AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)"

Transcriptie

1 OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Buitenpprt RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn deze TOSHIBA irconditioner. Leest u voorl deze gebruiksnwijzing ndchtig door lvorens het pprt in gebruik te nemen.

2 INHOUD NEDERLANDS ACCESSOIRES... 1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... 4 NAMEN EN FUNCTIES VAN AANDUIDINGEN EN KNOPPEN OP HET BINNENAPPARAAT... 4 DE AFSTANDSBEDIENING EN HAAR FUNCTIES... 5 NAMEN EN FUNCTIES VAN AANDUIDINGEN OP DE AFSTANDSBEDIENING... 6 VOORBEREIDINGEN EN CONTROLEPUNTEN VOOR GEBRUIK... 6 GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING... 8 AUTOMATISCHE WERKING... 9 AUTOMATISCHE WERKING (AUTOMATISCH OMSCHAKELEN)... 9 KOELING/VERWARMINGSFUNCTIES DROGINGSWERKING ALLEEN VENTILATORWERKING (lleen voor koeling geschikte modellen) ZUIVERINGSWERKING WERKING MET HOOG VERMOGEN OFF UITSCHAKELTIMER VOOR 1, 3, 5 OF 9 UUR SCHAKELKLOK-WERKING GEHEUGEN/MIJN COMFORT FUNCTIE AFSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING AUTOMATISCH HERSTARTEN VAN DE WERKING HOE DE AIRCONDITIONER WERKT TIJDELIJKE WERKING REINIGINGSWERKING PERIODIEK ONDERHOUD SPECIAAL ONDERHOUD BEDIENING EN WERKING VAN DE AIRCONDITIONER VERHELPEN VAN STORINGEN TECHNISCHE GEGEVENS VERHELPEN VAN STORINGEN (fstndsbediening) Betreffende mogelijke combinties vn binnenpprt en buitenpprt De RAS-B10SKVP-E, RAS-B13SKVP-E en RAS-B16SKVP-E binnenpprten kunnen worden ngesloten op een enkel buitenpprt of een meervoudig buitenpprt. Voor nsluiten op een enkel pprt Gebruik een vn de volgende combinties. RAS-B10SKVP-E/RAS-10SAVP-E RAS-B13SKVP-E/RAS-13SAVP-E RAS-B16SKVP-E/RAS-16SAVP-E Voor nsluiten op een meervoudig buitenpprt Zie de technische gegevens die zijn inbegrepen bij het meervoudig buitenpprt. De RAS-M10SKCVP-E, RAS-M13SKCVP-E en RAS-M16SKCVP-E binnenpprten kunnen worden ngesloten op een meervoudig buitenpprt. Zie de technische gegevens die zijn inbegrepen bij het meervoudig buitenpprt. Betreffende de modelnummers vn de binnenpprten Wrmtepomp-modellen (RAS-B10SKVP-E, RAS-B13SKVP-E en RAS-B16SKVP-E) Deze binnenpprten zijn zowel geschikt voor koeling ls voor verwrmingsdoeleinden. Alleen-koelende modellen (RAS-M10SKCVP-E, RAS-M13SKCVP-E en RAS-M16SKCVP-E) Deze binnenpprten zijn lleen geschikt voor koeling, dus niet voor verwrmingsdoeleinden. i

3 ACCESSOIRES Afstndsbediening Afstndsbedieningshouder Btterijen (twee) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Dit pprt is niet geschikt om bediend te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuigelijke of geestelijke vrdigheden of gebrek n kennis en ervring, tenzij de persoon in kwestie voor het gebruik vn dit pprt onder toezicht stt of onderricht heeft genoten vn een persoon die volledige verntwoordelijkheid drgt voor de veiligheid. GEVAAR PROBEER NIET OM DIT APPARAAT ZELF TE INSTALLEREN. DE INSTALLATIE VAN DIT APPARAAT MOET WORDEN VERRICHT DOOR EEN BEVOEGD INSTALLATEUR. PROBEER NIET OM DIT APPARAAT ZELF TE REPAREREN. REPARATIES MOGEN ALLEEN WORDEN VERRICHT DOOR VAKTECHNICI. OPENEN OF VERWIJDEREN VAN DE OMKAPPING KAN LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE HOOGSPANNING. UITSCHAKELEN VAN DE STROOM IS NIET VOLDOENDE OM GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. WAARSCHUWING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATIE Verzoek uw leverncier of een gespeciliseerd elektricien om de irconditioner te instlleren. Als u zelf de irconditioner op onjuiste wijze zou instlleren, zou dt kunnen leiden tot wterlekkge, gevr voor brnd of elektrische schokken, enz. Zorg dt de irconditioner voorzien is vn een goede rdverbinding. Vrg uw leverncier of een gespeciliseerde monteur het pprt te rden. Als het pprt niet goed wordt gerd, kn dt leiden tot elektrische schokken. Verbind de rdleiding is geen gevl met een gsbuis, een wterleiding, een bliksemfleider of de rdleiding vn een telefoon. Als de irconditioner niet fdoende gerd is, kn dt leiden tot een elektrische schok. Zorg ervoor dt de pijpopeningen in het binnenpprt zijn fgedicht ls deze niet meer worden gebruikt ndt het pprt opnieuw is geïnstlleerd n een verhuizing of dergelijke. Als de elektrische onderdelen binnenin het pprt worden ngerkt, kn dt leiden tot letsel of elektrische schokken. Zorg ervoor dt de voeding vn de irconditioner op een prte schkelgroep de nominle spnning heeft. Anders kn dt leiden tot een storing of brnd. Instlleer het pprt niet op pltsen wr er wter op kn sptten of op pltsen met een hoge luchtvochtigheid, zols bdkmers. Hierdoor kn de isoltie verslechteren wrdoor elektrische schokken of brnd kn ontstn. VOORZICHTIG HET APPARAAT LOSMAKEN VAN DE PRIMAIRE STROOMVOORZIENING In de vste bedrding moet een schkelr of stroomonderbreker worden opgenomen die lle polen onderbreekt. Gebruik voorl een goedgekeurde stroomonderbreker of schkelr. 1 NL

4 . WAARSCHUWINGEN VOOR DE BEDIENING Zorg dt een ruimte met mensen niet l te sterk wordt gekoeld en blijf niet te lng in een koude luchtstroom, wnt dt kn schdelijk zijn voor uw gezondheid. Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de luchtinlt of luchtuitltopeningen, om letsel en schde n het pprt te voorkomen, wnt chter zowel de inlt- ls uitltopeningen bevinden zich snel driende ventiltors. Zodr u iets vreemds bemerkt met de irconditioner (zols een schroeilucht of een fnemende koeling), schkelt u het pprt dn onmiddellijk uit met de hoofdschkelr, verbreek de stroomtoevoer met de stroomonderbreker en rdpleeg dn uw leverncier. Als de irconditioner blijft werken terwijl er iets mis mee is, kn dt leiden tot ernstige defecten, met gevr voor brnd, elektrische schokken e.d. Zorg dt er geen vloeistoffen in het binnenpprt gemorst worden. Als het pprt nt wordt, kn dt een elektrische schok veroorzken. Als de irconditioner slecht koelt of verwrmt, kn dt veroorzkt worden door lekkge vn koelmiddel. Neem drom contct op met uw leverncier. Het koelmiddel zelf dt in deze irconditioner wordt gebruikt, is veilig. Ondnks dt het koelmiddel norml gesproken niet lekt, kn in het gevl dt toch een lekkge optreedt een giftig gs worden gevormd ls het in nrking komt met een vlm, zols vn een verwrmingstoestel, oven of fornuis. Schkel nooit met ntte hnden de stroomonderbreker n of uit, en bedien de knoppen niet. Dit kn dt leiden tot elektrische schokken. Stop de irconditioner niet door de stroomonderbreker uit te schkelen. Om de werking vn de irconditioner te stoppen, drukt u op de stopknop vn de fstndsbediening. Dit kn dt leiden tot elektrische schokken of brnd. Probeer nooit zelf de binnenknt vn de irconditioner schoon te mken. Vrg uw leverncier de binnenknt vn de irconditioner schoon te mken. Als het schoonmken vn de binnenknt vn het pprt niet goed wordt uitgevoerd, kunnen de kunststofdelen of isoltie vn de elektrische onderdelen beschdigd worden, wrdoor wterlekkge, elektrische schokken of brnd kn ontstn. Als wter of een vreemd voorwerp binnenin het pprt terechtkomt, stopt u het pprt onmiddellijk en schkelt u de stroomonderbreker uit. Als u het pprt blijft gebruiken kn dt leiden tot elektrische schokken of brnd. Vrg uw leverncier wr u het pprt ngeschft hebt, het te repreren. WAARSCHUWINGEN VOOR HET VERPLAATSEN EN REPARATIES Probeer nooit om zelf het pprt te verpltsen of te repreren. Probeer niet het pprt te demonteren. Angezien beplde onderdelen in het pprt onder hoogspnning stn, zou u een elektrische schok kunnen krijgen. Als u de irconditioner wilt verpltsen of elders wilt instlleren, verzoekt u dn uw leverncier om dt te verrichten. Onjuiste of ondeskundige instlltie kn gevr voor brnd of een elektrische schok opleveren. Als de irconditioner gerepreerd moet worden, verzoekt u dn uw leverncier om dt te verrichten. Onjuiste of ondeskundige reprtie kn gevr voor brnd of een elektrische schok opleveren. VOORZICHTIG VOORZORGEN BIJ DE INSTALLATIE Zorg dt de fwteringsslng zorgvuldig wordt ngelegd, voor een goede fwtering. Bij onvoldoende fwtering kn overtollig wter de vloer en uw meubilir beschdigen. Instlleer het pprt niet op een plts wr er brndbre gssen kunnen vrijkomen. Brndbre gssen in de buurt vn het pprt kunnen gevr voor brnd opleveren. Instlleer het binnenpprt zo dt de bovenknt ervn op een hoogte vn tenminste 2 meter boven de grond komt. Plts nooit voorwerpen bovenop het binnenpprt. Plts geen ndere elektrische pprten, meubels of ndere voorwerpen onder het pprt. Wterdruppels kunnen omlg vllen en vlekken of beschdigingen veroorzken. Controleer dt de rdlekschkelrs op de juiste wijze zijn geïnstlleerd. Als de rdlekschkelrs verkeerd worden geïnstlleerd, kn dt leiden tot elektrische schokken. Neem contct op met de leverncier die het pprt heeft geïnstlleerd of met een gespeciliseerde instllteur voor de controleprocedure. VOORZORGEN BIJ DE BEDIENING Lees deze gebruiksnwijzing ndchtig door lvorens u de irconditioner in gebruik neemt. Deze gebruiksnwijzing bevt een groot ntl nuttige tips voor het dgelijks gebruik. Gebruik deze irconditioner niet voor ndere doeleinden zols het koelen vn etenswren, precisiepprtuur, kunstvoorwerpen, voor de dierenteelt of het kweken vn plnten. Instlleer deze irconditioner niet in een specile ruimte of omgeving zols n boord vn een schip of een voertuig. Op een dergelijke plts kn het pprt niet nr behoren werken. Zorg dt plnten en dieren niet worden blootgesteld n de luchtstroom vn de irconditioner, ngezien dt hun groei of gezondheid kn ntsten. NL 2

5 Als de irconditioner wordt gebruikt in de nbije omgeving vn een kchel of verbrndingspprt, zorgt u dn voor voldoende ventiltie en volop frisse lucht. Onvoldoende ventiltie kn leiden tot een tekort n zuurstof. Wnneer u de irconditioner gebruikt in een gesloten ruimte, dient u voorl te zorgen voor voldoende ventiltie. Onvoldoende ventiltie kn leiden tot een tekort n zuurstof. Rk de bedieningstoetsen niet met ntte hnden n. Anders loopt u het gevr vn een elektrische schok. Plts nooit een kchel of verbrndingspprt in de directe luchtstroom vn de irconditioner. Dt zou kunnen leiden tot onvolledige verbrnding, hetgeen gevrlijk is. Wnneer u denkt de irconditioner voorlopig geruime tijd niet te gebruiken, schkelt u het pprt dn voor lle zekerheid uit met de hoofdschkelr of de stroomonderbreker. Het verbreken vn de stroomtoevoer vrijwrt het pprt bij blikseminslg of plotselinge stroompieken. Plts nooit vloeistoffen in bekers of bloemenvzen op het pprt, wnt vloeistof in het inwendige kn een elektrische schok veroorzken, door ntsting vn de elektrische isoltie. Controleer regelmtig de toestnd vn de betonblokken onder het buitenpprt. Bij breuken of schde n de fundering zou het pprt kunnen omvllen, met gevr voor verwondingen. Mk het pprt niet met wter of zeepsop schoon. Dt kn een elektrische schok veroorzken. Voor het schoonmken vn het pprt dient u het ltijd eerst uit te schkelen met de hoofdschkelr of de stroomonderbreker, om letsel door een driende ventiltor te vermijden. Plts nooit voorwerpen op het binnenpprt of het buitenpprt en g er niet op stn of zitten. Het pprt zou kunnen omvllen en u zou zich kunnen verwonden. Voor de beste prestties vn de irconditioner dient u te zorgen dt het pprt werkt binnen het tempertuursbereik dt in de hndleiding stt voorgeschreven. Als de omstndigheden het toegestne bereik overschrijden, kn dt storing of wterlekkge uit het pprt veroorzken. Wnneer het pprt lngdurig gebruikt is, is onderhoud door een vkkundig onderhoudsmonteur nbevolen. Als dit binnenpprt is verbonden met een meervoudig buitenpprt, en meerdere binnenpprten worden tegelijk voor verwrming gebruikt terwijl het buiten koud is, kn de tempertuur vn de luchtstroom niet ltijd voldoende zijn. In omstndigheden wr dit zich regelmtig kn voordoen, rden we u n dit pprt te gebruiken in combintie met ndere verwrmingstoestellen. Rk de metlen onderdelen vn het hoofdpprt niet n wnneer het voorpneel is verwijderd. U kunt hierdoor letsel oplopen. Rk de inltopeningen en luminiumvinnen vn het pprt niet n. U kunt hierdoor letsel oplopen. Lt het pprt niet lngdurig werken bij hoge luchtvochtigheid (80% of hoger), zols wnneer een rm of deur open stt. Op het binnenpprt kn condensvorming optreden wrdoor wterdruppels omlg vllen op meubels en ndere voorwerpen. Als gevr voor blikseminslg bestt, stopt u de werking vn de irconditioner en schkelt u de stroomonderbreker uit. Als de bliksem inslt, kn het pprt defect rken. Ndt u het voorpneel, luchtfilter en stofvnger hebt gewssen, veegt u het wter zo veel mogelijk weg en lt u het pprt drogen. Als er vocht chterblijft, kn dt leiden tot elektrische schokken. Zorg ervoor dt u op een stevige ondergrond stt ls u voorpneel, luchtfilter en stofvnger verwijdert. Anders kn u vllen en letsel oplopen. Plts geen voorwerpen rondom het buitenpprt en houd het vrij vn gevllen blderen. Als gevllen blderen en nderen voorwerpen zich rondom het buitenpprt verzmelen, trekt dt kleine dieren n die in het buitenpprt kunnen binnendringen en de elektrische onderdelen kunnen nrken. Hierdoor kn het pprt defect rken of brndt ontstn. Btterijen vn de fstndsbediening - Plts de btterijen met de polen (+ en ) in de juiste richting. - Ld de btterijen niet op. - Lt de btterijen niet in de fstndsbediening zitten wnneer de nbevolen gebruiksduur fgebeeld op de btterijen verstreken is of de btterijen leeg zijn. - Gebruik geen verschillende typen btterijen of oude en nieuwe btterijen tezmen. - Soldeer niet rechtstreeks op de btterijen. - Sluit de btterijen niet kort, hl ze niet uit elkr, verwrm ze niet en gooi ze niet in een vuur. Als u deze punten niet in cht neemt, kn de btterijvloeistof eruit lekken of de btterij openbrsten, wrdoor een brndwond of letsel kn ontstn. Als u in nrking komt met de btterijvloeistof, wst u dit er grondig f met wter. Als de btterijvloeistof op een pprt is gemorst, veegt u het f zonder het rechtstreeks n te rken. Bewr de btterijen op een plts wr kleine kinderen er niet bij kunnen. Als een btterij is ingeslikt door een klein kind, rdpleegt u onmiddellijk een rts. 3 NL

6 NAMEN VAN DE ONDERDELEN Buitenpprt Koelmiddelbuis en elektrische bedrding b Luchtinlt (zijknt en chter) c Luchtuitlt b Binnenpprt d Kmertempertuursensor e Voorpneel f Luchtinltrooster g Luchtfilter h Luchtuitlt i Horizontle luchtstroomjloezie An de chterknt vn de verticle luchtstroomjloezie. j Verticle luchtstroomjloezie k Anduidingspneel l Infrrood-signlontvnger m Afstndsbediening n Plsm-puur filter m e f c g d i h n k l j NAMEN EN FUNCTIES VAN AANDUIDINGEN EN KNOPPEN OP HET BINNENAPPARAAT Anduidingspneel De werkingsstnden worden hieronder getoond. RESET hersteltoets b FILTER lmpje (ornje) c TIMER schkelkloklmpje (geel) d PURE zuiveringslmpje (bluw) e OPERATION werkingslmpje (groen) De werkingslmpjes knipperen snel (5 ml per seconde) wnneer er een beveiligingsfunctie in werking is getreden. f S.CLEAN reinigingslmpje (groen) Wnneer het pprt uitschkelt n 10 of meer minuten werking in de koel- of droogstnd, strt utomtisch de reinigingsfunctie en dn licht het S.CLEAN lmpje in het nduidingspneel vn het pprt op. RESET hersteltoets De RESET toets heeft de volgende twee functies. Terugstelfunctie Gebruik deze wnneer het (ornje) FILTER lmpje brndt. ( zie pgin 21.) Tijdelijke bedieningsfunctie Gebruik deze wnneer u de fstndsbediening niet kn vinden, of wnneer de btterijen drvn leeg zijn. ( zie pgin 19.) b c d e f NL 4

7 DE AFSTANDSBEDIENING EN HAAR FUNCTIES Infrrood-signlzender Voor zenden vn signlen nr het binnenpprt. b toets Druk op deze toets om de werking te strten. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) Druk nogmls op de toets om de zuivering te stoppen. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) Als het binnenpprt geen ontvngsttoon lt horen, drukt u dn nogmls op de toets. c Functiekeuzetoets (MODE) Druk op deze toets om een functie te kiezen. Telkens wnneer u op de toets drukt, verndert de functie, te beginnen bij A: utomtische omschkelfunctie, : KOELEN, : DROGEN, : VERWARMEN (lleen de modellen met een wrmtepomp), : ALLEEN VENTILATOR (enkel voor de lleen-koelende modellen) en dn terug nr A. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) d Tempertuurtoets ( TEMP) e f g h.. De tempertuurinstelling wordt verhoogd tot 30 C....De tempertuurinstelling wordt verminderd tot 17 C. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) Ventiltorsnelheidstoets (FAN) Druk op deze toets om de ventiltorsnelheid te kiezen. Wnneer u instelt op AUTO, wordt de ventiltorsnelheid utomtisch ngepst n de kmertempertuur. U kunt de ventiltorsnelheid ook hndmtig kiezen uit vijf beschikbre stnden. (LAAG, LAAG+, MIDDEN, MIDDEN+, HOOG ) (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) Automtische jloezie-zwenktoets (SWING) Druk op deze toets om de jloezie te lten zwenken. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) Druk nogmls op de toets om het zwenken vn de jloezie te stoppen. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) ( zie pgin 16.) Vste jloezie-insteltoets (FIX) Druk op deze toets om de richting vn de luchtstroom vst in te stellen. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) ( zie pgin 16.) Inschkeltimertoets (ON) Druk op deze toets voor npssen vn de kloktijd en de tijd voor de ON inschkeltimer. Om de tijd vooruit te zetten, drukt u op de ON ON toets. Om de tijd terug te zetten, drukt u op de ON ON toets. i knt vn de knt vn de Uitschkeltimertoets (OFF) Gebruik deze toets voor het instellen vn de OFF uitschkeltimer. Om de tijd vooruit te zetten, drukt u op de OFF OFF toets. Om de tijd terug te zetten, drukt u op de knt vn de knt vn de OFF OFF toets. j Opslgtoets (SET) Druk op deze toets om de tijdinstellingen vst te leggen. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) k Annuleertoets (CLR) Druk op deze toets om de ON inschkeltimer en de OFF uitschkeltimer f te zetten. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) l m n o p q r Hoog-vermogen toets (Hi POWER) Druk op deze toets om de werking met hoog vermogen te strten. ( zie pgin 18.) Geheugentoets (MEMO) Druk op deze toets ls voorbereiding voor het opsln vn de instellingen. Houd de toets 3 seconden of lnger ingedrukt voor het vstleggen vn de instellingen die de fstndsbediening toont, totdt het teken verschijnt. ( zie pgin 15.) Automtische werkingstoets (AUTO) Druk op deze toets om de irconditioner utomtisch te lten werken. (Er klinkt een pieptoon om de ontvngst te bevestigen.) ( zie pgin 18.) Sluimerfunctietoets (SLEEP MODE) Druk op deze toets om de sluimerfunctie in te schkelen. ( zie pgin 18.) Mijn comfort-toets (MY COMFORT) Druk op deze toets om de irconditioner te lten werken volgens de instellingen die zijn vstgelegd met behulp vn de MEMO toets. ( zie pgin 15.) Zuiveringstoets (PURE) Druk op deze toets om de elektrische luchtzuivering te strten. Druk nogmls op de toets om de zuivering te stoppen. Uitschkeltimertoets (OFF) Druk op deze toets om de uitschkeltimer te strten. U kunt de tijdsduur voor het uitschkelen kiezen uit vier instellingen (1 uur, 3, 5 of 9 uren). q d c b l g f k h n p o m e r j i 5 NL

8 NAMEN EN FUNCTIES VAN AANDUIDINGEN OP DE AFSTANDSBEDIENING Uitleesvenster Alle nduidingen, behlve die voor de juiste tijd, zijn n te geven door indrukken vn de toets. Verzendingsteken Dit verzendingsteken ( ) geeft n wnneer de signlen vn de fstndsbediening worden doorgegeven n het binnenpprt. b Functie-nduiding Deze toont de op dt moment ingeschkelde functie. Wrmtepomp-modellen c d b hj (AUTO: Automtische werking, A: Automtische functiewisseling, : KOELEN, : DROGEN, : VERWARMEN) Alleen-koelende modellen (AUTO: Automtische werking, A: Automtische functiewisseling, : KOELEN, : DROGEN, : ALLEEN VENTILEREN) c Tempertuur-nduiding Deze geeft de tempertuurinstelling n (vn 17 C tot 30 C). d Zuiveringsnduiding (PURE) Deze geeft n dt de elektrische zuivering in werking is. e Ventiltorsnelheidsnduiding (FAN) Deze toont de gekozen ventiltorsnelheid. Er kn AUTO worden ngegeven of een vn de vijf ventiltorsnelheden (LAAG, LAAG+, MIDDEN, MIDDEN+ of HOOG ) Geeft AUTO n wnneer de werkingsstnd is ingesteld op AUTO of op DROGEN. f TIMER-nduiding en gewone tijdsnduiding Hier wordt de juiste tijd ngegeven of de tijd die is gekozen voor de timer. Norml wordt de juiste tijd ngegeven, behlve wnneer de TIMER is ingeschkeld. g Hoog-vermogen nduiding (Hi POWER) Deze geeft n wnneer de werking met HOOG VERMOGEN strt. Druk op de Hi POWER toets om de hoog-vermogen werking te strten en druk nogmls om die te stoppen. h Geheugennduiding (MEMORY) Deze knippert 3 seconden lng wnneer u tijdens de werking op de MEMO toets drukt. De Druk op een willekeurige ndere toets om de nduiding te lten verdwijnen. i Sluimerfunctie-nduiding (SLEEP MODE) Deze licht op wnneer de SLUIMERFUNCTIE is ingeschkeld. nduiding wordt getoond wnneer u de toets 3 seconden of lnger ingedrukt houdt terwijl het teken knippert. Druk op de SLEEP MODE toets om de sluimerfunctie in te schkelen en druk nogmls om die weer uit te schkelen. j A, B omschkel-nduiding voor de fstndsbediening Wnneer de fstndsbediening-omschkelfunctie is ingesteld, verschijnt er "B" op het schermpje vn de fstndsbediening. (Wnneer de fstndsbediening is ingesteld op "A", wordt er bij dit punt niets ngegeven.) Afstndsbediening-omschkelfunctie Als er in dezelfde of ngrenzende kmers twee binnenpprten zijn geïnstlleerd, kunnen beide pprten tegelijk strten en stoppen bij gebruik vn de fstndsbediening. Om dt te vermijden, kunt u de omschkelfunctie instellen, zodt elk pprt lleen te bedienen is met de bijbehorende fstndsbediening. Voor gebruik vn deze fstndsbediening-omschkelfunctie neemt u contct op met uw leverncier of de instllteur vn de irconditioner. VOORBEREIDINGEN EN CONTROLEPUNTEN VOOR GEBRUIK Btterijen in de fstndsbediening pltsen Verwijder het deksel en leg de btterijen in het vkje. b Druk op de RESET toets. De kloktijd-nduiding gt knipperen. Voor indrukken vn de RESET toets gebruikt u een spits voorwerp. c Breng het deksel weer n. Verwijderen vn de btterijen Verwijder het deksel en neem de btterijen er uit. b Breng het deksel weer n. * Lever de btterijen in volgens de pltselijk geldende voorschriften. b i g e f In de fbeelding worden voor de duidelijkheid lle lmpjes getoond. Tijdens de werking toont de fstndsbediening lleen de op dt moment relevnte lmpjes. NL 6

9 Btterijen Als vervngende btterijen gebruikt u twee nieuwe btterijen (AAA-formt). Bij norml gebruik zl een stel btterijen ongeveer een jr lng meegn. Vervng de btterijen wnneer het binnenpprt geen bedieningspieptoon meer lt horen of ls de irconditioner niet meer op de fstndsbediening regeert. Als u de fstndsbediening een mnd of lnger niet gebruikt, kunt u beter de btterijen er uit verwijderen, om schde door eventuele btterijlekkge te voorkomen. Druk de zijknten in en schuif het deksel er f. Vervngen vn de btterijen Let op dt u de btterijen met de (+) en de ( ) polen in de juiste richting pltst. Instellen vn de klok Voordt u de irconditioner in gebruik neemt, stelt u de klok vn de fstndsbediening in op de juiste tijd, volgens de onderstnde nwijzingen. De tijdsnduiding vn de fstndsbediening geeft voortdurend de tijd n, ongecht of de irconditioner is ingeschkeld of niet. Oorspronkelijke instelling Wnneer er btterijen in de fstndsbediening zijn gepltst, geeft de tijdsnduiding knipperend AM 0:00 te zien. ON ON toets Druk op de ON ON toets om de juiste tijd in te stellen. Bij elke druk op de ON toets verspringt de juiste tijd, in stpjes vn een minuut. Bij ingedrukt houden vn de ON toets verndert de tijdsnduiding in stppen vn tien minuten. b SET SET toets Druk op de SET SET toets. De huidige tijd wordt ngegeven en de klok gt lopen. b Gelijkzetten vn de klok CLOCK toets Druk op de CLOCK toets. De kloktijd-nduiding gt knipperen. b ON ON toets Druk op de ON ON toets om de juiste tijd in te stellen. Bij elke druk op de ON toets verspringt de juiste tijd, in stpjes vn een minuut. Bij ingedrukt houden vn de ON toets verndert de tijdsnduiding in stppen vn tien minuten. c SET SET toets Druk op de SET SET toets. De huidige tijd wordt ngegeven en de klok gt lopen. Druk op de CLOCK toets. b c 7 NL

10 Controleer of het luchtfilter en het plsm-puur filter juist zijn ngebrcht Druk het plsm-puur filter n totdt de uitsteeksels (nokken) n beide zijknten volledig in de uitspringen vllen. Als het filter niet goed zit, kn het (ornje) FILTER lmpje gn brnden. Uitsteeksels GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING VOORZICHTIG De irconditioner is niet te bedienen ls er zich een gordijn, deur of nder obstkel in de directe bn vn de fstndsbediening nr het binnenpprt bevindt. Let op dt er geen vloeistof in de fstndsbediening terechtkomt. Zorg dt de fstndsbediening niet wordt blootgesteld n hitte of directe zonnestrling. Als er direct zonlicht op de infrrood-ontvnger vn het binnenpprt vlt, kn de irconditioner niet op de fstndsbediening regeren. Sluit een gordijn e.d. om fel zonlicht op de ontvnger te blokkeren. De fstndsbedieningssignlen kunnen ook niet ltijd goed worden ontvngen ls de ruimte verlicht is met tl-buizen met elektronische strters. Als u tl-verlichting wilt gebruiken, rdpleegt u dn uw leverncier. Wnneer de werking vn ndere elektrische pprtuur wordt gestoord door deze fstndsbediening, verpltst u die pprtuur of rdpleegt u uw leverncier. Plts vn de fstndsbediening Houd de fstndsbediening zo dt de signlen de ontvnger vn het binnenpprt kunnen bereiken (het bereik vn de signlen is ongeveer 7 meter). Wnneer u de timerfunctie inschkelt, zl de fstndsbediening op het door u gekozen tijdstip utomtisch een signl nr het binnenpprt verzenden. Als u de fstndsbediening ergens neerlegt wr de signlen worden belemmerd, kn dt resulteren in een vertrging vn ten hoogste 15 minuten. Afstndsbedieningshouder Instlleren vn de fstndsbedieningshouder Alvorens de fstndsbedieningshouder te instlleren n een wnd of een pilr, dient u te controleren of de signlen vn de fstndsbediening vnf dt punt het binnenpprt wel goed bereiken. Anbrengen en uitnemen vn de fstndsbediening Voor het nbrengen vn de fstndsbediening houdt u die evenwijdig n de fstndsbedieningshouder en schuift u hem er volledig in. Voor het uitnemen vn de fstndsbediening schuift u die omhoog en uit de houder. 7 meter NL 8

11 AUTOMATISCHE WERKING Wnneer u de irconditioner instelt op de AUTO stnd, kiest het pprt utomtisch voor koelen, verwrmen (lleen de modellen met een wrmtepomp) of lleen ventiltie, fhnkelijk vn de kmertempertuur. ( zie pgin 18.) De ventiltorsnelheid en de stnd vn de jloezieën wordt ook utomtisch geregeld. Strten toets Druk op deze toets om de irconditioner te strten. b AUTO toets (AUTO) Druk op de AUTO toets. c Tempertuurtoets ( TEMP) Kies de gewenste tempertuur. Het (groene) OPERATION lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt licht op. De werkingsstnd wordt nu gekozen fhnkelijk vn de kmertempertuur en n ongeveer 3 minuten begint het pprt te werken. Als de AUTO stnd niet het verwchte comfort biedt, kunt u de gewenste instellingen ook hndmtig mken. De ventiltorsnelheid en de stnd vn de jloezieën is nr wens te regelen en de MODE werkingsstnd verndert vn AUTO nr A wnneer u de ventiltorsnelheid en de stnd vn de jloezieën wijzigt. Bovendien wordt de gekozen ventiltorsnelheid ngegeven. Stoppen toets Druk op deze toets om de irconditioner te stoppen. b c AUTOMATISCHE WERKING (AUTOMATISCH OMSCHAKELEN) Wnneer u de irconditioner in de A stnd zet, of overschkelt vnuit de AUTO stnd door keuze vn een ndere instelling, kiest de irconditioner utomtisch voor koelen, verwrmen (lleen de modellen met een wrmtepomp) of lleen ventiltie, fhnkelijk vn de kmertempertuur. ( zie pgin 18.) Strten toets Druk op deze toets om de irconditioner te strten. b Functiekeuzetoets (MODE) Stel in op A. c Tempertuurtoets ( TEMP) Kies de gewenste tempertuur. d Ventiltorsnelheidstoets (FAN) Kies een vn de volgende AUTO stnden: LAAG, LAAG+, MIDDEN, MIDDEN+, HOOG. Het (groene) OPERATION lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt licht op. De werkingsstnd wordt nu gekozen fhnkelijk vn de kmertempertuur en n ongeveer 3 minuten begint het pprt te werken. De tempertuur, de ventiltorsnelheid en de stnd vn de jloezieën is nr wens te regelen. U kunt de gewenste instellingen hndmtig mken. Stoppen toets Druk op deze toets om de irconditioner te stoppen. c b d 9 NL

12 KOELING/VERWARMINGSFUNCTIES Strten toets Druk op deze toets om de irconditioner te strten. b Functiekeuzetoets (MODE) Stel in op KOELEN of VERWARMEN (lleen de modellen met een wrmtepomp). c Tempertuurtoets ( TEMP) Kies de gewenste tempertuur. d Ventiltorsnelheidstoets (FAN) Kies een vn de volgende AUTO stnden: LAAG, LAAG+, MIDDEN, MIDDEN+, HOOG. Het (groene) OPERATION lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt licht op. De werking begint n ongeveer 3 minuten. Stoppen toets Druk op deze toets om de irconditioner te stoppen. De verwrmingsfuncties werken niet bij een model dt lleen toegerust is voor koeling. c b d DROGINGSWERKING Strten toets Druk op deze toets om de irconditioner te strten. b Functiekeuzetoets (MODE) Stel in op DROGEN. c Tempertuurtoets ( TEMP) Kies de gewenste tempertuur. De ventiltorsnelheid wordt dn vst ingesteld op AUTO en de nduiding AUTO licht op. Het (groene) OPERATION lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt licht op en de werking begint n ongeveer 3 minuten. Stoppen toets Druk op deze toets om de irconditioner te stoppen. c b ALLEEN VENTILATORWERKING (lleen voor koeling geschikte modellen) Strten toets Druk op deze toets om de irconditioner te strten. b Functiekeuzetoets (MODE) Stel in op ALLEEN VENTILATOR. c Ventiltorsnelheidstoets (FAN) Kies een vn de volgende AUTO stnden: LAAG, LAAG+, MIDDEN, MIDDEN+, HOOG. Het (groene) OPERATION lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt licht op. De werking strt onmiddellijk. Bij de : ALLEEN VENTILATOR werking wordt de tempertuur niet geregeld. Stoppen toets Druk op deze toets om de irconditioner te stoppen. b c NL 10

13 ZUIVERINGSWERKING Druk op deze toets om de elektrische luchtzuivering te strten. Tijdens de werking vn de irconditioner PURE toets De PURE zuiveringswerking begint n een druk op deze toets. Het (bluwe) PURE lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt licht op. Het plsm-puur filter wordt ingeschkeld. Stoppen met de PURE zuiveringswerking PURE toets De PURE zuiveringswerking stopt n een druk op deze toets. Het (bluwe) PURE lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt dooft. Het plsm-puur filter wordt uitgeschkeld. Om de werking vn de irconditioner tegelijk te stoppen toets De werking vn de irconditioner en de PURE zuivering stoppen beide n een druk op deze toets. Het (groene) OPERATION lmpje en het (bluwe) PURE lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt doven llebei. VOORZICHTIG De volgende keer dt u op de toets drukt, zl de werking beginnen met de combintie vn irconditioner en de PURE zuiveringswerking. Tijdens de gecombineerde irconditioner en PURE zuiveringswerking is het niet mogelijk lleen de werking vn de irconditioner te stoppen. Wnneer de irconditioner gestopt is PURE toets De PURE zuiveringswerking begint n een druk op deze toets. Het (bluwe) PURE lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt licht op. INFORMATION INFORMATIE Tijdens de PURE zuiveringswerking komt er een geringe hoeveelheid ozon vrij, hetgeen u wellicht zult ruiken. Wnneer de luchtstroom op utomtisch stt ingesteld, wisselt die tussen LAAG en MIDDEN+. Er wordt teruggeschkeld nr LAAG wnneer de lucht fdoende gezuiverd is. Tijdens de werking kn de stnd vn de verticle luchtstroomjloezieën vernderen bij lge kmertempertuur. Bij openen vn het luchtinltrooster tijdens de PURE zuivering kn soms het (ornje) FILTER lmpje gn brnden. In dt gevl stopt u eerst met de PURE zuivering (en stopt u de irconditioner ls die ook werkt) en dn sluit u het het luchtinltrooster. Het (ornje) FILTER lmpje gt brnden wnneer er in totl ongeveer 1000 uur lng gebruik is gemkt vn de PURE zuivering. Wnneer dit lmpje gt brnden, reinigt u het plsm-puur filter. ( zie pgin 22.) 11 NL

14 . WERKING MET HOOG VERMOGEN Hoog vermogen (Hi POWER) De Hi POWER functie (voor hoog vermogen) regelt utomtisch de kmertempertuur, de luchtstroom en de werkingsstnd, zodt de kmer s zomers snel wordt gekoeld en s winters snel wordt verwrmd. ( zie pgin 18.) Instellen vn de Hi POWER functie Hi POWER toets Druk op de Hi POWER toets. Op de fstndsbediening licht het Hi POWER teken op. Uitschkelen vn de Hi POWER functie Hi POWER toets Druk weer op de Hi POWER toets. Op de fstndsbediening dooft het Hi POWER teken. VOORZICHTIG De Hi POWER functie kn niet worden ingeschkeld tijdens de DROGEN of de VENTILATOR (lleen voor koeling geschikte modellen). OFF UITSCHAKELTIMER VOOR 1, 3, 5 OF 9 UUR De irconditioner stopt n floop vn de door u gekozen tijdsduur (1, 3, 5 of 9 uur). OFF toets Druk op de OFF toets (tijdens de werking). Dn klinkt er een korte pieptoon en verschijnt de timer-nduiding. De tijd wrn de irconditioner zl stoppen wordt ngegeven op het scherm vn de fstndsbediening (1H: vnf dt moment ongeveer 1 uur lter). Druk nogmls op deze toets terwijl er nog 1H wordt ngegeven (ongeveer 3 seconden lng) om door te gn nr de 3H nduiding voor 3 uur, dn nogmls voor 5H of 5 uur en nogmls voor de 9H nduiding voor 9 uur lter uitschkelen. Druk n het kiezen vn de gewenste tijdsduur niet opnieuw op deze toets. (Wnneer de nduiding 1H, 3H enz. dooft, is de uitschkeltimer ingesteld.) b CLR nnuleertoets Druk op de CLR toets om de timer-instelling te nnuleren. De timer-instelling vervlt, mr de irconditioner blijft wel gewoon werken. De OFF uitschkeltimer voor 1, 3, 5 of 9 uur vervlt ook ls u op de OFF toets drukt n het mken vn een instelling. INFORMATION INFORMATIE De reinigingswerking strt wnneer het einde vn de tijdsduur vn 1, 3, 5 of 9 uur voor de OFF uitschkeltimer wordt bereikt. (De reinigingsfunctie werkt niet tijdens gebruik vn de verwrming of de PURE zuivering.) Bij gebruik in combintie met de ON inschkeltimer stelt u eerst de OFF uitschkeltimer voor 1, 3, 5 of 9 uur in en drn de ON inschkeltimer. Bij indrukken vn de OFF toets terwijl de ON (OFF) in/uitschkeltimer is ingesteld, vervlt de ON (OFF) in/uitschkeltimer en wordt lleen de OFF uitschkeltimer voor 1, 3, 5 of 9 uur ingesteld. b NL 12

15 . SCHAKELKLOK-WERKING ON inschkeltimer en OFF uitschkeltimer Instellen vn de ON inschkeltimer ON ON toets Druk op de ON ON toets. Stel de timer in op de gewenste inschkeltijd. Bij elke druk op de ON toets verndert de tijd, in stppen vn tien minuten. Bij ingedrukt houden vn de ON toets verndert de tijdsnduiding in stppen vn een uur. b SET SET toets Druk op de SET SET toets om de timer in te stellen. De ingestelde tijd voor de timer wordt ngegeven en de timer begint te lopen. c CLR CLR nnuleertoets Druk op de CLR CLR toets om de schkelklok-instelling te nnuleren. Instellen vn de OFF uitschkeltimer OFF OFF toets Druk op de OFF OFF toets. Stel de timer in op de gewenste inschkeltijd. Bij elke druk op de OFF toets verndert de tijd, in stpjes vn tien minuten. Bij ingedrukt houden vn de OFF toets verndert de tijdsnduiding in stppen vn een uur. b SET SET toets Druk op de SET SET toets om de timer in te stellen. De ingestelde tijd voor de timer wordt ngegeven en de timer begint te lopen. c CLR CLR nnuleertoets Druk op de CLR CLR toets om de schkelklok-instelling te nnuleren. b c VOORZICHTIG Wnneer u de timerfunctie inschkelt, zl de fstndsbediening op het door u gekozen tijdstip utomtisch een signl nr het binnenpprt verzenden. Drom dient u de plts voor de fstndsbediening zodnig te kiezen dt die het signl onbelemmerd kn doorgeven n het binnenpprt. Als u niet op de SET SET toets drukt binnen 30 seconden n het instellen vn de tijd, komt de instelling te vervllen. Wnneer u de timerfunctie eenml hebt ingesteld, worden de instellingen vstgelegd in de fstndsbediening. Drn zl de irconditioner gn werken met dezelfde instellingen ls wrbij u de ON of OFF toets vn de fstndsbediening indrukte. Het is niet mogelijk de timer in te stellen wnneer de tijdsnduiding knippert. Volg de nwijzingen in de prgrf Instellen vn de klok op pgin 7 om de klok op de juiste tijd gelijk te zetten en stel drn de timer in. 13 NL

16 Gecombineerde timerfuncties (de ON en OFF in- en uitschkeltimers tegelijk gebruiken) OFF uitschkeltimer > ON inschkeltimer (In werking > Stop > In werking) Deze functie is hndig wnneer u de irconditioner utomtisch wilt lten uitschkelen ndt u nr bed gt, om weer in te schkelen voordt u s ochtends opstt, of lter voordt u thuiskomt. Bijvoorbeeld: De irconditioner lten stoppen en de volgende ochtend weer lten strten. Instellen vn de gecombineerde TIMER (1) Druk op de OFF OFF toets om de OFF uitschkeltimer in te stellen. In werking Stop Opnieuw in werking (2) Druk op de ON ON toets om de ON inschkeltimer in te stellen. (3) Druk op de SET SET toets. ON inschkeltimer > OFF uitschkeltimer (Stop > In werking > Stop) Met deze instelling kunt u de irconditioner lten strten voordt u wkker wordt en lten stoppen ndt u de deur uitgt. Bijvoorbeeld: De irconditioner de volgende ochtend lten strten en ook weer lten stoppen. Instellen vn de gecombineerde TIMER (1) Druk op de ON ON toets om de ON inschkeltimer in te stellen. Stop In werking Stop (2) Druk op de OFF OFF toets om de OFF uitschkeltimer in te stellen. (3) Druk op de SET SET toets. Welke vn de ON inschkeltimer of de OFF uitschkeltimer het dichtst bij de huidige tijd is, zl het eerst worden ingeschkeld. Als dezelfde tijd is ingesteld voor de ON inschkeltimer en de OFF uitschkeltimer, zl geen vn beide timerfuncties worden ingeschkeld. Bovendien kn de irconditioner dn stoppen met werken. VOORZICHTIG Ndt u op de SET SET toets drukt, zl ongeveer 3 seconden lter de fstndsbediening het signl nr het binnenpprt verzenden en dn lt het binnenpprt een pieptoon horen. Dgelijkse gecombineerde timerfuncties (de ON en OFF in- en uitschkeltimers elke dg tegelijk gebruiken) Deze functie is hndig wnneer u de beide timerfuncties elke dg op dezelfde tijden wilt blijven gebruiken. Instellen vn de gecombineerde TIMER (1) Druk op de ON ON toets om de ON inschkeltimer in te stellen. (2) Druk op de OFF OFF toets om de OFF uitschkeltimer in te stellen. (3) Druk op de SET SET toets. (4) N stp (3) gt er ongeveer 3 seconden lng een pijlteken ( of ) knipperen. Druk op de SET SET toets terwijl dit teken knippert. Beide pijltjes (, ) blijven zichtbr wnneer de dgelijkse timerfunctie is ingeschkeld. Annuleren vn de timerfunctie Druk op de CLR CLR toets. Tijdsnduiding Tijdens de TIMER functies (ON-OFF, OFF-ON, OFF uitschkeltimer) wordt de gewone juiste tijd niet getoond mr wordt in plts drvn de ingestelde tijd ngegeven. Om dn de juiste tijd te zien, drukt u even kort op de SET toets, dn wordt de juiste tijd ongeveer 3 seconden lng getoond. c b NL 14

17 GEHEUGEN/MIJN COMFORT FUNCTIE Druk op de MEMO toets om een vk gebruikte werkingsstnd vst te leggen, hndig voor regelmtig gebruik. Strt de irconditioner en zet die in de werkingsstnd die u wilt vstleggen voor lter gebruik. Druk op de toets zols hieronder getoond terwijl de irconditioner in werking is. MEMO toets Druk deze toets even kort in ter voorbereiding voor het vstleggen. Alle ngegeven tekens gn nu knipperen, behlve de tijdsnduiding en de werkingsstnd-nduiding. b MEMO toets Houd de MEMO toets 3 seconden of lnger ingedrukt terwijl de nduidingen knipperen. Het teken verschijnt en nu zijn de instellingen vstgelegd. Als u de MEMO toets niet binnen 3 seconden indrukt of ls u op een ndere toets drukt, vervlt de MEMORY geheugeninstelling. De functies die u kunt vstleggen met de MEMO toets omvtten de MODE werkingsstnd, de tempertuur, de FAN ventiltor, de TIMER en de Hi POWER stnd. b De irconditioner lten werken met de instellingen die zijn vstgelegd met de MEMO toets. Mijn comfort-toets (MY COMFORT) Druk op de MY COMFORT toets. De instellingen die zijn vstgelegd met de MEMO toets worden getoond en de irconditioner gt werken volgens die instellingen. (A): Bij indrukken vn de MY COMFORT toets terwijl de werking gestopt is Het (groene) OPERATION lmpje in het nduidingspneel vn het binnenpprt licht op en de werking begint n ongeveer 3 minuten. (B): Bij indrukken vn de MY COMFORT toets tijdens de werking De werkingsstnd wordt overgeschkeld nr de instellingen die zijn vstgelegd met de MEMO toets. Oorspronkelijke instelling: MODE werkingsstnd : AUTO Tempertuur : NL

18 AFSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING Stel de luchtstroomrichting nr behoren in. Als dit wordt ngelten, bestt de kns op ongelijkmtige temperturen in de kmer, hetgeen oncomfortbel kn zijn. Regel de verticle luchtstroom met de fstndsbediening. Stel de horizontle luchtstroom hndmtig in. Regelen vn de verticle luchtstroom De irconditioner zl de verticle luchtstroom utomtisch npssen n de omstndigheden wnneer er is gekozen voor de AUTO of A werkingsstnd. Instellen vn een gekozen luchtstroomrichting Regel deze functie terwijl de irconditioner werkt. FIX toets Druk kort op de FIX toets vn de fstndsbediening of houd die lnger ingedrukt om de jloezieën in de gewenste stnd te zetten. Verstel de richting vn de verticle luchtstroomjloezie binnen het ngegeven bereik. Drn zl bij de verdere bediening de verticle luchtstroom utomtisch worden ingesteld op de richting die u voor de jloezie hebt gekozen met de FIX toets. Automtisch lten zwenken vn de luchtstroomrichting Regel deze functie terwijl de irconditioner werkt. SWING toets Druk op de SWING toets vn de fstndsbediening. Om deze functie te stoppen, drukt u op de SWING toets. Om de zwenkrichting te wijzigen, drukt u op de FIX toets. VOORZICHTIG De FIX en SWING toetsen zullen niet werken wnneer de irconditioner niet in werking is (dus ook niet wnneer de ON inschkel-timer is ingesteld). Lt de irconditioner niet lng chtereen werken met de luchtstroom omlg gericht tijdens de koeling of de drogingswerking. Anders kn er vocht condenseren op het oppervlk vn de verticle luchtstroomjloezie, zodt er wter vnf druipt. Probeer niet om de verticle luchtstroomjloezie hndmtig te verstellen. Gebruik drvoor ltijd de FIX toets. Als u de jloezie met de hnd verpltst, kn die lter blokkeren of onjuist werken. Als de jloezie niet goed werkt, stopt u de irconditioner en strt u die opnieuw. Wnneer u de irconditioner n het stoppen onmiddellijk opnieuw strt, kn de verticle luchtstroomjloezie de eerste 10 seconden lng nog niet bewegen. Regelen vn de horizontle luchtstroom Voorbereiding: Pk de hendel vn de horizontle luchtstroomjloezie vst en verstel die totdt de luchtstroom nr wens is. U kunt de luchtstroom n de linker- en rechterknt vn de roosters fstellen. NL 16

19 AUTOMATISCH HERSTARTEN VAN DE WERKING De irconditioner is voorzien vn een utomtische herstrtfunctie die zorgt dt de irconditioner n een stroomonderbreking opnieuw kn strten met dezelfde werkingsinstellingen zonder gebruik vn de fstndsbediening. De werking wordt zonder wrschuwing hervt, 3 minuten n het herstel vn de stroomtoevoer. INFORMATION INFORMATIE Het AUTOMATISCH HERSTARTEN VAN DE WERKING is bij flevering vnf de fbriek nog niet ingeschkeld, dus om deze functie te gebruiken, zult u die zelf moeten inschkelen. INSTELLING VOOR AUTOMATISCH HERSTARTEN Om de utomtische herstrtfunctie in te stellen, gt u ls volgt te werk: Zorg dt de stroomvoorziening vn het pprt is ingeschkeld. Deze functie is niet in te schkelen zolng het pprt geen stroom krijgt. Om de utomtische herstrtfunctie in te schkelen, houdt u de RESET toets 3 seconden lng ingedrukt. Wnneer de irconditioner het commndo ontvngt, klinken er 3 pieptonen. Nu kn het systeem utomtisch opnieuw strten. De utomtische herstrtfunctie is ingeschkeld. (1) Wnneer de irconditioner in de ruststnd stt (dus niet in werking is). Houd de RESET toets 3 seconden of lnger ingedrukt. De irconditioner treedt in werking. Het groene lmpje licht op. N ongeveer 3 seconden lt de irconditioner 3 pieptonen horen. Het groene lmpje knippert 5 seconden lng. De irconditioner werkt nu. RESET hersteltoets Als u de irconditioner op dt moment niet wilt gebruiken, drukt u nogmls op de RESET toets of schkelt u de irconditioner uit met de fstndsbediening. (2) Wnneer de irconditioner werkt. Houd de RESET toets 3 seconden of lnger ingedrukt. De irconditioner wordt uitgeschkeld. Het groene lmpje dooft. 3 seconden n het indrukken vn de toets lt de irconditioner 3 pieptonen horen. Het groene lmpje knippert 5 seconden lng. De irconditioner stopt. Als u de irconditioner op dt moment niet wilt lten stoppen, schkelt u de irconditioner dn weer in met de fstndsbediening. Tijdens de dropvolgende werking blijft het groene lmpje brnden. De utomtische herstrtfunctie zl geen commndo s ccepteren ls de timerfunctie is ingeschkeld vi de fstndsbediening. N het herstrten vn de irconditioner met de AUTOMATISCHE HERSTARTFUNCTIE zl de zwenkbeweging (AUTO) vn de jloezieën weer beginnen. ANNULEREN VAN DE AUTOMATISCHE HERSTARTFUNCTIE Voor het nnuleren vn de utomtische herstrtfunctie gt u ls volgt te werk: Herhl de instelprocedure. Wnneer de irconditioner het commndo ontvngt, klinken er 3 pieptonen. De irconditioner moet nu hndmtig met de fstndsbediening opnieuw worden gestrt ndt de hoofdstroomvoorziening is uitgeschkeld. De utomtische herstrt-instelling is gennuleerd. (1) Wnneer de irconditioner in de ruststnd stt (dus niet in werking is). Houd de RESET toets 3 seconden of lnger ingedrukt. De irconditioner treedt in werking. Het groene lmpje gt brnden. N ongeveer 3 seconden lt de irconditioner 3 pieptonen horen. De irconditioner werkt nu. Als u de irconditioner op dt moment niet wilt gebruiken, drukt u nogmls op de RESET toets of schkelt u de irconditioner uit met de fstndsbediening. (2) Wnneer de irconditioner werkt. Houd de RESET toets 3 seconden of lnger ingedrukt. De irconditioner wordt uitgeschkeld. Het groene lmpje dooft. N ongeveer 3 seconden lt de irconditioner 3 pieptonen horen. De irconditioner stopt. RESET hersteltoets Als u de irconditioner op dt moment niet wilt lten stoppen, schkelt u de irconditioner dn weer in met de fstndsbediening. Tijdens het drop volgende gebruik zl het groene lmpje weer brnden. 17 NL

20 HOE DE AIRCONDITIONER WERKT Automtische werking Zols getoond in fbeeldingen 1 en 2, kiest de Automtische werking de geschikte werkingsstnd op bsis vn de kmertempertuurgegevens (T) n het inschkelen. Wrmtepomp-modellen Kmertempertuur bij het begin vn de werking of n het opnieuw kiezen Kmertempertuur Kmertempertuur Alleen-koelende modellen Kmertempertuur bij het begin vn de werking of n het opnieuw kiezen Ingestelde tempertuur +1 Ingestelde tempertuur Ingestelde tempertuur -1 Koelwerking Ingestelde tempertuur +1 Ingestelde tempertuur Koelwerking Alleen ventiltorwerking Verwrmingsfunctie Alleen ventiltorwerking Afbeelding 1 Afbeelding 2 De werkingsstnd wordt opnieuw gekozen ndt de compressor 15 minuten lng gestopt is. Hi POWER werkingsstnd Wnneer u op de Hi POWER toets drukt tijdens de koeling, verwrming of de A werkingsstnd, zl de irconditioner de volgende werking strten. Koelwerking De koelwerking wordt uitgevoerd op 1 C lger dn de tempertuurinstelling. Bovendien wordt de ventiltorsnelheid op hoog* ingesteld. * Het geluid zwelt n, fhnkelijk vn de ventiltorsnelheid. Verwrmingswerking (modellen met wrmtepomp) De verwrmingswerking wordt uitgevoerd op 2 C hoger dn de tempertuurinstelling. De ventiltorsnelheid wordt utomtisch omgeschkeld, fhnkelijk vn de werkingstoestnd. SLUIMERFUNCTIE De irconditioner regelt utomtisch de kmertempertuur, de luchtstroom en het geluidsniveu, om 's zomers l te sterke koeling te voorkomen en 's winters de kmer comfortbel wrm te houden. INFORMATION INFORMATIE Het vermogen en het geluidsniveu zijn verminderd tijdens de sluimerfunctie, zodt de kns bestt op onvoldoende koeling (of verwrming, voor de modellen met wrmtepomp) ls de sluimerfunctie lng chtereen wordt gebruikt. De sluimerfunctie is niet te gebruiken tijdens de droging, de PURE zuivering (onfhnkelijke werking) of gebruik vn lleen de ventiltor (modellen met lleen koelwerking). (De PURE zuivering (onfhnkelijke werking) wordt ingeschkeld wnneer u op de PURE toets drukt terwijl de irconditioning gestopt is, om lleen de PURE luchtzuivering uit te voeren. Op dt moment zl de irconditioning niet werken.) Als tijdens de sluimerfunctie de FAN toets wordt ingedrukt, wordt de sluimerfunctie gennuleerd. De sluimerfunctie is geen timerfunctie. Drogingswerking ( ) Bij de drogingswerking wordt utomtisch de koeling en droging geregeld op bsis vn het verschil tussen de tempertuurinstelling en de feitelijke kmertempertuur. De ventiltorsnelheidsnduiding toont AUTO en de lge snelheid wordt gebruikt. NL 18

21 TIPS VOOR ECONOMISCHE BEDIENING Kmertempertuur op comfortbel niveu houden De luchtfilters reinigen Verstopte luchtfilters belemmeren de werking vn de irconditioner. Om de twee weken reinigen. Open nooit meer deuren en rmen dn noodzkelijk Om te zorgen dt de koele of juist wrme lucht in de kmer niet ontsnpt, kunt u beter niet meer deuren of rmen openen dn noodzkelijk. Gordijnen voor de rmen Tijdens de koelwerking sluit u de gordijnen om direct zonlicht te blokkeren. Tijdens het verwrmen sluit u de gordijnen om de wrmte niet te lten ontsnppen. Effectief gebruik vn de timer Stel de timer in op de gewenste inschkeltijd. Zorg voor een gelijkmtige luchtcircultie in de kmer Regel de luchtstroomrichting voor een gelijkmtige luchtcircultie in de kmer. Reinigen.u.b. Sluiten.u.b. Omhoog blzen Koele droge lucht Wrme lucht Omlg blzen Kil Regelen Effectief gebruik vn de timer Luchtstroom regelen TIJDELIJKE WERKING Tijdelijke bedieningsfunctie Deze functie dient om het pprt te bedienen wnneer de fstndsbediening zoek is of de btterijen leeg zijn. Druk op de RESET toets om de utomtische werking (AUTO) te strten. Wnneer de tijdelijke bedieningsfunctie is ingeschkeld, zl het pprt niet regeren op de fstndsbediening. Houd de toets 10 seconden lng ingedrukt om de koelingsfunctie te strten. De fstndsbediening is niet te vinden. Er is voorzien in een tijdelijke bedieningsfunctie! REINIGINGSWERKING Reinigingsfunctie Deze functie dient om het inwendige vn de irconditioning droog te mken, ter voorkoming vn schimmelgroei e.d. binnenin de irconditioner. Wnneer het pprt uitschkelt n 10 of meer minuten werking in de koel- of droogstnd, strt utomtisch de reinigingsfunctie en dn licht het S.CLEAN lmpje in het nduidingspneel vn het pprt op. Totle duur vn het reinigingsprogrmm Het reinigingsprogrmm kn 4 uur duren ls het pprt tien minuten of lnger in de koeling- of drogingsstnd heeft gewerkt. Betreffende de reinigingswerking De reinigingswerking is niet bedoeld om de kmer schoner te mken en kn ook niet het l nwezige stof of schimmel uit de irconditioner verwijderen. Tijdens de werking kn zich een weinig ijs fzetten: dit is norml en duidt niet op storing in de werking. De verticle luchtstroomjloezieën gn ietwt open. Als een in gng zijnde reinigingswerking wordt onderbroken, zl de reiniging minder doeltreffend zijn. Om de reinigingswerking tussentijds te onderbreken, drukt u tijdens het reinigen tweeml op de toets. 19 NL

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DEL PROPIETARIO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL DO UTILIZADOR GEBRUIKSAANWIJZING ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ENGLISH FRANÇAIS AIR CONDITIONER

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. www.piggio.com V.leR.Piggio,25-56025 PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift Beknopte geruiksnwijzing Gllery 40 FB DECS nr 0648 Beker lift fout Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Beker verhindert de eweging vn de Schkel mchine UIT en

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Ipad APPLICATIES. Benodigde applicaties op het scherm: Beste ipad gebruiker,

Ipad APPLICATIES. Benodigde applicaties op het scherm: Beste ipad gebruiker, Ipd APPLICATIES Beste ipd gebruiker, Hierbij een hndleiding om efficiënt met de pplicties op uw ipd om te gn. Veel succes ermee! Benodigde pplicties op het scherm: App-store= App-winkel= Plts wr u pplicties

Nadere informatie

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASH 8- LBAJ (RIY) CODE: AR-JW STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

S-Class Integration Deluxe

S-Class Integration Deluxe S-Clss Integrtion Deluxe Montgehndleiding S 190M50 Integrtion Deluxe S 195M50 Integrtion Deluxe S 190P50 Integrtion Deluxe S 195P50 Integrtion Deluxe www.centrosolr.be www.centrosolr.nl Inhoud 1 Anwijzingen

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht

Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht 2.1 Licht en zicht A1 Het voorwerp weerktst licht dt drn in je oog terechtkomt. b Nee, de mn is geen lichtbron. De mn zendt zelf geen licht uit,

Nadere informatie

Automatische ontluchters

Automatische ontluchters Automtische ontluchters OUR EUROPEAN PRESENCE 2 AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS s r e t r u q d e H s e l d s n g n i r u t c f u n M g n i r u t c f u n M s e l S INHOUD MINIVENT MV 4 3 MINIVENT MV-R 4 DUOVENT

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershndleiding Gebruikte Symbolen en Tekens Veiligheidssymbolen De documenttie en de projector gebruiken grfische symbolen om te tonen hoe u de projector veilig kunt gebruiken. Leer en respecteer

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BIJLAGE Geomputeriseerde nimhinehine Bedieningshndleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES m ij het geruik vn deze mhine ltijd

Nadere informatie

Documentcamera Gebruikershandleiding

Documentcamera Gebruikershandleiding Documentcmer Gebruikershndleiding Belngrijke veiligheidsinstructies Lees deze Gebruikershndleiding en houd u n lle veiligheidsinstructies voor uw documentcmer. Bewr deze hndleiding goed. Wrschuwing Let

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Tandem Tablet Holder for Microsoft Surface

Tandem Tablet Holder for Microsoft Surface Benutzerhnduch Tndem Tlet Holder for Microsoft Surfce De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio - Espñol Mnuel de l utilisteur

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Welkom n boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belngrijk om ervoor te zorgen dt uw Mercury-product met optimle efficiëntie werkt, voor mximle prestties en energiebespring. De bijgevoegde Eigenrsregistrtiekrt

Nadere informatie

Puntenslijper-robot. Stuklijst. Afmetingen (mm)

Puntenslijper-robot. Stuklijst. Afmetingen (mm) 108.535 Puntenslijper-robot Stuklijst Antl Afmetingen (mm) Houten blokje 1 50x50x50 Houten blokje 1 40x40x40 Houten ltje 1 250x15x15 Multiplex 1 200x200x4 Dubbele puntenslijper 1 25x25x15 Ktrolwiel, met

Nadere informatie

Montagehandleiding vlieringtrappen, 3-delig, type 1300 / 4300

Montagehandleiding vlieringtrappen, 3-delig, type 1300 / 4300 Belngrijk Zorgvuldig lezen! - bewr deze montgehndleiding bij de vlieringtrp voor lter gebruik. - lees deze montge hndleiding ndchtig door én bestudeer de sticker op de vlieringtrp, lvorens de vlieringtrp

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life INSTALLATIEGIDS VOOR SUPER LONG LIFE T L - V E R L I C H T I N G Voor lle soorten TL-buizen vn Super Long Life I n h o u d Pgin 2 Algemene informtie 3 TL-productoverzicht 4 Super Long Life specificties

Nadere informatie

RAPPORT DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET

RAPPORT DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET 1 RAPPORT DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET ANNEX C. STAPPENPLANNEN Nele Cstelein Mrie Mertens Sofie Vndenbroucke Jsmien De Smedt 2 Stppenplnnen Het bekijken vn een filmpje 7 1. Filmpjes

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exmen VWO 2012 tijdvk 1 woensdg 16 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit exmen hoort een uitwerkbijlge. Dit exmen bestt uit 17 vrgen. Voor dit exmen zijn mximl 78 punten te behlen. Voor elk vrgnummer

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be. Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be. Gebruikershandleiding Gebruikershndleiding Gebruikte Symbolen en Tekens Veiligheidssymbolen De documenttie en de projector gebruiken grfische symbolen om te tonen hoe u de projector veilig kunt gebruiken. Leer en respecteer

Nadere informatie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie Als de CE mrkering in de linker benedenhoek vn het serienummerpltje vn de buitenboordmotor stt, is het volgende vn toepssing: Deze buitenboordmotor die door Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA of

Nadere informatie

CR143-RG58A

CR143-RG58A Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten, kunnen specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving. Raadpleeg de verkoopafdeling of de fabrikant voor details. CR143-RG58A 202055091498

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershndleiding 00 Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer gebruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en gebruik

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Handleiding & Onderhoud:

Handleiding & Onderhoud: Hndleiding & Onderhoud: CE certifict Inhoudsopgve Blz 2. 1: Veiligheidsvoorschriften. 2: Algemene richtlijnen. 3: Onderhoud mchine. 4: Storingen en reprtie. 5: Lijst vn de onderdelen. (foto 1) 6: Montge

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER TK-T200

ELEKTRONISCH KASREGISTER TK-T200 LKTRONISCH KASRGISTR TK-T200 THANK YOU YOUR RCIPT CALL AGAIN! HAMBURGR COFF FRNCH- FRID SANDWICH IC CRAM u NL V.K. GBRUIKRSHANDLIDING Voorzorgsmtregelen Lees voor de juiste en veilige bediening vn dit

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

K4 Relativiteitstheorie

K4 Relativiteitstheorie K4 Reltiviteitstheorie Ruimtetijd vwo Uitwerkingen bsisboek K4. INTRODUCTIE 2 3 De golflengte vn rdiostrling is groter dn die vn liht. b Uit λ f volgt dt de frequentie vn de fotonen vn rdiostrling lger

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Controleerbare Keerkleppen EA

Controleerbare Keerkleppen EA NIEUW CC 55.1 DN 25 Controleerbre pen EA EA De EA keerkleppen met ftp- en controlemogelijkheid zijn onmisbre ppendges ter bescherming vn de veiligheid vn drinkwter en voldoen n de strengste drvoor bestnde

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES Met de Innergy Troubleshooter kunt u de verschillende functies vn een Gzelle Innergy stp voor stp controleren. Deze hndleiding beschrijft de verschillende controlestppen.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706 eng de nl nederlnds english deutsh frnçis fr espñol es itlino it português pt prtnumer Z50093 userguide ugoo meleon prt 1 eu - rv02 280706 nederlnds 1 nl Copyright 2005 Bugoo Interntionl BV. De informtie

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie