Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5"

Transcriptie

1 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April ,60 0,10 1 weeks 1,151% ING Cll April ,80 0,01 2 weeks 1,154% ING Cll April ,00 0,01 3 weeks 1,150% ING Cll Mei ,80 0,27 1 mns 1,161% ING Cll Mei ,00 0,19 2 mns 1,206% ING Cll Mei ,20 0,13 3 mns 1,332% ING Cll Mei ,40 0,08 4 mns 1,433% ING Cll Juni ,00 0,31 5 mns 1,530% ING Cll Juni ,60 0,13 6 mns 1,631% ING Cll Deemer ,21 0,72 7 mns 1,710% ING Put April ,60 0,01 8 mns 1,787% ING Put April ,80 0,10 9 mns 1,878% ING Put April ,00 0,30 10 mns 1,950% ING Put April ,20 0,50 11 mns 2,022% ING Put Mei ,40 0,20 12 mns 2,104% ING Put Mei ,60 0,29 ING Put Mei ,80 0,37 ING Put Mei ,00 0,49 ING Put Juni ,60 0,02 ING Put Juni ,00 0,02 ING Put Juni ,40 0,04 ING Put Juni ,20 0,08 ING Put Juni ,00 0,20 ING Put Juni ,80 0,50 ING Put Juni ,60 0,32 Verer noteere het neel ING op ezelfe g ls slotkoers 8,70(2) en e euriorrentetrieven op jrsis over vershillene looptijen op zterg 16 pril 2011 stn ernst weergegeven. 1 Bereken vn elke serie in e tel of eze in-the-money of out-of-themoney is, lsmee e intrinsieke wre, respetievelijk e tijwre vn e optie. 2 Bereken e putwre met ehulp vn e put-ll-priteit voor e serie ING, Mei 2011 en uitoefenprijs 9,00 en ontroleer hoeveel e mrktwre vn eze putoptie fwijkt vn e erekene wre. De vervltum vn eze opties is op vrijg 20 mei 2011 (us ruim vier weken resterene looptij). Opgven hoofstuk 11 1

2 Opgve 2 In hetzelfe Finnieele Dgl vn 16 pril 2011 ws e lloptie Unilever NV met vervltum 20 mei 2011 en uitoefenprijs vn 22,50 genoteer. Het neel Unilever noteere op ie tum 22,71. Angezien e lloptie vervlt op 20 mei 2011, is niet eken wt het neel Unilever op ie tum zl noteren. De putoptie op het neel Unilever met uitoefenprijs 22,50 en vervltum 20 mei 2011 noteere 0,43 en e lloptie noteere 0,56. 1 Mk een tel wrin e wre vn e lloptie is ereken op 20 mei 2011, wrij e koers Unilever op ie g kn uitkomen tussen 22,00 en 24,00 met stpjes vn telkens 0,02. Mk vervolgens vn eze tel een grfiek met op e horizontle s e wren vn Unilever op 20 mei 2011 tussen 22,00 en 24,00 en op e vertile s e wren vn e lloptie Unilever en in hetzelfe ssenstelsel een tweee grfiek mr nu vn e putoptie Unilever. 2 Bereken e putwre met ehulp vn e put-ll-priteit en toets e erekene wre met e genoteere wre. Geruik voor e rentestnen e tel uit vrg 1. Opgve 3 Teken in eenzelfe ssenstelsel met op e horizontle s e mogelijke einwren vn het onerliggene neel en op e vertile s e ijehorene einwren vn e opties in e portefeuille en het einwreigrm (py-off igrm) vn e volgene twee effetenportefeuilles. Not ene: lt e koersen op e horizontle s lopen vnf 0 tot en met 70, oe it ook op e vertile s ito met stpjes vn 1. 1 Een portefeuille smengestel uit: 1 één gekohte lloptie op het neel Unilever met een uitoefenprijs vn 45 2 twee geshreven llopties op het neel Unilever met een uitoefenprijs vn 55 en 3 één gekohte lloptie op het neel Unilever met uitoefenprijs vn 65. De looptij vn lle genoeme opties is gelijk en ergt 60 gen. Is e verwhte oprengst vn een elegger ie in ovenstne portefeuille elegt, gelijk n e erekene wre? Mk geruik vn Exel voor e erekeningen en e grfiek. Opgven hoofstuk 11 2

3 2 Een portefeuille smengestel uit: 1 een sprrekening wrop e ontnte wre vn 100 is gestort over e looptij vn e optie 2 een geshreven putoptie op een neel TomTom NV met een uitoefenprijs vn 50 en 3 een gekohte putoptie op een neel TomTom NV met een uitoefenprijs vn 100. De looptij vn e opties is 90 gen en e risiovrije riemns rente is 1,5%. Lt e mogelijke koersen vn TomTom NV n 90 gen lopen tussen 30 tot 120. Opgve 4 Een elegger wenst een portefeuille smen te stellen ie onerstn einwreptroon vertoont. Portefeuillewre Aneelkoers flooptum 1 Stel een portefeuille smen estne uit lls en puts op neel X, lsmee nelen X zelf ie voor e elegger het gewenste einwreptroon opleveren. 2 Welke finniële overwegingen kn een elegger heen een portefeuille smen te stellen, zols eshreven ij vrg 1. Opgven hoofstuk 11 3

4 Opgve 5 Wt hout e gouen regel vn e finniering in? De gouen regel vn e finniering hout in t investeringen in vste tiv met Eigen Vermogen ienen te woren gefinnier en investeringen in vlottene tiv met Vreem Vermogen. De gouen regel vn e finniering hout in t twee portefeuilles ie op flooptum hetzelfe einwreigrm heen met ezelfe knsvereling NU tegen eenzelfe prijs verhnel zullen woren teneine ritrge uit te sluiten. De gouen regel vn e finniering hout in, t het eleggingsrisio vn een effetenportefeuille ient te woren fgeekt oor het smen stellen vn een tweee effetenporteuille met een tegenovergestele einwreigrm vn e eerste portefeuille, zot l het eleggingsrisio wort uitgesloten. De gouen regel vn e finniering hout in t het einwreigrm vn elke willekeurige elegging kn woren ngeootst met een elegging in gou. Opgve 6 Wt etekent het, t portefeuille A equivlent is n portefeuille B? Portefeuille A is equivlent n portefeuille B, inien het einwreigrm vn A gelijk is t vn B en wel met eenzelfe knsvereling. Portefeuille A is equivlent n portefeuille B, inien A ezelfe effeten evt ls B mr in nere verhouingen. Portefeuille A is equivlent n portefeuille B, inien A en B ezelfe looptij heen. Portefeuille A is equivlent n portefeuille B, inien A en B hetzelfe risio heen. Opgve 7 Inien e houer vn een lloptie met een uitoefenprijs vn 35 en het onerliggene neel op flooptum op e effeteneurs 42 noteert, zl e lloptie: zoner wre flopen. niet woren uitgeoefen. 7 wr zijn. e nshfprijs vn e lloptie te hoog zijn geweest. Opgven hoofstuk 11 4

5 Opgve 8 Welk vn onerstne eweringen voor e houer vn een lloptie is wr? Het mogelijke verlies is oneperkt. De mogelijke winst is oneperkt. De optiepremie ij nshf ligt oven e uitoefenprijs. Er estt geen vervltum, tenzij het een Europese lloptie etreft. Opgve 9 Welke omintie vn optiepositie en neel zl e eigenr eshermen tegen het risio vn koersling vn het neel? Koop het neel en koop een lloptie op het neel Verkoop het neel en koop een lloptie op het neel. Koop het neel en koop een putoptie op het neel. Koop het neel en shrijf een putoptie op het neel. Opgven hoofstuk 11 5

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

h4m&o2p 2010-11 oefentoets M&O in balans H.9 t/m 13, bladzijde 1 van 4

h4m&o2p 2010-11 oefentoets M&O in balans H.9 t/m 13, bladzijde 1 van 4 4m&o2p 2010-11 oefentoets M&O in alans H.9 t/m 13, ladzijde 1 van 4 Opgave 1 aandelen en oligaties De alans van eind 2008 van andelsonderneming M&O-H4 N.V. voor de winstverdeling en (diret) na etaling

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a De punten op een afstan van 3 m van lijn l liggen op twee lijnen evenwijig aan l. De punten op een afstan van 5 m van punt liggen op een irkel met straal 5 en mielpunt. De vier snijpunten

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Black-Scholes op de TI-83

Black-Scholes op de TI-83 Een van e plenaire lezingen op NWD 007 ging over e Black-Scholeformule; een formule waarmee e waare van optie op aanelen bepaal kan woren. De lezing wer oor velen al bijzoner ingewikkel ervaren, waarchijnlijk

Nadere informatie

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Informatiebrochure opties

Informatiebrochure opties Informatiebrochure opties Inleiding In deze brochure wordt bondig de werking van opties toegelicht en wordt er stilgestaan bij de mogelijke risico s die verbonden zijn aan het handelen in opties. Het lexicon

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN Met opties verdienen in élke markt RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN MET OPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit rapport wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze

Nadere informatie

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis Uitwerkingen Aandelen, obligaties en derivaten drs. H.J.Ots Hellevoetsluis Opgaven H1 Opgave 2 Antwoord C. Opgave 3 Antwoord A. Opgave 4 Antwoord B. Opgave 5 Antwoord C. Opgave 6 Opgave 7 Antwoord A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie