MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë"

Transcriptie

1 káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

2 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake medsche producten. 2 D

3 Inhoudsopgave 1 Starten en sluten van SIDEXIS XG Het onderzoeksscherm Opzet van het beeldscherm Opdrachtenoverzcht van het SIDEXIS XG-scherm 7 3 Bedenngsvoorbeelden Bedenng bj ntraorale röntgenopnamen Bedenng bj panorama-, Ceph- en TSAröntgenopnamen Bedenng van de ntraorale camera vanut een SIRONA behandelngsplek Een bestaande opname oproepen Werken met onderzoeken De schermen aanpassen Voorbeeld: creëren, evalueren en opslaan Voorbeeld: een bestaand onderzoek oproepen...18 D

4 4 D

5 1 Starten en sluten van SIDEXIS XG 1 Starten en sluten van SIDEXIS XG Starten van SIDEXIS XG Oproepmogeljkheden Oproepen door dubbel te klkken op het programma-symbool Oproepen va de "start"-knop, door een klk op het programma-symbool. Deze knop bevndt zch meestal lnksonder op het scherm. De weergave kan varëren, afhankeljk van het besurngssysteem en de nstellng. Beëndgen van SIDEXIS XG Oproepmogeljkheden Oproepen door aanklkken van de knop Oproepen door aanklkken van de knop op de ttelbalk Oproepen va sneltoets [Alt]+[F4] Oproepen va de menubalk 1. [O]nderzoek 2. Programma afs[l]uten D

6 2 Het onderzoeksscherm 2 Het onderzoeksscherm Voorbeeldscherm 2.1 Opzet van het beeldscherm Bereken 1. Systeemmenu van het programmavenster 2. Ttelbalk met geselecteerde naam van patënt 3. Knoppen voor wjzgng van het vensterformaat 4. Menubalk 5. Onderzoeksscherm 6. Gedeelte voor beheer-knoppenbalken 7. Gedeelte voor beeldbewerkngs-knoppenbalken 8. Statusbalk 6 D

7 2 Het onderzoeksscherm 2.2 Opdrachtenoverzcht van het SIDEXIS XG-scherm Patënten aanmelden Beeld groter maken Beeld klener maken Patënten afmelden Opnamegereedhed tot stand brengen / ntraoraleröntgenopname Opnamegereedhed tot stand brengen / panorama-, ceph- en TSAröntgenopname Opnamegereedhed tot stand brengen / 3D-röntgenopname Starten van een ntraorale vdeo-opname Musregelaar voor helderhed en contrastnstellng De helderhed van het acteve veeld wjzgen va de lnker schufregelaar Beeld nverteren Standaard musaanwjzer Het contrast van het acteve beeld wjzgen va de rechter schufregelaar Weergave n verkeerde kleuren Beeld ut de beeldengegevensbank selecteren om weer te geven Beldbeschrjvng en dagnose Flter voor contrastoptmalserng Flter voor rus vermnderen Flter voor relëfweergave Flter voor scherpstellen Plus Foto sluten Laatste flteracte ongedaan maken Terugstellen op begnbeeld Beeld afdrukken Actef beeld 90 naar lnks draaen Actef beeld 90 naar rechts draaen Fotopost verzenden Programma wsselen Programma afsluten Actveert de loepfuncte Beelden op het onderzoeksscherm als overzcht weergeven Actef beeld vergroten tot beeldschermgrootte Beelden op het onderzoeksscherm ngedeeld naar tandposte weergeven D

8 3 Bedenngsvoorbeelden 3 Bedenngsvoorbeelden 3.1 Bedenng bj ntraorale röntgenopnamen Deugdeljkhed Aanwjzngjzng Bj SIDEXIS XG Vdeo-Software VIDEXIS kan deze functe net geactveerd worden. Werkstappen 1. Beden de volgende knop. De desbetreffende neuwe of reeds bekende patënt wordt aangemeld. Controleer n de ttelregel van SIDEXIS of dt goed s gebeurd. 2. Beden nu de volgende knop. De gereedhed voor een ntraorale röntgenopname op de PC wordt geactveerd. 3. Geef het gevraagde tandnummer n het gestarte daloogvenster voor de fotobeschrjvng n (fabreksnstellng). 4. Tref de voorberedngen voor de opname. 5. Plaats de röntgensensor. 6. De opnamegereedhed controleren. 7. Start de opname op het röntgenapparaat. De röntgenopname wordt nu gemaakt. 8. Optoneel: Beeldbeschrjvng oproepen om dagnose te regstreren. Beden de volgende knop. 9. Optoneel: Het beeld en de dagnose afdrukken. Beden nu de volgende knop. 10. Beden nu de volgende knop. Het beeld wordt gesloten. 11. Beden nu de volgende knop. De patënt wordt afgemeld. 8 D

9 3 Bedenngsvoorbeelden 3.2 Bedenng bj panorama-, Ceph- en TSA-röntgenopnamen Deugdeljkhed Aanwjzngjzng Bj SIDEXIS XG Vdeo-Software VIDEXIS kan deze functe net geactveerd worden. Werkstappen 1. Beden de volgende knop. De desbetreffende neuwe of reeds bekende patënt wordt aangemeld. Controleer n de ttelregel van SIDEXIS of dt goed s gebeurd. 2. Beden nu de volgende knop. De gereedhed voor een Panorama-, Ceph- of TSA-röntgenopname op de PC wordt geactveerd. 3. Realseer de nstellngen aan de ORTHOPHOS DS respecteveljk ORTHOPHOS DS Ceph. 4. Tref de voorberedngen voor de opname. 5. Postoneer de patënt. 6. De opnamegereedhed controleren. 7. Start de opname op het röntgenapparaat. De röntgenopname wordt nu gemaakt. 8. Utslutend TSA: Het venster voor beschrjvng van het beeld verschjnt (fabreksnstellng). Voer de dagnose n het venster voor beschrjvng van het beeld n. Optoneel voor panorama- en Ceph-opnamen: Beeldbeschrjvng oproepen om dagnose te regstreren. Beden de volgende knop. 9. Optoneel: Het beeld en de dagnose afdrukken. Beden nu de volgende knop. 10. Beden nu de volgende knop. Het beeld wordt gesloten. 11. Beden nu de volgende knop. De patënt wordt afgemeld. D

10 3 Bedenngsvoorbeelden 3.3 Bedenng van de ntraorale camera vanut een SIRONA behandelngsplek Verklarng In combnate met de SIVISION PC-software maakt SIDEXIS een uterst gemakkeljke bedenng van de ntraorale camera met beeldweergave vanut de behandelngsplek mogeljk, en dt zonder mus en toetsenbord. Omdat de bedenng al naar gelang het type behandelngsplek, resp. SIVISION-confgurate verschllend kan zjn, kunt u de detals ontlenen aan de betreffende gebruksaanwjzngen of handboeken. Heronder zjn de belangrjkste stappen vanut een SIRONA behandelngsplek beschreven. Te nemen stappen 1. Beden de volgende schakelknop. De betreffende neuwe of al bekende patënt wordt aangemeld. Deze aanmeldng moet n de ttelregel van SIDEXIS gecontroleerd worden. 2. Houd de camera vast. Het vdeovenster wordt geopend. Het LIVEbeeld van de camera wordt n het vdeovenster aangegeven. 3. Postoneer de camera. 4. Schakel door het "kort" bedenen van de voetschakelaar van LI- VEbeeld op STILSTAAND beeld om. - LIVEbeeld schakelt op STILSTAAND beeld om. - STILSTAAND beeld schakelt op LIVEbeeld om. 5. Sla het STILSTAAND beeld op: a. Door het "lang" bedenen van de voetschakelaar. of b. Door bedenen van de spray-functe. 6. Leg de camera weg. Het vdeovenster wordt gesloten. Het opgeslagen SILSTAAND beeld wordt op het onderzoeksoppervlak weergegeven. 7. Optoneel: beeldbeschrjvng oproepen en dagnose nvoeren of nzen. Beden de volgende schakelknop. 10 D

11 3 Bedenngsvoorbeelden 8. Optoneel: afdruk van het beeld en dagnose Beden de volgende schakelknop. 9. Beden de volgende schakelknop. Het beeld wordt gesloten. 10. Beden nu de volgende schakelknop. De patënt wordt afgemeld. D

12 3 Bedenngsvoorbeelden 3.4 Een bestaande opname oproepen Werkstappen 1. Beden de volgende knop. De desbetreffende neuwe of reeds bekende patënt wordt aangemeld. 2. Beden nu de volgende knop. Het daloogvenster om het beeld te selecteren, verschjnt. 3. Optoneel: Beeldbeschrjvng oproepen om dagnose te regstreren, of n te zen. Beden de volgende knop. 4. Optoneel: Het beeld en de dagnose afdrukken. Beden de volgende knop. 5. Beden nu de volgende knop. Het beeld wordt gesloten. 6. Beden nu de volgende knop. De patënt wordt afgemeld. 12 D

13 4 Werken met onderzoeken 4 Werken met onderzoeken Toelchtng Gebrukers van conventonele flmopnames gebruken meestal zelfklevende velletjes of vltstften, om plaatsen op röntgenbeelden te markeren of opmerkngen te bewaren. De beelden zelf worden met de hand op de lchtkast gepostoneerd, met andere opnames vergeleken, gemeten, overlapt met foto's (kaakorthopede!), of n een omslag aan specalsten toegstuurd. De werkwjzen met conventonele flmopnamen werden overgebracht op het gebrukersscherm van SIDEXIS XG. De werk- en dagnoseprocessen van onderzoeken worden gezamenljk weergegeven op het onderzoeksscherm. Dt wordt met "Onderzoek", aangedud en onder opgeroepen, opgeslagen en beheerd. Al het bewerken van beelden kan worden opgeslagen als "Onderzoek". Het s aan te bevelen het scherm aan te passen tenende een probleemloze bedenng van SIDEXIS XG met het onderzoeksconcept te garanderen. De getoonde voorbeelden gaan ervan ut dat het scherm wordt aangepast. Indelng Thema's over het werken met onderzoeken Pagna De schermen aanpassen 14 Voorbeeld: creëren, evalueren en opslaan 16 Voorbeeld: een bestaand onderzoek oproepen 18 D

14 4 Werken met onderzoeken 4.1 De schermen aanpassen Toelchtng De aanpassng gebeurt n twee stappen: 1. Knoppenbalk creëren 2. Knoppenbalken utwsselen Knoppenbalk creëren Verrcht de volgende stappen: Confguratevenster oproepen 1. Plaats de musaanwjzer boven de menubalk. 2. Druk op de rechter musknop. Er verschjnt een contextmenu. 3. Roep het menupunt "Instellen..." op door het aan te klkken. Het confguratevenster "Aanpassen" verschjnt. Knoppenbalk creëren (voorbeeld) 1. Selecteer het tabblad "Werkbalken". 2. Druk op de knop "Neuw". 3. Voer n het nvoerveld de naam "Onderzoek" n en bevestg deze naam met de knop "OK". Er verschjnt een lege knoppeblak met de naam "Onderzoek". 4. Sleep de knoppenbalk "Onderzoek" nu met ngedrukte lnker musknop buten het confguratevenster. Functes toekennen aan de knoppenbalk 1. Selecteer het tabblad "Opdrachten". In de keuzeljst "Categoreën" moet het begrp "Onderzoek" zjn geselecteerd. De begrppen n de keuzeljst "Categoreën" zjn geljk aan de menuopdrachten van de menubalk. Alle functes van het betreffende menuveld worden weergegeven n de keuzeljst "Opdrachten". 2. Sleep de opdracht "OnderzoekNeuw..." de n de keuzeljst "Opdrachten" staat nu met ngedrukte lnker musknop naar de knoppenbalk "Onderzoek", en laat de musknop weer los. U moet n de keuzeljst "Opdrachten" de schufbalk naar onderen trekken om de opdracht "OnderzoekNeuw..." te zen. 3. Herhaal de laatste werkstap met de andere opdrachten. - "Kezen..." - "Sluten" 14 D

15 4 Werken met onderzoeken De knoppenbalk moet er nu als volgt utzen (rechter beeld). Slut het confguratevenster Slut confguratevensters met een musklk op de knop "Sluten" Knoppenbalken utwsselen Knoppenbalk "Openen" deactveren Plaats de knoppenbalk "Onderzoek" aan de zjkant 1. Plaats de musaanwjzer boven de menubalk. 2. Druk op de rechter musknop. Er verschjnt een contextmenu. 3. Deactveer door een musklk n het contextmenu het punt "Openen". De knoppenbalk "Openen" verdwjnt lnks van het porgrammascherm. 1. Plaats de musaanwjzer boven de ttelbalk van de knoppenbalk "Onderzoek". 2. Sleep nu met ngedrukte lnker musknop de knoppenbalk "Onderzoek" naar de plaats van de verdwenen knoppenbalk "Openen". 3. De knoppenbalk "Onderzoek" neemt de lege plaats n. De knoppenbalk "Onderzoek" moet er op het programma-scherm nu als volgt utzen (rechter beeld). D

16 4 Werken met onderzoeken 4.2 Voorbeeld: creëren, evalueren en opslaan Toelchtng Het voorbeeld heeft betrekkngop het creëren van een ntraorale opname, de dagnose en het volledg opslaan van dt onderzoek, bj net aangemelde patënten. Volg de onderdelen n de weergegeven volgorde! Patënten aanmelden 1. Beden de volgende knop. Het venster "Patënt aanmelden" verschjnt. 2. Selecteer n het keuzeveld "Patënt" de gewenste patënt met een musklk. In het venster "Onderzoek" moet het veld "Neuw" staan. Wanneer dat net zo s, selecteert u het veld "Neuw" met een musklk. 3. Bevestg de selecte met een musklk op de knop "OK". De betreffende patënt wordt aangemeld en het lege onderzoeksscherm verschjnt. Controleer n de ttelregel van SIDEXIS of dt goed s gebeurd. Röntgenopname creëren 1. Beden nu de volgende knop. De gereedhed voor een ntraorale röntgenopname op de PC wordt geactveerd. 2. Geef het gevraagde tandnummer n het gestarte daloogvenster voor de beeldbeschrjvng n (fabreksnstellng). 3. Tref de voorberedngen voor de opname. 4. Plaats de röntgensensor. 5. De opnamegereedhed controleren. 6. Start de opname op het röntgenapparaat. De röntgenopname wordt nu gecreëerd en verschjnt op het onderzoeksscherm. 16 D

17 4 Werken met onderzoeken Röntgenopname evalueren 1. Selecteer de opname met een musklk. 2. Actveer het contextmenu met de rechter musknop. 3. Selecteer de functe "Egenschappen". Het venster "Beeld beschrjven" verschjnt. 4. Schrjf uw dagnose n het tekstveld "Dagnose" 5. Actveer het controlevakje "QuckVew" 6. Slut met een musklk op de knop "OK" Het venster "Beeld beschrjven" verdwjnt. Dagnose opstellen De dagnose verschjnt als geel nottevel op de lnker bovenhoek van de opnamen. 1. Plaats de musaanwjzer boven de dagnose. 2. Sleep de dagnose met ngedrukte lnker musknop ut het berek van de opname. De relate tussen opname en dagnose wordt optsch weergegeven door een stppelljntje. Het onderzoek sluten 1. Beden nu de volgende knop. Er verschjnt een daloogvenster voor een bevestgng. 2. Bevestg de vraag met een musklk op de knop "Ja". Het venster "Onderzoek opslaan als" verschjnt. Het programma stelt een naam voor het actuele onderzoek voor. U kunt deze voorgestelde naam veranderen. 3. Slut met een musklk op de knop "OK". Het onderzoek werd opgeslagen en gesloten. Patënten afmelden 4. Beden nu de volgende knop. De patënt wordt afgemeld. D

18 4 Werken met onderzoeken 4.3 Voorbeeld: een bestaand onderzoek oproepen Varant 1: patënt nog net aangemeld Werkstappen 1. Beden de volgende knop. Het venster "Patënt aanmelden" verschjnt. 2. Selecteer n het keuzeveld "Patënt" de gewenste patënt met een musklk. 3. Selecteer n het venster "Onderzoek" het veld "Aanwezg". Alle opgeslagen onderzoeken worden weergegeven. 4. Selecteer het gewenste onderzoek met een musklk. 5. Bevestg de selecte met een musklk op de knop "OK". De betreffende patënt wordt aangemeld en het geselecteerde onderzoek wordt geladen voor het onderzoeksscherm Varant 2: patënt al aangemeld Werkstappen 1. Beden de volgende knop. Het venster "Onderzoek selecteren" verschjnt. Alle opgeslagen onderzoeken worden weergegeven. 2. Selecteer het gewenste onderzoek met een musklk. 3. Bevestg de selecte met een musklk op de knop "OK". Het geselecteerde onderzoek wordt geladen voor het onderzoeksscherm. 18 D

19

20 táàòáöáåöéå=áå=üéí=â~çéê=î~å=çé=íéåüåáëåüé=çåíïáââéäáåöéå=îççêäéüçìçéåk «=páêçå~=aéåí~ä=póëíéãë=dãäe=ommp=j=omno péê~åüéw=åáéçéêä åçáëåü= mêáåíéç=áå=déêã~åó a=pqmtkomokmnkmrknv=mrkomno ûkjkêkw= NNR=MQM déçêìâí=áå=aìáíëä~åç páêçå~=aéåí~ä=póëíéãë=dãäe= áå=çé=spw áå=`~å~ç~w c~äêáâëíê~ É=PN páêçå~=rp^i=` páêçå~=`~å~ç~ a=j=sqsor=_éåëüéáã NOMMJ^=tÉëíáåÖÜçìëÉ=_äîÇK PORM=oáÇÖÉï~ó=aêáîÉ=J=råáí=R _ÉëíÉäåìããÉê SM=UT=UQM=a=PQMT déêã~åó `Ü~êäçííÉI=k`=OUOTP jáëëáëë~ìö~i=låí~êáç=r=rvs ïïïkëáêçå~kçé rp^ `~å~ç~

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Deze handleiding kunt u gebruiken als u uw percelen gaat wijzigen en intekenen. Wat staat er in deze handleiding 1 Wat ziet u op uw scherm 1 2 Wat

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

Routes herberekenen. In mapsource. 2010 - www.hansenwebsites.nl 1

Routes herberekenen. In mapsource. 2010 - www.hansenwebsites.nl 1 In mapsource 1 mapsource Open het programma mapsource om een route te bekijken en opnieuw te berekenen. Wanneer moet je herberekenen? Als het kaartmateriaal dat bij de vervaardiging van een route werd

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Macro s maken Word nog sneller

Macro s maken Word nog sneller Les 15 Macro s maken Word nog sneller In deze les leert u eenvoudige macro s opnemen en gebruiken. We gaan een macro niet alleen opnemen, maar ook aanpassen, zodat er een bestandsnaam voor het opslaan

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Focus op Fotografie: Photoshop Elements voor fotografen

Focus op Fotografie: Photoshop Elements voor fotografen Inhoud 1: Fotobeheer met Organizer 1 Introductie 2 Foto s van camera of kaartlezer importeren 2 Foto s uit bestaande mappen ophalen 4 De indeling van de Organizer 5 Weergaven in de Organizer 8 Foto s sorteren

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Tabblad Kleur Navigator 6.2.2

Tabblad Kleur Navigator 6.2.2 6. 3Dstudio In de 3Dstudio kunnen virtuele interieurs, inclusief ramen en deuren, geconstrueerd worden. Met kleurtinten, materialen en favorieten kan hieraan vorm worden gegeven en kunnen ontwerpen in

Nadere informatie

Basiskennis van PowerPoint

Basiskennis van PowerPoint Basiskennis van PowerPoint Pow erpoint is een krachtige toepassing voor presentaties. Om Pow erpoint echter zo doeltreffend mogelijk te kunnen gebruiken, hebt u eerst enige basiskennis nodig. In deze zelfstudie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren 2 Foto s van camera of kaartlezer importeren 3 Foto s uit bestanden en mappen ophalen 6 Werkruimten van Organizer 7 Foto s sorteren en

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

MSKOMNP. pfabufp=ud. e~åçäçéâ=îççê=çé=öéäêìáâéê=l=séêëáé=oks. kéçéêä~åçë. Handboek voor de gebruiker

MSKOMNP. pfabufp=ud. e~åçäçéâ=îççê=çé=öéäêìáâéê=l=séêëáé=oks. kéçéêä~åçë. Handboek voor de gebruiker = MSKOMNP pfabufp=ud e~åçäçéâ=îççê=çé=öéäêìáâéê=l=séêëáé=oks kéçéêä~åçë Handboek voor de gebruiker = 2 D 3407.208.01.14.19 06.2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 10 1.1 Toelating... 10 1.2 Algemene aanwijzingen

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten WORD kan worden opgestart via menu Start, Alle Programma s, Microsoft Office, Microsoft Office WORD 2007. Soms staat er op het bureaublad een snelkoppeling naar

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

Handleiding Vedor-editor

Handleiding Vedor-editor Handleiding Vedor-editor Mei 2007, versie 0.9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 De werkbalk... 5 Het context menu... 6 Navigeren binnen je website... 7 Tekst toevoegen en bewerken... 8 Afbeeldingen

Nadere informatie

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen?

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hiervoor moeten twee taken uitgevoerd worden. De schermafdruk maken De schermafdruk op het forum plaatsen. I. Een schermafdruk maken: Om een schermafdruk te maken

Nadere informatie

5 Edge. De onderwerpen in dit hoofdstuk:

5 Edge. De onderwerpen in dit hoofdstuk: 5 Edge Op internet kunt u heel veel informatie vinden. U heeft vast wel een aantal pagina s die u vaak bezoekt. Deze pagina s kunt u op verschillende manieren opslaan, zodat u ze snel kunt openen als u

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Handleiding Zie Channel Easy Edit

Handleiding Zie Channel Easy Edit Handleiding Zie Channel Easy Edit Zie Channel Easy Edit stelt u in staat uw content te wijzigen, nieuwe presentaties te maken, uw presentaties toe te wijzen aan uw player(s), uw balie systeem in te richten

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Download en installeren software pag. 5. Hoofdstuk 2 Zelf uw fotoboek ontwerpen met assistent pag. 6

Hoofdstuk 1 Download en installeren software pag. 5. Hoofdstuk 2 Zelf uw fotoboek ontwerpen met assistent pag. 6 Inhoud Voorwoord Hoe maak ik een mapje met foto s? Hoofdstuk 1 Download en installeren software pag. 5 Hoofdstuk 2 Zelf uw fotoboek ontwerpen met assistent pag. 6 Hoofdstuk 3 Zelf uw fotoboek ontwerpen

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk.

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk. Inhoudsopgave frontpage 2003... 2 een thema gebruiken... 4 afbeeldingen op de pagina zetten... 5 knoppen maken... 8 knoppen maken in linkerframe... 10 een tabel maken... 12 opdrachten... 14 een fotopagina

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Vanuit het venster Pagina-instelling kun je de vensters Afdrukken en Afdrukvoorbeeld openen.

Vanuit het venster Pagina-instelling kun je de vensters Afdrukken en Afdrukvoorbeeld openen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-instelling tabblad Pagina. Via het venster Pagina-instelling, tabblad Pagina kun je de afdrukstand, het papierformaat en de afdrukkwaliteit instellen. Bij Schaal kun je

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM. 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop.

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM. 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop. HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop. 2. Selecteer de zoekfunctie (zie onderstaand). -1- 3.

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Handleiding Topondernemers praatplaten

Handleiding Topondernemers praatplaten Handleiding Topondernemers praatplaten versie 1.0 Pagina - 2 - Inhoudsopgave 1 Snel aan de slag met de TopOndernemers praatplaten... 3 1.1 Startscherm... 3 1.2 Beginscherm... 5 1.2.1 Activiteit 1: Zoeklicht...

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

HANDLEIDING XTRA CONTROLLER PRO

HANDLEIDING XTRA CONTROLLER PRO HANDLEIDING XTRA CONTROLLER PRO INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. INLEIDING... 3 2. TRAVELLING ZOOM-FUNCTIE... 5 3. CHAT AND SHOW

Nadere informatie

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de aanwezigheidsstatus die andere personen voor u te zien krijgen, en van wat de status inhoudt.

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de aanwezigheidsstatus die andere personen voor u te zien krijgen, en van wat de status inhoudt. Mensen laten weten wat u aan het doen bent De communicatiesoftware Microsoft Lync stelt automatisch uw aanwezigheid in op basis van uw huidige activiteit. U kunt echter ook een locatie instellen of een

Nadere informatie

OVERZICHT FUNCTIES MAGISTER

OVERZICHT FUNCTIES MAGISTER OVERZICHT FUNCTIES MAGISTER Nadat is ingelogd in Magister verschijnt het Vandaag-scherm: Naam kind 1 Via de linkerkolom kunnen de verschillende opties worden benaderd. In de bovenste regel kan indien van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NUUO Software

Gebruikershandleiding NUUO Software Gebruikershandleiding NUUO Software Handleiding voor het gebruik van de software wat geleverd wordt bij uw NUUO netwerkrecorder In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten PowerPoint opstarten POWERPOINT kan bijvoorbeeld worden opgestart via een snelkoppeling op het bureaublad. Presentaties openen en het

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010 5 Formulieren maken in MS Access Nu de tabellen zijn aangemaakt kunnen we de formulieren gaan maken waarmee de gebruiker informatie toevoegt of onttrekt aan het informatiesysteem, de gebruikersmenu s.

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Ziet Gmail er bij u anders uit dan zoals hier weergegeven? U lost dit op door over te schakelen op de nieuwe stijl! Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Uw postvak IN Meld u aan bij Gmail.

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

1. Tekst maken en bewerken

1. Tekst maken en bewerken 15 1. Tekst maken en bewerken Word is een veelzijdig tekstverwerkingsprogramma met heel veel functies en mogelijkheden. In dit hoofdstuk leer of herhaal je enkele basishandelingen. Deze basishandelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mail 36 Agenda 38 Rekenmachine 39 Gamebalk 42 Groove 42 Kaarten 43 Films en tv 45 Paint 45 Foto s 47 WordPad 49

Inhoudsopgave. Mail 36 Agenda 38 Rekenmachine 39 Gamebalk 42 Groove 42 Kaarten 43 Films en tv 45 Paint 45 Foto s 47 WordPad 49 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 9 Het toetsenbord van je pc 9 Groot en klein 9 Snel programma s oproepen met een toetscombinatie 11 Windows 10 13 Algemeen 14 Combinaties met de Windows-toets 17 Opdrachtprompt

Nadere informatie

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag Snel aan de slag Wat leuk dat je hebt besloten om te werken met imuis Online, het online boekhoudprogramma van MUIS Software. MUIS Software ontwikkelt administratieve software voor accountants en ondernemers.

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie