Bloedplaatjes of trombocyten die belangrijk zijn voor de bloedstolling.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bloedplaatjes of trombocyten die belangrijk zijn voor de bloedstolling."

Transcriptie

1 Flowcytometrie bij PNH PNH is het gevolg van een genetische verandering in een bloedstamcel. Als gevolg hiervan ontbreken bij afstammelingen van deze cel bepaalde eiwitten. Deze eiwitten hebben gemeenschappelijk, dat ze allemaal op dezelfde manier aan het celmembraan bevestigd zijn, namelijk met het zogenaamde GPI-anker. Het ontbreken van deze GPI-verankerde eiwitten (GPI-deficiëntie) wordt tegenwoordig aangetoond met behulp van een flowcytometer. Flowcytometer Welke cellen worden gemeten? Bij verdenking en follow-up van de ziekte PNH wordt altijd een buisje bloed afgenomen. Bloed bestaat uit een dragende vloeistof (plasma) met daarin drie typen cellen: Rode bloedcellen of erytrocyten die belangrijk zijn voor zuurstoftransport. Witte bloedcellen of leukocyten die zorgen voor afweer (immuniteit). Hiervan zijn verschillende variëteiten: o Monocyten o Granulocyten o Lymfocyten Bloedplaatjes of trombocyten die belangrijk zijn voor de bloedstolling. De monocyten, granulocyten en erytrocyten worden bij de vraagstelling PNH met behulp van de flowcytometer bekeken.

2 Hoe worden cellen herkend? Elke cel is omgeven door een membraan, die de grens vormt tussen de binnenen buitenkant van de cel. Contact van de cel met zijn omgeving vindt plaats door middel van vele eiwitten, die aan dit membraan gebonden zijn. Tegen deze eiwitten, ook wel antigenen genoemd, kunnen antistoffen gemaakt worden. Er zijn inmiddels in het laboratorium duizenden van deze antistoffen gemaakt, gericht tegen de verschillende eiwitten. Om enige orde te scheppen worden antistoffen die een zelfde eiwit herkennen ingedeeld in clusters of differentiation (afgekort als CD). Elk cluster krijgt een volgnummer en er zijn al meer dan 330 clusters gedefinieerd. In veel gevallen is ook het eiwit waarmee de antistoffen uit een bepaald cluster reageren, biochemisch gekarakteriseerd en vaak is zelfs de functie bekend. Een dergelijk eiwit wordt aangeduid met de naam van de antistof, gevolgd door het woord antigeen. Zo reageert de antistof CD55 met het CD55 antigeen, een molecuul dat een rol speelt bij complementactivatie. Het vaststellen van dit soort eiwitten wordt immunologische typering of immunofenotypering genoemd en speelt een belangrijke rol bij de classificatie van bloedziekten. Om de binding van een antistof aan een antigeen zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van fluorescentie. Hierbij wordt een fluorochroom aan een antistof gebonden. Een fluorochroom is simpel gezegd een soort lampje wat gaat branden wanneer er licht op valt van een bepaalde golflengte. Wanneer het door het fluorochroom uitgezonden licht gedetecteerd kan worden, heeft de binding tussen antigeen en antistof plaatsgevonden en is het bewijs geleverd dat het eiwit op de cel aanwezig is. De met een fluorochroom gelabelde antistof wordt in contact gebracht met de cellen + De antistof gaat een binding aan met het antigeen op de cel Het fluorochroom gaat branden wanneer er licht van een bepaalde golflengte op valt LASER-LICHT Figuur 1. Antigeen-antistof binding Vroeger werd voor deze techniek een microscoop gebruikt, maar tegenwoordig is de flowcytometer het meest gebruikte apparaat. Deze fungeert hierbij als lichtbron en is tevens in staat het door de fluorochromen uitgezonden licht te detecteren.

3 De te onderzoeken cellen, die tevoren gekleurd zijn met één of meer fluorescerend gelabelde antistoffen, stromen één voor één door de meetkamer. Aan de ene zijde valt laserlicht op de meetkamer en onder een rechte hoek wordt het uittredend licht, dat afkomstig is van aan de cellen gebonden fluorochromen, gedetecteerd. Verder wordt ook de verstrooiing van het laserlicht gemeten. Hierdoor wordt informatie verkregen over de grootte (voorwaartse lichtverstrooiing of FSC) en de interne structuur (zijwaartse lichtverstrooiing of SSC) van de cel. Als men bijvoorbeeld zes verschillend gelabelde antistoffen gebruikt, kunnen op deze manier acht eigenschappen van een cel geanalyseerd worden: de aan- of afwezigheid van zes verschillende antigenen, de grootte en de interne structuur. Het voordeel van een flowcytometer is dat in zeer korte tijd een groot aantal cellen kan worden gemeten (tot wel cellen per seconde). Ook zwakke signalen zijn objectief en reproduceerbaar te meten. Na de meting moeten de cellen nog geanalyseerd worden. Meestal begint de analyse door met behulp van de FSC en SSC karakteristieken een indeling te maken in lymfocyten, monocyten en granulocyten. Deze populaties verschillen zodanig van grootte en interne structuur dat er een duidelijke verdeling te zien is. De populatie welke verder onderzocht moet worden (bijvoorbeeld de granulocyten), kan gemarkeerd en daarna verder getypeerd worden. Bij gebruik van meerkleurenfluorescentie (meerdere gelabelde antistoffen tegelijkertijd toevoegen) is het erg informatief om de fluorescentiesignalen tegen elkaar uit te zetten. Men kan dan meteen zien welk percentage van cellen geen, één of meer van de onderzochte antigenen bezit. Voorbeeld van een PNH analyse Bij een vraagstelling PNH worden op de afdeling Immunologie van het Erasmus MC de volgende twee kleuringen ingezet: 1. Kleuring voor het detecteren van GPI-deficiënte granulocyten en monocyten. Deze bestaat uit FLAER-AF488, CD24-PE, CD45-PerCP, CD33-APC en CD14-APC-H7. 2. Kleuring voor de detectie van GPI-deficiënte erytrocyten. Hiervoor worden CD55-FITC en CD59-PE gebruikt. In buis 1 worden vier antistoffen gebruikt die allemaal met een ander fluorochroom (cursief gedrukt) gelabeld zijn. FLAER is in feite geen antistof maar een bacterieel product wat rechtstreeks aan een GPI-anker kan binden. In buis 2 worden twee antistoffen gebruikt. Voor de eerste kleuring worden aan 100 microliter bloed de verschillende antistoffen toegevoegd. Na 10 minuten worden de rode bloedcellen verwijderd en kunnen de witte bloedcellen gemeten worden. Voor de tweede kleuring worden aan 5 microliter bloed de antistoffen toegevoegd. Omat we hier juist de erytrocyten willen meten worden deze niet verwijderd en kan na een wasstap gelijk gemeten worden.

4 Het analyseprogramma op de computer biedt de mogelijkheid de gemeten cellen op verschillende manieren te bestuderen. De meest gebruikte weergave is een zogenaamde dot-plot. Dit is een twee dimensionale weergave (x,y-richting) waarbij een cel die de laser gepasseerd is wordt weergegeven als een stip (dot). Die figuren die hierna getoond worden zijn allemaal dot-plots. De eerste stap van de analyse vindt plaats door het zetten van een CD45/FCS regio. Hierin bevinden zich de witte bloedcellen waarin we geïnteresseerd zijn (Zie Figuur 2). Binnen deze regio wordt CD33 gebruikt om onderscheid te maken tussen de monocyten en granulocyten. De monocyten bezitten meer CD33 antigenen dan de granulocyten en binden daarom meer van de CD33 antistof. Hierdoor liggen de monocyten verder naar rechts (Zie figuur 3). De lymfocyten (rode populatie) kleuren niet aan met CD33, zij missen dit antigeen. Opmerking: de kleur van de getoonde populaties heeft niets te maken met de kleur van de fluorescentie, maar wordt bij de analyse ter verduidelijking aan de cellen toegekend. Figuur 2. Figuur 3. Binnen de vastgestelde regio s wordt vervolgens bepaald of er GPI-deficiënte cellen aanwezig zijn. Binnen de monocyten-regio (MONO) wordt hiervoor gekeken naar de aanwezigheid van het GPI-gebonden CD14 antigeen en de positiviteit voor FLAER. Gezonde monocyten bezitten het anker en kleuren dus aan met de CD14 antistof en zijn dus ook FLAER positief. Deze dubbel positieve cellen kleuren zowel in de x-richting (CD14) als in de y-richting (FLAER) aan. Dit is de groene populatie die rechtsboven ligt. PNH monocyten zijn CD14 en FLAER negatief. Dit is de paarse populatie die linksonder ligt (Zie figuur 4). Binnen de granulocyten-regio (GRAN) worden FLAER en CD24 (GPI-gebonden) gebruikt voor de detectie van GPI-deficiënte granulocyten. De granulocyten die niet aangedaan zijn liggen rechtsboven en zijn hier blauw gekleurd. De paarse cellen die linksonder liggen worden beschouwd als GPI-deficiënt (Zie figuur 5).

5 Bij mensen die de ziekte PNH niet hebben ontbreekt dus de paarse populatie. Figuur 4. Figuur 5. Bij de analyse van de erytrocyten wordt zoals gezegd, gebruik gemaakt van CD55 en CD59. Ook hier liggen de rode bloedcellen die het GPI-anker missen linksonder (dubbel negatief) en zijn paars gekleurd. De normale erytrocyten liggen rechtsboven (Zie figuur 6). Hier is tevens een soort tussenvorm te zien van cellen met een gedeeltelijke aanwezigheid van het GPI-anker (rode populatie). Deze zogenaamde type II erytrocyten zijn overigens niet bij alle patiënten aantoonbaar (Zie figuur 6). In figuur 7 zijn de rode bloedcellen te zien van een patiënt waarbij de ziekte PNH niet is vastgesteld. De volledig en gedeeltelijk deficiënte erytrocyten ontbreken. Figuur 6. Figuur 7 Na voltooiing van de analyse wordt de aanwezigheid en de omvang van de deficiënte populatie, ook wel kloongrootte genoemd, aan de arts gerapporteerd. Mei 2010 Erasmus MC, afdeling Immunologie H.K. Wind V.H.J. van der Velden Stichting Contactgroep Leukemie Stichting AA & PNH Contactgroep

Alles over de bloedziekten PNH & AA. Wat is bloed?

Alles over de bloedziekten PNH & AA. Wat is bloed? Alles over de bloedziekten PNH & AA Wat is bloed? Binnenin je lichaam zit een rode vloeistof. Dat is je bloed. Bloed is erg belangrijk voor je lichaam, het zorgt voor vervoer van stoffen, voor de warmte

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Het DNA-profiel HOOFDSTUK 6. De berekende frequentie van voorkomen van DNA-profielen van tien of meer loci is altijd kleiner dan één op één miljard.

Het DNA-profiel HOOFDSTUK 6. De berekende frequentie van voorkomen van DNA-profielen van tien of meer loci is altijd kleiner dan één op één miljard. Het DNA-profiel HOOFDSTUK 6 De berekende frequentie van voorkomen van DNA-profielen van tien of meer loci is altijd kleiner dan één op één miljard. 135 136 13 Inhoudsopgave DNA 139 Elke cel hetzelfde DNA

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

1 De afweer van de mens

1 De afweer van de mens 1 1 De afweer van de mens G.T. Rijkers Inhoud 1.1 Het immuunsysteem beschermt tegen infecties en tumoren 1.2 De intacte huid en slijmvliezen vormen een eerste barrière tegen potentiële binnendringers 1.3

Nadere informatie

EDERLA DSFORE SISCHIN TITUUT

EDERLA DSFORE SISCHIN TITUUT EDERL DSFORE SISHIN IUU De Essenties van forensisch DN-onderzoek 5 Het DN-profiel 2006 Nederlands Forensisch Instituut lle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Als u te horen krijgt dat u leukemie hebt, is de schrik natuurlijk groot. Vaak komen er dan veel vragen op over

Als u te horen krijgt dat u leukemie hebt, is de schrik natuurlijk groot. Vaak komen er dan veel vragen op over Wat is leukemie? Leukemie is de verzamelnaam voor verschillende soorten beenmergkanker. Alle vormen worden gekenmerkt door een ontregelde groei van verschillende soorten witte bloedcellen. In het beenmerg,

Nadere informatie

De samenhang tussen integrale veiligheidskunde en Human Technology

De samenhang tussen integrale veiligheidskunde en Human Technology De samenhang tussen integrale veiligheidskunde en Human Technology 1 Inhoudsopgave: Samenvatting 3 De opleidingen 4 Overeenkomsten 5 Technologische ontwikkeling en veiligheid 6 Visie op het gezamenlijke

Nadere informatie

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes?

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes? De effectieve inzet van tv-campagnes Wat maakt een tv-campagne tot een succes? Na een halfjaar afwezigheid op tv is onze top of mind merkbekendheid met 9% gedaald. Marketingmanager winkelketen binnen retailbranche

Nadere informatie

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement Dit artikel beschrijft een methodiek om opleidingscurricula te maken voor technische bedrijfsopleidingen waarbij technische vaardigheden getraind moeten worden. De methode is met name bruikbaar om flexibele

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Verslag TTP bijeenkomst 12 november 2005. Aanwezig: TTP patiënten, familie en/of vrienden Artsen, Specialisten, Onderzoekers

Verslag TTP bijeenkomst 12 november 2005. Aanwezig: TTP patiënten, familie en/of vrienden Artsen, Specialisten, Onderzoekers Verslag TTP bijeenkomst 12 november 2005 Aanwezig: TTP patiënten, familie en/of vrienden Artsen, Specialisten, Onderzoekers Rob opent de bijeenkomst. Rob verteld dat ten opzichte van de bijeenkomst vorig

Nadere informatie

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Licht 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Bijlage: Gebruik van de geodriehoek bij de spiegelwet 1 Schaduw Eigenschappen van lichtstralen

Nadere informatie

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel Functioneel beheer Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk 2.4 Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk Het (her)inrichten van functioneel beheer

Nadere informatie

Samenvatting Een van de opmerkelijkste kenmerken van economische activiteit is de ongelijkmatige ruimtelijke verdeling. In tabel 1.1 op pagina 2 staan gegevens over de productie per oppervlakte van verschillende

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Ten tweede, om de mechanismen waardoor zelfcontrole mogelijk voordeel biedt aan deze groep patiënten te verkennen.

Ten tweede, om de mechanismen waardoor zelfcontrole mogelijk voordeel biedt aan deze groep patiënten te verkennen. SAMENVATTING SAMENVATTING Zelfcontrole speelt in het dagelijks leven een grotere rol dan we ons beseffen. Even snel in de spiegel kijken om te zien of ons haar nog goed zit en het wekelijkse momentje op

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Griepepidemie. Modelleren B. Javiér Sijen. Janine Sinke

Griepepidemie. Modelleren B. Javiér Sijen. Janine Sinke Javiér Sijen Janine Sinke Griepepidemie Modelleren B Om de uitbraak van een epidemie te voorspellen, wordt de verspreiding van een griepvirus gemodelleerd. Hierbij wordt zowel een detailbenadering als

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Praktijkvariatierapport 7 aandoeningen electieve zorg 2014

Praktijkvariatierapport 7 aandoeningen electieve zorg 2014 Praktijkvariatierapport 7 aandoeningen electieve zorg 2014 Samengesteld door: Expertteam Ziekenhuiszorg Datum: 27 mei 2014 Versie: 1.0 Voorwoord Zorgverzekeraars streven op het brede terrein van cure,

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

1. Surfen over het internet

1. Surfen over het internet 10 Starten met internet en e-mail met Windows Vista 1. Surfen over het internet Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn. Het World Wide Web is één van de leukste

Nadere informatie

het woord neurologie bestaat uit twee delen: neuro (dat betekent zenuw) en logos (dat betekent leer, kennis) neurologie is dus de leer van de zenuwen

het woord neurologie bestaat uit twee delen: neuro (dat betekent zenuw) en logos (dat betekent leer, kennis) neurologie is dus de leer van de zenuwen Neurologie het woord neurologie bestaat uit twee delen: neuro (dat betekent zenuw) en logos (dat betekent leer, kennis) neurologie is dus de leer van de zenuwen een dokter in de neurologie noem je een

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie