Hier beginnen MFC-J4510DW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier beginnen MFC-J4510DW"

Transcriptie

1 Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING VOORZICHTIG BELANGRIJK WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevrlijke situtie n ie, ls eze niet wort voorkomen, kn resulteren in ernstig of ftl letsel. VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevrlijke situtie n ie, ls eze niet wort voorkomen, kn resulteren in enig letsel. BELANGRIJK geeft een mogelijk gevrlijke situtie n ie, ls eze niet wort voorkomen, kn resulteren in she n eigenommen, storingen of een nietwerken prout. Opmerkingen leggen uit wt u in een eple situtie moet oen of hoe e ewerking met nere funties werkt. De mhine uitpkken en e onerelen ontroleren De meeste illustrties in eze instlltiehnleiing heen etrekking op e MFC-J450DW. De meegelevere onerelen kunnen per ln vershillen. strterrtrige Zwrt Geel Cyn Mgent (Cir 65% piteit vn e vervngingsrtrige) uubsis geruikershnleiing: Verruiksrtikelen Instlltiehnleiing Bsis geruikershnleiing Hnleiing prout veilighei C-rom Netsnoer Telefoonsnoer WAARSCHUWING Voor het verpkken vn e mhine is geruikgemkt vn plsti zkken. Hou eze plsti zkken uit e uurt vn y's en kineren om verstikking te voorkomen. Plsti zkken zijn geen speelgoe. Bewr l het verpkkingsmteril en e oos, voor het gevl u e mhine moet verzenen. U ient zelf een geshikte interfekel n te shffen voor e interfe ie u wilt geruiken (voor een USB- of netwerknsluiting). USB-kel Geruik ij voorkeur een USB 2.0-kel (type A/B) ie niet lnger is n 2 meter. Netwerkkel Geruik een rehtstreekse tegorie 5 (of hoger) twiste-pirkel voor een 0BASE-T of 00BASE-TX Fst Ethernet-netwerk. Verwijer e eshermtpe en e folie vn e mhine en vn het Touhsreen. Controleer of lle onerelen zih in e verpkking evinen. DUT Versie 0

2 2 Norml ppier vn A4- formt pltsen VOORZICHTIG Drg e mhine NOOIT oor het snnereksel, e klep ter verwijering vn vstgelopen ppier, e klep vn e sleuf voor hnmtige invoer of het eieningspneel vst te houen. Als u it oet, estt het gevr t e mhine uit uw hnen glijt. Drg e mhine oor uw hnen te pltsen in e rvoor voorziene uitspringen n e zijknt vn e mhine. Zie e Hnleiing prout veilighei voor meer informtie. Trek e ppierle (voor e MFC-J470DW is it ppierle ) volleig uit e mhine. Hou e ppiergeleiers voorzihtig ingerukt en stel ze f op het formt vn het ppier. Zorg ervoor t het riehoekje op e ppiergeleier op gelijke hoogte met e nuiing voor het geruikte ppierformt stt. 2 Wier e stpel ppier goe oor om te voorkomen t ppier vstloopt of sheef wort ingevoer. Open het eksel vn e uitvoerle. Controleer ltij of het ppier niet gekrul of gekreukel is. 2

3 e Plts het ppier met e frukzije omlg en e ovenrn eerst voorzihtig in e ppierle (voor e MFC-J470DW is it le ). h Duw e ppierle lngzm volleig in e mhine. BELANGRIJK Let erop t u het ppier niet te ver in e le pltst; het kn hter in e le omhoog komen wroor ppier vst kn komen te zitten. i Terwijl u e ppierle vsthout, trekt u e ppiersteun uit tot u een klik hoort en vervolgens vouwt u e ppiersteunklep uit. 2 f g Ps e ppiergeleiers voorzihtig n het ppier n. Controleer of e ppiergeleiers e ppierrnen rken. Controleer of het ppier plt in e le ligt en oner e mrkering lijft ie het mximum ngeeft. Sluit het eksel vn e uitvoerle. Open voor frukken en kopiëren op speile mei e sleuf voor hnmtige invoer n e hterknt vn e mhine. Voer slehts één envelop of één vel A3-, Leger-, Legl of ik ppier tegelijk in e hnmtige invoer in. Zie voor meer informtie uubsis geruikershnleiing: Ppier in e sleuf voor hnmtige invoer len (MFC-J470DW) Meer informtie over le 2 (e onerste le) uubsis geruikershnleiing: Ppier len in ppierle 2 3

4 3 Het netsnoer en e telefoonlijn nsluiten Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. WAARSCHUWING Deze mhine moet woren voorzien vn een gere stekker. Angezien e mhine vi het stopontt is ger, kunt u zihzelf tegen mogelijke elektrishe gevren op het telefoonnetwerk eshermen oor het netsnoer op uw mhine ngesloten te houen wnneer u e mhine op een telefoonlijn nsluit. Wnneer e mhine moet woren verpltst, is het het veiligst om eerst e telefoonlijn f te koppelen en ps rn e stekker uit het stopontt te hlen. BELANGRIJK Sluit e USB-kel nu nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). Sluit het telefoonsnoer n. Sluit het ene uiteine vn het snoer n op e ingng LINE op e mhine. Lei het snoer voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit het nere eine n op een moulire telefoonnsluiting. Sluit het netsnoer n. Als u niet vn pln ent om e fxfuntie vn eze mhine te geruiken, g n nr stp 4 op pgin 5. Om een lnge levensuur vn e printkop te grneren, een goee frukkwliteit te ehouen, en zo zuinig mogelijk met e inkt om te gn, ient u e mhine te llen tije ngesloten te lten op een stroomron. We ren u n op te rukken om e mhine BELANGRIJK Het telefoonsnoer MOET woren ngesloten op e ingng LINE vn e mhine. uit te shkelen. Door op te rukken wort e mhine vn een minimle hoeveelhei stroom voorzien zot e printkop perioiek wort gereinig. 4

5 Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. 2 Als u een telefoonlijn met een extern toestel eelt, moet u e nsluitingen zols hieroner fgeeel uitvoeren De inktrtriges pltsen VOORZICHTIG Als u inkt in uw ogen krijgt, spoel eze n onmiellijk uit met wter en rpleeg een rts ls u zih zorgen mkt. Instlleer eerst e strterrtriges ie ij uw mhine zijn gelever. Zorg ervoor t e voeing is ingeshkel. Op het Touhsreen wort Geen inktrtrige weergegeven. U kunt e hoek vn het eieningspneel npssen oor het omhoog te kntelen. Zorg ervoor t u ij het omlg rengen vn het eieningspneel op e ontgrenelingsknop hter e mrkering rukt. Tweee toestel Extern toestel Als u een extern toestel geruikt, mg uw kel mximl 3 meter lng zijn. Als u een telefoonlijn met een extern ntwoorpprt eelt, moet u it zols hieroner fgeeel nsluiten. Open e klep vn e inktrtriges. Stel e ontvngstmous in op Ext. TEL/ANT ls u een extern ntwoorpprt geruikt. Zie De ontvngstmous kiezen op pgin 8. Geetilleere informtie uubsis geruikershnleiing: Een extern ntwoorpprt nsluiten 5

6 Verwijer e ornje esherming. e Zorg ervoor t e kleur vn e stiker overeenkomt met e kleur vn e rtrige, zols hieroner getoon. Plts elke inktrtrige in e rihting vn e pijl op het etiket. 2 Gooi e ornje esherming niet weg. U het eze noig wnneer u e mhine moet vervoeren. Verwijer e inktrtrige uit e verpkking. Dri e groene knop op het ornje eshermene eel nr links tot u een klik hoort en e vuümfihting wort verroken. Verwijer het ornje eshermene eel nu zols fgeeel. f Duw voorzihtig op e hterknt vn e inktrtrige met e nuiing PUSH tot e rtrigehenel omhoogkomt. Sluit e klep vn e rtriges nt u lle inktrtriges het geïnstlleer. 2 2 De mhine ereit het inktuizensysteem voor op het frukken. Dit proes uurt ongeveer vier minuten. Zet e mhine geurene eze tij niet uit. 6 BELANGRIJK Shu e inktrtriges NIET. Eventuele vlekken op uw hui of kleing moet u onmiellijk fwssen met zeep of een shoonmkmiel. Rk het ngegeven geeelte vn e rtrige NIET n. Dit kn e juiste werking vn e rtrige elemmeren.

7 5 De frukkwliteit ontroleren 6 Geef e ppierinstellingen op (MFC-J470DW) Plts het ppier in e ppierle (voor e MFC-J470DW is it le ) voor e eerste instellingen. Als e voorereiingen zijn voltooi, wort op het Touhsreen Plts ppier en ruk op [OK]. weergegeven. Druk op OK. Controleer e kwliteit vn e vier kleurenlokken op e testpgin. (zwrt/geel/yn/mgent) Als lle lijnen uielijk zihtr zijn, rukt u op J om e kwliteitsontrole te voltooien en gt u nr e volgene stp. OK Als u ziet t er korte lijnen ontreken, rukt u op Nee en volgt u e stppen op het Touhsreen. Niet OK Voor e este frukkwliteit en voor een orrete invoer vn het juiste ppierformt moet u e ppiersoort en het ppierformt vn het ppier in e le instellen. uubsis geruikershnleiing: Ppierformt en -soort U kunt npssen welke le e mhine stnr moet geruiken voor het frukken vn kopieën of ontvngen fxerihten. (uubsis geruikershnleiing: Legeruik in e kopieermous of Legeruik in e fxmous) 7 Informtie Wnneer Le-instelling wort weergegeven op het Touhsreen, rukt u op Le-instelling om het ppierformt en e ppiersoort in te stellen. Druk op Le ls u het ppierformt en e ppiersoort voor le wilt instellen en ruk op Le 2 ls u het ppierformt voor le 2 wilt instellen. Druk op het ppierformt en e ppiersoort ie u geruikt. Druk op OK. op het Touhsreen lezen Op het Touhsreen wort informtie weergegeven over e eiening vn het sherm en e hnmtige invoer. Lees eze informtie en g nr e volgene stp. Zie e Bsis geruikershnleiing voor meer informtie. 7

8 8 De ontvngstmous kiezen Er zijn vier ontvngstmoi: Alleen Fx, Fx/Telefoon, Hnmtig en Ext. TEL/ANT. uubsis geruikershnleiing: Ontvngstmoi geruiken Wilt u e telefoonfunties vn uw mhine geruiken (inien eshikr) of een extern telefoontoestel of ntwoorpprt ngesloten op ezelfe lijn ls e mhine? J Geruikt u e funtie voor voiemil vn een extern ntwoorpprt? Nee Wilt u t e mhine fxoproepen en telefoongesprekken utomtish opneemt? Nee 9 De tum en tij instellen De mhine geeft e tum en e tij weer. Als u e Sttions-ID instelt, woren eze gegevens n elke oor u verzonen fx toegevoeg. Druk op. Druk op 00: (tum en tij). Druk op Dtum. Toets op het Touhsreen e ltste twee ijfers vn het jr in en ruk vervolgens op OK. J Nee J Alleen Fx De mhine entwoort elk telefoontje utomtish lsof het een fxeriht etreft. Fx/Telefoon De mhine eheert e lijn en entwoort utomtish elke oproep. Is e oproep geen fx, n hoort u een elsignl om n te geven t u e oproep moet nnemen. Hnmtig U eheert e telefoonlijn en moet elk telefoontje zelf entwooren. Ext. TEL/ANT Het externe ntwoorpprt entwoort lle telefoontjes utomtish. Ingesproken erihten woren op het ntwoorpprt opgeslgen. Fxerihten woren fgerukt. e f g (Voer ijvooreel 2 voor 202 in.) Doe hetzelfe voor e mn en g. Druk op Tij. Voer e tij in een 24-uursnottie op het Touhsreen in. h Druk op OK en vervolgens op. Druk op. e Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Druk op Ontvngstmous. Druk op Alleen Fx, Fx/Telefoon, Ext. TEL/ANT of Hnmtig. 8 f Druk op.

9 0 Persoonlijke gegevens invoeren (Sttions-ID) Fxverzenrpport U kunt uw nm en fxnummer opsln zot eze gegevens woren fgerukt op lle fxpgin's ie u verstuurt. Informtie over het invoeren vn tekst uubsis geruikershnleiing: Tekst invoeren Druk op. e f g h Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Druk op Sttions-ID. Druk op Fx. Toets uw fxnummer in (mx. 20 ijfers) op het Touhsreen en ruk vervolgens op OK. Druk op Nm. Voer uw nm (mx. 20 tekens) in met ehulp vn e toetsen op het Touhsreen en ruk vervolgens op OK. Druk op om te shkelen tussen letters, nummers en speile tekens. (De eshikre tekens zijn fhnkelijk vn uw tl.) Als u een nummer of teken verkeer het ingevoer en it wilt wijzigen, rukt u op of om e ursor nr het onjuiste teken te verpltsen. Druk op en voer vervolgens het orrete teken in. De Brother-mhine iet u e mogelijkhei om een verzenrpport f te rukken t u kunt geruiken ter evestiging t u een fx het verzonen. In it rpport woren e nm of het fxnummer vn e geresseere, e tum, e tij en uur vn e verzening en het ntl verzonen pgin's weergegeven. Ook wort ngegeven of e fx met sues is verzonen. Instruties over geruik vn eze funtie uubsis geruikershnleiing: Verzenrpport 2 Kiesmous Toon of Puls instellen Uw mhine is ij levering ingestel voor toonkiezen. Wnneer u een Pulskiezer het (kiesshijf), moet u e kiesmous wijzigen. Druk op. e Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Druk op Toon/Puls. Druk op Puls (of Toon). f Druk op. i Druk op. 9

10 3 Het type telefoonlijn instellen 4 De omptiiliteit vn e telefoonlijn instellen (VoIP) Als u e mhine nsluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenen en ontvngen vn fxen, moet u het type telefoonlijn ienovereenkomstig wijzigen n e hn vn e volgene stppen. Druk op. e Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Tel lijn inst weer te geven. Druk op Tel lijn inst. Druk op Norml, PBX of ISDN. Druk op het gewenste type telefoonlijn. Als u PBX seleteert, vrgt e mhine u om e uitenlijn in te stellen. uubsis geruikershnleiing: Het type telefoonlijn instellen f Druk op. PBX en DOORVERBINDEN De mhine is in eerste instntie ingestel op Norml geshikt voor nsluiting op een stnr openr telefoonnetwerk (PSTN). De meeste kntoren geruiken ehter een entrl telefoonsysteem, oftewel een Privte Brnh Exhnge (PBX). Uw mhine kn op e meeste PBX-telefoonsystemen woren ngesloten. De oproepfuntie vn e mhine onersteunt lleen TBR (Time Brek Rell). TBR werkt met e meeste PBX-systemen, zot u toegng krijgt tot een uitenlijn of gesprekken nr een nere lijn kunt oorsturen. U tiveert eze funtie oor op R op het Touhsreen te rukken. Als u e mhine op een VoIP-ienst (vi internet) nsluit, moet u e omptiiliteitsinstelling wijzigen. Als u een nloge telefoonlijn geruikt, kunt u eze stp oversln. Druk op. e Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Comptiel weer te geven. Druk op Comptiel. Druk op Bsi (voor VoIP). f Druk op. 5 Geef e instellingen ij Time Zone op U kunt op e mhine e tijzone voor uw lotie instellen. Druk op. Druk op 00: (tum en tij). Druk op Time Zone. Voer uw tijzone in. Druk op OK. e Druk op. 0

11 6 Het type verining seleteren Deze instlltie-instruties zijn voor Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 en M OS X (v0.5.8, 0.6.x en 0.7.x). De rivers voor Winows Server 2003/2008/2008 R2 vint u op e ownlopgin vn uw moel (http://solutions.rother.om/). Als uw omputer niet over een -romsttion eshikt, n kunt u e nieuwste rivers, hnleiingen en softwreprogrmm's voor uw moel ownloen vi het Brother Solutions Center op Sommige vn e softwretoepssingen op e -rom kunnen niet woren geownlo. Bij geruik vn een USB-interfekel Winows : g nr pgin 2 Mintosh: g nr pgin 5 Voor ere netwerken Winows : g nr pgin 8 Mintosh: g nr pgin 22 USB Ber netwerk Winows Mintosh Winows Mintosh Voor rloze netwerken Winows en Mintosh: g nr pgin 26 Drloos netwerk

12 USB Winows Voor geruikers vn e USB-interfe (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 7 Voort u instlleert Zorg ervoor t e omputer is ingeshkel en t u ent ngemel met eheererrehten. BELANGRIJK Sluit e USB-kel nog NIET n. Sluit lle geopene progrmm's. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Klik op MFL-Pro Suite instlleren en klik op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e lientieovereenkomst. Volg e instruties op uw sherm. De shermen kunnen fwijken nr gelng uw esturingssysteem. De -rom evt Nune PperPort 2SE. Deze softwre onersteunt Winows XP Home (SP3 of hoger), XP Professionl (SP3 of hoger), XP Professionl x64 Eition (SP2 of hoger), Winows Vist (SP2 of hoger) en Winows 7. Instlleer het nieuwste Winows Servie Pk voort u MFL-Pro Suite instlleert. Kies Lokle verining (USB) en klik vervolgens op Volgene. De instlltie wort voortgezet. 8 MFL-Pro Suite instlleren Wnneer it sherm vershijnt, gt u nr e volgene stp. Plts e meegelevere instlltie--rom in uw -romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. Als het sherm met e tl vershijnt, kiest u e gewenste tl. Voor Winows Vist en Winows 7: wnneer het venster Geruikersounteheer vershijnt, klikt u op Doorgn of J. Als het sherm vn Brother niet utomtish vershijnt, gt u nr Deze omputer of Computer, uelklikt u op het pitogrm vn e -rom en vervolgens op strt.exe. 2

13 USB Winows 9 De USB-kel nsluiten Lei e USB-kel voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit e kel n op uw omputer. Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. Sluit e USB-kel n op e USB-poort, ngeui met een -symool. De USBpoort evint zih rehts in e mhine, zols hieroner getoon in het etilpltje. BELANGRIJK Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. USB Winows Mintosh 3 2 e De instlltie gt utomtish verer. De instlltieshermen woren n elkr weergegeven. BELANGRIJK Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seonen uren voort lle vensters woren weergegeven. Voor Winows Vist en Winows 7: wnneer het sherm Winows -eveiliging vershijnt, shkelt u het seletievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. 3

14 f g h 20 USB Als het venster Milieuvies voor eelvormingspprtuur vershijnt, klikt u op Volgene. Wnneer het venster Onlineregistrtie vershijnt, volgt u e instruties op het sherm. Klik op Volgene. Als u uw mhine niet ls stnrprinter wilt instellen, shkelt u Als stnrprinter instellen uit en klikt u vervolgens op Volgene. Voltooien en opnieuw opstrten Klik op Voltooien om e omputer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e omputer ient u zih n te melen met eheererrehten. Winows De volgene shermen woren weergegeven. Als het sherm Instelling softwreuptes vershijnt, kiest u e gewenste instelling voor softwre-uptes en klikt u op OK. Als het venster Brother-onerzoeks- en onersteuningsprogrmm vershijnt, geeft u uw voorkeur op en volgt u e instruties op het sherm. U het internettoegng noig om e softwre en het Brother-onerzoeks- en onersteuningsprogrmm te upgren. Voltooien De instlltie is nu voltooi. Optionele toepssingen instlleren: G nu nr Pgin 42 Als tijens het instlleren vn e softwre een foutmeling wort weergegeven, voert u Instlltie Dignose uit vi Strten/ Alle progrmm's/brother/mfc-jxxx (wrij MFC-JXXX uw moelnm is). Een eveiligingssherm vn Winows of vn ntivirussoftwre kn woren weergegeven ls u e mhine of e ijehorene softwre geruikt, fhnkelijk vn uw eveiligingsinstellingen. St e voortgng vn it sherm toe. XML Pper Speifition-printerriver De XML Pper Speifition-printerriver is e meest geshikte river voor Winows Vist en Winows 7 voor het frukken vnuit toepssingen ie geruikmken vn XML Pper Speifition-oumenten. Downlo e meest reente river vi het Brother Solutions Center op 4

15 USB Mintosh Voor geruikers vn e USB-interfe (M OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 7 Voort u instlleert Sluit e USB-kel n op e USB-poort, ngeui met een -symool. De USBpoort evint zih rehts in e mhine, zols hieroner getoon in het etilpltje. Controleer of e stekker vn e mhine in het stopontt zit en of e Mintosh is ingeshkel. U ient te zijn ngemel met eheererrehten. Geruikers vn M OS X v0.5.0 tot ienen te upgren nr M OS X v x. 8 De USB-kel nsluiten BELANGRIJK Sluit e mhine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mhine rehtstreeks n op uw Mintosh. Lei e USB-kel voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit e kel n op uw Mintosh. USB Winows Mintosh Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. BELANGRIJK Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. 5

16 USB Mintosh Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. e Kies uw mhine uit e lijst en klik op OK. 3 2 f Klik op Printer toevoegen wnneer it sherm vershijnt. 9 MFL-Pro Suite instlleren Kies uw mhine uit e lijst. Klik op Voeg toe en vervolgens op Volgene. Plts e meegelevere instlltie--rom in uw -romsttion. Duelklik op het pitogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. g Klik op Volgene wnneer it sherm wort weergegeven. Kies Lokle verining (USB) en klik vervolgens op Volgene. Volg e instruties op uw sherm. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 20. Wht tot e softwre geïnstlleer is. N e instlltie zoekt e softwre vn Brother nr het Brother-pprt. Dit kn enige tij in eslg nemen. 6

17 USB Mintosh 20 Presto! PgeMnger ownloen en instlleren Wnneer u Presto! PgeMnger instlleert, wort er OCR-funtionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. Met Presto! PgeMnger kunt u eenvouig foto s en oumenten snnen, elen en orenen. Klik in het sherm Brother-support op Presto! PgeMnger om nr e ownlosite vn Presto! PgeMnger te gn en volg e instruties op het sherm. Voltooien De instlltie is nu voltooi. USB Winows Mintosh 7

18 Ber netwerk Winows Voor geruikers vn een ere netwerkinterfe (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 7 Voort u instlleert Zorg ervoor t e omputer is ingeshkel en t u ent ngemel met eheererrehten. 8 De netwerkkel nsluiten Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. BELANGRIJK Sluit lle geopene progrmm's. De shermen kunnen fwijken nr gelng uw esturingssysteem. De -rom evt Nune PperPort 2SE. Deze softwre onersteunt Winows XP Home (SP3 of hoger), XP Professionl (SP3 of hoger), XP Professionl x64 Eition (SP2 of hoger), Winows Vist (SP2 of hoger) en Winows 7. Instlleer het nieuwste Winows Servie Pk voort u MFL-Pro Suite instlleert. Als u uw toestel voor een rloos netwerk het geonfigureer en u het vervolgens voor een er netwerk wilt onfigureren, ient u te ontroleren of Netwerk I/F op e mhine is ingestel op LAN met kel. De rloze netwerkinterfe wort uitgeshkel met eze instelling. Druk op op uw mhine. Druk op Alle instell. Druk op Netwerk. Veeg omhoog of omlg of ruk op om Netwerk I/F weer te geven. Druk op Netwerk I/F. Druk op LAN met kel. Druk op. Sluit e netwerkkel n op e Ethernetpoort, ngeui met een -symool. De Ethernet-poort evint zih links in e mhine, zols hieroner getoon in het etilpltje. Verwijer e ornje esherming voort u e kel nsluit. 8

19 Ber netwerk Winows Lei e netwerkkel voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit e kel n op het netwerk. 9 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere instlltie--rom in uw -romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. Als het sherm met e tl vershijnt, kiest u e gewenste tl. BELANGRIJK Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Als zowel e USB- ls e netwerkkel woren geruikt, voert u eie kels oven op elkr oor het gootje. Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. Voor Winows Vist en Winows 7: wnneer het venster Geruikersounteheer vershijnt, klikt u op Doorgn of J. Als het sherm vn Brother niet utomtish vershijnt, gt u nr Deze omputer of Computer, uelklikt u op het pitogrm vn e -rom en vervolgens op strt.exe. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Klik op MFL-Pro Suite instlleren en klik op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e lientieovereenkomst. Volg e instruties op uw sherm. 2 3 Ber netwerk Winows Mintosh 9

20 Ber netwerk Winows Kies Netwerkverining vi kel (Ethernet) en klik vervolgens op Volgene. Als meer n een mhine op het netwerk ngesloten is, kies n uw mhine uit e lijst en klik vervolgens op Volgene. Dit venster vershijnt niet ls er slehts een mhine op het netwerk ngesloten is. De mhine wort utomtish geseleteer. Als it sherm vershijnt, kiest u Wijzig e poortinstellingen vn e firewll om netwerkverining mogelijk te mken en g oor met e instlltie. (Anevolen) en klikt u op Volgene. Als uw mhine niet op het netwerk wort gevonen, wort het volgene sherm weergegeven. Als u een nere firewll n e Winows - firewll geruikt of e Winows -firewll is uitgeshkel, vershijnt mogelijk het volgene sherm. e Controleer uw instellingen oor e nwijzingen op het sherm te volgen. De instlltie vn e Brother-rivers strt utomtish. De instlltieshermen woren n elkr weergegeven. 20 Rpleeg e instruties ij uw firewllsoftwre voor informtie over hoe u e volgene netwerkpoorten moet toevoegen. Voor netwerksnnen voegt u UDP-poort toe. Voor het ontvngen vn fxen vi het netwerk met PC-Fx voegt u UDP-poort toe. Als u nog stees prolemen met uw netwerkverining onervint, voegt u UDPpoort 37 en 6 toe. BELANGRIJK Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seonen uren voort lle vensters woren weergegeven. f Voor Winows Vist en Winows 7: wnneer het sherm Winows -eveiliging vershijnt, shkelt u het seletievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. g h Als het venster Milieuvies voor eelvormingspprtuur vershijnt, klikt u op Volgene. Wnneer het venster Onlineregistrtie vershijnt, volgt u e instruties op het sherm. Klik op Volgene. Als u uw mhine niet ls stnrprinter wilt instellen, shkelt u Als stnrprinter instellen uit en klikt u vervolgens op Volgene.

21 Ber netwerk Winows 20 Voltooien en opnieuw opstrten Klik op Voltooien om e omputer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e omputer ient u zih n te melen met eheererrehten. 2 MFL-Pro Suite op meerere omputers instlleren (inien noig) Als u e mhine met meerere omputers op het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze omputers. G nr stp 9 op pgin 9. Zie ook stp 7 op pgin 8 voort u met e instlltie egint. Als tijens het instlleren vn e softwre een foutmeling wort weergegeven, voert u Instlltie Dignose uit vi Strten/ Alle progrmm's/brother/mfc-jxxx (wrij MFC-JXXX uw moelnm is). Een eveiligingssherm vn Winows of vn ntivirussoftwre kn woren weergegeven ls u e mhine of e ijehorene softwre geruikt, fhnkelijk vn uw eveiligingsinstellingen. St e voortgng vn it sherm toe. De volgene shermen woren weergegeven. Als het sherm Instelling softwreuptes vershijnt, kiest u e gewenste instelling voor softwre-uptes en klikt u op OK. Als het venster Brother-onerzoeks- en onersteuningsprogrmm vershijnt, geeft u uw voorkeur op en volgt u e instruties op het sherm. U het internettoegng noig om e softwre en het Brother-onerzoeks- en onersteuningsprogrmm te upgren. Netwerklientie (Winows ) Dit prout evt een p-lientie voor mximl twee geruikers. Deze lientie onersteunt het instlleren vn MFL-Pro Suite inlusief Nune PperPort 2SE op mximl twee p's ie zijn ngesloten op een netwerk. Wnneer u Nune PperPort 2SE wilt instlleren op meer n twee p's, shft u een Brother NL-5- pk n. Dit is een p-lientieovereenkomst voor mximl vijf extr geruikers. Neem voor een NL-5 pk ontt op met e klntenservie vn Brother of uw pltselijke Brother-levernier. Voltooien Optionele toepssingen instlleren: G nu nr Pgin 42 De instlltie is nu voltooi. XML Pper Speifition-printerriver De XML Pper Speifition-printerriver is e meest geshikte river voor Winows Vist en Winows 7 voor het frukken vnuit toepssingen ie geruikmken vn XML Pper Speifition-oumenten. Downlo e meest reente river vi het Brother Solutions Center op Ber netwerk Winows Mintosh 2

22 Ber netwerk Mintosh Voor geruikers vn een ere netwerkinterfe (M OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 7 Voort u instlleert Controleer of e stekker vn e mhine in het stopontt zit en of e Mintosh is ingeshkel. U ient te zijn ngemel met eheererrehten. 8 De netwerkkel nsluiten Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. Geruikers vn M OS X v0.5.0 tot ienen te upgren nr M OS X v x. Als u uw toestel voor een rloos netwerk het geonfigureer en u het vervolgens voor een er netwerk wilt onfigureren, ient u te ontroleren of Netwerk I/F op e mhine is ingestel op LAN met kel. De rloze netwerkinterfe wort uitgeshkel met eze instelling. Druk op op uw mhine. Druk op Alle instell. Druk op Netwerk. Veeg omhoog of omlg of ruk op om Netwerk I/F weer te geven. Druk op Netwerk I/F. Druk op LAN met kel. Druk op. Sluit e netwerkkel n op e Ethernetpoort, ngeui met een -symool. De Ethernet-poort evint zih links in e mhine, zols hieroner getoon in het etilpltje. Verwijer e ornje esherming voort u e kel nsluit. 22

23 Ber netwerk Mintosh Lei e netwerkkel voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit e kel n op het netwerk. 9 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere instlltie--rom in uw -romsttion. Duelklik op het pitogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. BELANGRIJK Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Als zowel e USB- ls e netwerkkel woren geruikt, voert u eie kels oven op elkr oor het gootje. Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. Kies Netwerkverining vi kel (Ethernet) en klik vervolgens op Volgene. Volg e instruties op uw sherm. 2 3 e Wht tot e softwre geïnstlleer is. N e instlltie zoekt e softwre vn Brother nr het Brother-pprt. Dit kn enige tij in eslg nemen. Als e mhine is geonfigureer voor uw netwerk, seleteert u e mhine in e lijst en klikt u op OK. Ber netwerk Winows Mintosh 23

24 Ber netwerk Mintosh Als uw mhine niet op het netwerk wort gevonen, ontroleert u uw netwerkinstellingen. U kunt het MAC-res (Ethernet-res) en IPres vn uw mhine hterhlen oor een rpport vn e netwerkonfigurtie f te rukken. uunetwerkhnleiing: Het netwerkonfigurtierpport frukken Klik op OK wnneer it sherm vershijnt. f Klik op Printer toevoegen wnneer it sherm wort weergegeven. Kies uw mhine uit e lijst. Klik op Voeg toe en vervolgens op Volgene. Voer een nm vn mximl 5 tekens voor uw Mintosh in. g Klik op Volgene wnneer it sherm wort weergegeven. Als u e snfuntie rehtstreeks vnf uw mhine wilt geruiken voor snnen vi het netwerk, shkelt u het seletievkje Registreer uw omputer met e Snnen nr -funtie op e mhine. in. Klik op OK. G nr f. De nm ie u hier invoert, wort weergegeven op het Touhsreen vn e mhine wnneer u op e toets Snnen rukt en een snoptie kiest. (uusoftwrehnleiing: Netwerksnnen) De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp

25 Ber netwerk Mintosh 20 Presto! PgeMnger ownloen en instlleren Wnneer u Presto! PgeMnger instlleert, wort er OCR-funtionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. Met Presto! PgeMnger kunt u eenvouig foto s en oumenten snnen, elen en orenen. Klik in het sherm Brother-support op Presto! PgeMnger om nr e ownlosite vn Presto! PgeMnger te gn en volg e instruties op het sherm. 2 MFL-Pro Suite op meerere omputers instlleren (inien noig) Als u e mhine met meerere omputers op het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze omputers. G nr stp 9 op pgin 23. Zie ook stp 7 op pgin 22 voort u met e instlltie egint. Voltooien De instlltie is nu voltooi. Ber netwerk Winows Mintosh 25

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-5460CN MFC-5860CN Installatiehandleiding U kunt de machine pas gebruiken nadat u alle hardware en software hebt geïnstalleerd. Lees deze installatiehandleiding voor installatie-instructies en -procedures.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding asis gebruikershandleiding MFC-J5320DW Versie 0 DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Aankoopdatum:

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte TELEFOIE YTEEM IEUW MOITOGEDEELTE KLEU het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte met kleurenscherm met de telefoon. eschikr in Wit, ntrciet grijs en Tech. IHOUd lgemene kenmerken lgemene instlltie

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-J552DW DCP-J752DW Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J552DW en DCP-J752DW

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-9020CDW Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u contact moet opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in om deze later eenvoudig te kunnen raadplegen: Modelnummer: DCP-9020CDW

Nadere informatie