Adiameris. Beleggingsstrategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adiameris. Beleggingsstrategie"

Transcriptie

1 Aimeris Beleggingsstrtegie B

2 Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt het risioprofiel vn e intekenr te evlueren en n te gn of het overeenstemt met e hiern voorgestele eleggingsstrtegie. Deze vrgenlijst moet zorgvulig woren ingevul met e hulp vn e emielr. De intekenr wort gevrg om e vkjes n te kruisen ie het est overeenstemmen met zijn verwhtingen en vervolgens e tel hiern te rplegen om zijn risioprofiel te eplen. 1. Welke eleggingsuur eoogt u? Miner n 3 jr. Tussen 3 en 5 jr. Tussen 5 en 10 jr. Meer n 10 jr. 2. Hoe zou u regeren wnneer u voor een elngrijke ringene of onvoorziene uitgve komt te stn? Ik zorg er ltij voor t mijn portefeuille zonig vereel is t ik onmiellijk over een eel vn mijn gel kn eshikken. Ik zou een eel vn mijn eleggingen te gele mken. Ik kn eze uitgven oen zoner mijn eleggingen te moeten nspreken. 3. Wt is uw elngrijkste eleggingsoel? Verliezen vermijen en e wre vn mijn portefeuille eshermen, zelfs l lijft e ngroei eperkt tot het infltieperentge. Een inkomen verwerven vn liht oven het infltieperentge, zoner t ik mij tijens e looptij vn mijn eleggingen moet ekommeren om e mrktshommelingen. De wre vn mijn portefeuille lten ngroeien. Om it oel te ereiken en ik erei verliezen te onergn op korte en miellnge termijn. De wre vn mijn portefeuille mximl lten ngroeien. Om it oel te ereiken, nvr ik een meer ynmishe portefeuillestrtegie ie gepr zl gn met hogere winsten, mr mogelijk ook hogere verliezen. 4. Hoe zou u regeren moht e wre vn uw elegging in een epl neel fors len, terwijl e perspetieven vn e etreffene onerneming op lnge termijn positief lijven? Ik zou l mijn nelen in eze onerneming verkopen. Ik zou een eel vn mijn nelen in eze onerneming verkopen. Ik zou mijn nelen in eze onerneming ewren en op korte termijn een verlies verwerken in e hoop op lnge termijn winst te oeken. Ik zou geruik mken vn e lge eurskoers om mijn prtiiptie in eze onerneming te versterken. 5. De voltiliteit is een mtstf vn e prijsvritie vn e tiv in een portefeuille. Hoe voltieler een finnieel tief, hoe hoger het potentiële risio. Omgekeer, hoe miner voltiel een finnieel tief, hoe lger het risio. Welke voltiliteitsgr zou u erei zijn te nvren? PEL/B/B/ADAM/0004/JUR/001/NL/0311 Een zo lg mogelijke voltiliteit. Ik streef nr een regelmtig en stiel inkomen, zelfs op korte en miellnge termijn. Een lge voltiliteit. Ik en erei een osionele terugvl vn e wre vn mijn eleggingen te nvren op voorwre t het groeipotentieel op miellnge termijn intt lijft. Een mtige voltiliteit. Ik en erei een gemtig risio te nemen met e eoeling op lnge termijn een hoger renement te verkrijgen. Een hoge voltiliteit. Ik en erei een nzienlijk risio te nemen met e eoeling op lnge termijn een mximl renement te verkrijgen.

3 6. Wt het risio etreft t u erei ent te nemen, ent u zih ervn ewust t e wre vn uw eleggingen in e tij zl vriëren. Het verliesperentge t u erei ent te nvren over een perioe vn een jr ergt: 0%. Tussen 0 en 5%. Tussen 5 en 10%. Tussen 10 en 15%. e Meer n 15%. 7. Stel t zih twee eleggingsmogelijkheen nienen: A en B. Mogelijkhei A iet een verwht jrlijks renement vn 10% met een verliesrisio vn 10 tot 15% per jr. Mogelijkhei B iet een verwht jrlijks renement vn 3% met een verwrloosr verliesrisio. Welke vereling pst het est ij uw profiel? 100% voor mogelijkhei B. 20% voor mogelijkhei A en 80% voor B. 50% voor mogelijkhei A en 50% voor B. 80% voor mogelijkhei A en 20% voor B. e 100% voor mogelijkhei A. 8. Inien u kon kiezen uit e vijf volgene portefeuilles, welke zou n het est nsluiten ij uw profiel qu jrlijks renement (over een perioe vn tien jr)? Lgste Gemiele Hoogste Portefeuille A 0% 5% 10% Portefeuille B -5% 5% 20% Portefeuille C -10% 10% 30% Portefeuille D -20% 10% 40% e Portefeuille E -30% 12% 60% Geruik e volgene tel om uw sore te erekenen en lus uw eleggersprofiel te eplen: Vrg 1 Punten Vrg 2 Punten Vrg 3 Punten Vrg 4 Punten Antwoor 1 Antwoor 1 Antwoor 1 Antwoor 1 Antwoor 2 Antwoor 3 Antwoor 2 Antwoor 2 Antwoor 3 Antwoor 5 Antwoor 4 Antwoor 4 Antwoor 4 Antwoor 5 Antwoor 5 Vrg 5 Punten Vrg 6 Punten Vrg 7 Punten Vrg 8 Punten Antwoor 1 Antwoor 1 Antwoor 1 Antwoor 1 Antwoor 2 Antwoor 2 Antwoor 2 Antwoor 2 Antwoor 4 Antwoor 3 Antwoor 3 Antwoor 3 Antwoor 5 Antwoor 4 Antwoor 4 Antwoor 4 Antwoor e 5 Antwoor e 5 Antwoor e 5 Totl Lg risio Mielmtig risio Hoog risio Tussen 8 en 15 punten Privte Estte Life eveelt e intekenr een efensieve eleggingsstrtegie n, fgestem op eleggers ie fkerig stn tegenover risio en ie een voorzihtige kpitlngroei eogen met een eleggingshorizon vn ten minste vijf jr. In it type vn strtegie woren e tiv voornmelijk eleg in monetire en oligtiefonsen. Tussen 16 en 30 punten Privte Estte Life eveelt e intekenr een evenwihtige eleggingsstrtegie n, fgestem op eleggers op e lnge termijn ie kpitlngroei eogen met een eleggingshorizon vn ten minst vijf tot tien jr. In it type vn strtegie woren e tiv gewoonlijk vereel over monetire, oligtie- en nelenfonsen. Tussen 31 en 40 punten Privte Estte Life eveelt e intekenr een tieve eleggingsstrtegie n, fgestem op eleggers op e lnge termijn ie erei zijn om een hoog risioniveu te nvren om mximl renement te verkrijgen, met een eleggingshorizon vn ten minst vijf tot tien jr. In it type vn strtegie heen e tiv een reltief elngrijke lootstelling n e nelenfonsen (70 tot 100%).

4 2. Beleggingsstrtegie Beshrijving vn e eleggingsoelstellingen Type tiv en spreiing Tritionele eleggingsinstrumenten Direte lijn Spreiing Anelen % Oligties % Liquiiteiten/Rekeningen % Beleggingsfonsen Spreiing Anelenfonsen % Oligtiefonsen % Monetire fonsen % Niet-tritionele eleggingsinstrumenten Beleggingsfonsen Spreiing Alterntieve fonsen % Vstgoefonsen % Niet-genoteere tiv ( privte equity )* % Gestrutureere prouten % Anere % Totl 100% Bijzonerheen en/of eventuele eperkingen (geogrfishe/eonomishe setor, vero op eple vermogensklssen, enz.) Anwening fgeleie prouten niet toegestn toegestn voor heging-oeleinen toegestn voor een oeltreffen eheer * Oner voorehou vn voorfgne goekeuring oor Privte Estte Life. 3. Beleggingsregels en -eperkingen De glole eleggingsstrtegie is onerworpen n e oor het Commissrit ux Assurnes vn Luxemurg opgelege eleggingsregels en -eperkingen. Privte Estte Life ient erop toe te zien t eze regels ngeleef woren en ehout zih hiertoe het reht voor om e epositonk e oprht te geven een verkoop uit te voeren vn elk tief t hierop een inreuk zou etekenen.

5 4. Wrshuwing etreffene eleggingen in lterntieve fonsen, vstgoefonsen of fonsen met eperkte liquiiteit De intekenr ie zijn sprgel wenst te eleggen in een levensverzekerings- of kpitlistieontrt gekoppel n een of meer lterntieve of vstgoefonsen, ient zih ervn ewust te zijn t een ergelijke intekening risio s met zih meerengt ie inherent zijn n e speifieke r vn e onerliggene tiv wruit t type vn fons of e referentie-inex vn het fons is smengestel. De lterntieve eheertehniek onersheit zih vn het tritionele eheerelei vn e klssieke nelen- of oligtiefonsen. Ze mkt geruik vn omplexe finniële instrumenten, zols hefomen of short verkopen, en vn fgeleie prouten of vn llerlei nere speultieve eleggingsprktijken ie het mogelijke verliesrisio oen toenemen. De intekenr wort ervn op e hoogte gerht t eze fonsen een eperkte liquiiteit kunnen heen. Deze eleggingsfonsen zijn us in het ijzoner estem voor intekenrs ie verklren een gronige kennis vn e finniële mrkten te heen en ie op e hoogte zijn vn het verhooge risio vn wreverminering ij it soort fonsen ten opzihte vn nere, zogenme tritionele fonsen. Bovenien ient e intekenr ie zijn sprgel in niet-genoteere tiv (nelen vn privte equity onernemingen of fonsen) wenst te eleggen, zih ervn ewust te zijn t it type elegging risio s met zih meerengt ie inherent zijn n e speifieke r vn eze tiv, ie niet of weinig liquie zijn (er estt geen erkene seunire mrkt voor it type finniële instrumenten) en eple juriishe en fisle onzekerheen kunnen ieen gelinkt n e opnme innen een levensverzekerings- of kpitlistieontrt. Om eze reenen moet it type tiv ltij voorf woren goegekeur oor Privte Estte Life. De intekenr wort uitgenoig om, vóór elke eslissing om te eleggen in it type tiv, nhtig e informtienot te lezen over e finniële risio s ie woren gelopen en ie vermel stn in e ijlge vn e Algemene voorwren vn het ontrt, en meer in het lgemeen om het vies vn zijn finniële viseurs in te winnen ie e risio s en e finniële gevolgen vn zijn keuze kunnen toelihten. Exemplr Privte Estte Life Plts en tum vn hntekening Hntekening intekenr 1 Hntekening intekenr 2 5. Verklringen De intekenr verklrt e ovenstne wrshuwing te heen gelezen en egrepen. Hij stt Privte Estte Life us, met kennis vn e risio s en ijzonerheen ie gepr gn met e r vn e onerliggene eleggingen, toe om zijn premie te eleggen in één of meer lterntieve fonsen, vstgoefonsen of fonsen met eperkte liquiiteit, inien zijn eleggingsstrtegie het toelt en/of hij Privte Estte Life hiertoe e oprht heeft gegeven ij e intekening of.h.v. een nvullene storting. De hieroven genoeme intekenr erkent e gegronhei vn e hieroven voorgestele eleggingsstrtegie en geeft zijn toestemming voor e uitvoering ervn oor e ngestele eheerer. De intekenr is ls enige verntwoorelijk voor e keuze vn zijn eleggingsstrtegie. Hij verklrt e risiogr te kennen en in te shtten ie inherent is n e oor hem gekozen eleggingsstrtegie en nvrt eze. Hij is zih ervn ewust t Privte Estte Life geen enkele presttie-, noh renementsgrntie iet, t zij lleen een mielenverintenis ngt en t zij geen enkele verntwoorelijkhei rgt inzke resultten en eheer. 6. Hntekening Plts en tum vn hntekening Hntekening intekenr 1 Hntekening intekenr 2 Hntekening Privte Estte Life Privte Estte Life S.A. 38, Pr tivités e Cpellen B.P. 110 L-8303 Cpellen Tel. (+352) Fx (+352) Een vennootshp vn e groep NPG Welth Mngement R.C.S. Luxemourg B Luxemurgse levensverzekeringsmtshppij oner ontrole vn het Commissrit ux Assurnes, 7, Royl, L-2449 Luxemourg

6 PEL/B/B/ADAM/0004/JUR/001/NL/0311 Privte Estte Life S.A. 38, Pr tivités e Cpellen B.P. 110 L-8303 Cpellen Tel. (+352) Fx (+352) Een vennootshp vn e groep NPG Welth Mngement R.C.S. Luxemourg B Luxemurgse levensverzekeringsmtshppij oner ontrole vn het Commissrit ux Assurnes, 7, Royl, L-2449 Luxemourg

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie