Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403."

Transcriptie

1 Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no B Cfitesse_C60_NL.indd A :46:31

2 Cfitesse_C60_NL.indd B :46:31

3 Serienummer: Registrtienummer: Telefoonnummer onderhoudsdienst: Leverncier: Cfitesse_C60_NL.indd C :46:31

4 Inhoudsopgve Inleiding Veiligheidsinstructies Omschrijving vn de CAFITESSE Pictogrmmen op het disply Bedieningspneel (drnk tppen) Progrmmeerknoppen Automt edienen Automt nzetten Automt uitzetten Wtertnkvullen Ingrediëntpkken pltsen/vervngen Drnk in een kopje schenken Een kn schenken Heet wter schenken Automt met wter tnk verpltsen Voorereiden Automt verpltsen Toegng tot het opertormenu Tellerwrden voor consumpties SCHOONMAKEN - Hndmtige procedure voor dgelijkse schoonmk SCHOONMAKEN - Procedure voor utomtische periodieke schoonmkeurt Schoonmkprogrmm Schoonmkprogrmm strten Instellingen wijzigen Klok instellen: dtum en tijd instellen Tl instellen Tekst n- of uitzetten BIJNA LEEG -detectie Volume instellen (optioneel) Sterkte instellen (optioneel) Automt ontklken Ontklkingsprogrmm strten (optioneel) Automt n een opslgperiode in geruik nemen / Automt opsln Displyerichten en prolemen oplossen Displyerichten en prolemen oplossen ij het model met fneemre wtertnk Nslggedeelte Drnken of heet wter schenken Dgelijkse schoonmk Periodieke schoonmk Specificties Index A A Cfitesse_C60_NL.indd D :46:31

5 Inleiding Deze hndleiding evt instructies voor en uitleg over de ediening en het onderhoud vn de CAFITESSE 60 -koffi eutomt. Met deze mchine kunt u koppen en knnen wrme drnken en heet wter zetten. Er zijn twee modellen: een model met een vste wternsluiting (C61)*/**, een model met een fneemre wtertnk (C60)*. In de koelruimte vn de utomt is ruimte voor twee ingrediëntpkken. An de rechterknt evindt zich ltijd het ingrediëntpk met koffi e. Afhnkelijk vn de ingrediënten die u hier pltst, kn de utomt koffi e, cfeïnevrije koffi e of koffi edrnken met melk (zols cppuccino) leveren. De utomt is eenvoudig te edienen. Alle specten vn het ontwerp zijn gericht op geruiksgemk. De utomt is ovendien eenvoudig en snel schoon te mken. Voor een ongestoorde werking dient u zich n de instructies voor ediening en onderhoud in deze hndleiding te houden. *) Optioneel: er kn een koudwter systeem op de mchine worden ngesloten. **) Optioneel: op de mchine kn een extr krnwtersysteem worden ngercht. Let op! - Neem de veiligheidsinstructies ndchtig door. - Het u vrgen? Neem dn contct op met uw leverncier vn Cfi tesse-systemen. - De friknt en DECS Interntionl zijn niet nsprkelijk voor schde en/of letsel ls de utomt niet volgens deze instructies wordt geruikt en onderhouden. Decs Int Wij ehouden ons het recht voor om het ontwerp en de specifi cties te wijzigen. 1 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

6 Veiligheidsinstructies Bediening Deze mchine mg uitsluitend worden geïnstlleerd, geprogrmmeerd en ingesteld door een onderhoudsmonteur of een ndere drtoe evoegde persoon. Om veiligheidsredenen mg de ehuizing niet worden verwijderd. Geruik de CAFITESSE 60 uitsluitend voor het doel wrvoor de utomt is estemd. De utomt is ontworpen voor geruik innenshuis, ij een omgevingstempertuur tussen +1 C en mximl +32 C. Plts de utomt niet te dicht ij een gootsteen (vocht) of kookpprtuur (wrmte). Plts de utomt niet in een ruimte wr de omgevingstempertuur lger is dn +1 C. Mocht de utomt toch evriezen, dn moet u de stekker uit het stopcontct hlen en de wtertoevoer fsluiten. Neem vervolgens contct op met de onderhoudsmonteur. Wrschuwing: Deze utomt levert hete vloeistoffen. Voorkom rndwonden: houd nooit uw hnden of ndere delen vn het lichm onder de drnkuitloop ndt u op een keuzetoets het gedrukt. Lt kinderen niet zonder toezicht in de uurt vn de utomt. Zet de utomt uit ls deze gedurende lnge tijd niet wordt geruikt (ijvooreeld s nchts of in het weekend). Neem de stekker lleen uit het stopcontct ls er zich een storing voordoet. Als de stekker niet in het stopcontct zit, werkt het koelsysteem niet en worden de ingrediënten niet koel gehouden. Plts in dt gevl de ingrediëntpkken in de koelkst. Mk de utomt om hygiënische en functionele redenen dgelijks schoon. Volg hierij de procedure voor het hndmtig schoonmken. Volg voor de periodieke schoonmkeurt de procedure voor utomtisch schoonmken. Beide procedures worden verderop in deze hndleiding eschreven. G ltijd hygiënisch te werk. Geruik voor de koffi eutomt uitsluitend schoonmkmiddelen die geschikt zijn voor pprtuur wrmee voedsel wordt ereid. Neem de onderdelen vn de utomt f met een schone, vochtige doek. Sproei of spt nooit wter op het pprt, en dompel het pprt nooit onder in wter. Zorg ltijd voor voldoende ventiltieruimte rondom de utomt en houd de voor- en chterknt ereikr voor eventuele reprties. De utomt mg mximl onder een hoek vn 5 overhellen. Lees voordt u de utomt verpltst éérst de instructies in het etreffende hoofdstuk (zie inhoudsopgve). De cpciteit vn de lekk is eperkt tot c ml (1 kn). Giet de lekk regelmtig leeg. Leeg de lekk ook ls er koffi e, een ndere drnk of wter is geleverd zonder dt er een kopje of kn onder de uitloop is gepltst. 2 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

7 Voor utomten met een vste wternsluiting: Sluit het pprt n op een hndmtig ediende krn. Geruik hiervoor de meegeleverde verindingsslng. Wrschuwing: Sluit de utomt nooit n op een wtertoevoer met mogelijk verontreinigd of iologisch esmet wter. Een eventueel meegeleverd wterfi lter is uitsluitend edoeld om ongewenste smken en romtische stoffen (zols chloor) uit het wter te verwijderen. Voor utomten zonder een vste wternsluiting: Wrschuwing: Vul de wtertnk uitsluitend ij met vers, schoon drinkwter. Voor de este kwliteit wter moet u de koudwtertnk iedere ochtend vullen met vers krnwter. Ingrediëntpkken ewren Zorg ervoor dt de koelruimte vn de utomt ltijd goed fgesloten is. Als dt niet het gevl is, kn de kwliteit vn de koffi e of ndere drnken chteruit gn. Bewr ontdooide koffi e- en ingrediëntpkken lleen in de koelkst, op een tempertuur vn 6 C. Controleer ltijd de vervldtum op de koffi e- of ingrediëntpkken ( ten minste houdr tot ) en pk het koffi e- of ingrediëntpk dt het lngste in de opslgruimte ligt. Noteer de dtum vn pltsing op het pk voordt u dit in de utomt pltst. Ontdooide koffi e- of ingrediëntpkken mogen niet opnieuw worden ingevroren. Dit heeft een ndelige invloed op de kwliteit en smk. Elektriciteit Wrschuwing: Zorg ervoor dt het netsnoer en de utomt niet in wter of enige ndere vloeistof worden ondergedompeld. Wrschuwing: Steek de stekker nooit in het stopcontct (en neem de stekker er nooit uit) ls de stekker of het stopcontct nt is, of is ngerkt met ntte hnden. Wrschuwing: Zet de utomt niet n ls het netsnoer of de stekker eschdigd is. Het netsnoer mg lleen worden vervngen door een onderhoudsmonteur of een ndere drtoe evoegde persoon. Wrschuwing: Sluit de utomt nooit n op een stopcontct met ndere krkteristieken dn ngegeven op het etiket. Wrschuwing: Vnwege het gevr voor rnd en elektrische schokken mg het netsnoer lleen worden vervngen door een origineel netsnoer, geleverd door de friknt vn het pprt. Het onderdeelnummer vn het netsnoer kn per lnd verschillen. Drom kunt u voor het juiste onderdeel of onderdeelnummer het este contct opnemen met uw leverncier vn Cfi tesse-systemen. Sluit de utomt uitsluitend n op een gerd stopcontct. De utomt moet worden ngesloten op een stroomgroep met extr eveiliging, het liefst een groep voorzien vn een rdlekschkelr. Als u de utomt verpltst, moet u ngn of de cpciteit vn de elektrische instlltie op de nieuwe loctie niet wordt overschreden wnneer u de stekker dr in het stopcontct steekt. 3 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

8 Omschrijving vn de CAFITESSE 60 c d e f g Af. 1 Belngrijke onderdelen. Afneemre wtertnk*, Deksel vn wtertnk* c. Opening voor ontklken d. Deur e. Koelruimte f. Ingrediëntpkken g. Sticker met schoonmkinformtie h. Goot i. Lekrooster j. Lekk k l m n j i h k. Bedieningspneel l. Drnkuitloop m. Heetwteruitloop** n. Disply o. AAN/UIT-schkelr (tiptoets) *) Alleen ij het model met fneemre wtertnk. **) Optioneel voor de Cfi tesse 61. Werkt ook ls koudwterkrn indien ngesloten op een koudwter- of een extr krnwtersysteem. o 4 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

9 Pictogrmmen op het disply. Let op, er worden hete drnken gemengd. Bezig met schoonmken c. Goot f l g t c u o h i p j k m q r d e n s d. Opertormodus e. Onderhoudsmodus f. Ingrediëntpkken, linkerknt en rechterknt g. Geen wter h. Dmpend kopje, selecteer een drnk i. Kopje met kruis erdoor, u kunt geen drnk selecteren j. Thermometer, tempertuur vn de oiler k. Eco (energieespringsmodus) l. Ontklkingssymool, progrmm voor ontklken m. Tekst n. Blderknop (nvigtie/selectie) o. Informtie p. Numerieke specifi ctie q. Grden Fhrenheit/percentge r. Grden Celsius s. Blderknop (nvigtie/selectie) t. Knop Enter (terug/evestigen) u. Knop Bck (terug/nnuleren) 5 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

10 Bedieningspneel (drnk tppen) Progrmmeerknoppen d1 d koud wter heet wter mk keuze 39 0 F d heet wter lees teller c c Af. 2 Bedieningspneel (drnk tppen). Keuzeknoppen*. Disply c. Knop Stop d. Knop voor heet wter* d1. Knop voor koud wter** Af. 3 Progrmmeerknoppen Blderknop (nvigtie/selectie). Blderknop (nvigtie/selectie) c Knop Bck (terug/nnuleren) d. Knop Enter (terug/evestigen) *) Als u de knop Stop en de ovenste keuzeknop tegelijk indrukt, verschijnt het opertormenu. **) Optioneel: Als de mchine is ngesloten op een koudwter- of krnwtersysteem. 6 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

11 mk keuze 39 0 F uit 1000 Af. 4 Stekker en schkelr Af. 5 Automt is klr voor geruik Af. 6 Automt is uitgezet Automt edienen Let op! - Zet de utomt nooit uit door de stekker uit het stopcontct te hlen! - Zonder stroom vlt het koelsysteem uit, wt ndelige gevolgen voor de kwliteit vn de ingrediënten kn heen. Automt nzetten 1. Steek de stekker in het stopcontct. 2. Druk op de AAN/UIT-schkelr (f. 4). Het wter in de oiler wordt verwrmd. Op het disply verschijnt een knipperende thermometer met de tekst EVEN WACHTEN. Als het wter de ingestelde tempertuur heeft ereikt, verschijnt op het disply een koffi ekopje met de tekst MAAK KEUZE (f. 5). De utomt is nu klr voor geruik. Automt uitzetten 1. Druk op de AAN/UIT-schkelr (f. 4). De oiler wordt nu uitgeschkeld. Het koelsysteem lijft opertioneel. Op het disply verschijnt de tekst: UIT (f. 6). Het koelsysteem wordt ps uitgeschkeld ls u de stekker uit het stopcontct neemt. 7 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

12 c geen wter Af. 7 Wtertnk vullen Wtertnk vullen Het model zonder vste wternsluiting is voorzien vn een fneemre wtertnk. Wnneer op het disply het symool met de tekst GEEN WATER verschijnt (f. 7), moet u de wtertnk (f. 8 ) vullen: 1. Neem het deksel erf (f. 8 ). 2. Til de wtertnk n de evestiging uit de utomt (f. 8 c). Af. 8 Model met wtertnk 3. Gooi de wtertnk leeg, spoel de tnk om en vul de tnk tot n de mximummrkering met schoon, vers drinkwter. Voor de este kwliteit wter vult u de wtertnk iedere dg met vers wter. 4. Plts de wtertnk weer op de utomt en leg het deksel erop. De utomt is nu klr voor geruik. 8 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

13 c mk keuze mk keuze mk keuze 39 0 F 39 0 F 39 0 F d e (= optioneel) (= optioneel) f Let op! Controleer de houdrheidsdtum. Controleer of het pk heleml is ontdooid. mk keuze 39 0 F mk keuze 39 0 F mk keuze 39 0 F Af. 9 Disply nduidingen Af. 10 Ingrediëntpkken vervngen Af. 11 Op houdrheidsdtum letten! Ingrediëntpkken pltsen/vervngen Wnneer een vn de ingrediëntpkken leeg is, verschijnt er een symool op het disply vn de utomt. Plts of vervng het pk wnneer het symool voor een leeg pk (f. 9, c of d) op het disply verschijnt. (Zie voor meer informtie ook Displyerichten en prolemen oplossen ). Optioneel: Wnneer een vn de ingrediëntpkken ijn leeg is en de wrschuwing BIJNA LEEG (zie f. 66) is ingesteld, verschijnt er een symool (f. 9 e of f) op het disply vn de utomt. Plts zodr u het symool voor ijn leeg ziet een nieuw pk in de koelkst om te ontdooien. Het pk is dn klr voor geruik zodr het huidige pk heleml leeg is. Wnneer de BIJNA LEEG -detectie n stt, vrgt de utomt tijdens het pltsen vn de ingrediëntpkken of het om een nieuw pk gt, en (optioneel) of het een klein pk etreft. 1. Open de deur vn de koelruimte. 2. Til het lege pk uit de utomt (f. 10). Wees voorzichtig, er kunnen druppels uit de doseertuit komen. 3. Gooi het lege pk weg. 4. Neem de innenknt vn de koelruimte f met een schone, vochtige doek. 5. Controleer ltijd de houdrheidsdtum op het nieuwe pk. Geruik nooit een pk wrvn de houdrheidsdtum is verlopen. Pk ltijd het pk dt het lngste in de opslgruimte heeft gelegen. 6. Volg de instructies op het pk.. Schud het pk minstens tien keer.. Controleer of het pk heleml is ontdooid. c. Vouw de doseertuit open. 7. Plts het nieuwe ingrediëntpk in de koelruimte. Zorg dt de doseerspuit precies in de uitspring onder in de koelruimte is gepltst! Wnneer de wrschuwing BIJNA LEEG is ingesteld, verschijnt op het disply de tekst: NIEUW PAK?. 8. Doe niets ls u het oude pk het teruggezet, ijvooreeld tijdens het schoonmken. 9. Druk ter evestiging op de knop Enter ls u inderdd een nieuw pk het gepltst. Wnneer ook de optie voor kleine pkken is ingesteld, verschijnt op het disply de tekst: KLEIN PAK?. 10. Doe niets ls u een groot pk het gepltst. 11. Druk ter evestiging op de knop Enter ls u inderdd een klein pk het gepltst. 12. Sluit de deur vn de koelruimte. 9 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

14 mk keuze mk keuze 39 0 F 39 0 F Af. 12 Kopje onder de uitloop pltsen Af. 13 Gewenste drnk selecteren Af. 14 Knop Stop Drnk in een kopje schenken 1. Plts een kopje op het lekrooster onder de rechteruitloop (f. 12). Let op! - De utomt levert hete vloeistoffen. Voorkom rndwonden! - Geruik de utomt lleen met correct geïnstlleerde goot. Als u de utomt zonder goot geruikt, kn het hete wter in de rondte spetteren. 2. Druk op een vn de keuzeknoppen n de rechterknt (f. 13). (Niet op de knop voor knnen, indien nwezig.) De utomt schenkt nu drnk uit de rechteruitloop (f. 13 ) en stopt utomtisch ndt één kopje is gevuld. 3. Druk op de knop Stop (f. 14) om eerder te stoppen met schenken, ijvooreeld omdt u het kopje minder vol wilt heen. U kunt op ieder moment op de knop Stop drukken om te stoppen met schenken (f. 14). Als de keuzeknop is geprogrmmeerd voor continu schenken: (Let op: deze optie werkt niet in ij gemengde drnken, zols cppuccino.) 4. Houd de keuzeknop ingedrukt tot u de gewenste hoeveelheid drnk het ingeschonken. 5. Lt de knop los zodr de gewenste hoeveelheid is ereikt. De leverncier kn deze instelling op verzoek wijzigen. 10 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

15 mk keuze mk keuze 39 0 F 39 0 F Af. 15 Kn onder de uitloop pltsen Af. 16 Op knop voor knnen drukken Af. 17 Knop Stop Een kn schenken 1. Plts een kn onder de rechteruitloop (f. 15). Geruik uitsluitend de meegeleverde 0,9 liter koffi ekn (er wordt stndrd één kn ij de utomt geleverd). Let op! - De utomt levert hete vloeistoffen. Voorkom rndwonden! 2. Druk op de keuzeknop voor een kn drnk (f. 16). De utomt schenkt nu drnk uit de rechteruitloop (f. 16 ) en stopt utomtisch ndt één kn is gevuld. 3. Druk op de knop Stop (f. 17) om eerder te stoppen met schenken, ijvooreeld omdt u de kn minder vol wilt heen. U kunt op ieder moment op de knop Stop drukken om te stoppen met schenken (f. 17). De leverncier kn de stndrdinstelling voor knnen op verzoek wijzigen. 11 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

16 KW HW mk keuze 39 0 F mk keuze 39 0 F e Af. 18 Heetwteruitloop Af. 19 Heet wter knop / koud wter knop* Af. 20 Knop Stop Heet wter schenken* 1. Plts een kopje op het lekrooster onder de linkeruitloop (f. 18). Let op! - De utomt levert hete vloeistoffen. Voorkom rndwonden! *) Optioneel: Als de mchine is ngesloten op een koudwter- of extr krnwtersysteem, kn op dezelfde mnier koudwter worden verkregen door op de knop te drukken. 2. Druk op de keuzeknop voor heet wter (f. 19). De utomt schenkt nu heet wter uit de linkeruitloop (f. 19 e) en stopt utomtisch ndt één kopje is gevuld. 3. Druk op de knop Stop (f. 20) om eerder te stoppen met schenken, ijvooreeld omdt u het kopje minder vol wilt heen. U kunt op ieder moment op de knop Stop drukken om te stoppen met schenken (f. 20). Als de keuzeknop is geprogrmmeerd voor continu schenken:** 4. Houd de keuzeknop ingedrukt tot u de gewenste hoeveelheid heet wter het ingeschonken (f. 19). 5. Lt de knop los zodr de gewenste hoeveelheid is ereikt. De leverncier kn deze instelling op verzoek wijzigen. **) Continu fgifte is niet mogelijk met de koudwteroptie, dit is uitsluitend mogelijk met krnwter. 12 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

17 90 C/194 F c. 2,5 l Af. 21 Wtertnk Af. 22 Aftpslng Fig. 23 Aftppen Automt met wtertnk verpltsen Let op! - U mg de utomt ps verpltsen ndt u de stekker uit het stopcontct het genomen. - De oiler is gevuld met heet wter, dt uit de utomt kn lopen ls u deze kntelt, optilt of verpltst. - Het wter dt u ftpt, kn heet zijn. Drg hndschoenen ter escherming. - Neem contct op met de onderhoudsdienst ls u het model met vste wternsluiting wilt verpltsen! Voorereiden 1. Zet de utomt uit. 2. Neem de stekker uit het stopcontct. 3. Neem de ingrediëntpkken uit de utomt en plts deze in de koelkst. 4. Verwijder de wtertnk en giet deze leeg (f. 21 ). 5. Lt l het wter uit de utomt lopen met ehulp vn de ftpslng (f. 22 ):. Verwijder de lekk met lekrooster.. Trek de ftpslng c. 30 cm uit de chterwnd vn het pprt (f. 22 ). c. Schuif het pprt nr de rnd vn het oppervlk wrop het stt. d. Plts een k met een cpciteit vn minstens 2,5 liter onder de ftpslng (f. 23). e. Verwijder de dop (f. 22 ) vn de ftpslng en lt het wter in de k lopen (f. 23). f. Plts de dop weer op de ftpslng en duw de slng heleml terug. 6. Neem de utomt f met een schone, vochtige doek. Besteed extr ndcht n de linker- en rechteruitloop. U kunt de utomt nu verpltsen. 13 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

18 Af. 24 Verpltsen op een serveerwgen Af. 25 Stekker en schkelr Af. 26 Ingrediëntpkken pltsen Let op! - U mg de utomt lleen verpltsen ndt u de stekker uit het stopcontct het genomen. - Verplts de utomt ltijd op een serveerwgen of vergelijkr krretje. De utomt weegt 26,5 kg. - Rijd de wgen voorzichtig voor u uit. Vermijd plotselinge ewegingen, stoten of schokken wrdoor de utomt kn kntelen of vn de wgen kn vllen. - Lt de utomt nooit op een serveerwgen stn om de wgen ls moiele stndplts voor het schenken vn wrme drnken te geruiken. - Let er ij de instlltie vn de utomt op de nieuwe loctie op of deze loctie voldoet n de veiligheidsinstructies op pgin 2. Zorg dt er voldoende ventiltieruimte rondom de utomt nwezig is. - Controleer of de utomt de lokle elektrische instlltie niet overelst. Automt verpltsen 1. Til de utomt voorzichtig op een serveerwgen of vergelijkr krretje. 2. Houd de utomt rechtop en schud deze niet tijdens het verpltsen. 3. Plts de utomt op een gld, horizontl en stiel oppervlk dt het gewicht vn de utomt kn drgen (26,5 kg). 4. Leg de lekk en het lekrooster voor het pprt. 5. Steek de stekker in het stopcontct (f. 25). 6. Druk op de AAN/UIT-schkelr om de utomt n te zetten (f. 25). 7. Plts de ingrediëntpkken (f. 26). 8. Vul de wtertnk met schoon, vers drinkwter. De utomt is nu klr voor geruik. 14 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

19 mk keuze 39 0 F d lees teller c Af. 27 Toegng tot het opertormenu Af. 28 Progrmmeerknoppen Toegng tot het opertormenu De utomt is voorzien vn een opertormenu wrin u een ntl specifi eke tken kunt uitvoeren: Tellers fl ezen Schoonmken (utomtische periodieke schoonmkeurt) Instellingen wijzigen, zols: - klok (dtum en tijd) - tl (op disply) - tekst (n of uit) - ijn leeg -detectie (AED n of uit) - volume npssen (volume per kop) (optioneel) - sterkte npssen (optioneel) Ontklken (optioneel) Onderhoudsmodus openen (optioneel, lleen voor onderhoud). In het opertormenu wordt u stp-voor-stp door de progrmmering geleid. Op het disply verschijnt een ericht en/of instructie voor cties die moeten/kunnen worden uitgevoerd. Het opertormenu openen: 1. Houd de knop Stop ingedrukt. 2. Druk nu ook op de ovenste keuzeknop (f. 27). 3. Houd eide knoppen ingedrukt tot de tekst OPERATOR MODE rechtsoven op het disply verschijnt. 4. Lt de knoppen los. In het opertormenu fungeren de keuzeknoppen ls progrmmeerknoppen (f. 28): Met de knop Enter (f. 28 d) evestigt u uw keuzen. Met de lderknoppen (f. 28 en ) (nvigtie/selectie) ldert u het menu door en selecteert u opties. Met de knop Stop (terug) (f. 28 c) nnuleert u uw wijzigingen, gt u één niveu terug in het menu en sluit u de opertormodus f. 15 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

20 MAAK KEUZE lees teller totl rtd 39 0 F d 390 F c Af. 29 Toegng tot het opertormenu Af. 30 Selectiemenu LEES TELLER Af. 31 Totlteller Tellerwrden voor consumpties* In het opertormenu kunt u vnuit het selectiemenu LEES TELLER diverse tellerwrden opvrgen. Sommige tellers kunt u ook op nul zetten. ALLEEN AFLEZEN: - TOTAL RTD (Redy To Drink): Totle volume in liter vn lle consumpties (koffi e en heet wter). - TOTAL CONC L : Totl ntl liters ingrediënt uit het ingrediëntpk n de linkerknt. - TOTAL CONC R : Totl ntl liters ingrediënt uit het ingrediëntpk n de rechterknt. *) Optioneel: Als de mchine is ngesloten op een koudwter- of extr krnwtersysteem, kunnen koudwter consumpties ook worden uitgelezen/teruggesteld. AFLEZEN EN OP NUL ZETTEN: - TOTAL FILTER : Totle hoeveelheid wter (in liter) die door het wterfi lter is gestroomd (optie). - KNOP 1 (2, 3 of 4) POR : Antl consumpties (porties) gemeten op de keuzeknoppen (1, 2, 3 of 4). - KNOP 1 (2, 3 of 4) RTD : Totle volume in liters vn lle consumpties gemeten op de keuzeknoppen (1, 2, 3 of 4). - HOTWATER POR : Antl consumpties gemeten op de heetwterknop. - HOTWATER RTD : Totle volume in liters vn consumpties gemeten ij de heetwterknop. - C.WATER POR :* Antl consumpties wordt gemeten door de koudwter knop. - C.WATER RTD :* Totle volume vn consumpties in liters wordt gemeten door de koudwter knop. 16 TELLERS AFLEZEN EN OP NUL ZETTEN: 1. Open het opertormenu (f. 29). Zie ook Toegng tot het opertormenu (f. 27). Op het disply stt: de opertormodus LEES TELLER, lderpijlen en knoppen Enter en Bck (f. 28). 2. Druk op de knop Enter (f. 30 d). Op het disply verschijnt de wrde vn de totlteller TOTAL RTD (f. 31). Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

21 d totl CONC L 39 0 F d reset? d knop $ por 30 c c Af. 32 Teller selecteren/fl ezen Af. 33 Teller op nul zetten Af. 34 Teller knop 1 por(ties) 3. Druk op de lderknop (f. 32 ). Op het disply verschijnt de totlteller voor het ingrediëntpk n de linkerknt: TOTAL CONC L. 4. Druk nogmls op de lderknop (f. 32 ). Op het disply verschijnt de totlteller voor het ingrediëntpk n de rechterknt: TOTAL CONC R. 5. Druk nogmls op de lderknop (f. 32 ). Op het disply verschijnt de totlteller voor het wterfi lter (optioneel): TOTAL FILTER. Zet de teller op nul, ijvooreeld ndt u een nieuw wterfi lter het geïnstlleerd. 6. Druk op de knop Enter (f. 32 d) om de teller op nul te zetten. Op het disply stt: RESET? (f. 33). 7. Druk op de knop Stop (f. 33 c) ls u de teller niet op nul wilt zetten. 8. Druk op de knop Enter (f. 33 d) ls u de teller wel op nul wilt zetten. Op het disply verschijnt opnieuw het keuzemenu, wrin u diverse tellers kunt selecteren. 9. G met ehulp vn de lderknoppen (f. 34 of ) nr de teller vn de gewenste keuzeknop: - KNOP 1 (2, 3 of 4) POR of RTD ; - HOTWATER POR of RTD ; - C.WATER POR of RTD.* 10. Druk op de knop Enter (f. 33 d) om de teller vn de etreffende keuzeknop op nul te zetten. Op het disply stt: RESET?. 11. Druk op de knop Stop ls u de teller niet op nul wilt zetten. 12. Druk op de knop Enter ls u de teller wel op nul wilt zetten. Op het disply verschijnt opnieuw het keuzemenu, wrin u diverse tellers kunt selecteren. 13. Herhl de ovenstnde procedure voor de overige tellers. 14. Druk twee keer op de knop Stop (f. 31 c) om te stoppen met progrmmeren. 17 Cfitesse_C60_NL.indd :46:34

22 d c Af. 35 AAN/UIT-schkelr Af. 36 Automt schoonmken Af. 37 Lekk en drnkuitlopen c SCHOONMAKEN - Hndmtige procedure voor dgelijkse schoonmk Voor goede en etrouwre werking moet u de uitenknt vn de utomt dgelijks schoonmken. Let op! - De lekk kn vloeistoffen evtten. U kunt de lekk, het lekrooster en de goot ook in de fwsmchine pltsen. 1. Zet de utomt uit door de AAN/UITschkelr in de UIT-stnd te zetten (f. 35 ). Op het disply stt: UIT. 2. Neem de uitenknt vn de utomt f met een schone, vochtige doek, eventueel voorzien vn een niet-schurend en nietgressief schoonmkmiddel (f. 36). 3. Verwijder de lekk (f. 37 c). 4. Verwijder het rooster, giet de lekk indien nodig leeg en mk eide onderdelen schoon (f. 37 d en c). 5. Neem de drnkuitlopen f met een schone, vochtige doek (f. 37 ). 6. Plts de lekk en het lekrooster weer in de utomt. 18 Cfitesse_C60_NL.indd :46:34

23 c Af. 38 Goot losmken Af. 39 Goot verwijderen Af. 40 Deksel vn goot / kn pltsen 7. Open de deur. 8. Verwijder de goot: mk de goot los door de rode schuif (f. 38 ) nr links te verpltsen. De linkerknt vn de goot (f. 38 ) komt los. 9. Dri dit deel nr eneden, tot u de goot in z n geheel rechts uit de ophnging nr u toe kunt trekken (f. 39). 10. Mk de goot schoon. Neem hierij het deksel vn de goot (f. 40 en ). U kunt de goot ook in de fwsmchine pltsen. 11. Plts het deksel weer op de goot. 12. Plts de goot in omgekeerde volgorde terug in de utomt. 13. Duw de goot zo ver mogelijk nr oven, tot u een klik hoort. (Het symool vn de goot op het disply stopt met knipperen.) 14. Plts een kn onder de rechteruitloop (f. 40 c). 15. Zet de utomt n door de AAN/UITschkelr in de AAN-stnd te zetten (f. 35 ). 16. Controleer of de utomt nr ehoren functioneert door een keer op lle keuzeknoppen te drukken. De utomt is nu klr voor geruik. 19 Cfitesse_C60_NL.indd :46:34

24 mk keuze 39 0 F mk keuze 39 0 F reinigen c mk keuze 39 0 F reinigen d Af. 41 Schenken gelokkeerd vnwege schoonmk Af. 42 Berichten vn het schoonmkprogrmm Af. 43 Afneemre wtertnk schoonmken SCHOONMAKEN - Procedure voor utomtische periodieke schoonmkeurt Schoonmkprogrmm De utomt evt een utomtisch schoonmkprogrmm. Wnneer de utomt moet worden schoongemkt, verschijnt er een ericht op het disply. De schoonmkfrequentie hngt f vn de ingrediënten en de ijehorende progrmminstellingen. Op het disply verschijnt een emmer die ieder uur voller wordt (f. 42 t/m c). Deze emmer geeft n dt de utomt moet worden schoongemkt met ehulp vn het utomtische schoonmkprogrmm. U moet het pprt innen enkele uren n het eerste ericht (f. 42 ) schoonmken. Vier uur n het eerste ericht wordt de utomt uitgezet (f. 41) en moet u het schoonmkprogrmm strten. Ntuurlijk kunt u de utomt ook tussendoor schoonmken, ls dit ericht niet op het disply verschijnt. Het model met fneemre wtertnk schoonmken: Mk eerst de wtertnk schoon, en strt vervolgens het utomtische schoonmkprogrmm. 1. Mk de innenknt vn de wtertnk schoon met een orstel (f. 43) en een schoonmkmiddel dt geschikt is voor het schoonmken vn pprtuur wrmee voedsel wordt ereid (ijv. Clener). 2. Spoel de wtertnk om met schoon wter. 3. Vul de wtertnk opnieuw (tot n het ngegeven mximumniveu) en plts de tnk weer in de utomt. 20 Cfitesse_C60_NL.indd :46:34

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift Beknopte geruiksnwijzing Gllery 40 FB DECS nr 0648 Beker lift fout Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Beker verhindert de eweging vn de Schkel mchine UIT en

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. December 2009 Article no

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. December 2009 Article no Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Decemer 2009 Article no. 700.403.422-C Serienummer:_ Registrtienummer:_ Telefoonnummer onderhoudsdienst:_

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Begin hier. Alle tape verwijderen en de display oplichten. Onderdelen

Begin hier. Alle tape verwijderen en de display oplichten. Onderdelen HP Photosmrt 2600/2700 series ll-in-one User Guide Begin hier 1 Belngrijk: Sluit de USB-kel ps n wnneer dit in deze instructies wordt ngegeven, nders wordt de softwre mogelijk niet goed geïnstlleerd. Als

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 2100

Beknopte instructies Cafitesse 2100 Beknopte instructies Cfitesse 2100 2009.08 755333100 Onderdelen vn de mchine Deksel op ehuizing Behuizing Disply Deurslot Knnenplteu Bedieningsmodule Instnt ingrediëntcontiner Behuizingdeur Koppensttion

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Hierbij een korte handleiding om gebruik te maken van de CEMO app.

Hierbij een korte handleiding om gebruik te maken van de CEMO app. CEMO-pp: sis Beste ipd geruiker, Hierij een korte hndleiding om geruik te mken vn de CEMO pp. Veel succes ermee! Benodigde pplicties op het scherm: De pplictie CEMO kn geruikt worden om de dgplnning en

Nadere informatie

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Documentcamera Gebruikershandleiding

Documentcamera Gebruikershandleiding Documentcmer Gebruikershndleiding Belngrijke veiligheidsinstructies Lees deze Gebruikershndleiding en houd u n lle veiligheidsinstructies voor uw documentcmer. Bewr deze hndleiding goed. Wrschuwing Let

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 3100

Beknopte instructies Cafitesse 3100 Beknopte instructies Cfitesse 3100 2009.08 75533300 Onderdelen vn de mchine Deksel op ehuizing Behuizing Disply Deurslot Behuizingdeur Koppensttion Koppenplteu Bedieningsmodule Knnenplteu Bovendeksel voor

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Tandem Tablet Holder for Microsoft Surface

Tandem Tablet Holder for Microsoft Surface Benutzerhnduch Tndem Tlet Holder for Microsoft Surfce De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio - Espñol Mnuel de l utilisteur

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 2000

Beknopte instructies Cafitesse 2000 Beknopte instructies Cfitesse 2000 Zie de gebruiksnwijzing voor meer informtie 75509100 1 0401 Beschrijving vn de mchinecomponenten Kst Deur Bedieningspneel Deurvergrendeling Koppenplteu Ventiltie opening

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve Inhoudsopgve 1 Algemene

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd

Nadere informatie

Jaarlijks vinden er arbeidsongevallen plaats. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en voorkom dat je gewond raakt.

Jaarlijks vinden er arbeidsongevallen plaats. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en voorkom dat je gewond raakt. Persoonlijke eschermingsmiddelen Jrlijks vinden er 230.000 reidsongevllen plts. Geruik persoonlijke eschermingsmiddelen en voorkom dt je gewond rkt. JEZELF BESCHERMEN Werken in trnsport en logistiek kn

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. www.piggio.com V.leR.Piggio,25-56025 PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik Kenmerken - SV-9007 Stnder Noteookruimte 3 Werkvlk 4 Opergvk voor één () lithium-iontterij 5 Kntelre toetsenordplnk en polssteun Rechter-/linkermuisplnk en -houder 7 Keleheer 8 Vergrendeling voor stnder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Kenmerken. Specificaties van de wagen Bewegingsbereik. 888-SV-21MN-00 rev C - SV21-91008. Gewichtscapaciteiten

Kenmerken. Specificaties van de wagen Bewegingsbereik. 888-SV-21MN-00 rev C - SV21-91008. Gewichtscapaciteiten Kenmerken - SV-9008 Stnder Noteookruimte 3 Werkvlk 4 Electronische, zelfsluitende medicijnenlde 5 Kntelre toetsenordplnk en polssteun Rechter-/linkermuisplnk en -houder 7 Keleheer 8 Vergrendeling voor

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Montage-instructie. Schutting. V720 Tarifa

Montage-instructie. Schutting. V720 Tarifa Montge-instructie Schutting V720 Trif Inhoudsopgve pgin Inhoud verpkking 1 Benodigd gereedschp 1 Belngrijk vóór het monteren 2 1. Pltsen Trif schutting 3 1.1 Onground montge met voetplt 4 1.2 Inground

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706 eng de nl nederlnds english deutsh frnçis fr espñol es itlino it português pt prtnumer Z50093 userguide ugoo meleon prt 1 eu - rv02 280706 nederlnds 1 nl Copyright 2005 Bugoo Interntionl BV. De informtie

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

Reguliere Expressies en Automaten: Overzicht

Reguliere Expressies en Automaten: Overzicht Reguliere Expressies en Automten: Overzicht Alfetten Tekenrijtjes over een lfet Tlen over een lfet Reguliere Uitdrukkingen Reguliere Operties Herkenners voor Reguliere Ptronen Deterministische utomten

Nadere informatie

Hoe plan je een grote taak?

Hoe plan je een grote taak? 3 PLANNEN Hoe pln je een grote tk? Wt heb je n deze les? In deze les leer je hoe je grote tken in stukken opdeelt en over meerdere dgen inplnt. Hndig ls je bijvoorbeeld voor een toets moet leren, wnt zo

Nadere informatie

Werken met de Rhinestone-functie. Gebruik van het bewerkingsscherm

Werken met de Rhinestone-functie. Gebruik van het bewerkingsscherm SnNCutCnvs Werken met de Rhinestone-funtie U kunt met de snijmhine ook spetulire Rhinestone-versieringen mken. Informtie over sisewerkingen vn de SnNCutCnvs vindt u in de Help. Als u de Help wilt weergeven,

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES Met de Innergy Troubleshooter kunt u de verschillende functies vn een Gzelle Innergy stp voor stp controleren. Deze hndleiding beschrijft de verschillende controlestppen.

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 3000

Beknopte instructies Cafitesse 3000 Beknopte instructies Cfitesse 3000 75408400 1 04.01 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet Geen melding of utomt werkt niet Sensoren in

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

640 Series Color JetPrinter TM

640 Series Color JetPrinter TM 640 Series Color JetPrinter TM Geruikershndleiding voor Windows Feruri 2006 www.lexmrk.com Edition: Ferury 2006 The following prgrph does not pply to ny country where such provisions re inconsistent with

Nadere informatie

Ipad APPLICATIES. Benodigde applicaties op het scherm: Beste ipad gebruiker,

Ipad APPLICATIES. Benodigde applicaties op het scherm: Beste ipad gebruiker, Ipd APPLICATIES Beste ipd gebruiker, Hierbij een hndleiding om efficiënt met de pplicties op uw ipd om te gn. Veel succes ermee! Benodigde pplicties op het scherm: App-store= App-winkel= Plts wr u pplicties

Nadere informatie

Urologie. Blaasaugmentatie

Urologie. Blaasaugmentatie Urologie Blsugmenttie U krijgt een opertie n de bls. Bij een blsugmenttie wordt de bls groter gemkt met behulp vn een stukje drm. U vindt hier meer informtie. Voorbereiding Drmen spoelen Als u uw drmen

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding

Gebruikerhandleiding Geruikerhndleiding Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer geruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en geruik deze ls

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Stoomcursus

Voorbereidende opgaven Stoomcursus Voorereidende opgven Stoomcursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Dit document estt uit twee delen: de voorereidende opgven en een overzicht met lgerïsche vrdigheden. Mk de volgende opgven het liefst voorin

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 5. 1 Handgereedschappen Verbindingen Elektrische techniek Pompen Verbrandingsmotoren 138

Inhoud. Inleiding 5. 1 Handgereedschappen Verbindingen Elektrische techniek Pompen Verbrandingsmotoren 138 Inhoud Inleiding 5 1 Hndgereedschppen 10 2 Verindingen 42 3 Elektrische techniek 84 4 Pompen 116 5 Verrndingsmotoren 138 Trefwoordenlijst 183 INHOUD 9 1 Hndgereedschppen 1.1 Opdrcht 1.1 Gereedschppen opzoeken

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Hier beginnen HL-2135W /

Hier beginnen HL-2135W / Instlltiehndleiding Hier eginnen HL-2135W / HL-2270DW (Alleen EU) Voordt u dit pprt voor de eerste keer kunt geruiken, moet u eerst deze Instlltiehndleiding lezen en het pprt instlleren. Op http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Stoomcursus

Voorbereidende opgaven Stoomcursus Voorereidende opgven Stoomcursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt geruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het eknopt overzicht

Nadere informatie

how do I? inhoudsopgave

how do I? inhoudsopgave hp dvd writer how do I? inhoudsopgve hoe weet ik welk progrmm ik moet gebruiken? 1 hoe kopieer ik een schijf? 2 nederlnds hoe breng ik mijn tpes over nr een schijf? 4 hoe mk ik een dvd-film? 9 hoe bewerk

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Montage-instructie. Windscherm. V730 Biarritz

Montage-instructie. Windscherm. V730 Biarritz Montge-instructie Windscherm V730 Birritz Inhoudsopgve pgin Inhoud verpkking 1 Benodigd gereedschp 1 Belngrijk vóór het monteren 2 1. Pltsen Birritz windscherm 3 1.1 Verpltsr windscherm 4 1.2 Onground

Nadere informatie

Meet de lengte en de breedte van de rechthoek.

Meet de lengte en de breedte van de rechthoek. M15 Rechthoek en lk 692 E Je kunt hieronder eenvoudig de oppervlkte vn een rechthoek vinden door de ruitjes te tellen. Elk ruitje is 1 cm². Hoe groot is de oppervlkte vn deze rechthoek?... 693 B Bereken

Nadere informatie

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1 Lijn, lijnstuk, punt Verkennen Opgve 1 Je ziet hier een pltje vn spoorrils vn een modelspoorn. De rils zijn evestigd op dwrsliggers. Hoe liggen de rils ten opziht vn elkr? Hoe liggen de dwrsliggers ten

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij Privcyverklring Irene vn Aken Mkelrdij U heeft te mken met Irene vn Aken Mkelrdij. Mkelr Irene vn Aken is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge)

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge) Instlltiehndleiding Hier Beginnen MFC-8880DN Voor u de mchine geruikt, dient u deze instlltiehndleiding door te nemen voor een correcte configurtie en instlltie. Bezoek onze wesite http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN Geomputeriseerde orduur- en nimhine Bedieningshndleiding Produtode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BORDUURWERK BIJLAGE G nr http://solutions.rother.om voor produtondersteuning

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties

Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties Privcyverklring Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties U heeft te mken met Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties. Mkelr Ing. A.P.F. BEGIJN RT is een NVM-edrijfsmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie