Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren."

Transcriptie

1 Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van het apparaat. Op kunt u de Installatiehandleiding in andere talen lezen. Niet alle modellen zijn leveraar in alle landen. De meeste afeeldingen in deze handleiding tonen de FAX De mahine uit de verpakking halen en de onderdelen ontroleren Doumentatie-d-rom Telefoonsnoer Beknopte geruikershandleiding Installatiehandleiding Netsnoer Drum- en tonerartridge-eenheid (reeds geïnstalleerd) Handleiding produtveiligheid Doumentuitvoersteun van automatishe doumenttoevoer (ADF) Telefoonhoorn (Voor FAX-2845) Spiraalsnoer voor telefoonhoorn (Voor FAX-2845) BEL-DUT Versie 0

2 WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel. VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel. WAARSCHUWING Bij de verpakking van de mahine is geruik gemaakt van plasti zakken. Houd deze plasti zakken uit de uurt van ay's en kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden. Plasti zakken zijn geen speelgoed. CAUTION VOORZICHTIG Wanneer u de mahine verplaatst, neem deze dan stevig vast ij de zijhandgrepen aan de voorkant van de mahine. Houd een minimale afstand rond de mahine vrij, zoals aangegeven in de afeelding. 250 mm 00 mm 00 mm 20 mm De meegeleverde onderdelen kunnen per land vershillen. Wij raden u aan om de oorspronkelijke verpakking te ewaren. Als u de mahine moet vervoeren, is het raadzaam om deze zorgvuldig te verpakken in de oorspronkelijke verpakking om eventuele eshadiging te voorkomen. Zorg er ovendien voor dat de mahine tijdens het vervoer voldoende verzekerd is. In De mahine inpakken en vervoeren in de Uitgereide geruikershandleiding leest u hoe u de mahine weer inpakt. (Alleen FAX-2940) De interfaekael is geen standaardaessoire. Koop de juiste interfaekael. 2

3 2 Het verpakkingsmateriaal uit de mahine verwijderen d Til de elastishe and op van de drum. BELANGRIJK Steek het netsnoer nog NIET in het stopontat. a Verwijder de verpakkingstape van de uitenkant van de mahine. Maak de voorklep open. e Trek de papieren strook eruit om het eshermende materiaal te verwijderen (zie onderstaande afeelding). Verwijder de siliagelverpakking uit de innenkant van de mahine. f Neem de drumeenheid en de tonerartridge uit de mahine. CAUTION VOORZICHTIG Eet de siliagelverpakking NIET op. Gooi deze weg. Indien ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medishe hulp. 3

4 g Shud de drum voorzihtig enkele malen heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen. a 3 De doumentuitvoersteun van de automatishe doumenttoevoer (ADF) evestigen Klap de ADF-doumentsteun uit. h Installeer het geheel van drumeenheid en tonerartridge opnieuw in de mahine. Open het edieningspaneeldeksel door het naar ahteren op te tillen. Bedieningspaneeldeksel door i Sluit de voorklep van de mahine. 4

5 Bevestig de ADF-doumentuitvoersteun. a 5 Papier in de papierlade plaatsen Trek de papierlade volledig uit de mahine. d a 4 De Sluit het edieningspaneeldeksel. telefoonhoorn installeren (Alleen FAX-2845) Sluit het ene uiteinde van het spiraalsnoer aan op de mahine en het andere uiteinde op de telefoonhoorn. Druk op de groene ontgrendeling van de papiergeleiders a en vershuif de papiergeleiders voor het orrete papierformaat van het papier dat u in de lade plaatst. Zorg ervoor dat de geleiders goed in de sleuven zitten. 5

6 Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of sheef wordt ingevoerd. e Plaats de papierlade stevig terug in de mahine. Zorg ervoor dat hij geheel in de mahine zit. d Plaats papier in de lade en verzeker u van het volgende: De stapel papier overshrijdt niet de markering die de maximale papierhoogte ( ) a aangeeft. Wanneer u te veel papier in de papierlade doet, leidt dat tot papierstoringen. De zijde van het papier waarop wordt afgedrukt moet naar eneden liggen. De papiergeleiders raken de zijkanten van het papier zodat het goed wordt ingevoerd. f Klap de steun a uit om te voorkomen dat het papier van de uitvoerlade met afdrukzijde naar eneden afshuift. Zie Aanevolen papier en afdrukmedia in de Beknopte geruikershandleiding voor meer informatie over aanevolen papier. 6

7 a 6 Het netsnoer en de telefoonlijn aansluiten BELANGRIJK Sluit de interfaekael nog NIET aan. (Alleen FAX-2940) Sluit het netsnoer aan op de mahine en steek het vervolgens in een stopontat. Shakel de mahine in via de stroomshakelaar. WAARSCHUWING De mahine moet worden geaard met ehulp van een geaarde stekker. Aangezien de mahine via het stopontat is geaard, kunt u zihzelf tegen mogelijke elektrishe gevaren op het telefoonnetwerk eshermen door het netsnoer op uw mahine aangesloten te houden wanneer u de mahine op een telefoonlijn aansluit. Wanneer de mahine moet worden verplaatst, is het veiliger om eerst de telefoonlijn en pas daarna het netsnoer los te koppelen. Als u een telefoonlijn met een extern telefoontoestel deelt, moet u de aansluitingen zoals hieronder afgeeeld uitvoeren. 2 Sluit het telefoonsnoer aan. Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de ingang LINE van de mahine, en het andere uiteinde op een telefoonwandaansluiting. a Tweede toestel Extern toestel Als u een telefoonlijn met een extern antwoordapparaat deelt, moet u dit zoals hieronder afgeeeld aansluiten. 2 a Tweede antwoordapparaat (niet toegestaan) Extern antwoordapparaat BELANGRIJK Het telefoonsnoer MOET worden aangesloten op de ingang LINE van de mahine. Stel de ontvangstmodus in op Ext. TEL/ANT als u een extern antwoordapparaat geruikt. Zie De ontvangstmodus kiezen op pagina 8. Zie Een extern antwoordapparaat aansluiten in de Beknopte geruikershandleiding voor meer informatie. 7

8 7 Een taal kiezen U kunt de taal van het LCD-sherm wijzigen in Nederlands, Frans of Engels. a Druk op Menu, 0, 0. 8 De Druk op a of om een taal te seleteren. Druk op OK. ontvangstmodus kiezen Er zijn vier mogelijke ontvangstmodi: Alleen Fax, Fax/Telefoon, Handmatig en Ext. TEL/ANT. Wilt u de telefoonfunties van uw mahine geruiken (indien eshikaar) of een extern telefoontoestel of antwoordapparaat aangesloten op dezelfde lijn als de mahine? Ja Geruikt u de funtie voor voi van een extern antwoordapparaat? Nee Wilt u dat de mahine faxoproepen en telefoongesprekken automatish opneemt? Ja Nee Ja Nee Alleen Fax Uw mahine eantwoordt iedere oproep automatish alsof het een faxeriht etreft. Fax/Telefoon Uw mahine eheert de telefoonlijn en eantwoordt iedere oproep automatish. Wanneer de oproep geen fax is, gaat de telefoon over voordat u de oproep eantwoordt. Handmatig U regelt de telefoonlijn en moet iedere oproep zelf eantwoorden. Ext. TEL/ANT Uw externe antwoordapparaat eantwoordt iedere oproep automatish. Ingesproken erihten worden opgeslagen op het externe antwoordapparaat. Faxerihten worden automatish afgedrukt. a Druk op Menu, 0,. 9 Het Druk op a of om de ontvangstmodus te seleteren. Druk op OK. ontrast van het ldsherm instellen (indien nodig) Als u de tekst op het ld-sherm moeilijk kunt lezen, kunt u eens een andere ontrastinstelling proeren. a Druk op Menu,, 5. 0 Druk op om het ontrast te verhogen. OF Druk op d om het ontrast te verlagen. Druk op OK. De datum en tijd instellen De mahine geeft de tijd weer. Als u de stations-id instelt, worden de datum en tijd aan elke door u verzonden fax toegevoegd. a Druk op Menu, 0, 2,. Zie Ontvangstmodi geruiken in de Beknopte geruikershandleiding voor meer informatie. Voer de laatste twee ijfers van het jaar in met de kiestoetsen en druk op OK. Datum&Tijd Jaar:203 (Voer ijvooreeld, 3 in voor 203.) Voer de twee ijfers van de maand in met de kiestoetsen en druk op OK. Datum&Tijd Maand:03 (Voer ijvooreeld 0, 3 in voor maart.) 8

9 d e f Voer de twee ijfers van de dag in met de kiestoetsen en druk op OK. Datum&Tijd Dag:25 (Voer ijvooreeld 2, 5 in voor de 25e.) Voer met ehulp van de kiestoetsen de tijd in 24-uursnotatie in en druk op OK. Datum&Tijd Tijd:5:25 (Voer ijvooreeld, 5, 2, 5 in voor 5:25 uur.) Persoonlijke gegevens invoeren (stations-id) De mahine geeft de datum en de tijd weer, en als u het stations-id instelt, voegt de mahine deze toe aan elke fax die u verzendt. a Druk op Menu, 0, 3. d Voer uw faxnummer in (max. 20 ijfers) met de kiestoetsen en druk op OK. Stations-ID Fax: Voer uw telefoonnummer in (max. 20 ijfers) met de kiestoetsen en druk op OK. Als uw telefoon- en faxnummer hetzelfde zijn, voert u nogmaals hetzelfde nummer in. Stations-ID Tel: Voer uw naam in (max. 20 tekens) met de kiestoetsen en druk op OK. Stations-ID Naam: Raadpleeg ij het invoeren van uw naam het onderstaande shema. Als u een teken wilt invoeren dat op dezelfde toets staat als het vorige, dan drukt u op om de ursor een positie naar rehts te verplaatsen. Als u een teken verkeerd het ingevoerd en dit wilt aanpassen, drukt u op d of om de ursor naar het onjuiste teken te verplaatsen en drukt u op Wis. e 2 Faxverzendrapport Uw Brother-mahine is uitgerust met een verzendrapport dat u kunt geruiken als ewijs dat u een fax het verzonden. Dit rapport geeft een overziht met naam of faxnummer van de ontvanger, de datum, tijd en duur van het verzenden, het aantal verzonden pagina's en informatie of de fax al dan niet suesvol werd verzonden. In Rapporten afdrukken in de Uitgereide geruikershandleiding ziet u hoe u het faxverzendrapport geruikt. 3 De ompatiiliteit van de telefoonlijn instellen Als u de mahine aansluit op een VoIP-servie (via het internet), moet u de ompatiiliteitsinstelling wijzigen. a Druk op Menu, 2, 0,. Druk op toets Eén keer Twee keer Druk op a of om Std (voor VoIP) te seleteren. Druk op OK. Drie keer Vier keer Vijf keer 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Zie Tekst invoeren in de Beknopte geruikershandleiding voor meer informatie. Als u een fout maakt en opnieuw wilt eginnen, drukt u op Stop/Eindigen en gaat u terug naar stap a. Als u geruik maakt van een analoge telefoonlijn, kunt u deze stap overslaan. 9

10 4 Het type telefoonlijn instellen Als u de mahine aansluit op een lijn met PABX (PBX) of ISDN voor het verzenden en ontvangen van faxen, moet u het type telefoonlijn dienovereenkomstig wijzigen aan de hand van de volgende stappen. a Druk op Menu, 0, 5. d e Druk op a of om PBX, ISDN of Normaal te seleteren. Druk op OK. Voer een van de volgende stappen uit: Als u ISDN of Normaal kiest, gaat u verder met stap f. Als u PBX kiest, gaat u verder met stap. Voer een van de volgende stappen uit: Wanneer u het huidige netnummer wilt veranderen, drukt u op en gaat u naar stap d. Wanneer u het huidige netnummer niet wilt veranderen, drukt u op 2 en gaat u naar stap f. De standaardinstelling is!. Als u op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845) drukt, vershijnt! op het ld-sherm. Druk op Wis om de standaardinstelling te wissen en voer dan het prefixnummer in (maximaal 5 ijfers) met de kiestoetsen en druk op OK. U kunt de getallen 0 t/m 9, #, l en! geruiken. Druk op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845) om! weer te geven. U kunt! niet geruiken met andere getallen of tekens. Als uw telefoonsysteem het geruik van pauzes vereist voor TBR (Timed Break Reall), drukt u op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845) om de pauze in te voeren. Druk op a of om Aan of Altijd te seleteren en druk op OK. f Als u Aan seleteert, krijgt u door tegelijkertijd te drukken op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845) (het sherm toont!) toegang tot een uitenlijn. Als u Altijd seleteert, krijgt u toegang tot een uitenlijn zonder tegelijkertijd te drukken op Tel/R of Tel/Mute/R en Shift (alleen FAX-2845). 5 Automatish zomertijd instellen U kunt de mahine instellen voor automatishe aanpassing aan de zomer-/wintertijd. De mahine zet de klok automatish één uur vooruit in de lente en één uur ahteruit in de herfst. a Druk op Menu, 0, 2, 2. PBX en doorverinden De mahine is in eerste instantie ingesteld op Normaal, geshikt voor aansluiting op een standaard openaar telefoonnetwerk (Puli Swithed Telephone Network; PSTN). De meeste kantoren geruiken ehter een entraal telefoonsysteem oftewel een Private Automati Branh Exhange (PABX). Uw mahine kan op de meeste P(A)BX-telefoonsystemen worden aangesloten. De oproepfuntie van de mahine ondersteunt uitsluitend TBR (Timed Break Reall). TBR werkt met de meeste P(A)BXsystemen, zodat u toegang krijgt tot een uitenlijn of gesprekken naar een andere lijn kunt doorsturen. U ativeert deze funtie door op Tel/R of tegelijkertijd op Tel/Mute/R en Shift te drukken (alleen FAX-2845). Druk op a of om Aan (of Uit) te seleteren. Druk op OK. 0

11 Overige informatie Optionele software downloaden (alleen voor geruikers van FAX-2940) U kunt gratis een printerdriver, sannerdriver en pfaxverzendsoftware downloaden via het Brother Solutions Center. Dit maakt het mogelijk uw Brotherfaxapparaat als printer of sanner te geruiken of faxen te verzenden vanaf uw omputer. Kijk op FAX-2940 ondersteunt de sanfuntie niet voor geruikers van Ma OS X Brother CreativeCenter Zorg dat u op de hoogte ent. Als u Windows geruikt, duelklikt u op het pitogram Brother CreativeCenter op het ureaulad om onze GRATIS wesite te openen met veel ideeën en hulpronnen voor persoonlijk en professioneel geruik. Dit pitogram wordt weergegeven na het installeren van MFL-Pro Suite of de optionele software die verkrijgaar is via het Brother Solutions Center. Ma-geruikers vinden het Brother CreativeCenter op het volgende internetadres:

12 Verruiksartikelen Verruiksartikelen Wanneer het tijd is om een verruiksartikel te vervangen, wordt er een foutmelding op het ld-sherm op het edieningspaneel weergegeven. Ga voor meer informatie over de verruiksartikelen van het apparaat naar of neem ontat op met uw lokale Brother-dealer. Tonerartridges Standaard tonerartridge: TN-220 Tonerartridge met hoge apaiteit: TN-2220 Drumeenheid DR

13 Handelsmerken Het Brother-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Mirosoft, Windows en zijn gedeponeerde handelsmerken van Mirosoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, Maintosh, en Ma OS zijn handelsmerken van Apple In., gedeponeerd in de VS en andere landen. Elk edrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, ezit een Software Liense Agreement die eigen is aan zijn programma's in eigendom. Alle andere merknamen en produtnamen van edrijven vermeld op Brother-produten, in gerelateerde doumentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desetreffende edrijven. Samenstelling en puliatie Deze handleiding is samengesteld en gepulieerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste produtgegevens en - speifiaties zijn in deze handleiding opgenomen. De inhoud van deze handleiding en de speifiaties van dit produt kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother ehoudt zih het reht voor om de speifiaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige shade (met inegrip van gevolgshade) voortvloeiend uit het geruik van deze handleiding of de daarin eshreven produten, inlusief maar niet eperkt tot zetfouten en andere fouten in deze puliatie. Auteursreht en lientie 202 Brother Industries, Ltd. Alle rehten voorehouden.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding FAX-2820 FAX-2920 U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling van deze machine. Installatiehandleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding FAX-1820C

Installatiehandleiding FAX-1820C Installatiehandleiding FAX-1820C U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Raadpleeg deze installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies voor het opstellen van

Nadere informatie

Aansluitingengids. Printer lokaal installeren (Windows) Wat wordt verstaan onder 'lokaal afdrukken'?

Aansluitingengids. Printer lokaal installeren (Windows) Wat wordt verstaan onder 'lokaal afdrukken'? Pagina 1 van 7 Aansluitingengids Printer lokaal installeren (Windows) Opmerking: wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het esturingssysteem niet wordt ondersteund door de d Software en

Nadere informatie

Handleiding voor verbindingen

Handleiding voor verbindingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor verindingen Ondersteunde esturingssystemen U kunt de d Software en doumentatie geruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende esturingssystemen: Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Verwijder alle beschermende materialen. De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor een soortgelijk model. Hoewel deze kunnen afwijken van uw model, is de methode van gebruik hetzelfde. Verwijder

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-3360C Installatiehandleiding U kunt de machine pas gebruiken nadat u alle hardware en software hebt geïnstalleerd. Lees deze installatiehandleiding voor installatie-instructies en -procedures. Stap

Nadere informatie

Installatiehandleiding MFC-3420C

Installatiehandleiding MFC-3420C Installatiehandleiding MFC-3420C U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de MFC gebruiken. Raadpleeg deze installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Verwijder alle beschermende materialen. De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor een soortgelijk model. Hoewel deze kunnen afwijken van uw model, is de methode van gebruik hetzelfde. Het

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-235C MFC-260C Installatiehandleiding Voordat u deze machine in gebruik kunt nemen, dient u eerst de hardware en de software te installeren. Lees deze installatiehandleiding voor instructies over de

Nadere informatie

Installatiehandleiding MFC-3220C

Installatiehandleiding MFC-3220C Installatiehandleiding MFC-3220C U moet eerst alle hardware instellen en het stuurprogramma installeren, pas dan kunt u de MFC gebruiken. Raadpleeg deze installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies

Nadere informatie

AirPrint handleiding. Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT

AirPrint handleiding. Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT AirPrint handleiding Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT Modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Nadere informatie

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Een kopie maken Startpagina Functies Opdrachtstatus Aanraakscherm Start Alle wissen Stoppen. Plaats uw documenten met de beeldzijde omhoog in de invoerlade van de. Pas de

Nadere informatie

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT AirPrint handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt: Opmerking Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Universele handleiding stuurprogramma s

Universele handleiding stuurprogramma s Universele handleiding stuurprogramma s Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versie B DUT 1 Overzicht 1 De

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing voor de volgende modellen: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW DCP-900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versie 0 DUT Definities van

Nadere informatie

Handleiding voor verbindingen

Handleiding voor verbindingen Handleiding voor verindingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor verindingen Printer lokaal installeren (Windows) Opmerking: als uw esturingssysteem niet wordt ondersteund door de d Software en doumentatie,

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie B DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING Brother Kleurenkalibratie via het web GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 VEREISTEN 2 WERKING 3 ALGEMENE 4 HET 5 DE 6 FABRIEKSINSTELLINGEN Inhoudsopgave INLEIDING 2 3 Aanbevollen papiier voor gebruiik tiijjdens de

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie 0 DUT Geldige modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing voor de volgende modellen. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definities van opmerkingen

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie 0 DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: MFC-J4510DW Definities van opmerkingen Overal in deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen Handelsmerken Belangrijke opmerking Definities van opmerkingen In deze

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versie A DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt voor

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

Berichten op het voorpaneel

Berichten op het voorpaneel en op het voorpaneel In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Statusberichten" op pagina 4-61 "Foutberichten en waarschuwingen" op pagina 4-62 Het voorpaneel van de printer biedt informatie en hulp

Nadere informatie

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel Naslagkaart Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de handmatige invoer. Het bevat tevens informatie over het

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie A DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-5440CN MFC-5840CN U moet eerst alle hardware instellen en het stuurprogramma installeren; pas dan kunt u de machine gebruiken. Volg de eenvoudige instructies in deze installatiehandleiding voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-5460CN MFC-5860CN Installatiehandleiding U kunt de machine pas gebruiken nadat u alle hardware en software hebt geïnstalleerd. Lees deze installatiehandleiding voor installatie-instructies en -procedures.

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Windows Phone )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Windows Phone ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Windows Phone ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Telefoonsnoer Beknopte gebruikershandleiding Folder over veiligheid en wetgeving

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Telefoonsnoer Beknopte gebruikershandleiding Folder over veiligheid en wetgeving Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-7360N MFC-7460DN Lees e foler Veilighei en wetgeving voort u e mhine instlleert. Vervolgens vint u in eze instlltiehnleiing instruties voor het op orrete wijzen instellen

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

Handleiding Web Connect

Handleiding Web Connect Handleiding Web Connect Versie 0 DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: ADS-2500W en ADS-2600W Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees de installatiehandleiding en deze Windows Vista

Nadere informatie

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen DX-C200 Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze handleiding

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Versie 0 DUT Definities van

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Papierstoringen. Phaser 6200-kleurenlaserprinter

Papierstoringen. Phaser 6200-kleurenlaserprinter Phaser 6200-kleurenlaserprinter Papierstoringen Naast de informatie over het voorkomen van storingen en de redenen van een papierstoring, bevat deze sectie ook instructies voor het oplossen van de volgende

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BROTHER MFC-7420

Uw gebruiksaanwijzing. BROTHER MFC-7420 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie B DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definities van opmerkingen

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

Installatiehandleiding MFC-4820C

Installatiehandleiding MFC-4820C Installatiehandleiding MFC-4820C U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te, pas dan kunt u de MFC gebruiken. Raadpleeg de installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies voor het

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u met de voorgestelde oplossing het probleem niet verhelpt. Taak is niet afgedrukt of de verkeerde tekens zijn afgedrukt. Controleer of Gereed wordt

Nadere informatie

Handleiding voor afdrukkwaliteit

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 1 van 7 Handleiding voor afdrukkwaliteit Veel problemen met de afdrukkwaliteit kunnen worden opgelost door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben

Nadere informatie

Handleiding kaartlezer

Handleiding kaartlezer Handleiding kaartlezer Versie A DUT/BEL-DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING MFC-580 INSTALLATIEHANDLEIDING Versie B DANK U! VOOR DE AANSCHAF VAN EEN BROTHER-MACHINE. U ZULT BESLIST ONDER DE INDRUK ZIJN VAN DE GEBRUIKSVRIENDELIJKE MANIER WAAROP UW NIEUWE MACHINE ZO VEEL VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-240C Installatiehandleiding U moet eerst alle hardware instellen en de software installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze installatiehandleiding voor instructies over de correcte

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 BEL-DUT Als u de klantendienst moet bellen Vul de volgende gegevens in om deze later

Nadere informatie

De printer monteren en installeren

De printer monteren en installeren De printer monteren en installeren Veiligheidsvoorshriften..................... 1 De standaard monteren..................... 2 De printer en standaard monteren............ 2 Nederlands De Stylus Pro 10600

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding MFC-8220 Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees de installatiehandleiding en deze Windows

Nadere informatie

Berichten op het voorpaneel

Berichten op het voorpaneel Berichten op het voorpaneel In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Statusberichten op pagina 4-25 Foutberichten en waarschuwingen op pagina 4-26 Het voorpaneel van de printer biedt informatie en

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma.

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma. Pagina 1 van 13 Handleiding voor afdrukkwaliteit Neem contact op met onze klantenservice als u het probleem niet kunt oplossen met deze suggesties. Mogelijk moet een printeronderdeel worden afgesteld of

Nadere informatie

Papier, karton of etiketten laden. Briefhoofdpapier laden. Transparanten laden

Papier, karton of etiketten laden. Briefhoofdpapier laden. Transparanten laden De printer geeft aan wanneer het papier moet worden bijgevuld. Als er minder dan 50 vellen papier in een lade zitten, wordt het bericht Lade x bijna op op de display weergegeven, waarbij x verwijst naar

Nadere informatie

Gebieden waar het papier kan vastlopen

Gebieden waar het papier kan vastlopen De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig de afdrukmedia te kiezen en deze media op de juiste manier te laden. Mocht het papier toch vastlopen, voer dan de stappen uit die in dit gedeelte

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L540DN MFC-L700DW Online Gebruikershandleiding Deze Basis gebruikershandleiding bevat geen informatie over het apparaat. Voor meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Universeellader vullen

Universeellader vullen De universeellader is geschikt voor afdrukmedia van diverse formaten en soorten, zoals transparanten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier met een briefhoofd, gekleurd

Nadere informatie

Installatiehandleiding MFC-3820CN

Installatiehandleiding MFC-3820CN Installatiehandleiding MFC-3820CN U moet eerst alle hardware instellen en het stuurprogramma installeren; pas dan kunt u de MFC gebruiken. Raadpleeg deze installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios)

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie 0 DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: MFC-J870DW/J875DW Definities van opmerkingen Overal in deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

LET OP KANS OP LETSEL:

LET OP KANS OP LETSEL: Pagina 1 van 19 Help bij afdrukken Papier in de lade voor 250 vel of 550 vel plaatsen LET OP KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

Printer verplaatsen. Printer verplaatsen 1. Kabels loskoppelen. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. 1 Zet de printer uit.

Printer verplaatsen. Printer verplaatsen 1. Kabels loskoppelen. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. 1 Zet de printer uit. Printer verplaatsen Printer verplaatsen 1 Als u de printer wilt verplaatsen, moet u eerst de toebehoren en aangesloten opties verwijderen om schade aan de printer te voorkomen. U verwijdert de opties en

Nadere informatie

Handleiding Web Connect

Handleiding Web Connect Handleiding Web Connect Versie 0 DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: DCP-J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J470DW/J475DW/J650DW/J870DW Definities van

Nadere informatie

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT irprint handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt: Opmerking Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios)

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Versie A DUT Definities van opmerkingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 DUT Brother-telefoonnummers BELANGRIJK Voor

Nadere informatie

Handleiding Web Connect

Handleiding Web Connect Handleiding Web Connect Versie 0 DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: ADS-600W. Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de

Nadere informatie

Voor gebruikers van Windows XP

Voor gebruikers van Windows XP Voor gebruikers van Windows XP De machine en de pc instellen om samen te werken Voordat u begint U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface waarmee u deze machine gaat gebruiken

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Stap 1 Verwijder alle beschermende materialen. Stap 2 Doe de scannereenheid langzaam dicht. Let op: moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen. 1 De printer aanzetten

Nadere informatie

Installatiehandleiding DCP-4020C

Installatiehandleiding DCP-4020C Installatiehandleiding DCP-4020C U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te, pas dan kunt u de DCP gebruiken. Raadpleeg de installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-7440N MFC-7320 Installatiehandleiding U kunt de machine pas gebruiken nadat u de hardware en driver hebt geïnstalleerd. Lees deze installatiehandleiding voor installatie-instructies en -procedures.

Nadere informatie

Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit Problemen met de afdrukkwaliteit In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Diagnose stellen van afdrukkwaliteitsproblemen op pagina 4-24 Steeds terugkerende defecten op pagina 4-29 Uw printer is ontworpen

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunctionele kleurenprinter

Bedieningspaneel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Beschikbare apps kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Voor meer informatie over apps en functies raadpleegt u de Handleiding voor de gebruiker. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Papier plaatsen in lade 1 (MPT)' op pagina 2-12 'Papier plaatsen in de laden 2-5' op pagina 2-17 'De nietmachine gebruiken' op pagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-7420 MFC-7820N U moet eerst alle hardware instellen en de software installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling en

Nadere informatie

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het materiaal waarop u afdrukt te kiezen en dit materiaal op de juiste wijze te laden. (Zie de suggesties in Tips ter voorkoming van papierstoringen.)

Nadere informatie

Aangepaste opdrachten voor gebruik van Internet Explorer 8

Aangepaste opdrachten voor gebruik van Internet Explorer 8 Wegwijs in de wereld van internet met Internet Explorer 7 Aangepaste opdrahten voor gebruik van Internet Explorer 8 Met deze aangepaste opdrahten kunt u het boek Wegwijs in de wereld van internet met Internet

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J4620DW MFC-J4625DW Versie 0 DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J4620DW en

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Papier plaatsen in Lade 1 (MPT) voor enkelzijdig afdrukken" op pagina 2-9 "Papier plaatsen in laden 2-5 voor enkelzijdig afdrukken"

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online Gebruikershandleiding Deze Basis gebruikershandleiding bevat geen informatie over het apparaat. Voor meer gedetailleerde informatie, lees

Nadere informatie

Vastgelopen papier verwijderen

Vastgelopen papier verwijderen Als er afdrukmateriaal in de printer vastloopt, geeft het lampje Paper Jam [Papier vast] aan dat u de papierbaan moet vrijmaken. 1 Als er afdrukmateriaal vanuit lade 1 wordt ingevoerd op het moment dat

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren

machine uitpakken en de onderdelen controleren Installatiehandleiding Begin hier DSmobile 620 Hartelijk dank voor uw keuze voor Brother. Uw ondersteuning is belangrijk voor ons en wij stellen uw klandizie op prijs. Lees voordat u de machine in gebruik

Nadere informatie