Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren."

Transcriptie

1 Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van het apparaat. Op kunt u de Installatiehandleiding in andere talen lezen. Niet alle modellen zijn leveraar in alle landen. De meeste afeeldingen in deze handleiding tonen de FAX De mahine uit de verpakking halen en de onderdelen ontroleren Doumentatie-d-rom Telefoonsnoer Beknopte geruikershandleiding Installatiehandleiding Netsnoer Drum- en tonerartridge-eenheid (reeds geïnstalleerd) Handleiding produtveiligheid Doumentuitvoersteun van automatishe doumenttoevoer (ADF) Telefoonhoorn (Voor FAX-2845) Spiraalsnoer voor telefoonhoorn (Voor FAX-2845) BEL-DUT Versie 0

2 WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel. VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel. WAARSCHUWING Bij de verpakking van de mahine is geruik gemaakt van plasti zakken. Houd deze plasti zakken uit de uurt van ay's en kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden. Plasti zakken zijn geen speelgoed. CAUTION VOORZICHTIG Wanneer u de mahine verplaatst, neem deze dan stevig vast ij de zijhandgrepen aan de voorkant van de mahine. Houd een minimale afstand rond de mahine vrij, zoals aangegeven in de afeelding. 250 mm 00 mm 00 mm 20 mm De meegeleverde onderdelen kunnen per land vershillen. Wij raden u aan om de oorspronkelijke verpakking te ewaren. Als u de mahine moet vervoeren, is het raadzaam om deze zorgvuldig te verpakken in de oorspronkelijke verpakking om eventuele eshadiging te voorkomen. Zorg er ovendien voor dat de mahine tijdens het vervoer voldoende verzekerd is. In De mahine inpakken en vervoeren in de Uitgereide geruikershandleiding leest u hoe u de mahine weer inpakt. (Alleen FAX-2940) De interfaekael is geen standaardaessoire. Koop de juiste interfaekael. 2

3 2 Het verpakkingsmateriaal uit de mahine verwijderen d Til de elastishe and op van de drum. BELANGRIJK Steek het netsnoer nog NIET in het stopontat. a Verwijder de verpakkingstape van de uitenkant van de mahine. Maak de voorklep open. e Trek de papieren strook eruit om het eshermende materiaal te verwijderen (zie onderstaande afeelding). Verwijder de siliagelverpakking uit de innenkant van de mahine. f Neem de drumeenheid en de tonerartridge uit de mahine. CAUTION VOORZICHTIG Eet de siliagelverpakking NIET op. Gooi deze weg. Indien ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medishe hulp. 3

4 g Shud de drum voorzihtig enkele malen heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen. a 3 De doumentuitvoersteun van de automatishe doumenttoevoer (ADF) evestigen Klap de ADF-doumentsteun uit. h Installeer het geheel van drumeenheid en tonerartridge opnieuw in de mahine. Open het edieningspaneeldeksel door het naar ahteren op te tillen. Bedieningspaneeldeksel door i Sluit de voorklep van de mahine. 4

5 Bevestig de ADF-doumentuitvoersteun. a 5 Papier in de papierlade plaatsen Trek de papierlade volledig uit de mahine. d a 4 De Sluit het edieningspaneeldeksel. telefoonhoorn installeren (Alleen FAX-2845) Sluit het ene uiteinde van het spiraalsnoer aan op de mahine en het andere uiteinde op de telefoonhoorn. Druk op de groene ontgrendeling van de papiergeleiders a en vershuif de papiergeleiders voor het orrete papierformaat van het papier dat u in de lade plaatst. Zorg ervoor dat de geleiders goed in de sleuven zitten. 5

6 Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of sheef wordt ingevoerd. e Plaats de papierlade stevig terug in de mahine. Zorg ervoor dat hij geheel in de mahine zit. d Plaats papier in de lade en verzeker u van het volgende: De stapel papier overshrijdt niet de markering die de maximale papierhoogte ( ) a aangeeft. Wanneer u te veel papier in de papierlade doet, leidt dat tot papierstoringen. De zijde van het papier waarop wordt afgedrukt moet naar eneden liggen. De papiergeleiders raken de zijkanten van het papier zodat het goed wordt ingevoerd. f Klap de steun a uit om te voorkomen dat het papier van de uitvoerlade met afdrukzijde naar eneden afshuift. Zie Aanevolen papier en afdrukmedia in de Beknopte geruikershandleiding voor meer informatie over aanevolen papier. 6

7 a 6 Het netsnoer en de telefoonlijn aansluiten BELANGRIJK Sluit de interfaekael nog NIET aan. (Alleen FAX-2940) Sluit het netsnoer aan op de mahine en steek het vervolgens in een stopontat. Shakel de mahine in via de stroomshakelaar. WAARSCHUWING De mahine moet worden geaard met ehulp van een geaarde stekker. Aangezien de mahine via het stopontat is geaard, kunt u zihzelf tegen mogelijke elektrishe gevaren op het telefoonnetwerk eshermen door het netsnoer op uw mahine aangesloten te houden wanneer u de mahine op een telefoonlijn aansluit. Wanneer de mahine moet worden verplaatst, is het veiliger om eerst de telefoonlijn en pas daarna het netsnoer los te koppelen. Als u een telefoonlijn met een extern telefoontoestel deelt, moet u de aansluitingen zoals hieronder afgeeeld uitvoeren. 2 Sluit het telefoonsnoer aan. Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de ingang LINE van de mahine, en het andere uiteinde op een telefoonwandaansluiting. a Tweede toestel Extern toestel Als u een telefoonlijn met een extern antwoordapparaat deelt, moet u dit zoals hieronder afgeeeld aansluiten. 2 a Tweede antwoordapparaat (niet toegestaan) Extern antwoordapparaat BELANGRIJK Het telefoonsnoer MOET worden aangesloten op de ingang LINE van de mahine. Stel de ontvangstmodus in op Ext. TEL/ANT als u een extern antwoordapparaat geruikt. Zie De ontvangstmodus kiezen op pagina 8. Zie Een extern antwoordapparaat aansluiten in de Beknopte geruikershandleiding voor meer informatie. 7

8 7 Een taal kiezen U kunt de taal van het LCD-sherm wijzigen in Nederlands, Frans of Engels. a Druk op Menu, 0, 0. 8 De Druk op a of om een taal te seleteren. Druk op OK. ontvangstmodus kiezen Er zijn vier mogelijke ontvangstmodi: Alleen Fax, Fax/Telefoon, Handmatig en Ext. TEL/ANT. Wilt u de telefoonfunties van uw mahine geruiken (indien eshikaar) of een extern telefoontoestel of antwoordapparaat aangesloten op dezelfde lijn als de mahine? Ja Geruikt u de funtie voor voi van een extern antwoordapparaat? Nee Wilt u dat de mahine faxoproepen en telefoongesprekken automatish opneemt? Ja Nee Ja Nee Alleen Fax Uw mahine eantwoordt iedere oproep automatish alsof het een faxeriht etreft. Fax/Telefoon Uw mahine eheert de telefoonlijn en eantwoordt iedere oproep automatish. Wanneer de oproep geen fax is, gaat de telefoon over voordat u de oproep eantwoordt. Handmatig U regelt de telefoonlijn en moet iedere oproep zelf eantwoorden. Ext. TEL/ANT Uw externe antwoordapparaat eantwoordt iedere oproep automatish. Ingesproken erihten worden opgeslagen op het externe antwoordapparaat. Faxerihten worden automatish afgedrukt. a Druk op Menu, 0,. 9 Het Druk op a of om de ontvangstmodus te seleteren. Druk op OK. ontrast van het ldsherm instellen (indien nodig) Als u de tekst op het ld-sherm moeilijk kunt lezen, kunt u eens een andere ontrastinstelling proeren. a Druk op Menu,, 5. 0 Druk op om het ontrast te verhogen. OF Druk op d om het ontrast te verlagen. Druk op OK. De datum en tijd instellen De mahine geeft de tijd weer. Als u de stations-id instelt, worden de datum en tijd aan elke door u verzonden fax toegevoegd. a Druk op Menu, 0, 2,. Zie Ontvangstmodi geruiken in de Beknopte geruikershandleiding voor meer informatie. Voer de laatste twee ijfers van het jaar in met de kiestoetsen en druk op OK. Datum&Tijd Jaar:203 (Voer ijvooreeld, 3 in voor 203.) Voer de twee ijfers van de maand in met de kiestoetsen en druk op OK. Datum&Tijd Maand:03 (Voer ijvooreeld 0, 3 in voor maart.) 8

9 d e f Voer de twee ijfers van de dag in met de kiestoetsen en druk op OK. Datum&Tijd Dag:25 (Voer ijvooreeld 2, 5 in voor de 25e.) Voer met ehulp van de kiestoetsen de tijd in 24-uursnotatie in en druk op OK. Datum&Tijd Tijd:5:25 (Voer ijvooreeld, 5, 2, 5 in voor 5:25 uur.) Persoonlijke gegevens invoeren (stations-id) De mahine geeft de datum en de tijd weer, en als u het stations-id instelt, voegt de mahine deze toe aan elke fax die u verzendt. a Druk op Menu, 0, 3. d Voer uw faxnummer in (max. 20 ijfers) met de kiestoetsen en druk op OK. Stations-ID Fax: Voer uw telefoonnummer in (max. 20 ijfers) met de kiestoetsen en druk op OK. Als uw telefoon- en faxnummer hetzelfde zijn, voert u nogmaals hetzelfde nummer in. Stations-ID Tel: Voer uw naam in (max. 20 tekens) met de kiestoetsen en druk op OK. Stations-ID Naam: Raadpleeg ij het invoeren van uw naam het onderstaande shema. Als u een teken wilt invoeren dat op dezelfde toets staat als het vorige, dan drukt u op om de ursor een positie naar rehts te verplaatsen. Als u een teken verkeerd het ingevoerd en dit wilt aanpassen, drukt u op d of om de ursor naar het onjuiste teken te verplaatsen en drukt u op Wis. e 2 Faxverzendrapport Uw Brother-mahine is uitgerust met een verzendrapport dat u kunt geruiken als ewijs dat u een fax het verzonden. Dit rapport geeft een overziht met naam of faxnummer van de ontvanger, de datum, tijd en duur van het verzenden, het aantal verzonden pagina's en informatie of de fax al dan niet suesvol werd verzonden. In Rapporten afdrukken in de Uitgereide geruikershandleiding ziet u hoe u het faxverzendrapport geruikt. 3 De ompatiiliteit van de telefoonlijn instellen Als u de mahine aansluit op een VoIP-servie (via het internet), moet u de ompatiiliteitsinstelling wijzigen. a Druk op Menu, 2, 0,. Druk op toets Eén keer Twee keer Druk op a of om Std (voor VoIP) te seleteren. Druk op OK. Drie keer Vier keer Vijf keer 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Zie Tekst invoeren in de Beknopte geruikershandleiding voor meer informatie. Als u een fout maakt en opnieuw wilt eginnen, drukt u op Stop/Eindigen en gaat u terug naar stap a. Als u geruik maakt van een analoge telefoonlijn, kunt u deze stap overslaan. 9

10 4 Het type telefoonlijn instellen Als u de mahine aansluit op een lijn met PABX (PBX) of ISDN voor het verzenden en ontvangen van faxen, moet u het type telefoonlijn dienovereenkomstig wijzigen aan de hand van de volgende stappen. a Druk op Menu, 0, 5. d e Druk op a of om PBX, ISDN of Normaal te seleteren. Druk op OK. Voer een van de volgende stappen uit: Als u ISDN of Normaal kiest, gaat u verder met stap f. Als u PBX kiest, gaat u verder met stap. Voer een van de volgende stappen uit: Wanneer u het huidige netnummer wilt veranderen, drukt u op en gaat u naar stap d. Wanneer u het huidige netnummer niet wilt veranderen, drukt u op 2 en gaat u naar stap f. De standaardinstelling is!. Als u op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845) drukt, vershijnt! op het ld-sherm. Druk op Wis om de standaardinstelling te wissen en voer dan het prefixnummer in (maximaal 5 ijfers) met de kiestoetsen en druk op OK. U kunt de getallen 0 t/m 9, #, l en! geruiken. Druk op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845) om! weer te geven. U kunt! niet geruiken met andere getallen of tekens. Als uw telefoonsysteem het geruik van pauzes vereist voor TBR (Timed Break Reall), drukt u op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845) om de pauze in te voeren. Druk op a of om Aan of Altijd te seleteren en druk op OK. f Als u Aan seleteert, krijgt u door tegelijkertijd te drukken op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845) (het sherm toont!) toegang tot een uitenlijn. Als u Altijd seleteert, krijgt u toegang tot een uitenlijn zonder tegelijkertijd te drukken op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845). 5 Automatish zomertijd instellen U kunt de mahine instellen voor automatishe aanpassing aan de zomer-/wintertijd. De mahine zet de klok automatish één uur vooruit in de lente en één uur ahteruit in de herfst. a Druk op Menu, 0, 2, 2. PBX en doorverinden De mahine is in eerste instantie ingesteld op Normaal, geshikt voor aansluiting op een standaard openaar telefoonnetwerk (Puli Swithed Telephone Network; PSTN). De meeste kantoren geruiken ehter een entraal telefoonsysteem oftewel een Private Automati Branh Exhange (PABX). Uw mahine kan op de meeste P(A)BX-telefoonsystemen worden aangesloten. De oproepfuntie van de mahine ondersteunt uitsluitend TBR (Timed Break Reall). TBR werkt met de meeste P(A)BXsystemen, zodat u toegang krijgt tot een uitenlijn of gesprekken naar een andere lijn kunt doorsturen. U ativeert deze funtie door op Tel/R of tegelijkertijd op Tel/Mute/R en Shift te drukken (alleen FAX-2845). Druk op a of om Aan (of Uit) te seleteren. Druk op OK. 0

11 Overige informatie Optionele software downloaden (alleen voor geruikers van FAX-2940) U kunt gratis een printerdriver, sannerdriver en pfaxverzendsoftware downloaden via het Brother Solutions Center. Dit maakt het mogelijk uw Brotherfaxapparaat als printer of sanner te geruiken of faxen te verzenden vanaf uw omputer. Kijk op FAX-2940 ondersteunt de sanfuntie niet voor geruikers van Ma OS X Brother CreativeCenter Zorg dat u op de hoogte ent. Als u Windows geruikt, duelklikt u op het pitogram Brother CreativeCenter op het ureaulad om onze GRATIS wesite te openen met veel ideeën en hulpronnen voor persoonlijk en professioneel geruik. Dit pitogram wordt weergegeven na het installeren van MFL-Pro Suite of de optionele software die verkrijgaar is via het Brother Solutions Center. Ma-geruikers vinden het Brother CreativeCenter op het volgende internetadres:

12 Verruiksartikelen Verruiksartikelen Wanneer het tijd is om een verruiksartikel te vervangen, wordt er een foutmelding op het ld-sherm op het edieningspaneel weergegeven. Ga voor meer informatie over de verruiksartikelen van het apparaat naar of neem ontat op met uw lokale Brother-dealer. Tonerartridges Standaard tonerartridge: TN-220 Tonerartridge met hoge apaiteit: TN-2220 Drumeenheid DR

13 Handelsmerken Het Brother-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Mirosoft, Windows en zijn gedeponeerde handelsmerken van Mirosoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, Maintosh, en Ma OS zijn handelsmerken van Apple In., gedeponeerd in de VS en andere landen. Elk edrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, ezit een Software Liense Agreement die eigen is aan zijn programma's in eigendom. Alle andere merknamen en produtnamen van edrijven vermeld op Brother-produten, in gerelateerde doumentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desetreffende edrijven. Samenstelling en puliatie Deze handleiding is samengesteld en gepulieerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste produtgegevens en - speifiaties zijn in deze handleiding opgenomen. De inhoud van deze handleiding en de speifiaties van dit produt kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother ehoudt zih het reht voor om de speifiaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige shade (met inegrip van gevolgshade) voortvloeiend uit het geruik van deze handleiding of de daarin eshreven produten, inlusief maar niet eperkt tot zetfouten en andere fouten in deze puliatie. Auteursreht en lientie 202 Brother Industries, Ltd. Alle rehten voorehouden.