SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem"

Transcriptie

1 euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder voorfgnde kennisgeving vereteringen of wijzigingen in dit product of in deze documenttie n te rengen. Adeltronik v & euqom Smisstrt 3D, B-86 Meise Wolvertem

2 euqom SMS Control mster Nog voor de indienststelling dient u deze geruiksnwijzing lsook de geruiksnwijzing vn de Mtrix Simdo grondig door te nemen. Controleer de inhoud vn het geleverde pkket: SMS Control euqom mster GSM Modem - Mtrix GDT GSM-ntenne Voedingsdpter SMS Control Voedingsdpter GSM Modem M>V RS3 Kel M>M RS3 Kel + Null Modem Adpter Su-D9 CD met PDF geruiksnwijzing vn de Mtrix Simdo De geruiksnwijzing en de configurtiesoftwre zijn - om snelle ctulisering mogelijk te mken - niet stndrd ijverpkt. De meest ctuele geruiksnwijzing en softwre kunt u estellen ij uw verkooppunt mr u kunt deze eveneens downloden vi > SMS Control Support Met uw vrgen kunt u terecht ij uw verkooppunt, ij escltie zl Adeltronik u dequt en kostengunstig ijstn n CFC voorwrden. De CFC voorwrden kunt u downloden: Tip Afvlverwerking Het symool vn de doorkruiste vuilnisk op wielen geeft n dt dit product innen de lnden vn de Europese Unie niet ij het normle huishoudelijke fvl mg worden gedn en dt het ij het levenseinde nr een inzmelingspunt voor specil fvl moet worden gercht. Huidige stnd Configurtor.36 Firmwre.45 Uitgifte 65 (jjmmdd)

3 Belngrijke mededeling De SMS Control mg niet geruikt worden voor fwijkende toepssingen dn deze wrvoor hij werd ontworpen en dt is heel precies: in functie vn niet levensedreigende lokle- of fstndssituties een SMS ericht zenden nr één of meer trgets en/of het op fstnd nsturen vn contcten door één of meer toegelten nummers. De geruiker zl er op toezien dt het toestel conform de geruiksnwijzing en de lokle wettelijke eplingen in dienst wordt gezet. De pltsing, nsluiting, configurtie mg enkel uitgevoerd worden door mensen met de nodige ervring en kennis vn zken. In functie vn de toepssing zl een verntwoordelijke frequent mr miniml dgelijks een Alive test uitvoeren. Bij extreem elngrijke toepssingen moet de overweging gemkt worden een de SMS Control prllel te schkelen die dn vi het netwerk vn een ndere provider functioneert. SMS Control zl NOOIT geruikt worden in toepssingen wr er mensenlevens worden fhnkelijk gesteld vn zijn goede werking. Voor levensedreigende situties moet men oplossingen nstreven met een directe terugkoppeling wt men vn SMS verkeer en defcto SMS Control ezwrlijk kn zeggen. Er zijn momenten dt het SMS verkeer overelst gerkt tot zelfs heleml uitvlt, het is duidelijk dt men drvn geen mensenleven kn fhnkelijk stellen. Adeltronik kn niet verntwoordelijk gesteld worden ij het niet correct opvolgen vn de instlltievoorschriften, verkeerd-, onvkkundig-, onoordeelkundig geruik of ij toepssing uiten de krijtlijnen vn deze geruiksnwijzing. Zonder schriftelijke goedkeuring vn Adeltronik is ieder geruik dt fwijkt vn deze geruiksnwijzing ten strengste veroden. Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder voorfgnde kennisgeving vereteringen n dit product of n de documenttie n te rengen. Als de voornoemde eperking door eplde jurisdicties niet kn worden ekrchtigd dn nog zl de mximle nsprkelijkheid zich eperken tot de som die Adeltronik heeft ontvngen ij de verkoop. Bij etwisting zijn uitsluitend de Nederlndstlige rechtnken te Brussel evoegd. Om onherstelre schde, foutieve of geen werking, of eventueel levensgevrlijke omstndigheden te vermijden zult u het volgende NOOIT doen (limittieve lijst): SIM krt uitnemen of pltsen terwijl de Mtrix Simdo onder spnning stt. De Mtrix Simdo nsluiten zonder ntenne. Andere voedingen geruiken dn deze die zijn ijgeleverd. Het toestel geruiken of nsluiten in chemisch ongeschikte ruimtes. Het toestel geruiken in levenskritische omstndigheden. Het toestel lootstellen n schokken, duw of trekkrchten, vocht, hoge temperturen, directe zonnestrling. Het toestel geruiken op een onstiel stroomnet. Het toestel in ruimtes pltsen met verhoogd explosiegevr. Het toestel opstellen in de nijheid vn medische, elektromgnetische of strlingsgevoelige toestellen. Een recente Configurtor geruiken met oude Firmwre of vice vers. De Firmwre updten zonder reset nr defult. 3

4 Verklrende woordenlijst Omdt we ergens moeten eginnen kn het voorkomen dt u in het egin een term tegenkomt wrvn u de juiste toedrcht nog niet kent, gewoon verder lezen de puzzel vlt wel smen. SMS SMS: is een kort tekst ericht dt wordt verzonden nr een trget. SMS Control eperkt een SMS ericht op 45 tekens + de heder Clip Het telefoonnummer wrmee men elt of het nummer dt men ziet ls men geeld wordt. Input Een nsluiting die men kn triggeren (zie verder) met een (Volt) of een ( >9V <4V). Er zijn inputs. Output Een potentil vrij contct 6A 5Volt. Er zijn outputs. Hrdwre Trigger Een stuurspnning op de input zetten zodt deze logisch of erkent, verder noemen we dit gewoon trigger Virtuele trigger Een inkomende SMS ericht kn een input triggeren en dt totl onfhnkelijk vn een eventueel nwezige hrdwre trigger. Output trigger Door een inkomende SMS of CLIP kn men een output triggeren wrdoor het ouput contct opent, sluit, een impuls geeft of toggelt. Trget Een GSM nummer nr wr men een SMS wil zenden of vn wie men een commndo wil ccepteren. Glole Trget Lijst Deze lijst kn 6 trgets evtten. Trget lijst input Iedere input heeft zijn individuele trget lijst die tot 3 trgets kn evtten uit de glole trget lijst. Ieder trget nummer ontvngt een CLIP of een SMS in functie vn de input-trigger. Authorized numer(s) output An ieder vn de uitgngen (outputs) kunt u 3 uthorized nummers (toegelten nummers) toewijzen uit de glole trget lijst. Ieder uthorized nummer heeft de mogelijkheid met zijn Clip of met een specifiek SMS ericht de output te schkelen. ACK SMS ACK komt vn Acknowledge. Een inkomende ACK-SMS kn evestigen dt iemnd vn de trgets de initiële SMS effectief gelezen heeft zodt het sequentieel verzenden (zie verder) stopt. De ACK SMS zl er tevens voor zorgen dt llen uit de trget lijst op hun eurt een SMS ontvngen ls teken dt iemnd het initiële ericht gelezen heeft. Sequentieel Bij een input trigger kn een SMS éénml vertrekken mr hij kn - met een instelr tijdsintervl ook telkens opnieuw vertrekken wt we dn sequentieel noemen. De sequentie zl slechts stoppen n het ontvngen vn een ACK SMS. 4

5 Gefeliciteerd met de nkoop vn deze euqom SMS Control. Het is een geruiksvriendelijk kwliteitsproduct ontwikkeld om - door toedoen vn een situtie - één of meer mensen (trgets) te verwittigen met een SMS of met een CLIP en/of door middel vn een toegezonden SMS of Clip tot contcten te edienen. Bijverpkt: SMS Control is een totl oplossing, lle hrdwre zit in één pkket. De verpkkingslijst en de verwijzing nr de meest ctuele geruiksnwijzing zijn eveneens ijverpkt. Geruiksnwijzing De meest ctuele geruisnwijzing vindt u op > SMS Control > Geruiksnwijzing. We nodigen u uit steeds de meest ctuele versie te geruiken. Deze geruiksnwijzing eschrijft de functies die in de meest ctuele configurtor l werden geïmplementeerd mr ook l de functies die kortelings zullen geïmplementeerd worden. Deze geruiksnwijzing zl u egeleiden om de SMS Control optiml te enutten, het is elngrijk ze eerst zorgvuldig door te nemen en ps ndien het toestel in dienst te nemen. Firmwre: De meest ctuele firmwre vindt u op > SMS Control > Softwre. Het is ngerden steeds de meest ctuele versie te geruiken. Configurtor: De meest ctuele configurtor vindt u op > SMS Control > Softwre Het is ngerden steeds de meest ctuele versie te geruiken. Belngrijke Tip: Geruik nooit een ctuele Configurtor met een oude Firmwre of vice vers. Info: De huidige softwre heeft ijzonder veel mogelijkheden mr op lgemene vrg zullen we volgende functies nog inouwen: Power return en Alive SMS Trget nummers gevolgd door een nm. Bv: ; Roert Schumn. De nmen zullen het configureren vereenvoudigen mr ze worden niet in de SMS Control gelden. Remote Configurtie Uw dvies is welkom: Mogen we vrgen ons een ericht te ezorgen voor iedere fout of tekortkoming in deze geruiksnwijzing vi info(t)deltronik.e. Dr wr nodig zullen we de npssingen doen en de vereterde versie ter eschikking zetten op onze wesite. Downloden vi > SMS Control > Geruiksnwijzing. 5

6 Ingngen (input) U het ingngen wrmee u verschillende situties kunt melden dv een SMS of een CLIP n 3 trgets uit een generle lijst vn 6 trgets. Report: U eschikt over 3 mogelijkheden om een trget op de hoogte te rengen vn een trigger:. Een SMS toezenden zols hij stt geschreven in het specifieke veld.. Een SMS toezenden zols in punt met de Hether er voor gepltst. 3. Een CLIP toezenden. Ansturen vn een input (triggeren): Om een Ingng hrdwremtig OFF te triggeren dient u V op zijn nsluiting te zetten. Om een Ingng hrdwremtig ON te triggeren dient u 9.4Volt AC/DC op zijn nsluiting te zetten. (miniml msec) Om een Ingng Virtueel OFF te triggeren dient u nr de SMS Control een SMS te zenden identiek ls deze die de SMS Control uitstuurt zonder heder - ij een hrdwremtige OFF trigger. Om een Ingng Virtueel ON te triggeren dient u nr de SMS Control en SMS te zenden identiek ls deze die de SMS Control uitstuurt zonder heder - ij een hrdwremtige ON trigger. Acknowledge: Afhnkelijk vn de inhoud vn het ACK-Text veld zijn er mogelijkheden wt het verzenden vn SMS of CLIP etreft. Situtie ij SMS verzenden: Als het ACK-Text veld leeg is dn he je situtie, ls het ACK-Text veld niet leeg is dn he je situtie.. N een trigger zendt De SMS Control het SMS ericht, of CLIP, in lok uit nr lle trgets om dn terug te keren nr de rusttoestnd. In deze toestnd is er geen grntie (lees: positieve evestiging) dt het ericht effectief werd verzonden, ontvngen of gelezen. Deze werking is f te rden ls een % sluitende opvolging nodig is.. N een trigger zendt De SMS Control een SMS ericht nr lle trgets die in de lijst Assigned Trget Numers stn. Het SMS ericht dt vertrekt is deze zols geschreven in het veld SMS Text. Als het veld Acnowledge SMS niet leeg is dn vertrekt sequentieel - met tussentijd zols epld in het veld ACK-Time - dezelfde SMS lweer nr lle trgets tot iemnd vn de trgets een Acknowledge SMS toestuurt, dn stopt het sequentieel verzenden en de SMS Control zl de trgets het ericht uit het veld Ack-Text toezenden. Werkwijze geeft een sluitende grntie dt het ericht effectief werd verzonden/ontvngen/gelezen en zl worden opgevolgd door miniml persoon. Situtie ij Clip verzenden: Als er een trigger plts vindt dn zl de SMS Control nr lle trgets zijn CLIP toezenden. Deze CLIP zl onderworpen worden n het sequentieel verzenden tot een ACK wordt ontvngen. Tip: Als u met een hrdwremtige trigger meer dn 3 trgets wenst te ereiken dn kunt u, 3,... ingngen in prllel schkelen. Als u met een virtuele trigger meer dn 3 trgets wenst te ereiken dn kunt u een output contct geruiken wrmee u,, 3 inputs in prllel kunt triggeren. Het mximl ntl ereikre trgets lijft eperkt tot 6 juist omdt de generle trget lijst niet meer dn 6 trgets kn evtten. 6

7 Uitgngen (output) Er zijn outputs, ze geven u de mogelijkheid potentilvrije contcten op fstnd te sturen. Ansturen vi SMS: U kunt de output progrmmeren om te sluiten ij ontvngst vn een epld SMS ericht en om te openen ij een epld nder SMS ericht. U kunt iedere uitgng instellen ls pulscontct of ls houdcontct. Indien u voor een pulscontct kiest dn kn u de tijd dt het contct open/gesloten moet lijven n het commndo instellen. Het commndo kn enkel gegeven worden door een uthorized nummer. Ansturen vi CLIP: Ansturen met een CLIP werkt door een gewone sprk oproep te plegen en n enkele eltonen terug in te hken. De SMS Control ziet zo een CLIP (= telefoonnummer) nkomen, ls deze CLIP overeenstemt met een uthorized nummer dn zl de sturing plts vinden. TIP: De output nsturen vi SMS is het veiligste mr vi CLIP geeurt het nsturen grtis en krijgt drom soms de voorkeur. ON / OFF / Impuls/ Toggel: Om het contct te sluiten moet een SMS toekomen identiek ls deze geschreven in het veld Tekst Close, om het contct te openen een SMS identiek ls deze geschreven in het veld Tekst Open U kunt ook een impuls geven n het contct of u kunt het contct ook zijn positie doen toggelen (= wijzigen vn positie). Met CLIP kunt u enkel een impuls geven of toggelen. Schkelvermogen: De contcten kunnen 5V AC 6A schkelen. Als u hogere specificties moet schkelen of ls er elngrijke CosPhi fwijkingen of nloopstromen zijn dn dient u een extern relis te geruiken. Hrdwre Trigger / Virtuele trigger Een input kn hrdwremtig getriggerd worden door er een spnning n te leggen of omgekeerd door een nwezige spnning weg te nemen. Dit noemen we Hrdwre Trigger. We kunnen ook een SMS nr de SMS Control zenden die dn fhnkelijk vn de tekst een input ctief of non-ctief triggerd. Dt noemen we dn Virtuele trigger. Een virtuele trigger is nuttig ls men zich op fstnd vn de SMS Control evind en men toch een situtie wil fkondigen/meedelen. Dnkzij deze functie kn men ijvooreeld vi de SMS Control een noodoproepsysteem voor zorgehoevenden mken, de zorgehoevenden eschikken dn over een een eenvoudige knop SMS zender. TIP: Het SMS ericht dt de SMS Control nodig heeft om virtueel te triggeren is exct dezelfde ls deze die hijzelf zou uitzenden ij een hrdwremtige trigger. Vooreeld: Als we de SMS Control zo configureren dt hij ij een hrdwremtige ctive trigger op input een SMS met de tekst input on uitstuurt dn kunnen we met een inkomende SMS input on de input virtueel ctief triggeren. 7

8 De configurtie schrijven De SMS Control configurtie ereid mken. Plts de RS3 kel tussen de SMS Control en de Windows PC en zet met de ijgeleverde voeding de SMS Control onder spnning. De configurtor De configurtor is een direct uitvoerr.exe estnd. U moet het dus niet instlleren en u kunt het op iedere Windows PC uitvoeren zonder enige instlltie. (Windows XP,, 7 werden getest). Door een eveiliging in Windows kn het geeuren dt u de configurtor niet kunt opstrten, in deze situtie moet u deze eveiliging uitschkelen of uw IT technicus rdplegen. Belngrijke opmerking:. In deze geruiksnwijzing zijn functies die in pipeline zitten soms l eschreven terwijl ze nog niet functioneel zijn. U zult inderdd velden ontmoeten die (licht grijs) niet ctief zijn.. We kunnen ons ineelden dt we nog extr functies gn inouwen. 3. Lo testen en geruik in de prktijk liggen ver uit elkr. Wij doen l het nodige een perfect product f te leveren en vrgen drom uw prktijk ervring met ons te delen. We zullen regelmtig Firmwre en Configurtor updtes voorzien. De meest ctuele versies kunt u levenslng grtis downloden op > SMS Control. TIP: Op > SMS Control stn de files SMS.txt en PLMN.txt met drin de nummers vn de meeste SMS Service Centers lsook de info voor Allowed Network. Als u deze files in dezelfde mp plts ls de configurtor.exe dn kunt u in de velden SMS-Service center en Allowed-Network scrollen. An de slg: U strt het configurtie progrmm door te duel klikken op het configurtor.exe estnd. U evindt zich nu in het scherm Connect Als u het scherm Connect niet ziet dn moet u de hulp vn uw IT verntwoordelijke inroepen. 8

9 Connect: Hier dient u de COM poort te selecteren wrmee u de SMS Control het veronden. Dn klikt u op connect. Men vrgt u dn de estnde configurtie te lden. TIP: Als u in de configurtor l een configurtie het klr stn en om geen werk te verliezen kunt u deze est eerst opsln of de configurtie op zijn minst NIET uitlezen, u zou ze de klrstnde confiurtie ij het uitlezen immers meteen verliezen temeer er geen controle vrg komt. Tip: N het uitlezen vn een configurtie kunt u deze est meteen opsln (File > Store) zodt u hierop kunt terugvllen ls het lter zou nodig lijken. 9

10 Configurtion Hier kunt u de configurtie lezen, zenden, terugzetten in zijn frieksinstelling, een estnde file oplden, of nr een file schrijven. TIP: Als u npssingen moet nrengen dn is het ngewezen om steeds vnuit een vorige configurtiefile te vertrekken. Geruik dus steeds LOAD, kies uw ltste configurtiefile en reng drin de nodige npssingen n. TIP: Als u consequent volgende nmgeving geruikt dn kunt u de meest recente configurtie efficiënt terugvinden: uw_edrijfnm_yymmdd_hh.mm.cfg

11 GSM & SIM Pin: Hier schrijft u de PIN code vn de SIM krt. o Wij rden n een lnco PIN te geruiken juist omdt het eenvoudiger werkt. Sttus Request: (In Pipeline) door een SMS ericht identiek n het veld Sttus Request (in dit vooreeld Sttus? ) nr de SMS Control te zenden krijgt u een ericht terug met de toestnd vn de ingngen en uitgngen. Heder: Bij het verzenden vn een SMS kunt u deze tekst voor het feitelijke ericht pltsen. Het kn ijvooreeld nuttig zijn de nm vn het edrijf of geouw hier te schrijven. o o SMS Service Center: De nummer vn het SMS Service Center stt stndrd op de SIM krt. Ter vereenvoudiging mken we voortn vn dt nummer geruik. Allowed Network: Deze code stt eveneens op de SIM krt. Ter vereenvoudiging mken we voortn vn die code geruik. Belngrijke TIP: We rden n de juiste werking vn de SIM krt eerst met een normle GSM te controleren. Volgende testen moeten feilloos verlopen: SMS Zenden SMS Ontvngen CLIP zenden TIP: Met een lnco PIN werken is eenvoudiger. Met een normle GSM kunt u de PIN verwijderen. Controleer n het verwijderen vn de PIN dt de GSM effectief opstrt zonder PIN.

12 Trgets Hier kunt u de lgemene lijst met mximl 6 trgets invoeren, npssen, verwijderen, of ze tenslotte llen in x verwijderen. Als u Cler All vrgt dn komt eerst nog een controle vrg. Bij numer vult u een GSM nummer in vn een trget en dn drukt u op ADD om het nummer n de lijst toe te voegen. Modify, Remove, ls u een Trget selecteert dn kunt u het trget nummer modifiëren met Modify of verwijderen met Remove. Met Cler All kunt u de volledige lijst leeg mken. TIP: Momenteel kunt u enkel nummers invoeren. In de toekomst kunt chter het nummer een nm toevoegen. Bijvooreeld: ; roert schumn. De nmen stn in de configurtiefile mr worden niet in de SMS Control gelden. Dt heeft tot gevolg dt de nmen ij het uitlezen niet meer nwezig zijn. Als u er voor kiest smen smen met de trgets ook de nm te zien dn moet u steeds vnuit een PC file vertrekken.

13 Inputs Het input scherm is het scherm wr zowt lles om drit. Terminls U ziet Inputs (terminls) ls rdio utton. Als u drvn nstipt dn krijg je het scherm wr u de ngestipte input kunt configureren. Event: ON: er wordt een SMS verstuurd ls de input ctief komt. OFF: er wordt een SMS verstuurd ls de input non ctief komt. ON/OFF: er wordt een SMS verstuurd ls de input vn toestnd vernderd. Report SMS: Het is enkel de tekst vn de velden ON / OFF die vertrekt. SMS with heder: Het is de heder + de seprtor (zie scherm GSM+SIM) + de tekst vn de velden on / off die vertrekt. CLIP: Om kosten te spren op SMS verkeer kunt u enkel uw CLIP verzenden. Vllid for ll inputs (LET OP: dit is geldig voor lle inputs!) Set defult text: click en evestig en lle teksten stn op hun stndrdwrde. Delete ll Text: click en evestig en lle text velden stn lnco ACK Time: hier kunt u de tussentijd (minuten) invoeren ij sequentieel verzenden. SMS-Text Text ON: Deze tekst wordt ls SMS verzonden ls de input ON wordt. Text Off: Deze tekst wordt ls SMS verzonden ls de input OFF wordt. Acknowledge-SMS Hier zijn er mogelijkheden; het veld is lnco of het veld is NIET lnco. Let wel op, een sptie ziet men niet mr is NIET hetzelfde ls lnco 3

14 . ACK Text (lnco veld): het ericht vertrekt éénml in lok nr lle trgets die n deze ingng zijn toegewezen. Er wordt ij een lnco veld NIET sequentieel verzonden.. ACK Text (niet lnco): het ericht vertrekt in lok nr lle trgets die n deze ingng zijn toegewezen en n de ingestelde tijd (ACK Time) vertrekt hetzelfde ericht terug in lok nr l deze trgets. Dit ltste noemen we sequentieel verzenden. Het sequentieel verzenden gt verder tot een n de n deze input toegewezen trget een SMS terugzendt met ls inhoud de tekst zols geschreven stt in het ACK-Text veld. Meteen ls het sequentieel verzenden gestopt wordt vertrekt er nog een SMS nr lle toegewezen trgets met ls inhoud de tekst vn het ACK-Text veld gevolgd door het trget nummer vn deze Ack ezorger. Virtul Trigger Als Virtul Trigger stt ngevinkt dn kn, een n deze input toegewezen trget, met een SMS identiek ls deze in het veld Text ON of Text Off de input ON lsook Off triggeren. Deze virtuele trigger kunt u eschouwen net lsof het een hrdwremtige trigger zou zijn. Trgets: Hier kunt u tot 3 trgets toewijzen die de SMS, veronden n deze input, zullen ontvngen. U kunt de trgets selecteren uit de lgemene trgetlijst TIP: Het is verstndig om enkel ctive te triggeren dr ij non ctive triggeren het nsluiten vn de null modem kel, een restrt lsook een stroomuitvl nzien worden ls een hrdwremtige OFF trigger. (lees: de SMS erichten vn non-ctive triggers vertrekken ij restrt en ij power ON) 4

15 Outputs Dit output scherm spreekt voor zich ls u het input scherm onder de knie het. U ziet outputs en de instellingen vn de output die is ngestipt. Als extr kunnen we hier lle teksten met hndeling nr de frieksinstellingen terugzetten lsook ze gelijktijdig lnco mken. Event Close/OPEN: met een inkomende SMS identiek n deze die in het veld Tekst Close stt kunt u het contct sluiten of omgekeerd met een inkomende SMS identiek n deze die in het veld Tekst Open stt kunt u het contct openen. Event Impuls: met een inkomende SMS identiek n deze die in het veld Commnd Tekst Close stt geschreven kunt u het output contct sluiten voor de tijd die u in het veld Dely schrijft. Event Toggle Impuls: met een inkomende SMS identiek n deze die in het veld Commnd Tekst Close stt kunt u het output contct vn positie vernderen. Report SMS: u kunt de output nsturen met een SMS. Report CLIP: U kunt de output nsturen met de CLIP vn een vn de trgets Trgets Hier kunt u tot 3 trgets toewijzen die de SMS veronden n deze input zullen ontvngen. U kunt deze trgets selecteren uit de lgemene trget lijst die u het ngemkt in het screen trgets. Zelf invoeren? LET OP! Wt volgt is vn toepssing op lle inputs: Set Defult Tekst: Alle teksten worden vervngen door de frieksinstelling. Delete ll tekst: Alle teksten worden lnco gezet 5

16 Reports >> IN PIPELINE U kunt hier instellen wie een SMS moet ontvngen ij Power Return en wie op regelmtige sis een Periodicl Alive SMS moet ontvngen ter controle vn de nog goede werking vn de constelltie. Dnkzij Reports lijven de verntwoordelijken op de hoogte vn de effectieve werking vn de SMS Control. SMS on Power Return U kunt kiezen tussen 5 Rpporten U kunt instellen welke trget(s) het ericht zullen ontvngen. SMS on Periodicl Alive Report U kunt kiezen tussen Rpporten hetzij een SMS of een SMS met Heder. U kunt ook instellen op welke weekdg en om welk uur het ericht moet vertrekken U kunt instellen welke trget(s) het ericht zullen ontvngen. Tip: Als men ij het configureren een input triggerd met een output dn kn men op ieder moment een live test uitvoeren. TIP: Om de edrijfszekerheid te verhogen en in functie vn de gewenste Bck-up tijd rden we n de SMS Control en de Mtrix modem vi een ARES35, Ares7 of Ares 8LT noodstroomvoeding te voeden. Achter een noodstroomvoeding (UPS) lijft ij een stroomuitvl lles werken en tevens eschermt u de SMS Control en de modem tegen onrechtstreekse likseminslg. 6

17 Remote Acces >> In Pipeline U kunt de configurtie lezen, ewerken en schrijven vnop fstnd. Firmwre Updte De huidige Firmwre stnd vn de SMS-Control kunt u uitlezen met de utton query, nieuwe firmwre kunt u dhv de utton Updte nr de SMS-Control schrijven. Alles gedrgt zich zols u het vn Windows gewend ent. De Firmwre is down comptiel. Belngrijke TIP: Om de stiele werking niet te endelen moet u n iedere firmwre updte verplicht een reset nr defult settings uitvoeren in het scherm configurtion. Info en Terminl De schermen Info en Terminl zijn uitsluitend estemd voor foutdignose en mken drom geen deel uit vn deze geruiksnwijzing. De werklk De werklk ovenn geeft u toegng tot geruikelijke Windows functies o.. lezen, schrijven, tlkeuze, help, out, etc... Configurtie in de SMS Control lden Vi het scherm configurtion kunt u de configurtie opsln en ze tevens nr de SMS Control zenden. Opstrten We gn er vn uit dt de configurtie l in de SMS Control zit. De ngewezen procedure is ls volgt: Geen stroom op GSM-Modem en geen stroom op de SMS Control Simkrt met lnco PIN in de Modem pltsen (de PIN moet niet lnco zijn mr het heeft de voorkeur) RS3 Kel losmken indien nog ngesloten. Null Modem kel (of RS3 kel met dpter) nsluiten tussen SMS Control en modem. De modem met de ijgeleverde netstroomdpter vn spnning voorzien. De SMS Control met de ijgeleverde netstroomdpter vn spnning voorzien. U zult de gele LED even zien knipperen. Nu is de hele constelltie klr voor geruik. Betekenis vn de LED s De LED s duiden op het volgende: Led s vn de SMS Control indien deze veronden is met de PC Rood: verduidelijkt dt de voedingsspnning nwezig is, deze LED moet dus continue rnden. Groen: pinkt trg Geel: continue uit mr zl n het lden vn een configurtie x pinken. Led s vn de SMS Control indien deze veronden is met de Modem Rood: verduidelijkt dt de voedingsspnning nwezig is, deze LED moet dus continue rnden. Groen: zl permnent rnden ls de modem verinding heeft met het GSM netwerk. Als er geen netwerk is dn zl deze LED 3 x per seconde pinken Geel: pinkt volgens het kdns vn de dt trfiek en enkel ij het zenden/onvngen vn CLIP of SMS. LED s op de Modem Groen: verduidelijkt dt de voedingsspnning nwezig is, deze LED moet dus continue rnden. Rood: Trg pinken ( x per 3 seconden) etekent dt er een verinding is met het GSM netwerk. Snel pinken ( x per seconde) etekent dt de modem geen verinding heeft met het GSM netwerk. 7

18 Ddwerkelijk instlleren: Zoek een geschikte plts en lt drij uw gezond verstnd werken. De GSM Modem moet u evestigen wr u voldoende zendereik het en est uit de uurt lijven vn metlen voorwerpen, elektronische toestellen, edrding. Test het ereik est even uit met een normle GSM. Schroef de ntenne op de GSM Modem. De Modem eschikt n de rugzijde over een sleutelgt wrmee u hem over een licht uitstekende schroef kunt ophngen. Belngrijke TIP: Strt de GSM Modem nooit op indien de ntenne niet is veronden, dit om eschdiging te voorkomen. Een zodnige eschdiging vlt niet onder grntie. Verwijder de zijknten vn de SMS Control door het lipje op de ovenknt vn het zijkntdekseltje licht nr eneden te drukken en dn het zijkntdekseltje n zijn ovenknt nr voor te ewegen. Nu kunt u de SMS Control tegen een wnd evestigen met ehulp vn geschikte schroeven, drn kunt u de zijknten terugpltsen. U kunt de drden op de ingngen en op de uitgngen nsluiten met schroefjes. TIP: Bij een onverhoopt defect kunt u de groene pluggen losmken terwijl u de drden niet moet los mken. 8

19 Als het niet werkt Werkt de SIM krt in een geruikelijke GSM. Misschien is de SIM-krt is niet gectiveerd of is het krediet opgeruikt. Neem contct op met uw GSM provider. Klopt de PIN code vn de configurtie met deze vn de SIM krt? Het is verstndig een configurtie te schrijven zonder PIN code en dn ook een SIM krt te geruiken wrop geen PIN code stt. Met een norml GSM toestel kunt u de PIN code uitschkelen. De SIM krt heeft geen SMS rechten. Uw provider kn de rechten open zetten. Kn de SIM Krt SMS zenden ontvngen in een geruikelijke GSM. Indien dit niet lukt dn is de nummer vn de SMS centrle op de SIM krt misschien fout of uw provider lt het geruik vn SMS niet toe voor uw SIM krt. Neem kontkt met uw provider. De configurtie is fout. Schrijf een heel eenvoudige configurtie met CLIP, ls CLIP prim werkt kunt u overgn nr SMS. U het n een Firmwre upgrde geen reset gedn nr de Defult Settings. Doe voorlsnog de reset nr defult settings. De Adpter vn de Null Modem kel moet nde zijde vn de Modem zitten. Uw hrwre trigger on is niet 9 4V. Meet de spnning even met een goede multimeter. Uw hrdwre trigger off is niet V. U kunt de nsluiting losmken en ij wijze vn test de input met een drdje overruggen. Zend/ontvngstereik te zwk. Zorg dt de zender en de ontvnger vn het ericht voldoende ontvngstereik heen. Het ontvngstereik kunt u est even controleren met een normle GSM. Zoek een etere opstelling vn uw ntenne en zorg ervoor dt deze voldoende mssvlk heeft. Controleer dt de SIM-krt juist in de modem, dhv de tekening nst het SIM-slotje kunt u zich niet vergissen. Er is een netwerkfout. Neem contct op met uw GSM provider. Foutieve pincode. U het 3 ml een verkeerde pincode ingegeven. Hl de krt uit de modem en controleer ze met een normle GSM. Geef uw PUK-code wnneer deze gevrgd wordt. Wij rden n met lnco (geen) PIN te werken Controleer of de trget / uthorized nummers juist zijn en ingevoerd werden in het ntionle nummer formt (vooreeld: ) Geen enkele LED rnd. Wellicht krijgen de Modem en/of de SMS Control geen spnning. Controleer de V met v een ureellmp. Als er effectief 3Volt nwezig is dn zl wellicht de netdpter defect zijn. U kunt de configurtie noch lezen noch schrijven, de velden stn niet ctief. U dient eerst een CONNECT uit te voeren. Het verzenden duurt erg lng. Dt kn inderdd geeuren. Tijdens minuut kunnen er ongeveer 6 SMS erichten worden verzonden. Als u een configurtie het wr v SMS erichten moeten vertrekken dn is de SMS Control drmee sowieso l ongeveer 6 minuten ezig. Dt is een inherent proleem vn SMS verkeer. Uw computer krijgt ij CONNECT heleml geen verinding met de SMS Control. o Stt de SMS Control onder spnning? o Is de kel eschdigd of niet ngesloten, o U moet een - RS3 kel geruiken tussen PC en SMS Control. o Geruikt u de COM poort voor een ndere toepssing? Test uw com-poort even met een ndere toestel. 9

20 Ansluitingen Serie NR < C C C C e x t e x t e x t e x t inputs inputs outputs slve rs3 > pc modem > modem 9V... 4V DC euqom SMS Control mster ctive network power Serie NR > c n c n o c n c n o e x t e x t e x t e x t inputs inputs outputs slve rs3 > pc modem > modem 9V... 4V DC euqom SMS Control mster ctive network power

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Web Services Order Center Handleiding

Web Services Order Center Handleiding We Services Order Center Hndleiding 2009 Xerox Corportion. Alle rechten voorehouden. Xerox, het geied vn connectiviteit-ontwerp en lle productnmen die in de pulictie worden genoemd zijn hndelsmerk vn Xerox

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte TELEFOIE YTEEM IEUW MOITOGEDEELTE KLEU het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte met kleurenscherm met de telefoon. eschikr in Wit, ntrciet grijs en Tech. IHOUd lgemene kenmerken lgemene instlltie

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie