Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt."

Transcriptie

1 Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen. Sluit e USB-kel nu nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). De mhine uitpkken en e onerelen ontroleren Inktrtriges [x4] Zwrt (LC00HY-BK) Geel (LC00HY-Y) Cyn (LC00HY-C) Mgent (LC00HY-M) Instlltiehnleiing Geruikershnleiing C-rom Netsnoer Telefoonsnoer Sneltoetsetiketten WAARSCHUWING Bij e verpkking vn e mhine is geruikgemkt vn plsti zkken. Hou eze zkken uit e uurt vn y's en kineren om verstikking te voorkomen. Verwijer e eshermtpe en e folie ie e glsplt eekt. Controleer of lle onerelen zih in e verpkking evinen. De meegelevere onerelen kunnen per ln vershillen. Bewr l het verpkkingsmteril en e oos, voor het gevl u e mhine ooit moet verzenen. U ient zelf e juiste interfekel n te shffen voor e interfe ie u wilt geruiken (voor een USBof netwerknsluiting). USB-kel Geruik in ieer gevl een USB 2.0-kel (type A/B) ie niet lnger is n 2 meter. Netwerkkel Geruik een rehtstreekse tegorie 5 (of hoger) twiste-pirkel voor een 0BASE-T- of 00BASE-TX Fst Ethernet-netwerk. DUT Versie 0

2 2 Norml ppier vn A4- formt pltsen Trek e ppierle volleig uit e mhine. e Wier e stpel ppier goe oor om te voorkomen t ppier vstloopt of sheef wort ingevoer. Plts het ppier voorzihtig in e ppierle met e frukzije nr eneen en e ovenrn eerst. Controleer of het ppier vlk in e le ligt. Duw het ppier niet te ver in e le. Open het eksel vn e ppierle. Hou eie ppiergeleiers voor e reete voorzihtig ingerukt en stel eze f op het ppierformt. Doe vervolgens hetzelfe met e ppiergeleier voor e lengte. f g Ps e ppiergeleiers met eie hnen voorzihtig n het ppier n. Controleer of e ppiergeleiers voor e reete e ppierrnen rken. Sluit het eksel vn e ppierle. Controleer of het ppier vlk in e le ligt en niet oven e mrkering voor e mximle invoerpiteit uitkomt. Zorg ervoor t e riehoekjes op e ppiergeleiers voor e reete en e lengte op gelijke hoogte met e nuiing voor het geruikte ppierformt stn. 3 h Duw e ppierle lngzm volleig in e mhine

3 i Terwijl u e ppierle vsthout, trekt u e ppiersteun uit tot u een klik hoort. Vervolgens vouwt u e ppiersteunklep uit. 3 Het netsnoer en e telefoonlijn nsluiten 2 Sluit e USB-kel nu nog NIET n (ls u een USB-kel geruikt). Sluit het netsnoer n. WAARSCHUWING Deze mhine moet woren voorzien vn een gere stekker. Sluit het telefoonsnoer n. Sluit het ene uiteine vn het telefoonsnoer n op e ingng LINE vn e mhine, en het nere uiteine op een telefoonwnnsluiting. 3

4 WAARSCHUWING Angezien e mhine vi het stopontt is ger, kunt u zihzelf tegen mogelijke elektrishe gevren op het telefoonnetwerk eshermen oor het netsnoer op uw mhine ngesloten te houen wnneer u e mhine op een telefoonlijn nsluit. Wnneer e mhine moet woren verpltst, is het veiligst om eerst e telefoonlijn f te sluiten en ps rn e stekker uit het stopontt te hlen. Het telefoonsnoer MOET woren ngesloten op e ingng LINE vn e mhine. 4 De inktrtriges pltsen WAARSCHUWING Als u inkt in uw ogen krijgt, spoel ze n onmiellijk uit met wter en rpleeg een rts ls uw ogen geïrriteer rken. Zorg t e mhine is ingeshkel. Op het LCD-sherm wort het volgene weergegeven: Als u een telefoonlijn met een extern toestel eelt, moet u e nsluitingen zols hieroner fgeeel uitvoeren. Geen ptroon Instlleer inkt Zwrte inkt Open e klep vn e inktrtriges. 2 Tweee toestel 2 Extern toestel Als u een telefoonlijn met een extern ntwoorpprt eelt, moet u it zols hieroner fgeeel nsluiten. Verwijer e groene esherming. 4 Stel e ontvngststn in op Ext. TEL/ANT ls u een extern ntwoorpprt geruikt. Zie De ontvngststn kiezen op pgin 6. Zie voor meer informtie Een extern ntwoorpprt nsluiten in hoofstuk 7 vn e geruikershnleiing. Gooi e groene esherming niet weg. U het eze noig wnneer u e mhine moet vervoeren. Verwijer e inktrtrige uit e verpkking.

5 e Dri e groene knop op e gele eshermkp nr rehts tot u een klik hoort om e vuümfsluiting te ontgrenelen en verwijer e kp. h Klik e inktrtrige voorzihtig op zijn plts. Sluit e klep vn e rtriges nt u lle inktrtriges het geïnstlleer. De mhine ereit het inktuizensysteem voor op het frukken. Dit proes uurt ongeveer 4 minuten. Zet e mhine geurene eze tij niet uit. f Zorg ervoor t e kleur vn e henel overeenkomt met e kleur vn e rtrige, zols hieroner getoon.. 5 De frukkwliteit ontroleren Wnneer het voorereiene proes is voltooi, vershijnt het volgene eriht op het LCD-sherm: Plts ppier en Druk op Strt 2 Druk op Kleur Strt. g Plts ieere inktrtrige in e rihting vn e pijl op het etiket. Controleer e kwliteit vn e vier kleurenlokken op e testpgin. (zwrt/geel/yn/mgent) 5

6 Als lle lijnen uielijk en zihtr zijn, rukt u op (J) op het eieningspneel om e kwliteitsontrole te voltooien. <Zwrt> OK Als u ziet t er korte lijnen ontreken, rukt u op 2 (Nee) op het eieningspneel en gt u verer nr. <Zwrt> Niet OK <Kleur> OK <Kleur> Niet OK 6 De ontvngststn kiezen Er zijn vier ontvngststnen: Alleen Fx, Fx/Telefoon, Hnmtig en Ext. TEL/ANT. Wilt u e telefoonfunties vn uw mhine geruiken (inien eshikr) of een extern telefoontoestel of ntwoorpprt ngesloten op ezelfe lijn ls e mhine? J Geruikt u e funtie voor voiemil vn een extern ntwoorpprt? Nee Wilt u t e mhine fxoproepen en telefoongesprekken utomtish opneemt? Nee e f U wort gevrg of e frukkwliteit voor zwrt en kleur in ore is. Druk op (J) of 2 (Nee) vi e kiestoetsen. Zwrt OK? J Nee ruk op ruk op Nt u op (J) of 2 (Nee) voor zowel zwrt ls kleur het gerukt, vershijnt het volgene op het LCD-sherm: Reinigen strten J Nee ruk op ruk op Druk op (J) om het reinigen vn e kleuren te strten. Nt het reinigen is voltooi, rukt u op Kleur Strt. De testpgin wort opnieuw fgerukt. G terug nr. e J Nee J Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Ontvngstmous te seleteren. Druk op of om e ontvngstmous te seleteren. Druk op OK. Druk op Stop/Einigen. Alleen Fx De mhine entwoort elk telefoontje utomtish lsof het een fxeriht etreft. Fx/Telefoon De mhine eheert e lijn en entwoort utomtish elke oproep. Is e oproep geen fx, n hoort u een elsignl om n te geven t u e oproep moet nnemen. Hnmtig U eheert e telefoonlijn en moet elk telefoontje zelf entwooren. Ext. TEL/ANT Het externe ntwoorpprt entwoort lle telefoontjes utomtish. Ingesproken erihten woren op het ntwoorpprt opgeslgen. Fxerihten woren fgerukt. Zie voor meer informtie Ontvngststnen geruiken in hoofstuk 6 vn e geruikershnleiing. 6

7 7 Het ontrst vn het LCDsherm instellen (inien noig) Als u e tekst op het LCD-sherm moeilijk kunt lezen, kunt u eens een nere ontrstinstelling proeren. e f Druk op Menu. Druk op of om Stnrinst. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om LCD instell. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om LCD Contrst te seleteren. Druk op of om Liht, Hlf of Donker te seleteren. Druk op OK. Druk op Stop/Einigen. U kunt ook e hoek vn het LCD-sherm npssen oor het omhoog te tillen. 8 De tum en tij instellen De mhine geeft e tum en e tij weer. Als u e Sttions-ID instelt, woren eze gegevens n elke oor u verzonen fx toegevoeg. e f Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Dtum&Tij te seleteren. Druk op OK. Toets e ltste twee ijfers vn het jr in op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Dtum&Tij Jr:20 08 MENU Invoer & ruk op OK (Voer ijvooreel 0 8 in voor 2008.) Herhl it voor e mn en e g, en uren en minuten in 24-uursnottie. Druk op Stop/Einigen. 7

8 9 Persoonlijke gegevens invoeren (sttions-id) 0 Kiesmous Toon of Puls instellen 8 U kunt uw nm en fxnummer opsln, zot eze gegevens woren fgerukt op lle fxpgin's ie u verstuurt. e f Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Sttions-ID te seleteren. Druk op OK. Toets uw fxnummer in (mx. 20 ijfers) op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Om een "+" in te voeren voor interntionle oes, rukt u op l. Om ijvooreel e kiesoe "+44 " voor het Verenig Koninkrijk in te voeren, rukt u op l, 4, 4, gevolg oor e rest vn het nummer. Voer uw nm (mx. 20 tekens) in met ehulp vn e toetsen op het eieningspneel en ruk vervolgens op OK. Rpleeg ij het invoeren vn uw nm het onerstne shem. Als u tweeml htereen ezelfe letter wilt invoeren, n rukt u op om e ursor een positie nr rehts te verpltsen. Als u een letter verkeer het ingevoer en eze wilt npssen, rukt u op of om e ursor nr het onjuiste teken te verpltsen en rukt u op Wis/terug. Druk op toets Eén keer Twee keer Druk op Stop/Einigen. Drie keer Vier keer 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 8 T U V 8 9 W X Y Z Als u een fout mkt en opnieuw wilt eginnen, rukt u op Stop/Einigen en gt u terug nr. Zie voor meer informtie Tekst invoeren in ijlge C vn e geruikershnleiing. Uw mhine is ij levering ingestel voor toonkiezen. Wnneer u een Pulskiezer het (kiesshijf), moet u e kiesmous wijzigen. e Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Toon/Puls te seleteren. Druk op of om Puls (of Toon) te seleteren. Druk op OK. Druk op Stop/Einigen. Het type telefoonlijn instellen Als u e mhine nsluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenen en ontvngen vn fxen, moet u het type telefoonlijn ienovereenkomstig wijzigen n e hn vn e volgene stppen. e Druk op Menu. Druk op of om Stn.instel. te seleteren. Druk op OK. Druk op of om Tel lijn inst te seleteren. Druk op of om Norml, PBX of ISDN te seleteren. Druk op OK. Druk op Stop/Einigen. PBX en DOORVERBINDEN De mhine is in eerste instntie ingestel op Norml, geshikt voor nsluiting op een stnr openr telefoonnetwerk (PSTN). De meeste kntoren geruiken ehter een entrl telefoonsysteem oftewel een Privte Brnh Exhnge (PBX). Uw mhine kn op e meeste PBX-telefoonsystemen woren ngesloten. De oproepfuntie vn e mhine onersteunt lleen TBR (Time Brek Rell). TBR werkt met e meeste PBX-systemen, zot u toegng krijgt tot een uitenlijn of gesprekken nr een nere lijn kunt oorsturen. U tiveert eze funtie oor op e toets Telefoon/Intern te rukken.

9 2 Het type verining seleteren Bij geruik vn een USB-interfekel Winows, g nr pgin 0 Mintosh, g nr pgin 4 Voor ere netwerken Winows, g nr pgin 7 Mintosh, g nr pgin 22 USB Ber netwerk Winows Mintosh Winows Mintosh 9

10 USB Winows Bij geruik vn e USB-interfe (Voor Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 3 Voort u instlleert 4 MFL-Pro Suite instlleren Zorg ervoor t e omputer is ingeshkel en t u ent ngemel met eheererrehten. Sluit e USB-kel nog NIET n. Sluit lle geopene progrmm's. Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stik zijn geïnstlleer. De shermen kunnen fhnkelijk vn het esturingssysteem vershillen. De meegelevere -rom evt SnSoft PperPort SE. Deze softwre onersteunt uitsluiten Winows 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professionl x64 Eition en Winows Vist. Werk uw systeem ij met het meest reente Winows Servie Pk voort u MFL-Pro Suite instlleert. Koppel e mhine los vn het stopontt en uw omputer, ls u rees een interfekel het ngesloten. Plts e meegelevere -rom in uw -romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. Als het venster met e tl vershijnt, kiest u e gewenste tl. Als het sherm vn Brother niet utomtish vershijnt, gt u nr Deze omputer (Computer), uelklikt u op het pitogrm vn e -rom en vervolgens op strt.exe. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Klik op Voorereiene Instlltie. Klik op MFL-Pro Suite instlleren. 0

11 USB Winows Wnneer it sherm wort weergegeven, klikt u op OK en strt u e omputer opnieuw op. f Wnneer het venster met e Lientieovereenkomst voor e Brother MFL-Pro Suite-softwre wort geopen, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Lientieovereenkomst. Als e instlltie niet utomtish wort voortgezet, opent u het hoofmenu opnieuw oor e -rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken, wrn u vnf verergt met het instlleren vn MFL-Pro Suite. Winows Vist : wnneer het venster Geruikersounteheer vershijnt, klikt u op Toestn. g h Kies Lokle verining en klik op Volgene. De instlltie wort voortgezet. Wnneer it sherm vershijnt, gt u nr e volgene stp. USB Winows Mintosh Wnneer het venster Lientieovereenkomst voor SnSoft PperPort SE vershijnt, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Lientieovereenkomst. e De instlltie vn SnSoft PperPort SE wort utomtish gestrt en rn wort MFL-Pro Suite geïnstlleer.

12 USB Winows 5 De USB-kel nsluiten Lei e USB-kel voorzihtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e hterknt vn e mhine. Sluit rn e kel op uw omputer n. Sluit e mhine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mhine rehtstreeks n op uw omputer. Til het snnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Sluit e USB-kel n op e USB-poort, gemrkeer met een -symool. De USBpoort evint zih rehts in e mhine, zols hieroner getoon. Til het snnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het snnereksel voorzihtig nr eneen en sluit het snnereksel met eie hnen. LAN USB 2 3 2

13 USB Winows 6 Het netsnoer nsluiten 7 De instlltie voltooien en opnieuw opstrten Sluit het netsnoer n. De instlltie wort utomtish voortgezet. De instlltieshermen woren n elkr weergegeven. Klik op Voltooien om e omputer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e omputer ient u te zijn ngemel met eheererrehten. Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seonen uren voort lle vensters woren weergegeven. Voor Winows Vist : wnneer it venster vershijnt, shkelt u het seletievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. Als tijens e instlltie vn e softwre een foutmeling vershijnt, strt u het progrmm Instlltie Dignose. U vint it progrmm in Strt/Alle progrmm's/brother/mfc-xxxx (wrij MFC-XXXX e nm vn uw moel is). Voltooien De instlltie is nu voltooi. USB Winows Mintosh G nu nr G nr pgin 26 om optionele progrmm's te instlleren. Wnneer het venster On line registrtie vershijnt, seleteert u e gewenste optie en volgt u e instruties op het sherm. 3

14 USB Mintosh Voor geruikers vn e USB-interfe (Voor M OS X of hoger) 3 4 Voort u instlleert Controleer of e mhine is ngesloten en of e Mintosh is ingeshkel. U ient te zijn ngemel met eheererrehten. Bij geruik vn M OS X tot en met 0.2.3, moet u upgren nr M OS X of hoger. (G voor e meest reente informtie over M OS X nr Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stik zijn geïnstlleer. De USB-kel nsluiten Sluit e USB-kel n op e USB-poort, gemrkeer met een -symool. De USBpoort evint zih rehts in e mhine, zols hieroner getoon. LAN USB Lei e USB-kel voorzihtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e hterknt vn e mhine. Sluit rn e kel op uw Mintosh n. Sluit e mhine NIET n op een USB-poort op een toetsenor of een USB-hu zoner voeing. Sluit e mhine rehtstreeks n op uw Mintosh. Til het snnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. 4

15 USB Mintosh Til het snnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het snnereksel voorzihtig nr eneen en sluit het snnereksel met eie hnen. De Brother-softwre zoekt het Brotherpprt. Tijens het zoeken, vershijnt het volgene sherm. 2 3 Klik op OK wnneer it sherm wort weergegeven. 5 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere -rom in uw -romsttion. Voor M OS X 0.3.x of reenter is e instlltie vn MFL-Pro Suite nu voltooi. G nr stp 6 op pgin 6. e Bij geruik vn M OS X tot 0.2.8, klikt u op Voeg toe. USB Winows Mintosh f Kies USB. Duelklik op het pitogrm Strt Here OSX voor e instlltie. g Seleteer XXX-XXXX (wrij XXX-XXXX e nm vn uw moel is) en klik op Voeg toe. Het instlleren vn e softwre neemt een pr seonen in eslg. Klik n e instlltie op Herstrt om e instlltie vn e softwre te voltooien. 5

16 h USB Klik op Afrukeheer en vervolgens op Stop 'Afrukeheer'. Mintosh 6 Presto! PgeMnger instlleren Wnneer Presto! PgeMnger is geïnstlleer, wort er OCR-funtionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. U kunt eenvouig foto s en oumenten snnen, elen en orenen met Presto! PgeMnger. Duelklik op het pitogrm Presto! PgeMnger en volg e instruties op het sherm. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 6 op pgin 6. Bij geruik vn M OS X tot 0.3.8: wnneer it venster wort weergegeven, klikt u op Nr wesite om e softwre te ownloen vn e wesite vn het Brother Solutions Center. Voltooien De instlltie is nu voltooi. 6

17 Ber netwerk Winows Bij geruik vn e interfe voor een ekel netwerk (Voor Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist ) 3 Voort u instlleert Zorg ervoor t e omputer is ingeshkel en t u ent ngemel met eheererrehten. 4 De netwerkkel nsluiten Til het snnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Sluit lle geopene progrmm's. Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stik zijn geïnstlleer. De shermen kunnen fhnkelijk vn het esturingssysteem vershillen. De meegelevere -rom evt SnSoft PperPort SE. Deze softwre onersteunt uitsluiten Winows 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professionl x64 Eition en Winows Vist. Werk uw systeem ij met het reente Winows Servie Pk voort u MFL-Pro Suite instlleert. Sluit e netwerkkel n op e LAN-poort, gemrkeer met een -symool. De LANpoort evint zih links in e mhine, zols hieroner getoon. Als u persoonlijke firewllsoftwre (ners n Winows Firewll), nti-spywre- of ntivirusprogrmm's geruikt, ient u eze tijelijk uit te shkelen. Verwijer e stekker vn e mhine uit het stopontt. LAN USB Ber netwerk Winows Mintosh 7

18 Ber netwerk Winows Lei e netwerkkel voorzihtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e hterknt vn e mhine. Sluit rn e kel op uw netwerk n. 5 Het netsnoer nsluiten Sluit het netsnoer n. Als zowel e USB- ls e LAN-kel woren geruikt, voert u eie kels oor e goot, e ene kel op e nere. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Til het snnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het snnereksel voorzihtig nr eneen en sluit het snnereksel met eie hnen. 6 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere -rom in uw -romsttion. Als het venster met e moelnm wort weergegeven, kiest u uw mhine. Als het venster met e tl vershijnt, kiest u e gewenste tl. 2 3 Als het venster vn Brother niet utomtish vershijnt, gt u nr Deze omputer (Computer), uelklikt u op het pitogrm vn e -rom en vervolgens op strt.exe. 8

19 Ber netwerk Winows Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Klik op Voorereiene instlltie. Wnneer het venster Lientieovereenkomst voor SnSoft PperPort SE vershijnt, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Lientieovereenkomst. Klik op MFL-Pro Suite instlleren. e f De instlltie vn SnSoft PperPort SE wort utomtish gestrt en rn wort MFL-Pro Suite geïnstlleer. Wnneer het venster met e Lientieovereenkomst voor e Brother MFL-Pro Suite-softwre wort geopen, klikt u op J ls u kkoor gt met e voorwren vn e Lientieovereenkomst. Wnneer it sherm wort weergegeven, klikt u op OK en strt u e omputer opnieuw op. Als e instlltie niet utomtish wort voortgezet, opent u het hoofmenu opnieuw oor e -rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken, wrn u vnf verergt met het instlleren vn MFL-Pro Suite. Winows Vist : wnneer het venster Geruikersounteheer vershijnt, klikt u op Toestn. g Kies Netwerkverining vi kel en klik op Volgene. Ber netwerk Winows Mintosh 9

20 h Ber netwerk Geruikers vn Winows XP SP2/Winows Vist ienen wnneer it sherm wort weergegeven Wijzig e poortinstellingen vn e firewll om netwerkverining mogelijk te mken en g oor met e instlltie. (Anevolen) te seleteren en op Volgene te klikken. Winows Als e mhine is geonfigureer voor uw netwerk, seleteert u e mhine in e lijst en klikt u op Volgene. Als er slehts één mhine op het netwerk is ngesloten, wort it venster niet weergegeven en wort e esetreffene mhine utomtish geseleteer. Als u een nere firewll n Winows Firewll geruikt of Winows Firewll is uitgeshkel, vershijnt mogelijk het volgene sherm. Rpleeg e instruties ij uw firewllsoftwre voor informtie over hoe u e volgene netwerkpoorten moet toevoegen. Voor netwerksnnen voegt u UDP-poort toe. Voor het ontvngen vn fxen vi het netwerk met PC-Fx voegt u UDP-poort toe. Als u nog stees prolemen met uw netwerkverining onervint, voegt u UDPpoort 37 toe. i Als APIPA wort weergegeven in het vel IPres klikt u op Configureer het IP Ares en voert u een IP-res voor uw mhine in t geshikt is voor het netwerk. Als e mhine nog niet voor geruik op uw netwerk is geonfigureer, vershijnt het volgene venster. Klik op OK. Het venster Configureer het IP Ares vershijnt. Voer voor uw mhine een IP-res in t geshikt is voor uw netwerk oor e instruties op het sherm te volgen. De instlltie vn e Brother-rivers strt utomtish. De instlltieshermen woren n elkr weergegeven. Sluit e vensters NIET tijens e instlltie. Het kn enkele seonen uren voort lle vensters woren weergegeven. 20

21 Ber netwerk Winows Voor Winows Vist : wnneer it venster vershijnt, shkelt u het seletievkje in en klikt u op Instlleren om e instlltie te voltooien. 7 De instlltie voltooien en opnieuw opstrten Klik op Voltooien om e omputer opnieuw op te strten. N het opnieuw opstrten vn e omputer ient u te zijn ngemel met eheererrehten. j Wnneer het venster On line registrtie vershijnt, seleteert u e gewenste optie en volgt u e instruties op het sherm. Als tijens e instlltie vn e softwre een foutmeling vershijnt, strt u het progrmm Instlltie Dignose. U vint it progrmm in Strt/Alle progrmm's/brother/mfc-xxxx (wrij MFC-XXXX e nm is vn uw moel). 8 MFL-Pro Suite op meerere omputers instlleren (inien noig) Als u e mhine met meerere omputers in het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze omputers. G nr stp 6 op pgin 8. Zie ook stp 3- op pgin 7 voort u met e instlltie egint. Dit prout evt een p-lientie voor mximl twee geruikers. Deze lientie onersteunt het instlleren vn MFL-Pro Suite inlusief SnSoft PperPort SE op mximl twee p's ie zijn ngesloten op een netwerk. Wnneer u op meer n twee p's SnSoft PperPort SE wilt instlleren, shft u Brother NL-5 n. Dit is een p-lientieovereenkomst voor mximl vijf extr geruikers. Neem ontt op uw Brother-levernier voor informtie over het nshffen vn NL-5. Ber netwerk Winows Mintosh Voltooien De instlltie is nu voltooi. G nu nr G nr pgin 26 om optionele progrmm's te instlleren. 2

22 Ber netwerk Mintosh Voor geruikers vn e ekele netwerkinterfe (Voor M OS X of hoger) 3 Voort u instlleert Controleer of e mhine is ngesloten en of e Mintosh is ingeshkel. U ient te zijn ngemel met eheererrehten. Lei e netwerkkel voorzihtig oor e goot zols hieroner ngegeven nr e hterknt vn e mhine. Sluit rn e kel op uw netwerk n. 4 Bij geruik vn M OS X tot en met 0.2.3, moet u upgren nr M OS X of hoger. (G voor e meest reente informtie over M OS X nr Controleer of er geen geheugenkrten of een USB-flsh-stik zijn geïnstlleer. De netwerkkel nsluiten Til het snnereksel op tott eze in e open stn vergrenel is. Controleer of e kel het sluiten vn het eksel niet emoeilijkt, ners zou er een fout kunnen optreen. Als zowel e USB- ls e LAN-kel woren geruikt, voert u eie kels oor e goot, e ene kel op e nere. Til het snnereksel op om e vergreneling los te mken. Druk e steun vn het snnereksel voorzihtig nr eneen en sluit het snnereksel met eie hnen. 2 3 Sluit e netwerkkel n op e LAN-poort, gemrkeer met een -symool. De LANpoort evint zih links in e mhine, zols hieroner getoon. LAN USB 22

23 Ber netwerk Mintosh 5 MFL-Pro Suite instlleren Plts e meegelevere -rom in uw -romsttion. Als e mhine is geonfigureer voor uw netwerk, seleteert u e mhine in e lijst en klikt u op OK. Als er slehts één mhine op het netwerk is ngesloten, wort it venster niet weergegeven en wort e esetreffene mhine utomtish geseleteer. G nr. Duelklik op het pitogrm Strt Here OSX voor e instlltie. Klik op OK wnneer it sherm vershijnt. Voer in het vel DisplyNm een nm vn mximl 5 tekens in voor uw Mintosh en klik op OK. G nr. Het instlleren vn e softwre neemt een pr seonen in eslg. Klik n e instlltie op Herstrt om e instlltie vn e softwre te voltooien. De Brother-softwre zoekt het Brotherpprt. Tijens het zoeken, vershijnt het volgene sherm. Als u e toets Sn op e mhine wilt geruiken om te snnen vi het netwerk, moet u het seletievkje Registreer uw omputer met e "Snnen nr"-funtie op e mhine. inshkelen. De nm ie u hier invoert, wort weergegeven op het LCD-sherm vn e mhine wnneer u op e toets Sn rukt en een snoptie kiest. (Zie Snnen in een netwerk in e Softwrehnleiing op e -rom.) Klik op OK wnneer it sherm wort weergegeven. Ber netwerk Winows Mintosh Voor M OS X 0.3.x of reenter is e instlltie vn MFL-Pro Suite nu voltooi. G nr stp 6 op pgin

24 Ber netwerk Mintosh e Bij geruik vn M OS X tot 0.2.8, klikt u op Voeg toe. f Kies e hieroner ngegeven optie. g Seleteer XXX-XXXX (wrij XXX-XXXX e nm vn uw moel is) en klik op Voeg toe. h Klik op Afrukeheer en vervolgens op Stop 'Afrukeheer'. De instlltie vn MFL-Pro Suite is nu voltooi. G nr stp 6 op pgin

25 Ber netwerk Mintosh 6 Presto! PgeMnger instlleren Wnneer Presto! PgeMnger is geïnstlleer, wort er OCR-funtionliteit toegevoeg n Brother ControlCenter2. U kunt eenvouig foto s en oumenten snnen, elen en orenen met Presto! PgeMnger. Duelklik op het pitogrm Presto! PgeMnger en volg e instruties op het sherm. Bij geruik vn M OS X tot 0.3.8: wnneer it venster wort weergegeven, klikt u op Nr wesite om e softwre te ownloen vn e wesite Brother Solutions Center. 7 MFL-Pro Suite op meerere omputers instlleren (inien noig) Als u e mhine met meerere omputers in het netwerk wilt geruiken, instlleert u MFL-Pro Suite op elk vn eze omputers. G nr stp 5 op pgin 23. Zie ook stp 3- op pgin 22 voort u met e instlltie egint. Ber netwerk Winows Mintosh Voltooien De instlltie is nu voltooi. 25

26 Optionele Applities Instlleren Winows Instlleer FeFilter Stuio (onersteun oor Rellusion, In) FeFilter Stuio is een geruikersvrienelijke toepssing wrmee foto's rnloos kunnen woren fgerukt. Met FeFilter Stuio kunt u ook foto's ewerken en foto-effeten toevoegen, zols het vermineren vn roe ogen of het vereteren vn huiskleurtinten. De mhine moet ingeshkel en op e omputer ngesloten. Uw omputer moet veronen zijn met het internet. Open het hoofmenu opnieuw oor e -rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Kies uw tl en klik op Extr toepssingen. 2 FeFilter Stuio Help instlleren Voor instruties voor het geruik vn FeFilter Stuio, ownlo en instlleert u FeFilter Stuio Help. Om FeFilter Stuio te strten, gt u nr Strt/Alle Progrmm's/Rellusion/ FeFilter Stuio op uw omputer. Klik op e knop rehtsoven in het sherm. Klik op Kijken of er uptes zijn om nr e wepgin met uptes vn Rellusion te gn. Klik op e knop FeFilter Stuio om e toepssing te instlleren. e Klik op Downlo (Downloen) en seleteer een mp wrin het estn moet woren opgeslgen. Sluit FeFilter Stuio voort u het instlltieprogrmm voor FeFilter Stuio Help strt. Duelklik op het geownlo estn in e opgegeven mp en volg verer e instruties op het sherm voor instlltie. Om e omplete FeFilter Stuio Help te ekijken, seleteert u Strt/Alle Progrmm's/ Rellusion/FeFilter Stuio/ FeFilter Stuio Help op uw omputer. 26

27 Optionele Applities Instlleren Winows 3 Instlleer BookSn&Whiteor Suite (onersteun oor Rellusion, In) U kunt e BookSn&Whiteor Suite instlleren. Met het progrmm BookSn Enhner kunt u gesne oeken utomtish orrigeren. Met het progrmm Whiteor Enhner veretert u tekst en feelingen vn foto's ie u vn uw whiteor het gemkt. (Internettoegng vereist.) De mhine moet ingeshkel zijn en op e omputer ngesloten. Uw omputer moet veronen zijn met het internet. Open het hoofmenu opnieuw oor e -rom uit te werpen en weer in te voeren of oor in e hoofmp op het progrmm strt.exe te uelklikken. Het hoofmenu vn e -rom wort geopen. Kies uw tl en klik op Extr toepssingen. Klik op BookSn&Whiteor Suite om het progrmm te instlleren. 27

28 Voor netwerkgeruikers Hulpprogrmm BRAmin Light (voor Winows ) BRAmin Light is een hulpprogrmm voor e initiële onfigurtie vn Brother-pprten ie op het netwerk zijn ngesloten. Drnst kunt u met BRAmin Light zoeken nr Brother-prouten in het netwerk, e sttus vn lgemene netwerkinstellingen, zols het IP-res, weergeven en eze onfigureren. G voor meer informtie over BRAmin Light nr Voor een gevneer printereheer geruikt u e meest reente versie vn het hulpprogrmm Brother BRAmin Professionl t u kunt ownloen vi Het onfigurtiehulpprogrmm BRAmin Light instlleren Klik in het hoofmenu op Netwerkhulpprogrmm's. Het IP-res, het sunetmsker en e gtewy instellen met BRAmin Light Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk het, hoeft u e volgene hneling niet uit te voeren. Het IP-res wort utomtish oor e mhine opgehl. Strt BRAmin Light. BRAmin Light zoekt utomtish nr nieuwe pprten. Klik op BRAmin Light en volg e instruties op het sherm. Duelklik op het niet-geonfigureere pprt. Het stnrwhtwoor voor e mhine is ess. U kunt it whtwoor vi BRAmin Light wijzigen. Kies STATIC ls Boot-methoe. Voer het IPres, het Sunetmsker en e Gtewy in en klik op OK. 28 De resgegevens voor e mhine woren opgeslgen.

29 Voor netwerkgeruikers Hulpprogrmm BRAmin Light (voor M OS X) BRAmin Light is een hulpprogrmm voor e initiële onfigurtie vn Brother-pprten ie op het netwerk zijn ngesloten. Drnst kunt u vnf een omputer met M OS X of reenter vi BRAmin Light zoeken nr Brother-prouten in het netwerk, e sttus vn lgemene netwerkinstellingen, zols het IP-res, weergeven en eze onfigureren. BRAmin Light wort utomtish geïnstlleer wnneer u e printerriver instlleert. Als u e printerriver l het geïnstlleer, hoeft u BRAmin Light niet opnieuw te instlleren. G voor meer informtie over BRAmin Light nr Het IP-res, het sunetmsker en e gtewy instellen met BRAmin Light Duelklik op het estn BRAmin Light.jr en strt e softwre. BRAmin Light zoekt vervolgens utomtish nr nieuwe pprten. Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk het, hoeft u e volgene hneling niet uit te voeren. Het IP-res wort utomtish oor e mhine opgehl. Zorg ervoor t versie.4._07 of lter vn e Jv -lientsoftwre op uw omputer is geïnstlleer. Het stnrwhtwoor voor e mhine is ess. U kunt it whtwoor vi BRAmin Light wijzigen. Duelklik op het pitogrm Mintosh HD op het ureul. Duelklik op het niet-geonfigureere pprt. e Kies STATIC ls Boot-methoe. Voer het IPres, het Sunetmsker en e Gtewy in en klik op OK. Kies Biliotheek, Printers, Brother en vervolgens Utilities. f De resgegevens voor e mhine woren opgeslgen. 29

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5895CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5490CN Volg e instlltie- en configurtie-instructies in eze instlltiehnleiing voort u e mchine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrschuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Telefoonsnoer Beknopte gebruikershandleiding Folder over veiligheid en wetgeving

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Telefoonsnoer Beknopte gebruikershandleiding Folder over veiligheid en wetgeving Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-7360N MFC-7460DN Lees e foler Veilighei en wetgeving voort u e mhine instlleert. Vervolgens vint u in eze instlltiehnleiing instruties voor het op orrete wijzen instellen

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-790CW MFC-990CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid (vooraf geïnstalleerd) (vooraf geïnstalleerd)

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid (vooraf geïnstalleerd) (vooraf geïnstalleerd) Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-9460CDN MFC-9465CDN Voor u eze mhine voor het eerst geruikt, ient u eze Instlltiehnleiing oor te nemen om e mhine in te stellen en te instlleren. G nr http://solutions.rother.om/

Nadere informatie

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lees e foler Veilighei en wetgeving voort u e mhine instlleert. Vervolgens vint u in eze instlltiehnleiing instruties voor het

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J4510DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J6520DW

Hier beginnen MFC-J6520DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J6520DW MFC-J6720DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J515W

Hier beginnen DCP-J515W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J55W DCP-J75W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen informeren

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J315W

Hier beginnen DCP-J315W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J35W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W /

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W / Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lees de folder Veiligheid en wetgeving voordt u de mhine instlleert. Vervolgens vindt u in deze instlltiehndleiding instruties voor het

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J152W

Hier beginnen DCP-J152W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J52W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J552DW

Hier beginnen DCP-J552DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J552DW DCP-J752DW Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J172W

Hier beginnen DCP-J172W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J72W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J132W

Hier beginnen DCP-J132W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J132W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J140W

Hier beginnen DCP-J140W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J140W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge)

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge) Instlltiehndleiding Hier Beginnen MFC-8880DN Voor u de mchine geruikt, dient u deze instlltiehndleiding door te nemen voor een correcte configurtie en instlltie. Bezoek onze wesite http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

Aan de slag? Inhoudsopgave

Aan de slag? Inhoudsopgave An e slg? Inhousopgve hoe g ik n e slg? 1 hoe reng ik mijn tpes over nr een shijf? 2 hoe mk ik een v-film? 6 hoe ewerk ik een v-filmshijf? 10 hoe ewerk ik mijn vieoestnen? 13 hoe mk ik een ivoorstelling?

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-490CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie u

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-6890CDW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier Beginnen MFC-6490CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Handleiding voor verbindingen

Handleiding voor verbindingen Hanleiing voor veriningen Pagina 1 van 5 Hanleiing voor veriningen Een aangesloten printer lokaal installeren (Winows) Opmerking: als uw esturingssysteem niet wort onersteun oor e Software en oumentatie,

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Wnneer u eze mhine geruikt moet u elementire veiligheismtregelen nemen zols: Lees lle instruties voor geruik. GEVAAR - Verminer e kns op elektrishe shok: 1. Lt e mhine

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015 . Bol-Pijl. Het ol-pijl systeem wort sins jr en g geruikt in rlly s. Het is e eoeling t u ngekomen op e wegsitutie ie hoort ij e fstn (vet ngegeven in km en ursief in mijlen) e lngste route rijt vn e ol

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen WOONHUISWRMTR Toelihting 1 lgemeen lgemeen eze woonhuiswre-methoe is geseer op het type woning en e inhou en e kwliteit vn e ouwelen. ij e erekening vn e inhou vn e woning moet eveneens e inhou vn e nwezige

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom Instlltiehndleiding Hier eginnen ADS-2100 Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding DCP-9055CDN. machine uitpakken en de onderdelen controleren WAARSCHUWING VOORZICHTIG

Hier beginnen. Installatiehandleiding DCP-9055CDN. machine uitpakken en de onderdelen controleren WAARSCHUWING VOORZICHTIG Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-9055CDN Voor u eze mhine voor het eerst geruikt, ient u eze Instlltiehnleiing oor te nemen om e mhine in te stellen en te instlleren. G nr http://solutions.rother.om/

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. L64** Digital Serie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. L64** Digital Serie GEBRUIKERSHANDLEIDING L64** Digitl Serie Neerlns Inhou UW TV PLAATSEN Voorzorgen voor e veilighei...4 Instlltie en elngrijke informtie...5 De fstnseiening...7 Btterijen pltsen en werkingsereik...7 UW TV

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Digitale SL83*-reeks EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

Digitale SL83*-reeks EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme Digitle SL83*-reeks EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Neerlns Inhou UW TV PLAATSEN Veiligheistips... 4 Instlltie en elngrijke

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 3

Opdrachten bij hoofdstuk 3 Oprhten ij hoofstuk 3 3.1 Het verzmelen vn informtie Deze oprht leert je informtie te verzmelen. Verzmel informtie over een epl onerwerp. Geruik rij vershillene ronnen. Vergelijk je ronnen en seleteer

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren

machine uitpakken en de onderdelen controleren Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-J525W DCP-J725DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J650DW

Hier beginnen MFC-J650DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J650DW MFC-J870DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN Geomputeriseerde orduur- en nimhine Bedieningshndleiding Produtode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BORDUURWERK BIJLAGE G nr http://solutions.rother.om voor produtondersteuning

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Ajokt Rekenen Breuken Breuken groep Colofon Vormgeving Ziner, Utreht omslg Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners, Wolveg ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Gebruikershandleiding Telefoonsnoer Installatiehandleiding Afdrukriem (vooraf geïnstalleerd)

machine uitpakken en de onderdelen controleren Gebruikershandleiding Telefoonsnoer Installatiehandleiding Afdrukriem (vooraf geïnstalleerd) Instlltiehndleiding Hier eginnen MFC-9120CN Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze Instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. Bezoek http://solutions.rother.om/ om de Instlltiehndleiding

Nadere informatie

JOB-monitor 2014 Vragenlijst

JOB-monitor 2014 Vragenlijst JOB-monitor 2014 Vrgenlijst (n testen met mo-stuenten) JOB in smenwerking met ReserhNe 2013 JOB. Geen vn e mterilen ie onereel uitmken vn e JOB-monitor 2014 mogen zoner voorfgne shriftelijke toestemming

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook.

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook. 1 Elektriiteit Elektrishe shkelingen en energiegeruik Hvo Uitwerkingen sisoek 11 INTRODUCTIE 1 [W] Sluipgeruik vn elektrishe pprten 2 [W] Spnningsronnen 3 [W] Experiment: Sttishe elektriiteit 4 Wr of niet

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen.

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Cijferen Optellen, rekken en vermenigvuligen Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs,

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4410DW

Hier beginnen MFC-J4410DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J440DW MFC-J460DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

VOORTPLANTING BIJ DE MENS

VOORTPLANTING BIJ DE MENS VOORTPLANTING BIJ DE MENS Vruhtrhei O: 5/ Lees het krntenrtikel Onvruhtrhei stijgt. Bentwoor rn e vrgen. Afeeling 5/ Het ntl ehtpren met klhten over onvruhtrhei neemt toe. Welke twee oorzken noemt het

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J6910DW

Hier beginnen MFC-J6910DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J6910DW Lees eerst het oekje over Veilighei en wetgeving voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Route H. Deze route start achter de grote volière.

Route H. Deze route start achter de grote volière. Route H 1 Deze route strt hter e grote volière. Uilen Uilen zijn roofvogels ie 's nhts jgen. Hun ogen kunnen vn het minste liht nog geruik mken. De slgpennen heen een frnjehtige uitenrn. Welk vooreel heen

Nadere informatie

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BIJLAGE Geomputeriseerde nimhinehine Bedieningshndleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES m ij het geruik vn deze mhine ltijd

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Startercartridges

machine uitpakken en de onderdelen controleren Startercartridges Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J5910DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING

Nadere informatie

Wat kun je met prestatieindicatoren?

Wat kun je met prestatieindicatoren? Een uitgve vn het Lnelijk Pltform GGz Wt kun je met presttieinitoren? Hnreiking voor liëntenen fmilieren, liënten- en fmilieorgnisties in e Geestelijke Gezonheiszorg en Verslvingszorg Mrt 2008 Wt zijn

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid en tonercartridge (reeds geïnstalleerd) Netsnoer Installatie-cd-rom Installatiehandleiding

machine uitpakken en de onderdelen controleren Drumeenheid en tonercartridge (reeds geïnstalleerd) Netsnoer Installatie-cd-rom Installatiehandleiding Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-8950DW(T) Gelieve eerst e Hnleiing prout veilighei en vervolgens eze Instlltiehnleiing te lezen voor e juiste instelling- en instlltieproeure. Bezoek http://solutions.rother.om/

Nadere informatie

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd

Nadere informatie

Hier beginnen HL-2135W /

Hier beginnen HL-2135W / Instlltiehndleiding Hier eginnen HL-2135W / HL-2270DW (Alleen EU) Voordt u dit pprt voor de eerste keer kunt geruiken, moet u eerst deze Instlltiehndleiding lezen en het pprt instlleren. Op http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Tentamen Schakeltechniek

Tentamen Schakeltechniek Fulteit Elektrotehniek - Cpiteitsgroep ICS Tentmen Shkeltehniek Vkoe 5A, 3 novemer 2, 9:u-2:u hternm : voorletters : ientiteitsnummer : opleiing : Tijens it tentmen is het geruik vn rekenmhine of omputer

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding. machine uitpakken en de onderdelen controleren DCP-9020CDW

Hier beginnen. Installatiehandleiding. machine uitpakken en de onderdelen controleren DCP-9020CDW Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-9020CDW Gelieve eerst e Hnleiing prout veilighei en vervolgens eze Instlltiehnleiing te lezen voor e juiste instelling- en instlltieproeure. Bezoek http://solutions.rother.om/

Nadere informatie

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?.

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?. ERFELIJKHEID 1 N i e t l l e m l h e t z e l f e 2 G e n o t y p e e n f e n o t y p e O: 17/1 Hoe komt het t elk orgnisme eple kenmerken heeft? O: 17/2 Wr ligt e informtie voor lle erfelijke kenmerken

Nadere informatie

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING Op fshot gezge rukvste kisoltieplt vn steenwol met veretere elooprheispresttie. Geïntegreere hre toplg oor geptenteere Dul Density proutietehnologie. TOEPASSING Turox Afshot toepsr

Nadere informatie

Wiskunde voor 1 havo/vwo

Wiskunde voor 1 havo/vwo Wiskune voor 1 hvo/vwo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren Vn woor tot tekst Antwoorformulier Bij het onereel Argumenteren 1 Wt is het impliiete (verzwegen) rgument in onerstne reeneringen? Iemn ie jrenlng een positie heeft geh met veel evoegheen en invloe kn

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection Bedieningshndleiding voor EsyMP Multi PC Projection Inhoudsopgve 2 Over EsyMP Multi PC Projection Vergderstijlen in EsyMP Multi PC Projection... 5 Vergdering met meerdere beeldschermen...5 Vergderen over

Nadere informatie

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen).

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen). inire reltie mg leeg zijn!) g. inire reltie (= een verzmeling georene pren). mogelijke Crtesishe prouten zijn: IN IN, IN IR, IR IN, IR IR,(uitleg: een inire reltie mg leeg zijn! En e lege verzmeling is

Nadere informatie

Aansluitingengids. Printer lokaal installeren (Windows) Wat wordt verstaan onder 'lokaal afdrukken'?

Aansluitingengids. Printer lokaal installeren (Windows) Wat wordt verstaan onder 'lokaal afdrukken'? Pagina 1 van 7 Aansluitingengids Printer lokaal installeren (Windows) Opmerking: wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het esturingssysteem niet wordt ondersteund door de d Software en

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding. machine uitpakken en de onderdelen controleren. OPMERKING Niet alle modellen zijn verkrijgbaar in alle landen.

Hier beginnen. Installatiehandleiding. machine uitpakken en de onderdelen controleren. OPMERKING Niet alle modellen zijn verkrijgbaar in alle landen. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Gelieve eerst e Hnleiing prout veilighei en vervolgens eze Instlltiehnleiing te lezen voor e juiste instelling- en instlltieproeure.

Nadere informatie

Statistiek voor de beroepspraktijk

Statistiek voor de beroepspraktijk Sttistiek voor e eroepsprktijk Rekenregels In een pr prgrfen stn ter verfrissing vn het geheugen e elngrijkste rekenregels vermel. Deze regels zijn miniml enoig om e formules en e oefeningen in het oek

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken Ajokt Hoofrekenen Grote getllen Rekenen Hoofrekenen groep 8 Optellen, ftrekken, vermenigvuligen en elen Colofon Vormgeving Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Ziner, Utreht omslg Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners,

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7 Cijferen Mix Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep 7 Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs, Beroepsonerwijs en Volwsseneneutie

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9 Auteur: Roert Westr isn: 978-90-01-81419-9 www.rehtvoororgnisties.noorhoff.nl 2012 Noorhoff Uitgevers v Hoofstuk 5 5.1 De nere l ehnele hoofstukken uit it oek ie ook vn toepssing zijn op e nv en op e v

Nadere informatie

CSPE GL minitoets bij opdracht 9

CSPE GL minitoets bij opdracht 9 SPE GL 2 elektrotehniek - instlltietehniek - metltehniek - metlektro - instlektro - tehniek ree minitoets ij oprht 9 vrint Nm knit Knitnummer Meerkeuzevrgen Omirkel het goee ntwoor (vooreel ). Geef vereteringen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de 2009 I 2008 I 2007 I 2006 II Opgve 1 R vn fortuin Z.Eiler verkoopt een boot Sjonnie verkoopt een uto Jn brengt pkjes ron in e bergen Benoem e fsen, toestnen en e beslissingen in bovenstne formulering.

Nadere informatie

Wiskunde B voor 4/5 havo

Wiskunde B voor 4/5 havo Wiskune B voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie