Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3"

Transcriptie

1 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? Kunt u de verzekering ook eerder stoppen? Wr moet u rekening mee houden ls u de verzekering 3 fkoopt of premievrij mkt? 3.3 Welke dtum eplt de hoogte vn de fkoop- en 3 premievrije wrde? 4 Hoeveel premie moet u etlen? Wnneer moet u premie etlen? Wrop heen wij de premie geseerd? Kunt u stoppen met het etlen vn premie? Wt geeurt er ls u geen premie meer etlt? Wt geeurt er met uw premie ls de medeverzekerde 4 komt te overlijden? 5 Kunt u extr stortingen doen? 4 6 Welke kosten verrekenen wij met de te etlen 4 premies? 7 Op welke mnier is uw premie veronden n uw 4 hypotheeklening? 7.1 Wt geeurt er ls uw hypotheekrente wijzigt? Wt geeurt er ls de hoogte vn uw hypotheeklening 4 wijzigt? 7.3 Wt geeurt er met uw premie ij overige wijzigingen 5 vn uw hypotheeklening? 7.4 Wt geeurt er ls u uw hypotheeklening 5 wilt oversluiten? 8 Wnneer krijgt u niet-rokers-korting? Wt geeurt er ls u de niet-rokerskorting krijgt 5 en de verzekerde toch rookt? 8.2 Hoe controleren wij of de verzekerde rookt? 5 9 Hoeveel keren wij uit? Keren we ltijd lles uit? 5 10 Wnneer keren wij uit? Wnneer keren wij uit ij euthnsie? Wnneer keren wij uit ij zelfmoord? 5 11 Wnneer keren wij niet uit? 6 12 Wie ontvngt de uitkering? Heen twee of meer mensen recht op de uitkering? Hoe kunt u de egunstiging wijzigen? Hoe kn de egunstiging nvrd worden? In welke volgorde keren wij uit? Hoe kn de egunstigde n overlijden vn de 6 verzekerde de egunstiging nvrden? 12.6 Komt u te overlijden en ent u niet de verzekerde? 6 G /7 MODEL G HYPOTHEEK SPAARVERZEKERING

2 13 Wt doen wij ij frude? Wt zijn de gevolgen vn frude? 6 14 Het u uw verzekering gekoppeld n een 7 hypotheek? 15 Wt geldt in gevl vn oorlog? 7 16 Wt geldt in gevl vn terrorisme? 7 17 Kunnen wij de voorwrden en het trief 7 vernderen? 18 Wr kunt u met een klcht terecht? 7 19 Welke wijzigingen moet u n ons doorgeven? 7 20 Hoe ehndelen wij uw gegevens? 7 2/7 MODEL G HYPOTHEEK SPAARVERZEKERING

3 1 Wt edoelen wij met? U of uw U ent de verzekeringnemer. U het de verzekering fgesloten. Het kn zijn dt u ook de verzekerde ent, mr dt hoeft niet. Op het polisld stt wie de (mede)verzekerde is. Wij of ons Leest u in deze voorwrden wij of ons dn edoelen wij de verzekerr: Delt Lloyd Levensverzekering NV Postus BA Amsterdm Wij stn ingeschreven in het vergunningenregister Wft vn de Autoriteit Finnciële Mrkten (AFM) onder nummer Onder Delt Lloyd Levensverzekering NV vllen de lels: OHRA Levensverzekeringen Ersmus Leven Verzekerde Dit is de persoon vn wie fhngt of de verzekering uitkeert. Op het polisld stt wie de verzekerde is. Medeverzekerde Dit is de tweede persoon vn wie fhngt of de verzekering uitkeert. Als er een medeverzekerde verzekerd is, stt op het polisld wie de medeverzekerde is. Wt u in deze voorwrden leest over de verzekerde geldt ook voor de medeverzekerde. Begunstigde Dit is de persoon die u het opgegeven om de uitkering te ontvngen. Op het polisld stt wie de egunstigde is. Uitkering Dit is het edrg dt wij uitkeren in een eplde situtie. Is de verzekerde n het einde vn de looptijd in leven? Dn is het edrg dt wij uitkeren de uitkering ij leven. Komt de verzekerde te overlijden voor het einde vn de looptijd vn de verzekering? Dn keren wij een uitkering ij overlijden uit. Op het polisld stt hoe hoog deze uitkeringen zijn. Geldverstrekker Dit is de instelling wr u uw hypotheeklening het fgesloten. Het is mogelijk dt de verzekering n deze hypotheeklening is gekoppeld. Dit noemen wij verpnding. Polislden Ndt u de Hypotheek SprVerzekering met ons fsluit, ontvngt u vn ons polislden. Deze estn uit: het polisld; de voorwrden vn uw Hypotheek SprVerzekering; extr clusulelden: hierin stn de nvullende fsprken. 2 Wnneer strt uw verzekering? Op uw polisld ij Algemene gegevens stt wnneer de verzekering egint. Overlijdt de verzekerde ndt wij de nvrg geccepteerd heen, mr vóór de ingngsdtum, dn keren wij een voorlopige dekking uit. De hoogte vn dit edrg is mximl ,-. 3 Wnneer stopt uw verzekering? De einddtum stt vermeld op het polisld. Wij keren op dt moment de uitkering ij leven uit ls de verzekerde in leven is. De verzekering stopt ook wnneer: u de premie niet op tijd etlt (zie ook 4.4); de verzekerde overlijdt voor de einddtum: wij keren dn de uitkering ij overlijden uit; c u de verzekering stopt (zie 3.1). 3.1 Kunt u de verzekering ook eerder stoppen? U kunt de verzekering opzeggen innen 30 dgen n ontvngst vn het kkoordericht. Opzeggen doet u door ons een rief of een e-mil te sturen. Het u l premies etld? Dn ontvngt u deze terug. Onder punt 19 kunt u lezen hoe u wijzigingen kunt doorgeven. U kunt tijdens de looptijd de verzekering eëindigen. Dt kn op twee mnieren: de verzekering fkopen. Dit etekent dt wij de wrde vn de verzekering n u uitkeren. de verzekering premievrij mken. Dit etekent dt u stopt met het etlen vn premie mr de verzekering wel lijft doorlopen. De uitkeringen pssen wij hiern n. 3.2 Wr moet u rekening mee houden ls u de verzekering fkoopt of premievrij mkt? Bij fkopen: De fkoopwrde mg niet hoger zijn dn de uitkering ij overlijden op het moment vn fkopen. Een gedeeltelijke fkoop is niet mogelijk. Bij premievrij mken: De risicopremie voor de uitkering ij overlijden lijven wij uit de wrde vn uw verzekering etlen. Hierdoor dlt de hoogte vn de uitkeringen (ij leven en overlijden) n het premievrij mken vn de verzekering. 3.3 Welke dtum eplt de hoogte vn de fkoop- en premievrije wrde? Hierij gn wij uit vn de eerstkomende premievervldg n ontvngst vn uw verzoek (zie ook 4). Wij vergoeden geen (gedeeltelijke) premie over de tussenliggende periode. 4 Hoeveel premie moet u etlen? Op het polisld stt hoeveel premie u moet etlen. Dit is een edrg dt u op regelmtige tijdstippen etlt. Bijvooreeld per mnd, kwrtl, hlfjr of jr. De premie moet ltijd op een vste dg ij ons innen zijn. Dit noemen wij de premievervldg. Voor de verzekering geldt een minimle premie. Als u de premie tijdens de looptijd wilt verlgen, kn de 3/7 MODEL G HYPOTHEEK SPAARVERZEKERING

4 gewenste premie niet lger zijn dn deze minimle premie. Een éénmlige koopsom is ook premie. 4.1 Wnneer moet u premie etlen? De eerste premie moet u etlen innen 30 dgen n de dtum dt de verzekering egint. Ook de volgende premies moeten op tijd etld zijn (op de premievervldg). Op het polisld stt tot wnneer u premie moet etlen. 4.2 Wrop heen wij de premie geseerd? De verzekering is geseerd op uw hypotheeklening en de gegevens die u ij het nvrgen vn de verzekering het ingediend. Dit zijn in ieder gevl de gegevens op het nvrgformulier en de gezondheidsverklring. Ook kn het zijn dt de verzekerde een keuring moet ondergn. De gegevens die u en de verzekerde opgeven moeten juist en volledig zijn. Zijn de gegevens met opzet onjuist of onvolledig opgegeven? Dit noemen wij frude. Dn stoppen wij de verzekering of pssen wij de voorwrden of het verzekerde kpitl n. 4.3 Kunt u stoppen met het etlen vn premie? U kunt stoppen met premie etlen. Dit etekent dt u stopt met het etlen vn premie mr de verzekering wel lijft doorlopen. De uitkeringen pssen wij hiern n. 4.4 Wt geeurt er ls u geen premie meer etlt? Wij mken de verzekering dn premievrij of we eëindigen de verzekering. Als u de premie niet op tijd etlt, ontvngt u hierover een rief. In die rief vrgen wij u de premie te etlen. In de rief leest u ook wt de gevolgen zijn ls u de premie niet (of niet volledig) etlt innen twee mnden n de premievervldg. Wij informeren ook de eventuele egunstigde en pndhouder over de premiechterstnd. 4.5 Wt geeurt er met uw premie ls de medeverzekerde komt te overlijden? Wij keren dn een uitkering ij overlijden uit. Als u drn de verzekering voortzet, verlgen wij uw oorspronkelijke doelkpitl met de hoogte vn deze uitkering. Op dt moment erekenen wij uw nieuwe premie n de hnd vn het nieuwe doelkpitl. 5 Kunt u extr stortingen doen? U kunt in eplde situties een extr storting doen in uw Hypotheek Sprverzekering. Deze situties zijn: Als u ij het nvrgen vn uw hypotheeklening het ngegeven een extr storting te willen doen. U het drvoor tot uiterlijk zes mnden n de ktedtum de tijd. Bij een renteherziening. Houdt drij lstulieft rekening met de volgende voorwrden: U moet uw hypotheekverstrekker (Delt Lloyd Bnk) miniml vier weken voor de renteherzieningsdtum per rief of e-mil informeren over de extr storting. De extr storting moet op tijd op de nkrekening vn de verzekerr stn. De periode wrin u dit kunt doen is vnf één mnd tot uiterlijk de ltste werkdg voor de renteherzieningsdtum. Over het edrg vn uw extr storting krijgt u de hypotheekrente vergoed vnf de renteherzieningsdtum. Het is elngrijk dt u ij een extr storting rekening houdt met de fiscle regels voor uw verzekering. Lt u hierover ltijd goed informeren. 6 Welke kosten verrekenen wij met de te etlen premies? Vn uw premieetlingen etlen wij de dministrtiekosten vn de verzekering. De risicopremie voor de uitkering ij overlijden etlen wij uit de wrde vn uw verzekering. 7 Op welke mnier is uw premie veronden n uw hypotheeklening? Het doel vn deze verzekering is om een edrg te spren wrmee u een deel vn uw hypotheeklening of de volledige lening kunt terugetlen. Dit totle spredrg wordt ook wel het doelkpitl genoemd. De uitkering ij leven vn deze verzekering is gelijk n de hoogte vn dt deel vn de hypotheeklening wr deze verzekering n is veronden. Uw etlde premies voegen wij toe n de wrde vn uw verzekering. Hier hlen wij wel eerst de kosten vnf die genoemd zijn in rtikel 6. Over de wrde vn uw verzekering ontvngt u vn ons een vergoeding. Deze vergoeding is gelijk n uw hypotheekrente. Hierij houden wij de hypotheekrente n vn het deel vn uw lening dt u wilt terugetlen met de opgeouwde wrde vn uw verzekering. De uitkering ij leven mg niet hoger zijn dn het deel vn de hypotheeklening dt u met deze uitkering terugetlt. Wilt u toch een hoger edrg verzekeren? Dn kunt u de verzekering omzetten nr een nder product. 7.1 Wt geeurt er ls uw hypotheekrente wijzigt? Dn pssen wij uw premie n zodt het te ehlen doelkpitl nog steeds ereikt wordt. Deze npssing voeren wij uit per de eerstvolgende premievervldg. Dit etekent dt uw premie stijgt ls de hypotheekrente lger wordt. Zonder die stijging wordt het doelkpitl nmelijk niet ereikt. Het omgekeerde is ook het gevl. Uw premie dlt ls de hypotheekrente hoger wordt. Zonder die dling wordt het doelkpitl nmelijk overschreden. Dit is innen deze verzekering niet toegestn. 7.2 Wt geeurt er ls de hoogte vn uw hypotheeklening wijzigt? Ook dn pssen wij uw premie n zols omschreven in rtikel 7.1. Als u n de geldverstrekker teruget- 4/7 MODEL G HYPOTHEEK SPAARVERZEKERING

5 lingen doet (flossen), pssen wij de premie ps n vnf een totledrg n flossingen vn 5.000,-. U moet het zelf n ons doorgeven zodr u deze grens het ereikt. Bij een rentewijziging houden wij in onze erekeningen wel rekening met terugetlde edrgen onder de 5.000,-. Betlt u uw volledige hypotheeklening terug? En dit het u niet gedn met de uitkering vn deze verzekering? Dn kunt u deze verzekering voortzetten in een nder product dn de Hypotheek Sprverzekering. 7.3 Wt geeurt er met uw premie ij overige wijzigingen vn uw hypotheeklening? Ook ij overige wijzigingen in uw lening kunnen wij de verzekering en de premie npssen. Bij een npssing vn de premie houden wij wr mogelijk rekening met de fiscle eisen die hiern gesteld worden. 7.4 Wt geeurt er ls u uw hypotheeklening wilt oversluiten? Wilt u de verzekering voortzetten? Dn moet u n het flossen vn uw oude lening een nieuwe lening fsluiten voor het einde vn het volgende klenderjr. Voldoet u niet n deze termijn? Dn moet deze verzekering worden omgezet nr een nder product. c De rentevergoeding op uw sprpremies is tijdens de periode dt u geen hypotheeklening het gelijk n de rente vn de Delt Lloyd Internet Sprrekening ij een sldo kleiner dn ,-. d Deze vergoeding gt in vnf de eerste premievervldtum n de terugetling vn de oude lening. 8 Wnneer krijgt u niet-rokerskorting? Niet-rokers etlen een lgere premie dn rokers. U krijgt niet-rokerskorting ls de verzekerde op het nvrgformulier verklrt de fgelopen twee jr niet gerookt te heen. De korting kn ook ingn ls de verzekering l is gestrt. Ook dn moet de verzekerde verklren dt hij de fgelopen twee jr niet gerookt heeft. Hiervoor vult de verzekerde een niet-rokersverklring in. Onder roken verstn wij ijvooreeld ook pijp, sigren, sigretten, nicotinehoudende pleisters en wiet. Kortom, het geruiken vn middelen die nicotine evtten. Heeft de verzekerde de niet-rokersverklring niet juist ingevuld? Dn het u geen recht meer op het (resterende) verzekerde risicokpitl of verlgen wij het verzekerde kpitl met 25 procent. Het mkt niet uit of dit wordt geconstteerd tijdens de looptijd vn de verzekering of ndt u overleden ent. 8.1 Wt geeurt er ls u de niet-rokerskorting krijgt en de verzekerde toch rookt? Krijgt u de niet-rokerskorting? En de verzekerde egint (weer) met roken? Dn moet de verzekerde dit direct n ons doorgeven. Ook ls de verzekerde mr f en toe rookt. Het mkt dus niet uit hoeveel de verzekerde rookt. De niet-rokers korting komt dn ltijd te vervllen. Blijkt lter dt dit niet direct is doorgeven? Dn komt het (resterende) verzekerde risicokpitl te vervllen, of verlgen wij het verzekerde kpitl met 25 procent. 8.2 Hoe controleren wij of de verzekerde rookt? Tijdens de looptijd kunnen wij de verzekerde vrgen of hij nog steeds niet rookt. Als de verzekerde niet ntwoord, vervlt de niet-rokers korting. Ook mogen wij tijdens de looptijd de verzekerde lten testen op de nwezigheid vn frkproducten vn nicotine in het loed. 9 Hoeveel keren wij uit? Op het polisld kunt u zien welk edrg wij uitkeren ls de verzekerde komt te overlijden voor de einddtum vn uw verzekering. Ook kunt u dr zien welk edrg wij uitkeren ls de verzekerde in leven is op de einddtum vn de verzekering. 9.1 Keren we ltijd lles uit? Is er sprke vn een premiechterstnd? Dn verlgen wij het verzekerde kpitl met de premies die u nog moet etlen. Dit etekent dt wij dn een lger kpitl uitkeren dn dt er op uw polisld stt. Als wij het verzekerde kpitl uitkeren eplen wij of er elsting over etld moet worden. Alle elstingen en ndere wettelijke heffingen op premie(s) en/of uitkering(en) komen voor rekening vn de verzekeringnemer en/of egunstigde. 10 Wnneer keren wij uit? Wij keren de uitkering ij overlijden uit wnneer voor ons duidelijk is dt de verzekerde overleden is. Vk is het voldoende dt wij een kte vn overlijden vn u of uw nestnden ontvngen. Soms willen wij nog meer informtie ontvngen. Of dt zo is vertellen wij u dn. Is de verzekerde in leven op de einddtum vn de verzekering? Dn keren wij op dt moment de uitkering ij leven uit Wnneer keren wij uit ij euthnsie? Komt de verzekerde te overlijden door euthnsie? Dn keren wij het verzekerde kpitl uit. Drij is het wel elngrijk dt lle wettelijk regels gevolgd zijn. Wij keren dus lleen uit ls de verzekerde is overleden n euthnsie zols genoemd in de Nederlndse wet en rechtsprk Wnneer keren wij uit ij zelfmoord? Wij keren uit ls de verzekerde door zelfmoord (of een poging drtoe) overlijdt. Wij keren niet uit wnneer de verzekerde overlijdt door zelfmoord (of een poging drtoe) innen twee jr n de ingngsdtum vn de verzekering. Overlijdt de verzekerde door zelfmoord (of een poging drtoe) innen twee jr ndt het verzekerde kpitl is verhoogd? Dn keren wij het verzekerde kpitl vn vóór de verhoging uit. 5/7 MODEL G HYPOTHEEK SPAARVERZEKERING

6 11 Wnneer keren wij niet uit? c d De verzekerde overlijdt door oorlogshndelingen in niet-nederlndse krijgs- of gewpende dienst. De verzekerde overlijdt door een vliegtocht ls testpiloot, dn wel ls militir die de vliegtocht niet ls pssgier meemkt. Er meer dn vijf jren verstreken zijn n het overlijden vn de verzekerde. En wij worden dn ps op de hoogte gesteld vn dt overlijden. Dn hoeven wij het verzekerde edrg niet meer uit te keren. Er is sprke vn verjring. Wij stoppen dn de verzekering zonder een uitkering te doen. Heeft de egunstigde een rol gespeeld ij het overlijden vn de verzekerde en de egunstigde is drvoor veroordeeld? Dn heeft de egunstigde geen recht op het verzekerde kpitl. 12 Wie ontvngt de uitkering? c Wij keren uit n de egunstigde. Wie de egunstigde is, stt op het polisld. N deze uitkering estt er geen vordering meer op Delt Lloyd. Als de egunstigden de kinderen zijn, dn verstn wij dronder uw kinderen die ij versterf erfgenm vn u zijn (wettelijk epld). Als de egunstigden de erfgenmen zijn, dn heen zij recht op de uitkering in dezelfde verhouding ls wrin zij tot de nltenschp zijn geroepen Heen twee of meer mensen recht op de uitkering? Dn mogen wij het totl edrg in één keer uitetlen n één vn deze mensen. Degene die de uitkering ontvngt verdeelt deze Hoe kunt u de egunstiging wijzigen? U kunt tijdens de looptijd vn de verzekering de egunstiging wijzigen. Dn ontvngt u vn ons een nieuw polisld. Onder punt 19 kunt u lezen hoe u wijzigingen kunt doorgeven Hoe kn de egunstiging nvrd worden? De egunstigde kn tijdens de looptijd vn de verzekering zijn egunstiging nvrden. Dit etekent dt de egunstigde duidelijk mkt dt hij het verzekerde kpitl wil ontvngen. U en de egunstigde moeten dit gezmenlijk per rief n ons doorgeven. Wij schrijven dn op het polisld dt de egunstiging is nvrd. U ontvngt vn ons een nieuw polisld. U kunt hiern de egunstiging niet zonder toestemming vn de nvrde egunstigde wijzigen In welke volgorde keren wij uit? Wij keren uit in de volgorde vn de egunstiging zols die op het polisld stt. Dit etekent dt wij het volledig verzekerde kpitl uitkeren n de eerstgenoemde egunstigde. Is deze eerder overleden, of heeft deze de egunstiging niet nvrd n het overlijden vn de verzekerde? Dn gt de uitkering nr de drop volgende egunstigde Hoe kn de egunstigde n overlijden vn de verzekerde de egunstiging nvrden? De egunstigde kn n overlijden vn de verzekerde de egunstiging nvrden door duidelijk te mken dt hij het verzekerde kpitl wil ontvngen. Dit kn hij duidelijk mken door dit per rief n ons te melden, of door zich zo te gedrgen dt hij nsprk mkt op het verzekerde kpitl Komt u te overlijden en ent u niet de verzekerde? Komt u te overlijden en u ent niet ook de verzekerde? Dn worden uw erfgenmen utomtisch verzekeringnemer. 13 Wt doen wij ij frude? Het is voor lle etrokkenen elngrijk dt wij zo min mogelijk onnodige kosten mken. Onnodige kosten zijn ijvooreeld uitkeringen op sis vn informtie die niet klopt. Drom doen wij onderzoek ls er nwijzingen zijn dt u en/of de verzekerde opzettelijk geen, onjuiste of onvolledige informtie verstrekt. Wij doen ijvooreeld onderzoek, ls wij vermoeden dt u en/of de verzekerde opzettelijk proeert om een uitkering te krijgen wrop u geen recht heeft. Of ls wij vermoeden dt u en/of de verzekerde ons op een ndere mnier opzettelijk endeelt. Ook ls u ij het nvrgen vn de verzekering onjuiste informtie verstrekt of informtie chterhoudt, kunnen wij een onderzoek doen. De mtschppij heeft hiervoor een frudeeheersingseleid (zie zoekterm frudeeheersingseleid ). Voor u etekent dit het volgende: 13.1 Wt zijn de gevolgen vn frude? U en/of de verzekerde moet ons gegevens verstrekken vóórdt u de verzekering ngt. Verder heen wij informtie vn u en/of de verzekerde nodig om een verzoek om uitkering te eoordelen. Het kn dn ijvooreeld gn om een kte vn overlijden. Vermoeden wij dt u en/of de verzekerde onjuiste of onvolledige informtie verstrekt? Dn kunnen wij een onderzoek instellen. Ook ls u geen informtie verstrekt, kunnen wij ervoor kiezen drn gevolgen te verinden. Als wij een onderzoek doen, geldt de Gedrgscode persoonlijk onderzoek (zie c Op sis vn de uitkomsten vn het onderzoek nemen wij een eslissing. Wij kunnen ijvooreeld de verzekering eëindigen. Wij kunnen zelfs de hele verzekeringsreltie eëindigen. Dn kunnen ook verzekeringen eëindigd worden die u heeft ij ndere onderdelen die tot de groep vn de mtschppij horen. Ook kunnen wij eslissen dt wij geen (volledig) edrg uitkeren. d Drnst kunnen wij ngifte doen ij de politie. Ook kunnen wij gegevens vn u en/of de verzekerde registreren in (wrschuwings) registers. Een vooreeld vn zo n register is het extern verwijzingsregister ij het Centrl Informtiesysteem vn in Nederlnd werkzme 6/7 MODEL G HYPOTHEEK SPAARVERZEKERING

7 e verzekeringsmtschppijen (CIS). Meer informtie hierover vindt u in het Privcysttement op onze wesite Heen wij ten onrechte een uitkering gedn? Dn kunnen wij het uitgekeerde edrg terugvorderen. De onderzoekskosten, of de kosten die drmee smenhngen, kunnen wij in rekening rengen ij u en/of de verzekerde. 14 Het u uw verzekering gekoppeld n een hypotheek? Is uw verzekering gekoppeld n een hypotheek? Dit noemen wij verpnding. Wilt u een verpnde verzekering opzeggen, eëindigen of premievrij mken? Dn nemen wij contct op met de pndhouder (meestl de geldverstrekker vn een hypotheeklening). Voor deze wijzigingen is nmelijk toestemming nodig vn de pndhouder. U kunt de verzekering niet elenen. Dit etekent dt u de eventuele wrde vn de verzekering niet ls lening uit de verzekering kunt opnemen. 18 Wr kunt u met een klcht terecht? Bent u niet tevreden? Dn kunt u ltijd een rief sturen nr onze directie. Het dres is: Delt Lloyd Levensverzekering NV, Postus 1000, 1000 BA Amsterdm. Als wij er smen niet uitkomen kunt u een rief sturen nr het Klchteninstituut Finnciële Dienstverlening (Kifid), Postus 93257, 2509 AG Den Hg. Telefoon: (070) , e-mildres: internet: U kunt uw klcht ook voorleggen n de Rechtnk Amsterdm. Op deze verzekering gelden de regels vn het Nederlndse recht. 19 Welke wijzigingen moet u n ons doorgeven? Zijn uw persoonlijke gegevens vernderd? Of uw contctgegevens? Lt dit dn zo snel mogelijk n ons weten. U kunt hiervoor ellen met onze Client Service Desk vi (020) of e-mil sturen nr 15 Wt geldt in gevl vn oorlog? c d Als er sprke is vn een ctieve oorlogstoestnd in Nederlnd verlgen wij het dn verzekerde kpitl met 10 procent. De hoogte vn de premie die u moet etlen lijft wel hetzelfde. Wij verlgen het verzekerde kpitl niet ls u kunt ntonen dt de verzekerde in een lnd verleef dt uiten de oorlogshndelingen is geleven. Hiervoor kunt u ons een rief sturen met het verzoek tot het ongedn mken vn de verlging. Dit moet u wel innen 6 mnden n de ctieve oorlogstoestnd ij ons indienen. Blijkt n de ctieve oorlogstoestnd dt de toegepste verlgingen de door de oorlogstoestnd ontstne extr sterfteverliezen overtreffen? Dn mken wij de verlgingen geheel of gedeeltelijk ongedn. De Nederlndsche Bnk stelt het egin en einde vn de ctieve oorlogstoestnd vst. 16 Wt geldt in gevl vn terrorisme? Op deze verzekering is het Clusuleld Terrorismedekking vn de Nederlndse Herverzekeringsmtschppij voor Terrorismeschden NV vn toepssing. Het Clusuleld treft u ls ijlge ij deze polisvoorwrden n. 17 Kunnen wij de voorwrden en het trief vernderen? Nee, tijdens de looptijd pssen wij de voorwrden en het trief niet n. 20 Hoe ehndelen wij uw gegevens? Wij kunnen uw persoonlijke gegevens geruiken voor: ctiviteiten gericht op de vergroting vn het klntenestnd; mrketingctiviteiten; sttistische nlyses; het voldoen n wettelijke verplichtingen; het wrorgen vn de veiligheid en integriteit vn de finnciële sector, onze orgnistie, medewerkers en klnten. Als u geen prijs stelt op informtie over onze producten of diensten, kunt u dit n ons lten weten vi directie Mrketing & Verkoop vn Delt Lloyd, Postus 1000, 1000 BA Amsterdm. De Wet escherming persoonsgegevens en de Gedrgscode verwerking persoonsgegevens finnciële instellingen zijn vn toepssing. De volledige tekst vn de Gedrgscode kunt u rdplegen vi de wesite vn het Verond vn Verzekerrs ( U kunt de gedrgscode ook op vrgen ij het Verond vn Verzekerrs (Postus 93450, 2509 AL Den Hg, telefoonnummer (070) ). In vernd met een verntwoord ccepttie-, risico- en frudeeleid kunnen wij uw gegevens rdplegen en vstleggen in het Centrl informtiesysteem vn de in Nederlnd werkzme verzekeringsmtschppijen (Stichting CIS), Borderwijkln 2, 2591 XR te Den Hg. Doelstelling vn de verwerking vn persoonsgegevens ij Stichting CIS is voor verzekerrs en gevolmchtigd genten risico s te eheersen en frude tegen te gn. Zie voor meer informtie Hier vindt u ook het privcyreglement vn Stichting CIS. 7/7 MODEL G HYPOTHEEK SPAARVERZEKERING

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2411 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering C100166-0217 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven de voorlopige dekking van uw overlijdensrisicoverzekering. Met deze voorlopige dekking bent

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN Gemeente Hoogeveen Kwijtsheldingsverzoek Om te eoordelen of u in nmerking komt voor kwijtshelding, vult u dit formulier nr wrheid in. U levert het verzoek om kwijtshelding en lle gevrgde ewijsdoumenten

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage Wiskundige denkctiviteiten: digitle ijlge Suggesties voor opdrchten wrij de leerlingen uitgedgd worden wiskundige denkctiviteiten te ontplooien. De opdrchten heen de volgende structuur. In de kop stn chtereenvolgend:

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv ICT - Grfieken met VU-grfiek ldzijde 64 1 De snijpunten met de x-s zijn ( 3, ), (4, ) en (5, ). f( 3) =, 5 ( 3) 3 ( 3) 35, 3+ 3= f( 4) =, 5 ( 4) 3 ( 4) 35, 4+ 3= f( 5) =, 5 ( 5) 3 ( 5) 35, 5+ 3= Met de

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Inleiding Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Model 2401 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Havo B deel 1 Uitwerkingen blok 1 Moderne wiskunde

Havo B deel 1 Uitwerkingen blok 1 Moderne wiskunde Hvo B deel Uitwerkingen lok Moderne wiskunde Blok Vrdigheden ldzijde 0 l gt door (0, ) dus strtgetl l gt door (0, ) en (, ), dus nr rehts en omlg ofwel nr rehts en 0, omlg. Het hellingsgetl is dn 0, y

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur Eonomie vrgen Donderdg 18 mei 1995 13.30 15.30 uur 1995 Eonomie tijdvk 1 toelihting Dit exmen estt uit 50 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord ehld kunnen worden. instrutie

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

1.3 Wortels. = a b c. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. = a b c. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Kerstvkntieursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Vragenlijst Bijstand op Maat

Vragenlijst Bijstand op Maat Vrgenlijst Bijstnd op Mt Deze vrgenlijst wordt u ngeoden omdt u deelneemt n het Experiment Bijstnd op Mt vn de gemeente Groningen. Om n het experiment deel te kunnen nemen is het invullen vn de vrgenlijst

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Boekingsfiche 8071 Limburg.net - gemeenten met diftarsysteem

Boekingsfiche 8071 Limburg.net - gemeenten met diftarsysteem Boekingsfiche 8071 Limurg.net - gemeenten met diftrsysteem Agentschp voor Binnenlnds Bestuur Deel 1: Omschrijving vn de verrichtingen 1 2 3 4 5 6 7 8 c d e f De gemeente ontvngt in de loop vn jr N de voorschotfcturen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Hoeveel betaal je in totaal? Hoe kun je dat bedrag narekenen? Hoe bereken je het bedrag dat je van de 20 euro terug krijgt?

Hoeveel betaal je in totaal? Hoe kun je dat bedrag narekenen? Hoe bereken je het bedrag dat je van de 20 euro terug krijgt? Opgve 1 Je ziet hier een eenvoudige ksson. Hoeveel dingen he je volgens de ksson gekoht? Hoeveel etl je in totl? Hoe kun je dt edrg nrekenen? Hoe ereken je het edrg dt je vn de 20 euro terug krijgt? Je

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie