Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt."

Transcriptie

1 Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5490CN Volg e instlltie- en configurtie-instructies in eze instlltiehnleiing voort u e mchine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrschuwingen informeren u over e mtregelen ie u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen. Sluit e USB-kel nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). De mchine uitpkken en e onerelen controleren Inktcrtriges [x4] Zwrt Geel Cyn Mgent (Circ 65% cpciteit vn e vervngingscrtrige). Zie Verruiksrtikelen in e geruikershnleiing voor meer informtie. Instlltiehnleiing Geruikershnleiing C-rom Netsnoer Telefoonsnoer Sneltoetsetiketten WAARSCHUWING Bij e verpkking vn e mchine is geruikgemkt vn plstic zkken. Hou eze zkken uit e uurt vn y's en kineren om verstikking te voorkomen. Verwijer e eschermtpe en e folie ie e glsplt eekt. Controleer of lle onerelen zich in e verpkking evinen. De meegelevere onerelen kunnen per ln verschillen. Bewr l het verpkkingsmteril en e oos, voor het gevl u e mchine ooit moet verzenen. U ient zelf een geschikte interfcekel n te schffen voor e interfce ie u wilt geruiken (voor een USB- of netwerknsluiting). USB-kel Geruik in ieer gevl een USB 2.0-kel (type A/B) ie niet lnger is n 2 meter. Netwerkkel Geruik een rechtstreekse ctegorie 5 (of hoger) twiste-pirkel voor een 0BASE-T- of 00BASE-TX Fst Ethernet-netwerk. BEL-DUT Versie 0

2 2 Norml ppier vn A4- formt pltsen Trek e ppierle volleig uit e mchine. e Wier e stpel ppier goe oor om te voorkomen t ppier vstloopt of scheef wort ingevoer. Plts het ppier voorzichtig in e ppierle met e frukzije nr eneen en e ovenrn eerst. Controleer of het ppier vlk in e le ligt. Duw het ppier niet te ver in e le. Open het eksel vn e ppierle. c Hou eie ppiergeleiers voor e reete voorzichtig ingerukt en stel eze f op het ppierformt. Doe vervolgens hetzelfe met e ppiergeleier voor e lengte. Zorg ervoor t e riehoekjes c op e ppiergeleiers voor e reete en e lengte op gelijke hoogte met e nuiing voor het geruikte ppierformt stn. f g Ps e ppiergeleiers met eie hnen voorzichtig n het ppier n. Controleer of e ppiergeleiers voor e reete e ppierrnen rken. Sluit het eksel vn e ppierle. Controleer of het ppier vlk in e le ligt en niet oven e mrkering voor e mximle invoercpciteit uitkomt. 3 h Duw e ppierle lngzm volleig in e mchine

3 i Terwijl u e ppierle vsthout, trekt u e ppiersteun uit tot u een klik hoort. Vervolgens vouwt u e ppiersteunklep uit. 3 Het netsnoer en e telefoonlijn nsluiten 2 Sluit e USB-kel nu nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). Sluit het netsnoer n. WAARSCHUWING Deze mchine moet woren voorzien vn een gere stekker. Sluit het telefoonsnoer n. Sluit het ene uiteine vn het telefoonsnoer n op e ingng LINE vn e mchine, en het nere uiteine op een telefoonwnnsluiting. 3

4 WAARSCHUWING Angezien e mchine vi het stopcontct is ger, kunt u zichzelf tegen mogelijke elektrische gevren op het telefoonnetwerk eschermen oor het netsnoer op uw mchine ngesloten te houen wnneer u e mchine op een telefoonlijn nsluit. Wnneer e mchine moet woren verpltst, is het veiliger om eerst e telefoonlijn f te sluiten en ps rn e stekker uit het stopcontct te hlen. Het telefoonsnoer MOET woren ngesloten op e ingng LINE vn e mchine. Als u een telefoonlijn met een extern toestel eelt, moet u e nsluitingen zols hieroner fgeeel uitvoeren. 4 De inktcrtriges pltsen WAARSCHUWING Als u inkt in uw ogen krijgt, spoel ze n onmiellijk uit met wter en rpleeg een rts ls uw ogen geïrriteer rken. Zorg t e mchine is ingeschkel. Op het LCD-scherm verschijnt: Geen Crtrige Deksel tonercrtrige... Open e klep vn e inktcrtriges. 2 Tweee toestel 2 Extern toestel Als u een extern toestel geruikt, mg uw kel mximl 3 meter lng zijn. c Verwijer e groene escherming. Als u een telefoonlijn met een extern ntwoorpprt eelt, moet u it zols hieroner fgeeel nsluiten. Stel e ontvngststn in op Ext. TEL/ANT ls u een extern ntwoorpprt geruikt. Zie De ontvngststn kiezen op pgin 6. Zie voor meer informtie Extern ntwoorpprt nsluiten in hoofstuk 7 vn e geruikershnleiing. Gooi e groene escherming niet weg. U het eze noig wnneer u e mchine moet vervoeren. Verwijer e inktcrtrige uit e verpkking. 4

5 e Dri e groene knop op e gele eschermkp nr rechts tot u een klik hoort om e vcuümfsluiting te ontgrenelen en verwijer e kp. h Klik e inktcrtrige voorzichtig op zijn plts. Sluit e klep vn e crtriges nt u lle inktcrtriges het geïnstlleer. De mchine ereit het inktuizensysteem voor op het frukken. Dit proces uurt ongeveer 4 minuten. Zet e mchine geurene eze tij niet uit. f Zorg ervoor t e kleur vn e henel overeenkomt met e kleur vn e crtrige, zols hieroner getoon. 5 De frukkwliteit controleren Wnneer het voorereiene proces is voltooi, verschijnt het volgene ericht op het LCD-scherm: Plts ppier en Druk op Strt 2 Druk op Colour Strt. Controleer e kwliteit vn e vier kleurenlokken op e testpgin. (zwrt/geel/cyn/mgent) g Plts ieere inktcrtrige in e richting vn e pijl op het etiket. 5

6 c Als lle lijnen uielijk en zichtr zijn, rukt u op (J) op het eieningspneel om e kwliteitscontrole te voltooien. OK 7 De ontvngststn kiezen Er zijn vier ontvngststnen: Alleen fx, Fx/Telefoon, Hnmtig en Ext. TEL/ANT. 6 e f 6 Een Als u ziet t er korte lijnen ontreken, rukt u op 2 (Nee) op het eieningspneel en gt u verer nr. U wort gevrg of e frukkwliteit voor zwrt en kleur in ore is. Druk op (J) of 2 (Nee). Zwrt OK?.J 2.Nee Nt u voor zowel zwrt ls kleur op (J) of 2 (Nee) het gerukt, verschijnt het volgene op het LCD-scherm: Strt reinigen?.j 2.Nee Druk op (J) om het reinigen vn e kleuren te strten. Nt het reinigen is voltooi, rukt u op Colour Strt. De testpgin wort opnieuw fgerukt. G terug nr. tl kiezen U kunt e tl vn het LCD-scherm wijzigen in Neerlns, Frns of Engels. Druk op 0. c Druk op 0. e Druk op Menu. Druk op of om een tl te selecteren. Druk op OK. Druk op Stop/Exit. Niet OK Druk op 0. c Druk op. e Wilt u e telefoonfuncties vn uw mchine geruiken (inien eschikr) of een extern telefoontoestel of ntwoorpprt ngesloten op ezelfe lijn ls e mchine? J Geruikt u e functie voor voicemil vn een extern ntwoorpprt? Nee Wilt u t e mchine fxoproepen en telefoongesprekken utomtisch opneemt? J Nee J Druk op Menu. Druk op of om e ontvngststn te selecteren. Druk op OK. Druk op Stop/Exit. Nee Alleen fx De mchine entwoort elk telefoontje utomtisch lsof het een fxericht etreft. Fx/Telefoon De mchine eheert e lijn en entwoort utomtisch elke oproep. Is e oproep geen fx, n hoort u een elsignl om n te geven t u e oproep moet nnemen. Hnmtig U eheert e telefoonlijn en moet elk telefoontje zelf entwooren. Ext. TEL/ANT Het externe ntwoorpprt entwoort lle telefoontjes utomtisch. Ingesproken erichten woren op het ntwoorpprt opgeslgen. Fxerichten woren fgerukt. Zie voor meer informtie Ontvngststnen geruiken in hoofstuk 6 vn e geruikershnleiing.

7 8 Het contrst vn het LCDscherm instellen (inien noig) Als u e tekst op het LCD-scherm moeilijk kunt lezen vnuit uw positie, kunt u een nere contrstinstelling proeren. Druk op. c Druk op 7. Druk op Menu. Druk op of om Licht of Donker te selecteren. Selecteer & OK Licht 9 De tum en tij instellen De mchine geeft e tum en e tij weer. Als u e Sttions-ID instelt, woren eze gegevens n elke oor u verzonen fx toegevoeg. Druk op 0. c Druk op 2. e f Druk op Menu. Toets e ltste twee cijfers vn het jr in op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Dtum & tij Jr:2008 (Voer ijvooreel 0 8 in voor 2008.) Herhl it voor e mn en e g, en uren en minuten in 24-uursnottie. Druk op Stop/Exit. LCD Contrst Donker e f Druk op OK. Druk op Stop/Exit. 7

8 0 Persoonlijke gegevens invoeren (sttions-id) Het type telefoonlijn instellen U kunt uw nm en fxnummer opsln, zot eze gegevens woren fgerukt op lle fxpgin's ie u verstuurt. Druk op 0. c Druk op 3. e Druk op Menu. Toets uw fxnummer in (mx. 20 cijfers) op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Om een "+" in te voeren voor interntionle coes, rukt u op l. Om ijvooreel e kiescoe "+44 " voor het Verenig Koninkrijk in te voeren, rukt u op l, 4, 4, gevolg oor e rest vn het nummer. Voer uw nm (mx. 20 tekens) in met ehulp vn e toetsen op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Rpleeg ij het invoeren vn uw nm het onerstne schem. Als u tweeml chtereen ezelfe letter wilt invoeren, n rukt u op c om e cursor een positie nr rechts te verpltsen. Als u een letter verkeer het ingevoer en eze wilt npssen, rukt u op of c om e cursor nr het onjuiste teken te verpltsen en rukt u op Cler/Bck. Als u e mchine nsluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenen en ontvngen vn fxen, moet u het type telefoonlijn ienovereenkomstig wijzigen n e hn vn e volgene stppen. Druk op 0. c Druk op 5. e Druk op Menu. Druk op of om Norml, PBX of ISDN te selecteren. Druk op OK. Druk op Stop/Exit. PBX en DOORVERBINDEN De mchine is in eerste instntie ingestel op Norml, geschikt voor nsluiting op een stnr openr telefoonnetwerk (PSTN). De meeste kntoren geruiken echter een centrl telefoonsysteem oftewel een Privte Brnch Exchnge (PBX). Uw mchine kn op e meeste PBX-telefoonsystemen woren ngesloten. De oproepfunctie vn e mchine onersteunt lleen TBR (Time Brek Recll). TBR werkt met e meeste PBX-systemen, zot u toegng krijgt tot een uitenlijn of gesprekken nr een nere lijn kunt oorsturen. U ctiveert eze functie oor op e toets Tel/R te rukken. f Druk op toets Eén keer Druk op Stop/Exit. Twee keer Drie keer Vier keer 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 8 T U V 8 9 W X Y Z Als u een fout mkt en opnieuw wilt eginnen, rukt u op Stop/Exit en gt u terug nr. 8 Zie voor meer informtie Tekst invoeren in ijlge C vn e geruikershnleiing.

9 2 Het type verining selecteren Bij geruik vn een USB-interfcekel Winows, g nr pgin 0 Mcintosh, g nr pgin 4 Voor ere netwerken Winows, g nr pgin 7 Mcintosh, g nr pgin 22 USB Ber netwerk Winows Mcintosh Winows Mcintosh 9

10 USB Winows Bij geruik vn e USB-interfce (Voor Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 3 Voort u instlleert 4 MFL-Pro Suite instlleren Zorg ervoor t e computer is ingeschkel en t u ent ngemel met eheererrechten. Sluit e USB-kel nog NIET n. Sluit lle geopene progrmm's. Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stick zijn geïnstlleer. De schermen kunnen fhnkelijk vn het esturingssysteem verschillen. De meegelevere c-rom evt ScnSoft PperPort SE. Deze softwre onersteunt uitsluiten Winows 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professionl x64 Eition en Winows Vist. Werk uw systeem ij met het meest recente Winows Service Pck voort u MFL-Pro Suite instlleert. Koppel e mchine los vn het stopcontct en uw computer, ls u rees een interfcekel het ngesloten. Plts e meegelevere c-rom in uw c-romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mchine. Als het venster met e tl verschijnt, kiest u e gewenste tl. Als het scherm vn Brother niet utomtisch verschijnt, gt u nr Deze computer (Computer), uelklikt u op het pictogrm vn e c-rom en vervolgens op strt.exe. Het hoofmenu vn e c-rom wort geopen. Klik op Voorereiene Instlltie. c Klik op MFL-Pro Suite instlleren. 0

11 USB Winows Wnneer it scherm wort weergegeven, klikt u op OK en strt u e computer opnieuw op. f Wnneer het venster met e Licentieovereenkomst voor e Brother MFL-Pro Suite-softwre wort geopen, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Licentieovereenkomst. Als e instlltie niet utomtisch wort voortgezet, opent u het hoofmenu opnieuw oor e c-rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken, wrn u vnf verergt met het instlleren vn MFL-Pro Suite. Winows Vist : wnneer het venster Geruikersccounteheer verschijnt, klikt u op Toestn. g h Kies Lokle verining en klik op Volgene. De instlltie wort voortgezet. Wnneer it scherm verschijnt, gt u nr e volgene stp. USB Winows Mcintosh Wnneer het venster Licentieovereenkomst voor ScnSoft PperPort SE verschijnt, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Licentieovereenkomst. e De instlltie vn ScnSoft PperPort SE wort utomtisch gestrt en rn wort MFL-Pro Suite geïnstlleer.

12 USB Winows 5 De USB-kel nsluiten c Lei e USB-kel voorzichtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e chterknt vn e mchine. Sluit rn e kel op uw computer n. Sluit e mchine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mchine rechtstreeks n op uw computer. Til het scnnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Sluit e USB-kel n op e USB-poort, gemrkeer met een -symool. De USBpoort evint zich rechts in e mchine, zols hieroner getoon. Til het scnnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het scnnereksel voorzichtig nr eneen en sluit het scnnereksel c met eie hnen. 2 3 LAN USB 2

13 USB Winows 6 Het netsnoer nsluiten 7 De instlltie voltooien en opnieuw opstrten Sluit het netsnoer n. De instlltie wort utomtisch voortgezet. De instlltieschermen woren n elkr weergegeven. Klik op Voltooien om e computer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e computer ient u te zijn ngemel met eheererrechten. Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seconen uren voort lle vensters woren weergegeven. Als tijens e instlltie vn e softwre een foutmeling verschijnt, strt u het progrmm Instlltie Dignose. U vint it progrmm in Strt/Alle progrmm's/brother/mfc-xxxx (wrij MFC-XXXX e nm vn uw moel is). Voltooien De instlltie is nu voltooi. USB Winows Mcintosh Voor Winows Vist : wnneer it venster verschijnt, schkelt u het selectievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. G nu nr G nr pgin 26 om optionele progrmm's te instlleren. Wnneer het venster On line registrtie verschijnt, selecteert u e gewenste optie en volgt u e instructies op het scherm. 3

14 USB Mcintosh Voor geruikers vn e USB-interfce (Voor Mc OS X of hoger) 3 4 Voort u instlleert Controleer of e mchine is ngesloten en of e Mcintosh is ingeschkel. U ient te zijn ngemel met eheererrechten. Bij geruik vn Mc OS X tot en met 0.2.3, moet u upgren nr Mc OS X of hoger. (G voor e meest recente informtie over Mc OS X nr Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stick zijn geïnstlleer. De USB-kel nsluiten c Sluit e USB-kel n op e USB-poort, gemrkeer met een -symool. De USBpoort evint zich rechts in e mchine, zols hieroner getoon. LAN USB Lei e USB-kel voorzichtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e chterknt vn e mchine. Sluit rn e kel op uw Mcintosh n. Sluit e mchine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mchine rechtstreeks n op uw Mcintosh. Til het scnnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. 4

15 USB Til het scnnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het scnnereksel voorzichtig nr eneen en sluit het scnnereksel c met eie hnen. Mcintosh 5 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere c-rom in uw c-romsttion. 2 3 c Duelklik op het pictogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Het instlleren vn e softwre neemt een pr seconen in eslg. Klik n e instlltie op Herstrt om e instlltie vn e softwre te voltooien. De Brother-softwre zoekt het Brotherpprt. Tijens het zoeken, verschijnt het volgene scherm. USB Winows Mcintosh Klik op OK wnneer it scherm wort weergegeven. Voor Mc OS X 0.3.x of recenter is e instlltie vn MFL-Pro Suite nu voltooi. G nr stp 6 op pgin 6. 5

16 USB Mcintosh e Bij geruik vn Mc OS X tot 0.2.8, klikt u op Voeg toe. 6 Presto! PgeMnger instlleren f Kies USB. Wnneer Presto! PgeMnger is geïnstlleer, wort er OCR-functionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. U kunt eenvouig foto s en ocumenten scnnen, elen en orenen met Presto! PgeMnger. Duelklik op het pictogrm Presto! PgeMnger en volg e instructies op het scherm. g Selecteer XXX-XXXX (wrij XXX-XXXX e nm vn uw moel is) en klik op Voeg toe. Bij geruik vn Mc OS X tot 0.3.8: wnneer it venster wort weergegeven, klikt u op Nr wesite om e softwre te ownloen vn e wesite vn het Brother Solutions Center. h Klik op Afrukeheer en vervolgens op Stop 'Afrukeheer'. Voltooien De instlltie is nu voltooi. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 6 op pgin 6. 6

17 Ber netwerk Winows Bij geruik vn e interfce voor een ekel netwerk (Voor Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 3 Voort u instlleert Zorg ervoor t e computer is ingeschkel en t u ent ngemel met eheererrechten. 4 De netwerkkel nsluiten Til het scnnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Sluit lle geopene progrmm's. Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stick zijn geïnstlleer. De schermen kunnen fhnkelijk vn het esturingssysteem verschillen. De meegelevere c-rom evt ScnSoft PperPort SE. Deze softwre onersteunt uitsluiten Winows 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professionl x64 Eition en Winows Vist. Werk uw systeem ij met het recente Winows Service Pck voort u MFL-Pro Suite instlleert. Sluit e netwerkkel n op e LAN-poort, gemrkeer met een -symool. De LANpoort evint zich links in e mchine, zols hieroner getoon. Als u persoonlijke firewllsoftwre (ners n Winows Firewll), nti-spywre- of ntivirusprogrmm's geruikt, ient u eze tijelijk uit te schkelen. LAN USB Ber netwerk Winows Mcintosh Verwijer e stekker vn e mchine uit het stopcontct. 7

18 Ber netwerk Winows c Lei e netwerkkel voorzichtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e chterknt vn e mchine. Sluit rn e kel op uw netwerk n. 5 Het netsnoer nsluiten Sluit het netsnoer n. Als zowel e USB- ls e LAN-kel woren geruikt, voert u eie kels oor e goot, e ene kel op e nere. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Til het scnnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het scnnereksel voorzichtig nr eneen en sluit het scnnereksel c met eie hnen

19 Ber netwerk Winows 6 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere c-rom in uw c-romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mchine. Als het venster met e tl verschijnt, kiest u e gewenste tl. Wnneer it scherm wort weergegeven, klikt u op OK en strt u e computer opnieuw op. Als e instlltie niet utomtisch wort voortgezet, opent u het hoofmenu opnieuw oor e c-rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken, wrn u vnf verergt met het instlleren vn MFL-Pro Suite. Winows Vist : wnneer het venster Geruikersccounteheer verschijnt, klikt u op Toestn. c Als het venster vn Brother niet utomtisch verschijnt, gt u nr Deze computer (Computer), uelklikt u op het pictogrm vn e c-rom en vervolgens op strt.exe. Het hoofmenu vn e c-rom wort geopen. Klik op Voorereiene instlltie. Klik op MFL-Pro Suite instlleren. e f Wnneer het venster Licentieovereenkomst voor ScnSoft PperPort SE verschijnt, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Licentieovereenkomst. De instlltie vn ScnSoft PperPort SE wort utomtisch gestrt en rn wort MFL-Pro Suite geïnstlleer. Wnneer het venster met e Licentieovereenkomst voor e Brother MFL-Pro Suite-softwre wort geopen, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Licentieovereenkomst. Ber netwerk Winows Mcintosh 9

20 g Ber netwerk Kies Netwerkverining vi kel en klik op Volgene. Winows Als e mchine is geconfigureer voor uw netwerk, selecteert u e mchine in e lijst en klikt u op Volgene. Als er slechts één mchine op het netwerk is ngesloten, wort it venster niet weergegeven en wort e esetreffene mchine utomtisch geselecteer. h Geruikers vn Winows XP SP2/Winows Vist ienen wnneer it scherm wort weergegeven Wijzig e poortinstellingen vn e firewll om netwerkverining mogelijk te mken en g oor met e instlltie. (Anevolen) te selecteren en op Volgene te klikken. Als APIPA wort weergegeven in het vel IPres klikt u op Configureer het IP Ares en voert u een IP-res voor uw mchine in t geschikt is voor het netwerk. Als e mchine nog niet voor geruik op uw netwerk is geconfigureer, verschijnt het volgene venster. Als u een nere firewll n Winows Firewll geruikt of Winows Firewll is uitgeschkel, verschijnt mogelijk het volgene scherm. Klik op OK. Het venster Configureer het IP Ares verschijnt. Voer voor uw mchine een IP-res in t geschikt is voor uw netwerk oor e instructies op het scherm te volgen. Rpleeg e instructies ij uw firewllsoftwre voor informtie over hoe u e volgene netwerkpoorten moet toevoegen. Voor netwerkscnnen voegt u UDP-poort toe. Voor het ontvngen vn fxen vi het netwerk met PC-Fx voegt u UDP-poort toe. Als u nog stees prolemen met uw netwerkverining onervint, voegt u UDPpoort 37 toe. i De instlltie vn e Brother-rivers strt utomtisch. De instlltieschermen woren n elkr weergegeven. Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seconen uren voort lle vensters woren weergegeven. 20

21 Ber netwerk Winows Voor Winows Vist : wnneer it venster verschijnt, schkelt u het selectievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. 7 De instlltie voltooien en opnieuw opstrten Klik op Voltooien om e computer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e computer ient u te zijn ngemel met eheererrechten. j Wnneer het venster On line registrtie verschijnt, selecteert u e gewenste optie en volgt u e instructies op het scherm. Als tijens e instlltie vn e softwre een foutmeling verschijnt, strt u het progrmm Instlltie Dignose. U vint it progrmm in Strt/Alle progrmm's/brother/mfc-xxxx (wrij MFC-XXXX e nm is vn uw moel). 8 MFL-Pro Suite op meerere computers instlleren (inien noig) Als u e mchine met meerere computers in het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze computers. G nr stp 6 op pgin 9. Zie ook stp 3- op pgin 7 voort u met e instlltie egint. Dit prouct evt een pc-licentie voor mximl twee geruikers. Deze licentie onersteunt het instlleren vn MFL-Pro Suite inclusief ScnSoft PperPort SE op mximl twee pc's ie zijn ngesloten op een netwerk. Wnneer u op meer n twee pc's ScnSoft PperPort SE wilt instlleren, schft u Brother NL-5 n. Dit is een pc-licentieovereenkomst voor mximl vijf extr geruikers. Neem contct op uw Brother-leverncier voor informtie over het nschffen vn NL-5. Ber netwerk Winows Mcintosh Voltooien De instlltie is nu voltooi. G nu nr G nr pgin 26 om optionele progrmm's te instlleren. 2

22 Ber netwerk Mcintosh Voor geruikers vn e ekele netwerkinterfce (Voor Mc OS X of hoger) 3 Voort u instlleert Controleer of e mchine is ngesloten en of e Mcintosh is ingeschkel. U ient te zijn ngemel met eheererrechten. c Lei e netwerkkel voorzichtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e chterknt vn e mchine. Sluit rn e kel op uw netwerk n. 4 Bij geruik vn Mc OS X tot en met 0.2.3, moet u upgren nr Mc OS X of hoger. (G voor e meest recente informtie over Mc OS X nr Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stick zijn geïnstlleer. De netwerkkel nsluiten Til het scnnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Als zowel e USB- ls e LAN-kel woren geruikt, voert u eie kels oor e goot, e ene kel op e nere. Til het scnnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het scnnereksel voorzichtig nr eneen en sluit het scnnereksel c met eie hnen. 2 3 Sluit e netwerkkel n op e LAN-poort, gemrkeer met een -symool. De LANpoort evint zich links in e mchine, zols hieroner getoon. LAN USB 22

23 Ber netwerk Mcintosh 5 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere c-rom in uw c-romsttion. Als e mchine is geconfigureer voor uw netwerk, selecteert u e mchine in e lijst en klikt u op OK. Als er slechts één mchine op het netwerk is ngesloten, wort it venster niet weergegeven en wort e esetreffene mchine utomtisch geselecteer. G nr. Duelklik op het pictogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Klik op OK wnneer it scherm verschijnt. Voer in het vel DisplyNm een nm vn mximl 5 tekens in voor uw Mcintosh en klik op OK. G nr. c Het instlleren vn e softwre neemt een pr seconen in eslg. Klik n e instlltie op Herstrt om e instlltie vn e softwre te voltooien. De Brother-softwre zoekt het Brotherpprt. Tijens het zoeken, verschijnt het volgene scherm. Als u e toets Scn op e mchine wilt geruiken om te scnnen vi het netwerk, moet u het selectievkje Registreer uw computer met e "Scnnen nr"-functie op e mchine. inschkelen. De nm ie u hier invoert, wort weergegeven op het LCD-scherm vn e mchine wnneer u op e toets Scn rukt en een scnoptie kiest. (Zie Scnnen in een netwerk in e Softwrehnleiing op e c-rom.) Klik op OK wnneer it scherm wort weergegeven. Ber netwerk Winows Mcintosh Voor Mc OS X 0.3.x of recenter is e instlltie vn MFL-Pro Suite nu voltooi. G nr stp 6 op pgin

24 Ber netwerk Mcintosh e Bij geruik vn Mc OS X tot 0.2.8, klikt u op Voeg toe. f Kies e hieroner ngegeven optie. g Selecteer XXX-XXXX (wrij XXX-XXXX e nm vn uw moel is) en klik op Voeg toe. h Klik op Afrukeheer en vervolgens op Stop 'Afrukeheer'. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 6 op pgin

25 Ber netwerk Mcintosh 6 Presto! PgeMnger instlleren Wnneer Presto! PgeMnger is geïnstlleer, wort er OCR-functionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. U kunt eenvouig foto s en ocumenten scnnen, elen en orenen met Presto! PgeMnger. Duelklik op het pictogrm Presto! PgeMnger en volg e instructies op het scherm. 7 MFL-Pro Suite op meerere computers instlleren (inien noig) Als u e mchine met meerere computers in het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze computers. G nr stp 5 op pgin 23. Zie ook stp 3- op pgin 22 voort u met e instlltie egint. Voltooien De instlltie is nu voltooi. Bij geruik vn Mc OS X tot 0.3.8: wnneer it venster wort weergegeven, klikt u op Nr wesite om e softwre te ownloen vn e wesite Brother Solutions Center. Winows Mcintosh Ber netwerk 25

26 Optionele Applicties Instlleren Winows Instlleer FceFilter Stuio (onersteun oor Rellusion, Inc) FceFilter Stuio is een geruikersvrienelijke toepssing wrmee foto's rnloos kunnen woren fgerukt. Met FceFilter Stuio kunt u ook foto's ewerken en foto-effecten toevoegen, zols het vermineren vn roe ogen of het vereteren vn huiskleurtinten. De mchine moet ingeschkel en op e computer ngesloten. Uw computer moet veronen zijn met het internet. Open het hoofmenu opnieuw oor e c-rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken. Het hoofmenu vn e c-rom wort geopen. Kies uw tl en klik op Extr toepssingen. 2 FceFilter Stuio Help instlleren Voor instructies voor het geruik vn FceFilter Stuio, ownlo en instlleert u FceFilter Stuio Help. Om FceFilter Stuio te strten, gt u nr Strt/Alle Progrmm's/Rellusion/ FceFilter Stuio op uw computer. Klik op e knop rechtsoven in het scherm. c Klik op Kijken of er uptes zijn om nr e wepgin met uptes vn Rellusion te gn. c Klik op e knop FceFilter Stuio om e toepssing te instlleren. e Klik op Downlo (Downloen) en selecteer een mp wrin het estn moet woren opgeslgen. Sluit FceFilter Stuio voort u het instlltieprogrmm voor FceFilter Stuio Help strt. Duelklik op het geownlo estn in e opgegeven mp en volg verer e instructies op het scherm voor instlltie. Om e complete FceFilter Stuio Help te ekijken, selecteert u Strt/Alle Progrmm's/ Rellusion/FceFilter Stuio/ FceFilter Stuio Help op uw computer. 26

27 Optionele Applicties Instlleren Winows 3 Instlleer BookScn&Whiteor Suite (onersteun oor Rellusion, Inc) U kunt e BookScn&Whiteor Suite instlleren. Met het progrmm BookScn Enhncer kunt u gescne oeken utomtisch corrigeren. Met het progrmm Whiteor Enhncer veretert u tekst en feelingen vn foto's ie u vn uw whiteor het gemkt. (Internettoegng vereist.) De mchine moet ingeschkel zijn en op e computer ngesloten. Uw computer moet veronen zijn met het internet. Open het hoofmenu opnieuw oor e c-rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken. Het hoofmenu vn e c-rom wort geopen. Kies uw tl en klik op Extr toepssingen. c Klik op BookScn&Whiteor Suite om het progrmm te instlleren. 27

28 Voor netwerkgeruikers Hulpprogrmm BRAmin Light (voor Winows ) BRAmin Light is een hulpprogrmm voor e initiële configurtie vn Brother-pprten ie op het netwerk zijn ngesloten. Drnst kunt u met BRAmin Light zoeken nr Brother-proucten in het netwerk, e sttus vn lgemene netwerkinstellingen, zols het IP-res, weergeven en eze configureren. G voor meer informtie over BRAmin Light nr Voor een gevnceer printereheer geruikt u e meest recente versie vn het hulpprogrmm Brother BRAmin Professionl t u kunt ownloen vi Het configurtiehulpprogrmm BRAmin Light instlleren Klik in het hoofmenu op Netwerkhulpprogrmm's. Het IP-res, het sunetmsker en e gtewy instellen met BRAmin Light Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk het, hoeft u e volgene hneling niet uit te voeren. Het IP-res wort utomtisch oor e mchine opgehl. Strt BRAmin Light. BRAmin Light zoekt utomtisch nr nieuwe pprten. Klik op BRAmin Light en volg e instructies op het scherm. Duelklik op het niet-geconfigureere pprt. Het stnrwchtwoor voor e mchine is ccess. U kunt it wchtwoor vi BRAmin Light wijzigen. c Kies STATIC ls Boot-methoe. Voer het IPres, het Sunetmsker en e Gtewy in en klik op OK. 28 De resgegevens voor e mchine woren opgeslgen.

29 Voor netwerkgeruikers Hulpprogrmm BRAmin Light (voor Mc OS X) BRAmin Light is een hulpprogrmm voor e initiële configurtie vn Brother-pprten ie op het netwerk zijn ngesloten. Drnst kunt u vnf een computer met Mc OS X of recenter vi BRAmin Light zoeken nr Brother-proucten in het netwerk, e sttus vn lgemene netwerkinstellingen, zols het IP-res, weergeven en eze configureren. BRAmin Light wort utomtisch geïnstlleer wnneer u e printerriver instlleert. Als u e printerriver l het geïnstlleer, hoeft u BRAmin Light niet opnieuw te instlleren. G voor meer informtie over BRAmin Light nr Het IP-res, het sunetmsker en e gtewy instellen met BRAmin Light c Duelklik op het estn BRAmin Light.jr en strt e softwre. BRAmin Light zoekt vervolgens utomtisch nr nieuwe pprten. Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk het, hoeft u e volgene hneling niet uit te voeren. Het IP-res wort utomtisch oor e mchine opgehl. Zorg ervoor t versie.4._07 of lter vn e Jv -clientsoftwre op uw computer is geïnstlleer. Het stnrwchtwoor voor e mchine is ccess. U kunt it wchtwoor vi BRAmin Light wijzigen. Duelklik op het pictogrm Mcintosh HD op het ureul. Duelklik op het niet-geconfigureere pprt. e Kies STATIC ls Boot-methoe. Voer het IPres, het Sunetmsker en e Gtewy in en klik op OK. Kies Biliotheek, Printers, Brother en vervolgens Utilities. f De resgegevens voor e mchine woren opgeslgen. 29

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5895CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-790CW MFC-990CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Telefoonsnoer Beknopte gebruikershandleiding Folder over veiligheid en wetgeving

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Telefoonsnoer Beknopte gebruikershandleiding Folder over veiligheid en wetgeving Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-7360N MFC-7460DN Lees e foler Veilighei en wetgeving voort u e mhine instlleert. Vervolgens vint u in eze instlltiehnleiing instruties voor het op orrete wijzen instellen

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid (vooraf geïnstalleerd) (vooraf geïnstalleerd)

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid (vooraf geïnstalleerd) (vooraf geïnstalleerd) Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-9460CDN MFC-9465CDN Voor u eze mhine voor het eerst geruikt, ient u eze Instlltiehnleiing oor te nemen om e mhine in te stellen en te instlleren. G nr http://solutions.rother.om/

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J4510DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J6520DW

Hier beginnen MFC-J6520DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J6520DW MFC-J6720DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lees e foler Veilighei en wetgeving voort u e mhine instlleert. Vervolgens vint u in eze instlltiehnleiing instruties voor het

Nadere informatie

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge)

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge) Instlltiehndleiding Hier Beginnen MFC-8880DN Voor u de mchine geruikt, dient u deze instlltiehndleiding door te nemen voor een correcte configurtie en instlltie. Bezoek onze wesite http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J515W

Hier beginnen DCP-J515W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J55W DCP-J75W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen informeren

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J152W

Hier beginnen DCP-J152W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J52W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J552DW

Hier beginnen DCP-J552DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J552DW DCP-J752DW Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J172W

Hier beginnen DCP-J172W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J72W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J315W

Hier beginnen DCP-J315W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J35W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J132W

Hier beginnen DCP-J132W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J132W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W /

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W / Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lees de folder Veiligheid en wetgeving voordt u de mhine instlleert. Vervolgens vindt u in deze instlltiehndleiding instruties voor het

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Aan de slag? Inhoudsopgave

Aan de slag? Inhoudsopgave An e slg? Inhousopgve hoe g ik n e slg? 1 hoe reng ik mijn tpes over nr een shijf? 2 hoe mk ik een v-film? 6 hoe ewerk ik een v-filmshijf? 10 hoe ewerk ik mijn vieoestnen? 13 hoe mk ik een ivoorstelling?

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J140W

Hier beginnen DCP-J140W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J140W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen HL-2135W /

Hier beginnen HL-2135W / Instlltiehndleiding Hier eginnen HL-2135W / HL-2270DW (Alleen EU) Voordt u dit pprt voor de eerste keer kunt geruiken, moet u eerst deze Instlltiehndleiding lezen en het pprt instlleren. Op http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen WOONHUISWRMTR Toelihting 1 lgemeen lgemeen eze woonhuiswre-methoe is geseer op het type woning en e inhou en e kwliteit vn e ouwelen. ij e erekening vn e inhou vn e woning moet eveneens e inhou vn e nwezige

Nadere informatie

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015 . Bol-Pijl. Het ol-pijl systeem wort sins jr en g geruikt in rlly s. Het is e eoeling t u ngekomen op e wegsitutie ie hoort ij e fstn (vet ngegeven in km en ursief in mijlen) e lngste route rijt vn e ol

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection Bedieningshndleiding voor EsyMP Multi PC Projection Inhoudsopgve 2 Over EsyMP Multi PC Projection Vergderstijlen in EsyMP Multi PC Projection... 5 Vergdering met meerdere beeldschermen...5 Vergderen over

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Ajokt Rekenen Breuken Breuken groep Colofon Vormgeving Ziner, Utreht omslg Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners, Wolveg ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Bedieningspaneel Installatiehandleiding Afdrukriem (vooraf geïnstalleerd)

machine uitpakken en de onderdelen controleren Bedieningspaneel Installatiehandleiding Afdrukriem (vooraf geïnstalleerd) Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-9010CN Volg de instlltie- en configurtie-instructies in deze Instlltiehndleiding voordt u de mchine in geruik neemt. Bezoek http://solutions.rother.com/ om de Instlltiehndleiding

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 3

Opdrachten bij hoofdstuk 3 Oprhten ij hoofstuk 3 3.1 Het verzmelen vn informtie Deze oprht leert je informtie te verzmelen. Verzmel informtie over een epl onerwerp. Geruik rij vershillene ronnen. Vergelijk je ronnen en seleteer

Nadere informatie

Handleiding voor verbindingen

Handleiding voor verbindingen Hanleiing voor veriningen Pagina 1 van 5 Hanleiing voor veriningen Een aangesloten printer lokaal installeren (Winows) Opmerking: als uw esturingssysteem niet wort onersteun oor e Software en oumentatie,

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/ Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/ Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom Instlltiehndleiding Hier eginnen ADS-2600W Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-490CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie u

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Wat kun je met prestatieindicatoren?

Wat kun je met prestatieindicatoren? Een uitgve vn het Lnelijk Pltform GGz Wt kun je met presttieinitoren? Hnreiking voor liëntenen fmilieren, liënten- en fmilieorgnisties in e Geestelijke Gezonheiszorg en Verslvingszorg Mrt 2008 Wt zijn

Nadere informatie

JOB-monitor 2014 Vragenlijst

JOB-monitor 2014 Vragenlijst JOB-monitor 2014 Vrgenlijst (n testen met mo-stuenten) JOB in smenwerking met ReserhNe 2013 JOB. Geen vn e mterilen ie onereel uitmken vn e JOB-monitor 2014 mogen zoner voorfgne shriftelijke toestemming

Nadere informatie

de machine uit en controleer alle onderdelen Drumeenheid (inclusief standaard tonercartridge) Bedieningspaneel Netsnoer Installatiehandleiding

de machine uit en controleer alle onderdelen Drumeenheid (inclusief standaard tonercartridge) Bedieningspaneel Netsnoer Installatiehandleiding Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-8085DN Voor u de mchine geruikt, dient u deze instlltiehndleiding door te nemen voor een correcte configurtie en instlltie. Bezoek onze wesite http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Documentcamera Gebruikershandleiding

Documentcamera Gebruikershandleiding Documentcmer Gebruikershndleiding Belngrijke veiligheidsinstructies Lees deze Gebruikershndleiding en houd u n lle veiligheidsinstructies voor uw documentcmer. Bewr deze hndleiding goed. Wrschuwing Let

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-6890CDW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

OPMERKING Tenzij anders aangegeven worden in deze handleiding schermafbeeldingen en afbeeldingen gebruikt van de ADS-2600We.

OPMERKING Tenzij anders aangegeven worden in deze handleiding schermafbeeldingen en afbeeldingen gebruikt van de ADS-2600We. Instlltiehndleiding ADS-2100e / ADS-2600We Begin hier ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Hrtelijk dnk voor uw keuze voor Brother. Uw ondersteuning

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen.

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Cijferen Optellen, rekken en vermenigvuligen Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs,

Nadere informatie

640 Series Color JetPrinter TM

640 Series Color JetPrinter TM 640 Series Color JetPrinter TM Geruikershndleiding voor Windows Feruri 2006 www.lexmrk.com Edition: Ferury 2006 The following prgrph does not pply to ny country where such provisions re inconsistent with

Nadere informatie

VOORTPLANTING BIJ DE MENS

VOORTPLANTING BIJ DE MENS VOORTPLANTING BIJ DE MENS Vruhtrhei O: 5/ Lees het krntenrtikel Onvruhtrhei stijgt. Bentwoor rn e vrgen. Afeeling 5/ Het ntl ehtpren met klhten over onvruhtrhei neemt toe. Welke twee oorzken noemt het

Nadere informatie

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?.

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?. ERFELIJKHEID 1 N i e t l l e m l h e t z e l f e 2 G e n o t y p e e n f e n o t y p e O: 17/1 Hoe komt het t elk orgnisme eple kenmerken heeft? O: 17/2 Wr ligt e informtie voor lle erfelijke kenmerken

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier Beginnen MFC-6490CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-3360C Installatiehandleiding U kunt de machine pas gebruiken nadat u alle hardware en software hebt geïnstalleerd. Lees deze installatiehandleiding voor installatie-instructies en -procedures. Stap

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Statistiek voor de beroepspraktijk

Statistiek voor de beroepspraktijk Sttistiek voor e eroepsprktijk Rekenregels In een pr prgrfen stn ter verfrissing vn het geheugen e elngrijkste rekenregels vermel. Deze regels zijn miniml enoig om e formules en e oefeningen in het oek

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-6690CW Volg de instlltie- en configurtie-instructies in deze instlltiehndleiding voordt u de mchine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrschuwingen informeren u over de

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Wnneer u eze mhine geruikt moet u elementire veiligheismtregelen nemen zols: Lees lle instruties voor geruik. GEVAAR - Verminer e kns op elektrishe shok: 1. Lt e mhine

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

how do I? inhoudsopgave

how do I? inhoudsopgave hp dvd writer how do I? inhoudsopgve hoe weet ik welk progrmm ik moet gebruiken? 1 hoe kopieer ik een schijf? 2 nederlnds hoe breng ik mijn tpes over nr een schijf? 4 hoe mk ik een dvd-film? 9 hoe bewerk

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Route H. Deze route start achter de grote volière.

Route H. Deze route start achter de grote volière. Route H 1 Deze route strt hter e grote volière. Uilen Uilen zijn roofvogels ie 's nhts jgen. Hun ogen kunnen vn het minste liht nog geruik mken. De slgpennen heen een frnjehtige uitenrn. Welk vooreel heen

Nadere informatie

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A Snelstrtgids 00825-0311-4308, Rev AD Oktoer 2014 Rosemount 3308-serie drdloze golfgeleide rdr, 3308A Snelstrtgids Snelstrtgids Oktoer 2014 WAARSCHUWING Explosies kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzken.

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-235C MFC-260C Installatiehandleiding Voordat u deze machine in gebruik kunt nemen, dient u eerst de hardware en de software te installeren. Lees deze installatiehandleiding voor instructies over de

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees de installatiehandleiding en deze Windows Vista

Nadere informatie

Hierbij een korte handleiding om gebruik te maken van de CEMO app.

Hierbij een korte handleiding om gebruik te maken van de CEMO app. CEMO-pp: sis Beste ipd geruiker, Hierij een korte hndleiding om geruik te mken vn de CEMO pp. Veel succes ermee! Benodigde pplicties op het scherm: De pplictie CEMO kn geruikt worden om de dgplnning en

Nadere informatie

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook.

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook. 1 Elektriiteit Elektrishe shkelingen en energiegeruik Hvo Uitwerkingen sisoek 11 INTRODUCTIE 1 [W] Sluipgeruik vn elektrishe pprten 2 [W] Spnningsronnen 3 [W] Experiment: Sttishe elektriiteit 4 Wr of niet

Nadere informatie

Installatiehandleiding MFC-3420C

Installatiehandleiding MFC-3420C Installatiehandleiding MFC-3420C U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de MFC gebruiken. Raadpleeg deze installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Wiskunde voor 1 havo/vwo

Wiskunde voor 1 havo/vwo Wiskune voor 1 hvo/vwo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Tentamen Schakeltechniek

Tentamen Schakeltechniek Fulteit Elektrotehniek - Cpiteitsgroep ICS Tentmen Shkeltehniek Vkoe 5A, 3 novemer 2, 9:u-2:u hternm : voorletters : ientiteitsnummer : opleiing : Tijens it tentmen is het geruik vn rekenmhine of omputer

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J650DW

Hier beginnen MFC-J650DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J650DW MFC-J870DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

CSPE GL minitoets bij opdracht 9

CSPE GL minitoets bij opdracht 9 SPE GL 2 elektrotehniek - instlltietehniek - metltehniek - metlektro - instlektro - tehniek ree minitoets ij oprht 9 vrint Nm knit Knitnummer Meerkeuzevrgen Omirkel het goee ntwoor (vooreel ). Geef vereteringen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. L64** Digital Serie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. L64** Digital Serie GEBRUIKERSHANDLEIDING L64** Digitl Serie Neerlns Inhou UW TV PLAATSEN Voorzorgen voor e veilighei...4 Instlltie en elngrijke informtie...5 De fstnseiening...7 Btterijen pltsen en werkingsereik...7 UW TV

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding

Gebruikerhandleiding Geruikerhndleiding Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer geruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en geruik deze ls

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding FAX-2820 FAX-2920 U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling van deze machine. Installatiehandleiding

Nadere informatie

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen).

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen). inire reltie mg leeg zijn!) g. inire reltie (= een verzmeling georene pren). mogelijke Crtesishe prouten zijn: IN IN, IN IR, IR IN, IR IR,(uitleg: een inire reltie mg leeg zijn! En e lege verzmeling is

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9 Auteur: Roert Westr isn: 978-90-01-81419-9 www.rehtvoororgnisties.noorhoff.nl 2012 Noorhoff Uitgevers v Hoofstuk 5 5.1 De nere l ehnele hoofstukken uit it oek ie ook vn toepssing zijn op e nv en op e v

Nadere informatie

Installatiehandleiding MFC-3220C

Installatiehandleiding MFC-3220C Installatiehandleiding MFC-3220C U moet eerst alle hardware instellen en het stuurprogramma installeren, pas dan kunt u de MFC gebruiken. Raadpleeg deze installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding MFC-8220 Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees de installatiehandleiding en deze Windows

Nadere informatie

Digitale SL83*-reeks EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

Digitale SL83*-reeks EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme Digitle SL83*-reeks EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Neerlns Inhou UW TV PLAATSEN Veiligheistips... 4 Instlltie en elngrijke

Nadere informatie

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de 2009 I 2008 I 2007 I 2006 II Opgve 1 R vn fortuin Z.Eiler verkoopt een boot Sjonnie verkoopt een uto Jn brengt pkjes ron in e bergen Benoem e fsen, toestnen en e beslissingen in bovenstne formulering.

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken Ajokt Hoofrekenen Grote getllen Rekenen Hoofrekenen groep 8 Optellen, ftrekken, vermenigvuligen en elen Colofon Vormgeving Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Ziner, Utreht omslg Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners,

Nadere informatie