Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC"

Transcriptie

1 Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC

2 Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke omgngsvormen... 5 Professionele verntwoordelijkheid... 5 Omgn met informtie... 5 Eigendommen vn het Ersmus MC... 6 Geschenken en uitnodigingen... 6 Nevenwerkzmheden... 6 Alcohol-, drugs- en medicijngebruik... 9 Elkr nspreken op gedrg... 9 Conflicten Persoonlijk contct Ontvngst Wchttijden Klchten Telefonisch contct Algemene telefoonregels Bentwoorden telefoon Doorverbinden Internetgebruik en e-milcontct Selectief gebruik vn e-mil en internet Juiste fhndeling vn een e-milbericht Afwezigheidmelding Visitekrtje

3 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Hoe gn we binnen het Ersmus MC met elkr om? Hoe gedrgen we ons nr de orgnistie en nr de buitenwereld? Hoe gn we om met een (klgende) ptiënt? En welke informtie zetten we in onze telefonische fwezigheidmelding? Wie in dienst is vn het Ersmus MC werkt voor en in opdrcht vn die orgnistie en heeft de zorg voor ptiënten, het begeleiden vn studenten of het verrichten vn onderzoek. Dt stelt eisen n je gedrg, je mnieren. Welk gedrg en welke omgngsvormen gelden binnen het Ersmus MC lees je in deze brochure. Uitgebreide informtie over gedrg en integriteit is te vinden in de notitie Integriteit hoort bij het Ersmus MC en de notitie Beleid omgngsvormen die te vinden zijn op intrnet. 3

4 Behndel informtie over je werk en over ptiënten vertrouwelijk 4

5 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Wt thuis of in je vrije tijd heel norml is, kn tijdens je werk misschien niet of moet heel nders. Dt geldt voor de mnier wrop je omgt met vertrouwelijke gegevens tot het drinken vn een borrel ls je dienst hebt. Werken bij het Ersmus MC veronderstelt dt je je bewust bent vn je positie en bereid bent verntwoordelijkheid te nemen voor je hndelen Mtschppelijke omgngsvormen De omgngsvormen en de wrden en normen die in het dgelijks leven ls norml worden beschouwd, gelden tijdens het werk ntuurlijk ook. Behndel nderen en ndermns eigendommen met respect. Kom gemkte fsprken n. Neem verntwoordelijkheid voor je hndelen. Zorg dt je kunt uitleggen wrom je iets doet Professionele verntwoordelijkheid Het Ersmus MC is een professionele orgnistie wr hoogwrdig werk wordt verricht. Dt stelt eisen n je functioneren. Zorg dt je je vk bijhoudt en kwliteit levert. Bedenk dt nderen je ls vertegenwoordiger vn het Ersmus MC zien, ook buiten werktijd. Breng het Ersmus MC niet in diskrediet door jouw hndelen. Houd werk en privé gescheiden. Zorg dt je in vrijheid en openheid kunt functioneren en onfhnkelijk bent. Behndel colleg s en ptiënten op bsis vn gelijkwrdigheid. Bevoordeel niet de een boven de nder. Verleen geen diensten in ruil voor gunsten Omgn met informtie Vi je werk heb je de beschikking over llerlei vertrouwelijke en privcygevoelige informtie. Vn jou wordt verwcht dt je drmee zorgvuldig omgt. Behndel informtie over je werk en over ptiënten vertrouwelijk. Zorg dt nderen niet zonder toestemming bij jouw informtie kunnen. Gebruik informtie lleen voor het doel wrvoor die gegeven is. Verwijs nr de fdeling Communictie bij vrgen vn de pers. Beveilig je werkplek bij tijdelijke fwezigheid en berg vertrouwelijke informtie op. Lt geen ppieren slingeren 5

6 2.4. Eigendommen vn het Ersmus MC G zorgvuldig en efficiënt om met eigendommen vn het Ersmus MC. Neem zonder toestemming geen eigendommen mee. Gebruik spullen vn het Ersmus MC uitsluitend voor je werk. Declreer uitsluitend reële kosten 2.5. Geschenken en uitnodigingen In het kder vn je werk krijg je f en toe iets cdeu. Als dnk voor de goede zorgen, mr soms ook ls lokkertje voor een dienst of opdrcht. G bewust om met deze situties en houd je n de volgende regels. Accepteer geen cdeus die duurder zijn dn vijftig euro. Meld geschenken ltijd bij je leidinggevende. Deel cdeus bij voorkeur met je colleg s. Bedenk dt cdeus soms met bijbedoelingen worden gegeven. Accepteer geen uitnodigingen in ruil voor een tegenpresttie en bedenk dt het nvrden vn een uitnodiging functioneel moet zijn. Je kunt ook beleefd nee zeggen ls je iets wordt ngeboden 2.6. Nevenwerkzmheden Nevenwerkzmheden en nevenctiviteiten zijn over het lgemeen leuk en goed voor het Ersmus MC. Drom word je ngemoedigd om nst en in het verlengde vn je werk ctief te zijn. Er zijn echter wel strikte spelregels. Houd rekening met de belngen vn het Ersmus MC en vermijd belngenverstrengeling. Wees open over nevenctiviteiten, vertel wt je doet en wt je ermee verdient. Verdien je met nevenwerk meer dn 2200,- per jr, dn bespreek je het voorf met je leidinggevende. Hooglerren en wetenschppelijk medewerkers melden hun nevenwerkzmheden en neveninkomsten ltijd bij de Rd vn Bestuur. Bedenk zelf of een nevenfunctie verenigbr is met je werk 6

7 Voer geen privégesprekken in bijzijn vn een bezoeker 7

8 Drg voor de herkenbrheid ltijd je Ersmus MC-ps 8

9 2.7. Alcohol-, drugs- en medicijngebruik Alcohol en drugs hebben invloed op je functioneren. Drom mogen ze nooit gecombineerd worden met je werk. Ook medicijnen kunnen je functioneren beïnvloeden. Wees je hiervn bewust en bespreek het zo nodig met je leidinggevende. Zorg dt je tijdens werktijd nooit onder invloed vn lcohol of drugs verkeert. Houd hiermee rekening ls je opgeroepen kunt worden voor spoedgevllen. Bedenk dt medicijnen het werk ndelig kunnen beïnvloeden. Houd dr tijdig rekening mee en bespreek het met je leidinggevende. Zorg dt je helder kunt functioneren 2.8. Elkr nspreken op gedrg Iedereen ziet de werkelijkheid door zijn eigen bril. Dt kn er gemkkelijk toe leiden dt je ndermns gedrg veroordeelt of dt er meningsverschillen ontstn. Door met elkr te prten ontstt er duidelijkheid en kunnen geschillen worden opgelost. Uiterrd doe je dit nooit in het bijzijn vn ptiënten. Spreek colleg s er rechtstreeks op n ls hun gedrg volgens jou niet hoort. Zorg ervoor dt je op de hoogte bent vn het beleid en de regels. Probeer conflicten bespreekbr te mken. Klg niet over nderen bij colleg s, mr bespreek het rechtstreeks. Lukt het niet om een kwestie met de bewuste colleg te bespreken, richt je dn tot je leidinggevende. Doet een colleg iets wt niet hoort, bespreek het dn met hem 2.9. Conflicten Ontstt er onverhoopt toch een conflict, dn zijn er verschillende mogelijkheden. Kijk hiervoor op intrnet bij: Richtlijn 9c vn het hndboek Socil Beleid. Vertrouwenspersonen. Klokkenluidersregeling. 9

10 3. Persoonlijk contct Je hebt tijdens je werk contct met llerlei mensen, ptiënten, colleg s, levernciers, studenten. Tijdens l die contcten vertegenwoordig je het Ersmus MC Ontvngst Drg voor de herkenbrheid ltijd je Ersmus MC-ps. Gedrg je correct en zorg dt je representtief bent. Beëindig een niet-zkelijk gesprek met een colleg onmiddellijk ls een bezoeker zich meldt. Wees behulpzm ls bezoekers kennelijk op zoek zijn binnen het gebouw. Wees beleefd en lt bezoekers voorgn 3.2. Wchttijden Lt je fsprk niet onnodig lng wchten, streef nr een mximle wchttijd vn 10 minuten. Verstrek informtie over de wchttijd en de oorzk drvn. Bied koffie of lectuur n ls iemnd moet wchten Klchten Neem mensen met klchten serieus en probeer te helpen Zorg dt je op de hoogte bent vn de klchtenprocedure Lt je tegenover derden niet negtief uit over het Ersmus MC. Geef het tijdig door ls je verlt bent 10

11 Zorg dt je tijdens werktijd nooit onder invloed vn lcohol of drugs verkeert 11

12 Meld het ls je merkt dt er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen 12

13 4. Telefonisch contct De meeste communictie binnen het Ersmus MC verloopt vi de telefoon. Correct telefoongebruik is dus belngrijk Algemene telefoonregels Spreek vriendelijk, kort en duidelijk. Luister goed en lt de beller uitspreken. Vermeld duidelijk wie je bent en de loctie/fdeling wr je werkt. Bel terug ls je dt beloofd hebt, ook l is er nog geen ntwoord op de vrg. Verstrek informtie over de stnd vn zken. Zorg dt je te vinden bent in de bereikbrheidsgids en houd je gegevens ctueel. Voer geen privégesprekken in bijzijn vn een bezoeker. Lt de telefoon een persoonlijk gesprek of vergdering niet onnodig verstoren. Vt gemkte fsprken n het einde vn het gesprek nog even smen om misverstnden te voorkomen 4.2. Bentwoorden telefoon Streef er nr om de telefoon binnen 3 tot 5 keer overgn op te nemen. Zet het ntwoordpprt stndrd n en lt het n 5 keer bellen inschkelen Doorverbinden Verbind een persoon die verkeerd gebeld heeft of verkeerd is doorverbonden zelf door met de juiste persoon of fdeling. Lukt dt niet, verbind hem dn door met de telefoniste. Stuur een beller niet vn het kstje nr de muur 13

14 5. Internetgebruik en e-milcontct Internet en e-mil zijn snelle en efficiënte hulpmiddelen om informtie te vergren en te communiceren. Zorg echter wel dt je ze correct en professioneel gebruikt Selectief gebruik vn e-mil en internet Regel vertrouwelijke zken liever telefonisch of in een persoonlijk gesprek dn vi e-mil. Stuur formele berichten en officiële documenten bij voorkeur per post. Houd er rekening mee dt het enige tijd kn duren voor iemnd zijn e-mil leest. Gebruik internet lleen functioneel, dus voor je werk. Bezoek geen sites die in strijd zijn met lgemene ftsoensnormen Juiste fhndeling vn een e-milbericht Wees zkelijk, helder, nuwkeurig en voorzichtig bij het schrijven vn e-mils. Voorkom dt de fzender een e-milbericht terugkrijgt met drin lle communictie tussen jou en nderen. Bedenk dt je met een kopie vi de CC-functie ook ndermns e-mildres verstuurt. Wil je dt om privcy redenen niet, gebruik dn de BCC-functie. Informeer de fzender ls je een bericht doorstuurt nr een nder omdt je het zelf niet kunt behndelen. Lees een e-mil n (bijvoorbeeld op spelfouten) voor je hem verstuurt 5.3. Afwezigheidmelding Stel bij fwezigheid de fwezigheidmelding (utomtic reply) in. Vermeld wnneer je weer nwezig bent en kunt ntwoorden. Verwijs voor dringende vrgen nr een e-mildres of telefoonnummer vn een colleg, in overleg met die colleg Visitekrtje E-milberichten kun je voorzien vn een visitekrtje met je gegevens. Hoe je dt doet vind je op de huisstijlsite 14

15 Verwijs nr de fdeling Communictie bij vrgen vn de pers 15

16 Colofon Redctie: directie Personeel Crtoons: Andy Bhnerth Vormgeving: Ernst de Jonge Visuele Communictie Drukwerk: Veenmn Drukkers Oplge: 3000 stuks Uitgve: september 2009

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Informatie voor ouders 2 Het medicijn Gammaglobuline onder je huid (subcutaan) 4 Wil je meer

Nadere informatie

1 Zo presenteer je jezelf

1 Zo presenteer je jezelf 1 Zo presenteer je jezelf Wat voor impact heb je op anderen? Hoe kom je over? Welke uitstraling heb je, en welke uitstraling hebben jouw bedrijf en je bedrijfspand? Het zijn geen vragen die je jezelf dagelijks

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement Uitgebreide versie Mijn gegevens veilig bij Pluryn Privacy Reglement Mijn gegevens veilig bij Pluryn Als je clint bij Pluryn wordt, wil Pluryn veel over jou weten. Je krijgt heel veel vragen, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel Arbowaaier Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel WERKEN IN DE DETAILHANDEL IS ERG LEUK... EN DAT MOET VOORAL ZO BLIJVEN. Daarom is een veilige en gezonde werkplek belangrijk. Zo voorkom

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Veilig in de winkel 1

Veilig in de winkel 1 Veilig in de winkel 1 Inleiding Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade voor de detailhandel wordt geschat op jaarlijks 1 miljard. Bovendien nemen geweld en agressie in de winkel toe. Gelukkig

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Dit document is een handreiking voor een interne brochure van uw ziekenhuis. U vult

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie