Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt."

Transcriptie

1 Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5490CN Volg e instlltie- en configurtie-instructies in eze instlltiehnleiing voort u e mchine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrschuwingen informeren u over e mtregelen ie u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen. Sluit e USB-kel nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). De mchine uitpkken en e onerelen controleren Inktcrtriges [x4] Zwrt Geel Cyn Mgent (Circ 65% cpciteit vn e vervngingscrtrige). Zie Verruiksrtikelen in e geruikershnleiing voor meer informtie. Instlltiehnleiing Geruikershnleiing C-rom Netsnoer Telefoonsnoer Sneltoetsetiketten WAARSCHUWING Bij e verpkking vn e mchine is geruikgemkt vn plstic zkken. Hou eze zkken uit e uurt vn y's en kineren om verstikking te voorkomen. Verwijer e eschermtpe en e folie ie e glsplt eekt. Controleer of lle onerelen zich in e verpkking evinen. De meegelevere onerelen kunnen per ln verschillen. Bewr l het verpkkingsmteril en e oos, voor het gevl u e mchine ooit moet verzenen. U ient zelf een geschikte interfcekel n te schffen voor e interfce ie u wilt geruiken (voor een USB- of netwerknsluiting). USB-kel Geruik in ieer gevl een USB 2.0-kel (type A/B) ie niet lnger is n 2 meter. Netwerkkel Geruik een rechtstreekse ctegorie 5 (of hoger) twiste-pirkel voor een 0BASE-T- of 00BASE-TX Fst Ethernet-netwerk. BEL-DUT Versie 0

2 2 Norml ppier vn A4- formt pltsen Trek e ppierle volleig uit e mchine. e Wier e stpel ppier goe oor om te voorkomen t ppier vstloopt of scheef wort ingevoer. Plts het ppier voorzichtig in e ppierle met e frukzije nr eneen en e ovenrn eerst. Controleer of het ppier vlk in e le ligt. Duw het ppier niet te ver in e le. Open het eksel vn e ppierle. c Hou eie ppiergeleiers voor e reete voorzichtig ingerukt en stel eze f op het ppierformt. Doe vervolgens hetzelfe met e ppiergeleier voor e lengte. Zorg ervoor t e riehoekjes c op e ppiergeleiers voor e reete en e lengte op gelijke hoogte met e nuiing voor het geruikte ppierformt stn. f g Ps e ppiergeleiers met eie hnen voorzichtig n het ppier n. Controleer of e ppiergeleiers voor e reete e ppierrnen rken. Sluit het eksel vn e ppierle. Controleer of het ppier vlk in e le ligt en niet oven e mrkering voor e mximle invoercpciteit uitkomt. 3 h Duw e ppierle lngzm volleig in e mchine

3 i Terwijl u e ppierle vsthout, trekt u e ppiersteun uit tot u een klik hoort. Vervolgens vouwt u e ppiersteunklep uit. 3 Het netsnoer en e telefoonlijn nsluiten 2 Sluit e USB-kel nu nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). Sluit het netsnoer n. WAARSCHUWING Deze mchine moet woren voorzien vn een gere stekker. Sluit het telefoonsnoer n. Sluit het ene uiteine vn het telefoonsnoer n op e ingng LINE vn e mchine, en het nere uiteine op een telefoonwnnsluiting. 3

4 WAARSCHUWING Angezien e mchine vi het stopcontct is ger, kunt u zichzelf tegen mogelijke elektrische gevren op het telefoonnetwerk eschermen oor het netsnoer op uw mchine ngesloten te houen wnneer u e mchine op een telefoonlijn nsluit. Wnneer e mchine moet woren verpltst, is het veiliger om eerst e telefoonlijn f te sluiten en ps rn e stekker uit het stopcontct te hlen. Het telefoonsnoer MOET woren ngesloten op e ingng LINE vn e mchine. Als u een telefoonlijn met een extern toestel eelt, moet u e nsluitingen zols hieroner fgeeel uitvoeren. 4 De inktcrtriges pltsen WAARSCHUWING Als u inkt in uw ogen krijgt, spoel ze n onmiellijk uit met wter en rpleeg een rts ls uw ogen geïrriteer rken. Zorg t e mchine is ingeschkel. Op het LCD-scherm verschijnt: Geen Crtrige Deksel tonercrtrige... Open e klep vn e inktcrtriges. 2 Tweee toestel 2 Extern toestel Als u een extern toestel geruikt, mg uw kel mximl 3 meter lng zijn. c Verwijer e groene escherming. Als u een telefoonlijn met een extern ntwoorpprt eelt, moet u it zols hieroner fgeeel nsluiten. Stel e ontvngststn in op Ext. TEL/ANT ls u een extern ntwoorpprt geruikt. Zie De ontvngststn kiezen op pgin 6. Zie voor meer informtie Extern ntwoorpprt nsluiten in hoofstuk 7 vn e geruikershnleiing. Gooi e groene escherming niet weg. U het eze noig wnneer u e mchine moet vervoeren. Verwijer e inktcrtrige uit e verpkking. 4

5 e Dri e groene knop op e gele eschermkp nr rechts tot u een klik hoort om e vcuümfsluiting te ontgrenelen en verwijer e kp. h Klik e inktcrtrige voorzichtig op zijn plts. Sluit e klep vn e crtriges nt u lle inktcrtriges het geïnstlleer. De mchine ereit het inktuizensysteem voor op het frukken. Dit proces uurt ongeveer 4 minuten. Zet e mchine geurene eze tij niet uit. f Zorg ervoor t e kleur vn e henel overeenkomt met e kleur vn e crtrige, zols hieroner getoon. 5 De frukkwliteit controleren Wnneer het voorereiene proces is voltooi, verschijnt het volgene ericht op het LCD-scherm: Plts ppier en Druk op Strt 2 Druk op Colour Strt. Controleer e kwliteit vn e vier kleurenlokken op e testpgin. (zwrt/geel/cyn/mgent) g Plts ieere inktcrtrige in e richting vn e pijl op het etiket. 5

6 c Als lle lijnen uielijk en zichtr zijn, rukt u op (J) op het eieningspneel om e kwliteitscontrole te voltooien. OK 7 De ontvngststn kiezen Er zijn vier ontvngststnen: Alleen fx, Fx/Telefoon, Hnmtig en Ext. TEL/ANT. 6 e f 6 Een Als u ziet t er korte lijnen ontreken, rukt u op 2 (Nee) op het eieningspneel en gt u verer nr. U wort gevrg of e frukkwliteit voor zwrt en kleur in ore is. Druk op (J) of 2 (Nee). Zwrt OK?.J 2.Nee Nt u voor zowel zwrt ls kleur op (J) of 2 (Nee) het gerukt, verschijnt het volgene op het LCD-scherm: Strt reinigen?.j 2.Nee Druk op (J) om het reinigen vn e kleuren te strten. Nt het reinigen is voltooi, rukt u op Colour Strt. De testpgin wort opnieuw fgerukt. G terug nr. tl kiezen U kunt e tl vn het LCD-scherm wijzigen in Neerlns, Frns of Engels. Druk op 0. c Druk op 0. e Druk op Menu. Druk op of om een tl te selecteren. Druk op OK. Druk op Stop/Exit. Niet OK Druk op 0. c Druk op. e Wilt u e telefoonfuncties vn uw mchine geruiken (inien eschikr) of een extern telefoontoestel of ntwoorpprt ngesloten op ezelfe lijn ls e mchine? J Geruikt u e functie voor voicemil vn een extern ntwoorpprt? Nee Wilt u t e mchine fxoproepen en telefoongesprekken utomtisch opneemt? J Nee J Druk op Menu. Druk op of om e ontvngststn te selecteren. Druk op OK. Druk op Stop/Exit. Nee Alleen fx De mchine entwoort elk telefoontje utomtisch lsof het een fxericht etreft. Fx/Telefoon De mchine eheert e lijn en entwoort utomtisch elke oproep. Is e oproep geen fx, n hoort u een elsignl om n te geven t u e oproep moet nnemen. Hnmtig U eheert e telefoonlijn en moet elk telefoontje zelf entwooren. Ext. TEL/ANT Het externe ntwoorpprt entwoort lle telefoontjes utomtisch. Ingesproken erichten woren op het ntwoorpprt opgeslgen. Fxerichten woren fgerukt. Zie voor meer informtie Ontvngststnen geruiken in hoofstuk 6 vn e geruikershnleiing.

7 8 Het contrst vn het LCDscherm instellen (inien noig) Als u e tekst op het LCD-scherm moeilijk kunt lezen vnuit uw positie, kunt u een nere contrstinstelling proeren. Druk op. c Druk op 7. Druk op Menu. Druk op of om Licht of Donker te selecteren. Selecteer & OK Licht 9 De tum en tij instellen De mchine geeft e tum en e tij weer. Als u e Sttions-ID instelt, woren eze gegevens n elke oor u verzonen fx toegevoeg. Druk op 0. c Druk op 2. e f Druk op Menu. Toets e ltste twee cijfers vn het jr in op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Dtum & tij Jr:2008 (Voer ijvooreel 0 8 in voor 2008.) Herhl it voor e mn en e g, en uren en minuten in 24-uursnottie. Druk op Stop/Exit. LCD Contrst Donker e f Druk op OK. Druk op Stop/Exit. 7

8 0 Persoonlijke gegevens invoeren (sttions-id) Het type telefoonlijn instellen U kunt uw nm en fxnummer opsln, zot eze gegevens woren fgerukt op lle fxpgin's ie u verstuurt. Druk op 0. c Druk op 3. e Druk op Menu. Toets uw fxnummer in (mx. 20 cijfers) op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Om een "+" in te voeren voor interntionle coes, rukt u op l. Om ijvooreel e kiescoe "+44 " voor het Verenig Koninkrijk in te voeren, rukt u op l, 4, 4, gevolg oor e rest vn het nummer. Voer uw nm (mx. 20 tekens) in met ehulp vn e toetsen op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Rpleeg ij het invoeren vn uw nm het onerstne schem. Als u tweeml chtereen ezelfe letter wilt invoeren, n rukt u op c om e cursor een positie nr rechts te verpltsen. Als u een letter verkeer het ingevoer en eze wilt npssen, rukt u op of c om e cursor nr het onjuiste teken te verpltsen en rukt u op Cler/Bck. Als u e mchine nsluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenen en ontvngen vn fxen, moet u het type telefoonlijn ienovereenkomstig wijzigen n e hn vn e volgene stppen. Druk op 0. c Druk op 5. e Druk op Menu. Druk op of om Norml, PBX of ISDN te selecteren. Druk op OK. Druk op Stop/Exit. PBX en DOORVERBINDEN De mchine is in eerste instntie ingestel op Norml, geschikt voor nsluiting op een stnr openr telefoonnetwerk (PSTN). De meeste kntoren geruiken echter een centrl telefoonsysteem oftewel een Privte Brnch Exchnge (PBX). Uw mchine kn op e meeste PBX-telefoonsystemen woren ngesloten. De oproepfunctie vn e mchine onersteunt lleen TBR (Time Brek Recll). TBR werkt met e meeste PBX-systemen, zot u toegng krijgt tot een uitenlijn of gesprekken nr een nere lijn kunt oorsturen. U ctiveert eze functie oor op e toets Tel/R te rukken. f Druk op toets Eén keer Druk op Stop/Exit. Twee keer Drie keer Vier keer 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 8 T U V 8 9 W X Y Z Als u een fout mkt en opnieuw wilt eginnen, rukt u op Stop/Exit en gt u terug nr. 8 Zie voor meer informtie Tekst invoeren in ijlge C vn e geruikershnleiing.

9 2 Het type verining selecteren Bij geruik vn een USB-interfcekel Winows, g nr pgin 0 Mcintosh, g nr pgin 4 Voor ere netwerken Winows, g nr pgin 7 Mcintosh, g nr pgin 22 USB Ber netwerk Winows Mcintosh Winows Mcintosh 9

10 USB Winows Bij geruik vn e USB-interfce (Voor Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 3 Voort u instlleert 4 MFL-Pro Suite instlleren Zorg ervoor t e computer is ingeschkel en t u ent ngemel met eheererrechten. Sluit e USB-kel nog NIET n. Sluit lle geopene progrmm's. Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stick zijn geïnstlleer. De schermen kunnen fhnkelijk vn het esturingssysteem verschillen. De meegelevere c-rom evt ScnSoft PperPort SE. Deze softwre onersteunt uitsluiten Winows 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professionl x64 Eition en Winows Vist. Werk uw systeem ij met het meest recente Winows Service Pck voort u MFL-Pro Suite instlleert. Koppel e mchine los vn het stopcontct en uw computer, ls u rees een interfcekel het ngesloten. Plts e meegelevere c-rom in uw c-romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mchine. Als het venster met e tl verschijnt, kiest u e gewenste tl. Als het scherm vn Brother niet utomtisch verschijnt, gt u nr Deze computer (Computer), uelklikt u op het pictogrm vn e c-rom en vervolgens op strt.exe. Het hoofmenu vn e c-rom wort geopen. Klik op Voorereiene Instlltie. c Klik op MFL-Pro Suite instlleren. 0

11 USB Winows Wnneer it scherm wort weergegeven, klikt u op OK en strt u e computer opnieuw op. f Wnneer het venster met e Licentieovereenkomst voor e Brother MFL-Pro Suite-softwre wort geopen, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Licentieovereenkomst. Als e instlltie niet utomtisch wort voortgezet, opent u het hoofmenu opnieuw oor e c-rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken, wrn u vnf verergt met het instlleren vn MFL-Pro Suite. Winows Vist : wnneer het venster Geruikersccounteheer verschijnt, klikt u op Toestn. g h Kies Lokle verining en klik op Volgene. De instlltie wort voortgezet. Wnneer it scherm verschijnt, gt u nr e volgene stp. USB Winows Mcintosh Wnneer het venster Licentieovereenkomst voor ScnSoft PperPort SE verschijnt, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Licentieovereenkomst. e De instlltie vn ScnSoft PperPort SE wort utomtisch gestrt en rn wort MFL-Pro Suite geïnstlleer.

12 USB Winows 5 De USB-kel nsluiten c Lei e USB-kel voorzichtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e chterknt vn e mchine. Sluit rn e kel op uw computer n. Sluit e mchine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mchine rechtstreeks n op uw computer. Til het scnnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Sluit e USB-kel n op e USB-poort, gemrkeer met een -symool. De USBpoort evint zich rechts in e mchine, zols hieroner getoon. Til het scnnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het scnnereksel voorzichtig nr eneen en sluit het scnnereksel c met eie hnen. 2 3 LAN USB 2

13 USB Winows 6 Het netsnoer nsluiten 7 De instlltie voltooien en opnieuw opstrten Sluit het netsnoer n. De instlltie wort utomtisch voortgezet. De instlltieschermen woren n elkr weergegeven. Klik op Voltooien om e computer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e computer ient u te zijn ngemel met eheererrechten. Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seconen uren voort lle vensters woren weergegeven. Als tijens e instlltie vn e softwre een foutmeling verschijnt, strt u het progrmm Instlltie Dignose. U vint it progrmm in Strt/Alle progrmm's/brother/mfc-xxxx (wrij MFC-XXXX e nm vn uw moel is). Voltooien De instlltie is nu voltooi. USB Winows Mcintosh Voor Winows Vist : wnneer it venster verschijnt, schkelt u het selectievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. G nu nr G nr pgin 26 om optionele progrmm's te instlleren. Wnneer het venster On line registrtie verschijnt, selecteert u e gewenste optie en volgt u e instructies op het scherm. 3

14 USB Mcintosh Voor geruikers vn e USB-interfce (Voor Mc OS X of hoger) 3 4 Voort u instlleert Controleer of e mchine is ngesloten en of e Mcintosh is ingeschkel. U ient te zijn ngemel met eheererrechten. Bij geruik vn Mc OS X tot en met 0.2.3, moet u upgren nr Mc OS X of hoger. (G voor e meest recente informtie over Mc OS X nr Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stick zijn geïnstlleer. De USB-kel nsluiten c Sluit e USB-kel n op e USB-poort, gemrkeer met een -symool. De USBpoort evint zich rechts in e mchine, zols hieroner getoon. LAN USB Lei e USB-kel voorzichtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e chterknt vn e mchine. Sluit rn e kel op uw Mcintosh n. Sluit e mchine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mchine rechtstreeks n op uw Mcintosh. Til het scnnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. 4

15 USB Til het scnnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het scnnereksel voorzichtig nr eneen en sluit het scnnereksel c met eie hnen. Mcintosh 5 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere c-rom in uw c-romsttion. 2 3 c Duelklik op het pictogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Het instlleren vn e softwre neemt een pr seconen in eslg. Klik n e instlltie op Herstrt om e instlltie vn e softwre te voltooien. De Brother-softwre zoekt het Brotherpprt. Tijens het zoeken, verschijnt het volgene scherm. USB Winows Mcintosh Klik op OK wnneer it scherm wort weergegeven. Voor Mc OS X 0.3.x of recenter is e instlltie vn MFL-Pro Suite nu voltooi. G nr stp 6 op pgin 6. 5

16 USB Mcintosh e Bij geruik vn Mc OS X tot 0.2.8, klikt u op Voeg toe. 6 Presto! PgeMnger instlleren f Kies USB. Wnneer Presto! PgeMnger is geïnstlleer, wort er OCR-functionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. U kunt eenvouig foto s en ocumenten scnnen, elen en orenen met Presto! PgeMnger. Duelklik op het pictogrm Presto! PgeMnger en volg e instructies op het scherm. g Selecteer XXX-XXXX (wrij XXX-XXXX e nm vn uw moel is) en klik op Voeg toe. Bij geruik vn Mc OS X tot 0.3.8: wnneer it venster wort weergegeven, klikt u op Nr wesite om e softwre te ownloen vn e wesite vn het Brother Solutions Center. h Klik op Afrukeheer en vervolgens op Stop 'Afrukeheer'. Voltooien De instlltie is nu voltooi. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 6 op pgin 6. 6

17 Ber netwerk Winows Bij geruik vn e interfce voor een ekel netwerk (Voor Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 3 Voort u instlleert Zorg ervoor t e computer is ingeschkel en t u ent ngemel met eheererrechten. 4 De netwerkkel nsluiten Til het scnnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Sluit lle geopene progrmm's. Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stick zijn geïnstlleer. De schermen kunnen fhnkelijk vn het esturingssysteem verschillen. De meegelevere c-rom evt ScnSoft PperPort SE. Deze softwre onersteunt uitsluiten Winows 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professionl x64 Eition en Winows Vist. Werk uw systeem ij met het recente Winows Service Pck voort u MFL-Pro Suite instlleert. Sluit e netwerkkel n op e LAN-poort, gemrkeer met een -symool. De LANpoort evint zich links in e mchine, zols hieroner getoon. Als u persoonlijke firewllsoftwre (ners n Winows Firewll), nti-spywre- of ntivirusprogrmm's geruikt, ient u eze tijelijk uit te schkelen. LAN USB Ber netwerk Winows Mcintosh Verwijer e stekker vn e mchine uit het stopcontct. 7

18 Ber netwerk Winows c Lei e netwerkkel voorzichtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e chterknt vn e mchine. Sluit rn e kel op uw netwerk n. 5 Het netsnoer nsluiten Sluit het netsnoer n. Als zowel e USB- ls e LAN-kel woren geruikt, voert u eie kels oor e goot, e ene kel op e nere. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Til het scnnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het scnnereksel voorzichtig nr eneen en sluit het scnnereksel c met eie hnen

19 Ber netwerk Winows 6 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere c-rom in uw c-romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mchine. Als het venster met e tl verschijnt, kiest u e gewenste tl. Wnneer it scherm wort weergegeven, klikt u op OK en strt u e computer opnieuw op. Als e instlltie niet utomtisch wort voortgezet, opent u het hoofmenu opnieuw oor e c-rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken, wrn u vnf verergt met het instlleren vn MFL-Pro Suite. Winows Vist : wnneer het venster Geruikersccounteheer verschijnt, klikt u op Toestn. c Als het venster vn Brother niet utomtisch verschijnt, gt u nr Deze computer (Computer), uelklikt u op het pictogrm vn e c-rom en vervolgens op strt.exe. Het hoofmenu vn e c-rom wort geopen. Klik op Voorereiene instlltie. Klik op MFL-Pro Suite instlleren. e f Wnneer het venster Licentieovereenkomst voor ScnSoft PperPort SE verschijnt, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Licentieovereenkomst. De instlltie vn ScnSoft PperPort SE wort utomtisch gestrt en rn wort MFL-Pro Suite geïnstlleer. Wnneer het venster met e Licentieovereenkomst voor e Brother MFL-Pro Suite-softwre wort geopen, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Licentieovereenkomst. Ber netwerk Winows Mcintosh 9

20 g Ber netwerk Kies Netwerkverining vi kel en klik op Volgene. Winows Als e mchine is geconfigureer voor uw netwerk, selecteert u e mchine in e lijst en klikt u op Volgene. Als er slechts één mchine op het netwerk is ngesloten, wort it venster niet weergegeven en wort e esetreffene mchine utomtisch geselecteer. h Geruikers vn Winows XP SP2/Winows Vist ienen wnneer it scherm wort weergegeven Wijzig e poortinstellingen vn e firewll om netwerkverining mogelijk te mken en g oor met e instlltie. (Anevolen) te selecteren en op Volgene te klikken. Als APIPA wort weergegeven in het vel IPres klikt u op Configureer het IP Ares en voert u een IP-res voor uw mchine in t geschikt is voor het netwerk. Als e mchine nog niet voor geruik op uw netwerk is geconfigureer, verschijnt het volgene venster. Als u een nere firewll n Winows Firewll geruikt of Winows Firewll is uitgeschkel, verschijnt mogelijk het volgene scherm. Klik op OK. Het venster Configureer het IP Ares verschijnt. Voer voor uw mchine een IP-res in t geschikt is voor uw netwerk oor e instructies op het scherm te volgen. Rpleeg e instructies ij uw firewllsoftwre voor informtie over hoe u e volgene netwerkpoorten moet toevoegen. Voor netwerkscnnen voegt u UDP-poort toe. Voor het ontvngen vn fxen vi het netwerk met PC-Fx voegt u UDP-poort toe. Als u nog stees prolemen met uw netwerkverining onervint, voegt u UDPpoort 37 toe. i De instlltie vn e Brother-rivers strt utomtisch. De instlltieschermen woren n elkr weergegeven. Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seconen uren voort lle vensters woren weergegeven. 20

21 Ber netwerk Winows Voor Winows Vist : wnneer it venster verschijnt, schkelt u het selectievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. 7 De instlltie voltooien en opnieuw opstrten Klik op Voltooien om e computer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e computer ient u te zijn ngemel met eheererrechten. j Wnneer het venster On line registrtie verschijnt, selecteert u e gewenste optie en volgt u e instructies op het scherm. Als tijens e instlltie vn e softwre een foutmeling verschijnt, strt u het progrmm Instlltie Dignose. U vint it progrmm in Strt/Alle progrmm's/brother/mfc-xxxx (wrij MFC-XXXX e nm is vn uw moel). 8 MFL-Pro Suite op meerere computers instlleren (inien noig) Als u e mchine met meerere computers in het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze computers. G nr stp 6 op pgin 9. Zie ook stp 3- op pgin 7 voort u met e instlltie egint. Dit prouct evt een pc-licentie voor mximl twee geruikers. Deze licentie onersteunt het instlleren vn MFL-Pro Suite inclusief ScnSoft PperPort SE op mximl twee pc's ie zijn ngesloten op een netwerk. Wnneer u op meer n twee pc's ScnSoft PperPort SE wilt instlleren, schft u Brother NL-5 n. Dit is een pc-licentieovereenkomst voor mximl vijf extr geruikers. Neem contct op uw Brother-leverncier voor informtie over het nschffen vn NL-5. Ber netwerk Winows Mcintosh Voltooien De instlltie is nu voltooi. G nu nr G nr pgin 26 om optionele progrmm's te instlleren. 2

22 Ber netwerk Mcintosh Voor geruikers vn e ekele netwerkinterfce (Voor Mc OS X of hoger) 3 Voort u instlleert Controleer of e mchine is ngesloten en of e Mcintosh is ingeschkel. U ient te zijn ngemel met eheererrechten. c Lei e netwerkkel voorzichtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e chterknt vn e mchine. Sluit rn e kel op uw netwerk n. 4 Bij geruik vn Mc OS X tot en met 0.2.3, moet u upgren nr Mc OS X of hoger. (G voor e meest recente informtie over Mc OS X nr Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stick zijn geïnstlleer. De netwerkkel nsluiten Til het scnnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Als zowel e USB- ls e LAN-kel woren geruikt, voert u eie kels oor e goot, e ene kel op e nere. Til het scnnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het scnnereksel voorzichtig nr eneen en sluit het scnnereksel c met eie hnen. 2 3 Sluit e netwerkkel n op e LAN-poort, gemrkeer met een -symool. De LANpoort evint zich links in e mchine, zols hieroner getoon. LAN USB 22

23 Ber netwerk Mcintosh 5 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere c-rom in uw c-romsttion. Als e mchine is geconfigureer voor uw netwerk, selecteert u e mchine in e lijst en klikt u op OK. Als er slechts één mchine op het netwerk is ngesloten, wort it venster niet weergegeven en wort e esetreffene mchine utomtisch geselecteer. G nr. Duelklik op het pictogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Klik op OK wnneer it scherm verschijnt. Voer in het vel DisplyNm een nm vn mximl 5 tekens in voor uw Mcintosh en klik op OK. G nr. c Het instlleren vn e softwre neemt een pr seconen in eslg. Klik n e instlltie op Herstrt om e instlltie vn e softwre te voltooien. De Brother-softwre zoekt het Brotherpprt. Tijens het zoeken, verschijnt het volgene scherm. Als u e toets Scn op e mchine wilt geruiken om te scnnen vi het netwerk, moet u het selectievkje Registreer uw computer met e "Scnnen nr"-functie op e mchine. inschkelen. De nm ie u hier invoert, wort weergegeven op het LCD-scherm vn e mchine wnneer u op e toets Scn rukt en een scnoptie kiest. (Zie Scnnen in een netwerk in e Softwrehnleiing op e c-rom.) Klik op OK wnneer it scherm wort weergegeven. Ber netwerk Winows Mcintosh Voor Mc OS X 0.3.x of recenter is e instlltie vn MFL-Pro Suite nu voltooi. G nr stp 6 op pgin

24 Ber netwerk Mcintosh e Bij geruik vn Mc OS X tot 0.2.8, klikt u op Voeg toe. f Kies e hieroner ngegeven optie. g Selecteer XXX-XXXX (wrij XXX-XXXX e nm vn uw moel is) en klik op Voeg toe. h Klik op Afrukeheer en vervolgens op Stop 'Afrukeheer'. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 6 op pgin

25 Ber netwerk Mcintosh 6 Presto! PgeMnger instlleren Wnneer Presto! PgeMnger is geïnstlleer, wort er OCR-functionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. U kunt eenvouig foto s en ocumenten scnnen, elen en orenen met Presto! PgeMnger. Duelklik op het pictogrm Presto! PgeMnger en volg e instructies op het scherm. 7 MFL-Pro Suite op meerere computers instlleren (inien noig) Als u e mchine met meerere computers in het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze computers. G nr stp 5 op pgin 23. Zie ook stp 3- op pgin 22 voort u met e instlltie egint. Voltooien De instlltie is nu voltooi. Bij geruik vn Mc OS X tot 0.3.8: wnneer it venster wort weergegeven, klikt u op Nr wesite om e softwre te ownloen vn e wesite Brother Solutions Center. Winows Mcintosh Ber netwerk 25

26 Optionele Applicties Instlleren Winows Instlleer FceFilter Stuio (onersteun oor Rellusion, Inc) FceFilter Stuio is een geruikersvrienelijke toepssing wrmee foto's rnloos kunnen woren fgerukt. Met FceFilter Stuio kunt u ook foto's ewerken en foto-effecten toevoegen, zols het vermineren vn roe ogen of het vereteren vn huiskleurtinten. De mchine moet ingeschkel en op e computer ngesloten. Uw computer moet veronen zijn met het internet. Open het hoofmenu opnieuw oor e c-rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken. Het hoofmenu vn e c-rom wort geopen. Kies uw tl en klik op Extr toepssingen. 2 FceFilter Stuio Help instlleren Voor instructies voor het geruik vn FceFilter Stuio, ownlo en instlleert u FceFilter Stuio Help. Om FceFilter Stuio te strten, gt u nr Strt/Alle Progrmm's/Rellusion/ FceFilter Stuio op uw computer. Klik op e knop rechtsoven in het scherm. c Klik op Kijken of er uptes zijn om nr e wepgin met uptes vn Rellusion te gn. c Klik op e knop FceFilter Stuio om e toepssing te instlleren. e Klik op Downlo (Downloen) en selecteer een mp wrin het estn moet woren opgeslgen. Sluit FceFilter Stuio voort u het instlltieprogrmm voor FceFilter Stuio Help strt. Duelklik op het geownlo estn in e opgegeven mp en volg verer e instructies op het scherm voor instlltie. Om e complete FceFilter Stuio Help te ekijken, selecteert u Strt/Alle Progrmm's/ Rellusion/FceFilter Stuio/ FceFilter Stuio Help op uw computer. 26

27 Optionele Applicties Instlleren Winows 3 Instlleer BookScn&Whiteor Suite (onersteun oor Rellusion, Inc) U kunt e BookScn&Whiteor Suite instlleren. Met het progrmm BookScn Enhncer kunt u gescne oeken utomtisch corrigeren. Met het progrmm Whiteor Enhncer veretert u tekst en feelingen vn foto's ie u vn uw whiteor het gemkt. (Internettoegng vereist.) De mchine moet ingeschkel zijn en op e computer ngesloten. Uw computer moet veronen zijn met het internet. Open het hoofmenu opnieuw oor e c-rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken. Het hoofmenu vn e c-rom wort geopen. Kies uw tl en klik op Extr toepssingen. c Klik op BookScn&Whiteor Suite om het progrmm te instlleren. 27

28 Voor netwerkgeruikers Hulpprogrmm BRAmin Light (voor Winows ) BRAmin Light is een hulpprogrmm voor e initiële configurtie vn Brother-pprten ie op het netwerk zijn ngesloten. Drnst kunt u met BRAmin Light zoeken nr Brother-proucten in het netwerk, e sttus vn lgemene netwerkinstellingen, zols het IP-res, weergeven en eze configureren. G voor meer informtie over BRAmin Light nr Voor een gevnceer printereheer geruikt u e meest recente versie vn het hulpprogrmm Brother BRAmin Professionl t u kunt ownloen vi Het configurtiehulpprogrmm BRAmin Light instlleren Klik in het hoofmenu op Netwerkhulpprogrmm's. Het IP-res, het sunetmsker en e gtewy instellen met BRAmin Light Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk het, hoeft u e volgene hneling niet uit te voeren. Het IP-res wort utomtisch oor e mchine opgehl. Strt BRAmin Light. BRAmin Light zoekt utomtisch nr nieuwe pprten. Klik op BRAmin Light en volg e instructies op het scherm. Duelklik op het niet-geconfigureere pprt. Het stnrwchtwoor voor e mchine is ccess. U kunt it wchtwoor vi BRAmin Light wijzigen. c Kies STATIC ls Boot-methoe. Voer het IPres, het Sunetmsker en e Gtewy in en klik op OK. 28 De resgegevens voor e mchine woren opgeslgen.

29 Voor netwerkgeruikers Hulpprogrmm BRAmin Light (voor Mc OS X) BRAmin Light is een hulpprogrmm voor e initiële configurtie vn Brother-pprten ie op het netwerk zijn ngesloten. Drnst kunt u vnf een computer met Mc OS X of recenter vi BRAmin Light zoeken nr Brother-proucten in het netwerk, e sttus vn lgemene netwerkinstellingen, zols het IP-res, weergeven en eze configureren. BRAmin Light wort utomtisch geïnstlleer wnneer u e printerriver instlleert. Als u e printerriver l het geïnstlleer, hoeft u BRAmin Light niet opnieuw te instlleren. G voor meer informtie over BRAmin Light nr Het IP-res, het sunetmsker en e gtewy instellen met BRAmin Light c Duelklik op het estn BRAmin Light.jr en strt e softwre. BRAmin Light zoekt vervolgens utomtisch nr nieuwe pprten. Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk het, hoeft u e volgene hneling niet uit te voeren. Het IP-res wort utomtisch oor e mchine opgehl. Zorg ervoor t versie.4._07 of lter vn e Jv -clientsoftwre op uw computer is geïnstlleer. Het stnrwchtwoor voor e mchine is ccess. U kunt it wchtwoor vi BRAmin Light wijzigen. Duelklik op het pictogrm Mcintosh HD op het ureul. Duelklik op het niet-geconfigureere pprt. e Kies STATIC ls Boot-methoe. Voer het IPres, het Sunetmsker en e Gtewy in en klik op OK. Kies Biliotheek, Printers, Brother en vervolgens Utilities. f De resgegevens voor e mchine woren opgeslgen. 29

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-5460CN MFC-5860CN Installatiehandleiding U kunt de machine pas gebruiken nadat u alle hardware en software hebt geïnstalleerd. Lees deze installatiehandleiding voor installatie-instructies en -procedures.

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Wiskunde A voor 4/5 havo

Wiskunde A voor 4/5 havo Wiskune A voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Web Services Order Center Handleiding

Web Services Order Center Handleiding We Services Order Center Hndleiding 2009 Xerox Corportion. Alle rechten voorehouden. Xerox, het geied vn connectiviteit-ontwerp en lle productnmen die in de pulictie worden genoemd zijn hndelsmerk vn Xerox

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding DCP-9270CDN. machine uitpakken en de onderdelen controleren WAARSCHUWING VOORZICHTIG

Hier beginnen. Installatiehandleiding DCP-9270CDN. machine uitpakken en de onderdelen controleren WAARSCHUWING VOORZICHTIG Instlltihnliing Hir ginnn DCP-9270CDN Ls Bokj ovr vilighi n wtgving voor u mhin instllrt. Ls vrvolgns z Instlltihnliing voor orrt instllingn n instllti. Bzok http://solutions.rothr.om/ om Instlltihnliing

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-J132W Versie 0 DUT/BEL-DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING MFC-215C MFC-425CN Versie A Als u de klantendienst moet bellen A.u.b. de volgende gegevens invullen voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-215C en MFC-425CN (Omcirkel uw modelnummer)

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 BEL-DUT Als u de klantendienst moet bellen Vul de volgende gegevens in om deze later

Nadere informatie

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte TELEFOIE YTEEM IEUW MOITOGEDEELTE KLEU het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte met kleurenscherm met de telefoon. eschikr in Wit, ntrciet grijs en Tech. IHOUd lgemene kenmerken lgemene instlltie

Nadere informatie