Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding"

Transcriptie

1 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BIJLAGE Geomputeriseerde nimhinehine Bedieningshndleiding

2

3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES m ij het geruik vn deze mhine ltijd de volgende elementire voorzorgsmtregelen in ht: Lees lle instruties lvorens de mhine te geruiken. GEVAAR - Verklein de kns op een elektrishe shok:. Lt de mhine nooit oneheerd ngesloten op het stroomnet. Hl ltijd de stekker uit het stopontt n geruik en voordt u de mhine shoonmkt. WAARSCHUWING - Verklein het risio op rndwonden, rnd, een elektrishe shok of persoonlijk letsel:. De mhine mg nooit ls speelgoed worden geruikt. Blijf in de uurt wnneer de mhine wordt geruikt door kinderen en let op ls er kinderen in de uurt zijn. 2. Geruik de mhine lleen zols edoeld, volgens de eshrijvingen in deze hndleiding. Geruik uitsluitend essoires die zijn nevolen door de friknt, zols eshreven in deze hndleiding. 3. Geruik de mhine nooit wnneer het snoer of de stekker eshdigd is, wnneer de mhine niet goed werkt, wnneer u de mhine het lten vllen, wnneer de mhine eshdigd is of in het wter is gevllen. Breng de mhine nr de dihtstijzijnde erkende deler of een erkend servieentrum ls hij moet worden ngekeken of gerepreerd, of ls er elektrishe of mehnishe npssingen nodig zijn. 4. Geruik de mhine nooit wnneer de luhtopeningen zijn gelokkeerd. Houd de ventiltieopeningen vn de mhine en het voetpedl vrij vn pluisjes, stof en losse stukken stof. 5. Stop geen voorwerpen in openingen en zorg dt er geen voorwerpen in kunnen vllen. 6. Geruik de mhine niet uiten. 7. Geruik de mhine niet op pltsen wr spuitussen worden geruikt of wr zuurstof wordt toegediend. 8. Wilt u de mhine loskoppelen, dri dn de hoofdshkelr op ( uit ), en hl de stekker uit het stopontt. 9. Trek hierij niet n het snoer. Pk de stekker vst, niet het snoer. 0. Houd uw vingers uit de uurt vn lle ewegende delen. Wees voorl voorzihtig in de uurt vn de nld.. Geruik ltijd de juiste steekplt. Met een verkeerde plt kn de nld reken. 2. Geruik geen verogen nlden. 3. Duw of trek de stof niet tijdens het nien. Hierdoor kn de nld veruigen en reken. 4. Zet de mhine op wnneer u iets doet in de uurt vn de nld, zols de nld inrijgen, de nld verwisselen, de spoel inrijgen, de persvoet verwisselen en dergelijke. 5. Hl de stekker ltijd uit het stopontt wnneer u kleppen verwijdert, de mhine smeert of ndere vormen vn onderhoud uit de edieningshndleiding uitvoert. 6. Deze nimhine is niet edoeld om zonder toeziht te worden geruikt door kinderen of minder ekwme personen. (Alleen voor Austrlië en Nieuw-Zeelnd) 7. Let op dt jonge kinderen niet met deze mhine spelen. 8. Als de verlihtingsunit eshdigd is, moet deze door een erkende deler worden vervngen. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze mhine is edoeld voor huishoudelijk geruik.

4 GEFELICITEERD MET DE AANSCHAF VAN DEZE MACHINE Dit is een vn de meest gevneerde geomputeriseerde huishoudnimhines. Wilt u volledig profiteren vn lle funties, dn rden wij u n de hndleiding zorgvuldig te lezen lvorens u de mhine in geruik neemt. LEES DIT VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT Voor veilig geruik. Houd uw oog op de nld tijdens het nien. Rk het hndwiel, de drdophlhendel, de nld of ndere ewegende delen niet n. 2. Zet ltijd de hoofdshkelr uit en neem de stekker uit het stopontt ls: U klr ent met nien U de nld of ndere onderdelen verwisselt of verwijdert Tijdens het geruik een stroomstoring optreedt U onderhoud pleegt n de mhine U de mhine oneheerd lt 3. Plts geen voorwerpen op het voetpedl. 4. Steek de netstekker diret in een wndstopontt. Geruik geen verlengsnoer. Voor een lngere levensduur. Zet de mhine niet weg op een plts met diret zonliht of in een vohtige omgeving. Geruik of plts het pprt niet in de uurt vn een verwrming, strijkout, hlogeenlmp of ndere wrme voorwerpen. 2. Geruik voor het shoonmken vn de ehuizing lleen neutrle zeep of reinigingsmiddelen. Benzeen, thinner en shuurmiddelen kunnen de ehuizing en de mhine eshdigen; geruik deze middelen dus nooit. 3. Lt de mhine niet vllen, sl niet op de mhine. 4. Rdpleeg de edieningshndleiding ltijd wnneer u onderdelen, de persvoet, de nld of ndere delen verwisselt of instlleert. Voor reprtie of ijstellingen Indien de mhine een defet vertoont of moet worden ijgesteld, kijk dn eerst in de proleemoplossing hter in deze geruiksnwijzing of u de reprtie of ijstelling zelf kunt uitvoeren. Kunt u het proleem niet verhelpen, rdpleeg dn uw pltselijke erkende Brother-deler. Meer produtinformtie en updtes vindt u op onze wesite De inhoud vn deze hndleiding en de speifities vn dit produt kunnen zonder voorfgnde kennisgeving worden gewijzigd. VOOR GEBRUIKERS IN LANDEN MET V WISSELSTROOM EN MEXICO Personen (of kinderen) met eperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gerek n ervring en kennis mogen deze mhine lleen geruiken onder toeziht en met nwijzingen over het geruik door degene die verntwoordelijk is voor hun veiligheid. U moet erop toezien dt kinderen niet met de mhine spelen. 2

5 INHOUDSOPGAVE. UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN...5 MACHINEONDERDELEN EN HUN FUNCTIE...5 De elngrijkste onderdelen... 5 Nld- en persvoetgedeelte... 6 Bedieningstoetsen... 6 Bedieningspneel... 7 Aessoiretfel... 7 ACCESSOIRES...8 Optionele essoires... 8 WERKEN MET UW NAAIMACHINE...9 Voorzorgsmtregelen voor de stroom... 9 Stroomvoorziening... 9 Voetpedl... 0 Shuifknop voor snelheidsregeling (voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets)... 0 Nldstopstnd wijzigen... 0 DE MACHINE INRIJGEN... Spoel opwinden... Onderdrd inrijgen... 4 Bovendrd inrijgen... 6 Onderdrd omhooghlen... 9 NAALD VERVANGEN...20 Voorzorgsmtregelen met nlden Soorten nlden en toepssingen Nld ontroleren... 2 Nld vervngen... 2 Nien met een tweelingnld PERSVOET VERWISSELEN...24 De persvoet vervngen Persvoethouder verwijderen DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN...26 NAAIEN...26 Algemene proedure voor het nien Steken seleteren Beginnen met nien Drdspnning NUTTIGE NAAITIPS...30 Proefnien Vn nirihting vernderen Rondingen nien Dikke stof nien Dunne stof nien... 3 Strethstof nien... 3 Werken met de vrije rm

6 3. NAAISTEKEN...32 OVERHANDSE STEKEN...32 ELEMENTAIRE STEKEN...33 Elementire steken BLINDZOOMSTEKEN NAAIEN...34 KNOOPSGATEN NAAIEN...35 Knopen nzetten RITS INZETTEN...40 STRETCHSTOF NAAIEN EN ELASTIEK INZETTEN...4 Strethstof nien... 4 Elstiek evestigen... 4 APPLICATIES, PATCHWORK EN QUILTS NAAIEN...42 Applities Pthwork (fntsie-quilt) nien An elkr zetten Quilten Fntsiequilts nien VERSTEVIGINGSSTEKEN...46 Drievoudige strethsteek Trenzen nien DECORATIEF NAAIWERK...48 Fgotsteken nien Shelpsteken nien Smokwerk Shelprijgsteken nien Verindingssteken nien... 5 Erfstukwerk BIJLAGE...52 STEEKINSTELLINGEN...52 Nisteken ONDERHOUD...57 Nimhine reinigen uitenknt Spoelhuis shoonmken PROBLEEMOPLOSSING...59 FOUTMELDINGEN...62 Piepsignl ij hndelingen (voor len die zo n piepsignl heen) TREFWOORDENLIJST

7 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN MACHINEONDERDELEN EN HUN FUNCTIE De elngrijkste onderdelen Spoelwinder (pgin ) Hiermee windt u de onderdrd op de etreffende spoel. Klospen (pgin en 6) Bestemd voor de drdklos. Gt voor extr klospen (pgin 23) Bestemd voor een tweede drdklos wnneer u nit met twee nlden. d Bovenspnningsknop (pgin 29) Hiermee regelt u de spnning vn de ovendrd. e Drdgeleider (pgin en 6) Hiermee windt u de onderdrd op de spoel en vervolgens rijgt u de mhine in. f Drdophlhendel (pgin 7) g Drdfsnijder (pgin 29) Leid de drden door de drdfsnijder om deze f te snijden. h Afneemre essoiretfel (pgin 7 en 3) i Bedieningstoetsen (pgin 6) De edieningstoetsen vershillen nr gelng het nimhine. j Bedieningspneel (pgin 7) Hiermee kiest u de steek en geeft u de diverse instellingen op. k Hndwiel Hiermee zet u hndmtig de nld omhoog en omlg. l Hoofdshkelr (ook voor nilmpje) (pgin 9) Met deze shkelr zet u de mhine en het nikmpje n of uit. m Netsnoernsluiting (pgin 9) Steek de stekker vn het netsnoer in de netsnoernsluiting. n Voetpedlnsluiting (pgin 0) Steek de voetpedlstekker in de nsluiting. o Trnsporteurstndhendel (pgin 38 en 45) Met de trnsporteurstndhendel zet u de trnsporteur omlg. p Persvoethendel (pgin 6) Hiermee zet u de persvoet omhoog en omlg. q Voetpedl (pgin 0) Met dit pedl regelt u de nisnelheid en strt en stopt u met nien. 5

8 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN Nld- en persvoetgedeelte Knoopsgthendel Zet de knoopsgthendel omlg wnneer u knoopsgten en trenssteken nit. Nldinrijger (voor len die zijn uitgerust met de nldinrijger) (pgin 7) Persvoethouder De persvoet wordt geïnstlleerd op de persvoethouder. d Persvoethoudershroef De persvoethoudershroef houdt de persvoethouder op zijn plts. e Persvoet De persvoet drukt gelijkmtig op de stof tijdens het nien. Bevestig de persvoet die het geshiktst is voor de geseleteerde steek. f Trnsporteur De trnsporteur voert de stof in de nirihting. g Snel verwisselre spoel (voor len die zijn uitgerust met een snel verwisselre spoel) U kunt eginnen met nien zonder de onderdrd nr oven te hlen. h Spoelhuisdeksel Open het spoelhuisdeksel om de spoel te pltsen. i Steekplt De steekplt is gemrkeerd om rehte nden te kunnen nien. j Drdgeleider n nldstng Leid de ovendrd door de drdgeleider n de nldstng. k Nldklemshroef Met de nldklemshroef houdt u de nld op zijn plts. Bedieningstoetsen Met de edieningstoetsen kunt u llerlei stndrd niwerkzmheden gemkkelijk uitvoeren. De edieningstoetsen vershillen nr gelng het nimhine. Persvoethendel Met de persvoethendel zet u de persvoet omhoog of omlg. Ahteruit/verstevigingssteektoets Door op de hteruit/verstevigingssteektoets te drukken nit u hteruit. U kunt hteruit nien door de toets ingedrukt te houden. Meer ijzonderheden vindt u in Verstevigingssteken nien (pgin 29). Toetsen op sommige len Strt/stoptoets (voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets) Door op de strt/stoptoets te drukken egint of stopt u met nien. Zolng u de knop ingedrukt houdt, nit de mhine op lge snelheid. Wnneer u stopt met nien, stt de nld omlg in de stof. Meer ijzonderheden vindt u in Beginnen met nien (pgin 28). d Nldstndtoets (voor len die zijn uitgerust met een nldstndtoets) U kunt de nld omhoog of omlg zetten door op de nldstndtoets te drukken. Wnneer u tweeml op de toets drukt, nit u één steek. e Shuifknop voor snelheidsregeling (voor len die zijn uitgerust met een shuifknop voor snelheidsregeling) Met de shuifknop voor snelheidsregeling pst u de nisnelheid n. 6

9 Bedieningspneel Met het edieningspneel op de voorknt vn de nimhine seleteert u een steek en geeft u op hoe de steek wordt genid. Aessoiretfel De essoires zitten in een opergvk in de essoiretfel. Shuif de essoiretfel nr links om deze te openen. LCD-disply De gekozen steek (), de persvoet die u moet geruiken (2), de steeklengte in millimeters (3) en de steekreedte in millimeters (4) worden weergegeven. Steekseletietoetsen Druk op de steekseletietoetsen en seleteer het nummer vn de steek die u wilt geruiken. Meer ijzonderheden vindt u in Steken seleteren (pgin 27). Steeklengtetoets Met deze toets pst u de steeklengte n. (Druk op de om de steek korter te mken; druk op de + om de steek lnger te mken.) d Steekreedtetoets Met deze toets pst u de steekreedte n. (Druk op de om de steek smller te mken; druk op de + om de steek reder te mken.) Aessoiretfel Opergvk Opmerking Stop de essoires in een zk en ewr deze zk in het opergvk. Als de essoires niet in een zk zitten, kunnen ze uit het vk vllen en rken dn welliht zoek of eshdigd. 7

10 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN ACCESSOIRES De volgende essoires zijn opgeslgen in de essoiretfel. Deze essoires zijn edoeld ls hulpmiddel ij nitken. Opmerking De shroef vn de persvoethouder is verkrijgr ij uw erkende deler. (Onderdeelode: ) nld 75/ nld 90/4 nld 00/6 Nr. Onderdeel Onderdeelode Nr. Onderdeel Onderdeelode Knoopsgtenvoet A XC Spoel (4) XA Overhndse steekvoet G XC Nldsetje XC Monogrmmenvoet N X Tweelingnld Ritsvoet I X Shoonmkorsteltje X Zigzgvoet J (op mhine) XC Shroevendrier X Blindzoomvoet R XC Extr klospen Knoopnzetvoet M X Voetpedl XC Tornmesje X Optionele essoires Nr. Onderdeel Onderdeelode Nr. Onderdeel Onderdeelode Boventrnsportvoet F033N: XC Quiltgeleider F06N: XC Quiltvoet F005N: XC Gtjesponser Pthworkvoet F00N: XC

11 WERKEN MET UW NAAIMACHINE Voorzorgsmtregelen voor de stroom m de volgende voorzorgsmtregelen in ht in vernd met de stroom. WAARSCHUWING Geruik uitsluitend normle huishoudstroom voor deze mhine. Door een ndere stroomvoorziening te geruiken kunt u rnd, een elektrishe shok of shde n de mhine veroorzken. Zet in de volgende gevllen de hoofdshkelr uit en hl de stekker uit het stopontt: Wnneer u de mhine oneheerd hterlt Wnneer u klr ent met werken Wnneer de stroom uitvlt tijdens het geruik Wnneer de mhine niet goed funtioneert vnwege een slehte nsluiting of loskoppeling Tijdens onweer Geruik geen verlengsnoeren of meerwegdpters wrop een groot ntl ndere pprten is ngesloten. Dit kn leiden tot rnd of elektrishe shok. Rk de stekker niet met ntte hnden n. U kunt dn een elektrishe shok krijgen. Zet ltijd eerst de hoofdshkelr uit voordt u de stekker uit het stopontt hlt. Pk ltijd de stekker vst om deze uit het stopontt te hlen. Wnneer u n het snoer trekt, kn dit eshdigd rken, met rnd of een elektrishe shok ls gevolg. Let op dt u het netsnoer niet doorsnijdt, eshdigt, sterk uigt, trekt, drit of undelt. Plts geen zwre voorwerpen op het snoer. Besherm het snoer tegen hitte. Hierdoor zou het snoer eshdigd kunnen rken en rnd of een elektrishe shok veroorzken. Als het snoer of de stekker eshdigd is, mg u de mhine niet meer geruiken; reng de mhine eerst nr de erkende deler! Hl de stekker uit het netstopontt, wnneer u de mhine lngere tijd niet geruikt. Anders kn er mogelijk rnd ontstn. Stroomvoorziening Steek de stekker in een wndstopontt. U zet de mhine uit door de hoofdshkelr op te zetten. Het nilmpje gt uit wnneer u de mhine uitshkelt. Opmerking Wnneer tijdens het geruik vn de mhine de stroom uitvlt, zet u de nimhine uit en hlt u de stekker uit het stopontt. Volg onderstnde proedure om de mhine weer op de juiste mnier op te strten. Hoofdshkelr Netsnoernsluiting Zet de hoofdshkelr op I. Het nilmpje gt rnden wnneer u de mhine inshkelt. 9

12 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN Voetpedl Steek de voetpedlstekker in de voetpedlnsluiting op de hterknt vn de nimhine. Shuifknop voor snelheidsregeling (voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets) Seleteer de gewenste nisnelheid door de shuifknop voor snelheid nr links of nr rehts te shuiven. Wnneer u de knop nr links shuift, wordt de nisnelheid lger; wnneer u de knop nr rehts shuift, wordt de snelheid hoger. Voetpedlnsluiting Om het voetpedl n te sluiten moet u de nimhine uitzetten, zodt u de mhine niet per ongeluk strt. Wnneer u het voetpedl liht intrpt, nit de mhine op lge snelheid. Wnneer u het voetpedl dieper intrpt, nit de mhine sneller. Wnneer u uw voet vn het voetpedl neemt, stopt de mhine. Lngzmer Shuifknop voor snelheidsregeling De snelheid die u instelt met de knop voor snelheidsregeling, is de mximum nisnelheid voor het voetpedl. Nldstopstnd wijzigen Normliter is de nimhine zo ingesteld dt de nld in de stof lijft wnneer u stopt met nien. U kunt de mhine ook zo instellen dt de nld omhoog stt wnneer u stopt met nien. Zet de nimhine uit. Sneller Plts niets op het voetpedl wnneer het pprt niet in geruik is. Zorg dt zih geen mteril of stof ophoopt op het voetpedl. Dit kn leiden tot rnd of een elektrishe shok. Opmerking Houd de vn (steekseletietoets) n de linkerknt ingedrukt en zet de nimhine n. Ndt u de mhine het ngezet, lt u de vn (steekseletietoets) los. Wnneer het voetpedl is ngesloten, kunt u het nien niet strten of stoppen met de strt/stoptoets (lleen voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets). De nldstopstnd wordt dn omhoog. Memo Om de nldstopstnd te wijzigen in omlg voert u dezelfde hndeling uit. 0

13 DE MACHINE INRIJGEN Spoel opwinden In dit gedeelte wordt eshreven hoe u de drd op de spoel windt. Meer ijzonderheden over de spoel snel opwinden vindt u op pgin 3. Voorspnningsshijf Spoelwinders Spoel Geruik lleen spoelen (onderdeelode: SA56, SFB: XA5539-5) die voor deze nimhine zijn edoeld. Door het geruik vn ndere spoelen kunt u de mhine eshdigen. De spoel die ij deze mhine wordt geleverd, is speil door ons ontworpen. Wnneer u een spoel vn een nder geruikt, werkt de mhine niet goed. Geruik lleen de spoel die wordt geleverd ij deze mhine of een spoel vn hetzelfde type (onderdeelode: SA56, SFB: XA5539-5). Wre grootte,5 mm (7/6 inh) Dit Andere len Trek de klospen zo ver mogelijk omhoog en plts een klos gren op deze pen. Leid de drd rond de voorspnningsshijf. d Plts de spoel op de spoelwinders en shuif de spoelwinders nr rehts. Dri de spoel hndmtig met de klok mee totdt de veer op de s in de groef vn de spoel shuift. Als de klos gren niet op de juiste plts zit, rkt de drd mogelijk verwrd op de klospen. Leid het uiteinde vn de drd vnuit de spoel door het gt in de spoel. 2 Veer op de s Groef vn de spoel Zet de nimhine n. e

14 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN f Terwijl u het uiteinde vn de drd vsthoudt, drukt u zht op het voetpedl of op (strt/stoptoets) (voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets) om de drd enkele mlen rond de spoel te winden. Stop vervolgens de mhine. Opmerking Wilt u de nimhine edienen met het voetpedl, sluit dn het voetpedl n voordt u de mhine nzet. Wnneer het voetpedl is ngesloten, kunt u het nien niet strten of stoppen met de strt/stoptoets (lleen voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets). Druk op het voetpedl of druk op (strt/ i stoptoets) (voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets) om te strten. Wnneer de spoel vol lijkt en lngzm egint j te drien, neemt u uw voet vn het voetpedl of drukt u op (strt/stoptoets) (voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets). k l Knip de drd f, shuif de spoelwinders nr links en neem de spoel uit. Shuif de shuifknop voor snelheidsregeling weer in zijn oorspronkelijke stnd (voor len die zijn uitgerust met een shuifknop voor snelheidsregeling). Knip de overtollige drd oven de spoel f. g Volg onderstnde instruties zorgvuldig op. Als u de drd niet volledig fknipt ij het opwinden vn de spoel, kn de drd verwrd rken rond de spoel wnneer deze op rkt. Hierdoor kn de nld reken. Memo Wnneer u de nimhine strt of het hndwiel drit ndt de drd rond de spoel is gewonden, geeft de mhine een klikkend geluid. Dit duidt niet op een storing. De nldstng eweegt niet wnneer u de spoelwinders nr rehts shuift. Wnneer u de spoel niet goed opwindt, kn de drdspnning te lg worden en kn de nld reken. Shuif de knop voor snelheidsregeling nr h rehts (hoge nisnelheid). (Voor len die zijn uitgerust met een shuifknop voor snelheidsregeling.) 2 Gelijkmtig gewonden Sleht gewonden Shuifknop voor snelheidsregeling 2

15 Voor len die zijn uitgerust met de funtie snel spoel winden. Volg stp t/m 2 vn de proedure in Spoel opwinden om de drd rond de voorspnningsshijf te leiden (pgin ). Plts de spoel op de spoelwinders, zodt de veer op de s in de inkeping op de spoel pst. f Shuif de shuifknop voor snelheidsregeling nr rehts (voor een hoge snelheid) (voor len die zijn uitgerust met een shuifknop voor snelheidsregeling). Inkeping Asveer spoelwinder Shuif de spoelwinders nr rehts. d e In uw linkerhnd houdt u de drd die rond de voorspnningsshijf is gewonden. Ondertussen windt u met uw rehterhnd het vrije uiteinde vn de drd vijf of zes ml met de klok mee rond de spoel. Trek de drd nr rehts en leid deze door de gleuf in de spoelwindersis. Gleuf in de spoelwindersis (met ingeouwd snijmehnisme) De drd wordt fgesneden op een geshikte lengte. Snijd de drd f volgens de eshrijving. Wnneer u de spoel opwindt zonder de drd f te snijden met het in de spoelwindersis ingeouwde snijmehnisme, kn de drd verwrd rken in de spoel of de nld kn veruigen en freken wnneer de onderdrd oprkt. Shuifknop voor snelheidsregeling Zet de nimhine n. g Druk op het voetpedl of druk op (strt/ h stoptoets) (voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets) om te strten. Opmerking Wilt u de nimhine edienen met het voetpedl, sluit dn het voetpedl n voordt u de mhine nzet. Wnneer het voetpedl is ngesloten, kunt u het nien niet strten of stoppen met de strt/stoptoets (lleen voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets). Wnneer de spoel lngzm egint te drien, i neemt u uw voet vn het voetpedl of drukt u op (strt/stoptoets) (voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets). j k Knip de drd f, shuif de spoelwinders nr links en neem de spoel uit. Shuif de shuifknop voor snelheidsregeling weer in zijn oorspronkelijke stnd (voor len die zijn uitgerust met een shuifknop voor snelheidsregeling). Wnneer u de spoel niet goed opwindt, kn de drdspnning te lg worden en kn de nld reken. 2 Gelijkmtig gewonden Sleht gewonden 3

16 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN Memo Wnneer u de nimhine strt of het hndwiel drit ndt de drd rond de spoel is gewonden, geeft de mhine een klikkend geluid. Dit duidt niet op een storing. De nldstng eweegt niet wnneer u de spoelwinders nr rehts shuift. Zet de nld in zijn hoogste stnd door het hndwiel nr u toe te drien (tegen de klok in) of druk op (nldstndtoets) (voor len die zijn uitgerust met een nldstndtoets) en zet de persvoethendel omhoog. Shuif de toets en open het deksel. 2 Onderdrd inrijgen Instlleer de spoel met opgewonden drd. Meer ijzonderheden over de snel verwisselre spoel vindt u op pgin 5. Wnneer u de spoel niet goed opwindt, kn de drdspnning te lg worden en kn de nld reken. Hierdoor kunt u letsel oplopen. Deksel Shuiftoets Breng de spoel zo in, dt de drd eruit komt in de rihting vn de pijl. 2 Gelijkmtig gewonden Sleht gewonden De spoel is speil voor deze nimhine ontworpen. Als u spoelen vn een nder geruikt, werkt de mhine niet goed. Geruik lleen de ijgeleverde spoel of spoelen vn hetzelfde type (onderdeelode: SA56, SFB: XA5539-5). Wre grootte,5 mm (7/6 inh) Dit Andere len d Geruik lleen spoelen die zijn edoeld voor deze mhine. Plts de spoel zo, dt de drd in de juiste rihting fwindt. Als de drd in de verkeerde rihting fwindt, kn dit de drdspnning verstoren of kn de nld reken. Houd het uiteinde vn de drd vst, duw de spoel omlg met uw vinger en leid de drd door de gleuf, zols ngegeven. Controleer of de drd goed door de spnningsveer vn het spoelhuis is geleid. Zo niet, leid de drd dr dn opnieuw doorheen. Zet de hoofdshkelr uit wnneer u de mhine inrijgt. Wnneer u per ongeluk op het voetpedl trpt en de mhine strt, kunt u letsel oplopen. Spnningsveer 4

17 e Plts het spoelhuisdeksel terug. Plts het linkerlipje op de juiste plts (zie pijl ) en druk vervolgens zht op de rehterknt (zie pijl ), totdt het deksel op zijn plts klikt. Plts het deksel zo terug dt het uiteinde vn de drd nst de linkerknt vn het deksel nr uiten komt (zols ngegeven door de lijn in het digrm). Voor len die zijn uitgerust met een snel verwisselre spoel Zet de nld in zijn hoogste stnd door het hndwiel nr u toe te drien (tegen de klok in) of druk op (nldstndtoets) (voor len die zijn uitgerust met een nldstndtoets) en zet de persvoethendel omhoog. Shuif de toets en open het deksel. Deksel Shuiftoets 2 Breng de spoel in, leid het uiteinde vn de drd door de gleuf en trek de drd uit om deze f te knippen. d Drdfsnijder Controleer of de drd goed door de spnningsveer vn het spoelhuis is geleid. Zo niet, leid de drd dr dn opnieuw doorheen. Spnningsveer Memo In welke volgorde u de onderdrd door het spoelhuis moet leiden, wordt ngegeven door de mrkeringen rond het spoelhuis. Rijg de drd in zols ngegeven. Plts het spoelhuisdeksel terug. Plts het linkerlipje op de juiste plts (zie pijl ) en druk vervolgens zht op de rehterknt (zie pijl ), totdt het deksel op zijn plts klikt. Geruik lleen spoelen die zijn edoeld voor deze mhine. Plts de spoel zo, dt de drd in de juiste rihting fwindt. Als de drd in de verkeerde rihting fwindt, kn dit de drdspnning verstoren of kn de nld reken. Memo U kunt eginnen met nien zonder de onderdrd omhoog te trekken. Als u de onderdrd omhoog wilt trekken voordt u egint met nien, volgt u de proedure in Onderdrd omhooghlen (pgin 9). 5

18 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN Bovendrd inrijgen Plts de ovendrd en rijg de nld in. Meer ijzonderheden over de nldinrijger vindt u in pgin 7. Klospen Drdgeleider Mrkering op het hndwiel Let op dt u de mhine goed inrijgt. Anders rkt de drd mogelijk verstrikt, wrdoor de nld reekt. Zet de persvoet omhoog met de persvoethendel. Zet de nld omhoog door het hndwiel nr u toe te drien (tegen de klok in) zodt de mrkering op het wiel omhoog stt, of druk eenml of tweeml op (nldstndtoets) (voor len die zijn uitgerust met een nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten. Persvoethendel of Mrkering Nldstndtoets Als de nld niet goed omhoog stt, kunt u de nimhine niet goed inrijgen. Dri het hndwiel zo, dt de mrkering op het wiel omhoog stt, voordt u de mhine inrijgt. 6

19 Trek de klospen zo ver mogelijk omhoog en plts een klos gren op deze pen. Als de klos gren niet op de juiste plts zit, of niet op de juiste mnier is geïnstlleerd, kn de nld verwrd rken op de klospen, wrdoor de nld kn reken. Opmerking Als de drdophlhendel omlg stt, kunt u de ovendrd niet om de drdophlhendel wikkelen. Zet de persvoethendel en de drdophlhendel omhoog voordt u de ovendrd invoert. Als u de drd niet goed invoert, kn dit leiden tot prolemen ij het nien. d e f Voer de ovendrd in zols ngegeven in de figuur op de vorige pgin. Let op dt u de drd vn rehts nr links door de drdophlhendel hlt. Drdophlhendel Leid de drd hter de drdgeleider n de nldstng oven de nld. Houd hiertoe de drd in uw linkerhnd en voer de drd door met uw rehterhnd. Werken met de nldinrijger (voor len die zijn uitgerust met een nldinrijger) U kunt de nldinrijger lleen geruiken met nlden formt 75/-00/6 voor huishoudnimhines. In de tel op pgin 20 vindt u de juiste ominties vn nld en drd. Wnneer u een doorzihtige enkelvezelige nylondrd geruikt, kunt u lleen nlden tussen 90/4-00/6 geruiken. U kunt de nldinrijger niet geruiken wnneer u deortieve drden of speile nlden geruikt, zols de tweelingnld en de pltte nld. Als u zulke drden of nlden geruikt, moet u de drd hndmtig inrijgen. Let op dt de hoofdshkelr uit stt wnneer u de drd met de hnd in de nld rijgt. g Drdgeleider n nldstng Rijg de nld vn voren nr hteren in en trek ongeveer 5 m (2 inh) drd uit. Volg t/m 6 vn de proedure in Bovendrd inrijgen om de mhine in te rijgen nr de drdgeleider n de nldstng. Zet de persvoethendel omlg. Terwijl u de nldinrijghendel omlg zet, hkt u de drd op de geleider. 5 m (2 inh) Nldhouder Nldinrijghendel Geleider 7

20 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN Zet de nldinrijghendel geheel omlg. d g Trek ongeveer 5 m (2 inh) drd door de nld nr de hterknt vn de nimhine. Het eind vn de nldinrijger roteert nr u toe en de hk gt door het oog vn de nld. e Leid de drd in de hk zols hieronder ngegeven. 5 m (2 inh) Opmerking Als u de drd niet goed invoert, kn dit leiden tot prolemen ij het nien. f Hk Drd Houd de drd losjes vst terwijl u de nldinrijghendel loslt. De hk trekt de drd door de nld. 8

21 Onderdrd omhooghlen Houd het uiteinde vn de ovendrd losjes vst. d Trek ongeveer 0 m (4 inh) vn eide drden uit en trek deze nr de hterknt vn de mhine onder de persvoet. Bovendrd Terwijl u het uiteinde vn de ovendrd vsthoudt, zet u de nld omhoog. Dit doet u door het hndwiel nr u toe te drien (tegen de klok in) zodt de mrkering op het wiel omhoog stt, of door eenml of tweeml op (nldstndtoets) te drukken (voor len die zijn uitgerust met een nldstndtoets). of Bovendrd Onderdrd Voor len die zijn uitgerust met een snel verwisselre spoel U kunt eginnen met nien zonder de onderdrd omhoog te trekken. Wnneer u plooien of pijlen nit, kunt u de onderdrd met de hnd omhoogtrekken, zodt er een stuk drd overlijft. Alvorens de onderdrd omhoog te trekken, pltst u de spoel terug. Leid de drd door de gleuf in de rihting vn de pijl en lt de drd dr zonder deze f te knippen. Mrkering Nldstndtoets Trek n de ovendrd om de onderdrd omhoog te hlen. Bovendrd Onderdrd Het spoelhuisdeksel is nog niet teruggepltst. Trek de onderdrd omhoog volgens de nwijzingen in stp t/m 4. Plts het spoelhuisdeksel terug. 9

22 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN NAALD VERVANGEN In dit gedeelte wordt informtie gegeven over nimhinenlden. Voorzorgsmtregelen met nlden m de volgende voorzorgsmtregelen in ht ij het omgn met nlden. Het is uiterst gevrlijk om deze voorzorgsmtregelen niet in ht te nemen. Lees en volg onderstnde nwijzingen zorgvuldig. Geruik uitsluitend nlden voor huishoudnimhines. Wnneer u een ndere nld geruikt, kn de nld reken of de mhine eshdigd rken. Geruik nooit verogen nlden. Verogen nlden kunnen gemkkelijk reken, wt letsel tot gevolg kn heen. Soorten nlden en toepssingen Welke nimhinenld u moet geruiken, hngt f vn de stof en de dikte vn de drd. Rdpleeg de volgende tel om de geshikte drd en nld uit te zoeken voor de stof die u wilt nien.. Soort stof/toepssing Drd Type Formt Popeline Ktoenen drd Tfzijde Synthetishe drd Flnel, grdine Zijden drd Linon Ktoenen drd Crêpe georgette Synthetishe drd Chllis, stijn Zijden drd Spijkerstof Ktoenen drd Middelmtig dikke stoffen Dunne stoffen Dikke stoffen Streth stoffen Rifluweel Tweed Jersey Triot Stoffen die gemkkelijk rfelen Voor fwerksteken Synthetishe drd 50 Zijden drd Drd voor reiwerken Formt nld 75/ 90/4 65/9 75/ 90/4 00/6 Bllpointnld (goudkleurig) 75/ 90/4 Ktoenen drd Synthetishe drd Zijden drd /9 90/4 Synthetishe drd 30 90/4 00/6 Zijden drd Memo Hoe lger het drdnummer, des te dikker de drd; hoe hoger het nldnummer, des te dikker de nld. Geruik de llpointnld wnneer u strethstoffen nit, of stoffen wr gemkkelijk steken worden overgeslgen. Geruik een nld 90/4 tot 00/6 met trnsprnte nylondrden, ongeht welke stof u nit. 20

23 In de tel op de vorige pgin vindt u de juiste ominties vn stof, drd en nld. Wnneer de omintie vn stof, drd en nld niet goed is, kn de nld veruigen of reken, voorl met dikke stoffen (zols spijkerstof) en dunne nlden (ijv. 65/9 tot 75/). Bovendien kunnen de steken ongelijkmtig worden of gn trekken, of er kunnen steken worden overgeslgen. Nld ontroleren Het is uiterst gevrlijk om te nien met een verogen nld, omdt de nld dn kn reken terwijl u n het werk ent. Plts een nld vóór geruik op een vlkke ondergrond en ontroleer of de fstnd tussen de nld en de ondergrond overl gelijk is. Nld vervngen Vervng de nld volgens onderstnde eshrijving. Geruik een shroevendrier en een nld die u het geontroleerd volgens de instruties in Nld ontroleren om te zien of de nld reht is. Zet de nld omhoog door het hndwiel nr u toe te drien (tegen de klok in), zodt de mrkering op het wiel omhoog stt. (Bij len die zijn uitgerust met (nldstndtoets) zet u de nld omhoog door een- of tweeml op te drukken.) of 2 Mrkering Nldstndtoets Zet de nimhine uit. Vlkke knt Mrkering nldtype Juiste nld Zet de nimhine uit voordt u de nld vervngt, nders kunt u letsel oplopen wnneer u per ongeluk het voetpedl of de strt/stoptoets indrukt en de mhine egint te nien. Vlkke ondergrond Onjuiste nld Is de fstnd tussen de nld en de vlkke ondergrond niet gelijk, dn is de nld verogen. Geruik geen verogen nld. Zet de persvoethendel omlg. Persvoethendel Vlkke ondergrond 2

24 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN d Houd de nld in uw linkerhnd en dri met een shroevendrier de nldklemshroef tegen de klok in om de nld uit te nemen. Opmerking U kunt de nld eenvoudig uitnemen door de nldklemshroef ongeveer één slg los te drien. (Als u de nldklemshroef te ver losdrit, vlt de nldklem (die de nld vsthoudt) er mogelijk f. Dri de nldklemshroef dus niet te los.) f Houd de nld in uw linkerhnd en dri met de shroevendrier de nldklemshroef vst, met de klok mee. Instlleer de tweelingnld op dezelfde mnier. e Shroevendrier Nldklemshroef Geruik niet te veel krht ij het los- of vstdrien vn de nldklemshroef; hierdoor zouden eplde delen vn de nimhine eshdigd kunnen rken. Breng de nld in met de vlkke knt nr hteren, totdt de nld de nldstopper rkt. Let op dt u de nld inrengt tot n de nldstopper en dt u de nldklemshroef goed vstdrit met de shroevendrier, nders kn de nld reken of kn ndere shde optreden. De nldklem instlleren Als de nldklem is verwijderd, volg dn onderstnde proedure om deze n de nldstng te evestigen. Gezien vnf de voorknt vn de mhine shuift u de nldklem op de nldstng, zodt de nldklemshroef rehts is en de drdgeleider n de nldstng onder. Nldstopper Nldklemshroef Drdgeleider n nldstng Nldstng Houd de onderrnd vn de nldhouder tegenover het eind vn de nldstng en dri de nldklemshroef n. Nldstng Nldhouder Nldklemshroef d Op één lijn 22

25 Nien met een tweelingnld De mhine is zo ontworpen dt u kunt nien met deze nld en twee ovendrden. U kunt drden vn dezelfde kleur of vn vershillende kleuren geruiken om deortieve steken te nien. Meer ijzonderheden over de steken die u kunt nien met de tweelingnld vindt u in Steekinstellingen (pgin 52). Geruik uitsluitend tweelingnlden die zijn ontworpen voor deze mhine (onderdeelode: ). Andere nlden kunnen reken en shde veroorzken n de mhine. Geruik nooit verogen nlden. Deze nlden reken gemkkelijk, wrdoor u letsel kunt oplopen. U kunt de nldinrijger niet geruiken om de tweelingnld in te rijgen. Rijg de tweelingnld hndmtig in, vn voren nr hteren. Wnneer u de nldinrijger geruikt met de tweelingnld, kunt u de mhine eshdigen. Let op dt u de juiste steek seleteert wnneer u de tweelingnld geruikt, nders kn de nld reken of de mhine eshdigd rken. Seleteer een steekreedte vn 5,0 mm (3/6 inh) of minder, nders kn de nld reken of de mhine eshdigd rken. Ndt u de steekreedte het ngepst, drit u het hndwiel lngzm nr u toe (tegen de klok in) om te ontroleren of de nld de persvoet niet rkt. Als de nld de persvoet rkt, kn de nld veruigen of reken. Wnneer u de tweelingnld geruikt, moet u zigzgvoet J evestigen, nders kn de nld reken of de mhine eshdigd rken. Wnneer u vn nirihting verndert, moet u eerst de nld omhoog zetten voordt u de stof drit. Als u de stof drit terwijl de nld omlg stt, kn de nld veruigen of reken. Tweelingnld inrijgen Bevestig de tweelingnld. Bevestig de tweelingnld op dezelfde mnier ls een enkele nld (pgin 2). Bevestig de extr klospen. Plts de extr klospen in het gt oven op de mhine. Plts het tweede klosje gren op de extr klospen. f Rijg de rehter nld vn voren nr hteren in. Leid de drd niet hter de drdgeleider n de nldstng. Drd vn linkernld gt door de drdgeleider n de nldstng. Drd vn rehternld gt voor de drdgeleider n de nldstng lngs. Drdgeleider n nldstng Eerste klos Tweede klos Geruik de drd vn de eerste klos om de mhine in te rijgen nr de drdgeleider n de nldstng. De route voor het inrijgen nr de drdgeleider n de nldstng is dezelfde n die voor norml inrijgen vn de mhine (voor een enkele nld). Meer ijzonderheden vindt u op pgin 7. Rijg de linkernld vn voren nr hteren in. d Geruik de drd vn de tweede klos om de e mhine in te rijgen nr de drdophlhendel. De route voor het inrijgen nr de drdophlhendel is dezelfde n die voor norml inrijgen vn de mhine (voor een enkele nld). Meer ijzonderheden vindt u op pgin 7. Opmerking Modellen die zijn uitgerust met een nldinrijger U kunt de nldinrijger niet geruiken om de tweelingnld in te rijgen. Rijg de tweelingnld hndmtig in, vn voren nr hteren. Wnneer u de nldinrijger geruikt met de tweelingnld, kunt u de mhine eshdigen. Wnneer u de tweelingnld geruikt, moet u de zigzgvoet J evestigen, nders kn de nld reken of de mhine eshdigd rken. 23

26 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN PERSVOET VERWISSELEN Zet de hoofdshkelr ltijd uit voordt u de persvoet verwisselt. Wnneer u de hoofdshkelr n lt en het voetpedl intrpt, strt de mhine en kunt u letsel oplopen. Geruik ltijd de juiste persvoet voor het steekptroon dt u het gekozen. Wnneer u een onjuiste persvoet geruikt, rkt de nld mogelijk de persvoet. Hierdoor kn de nld veruigen of reken, wrdoor u mogelijk letsel oploopt. Geruik lleen persvoeten die zijn edoeld voor deze mhine. Het geruik vn een ndere persvoet kn een ongeluk of letsel veroorzken. De persvoet vervngen Vervng de persvoet volgens onderstnde nwijzingen. Zet de nld omhoog door het hndwiel nr u toe te drien (tegen de klok in), zodt de mrkering op het wiel omhoog stt. (Bij len die zijn uitgerust met (nldstndtoets) zet u de nld omhoog door een- of tweeml op te drukken.) d Druk op de zwrte toets hter op de persvoethouder om de persvoet te ontgrendelen. Zwrte toets Persvoethouder Mrkering of Nldstndtoets e Plts een ndere persvoet onder de houder, zodt de persvoetpen op één lijn stt met de evestigingspen in de houder. Plts de persvoet zo, dt u de letter die het persvoettype ngeeft (J, A, enz.) kunt lezen. Als de nimhine is ingeshkeld, zet u deze uit. Zet de nimhine uit voordt u de persvoet vervngt, nders kunt u letsel oplopen wnneer u per ongeluk het voetpedl of de strt/stoptoets indrukt en de mhine egint te nien. Zet de persvoethendel omhoog. Persvoethouder Bevestigingspen Pen Opmerking Op het LCD-disply is ngegeven welke persvoet u kunt geruiken met elke steek. Meer ijzonderheden over het seleteren vn steken vindt u in Steken seleteren (pgin 27). Persvoethendel 24

27 f Hl de persvoethendel lngzm omlg, zodt de persvoetpen in de evestigingspen vn de persvoethouder klikt. Persvoethouder evestigen Houd de persvoethouder op één lijn met de linker onderknt vn de persvoetstng. g Persvoethendel De persvoethendel is evestigd. Hl de persvoethendel omhoog om te ontroleren of de persvoet stevig vstzit. Persvoethouder Persvoetstng Houd de persvoethouder op zijn plts met uw rehterhnd en dri de shroef n met de shroevendrier in uw linkerhnd. Persvoethouder verwijderen Verwijder de persvoethouder wnneer u de nimhine shoonmkt of wnneer u een persvoet instlleert wrvoor de persvoethouder niet nodig is, ijvooreeld de persvoet voor het mken vn quilts. Verwijder de persvoethouder met de shroevendrier. Persvoethouder verwijderen Verwijder de persvoet. Meer ijzonderheden vindt u in De persvoet vervngen (pgin 24). Dri de persvoethoudershroef los met de shroevendrier. Shroevendrier Persvoethouder Persvoethoudershroef Opmerking Als de persvoethouder niet juist is geïnstlleerd, is de drdspnning niet goed. Shroevendrier Persvoethouder Persvoethoudershroef 25

28 DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN 2 DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAIEN Hieronder worden stndrd niwerkzmheden eshreven. Lees de volgende voorzorgsmtregelen voordt u de nimhine geruikt. Let goed op de plts vn de nld wnneer de mhine in werking is. Blijf ovendien met uw hnden uit de uurt vn lle ewegende delen, zols de nld en het hndwiel, nders kunt u letsel oplopen. Trek of duw de stof niet te hrd tijdens het nien; u kunt letsel oplopen, of de nld kn reken. Geruik nooit verogen nlden. Verogen nlden kunnen gemkkelijk reken, wt letsel tot gevolg kn heen. Ps op dt de nld geen rijgspelden rkt; hierdoor kn de nld veruigen of reken. Algemene proedure voor het nien Volg onderstnde sisproedures voor het nien. Zet de mhine n. Zet de nimhine n. Meer ijzonderheden over het nzetten vn de mhine vindt u in Stroomvoorziening (pgin 9). 2 Seleteer de steek. Seleteer de geshikte steek voor het vlk dt u wilt nien. Meer ijzonderheden over het seleteren vn steken vindt u in Steken seleteren (pgin 27). 3 Bevestig de persvoet. Bevestig de geshikte persvoet voor de steek. Meer ijzonderheden over het vervngen vn de persvoet vindt u in De persvoet vervngen (pgin 24). 4 Begin met nien. Plts de stof en egin met nien. Wnneer u klr ent met nien, knipt u de drden f. Meer ijzonderheden over het eginnen met nien vindt u in Beginnen met nien (pgin 28). 26

29 Steken seleteren Seleteer de gewenste steek met de steekseletietoetsen. Wnneer u de nimhine nzet, is de rehte steek ( linker nldstnd) geseleteerd. Zet de nimhine n. Druk op (steekseletietoetsen). Het nummer vn de geseleteerde steek vershijnt. Druk op de + of de vn om één nummer hoger of lger te gn. Door te drukken op n de rehterknt wijzigt u het ijfer rehts en door te drukken op n de linkerknt wijzigt u het ijfer links. [Vooreeld] Seletie vn steek. Druk op de steekseletietoetsen om steek 04 te seleteren. Met n de rehterknt seleteert u 4 en met n de linkerknt seleteert u 0. Druk op de + of de vn (steeklengtetoets) om de steek lnger of korter te mken. Steeklengtetoets Kort Lng Druk op de + of de vn (steekreedtetoets) om de steek reder of smller te mken. 2 De steek is geseleteerd. Bevestig de persvoet. Opmerking Welke persvoet u moet geruiken wordt ngegeven door de letter (G, A, J, N, of R) onder rehts vn het steeknummer. Steekreedtetoets Sml Breed Opmerking Wnneer u de stndrdinstelling vn de steeklengte of steekreedte wijzigt, verdwijnt rond of op de LCDdisply. Wnneer u de stndrdinstelling vn de steeklengte of steekreedte herstelt, vershijnt weer rond of op de LCD-disply. Als u de steekreedte vn de geseleteerde steek niet kunt wijzigen, vershijnt -- rehts vn op de LCD-disply. d Ps zo nodig de steeklengte en steekreedte n. Bijzonderheden over het nien met de respetievelijke nisteken vindt u in het volgende vooreeld. Ndt u de steekreedte het ngepst, drit u het hndwiel lngzm nr u toe (tegen de klok in) om te ontroleren of de nld de persvoet niet rkt. Als de nld de persvoet rkt, kn de nld veruigen of reken. Wnneer de steken te diht op elkr zitten, vergroot u de steeklengte. Wnneer u verder gt met nien terwijl de steken te diht op elkr zitten, kn de nld veruigen of reken. 27

30 DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN Beginnen met nien Zet de persvoethendel omlg. e Zet de nld omhoog door het hndwiel nr u toe te drien (tegen de klok in), zodt de mrkering op het wiel omhoog stt. (Bij len die zijn uitgerust met een (nldstndtoets) zet u de nld omhoog door een- of tweeml op te drukken.) Persvoethendel of f Op len die zijn uitgerust met een shuifknop voor snelheidsregeling shuift u deze knop nr rehts of nr links om de nisnelheid te wijzigen. Zie Shuifknop voor snelheidsregeling (pgin 0). Mrkering Nldstndtoets Zet de persvoethendel omhoog. Shuifknop voor snelheidsregeling Persvoethendel Plts de stof onder de persvoet, leid de drd onder de persvoet en trek ongeveer 5 m (2 inh) drd nr de hterknt vn de mhine. Druk het voetpedl lngzm in. (Bij g len die zijn uitgerust met een (strt/ stoptoets) drukt u eenml op ls het voetpedl niet is ngesloten.) of Strt/stoptoets De mhine egint te nien. d 5 m (2 inh) Houd het einde vn de drd en de stof in uw linkerhnd, dri het hndwiel nr u toe (tegen de klok in) met uw rehterhnd om de nld omlg te zetten nr het eginpunt vn het niwerk. m uw voet vn het voetpedl of druk h eenml op (strt/stoptoets) (ls u de mhine het gestrt door op (strt/ i stoptoets) te drukken) (voor len die zijn uitgerust met een strt/stoptoets). De mhine stopt met nien. Zet de nld omhoog door het hndwiel nr u toe te drien (tegen de klok in), zodt de mrkering op het wiel omhoog stt. (Bij len die zijn uitgerust met een (nldstndtoets) zet u de nld omhoog door een- of tweeml op te drukken.) Zet de persvoethendel omhoog. j 28

31 k Trek de stof nr de linkerknt vn de mhine en leid de drden door de drdfsnijder om ze f te snijden. Drdfsnijder Memo Wnneer het voetpedl is ngesloten, kunt u niet met (strt/stoptoets) strten of stoppen met nien. Wnneer u stopt met nien, stt de nld omlg (in de stof). U kunt de mhine zo instellen dt de nld omhoog stt wnneer u stopt met nien. Meer ijzonderheden over de instelling nld omhoog wnneer u stopt met nien vindt u in Nldstopstnd wijzigen (pgin 0). Verstevigingssteken nien Wnneer u ndere steken nit dn rehte of zigzgsteken, die worden verstevigd met hteruitsteken, drukt u op (hteruit/ verstevigingssteektoets) ls u drie tot vijf verstevigingssteken op elkr wilt nien. Drdspnning De drdspnning is vn invloed op de kwliteit vn uw steken. U moet de drdspnning welliht npssen wnneer u een ndere stof of drd geruikt. Memo Wij dviseren om een stukje uit te proeren op een restje vn dezelfde stof voordt u n het ehte werk egint. Juiste spnning Het is elngrijk dt u werkt met de juiste spnning. Een te hoge of te lge spnning leidt tot zwkkere nden, of de stof gt trekken. 2 Bovendrd is te strk Er komen lussen op de voorknt vn de stof Ahterknt Voorknt Bovendrd d Onderdrd Ahterknt Voorknt Bovendrd d Onderdrd e Er vershijnen lussen op de voorknt vn de stof. Oplossing Verlg de spnning door de ovenspnningsknop op een lger ijfer te zetten. 2 2 Ahteruit nien Verstevigingssteken Memo Of u hteruit nit of verstevigingssteken nit, hngt f vn de steek die u seleteert. Meer ijzonderheden vindt u in Steekinstellingen (pgin 52). 5 Bovendrd is te los Er komen lussen op de hterknt vn de stof. 5 4 Ahterknt Voorknt Bovendrd 2 d Onderdrd e Er vershijnen lussen op de hterknt vn 3 de stof. 4 Oplossing Verhoog de spnning door de ovenspnningsknop op een hoger ijfer te zetten

32 DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NUTTIGE NAAITIPS Hieronder worden enkele mnieren eshreven om etere resultten te ereiken. Rdpleeg deze tips ij het nien. Proefnien Wnneer u een steek het geseleteerd, worden utomtish de steekreedte en steeklengte voor die steek ingesteld. Het is ehter rdzm om een proeflpje te nien, omdt u soms niet de gewenste resultten krijgt, fhnkelijk vn het soort stof en de steken. Voor het proefnien geruikt u dezelfde stof en drd ls voor uw werk, en u ontroleert de drdspnning, steeklengte en steekreedte. Angezien de resultten vershillen fhnkelijk vn het soort steek en het ntl lgen stof, moet u het proeflpje preies op dezelfde mnier stikken ls uw werk. Vn nirihting vernderen Wnneer u ij een hoek komt, stopt u de nimhine. Lt de nld omlg (in de stof) stn. Als de nld omhoog stt, zet u de nld omlg door het hndwiel nr u toe te drien (tegen de klok in) of door eenml te drukken op (nldstndtoets) (voor len die zijn uitgerust met een nldstndtoets). Wnneer u werkt met de tweelingnld moet u de nld omhoog zetten voordt u vn nirihting verndert. Als u de stof drit terwijl de nld omlg stt, kn de nld veruigen of reken. Zet de persvoethendel weer omlg en g door met nien. Rondingen nien Stop met nien en vernder vervolgens de nirihting enigszins om de ronding te nien. Wnneer u met een zigzgsteek een ronding nit, seleteert u een kortere steeklengte, zodt u een fijnere steek krijgt. Dikke stof nien Als de stof niet onder de persvoet pst Als de stof niet gemkkelijk onder de persvoet pst, zet u de persvoethendel nog hoger, totdt de persvoet in de hoogste stnd stt. Zet de persvoethendel omhoog en dri de stof. U drit de stof met de nld ls s. 30

33 Wnneer u dikke nden nit en de stof niet wordt ingevoerd n het egin vn het stiksel Zigzgvoet J is uitgerust met een funtie om de persvoet horizontl te houden. Nirihting Wnneer u een nd tegenkomt die te dik is om onder de voet te voeren, hlt u de persvoethendel omhoog. Druk op de zwrte toets links op de voet. Houd de toets ingedrukt en zet de persvoet omlg. Dunne stof nien Wnneer u dunne stof nit, komen de steken mogelijk niet mooi op één lijn, of wordt de stof niet goed doorgevoerd. Plts dn dun ppier of steunstof onder de stof en ni deze smen met de stof. Wnneer u klr ent met nien, sheurt u het ppier f. Steunstof of ppier Strethstof nien Speld eerst de stukken stof n elkr en ni ze vervolgens zonder de stof uit te rekken. 2 Zwrte toets Lt de toets los. De persvoet wordt vergrendeld op het niveu vn de nd, zodt de stof wordt doorgevoerd. Wnneer u voorij de nd ent, keert de persvoet terug nr zijn normle stnd. Wnneer u stof vn meer dn 6 mm (5/64 inh) dik nit, of wnneer u de stof te hrd duwt, kn de nld veruigen of reken. Rijgen Werken met de vrije rm Nien met de vrije rm is hndig voor ilindrishe en moeilijk te ereiken stukken. Wnneer u uw mhine wilt omzetten op de vrije rm, hlt u de essoiretfel eruit. Shuif de essoiretfel nr links om deze los te mken. Aessoiretfel 3

34 NAAISTEKEN 3 NAAISTEKEN OVERHANDSE STEKEN Met de overhndse steken kunt u in één hndeling nden nien en fwerken. Ze zijn ook hndig om strethstof te nien. Steek Ptroon Persvoet Ptroonnr. 70 steken 60 steken 50 steken 40 steken Toepssing Steekreedte [mm (inh)] Ahteruit/ verstevigingssteken Automtish Hndmtig Steeklengte [mm (inh)] Automtish Hndmtig Tweelingnld Boventrnsportvoet Zigzgsteek J Overhndse steken nien en pplities evestigen 3,5 (/8) (0 /4),4 0,0 4,0 (0 3/6) Aht. 3-punts zigzgsteek J Overhndse steken nien op middelmtig dikke stof of strethstof, elstiek evestigen, stoppen, enz. 5,0,5 7,0 (/6 /4),0 0,2 4,0 (/64 3/6) G Overhndse steken nien op dunne of middelmtig dikke stof 3,5 (/8) 5,0 (3/32 3/6) 2,0,0 4,0 (/6 3/6) Overhndse steek G Overhndse steken nien op dikke stof 5,0 5,0 (3/32 3/6),0 4,0 (/6 3/6) J Overhndse steken nien op strethstoffen 5,0 (0 /4) 0,5 4,0 (/32 3/6) Aht.: Ahteruit : Versteviging Geruik geen hteruitsteken Bevestig overhndse steekvoet G of zigzgvoet J. d Ni met de rnd vn de stof tegen de persvoetgeleider. Seleteer een steek. Meer ijzonderheden vindt u in Steken seleteren (pgin 27). Plts de rnd vn de stof tegen de geleider vn de persvoet en zet de persvoethendel omlg. Nldpositie Geleider Ndt u de steekreedte het ngepst, drit u het hndwiel lngzm nr u toe (tegen de klok in) om te ontroleren of de nld de persvoet niet rkt. Als de nld de persvoet rkt, kn de nld veruigen of reken. 32

35 ELEMENTAIRE STEKEN U geruikt rehte steken om normle nden te nien. Er zijn drie elementire steken eshikr. Steek Ptroon Persvoet Ptroonnr. 70 steken 60 steken 50 steken 40 steken Toepssing Steekreedte [mm (inh)] Ahteruit/ verstevigingssteken Automtish Hndmtig Steeklengte [mm (inh)] Automtish Hndmtig Tweelingnld Boventrnsportvoet Reht Drievoudige strethsteek Links J Midden J J Aht.: Ahteruit : Versteviging Geruik geen hteruitsteken Elementire steken Stndrd niwerk, plooien of gepspelde nden nien, enz. Ritsen inzetten, stndrd niwerk, plooien of gepspelde nden nien, enz. Mouwen nzetten, innennden nien, strethstoffen nien en deortief niwerk 0,0 (0) f (0 /4) 0,0 (0) (0 /4) 0,2 5,0 (/64 3/6) 0,2 5,0 (/64 3/6),5 4,0 (/6 3/6) Aht. Aht. Wnneer u klr ent met nien, knipt u de drd f. 3 Rijg of speld de stukken stof n elkr. Meer ijzonderheden vindt u in Beginnen met nien (pgin 28). Bevestig zigzgvoet J. Seleteer een steek. Meer ijzonderheden vindt u in Steken seleteren (pgin 27). d Zet de nld omlg in de stof n het egin vn het stiksel. Begin met nien. e Meer ijzonderheden vindt u in Beginnen met nien (pgin 28). Meer ijzonderheden over hteruit/ verstevigingssteken vindt u in Verstevigingssteken nien (pgin 29). Nldstnd wijzigen Bij de rehte steek (linker nldstnd) en de drievoudige strethsteek kunt u de nldstnd wijzigen. Door de + vn de steeklengtetoets in te drukken vershuift u de nld nr rehts; door de vn de steekreedtetoets in te drukken vershuift u de nld nr links. Steekreedtetoets Linker nldstnd Rehter nldstnd 33

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN Geomputeriseerde orduur- en nimhine Bedieningshndleiding Produtode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BORDUURWERK BIJLAGE G nr http://solutions.rother.om voor produtondersteuning

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Wnneer u eze mhine geruikt moet u elementire veiligheismtregelen nemen zols: Lees lle instruties voor geruik. GEVAAR - Verminer e kns op elektrishe shok: 1. Lt e mhine

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J172W

Hier beginnen DCP-J172W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J72W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J552DW

Hier beginnen DCP-J552DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J552DW DCP-J752DW Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J152W

Hier beginnen DCP-J152W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J52W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J132W

Hier beginnen DCP-J132W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J132W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J140W

Hier beginnen DCP-J140W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J140W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706 eng de nl nederlnds english deutsh frnçis fr espñol es itlino it português pt prtnumer Z50093 userguide ugoo meleon prt 1 eu - rv02 280706 nederlnds 1 nl Copyright 2005 Bugoo Interntionl BV. De informtie

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J515W

Hier beginnen DCP-J515W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J55W DCP-J75W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen informeren

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J315W

Hier beginnen DCP-J315W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J35W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W /

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W / Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lees de folder Veiligheid en wetgeving voordt u de mhine instlleert. Vervolgens vindt u in deze instlltiehndleiding instruties voor het

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Originele bedieningshandleiding 11/2010. Voor toekomstig gebruik bewaren. Doka-onderdelenbox. Art.-nr. 583010000

Originele bedieningshandleiding 11/2010. Voor toekomstig gebruik bewaren. Doka-onderdelenbox. Art.-nr. 583010000 11/2010 Originele edieningshndleiding 999281407 nl Voor toekomstig geruik ewren ok-onderdelenox rt.-nr. 583010000 Originele edieningshndleiding ok-onderdelenox Produtfeelding Produteshrijving e ok-onderdelenox

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift Beknopte geruiksnwijzing Gllery 40 FB DECS nr 0648 Beker lift fout Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Beker verhindert de eweging vn de Schkel mchine UIT en

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Spiegelen, verschuiven en draaien in het vlak

Spiegelen, verschuiven en draaien in het vlak 2 Spiegelen, vershuiven en drien in het vlk it kun je l 1 de iddelloodlijn vn een lijnstuk herkennen en tekenen 2 een hoek eten en tekenen 3 de issetrie vn een hoek herkennen en tekenen 4 de oördint vn

Nadere informatie

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel Turf het ntl fouten en zet de resultten in een tel. Vlmingen Nederlnders resultt ntl resultt ntl 9 9 en nder tlstelsel U Ontijfer de volgende hiërogliefen met ehulp vn het overziht op p. in het leerwerkoek.........................

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E

Nadere informatie

Beslagwerk voor bouw en constructie met hout

Beslagwerk voor bouw en constructie met hout Beslgwerk voor ouw en onstrutie met hout Ctlogus 6.1 01/2009 Fxnummer voor estellingen: +49 (0) 2357-907-292 Legende NEU Nieuwe produten SB-verpkte produten Ter presenttie in rekken op hk. Als skin- of

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik Kenmerken - SV-9007 Stnder Noteookruimte 3 Werkvlk 4 Opergvk voor één () lithium-iontterij 5 Kntelre toetsenordplnk en polssteun Rechter-/linkermuisplnk en -houder 7 Keleheer 8 Vergrendeling voor stnder

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding

Gebruikerhandleiding Geruikerhndleiding Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer geruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en geruik deze ls

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

HiPath 3000 vanaf V3.0

HiPath 3000 vanaf V3.0 HiPth 3000 vnf V3.0 Gigset SL 1 professionl Gigset S1 professionl hter HiPth Cordless Offie Gebruiksnwijzing Veiligheidsvoorshriften Veiligheidsvoorshriften Hndset Voorzihtig: Gebruik de hndset niet in

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck Antwoorden Doeboek 1 Kijk op kegelsneden Rob vn der Wll en Liesbeth de Clerk 1 De 3 4 ) 5 Een 6 Als 7 8 ) 9 De Nee, lle punten die 1 entimeter vn het midden liggen, liggen op de irkel. gevrgde figuur bestt

Nadere informatie

Hier beginnen HL-2135W /

Hier beginnen HL-2135W / Instlltiehndleiding Hier eginnen HL-2135W / HL-2270DW (Alleen EU) Voordt u dit pprt voor de eerste keer kunt geruiken, moet u eerst deze Instlltiehndleiding lezen en het pprt instlleren. Op http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Overzicht Opzoomerkanjers per deelgemeente

Overzicht Opzoomerkanjers per deelgemeente De uitslg wordt 1 novemer ekend gemkt. wrin de jeugd entrl stt Wie verdient uw stem? Wie krijgt uw muntje? opzoomerknjer in uw deelgemeente 1e prijs: 500 euro + sponsorpkket AH 2e prijs: 250 euro + sponsorpkket

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Wiskunde voor 1 havo/vwo

Wiskunde voor 1 havo/vwo Wiskunde voor 1 hvo/vwo Deel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op dit lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is derhlve de rehtheende zols edoeld in de hieronder vermelde retive ommons

Nadere informatie

GEBRUIKSINSTRUCTIES JuniorSTAR is een herbruikbare insulinepen, instelbaar per halve eenheid.

GEBRUIKSINSTRUCTIES JuniorSTAR is een herbruikbare insulinepen, instelbaar per halve eenheid. JuniorSTR GEBRUIKSINSTRUCTIES JuniorSTR is een herruikare insulinepen, instelaar per halve eenheid. Voor meer uitleg, gelieve de volledige geruiksaanwijzing te lezen die zih ij de JuniorSTR evindt. STP

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

K4 Relativiteitstheorie

K4 Relativiteitstheorie K4 Reltiviteitstheorie Ruimtetijd vwo Uitwerkingen bsisboek K4. INTRODUCTIE 2 3 De golflengte vn rdiostrling is groter dn die vn liht. b Uit λ f volgt dt de frequentie vn de fotonen vn rdiostrling lger

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezondheid Ioniserende strling VWO Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelden ion heeft ltijd meer elektronen

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN NIEUWE WEBSITE Technische fiches, lgemene productinformtie, prktische instlltietips,... u vindt snel lle informtie die u zoekt en nog veel meer

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve Inhoudsopgve 1 Algemene

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Waaruit zou je kunnen afleiden dat het bewegen van de staart iets te maken kan hebben met een soort van communicatie naar soortgenoten?

Waaruit zou je kunnen afleiden dat het bewegen van de staart iets te maken kan hebben met een soort van communicatie naar soortgenoten? Route C 1 Bluwe duikers Omdt lleen de mnnetjes kleine hoorntjes heen, zijn ze goed vn de vrouwtjes te ondersheiden. Een vrouwtje zorgt smen met het mnnetje voor de jongen. In hun territorium willen deze

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

Documentcamera Gebruikershandleiding

Documentcamera Gebruikershandleiding Documentcmer Gebruikershndleiding Belngrijke veiligheidsinstructies Lees deze Gebruikershndleiding en houd u n lle veiligheidsinstructies voor uw documentcmer. Bewr deze hndleiding goed. Wrschuwing Let

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J4510DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J6520DW

Hier beginnen MFC-J6520DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J6520DW MFC-J6720DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Stoomcursus

Voorbereidende opgaven Stoomcursus Voorereidende opgven Stoomcursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt geruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het eknopt overzicht

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Krommen en oppervlakken in de ruimte

Krommen en oppervlakken in de ruimte (HOOFDSTUK 60, uit College Mthemtis, door Frnk Ares, Jr. nd Philip A. Shmidt, Shum s Series, MGrw-Hill, New York; dit is de voorereiding voor een uit te geven Nederlndse vertling). Krommen en oppervlkken

Nadere informatie

6.1 Schaduw gevormd door een puntvormige

6.1 Schaduw gevormd door een puntvormige 6 Schduwvorming 6.1 Schduw gevormd door een Vroeger geruikte men een zonnewijzer ls uurwerk. Die steunde op de verndering vn de schduw nrgelng de stnd vn de zon. A B Fig. 2.12 Een schduw kn gevormd worden

Nadere informatie