BDA Agrément BAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BDA Agrément BAR 12-006"

Transcriptie

1 BAR12_006v5.qxd:0513_A_ :57 Pgin 1 Nummer BAR /1/A Dtum Projetnummer 12-B-0281 Geldigheid BDA ADVIES BDA Agrément BAR Ctegorie Pltte en fluwhellende dken Betreft Met hkbnd bevestigde APP-dkbedekking Produt Evolution Plus Levernier DION Evolution Systems B.V. Le Hvre SV EINDHOVEN T. : +31 (0) , F. : +31 (0) , E.: I. : Omshrijving Evolution Plus is een APP-dkbedekkingssysteem dt met hkbnd mehnish wordt bevestigd n de onderonstrutie. Toepssing (doel) Evolution Plus wordt geleverd ls wterdihte lg voor pltte en fluwhellende dken. De met polyestermt geheerde en geprepreerde APP-dkbnen hken zih vst n de op de ondergrond gelegd en n de onderonstrutie bevestigde hkbndstroken vn DES Hook Tpe. Toepssingsgebied Nederlnd Smenvtting Dit BDA Agrément bevt de volgende beoordelingsspeten: Toepssingsvoorwrden Referenties Onfhnkelijk vstgestelde produtgegevens Toebehoren Ontwerpspeten Verwerkingsrihtlijnen Speifieke detils Toetsing n het Bouwbesluit Verklring Conform de toetsing vn het Kiw BDA Expert Centre Building Envelope (ECBE) is Evolution Plus geshikt voor de beoogde toepssing ls het is ontworpen, uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de nwijzingen in dit Agrément. A.F. vn den Hout deskundige Prof. ir N.A. Hendriks hirmn ECBE Autoristie: J. Snders direteur BDA Dkdvies B.V. Kiw BDA Expert Centre Building Envelope (ECBE) Division of BDA Consultny (BDA Advies) Avelingen West 24 T: +31(0) P.O. Box 389 F: +31(0) NL 4200 AJ Gorinhem Bld 1

2 BAR12_006v5.qxd:0513_A_ :57 Pgin 2 1 Toepssingsvoorwrden 1 Toepssingsgebied Evolution Plus dkbnen zijn geshikt ls mehnish bevestigde wterdihte lg op ondergronden vn geheerde PIR- en PUR-isoltie, geheerde EPS-isoltie, geheerde MWR-isoltie, EPB-isoltie en lle bestnde gesloten dkbedekkingssystemen. 1)2)3) 1) 2) 3) n gebleken geshiktheid en bouwfysishe toetsing met uitzondering vn dkbedekkingssystemen op bsis vn teermstiek en PVC bij dken met een lihte, bijvoorbeeld een stlen onderonstrutie, moet een risiobepling op wterumultie worden uitgevoerd 2 Onderzoek Door BDA Keuringsinstituut B.V. zijn de weerstnd tegen dynmishe windbelsting, de brndgevrlijkheid bij vliegvuur volgens NVN-ENV 1187, test 1 en de produteigenshppen bepld. 3 Uitvoering Anbevolen wordt om de kwliteit vn de uitvoering en het vkmnshp vn de dkbedekkers te lten ontroleren door een ervren onfhnkelijke inspeteur. Deze inspeteur kn een gekwlifieerde medewerker vn de levernier zijn of een gekwlifieerde medewerker vn een rdgevend ingenieursbureu. Het produt moet worden uitgevoerd onform de nbevelingen vn de levernier en de voorwrden vn dit Agrément. 2 Referenties 3 Produtgegevens 1 BDA Guideline BDA Agréments, mei 22 2 BDA Dkboek 22 3 Vkrihtlijn gesloten dkbedekkingssystemen 20, deel A, B en C 4 Bepling produteigenshppen - ngeldoorsheursterkte hkbnd - pelsterkte vn de lsverbinding hkbnd / polyester heerlg Rpport BDA Keuringsinstituut B.V. 28-B-10/1 d.d Beproeving vn het brndgevrlijk zijn vn dken volgens NVN-ENV 1187, test 1 Rpport BDA Keuringsinstituut B.V. 28-B-10/2 d.d Bepling weerstnd tegen dynmishe windbelsting. Rpport BDA Keuringsinstituut B.V. 28-B-10/9 d.d Bepling produteigenshppen - flexibiliteit bij lge tempertuur n thermishe veroudering - vloeiweerstnd n thermishe veroudering, Rpport BDA Keuringsinstituut B.V. 28-B-10/6 d.d Produtgegevens Evolution Plus (CE 1370 CPP-0057). 9 Myrthe de Bruin: Nieuw dkbedekkingssysteem goed voor milieu en dkbedekker, Dkenrd nr. 104, oktober 21 Nominle lengte : 5,00, 7,50, 10,00 [m] Nominle breedte : [mm] Nominle dikte : 4 [mm] (exlusief heerlg) Dimensionele vervorming : 0,2 [%(l/l)] Flexibiliteit bij lge tempertuur n thermishe veroudering : -10 [ C] Pelsterkte lsverbinding : > 60 [N(50 mm) -1 ] Brndgevrlijkheid (ref. 5) : voldoet n NEN-EN Weerstnd tegen windbelsting rekenwrde per bevestigingspunt (ref. 6) : 467 [N] Dmpdiffusieweerstndsgetl (µ) : [-] Opmerking: Evolution Plus dkbnen zijn voor detilwerk ook leverbr zonder de polyesterhering: Evolution Plus Detil dkbn. 4 Toebehoren Dkshroeven : Gurdin PS Drukverdeelplten : Gurdin SP-50-S1 Hkbnd : Velro Brnd Fsteners; DES Hook Tpe 125 mm/50 mm SA (hiern te noemen: hkbnd) Eurothne Silver PIR-isoltie is luminium geheerd PIR-shuim wrop n de lngszijden en in het midden zelfklevende stroken hkbnd (DES Hook Tpe SA) zijn ngebrht. Afmetingen : 1200 mm x 2500 mm Dikten (mm) : 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 en 120 Wrmtegeleidingsoëffiiënt (λ d ) = W.m -1.K -1 Produtinformtie Kiw BDA Expert Centre Building Envelope Bld 2

3 BAR12_006v5.qxd:0513_A_ :57 Pgin 3 5 Ontwerpspeten 1 Onderonstruties Het met hkbnd mehnish bevestigd dkbedekkingssysteem is toepsbr op vrijwel lle houten, houthtige, steenhtige en metlen onderonstruties onder voorwrde dt de bevestigers geshikt zijn voor de rd vn de onderonstrutie. In de meeste gevllen is op de onderonstrutie een dmpremmende lg of sluitlg en een thermishe isoltie nwezig. 2 Ondergronden Isoltiemterilen ls ondergrond Aluminium geheerd PIR-shuim met zelfklevende hkbndstroken. Geheerde PIR- en PUR-isoltieplten, geheerde EPS-isoltieplten en MWR-isoltieplten met geheerde bovenzijde. Oude dkbedekkingen ls ondergrond Afhnkelijk vn de onditie vn het dkbedekkingssysteem, de thermishe isoltie en de onderonstrutie zijn bitumen, kunststof en rubberen dkbedekkingen geshikt met uitzondering vn dkbedekkingssystemen op bsis vn teermstiek en/of PVC. 3 Andhtspunten Uit het oogpunt vn een kwliteitsverbetering vn de totle dkbedekkingsonstrutie (beperking inwendige ondenstie, windvstheid, luhtdihtheid, brndveiligheid) dient steeds een dmpremmende lg of sluitlg te worden overwogen. 02 Bij mehnish bevestigde dkbedekkingssystemen moeten de fmetingen vn de rnd- en hoekzones vn het dk en het benodigde ntl bevestigers worden bepld onform NEN-EN 1990+NB en NEN-EN NB. 03 Bij lle dkrnden dient kimfixtie te worden ontworpen. 04 De thermishe isoltie mg bij het nwlsen vn de hkbndstroken niet vervormen. 05 Evolution Plus wordt verwerkt zonder het gebruik vn open vuur met thermish gelste overlppen (ref. 2 en 3). 4 Omshrijving Code NM t SC Anbrengmethode: mehnish bevestigen met hkbnd Op de ondergrond hkbnd bevestigingsstroken nbrengen, breed 125 mm en deze mehnish bevestigen n de onderonstrutie in een ptroon gebseerd op de resultten vn een windbelstingsberekening. 02 Op de hkbnd bevestigingsstroken een lg Evolution Plus dkbnen nbrengen onform de verwerkingsrihtlijnen. Code F(N)M t S(C) Anbrengmethode: op zelfklevend en mehnish bevestigd hkbnd Op de onderonstrutie of ondergrond (bestnde dkbedekking of luminium geheerd PIR-shuim) zelfklevende hkbndstroken pltsen en mehnish bevestigen door het hkbnd. Het ntl bevestigers bseren op de resultten vn een windbelstingsberekening. 02 Op de hkbnd bevestigingsstroken een lg Evolution Plus dkbnen nbrengen onform de verwerkingsrihtlijnen. Produtinformtie Kiw BDA Expert Centre Building Envelope Bld 3

4 BAR12_006v5.qxd:0513_A_ :57 Pgin 4 6 Verwerkingsrihtlijnen 1 Andhtspunten De Evolution Plus dkbnen met zorg behndelen, beshermen tegen voht en beshdigingen en vrij vn de ondergrond vn het dk of het bouwterrein opsln. 02 Bij lle dkrnden kimfixtie toepssen. 03 Het nbrengen vn de eventuele dmpremmende lg, de thermishe isoltie en het dkbedekkingssysteem moet om redenen vn kwliteit en duurzmheid gelijktijdig gebeuren. Een dkbedekkingsonstrutie moet zodnig worden uitgevoerd dt vohtinsluiting wordt voorkomen. 04 De rndnsluitingen moeten luhtdiht worden uitgevoerd. 05 De fstelling vn de bevestigingspprtuur moet zodnig zijn dt de bevestigers in de hkbnd bevestigingsstroken niet onnodig diep worden ngetrokken. De hkbndstroken mogen niet vervormen. 06 De ondergrond moet voldoende drukvst zijn in verbnd met het nwlsen vn de hkbndverbinding. 2 Verwerking 2.1Algemeen De ondergrond dient voor het nbrengen vn de dkbedekkingsonstrutie vlk, winddroog en shoon te zijn of te worden gemkt. 02 De dkbnen en de rnd- en opstndstroken droog en tijdens droog weer verwerken op een droge ondergrond. 03 Afvl vn dkbedekkingswerkzmheden zorgvuldig verzmelen en brndveilig opsln. De diverse stoffen fvoeren onform pltselijke regelgeving. 04 De dkbnen zodnig nbrengen, dt nr de fvoeren toe geen tegennden ontstn. 05 De detils en nsluitingen uitvoeren onform de nwijzigen gegeven in ref. 2 en De dkbedekkingswerkzmheden veilig uitvoeren onform vigerende regelgeving. 2.2Mehnish bevestigd dkbedekkingssysteem De hkbndbevestigingsstroken nbrengen op een h.o.h.-fstnd, die is bepld onform de benodigde wrde voor de windweerstnd. 02 In gevl vn geprofileerde stlen dkplten de hkbndstroken hks op de nnelurerihting vn de dkplten nbrengen. 03 De hkbndbevestigingsstroken tijdelijk beshermen met sleepstroken opdt de Evolution Plus dkbn op de juiste mt kn worden gesteld met lngsoverlppen vn miniml en met verspringende dwrsoverlppen vn 150 mm breed. 04 N het stellen vn de Evolution Plus dkbnen deze pltsen door de sleepstroken weg te trekken en de dkbn op de hkbndbevestigingsstroken n te wlsen met een stlen wls. 05 De overlppen thermish lssen. 06 De detilnsluitingen uitvoeren onform de nwijzingen onder hoofdstuk 7 Speifieke detils. Code NK t SC De hkbndbevestigingsstroken nbrengen op een h.o.h.-fstnd, die is bepld onform de benodigde wrde voor de windweerstnd. 02 In gevl vn geprofileerde stlen dkplten de hkbndstroken hks op de nnelurerihting vn de dkplten nbrengen. 03 De hkbndbevestigingsstroken tijdelijk beshermen met sleepstroken opdt de Evolution Plus dkbn op de juiste mt kn worden gesteld met lngsoverlppen vn miniml en met verspringende dwrsoverlppen vn 150 mm breed. 04 N het stellen vn de Evolution Plus dkbnen deze pltsen door de sleepstroken weg te trekken en de dkbn op de hkbndbevestigingsstroken n te wlsen met een stlen wls. 05 De overlppen thermish lssen. 06 De detilnsluitingen uitvoeren onform de nwijzingen onder hoofdstuk 7 Speifieke detils. Code F(N)M t SC Op de onderonstrutie of ondergrond (bestnde dkbedekking of dmpremmende lg) de luminium geheerde PIR-shuimisoltieplten met zelfklevende hkbndstroken pltsen en mehnish bevestigen door het hkbnd n de onderonstrutie. 02 In gevl vn geprofileerde stlen dkplten de PIR-isoltieplten hks op de nnelures vn de dkplten nbrengen. 03 Zie de omshrijving onder 03 t/m 06 vn ode NK t SC. Produtinformtie Kiw BDA Expert Centre Building Envelope Bld 4

5 BAR12_006v5.qxd:0513_A_ :57 Pgin 5 7 Speifieke detils 1 Andhtspunten De prinipes vn de detils vn de Evolution Plus zijn gebseerd op de detils zols opgenomen in referentie 2 en De ngegeven detils betreffen prinipes. Het is vn belng, dt voor ieder projet lle detils zorgvuldig worden uitgewerkt met onder meer lle relevnte bouwkundige nsluitingen en mtvoering. 03 Ieder detil moet in de toepssing worden beoordeeld op koudebrugvorming. 04 Bij lle dkrnden moet kimfixtie worden ontworpen. 2 Detilprinipes 2.1Detil met enkele dktrim 2.2Detil met fdekkp Figuur 1 Figuur 2 f f d e min. 125 mm d min. 125 mm e 55 mm x 55 mm (b) 55 mm x 55 mm (b) Legend:. De Evolution Plus dkbnen ir opzetten. b. In de kim een gezet verzinkt stlen profiel (55 mm x 55 mm) pltsen en mehnish bevestigen in de onderonstrutie h.o.h. 250 mm.. Het opgnde deel vn het profiel is voorzien vn een strook zelfklevend hkbnd, breed 50 mm. d. Op de muurplt een strook zelfklevend hkbnd nbrengen, breed 50 mm. e. Vn voorknt dkrnd tot 125 mm door de kim Evolution Plus rndstroken nbrengen op het hkbnd ( en d) en thermish gelst op bn. f. Op deze rndstrook een enkele dktrim of fdekkp monteren onform de nwijzingen uit ref. 2 en Opstnd onder voetlood Figuur mm b Legend:. De Evolution Plus dkbnen ir opzetten en tegen de opstnd bevestigen. b. Vn onder het voetlood een Evolution Plus rndstrook nbrengen tot miniml door de kim 1). Deze strook lssen op bn.. Voetlood nbrengen onform de nwijzingen uit ref. 2 en 3. 1) bij opstnden hoger dn 200 mm kiezen voor Evolution Plus rndstroken in ombintie met een zelfklevende hkbndstrook die onder het voetlood n de ondergrond wordt bevestigd. Produtinformtie Kiw BDA Expert Centre Building Envelope Bld 5

6 BAR12_006v5.qxd:0513_A_ :57 Pgin 6 7 Speifieke detils (vervolg) 2.4Lihtstrt d b Figuur 4 Legend:. De Evolution Plus dkbnen ir opzetten en tegen de opstnd bevestigen. b. Op de bovenzijde vn de lihtstrt tegen de dgknt n een strook zelfklevend hkbnd nbrengen, breed 50 mm.. Vnf de dgknt vn de lihtstrt de Evolution Plus rndstrook nbrengen tot miniml op bn. d. Lihtstrtfwerking. 2.5Onderuitloop 2.6Dkdoorvoer b Figuur 5 Legend:. De Evolution Plus dkbedekking nbrengen en ter pltse vn de fvoeropening een gt snijden ter grootte vn de dimeter vn de onderuitloop. b. De onderuitloop pltsen en wellen in bitumenpst.. Op de plkplt een plkstuk nbrengen gesneden uit een Evolution Plus Detil dkbn. Figuur 6 8 Toetsing n het Bouwbesluit b 1 Pr. 2.1 Sterkte vn de bouwonstrutie Legend:. De Evolution Plus dkbedekking nbrengen en ter pltse vn de doorvoer een gt snijden ter grootte vn de doorvoeropening. b. De doorvoer pltsen geweld in bitumenpst en bevestigen n de onderonstrutie.. Op de plkplt een plkstuk nbrengen gesneden uit een ongeheerde Evolution Plus dkbn. De weerstnd tegen dynmishe windbelsting is bepld volgens NEN 6707: 21 (ref. 6). 02 De rekenwrde voor de bevestigers vn de onderzohte ombintie is 467 N. 03 Met deze rekenwrde, de ntllen en de verdeling vn de bevestigingsmiddelen volgens NEN 6707 moet de weerstnd getoetst tegen windbelsting zijn bepld volgens NEN-EN 1990+NB en NEN-EN NB. Opbouw getest systeem: - Onderonstrutie : geprofileerd stlen dkplten, 106 profiel, dik 0,75 mm. - Thermishe isoltie : MWR, Rokwool Turox, dik 100 mm. Dkbnen Evolution Plus met een breedte vn 1000 mm. De onderlinge fstnd tussen de bevestigers onderling is 0,25 m. De fstnd tussen de rijen bevestigers (stroken klittenbnd) is 0,6 m. 04 De dkbedekkingsonstrutie moet zijn ontworpen en uitgevoerd onform de nwijzingen in dit Agrément. 2 Pr. 2.8 Beperking vn het ontstn vn een brndgevrlijke situtie De in dit Agrément beshreven dkbedekkingsonstruties zijn niet brndgevrlijk bij hellingshoeken tot 20, test volgens NVN-ENV 1187, test 1 en lssifitie NEN-EN Produtinformtie Kiw BDA Expert Centre Building Envelope Bld 6

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Condenserende gaswandketel. THISION S 1,0 48,7 kw. SMARTRON 2-25 kw. THISION L 10,1-142,3 kw

Condenserende gaswandketel. THISION S 1,0 48,7 kw. SMARTRON 2-25 kw. THISION L 10,1-142,3 kw Condenserende gswndketel THISION S 1,0 48,7 kw 3.2 Productbeschrijving 3.3 Bestelnummers 3.4 Stndrdschem s 3.15 Toebehoren 3.18 Technische gegevens 3.24 Mttekeningen 3.27 Circultiepompen 3.28 Hydrulische

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 1 25-10-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen en het KOMO productcertificaat voor dakbanen deel 1 Algemene

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19

attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 KOMO attestmetproductcertificaat ummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 20131101 d.d. 20120801 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top CPB Achtergronddocument Meer over de top Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top 29 Mei 2013 Bs Jcobs Ersmus Universiteit Rotterdm bjcobs@ese.eur.nl Egbert Jongen Centrl Plnbureu E.L.W.Jongen@cpb.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie