Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt."

Transcriptie

1 Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen. Sluit e USB-kel nu nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). De mhine uitpkken en e onerelen ontroleren Inktrtriges [x4] Zwrt (LC00HY-BK) Geel (LC00HY-Y) Cyn (LC00HY-C) Mgent (LC00HY-M) Instlltiehnleiing Geruikershnleiing C-rom Netsnoer Telefoonsnoer Sneltoetsetiketten WAARSCHUWING Bij e verpkking vn e mhine is geruikgemkt vn plsti zkken. Hou eze zkken uit e uurt vn y's en kineren om verstikking te voorkomen. Verwijer e eshermtpe en e folie ie e glsplt eekt. Controleer of lle onerelen zih in e verpkking evinen. De meegelevere onerelen kunnen per ln vershillen. Bewr l het verpkkingsmteril en e oos, voor het gevl u e mhine ooit moet verzenen. U ient zelf e juiste interfekel n te shffen voor e interfe ie u wilt geruiken (voor een USBof netwerknsluiting). USB-kel Geruik in ieer gevl een USB 2.0-kel (type A/B) ie niet lnger is n 2 meter. Netwerkkel Geruik een rehtstreekse tegorie 5 (of hoger) twiste-pirkel voor een 0BASE-T- of 00BASE-TX Fst Ethernet-netwerk. DUT Versie 0

2 2 Norml ppier vn A4- formt pltsen Trek e ppierle volleig uit e mhine. e Wier e stpel ppier goe oor om te voorkomen t ppier vstloopt of sheef wort ingevoer. Plts het ppier voorzihtig in e ppierle met e frukzije nr eneen en e ovenrn eerst. Controleer of het ppier vlk in e le ligt. Duw het ppier niet te ver in e le. Open het eksel vn e ppierle. Hou eie ppiergeleiers voor e reete voorzihtig ingerukt en stel eze f op het ppierformt. Doe vervolgens hetzelfe met e ppiergeleier voor e lengte. f g Ps e ppiergeleiers met eie hnen voorzihtig n het ppier n. Controleer of e ppiergeleiers voor e reete e ppierrnen rken. Sluit het eksel vn e ppierle. Controleer of het ppier vlk in e le ligt en niet oven e mrkering voor e mximle invoerpiteit uitkomt. Zorg ervoor t e riehoekjes op e ppiergeleiers voor e reete en e lengte op gelijke hoogte met e nuiing voor het geruikte ppierformt stn. 3 h Duw e ppierle lngzm volleig in e mhine

3 i Terwijl u e ppierle vsthout, trekt u e ppiersteun uit tot u een klik hoort. Vervolgens vouwt u e ppiersteunklep uit. 3 Het netsnoer en e telefoonlijn nsluiten 2 Sluit e USB-kel nu nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). Sluit het netsnoer n. WAARSCHUWING Deze mhine moet woren voorzien vn een gere stekker. Sluit het telefoonsnoer n. Sluit het ene uiteine vn het telefoonsnoer n op e ingng LINE vn e mhine, en het nere uiteine op een telefoonwnnsluiting. 3

4 WAARSCHUWING Angezien e mhine vi het stopontt is ger, kunt u zihzelf tegen mogelijke elektrishe gevren op het telefoonnetwerk eshermen oor het netsnoer op uw mhine ngesloten te houen wnneer u e mhine op een telefoonlijn nsluit. Wnneer e mhine moet woren verpltst, is het veiligst om eerst e telefoonlijn f te sluiten en ps rn e stekker uit het stopontt te hlen. Het telefoonsnoer MOET woren ngesloten op e ingng LINE vn e mhine. 4 De inktrtriges pltsen WAARSCHUWING Als u inkt in uw ogen krijgt, spoel ze n onmiellijk uit met wter en rpleeg een rts ls uw ogen geïrriteer rken. Zorg t e mhine is ingeshkel. Op het LCD-sherm wort het volgene weergegeven: Als u een telefoonlijn met een extern toestel eelt, moet u e nsluitingen zols hieroner fgeeel uitvoeren. Geen ptroon Instlleer inkt Zwrte inkt Open e klep vn e inktrtriges. 2 Tweee toestel 2 Extern toestel Als u een telefoonlijn met een extern ntwoorpprt eelt, moet u it zols hieroner fgeeel nsluiten. Verwijer e groene esherming. 4 Stel e ontvngststn in op Ext. TEL/ANT ls u een extern ntwoorpprt geruikt. Zie De ontvngststn kiezen op pgin 6. Zie voor meer informtie Een extern ntwoorpprt nsluiten in hoofstuk 7 vn e geruikershnleiing. Gooi e groene esherming niet weg. U het eze noig wnneer u e mhine moet vervoeren. Verwijer e inktrtrige uit e verpkking.

5 e Dri e groene knop op e gele eshermkp nr rehts tot u een klik hoort om e vuümfsluiting te ontgrenelen en verwijer e kp. h Klik e inktrtrige voorzihtig op zijn plts. Sluit e klep vn e rtriges nt u lle inktrtriges het geïnstlleer. De mhine ereit het inktuizensysteem voor op het frukken. Dit proes uurt ongeveer 4 minuten. Zet e mhine geurene eze tij niet uit. f Zorg ervoor t e kleur vn e henel overeenkomt met e kleur vn e rtrige, zols hieroner getoon.. 5 De frukkwliteit ontroleren Wnneer het voorereiene proes is voltooi, vershijnt het volgene eriht op het LCD-sherm: Plts ppier en Druk op Strt 2 Druk op Kleur Strt. g Plts ieere inktrtrige in e rihting vn e pijl op het etiket. Controleer e kwliteit vn e vier kleurenlokken op e testpgin. (zwrt/geel/yn/mgent) 5

6 Als lle lijnen uielijk en zihtr zijn, rukt u op (J) op het eieningspneel om e kwliteitsontrole te voltooien. <Zwrt> OK Als u ziet t er korte lijnen ontreken, rukt u op 2 (Nee) op het eieningspneel en gt u verer nr. <Zwrt> Niet OK <Kleur> OK <Kleur> Niet OK 6 De ontvngststn kiezen Er zijn vier ontvngststnen: Alleen Fx, Fx/Telefoon, Hnmtig en Ext. TEL/ANT. Wilt u e telefoonfunties vn uw mhine geruiken (inien eshikr) of een extern telefoontoestel of ntwoorpprt ngesloten op ezelfe lijn ls e mhine? J Geruikt u e funtie voor voiemil vn een extern ntwoorpprt? Nee Wilt u t e mhine fxoproepen en telefoongesprekken utomtish opneemt? Nee e f U wort gevrg of e frukkwliteit voor zwrt en kleur in ore is. Druk op (J) of 2 (Nee) vi e kiestoetsen. Zwrt OK? J Nee ruk op ruk op Nt u op (J) of 2 (Nee) voor zowel zwrt ls kleur het gerukt, vershijnt het volgene op het LCD-sherm: Reinigen strten J Nee ruk op ruk op Druk op (J) om het reinigen vn e kleuren te strten. Nt het reinigen is voltooi, rukt u op Kleur Strt. De testpgin wort opnieuw fgerukt. G terug nr. e J Nee J Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Ontvngstmous te seleteren. Druk op of om e ontvngstmous te seleteren. Druk op OK. Druk op Stop/Einigen. Alleen Fx De mhine entwoort elk telefoontje utomtish lsof het een fxeriht etreft. Fx/Telefoon De mhine eheert e lijn en entwoort utomtish elke oproep. Is e oproep geen fx, n hoort u een elsignl om n te geven t u e oproep moet nnemen. Hnmtig U eheert e telefoonlijn en moet elk telefoontje zelf entwooren. Ext. TEL/ANT Het externe ntwoorpprt entwoort lle telefoontjes utomtish. Ingesproken erihten woren op het ntwoorpprt opgeslgen. Fxerihten woren fgerukt. Zie voor meer informtie Ontvngststnen geruiken in hoofstuk 6 vn e geruikershnleiing. 6

7 7 Het ontrst vn het LCDsherm instellen (inien noig) Als u e tekst op het LCD-sherm moeilijk kunt lezen, kunt u eens een nere ontrstinstelling proeren. e f Druk op Menu. Druk op of om Stnrinst. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om LCD instell. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om LCD Contrst te seleteren. Druk op of om Liht, Hlf of Donker te seleteren. Druk op OK. Druk op Stop/Einigen. U kunt ook e hoek vn het LCD-sherm npssen oor het omhoog te tillen. 8 De tum en tij instellen De mhine geeft e tum en e tij weer. Als u e Sttions-ID instelt, woren eze gegevens n elke oor u verzonen fx toegevoeg. e f Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Dtum&Tij te seleteren. Druk op OK. Toets e ltste twee ijfers vn het jr in op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Dtum&Tij Jr:20 08 MENU Invoer & ruk op OK (Voer ijvooreel 0 8 in voor 2008.) Herhl it voor e mn en e g, en uren en minuten in 24-uursnottie. Druk op Stop/Einigen. 7

8 9 Persoonlijke gegevens invoeren (sttions-id) 0 Kiesmous Toon of Puls instellen 8 U kunt uw nm en fxnummer opsln, zot eze gegevens woren fgerukt op lle fxpgin's ie u verstuurt. e f Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Sttions-ID te seleteren. Druk op OK. Toets uw fxnummer in (mx. 20 ijfers) op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Om een "+" in te voeren voor interntionle oes, rukt u op l. Om ijvooreel e kiesoe "+44 " voor het Verenig Koninkrijk in te voeren, rukt u op l, 4, 4, gevolg oor e rest vn het nummer. Voer uw nm (mx. 20 tekens) in met ehulp vn e toetsen op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Rpleeg ij het invoeren vn uw nm het onerstne shem. Als u tweeml htereen ezelfe letter wilt invoeren, n rukt u op om e ursor een positie nr rehts te verpltsen. Als u een letter verkeer het ingevoer en eze wilt npssen, rukt u op of om e ursor nr het onjuiste teken te verpltsen en rukt u op Wis/terug. Druk op toets Eén keer Twee keer Druk op Stop/Einigen. Drie keer Vier keer 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 8 T U V 8 9 W X Y Z Als u een fout mkt en opnieuw wilt eginnen, rukt u op Stop/Einigen en gt u terug nr. Zie voor meer informtie Tekst invoeren in ijlge C vn e geruikershnleiing. Uw mhine is ij levering ingestel voor toonkiezen. Wnneer u een Pulskiezer het (kiesshijf), moet u e kiesmous wijzigen. e Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Toon/Puls te seleteren. Druk op of om Puls (of Toon) te seleteren. Druk op OK. Druk op Stop/Einigen. Het type telefoonlijn instellen Als u e mhine nsluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenen en ontvngen vn fxen, moet u het type telefoonlijn ienovereenkomstig wijzigen n e hn vn e volgene stppen. e Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Tel lijn inst te seleteren. Druk op of om Norml, PBX of ISDN te seleteren. Druk op OK. Druk op Stop/Einigen. PBX en DOORVERBINDEN De mhine is in eerste instntie ingestel op Norml, geshikt voor nsluiting op een stnr openr telefoonnetwerk (PSTN). De meeste kntoren geruiken ehter een entrl telefoonsysteem oftewel een Privte Brnh Exhnge (PBX). Uw mhine kn op e meeste PBX-telefoonsystemen woren ngesloten. De oproepfuntie vn e mhine onersteunt lleen TBR (Time Brek Rell). TBR werkt met e meeste PBX-systemen, zot u toegng krijgt tot een uitenlijn of gesprekken nr een nere lijn kunt oorsturen. U tiveert eze funtie oor op e toets Telefoon/Intern te rukken.

9 2 Het type verining seleteren Bij geruik vn een USB-interfekel Winows, g nr pgin 0 Mintosh, g nr pgin 4 Voor ere netwerken Winows, g nr pgin 7 Mintosh, g nr pgin 22 USB Ber netwerk Winows Mintosh Winows Mintosh 9

10 USB Winows Bij geruik vn e USB-interfe (Voor Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 3 Voort u instlleert 4 MFL-Pro Suite instlleren Zorg ervoor t e omputer is ingeshkel en t u ent ngemel met eheererrehten. Sluit e USB-kel nog NIET n. Sluit lle geopene progrmm's. Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stik zijn geïnstlleer. De shermen kunnen fhnkelijk vn het esturingssysteem vershillen. De meegelevere -rom evt SnSoft PperPort SE. Deze softwre onersteunt uitsluiten Winows 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professionl x64 Eition en Winows Vist. Werk uw systeem ij met het meest reente Winows Servie Pk voort u MFL-Pro Suite instlleert. Koppel e mhine los vn het stopontt en uw omputer, ls u rees een interfekel het ngesloten. Plts e meegelevere -rom in uw -romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. Als het venster met e tl vershijnt, kiest u e gewenste tl. Als het sherm vn Brother niet utomtish vershijnt, gt u nr Deze omputer (Computer), uelklikt u op het pitogrm vn e -rom en vervolgens op strt.exe. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Klik op Voorereiene Instlltie. Klik op MFL-Pro Suite instlleren. 0

11 USB Winows Wnneer it sherm wort weergegeven, klikt u op OK en strt u e omputer opnieuw op. f Wnneer het venster met e Lientieovereenkomst voor e Brother MFL-Pro Suite-softwre wort geopen, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Lientieovereenkomst. Als e instlltie niet utomtish wort voortgezet, opent u het hoofmenu opnieuw oor e -rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken, wrn u vnf verergt met het instlleren vn MFL-Pro Suite. Winows Vist : wnneer het venster Geruikersounteheer vershijnt, klikt u op Toestn. g h Kies Lokle verining en klik op Volgene. De instlltie wort voortgezet. Wnneer it sherm vershijnt, gt u nr e volgene stp. USB Winows Mintosh Wnneer het venster Lientieovereenkomst voor SnSoft PperPort SE vershijnt, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Lientieovereenkomst. e De instlltie vn SnSoft PperPort SE wort utomtish gestrt en rn wort MFL-Pro Suite geïnstlleer.

12 USB Winows 5 De USB-kel nsluiten Lei e USB-kel voorzihtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e hterknt vn e mhine. Sluit rn e kel op uw omputer n. Sluit e mhine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mhine rehtstreeks n op uw omputer. Til het snnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Sluit e USB-kel n op e USB-poort, gemrkeer met een -symool. De USBpoort evint zih rehts in e mhine, zols hieroner getoon. Til het snnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het snnereksel voorzihtig nr eneen en sluit het snnereksel met eie hnen. LAN USB 2 3 2

13 USB Winows 6 Het netsnoer nsluiten 7 De instlltie voltooien en opnieuw opstrten Sluit het netsnoer n. De instlltie wort utomtish voortgezet. De instlltieshermen woren n elkr weergegeven. Klik op Voltooien om e omputer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e omputer ient u te zijn ngemel met eheererrehten. Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seonen uren voort lle vensters woren weergegeven. Voor Winows Vist : wnneer it venster vershijnt, shkelt u het seletievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. Als tijens e instlltie vn e softwre een foutmeling vershijnt, strt u het progrmm Instlltie Dignose. U vint it progrmm in Strt/Alle progrmm's/brother/mfc-xxxx (wrij MFC-XXXX e nm vn uw moel is). Voltooien De instlltie is nu voltooi. USB Winows Mintosh G nu nr G nr pgin 26 om optionele progrmm's te instlleren. Wnneer het venster On line registrtie vershijnt, seleteert u e gewenste optie en volgt u e instruties op het sherm. 3

14 USB Mintosh Voor geruikers vn e USB-interfe (Voor M OS X of hoger) 3 4 Voort u instlleert Controleer of e mhine is ngesloten en of e Mintosh is ingeshkel. U ient te zijn ngemel met eheererrehten. Bij geruik vn M OS X tot en met 0.2.3, moet u upgren nr M OS X of hoger. (G voor e meest reente informtie over M OS X nr Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stik zijn geïnstlleer. De USB-kel nsluiten Sluit e USB-kel n op e USB-poort, gemrkeer met een -symool. De USBpoort evint zih rehts in e mhine, zols hieroner getoon. LAN USB Lei e USB-kel voorzihtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e hterknt vn e mhine. Sluit rn e kel op uw Mintosh n. Sluit e mhine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mhine rehtstreeks n op uw Mintosh. Til het snnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. 4

15 USB Mintosh Til het snnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het snnereksel voorzihtig nr eneen en sluit het snnereksel met eie hnen. De Brother-softwre zoekt het Brotherpprt. Tijens het zoeken, vershijnt het volgene sherm. 2 3 Klik op OK wnneer it sherm wort weergegeven. 5 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere -rom in uw -romsttion. Voor M OS X 0.3.x of reenter is e instlltie vn MFL-Pro Suite nu voltooi. G nr stp 6 op pgin 6. e Bij geruik vn M OS X tot 0.2.8, klikt u op Voeg toe. USB Winows Mintosh f Kies USB. Duelklik op het pitogrm Strt Here OSX voor e instlltie. g Seleteer XXX-XXXX (wrij XXX-XXXX e nm vn uw moel is) en klik op Voeg toe. Het instlleren vn e softwre neemt een pr seonen in eslg. Klik n e instlltie op Herstrt om e instlltie vn e softwre te voltooien. 5

16 h USB Klik op Afrukeheer en vervolgens op Stop 'Afrukeheer'. Mintosh 6 Presto! PgeMnger instlleren Wnneer Presto! PgeMnger is geïnstlleer, wort er OCR-funtionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. U kunt eenvouig foto s en oumenten snnen, elen en orenen met Presto! PgeMnger. Duelklik op het pitogrm Presto! PgeMnger en volg e instruties op het sherm. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 6 op pgin 6. Bij geruik vn M OS X tot 0.3.8: wnneer it venster wort weergegeven, klikt u op Nr wesite om e softwre te ownloen vn e wesite vn het Brother Solutions Center. Voltooien De instlltie is nu voltooi. 6

17 Ber netwerk Winows Bij geruik vn e interfe voor een ekel netwerk (Voor Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 3 Voort u instlleert Zorg ervoor t e omputer is ingeshkel en t u ent ngemel met eheererrehten. 4 De netwerkkel nsluiten Til het snnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Sluit lle geopene progrmm's. Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stik zijn geïnstlleer. De shermen kunnen fhnkelijk vn het esturingssysteem vershillen. De meegelevere -rom evt SnSoft PperPort SE. Deze softwre onersteunt uitsluiten Winows 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professionl x64 Eition en Winows Vist. Werk uw systeem ij met het reente Winows Servie Pk voort u MFL-Pro Suite instlleert. Sluit e netwerkkel n op e LAN-poort, gemrkeer met een -symool. De LANpoort evint zih links in e mhine, zols hieroner getoon. Als u persoonlijke firewllsoftwre (ners n Winows Firewll), nti-spywre- of ntivirusprogrmm's geruikt, ient u eze tijelijk uit te shkelen. Verwijer e stekker vn e mhine uit het stopontt. LAN USB Ber netwerk Winows Mintosh 7

18 Ber netwerk Winows Lei e netwerkkel voorzihtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e hterknt vn e mhine. Sluit rn e kel op uw netwerk n. 5 Het netsnoer nsluiten Sluit het netsnoer n. Als zowel e USB- ls e LAN-kel woren geruikt, voert u eie kels oor e goot, e ene kel op e nere. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Til het snnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het snnereksel voorzihtig nr eneen en sluit het snnereksel met eie hnen. 6 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere -rom in uw -romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. Als het venster met e tl vershijnt, kiest u e gewenste tl. 2 3 Als het venster vn Brother niet utomtish vershijnt, gt u nr Deze omputer (Computer), uelklikt u op het pitogrm vn e -rom en vervolgens op strt.exe. 8

19 Ber netwerk Winows Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Klik op Voorereiene instlltie. Wnneer het venster Lientieovereenkomst voor SnSoft PperPort SE vershijnt, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Lientieovereenkomst. Klik op MFL-Pro Suite instlleren. e f De instlltie vn SnSoft PperPort SE wort utomtish gestrt en rn wort MFL-Pro Suite geïnstlleer. Wnneer het venster met e Lientieovereenkomst voor e Brother MFL-Pro Suite-softwre wort geopen, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Lientieovereenkomst. Wnneer it sherm wort weergegeven, klikt u op OK en strt u e omputer opnieuw op. Als e instlltie niet utomtish wort voortgezet, opent u het hoofmenu opnieuw oor e -rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken, wrn u vnf verergt met het instlleren vn MFL-Pro Suite. Winows Vist : wnneer het venster Geruikersounteheer vershijnt, klikt u op Toestn. g Kies Netwerkverining vi kel en klik op Volgene. Ber netwerk Winows Mintosh 9

20 h Ber netwerk Geruikers vn Winows XP SP2/Winows Vist ienen wnneer it sherm wort weergegeven Wijzig e poortinstellingen vn e firewll om netwerkverining mogelijk te mken en g oor met e instlltie. (Anevolen) te seleteren en op Volgene te klikken. Winows Als e mhine is geonfigureer voor uw netwerk, seleteert u e mhine in e lijst en klikt u op Volgene. Als er slehts één mhine op het netwerk is ngesloten, wort it venster niet weergegeven en wort e esetreffene mhine utomtish geseleteer. Als u een nere firewll n Winows Firewll geruikt of Winows Firewll is uitgeshkel, vershijnt mogelijk het volgene sherm. Rpleeg e instruties ij uw firewllsoftwre voor informtie over hoe u e volgene netwerkpoorten moet toevoegen. Voor netwerksnnen voegt u UDP-poort toe. Voor het ontvngen vn fxen vi het netwerk met PC-Fx voegt u UDP-poort toe. Als u nog stees prolemen met uw netwerkverining onervint, voegt u UDPpoort 37 toe. i Als APIPA wort weergegeven in het vel IPres klikt u op Configureer het IP Ares en voert u een IP-res voor uw mhine in t geshikt is voor het netwerk. Als e mhine nog niet voor geruik op uw netwerk is geonfigureer, vershijnt het volgene venster. Klik op OK. Het venster Configureer het IP Ares vershijnt. Voer voor uw mhine een IP-res in t geshikt is voor uw netwerk oor e instruties op het sherm te volgen. De instlltie vn e Brother-rivers strt utomtish. De instlltieshermen woren n elkr weergegeven. Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seonen uren voort lle vensters woren weergegeven. 20

21 Ber netwerk Winows Voor Winows Vist : wnneer it venster vershijnt, shkelt u het seletievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. 7 De instlltie voltooien en opnieuw opstrten Klik op Voltooien om e omputer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e omputer ient u te zijn ngemel met eheererrehten. j Wnneer het venster On line registrtie vershijnt, seleteert u e gewenste optie en volgt u e instruties op het sherm. Als tijens e instlltie vn e softwre een foutmeling vershijnt, strt u het progrmm Instlltie Dignose. U vint it progrmm in Strt/Alle progrmm's/brother/mfc-xxxx (wrij MFC-XXXX e nm is vn uw moel). 8 MFL-Pro Suite op meerere omputers instlleren (inien noig) Als u e mhine met meerere omputers in het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze omputers. G nr stp 6 op pgin 8. Zie ook stp 3- op pgin 7 voort u met e instlltie egint. Dit prout evt een p-lientie voor mximl twee geruikers. Deze lientie onersteunt het instlleren vn MFL-Pro Suite inlusief SnSoft PperPort SE op mximl twee p's ie zijn ngesloten op een netwerk. Wnneer u op meer n twee p's SnSoft PperPort SE wilt instlleren, shft u Brother NL-5 n. Dit is een p-lientieovereenkomst voor mximl vijf extr geruikers. Neem ontt op uw Brother-levernier voor informtie over het nshffen vn NL-5. Ber netwerk Winows Mintosh Voltooien De instlltie is nu voltooi. G nu nr G nr pgin 26 om optionele progrmm's te instlleren. 2

22 Ber netwerk Mintosh Voor geruikers vn e ekele netwerkinterfe (Voor M OS X of hoger) 3 Voort u instlleert Controleer of e mhine is ngesloten en of e Mintosh is ingeshkel. U ient te zijn ngemel met eheererrehten. Lei e netwerkkel voorzihtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e hterknt vn e mhine. Sluit rn e kel op uw netwerk n. 4 Bij geruik vn M OS X tot en met 0.2.3, moet u upgren nr M OS X of hoger. (G voor e meest reente informtie over M OS X nr Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stik zijn geïnstlleer. De netwerkkel nsluiten Til het snnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Als zowel e USB- ls e LAN-kel woren geruikt, voert u eie kels oor e goot, e ene kel op e nere. Til het snnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het snnereksel voorzihtig nr eneen en sluit het snnereksel met eie hnen. 2 3 Sluit e netwerkkel n op e LAN-poort, gemrkeer met een -symool. De LANpoort evint zih links in e mhine, zols hieroner getoon. LAN USB 22

23 Ber netwerk Mintosh 5 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere -rom in uw -romsttion. Als e mhine is geonfigureer voor uw netwerk, seleteert u e mhine in e lijst en klikt u op OK. Als er slehts één mhine op het netwerk is ngesloten, wort it venster niet weergegeven en wort e esetreffene mhine utomtish geseleteer. G nr. Duelklik op het pitogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Klik op OK wnneer it sherm vershijnt. Voer in het vel DisplyNm een nm vn mximl 5 tekens in voor uw Mintosh en klik op OK. G nr. Het instlleren vn e softwre neemt een pr seonen in eslg. Klik n e instlltie op Herstrt om e instlltie vn e softwre te voltooien. De Brother-softwre zoekt het Brotherpprt. Tijens het zoeken, vershijnt het volgene sherm. Als u e toets Sn op e mhine wilt geruiken om te snnen vi het netwerk, moet u het seletievkje Registreer uw omputer met e "Snnen nr"-funtie op e mhine. inshkelen. De nm ie u hier invoert, wort weergegeven op het LCD-sherm vn e mhine wnneer u op e toets Sn rukt en een snoptie kiest. (Zie Snnen in een netwerk in e Softwrehnleiing op e -rom.) Klik op OK wnneer it sherm wort weergegeven. Ber netwerk Winows Mintosh Voor M OS X 0.3.x of reenter is e instlltie vn MFL-Pro Suite nu voltooi. G nr stp 6 op pgin

24 Ber netwerk Mintosh e Bij geruik vn M OS X tot 0.2.8, klikt u op Voeg toe. f Kies e hieroner ngegeven optie. g Seleteer XXX-XXXX (wrij XXX-XXXX e nm vn uw moel is) en klik op Voeg toe. h Klik op Afrukeheer en vervolgens op Stop 'Afrukeheer'. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 6 op pgin

25 Ber netwerk Mintosh 6 Presto! PgeMnger instlleren Wnneer Presto! PgeMnger is geïnstlleer, wort er OCR-funtionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. U kunt eenvouig foto s en oumenten snnen, elen en orenen met Presto! PgeMnger. Duelklik op het pitogrm Presto! PgeMnger en volg e instruties op het sherm. Bij geruik vn M OS X tot 0.3.8: wnneer it venster wort weergegeven, klikt u op Nr wesite om e softwre te ownloen vn e wesite Brother Solutions Center. 7 MFL-Pro Suite op meerere omputers instlleren (inien noig) Als u e mhine met meerere omputers in het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze omputers. G nr stp 5 op pgin 23. Zie ook stp 3- op pgin 22 voort u met e instlltie egint. Ber netwerk Winows Mintosh Voltooien De instlltie is nu voltooi. 25

26 Optionele Applities Instlleren Winows Instlleer FeFilter Stuio (onersteun oor Rellusion, In) FeFilter Stuio is een geruikersvrienelijke toepssing wrmee foto's rnloos kunnen woren fgerukt. Met FeFilter Stuio kunt u ook foto's ewerken en foto-effeten toevoegen, zols het vermineren vn roe ogen of het vereteren vn huiskleurtinten. De mhine moet ingeshkel en op e omputer ngesloten. Uw omputer moet veronen zijn met het internet. Open het hoofmenu opnieuw oor e -rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Kies uw tl en klik op Extr toepssingen. 2 FeFilter Stuio Help instlleren Voor instruties voor het geruik vn FeFilter Stuio, ownlo en instlleert u FeFilter Stuio Help. Om FeFilter Stuio te strten, gt u nr Strt/Alle Progrmm's/Rellusion/ FeFilter Stuio op uw omputer. Klik op e knop rehtsoven in het sherm. Klik op Kijken of er uptes zijn om nr e wepgin met uptes vn Rellusion te gn. Klik op e knop FeFilter Stuio om e toepssing te instlleren. e Klik op Downlo (Downloen) en seleteer een mp wrin het estn moet woren opgeslgen. Sluit FeFilter Stuio voort u het instlltieprogrmm voor FeFilter Stuio Help strt. Duelklik op het geownlo estn in e opgegeven mp en volg verer e instruties op het sherm voor instlltie. Om e omplete FeFilter Stuio Help te ekijken, seleteert u Strt/Alle Progrmm's/ Rellusion/FeFilter Stuio/ FeFilter Stuio Help op uw omputer. 26

27 Optionele Applities Instlleren Winows 3 Instlleer BookSn&Whiteor Suite (onersteun oor Rellusion, In) U kunt e BookSn&Whiteor Suite instlleren. Met het progrmm BookSn Enhner kunt u gesne oeken utomtish orrigeren. Met het progrmm Whiteor Enhner veretert u tekst en feelingen vn foto's ie u vn uw whiteor het gemkt. (Internettoegng vereist.) De mhine moet ingeshkel zijn en op e omputer ngesloten. Uw omputer moet veronen zijn met het internet. Open het hoofmenu opnieuw oor e -rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Kies uw tl en klik op Extr toepssingen. Klik op BookSn&Whiteor Suite om het progrmm te instlleren. 27

28 Voor netwerkgeruikers Hulpprogrmm BRAmin Light (voor Winows ) BRAmin Light is een hulpprogrmm voor e initiële onfigurtie vn Brother-pprten ie op het netwerk zijn ngesloten. Drnst kunt u met BRAmin Light zoeken nr Brother-prouten in het netwerk, e sttus vn lgemene netwerkinstellingen, zols het IP-res, weergeven en eze onfigureren. G voor meer informtie over BRAmin Light nr Voor een gevneer printereheer geruikt u e meest reente versie vn het hulpprogrmm Brother BRAmin Professionl t u kunt ownloen vi Het onfigurtiehulpprogrmm BRAmin Light instlleren Klik in het hoofmenu op Netwerkhulpprogrmm's. Het IP-res, het sunetmsker en e gtewy instellen met BRAmin Light Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk het, hoeft u e volgene hneling niet uit te voeren. Het IP-res wort utomtish oor e mhine opgehl. Strt BRAmin Light. BRAmin Light zoekt utomtish nr nieuwe pprten. Klik op BRAmin Light en volg e instruties op het sherm. Duelklik op het niet-geonfigureere pprt. Het stnrwhtwoor voor e mhine is ess. U kunt it whtwoor vi BRAmin Light wijzigen. Kies STATIC ls Boot-methoe. Voer het IPres, het Sunetmsker en e Gtewy in en klik op OK. 28 De resgegevens voor e mhine woren opgeslgen.

29 Voor netwerkgeruikers Hulpprogrmm BRAmin Light (voor M OS X) BRAmin Light is een hulpprogrmm voor e initiële onfigurtie vn Brother-pprten ie op het netwerk zijn ngesloten. Drnst kunt u vnf een omputer met M OS X of reenter vi BRAmin Light zoeken nr Brother-prouten in het netwerk, e sttus vn lgemene netwerkinstellingen, zols het IP-res, weergeven en eze onfigureren. BRAmin Light wort utomtish geïnstlleer wnneer u e printerriver instlleert. Als u e printerriver l het geïnstlleer, hoeft u BRAmin Light niet opnieuw te instlleren. G voor meer informtie over BRAmin Light nr Het IP-res, het sunetmsker en e gtewy instellen met BRAmin Light Duelklik op het estn BRAmin Light.jr en strt e softwre. BRAmin Light zoekt vervolgens utomtish nr nieuwe pprten. Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk het, hoeft u e volgene hneling niet uit te voeren. Het IP-res wort utomtish oor e mhine opgehl. Zorg ervoor t versie.4._07 of lter vn e Jv -lientsoftwre op uw omputer is geïnstlleer. Het stnrwhtwoor voor e mhine is ess. U kunt it whtwoor vi BRAmin Light wijzigen. Duelklik op het pitogrm Mintosh HD op het ureul. Duelklik op het niet-geonfigureere pprt. e Kies STATIC ls Boot-methoe. Voer het IPres, het Sunetmsker en e Gtewy in en klik op OK. Kies Biliotheek, Printers, Brother en vervolgens Utilities. f De resgegevens voor e mhine woren opgeslgen. 29

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie.

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. Installatiehandleiding Hier Beginnen (Alleen EU) HL-5340D/HL-5350DN Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. BELANGRIJK

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie B DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definities van opmerkingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Praktische Handleiding voor het Gebruik van het. Muzieknotatieprogramma TablEdit. voor de Trekharmonica. Versie 1.2. door.

Praktische Handleiding voor het Gebruik van het. Muzieknotatieprogramma TablEdit. voor de Trekharmonica. Versie 1.2. door. k zou zo gere TablEdit-en Praktishe Handleiding voor het Gebruik van het Muzieknotatieprogramma TablEdit voor de Trekharmonia Versie 1. door k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. Inhoud Blz. Voorwoord 3

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2 E-mail outlook.com INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Een e-mailadres aanmaken... 5 3. een e-mail lezen... 8 4. een e-mail verzenden... 9 5. een e-mail beantwoorden... 10 6. Een bijlage... 11 6.1 een bijlage

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie 0 DUT Geldige modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing voor de volgende modellen. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definities van opmerkingen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a De punten op een afstan van 3 m van lijn l liggen op twee lijnen evenwijig aan l. De punten op een afstan van 5 m van punt liggen op een irkel met straal 5 en mielpunt. De vier snijpunten

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Inhoudsopgave 1 Help voor HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Kennis maken met de HP Officejet 4630 series... 3 Printeronderdelen... 4 Bedieningspaneel en

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

nüvi 30/40/50 gebruikershandleiding Augustus 2011 190-01336-35_0A Gedrukt in Taiwan

nüvi 30/40/50 gebruikershandleiding Augustus 2011 190-01336-35_0A Gedrukt in Taiwan nüvi 30/40/50 gebruikershandleiding Augustus 2011 190-01336-35_0A Gedrukt in Taiwan 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag

Nadere informatie