MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN"

Transcriptie

1 III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende krchten en het (nlytisch) ontbinden vn een krcht in niet-snijdende componenten, evenls bij het uitwendig evenwicht vn krchten, en voor het beplen vn rectiekrchten en rectiemomenten Moment vn een krcht omheen een punt Het moment vn een krcht omheen een punt C is het vectorieel product vn de fstnd vn het punt tot de krcht, en de krcht. is dus een vectoriële grootheid. Dus : () = (3.1) C D 90 E A B Het ngrijpingspunt A vn speelt voor M C () geen rol, vermits een glijdende vector is en dus mg verpltst lngsheen hr werklijn. Immers, voor elk punt op de werklijn vn de krcht (bijvoorbeeld het eindpunt B vn ) geldt : CA = CB + BA zodt CA CB BA en vermits BA op dezelfde werklijn ligt ls is BA = 0, dus : CA CB. Men kn dus prctisch gezien steeds ls de loodrechte fstnd vn punt C tot de werklijn vn de krcht beschouwen.

2 III - 2 De momentvector () heeft volgende kenmerken : - grootte : met de hoek tussen beide vectoren en : () =.. sin. (3.2) Dit kn geschreven worden ls : () = (. sin ), wrbij (. sin ) de loodrechte fstnd CE is vn de werklijn vn krcht tot punt C. Dus zowel voor de momentvector ls voor de grootte vn het moment geldt : het moment vn een krcht omheen een punt C is het product vn de loodrechte fstnd vn het punt C tot de werklijn vn de krcht, met de krcht. Een mt voor de grootte vn het moment vn een krcht ten opzichte vn een punt C is dn ook de oppervlkte vn prllellogrm ABCD. De loodrechte fstnd vn het punt C tot de werklijn vn de krcht noemt men de krchtrm, of kortweg de rm, zodt voor de grootte vn het moment geldt : moment = krcht x rm (3.3) De eenheid wrin de grootte vn een moment wordt uitgedrukt is Nm, of knm, of Nmm... - richting : de momentvector stt loodrecht op het vlk gevormd door de beide vectoren en. Of de pijl vn de momentvector nr boven of nr onder wijst wordt veell ngeduid door de rechterhndregel, wrbij de duim de pijl ngeeft, en de gekromde vingers de rottie vn de krcht omheen het punt ngeven. - zin : deze wordt conventioneel vstgelegd, wrbij elke conventie gelijkwrdig is; eenml een beplde conventie ngenomen, dient men die bij het oplossen vn een vrgstuk vn begin tot einde n te houden; we zullen in deze cursus een moment (en een koppel, zie rt. 3.4) positief rekenen, ls het een linksdriende rottiebeweging veroorzkt (gezien vnuit de pijlpunt). Uit de bepling vn de momentvector volgt dt het moment vn een krcht om een punt gelijk is n nul wnneer de krcht door het punt gt. Wordt de momentvector in bovennzicht getoond, dn is de projectie vn de momentvector een punt en wordt de momentvector ngeduid door een gebogen pijl wrvn de pijlpunt de zin ngeeft volgens dewelke het moment werkt, of door een cirkeltje met een punt. C of nog : C

3 III Moment vn de resultnte vn snijdende krchten - momentenstelling vn Vrignon : moment vn de resultnte vn snijdende krchten omheen een punt Is R de resultnte vn een ntl snijdende krchten 1, 2, 3,..., dn is : R = = 3 i C 1 R 3 2 Het moment vn deze resultnte R omheen het punt C is : (R) = R = ( ) = Het vectorieel product punt C, wruit volgt : (R) = M C ( 1 ) + M C ( 2 ) + M C ( 3 ) +... Dus luidt de momentenstelling vn Vrignon : = (3.11) i is het moment vn de beschouwde krcht i omheen het ( i ) (3.12) Het moment vn de resultnte vn een ntl snijdende krchten omheen een punt is gelijk n de vectoriële som vn de momenten vn deze krchten omheen dtzelfde punt. Voor de projectie-componenten X, Y en Z vn een krcht bekomen we, met = X + Y + Z dus ook : () = M C (X) + M C (Y) + M C (Z) (3.13) zodt geldt : Het moment vn een krcht omheen een punt is gelijk n de vectoriële som vn de momenten vn de projectie-componenten vn de krcht omheen dtzelfde punt.

4 III - 4 Pssen we dit toe op de projectie-componenten R X, R Y, R Z vn de resultnte R vn een ntl snijdende krchten i. R Y R A R X R Z R XZ Met : en : R = RX + RY + RZ i = X i + Yi + Z i en : R X = X i R Y = Y i R Z = Z i is (zie 3.13) : (R) = M C (R X ) + M C (R Y ) + M C (R Z ) en (zie 3.12) : (R X ) = (X i ) (R Y ) = (Y i ) (R Z ) = (Z i ) (3.14) dus : (R) = (X i ) + (Y i ) + (Z i ) (3.15) Vermits de projectie-componenten R X en X i, R Y en Y i, R Z en Z i, op dezelfde ssen gelegen zijn (op resp. x-, y- of z-s), hebben de bijbehorende momentvectoren ook dezelfde werklijn, zodt ook voor de grootte geldt : (R X ) = (X i ) (R Y ) = (Y i ) 3.4. Koppel vn krchten Bepling (R Z ) = (Z i ) (3.16) Onder een koppel vn krchten verstn we een stelsel vn 2 evenwijdige krchten, met dezelfde grootte mr tegengestelde zin. Hoewel de beide krchten gelijk vn grootte en tegengesteld vn zin zijn is er geen evenwicht, mr een rottie. Een lichm wrop (resulterend) een koppel werkt gt dus roteren.

5 III - 5 Het vlk wrin de 2 krchten gelegen zijn wordt het koppelvlk genoemd. Het resulterend moment vn de 2 krchten omheen een willekeurig punt noemt men het moment vn het koppel, of de koppels. Dit moment vn een koppel stelt men meestl voor door de letter M (soms ook door de letter K), en bij vectoriële voorstelling wordt die letter voorzien vn een pijltje. Vectoriële bendering : A M M 1C b c M 2C C B d M M M b c C () MC( cof b ) c b ( ) b ( b) De vector M is het resulterend moment vn de 2 krchten, en heeft dus de eigenschppen vn een moment vn een krcht omheen een punt. Uit dit vectorieel product blijkt : - het moment vn het koppel is onfhnkelijk vn de ligging vn punt C, en is dus gelijk voor elk punt C. - het moment vn het koppel stt loodrecht op het koppelvlk. - het moment vn het koppel heeft een constnte grootte die gegeven wordt door het product d., wrbij d de loodrechte fstnd is tussen de beide krchten vn het koppel. Voor de zin vn het moment vn het koppel geldt dezelfde conventie ls voor het moment vn een krcht. Uit het voorgnde kunnen volgende eigenschppen fgeleid worden : - Een koppel mg in zijn vlk willekeurig verpltst worden zonder dt het moment vn het koppel wijzigt : grootte, richting en zin blijven ongewijzigd.

6 III Een koppel mg verpltst worden nr en in een vlk evenwijdig n het koppelvlk, zonder dt het moment vn het koppel wijzigt. - Een gegeven koppels (moment vn een koppel) M is gelijkwrdig met een koppel (, - ) gelegen in een vlk loodrecht op de koppels, met dezelfde zin ls M en wrvn de grootte d. gelijk is n de grootte M vn de koppels. Een koppel mg in zijn vlk dus vervngen worden door een nder koppel met ndere wrden voor d en, zolng het product d. mr gelijk blijft. Opmerking : In vele gevllen is het niet nodig het moment vn een koppel voor te stellen ls een vector, en hebben we voldoende n de grootte en drizin vn dit moment vn het koppel, en kunnen we eenvoudig stellen : M = d., wrbij d de loodrechte fstnd is tussen de beide krchten vn het koppel.

7 III Voorbeelden Voorbeeld 1 : betreffende momenten Bepl het moment vn de in punt A ngrijpende krcht = 600 N omheen punt O. 2 m A 40 4 m = 600 N O Er zijn meerdere oplossingswijzen : 1) De krchtrm vn is d, de loodrechte fstnd vn O tot de krcht : 2 m A m d = 600 N 40 O d = 4 cos sin 40 = 4,35 m dus : M O = x 4,35 = Nm

8 III - 8 2) Vervng door hr componenten 1 (horizontl) en 2 (verticl) in A : 1 = 600 cos 40 = 459,6 N 2 = 600 sin 40 = 385,7 N dus, met de momentenstelling vn Vrignon : M O = - 459,6 x 4-385,7 x 2 = Nm 2 m A m 2 O 3) De krcht mg verschoven worden over hr werklijn. Door verschuiving vn tot in punt B wordt het moment vn component 2 geëlimineerd. 2 m 2 B 1 40 A d 1 4 m O De krchtrm d 1 vn 1 wordt : d 1 = tg 40 = 5,68 m dus : M O = - 459,6 x 5,68 = Nm

9 III - 9 4) Anloog wordt door verschuiving vn tot in punt C het moment vn component 1 geëlimineerd. De krchtrm d 2 vn 2 wordt : d 2 = 2 + 4/tg 40 = 6,77 m dus : M O = - 385,7 x 6,77 = Nm 2 m A 4 m C 1 O 40 2 d 2 5) Uitgnde vn M O ls vectoriële grootheid : M O = M O =.sin. 2 m A 40 4 m = 600 N O

10 III - 10 = - ( + 40 ) tg = 4 2 = 2 = 63,43 zodt = - 103, en = = 4,47 m Dus M O = 4,47 x sin (-103,43 ) x 600 = Nm

11 III Voorbeeld 2 : betreffende koppels Het voorgestelde element is ondern onderworpen n een koppel vn krchten vn 100 N. Bepl de hoek wronder de 2 krchten en -, beiden 400 N groot, bovenn op het element dienen in te werken om een gelijkwrdig vervngkoppel te vormen. Afmetingen in mm. 400 N 40 mm 400 N 400 N 400 N 100 mm N 100 mm N De grootte vn het koppel (, - ) dient gelijk te zijn n die vn het gegeven koppel, dus : 400 x 40 cos = 100 x 100 = Nmm = 10 Nm zodt : cos = = = 0,625 wruit volgt : = 51,

12 III Opgven 1. Een krcht = 40 kn werkt op een tndwiel, zie figuur. Bepl de grootte vn het uitgeoefend moment omheen punt O. 2. Een chuffeur oefent een krcht vn 20 N uit op een spk in het vlk vn het stuurwiel zols getoond. Bepl het moment vn deze krcht omheen het middelpunt vn het stuurwiel. 3. Bereken het moment dt door de krcht vn 250 N, werkend op het hndvt vn de Engelse sleutel zols getoond, uitgeoefend wordt omheen de lngss vn de bout.

13 III Bij het oprichten vn een vlggenmst vnuit de getoonde positie dient de krcht in de kbel een moment vn 72 knm uit te oefenen omheen voetpunt O. De vlggenmst is 40 m lng, de kbel is bevestigd in een punt op 10 m vn de top. Bepl krcht. O m 5. Op een msttop werken 2 krchten, de ene met grootte 4 kn, de ndere. Bepl de grootte vn zodnig dt omheen punt O geen resulterend moment werkt.

14 III Twee personen oefenen tegelijk een even grote krcht uit op een drideur op de wijze zols getoond. Als het resulterend moment vn deze 2 krchten omheen de deurspil (O) 15 Nm is, welk is dn de grootte vn de uitgeoefende krchten? 7 Elk vn de 2 schroeven vn een zeeschip ontwikkelt bij volle krcht een stuwkrcht vn 300 kn. Bij een drimneuver stuwt de ene schroef volle krcht vooruit, en de ndere volle krcht chteruit. Welke krcht dient elk vn de 2 sleepboten uit te oefenen op het schip om het dri-effect vn het scheepsschroeven te neutrliseren?

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Lessen over Cosmografie

Lessen over Cosmografie Lessen over Cosmografie Les 1 : Geografische coördinaten Meridianen en parallellen Orthodromen of grootcirkels Geografische lengte en breedte Afstand gemeten langs meridiaan en parallel Orthodromische

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Wat betekent Power Factor?

Wat betekent Power Factor? Wat betekent Power Factor? Door: Wouter Ryckaert (Laboratorium voor Lichttechnologie/Groen Licht Vlaanderen), Koen Putteman (Eandis) en Dirk Van Kerckhoven (Infrax) Inleiding In de verlichtingswereld is

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN 1. SOMGRAFIEK Walter De Volder Breng onder Y 1 en Y 2 de vergelijking van een rechte in. Stel Y 3 = Y 1 + Y 2. Construeer de drie grafieken. Onderzoek verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden.

Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden. - 239 - Naam:... Klas:... Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden. Eventjes herhalen!!! Voor een vergelijking van de eerste graad, herleid op nul, is het linkerlid een veelterm

Nadere informatie

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren?

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Op grond van de principes van eerlijkheid en transparantie van toetsing mogen kandidaten verwachten dat het examen waarvoor ze opgaan gelijkwaardig

Nadere informatie

Wat men moet weten om zonder zorgen te navigeren met GPS

Wat men moet weten om zonder zorgen te navigeren met GPS Wat men moet weten om zonder zorgen te navigeren met GS Door J- Beeckman, Ing. Nationaal Geografisch Instituut Directie van de Geodesie, GTLA Inleiding In steeds stijgende lijn komen bij de directie van

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

KRACHTEN - een inleiding

KRACHTEN - een inleiding KRACHTEN - een inleiding DEFINITIE EN BEDENKINGEN Als we over iets willen spreken, moeten we om te beginnen zo precies mogelijk proberen formuleren wat we bedoelen met de gebruikte begrippen. In het dagelijks

Nadere informatie

Inleiding tot de incidentiemeetkunde

Inleiding tot de incidentiemeetkunde HOOFDSTUK 3 Inleiding tot de incidentiemeetkunde Incidentiemeetkunde is een theoretisch kader waarin bijna elke vorm van meetkunde past. Wij zullen onder andere zien hoe affiene en projectieve meetkunde

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren.

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Combinatorische Optimalisatie, 2013 Week 1 20-02-2013 Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Opgave 1.16 Bewijs dat elke graaf een even aantal punten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Opgave: Deeltjesversnellers

Opgave: Deeltjesversnellers Opgave: Deeltjesversnellers a) Een proton is een positief geladen en wordt dus versneld in de richting van afnemende potentiaal. Op het tijdstip t1 is VA - VB negatief, dat betekent dat de potentiaal van

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

Formules maken met MS Word

Formules maken met MS Word Formules maken met MS Word Het gebruik van de vergelijkingseditor 4 HAVO en 5 VWO Werken met de vergelijkingseditor in Microsoft Word. Inleiding. Voor je ligt een handleiding die je leert om te gaan met

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder De Geometria non- Euclides liber Pascal Wissink & Jelmer Mulder I Wat is niet-euclidische Meetkunde? Om uit te leggen wat niet-euclidische meetkunde, een specifieke tak in de wiskunde, precies inhoudt

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001. Hoe werkt het? Beeldvormende radar maakt het mogelijk om dag en nacht, ook in bewolkte omstandigheden, het aardoppervlak waar te nemen vanuit satellieten. De radar zendt duizenden pulsen per seconde uit,

Nadere informatie