Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook."

Transcriptie

1 1 Elektriiteit Elektrishe shkelingen en energiegeruik Hvo Uitwerkingen sisoek 11 INTRODUCTIE 1 [W] Sluipgeruik vn elektrishe pprten 2 [W] Spnningsronnen 3 [W] Experiment: Sttishe elektriiteit 4 Wr of niet wr? Wr Niet wr: Elektronen stoten nere elektronen f Wr Niet wr: De eenhei vn stroomsterkte is mpère e Wr 5 Het lmpje geeft liht in situtie C Er is sprke vn een elektrishe stroom in situtie C Er is sprke vn een spnning in situties A, B en C 6 A Het mkt ij een lmp niet uit vnf welke knt e stroom komt, us ls je e spnningsron omrit rnt e lmp ook 7 [W] Voorkennistest 12 ENERGIE EN VERMOGEN 8 [W] Energie in e toekomst 9 [W] Experiment: Het renement vn een le-lmp en een gloeilmp 10 [W] Experiment: Energiegeruik vn een lmp 11 Wr of niet wr? Wr Niet wr: Een elektrish pprt zet elektrishe energie om in een nere vorm vn energie Niet wr: Een pprt t een groot eel vn e elektrishe energie omzet in nuttige energie heeft een hoog renement Niet wr: Een le-lmp heeft een renement vn ongeveer 50% e Wr ThiemeMeulenhoff v Pgin 1 vn 21

2 f Wr % - 35% = 65% E liht E el Sprlmp Wrmte E el Mixer E ew Wrmte Bijvooreel: E liht E el Televisie E gelui Wrmte 13 Het vermogen vn lle pprten en e tijsuur t ze heen ngestn 14 Joule (J) Wtt (W) Kilowttuur (kwh) 15 De utolmp Vermogen is e energie ie een pprt per seone verruikt De energie ie een pprt verruikt heeft is us het vermogen vn het pprt keer e tij t het pprt heeft ngestn (in seonen) Je weet niet zeker of eie lmpen hetzelfe renement heen De gloeilmp heeft een heel lg renement en ook het lgste vermogen Een utolmp is een hlogeenlmp of een Xenonlmp Beie lmpen heen een hoger renement n een gloeilmp Omt het vermogen vn e utolmp ook hoger is, zl e utolmp wrshijnlijk het meeste liht geven 16 Lger vermogen Het renement vn een sprlmp is hoger n vn een gloeilmp Dus om een sprlmp evenveel liht te lten geven ls een gloeilmp, he je een lmp met een lger vermogen noig 17 Bewegingsenergie Bij lleei e entrles wort met e verrningswrmte wter verhit tot stoom De stoom rijft een stoomturine met genertor n Mr ij een STEG-entrle woren e verrningsgssen geruikt om een tweee genertor n te rijven, ThiemeMeulenhoff v Pgin 2 vn 21

3 ie ook elektriiteit proueert Door ie tweee genertor wort het renement verhoog Wterkrhtentrle, winturine en kernentrle Energie: E in joule (J) of in kilowttuur (kwh), vermogen: P in wtt (W) of joule per seone (J/s), renement η in % of ls een getl tussen 0 en 1, energieihthei in kilojoule of megjoule per kilogrm (kj/kg of MJ/kg) of of 20 In 1,0 uur zet e lmp 30 kj om, in 2,0 uur twee ml zo veel, us 60 kj 30 kj wort omgezet in 1,0 uur, us 0,30 MJ = 300 kj wort in 10 h omgezet 21 Lmp A rnt het kortst op 1,0 kwh en heeft us het grootste vermogen Lmp B kn 2,5 keer lnger rnen op 1,0 kwh, us het vermogen vn lmp A is 2,5 keer zo groot ls t vn lmp B Nee, wnt je weet lleen hoeveel energie er in gt, niet hoeveel nuttige (liht)energie er uit komt 22 De helft vn e verruikte energie wort omgezet in liht, us het renement is 50% Het renement is het eel vn e ingne energie t nuttig geruikt wort Dt kun je shrijven ls perentge (50%), mr ook ls ftor (0,50) Het ingn vermogen is e energie ie per seone wort verruikt Deze is te erekenen oor e 180 J elektrishe energie te elen oor 60 seonen Het nuttig vermogen is e lihtoprengst per seone Hiervoor eel je e 90 J lihtenergie oor 60 seonen Omt ij het erekenen vn zowel het ingn vermogen ls het nuttig vermogen oor ezelfe tij (60 s) wort geeel vlt t weg in e reuk vn het renement ( ) 23 Als e energieihthei 50% groter wort, wort eze nerhlf keer zo Dn evt e nieuwe opgelen u nerhlf keer zoveel energie E in is n nerhlf keer zo groot Bij een gelijklijven renement ( groot Bij een gelijklijven vermogen ( is E nuttig n ook nerhlf keer zo kn e u n nerhlf keer zo lng woren geruikt, t is 5,4 h ThiemeMeulenhoff v Pgin 3 vn 21

4 24 kosten: Het energieverruik is vier keer zo groot, us zullen e kosten ook vier keer zo hoog zijn: 25 kosten: per g De wsmhine zl niet e hele tij het mximle vermogen omzetten Dit zl lleen geeuren ij het verwrmen vn het wter of het entrifugeren De rest vn e tij is het vermogen lger, us is het gemiele vermogen tijens het hele wsprogrmm lger n het mximle vermogen kosten: 28 De gloeilmp wort erg heet en kun je niet nrken, e sprlmp kun je wel nrken ls hij rnt Het renement gt vn 5% nr 35% us met een ftor 7 omhoog Als e nuttige energie ( ) gelijk lijft gt e verruikte energie ( ) met een ftor 7 omlg ( ) Het energieverruik wort: us e espring is De lmpen verwrmen ook e kmer Als e gloeilmpen vervngen woren oor sprlmpen, wort het huis miner verwrm oor e lmpen en is er us meer energie noig voor e verwrming vn het huis in e winter 29 De elektriiteitsentrle proueert per jr: us t zijn 2,05 miljoen huishouens Oriënttie: Zoek in Bins e energieihthei vn rgs op (tel 28A: stookwren): Geruik De energie ie e entrle per jr levert ij ontinu mximl vermogen is: en De enoige hoeveelhei gs rvoor is: ThiemeMeulenhoff v Pgin 4 vn 21

5 30 Oriënttie: De energieihthei vn enzine is 33 MJ/L en e energieihthei vn wterstof is 120 MJ/kg Bereken rmee e energie vn 44 L enzine en vn 4,2 kg wterstof Bij hetzelfe renement zl e tierius vn e uto met ezelfe ftor verneren ls e verhouing vn e energieën vn e enzine en e wterstof Benzine: en wterstof: De tierius wort tierius Oriënttie: Geruik keer zo groot om e nuttige energie vn e enzinemotor te vergelijken met e nuttige energie vn e wterstofmotor Benzine: wterstof: en De tierius wort tierius keer zo groot 31 De Nissn Lef wort opgelen met e elektrishe energie ie vk nog oor een onventionele elektriiteitsentrle wort gelever De CO 2-uitstoot vint nu us niet ij e uto plts, mr mogelijk nog wel ij e elektriiteitsentrle De energie vn e u s is en e mss is 294 kg De energieihthei vn e u s is us Een gewone u heeft een energieihthei vn De uto s vn honer jr geleen reen veel miner hr 32 Oriënttie: De energie vn 1,0 kg wterstof is 120 MJ en e hemishe energie vn 1,0 L enzine is 33 MJ De energie vn 5,6 kg wterstof is: Evenveel energie zit in enzine Het renement vn een enzineuto is veel lger n vn een wterstofuto Als je rekening hout met it lgere renement, zl e enzineuto met e erekene 20 L enzine veel miner ver komen n e wterstofuto 13 SPANNING EN STROOMSTERKTE ThiemeMeulenhoff v Pgin 5 vn 21

6 33 [W] Experiment: Vermogen en stroomsterkte 34 [W] Experiment: Het vermogen vn lmpjes 35 Wr of niet wr? e f g h Wr Niet (perse) wr: De spnning kn ook hoog zijn Wr Wr Niet wr: Het vermogen hngt ook f vn e stroomsterkte Niet wr: Een trnsformtor wort geruikt om e spnning groter of kleiner te mken Niet wr: Het vermogen is evenreig met e stroomsterkte en met e spnning Wr 36 In een stroomkring kunnen e elektronen ron lopen Gemiel genomen lopen e elektronen n ezelfe knt op Door e nsluitren ewegen elektronen Deze heen een negtieve ling De elektronen ewegen vn e minpool nr e pluspool De elektrishe stroom loopt vn e pluspool nr e minpool Als e spnning groter wort gemkt geven e elektronen meer energie f in het pprt 37 Stopontt en ynmo 38 In pprt B, wnt it werkt op e grootste spnning Het vermogen is even groot, us oor het pprt met e kleinste spnning gt e grootste stroomsterkte; oor pprt A stromen per seone e meeste elektronen In eie pprten wort evenveel energie per seone omgezet, wnt het vermogen is even groot 39 Ampère (A) Coulom (C) Bij een stroomsterkte vn 1 A stroomt er per seone 1 C ling oor het pprt 40 In zuiver wter zitten geen ionen Deze zijn noig om e stroom te geleien Door ionen toe te voegen n het wter Dit kn ijvooreel oor er wt keukenzout in op te lossen 41 De trnsformtor Gelijkspnning Uit het stopontt komt wisselspnning terwijl e pprten wrvoor e pter is gemkt, vk op gelijkspnning werken ThiemeMeulenhoff v Pgin 6 vn 21

7 42 B 43 Het vermogen kn gelijk zijn, ls oor e lmp vn 12 V een grotere stroom loopt n oor e lmp ie thuis is ngesloten op het lihtnet Stroomsterkte: I in mpère (A) of in oulom per seone (C/s), spnning: U in volt (V), ling: Q in oulom (C), vermogen: P in wtt (W) of in joule per seone (J/s) en 46 De ollen trekken elkr n, us er stt een spnning tussen e ollen J, er loopt een stroom vn e pluspool nr e minpool, us vn links nr rehts De stroom loopt net zo lng tot er geen lingsvershil meer tussen e ollen is; n stopt e stroom De elektronen zorgen voor het lingtrnsport, eze ewegen vn rehts nr links 47 Als er rieml zoveel ling wort getrnsporteer in ezelfe tij, wort e stroomsterkte rieml zo groot Als ezelfe ling in tweeml zo veel tij wort getrnsporteer, wort e stroomsterkte tweeml zo klein Netto is e stroomsterkte in B us 3/2 = 1,5 keer zo groot Dus in stroomr B is e stroomsterkte het grootst 48 Zor e shkelr wort omgezet uwen overl in e stroomr vrije elektronen nere vrije elektronen voor zih uit Ook oor e lmp ewegen us meteen elektronen, wroor e lmp liht geeft 49 ~ ThiemeMeulenhoff v Pgin 7 vn 21

8 50 Bij e ltste shkeling rnt het lmpje De ren zijn r goe ngesloten, zot e stroomkring vi het lmpje gesloten is (en niet op het gls, t gelei e stroom niet) In e eerste en e ltste shkeling levert e tterij een stroom, omt r een gesloten stroomkring vn e pluspool nr e minpool vn e tterij is Bij e eerste shkeling wort kortsluiting gemkt, ij e ltste gt e stroom oor het lmpje heen Bij e eerste shkeling is e tterij us snel leeg 51 [W] Experiment 52 [W] Experiment 53 is en één elektron heeft een ling vn Per seone stromen us elektronen oor e lmp Het stopontt levert een spnning vn 230 V, us 54 De gemiele gelijkse opltij is 90 minuten= 1,5 uur Het jrlijks energiegeruik is us Dt kost 55 Eén elektron heeft een ling vn er zijn us elektronen nr e re gestroom 56 Het is een mt voor e piteit Het geeft n t e tterij ij ijvooreel een stroomsterkte vn 2100 ma 1 uur zl meegn, of ij een stroomsterkte vn 1 ma 2100 uur 57 [W] Experiment 58 Oriënttie: en en ij een iele trnsformtor gelt: Verer gelt:, ruit volgt Dt geeft: ThiemeMeulenhoff v Pgin 8 vn 21

9 met us Als het renement niet 100% is, zl Als is ook, mr is nu > 0, us 59 Oriënttie:,,, en en Oriënttie: met en, met 14 WEERSTAND EN GELEIDBAARHEID 60 [W] Experiment: Stroom, spnnings-igrmmen 61 [W] Experiment: Weerstn vn een stroomr 62 [W] Exeriment: Weerstn vn een ioe 63 Wr of niet wr? e f g h i Wr Wr Niet wr: De weerstn vn een r is omgekeer evenreig met e oppervlkte en evenreig met e lengte Wr Niet wr: Een NTC is een hlfgeleier wrvn e weerstn lt met e tempertuur Wr Niet wr: Een LDR geleit e stroom eter ls er liht op vlt Wr Niet wr: De geleirhei vn een lmpje is kleiner n ie vn e toevoerren 64 e De pprten heen een vershillene weerstn Een pprt met een grote stroomsterkte heeft een groot vermogen Een pprt met een kleine stroomsterkte heeft een grote weerstn Een pprt met een grote stroomsterkte heeft een grote geleirhei Sluit het pprt n op e spnningsron Neem een mpèremeter op in e stroomkring en sluit een voltmeter n prllel n het pprt Meet e spnning en e stroomsterkte en ereken e weerstn oor e spnning te elen oor e stroomsterkte ThiemeMeulenhoff v Pgin 9 vn 21 ~ V A

10 65 De grfiek is een rehte lijn ie oor e oorsprong gt De weerstn vn een r is evenreig met e lengte Als r 2 twee keer zo lng is en vn hetzelfe mteril, zou eze us een twee keer zo grote weerstn heen ls r 1 In e opgve stt t e weerstn vn r 1 groter is, us e ren zijn vershillen mteril gemkt Dr 1 heeft een grotere weerstn en is ook nog korter Dr 1 heeft us e grootste soortelijke weerstn 66 De stroomsterkte is iret n het inshkelen groter, terwijl e spnning stees 230 V is De geleirhei is iret n het inshkelen us ook groter n norml Een PTC-weerstn is een weerstn met een positieve tempertuur oëffiiënt Dt etekent t e weerstn vn een PTC toeneemt ls e tempertuur stijgt, en e geleirhei us fneemt ij tempertuurstijging Diret n het inshkelen heeft e r ezelfe tempertuur ls e kmer De weerstn is n lg Mr oor e wrmteontwikkeling in e r stijgt e tempertuur Omt e gloeir een PTC is, stijgt n e weerstn en lt e stroomsterkte De stroomsterkte is iret n inshkelen us het grootst 67 De lmp gt n zwkker rnen, us het vermogen wort n kleiner Als e spnning wort verlg, wort e stroomsterkte kleiner (zie hiervoor figuur 30, oner) De tempertuur vn e gloeilmp lt us e geleirhei neemt toe, zot e weerstn fneemt Zie ook figuur 30 (oner) 68 De geleirhei vn eze hlfgeleiers is te vergroten oor energie toe te voeren in e vorm vn liht (LDR) of wrmte (NTC) NTC: Bij een hogere tempertuur neemt het ntl vrije elektronen in e hlfgeleier toe LDR: Als er liht op e LDR vlt, neemt het ntl vrije elektronen toe Een ioe 69 Dt is e spnning wrij e stroomsterkte ineens heel veel toeneemt (e lijn loopt r vrijwel vertil) Als e ioe geleien wort is het ntl vrije elektronen sterk toegenomen ThiemeMeulenhoff v Pgin 10 vn 21

11 A: De lnge knt vn e gelijkspnningsron is e pluspool De stroom loopt vn plus nr min, us vn links nr rehts oor e ioe, us tegen e voorwrtse stroomrihting vn e ioe in De lmp zl niet rnen B: Het is een wisselspnningsron De stroom zl us fwisselen in e voorwrtse en in e tegenwrtse rihting vn e ioe lopen De lmp rnt roor miner fel (NB: e lmp zent liht uit oort e gloeir heet is De frequentie vn een wisselspnning is zo hoog t e tempertuur niet noemenswrig lt ls e stroom in e tegenwrtse rihting loopt De lmp knippert us niet) C: Nu zl e (wissel)stroom fwisselen oor e ovenste ioe en oor e onerste ioe lopen De lmp zl fel rnen 70 [W] Experiment 71 [W] Experiment Weerstn: R in ohm (Ω), geleirhei: G in siemens (S), soortelijke weerstn: ρ in ohmmeter (Ω m),,, 74 Als U n ml zo groot wort, wort I ook n ml zo groot De grfiek is een rehte lijn oor e oorsprong 75 C 76 Om e weerstn uit te kunnen rekenen moet je e stroomsterkte oor het lmpje en e spnning over het lmpje lleei meten De stroom moet oor e mpèremeter lopen, us e mpèremeter moet in e stroomkring opgenomen zijn De spnning moet over het lmpje gemeten woren, us prllel n het lmpje geshkel zijn Met shkeling D kn e weerstn epl woren 77 C A 78 Als e lengte l tweeml zo groot is, is e weerstn ook tweeml zo groot Als e oppervlkte vn e wrsoorsnee A tweeml zo groot is, is e weerstn tweeml zo klein Als e lengte l en e oppervlkte vn e wrsoorsnee A eie tweeml zo groot zijn, lijft e weerstn gelijk ThiemeMeulenhoff v Pgin 11 vn 21

12 De soortelijke weerstn ρ vn e twee ren is vershillen, us zl ij gelijke lengte en wrsoorsnee, e weerstn vn e ren vershillen zijn 79 Als e helft vn e r erf wort geknipt, vernert lleen e lengte l vn e r Deze wort tweeml zo klein us wort e weerstn ook tweeml zo klein: R = 0,050 Ω Als e r wort uelgevouwen, wort e lengte l vn e r tweeml zo klein en e oppervlkte vn e wrsoorsnee A tweeml zo groot De weerstn wort n vierml zo klein: R = 0,025 Ω Bij : Bij : Bij : Bij : Bij : Het igrm is een lene kromme; it hoort ij een omgekeer evenreig vern 82 Vergelijk met e tel in figuur 37: het is koper 83 Oriënttie: Bereken eerst R met, vervolgens A met (e soortelijke weerstn ρ vn roestvrijstl is Bereken tenslotte met en 84 [W] Experiment: Hoe werkt een trnsistor? 85 [W] Experiment: Proefjes met een trnsistor ThiemeMeulenhoff v Pgin 12 vn 21

13 86 G D S e Bij een grote positieve gtespnning woren e elektronen het knl ingetrokken en kn er een stroom lopen vn e soure nr e rin De lmp rnt Bij een grote negtieve gtespnning woren e elektronen uit het knl weggeuw en is e weerstn vn het knl heel hoog Er loopt vrijwel geen stroom vn e soure nr e rin en e lmp rnt niet 87 Bij e meest positieve gtespnning is e weerstn vn e MOSFET het lgst en zl er us een grote stroom oor e MOSFET lopen Hier hoort us e ovenste urve ij 88 De oppervlkte vn één trnsistor is (1 nm = 10-6 mm) Dus pssen er trnsistors op een hip vn 1,0 mm = 1024 us een ftor 1000 is ongeveer 10 veruelingen Elke 2 jr een verueling us 20 jr geleen evtte een hip ongeveer 1000 keer zo weinig trnsistors ls nu 15 SCHAKELINGEN IN HUIS 89 [W] Experiment: Prllelshkeling 90 [W] Experiment: Serieshkeling 91 Wr of niet wr? e f g Niet wr: Als je thuis meer lmpen nzet, lijft e stroom oor elke lmp hetzelfe, mr e totle stroomsterkte wort n groter Wr Niet wr: Ieer groep in huis heeft een zekering Alle groepen zijn ngesloten op e rlekshkelr Niet wr: Bij een serieshkeling wort e spnning vereel over lle pprten Wr Wr Niet wr: Een rlekshkelr eveiligt tegen stroom oor je lihm 92 A 93 De lmpje rnen even fel Over elk lmpje stt e spnning vn e spnningsron De totle stroomsterkte uit e spnningsron wort groter ThiemeMeulenhoff v Pgin 13 vn 21

14 De geleirhei vn e shkeling is groter geworen (en e weerstn kleiner) Er is sprke vn stroomeling 94 e De spnning wort nu vereel over rie lmpjes in plts vn twee De spnning over elk lmpje wort us kleiner De lmpjes rnen rom miner fel In een serieshkeling wort e spnning vereel over e lmpjes Als e lmpjes lleml norml rnen, is e stroomsterkte gelijk De weerstn vn e shkeling is groter geworen (en e geleirhei kleiner) Er is sprke vn spnningseling 95 e Als er één lmpje stuk is, n krijgt het nere lmpje ook geen stroom meer J Nee, wrshijnlijk loopt oor het voorlmpje e grootste stroom, wnt eze rnt het felst Nee, e lmp wr e kleinste stroom oorheen gt heeft e grootste weerstn De stroom loopt vi het frme (ijzer us geleien) terug nr e ynmo 96 Shkeling B is miner goe: ls e shkelr gesloten wort krijg je een kortsluitstroom oor e shkelr heen De weerstn is r n zo lg t er geen stroom meer oor het lmpje gt Door e kortsluitstroom zl e tterij heel snel leeg zijn 97 De zekering eveiligt tegen overelsting en kortsluiting: e stroomsterkte oor nsluitren vn e groep wort te groot De rlekshkelr eveiligt tegen stroom oor je lihm: er lekt n stroom vi jouw lihm nr e re in plts vn t e stroom terug nr e meterkst loopt De rlekshkelr vergelijkt e grootte vn e stroom ie het huis ingt met e grootte vn e stroom ie het huis uitgt Als het vershil tussen ingne en uitgne stroom groter is n 30 ma, shkelt e rlekshkelr e stroom uit 98 Ronom een koffiezetpprt kn nog wel eens wt wter stn Als een stroomr vn het koffiezetpprt ontt mkt met het wter, lekt e stroom vi het wter weg nr e re Hierop regeert e rlekshkelr oor e stroom uit te zetten Als één lmp in een prllelshkeling oorrnt, lijft e stroomsterkte oor e nere lmpen hetzelfe Als er meer lmpen n e prllelshkeling woren toegevoeg, lijft e lihtsterkte vn elke lmp gelijk ThiemeMeulenhoff v Pgin 14 vn 21

15 In een prllelshkeling is e spnning over lle lmpen gelijk Over e nere lmp stt us ook 6 V Als e weerstn tweeml zo groot is, zl e stroomsterkte tweeml zo klein zijn De stroomsterkte oor e nere lmp is us 1 A De stroomsterkte ie e spnningsron levert is 2+1 = 3 A 101 Als één lmp in een serieshkeling oorrnt is e stroomkring verroken en loopt er oor e nere lmpen ook geen stroom meer Als er meer lmpen woren toegevoeg n een serieshkeling neemt e lihtsterkte vn elke lmp f In een serieshkeling is e stroomsterkte oor lle lmpen gelijk De stroomsterkte oor e nere lmp is us ook 1 A De 2 lmpen elen smen e spnning vn 6 V Als over e ene lmp een spnning vn 2 V stt, zl er over e nere lmp een spnning vn 6 2 = 4 V stn 102 Spnning over e weerstn en stroomsterkte oor e weerstn De spnningen over e weerstnen zijn n niet meer gelijk 103 Spnning over e weerstn en stroomsterkte oor e weerstn De stroomsterktes oor e weerstnen zijn n niet meer gelijk 104 Een voltmeter sluit je prllel n e spnningron n Een mpèremeter sluit je in e stroomkring n ThiemeMeulenhoff v Pgin 15 vn 21

16 105 Lmpje 1 zl feller gn rnen Lmpje 2 zl miner fel gn rnen 106 De soortelijke weerstn vn koper is De r gt heen en terug nr het pprt, us e weerstn vn e hele r is 107 Een prllelshkeling e Bij een serieshkeling is e stroomsterkte oor eie lmpjes gelijk Het ene lmpje rnt goe ij 0,50 A en het nere lmpje ij 0,050 A Ze kunnen us nooit lleei tegelijk goe rnen f g De geleirhei vn het voorlmpje is 10 keer zo groot ls vn het hterlmpje, us e weerstn vn het hterlmpje is 10 keer zo groot ls vn het voorlmpje Door e grote weerstn vn het hterlmpje, komt e meeste spnning over het hterlmpje te stn (U hter = I R hter) Het voorlmpje zl rom miner fel rnen n het hterlmpje Bij het verhogen vn e spnning gn lleei e lmpjes stees feller rnen De mximle stroomsterkte is ij het hterlmpje veel sneller ereikt, t zl iets oven e 0,050 A zijn Het voorlmpje rnt n nog zeer zwk Het hterlmpje zl us ls eerste oorrnen 108 Oriënttie: De spnning over één lmpje is te ereken met Vervolgens e weerstn oor één lmpje uitrekenen met Telkens ls er nu een lmpje stuk gt zl U lmpje stijgen Bij een gelijklijvene R lmpje zl n ook I lmpje stijgen tott I lmpje oven e 0,28 A uitkomt ThiemeMeulenhoff v Pgin 16 vn 21

17 Bij 50 lmpjes: us Bij I lmpje = 0,28 A : us het ntl lmpjes in het snoer is n: en Er zijn n 14 lmpjes kpot gegn De geleirhei vn het snoer neemt stees meer toe, us e stroomsterkte stijgt De nere lmpjes krijgen een te grote stroomsterkte en woren te heet wroor ze sneller stuk gn 109 Het systeem met e 230 V 0,30 A lmpjes: 16/0,30 = 53,3 us mximl 53 lmpjes prllel Het systeem met e 12 V 0,50 A lmpjes: 230/12 = 19,2 us mximl 20 lmpjes in serie (n lijft e stroomsterkte oner e 0,50 A) Omt e zekering ps smelt ij 16 A, kun je 16/0,50 = 32 vn eze strengen nsluiten op ezelfe groep 110 Het lmpje komt in serie te stn e sprlmpen De 230 V netspnning moet us geeel woren met e sprlmpen Dn is 230 V geen goee keuze, je moet juist een lge spnning heen zot er voloene over is voor e sprlmpen De stroomsterkte oor e sprlmpen smen is ongeveer 0,10 A = 100 ma Die stroom moet ook oor het verklikkerlmpje gn De juiste keuze is us B: 2,0 V; 100 ma 111 [W] Experiment ThiemeMeulenhoff v Pgin 17 vn 21

18 112 Je kunt R 1 en R 2 vervngen oor één weerstn Zie figuur Door elke weerstn vn 50 Ω gt een stroomsterkte vn De totle stroomsterkte is n 113 Je kunt R 1 en R 2 vervngen oor één weerstn Je krijgt n een eenvouige serieshkeling vn 2 weerstnen, en De totle weerstn is en 114 [W] Experiment 115 Als e shuifweerstn geheel ingeshkel stt is e weerstn Als e projetielmp zih ls een ohmse weerstn gergt is De totle weerstn is n De spnning is zoveel lger n e spnning wrij e lmp norml rnt, t e gloeir niet merkr zl gloeien De lmp zent us geen liht uit De lmp rnt optiml ls en n gelt: 116 De uitgngsspnning is gelijk n e spnning over e gewone weerstn, us 3,0 V De spnning vereelt zih over e weerstnen De vriele weerstn wort groter en us wort e uitgngsspnning kleiner Als is e uitgngsspnning gelijk n e ronspnning: 9,0 V Als is, n is en ThiemeMeulenhoff v Pgin 18 vn 21

19 De uitgngsspnning is n: De uitgngsspnning vrieert us tussen e 2,3 V en e 9,0 V 15 AFSLUITING Het elektrish vermogen P vn een pprt is e hoeveelhei elektrishe energie E ie het pprt in een tij t omzet: Vermenigvuligen met 3, Het renement geeft n welk eel vn e ingne energie wort omgezet in nuttige uitgne energie: of e f g h i j k In een genertor wort e ewegingsenergie vn e turine omgezet in elektrishe energie De energieihthei is e hoeveelhei energie ie een energieron per kilogrm kn evtten Als er stroom loopt in een stroomr, ewegen e vrije elektronen vn het metl Als, ij gelijklijvene spnning, e stroomsterkte tweeml zo groot wort, wort het vermogen ook tweeml zo groot Als, ij gelijklijvene stroomsterkte, e spnning tweeml zo groot wort, wort het vermogen ook tweeml zo groot Als e hoeveelhei ling ie per seone oor een stroomr gt tweeml zo groot wort, wort e stroomsterkte ook tweeml zo groot Met een trnsformtor kun je een wisselspnning verhogen of verlgen A l m n o V Een ohmse weerstn Bij een PTC stijgt e weerstn ls e tempertuur stijgt, ij een NTC lt e weerstn ls e tempertuur stijgt Als er meer liht op een LDR vlt, lt e weerstn vn e LDR p De weerstn R is het omgekeere vn e geleirhei G: ThiemeMeulenhoff v Pgin 19 vn 21

20 q r Bij gelijklijvene spnning U is e stroomsterkte I omgekeer evenreig met e weerstn R: De weerstn R vn een stroomr wort epl oor e soortelijke weerstn ρ vn het mteril vn e r, e lengte l vn e r en e oppervlkte A vn e r volgens: s t u v w De eenhei vn weerstn is ohm (Ω), e eenhei vn geleirhei is siemens (S) en e eenhei vn soortelijke weerstn is Ohmmeter (Ω m) De spnning over twee prllel geshkele weerstnen is gelijk De totle geleirhei vn twee prllel geshkele weerstnen ereken je oor e geleirheen vn e twee weerstnen ij elkr op te tellen: De stroomsterkte oor twee in serie geshkele pprten is gelijk De totle weerstn vn twee in serie geshkele pprten ereken je oor e weerstnen vn e twee pprten ij elkr op te tellen: 119 Oriënttie: De weerstn vn e ovenleiing is te erekenen met Zoek e soortelijke weerstn vn koper op De spnning over e ovenleiing en e rils is uit te rekenen met Het totle vermogen en het vermogen t verloren gt zijn uit te rekenen met Bereken vervolgens welk eel vn het totle vermogen verloren gt Het eel t verloren gt is, us 3,7% J, oor het prllel shkelen vn e r (AP) met e r (PB + prllelovenleiing) wort e totle weerstn vn e ovenleiing verlg Als e weerstn vn e ovenleiing lger is, is ook het spnningsverlies lger en us ook het vermogensverlies Het eel t verloren gt is n kleiner Je kunt it ook erekenen: Oriënttie: Het linker stuk vn e ovenleiing vn trjet (AP) is nu prllel geshkel met (e serieshkeling vn ) rehter stuk (PB) en e prllelovenleiing Bereken e weerstn vn het stuk AP en het stuk PB met prllelovenleiing De geleirheen zijn te erekenen met De totle geleirhei is e som vn e fzonerlijke geleirheen De totle weerstn vn e ovenleiing is weer te erekenen met en en ThiemeMeulenhoff v Pgin 20 vn 21

21 Het eel t verloren gt is, us 2,9% 120 De viere meting is gen ij een le-spnning vn 1,57 V Drij ws e stroomsterkte nog 0 De vijfe meting is gen ij een le-spnning vn 1,88 V Drij liep er een stroom oor e le De oorltspnning ligt us tussen 1,57 V en 1,88 V 0 ma 0 V gelijk n Oriënttie: Vnf meting 5 is e spnning over e weerstn te erekenen met Vervolgens is e weerstn te erekenen met Bijvooreel e ltste meting: De weerstn ie is geruikt is ie vn 30 Ω 121 Oriënttie: Bereken het gelevere vermogen met De tij is te erekenen uit het vermogen en e energie met De stroom oor het kpotte lmpje vlt weg en e stroom oor e ner lmpjes vernert niet, us wort e stroom ie e spnningsron levert kleiner ThiemeMeulenhoff v Pgin 21 vn 21

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen VWO 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv CONCEPTVERSIE Pagina 1 van 25

3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen VWO 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv CONCEPTVERSIE Pagina 1 van 25 3 Mterilen Eigenshppen en eeltjesmoellen VWO Uitwerkingen sisoek 31 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Stoffen en wrmte 2 [W] Voorkennistest 1 Wr 2 Niet wr: Een zuivere stof estt (meestl) niet uit moleulen,

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

K4 Menselijk lichaam. Uitwerkingen basisboek. Gezond sporten havo K4.1 INTRODUCTIE. = 11,1 m/s 3,6 F w,l = k v 2 = 0,23 11,1 2 = 28 N.

K4 Menselijk lichaam. Uitwerkingen basisboek. Gezond sporten havo K4.1 INTRODUCTIE. = 11,1 m/s 3,6 F w,l = k v 2 = 0,23 11,1 2 = 28 N. K4 Menselijk lihm Gezon sporten hvo Uitwerkingen sisoek K4.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Meten n je lihm 2 [W] Het menselijk lihm in e ntuurkune 3 [W] Experiment: Krht, snelhei en spieren 4 [W] Voorkennistest

Nadere informatie

9 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Arbeid, energie en vermogen vwo 9.1 INTRODUCTIE. = g 9,8 0,9. 9.2 ENERGIE VOOR BEWEGEN

9 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Arbeid, energie en vermogen vwo 9.1 INTRODUCTIE. = g 9,8 0,9. 9.2 ENERGIE VOOR BEWEGEN 9 Sport en verkeer Arei, energie en vermogen vwo Uitwerkingen sisoek 9.1 INTRODUCTIE 1 [W] Voorkennistest 2 De snelhei is onstnt, e resulterene krht is nul, us e luhtweerstn is even groot ls e zwrtekrht.

Nadere informatie

Niet waar: Ook glanzende oppervlakken zoals een glimmende auto kunnen als spiegel gebruikt worden.

Niet waar: Ook glanzende oppervlakken zoals een glimmende auto kunnen als spiegel gebruikt worden. K1 Opti Lihteelen Hvo Uitwerkingen sisoek K1.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Spiegels en spiegeleelen 2 [W] Voorkennistest 3 Wr of niet wr? e f Wr Niet wr: Ook glnzene oppervlkken zols een glimmene uto

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

= 152 W. De warmtestroom door de plaat

= 152 W. De warmtestroom door de plaat K2 Biofysi Gezon sporten vwo Uitwerkingen sisoek K2.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Meten n je lihm 2 [W] Het menselijk lihm in e ntuurkune 3 [W] Experiment: Krht, snelhei en spieren 4 [W] Voorkennistest

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

Wiskunde B voor 4/5 havo

Wiskunde B voor 4/5 havo Wiskune B voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015 . Bol-Pijl. Het ol-pijl systeem wort sins jr en g geruikt in rlly s. Het is e eoeling t u ngekomen op e wegsitutie ie hoort ij e fstn (vet ngegeven in km en ursief in mijlen) e lngste route rijt vn e ol

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

7 Muziek en telecommunicatie

7 Muziek en telecommunicatie 7 Muziek en teleommunitie Trillingen en golven vwo Uitwerkingen sisoek 7.1 INTRODUCTIE 1 [W] Hoe kun je tij meten met trillingen? 2 [W] Experiment: Registrtie vn gelui 3 [W] Voorkennistest 4 In 120 ms

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

VOORTPLANTING BIJ DE MENS

VOORTPLANTING BIJ DE MENS VOORTPLANTING BIJ DE MENS Vruhtrhei O: 5/ Lees het krntenrtikel Onvruhtrhei stijgt. Bentwoor rn e vrgen. Afeeling 5/ Het ntl ehtpren met klhten over onvruhtrhei neemt toe. Welke twee oorzken noemt het

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken Ajokt Hoofrekenen Grote getllen Rekenen Hoofrekenen groep 8 Optellen, ftrekken, vermenigvuligen en elen Colofon Vormgeving Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Ziner, Utreht omslg Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

Route H. Deze route start achter de grote volière.

Route H. Deze route start achter de grote volière. Route H 1 Deze route strt hter e grote volière. Uilen Uilen zijn roofvogels ie 's nhts jgen. Hun ogen kunnen vn het minste liht nog geruik mken. De slgpennen heen een frnjehtige uitenrn. Welk vooreel heen

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen WOONHUISWRMTR Toelihting 1 lgemeen lgemeen eze woonhuiswre-methoe is geseer op het type woning en e inhou en e kwliteit vn e ouwelen. ij e erekening vn e inhou vn e woning moet eveneens e inhou vn e nwezige

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Hoofdstuk t* Energie. (P)tlo,o 3. Energie ornzetten. [eerstof

Hoofdstuk t* Energie. (P)tlo,o 3. Energie ornzetten. [eerstof Hoofdstuk t* Energie Energie ornzetten ry (P)tlo,o 3 [eerstof Í Chemishe energie wordt omgezet in elektrishe energie. tlektrishenergie wordt omgezet in tiht en wrmte. ïoepssing 2 hemishe energie -+ elektrishe

Nadere informatie

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 2 vwo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0

Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0 CARDANO S METHODE (oor ng. P.H. Stkker) Olossen vn een vergeljkng vn e vorm x x x 0 Verse: 8 fe. 00 PDF rete wt fftor trl verson www.fftor.om LET OP ER ZULLEN NOG ENKELE VOORBEELDEN LATER WORDEN TOEGEVOEGD

Nadere informatie

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen).

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen). inire reltie mg leeg zijn!) g. inire reltie (= een verzmeling georene pren). mogelijke Crtesishe prouten zijn: IN IN, IN IR, IR IN, IR IR,(uitleg: een inire reltie mg leeg zijn! En e lege verzmeling is

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen.

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Cijferen Optellen, rekken en vermenigvuligen Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs,

Nadere informatie

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?.

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?. ERFELIJKHEID 1 N i e t l l e m l h e t z e l f e 2 G e n o t y p e e n f e n o t y p e O: 17/1 Hoe komt het t elk orgnisme eple kenmerken heeft? O: 17/2 Wr ligt e informtie voor lle erfelijke kenmerken

Nadere informatie

C 1 C 2 C 3 C 4. les 1 en 2. 2 blok 5. Reken uit. a. Maak sommen bij de plaatjes. Reken ze uit op een blaadje.

C 1 C 2 C 3 C 4. les 1 en 2. 2 blok 5. Reken uit. a. Maak sommen bij de plaatjes. Reken ze uit op een blaadje. lok les en C 7 7 9 6 8 7 9 0 6 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 7 8 8 C Mk sommen ij e pltjes. Reken ze uit op een lje. Het p is m ree en 6 m lng. De som is 6 m = m. Een gls limone kost,. De som is,

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Ajokt Rekenen Breuken Breuken groep Colofon Vormgeving Ziner, Utreht omslg Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners, Wolveg ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ

Nadere informatie

Wat kun je met prestatieindicatoren?

Wat kun je met prestatieindicatoren? Een uitgve vn het Lnelijk Pltform GGz Wt kun je met presttieinitoren? Hnreiking voor liëntenen fmilieren, liënten- en fmilieorgnisties in e Geestelijke Gezonheiszorg en Verslvingszorg Mrt 2008 Wt zijn

Nadere informatie

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren Vn woor tot tekst Antwoorformulier Bij het onereel Argumenteren 1 Wt is het impliiete (verzwegen) rgument in onerstne reeneringen? Iemn ie jrenlng een positie heeft geh met veel evoegheen en invloe kn

Nadere informatie

a _ 196 + 3 (15 ( 2) 4 ) = 14 + 3 (15 + 2 4 ) = 14 + 3 (15 + 16) = 14 + 3 31 = 14 + 93 = 107 10 5 + 1 = 51 25 5 + 1 = 126

a _ 196 + 3 (15 ( 2) 4 ) = 14 + 3 (15 + 2 4 ) = 14 + 3 (15 + 16) = 14 + 3 31 = 14 + 93 = 107 10 5 + 1 = 51 25 5 + 1 = 126 = 1 + (1 : 3) 1 = 1 + 1 = Mk met e getllen 3, 1, 1, 1 het getl...................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

11.1 Straling van sterren

11.1 Straling van sterren . Straling van sterren Opgave a De afstan ie het liht in een jaar aflegt, ereken je met e formule voor e snelhei. Geruik hierij e nauwkeurige waare voor e omlooptij van e aare om e in BINAS tael. s = v

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

JOB-monitor 2014 Vragenlijst

JOB-monitor 2014 Vragenlijst JOB-monitor 2014 Vrgenlijst (n testen met mo-stuenten) JOB in smenwerking met ReserhNe 2013 JOB. Geen vn e mterilen ie onereel uitmken vn e JOB-monitor 2014 mogen zoner voorfgne shriftelijke toestemming

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

les 1 1 Welke breuk is het grootst? 2 Hoe kun je een meter veterdrop in zes gelijke stukken verdelen? Hoe vergelijk je de breuken?

les 1 1 Welke breuk is het grootst? 2 Hoe kun je een meter veterdrop in zes gelijke stukken verdelen? Hoe vergelijk je de breuken? 0 vergelijken en op volgorde zetten vn eenvoudige reuken en kommgetllen reuken omzetten in kommgetllen en omgekeerd Welke reuk is het grootst? 5 6 2 7 9 5 5 9 2 5 7 2 7 8 8 9 8 5 00 5 6 7 20 5 7 27 70

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16 Stevin havo deel itwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (4-06-0) Pagina van 6 Opgaven 6. De wet van Ohm a Het aantal ml komt overeen met de lading, dus het aantal ml per seonde met de stroomsterkte.

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

les 1 1 Hoeveel kost de vakantie? 2 Hoe rekenen de kinderen? 3 Reken uit 4 Van verhaal naar rekentaal Hoe reken je? Ntumba cijferen Marit kolomsgewijs

les 1 1 Hoeveel kost de vakantie? 2 Hoe rekenen de kinderen? 3 Reken uit 4 Van verhaal naar rekentaal Hoe reken je? Ntumba cijferen Marit kolomsgewijs 3 les 1 ijferen vermenigvuligen 1 Hoeveel kost e vkntie? Hoe reken je? 2 Hoe rekenen e kineren? Mrit kolomsgewijs Sjk kolomsgewijs 5 3 8 7 7 500 3 5 0 0 7 30 2 1 0 7 8 5 6 3 7 6 6 5 3 8 7 7 8 56 7 30 2

Nadere informatie

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1.

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1. Route ush, eel 1 e route vn e ush strt ij e ingng. Je kunt onerstn krtje geruiken. egin ij nr 1. 1 Tropische plnten In het tropisch regenwou heen plnten het soms zwr te veruren. Veel plnten ezitten giftige

Nadere informatie

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING Op fshot gezge rukvste kisoltieplt vn steenwol met veretere elooprheispresttie. Geïntegreere hre toplg oor geptenteere Dul Density proutietehnologie. TOEPASSING Turox Afshot toepsr

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.1.4 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus 1.1.4 Ziektegerg Cursusoörintoren r. M. Klein en r. E.H. Collette Oefentoets: 28 vrgen met ntwooren 1 Met e term noieptie wort eoel. het

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a / V-2a e Voorkennis Zie e figuur hieroner. Zie e figuur hieroner. De lijn n en het punt P kunnen ook aan e anere kant van lijn l liggen. Zie e figuur hieroner. P Zie e figuur hieroven. In vierhoek

Nadere informatie

10 Zonnestelsel en heelal

10 Zonnestelsel en heelal 10 Zonnestelsel en heell Cikeln en gvittiekht vwo Uitwekingen sisoek 10.1 INRODUCIE 1 [W] Bewegingen in het zonnestelsel 2 [W] Kht en eweging 3 [W] Aei en enegie 4 [W] Expeiment: Bohten nemen 5 [W] Computesimultie:

Nadere informatie

Wiskunde A voor 4/5 havo

Wiskunde A voor 4/5 havo Wiskune A voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Meet de lengte en de breedte van de rechthoek.

Meet de lengte en de breedte van de rechthoek. M15 Rechthoek en lk 692 E Je kunt hieronder eenvoudig de oppervlkte vn een rechthoek vinden door de ruitjes te tellen. Elk ruitje is 1 cm². Hoe groot is de oppervlkte vn deze rechthoek?... 693 B Bereken

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - Statistiek

Hoofdstuk 3 - Statistiek V-1a e Voorkennis Bij e rehter tael is het zinvol een lijniagram te tekenen, want aar zit een ontwikkeling in e tij in. De linker tael estaat uit los van elkaar staane merken en typen. aantal auto s aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Hoofstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Opstap Formule, grafiek en vergelijking O-1a Om uur staat het water 6 6 mm hoog in e regenmeter. aantal uren h... h 6 hoogte water aantal uren v :... v 6 hoogte water

Nadere informatie

K4 Relativiteitstheorie

K4 Relativiteitstheorie K4 Reltiviteitstheorie Ruimtetijd vwo Uitwerkingen bsisboek K4. INTRODUCTIE 2 3 De golflengte vn rdiostrling is groter dn die vn liht. b Uit λ f volgt dt de frequentie vn de fotonen vn rdiostrling lger

Nadere informatie

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de 2009 I 2008 I 2007 I 2006 II Opgve 1 R vn fortuin Z.Eiler verkoopt een boot Sjonnie verkoopt een uto Jn brengt pkjes ron in e bergen Benoem e fsen, toestnen en e beslissingen in bovenstne formulering.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS Hoofdstuk DE STELLING VAN PYTHAGORAS INHOUD. De stelling vn Pythgors formuleren 98. Meetkundige voorstellingen 06. De stelling vn Pythgors ewijzen 09. Rekenen met Pythgors. Construties.6 Pythgors in de

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezondheid Ioniserende strling VWO Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelden ion heeft ltijd meer elektronen

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 3

Opdrachten bij hoofdstuk 3 Oprhten ij hoofstuk 3 3.1 Het verzmelen vn informtie Deze oprht leert je informtie te verzmelen. Verzmel informtie over een epl onerwerp. Geruik rij vershillene ronnen. Vergelijk je ronnen en seleteer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

4.1 Optische eigenschappen

4.1 Optische eigenschappen 4. Optische eigenschappen Opgave a De auto heeft een kleinere massa. Kunststof is flexiel: je krijgt niet gemakkelijk een euk. De auto roest niet. De kunststoffen moeten tegen e hoge temperaturen in e

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom Oefentoets met ntwooren Cursus Cursusoörintor CAT B2.2.3 0708 / Cursusfhnkelijke toets B2.2.3 0708 Ouer woren prof. r. M.W. Rie / Drs. A.A. Meioom 1 Wrn kn e toenemene prevlentie vn hronishe ziekten ij

Nadere informatie

Wiskunde voor 1 havo/vwo

Wiskunde voor 1 havo/vwo Wiskune voor 1 hvo/vwo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

haal alles uit het leven parkappartementen

haal alles uit het leven parkappartementen hl lles uit het leven prkpprtementen hl lles uit het leven lotie Klingeleek Centrl wonen in e ntuurrijke omgeving vn Arnhem-Noor. In e estne wijk Klingeleek in Arnhem-Noor wort een kleinshlig pprtementenomplex

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Model van de asynchrone machine

Model van de asynchrone machine Moel vn e synhrone mhine 06-053 mo 5 ril 006 Phse to Phse BV trehtseweg 30 Postbs 00 6800 AC Arnhem T: 06 35 3700 F: 06 35 3709 www.hsetohse.nl 06-053 mo INHOD Inleiing... 3 Moel... 3 3 Imlementtie...6

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9 Auteur: Roert Westr isn: 978-90-01-81419-9 www.rehtvoororgnisties.noorhoff.nl 2012 Noorhoff Uitgevers v Hoofstuk 5 5.1 De nere l ehnele hoofstukken uit it oek ie ook vn toepssing zijn op e nv en op e v

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel Turf het ntl fouten en zet de resultten in een tel. Vlmingen Nederlnders resultt ntl resultt ntl 9 9 en nder tlstelsel U Ontijfer de volgende hiërogliefen met ehulp vn het overziht op p. in het leerwerkoek.........................

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Verhaaltjessommen. Verhaaltjessommen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Verhaaltjessommen. Verhaaltjessommen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Verhltjessommen Ajokt Colofon Rekenen Verhltjessommen groep 8 Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs, Beroepsonerwijs en

Nadere informatie

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter. Opgve 1 Dit is een roosterord. Elk roosterhokje is 5 m ij 5 m. Hoeveel edrgt de oppervlkte vn dit ord? Opgve 2 Welke oppervlktemten ken je l? Noem er zoveel mogelijk. De oppervlkte-eenheid is de vierknte

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Merkwaardige producten en ontbinden in factoren

Merkwaardige producten en ontbinden in factoren 6 Merkwrdige producten en ontinden in fctoren Dit kun je l 1 een mcht tot een mcht verheffen eentermen vermenigvuldigen 3 eentermen delen 4 veeltermen vermenigvuldigen 5 een veelterm delen door een eenterm

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie