Hier beginnen MFC-J4510DW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier beginnen MFC-J4510DW"

Transcriptie

1 Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING VOORZICHTIG BELANGRIJK WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevrlijke situtie n ie, ls eze niet wort voorkomen, kn resulteren in ernstig of ftl letsel. VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevrlijke situtie n ie, ls eze niet wort voorkomen, kn resulteren in enig letsel. BELANGRIJK geeft een mogelijk gevrlijke situtie n ie, ls eze niet wort voorkomen, kn resulteren in she n eigenommen, storingen of een nietwerken prout. Opmerkingen leggen uit wt u in een eple situtie moet oen of hoe e ewerking met nere funties werkt. De mhine uitpkken en e onerelen ontroleren De meeste illustrties in eze instlltiehnleiing heen etrekking op e MFC-J450DW. De meegelevere onerelen kunnen per ln vershillen. strterrtrige Zwrt Geel Cyn Mgent (Cir 65% piteit vn e vervngingsrtrige) uubsis geruikershnleiing: Verruiksrtikelen Instlltiehnleiing Bsis geruikershnleiing Hnleiing prout veilighei C-rom Netsnoer Telefoonsnoer WAARSCHUWING Voor het verpkken vn e mhine is geruikgemkt vn plsti zkken. Hou eze plsti zkken uit e uurt vn y's en kineren om verstikking te voorkomen. Plsti zkken zijn geen speelgoe. Bewr l het verpkkingsmteril en e oos, voor het gevl u e mhine moet verzenen. U ient zelf een geshikte interfekel n te shffen voor e interfe ie u wilt geruiken (voor een USB- of netwerknsluiting). USB-kel Geruik ij voorkeur een USB 2.0-kel (type A/B) ie niet lnger is n 2 meter. Netwerkkel Geruik een rehtstreekse tegorie 5 (of hoger) twiste-pirkel voor een 0BASE-T of 00BASE-TX Fst Ethernet-netwerk. Verwijer e eshermtpe en e folie vn e mhine en vn het Touhsreen. Controleer of lle onerelen zih in e verpkking evinen. DUT Versie 0

2 2 Norml ppier vn A4- formt pltsen VOORZICHTIG Drg e mhine NOOIT oor het snnereksel, e klep ter verwijering vn vstgelopen ppier, e klep vn e sleuf voor hnmtige invoer of het eieningspneel vst te houen. Als u it oet, estt het gevr t e mhine uit uw hnen glijt. Drg e mhine oor uw hnen te pltsen in e rvoor voorziene uitspringen n e zijknt vn e mhine. Zie e Hnleiing prout veilighei voor meer informtie. Trek e ppierle (voor e MFC-J470DW is it ppierle ) volleig uit e mhine. Hou e ppiergeleiers voorzihtig ingerukt en stel ze f op het formt vn het ppier. Zorg ervoor t het riehoekje op e ppiergeleier op gelijke hoogte met e nuiing voor het geruikte ppierformt stt. 2 Wier e stpel ppier goe oor om te voorkomen t ppier vstloopt of sheef wort ingevoer. Open het eksel vn e uitvoerle. Controleer ltij of het ppier niet gekrul of gekreukel is. 2

3 e Plts het ppier met e frukzije omlg en e ovenrn eerst voorzihtig in e ppierle (voor e MFC-J470DW is it le ). h Duw e ppierle lngzm volleig in e mhine. BELANGRIJK Let erop t u het ppier niet te ver in e le pltst; het kn hter in e le omhoog komen wroor ppier vst kn komen te zitten. i Terwijl u e ppierle vsthout, trekt u e ppiersteun uit tot u een klik hoort en vervolgens vouwt u e ppiersteunklep uit. 2 f g Ps e ppiergeleiers voorzihtig n het ppier n. Controleer of e ppiergeleiers e ppierrnen rken. Controleer of het ppier plt in e le ligt en oner e mrkering lijft ie het mximum ngeeft. Sluit het eksel vn e uitvoerle. Open voor frukken en kopiëren op speile mei e sleuf voor hnmtige invoer n e hterknt vn e mhine. Voer slehts één envelop of één vel A3-, Leger-, Legl of ik ppier tegelijk in e hnmtige invoer in. Zie voor meer informtie uubsis geruikershnleiing: Ppier in e sleuf voor hnmtige invoer len (MFC-J470DW) Meer informtie over le 2 (e onerste le) uubsis geruikershnleiing: Ppier len in ppierle 2 3

4 3 Het netsnoer en e telefoonlijn nsluiten Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. WAARSCHUWING Deze mhine moet woren voorzien vn een gere stekker. Angezien e mhine vi het stopontt is ger, kunt u zihzelf tegen mogelijke elektrishe gevren op het telefoonnetwerk eshermen oor het netsnoer op uw mhine ngesloten te houen wnneer u e mhine op een telefoonlijn nsluit. Wnneer e mhine moet woren verpltst, is het het veiligst om eerst e telefoonlijn f te koppelen en ps rn e stekker uit het stopontt te hlen. BELANGRIJK Sluit e USB-kel nu nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). Sluit het telefoonsnoer n. Sluit het ene uiteine vn het snoer n op e ingng LINE op e mhine. Lei het snoer voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit het nere eine n op een moulire telefoonnsluiting. Sluit het netsnoer n. Als u niet vn pln ent om e fxfuntie vn eze mhine te geruiken, g n nr stp 4 op pgin 5. Om een lnge levensuur vn e printkop te grneren, een goee frukkwliteit te ehouen, en zo zuinig mogelijk met e inkt om te gn, ient u e mhine te llen tije ngesloten te lten op een stroomron. We ren u n op te rukken om e mhine BELANGRIJK Het telefoonsnoer MOET woren ngesloten op e ingng LINE vn e mhine. uit te shkelen. Door op te rukken wort e mhine vn een minimle hoeveelhei stroom voorzien zot e printkop perioiek wort gereinig. 4

5 Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. 2 Als u een telefoonlijn met een extern toestel eelt, moet u e nsluitingen zols hieroner fgeeel uitvoeren De inktrtriges pltsen VOORZICHTIG Als u inkt in uw ogen krijgt, spoel eze n onmiellijk uit met wter en rpleeg een rts ls u zih zorgen mkt. Instlleer eerst e strterrtriges ie ij uw mhine zijn gelever. Zorg ervoor t e voeing is ingeshkel. Op het Touhsreen wort Geen inktrtrige weergegeven. U kunt e hoek vn het eieningspneel npssen oor het omhoog te kntelen. Zorg ervoor t u ij het omlg rengen vn het eieningspneel op e ontgrenelingsknop hter e mrkering rukt. Tweee toestel Extern toestel Als u een extern toestel geruikt, mg uw kel mximl 3 meter lng zijn. Als u een telefoonlijn met een extern ntwoorpprt eelt, moet u it zols hieroner fgeeel nsluiten. Open e klep vn e inktrtriges. Stel e ontvngstmous in op Ext. TEL/ANT ls u een extern ntwoorpprt geruikt. Zie De ontvngstmous kiezen op pgin 8. Geetilleere informtie uubsis geruikershnleiing: Een extern ntwoorpprt nsluiten 5

6 Verwijer e ornje esherming. e Zorg ervoor t e kleur vn e stiker overeenkomt met e kleur vn e rtrige, zols hieroner getoon. Plts elke inktrtrige in e rihting vn e pijl op het etiket. 2 Gooi e ornje esherming niet weg. U het eze noig wnneer u e mhine moet vervoeren. Verwijer e inktrtrige uit e verpkking. Dri e groene knop op het ornje eshermene eel nr links tot u een klik hoort en e vuümfihting wort verroken. Verwijer het ornje eshermene eel nu zols fgeeel. f Duw voorzihtig op e hterknt vn e inktrtrige met e nuiing PUSH tot e rtrigehenel omhoogkomt. Sluit e klep vn e rtriges nt u lle inktrtriges het geïnstlleer. 2 2 De mhine ereit het inktuizensysteem voor op het frukken. Dit proes uurt ongeveer vier minuten. Zet e mhine geurene eze tij niet uit. 6 BELANGRIJK Shu e inktrtriges NIET. Eventuele vlekken op uw hui of kleing moet u onmiellijk fwssen met zeep of een shoonmkmiel. Rk het ngegeven geeelte vn e rtrige NIET n. Dit kn e juiste werking vn e rtrige elemmeren.

7 5 De frukkwliteit ontroleren 6 Geef e ppierinstellingen op (MFC-J470DW) Plts het ppier in e ppierle (voor e MFC-J470DW is it le ) voor e eerste instellingen. Als e voorereiingen zijn voltooi, wort op het Touhsreen Plts ppier en ruk op [OK]. weergegeven. Druk op OK. Controleer e kwliteit vn e vier kleurenlokken op e testpgin. (zwrt/geel/yn/mgent) Als lle lijnen uielijk zihtr zijn, rukt u op J om e kwliteitsontrole te voltooien en gt u nr e volgene stp. OK Als u ziet t er korte lijnen ontreken, rukt u op Nee en volgt u e stppen op het Touhsreen. Niet OK Voor e este frukkwliteit en voor een orrete invoer vn het juiste ppierformt moet u e ppiersoort en het ppierformt vn het ppier in e le instellen. uubsis geruikershnleiing: Ppierformt en -soort U kunt npssen welke le e mhine stnr moet geruiken voor het frukken vn kopieën of ontvngen fxerihten. (uubsis geruikershnleiing: Legeruik in e kopieermous of Legeruik in e fxmous) 7 Informtie Wnneer Le-instelling wort weergegeven op het Touhsreen, rukt u op Le-instelling om het ppierformt en e ppiersoort in te stellen. Druk op Le ls u het ppierformt en e ppiersoort voor le wilt instellen en ruk op Le 2 ls u het ppierformt voor le 2 wilt instellen. Druk op het ppierformt en e ppiersoort ie u geruikt. Druk op OK. op het Touhsreen lezen Op het Touhsreen wort informtie weergegeven over e eiening vn het sherm en e hnmtige invoer. Lees eze informtie en g nr e volgene stp. Zie e Bsis geruikershnleiing voor meer informtie. 7

8 8 De ontvngstmous kiezen Er zijn vier ontvngstmoi: Alleen Fx, Fx/Telefoon, Hnmtig en Ext. TEL/ANT. uubsis geruikershnleiing: Ontvngstmoi geruiken Wilt u e telefoonfunties vn uw mhine geruiken (inien eshikr) of een extern telefoontoestel of ntwoorpprt ngesloten op ezelfe lijn ls e mhine? J Geruikt u e funtie voor voiemil vn een extern ntwoorpprt? Nee Wilt u t e mhine fxoproepen en telefoongesprekken utomtish opneemt? Nee 9 De tum en tij instellen De mhine geeft e tum en e tij weer. Als u e Sttions-ID instelt, woren eze gegevens n elke oor u verzonen fx toegevoeg. Druk op. Druk op 00: (tum en tij). Druk op Dtum. Toets op het Touhsreen e ltste twee ijfers vn het jr in en ruk vervolgens op OK. J Nee J Alleen Fx De mhine entwoort elk telefoontje utomtish lsof het een fxeriht etreft. Fx/Telefoon De mhine eheert e lijn en entwoort utomtish elke oproep. Is e oproep geen fx, n hoort u een elsignl om n te geven t u e oproep moet nnemen. Hnmtig U eheert e telefoonlijn en moet elk telefoontje zelf entwooren. Ext. TEL/ANT Het externe ntwoorpprt entwoort lle telefoontjes utomtish. Ingesproken erihten woren op het ntwoorpprt opgeslgen. Fxerihten woren fgerukt. e f g (Voer ijvooreel 2 voor 202 in.) Doe hetzelfe voor e mn en g. Druk op Tij. Voer e tij in een 24-uursnottie op het Touhsreen in. h Druk op OK en vervolgens op. Druk op. e Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Druk op Ontvngstmous. Druk op Alleen Fx, Fx/Telefoon, Ext. TEL/ANT of Hnmtig. 8 f Druk op.

9 0 Persoonlijke gegevens invoeren (Sttions-ID) Fxverzenrpport U kunt uw nm en fxnummer opsln zot eze gegevens woren fgerukt op lle fxpgin's ie u verstuurt. Informtie over het invoeren vn tekst uubsis geruikershnleiing: Tekst invoeren Druk op. e f g h Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Druk op Sttions-ID. Druk op Fx. Toets uw fxnummer in (mx. 20 ijfers) op het Touhsreen en ruk vervolgens op OK. Druk op Nm. Voer uw nm (mx. 20 tekens) in met ehulp vn e toetsen op het Touhsreen en ruk vervolgens op OK. Druk op om te shkelen tussen letters, nummers en speile tekens. (De eshikre tekens zijn fhnkelijk vn uw tl.) Als u een nummer of teken verkeer het ingevoer en it wilt wijzigen, rukt u op of om e ursor nr het onjuiste teken te verpltsen. Druk op en voer vervolgens het orrete teken in. De Brother-mhine iet u e mogelijkhei om een verzenrpport f te rukken t u kunt geruiken ter evestiging t u een fx het verzonen. In it rpport woren e nm of het fxnummer vn e geresseere, e tum, e tij en uur vn e verzening en het ntl verzonen pgin's weergegeven. Ook wort ngegeven of e fx met sues is verzonen. Instruties over geruik vn eze funtie uubsis geruikershnleiing: Verzenrpport 2 Kiesmous Toon of Puls instellen Uw mhine is ij levering ingestel voor toonkiezen. Wnneer u een Pulskiezer het (kiesshijf), moet u e kiesmous wijzigen. Druk op. e Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Druk op Toon/Puls. Druk op Puls (of Toon). f Druk op. i Druk op. 9

10 3 Het type telefoonlijn instellen 4 De omptiiliteit vn e telefoonlijn instellen (VoIP) Als u e mhine nsluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenen en ontvngen vn fxen, moet u het type telefoonlijn ienovereenkomstig wijzigen n e hn vn e volgene stppen. Druk op. e Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Tel lijn inst weer te geven. Druk op Tel lijn inst. Druk op Norml, PBX of ISDN. Druk op het gewenste type telefoonlijn. Als u PBX seleteert, vrgt e mhine u om e uitenlijn in te stellen. uubsis geruikershnleiing: Het type telefoonlijn instellen f Druk op. PBX en DOORVERBINDEN De mhine is in eerste instntie ingestel op Norml geshikt voor nsluiting op een stnr openr telefoonnetwerk (PSTN). De meeste kntoren geruiken ehter een entrl telefoonsysteem, oftewel een Privte Brnh Exhnge (PBX). Uw mhine kn op e meeste PBX-telefoonsystemen woren ngesloten. De oproepfuntie vn e mhine onersteunt lleen TBR (Time Brek Rell). TBR werkt met e meeste PBX-systemen, zot u toegng krijgt tot een uitenlijn of gesprekken nr een nere lijn kunt oorsturen. U tiveert eze funtie oor op R op het Touhsreen te rukken. Als u e mhine op een VoIP-ienst (vi internet) nsluit, moet u e omptiiliteitsinstelling wijzigen. Als u een nloge telefoonlijn geruikt, kunt u eze stp oversln. Druk op. e Druk op Alle instell. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Stn. instel. weer te geven. Druk op Stn. instel. Veeg omhoog of omlg of ruk op of om Comptiel weer te geven. Druk op Comptiel. Druk op Bsi (voor VoIP). f Druk op. 5 Geef e instellingen ij Time Zone op U kunt op e mhine e tijzone voor uw lotie instellen. Druk op. Druk op 00: (tum en tij). Druk op Time Zone. Voer uw tijzone in. Druk op OK. e Druk op. 0

11 6 Het type verining seleteren Deze instlltie-instruties zijn voor Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 en M OS X (v0.5.8, 0.6.x en 0.7.x). De rivers voor Winows Server 2003/2008/2008 R2 vint u op e ownlopgin vn uw moel (http://solutions.rother.om/). Als uw omputer niet over een -romsttion eshikt, n kunt u e nieuwste rivers, hnleiingen en softwreprogrmm's voor uw moel ownloen vi het Brother Solutions Center op Sommige vn e softwretoepssingen op e -rom kunnen niet woren geownlo. Bij geruik vn een USB-interfekel Winows : g nr pgin 2 Mintosh: g nr pgin 5 Voor ere netwerken Winows : g nr pgin 8 Mintosh: g nr pgin 22 USB Ber netwerk Winows Mintosh Winows Mintosh Voor rloze netwerken Winows en Mintosh: g nr pgin 26 Drloos netwerk

12 USB Winows Voor geruikers vn e USB-interfe (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 7 Voort u instlleert Zorg ervoor t e omputer is ingeshkel en t u ent ngemel met eheererrehten. BELANGRIJK Sluit e USB-kel nog NIET n. Sluit lle geopene progrmm's. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Klik op MFL-Pro Suite instlleren en klik op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e lientieovereenkomst. Volg e instruties op uw sherm. De shermen kunnen fwijken nr gelng uw esturingssysteem. De -rom evt Nune PperPort 2SE. Deze softwre onersteunt Winows XP Home (SP3 of hoger), XP Professionl (SP3 of hoger), XP Professionl x64 Eition (SP2 of hoger), Winows Vist (SP2 of hoger) en Winows 7. Instlleer het nieuwste Winows Servie Pk voort u MFL-Pro Suite instlleert. Kies Lokle verining (USB) en klik vervolgens op Volgene. De instlltie wort voortgezet. 8 MFL-Pro Suite instlleren Wnneer it sherm vershijnt, gt u nr e volgene stp. Plts e meegelevere instlltie--rom in uw -romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. Als het sherm met e tl vershijnt, kiest u e gewenste tl. Voor Winows Vist en Winows 7: wnneer het venster Geruikersounteheer vershijnt, klikt u op Doorgn of J. Als het sherm vn Brother niet utomtish vershijnt, gt u nr Deze omputer of Computer, uelklikt u op het pitogrm vn e -rom en vervolgens op strt.exe. 2

13 USB Winows 9 De USB-kel nsluiten Lei e USB-kel voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit e kel n op uw omputer. Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. Sluit e USB-kel n op e USB-poort, ngeui met een -symool. De USBpoort evint zih rehts in e mhine, zols hieroner getoon in het etilpltje. BELANGRIJK Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. USB Winows Mintosh 3 2 e De instlltie gt utomtish verer. De instlltieshermen woren n elkr weergegeven. BELANGRIJK Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seonen uren voort lle vensters woren weergegeven. Voor Winows Vist en Winows 7: wnneer het sherm Winows -eveiliging vershijnt, shkelt u het seletievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. 3

14 f g h 20 USB Als het venster Milieuvies voor eelvormingspprtuur vershijnt, klikt u op Volgene. Wnneer het venster Onlineregistrtie vershijnt, volgt u e instruties op het sherm. Klik op Volgene. Als u uw mhine niet ls stnrprinter wilt instellen, shkelt u Als stnrprinter instellen uit en klikt u vervolgens op Volgene. Voltooien en opnieuw opstrten Klik op Voltooien om e omputer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e omputer ient u zih n te melen met eheererrehten. Winows De volgene shermen woren weergegeven. Als het sherm Instelling softwreuptes vershijnt, kiest u e gewenste instelling voor softwre-uptes en klikt u op OK. Als het venster Brother-onerzoeks- en onersteuningsprogrmm vershijnt, geeft u uw voorkeur op en volgt u e instruties op het sherm. U het internettoegng noig om e softwre en het Brother-onerzoeks- en onersteuningsprogrmm te upgren. Voltooien De instlltie is nu voltooi. Optionele toepssingen instlleren: G nu nr Pgin 42 Als tijens het instlleren vn e softwre een foutmeling wort weergegeven, voert u Instlltie Dignose uit vi Strten/ Alle progrmm's/brother/mfc-jxxx (wrij MFC-JXXX uw moelnm is). Een eveiligingssherm vn Winows of vn ntivirussoftwre kn woren weergegeven ls u e mhine of e ijehorene softwre geruikt, fhnkelijk vn uw eveiligingsinstellingen. St e voortgng vn it sherm toe. XML Pper Speifition-printerriver De XML Pper Speifition-printerriver is e meest geshikte river voor Winows Vist en Winows 7 voor het frukken vnuit toepssingen ie geruikmken vn XML Pper Speifition-oumenten. Downlo e meest reente river vi het Brother Solutions Center op 4

15 USB Mintosh Voor geruikers vn e USB-interfe (M OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 7 Voort u instlleert Sluit e USB-kel n op e USB-poort, ngeui met een -symool. De USBpoort evint zih rehts in e mhine, zols hieroner getoon in het etilpltje. Controleer of e stekker vn e mhine in het stopontt zit en of e Mintosh is ingeshkel. U ient te zijn ngemel met eheererrehten. Geruikers vn M OS X v0.5.0 tot ienen te upgren nr M OS X v x. 8 De USB-kel nsluiten BELANGRIJK Sluit e mhine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mhine rehtstreeks n op uw Mintosh. Lei e USB-kel voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit e kel n op uw Mintosh. USB Winows Mintosh Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. BELANGRIJK Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. 5

16 USB Mintosh Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. e Kies uw mhine uit e lijst en klik op OK. 3 2 f Klik op Printer toevoegen wnneer it sherm vershijnt. 9 MFL-Pro Suite instlleren Kies uw mhine uit e lijst. Klik op Voeg toe en vervolgens op Volgene. Plts e meegelevere instlltie--rom in uw -romsttion. Duelklik op het pitogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. g Klik op Volgene wnneer it sherm wort weergegeven. Kies Lokle verining (USB) en klik vervolgens op Volgene. Volg e instruties op uw sherm. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 20. Wht tot e softwre geïnstlleer is. N e instlltie zoekt e softwre vn Brother nr het Brother-pprt. Dit kn enige tij in eslg nemen. 6

17 USB Mintosh 20 Presto! PgeMnger ownloen en instlleren Wnneer u Presto! PgeMnger instlleert, wort er OCR-funtionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. Met Presto! PgeMnger kunt u eenvouig foto s en oumenten snnen, elen en orenen. Klik in het sherm Brother-support op Presto! PgeMnger om nr e ownlosite vn Presto! PgeMnger te gn en volg e instruties op het sherm. Voltooien De instlltie is nu voltooi. USB Winows Mintosh 7

18 Ber netwerk Winows Voor geruikers vn een ere netwerkinterfe (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7) 7 Voort u instlleert Zorg ervoor t e omputer is ingeshkel en t u ent ngemel met eheererrehten. 8 De netwerkkel nsluiten Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. BELANGRIJK Sluit lle geopene progrmm's. De shermen kunnen fwijken nr gelng uw esturingssysteem. De -rom evt Nune PperPort 2SE. Deze softwre onersteunt Winows XP Home (SP3 of hoger), XP Professionl (SP3 of hoger), XP Professionl x64 Eition (SP2 of hoger), Winows Vist (SP2 of hoger) en Winows 7. Instlleer het nieuwste Winows Servie Pk voort u MFL-Pro Suite instlleert. Als u uw toestel voor een rloos netwerk het geonfigureer en u het vervolgens voor een er netwerk wilt onfigureren, ient u te ontroleren of Netwerk I/F op e mhine is ingestel op LAN met kel. De rloze netwerkinterfe wort uitgeshkel met eze instelling. Druk op op uw mhine. Druk op Alle instell. Druk op Netwerk. Veeg omhoog of omlg of ruk op om Netwerk I/F weer te geven. Druk op Netwerk I/F. Druk op LAN met kel. Druk op. Sluit e netwerkkel n op e Ethernetpoort, ngeui met een -symool. De Ethernet-poort evint zih links in e mhine, zols hieroner getoon in het etilpltje. Verwijer e ornje esherming voort u e kel nsluit. 8

19 Ber netwerk Winows Lei e netwerkkel voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit e kel n op het netwerk. 9 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere instlltie--rom in uw -romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. Als het sherm met e tl vershijnt, kiest u e gewenste tl. BELANGRIJK Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Als zowel e USB- ls e netwerkkel woren geruikt, voert u eie kels oven op elkr oor het gootje. Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. Voor Winows Vist en Winows 7: wnneer het venster Geruikersounteheer vershijnt, klikt u op Doorgn of J. Als het sherm vn Brother niet utomtish vershijnt, gt u nr Deze omputer of Computer, uelklikt u op het pitogrm vn e -rom en vervolgens op strt.exe. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Klik op MFL-Pro Suite instlleren en klik op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e lientieovereenkomst. Volg e instruties op uw sherm. 2 3 Ber netwerk Winows Mintosh 9

20 Ber netwerk Winows Kies Netwerkverining vi kel (Ethernet) en klik vervolgens op Volgene. Als meer n een mhine op het netwerk ngesloten is, kies n uw mhine uit e lijst en klik vervolgens op Volgene. Dit venster vershijnt niet ls er slehts een mhine op het netwerk ngesloten is. De mhine wort utomtish geseleteer. Als it sherm vershijnt, kiest u Wijzig e poortinstellingen vn e firewll om netwerkverining mogelijk te mken en g oor met e instlltie. (Anevolen) en klikt u op Volgene. Als uw mhine niet op het netwerk wort gevonen, wort het volgene sherm weergegeven. Als u een nere firewll n e Winows - firewll geruikt of e Winows -firewll is uitgeshkel, vershijnt mogelijk het volgene sherm. e Controleer uw instellingen oor e nwijzingen op het sherm te volgen. De instlltie vn e Brother-rivers strt utomtish. De instlltieshermen woren n elkr weergegeven. 20 Rpleeg e instruties ij uw firewllsoftwre voor informtie over hoe u e volgene netwerkpoorten moet toevoegen. Voor netwerksnnen voegt u UDP-poort toe. Voor het ontvngen vn fxen vi het netwerk met PC-Fx voegt u UDP-poort toe. Als u nog stees prolemen met uw netwerkverining onervint, voegt u UDPpoort 37 en 6 toe. BELANGRIJK Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seonen uren voort lle vensters woren weergegeven. f Voor Winows Vist en Winows 7: wnneer het sherm Winows -eveiliging vershijnt, shkelt u het seletievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. g h Als het venster Milieuvies voor eelvormingspprtuur vershijnt, klikt u op Volgene. Wnneer het venster Onlineregistrtie vershijnt, volgt u e instruties op het sherm. Klik op Volgene. Als u uw mhine niet ls stnrprinter wilt instellen, shkelt u Als stnrprinter instellen uit en klikt u vervolgens op Volgene.

21 Ber netwerk Winows 20 Voltooien en opnieuw opstrten Klik op Voltooien om e omputer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e omputer ient u zih n te melen met eheererrehten. 2 MFL-Pro Suite op meerere omputers instlleren (inien noig) Als u e mhine met meerere omputers op het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze omputers. G nr stp 9 op pgin 9. Zie ook stp 7 op pgin 8 voort u met e instlltie egint. Als tijens het instlleren vn e softwre een foutmeling wort weergegeven, voert u Instlltie Dignose uit vi Strten/ Alle progrmm's/brother/mfc-jxxx (wrij MFC-JXXX uw moelnm is). Een eveiligingssherm vn Winows of vn ntivirussoftwre kn woren weergegeven ls u e mhine of e ijehorene softwre geruikt, fhnkelijk vn uw eveiligingsinstellingen. St e voortgng vn it sherm toe. De volgene shermen woren weergegeven. Als het sherm Instelling softwreuptes vershijnt, kiest u e gewenste instelling voor softwre-uptes en klikt u op OK. Als het venster Brother-onerzoeks- en onersteuningsprogrmm vershijnt, geeft u uw voorkeur op en volgt u e instruties op het sherm. U het internettoegng noig om e softwre en het Brother-onerzoeks- en onersteuningsprogrmm te upgren. Netwerklientie (Winows ) Dit prout evt een p-lientie voor mximl twee geruikers. Deze lientie onersteunt het instlleren vn MFL-Pro Suite inlusief Nune PperPort 2SE op mximl twee p's ie zijn ngesloten op een netwerk. Wnneer u Nune PperPort 2SE wilt instlleren op meer n twee p's, shft u een Brother NL-5- pk n. Dit is een p-lientieovereenkomst voor mximl vijf extr geruikers. Neem voor een NL-5 pk ontt op met e klntenservie vn Brother of uw pltselijke Brother-levernier. Voltooien Optionele toepssingen instlleren: G nu nr Pgin 42 De instlltie is nu voltooi. XML Pper Speifition-printerriver De XML Pper Speifition-printerriver is e meest geshikte river voor Winows Vist en Winows 7 voor het frukken vnuit toepssingen ie geruikmken vn XML Pper Speifition-oumenten. Downlo e meest reente river vi het Brother Solutions Center op Ber netwerk Winows Mintosh 2

22 Ber netwerk Mintosh Voor geruikers vn een ere netwerkinterfe (M OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 7 Voort u instlleert Controleer of e stekker vn e mhine in het stopontt zit en of e Mintosh is ingeshkel. U ient te zijn ngemel met eheererrehten. 8 De netwerkkel nsluiten Til het snnereksel omhoog tot het veilig in e geopene stn vstklikt. Geruikers vn M OS X v0.5.0 tot ienen te upgren nr M OS X v x. Als u uw toestel voor een rloos netwerk het geonfigureer en u het vervolgens voor een er netwerk wilt onfigureren, ient u te ontroleren of Netwerk I/F op e mhine is ingestel op LAN met kel. De rloze netwerkinterfe wort uitgeshkel met eze instelling. Druk op op uw mhine. Druk op Alle instell. Druk op Netwerk. Veeg omhoog of omlg of ruk op om Netwerk I/F weer te geven. Druk op Netwerk I/F. Druk op LAN met kel. Druk op. Sluit e netwerkkel n op e Ethernetpoort, ngeui met een -symool. De Ethernet-poort evint zih links in e mhine, zols hieroner getoon in het etilpltje. Verwijer e ornje esherming voort u e kel nsluit. 22

23 Ber netwerk Mintosh Lei e netwerkkel voorzihtig oor het kelgootje en uit e hterzije vn e mhine. Sluit e kel n op het netwerk. 9 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere instlltie--rom in uw -romsttion. Duelklik op het pitogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. BELANGRIJK Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Als zowel e USB- ls e netwerkkel woren geruikt, voert u eie kels oven op elkr oor het gootje. Til het snnereksel omhoog om e vergreneling te ontkoppelen. Duw e snnerekselsteun omlg en sluit het snnereksel met eie hnen. Kies Netwerkverining vi kel (Ethernet) en klik vervolgens op Volgene. Volg e instruties op uw sherm. 2 3 e Wht tot e softwre geïnstlleer is. N e instlltie zoekt e softwre vn Brother nr het Brother-pprt. Dit kn enige tij in eslg nemen. Als e mhine is geonfigureer voor uw netwerk, seleteert u e mhine in e lijst en klikt u op OK. Ber netwerk Winows Mintosh 23

24 Ber netwerk Mintosh Als uw mhine niet op het netwerk wort gevonen, ontroleert u uw netwerkinstellingen. U kunt het MAC-res (Ethernet-res) en IPres vn uw mhine hterhlen oor een rpport vn e netwerkonfigurtie f te rukken. uunetwerkhnleiing: Het netwerkonfigurtierpport frukken Klik op OK wnneer it sherm vershijnt. f Klik op Printer toevoegen wnneer it sherm wort weergegeven. Kies uw mhine uit e lijst. Klik op Voeg toe en vervolgens op Volgene. Voer een nm vn mximl 5 tekens voor uw Mintosh in. g Klik op Volgene wnneer it sherm wort weergegeven. Als u e snfuntie rehtstreeks vnf uw mhine wilt geruiken voor snnen vi het netwerk, shkelt u het seletievkje Registreer uw omputer met e Snnen nr -funtie op e mhine. in. Klik op OK. G nr f. De nm ie u hier invoert, wort weergegeven op het Touhsreen vn e mhine wnneer u op e toets Snnen rukt en een snoptie kiest. (uusoftwrehnleiing: Netwerksnnen) De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp

25 Ber netwerk Mintosh 20 Presto! PgeMnger ownloen en instlleren Wnneer u Presto! PgeMnger instlleert, wort er OCR-funtionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. Met Presto! PgeMnger kunt u eenvouig foto s en oumenten snnen, elen en orenen. Klik in het sherm Brother-support op Presto! PgeMnger om nr e ownlosite vn Presto! PgeMnger te gn en volg e instruties op het sherm. 2 MFL-Pro Suite op meerere omputers instlleren (inien noig) Als u e mhine met meerere omputers op het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze omputers. G nr stp 9 op pgin 23. Zie ook stp 7 op pgin 22 voort u met e instlltie egint. Voltooien De instlltie is nu voltooi. Ber netwerk Winows Mintosh 25

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J4510DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J6520DW

Hier beginnen MFC-J6520DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J6520DW MFC-J6720DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5895CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-790CW MFC-990CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Telefoonsnoer Beknopte gebruikershandleiding Folder over veiligheid en wetgeving

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Telefoonsnoer Beknopte gebruikershandleiding Folder over veiligheid en wetgeving Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-7360N MFC-7460DN Lees e foler Veilighei en wetgeving voort u e mhine instlleert. Vervolgens vint u in eze instlltiehnleiing instruties voor het op orrete wijzen instellen

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid (vooraf geïnstalleerd) (vooraf geïnstalleerd)

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid (vooraf geïnstalleerd) (vooraf geïnstalleerd) Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-9460CDN MFC-9465CDN Voor u eze mhine voor het eerst geruikt, ient u eze Instlltiehnleiing oor te nemen om e mhine in te stellen en te instlleren. G nr http://solutions.rother.om/

Nadere informatie

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lees e foler Veilighei en wetgeving voort u e mhine instlleert. Vervolgens vint u in eze instlltiehnleiing instruties voor het

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5490CN Volg e instlltie- en configurtie-instructies in eze instlltiehnleiing voort u e mchine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrschuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J552DW

Hier beginnen DCP-J552DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J552DW DCP-J752DW Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J152W

Hier beginnen DCP-J152W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J52W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J172W

Hier beginnen DCP-J172W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J72W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J515W

Hier beginnen DCP-J515W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J55W DCP-J75W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen informeren

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J132W

Hier beginnen DCP-J132W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J132W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J315W

Hier beginnen DCP-J315W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J35W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J140W

Hier beginnen DCP-J140W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J140W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W /

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W / Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lees de folder Veiligheid en wetgeving voordt u de mhine instlleert. Vervolgens vindt u in deze instlltiehndleiding instruties voor het

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge)

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge) Instlltiehndleiding Hier Beginnen MFC-8880DN Voor u de mchine geruikt, dient u deze instlltiehndleiding door te nemen voor een correcte configurtie en instlltie. Bezoek onze wesite http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Aan de slag? Inhoudsopgave

Aan de slag? Inhoudsopgave An e slg? Inhousopgve hoe g ik n e slg? 1 hoe reng ik mijn tpes over nr een shijf? 2 hoe mk ik een v-film? 6 hoe ewerk ik een v-filmshijf? 10 hoe ewerk ik mijn vieoestnen? 13 hoe mk ik een ivoorstelling?

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. L64** Digital Serie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. L64** Digital Serie GEBRUIKERSHANDLEIDING L64** Digitl Serie Neerlns Inhou UW TV PLAATSEN Voorzorgen voor e veilighei...4 Instlltie en elngrijke informtie...5 De fstnseiening...7 Btterijen pltsen en werkingsereik...7 UW TV

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-490CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie u

Nadere informatie

Hier beginnen HL-2135W /

Hier beginnen HL-2135W / Instlltiehndleiding Hier eginnen HL-2135W / HL-2270DW (Alleen EU) Voordt u dit pprt voor de eerste keer kunt geruiken, moet u eerst deze Instlltiehndleiding lezen en het pprt instlleren. Op http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Digitale SL83*-reeks EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

Digitale SL83*-reeks EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme Digitle SL83*-reeks EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Neerlns Inhou UW TV PLAATSEN Veiligheistips... 4 Instlltie en elngrijke

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J650DW

Hier beginnen MFC-J650DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J650DW MFC-J870DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Wnneer u eze mhine geruikt moet u elementire veiligheismtregelen nemen zols: Lees lle instruties voor geruik. GEVAAR - Verminer e kns op elektrishe shok: 1. Lt e mhine

Nadere informatie

JOB-monitor 2014 Vragenlijst

JOB-monitor 2014 Vragenlijst JOB-monitor 2014 Vrgenlijst (n testen met mo-stuenten) JOB in smenwerking met ReserhNe 2013 JOB. Geen vn e mterilen ie onereel uitmken vn e JOB-monitor 2014 mogen zoner voorfgne shriftelijke toestemming

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4410DW

Hier beginnen MFC-J4410DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J440DW MFC-J460DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015 . Bol-Pijl. Het ol-pijl systeem wort sins jr en g geruikt in rlly s. Het is e eoeling t u ngekomen op e wegsitutie ie hoort ij e fstn (vet ngegeven in km en ursief in mijlen) e lngste route rijt vn e ol

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 3

Opdrachten bij hoofdstuk 3 Oprhten ij hoofstuk 3 3.1 Het verzmelen vn informtie Deze oprht leert je informtie te verzmelen. Verzmel informtie over een epl onerwerp. Geruik rij vershillene ronnen. Vergelijk je ronnen en seleteer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier Beginnen MFC-6490CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-6890CDW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

VOORTPLANTING BIJ DE MENS

VOORTPLANTING BIJ DE MENS VOORTPLANTING BIJ DE MENS Vruhtrhei O: 5/ Lees het krntenrtikel Onvruhtrhei stijgt. Bentwoor rn e vrgen. Afeeling 5/ Het ntl ehtpren met klhten over onvruhtrhei neemt toe. Welke twee oorzken noemt het

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Handleiding voor verbindingen

Handleiding voor verbindingen Hanleiing voor veriningen Pagina 1 van 5 Hanleiing voor veriningen Een aangesloten printer lokaal installeren (Winows) Opmerking: als uw esturingssysteem niet wort onersteun oor e Software en oumentatie,

Nadere informatie

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen WOONHUISWRMTR Toelihting 1 lgemeen lgemeen eze woonhuiswre-methoe is geseer op het type woning en e inhou en e kwliteit vn e ouwelen. ij e erekening vn e inhou vn e woning moet eveneens e inhou vn e nwezige

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren

machine uitpakken en de onderdelen controleren Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-J525W DCP-J725DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook.

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook. 1 Elektriiteit Elektrishe shkelingen en energiegeruik Hvo Uitwerkingen sisoek 11 INTRODUCTIE 1 [W] Sluipgeruik vn elektrishe pprten 2 [W] Spnningsronnen 3 [W] Experiment: Sttishe elektriiteit 4 Wr of niet

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid en tonercartridge (reeds geïnstalleerd) Netsnoer Installatie-cd-rom Installatiehandleiding

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid en tonercartridge (reeds geïnstalleerd) Netsnoer Installatie-cd-rom Installatiehandleiding Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-8950DW(T) Gelieve eerst e Hnleiing prout veilighei en vervolgens eze Instlltiehnleiing te lezen voor e juiste instelling- en instlltieproeure. Bezoek http://solutions.rother.om/

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J6910DW

Hier beginnen MFC-J6910DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J6910DW Lees eerst het oekje over Veilighei en wetgeving voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Tentamen Schakeltechniek

Tentamen Schakeltechniek Fulteit Elektrotehniek - Cpiteitsgroep ICS Tentmen Shkeltehniek Vkoe 5A, 3 novemer 2, 9:u-2:u hternm : voorletters : ientiteitsnummer : opleiing : Tijens it tentmen is het geruik vn rekenmhine of omputer

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen.

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Cijferen Optellen, rekken en vermenigvuligen Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs,

Nadere informatie

Wat kun je met prestatieindicatoren?

Wat kun je met prestatieindicatoren? Een uitgve vn het Lnelijk Pltform GGz Wt kun je met presttieinitoren? Hnreiking voor liëntenen fmilieren, liënten- en fmilieorgnisties in e Geestelijke Gezonheiszorg en Verslvingszorg Mrt 2008 Wt zijn

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Startercartridges

machine uitpakken en de onderdelen controleren Startercartridges Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J5910DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding. machine uitpakken en de onderdelen controleren DCP-9020CDW

Hier beginnen. Installatiehandleiding. machine uitpakken en de onderdelen controleren DCP-9020CDW Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-9020CDW Gelieve eerst e Hnleiing prout veilighei en vervolgens eze Instlltiehnleiing te lezen voor e juiste instelling- en instlltieproeure. Bezoek http://solutions.rother.om/

Nadere informatie

Route H. Deze route start achter de grote volière.

Route H. Deze route start achter de grote volière. Route H 1 Deze route strt hter e grote volière. Uilen Uilen zijn roofvogels ie 's nhts jgen. Hun ogen kunnen vn het minste liht nog geruik mken. De slgpennen heen een frnjehtige uitenrn. Welk vooreel heen

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Ajokt Rekenen Breuken Breuken groep Colofon Vormgeving Ziner, Utreht omslg Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners, Wolveg ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN Geomputeriseerde orduur- en nimhine Bedieningshndleiding Produtode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BORDUURWERK BIJLAGE G nr http://solutions.rother.om voor produtondersteuning

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

de machine uit en controleer alle onderdelen Inktcartridge Geschatte levensduur pagina's 1

de machine uit en controleer alle onderdelen Inktcartridge Geschatte levensduur pagina's 1 Instlltiehnleiing Hier eginnen HL-S7000DN Wij nken u voor uw keuze voor Brother. Uw steun is elngrijk voor ons en we wreren uw trnstie. Uw Brother-prout is volgens e strengste normen ontwikkel en vervrig

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding. machine uitpakken en de onderdelen controleren. OPMERKING Niet alle modellen zijn verkrijgbaar in alle landen.

Hier beginnen. Installatiehandleiding. machine uitpakken en de onderdelen controleren. OPMERKING Niet alle modellen zijn verkrijgbaar in alle landen. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Gelieve eerst e Hnleiing prout veilighei en vervolgens eze Instlltiehnleiing te lezen voor e juiste instelling- en instlltieproeure.

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding. de machine uit en controleer alle onderdelen. OPMERKING Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen.

Hier beginnen. Installatiehandleiding. de machine uit en controleer alle onderdelen. OPMERKING Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Instlltiehndleiding Hier eginnen HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Hrtelijk dnk om Brother te kiezen. Uw steun is elngrijk voor ons en we wrderen uw trnstie. Uw Brother produt werd volgens

Nadere informatie

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BIJLAGE Geomputeriseerde nimhinehine Bedieningshndleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES m ij het geruik vn deze mhine ltijd

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING Op fshot gezge rukvste kisoltieplt vn steenwol met veretere elooprheispresttie. Geïntegreere hre toplg oor geptenteere Dul Density proutietehnologie. TOEPASSING Turox Afshot toepsr

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

de machine uit en controleer alle onderdelen

de machine uit en controleer alle onderdelen Instlltiehnleiing Hier eginnen (Alleen EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Voor u eze mhine voor het eerst geruikt, ient u eze Instlltiehnleiing oor te nemen om e mhine in te stellen en te instlleren. Om e Instlltiehnleiing

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken Ajokt Hoofrekenen Grote getllen Rekenen Hoofrekenen groep 8 Optellen, ftrekken, vermenigvuligen en elen Colofon Vormgeving Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Ziner, Utreht omslg Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners,

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/ Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/ Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom Instlltiehndleiding Hier eginnen ADS-2600W Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

OPMERKING Tenzij anders aangegeven worden in deze handleiding schermafbeeldingen en afbeeldingen gebruikt van de ADS-2600We.

OPMERKING Tenzij anders aangegeven worden in deze handleiding schermafbeeldingen en afbeeldingen gebruikt van de ADS-2600We. Instlltiehndleiding ADS-2100e / ADS-2600We Begin hier ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Hrtelijk dnk voor uw keuze voor Brother. Uw ondersteuning

Nadere informatie

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.1.4 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus 1.1.4 Ziektegerg Cursusoörintoren r. M. Klein en r. E.H. Collette Oefentoets: 28 vrgen met ntwooren 1 Met e term noieptie wort eoel. het

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7 Cijferen Mix Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep 7 Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs, Beroepsonerwijs en Volwsseneneutie

Nadere informatie

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel Turf het ntl fouten en zet de resultten in een tel. Vlmingen Nederlnders resultt ntl resultt ntl 9 9 en nder tlstelsel U Ontijfer de volgende hiërogliefen met ehulp vn het overziht op p. in het leerwerkoek.........................

Nadere informatie

a _ 196 + 3 (15 ( 2) 4 ) = 14 + 3 (15 + 2 4 ) = 14 + 3 (15 + 16) = 14 + 3 31 = 14 + 93 = 107 10 5 + 1 = 51 25 5 + 1 = 126

a _ 196 + 3 (15 ( 2) 4 ) = 14 + 3 (15 + 2 4 ) = 14 + 3 (15 + 16) = 14 + 3 31 = 14 + 93 = 107 10 5 + 1 = 51 25 5 + 1 = 126 = 1 + (1 : 3) 1 = 1 + 1 = Mk met e getllen 3, 1, 1, 1 het getl...................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?.

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?. ERFELIJKHEID 1 N i e t l l e m l h e t z e l f e 2 G e n o t y p e e n f e n o t y p e O: 17/1 Hoe komt het t elk orgnisme eple kenmerken heeft? O: 17/2 Wr ligt e informtie voor lle erfelijke kenmerken

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding DCP-9055CDN. machine uitpakken en de onderdelen controleren WAARSCHUWING VOORZICHTIG

Hier beginnen. Installatiehandleiding DCP-9055CDN. machine uitpakken en de onderdelen controleren WAARSCHUWING VOORZICHTIG Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-9055CDN Voor u eze mhine voor het eerst geruikt, ient u eze Instlltiehnleiing oor te nemen om e mhine in te stellen en te instlleren. G nr http://solutions.rother.om/

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom Instlltiehndleiding Hier eginnen ADS-2100 Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen).

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen). inire reltie mg leeg zijn!) g. inire reltie (= een verzmeling georene pren). mogelijke Crtesishe prouten zijn: IN IN, IN IR, IR IN, IR IR,(uitleg: een inire reltie mg leeg zijn! En e lege verzmeling is

Nadere informatie

Wiskunde voor 1 havo/vwo

Wiskunde voor 1 havo/vwo Wiskune voor 1 hvo/vwo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Wiskunde B voor 4/5 havo

Wiskunde B voor 4/5 havo Wiskune B voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1.

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1. Route ush, eel 1 e route vn e ush strt ij e ingng. Je kunt onerstn krtje geruiken. egin ij nr 1. 1 Tropische plnten In het tropisch regenwou heen plnten het soms zwr te veruren. Veel plnten ezitten giftige

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie