Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403."

Transcriptie

1 Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no B Cfitesse_C60_NL.indd A :46:31

2 Cfitesse_C60_NL.indd B :46:31

3 Serienummer: Registrtienummer: Telefoonnummer onderhoudsdienst: Leverncier: Cfitesse_C60_NL.indd C :46:31

4 Inhoudsopgve Inleiding Veiligheidsinstructies Omschrijving vn de CAFITESSE Pictogrmmen op het disply Bedieningspneel (drnk tppen) Progrmmeerknoppen Automt edienen Automt nzetten Automt uitzetten Wtertnkvullen Ingrediëntpkken pltsen/vervngen Drnk in een kopje schenken Een kn schenken Heet wter schenken Automt met wter tnk verpltsen Voorereiden Automt verpltsen Toegng tot het opertormenu Tellerwrden voor consumpties SCHOONMAKEN - Hndmtige procedure voor dgelijkse schoonmk SCHOONMAKEN - Procedure voor utomtische periodieke schoonmkeurt Schoonmkprogrmm Schoonmkprogrmm strten Instellingen wijzigen Klok instellen: dtum en tijd instellen Tl instellen Tekst n- of uitzetten BIJNA LEEG -detectie Volume instellen (optioneel) Sterkte instellen (optioneel) Automt ontklken Ontklkingsprogrmm strten (optioneel) Automt n een opslgperiode in geruik nemen / Automt opsln Displyerichten en prolemen oplossen Displyerichten en prolemen oplossen ij het model met fneemre wtertnk Nslggedeelte Drnken of heet wter schenken Dgelijkse schoonmk Periodieke schoonmk Specificties Index A A Cfitesse_C60_NL.indd D :46:31

5 Inleiding Deze hndleiding evt instructies voor en uitleg over de ediening en het onderhoud vn de CAFITESSE 60 -koffi eutomt. Met deze mchine kunt u koppen en knnen wrme drnken en heet wter zetten. Er zijn twee modellen: een model met een vste wternsluiting (C61)*/**, een model met een fneemre wtertnk (C60)*. In de koelruimte vn de utomt is ruimte voor twee ingrediëntpkken. An de rechterknt evindt zich ltijd het ingrediëntpk met koffi e. Afhnkelijk vn de ingrediënten die u hier pltst, kn de utomt koffi e, cfeïnevrije koffi e of koffi edrnken met melk (zols cppuccino) leveren. De utomt is eenvoudig te edienen. Alle specten vn het ontwerp zijn gericht op geruiksgemk. De utomt is ovendien eenvoudig en snel schoon te mken. Voor een ongestoorde werking dient u zich n de instructies voor ediening en onderhoud in deze hndleiding te houden. *) Optioneel: er kn een koudwter systeem op de mchine worden ngesloten. **) Optioneel: op de mchine kn een extr krnwtersysteem worden ngercht. Let op! - Neem de veiligheidsinstructies ndchtig door. - Het u vrgen? Neem dn contct op met uw leverncier vn Cfi tesse-systemen. - De friknt en DECS Interntionl zijn niet nsprkelijk voor schde en/of letsel ls de utomt niet volgens deze instructies wordt geruikt en onderhouden. Decs Int Wij ehouden ons het recht voor om het ontwerp en de specifi cties te wijzigen. 1 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

6 Veiligheidsinstructies Bediening Deze mchine mg uitsluitend worden geïnstlleerd, geprogrmmeerd en ingesteld door een onderhoudsmonteur of een ndere drtoe evoegde persoon. Om veiligheidsredenen mg de ehuizing niet worden verwijderd. Geruik de CAFITESSE 60 uitsluitend voor het doel wrvoor de utomt is estemd. De utomt is ontworpen voor geruik innenshuis, ij een omgevingstempertuur tussen +1 C en mximl +32 C. Plts de utomt niet te dicht ij een gootsteen (vocht) of kookpprtuur (wrmte). Plts de utomt niet in een ruimte wr de omgevingstempertuur lger is dn +1 C. Mocht de utomt toch evriezen, dn moet u de stekker uit het stopcontct hlen en de wtertoevoer fsluiten. Neem vervolgens contct op met de onderhoudsmonteur. Wrschuwing: Deze utomt levert hete vloeistoffen. Voorkom rndwonden: houd nooit uw hnden of ndere delen vn het lichm onder de drnkuitloop ndt u op een keuzetoets het gedrukt. Lt kinderen niet zonder toezicht in de uurt vn de utomt. Zet de utomt uit ls deze gedurende lnge tijd niet wordt geruikt (ijvooreeld s nchts of in het weekend). Neem de stekker lleen uit het stopcontct ls er zich een storing voordoet. Als de stekker niet in het stopcontct zit, werkt het koelsysteem niet en worden de ingrediënten niet koel gehouden. Plts in dt gevl de ingrediëntpkken in de koelkst. Mk de utomt om hygiënische en functionele redenen dgelijks schoon. Volg hierij de procedure voor het hndmtig schoonmken. Volg voor de periodieke schoonmkeurt de procedure voor utomtisch schoonmken. Beide procedures worden verderop in deze hndleiding eschreven. G ltijd hygiënisch te werk. Geruik voor de koffi eutomt uitsluitend schoonmkmiddelen die geschikt zijn voor pprtuur wrmee voedsel wordt ereid. Neem de onderdelen vn de utomt f met een schone, vochtige doek. Sproei of spt nooit wter op het pprt, en dompel het pprt nooit onder in wter. Zorg ltijd voor voldoende ventiltieruimte rondom de utomt en houd de voor- en chterknt ereikr voor eventuele reprties. De utomt mg mximl onder een hoek vn 5 overhellen. Lees voordt u de utomt verpltst éérst de instructies in het etreffende hoofdstuk (zie inhoudsopgve). De cpciteit vn de lekk is eperkt tot c ml (1 kn). Giet de lekk regelmtig leeg. Leeg de lekk ook ls er koffi e, een ndere drnk of wter is geleverd zonder dt er een kopje of kn onder de uitloop is gepltst. 2 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

7 Voor utomten met een vste wternsluiting: Sluit het pprt n op een hndmtig ediende krn. Geruik hiervoor de meegeleverde verindingsslng. Wrschuwing: Sluit de utomt nooit n op een wtertoevoer met mogelijk verontreinigd of iologisch esmet wter. Een eventueel meegeleverd wterfi lter is uitsluitend edoeld om ongewenste smken en romtische stoffen (zols chloor) uit het wter te verwijderen. Voor utomten zonder een vste wternsluiting: Wrschuwing: Vul de wtertnk uitsluitend ij met vers, schoon drinkwter. Voor de este kwliteit wter moet u de koudwtertnk iedere ochtend vullen met vers krnwter. Ingrediëntpkken ewren Zorg ervoor dt de koelruimte vn de utomt ltijd goed fgesloten is. Als dt niet het gevl is, kn de kwliteit vn de koffi e of ndere drnken chteruit gn. Bewr ontdooide koffi e- en ingrediëntpkken lleen in de koelkst, op een tempertuur vn 6 C. Controleer ltijd de vervldtum op de koffi e- of ingrediëntpkken ( ten minste houdr tot ) en pk het koffi e- of ingrediëntpk dt het lngste in de opslgruimte ligt. Noteer de dtum vn pltsing op het pk voordt u dit in de utomt pltst. Ontdooide koffi e- of ingrediëntpkken mogen niet opnieuw worden ingevroren. Dit heeft een ndelige invloed op de kwliteit en smk. Elektriciteit Wrschuwing: Zorg ervoor dt het netsnoer en de utomt niet in wter of enige ndere vloeistof worden ondergedompeld. Wrschuwing: Steek de stekker nooit in het stopcontct (en neem de stekker er nooit uit) ls de stekker of het stopcontct nt is, of is ngerkt met ntte hnden. Wrschuwing: Zet de utomt niet n ls het netsnoer of de stekker eschdigd is. Het netsnoer mg lleen worden vervngen door een onderhoudsmonteur of een ndere drtoe evoegde persoon. Wrschuwing: Sluit de utomt nooit n op een stopcontct met ndere krkteristieken dn ngegeven op het etiket. Wrschuwing: Vnwege het gevr voor rnd en elektrische schokken mg het netsnoer lleen worden vervngen door een origineel netsnoer, geleverd door de friknt vn het pprt. Het onderdeelnummer vn het netsnoer kn per lnd verschillen. Drom kunt u voor het juiste onderdeel of onderdeelnummer het este contct opnemen met uw leverncier vn Cfi tesse-systemen. Sluit de utomt uitsluitend n op een gerd stopcontct. De utomt moet worden ngesloten op een stroomgroep met extr eveiliging, het liefst een groep voorzien vn een rdlekschkelr. Als u de utomt verpltst, moet u ngn of de cpciteit vn de elektrische instlltie op de nieuwe loctie niet wordt overschreden wnneer u de stekker dr in het stopcontct steekt. 3 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

8 Omschrijving vn de CAFITESSE 60 c d e f g Af. 1 Belngrijke onderdelen. Afneemre wtertnk*, Deksel vn wtertnk* c. Opening voor ontklken d. Deur e. Koelruimte f. Ingrediëntpkken g. Sticker met schoonmkinformtie h. Goot i. Lekrooster j. Lekk k l m n j i h k. Bedieningspneel l. Drnkuitloop m. Heetwteruitloop** n. Disply o. AAN/UIT-schkelr (tiptoets) *) Alleen ij het model met fneemre wtertnk. **) Optioneel voor de Cfi tesse 61. Werkt ook ls koudwterkrn indien ngesloten op een koudwter- of een extr krnwtersysteem. o 4 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

9 Pictogrmmen op het disply. Let op, er worden hete drnken gemengd. Bezig met schoonmken c. Goot f l g t c u o h i p j k m q r d e n s d. Opertormodus e. Onderhoudsmodus f. Ingrediëntpkken, linkerknt en rechterknt g. Geen wter h. Dmpend kopje, selecteer een drnk i. Kopje met kruis erdoor, u kunt geen drnk selecteren j. Thermometer, tempertuur vn de oiler k. Eco (energieespringsmodus) l. Ontklkingssymool, progrmm voor ontklken m. Tekst n. Blderknop (nvigtie/selectie) o. Informtie p. Numerieke specifi ctie q. Grden Fhrenheit/percentge r. Grden Celsius s. Blderknop (nvigtie/selectie) t. Knop Enter (terug/evestigen) u. Knop Bck (terug/nnuleren) 5 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

10 Bedieningspneel (drnk tppen) Progrmmeerknoppen d1 d koud wter heet wter mk keuze 39 0 F d heet wter lees teller c c Af. 2 Bedieningspneel (drnk tppen). Keuzeknoppen*. Disply c. Knop Stop d. Knop voor heet wter* d1. Knop voor koud wter** Af. 3 Progrmmeerknoppen Blderknop (nvigtie/selectie). Blderknop (nvigtie/selectie) c Knop Bck (terug/nnuleren) d. Knop Enter (terug/evestigen) *) Als u de knop Stop en de ovenste keuzeknop tegelijk indrukt, verschijnt het opertormenu. **) Optioneel: Als de mchine is ngesloten op een koudwter- of krnwtersysteem. 6 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

11 mk keuze 39 0 F uit 1000 Af. 4 Stekker en schkelr Af. 5 Automt is klr voor geruik Af. 6 Automt is uitgezet Automt edienen Let op! - Zet de utomt nooit uit door de stekker uit het stopcontct te hlen! - Zonder stroom vlt het koelsysteem uit, wt ndelige gevolgen voor de kwliteit vn de ingrediënten kn heen. Automt nzetten 1. Steek de stekker in het stopcontct. 2. Druk op de AAN/UIT-schkelr (f. 4). Het wter in de oiler wordt verwrmd. Op het disply verschijnt een knipperende thermometer met de tekst EVEN WACHTEN. Als het wter de ingestelde tempertuur heeft ereikt, verschijnt op het disply een koffi ekopje met de tekst MAAK KEUZE (f. 5). De utomt is nu klr voor geruik. Automt uitzetten 1. Druk op de AAN/UIT-schkelr (f. 4). De oiler wordt nu uitgeschkeld. Het koelsysteem lijft opertioneel. Op het disply verschijnt de tekst: UIT (f. 6). Het koelsysteem wordt ps uitgeschkeld ls u de stekker uit het stopcontct neemt. 7 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

12 c geen wter Af. 7 Wtertnk vullen Wtertnk vullen Het model zonder vste wternsluiting is voorzien vn een fneemre wtertnk. Wnneer op het disply het symool met de tekst GEEN WATER verschijnt (f. 7), moet u de wtertnk (f. 8 ) vullen: 1. Neem het deksel erf (f. 8 ). 2. Til de wtertnk n de evestiging uit de utomt (f. 8 c). Af. 8 Model met wtertnk 3. Gooi de wtertnk leeg, spoel de tnk om en vul de tnk tot n de mximummrkering met schoon, vers drinkwter. Voor de este kwliteit wter vult u de wtertnk iedere dg met vers wter. 4. Plts de wtertnk weer op de utomt en leg het deksel erop. De utomt is nu klr voor geruik. 8 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

13 c mk keuze mk keuze mk keuze 39 0 F 39 0 F 39 0 F d e (= optioneel) (= optioneel) f Let op! Controleer de houdrheidsdtum. Controleer of het pk heleml is ontdooid. mk keuze 39 0 F mk keuze 39 0 F mk keuze 39 0 F Af. 9 Disply nduidingen Af. 10 Ingrediëntpkken vervngen Af. 11 Op houdrheidsdtum letten! Ingrediëntpkken pltsen/vervngen Wnneer een vn de ingrediëntpkken leeg is, verschijnt er een symool op het disply vn de utomt. Plts of vervng het pk wnneer het symool voor een leeg pk (f. 9, c of d) op het disply verschijnt. (Zie voor meer informtie ook Displyerichten en prolemen oplossen ). Optioneel: Wnneer een vn de ingrediëntpkken ijn leeg is en de wrschuwing BIJNA LEEG (zie f. 66) is ingesteld, verschijnt er een symool (f. 9 e of f) op het disply vn de utomt. Plts zodr u het symool voor ijn leeg ziet een nieuw pk in de koelkst om te ontdooien. Het pk is dn klr voor geruik zodr het huidige pk heleml leeg is. Wnneer de BIJNA LEEG -detectie n stt, vrgt de utomt tijdens het pltsen vn de ingrediëntpkken of het om een nieuw pk gt, en (optioneel) of het een klein pk etreft. 1. Open de deur vn de koelruimte. 2. Til het lege pk uit de utomt (f. 10). Wees voorzichtig, er kunnen druppels uit de doseertuit komen. 3. Gooi het lege pk weg. 4. Neem de innenknt vn de koelruimte f met een schone, vochtige doek. 5. Controleer ltijd de houdrheidsdtum op het nieuwe pk. Geruik nooit een pk wrvn de houdrheidsdtum is verlopen. Pk ltijd het pk dt het lngste in de opslgruimte heeft gelegen. 6. Volg de instructies op het pk.. Schud het pk minstens tien keer.. Controleer of het pk heleml is ontdooid. c. Vouw de doseertuit open. 7. Plts het nieuwe ingrediëntpk in de koelruimte. Zorg dt de doseerspuit precies in de uitspring onder in de koelruimte is gepltst! Wnneer de wrschuwing BIJNA LEEG is ingesteld, verschijnt op het disply de tekst: NIEUW PAK?. 8. Doe niets ls u het oude pk het teruggezet, ijvooreeld tijdens het schoonmken. 9. Druk ter evestiging op de knop Enter ls u inderdd een nieuw pk het gepltst. Wnneer ook de optie voor kleine pkken is ingesteld, verschijnt op het disply de tekst: KLEIN PAK?. 10. Doe niets ls u een groot pk het gepltst. 11. Druk ter evestiging op de knop Enter ls u inderdd een klein pk het gepltst. 12. Sluit de deur vn de koelruimte. 9 Cfitesse_C60_NL.indd :46:32

14 mk keuze mk keuze 39 0 F 39 0 F Af. 12 Kopje onder de uitloop pltsen Af. 13 Gewenste drnk selecteren Af. 14 Knop Stop Drnk in een kopje schenken 1. Plts een kopje op het lekrooster onder de rechteruitloop (f. 12). Let op! - De utomt levert hete vloeistoffen. Voorkom rndwonden! - Geruik de utomt lleen met correct geïnstlleerde goot. Als u de utomt zonder goot geruikt, kn het hete wter in de rondte spetteren. 2. Druk op een vn de keuzeknoppen n de rechterknt (f. 13). (Niet op de knop voor knnen, indien nwezig.) De utomt schenkt nu drnk uit de rechteruitloop (f. 13 ) en stopt utomtisch ndt één kopje is gevuld. 3. Druk op de knop Stop (f. 14) om eerder te stoppen met schenken, ijvooreeld omdt u het kopje minder vol wilt heen. U kunt op ieder moment op de knop Stop drukken om te stoppen met schenken (f. 14). Als de keuzeknop is geprogrmmeerd voor continu schenken: (Let op: deze optie werkt niet in ij gemengde drnken, zols cppuccino.) 4. Houd de keuzeknop ingedrukt tot u de gewenste hoeveelheid drnk het ingeschonken. 5. Lt de knop los zodr de gewenste hoeveelheid is ereikt. De leverncier kn deze instelling op verzoek wijzigen. 10 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

15 mk keuze mk keuze 39 0 F 39 0 F Af. 15 Kn onder de uitloop pltsen Af. 16 Op knop voor knnen drukken Af. 17 Knop Stop Een kn schenken 1. Plts een kn onder de rechteruitloop (f. 15). Geruik uitsluitend de meegeleverde 0,9 liter koffi ekn (er wordt stndrd één kn ij de utomt geleverd). Let op! - De utomt levert hete vloeistoffen. Voorkom rndwonden! 2. Druk op de keuzeknop voor een kn drnk (f. 16). De utomt schenkt nu drnk uit de rechteruitloop (f. 16 ) en stopt utomtisch ndt één kn is gevuld. 3. Druk op de knop Stop (f. 17) om eerder te stoppen met schenken, ijvooreeld omdt u de kn minder vol wilt heen. U kunt op ieder moment op de knop Stop drukken om te stoppen met schenken (f. 17). De leverncier kn de stndrdinstelling voor knnen op verzoek wijzigen. 11 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

16 KW HW mk keuze 39 0 F mk keuze 39 0 F e Af. 18 Heetwteruitloop Af. 19 Heet wter knop / koud wter knop* Af. 20 Knop Stop Heet wter schenken* 1. Plts een kopje op het lekrooster onder de linkeruitloop (f. 18). Let op! - De utomt levert hete vloeistoffen. Voorkom rndwonden! *) Optioneel: Als de mchine is ngesloten op een koudwter- of extr krnwtersysteem, kn op dezelfde mnier koudwter worden verkregen door op de knop te drukken. 2. Druk op de keuzeknop voor heet wter (f. 19). De utomt schenkt nu heet wter uit de linkeruitloop (f. 19 e) en stopt utomtisch ndt één kopje is gevuld. 3. Druk op de knop Stop (f. 20) om eerder te stoppen met schenken, ijvooreeld omdt u het kopje minder vol wilt heen. U kunt op ieder moment op de knop Stop drukken om te stoppen met schenken (f. 20). Als de keuzeknop is geprogrmmeerd voor continu schenken:** 4. Houd de keuzeknop ingedrukt tot u de gewenste hoeveelheid heet wter het ingeschonken (f. 19). 5. Lt de knop los zodr de gewenste hoeveelheid is ereikt. De leverncier kn deze instelling op verzoek wijzigen. **) Continu fgifte is niet mogelijk met de koudwteroptie, dit is uitsluitend mogelijk met krnwter. 12 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

17 90 C/194 F c. 2,5 l Af. 21 Wtertnk Af. 22 Aftpslng Fig. 23 Aftppen Automt met wtertnk verpltsen Let op! - U mg de utomt ps verpltsen ndt u de stekker uit het stopcontct het genomen. - De oiler is gevuld met heet wter, dt uit de utomt kn lopen ls u deze kntelt, optilt of verpltst. - Het wter dt u ftpt, kn heet zijn. Drg hndschoenen ter escherming. - Neem contct op met de onderhoudsdienst ls u het model met vste wternsluiting wilt verpltsen! Voorereiden 1. Zet de utomt uit. 2. Neem de stekker uit het stopcontct. 3. Neem de ingrediëntpkken uit de utomt en plts deze in de koelkst. 4. Verwijder de wtertnk en giet deze leeg (f. 21 ). 5. Lt l het wter uit de utomt lopen met ehulp vn de ftpslng (f. 22 ):. Verwijder de lekk met lekrooster.. Trek de ftpslng c. 30 cm uit de chterwnd vn het pprt (f. 22 ). c. Schuif het pprt nr de rnd vn het oppervlk wrop het stt. d. Plts een k met een cpciteit vn minstens 2,5 liter onder de ftpslng (f. 23). e. Verwijder de dop (f. 22 ) vn de ftpslng en lt het wter in de k lopen (f. 23). f. Plts de dop weer op de ftpslng en duw de slng heleml terug. 6. Neem de utomt f met een schone, vochtige doek. Besteed extr ndcht n de linker- en rechteruitloop. U kunt de utomt nu verpltsen. 13 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

18 Af. 24 Verpltsen op een serveerwgen Af. 25 Stekker en schkelr Af. 26 Ingrediëntpkken pltsen Let op! - U mg de utomt lleen verpltsen ndt u de stekker uit het stopcontct het genomen. - Verplts de utomt ltijd op een serveerwgen of vergelijkr krretje. De utomt weegt 26,5 kg. - Rijd de wgen voorzichtig voor u uit. Vermijd plotselinge ewegingen, stoten of schokken wrdoor de utomt kn kntelen of vn de wgen kn vllen. - Lt de utomt nooit op een serveerwgen stn om de wgen ls moiele stndplts voor het schenken vn wrme drnken te geruiken. - Let er ij de instlltie vn de utomt op de nieuwe loctie op of deze loctie voldoet n de veiligheidsinstructies op pgin 2. Zorg dt er voldoende ventiltieruimte rondom de utomt nwezig is. - Controleer of de utomt de lokle elektrische instlltie niet overelst. Automt verpltsen 1. Til de utomt voorzichtig op een serveerwgen of vergelijkr krretje. 2. Houd de utomt rechtop en schud deze niet tijdens het verpltsen. 3. Plts de utomt op een gld, horizontl en stiel oppervlk dt het gewicht vn de utomt kn drgen (26,5 kg). 4. Leg de lekk en het lekrooster voor het pprt. 5. Steek de stekker in het stopcontct (f. 25). 6. Druk op de AAN/UIT-schkelr om de utomt n te zetten (f. 25). 7. Plts de ingrediëntpkken (f. 26). 8. Vul de wtertnk met schoon, vers drinkwter. De utomt is nu klr voor geruik. 14 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

19 mk keuze 39 0 F d lees teller c Af. 27 Toegng tot het opertormenu Af. 28 Progrmmeerknoppen Toegng tot het opertormenu De utomt is voorzien vn een opertormenu wrin u een ntl specifi eke tken kunt uitvoeren: Tellers fl ezen Schoonmken (utomtische periodieke schoonmkeurt) Instellingen wijzigen, zols: - klok (dtum en tijd) - tl (op disply) - tekst (n of uit) - ijn leeg -detectie (AED n of uit) - volume npssen (volume per kop) (optioneel) - sterkte npssen (optioneel) Ontklken (optioneel) Onderhoudsmodus openen (optioneel, lleen voor onderhoud). In het opertormenu wordt u stp-voor-stp door de progrmmering geleid. Op het disply verschijnt een ericht en/of instructie voor cties die moeten/kunnen worden uitgevoerd. Het opertormenu openen: 1. Houd de knop Stop ingedrukt. 2. Druk nu ook op de ovenste keuzeknop (f. 27). 3. Houd eide knoppen ingedrukt tot de tekst OPERATOR MODE rechtsoven op het disply verschijnt. 4. Lt de knoppen los. In het opertormenu fungeren de keuzeknoppen ls progrmmeerknoppen (f. 28): Met de knop Enter (f. 28 d) evestigt u uw keuzen. Met de lderknoppen (f. 28 en ) (nvigtie/selectie) ldert u het menu door en selecteert u opties. Met de knop Stop (terug) (f. 28 c) nnuleert u uw wijzigingen, gt u één niveu terug in het menu en sluit u de opertormodus f. 15 Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

20 MAAK KEUZE lees teller totl rtd 39 0 F d 390 F c Af. 29 Toegng tot het opertormenu Af. 30 Selectiemenu LEES TELLER Af. 31 Totlteller Tellerwrden voor consumpties* In het opertormenu kunt u vnuit het selectiemenu LEES TELLER diverse tellerwrden opvrgen. Sommige tellers kunt u ook op nul zetten. ALLEEN AFLEZEN: - TOTAL RTD (Redy To Drink): Totle volume in liter vn lle consumpties (koffi e en heet wter). - TOTAL CONC L : Totl ntl liters ingrediënt uit het ingrediëntpk n de linkerknt. - TOTAL CONC R : Totl ntl liters ingrediënt uit het ingrediëntpk n de rechterknt. *) Optioneel: Als de mchine is ngesloten op een koudwter- of extr krnwtersysteem, kunnen koudwter consumpties ook worden uitgelezen/teruggesteld. AFLEZEN EN OP NUL ZETTEN: - TOTAL FILTER : Totle hoeveelheid wter (in liter) die door het wterfi lter is gestroomd (optie). - KNOP 1 (2, 3 of 4) POR : Antl consumpties (porties) gemeten op de keuzeknoppen (1, 2, 3 of 4). - KNOP 1 (2, 3 of 4) RTD : Totle volume in liters vn lle consumpties gemeten op de keuzeknoppen (1, 2, 3 of 4). - HOTWATER POR : Antl consumpties gemeten op de heetwterknop. - HOTWATER RTD : Totle volume in liters vn consumpties gemeten ij de heetwterknop. - C.WATER POR :* Antl consumpties wordt gemeten door de koudwter knop. - C.WATER RTD :* Totle volume vn consumpties in liters wordt gemeten door de koudwter knop. 16 TELLERS AFLEZEN EN OP NUL ZETTEN: 1. Open het opertormenu (f. 29). Zie ook Toegng tot het opertormenu (f. 27). Op het disply stt: de opertormodus LEES TELLER, lderpijlen en knoppen Enter en Bck (f. 28). 2. Druk op de knop Enter (f. 30 d). Op het disply verschijnt de wrde vn de totlteller TOTAL RTD (f. 31). Cfitesse_C60_NL.indd :46:33

21 d totl CONC L 39 0 F d reset? d knop $ por 30 c c Af. 32 Teller selecteren/fl ezen Af. 33 Teller op nul zetten Af. 34 Teller knop 1 por(ties) 3. Druk op de lderknop (f. 32 ). Op het disply verschijnt de totlteller voor het ingrediëntpk n de linkerknt: TOTAL CONC L. 4. Druk nogmls op de lderknop (f. 32 ). Op het disply verschijnt de totlteller voor het ingrediëntpk n de rechterknt: TOTAL CONC R. 5. Druk nogmls op de lderknop (f. 32 ). Op het disply verschijnt de totlteller voor het wterfi lter (optioneel): TOTAL FILTER. Zet de teller op nul, ijvooreeld ndt u een nieuw wterfi lter het geïnstlleerd. 6. Druk op de knop Enter (f. 32 d) om de teller op nul te zetten. Op het disply stt: RESET? (f. 33). 7. Druk op de knop Stop (f. 33 c) ls u de teller niet op nul wilt zetten. 8. Druk op de knop Enter (f. 33 d) ls u de teller wel op nul wilt zetten. Op het disply verschijnt opnieuw het keuzemenu, wrin u diverse tellers kunt selecteren. 9. G met ehulp vn de lderknoppen (f. 34 of ) nr de teller vn de gewenste keuzeknop: - KNOP 1 (2, 3 of 4) POR of RTD ; - HOTWATER POR of RTD ; - C.WATER POR of RTD.* 10. Druk op de knop Enter (f. 33 d) om de teller vn de etreffende keuzeknop op nul te zetten. Op het disply stt: RESET?. 11. Druk op de knop Stop ls u de teller niet op nul wilt zetten. 12. Druk op de knop Enter ls u de teller wel op nul wilt zetten. Op het disply verschijnt opnieuw het keuzemenu, wrin u diverse tellers kunt selecteren. 13. Herhl de ovenstnde procedure voor de overige tellers. 14. Druk twee keer op de knop Stop (f. 31 c) om te stoppen met progrmmeren. 17 Cfitesse_C60_NL.indd :46:34

22 d c Af. 35 AAN/UIT-schkelr Af. 36 Automt schoonmken Af. 37 Lekk en drnkuitlopen c SCHOONMAKEN - Hndmtige procedure voor dgelijkse schoonmk Voor goede en etrouwre werking moet u de uitenknt vn de utomt dgelijks schoonmken. Let op! - De lekk kn vloeistoffen evtten. U kunt de lekk, het lekrooster en de goot ook in de fwsmchine pltsen. 1. Zet de utomt uit door de AAN/UITschkelr in de UIT-stnd te zetten (f. 35 ). Op het disply stt: UIT. 2. Neem de uitenknt vn de utomt f met een schone, vochtige doek, eventueel voorzien vn een niet-schurend en nietgressief schoonmkmiddel (f. 36). 3. Verwijder de lekk (f. 37 c). 4. Verwijder het rooster, giet de lekk indien nodig leeg en mk eide onderdelen schoon (f. 37 d en c). 5. Neem de drnkuitlopen f met een schone, vochtige doek (f. 37 ). 6. Plts de lekk en het lekrooster weer in de utomt. 18 Cfitesse_C60_NL.indd :46:34

23 c Af. 38 Goot losmken Af. 39 Goot verwijderen Af. 40 Deksel vn goot / kn pltsen 7. Open de deur. 8. Verwijder de goot: mk de goot los door de rode schuif (f. 38 ) nr links te verpltsen. De linkerknt vn de goot (f. 38 ) komt los. 9. Dri dit deel nr eneden, tot u de goot in z n geheel rechts uit de ophnging nr u toe kunt trekken (f. 39). 10. Mk de goot schoon. Neem hierij het deksel vn de goot (f. 40 en ). U kunt de goot ook in de fwsmchine pltsen. 11. Plts het deksel weer op de goot. 12. Plts de goot in omgekeerde volgorde terug in de utomt. 13. Duw de goot zo ver mogelijk nr oven, tot u een klik hoort. (Het symool vn de goot op het disply stopt met knipperen.) 14. Plts een kn onder de rechteruitloop (f. 40 c). 15. Zet de utomt n door de AAN/UITschkelr in de AAN-stnd te zetten (f. 35 ). 16. Controleer of de utomt nr ehoren functioneert door een keer op lle keuzeknoppen te drukken. De utomt is nu klr voor geruik. 19 Cfitesse_C60_NL.indd :46:34

24 mk keuze 39 0 F mk keuze 39 0 F reinigen c mk keuze 39 0 F reinigen d Af. 41 Schenken gelokkeerd vnwege schoonmk Af. 42 Berichten vn het schoonmkprogrmm Af. 43 Afneemre wtertnk schoonmken SCHOONMAKEN - Procedure voor utomtische periodieke schoonmkeurt Schoonmkprogrmm De utomt evt een utomtisch schoonmkprogrmm. Wnneer de utomt moet worden schoongemkt, verschijnt er een ericht op het disply. De schoonmkfrequentie hngt f vn de ingrediënten en de ijehorende progrmminstellingen. Op het disply verschijnt een emmer die ieder uur voller wordt (f. 42 t/m c). Deze emmer geeft n dt de utomt moet worden schoongemkt met ehulp vn het utomtische schoonmkprogrmm. U moet het pprt innen enkele uren n het eerste ericht (f. 42 ) schoonmken. Vier uur n het eerste ericht wordt de utomt uitgezet (f. 41) en moet u het schoonmkprogrmm strten. Ntuurlijk kunt u de utomt ook tussendoor schoonmken, ls dit ericht niet op het disply verschijnt. Het model met fneemre wtertnk schoonmken: Mk eerst de wtertnk schoon, en strt vervolgens het utomtische schoonmkprogrmm. 1. Mk de innenknt vn de wtertnk schoon met een orstel (f. 43) en een schoonmkmiddel dt geschikt is voor het schoonmken vn pprtuur wrmee voedsel wordt ereid (ijv. Clener). 2. Spoel de wtertnk om met schoon wter. 3. Vul de wtertnk opnieuw (tot n het ngegeven mximumniveu) en plts de tnk weer in de utomt. 20 Cfitesse_C60_NL.indd :46:34

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Condenserende gaswandketel. THISION S 1,0 48,7 kw. SMARTRON 2-25 kw. THISION L 10,1-142,3 kw

Condenserende gaswandketel. THISION S 1,0 48,7 kw. SMARTRON 2-25 kw. THISION L 10,1-142,3 kw Condenserende gswndketel THISION S 1,0 48,7 kw 3.2 Productbeschrijving 3.3 Bestelnummers 3.4 Stndrdschem s 3.15 Toebehoren 3.18 Technische gegevens 3.24 Mttekeningen 3.27 Circultiepompen 3.28 Hydrulische

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Fademaster 16 ORDERCODE 50406

Fademaster 16 ORDERCODE 50406 Fademaster 16 ORDERCODE 50406 V2 Proficiat! U kunt op Showtec vertrouwen voor meer geweldige show produkten. Wij ontwerpen en bouwen professionele lichtapparatuur voor de entertainment industrie. Nieuwe

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine.

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Veiligheidsvoorschriften Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat gebruiken en bewaar

Nadere informatie

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie