Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 !"

Transcriptie

1 Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn scheepstechnologie en fbricge vn buitenboordmotoren sinds We hebben deze jrenlnge ervring ltijd ingezet bij ons streven om de beste kwliteitsproducten te produceren. Dit heeft uitgemond in de reputtie vn Mercury Mrine voor strenge kwliteitsbeheersing, uitmuntendheid, lnge levensduur, duurzme prestties en het leveren vn de beste ondersteuning n verkoop. Lees deze hndleiding ndchtig door voordt u de buitenboordmotor gebruikt. Deze hndleiding is smengesteld om u bij te stn bij het bedienen, veilig gebruiken en onderhouden vn de buitenboordmotor. Wij bij Mercury Mrine hebben uw buitenboordmotor met groot genoegen gebouwd en wensen u vele gelukkige en veilige jren vrplezier. Nogmls, hrtelijk dnk voor uw vertrouwen in Mercury Mrine. Emissievoorschriften volgens EPA Over buitenboordmotoren die in de Verenigde Stten door Mercury Mrine worden verkocht, is officieel n de Environmentl Protection Agency (EPA) in de Verenigde Stten verklrd dt deze voldoen n de vereisten voor de beperking vn luchtvervuiling door nieuwe buitenboordmotoren. Een voorwrde voor deze verklring is dt beplde fstellingen op de fbrieksnormen zijn fgestemd. Drom moet de fbrieksprocedure voor onderhoud n het product nuwkeurig worden opgevolgd en moet het product, wr mogelijk, tot de oorspronkelijke bedoeling vn het ontwerp worden teruggebrcht. Onderhoud, vervnging of reprtie vn voorzieningen en systemen voor emissieregeling horen te worden uitgevoerd door een werkplts/persoon werkzm in scheepsmotorreprties. De motoren hebben een Emission Control Informtion-sticker ls permnent bewijs vn certifictie door de EPA.! WAARSCHUWING De uitltgssen vn dit product bevtten chemische stoffen wrvn door de stt Clifornië is vstgesteld dt deze knker, geboortefwijkingen of ndere schde n de voortplntingsfuncties veroorzken. Informtie over grntie Voor het door u ngeschfte product geldt een beperkte grntie vn Mercury Mrine. De voorwrden vn de grntie stn vermeld in de prgrf Informtie over grntie in deze hndleiding. De informtie over de grntie beschrijft wt de grntie wel en niet dekt, hoe lng de grntie geldt, hoe u grntiedekking verkrijgt, belngrijke fwijzingen en beperkingen en ndere relevnte informtie. U wordt verzocht deze belngrijke informtie door te lezen. De beschrijving en specificties in deze hndleiding wren vn krcht tijdens het ter perse gn vn deze hndleiding. Mercury Mrine streeft nr constnte verbetering en behoudt zich drom het recht voor om de productie vn beplde modellen te stken en om specificties, ontwerpen, methodes of procedures zonder voorfgnde kennisgeving en zonder verdere verplichtingen te wijzigen. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, VS Litho in de VS. 2010, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport- Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, de Mercury-logo's en het SmrtCrftlogo zijn gedeponeerde hndelsmerken vn de Brunswick Corportion. Het Mercury Product Protection-logo is een gedeponeerd servicemerk vn de Brunswick Corportion Mercury Mrine 75/90/115/125 OptiMx 90-8M nld i

2 Mercury Premier Service Mercury beoordeelt de dienstverlening door hr delers en verleent het predict "Mercury Premier" n delers die blijk hebben gegeven vn hun inzet voor service vn topklsse. Als een deler het predict Mercury Premier Service verkrijgt, betekent dit dt de deler: volgens de CSI (Customer Stisfction Index) gedurende 12 mnden hoog gescoord heeft voor grntieservice; beschikt over lle vereiste servicegereedschp, testuitrusting, hndleidingen en onderdelenctlogi; ten minste één Certified- of Mster-monteur in dienst heeft; lle klnten vn Mercury Mrine tijdig service verleent; lnger dn gebruikelijk open is en, wr gepst, op loctie service verleent; een voldoende inventris vn originele Mercury Precision Prts gebruikt, uitstlt en in voorrd houdt; een schone en nette werkplts heeft, met goed geordend gereedschp en servicedocumenttie. Verklring vn Overeenstemming voor OptiMx - voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen, nr de eisen vn Richtlijn 94/25/EC, ngevuld met 2003/44/EC Nm motorfbriknt: Mercury Mrine Adres: W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Plts: Fond du Lc, WI Postcode: Lnd: VS Nm vn erkend vertegenwoordiger: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adres: Prc Industriel de Petit-Rechin Plts: Verviers Postcode: 4800 Lnd: België Nm vn ngemelde instntie voor beoordeling vn uitltgsemissie: Det Norske Verits AS Adres: Veritsveien 1 Plts: Hovik Postcode: 1322 Lnd: Noorwegen ID-nummer: 0575 Nm vn ngemelde instntie voor beoordeling vn geluidsemissie: Det Norske Verits AS Adres: Veritsveien 1 Plts: Hovik Postcode: 1322 Lnd: Noorwegen ID-nummer: 0575 Ter beoordeling vn overeenstemming uitltgsemissie gebruikte module: Gebruikte module ter beoordeling vn overeenstemming geluidsemissie: B+C B+D B+E B+F G H A A G H Andere toegepste EC-richtlijnen: Richtlijn veiligheid vn mchines 98/37/EC; Richtlijn elektromgnetische comptibiliteit 2004/108/EC Beschrijving vn motoren en essentiële eisen Motortype Brndstoftype Verbrndingsmotor Buitenboordmotor Benzine Tweetkt ii nld

3 Identifictie vn motoren wrvoor deze Verklring vn Overeenstemming geldt Nm motorklsse Uniek motoridentifictienummer: Beginnend serienummer 1.5L OptiMx 75, 80, 90, 115, 125 hp 1B RCD-H-2 2.5L OptiMx 135, 150, 175 hp 1B RCD-H-2 3.0L OptiMx 200, 225 hp 1B RCD-H-2 Nummer EC Module H certifict Essentiële eisen Normen Ander(e) methode/ document voor hrmonistie Technisch bestnd Ndere specifictie (* = verplichte norm) Bijlge 1.B Uitltgsemissie B.1 Motoridentifictie B.2 Vereisten uitltgsemissie * * EN ISO 88-1:1996 B.3 Duurzmheid B.4 Gebruikershndleiding ISO 8665: 1995 Bijlge 1.C Geluidsemissie C.1 Geluidsemissieniveus * EN ISO C.2 Gebruikershndleiding Gebruikershndleiding Deze verklring vn overeenstemming wordt fgegeven onder de exclusieve verntwoordelijkheid vn de fbriknt. Ik verklr uit nm vn de motorfbriknt dt de hierboven vermelde motoren op de gespecificeerde wijze voldoen n lle geldende essentiële vereisten. Nm/functie: Mrk D. Schwbero, President, Mercury Outbord Dtum en plts vn uitgifte: 24 juli 2008 Fond du Lc, Wisconsin, VS nld iii

4 iv nld

5 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Grntieregistrtie... 1 Overdrcht vn grntie... 1 Overdrcht vn Mercury Product Protection grntie (uitbreiding servicedekking) Verenigde Stten en Cnd... 2 Beperkte grntie voor buitenboordmotoren... 2 Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie... 4 Grntiedekking en uitsluitingen... 5 Beperkte emissiegrntie volgens Ameriknse EPA... 6 Onderdelen vn emissieregelsysteem... 7 Beperkte grntie emissies Clifornië... 7 Uitleg over uw Cliforni Emission Control grntieverklring vn de Cliforni Air Resources Bord... 9 Ster emissiecertifictielbel Algemene informtie Verntwoordelijkheid vn de bestuurder Vóór het bedienen vn de buitenboordmotor Vermogen vn de boot Gebruik vn rce en speedboten Schroef selecteren Buitenboordmodellen met fstndsbediening Kennisgeving over fstndsbesturing Dodemnsschkelr Mensen in het wter beschermen Mededeling over veiligheid vn pssgiers ponton en dekboten Over golven en kielwter springen Impct with Underwter Hzrds Uitltgsemissie Accessoires voor uw buitenboordmotor selecteren Suggesties voor veilig vren Noteren vn het serienummer Technische gegevens Identifictie vn componenten Vervoer De boot/buitenboordmotor op een triler vervoeren nld v

6 Brndstof en olie Anbevelingen voor brndstof Brndstofvereisten Brndstoftoevoegingen Voorkom brndstofstroomrestrictie Vereiste beperkt doorltende brndstofslng EPA eisen voor onder druk stnde losse brndstoftnks Eis voor brndstofvrgklep (fuel demnd vlve; FDV) De onder druk stnde drgbre brndstoftnk vn Mercury Mrine Olienbeveling Olie injectiesysteem vullen Vullen vn de brndstoftnk Functies en bedieningsorgnen Functies vn de fstndsbediening Wrschuwingssysteem Trim en opklpbekrchtiging INSTELLEN VAN de trimvin Bediening Controlelijst vóór het strten Vren bij temperturen onder het vriespunt Vren in zout of vervuild wter Gebruik op grote hoogte Instellen vn de trimhoek bij sttionir lopende motor Engine Brek In Procedure De motor strten Schkelen De motor fzetten vi nld

7 Onderhoud Onderhoud vn de buitenboordmotor Emissievoorschriften volgens EPA Inspectie en onderhoudsschem Uitspoelen vn het koelsysteem Verwijdering en instlltie motorkp Onderhoud vn motorkp Vliegwieldeksel verwijderen en instlleren Zijpneel verwijderen en instlleren Brndstofsysteem Stuurstngbevestigers Zekering vervngen Anti corrosienode Accu inspecteren Informtie over de ccu Schroeven Bougie inspecteren en vervngen Luchtinltfilter compressor Dynmoriem inspecteren Smeerpunten Trimbekrchtigingsvloeistof controleren Onderwterhuis smeren Opslg Voorbereiding op opslg Brndstofsysteem Bescherming inwendige motoronderdelen Bescherming vn externe buitenboordmotoronderdelen Onderwterhuis Buitenboordmotor pltsen voor opslg Accu opslg Opsporen vn storingen Strtmotor lt de motor niet nsln Motor strt niet Motor slt over of drit onregelmtig Presttieverlies Accu kn lding niet houden Servicebijstnd voor de eigenr Pltselijke reprtieservice Service onderweg Inlichtingen over onderdelen en ccessoires Servicebijstnd Mercury Mrine servicekntoren nld vii

8 Buitenboordmotorinstlltie Belngrijke informtie Vermogen vn de boot Bescherming tegen ingeschkeld strten Accessoires voor uw buitenboordmotor selecteren Brndstofsysteem Instlltiespecificties Buitenboordmotor ophijsen Stuurkbel Lngs stuurboord gelegde kbel Anbevolen montgehoogte voor de buitenboordmotor beplen Montgegten voor buitenboordmotor boren Bevestigen vn de buitenboordmotor op de spiegel Elektr, brndstofslng, spoelslng en bedieningskbels Olie injectie instellen Pen voor in trimmen Onderhoudslogboek Onderhoudslogboek viii nld

9 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Grntieregistrtie VERENIGDE STATEN EN CANADA Om voor grntiedekking in nmerking te komen moet het product bij Mercury Mrine geregistreerd zijn. Bij de verkoop hoort de verkopende deler het grntieregistrtieformulier in te vullen en onmiddellijk n Mercury Mrine te zenden vi MercNET, e-mil of per post. N ontvngst vn dit grntieregistrtieformulier legt Mercury Mrine de registrtie vst. De verkopend deler dient u een kopie vn de grntieregistrtie te verstrekken. NB: Mercury Mrine en lle levernciers vn scheepvrtproducten die in de Verenigde Stten verkocht worden, moeten registrtielijsten bijhouden ingevl een terugroeping vnwege veiligheidsoverwegingen conform de Federl Sfety Act dient te worden gemeld. U kunt uw dres te llen tijde vernderen, ook wnneer u een grntieclim indient, door Mercury Mrine op te bellen of een brief of fx met uw nm, oude dres, nieuwe dres en het serienummer vn de motor n de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine te sturen. Ook uw deler kn deze gegevenswijziging verwerken. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA Voor producten die buiten de VS of Cnd ngeschft zijn, kunt u contct opnemen met de leverncier in uw lnd of met het dichtstbijzijnde Mrine Power Service Center. Overdrcht vn grntie VERENIGDE STATEN EN CANADA De beperkte grntie kn n een volgende koper worden overgedrgen mr lleen voor de resterende, ongebruikte termijn vn de beperkte grntie. Dit is niet vn toepssing op producten die voor commerciële toepssingen worden gebruikt. Als u de grntie n de volgende eigenr wilt overdrgen, stuurt u een kopie vn de eigendomsoverdrcht of verkoopovereenkomst met de nm en het dres vn de nieuwe eigenr en het serienummer vn de motor per post of fx nr de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine. Stuur deze in de Verenigde Stten en Cnd nr: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx N verwerking vn de grntieoverdrcht registreert Mercury Mrine de informtie vn de nieuwe eigenr. Er zijn n deze service geen kosten verbonden. BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA Voor producten die buiten de VS of Cnd ngeschft zijn, kunt u contct opnemen met de leverncier in uw lnd of met het dichtstbijzijnde Mrine Power Service Center. nld 1

10 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Overdrcht vn Mercury Product Protection-grntie (uitbreiding servicedekking) Verenigde Stten en Cnd De resterende dekkingstermijn vn de Product Protection-grntie kn n een volgende koper vn de motor worden overgedrgen binnen dertig (30) dgen n de verkoopdtum. Contrcten die niet binnen dertig (30) dgen n de volgende nkoop worden overgedrgen komen te vervllen, wrn het product niet lnger in nmerking komt voor dekking volgens de contrctvoorwrden. Neem om de grntie n de volgende eigenr over te drgen contct op met Mercury Product Protection of een erkend leverncier om een overdrchtformulier n te vrgen. U dient hiervoor Mercury Product Protection een nkoopbewijs, het ingevulde overdrchtformulier en een cheque ten gunste vn Mercury Mrine voor US$ 50,00 (per motor) voor de overdrchtskosten te doen toekomen. De grntiedekking is niet overdrgbr op producten of toepssingen die hiervoor niet in nmerking komen. De grntie voor "Certified Pre-Owned" motoren is niet overdrgbr. Neem voor hulp of ssistentie contct op met de fdeling Mercury Product Protection op het nummer +1 (888) vn 07:30 tot 16:30 CST, mndg t/m vrijdg, of stuur een e-mil n Beperkte grntie voor buitenboordmotoren VERENIGDE STATEN, CANADA, EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA EN DE FEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE STATEN WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt hr nieuwe producten vrij zijn vn mterilen fbricgefouten tijdens de hieronder beschreven termijn. DEKKINGSTERMIJN: Deze beperkte grntie biedt dekking gedurende drie (3) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht n een koper die de boot ls pleziervrtuig gebruikt, ofwel vnf de dtum wrop het product voor het eerst in bedrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. Commerciële gebruikers vn deze producten ontvngen grntiedekking voor één (1) jr vnf de dtum vn de eerste verkoop of voor één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst in bedrijf is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commercieel gebruik wordt omschreven ls gebruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig gebruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, ook ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Eventueel resterende dekkingstijd kn vn de ene klnt die de boot ls pleziervrtuig gebruikt worden overgedrgen op de volgende klnt die er hetzelfde gebruik vn mkt, ndt het product nr behoren opnieuw is geregistreerd. Eventueel resterende dekkingstijd kn niet n of door een commerciële gebruiker worden overgedrgen. De grntiedekking kn beëindigd worden voor gebruikte teruggenomen producten, of voor producten die zijn ngeschft op een veiling, vn een sloperij of vn een verzekeringsmtschppij. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen vn een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distribueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt, en dn uitsluitend ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. De grntiedekking wordt geldig ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Verkeerde grntieregistrtie-informtie met betrekking tot gebruik ls pleziervrtuig of een ltere wijziging vn recretief nr commercieel gebruik (tenzij nr behoren opnieuw geregistreerd) kn, uitsluitend nr goeddunken vn Mercury Mrine, de grntie ongeldig mken. Regelmtig onderhoud zols beschreven in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud moet op tijd worden uitgevoerd om grntiedekking te behouden. Mercury Mrine behoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn bewijs vn correct onderhoud. 2 nld

11 INFORMATIE OVER DE GARANTIE WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is beperkt tot het, nr eigen beoordeling, repreren vn een defect onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen, of het terugbetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury behoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te brengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn brengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder grntie regelen. De koper betlt in dt gevl voor lle met vervoer verbnd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, betlt de koper lle rbeids- en mterilkosten en lle ndere kosten die bij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet een bewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd zodr om service uit hoofde vn grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze beperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, bijstellingen, normle slijtge, schde die veroorzkt wordt door misbruik, verkeerd gebruik, gebruik vn een schroef of tndwieloverbrenging wrdoor de motor niet binnen het nbevolen toerentlgebied bij volgs kn lopen (zie de Hndleiding voor gebruik en onderhoud), het gebruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met het hoofdstuk over nbevolen bedrijf/werkcyclus in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerde service, gebruik vn een ccessoire of onderdeel dt niet door ons is verkocht, jetpompimpellers en voeringen, vren met brndstoffen, oliën of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik met het product (zie de Hndleiding voor gebruik en onderhoud), wijzigen of verwijderen vn onderdelen, wter dt de motor door de brndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem binnenkomt, of schde n het product ls gevolg vn onvoldoende koelwter veroorzkt door verstopping vn het koelsysteem door vreemd mteril, lten lopen vn de motor terwijl hij uit het wter is, te hoog monteren vn de motor op de spiegel of vren met de boot terwijl de motor te ver nr buiten is getrimd. Gebruik vn het product voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een onderwterhuis dt bedoeld is voor rcen, wnneer ook en ook door een eerdere eigenr vn het product, mkt de grntie ongeldig. Onkosten in verbnd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, betlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere vormen vn incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de boot het verwijderen en/of vervngen vn bootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Geen enkele persoon of rechtspersoon, erkende Mercury Mrine-delers evenmin, is door Mercury Mrine gemchtigd om enige bevestiging, verklring of grntie met betrekking tot het product te verstrekken behlve die welke in deze beperkte grntie stn; indien dit toch is gebeurd zijn deze niet jegens Mercury Mrine fdwingbr. Voor meer informtie over gebeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de "Hndleiding voor gebruik en onderhoud" rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. nld 3

12 INFORMATIE OVER DE GARANTIE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt een nieuwe Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker vn Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser binnenboord- of hekndrijvingsmotor (het "product") niet binnen de hieronder beschreven termijn buiten werking zl rken direct ten gevolge vn corrosie. DEKKINGSTERMIJN: Deze beperkte corrosiegrntie biedt dekking gedurende drie (3) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht of de dtum wrop het product voor het eerst in bedrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. De reprtie of vervnging vn onderdelen of het leveren vn service onder deze grntie verlengt de levensduur vn deze grntie niet tot n de oorspronkelijke vervldtum. Nog niet verlopen grntiedekking kn n een volgende (niet commerciële) koper worden overgedrgen mits het product nr behoren opnieuw wordt geregistreerd. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen bij een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distribueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn lleen ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. Grntiedekking is verkrijgbr ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Inrichtingen die corrosie tegengn en die in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud worden opgegeven, moeten op de boot worden gebruikt, en regelmtig onderhoud dt in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud wordt beschreven, moet op tijd worden uitgevoerd (met inbegrip vn, zonder enige beperking, het vervngen vn zelfopofferende nodes, het gebruik vn opgegeven smeermiddelen en het bijwerken vn beschdigingen en krsjes) om grntiedekking te behouden. Mercury Mrine behoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn bewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is, nr ons goeddunken, beperkt tot het repreren vn een gecorrodeerd onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen of het terugbetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury product. Mercury behoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen zonder de verplichting om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te brengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn brengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder de grntie regelen. De koper betlt in dt gevl voor lle met vervoer verbnd houdende kosten en/of reistijd. Als de geboden service niet door deze grntie wordt gedekt, betlt de koper lle rbeids- en mterilkosten en lle ndere kosten die bij de service horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury, mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet bewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd op het moment dt om de service uit hoofde vn de grntie wordt verzocht. 4 nld

13 INFORMATIE OVER DE GARANTIE WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze beperkte grntie dekt geen corrosie vn het elektrisch systeem; corrosie ls gevolg vn schde, corrosie die uitsluitend cosmetische schde veroorzkt; misbruik of verkeerde service; corrosie vn ccessoires, instrumenten, stuursystemen; corrosie vn door de fbriek geïnstlleerde jetndrijving, schde ls gevolg vn scheepsngroeiing; product dt verkocht is met een beperkte productgrntie vn minder dn één jr; vervngingsonderdelen (onderdelen die door de klnt zijn gekocht); producten die voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Commercieel gebruik wordt omschreven ls gebruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig gebruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt. Corrosieschde veroorzkt door zwerfstroom (elektrische stroomnsluiting op de vste wl, boten in de buurt, metl onder wter) wordt niet door deze corrosiegrntie gedekt en bescherming drtegen moet worden geboden door het gebruik vn een corrosiewerend systeem zols bijvoorbeeld de Mercury Precision onderdelen of het Quicksilver MerCthode systeem en/of Glvnic Isoltor (glvnische isoltiering). Corrosieschde die door verkeerde toepssing vn nti-fouling verf op bsis vn koper wordt veroorzkt, wordt ook niet gedekt door deze beperkte grntie. Als nti-fouling bescherming nodig is, wordt nti-fouling verf op bsis vn Tri-Butyl-Tin-Adipt (TBTA) nbevolen voor MerCruiser toepssingen. In gebieden wr verf op bsis vn TBTA bij de wet verboden is, kn verf op bsis vn koper op de romp en de spiegel worden gebruikt. Breng geen verf n op de buitenboordmotor of het MerCruiser product. Bovendien moet opgelet worden dt geen elektrische verbinding tussen het gegrndeerde product en de verf ontstt. Bij MerCruiser-producten moet een ongelkte ruimte vn minstens38 mm (1.5 in.) worden gelten rondom de spiegelconstructie. Rdpleeg de Hndleiding voor gebruik en onderhoud voor verdere bijzonderheden. Voor meer informtie over gebeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de 'Hndleiding voor gebruik en onderhoud' rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE WORDEN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFSTANDSVERKLARINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. Grntiedekking en uitsluitingen Dit hoofdstuk is bedoeld om enkele vn de lgemene misvttingen m.b.t. grntiedekking uit de wereld te helpen. In de volgende informtie worden enkele soorten service uitgelegd die niet door de grntie worden gedekt. De hieronder uiteengezette voorwrden zijn ter referentie in de Beperkte grntie vn drie jr tegen defecten ls gevolg vn corrosie, de Interntionle beperkte grntie voor buitenboordmotoren en de Beperkte grntie voor buitenboordmotoren voor de Verenigde Stten en Cnd opgenomen. Bedenk wel dt grntie reprties dekt die binnen de grntietermijn nodig zijn vnwege gebreken in mteril en fwerking. Verkeerde instlltie, ongelukken, normle slijtge en llerlei ndere oorzken die op het product vn invloed zijn, worden niet gedekt. De grntie is beperkt tot gebreken in mteril of fwerking, mr lleen wnneer het product is verkocht in het lnd wrin distributie door ons is goedgekeurd. Voor eventuele vrgen over grntiedekking kunt u contct met uw erkende deler opnemen. De deler zl grg l uw vrgen bentwoorden. ALGEMENE UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE 1. Kleine bij- en fstellingen, wronder het controleren, reinigen of fstellen vn bougies, onderdelen vn de ontsteking, crburteurinstellingen, filters, riemen, bedieningsorgnen en het controleren vn smeermiddelen, uitgevoerd tijdens normle service. nld 5

14 INFORMATIE OVER DE GARANTIE 2. In de fbriek geïnstlleerde jetndrijvingen - Specifieke onderdelen die vn de grntie zijn uitgesloten, zijn: door schok of slijtge beschdigde impeller vn de jetndrijving en de jetpompvoering en door wter beschdigde ndrijfslgers ls gevolg vn verkeerd onderhoud. 3. Schde veroorzkt door verzuim, gebrek n onderhoud, ongelukken, bnorml gebruik of verkeerde instlltie of service. 4. Kosten voor het uit het wter hlen, te wter lten en slepen, vnwege het bootontwerp te verwijderen en/of te vervngen bootschotten of mteril voor noodzkelijke toegng tot het product, lle bijbehorende trnsportkosten en/of reistijd enz. Er moet redelijke toegng tot het product worden verschft voor service onder de grntie. De klnt moet het product bij een erkende deler fleveren. 5. Andere, door de klnt verzochte service dn hetgeen noodzkelijk is om n de grntieverplichting te voldoen. 6. Arbeidskosten voor werk dt niet door een erkende deler is uitgevoerd wordt wellicht lleen onder de volgende omstndigheden gedekt: Wnneer het werk in noodgevllen is uitgevoerd (mits er geen erkende delers in de buurt zijn die het vereiste werk kunnen uitvoeren of de delers geen fciliteiten hebben voor uit het wter hlen enz. en voorfgnd door de fbriek toestemming is verleend om het werk bij deze fciliteit te lten uitvoeren). 7. De eigenr is verntwoordelijk voor lle incidentele en/of gevolgschde (opslgkosten, lle telefoonof huurkosten, ongemk of verlies vn tijd of inkomsten). 8. Gebruik vn ndere dn Mercury Precision of Quicksilver onderdelen bij het uitvoeren vn reprties tijdens de grntieperiode. 9. De klnt is verntwoordelijk voor olieën, smeermiddelen of vloeistoffen die ververst zijn ls onderdeel vn norml onderhoud tenzij verlies of verontreiniging hiervn door een defect vn het product is veroorzkt dt voor grntie in nmerking komt. 10. Deelnme n of voorbereiding voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een voor rcen bedoeld onderwterhuis. 11. Motorlwi duidt niet noodzkelijkerwijs op een ernstig motorprobleem. Als de dignose een ernstig probleem in de motor ngeeft, dt tot een storing kn leiden, moet de oorzk vn het lwi onder de grntie worden verholpen. 12. Schde n het onderwterhuis en/of de schroef, veroorzkt door het rken vn een voorwerp onder wter, wordt ls een gevr vn het vren beschouwd. 13. Wter dt de motor vi de brndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem binnenkomt of onderdompeling. 14. Storing vn onderdelen veroorzkt door gebrek n koelwter, wt het gevolg is vn het strten vn een motor die niet in het wter is, vreemd mteril dt de inltopeningen verstopt, een te hoog gemonteerde of te ver nr buiten getrimde motor. 15. Gebruik vn brndstoffen en smeermiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik met of op het product. Rdpleeg het hoofdstuk Onderhoud. 16. Onze beperkte grntie is niet vn toepssing op productschde veroorzkt door de instlltie of het gebruik vn onderdelen en ccessoires die niet door ons worden geproduceerd of verkocht. Storingen die geen verbnd houden met het gebruik vn die onderdelen of ccessoires worden onder de grntie gedekt ls ze n de voorwrden vn de beperkte grntie vn dt product voldoen. Beperkte emissiegrntie volgens Ameriknse EPA Overeenkomstig de verplichtingen voortvloeiend uit 40 CFR deel 1045, subdeel M, verleent Mercury Mrine de koper een emissiegrntie vn vijf jr of 175 motorbedrijfsuren (wt het eerst komt), inhoudend dt de motor zodnig is ontworpen, gebouwd en uitgerust dt deze bij verkoop n de geldende voorschriften volgens hoofdstuk 213 vn de Clen Air Act voldoet en dt de motor vrij is vn mterilgebreken en fbricgefouten wrdoor de motor niet meer n de geldende voorschriften zou voldoen. Deze emissiegrntie geldt voor lle componenten die vermeld stn in de lijst Onderdelen vn emissieregelsysteem. 6 nld

15 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Onderdelen vn emissieregelsysteem De emissiegrntie volgens de EPA en voor Clifornië geldt voor lle componenten die vermeld stn in de volgende lijst: ONDERDELEN VAN HET EMISSIEREGELSYSTEEM: 1. Brndstofdoseersysteem. Crburteur en inwendige onderdelen (en/of drukregelr of brndstofinjectiesysteem) b. Verrijkingssysteem voor koude strt c. Inltkleppen 2. Luchtnzuigsysteem. Inltspruitstuk b. Turbolder- of superchrgersysteem (wr vn toepssing) 3. Ontstekingssysteem. Bougies b. Mgnetisch of elektronisch ontstekingssysteem c. Systeem voor vonkvervroeging-/vertrging d. Bobine en/of ontstekingsmodule e. Bedrding ontstekingssysteem 4. Smeersysteem (behlve viertktmotoren). Oliepomp en inwendige onderdelen b. Olie-injectors c. Oliemeter 5. Uitltsysteem. Uitltspruitstuk b. Uitltkleppen 6. Diverse onderdelen gebruikt in bovenstnde systemen. Slngen, klemmen, nsluitingen, buizen, fdichtpkkingen of -voorzieningen en bevestigingsmterilen b. Poelies, riemen en spnrollen c. Vcuüm-, tempertuur- en terugslgkleppen en -schkelrs, eventueel tijdgeschkeld d. Elektronische bedieningselementen De grntie op het emissiesysteem geldt lleen voor onderdelen die bij een defect de motoremissie vn onder de bepling vllende verontreinigende stoffen zouden verhogen. Beperkte grntie emissies Clifornië De Cliforni Air Resources Bord heeft emissievoorschriften uitgevrdigd voor buitenboordmotoren. De voorschriften gelden voor lle buitenboordmotoren verkocht n kopers in Clifornië en vervrdigd in modeljr 2001 en lter. In nvolging vn deze regelgeving biedt Mercury Mrine deze beperkte grntie voor het emissieregelsysteem (zie de componenten die vermeld stn onder Onderdelen vn emissieregelsysteem) en grndeert het tevens dt de buitenboordmotor is ontworpen, gebouwd en uitgerust conform lle geldende voorschriften uitgevrdigd door de Cliforni Air Resources Bord overeenkomstig de bevoegdheden volgens hoofdstukken 1 en 2, deel 5, divisie 26 vn de Helth nd Sfety Code. Zie voor informtie betreffende de beperkte grntie voor ndere onderdelen vn de buitenboordmotor de verklring vn beperkte grntie voor uw buitenboordmotor. nld 7

16 INFORMATIE OVER DE GARANTIE WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt de componenten vn de emissieregelsystemen (zie de lijst met componenten onder Onderdelen vn emissieregelsysteem) vn de nieuwe buitenboordmotoren vervrdigd in modeljr 2001 (en lter), verkocht door delers in Clifornië n kopers woonchtig in Clifornië, vrij zijn vn mterilgebreken of fbricgefouten die het uitvllen vn gegrndeerde onderdelen veroorzken, in lle mteriële specten identiek zijn n de onderdelen zols beschreven in de nvrg voor certificering vn Mercury Mrine door de Cliforni Air Resources Bord, voor de hieronder gespecificeerde tijdsduur en voorwrden. De kosten voor vststelling vn een defect dt onder de grntie vlt, worden gedekt door de grntie (ls de grntieclim wordt toegewezen). Vn schde n ndere motoronderdelen veroorzkt door defecten n een onderdeel dt onder de grntie vlt, zijn de reprtiekosten ook gedekt door deze grntie. DEKKINGSTERMIJN: Deze beperkte grntie dekt de onderdelen vn het emissieregelsysteem vn nieuwe buitenboordmotoren uit modeljr 2001 (en lter) die zijn verkocht n kopers in Clifornië. De grntie geldt voor een periode vn vier (4) jr vnf de dtum dt het product is verkocht, voor het eerst in bedrijf is gesteld (wt zich het eerst voordoet) of tot een totl vn 250 motorbedrijfsuren (zols vstgesteld door de urenteller vn de motor, indien vn toepssing). Normle onderhoudspunten die smenhngen met emissie zols bougies en filters, vermeld op de lijst vn onderdelen onder grntie, zijn uitsluitend gedekt tot het eerste onderhoudsintervl. Zie Onderdelen vn emissieregelsysteem en Onderhoudsschem. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Resterende grntiedekking kn worden overgedrgen n de volgende koper. (Zie de instructies betreffende het overdrgen vn de grntie.) VERKRIJGEN VAN GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te brengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr zo'n deler kn brengen, dient hij contct op te nemen met Mercury Mrine en Mercury zl dn de inspectie en eventuele reprties onder de grntie orgniseren. De koper betlt in dt gevl voor lle met vervoer verbnd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, betlt de koper lle rbeids- en mterilkosten en lle ndere kosten die bij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury Mrine s enige verplichting onder deze grntie is beperkt tot het, nr eigen inzicht en op eigen kosten, repreren vn een defect onderdeel of vervngen vn een dergelijk onderdeel(-delen) door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen dn wel het terugbetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury behoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze beperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, bijstellingen, normle slijtge en schde die veroorzkt worden door misbruik, verkeerd gebruik, gebruik vn een schroef of tndwieloverbrenging wrdoor de motor bij volgs niet kn drien binnen de nbevolen toerentlzone (zie Algemene informtie - specificties), het gebruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met de nbevolen gebruiksprocedures, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltieinstructies voor het product), verkeerde service, jetpompimpellers en voeringen, vren met brndstof, olie of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik met het product (zie Brndstof en olie), wijzigingen n of verwijdering vn onderdelen. Onkosten in verbnd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, betlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de boot het verwijderen en/of vervngen vn bootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. 8 nld

17 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Onderhoud, vervnging of reprtie vn voorzieningen en systemen voor emissieregeling die niet onder de grntie vllen, kunnen worden uitgevoerd door een willekeurige werkplts of monteur gespeciliseerd in scheepsmotorreprtie. Bij gebruik vn onderdelen die niet fkomstig zijn vn Mercury voor niet onder de grntie vllende(e) onderhoud of reprtie, behoudt u uw recht op ndere werkzmheden onder grntie. Het gebruik vn toegevoegde (zols gedefinieerd in prgrf 1900 (b)(1) en (b)(10) vn Titelbld 13 vn de Cliforni Code of Regultions) of gewijzigde onderdelen die niet zijn ontheven door de Cliforni Air Resources Bord, kn tot gevolg hebben dt nr het oordeel vn Mercury Mrine een grntieclim wordt fgewezen. Onderdelen die onder de grntie vllen en die een defect hebben ls gevolg vn het gebruik vn een niet-ontheven toegevoegd of gewijzigd onderdeel, zijn niet gedekt. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Heeft u vrgen over uw rechten en verntwoordelijkheden met betrekking tot de grntie, neem dn contct op met Mercury Mrine op Uitleg over uw Cliforni Emission Control-grntieverklring vn de Cliforni Air Resources Bord UW RECHTEN EN PLICHTEN ONDER DEZE GARANTIE: De Cliforni Air Resources Bord legt u grg de grntievoorwrden uit voor het emissieregelsysteem voor uw buitenboordmotor uit modeljr 2001 of lter. In Clifornië moeten nieuwe buitenboordmotoren zo worden ontworpen, gebouwd en uitgerust dt ze voldoen n de strenge nti-smogvoorschriften die in deze stt gelden. Mercury Mrine moet het emissieregelsysteem op uw buitenboordmotor grntiedekking geven voor de hieronder vermelde tijdsduur, op voorwrde dt er geen sprke is vn misbruik, verzuim of verkeerd onderhoud met betrekking tot uw buitenboordmotor. Uw emissieregelsysteem kn de volgende onderdelen bevtten: crburteur of brndstofinjectiesysteem, ontstekingssysteem en ktlystor. Het systeem kn eveneens slngen, riemen, connectors en ndere met emissie verbnd houdende onderdelen bevtten. Als het defect onder de grntie vlt, repreert Mercury uw buitenboordmotor zonder kosten voor u, inclusief dignose, onderdelen en rbeidsloon. GARANTIEDEKKING FABRIKANT: Voor beplde onderdelen voor emissieregeling vn buitenboordmotoren uit modeljr 2001 en lter geldt de grntiedekking vier (4) jr of 250 bedrijfsuren, wt zich het eerste voordoet. Grntiedekking gebseerd op het ntl uren is echter lleen toegestn voor buitenboordmotoren en kleine vrtuigen die zijn uitgerust met geschikte urentellers of gelijkwrdige meters. Als een met emissie verbnd houdend onderdeel vn uw motor defect rkt onder de grntie, zl Mercury Mrine dit onderdeel repreren of vervngen. GARANTIE-VERANTWOORDELIJKHEDEN EIGENAAR: De eigenr vn de buitenboordmotor is verntwoordelijk voor de uitvoering vn het vereiste onderhoud zols beschreven in de lijst in het hoofdstuk Onderhoud. Mercury Mrine rdt u n lle kwitnties m.b.t onderhoud vn uw buitenboordmotor te bewren, mr Mercury Mrine kn de grntie niet fwijzen uitsluitend vnwege het ontbreken vn kwitnties of omdt u niet lle geplnde onderhoudswerkzmheden hebt uitgevoerd. Als eigenr vn de buitenboordmotor hoort u zich er ltijd vn bewust te zijn dt Mercury Mrine de grntiedekking kn fwijzen ls uw buitenboordmotor of een onderdeel een defect heeft opgelopen door misbruik, nltigheid, verkeerd onderhoud of niet-geutoriseerde wijzigingen. Het is uw verntwoordelijkheid de buitenboordmotor voor onderhoud nr een hiervoor geutoriseerde Mercury-deler te brengen zodr zich een probleem voordoet. De reprties die onder de grntie vllen worden uitgevoerd binnen een redelijke tijdsduur, tot mximl 30 dgen. nld 9

18 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Heeft u vrgen over uw rechten en verntwoordelijkheden met betrekking tot de grntie, neem dn contct op met Mercury Mrine op Ster-emissiecertifictielbel Buitenboordmotoren hebben een vn de volgende ster-lbels op de motorkp. Het symbool voor een schonere scheepsmotor betekent: Schonere lucht en schoner wter - voor een gezondere levensstijl en ntuur. Lger brndstofverbruik - verbruikt tot procent minder gs en olie dn conventionele tweetktmotoren met crburteur, wrdoor u geld en energie besprt. Lnger geldende grntie op de emissie - beschermt de gebruiker en stt grnt voor zorgeloos gebruik. Eén ster - lge emissie Het lbel met één ster wordt ngebrcht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2001 vn de Air Resources Bord. Bij motoren die n deze normen voldoen, is de uitltemissie 75% lger dn bij conventionele tweetktmotoren met een crburteur. Deze motoren voldoen n de normen voor scheepsmotoren vn 2006 vn de Ameriknse EPA. Twee sterren - zeer lge emissie Het lbel met twee sterren wordt ngebrcht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2004 voor kleine vrtuigen en buitenboordmotoren vn de Air Resources Bord. Bij motoren die n deze normen voldoen, is de uitltemissie 20% lger dn bij motoren met het lbel "één ster - lge emissie". Drie sterren - ultrlge emissie Het lbel met drie sterren wordt ngebrcht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2008 voor kleine vrtuigen en buitenboordmotoren of de uitltemissienormen vn 2003/2008 voor scheepsmotoren (binnenboord- en hekndrijving) vn de Air Resources Bord. Bij motoren die n deze normen voldoen, is de uitltemissie 65% lger dn bij motoren met het lbel "één ster - lge emissie". Vier sterren - superlge emissie Het lbel met vier sterren wordt ngebrcht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2009 voor scheepsmotoren (binnenboord en hekndrijving) vn de Air Resources Bord. Kleine vrtuigen en buitenboordmotoren voldoen soms ook n deze normen. Bij motoren die n deze normen voldoen is de uitltemissie 90% lger dn die vn motoren met het lbel "één ster - lge emissie". 10 nld

19 ALGEMENE INFORMATIE Verntwoordelijkheid vn de bestuurder De bestuurder is verntwoordelijk voor de juiste en veilige bediening vn de boot en de veiligheid vn de medeopvrenden en het grote publiek. Er wordt ten sterkste ngerden dt elke bestuurder deze gehele hndleiding doorleest, voordt hij de buitenboordmotor gebruikt. Zorg ervoor dt er minstens één ndere persoon n boord is die geleerd heeft de buitenboordmotor te strten en te bedienen en die de boot kn besturen in gevl de bestuurder niet in stt is om dit te doen. Vóór het bedienen vn de buitenboordmotor Lees deze hndleiding ndchtig. Leer hoe u de buitenboordmotor op de juiste wijze bedient. Voor eventuele vrgen kunt u contct met uw deler opnemen. Het in cht nemen vn de veiligheids- en bedieningsinformtie en gezond verstnd kunnen smen dit risico vn letsel en beschdiging vn het product helpen voorkomen. In deze hndleiding en op de veiligheidslbels op de buitenboordmotor worden de volgende veiligheidswrschuwingen gebruikt om uw ndcht op specile veiligheidsnwijzingen te vestigen die gevolgd moeten worden.! GEVAAR Duidt op een gevrlijke situtie die tot ernstig of dodelijk letsel zl leiden ls hij niet wordt vermeden.! WAARSCHUWING Duidt op een gevrlijke situtie die tot ernstig of dodelijk letsel zou kunnen leiden ls hij niet wordt vermeden.! OPGELET Duidt op een gevrlijke situtie die tot licht of mtig letsel zou kunnen leiden ls hij niet wordt vermeden. KENNISGEVING Duidt op een situtie die tot uitvl vn de motor of een belngrijk onderdeel zou kunnen leiden ls hij niet wordt vermeden. Vermogen vn de boot! WAARSCHUWING Als een buitenboordmotor gebruikt wordt die de mximle vermogensgrens vn een boot overschrijdt, kn: 1. de boot onbestuurbr worden 2. te veel gewicht bij de spiegel gepltst worden wrdoor het drijfvermogen vn de boot gewijzigd wordt of 3. de boot kpot gn, voorl in de buurt vn de spiegel. Het gebruik vn een buitenboordmotor met een te groot vermogen kn leiden tot letsel, dodelijke ongelukken of schde n de boot. nld 11

20 ALGEMENE INFORMATIE Gebruik geen buitenboordmotor op uw boot met een te groot vermogen en overbelst uw boot niet. De meeste boten hebben een vereist vermogenspltje dt het mximl toegestne vermogen en de mximl toegestne belsting ngeeft die door de fbriknt zijn vstgesteld n de hnd vn beplde overheidsrichtlijnen. Neem in gevl vn twijfel contct op met uw deler of de fbriknt vn de boot. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Gebruik vn rce- en speedboten Als uw buitenboordmotor gebruikt zl worden op een speed- of rceboot wrmee u niet vertrouwd bent, rden wij n dt u er ps snel mee vrt n een eerste kennismkingsdemonstrtie door uw deler of een bestuurder die ervring heeft met deze combintie vn vrtuig en buitenboordmotor. Vrg voor ndere informtie een exemplr n vn de brochure Gebruik vn rce- en speedbotenbij uw deler, leverncier of bij Mercury Mrine. Schroef selecteren De schroef op uw buitenboordmotor is één vn de belngrijkste onderdelen vn het voorstuwingssysteem. Een verkeerd gekozen schroef kn de presttie vn uw boot nzienlijk beïnvloeden en mogelijk resulteren in beschdiging vn de buitenboordmotor. Voor de schroef kunt u kiezen uit een compleet ssortiment luminium en roestvrijstlen schroeven vn Mercury Mrine, die specil zijn ontworpen voor uw buitenboordmotor. G voor een overzicht vn het complete productssortiment en voor het vinden vn de optimle schroef voor uw toepssing nr of rdpleeg de pltselijke erkende Mercury-deler. DE JUISTE SCHROEF KIEZEN Bij het kiezen vn de juiste schroef is gebruik vn een nuwkeurige toerenteller voor het meten vn het motortoerentl zeer belngrijk. Kies voor uw vrtoepssing een schroef wrmee de motor binnen het gespecificeerde bedrijfsbereik voor volgs kn drien. Bij gebruik vn de boot met volgs en normle belsting hoort het motortoerentl zich in de bovenste helft vn het nbevolen toerentlbereik voor volgs te bevinden. Zie Technische gegevens. Als het motortoerentl boven dit bereik vlt, kiest u een schroef met grotere spoed om het motortoerentl te verlgen. Als het motortoerentl onder dit bereik vlt, kiest u een schroef met kleinere spoed om het motortoerentl te verhogen. BELANGRIJK: Voor een goede pssing en presttie beveelt Mercury Mrine gebruik n vn schroeven en bevestigingsmteril vn de merken Mercury of Quicksilver. 12 nld

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 40/50/60 FourStroke 90-8M0057810 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 40/50/60 FourStroke 90-8M0057810 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Welkom n boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belngrijk om ervoor te zorgen dt uw Mercury-product met optimle efficiëntie werkt, voor mximle prestties en energiebespring. De bijgevoegde Eigenrsregistrtiekrt

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie Als de CE mrkering in de linker benedenhoek vn het serienummerpltje vn de buitenboordmotor stt, is het volgende vn toepssing: Deze buitenboordmotor die door Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA of

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 40/50 90-10262B81 110 ! WAARSCHUWING

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 40/50 90-10262B81 110 ! WAARSCHUWING Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Welkom. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 250 OptiMax 90-8M !

Welkom. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 250 OptiMax 90-8M ! Welkom U hebt een vn de beste buitenboordmotoren ter wereld ngeschft. Deze bevt diverse specil ontworpen functies die het gebruik vereenvoudigen en het product duurzm mken. Bij goed gebruik en goed onderhoud

Nadere informatie

Verklaring van Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervaartuigen, naar de eisen van Richtlijn 94/25/EC, aangevuld met 2003/44/EC

Verklaring van Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervaartuigen, naar de eisen van Richtlijn 94/25/EC, aangevuld met 2003/44/EC Verklring vn Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen, nr de eisen vn Richtlijn 94/25/EC, ngevuld met 2003/44/EC Nm motorfbriknt: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 8/9.9 en 9.9 Bigfoot/ProKicker FourStroke B91 110

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 8/9.9 en 9.9 Bigfoot/ProKicker FourStroke B91 110 Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

2015 Mercury Marine. 15/20 FourStroke. Buitenboordmotor Installeren Bediening Onderhoud Garantie Handleiding

2015 Mercury Marine. 15/20 FourStroke. Buitenboordmotor Installeren Bediening Onderhoud Garantie Handleiding 615 nld 2015 Mercury Mrine 15/20 FourStroke 8M0110109 Buitenboordmotor Instlleren Bediening Onderhoud Grntie Hndleiding nld Verklring vn Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen,

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado FourStroke 90-8M0058113 311

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado FourStroke 90-8M0058113 311 Dank u voor de aankoop van een van de beste buitenboordmotoren op de markt. U hebt verstandig in vaarplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervaardigd door Mercury Marine, een wereldleider op het

Nadere informatie

Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Plaats: Fond du Lac, WI Postcode: Land: VS

Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Plaats: Fond du Lac, WI Postcode: Land: VS Verklring vn overeenstemming voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen, nr de eisen vn Richtlijn 94/25/EG, ngevuld met Richtlijn 2003/44/EG Nm motorfbriknt: Mercury Mrine Adres: W6250 W. Pioneer Rod,

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Plaats: Fond du Lac, WI Postcode: 54936-1939 Land: VS

Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Plaats: Fond du Lac, WI Postcode: 54936-1939 Land: VS Verklaring van overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervaartuigen, naar de eisen van Richtlijn 94/25/EG, aangevuld met Richtlijn 2003/44/EG Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie Als de CE mrkering in de linker benedenhoek vn het serienummerpltje vn de buitenboordmotor stt, is het volgende vn toepssing: Deze buitenboordmotor die door Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA of

Nadere informatie

Controleerbare Keerkleppen EA

Controleerbare Keerkleppen EA NIEUW CC 55.1 DN 25 Controleerbre pen EA EA De EA keerkleppen met ftp- en controlemogelijkheid zijn onmisbre ppendges ter bescherming vn de veiligheid vn drinkwter en voldoen n de strengste drvoor bestnde

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

3.0L Diesel Spark Ignition

3.0L Diesel Spark Ignition 2017 Mercury Mrine 3.0L Diesel Sprk Ignition 8M0136113 316 nld nld Verklring vn Overeenstemming - DSI buitenboordmotor, voldoet niet n beplingen richtlijn pleziervrtuigen De buitenboordmotoren in deze

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Automatische ontluchters

Automatische ontluchters Automtische ontluchters OUR EUROPEAN PRESENCE 2 AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS s r e t r u q d e H s e l d s n g n i r u t c f u n M g n i r u t c f u n M s e l S INHOUD MINIVENT MV 4 3 MINIVENT MV-R 4 DUOVENT

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life INSTALLATIEGIDS VOOR SUPER LONG LIFE T L - V E R L I C H T I N G Voor lle soorten TL-buizen vn Super Long Life I n h o u d Pgin 2 Algemene informtie 3 TL-productoverzicht 4 Super Long Life specificties

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Een doordchte en goed uitgevoerde isoltie vn de woning kn het verwrmingsseizoen verkorten, het gebruik vn een verwrmingsinstlltie met een lger vermogen toelten en

Nadere informatie

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Welkom n boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belngrijk om ervoor te zorgen dt uw Mercury-product met optimle efficiëntie werkt, voor mximle prestties en energiebespring. De bijgevoegde Eigenrsregistrtiekrt

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 6/8/9.8 (Tweetakt) 90-10265B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 6/8/9.8 (Tweetakt) 90-10265B81 110 ! Dank u voor de aankoop van een van de beste buitenboordmotoren op de markt. U hebt verstandig in vaarplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervaardigd door Mercury Marine, een wereldleider op het

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

NB: Het volgende is uitsluitend van toepassing op producten met CE-goedkeuring.

NB: Het volgende is uitsluitend van toepassing op producten met CE-goedkeuring. NB: Het volgende is uitsluitend vn toepssing op producten met CE-goedkeuring. Overeenstemmingsverklring Mercury MerCruiser Indien geïnstlleerd volgens de nwijzingen vn Mercury MerCruiser voldoet deze hekndrijvings-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Verklaring inzake naleving van FCC- en IC-voorschriften. Verklaring inzake naleving van milieuwetgeving

Verklaring inzake naleving van FCC- en IC-voorschriften. Verklaring inzake naleving van milieuwetgeving Verklring inzke nleving vn FCC- en IC-voorschriften PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Dit product voldoet n de eisen vn Deel 15 vn de FCC-regelgeving. Geruik

Nadere informatie

2016 Mercury Marine. Informatie over garantie EMEA en GOS. EMEA en GOS

2016 Mercury Marine. Informatie over garantie EMEA en GOS. EMEA en GOS 2016 Mercury Marine Informatie over garantie EMEA en GOS EMEA en GOS 8M0117200 216 nld Garantietabellen en -registratie Raadpleeg de onderstaande garantietabellen voor informatie over het volgende: 1.

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Handleiding & Onderhoud:

Handleiding & Onderhoud: Hndleiding & Onderhoud: CE certifict Inhoudsopgve Blz 2. 1: Veiligheidsvoorschriften. 2: Algemene richtlijnen. 3: Onderhoud mchine. 4: Storingen en reprtie. 5: Lijst vn de onderdelen. (foto 1) 6: Montge

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B4 a PLAATSING VAN ISOLERENDE BEGLAZING

ENERGIEPREMIE B4 a PLAATSING VAN ISOLERENDE BEGLAZING ENERGIEPREMIE B4 PLAATSING VAN ISOLERENDE BEGLAZING Een doordchte en goed uitgevoerde isoltie vn de woning kn het verwrmingsseizoen verkorten, het gebruik vn een verwrmingsinstlltie met een lger vermogen

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

Montagehandleiding vlieringtrappen, 3-delig, type 1300 / 4300

Montagehandleiding vlieringtrappen, 3-delig, type 1300 / 4300 Belngrijk Zorgvuldig lezen! - bewr deze montgehndleiding bij de vlieringtrp voor lter gebruik. - lees deze montge hndleiding ndchtig door én bestudeer de sticker op de vlieringtrp, lvorens de vlieringtrp

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 bcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Welkom aan boord! 2004 Mercury Marine 75 SeaPro/Marathon - 75/90/115/125 HP 90-10182B50 304

Welkom aan boord! 2004 Mercury Marine 75 SeaPro/Marathon - 75/90/115/125 HP 90-10182B50 304 Welkom aan boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat uw Mercury-product met optimale efficiëntie werkt, voor maximale prestaties en energiebesparing. De bijgevoegde

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.be

Rabatdelen. www.rockpanel.be Rbtdelen www.rockpnel.be ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES Met de Innergy Troubleshooter kunt u de verschillende functies vn een Gzelle Innergy stp voor stp controleren. Deze hndleiding beschrijft de verschillende controlestppen.

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

*866327B70* NB: Het volgende is uitsluitend van toepassing op producten met CEgoedkeuring.

*866327B70* NB: Het volgende is uitsluitend van toepassing op producten met CEgoedkeuring. NB: Het volgende is uitsluitend vn toepssing op producten met CEgoedkeuring. Verklring vn overeenstemming Mercury MerCruiser Indien geïnstlleerd volgens de nwijzingen vn Mercury MerCruiser voldoet deze

Nadere informatie