Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 !"

Transcriptie

1 Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn scheepstechnologie en fbricge vn buitenboordmotoren sinds We hebben deze jrenlnge ervring ltijd ingezet bij ons streven om de beste kwliteitsproducten te produceren. Dit heeft uitgemond in de reputtie vn Mercury Mrine voor strenge kwliteitsbeheersing, uitmuntendheid, lnge levensduur, duurzme prestties en het leveren vn de beste ondersteuning n verkoop. Lees deze hndleiding ndchtig door voordt u de buitenboordmotor gebruikt. Deze hndleiding is smengesteld om u bij te stn bij het bedienen, veilig gebruiken en onderhouden vn de buitenboordmotor. Wij bij Mercury Mrine hebben uw buitenboordmotor met groot genoegen gebouwd en wensen u vele gelukkige en veilige jren vrplezier. Nogmls, hrtelijk dnk voor uw vertrouwen in Mercury Mrine. Emissievoorschriften volgens EPA Over buitenboordmotoren die in de Verenigde Stten door Mercury Mrine worden verkocht, is officieel n de Environmentl Protection Agency (EPA) in de Verenigde Stten verklrd dt deze voldoen n de vereisten voor de beperking vn luchtvervuiling door nieuwe buitenboordmotoren. Een voorwrde voor deze verklring is dt beplde fstellingen op de fbrieksnormen zijn fgestemd. Drom moet de fbrieksprocedure voor onderhoud n het product nuwkeurig worden opgevolgd en moet het product, wr mogelijk, tot de oorspronkelijke bedoeling vn het ontwerp worden teruggebrcht. Onderhoud, vervnging of reprtie vn voorzieningen en systemen voor emissieregeling horen te worden uitgevoerd door een werkplts/persoon werkzm in scheepsmotorreprties. De motoren hebben een Emission Control Informtion-sticker ls permnent bewijs vn certifictie door de EPA.! WAARSCHUWING De uitltgssen vn dit product bevtten chemische stoffen wrvn door de stt Clifornië is vstgesteld dt deze knker, geboortefwijkingen of ndere schde n de voortplntingsfuncties veroorzken. Informtie over grntie Voor het door u ngeschfte product geldt een beperkte grntie vn Mercury Mrine. De voorwrden vn de grntie stn vermeld in de prgrf Informtie over grntie in deze hndleiding. De informtie over de grntie beschrijft wt de grntie wel en niet dekt, hoe lng de grntie geldt, hoe u grntiedekking verkrijgt, belngrijke fwijzingen en beperkingen en ndere relevnte informtie. U wordt verzocht deze belngrijke informtie door te lezen. De beschrijving en specificties in deze hndleiding wren vn krcht tijdens het ter perse gn vn deze hndleiding. Mercury Mrine streeft nr constnte verbetering en behoudt zich drom het recht voor om de productie vn beplde modellen te stken en om specificties, ontwerpen, methodes of procedures zonder voorfgnde kennisgeving en zonder verdere verplichtingen te wijzigen. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, VS Litho in de VS. 2010, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport- Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, de Mercury-logo's en het SmrtCrftlogo zijn gedeponeerde hndelsmerken vn de Brunswick Corportion. Het Mercury Product Protection-logo is een gedeponeerd servicemerk vn de Brunswick Corportion Mercury Mrine 75/90/115/125 OptiMx 90-8M nld i

2 Mercury Premier Service Mercury beoordeelt de dienstverlening door hr delers en verleent het predict "Mercury Premier" n delers die blijk hebben gegeven vn hun inzet voor service vn topklsse. Als een deler het predict Mercury Premier Service verkrijgt, betekent dit dt de deler: volgens de CSI (Customer Stisfction Index) gedurende 12 mnden hoog gescoord heeft voor grntieservice; beschikt over lle vereiste servicegereedschp, testuitrusting, hndleidingen en onderdelenctlogi; ten minste één Certified- of Mster-monteur in dienst heeft; lle klnten vn Mercury Mrine tijdig service verleent; lnger dn gebruikelijk open is en, wr gepst, op loctie service verleent; een voldoende inventris vn originele Mercury Precision Prts gebruikt, uitstlt en in voorrd houdt; een schone en nette werkplts heeft, met goed geordend gereedschp en servicedocumenttie. Verklring vn Overeenstemming voor OptiMx - voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen, nr de eisen vn Richtlijn 94/25/EC, ngevuld met 2003/44/EC Nm motorfbriknt: Mercury Mrine Adres: W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Plts: Fond du Lc, WI Postcode: Lnd: VS Nm vn erkend vertegenwoordiger: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adres: Prc Industriel de Petit-Rechin Plts: Verviers Postcode: 4800 Lnd: België Nm vn ngemelde instntie voor beoordeling vn uitltgsemissie: Det Norske Verits AS Adres: Veritsveien 1 Plts: Hovik Postcode: 1322 Lnd: Noorwegen ID-nummer: 0575 Nm vn ngemelde instntie voor beoordeling vn geluidsemissie: Det Norske Verits AS Adres: Veritsveien 1 Plts: Hovik Postcode: 1322 Lnd: Noorwegen ID-nummer: 0575 Ter beoordeling vn overeenstemming uitltgsemissie gebruikte module: Gebruikte module ter beoordeling vn overeenstemming geluidsemissie: B+C B+D B+E B+F G H A A G H Andere toegepste EC-richtlijnen: Richtlijn veiligheid vn mchines 98/37/EC; Richtlijn elektromgnetische comptibiliteit 2004/108/EC Beschrijving vn motoren en essentiële eisen Motortype Brndstoftype Verbrndingsmotor Buitenboordmotor Benzine Tweetkt ii nld

3 Identifictie vn motoren wrvoor deze Verklring vn Overeenstemming geldt Nm motorklsse Uniek motoridentifictienummer: Beginnend serienummer 1.5L OptiMx 75, 80, 90, 115, 125 hp 1B RCD-H-2 2.5L OptiMx 135, 150, 175 hp 1B RCD-H-2 3.0L OptiMx 200, 225 hp 1B RCD-H-2 Nummer EC Module H certifict Essentiële eisen Normen Ander(e) methode/ document voor hrmonistie Technisch bestnd Ndere specifictie (* = verplichte norm) Bijlge 1.B Uitltgsemissie B.1 Motoridentifictie B.2 Vereisten uitltgsemissie * * EN ISO 88-1:1996 B.3 Duurzmheid B.4 Gebruikershndleiding ISO 8665: 1995 Bijlge 1.C Geluidsemissie C.1 Geluidsemissieniveus * EN ISO C.2 Gebruikershndleiding Gebruikershndleiding Deze verklring vn overeenstemming wordt fgegeven onder de exclusieve verntwoordelijkheid vn de fbriknt. Ik verklr uit nm vn de motorfbriknt dt de hierboven vermelde motoren op de gespecificeerde wijze voldoen n lle geldende essentiële vereisten. Nm/functie: Mrk D. Schwbero, President, Mercury Outbord Dtum en plts vn uitgifte: 24 juli 2008 Fond du Lc, Wisconsin, VS nld iii

4 iv nld

5 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Grntieregistrtie... 1 Overdrcht vn grntie... 1 Overdrcht vn Mercury Product Protection grntie (uitbreiding servicedekking) Verenigde Stten en Cnd... 2 Beperkte grntie voor buitenboordmotoren... 2 Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie... 4 Grntiedekking en uitsluitingen... 5 Beperkte emissiegrntie volgens Ameriknse EPA... 6 Onderdelen vn emissieregelsysteem... 7 Beperkte grntie emissies Clifornië... 7 Uitleg over uw Cliforni Emission Control grntieverklring vn de Cliforni Air Resources Bord... 9 Ster emissiecertifictielbel Algemene informtie Verntwoordelijkheid vn de bestuurder Vóór het bedienen vn de buitenboordmotor Vermogen vn de boot Gebruik vn rce en speedboten Schroef selecteren Buitenboordmodellen met fstndsbediening Kennisgeving over fstndsbesturing Dodemnsschkelr Mensen in het wter beschermen Mededeling over veiligheid vn pssgiers ponton en dekboten Over golven en kielwter springen Impct with Underwter Hzrds Uitltgsemissie Accessoires voor uw buitenboordmotor selecteren Suggesties voor veilig vren Noteren vn het serienummer Technische gegevens Identifictie vn componenten Vervoer De boot/buitenboordmotor op een triler vervoeren nld v

6 Brndstof en olie Anbevelingen voor brndstof Brndstofvereisten Brndstoftoevoegingen Voorkom brndstofstroomrestrictie Vereiste beperkt doorltende brndstofslng EPA eisen voor onder druk stnde losse brndstoftnks Eis voor brndstofvrgklep (fuel demnd vlve; FDV) De onder druk stnde drgbre brndstoftnk vn Mercury Mrine Olienbeveling Olie injectiesysteem vullen Vullen vn de brndstoftnk Functies en bedieningsorgnen Functies vn de fstndsbediening Wrschuwingssysteem Trim en opklpbekrchtiging INSTELLEN VAN de trimvin Bediening Controlelijst vóór het strten Vren bij temperturen onder het vriespunt Vren in zout of vervuild wter Gebruik op grote hoogte Instellen vn de trimhoek bij sttionir lopende motor Engine Brek In Procedure De motor strten Schkelen De motor fzetten vi nld

7 Onderhoud Onderhoud vn de buitenboordmotor Emissievoorschriften volgens EPA Inspectie en onderhoudsschem Uitspoelen vn het koelsysteem Verwijdering en instlltie motorkp Onderhoud vn motorkp Vliegwieldeksel verwijderen en instlleren Zijpneel verwijderen en instlleren Brndstofsysteem Stuurstngbevestigers Zekering vervngen Anti corrosienode Accu inspecteren Informtie over de ccu Schroeven Bougie inspecteren en vervngen Luchtinltfilter compressor Dynmoriem inspecteren Smeerpunten Trimbekrchtigingsvloeistof controleren Onderwterhuis smeren Opslg Voorbereiding op opslg Brndstofsysteem Bescherming inwendige motoronderdelen Bescherming vn externe buitenboordmotoronderdelen Onderwterhuis Buitenboordmotor pltsen voor opslg Accu opslg Opsporen vn storingen Strtmotor lt de motor niet nsln Motor strt niet Motor slt over of drit onregelmtig Presttieverlies Accu kn lding niet houden Servicebijstnd voor de eigenr Pltselijke reprtieservice Service onderweg Inlichtingen over onderdelen en ccessoires Servicebijstnd Mercury Mrine servicekntoren nld vii

8 Buitenboordmotorinstlltie Belngrijke informtie Vermogen vn de boot Bescherming tegen ingeschkeld strten Accessoires voor uw buitenboordmotor selecteren Brndstofsysteem Instlltiespecificties Buitenboordmotor ophijsen Stuurkbel Lngs stuurboord gelegde kbel Anbevolen montgehoogte voor de buitenboordmotor beplen Montgegten voor buitenboordmotor boren Bevestigen vn de buitenboordmotor op de spiegel Elektr, brndstofslng, spoelslng en bedieningskbels Olie injectie instellen Pen voor in trimmen Onderhoudslogboek Onderhoudslogboek viii nld

9 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Grntieregistrtie VERENIGDE STATEN EN CANADA Om voor grntiedekking in nmerking te komen moet het product bij Mercury Mrine geregistreerd zijn. Bij de verkoop hoort de verkopende deler het grntieregistrtieformulier in te vullen en onmiddellijk n Mercury Mrine te zenden vi MercNET, e-mil of per post. N ontvngst vn dit grntieregistrtieformulier legt Mercury Mrine de registrtie vst. De verkopend deler dient u een kopie vn de grntieregistrtie te verstrekken. NB: Mercury Mrine en lle levernciers vn scheepvrtproducten die in de Verenigde Stten verkocht worden, moeten registrtielijsten bijhouden ingevl een terugroeping vnwege veiligheidsoverwegingen conform de Federl Sfety Act dient te worden gemeld. U kunt uw dres te llen tijde vernderen, ook wnneer u een grntieclim indient, door Mercury Mrine op te bellen of een brief of fx met uw nm, oude dres, nieuwe dres en het serienummer vn de motor n de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine te sturen. Ook uw deler kn deze gegevenswijziging verwerken. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA Voor producten die buiten de VS of Cnd ngeschft zijn, kunt u contct opnemen met de leverncier in uw lnd of met het dichtstbijzijnde Mrine Power Service Center. Overdrcht vn grntie VERENIGDE STATEN EN CANADA De beperkte grntie kn n een volgende koper worden overgedrgen mr lleen voor de resterende, ongebruikte termijn vn de beperkte grntie. Dit is niet vn toepssing op producten die voor commerciële toepssingen worden gebruikt. Als u de grntie n de volgende eigenr wilt overdrgen, stuurt u een kopie vn de eigendomsoverdrcht of verkoopovereenkomst met de nm en het dres vn de nieuwe eigenr en het serienummer vn de motor per post of fx nr de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine. Stuur deze in de Verenigde Stten en Cnd nr: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx N verwerking vn de grntieoverdrcht registreert Mercury Mrine de informtie vn de nieuwe eigenr. Er zijn n deze service geen kosten verbonden. BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA Voor producten die buiten de VS of Cnd ngeschft zijn, kunt u contct opnemen met de leverncier in uw lnd of met het dichtstbijzijnde Mrine Power Service Center. nld 1

10 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Overdrcht vn Mercury Product Protection-grntie (uitbreiding servicedekking) Verenigde Stten en Cnd De resterende dekkingstermijn vn de Product Protection-grntie kn n een volgende koper vn de motor worden overgedrgen binnen dertig (30) dgen n de verkoopdtum. Contrcten die niet binnen dertig (30) dgen n de volgende nkoop worden overgedrgen komen te vervllen, wrn het product niet lnger in nmerking komt voor dekking volgens de contrctvoorwrden. Neem om de grntie n de volgende eigenr over te drgen contct op met Mercury Product Protection of een erkend leverncier om een overdrchtformulier n te vrgen. U dient hiervoor Mercury Product Protection een nkoopbewijs, het ingevulde overdrchtformulier en een cheque ten gunste vn Mercury Mrine voor US$ 50,00 (per motor) voor de overdrchtskosten te doen toekomen. De grntiedekking is niet overdrgbr op producten of toepssingen die hiervoor niet in nmerking komen. De grntie voor "Certified Pre-Owned" motoren is niet overdrgbr. Neem voor hulp of ssistentie contct op met de fdeling Mercury Product Protection op het nummer +1 (888) vn 07:30 tot 16:30 CST, mndg t/m vrijdg, of stuur een e-mil n Beperkte grntie voor buitenboordmotoren VERENIGDE STATEN, CANADA, EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA EN DE FEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE STATEN WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt hr nieuwe producten vrij zijn vn mterilen fbricgefouten tijdens de hieronder beschreven termijn. DEKKINGSTERMIJN: Deze beperkte grntie biedt dekking gedurende drie (3) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht n een koper die de boot ls pleziervrtuig gebruikt, ofwel vnf de dtum wrop het product voor het eerst in bedrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. Commerciële gebruikers vn deze producten ontvngen grntiedekking voor één (1) jr vnf de dtum vn de eerste verkoop of voor één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst in bedrijf is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commercieel gebruik wordt omschreven ls gebruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig gebruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, ook ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Eventueel resterende dekkingstijd kn vn de ene klnt die de boot ls pleziervrtuig gebruikt worden overgedrgen op de volgende klnt die er hetzelfde gebruik vn mkt, ndt het product nr behoren opnieuw is geregistreerd. Eventueel resterende dekkingstijd kn niet n of door een commerciële gebruiker worden overgedrgen. De grntiedekking kn beëindigd worden voor gebruikte teruggenomen producten, of voor producten die zijn ngeschft op een veiling, vn een sloperij of vn een verzekeringsmtschppij. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen vn een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distribueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt, en dn uitsluitend ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. De grntiedekking wordt geldig ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Verkeerde grntieregistrtie-informtie met betrekking tot gebruik ls pleziervrtuig of een ltere wijziging vn recretief nr commercieel gebruik (tenzij nr behoren opnieuw geregistreerd) kn, uitsluitend nr goeddunken vn Mercury Mrine, de grntie ongeldig mken. Regelmtig onderhoud zols beschreven in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud moet op tijd worden uitgevoerd om grntiedekking te behouden. Mercury Mrine behoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn bewijs vn correct onderhoud. 2 nld

11 INFORMATIE OVER DE GARANTIE WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is beperkt tot het, nr eigen beoordeling, repreren vn een defect onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen, of het terugbetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury behoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te brengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn brengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder grntie regelen. De koper betlt in dt gevl voor lle met vervoer verbnd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, betlt de koper lle rbeids- en mterilkosten en lle ndere kosten die bij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet een bewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd zodr om service uit hoofde vn grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze beperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, bijstellingen, normle slijtge, schde die veroorzkt wordt door misbruik, verkeerd gebruik, gebruik vn een schroef of tndwieloverbrenging wrdoor de motor niet binnen het nbevolen toerentlgebied bij volgs kn lopen (zie de Hndleiding voor gebruik en onderhoud), het gebruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met het hoofdstuk over nbevolen bedrijf/werkcyclus in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerde service, gebruik vn een ccessoire of onderdeel dt niet door ons is verkocht, jetpompimpellers en voeringen, vren met brndstoffen, oliën of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik met het product (zie de Hndleiding voor gebruik en onderhoud), wijzigen of verwijderen vn onderdelen, wter dt de motor door de brndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem binnenkomt, of schde n het product ls gevolg vn onvoldoende koelwter veroorzkt door verstopping vn het koelsysteem door vreemd mteril, lten lopen vn de motor terwijl hij uit het wter is, te hoog monteren vn de motor op de spiegel of vren met de boot terwijl de motor te ver nr buiten is getrimd. Gebruik vn het product voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een onderwterhuis dt bedoeld is voor rcen, wnneer ook en ook door een eerdere eigenr vn het product, mkt de grntie ongeldig. Onkosten in verbnd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, betlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere vormen vn incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de boot het verwijderen en/of vervngen vn bootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Geen enkele persoon of rechtspersoon, erkende Mercury Mrine-delers evenmin, is door Mercury Mrine gemchtigd om enige bevestiging, verklring of grntie met betrekking tot het product te verstrekken behlve die welke in deze beperkte grntie stn; indien dit toch is gebeurd zijn deze niet jegens Mercury Mrine fdwingbr. Voor meer informtie over gebeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de "Hndleiding voor gebruik en onderhoud" rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. nld 3

12 INFORMATIE OVER DE GARANTIE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt een nieuwe Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker vn Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser binnenboord- of hekndrijvingsmotor (het "product") niet binnen de hieronder beschreven termijn buiten werking zl rken direct ten gevolge vn corrosie. DEKKINGSTERMIJN: Deze beperkte corrosiegrntie biedt dekking gedurende drie (3) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht of de dtum wrop het product voor het eerst in bedrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. De reprtie of vervnging vn onderdelen of het leveren vn service onder deze grntie verlengt de levensduur vn deze grntie niet tot n de oorspronkelijke vervldtum. Nog niet verlopen grntiedekking kn n een volgende (niet commerciële) koper worden overgedrgen mits het product nr behoren opnieuw wordt geregistreerd. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen bij een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distribueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn lleen ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. Grntiedekking is verkrijgbr ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Inrichtingen die corrosie tegengn en die in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud worden opgegeven, moeten op de boot worden gebruikt, en regelmtig onderhoud dt in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud wordt beschreven, moet op tijd worden uitgevoerd (met inbegrip vn, zonder enige beperking, het vervngen vn zelfopofferende nodes, het gebruik vn opgegeven smeermiddelen en het bijwerken vn beschdigingen en krsjes) om grntiedekking te behouden. Mercury Mrine behoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn bewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is, nr ons goeddunken, beperkt tot het repreren vn een gecorrodeerd onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen of het terugbetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury product. Mercury behoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen zonder de verplichting om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te brengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn brengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder de grntie regelen. De koper betlt in dt gevl voor lle met vervoer verbnd houdende kosten en/of reistijd. Als de geboden service niet door deze grntie wordt gedekt, betlt de koper lle rbeids- en mterilkosten en lle ndere kosten die bij de service horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury, mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet bewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd op het moment dt om de service uit hoofde vn de grntie wordt verzocht. 4 nld

13 INFORMATIE OVER DE GARANTIE WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze beperkte grntie dekt geen corrosie vn het elektrisch systeem; corrosie ls gevolg vn schde, corrosie die uitsluitend cosmetische schde veroorzkt; misbruik of verkeerde service; corrosie vn ccessoires, instrumenten, stuursystemen; corrosie vn door de fbriek geïnstlleerde jetndrijving, schde ls gevolg vn scheepsngroeiing; product dt verkocht is met een beperkte productgrntie vn minder dn één jr; vervngingsonderdelen (onderdelen die door de klnt zijn gekocht); producten die voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Commercieel gebruik wordt omschreven ls gebruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig gebruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt. Corrosieschde veroorzkt door zwerfstroom (elektrische stroomnsluiting op de vste wl, boten in de buurt, metl onder wter) wordt niet door deze corrosiegrntie gedekt en bescherming drtegen moet worden geboden door het gebruik vn een corrosiewerend systeem zols bijvoorbeeld de Mercury Precision onderdelen of het Quicksilver MerCthode systeem en/of Glvnic Isoltor (glvnische isoltiering). Corrosieschde die door verkeerde toepssing vn nti-fouling verf op bsis vn koper wordt veroorzkt, wordt ook niet gedekt door deze beperkte grntie. Als nti-fouling bescherming nodig is, wordt nti-fouling verf op bsis vn Tri-Butyl-Tin-Adipt (TBTA) nbevolen voor MerCruiser toepssingen. In gebieden wr verf op bsis vn TBTA bij de wet verboden is, kn verf op bsis vn koper op de romp en de spiegel worden gebruikt. Breng geen verf n op de buitenboordmotor of het MerCruiser product. Bovendien moet opgelet worden dt geen elektrische verbinding tussen het gegrndeerde product en de verf ontstt. Bij MerCruiser-producten moet een ongelkte ruimte vn minstens38 mm (1.5 in.) worden gelten rondom de spiegelconstructie. Rdpleeg de Hndleiding voor gebruik en onderhoud voor verdere bijzonderheden. Voor meer informtie over gebeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de 'Hndleiding voor gebruik en onderhoud' rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE WORDEN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFSTANDSVERKLARINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. Grntiedekking en uitsluitingen Dit hoofdstuk is bedoeld om enkele vn de lgemene misvttingen m.b.t. grntiedekking uit de wereld te helpen. In de volgende informtie worden enkele soorten service uitgelegd die niet door de grntie worden gedekt. De hieronder uiteengezette voorwrden zijn ter referentie in de Beperkte grntie vn drie jr tegen defecten ls gevolg vn corrosie, de Interntionle beperkte grntie voor buitenboordmotoren en de Beperkte grntie voor buitenboordmotoren voor de Verenigde Stten en Cnd opgenomen. Bedenk wel dt grntie reprties dekt die binnen de grntietermijn nodig zijn vnwege gebreken in mteril en fwerking. Verkeerde instlltie, ongelukken, normle slijtge en llerlei ndere oorzken die op het product vn invloed zijn, worden niet gedekt. De grntie is beperkt tot gebreken in mteril of fwerking, mr lleen wnneer het product is verkocht in het lnd wrin distributie door ons is goedgekeurd. Voor eventuele vrgen over grntiedekking kunt u contct met uw erkende deler opnemen. De deler zl grg l uw vrgen bentwoorden. ALGEMENE UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE 1. Kleine bij- en fstellingen, wronder het controleren, reinigen of fstellen vn bougies, onderdelen vn de ontsteking, crburteurinstellingen, filters, riemen, bedieningsorgnen en het controleren vn smeermiddelen, uitgevoerd tijdens normle service. nld 5

14 INFORMATIE OVER DE GARANTIE 2. In de fbriek geïnstlleerde jetndrijvingen - Specifieke onderdelen die vn de grntie zijn uitgesloten, zijn: door schok of slijtge beschdigde impeller vn de jetndrijving en de jetpompvoering en door wter beschdigde ndrijfslgers ls gevolg vn verkeerd onderhoud. 3. Schde veroorzkt door verzuim, gebrek n onderhoud, ongelukken, bnorml gebruik of verkeerde instlltie of service. 4. Kosten voor het uit het wter hlen, te wter lten en slepen, vnwege het bootontwerp te verwijderen en/of te vervngen bootschotten of mteril voor noodzkelijke toegng tot het product, lle bijbehorende trnsportkosten en/of reistijd enz. Er moet redelijke toegng tot het product worden verschft voor service onder de grntie. De klnt moet het product bij een erkende deler fleveren. 5. Andere, door de klnt verzochte service dn hetgeen noodzkelijk is om n de grntieverplichting te voldoen. 6. Arbeidskosten voor werk dt niet door een erkende deler is uitgevoerd wordt wellicht lleen onder de volgende omstndigheden gedekt: Wnneer het werk in noodgevllen is uitgevoerd (mits er geen erkende delers in de buurt zijn die het vereiste werk kunnen uitvoeren of de delers geen fciliteiten hebben voor uit het wter hlen enz. en voorfgnd door de fbriek toestemming is verleend om het werk bij deze fciliteit te lten uitvoeren). 7. De eigenr is verntwoordelijk voor lle incidentele en/of gevolgschde (opslgkosten, lle telefoonof huurkosten, ongemk of verlies vn tijd of inkomsten). 8. Gebruik vn ndere dn Mercury Precision of Quicksilver onderdelen bij het uitvoeren vn reprties tijdens de grntieperiode. 9. De klnt is verntwoordelijk voor olieën, smeermiddelen of vloeistoffen die ververst zijn ls onderdeel vn norml onderhoud tenzij verlies of verontreiniging hiervn door een defect vn het product is veroorzkt dt voor grntie in nmerking komt. 10. Deelnme n of voorbereiding voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een voor rcen bedoeld onderwterhuis. 11. Motorlwi duidt niet noodzkelijkerwijs op een ernstig motorprobleem. Als de dignose een ernstig probleem in de motor ngeeft, dt tot een storing kn leiden, moet de oorzk vn het lwi onder de grntie worden verholpen. 12. Schde n het onderwterhuis en/of de schroef, veroorzkt door het rken vn een voorwerp onder wter, wordt ls een gevr vn het vren beschouwd. 13. Wter dt de motor vi de brndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem binnenkomt of onderdompeling. 14. Storing vn onderdelen veroorzkt door gebrek n koelwter, wt het gevolg is vn het strten vn een motor die niet in het wter is, vreemd mteril dt de inltopeningen verstopt, een te hoog gemonteerde of te ver nr buiten getrimde motor. 15. Gebruik vn brndstoffen en smeermiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik met of op het product. Rdpleeg het hoofdstuk Onderhoud. 16. Onze beperkte grntie is niet vn toepssing op productschde veroorzkt door de instlltie of het gebruik vn onderdelen en ccessoires die niet door ons worden geproduceerd of verkocht. Storingen die geen verbnd houden met het gebruik vn die onderdelen of ccessoires worden onder de grntie gedekt ls ze n de voorwrden vn de beperkte grntie vn dt product voldoen. Beperkte emissiegrntie volgens Ameriknse EPA Overeenkomstig de verplichtingen voortvloeiend uit 40 CFR deel 1045, subdeel M, verleent Mercury Mrine de koper een emissiegrntie vn vijf jr of 175 motorbedrijfsuren (wt het eerst komt), inhoudend dt de motor zodnig is ontworpen, gebouwd en uitgerust dt deze bij verkoop n de geldende voorschriften volgens hoofdstuk 213 vn de Clen Air Act voldoet en dt de motor vrij is vn mterilgebreken en fbricgefouten wrdoor de motor niet meer n de geldende voorschriften zou voldoen. Deze emissiegrntie geldt voor lle componenten die vermeld stn in de lijst Onderdelen vn emissieregelsysteem. 6 nld

15 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Onderdelen vn emissieregelsysteem De emissiegrntie volgens de EPA en voor Clifornië geldt voor lle componenten die vermeld stn in de volgende lijst: ONDERDELEN VAN HET EMISSIEREGELSYSTEEM: 1. Brndstofdoseersysteem. Crburteur en inwendige onderdelen (en/of drukregelr of brndstofinjectiesysteem) b. Verrijkingssysteem voor koude strt c. Inltkleppen 2. Luchtnzuigsysteem. Inltspruitstuk b. Turbolder- of superchrgersysteem (wr vn toepssing) 3. Ontstekingssysteem. Bougies b. Mgnetisch of elektronisch ontstekingssysteem c. Systeem voor vonkvervroeging-/vertrging d. Bobine en/of ontstekingsmodule e. Bedrding ontstekingssysteem 4. Smeersysteem (behlve viertktmotoren). Oliepomp en inwendige onderdelen b. Olie-injectors c. Oliemeter 5. Uitltsysteem. Uitltspruitstuk b. Uitltkleppen 6. Diverse onderdelen gebruikt in bovenstnde systemen. Slngen, klemmen, nsluitingen, buizen, fdichtpkkingen of -voorzieningen en bevestigingsmterilen b. Poelies, riemen en spnrollen c. Vcuüm-, tempertuur- en terugslgkleppen en -schkelrs, eventueel tijdgeschkeld d. Elektronische bedieningselementen De grntie op het emissiesysteem geldt lleen voor onderdelen die bij een defect de motoremissie vn onder de bepling vllende verontreinigende stoffen zouden verhogen. Beperkte grntie emissies Clifornië De Cliforni Air Resources Bord heeft emissievoorschriften uitgevrdigd voor buitenboordmotoren. De voorschriften gelden voor lle buitenboordmotoren verkocht n kopers in Clifornië en vervrdigd in modeljr 2001 en lter. In nvolging vn deze regelgeving biedt Mercury Mrine deze beperkte grntie voor het emissieregelsysteem (zie de componenten die vermeld stn onder Onderdelen vn emissieregelsysteem) en grndeert het tevens dt de buitenboordmotor is ontworpen, gebouwd en uitgerust conform lle geldende voorschriften uitgevrdigd door de Cliforni Air Resources Bord overeenkomstig de bevoegdheden volgens hoofdstukken 1 en 2, deel 5, divisie 26 vn de Helth nd Sfety Code. Zie voor informtie betreffende de beperkte grntie voor ndere onderdelen vn de buitenboordmotor de verklring vn beperkte grntie voor uw buitenboordmotor. nld 7

16 INFORMATIE OVER DE GARANTIE WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt de componenten vn de emissieregelsystemen (zie de lijst met componenten onder Onderdelen vn emissieregelsysteem) vn de nieuwe buitenboordmotoren vervrdigd in modeljr 2001 (en lter), verkocht door delers in Clifornië n kopers woonchtig in Clifornië, vrij zijn vn mterilgebreken of fbricgefouten die het uitvllen vn gegrndeerde onderdelen veroorzken, in lle mteriële specten identiek zijn n de onderdelen zols beschreven in de nvrg voor certificering vn Mercury Mrine door de Cliforni Air Resources Bord, voor de hieronder gespecificeerde tijdsduur en voorwrden. De kosten voor vststelling vn een defect dt onder de grntie vlt, worden gedekt door de grntie (ls de grntieclim wordt toegewezen). Vn schde n ndere motoronderdelen veroorzkt door defecten n een onderdeel dt onder de grntie vlt, zijn de reprtiekosten ook gedekt door deze grntie. DEKKINGSTERMIJN: Deze beperkte grntie dekt de onderdelen vn het emissieregelsysteem vn nieuwe buitenboordmotoren uit modeljr 2001 (en lter) die zijn verkocht n kopers in Clifornië. De grntie geldt voor een periode vn vier (4) jr vnf de dtum dt het product is verkocht, voor het eerst in bedrijf is gesteld (wt zich het eerst voordoet) of tot een totl vn 250 motorbedrijfsuren (zols vstgesteld door de urenteller vn de motor, indien vn toepssing). Normle onderhoudspunten die smenhngen met emissie zols bougies en filters, vermeld op de lijst vn onderdelen onder grntie, zijn uitsluitend gedekt tot het eerste onderhoudsintervl. Zie Onderdelen vn emissieregelsysteem en Onderhoudsschem. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Resterende grntiedekking kn worden overgedrgen n de volgende koper. (Zie de instructies betreffende het overdrgen vn de grntie.) VERKRIJGEN VAN GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te brengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr zo'n deler kn brengen, dient hij contct op te nemen met Mercury Mrine en Mercury zl dn de inspectie en eventuele reprties onder de grntie orgniseren. De koper betlt in dt gevl voor lle met vervoer verbnd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, betlt de koper lle rbeids- en mterilkosten en lle ndere kosten die bij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury Mrine s enige verplichting onder deze grntie is beperkt tot het, nr eigen inzicht en op eigen kosten, repreren vn een defect onderdeel of vervngen vn een dergelijk onderdeel(-delen) door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen dn wel het terugbetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury behoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze beperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, bijstellingen, normle slijtge en schde die veroorzkt worden door misbruik, verkeerd gebruik, gebruik vn een schroef of tndwieloverbrenging wrdoor de motor bij volgs niet kn drien binnen de nbevolen toerentlzone (zie Algemene informtie - specificties), het gebruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met de nbevolen gebruiksprocedures, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltieinstructies voor het product), verkeerde service, jetpompimpellers en voeringen, vren met brndstof, olie of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik met het product (zie Brndstof en olie), wijzigingen n of verwijdering vn onderdelen. Onkosten in verbnd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, betlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de boot het verwijderen en/of vervngen vn bootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. 8 nld

17 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Onderhoud, vervnging of reprtie vn voorzieningen en systemen voor emissieregeling die niet onder de grntie vllen, kunnen worden uitgevoerd door een willekeurige werkplts of monteur gespeciliseerd in scheepsmotorreprtie. Bij gebruik vn onderdelen die niet fkomstig zijn vn Mercury voor niet onder de grntie vllende(e) onderhoud of reprtie, behoudt u uw recht op ndere werkzmheden onder grntie. Het gebruik vn toegevoegde (zols gedefinieerd in prgrf 1900 (b)(1) en (b)(10) vn Titelbld 13 vn de Cliforni Code of Regultions) of gewijzigde onderdelen die niet zijn ontheven door de Cliforni Air Resources Bord, kn tot gevolg hebben dt nr het oordeel vn Mercury Mrine een grntieclim wordt fgewezen. Onderdelen die onder de grntie vllen en die een defect hebben ls gevolg vn het gebruik vn een niet-ontheven toegevoegd of gewijzigd onderdeel, zijn niet gedekt. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Heeft u vrgen over uw rechten en verntwoordelijkheden met betrekking tot de grntie, neem dn contct op met Mercury Mrine op Uitleg over uw Cliforni Emission Control-grntieverklring vn de Cliforni Air Resources Bord UW RECHTEN EN PLICHTEN ONDER DEZE GARANTIE: De Cliforni Air Resources Bord legt u grg de grntievoorwrden uit voor het emissieregelsysteem voor uw buitenboordmotor uit modeljr 2001 of lter. In Clifornië moeten nieuwe buitenboordmotoren zo worden ontworpen, gebouwd en uitgerust dt ze voldoen n de strenge nti-smogvoorschriften die in deze stt gelden. Mercury Mrine moet het emissieregelsysteem op uw buitenboordmotor grntiedekking geven voor de hieronder vermelde tijdsduur, op voorwrde dt er geen sprke is vn misbruik, verzuim of verkeerd onderhoud met betrekking tot uw buitenboordmotor. Uw emissieregelsysteem kn de volgende onderdelen bevtten: crburteur of brndstofinjectiesysteem, ontstekingssysteem en ktlystor. Het systeem kn eveneens slngen, riemen, connectors en ndere met emissie verbnd houdende onderdelen bevtten. Als het defect onder de grntie vlt, repreert Mercury uw buitenboordmotor zonder kosten voor u, inclusief dignose, onderdelen en rbeidsloon. GARANTIEDEKKING FABRIKANT: Voor beplde onderdelen voor emissieregeling vn buitenboordmotoren uit modeljr 2001 en lter geldt de grntiedekking vier (4) jr of 250 bedrijfsuren, wt zich het eerste voordoet. Grntiedekking gebseerd op het ntl uren is echter lleen toegestn voor buitenboordmotoren en kleine vrtuigen die zijn uitgerust met geschikte urentellers of gelijkwrdige meters. Als een met emissie verbnd houdend onderdeel vn uw motor defect rkt onder de grntie, zl Mercury Mrine dit onderdeel repreren of vervngen. GARANTIE-VERANTWOORDELIJKHEDEN EIGENAAR: De eigenr vn de buitenboordmotor is verntwoordelijk voor de uitvoering vn het vereiste onderhoud zols beschreven in de lijst in het hoofdstuk Onderhoud. Mercury Mrine rdt u n lle kwitnties m.b.t onderhoud vn uw buitenboordmotor te bewren, mr Mercury Mrine kn de grntie niet fwijzen uitsluitend vnwege het ontbreken vn kwitnties of omdt u niet lle geplnde onderhoudswerkzmheden hebt uitgevoerd. Als eigenr vn de buitenboordmotor hoort u zich er ltijd vn bewust te zijn dt Mercury Mrine de grntiedekking kn fwijzen ls uw buitenboordmotor of een onderdeel een defect heeft opgelopen door misbruik, nltigheid, verkeerd onderhoud of niet-geutoriseerde wijzigingen. Het is uw verntwoordelijkheid de buitenboordmotor voor onderhoud nr een hiervoor geutoriseerde Mercury-deler te brengen zodr zich een probleem voordoet. De reprties die onder de grntie vllen worden uitgevoerd binnen een redelijke tijdsduur, tot mximl 30 dgen. nld 9

18 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Heeft u vrgen over uw rechten en verntwoordelijkheden met betrekking tot de grntie, neem dn contct op met Mercury Mrine op Ster-emissiecertifictielbel Buitenboordmotoren hebben een vn de volgende ster-lbels op de motorkp. Het symbool voor een schonere scheepsmotor betekent: Schonere lucht en schoner wter - voor een gezondere levensstijl en ntuur. Lger brndstofverbruik - verbruikt tot procent minder gs en olie dn conventionele tweetktmotoren met crburteur, wrdoor u geld en energie besprt. Lnger geldende grntie op de emissie - beschermt de gebruiker en stt grnt voor zorgeloos gebruik. Eén ster - lge emissie Het lbel met één ster wordt ngebrcht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2001 vn de Air Resources Bord. Bij motoren die n deze normen voldoen, is de uitltemissie 75% lger dn bij conventionele tweetktmotoren met een crburteur. Deze motoren voldoen n de normen voor scheepsmotoren vn 2006 vn de Ameriknse EPA. Twee sterren - zeer lge emissie Het lbel met twee sterren wordt ngebrcht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2004 voor kleine vrtuigen en buitenboordmotoren vn de Air Resources Bord. Bij motoren die n deze normen voldoen, is de uitltemissie 20% lger dn bij motoren met het lbel "één ster - lge emissie". Drie sterren - ultrlge emissie Het lbel met drie sterren wordt ngebrcht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2008 voor kleine vrtuigen en buitenboordmotoren of de uitltemissienormen vn 2003/2008 voor scheepsmotoren (binnenboord- en hekndrijving) vn de Air Resources Bord. Bij motoren die n deze normen voldoen, is de uitltemissie 65% lger dn bij motoren met het lbel "één ster - lge emissie". Vier sterren - superlge emissie Het lbel met vier sterren wordt ngebrcht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2009 voor scheepsmotoren (binnenboord en hekndrijving) vn de Air Resources Bord. Kleine vrtuigen en buitenboordmotoren voldoen soms ook n deze normen. Bij motoren die n deze normen voldoen is de uitltemissie 90% lger dn die vn motoren met het lbel "één ster - lge emissie". 10 nld

19 ALGEMENE INFORMATIE Verntwoordelijkheid vn de bestuurder De bestuurder is verntwoordelijk voor de juiste en veilige bediening vn de boot en de veiligheid vn de medeopvrenden en het grote publiek. Er wordt ten sterkste ngerden dt elke bestuurder deze gehele hndleiding doorleest, voordt hij de buitenboordmotor gebruikt. Zorg ervoor dt er minstens één ndere persoon n boord is die geleerd heeft de buitenboordmotor te strten en te bedienen en die de boot kn besturen in gevl de bestuurder niet in stt is om dit te doen. Vóór het bedienen vn de buitenboordmotor Lees deze hndleiding ndchtig. Leer hoe u de buitenboordmotor op de juiste wijze bedient. Voor eventuele vrgen kunt u contct met uw deler opnemen. Het in cht nemen vn de veiligheids- en bedieningsinformtie en gezond verstnd kunnen smen dit risico vn letsel en beschdiging vn het product helpen voorkomen. In deze hndleiding en op de veiligheidslbels op de buitenboordmotor worden de volgende veiligheidswrschuwingen gebruikt om uw ndcht op specile veiligheidsnwijzingen te vestigen die gevolgd moeten worden.! GEVAAR Duidt op een gevrlijke situtie die tot ernstig of dodelijk letsel zl leiden ls hij niet wordt vermeden.! WAARSCHUWING Duidt op een gevrlijke situtie die tot ernstig of dodelijk letsel zou kunnen leiden ls hij niet wordt vermeden.! OPGELET Duidt op een gevrlijke situtie die tot licht of mtig letsel zou kunnen leiden ls hij niet wordt vermeden. KENNISGEVING Duidt op een situtie die tot uitvl vn de motor of een belngrijk onderdeel zou kunnen leiden ls hij niet wordt vermeden. Vermogen vn de boot! WAARSCHUWING Als een buitenboordmotor gebruikt wordt die de mximle vermogensgrens vn een boot overschrijdt, kn: 1. de boot onbestuurbr worden 2. te veel gewicht bij de spiegel gepltst worden wrdoor het drijfvermogen vn de boot gewijzigd wordt of 3. de boot kpot gn, voorl in de buurt vn de spiegel. Het gebruik vn een buitenboordmotor met een te groot vermogen kn leiden tot letsel, dodelijke ongelukken of schde n de boot. nld 11

20 ALGEMENE INFORMATIE Gebruik geen buitenboordmotor op uw boot met een te groot vermogen en overbelst uw boot niet. De meeste boten hebben een vereist vermogenspltje dt het mximl toegestne vermogen en de mximl toegestne belsting ngeeft die door de fbriknt zijn vstgesteld n de hnd vn beplde overheidsrichtlijnen. Neem in gevl vn twijfel contct op met uw deler of de fbriknt vn de boot. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Gebruik vn rce- en speedboten Als uw buitenboordmotor gebruikt zl worden op een speed- of rceboot wrmee u niet vertrouwd bent, rden wij n dt u er ps snel mee vrt n een eerste kennismkingsdemonstrtie door uw deler of een bestuurder die ervring heeft met deze combintie vn vrtuig en buitenboordmotor. Vrg voor ndere informtie een exemplr n vn de brochure Gebruik vn rce- en speedbotenbij uw deler, leverncier of bij Mercury Mrine. Schroef selecteren De schroef op uw buitenboordmotor is één vn de belngrijkste onderdelen vn het voorstuwingssysteem. Een verkeerd gekozen schroef kn de presttie vn uw boot nzienlijk beïnvloeden en mogelijk resulteren in beschdiging vn de buitenboordmotor. Voor de schroef kunt u kiezen uit een compleet ssortiment luminium en roestvrijstlen schroeven vn Mercury Mrine, die specil zijn ontworpen voor uw buitenboordmotor. G voor een overzicht vn het complete productssortiment en voor het vinden vn de optimle schroef voor uw toepssing nr of rdpleeg de pltselijke erkende Mercury-deler. DE JUISTE SCHROEF KIEZEN Bij het kiezen vn de juiste schroef is gebruik vn een nuwkeurige toerenteller voor het meten vn het motortoerentl zeer belngrijk. Kies voor uw vrtoepssing een schroef wrmee de motor binnen het gespecificeerde bedrijfsbereik voor volgs kn drien. Bij gebruik vn de boot met volgs en normle belsting hoort het motortoerentl zich in de bovenste helft vn het nbevolen toerentlbereik voor volgs te bevinden. Zie Technische gegevens. Als het motortoerentl boven dit bereik vlt, kiest u een schroef met grotere spoed om het motortoerentl te verlgen. Als het motortoerentl onder dit bereik vlt, kiest u een schroef met kleinere spoed om het motortoerentl te verhogen. BELANGRIJK: Voor een goede pssing en presttie beveelt Mercury Mrine gebruik n vn schroeven en bevestigingsmteril vn de merken Mercury of Quicksilver. 12 nld

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Welkom aan boord! 2004 Mercury Marine 200/225/250/275 Verado (viertakt) 90-10237B51 604

Welkom aan boord! 2004 Mercury Marine 200/225/250/275 Verado (viertakt) 90-10237B51 604 Welkom aan boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat uw Mercury-product met optimale efficiëntie werkt, voor maximale prestaties en energiebesparing. De bijgevoegde

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Technologie en Dienstverlening Commercie en Dienstverlening Technologie en Commercie Bsisberoepsgerichte leerweg Gemengde / theoretische leerweg Kderberoepsgerichte leerweg VMBO INTERSECTORAAL Jong zijn

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie