Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set"

Transcriptie

1 Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT

2 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n mterilen en ntuurkundige vershijnselen, zols liht, geluid, elektriiteit, krht, mgnetisme en tempertuur. Gigo heeft een 3-tl sets speil voor dit onderwerp, wrij de leerlingen op een veilige mnier lle omponenten vn elektriiteit leren kennen. Het ouwen vn stroomkringen gt in zo n kort mogelijk tijd, zodt er zo veel mogelijk tijd kn worden esteed n het leer moment. Alle elementen kunnen steeds weer geruikt worden, zodt er niet iedere keer nieuwe onderdelen gekoht hoeven te worden. Er wordt veilig met lgstroom gewerkt met mximl 2 AA tterijen. De volgende onderwerpen worden ehndeld: Symolen elektriiteit/stroomkring. Stroomgeleiding: wt geleid stroom wel en wt niet. Seriële stroomkring: 1 of 2 lmpen in lijn veronden met de tterij. Btterijen serieel: meer stroom, verdueling Voltge. Btterijen prllel: Gelijklijvende Voltge. Prllelle stroomkring: 2 lmpen n elkr gekoppeld of eide diret n de tterij. Geruik vn een motor. Experimenteren met stroomkringen. De vrg die u ls leerkrht kunt stellen is: Wt geeurt er en kun je dit verklren. Kun je in jouw omgeving iets edenken dt zo werkt? Geef kinderen v. een opdrht: Zoek op internet nr onderwerpen ls stroom, stroomgeleiding, hoe wordt stroom gemkt enz. ls onderzoeksvrg Hierdoor worden de leerlingen uitgedgd n te denken over stroom en de toepssing in de direte omgeving. De kleuren vn de vershillende onderdelen in de vershillende sets kunnen vriëren vn trnsprnt nr de kleuren zols ij de vooreelden, mr vershillen niet in funtie. Deze Gigo sets zijn enkele vn de vele tehnieksets uit het PMOT progrmm. Voor het hele PMOT ssortiment zie PMOT Torenstrt BN Sheemd tel fx e-mil Alle rehten voorehouden. Niets uit deze uitgve mg worden verveelvoudigd, opgeslgen in een geutomtiseerd gegevensestnd of openr gemkt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronish, mehnish door fotokopieën, opnmen of ndere mnier, zonder voorfgnde shriftelijke toestemming vn PMOT PMOT

3 Antwoorden Opdrht 1 d e Ik zie: onderdelen 2 grondplten 2 verindingsstukjes 1 tterij 1 rode drd/drden 2 zwrte drd/drden 1 lmpje(s) De lmp rndt/rndt niet. De losse onderdelen vormen smen een gesloten/open kring. De lmp rndt/rndt niet. De losse onderdelen vormen smen een gesloten/open kring. Opdrht 2 Met een potlood ertussen rndt de lmp wel/niet. Let op! Het ntwoord kn hier eide zijn. Als de leerling de stroomkring vi het hout vn het potlood proeert te sluiten, dn lukt dit niet en rndt de lmp niet. Mr ls de leerling ehter de stroomkring proeert te sluiten vi de stift, dn lukt dit wel en rndt de lmp. Met de shr ertussen rndt de lmp wel/niet. Opdrht 3 Geleiders Isoltoren fietssleuteltje ppier Opdrht 4 - PMOT

4 Opdrht 5 Ik zie: 1 Stroomron of spnningsron 2 4 geleiders of stroomdrden 3 2 lmpjes 4 1 shkelr Opdrht 6 Met een shkelr kn ik de stroomkring sluiten of open mken en de lmp n en uit zetten. Opdrht 7 nee minder fel De elektriiteit verdeeld zih over de twee lmpjes Opdrht 8 even fel feller feller d geen Opdrht 9 Lmpjes rnden minder fel ls ik de twee tterijen prllel plts. Opdrht 10 rndt de lmp fel rnden de twee lmpjes minder fel fel minder fel Opdrht 11 niet zo fel feller d niet zo fel Opdrht 12 3 Opdrht 13 rnden meer energie PMOT

5 Opdrht 14 1 Gt de motor hrder drien Brndt het ndere lmpje feller Opdrht 15 Tek 1 Tek 2 Tek 3 PMOT

6 Stroomkringen Opdrht 1 Elektriiteit moet kunnen stromen d e Bekijk de opstelling hiernst. Vul de lijst verder in: Ik zie onderdelen 2 grondplten 2 verindingsstukjes 1 tterij.. rode drd/drden.. zwrte drd/drden.. lmpje(s) Pk de onderdelen die je nodig het en ouw de opstelling n. Hou de rode en zwrte drd niet tegen elkr. Wt zie je? Streep door wt niet goed is: De lmp rndt/rndt niet. De losse onderdelen vormen smen een gesloten/open kring. Druk de rode en de zwrte drd tegen elkr. Wt zie je? Streep door wt fout is: De lmp rndt/rndt niet. De losse onderdelen vormen smen een gesloten/open kring. Wt he je geleerd? Als de stroomkring gesloten is, dn kun je de elektriiteit geruiken. Opdrht 2 Sommige mterilen lten elektriiteit door Pk een potlood en een shr. Houd het potlood tussen de rode en de zwrte drd. Kijk nr de onderstnde feelding. Vul in: Met een potlood ertussen rndt de lmp wel/niet. Doe hetzelfde met de shr.vul in: Met de shr ertussen rndt de lmp wel/niet. Wt he je geleerd? Sommige mterilen lten elektriiteit wel door. Je zegt: Deze mterilen geleiden elektriiteit. Je noemt die mterilen: geleiders Sommige mterilen lten geen elektriiteit door. Je zegt: deze mterilen geleiden elektriiteit niet. Je noemt die mterilen: isoltoren PMOT

7 Opdrht 3 Een mooie lijst Zoek uit welke mterilen elektriiteit geleiden. En welke niet. Vul de lijst in. Geleiders Isoltoren PMOT

8 Symolen Bij het werken met stroom en stroomkringen geruik je symolen. Symolen zijn eenvoudige tekeningen. Deze zijn vn hndig, omdt iedereen weet wr je het over het. Iedereen weet dn hoe je stroomkringen ouwt en wr de onderdelen moeten komen. De onderdelen kunnen zijn: tterijen, lmpen, shkelrs, enz. Deze symolen zijn stndrd en drom door iedereen egrijpr. Opdrht 4 Symolen mken het overzihtelijk Bekijk de Gigo-set en zoek de vershillende onderdelen. Leg die onderdelen op de goede plts in het shem. Nm Foto Symool Stroomron of spnningsron Stroomdrd Shkelr Lmp Motor Opdrht 5 lleml onderdelen Welke onderdelen herken je in dit shem: Ik zie: PMOT

9 Opdrht 6 nu zelf tekenen en uitproeren Teken vn de opstelling het shem. Bouw deze opstelling n. Zet de lmp n en uit. Geruik drvoor de shkelr. Mk onderstnde zin f. Geruik de woorden: stroomkring, open mken, sluiten, lmp n en uitzetten. Met een shkelr kn ik d Hl deze opstelling weer uit elkr. PMOT

10 In serie Opdrht 7 Bouwen en uitproeren Bouw deze opstelling Plts nu een shkelr in de stroomkring. Hoe rndt de lmp nu? Heeft de shkelr invloed op de felheid vn het liht vn de lmp? J/nee Vervng de shkelr door een lmpje. Streep door wt niet goed is. De lmpen rnden feller/minder fel. Hoe komt dt denk je?... PMOT

11 Opdrht 8 Btterijen in een rij Bouw de opstelling die je hiernst ziet. Streep door wt niet goed is: Brnd de lmp feller/even fel/minder fel ls in de vorige opdrht? Plts er een lmpje en een shkelr ij. Hoe rnden de lmpen nu? De lmpjes rnden feller/even fel ls in de vorige opdrht Hl één tterij weg, sluit de stroomkring en vul de onderstnde zin in: Met twee tterijen rnden twee lmpjes. dn met één tterij. d Bouw onderstnde shkeling n en vul het goede ntwoord in. Kies uit: wel, geen. Als ik de tterij vn plts vernder mkt dt. vershil. Wt he je geleerd? Als ik twee lmpjes op één tterij nsluit rnden eide lmpjes minder fel. De elektriiteit uit de tterij wordt verdeeld over de twee lmpjes. Als ik twee tterijen hter elkr zet, rnden de lmpjes feller. De lmpjes stn hter elkr. Je zegt: de 2 lmpjes stn in serie geshkeld. Je kunt ook twee tterijen in serie shkelen. PMOT

12 Prllel Opdrht 9 Nst elkr en op een rij Bouw de opstelling n wrin je 1 lmpje ziet. Doe het lmpje n en uit. Geruik de shkelr. Vernder de opstelling: zet er een lmpje ij. Doe de lmpjes n en uit. Geruik weer de shkelr. Zie je vershil met opdrht 8? Shrijf op welk vershil je ziet.... Opdrht 10 nst elkr en op een rij ndersom Bouw deze opstelling n. Shrijf op wt er geeurt ls je de shkelr geruikt Als er één lmpje rndt, dn... Als de twee lmpjes rnden dn... Je pltst 2 tterijen hter elkr of nst elkr. Wt is het vershil voor de lmpjes? Shrijf op: Zet ik de tterijen hter elkr, dn rnden de 2 lmpjes. Zet ik de tterijen nst elkr, dn rnden de 2 lmpjes.. Wt he je geleerd? Btterijen nst elkr, dn zeg je: de tterijen stn prllel. Stn de tterijen prllel dn rnden twee lmpjes minder fel dn 1 lmp. De lmpjes rnden wel 2 keer zo lng, voordt de tterijen leeg zijn. PMOT

13 Opdrht 11 Vnf een tekening Bouw de opstelling die je hiernst ziet. d Je geruikt 1 tterij. Hoe fel rnden de lmpjes ls de shkelr de stroomkring sluit? Je geruikt 2 tterijen, hter elkr Hoe fel rnden de lmpjes ls de shkelr de stroomkring sluit? Je zet de tterijen nst elkr. Wt zie je? PMOT

14 Opdrht 12 Geen lmp mr een motor Bouw deze opstelling n. Dri n de shkelr. Wt doet de motor. Vul in: De motor drit met de klok mee/tegen de klok in. Hoe kun je de motor de ndere knt op lten drien? Zet een kring om het goede ntwoord: 1 De motor kn mr een knt op drien. 2 Je drit de shkelr om. 3 Je drit de stroomdrden om. Wt he je geleerd? Wil je dt de motor de ndere knt op drit. Je drit de stekkers ij de tterij om. Je verndert de rihting vn de elektriiteit. Opdrht 13 Btterij erij Plts twee tterijen in serie. Shrijf op wt er geeurt met de motor. De motor drit. Hoe komt dt? Twee tterijen geven.. PMOT

15 Eindopdrhten, deel 1 Opdrht 14 Modellen ouwen Bouw deze modellen n en test ze uit. In welk model kun je de motor niet uitzetten met de shkelr? Wt geeurt er in model 2 met de motor ls je de lmpjes uit doet? Wt geeurt er ls je in model 3 een lmpje uitdoet? Teken vn model 3 het shem Model 1 Model 2 Model 3 PMOT

16 Eindopdrhten, deel 2 Opdrht 15 Bouwen vnf een shem Bouw deze stroomkringen n. Druk de shkelr in. Omirkel het goede ntwoord. Tekening 1 d Beide lmpen rnden fel Beide lmpen rnden zwk De innenste lmp rndt De uitenste lmp rndt Tekening 2 d Beide lmpen rnden fel Beide lmpen rnden zwk De innenste lmp rndt De uitenste lmp rndt Tekening 3 d Beide lmpen rnden fel Beide lmpen rnden zwk De innenste lmp rndt De uitenste lmp rndt PMOT

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Web Services Order Center Handleiding

Web Services Order Center Handleiding We Services Order Center Hndleiding 2009 Xerox Corportion. Alle rechten voorehouden. Xerox, het geied vn connectiviteit-ontwerp en lle productnmen die in de pulictie worden genoemd zijn hndelsmerk vn Xerox

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Wiskunde A voor 4/5 havo

Wiskunde A voor 4/5 havo Wiskune A voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie