pas op het laatste moment te beslissen wanneer u precies de lijfrente wilt aankopen. U ontvangt over het saldo op deze geblokkeerde rekening een aantrekkelijke, variabele rentevergoeding. Heeft u meerdere lijfrenteverzekeringen die op verschillende momenten vrijkomen? Dan kunt u deze samenvoegen op de AEGON Lijfrente uitstelrekening. U koopt later één lijfrente aan op het moment dat het u uitkomt. Storting van uw oud regime lijfrentekapitaal op de AEGON Lijfrente uitstelrekening betekent verlies van de rechten van dit regime. Als gevolg daarvan worden uw mogelijkheden met betrekking tot de aanwending van het opgebouwde lijfrentekapitaal beperkt. Wij raden u daarom aan om hierover advies in te winnen bij uw adviseur. Bereken de hoogte van uw lijfrentekapitaal Wilt u weten hoe hoog uw lijfrentekapitaal kan aangroeien op de AEGON Lijfrente uitstelrekening. Bereken dan makkelijk en snel het eindkapitaal met de Rekenhulp AEGON Lijfrente uitstelrekening. U vindt deze Rekenhulp op AEGON Lijfrente uitstelverzekering De AEGON Lijfrente uitstelverzekering heeft een vaste looptijd. U moet dus van tevoren aangeven tot wanneer u de verzekering wilt laten lopen. Daar staat tegenover dat de AEGON Lijfrente uitstelverzekering u absolute zekerheid biedt over de hoogte van uw lijfrentekapitaal op de einddatum. U kunt eventueel afwijken van de afgesproken einddatum, maar uw garantie vervalt dan. De maximale looptijd van dit product (en dus de maximale uitstelduur die met dit product mogelijk is) bedraagt 4 jaar en 11 maanden. Wilt u langer uitstellen dan kunt u kiezen voor AEGON Garantie Koopsom. Heeft u meerdere lijfrenteverzekeringen die op verschillende momenten vrijkomen? Dan kunt u deze samenvoegen in de AEGON Lijfrente uitstelverzekering. U bespaart kosten waardoor het gegarandeerde kapitaal voor een dergelijke vervolgstorting hoger is dan in geval van een nieuwe verzekering. De AEGON Lijfrente uitstelverzekering is geschikt voor uitstel binnen het oude regime en uitstel binnen het nieuwe regime. AEGON Garantie Koopsom Met AEGON Garantie Koopsom groeit uw lijfrentekapitaal door tot een gegarandeerd eindkapitaal op een vooraf door u vastgestelde einddatum. Duidelijk en zonder beleggingsrisico s. U kunt eventueel afwijken van de afgesproken einddatum, maar uw garantie vervalt dan. In tegenstelling tot de AEGON Lijfrente uitstelrekening en de AEGON Lijfrente uitstelverzekering, kunt u meerdere vrijkomende lijfrenteverzekeringen niet samenvoegen binnen AEGON Garantie Koopsom. Met AEGON Garantie Koopsom is het mogelijk om uw vrijgekomen lijfrentekapitaal 5 jaar of langer door te laten groeien. AEGON Garantie Koopsom is geschikt voor zowel het oude als het nieuw regime. 13

14 AEGON Lijfrente Stappenplan Het AEGON Lijfrente Stappenplan leidt u stap voor stap van het vrijgekomen bedrag uit uw lijfrenteverzekering naar de oplossing die bij u past. Volg het schema en ontdek welke stappen u moet nemen en welke mogelijkheden u allemaal heeft bij AEGON. Stap 1 Aanvulling direct of uitstellen? Stap 2 uit de mogelijkheden Wilt u direct een aanvulling op uw inkomen of wilt u uw uitkering uitstellen? Lijfrenteverzekering afgesloten voor: Koopsom Premiebetalende lijfrente In één keer laten uitbetalen Fiscaal ongunstig. Schenken Aan uw meerderjarige kinderen of kleinkinderen de uitkering schenken. Lijfrente-uitkering Looptijd levenslang of een periode tussen de 1 en 30 jaar. Direct een aanvulling op uw inkomen Uw uitkering uitstellen Doorloop het schema op de volgende pagina Lijfrenteverzekering of lijfrenterekening afgesloten na: Koopsom Premiebetalende lijfrente Oudedagslijfrente U kiest zelf de ingangsdatum, uiterlijk tot het jaar waarin u 70 wordt. Looptijd is levenslang. Tijdelijke oudedagslijfsrente Ingangsdatum, niet eerder dan het jaar waarin u 65 wordt en uiterlijk in het jaar waarin u 70 wordt. Looptijd minimaal 5 jaar. Overbruggingslijfrente tot pensioen Alleen met kapitaal dat voor is opgebouwd. Eind datum, uiterlijk het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt of wanneer uw pensioenregeling tot uitkering komt. Combinatie Combinatie van een overbruggings- en een oudedagslijfrente of een tijdelijke en een oudedagslijfrente. 14

15 Let op: is het kapitaal voor uw lijfrenteverzekering van een ontslag vergoeding ( Gouden Handdruk ) afkomstig? Dan gelden aparte regels. Zie blz. 12. Neem contact op met uw adviseur voor persoonlijk advies. Stap 3 Stap 4 Stap 5 Bepaal de duur Uitkering na overlijden? Productinformatie Wilt u een levenslange uitkering of een tijdelijke uitkering? Levenslang dan de lijfrenteverzekering Tijdelijk De keuze van het product hangt af van de hoogte van de uitkering. Deze verschilt per product. Overleg met uw adviseur. AEGON Garantie Inkomen is een oplossing die aansluit bij uw keuzes. Binnen AEGON Garantie Inkomen zijn er verschillende mogelijkheden. De volgende vraag gaat hierover. AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een oplossing die aansluit bij uw keuzes. Wilt u de uitkering voortzetten na uw overlijden? Uitkering op twee levens Nabestaande behoudt extra inkomen en krijgt naar keuze 70% of 100% van periodieke uitkering. Contraverzekering Na het overlijden van u en/of uw partner ontvangen uw nabestaanden een bedrag ineens. Nee U wilt de uitkering niet voortzetten na uw overlijden. Het opgebouwde tegoed of resterende uitkeringen gaan op verzoek naar uw erfgenamen. Uw inleg gaat niet verloren. AEGON biedt de volgende oplossingen AEGON Garantie Inkomen Oud en nieuw regime Uitkering tijdelijke duur en levenslang Doorzetten uitkering naar partner mogelijk na overlijden, ook contradekking mogelijk AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Nieuw regime Uitkering tijdelijke duur Bij overlijden komt het opgebouwde tegoed of resterende uitkeringen toe aan de erfgenamen Neem contact op met uw adviseur voor persoonlijk advies. 15

16 Vervolg AEGON Lijfrente Stappenplan Stap 1 Aanvulling direct of uitstellen? Stap 2 Stap 3 Hoe lang wilt u uitstellen? Hoeveel zekerheid en flexibiliteit wilt u? Wilt u direct een aanvulling op uw inkomen of wilt u uw uitkering uitstellen? Uw uitkering uitstellen Let op! Wanneer u slechts enkele maanden wilt uitstellen kan dit vaak binnen uw bestaande lijfrenteverzekering en hoeft u geen uitstelproduct te kopen. Informeer bij uw adviseur. t u voor de zekerheid van Verzekeren of voor de flexibiliteit van Banksparen? Lijfrenteverzekering afgesloten voor: Koopsom Premiebetalende lijfrente Lijfrenteverzekering of lijfrenterekening afgesloten na: Koopsom Premiebetalende lijfrente U mag uw uitkering uitstellen totdat u 75 jaar wordt. U mag uw uitkering in laten gaan uiterlijk in het jaar waarin u 70 wordt. t u voor de zekerheid van Verzekeren of voor de flexibiliteit van Banksparen? Verzekeren U ontvangt een gegarandeerd eindkapitaal en moet van tevoren de einddatum opgeven. Zowel geschikt voor oud als nieuw regime. Banksparen U ontvangt een variabele rente en het heeft een flexibele einddatum. U hoeft van tevoren geen einddatum op te geven. Op banksparen is het nieuwe regime van toepassing. Direct een aanvulling op uw inkomen Doorloop het schema op de vorige pagina 16

17 Stap 4 Stap 5 Kapitaal samenvoegen? Productinformatie Heeft u meerdere lijfrenteverzekeringen? Ja Ja Nee Samenvoegen Mogelijk met lijfrentekapitalen van dezelfde verzekeraar en/of van verschillende verzekeraars. Niet samenvoegen Nee Er is geen sprake van meerdere lijfrenteverzekeringen. Wilt u meerdere lijfrenteverzekeringen samenvoegen? Dan kunt u, afhankelijk van de keuzes die u in de voorgaande stappen heeft gemaakt, kiezen uit 2 producten: AEGON Lijfrente uitstelrekening Banksparen met variabele rente Flexibele looptijd Geschikt voor nieuw regime Is het niet nodig om meerdere lijfrenteverzekeringen samen te voegen? Dan kunt u, afhankelijk van de keuzes die u in de voorgaande stappen heeft gemaakt, kiezen uit 3 producten: AEGON Lijfrente uitstelrekening Banksparen met variabele rente Flexibele looptijd Geschikt voor nieuw regime AEGON Lijfrente uitstelverzekering Met een gegarandeerd eindkapitaal Vaste looptijd Geschikt voor oud en nieuw regime. Looptijd maximaal 4 jaar en 11 maanden AEGON Lijfrente uitstelverzekering Gegarandeerd eindkapitaal Vaste looptijd Geschikt voor oud en nieuw regime. Looptijd maximaal 4 jaar en 11 maanden AEGON Garantie Koopsom Met een gegarandeerd eindkapitaal Vaste looptijd Geschikt voor oud en nieuw regime Looptijd vanaf 5 jaar Het AEGON Lijfrente Stappenplan is slechts een hulpmiddel. Neem contact op met uw adviseur voor persoonlijk advies. 17

18 Meer informatie Uw adviseur kan u verder helpen AEGON is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via adviseurs. Wilt u een advies op maat? Neem dan contact op met uw adviseur. Op basis van een inventarisatie van uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid kan hij u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie. AEGON luistert naar uw klacht AEGON stelt haar financiële producten met zorg samen. Heeft u toch een klacht, dan horen we dat graag van u. Schrijf een brief naar de Directie van AEGON Levensverzekering N.V., Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden. Is uw klacht niet naar uw tevredenheid behandeld? Dan kunt u binnen drie maanden na behandeling van de klacht door AEGON Levensverzekering N.V., terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoonnummer ( 0,10 per minuut), Als u hier geen gebruik van wilt maken of u bent niet tevreden dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Code Rendement en Risico Het Verbond van Verzekeraars heeft een code opgesteld. Daarin wordt de voorlichting over zaken als rendement en risico geregeld. Doel hiervan is om consumenten meer inzicht te geven in het rendement en risico van beleggingen. En de invloed die beide factoren hebben op toekomstige uitkeringen van levensverzekeringen. AEGON onderschrijft de Code Rendement en Risico. Financiële Bijsluiter Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter. U treft de Financiële Bijsluiter voor de in deze brochure genoemde producten aan op Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is zeer klein. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur. 18

19 Informeer naar onze oplossingen bij uw adviseur. Of kijk op

20 AEGON Levensverzekering N.V. Postbus MB Leeuwarden AEGON Lijfrente uitstelverzekering, AEGON Garantie Koopsom, AEGON Garantie Inkomen zijn producten van AEGON Levensverzekering N.V. AEGON Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden en statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister AEGON Lijfrente uitstelrekening en AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening zijn producten van AEGON Bank N.V.. AEGON Bank N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden en statutair gevestigd te Utrecht, handelsregister Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden. L f januari 2011

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

gegarandeerde aanvulling op

gegarandeerde aanvulling op AEGON Garantie Inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen U heeft een kapitaal beschikbaar of u heeft via uw lijfrenteverzekering

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrente verzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrente verzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrente verzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Genieten van een gegarandeerd extra inkomen

Genieten van een gegarandeerd extra inkomen AEGON Garantie Inkomen Genieten van een gegarandeerd extra inkomen Heeft u een geldbedrag beschikbaar, bijvoorbeeld omdat uw lijfrenteverzekering vrijkomt? En wilt u voor de toekomst een extra inkomen?

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen Uw lijfrente komt vrij Pensioen Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. Uw lijfrente komt vrij 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

DBV Lijfrenteoplossingen. Nu oogsten of nog laten staan?

DBV Lijfrenteoplossingen. Nu oogsten of nog laten staan? DBV Lijfrenteoplossingen Nu oogsten of nog laten staan? DBV Lijfrenteoplossingen Nu oogsten of nog laten staan? DBV lijfrenteoplossingen voor: uw persoonlijke oudedagsvoorziening een directe aanvulling

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal?

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrente? Inhoudsopgave 1 vrijkomende lijfrente 2 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrente vrij komt? 2 1.2 laten uitkeren of laten doorgroeien? 2 1.3 Moet

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

DE MONEYWISE LIJFRENTEWIJZER

DE MONEYWISE LIJFRENTEWIJZER DE MONEYWISE LIJFRENTEWIJZER Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? UW ONLINE GIDS IN FINANCIËN INHOUDSOPGAVE 1. uw lijfrente komt vrij 3 2. uw mogelijkheden 4 de belangrijkste verschillen

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrente komt tot uitkering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Koopsomplan Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Extra financiële ruimte Hebt u nu een bedrag beschikbaar dat u nog met fiscaal voordeel bij Loyalis wilt storten? Dan kunt u kiezen voor het

Nadere informatie

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Oud regime lijfrente Als u de mogelijkheden die u heeft bij een oud regime lijfrente vergelijkt met de mogelijkheden die u heeft bij een nieuwe regime lijfrente, dan zult u zien dat de oud regime lijfrente

Nadere informatie

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering Inhoud 1 Onze brief 2 1.1 Waarom krijg ik een brief van de Onderlinge s-gravenhage? 2 2 De toelichting bij onze brief

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN INHOUD Een woord vooraf 3 Wat als uw verzekering de einddatum nadert? 5 Welke belastingregels gelden voor mijn lijfrenteverzekering?

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen Aegon Garantie Inkomen Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen (inclusief de voorwaarden Aegon Garantie Inkomen AGI 1.0) Bent u zich aan het oriënteren of wilt u Aegon Garantie Inkomen aankopen?

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren

Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren Uw inkomen voor nu of later Lijfrente opbouwen en uitkeren Wat leest u in deze brochure? 01 Genieten van het leven 3 02 Uw pensioenopbouw 4 03 Lijfrente 5 04 Lijfrente opbouwen met Extra Pensioen Sparen

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Algemene brochure Vrijkomende lijfrente De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Inhoud Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 5 Lijfrente Wijzer 6 Fiscale informatie en Klantprofiel 8 Overige

Nadere informatie

Het lijfrente-advies van mijn VvAA-adviseur geeft mij een zeker gevoel.

Het lijfrente-advies van mijn VvAA-adviseur geeft mij een zeker gevoel. Het lijfrente-advies van mijn VvAA-adviseur geeft mij een zeker gevoel. Welke bestedingsmogelijkheden heb ik voor mijn lijfrentekapitaal? VvAA biedt zorgprofessionals alles wat nodig is om professioneel

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Mogelijkheden bij een ontslagvergoeding Via nn.nl 2 Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Ontslag. Het kan iedereen overkomen. Uw wereld verandert. Maar voor iedereen

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen U hebt in een pensioenregeling een pensioenkapitaal opgebouwd. Met dit pensioenkapitaal moet u een pensioen aankopen. Dit is meestal een levenslang ouderdomspensioen,

Nadere informatie

Even over uw inkomen voor nu of later.

Even over uw inkomen voor nu of later. Even over uw inkomen voor nu of later. Inhoud. Genieten van het leven. Ook na uw pensioen. 3 Uw pensioenopbouw. 4 Lijfrente. 5 Lijfrente opbouwen met Extra Pensioen Sparen. 6 Lijfrente uitkeren met Extra

Nadere informatie

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Als u voor later een kapitaal wilt opbouwen, is er nu een aantrekkelijk alternatief voor de gewone spaarrekening: AEGON Levensloop

Nadere informatie

AEGON UitvaartZorg. Uw uitvaart compleet. geregeld

AEGON UitvaartZorg. Uw uitvaart compleet. geregeld AEGON UitvaartZorg Uw uitvaart compleet geregeld De zekerheid dat alles goed geregeld is Niemand staat graag stil bij onderwerpen als overlijden en uitvaart. Toch is dat soms nodig. Voor een uitvaart moet

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente

Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente GOODLIFE rente 2 Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente U hebt er al vaak aan gedacht. Het moment dat uw koopsom- of lijfrenteverzekering tot uitkering komt. Toen u de verzekering afsloot, deed

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45 Banksparen Inleiding Als u uw pensioen wilt aanvullen heeft u de keus uit een groot aantal mogelijkheden. Deze website www.pensioenvoordenotaris.nl geeft u objectieve en onafhankelijke informatie over

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Informatieblad aanvulling op uw inkomen

Informatieblad aanvulling op uw inkomen Informatieblad aanvulling op uw inkomen Waarom ontvangt u dit informatieblad? Wij vinden het belangrijk om u informatie te geven over onze dienstverlening. In dit informatieblad leggen wij uit wat u van

Nadere informatie

Vrijkomend pensioen. Wat doet u met uw vrijkomende pensioenkapitaal?

Vrijkomend pensioen. Wat doet u met uw vrijkomende pensioenkapitaal? Vrijkomend pensioen Wat doet u met uw vrijkomende pensioenkapitaal? Inhoud Inleiding 3 Inhoudsopgave 1 Uw vrijkomende pensioenkapitaal 3 1.1 Wat moet u doen als uw pensioenkapitaal vrij komt? 3 1.2 Mag

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden

Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27095315. AEGON Levensverzekering N.V. AEGON Levensverzekering

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Vrijkomend pensioen. Wat doet u met uw vrijkomende pensioenkapitaal?

Vrijkomend pensioen. Wat doet u met uw vrijkomende pensioenkapitaal? Vrijkomend pensioen Wat doet u met uw vrijkomende pensioenkapitaal? Inhoud Inleiding 3 Inhoudsopgave 1 Uw vrijkomende pensioenkapitaal 3 1.1 Wat moet u doen als uw pensioenkapitaal vrij komt? 3 1.2 Mag

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds Studie+fonds Wegwijzer Studie+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Studie+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden schetst de Wegwijzer

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV

Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV Bedrijfsnaam Naam: Plaats: Life Supply BV Heemstede Wft-nummer: 12018417 Persoongegevens Geboortedatum: 24-8-1949 Geslacht: Woonachtig in: Uitgangspunten Product: Uitgangspunt: Fiscale herkomst: Man Nederland

Nadere informatie

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari Algemene voorwaarden januari 2017 09 041 16-12 Voorwaarden Belangrijke informatie In de voorwaarden van de leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de koopsom die

Nadere informatie

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds BudgetB/Pensioen+fonds Wegwijzer BudgetB/Pensioen+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product BudgetB/Pensioen+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Uw lijfrenteverzekering komt binnenkort tot uitkering. Daar heeft u jaren premies of een koopsom voor betaald. Nu is de tijd gekomen om ervan

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten.

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Zowel voor het opbouwen van lijfrentekapitaal als voor een direct ingaande lijfrente Synvest vastgoedlijfrente B e l e g g e n i n n e d e r l a

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000 SK05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum

Nadere informatie