Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009

2 Conferenterumte gebruken Conferenterumte gebruken Uw systeem bedt u een vrtuele conferenterumte. Alle conferentedeelnemers de n deze rumte ngebeld zjn, zjn met elkaar verbonden. Al naargelang de confgurate van uw systeem kunnen maxmaal 9 nterne en externe deelnemers nbellen n deze conferenterumte. Het nbellen n de conferenterumte wordt bevelgd met een toegangs-pin of de "standaard-pin" (tjdens net gereserveerde tjdstppen). Inhoud Inbellen n de conferenterumte ( p. 3) Conferentes modereren (neuw n Integral 5 R2.6)( p. 4) De spreekmodus actveren of sprekers wsselen( p. 4) Enkel lusteren ut( p. 4) Deelnemers utschakelen( p. 4) Deelnemers ut de conferente schakelen( p. 5) Conferenterumte eenmalg reserveren ( p. 6) Conferenterumte reserveren met meervoudge afspraak ( p. 7) Conferenterumte reserveren voor anderen ( p. 8) Reserverng wssen ( p. 9) Conferenterumte nstellen*( p. 10) Conferenterumte - Reserverngsbevoegdhed vrjschakelen*( p. 10) Conferenterumte - toegangs-pin veranderen( p. 11) Conferenterumte - Standaardtoegang vrjschakelen*( p. 12) Conferenterumte - Standaard-PIN veranderen*( p. 13) Aanwjzng U kunt de conferenterumte gemakkeljk va uw pc nstellen en bedenen als u gebruk maakt van het Avaya Integral Customer Tool ICT. 2 Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng

3 Inbellen n de conferenterumte Inbellen n de conferenterumte Vanaf elke nterne of externe telefoon kan n de conferenterumte worden ngebeld. De conferenterumte dent normaalgesproken al gereserveerd te zjn voordat de conferente plaatsvndt. Oproepnummer van de conferenterumte vanaf een nterne of externe telefoon kezen, b.v Wachten op de kestoon. Toegangs-PIN nvoeren, bjvoorbeeld Alle deelnemers aan de conferente horen een korte waarschuwngstoon. U werd opgenomen n de conferente. Aanwjzng Conferente beëndgen: Neerleggen. Ende conferente: Wanneer onmddelljk na uw conferente de conferenterumte opneuw gereserveerd s (15 mnuten later) klnkt er een waarschuwngstoon om u attent te maken op het naderende ende van de conferente. 10 mnuten voor het begn van de volgende conferente volgt een gedwongen verbrekng. Een net gereserveerde conferenterumte kunt u steeds gebruken met de "Standaard-PIN" ( p. 12) wanneer deze door uw systeembeheerder s vrjgeschakeld. Zolang een deelnemer zch alleen n de conferenterumte bevndt, hoort hj een wachtmelode. Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng 3

4 Conferentes modereren (neuw n Integral 5 R2.6) Conferentes modereren (neuw n Integral 5 R2.6) Tjdens een conferente heeft de deelnemer de de conferenterumte gereserveerd heeft specale moderatorbevoegdheden. De moderator kan een deelnemer nstellen als de enge spreker en de rest utschakelen (spreekmodus), een deelnemer gercht utschakelen of een utschakelng opheffen, een deelnemer volledg ut het conferentegesprek schakelen. In een net-gereserveerde conferenterumte beschkken alle conferentedeelnemers over moderatorbevoegdheden. Op de telefoon van edere moderator s een ljst te zen met de naam of het oproepnummer van alle conferentedeelnemers. Daarbj wordt een deelnemer aangedud met (M), wanneer hj utgeschakeld (Mute) s, met (S), wanneer hj de Spreker n de spreekmodus s. De spreekmodus actveren of sprekers wsselen bladeren naar de voorzene spreker. Naar de menurubrek Spreker bladeren. De neuwe spreker verschjnt bovenaan n de ljst met conferentedeelnemers. Hj wordt aangedud met een (S). Alle andere conferentedeelnemers zjn utgeschakeld en aangedud met een (M). Enkel lusteren ut de hudge spreker utkezen. Naar de menurubrek Enkel lusteren ut bladeren. Alle conferentedeelnemers kunnen opneuw tegeljkertjd met elkaar spreken. Deelnemers utschakelen gewenste deelnemers aanduden. Naar de menurubrek Mute bladeren. De deelnemer s utgeschakeld. 4 Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng

5 Conferentes modereren (neuw n Integral 5 R2.6) Deelnemers ut de conferente schakelen gewenste deelnemers aanduden. Naar de menurubrek Verbreken bladeren. De deelnemer werd volledg ut de conferente geschakeld. Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng 5

6 Conferenterumte reserveren (eenmalge afspraak) Conferenterumte reserveren (eenmalge afspraak) U kunt de conferenterumte voor een bepaalde perode reserveren. Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Conferenterumte bladeren. nden nodg naar de menurubrek egen conferente bladeren. Keuze eventueel bevestgen. naar de menurubrek Neuw gegeven nbreng bladeren. Er verschjnt een ljst met de volgende 90 dagen. naar de gewenste dag bladeren, bjvoorbeeld Naar de gewenste starttjd bladeren, bjvoorbeeld 9:00. Naast de starttjd verschjnt een streepje als aandudng. Naar de gewenste endtjd bladeren, bjvoorbeeld 9:45. De geplande tjdspanne wordt aangedud met een vertcaal streepje. Instellng opnemen. Dt tjdstp voor de conferente s gereserveerd. Deel nu aan alle conferentedeelnemers het tjdstp, het oproepnummer van de conferenterumte en uw toegangs-pin mee. Aanwjzng Tjdstppen de al bezet zjn werden aangedud met een krusje. Deze tjdstppen kunnen net meer gereserveerd worden. Reserverngen kunnen alleen n het vooraf ngestelde 15-mnuten-rooster gebeuren. Tussen twee reserverngen lgt een tjdspanne van mnstens 15 mnuten. U moet over de nodge bevoegdhed beschkken om een conferenterumte te reserveren. U moet de standaard Toegangs-PIN ( p. 11) geactveerd of gewjzgd hebben. 6 Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng

7 Conferenterumte reserv. (meervoudge afspraak) Conferenterumte reserv. (meervoudge afspraak) U kunt de conferenterumte ook voor terugkerende afspraken reserveren. Bjvoorbeeld voor de wekeljkse groepsbesprekng op vrjdagochtend om 9u. Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Conferenterumte bladeren. nden nodg naar de menurubrek egen conferente bladeren. Keuze eventueel bevestgen. naar de menurubrek Neuw gegeven nbreng bladeren. Naar de menurubrek Meervoudge afspraak bladeren. naar de gewenste dag van de week bladeren, bjvoorbeeld Vrjdag. Naar de gewenste starttjd bladeren, bjvoorbeeld 9:00. Naast de starttjd verschjnt een streepje als aandudng. Naar de gewenste endtjd bladeren, bjvoorbeeld 9:45. De geplande tjdspanne wordt aangedud met een vertcaal streepje. Instellng opnemen. Het conferentetjdstp s gereserveerd voor edere vrjdag. Deel nu aan alle conferentedeelnemers het tjdstp, het oproepnummer van de conferenterumte en uw toegangs-pin mee. Aanwjzng Tjdstppen de al bezet zjn werden aangedud met een krusje. Deze tjdstppen kunnen net meer gereserveerd worden. Reserverngen kunnen alleen n het vooraf ngestelde 15-mnuten-rooster gebeuren. Tussen twee reserverngen lgt een tjdspanne van mnstens 15 mnuten. U moet over de nodge bevoegdhed beschkken om een conferenterumte te reserveren. U moet de standaard Toegangs-PIN ( p. 11) geactveerd of gewjzgd hebben. Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng 7

8 Conferenterumte reserveren voor anderen Conferenterumte reserveren voor anderen Als u over de nodge bevoegdhed beschkt kunt u ook voor anderen een conferenterumte reserveren. Het nbellen n de conferenterumte wordt dan bevelgd met de toegangs-pin van de persoon waarvoor u een conferente heeft ngesteld. Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Conferenterumte bladeren. Naar de menurubrek Conferente voor anderen bladeren. naar de menurubrek Neuw gegeven nbreng bladeren. Er verschjnt een ljst met de volgende 90 dagen. naar de gewenste dag bladeren, bjvoorbeeld Naar de gewenste starttjd bladeren, bjvoorbeeld 9:00. Naast de starttjd verschjnt een streepje als aandudng. Naar de gewenste endtjd bladeren, bjvoorbeeld 9:45. De geplande tjdspanne wordt aangedud met een vertcaal streepje. Instellng opnemen. Dt tjdstp voor de conferente s gereserveerd. Alle conferentedeelnemers moeten nu nog het tjdstp, het oproepnummer van de conferenterumte en de toegangs-pin krjgen. Aanwjzng Tjdstppen de al bezet zjn werden aangedud met een krusje. Deze tjdstppen kunnen net meer gereserveerd worden. Meervoudge afspraak: Nadat u conferente voor anderen gekozen heeft, gebeurt de reserverng net zoals u een meervoudge afspraak zou reserveren. Alle reserverngen van de conferenterumte worden steeds met de desbetreffende toegangs-pin aangedud. 8 Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng

9 Reserverngen controleren en wssen Reserverngen controleren en wssen Reserverngen kunnen te allen tjde gecontroleerd en ook gewst worden. Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Conferenterumte bladeren. nden nodg de menurubrek egen conferente bevestgen. Er wordt een ljst met alle reserverngen weergegeven. Elke vermeldng toont het gereserveerde tjdstp, voor wanneer de reserverng plaatsvndt en eventueel de toegangs-pin. eventueel naar de reserverng bladeren de u wlt wssen, bjvoorbeeld Fr 9:00-9: Reserverng wssen Aanwjzng U kunt alleen egen reserverngen wssen. Verstreken reserverngen worden de volgende dag automatsch ut de ljst verwjderd. De toegangs-pin (cjfer uterst rechts op de dsplay) wordt alleen getoond aan de persoon de de bevoegdhed heeft om de conferenterumte te reserveren voor anderen. Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng 9

10 Conferenterumte nstellen* Conferenterumte nstellen* De conferenterumte kan alleen door bevoegde deelnemers gereserveerd worden. Elk van deze deelnemers kan de toegangs-pin zelf veranderen. Voor de conferenterumte kan ook een standaard-pin worden ngesteld. Hermee kan elke deelnemer n de conferenterumte nbellen, voor zover deze net gereserveerd werd. Conferenterumte - Reserverngsbevoegdhed vrjschakelen* U kunt ndvduele deelnemers de mogeljkhed geven om de conferenterumte te reserveren. Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Instellngen bladeren. Naar de menurubrek Toepassngen bladeren. Naar de menurubrek Conferenterumte bladeren. n de regel Bevoegdhed voor... het oproepnummer van de deelnemer nvoeren waarvoor u de reserverngsbevoegdhed wlt vrjschakelen. U krjgt de toegangs-pin te zen en of de deelnemer de conferenterumte mag reserveren, bjvoorbeeld PIN: 0000 nactef. naar de menurubrek actveren bladeren. De deelnemer kan nu de conferenterumte met de ngestelde toegangs-pin reserveren. Aanwjzng U moet bevoegd zjn om reserverngsbevoegdheden te mogen nstellen. 10 Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng

11 Conferenterumte - toegangs-pin veranderen Conferenterumte - toegangs-pin veranderen U kunt uw toegangs-pin tot de conferenterumte te allen tjde veranderen. De gewjzgde toegangs-pin geldt onmddelljk, ook voor vooraf gereserveerde en nog open conferentes. Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Instellngen bladeren. Naar de menurubrek Toepassngen bladeren. Naar de menurubrek Conferenterumte bladeren. naar de menurubrek PIN: 0000 bladeren. Een neuwe 4-cjferge toegangs-pin nvoeren, bjv De toegangs-pin s veranderd. Aanwjzng Verschllende conferentes kunnen dezelfde toegangs-pin hebben. Als u over de nodge bevoegdhed beschkt kunt u ook de toegangs-pin van andere deelnemers veranderen. Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng 11

12 Conferent. - Standaardtoegang vrjschakelen* Conferent. - Standaardtoegang vrjschakelen* Met een standaard-pin kan de conferenterumte gebrukt worden op de tjdstppen waarop de conferenterumte net gereserveerd s. Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Instellngen bladeren. Naar de menurubrek Toepassngen bladeren. Naar de menurubrek Conferenterumte bladeren. Standaard-PIN bevestgen. U krjgt te zen dat de standaard-pin net gebrukt kan worden, bjvoorbeeld PIN: 0000 nactef. naar de menurubrek actveren bladeren. De conferenterumte s nu toegankeljk met de standaard-pin. Aanwjzng Toegang tot de conferenterumte verhnderen met de standaard-pin: In het menu "Bevoegdhed voor..." de menurubrek deactveren kezen en bevestgen met de toets OK. 12 Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng

13 Conferenterumte - Standaard-PIN veranderen* Conferenterumte - Standaard-PIN veranderen* U kunt de standaard-pin voor de toegang tot de conferenterumte veranderen. Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Instellngen bladeren. Naar de menurubrek Toepassngen bladeren. Naar de menurubrek Conferenterumte bladeren. Standaard-PIN bevestgen. naar de menurubrek PIN: 0000 nactef bladeren. Een neuwe 4-cjferge standaard-pin nvoeren, bjv De standaard-pin werd gewjzgd en kan gebrukt worden. Avaya T3 telefoons - Aanvullng bj de gebruksaanwjzng 13

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

T3 Comfort aangesloten op IP Office

T3 Comfort aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Comfort aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

T3 Compact aangesloten op IP Office

T3 Compact aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Compact aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck-start gds e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen, dat

Nadere informatie

IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T

IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T Gebrukers beheren IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

TeamWorks hulp voor gebruikers

TeamWorks hulp voor gebruikers TeamWorks hulp voor gebrukers Oktober 2018 Over Mcro Focus TeamWorks TeamWorks laat u samenwerken met andere gebrukers n vrtuele rumten de u maakt of waar u ld van wordt. Ondersteunde mobele apparaten

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Sonesse 30 WireFree RTS

Sonesse 30 WireFree RTS Sonesse 30 WreFree RTS NL DA FI SV NO Handledng Brugsanvsnng Käyttöohje Bruksanvsnng Bruksanvsnng NL. INFORMATIE VOORAF VERTAALDE HANDLEIDING Sonesse 30 WF RTS L-on Deze handledng s geldg voor alle Sonesse

Nadere informatie

T3 Classic aangesloten op IP Office

T3 Classic aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Classc aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Gegevens importeren/exporteren

Gegevens importeren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Excel-gegevens naar Word kopëren Als u gegevens van een Excel werkblad naar een Word document kopeert, wordt de knop Plakoptes rechtsonder de

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Orea WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! A540 - A540 A Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng van dt product s ecovrendeljk. Ga voor meer nformate naar www.ggaset.com.

Nadere informatie

Gigaset A 200 A 200 Duo

Gigaset A 200 A 200 Duo s Be nspred Ggaset A 200 A 200 Duo Overzcht van de handset Overzcht van de handset Dsplay Intern nummer van de handset Oproepljst Toegang tot Vocemal-ljst Bellersljst Verbndngstoets Gesprek aannemen Telefoonnummer

Nadere informatie

Doossjablonen aanpassen

Doossjablonen aanpassen Doossjablonen aanpassen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT C4.3 03.17 2017 2015 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Dossiersjablonen aanpassen

Dossiersjablonen aanpassen Dossersjablonen aanpassen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT C4.3 01.17 2017 2015 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Een ophaalorder plaatsen

Een ophaalorder plaatsen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken van Iron Mountan Incorporated.

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

E550 H. De meest actuele gebruiksaanwijzing vindt u onder

E550 H. De meest actuele gebruiksaanwijzing vindt u onder E550 H De meest actuele gebruksaanwjzng vndt u onder www.ggaset.com Overzcht Overzcht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Snelkestoets A ( pagna 16) 2 Snelkestoetsen B tot D ( pagna 16) 3 Dsplay ( pagna

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Conventionele brandmeldcentrale

Conventionele brandmeldcentrale Conventonele brandmeldcentrale FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 nl Bedenngshandledng Conventonele brandmeldcentrale Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave Velghedsvoorschrften 4 2 Kort overzcht 5 3 Systeemoverzcht

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

DuoFern Verwarmingsstelaandrijving Originele handleiding voor montage en ingebruikneming

DuoFern Verwarmingsstelaandrijving Originele handleiding voor montage en ingebruikneming DuoFern Verwarmngsstelaandrjvng Orgnele handledng voor montage en ngebruknemng Artkelnr. 3500 30 64 VBD 678-3 (09.18) Inhoud 1. Deze handledng... 4 2. Gevaarsymbolen... 5 2.1 Gebrukte weergave en symbolen...5

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Copyright. Garantie. De diensten en producten die zijn aangeduid met, zijn geregistreerde merken van KPN N.V. 91/263/EWG 93/97/EWG

Copyright. Garantie. De diensten en producten die zijn aangeduid met, zijn geregistreerde merken van KPN N.V. 91/263/EWG 93/97/EWG Copyrght Dt s een utgave van KPN Telecom B.V., Nederland, november 1999 KPN N.V. Nets van deze utgave mag worden vermengvuldgd zonder toestemmng van KPN Telecom. KPN Telecom behoudt zch het recht voor

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Bedieningsoverzicht. Gebruiksklaar maken. Bediening. Toegangscontrole. Verhelpen van storingen. Inhoudsopgave.

Inhoudsopgave. Inleiding. Bedieningsoverzicht. Gebruiksklaar maken. Bediening. Toegangscontrole. Verhelpen van storingen. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inledng Phlps DVD-Vdeo - Inledng --------------------------- 86 Utpakken --------------------------------------------------- 86 Plaatsen van de batterjen n de afstandsbedenng ----- ----------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie:

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie: Productdocumentate Utgavedatum documentate: 02.05.2017 Productdocumentate 1 enet SMART HOME nstallate... 5 1.1 Systeemveresten... 5 1.2 Inbedrjfname va... 5 1.3 Bedenng va enet SMART HOME app... 7 2 enet

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Elektrische bandoproller voor rolluiken RolloTron Comfort DuoFern Vertaling van de originele gebruiks- en montagehandleiding...1

Elektrische bandoproller voor rolluiken RolloTron Comfort DuoFern Vertaling van de originele gebruiks- en montagehandleiding...1 NL FR Elektrsche bandoproller voor rolluken RolloTron Comfort DuoFern Vertalng van de orgnele gebruks- en montagehandledng...1 Enrouleur de sangle électrque pour volets roulants RolloTron Comfort DuoFern

Nadere informatie

Een nieuw dossier maken

Een nieuw dossier maken Een neuw dosser maken IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Elektrische rolluik-bandoproller superrollo GW240 / GW245 Vertaling van de originele gebruiks- en montagehandleiding

Elektrische rolluik-bandoproller superrollo GW240 / GW245 Vertaling van de originele gebruiks- en montagehandleiding Elektrsche rolluk-bandoproller superrollo GW240 / GW245 Vertalng van de orgnele gebruks- en montagehandledng Artkelnr.: superrollo GW240 superrollo GW245 * * mnband SR10240 SR10245 BA10240-3 (02.16) Geachte

Nadere informatie

Handleiding Twist 454

Handleiding Twist 454 Handledng Twst 454 A31008-M2601-E151-1-2M19 Twst 454 13 1 Ð U 2 3 12 11 4 10 9 5 8 6 7 Overzcht Overzcht Handset 1 Dsplay 2 Statusbalk ( pagna 30) Symbolen geven de actuele nstellngen en de bedrjfstoestand

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers en operators

Handleiding voor gebruikers en operators Handledng voor gebrukers en operators Persoonljke gasdetectematereel T4 Draagbare multgasdetector M070031/Dut 5e edte jun- 2018 NAVIGATIE-INSTRUCTIES Aan de hand van de symbolen n de lnker marge van elke

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Detective Net Handleiding voor gebruikers en operators H 2 S CO CH 4. Detective Net

Detective Net Handleiding voor gebruikers en operators H 2 S CO CH 4. Detective Net H 2 S CO CH 4 Detectve Net Handledng voor gebrukers en operators Detectve Net M070019/DUT Utgave 3 augustus 2015 NAVIGATIE-INSTRUCTIES Aan de hand van de symbolen n de lnker marge van elke pagna van deze

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Collect & Send Collect & Stamp

Collect & Send Collect & Stamp Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Een leveringsorder plaatsen

Een leveringsorder plaatsen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken van Iron Mountan Incorporated.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder?

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder? Beslsboom onderwjsapps Deze beslsboom helpt je bj het maken van de afwegng of (en onder welke voorwaarden) je een onderwjsapp kunt gebruken bnnen jouw les. START HIER het onderzoek naar je app Is de app

Nadere informatie

: verordening parkeergelden

: verordening parkeergelden Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 6 november 203 Beslut nummer Onderwerp : RB3.038 : verordenng parkeergelden De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel nummer RV03.052 van

Nadere informatie

TheraPro HR Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

TheraPro HR Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang . Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: 4 Radatorthermostaat met kraanopzetstuk M x,5; batterjen nbegrepen Kraanopzetstuk M8 x,5 Comap/Herz Dsplayopzetstuk

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

A540 H. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 H. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Ggaset A540H / nl / A31008-M2651-R101-1-4N19 / Cover_front.fm / 11.08.2016 A540 H Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng

Nadere informatie

4x4 info 4X4 INFO GEBRUIKEN. Raak op het Hoofdmenu de toets 4x4 info aan om het scherm 4x4 Info te openen.

4x4 info 4X4 INFO GEBRUIKEN. Raak op het Hoofdmenu de toets 4x4 info aan om het scherm 4x4 Info te openen. 4X4 INFO GEBRUIKEN Raak op het Hoofdmenu de toets aan om het scherm te openen. Toegang E92442DUT Va het scherm kunt u nformate over VentureCam, chasss en kompas oproepen. Met deze functes kunt u de gegevens

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

WALL VERTICALE PLAASTING Montage van het systeem Onderstructuur Uitzettingsregels Afwerking

WALL VERTICALE PLAASTING Montage van het systeem Onderstructuur Uitzettingsregels Afwerking PLAATSING VERTICALE PLAASTING 3... Montage van het systeem 3... Onderstructuur 3..3. Utzettngsregels 3..4. Afwerkng 3/03/0 3.. Vertcale plaatsng 3... Montage van het systeem: Stap : De dragers Stap : Alumnum

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Troll Comfort DuoFern

Troll Comfort DuoFern Troll Comfort DuoFern Handledng voor de elektrsche aanslutng en nbedrjfstellng Artkelnr 3650 05 72 (ultrawt) / 3650 05 82 (alumnum) Type: 5665 VBD 580-7-1 (01.19) Geachte klant......met de aanschaf van

Nadere informatie

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Gebruiksaanwijzing

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Gebruiksaanwijzing EXCELLENCE COMPACT BLACK ART.NR.: 6165362_01 Datum: 07-03-2017 Inhoud 1- Velghedsnstructes...5 2- Technsche specfcates...7 2.1 Specfcates... 7 2.2 Afmetngen... 8 3- Beschrjvng onderdelen...9 3.1 Vooraanzcht...

Nadere informatie

A540 H. Congratulations

A540 H. Congratulations A540 H Congratulatons By purchasng a Ggaset, you have chosen a brand that s fully commtted to sustanablty. Ths product s packagng s eco-frendly! To learn more, vst www.ggaset.com. 1 Ð U 2 3 12 11 4 10

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang 2. Korte beschrjvng Vasco radatorthermostaat s een draadloze radatorthermostaat met een modern desgn. Dankzj de draadloze communcate, op een frequente van 868 MHz, kan de radatorthermostaat eenvoudg n

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. enet radografsche lchtsensor, op zonne-energe Art. nr. : FMFS1S Bedenngshandledng 1 Velghedsnstructes Elektrsche apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Deze handledng

Nadere informatie

Gezonde School-scan Bewegen & Sport

Gezonde School-scan Bewegen & Sport Gezonde School-scan Bewegen & Sport Met deze Gezonde School-scan worden de actvteten n kaart gebracht de uw school utvoert op het gebed van bewegen en sport. Vragen met een * zjn voorwaarden voor het thema-vgnet.

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. STAHLWILLE-momentsleutel. Service/Serie Manoskop nr 730D

Gebruiksaanwijzing. STAHLWILLE-momentsleutel. Service/Serie Manoskop nr 730D Gebruksaanwjzng STAHLWILLE-momentsleutel Servce/Sere Manoskop nr 730D 91979807 Woord vooraf Deze gebruksaanwjzng helpt u bj het doelmatg, velge en economsch gebruk van de elektromechansche momentsleutel

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie