Bedieningsen montagehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningsen montagehandleiding"

Transcriptie

1 Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr X KNX/EIB

2 Inhud 1 Velghedsnstructes Cnstructe apparaat Functe Bedenng Infrmate vr elektrmnteurs Mntage en elektrsche aanslutng Inbedrjfname Bjlage Technsche gegevens Tebehren Garante

3 1 Velghedsnstructes De nbuw en mntage van elektrsche apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden utgeverd. Als de handledng net wrdt pgevlgd, kunnen schade aan het apparaat, brand f andere gevaren ntstaan. Vrafgaand aan werkzaamheden apparaat spannngsvrj maken. Let daarbj p alle nstallateautmaten de gevaarljke spannng naar het apparaat teveren. Beden het beeldscherm net met scherpe f puntge vrwerpen. Gebruk vr het rengen geen scherpe vrwerpen. Gebruk geen zuren f rgansche plsmddelen. Deze handledng s nderdeel van het prduct en met dr de endklant wrden bewaard. 2 Cnstructe apparaat (1) Tuchscreen-ppervlak 3 Functe Systeemnfrmate Afbeeldng 1: Vrzjde Dt apparaat s een prduct van het KNX-systeem en vldet aan de KNX-rchtljnen. Gedetalleerde vakkenns dr KNX-pledngen wrdt verndersteld. De werkng van het apparaat s sftwareafhankeljk. Gedetalleerde nfrmate ver sftwareverses en de betreffende functes, alsmede de sftware zelf, zjn te vnden n de prductdatabase van de fabrkant. Het ntwerp, de nstallate en ngebrukname van het apparatuur vnden plaats met behulp van KNX-gecertfceerde sftware. De prductdatabase en de technsche beschrjvngen zjn altjd actueel p de hmepage beschkbaar. Crrect gebruk - Bedenen van verbrukers en vsualseren van nstallatestatussen en gegevens, bjv. lcht schakelen en dmmen, znwerngen besturen, temperatuur- en verbrukswaarden, e-mals f berchten etc. - Verznken mntage n hlle wanden f vaste wanden bnnenshus Prductegenschappen - Verlcht, prgrammeerbaar grafsch kleurenbeeldscherm TFT, 320x240 pxels, 4096 kleuren - Tuchscreen, bedenng dr vngeraanrakng drect p het beeldscherm - Inbuwpste hrzntaal f vertcaal mgeljk - USB-nterface vr snelle prgrammerng va de pc - Max bedenngsfunctes, 400 weergavefunctes - Max. 50 pagna's - Max. 24 lchtscenar's met 32 actuatrgrepen - Weekschakelklk met 16 tjdprgramma's van elk 8 schakeltjden (ptneel astr- f randmwerkng) - Max. 50 strngsmeldngen, verzamel-strngsmeldng 3

4 - Meldnstallate met twee scherpstelbereken - Vergrendelfuncte - vr het rengen van het dsplay - Wachtwrdbevelgde delen - Max. 80 lgcaprtjes, 12 multplexers - Regstrate en weergave van gebeurtenssen, verbrukswaarden, verlpen etc. Aanvullende functes bj aanslutng p een IP-/Ethernet-netwerk: - Beheer van max. 5 e-malpstvakken en weergave van e-malteksten - Weergave en beheer van max. 8 RSS-feeds - Externe bedenng va pc-sftware 4 Bedenng Beeldschermelementen De functnaltet en het aanzen van het scherm zjn afhankeljk van de prgrammerng en daardr vr elke nstallate verschllend. De mgeljke elementen p een beeldschermpagna geven statusgegevens, waarden en gegevens weer, f zjn geprgrammeerd vr de bedenng. (2) Statusregel (3) Beeldschermpagna (4) Bedenngs- f weergave-element (5) Scrllbalken (6) Functetetsen Aanraakgevelg ppervlak Afbeeldng 2: Beeldschermelementen Het beeldscherm heeft een aanraakgevelg ppervlak, dat een tuchscreen wrdt genemd. Het apparaat wrdt bedend dr het beeldschermppervlak met de vnger f met een specale tuchscreen-stft (net meegeleverd) aan te raken. Beden het beeldscherm net met scherpe f puntge vrwerpen. 4

5 Statusregel Inden deze s geprgrammeerd, s de statusregel (2) bven aan de beeldschermrand zchtbaar. De statusregel kan maxmaal ten elementen weergeven: - Gebeurtensweergave - Verzamel-strngsmeldng - Waardeweergave - Datum, tjd, ASCII-teksten Beeldschermpagna Op de beeldschermpagna's (3) wrden bedenngs- en weergave-elementen (4) f afbeeldngen weergegeven. - Weergave-elementen (4) geven statussen van cmpnenten weer. - Bedenngselementen denen vr de navgate f symblseren te besturen apparaten, cmpnenten en functes. - Op elke beeldschermpagna (3) kunnen k achtergrndafbeeldngen wrden pgeslagen. Scrllbalken Met de scrllbalk (5) kan dr een f meerdere pagna's wrden genavgeerd. Met de pjltetsen kan tussen de weergave-elementen wrden gewsseld. - Dubbele pjltetsen: Alleen zchtbaar wanneer gekppelde pagna's aanwezg zjn. De gekppelde pagna wrdt weergegeven. - Pjltetsen: Wsselen tussen de weergave-elementen van de hudge pagna. Functetetsen Vr elk bedenngselement (4) zjn max. ver functetetsen (6) beschkbaar, de na selecte van het bedenngselement kunnen wrden weergegeven en bedend. Functe/verbruker selecteren Vr de bedenng van een apparaat met dt eerst wrden geselecteerd. Selecteer de pagna waarp het gewenste bedenngs- f weergave-element staat. Selecteer het gewenste element met de vnger. De weergave p het beeldscherm wjzgt - f - De betreffende functetetsen wrden weergegeven. De functe kan nu wrden bedend. Functe f verbruker bedenen De bedenng hangt af van het srt functe. De betreffende functe met zjn geselecteerd en de functetetsen meten wrden weergegeven. Schakelen: Beden de betreffende functetets krt. Dmmen: Beden de betreffende functetets lang. Jaleze bewegen: Beden de betreffende functetets lang. Jaleze stlzetten f verstellen: Beden de betreffende functetets krt. Lchtscenar prepen: Beden de betreffende functetets krt. Waarde nstellen, bjv. gewenste lchtsterkte f temperatuur: Beden de betreffende functetets krt. Waarde met drecte nver verstellen: Na selecte van de functetets geeft het beeldscherm een cjferblk weer. De waarde als getal nveren en met Opslaan bevestgen. Waarde met de schuf verstellen: Na selecte van de functetets geeft het beeldscherm een verstelbare schuf, het verstelberek en de actuele waarde weer. De waarde met de schuf verstellen en met Opslaan bevestgen. 5

6 Schakelklk nstellen Schakelklkfunctes meten bj de prgrammerng n het apparaat zjn aangemaakt. Pagna Schakelklk selecteren. Gewenste schakelklkfuncte selecteren en Wjzgen ndrukken. De schakeltjden vr de geselecteerde schakelklkfuncte wrden weergegeven. Kes de schakeltjd de u wlt wjzgen. De pagna met de geselecteerde schakeltjd wrdt weergegeven. Tjd selecteren en met het cjferblk de gewenste schakeltjd nveren. Inver met Opslaan vernemen. Dag van de week selecteren. Geactveerde dagen van de week zjn met een X gekenmerkt. Inden gewenst, Astr selecteren. Als Astr s gekzen, wrdt de tjd van znsp- f znsndergang als schakeltjd gebrukt. De ngestelde tjd beperkt de schakeltjd p een vregste f laatste tjdstp afhankeljk van f het herbj m een schakel- f jalezefuncte gaat: ngestelde schakeltjd 0:00 tt 11:59 uur 12:00 tt 23:59 uur Verlchtng Jaleze / znwerng Schakelt bj znspgang, maar p zjn laatst p de ngestelde schakeltjd Schakelt bj znspgang, maar p zjn vregst p de ngestelde schakeltjd Schakelt bj znsndergang, maar p zjn vregst p de ngestelde schakeltjd. Schakelt bj znsndergang, maar p zjn laatst p de ngestelde schakeltjd. Gewenste acte utveren, bjv. aan/ut, dmwaarde..d. Inver met Opslaan vernemen. De schakeltjden vr de geselecteerde schakelklkfuncte wrden weergegeven. Inden ndg verdere schakeltjden nstellen. Inver beëndgen en nstellngen met Opslaan actveren. Inver beëndgen en nstellngen met Afbreken annuleren. Schakeltjd wssen Pagna Schakelklk selecteren. Gewenste schakelklkfuncte selecteren en Wjzgen ndrukken. De schakeltjden vr de geselecteerde schakelklkfuncte wrden weergegeven. Kes de geheugenplaats de u wlt wssen. De pagna met de geselecteerde schakeltjd wrdt weergegeven. Gegevens wssen selecteren en de nver met Opslaan vernemen. Inver beëndgen en nstellngen met Opslaan actveren. Inver beëndgen en nstellngen met Afbreken annuleren. Lchtscenar's wjzgen Lchtscenarfunctes meten bj de prgrammerng n het apparaat zjn aangemaakt. Pagna Lchtscenar's selecteren. Selecteer het gewenste lchtscenar. Het gekzen lchtscenar s gemarkeerd. Tets Oprep geheug. krt, < 1 s, ndrukken m het lchtscenar p te repen. Naam van het lchtscenar wjzgen: Tets Tekst wjzgen ndrukken en va het tetsenbrd de naam wjzgen. De nver met Afbreken beëndgen f met Opslaan vernemen. 6

7 Tets Scenar wjzgen ndrukken. Het geselecteerde scenar wrdt pgerepen. De vr de lchtscenar's beschkbare lampen, jalezeën etc. wrden met de actuele waarden weergegeven. Waarden vr de gewenste apparaten met de functetetsen nveren, bjv. Aan, Ut, 70%. Vr apparaten de geen nderdeel utmaken van het lchtscenar en de net meten wrden gewjzgd, ng. ngewjzgd aangeven. Inver beëndgen en nstellngen met Opslaan actveren. Inver beëndgen en nstellngen met Afbreken annuleren. Pagna Lchtscenar's met Terug verlaten. Een lchtscenar kan eventueel k handmatg p de KNX-bedenngsapparaten wrden ngesteld. Vervlgens p de pagna Lchtscenar's het gewenste scenar markeren en de tets Oprep geheug. lang, > 5 s, ndrukken. In dt geval leest en bewaart het apparaat de status van alle n dt scenar pgenmen apparaten, de net als ng. ngewjzgd zjn aangemerkt. Wachtwrdbevelgng De bedenng van het apparaat kan geheel f n delen tegen nbevegd gebruk wrden beschermd. Hervr beheert het apparaat maxmaal ver wachtwrden van vjf tekens, de hërarchsch n nveaus zjn nderverdeeld. Wanneer het apparaat m een wachtwrd vraagt, met het wachtwrd vr het gevraagde nveau wrden ngeverd. De wachtwrden zjn n de fabreksnstellng 11111, 22222, 33333, Wanneer u een f meer wachtwrden bent vergeten, kan een bevegde KNX-electrmnteur deze recnstrueren. Met een wachtwrd beschermde pagna bedenen Het apparaat vraagt bj de nver m een wachtwrd. Herbj wrdt k het vereenkmstge nveau weergegeven. Het wachtwrd wrdt p het beeldscherm met sterretjes weergegeven. De eerste pste s nderstreept. Ver het wachtwrd vr het pgevraagde nveau n. Mgeljke tekens zjn de cjfers 0 9. Bj een juste nver wrdt meteen de gewenste pagna weergegeven. Servcepagna penen Vanut de Servcepagna zjn pagna's vr beelscherm- en systeemnstellngen en de rengngsfuncte tegankeljk. Functetets Servcepagna ndrukken. De Servcepagna vertakt naar de nderlggende pagna's Dsplaynstellng, Systeemnstellng en Admnstratr. Beeldscherm kalbreren Servcepagna penen. Dsplaynstellng ndrukken. Tuchkalbrate ndrukken. Het beeldscherm geeft na elkaar meerdere punten weer. Druk steeds p het mdden van de weergegeven punt. Het beeldscherm beëndgt de kalbrate autmatsch. Beeldscherm rengen Zdat er bj het verwjderen van vul, vngerafdrukken etc. net per ngeluk functes wrden bedend, beschkt het apparaat ver een specale rengngsfuncte. Aanrakngen van het beeldscherm terwjl de rengngsfuncte actef s, wrden genegeerd. Servcepagna penen. 7

8 Rengngsfuncte ndrukken. Beeldschermppervlak met een zachte dek rengen. Inden ndg de rengngsdek vchtg maken. Gedurende 1 mn wrden aanrakngen genegeerd. Het apparaat laat de resterende rengngstjd p het beeldscherm zen. Na aflp van de rengngstjd keert het apparaat terug naar de Servcepagna Gebruk vr het rengen geen scherpe vrwerpen. Gebruk geen scherpe rengngsmddelen, zuren f rgansche plsmddelen. Laat geen vcht n het apparaat drngen. Basslchtsterkte nstellen Wanneer het beeldscherm langere tjd net wrdt bedend, schakelt het m energe te besparen ver naar de zgenaamde basslchtsterkte. Servcepagna penen. Dsplaynstellng ndrukken. Lchtsterkte ndrukken. Basslchtsterkte Lcht, Dnker f Ut selecteren. De gewjzgde nstellng wrdt bj de vlgende keer terugschakelen naar de basslchtsterkte zchtbaar. Datum nstellen Servcepagna penen. Systeemnstellng prepen. Datum selecteren. Hudge datum nveren. Vlgrde: DD.MM.JJJJ. Inver met Opslaan afsluten. ngeldge nver wrdt net vergenmen. Tjd nstellen Servcepagna penen. Systeemnstellng prepen. Tjd selecteren. Hudge tjd nveren. Vlgrde: HH:MM. Tjden n de 24-uurs-mdus nveren. Inver met Opslaan afsluten. Ongeldge nver wrdt net vergenmen. Dag van de week nstellen Servcepagna penen. Systeemnstellng prepen. Dag van de week selecteren. Hudge dag van de week selecteren. Inver met Opslaan afsluten. Meldngenljst bekjken Servcepagna penen. Systeemnstellng prepen. Meldngenljst selecteren. Het apparaat geeft de mmenteel aanwezge strngsmeldngen weer. 8

9 Servce-adres bekjken Servcepagna penen. Systeemnstellng prepen. Servce-adres selecteren. Het van tevren ngestelde nderhudsadres wrdt weergegeven. Kleurnstellng wjzgen Servcepagna penen. Systeemnstellng prepen. Kleurnstellng selecteren. Gewenste kleurenschema selecteren. Inver met Opslaan afsluten. Fabreksnstellngen terugzetten Servcepagna penen. Admnstratr selecteren. Fabreksnstellng selecteren. Op het beeldscherm verschjnt een cntrlevraag, f de fabreksnstellng werkeljk met wrden teruggezet en alle gebrukersgegevens meten wrden gewst. Als de gebrukersgegevens behuden meten bljven, Nee ndrukken. Wanneer de fabreksnstellngen werkeljk teruggezet meten wrden, met Ja bevestgen. Het apparaat ntalseert en de fabreksnstellngen wrden teruggezet. Lchtscenar's wrden gewst (namen en waarden). Schakelklkgegevens wrden gewst. Het gekzen kleurenschema en de basslchtsterkte wrden teruggezet. Strngsmeldngen wrden gewst. Kalbrategegevens wrden naar de standaardnstellng teruggezet. Opgeslagen e-mals, RSS-feeds en waardeverlpen wrden gewst. De functe wrdt n de hstrsche pslag genteerd. Prjectgegevens en wachtwrden bljven bj het terugzetten van de fabreksnstellng behuden. Wachtwrd wjzgen Servcepagna penen. Admnstratr prepen. Wachtwrden selecteren. Het gewenste wachtwrdnveau selecteren. Het neuwe wachtwrd nveren. Inver met Opslaan afsluten. Hstre bekjken In de hstrsche pslag slaat het apparaat belangrjke gebeurtenssen p, zals resetten f dwnladen van prgramma- f prjectgegevens. Eenvudge bedenngen wrden net pgeslagen. Servcepagna penen. Admnstratr prepen. Hstre selecteren. Hstre bekjken. 9

10 Verse bekjken De pagna Verse geeft de hudge sftwareverse weer. Servcepagna penen. Admnstratr prepen. Verse selecteren. Detals ver de verse van het apparaat wrden weergegeven. E-malfunctes Inden gecnfgureerd, kunnen p het apparaat e-mals wrden weergegeven. Vr het gebruk van de e- malfuncte met aan de vlgende vrwaarden zjn vldaan: - Aanslutng p een Ethernet-netwerk - egang tt een e-malserver n het Intranet f p nternet - met de PC-Clent-sftware ngestelde pstvakken De vlgende functes zjn beschkbaar: - Weergave van 5 e-malpstvakken - Weergave van neuwe e-mals - Weergave van e-malteksten - Verzenden van vrgedefneerde e-mals, geactveerd bjv. dr nstallategebeurtenssen E-malpstvak penen De e-malfuncte s ngesteld en geactveerd. Pagna E-mal penen. De beschkbare pstvakken wrden weergegeven. Selecteer het gewenste pstvak. Het gewenste pstvak wrdt gepend en de aanwezge e-mals verschjnen n een ljst. E-malpstvak bjwerken Het bjwerken van de e-malpstvakken vndt afhankeljk van de prgrammerng cyclsch f handmatg plaats. De pagna E-mal s gepend. Gewenst pstvak langer dan 5 s ndrukken. Afhankeljk van de e-malprvder kunnen er specale wachttjden vr het bjwerken van pstvakken bestaan. E-mal lezen Het gewenste e-malpstvak s gepend en de beschkbare e-mals wrden n een ljst weergegeven. Gewenste e-mal selecteren. Het apparaat laadt de nhud van de geselecteerde e-mal en geeft deze weer. Inden een e-mal geen tekst bevat, klnkt een akestsche futmeldng. Het apparaat geeft e-malnhud weer, de als tekst ndelng beschkbaar s. Specale tekstndelngen bjv..rtf,.html afbeeldngsgegevens f bjlagen wrden net weergegeven. E-mal wssen Het gewenste e-malpstvak s gepend en de beschkbare e-mals wrden n een ljst weergegeven. Gewenste e-mal selecteren. Het apparaat laadt de nhud van de geselecteerde e-mal en geeft deze weer. Functetets E-mal wssen ndrukken. 10

11 RSS-functe De RSS-functe bedt een srt berchtentelex, de kpteksten met een krte tekst weergeeft en naar utgebredere pagna's verwjst. Inden gecnfgureerd, kunnen p het apparaat zgenaamde RSS-feeds wrden weergegeven. Vr het gebruk van de RSS-functe met aan de vlgende vrwaarden zjn vldaan: - Het apparaat met p een Ethernet-netwerk zjn aangeslten. - Va het netwerk met tegang tt een RSS-aanbeder p nternet f n een Intranet bestaan. - De RSS-functe met met behulp van de PC-Clent-sftware zjn ngesteld. - De geselecteerde RSS-feeds meten de ndelng 2.0 hebben. De vlgende functes zjn beschkbaar: - Tt 8 verschllende RSS-feeds. - Een bjdrage kan ver maxmaal twee beeldschermpagna's verdeeld wrden weergegeven. - Per bjdrage kan een beeld wrden weergegeven. RSS-feed weergeven De pagna met de beschkbare RSS-feeds penen. Gewenste RSS-feed selecteren. De kpteksten van de hudg beschkbare bjdragen wrden weergegeven. Gewenste bjdrage selecteren. De geselecteerde bjdrage wrdt gepend. RSS-feed bjwerken Het bjwerken van een RSS-feed vndt afhankeljk van de prgrammerng cyclsch f handmatg plaats. De pagna met de beschkbare RSS-feeds s gepend. Gewenste berchtdenst langer dan 5 s ndrukken. Meldnstallate De hernder beschreven handledngen hebben betrekkng p de n het apparaat geïntegreerde meldnstallate en p de bedenng, utslutend vanaf het apparaat. Wanneer n het KNX-systeem andere bedenngsapparaten zjn geïnstalleerd, dan denen daarvr de betreffende bedenngsstappen te wrden drlpen. Wanneer het apparaat als weergave- en bedenngsapparaat vr een specale KNX-alarmcentrale wrdt gebrukt, met de betreffende handledng n acht wrden genmen. De functe Meldnstallate dent met behulp van geschkte melders vr het eenvudg bewaken van vensters, deuren etc. Afhankeljk van de nstallatestatus wrdt het aanspreken van een melder weergegeven f wrdt een alarm gegeven. De vlgende functes zjn beschkbaar: - Max. 40 melders aan te sluten. - Twee bevelgngsbereken: butengevel en bnnenrumte - Intern scherpstelberek: butengevel wrdt bewaakt. - Extern scherpstelberek: butengevel wrdt bewaakt. De meldnstallate n dt apparaat s geen vervangng vr een VdS-gecertfceerde alarmnstallate. Het s vral geen vervangng vr mechansche bevelgngen, de nbevegd bnnendrngen van vreemden vrkmen. Installatestatussen De reacte van de meldnstallate hangt af van de nstallatestatus: - Net scherp: nkmende meldngen wrden weergegeven, maar verrzaken geen alarm. - Scherp: meldngen n een scherpstelberek actveren een alarm. Er wrdt ndersched gemaakt tussen: Intern scherp: er zjn persnen bnnen aanwezg. Alleen de butengevel van het gebuw wrdt bewaakt. Persnen bnnen verrzaken geen alarm. Meldngen ut het butenberek verrzaken een alarm. Extern scherp: er s nemand bnnen. Alle nterne en externe delen wrden bewaakt. Bj het aanspreken van een melder wrdt een alarm geactveerd. 11

12 - Alarm: Bj het aanspreken van een melder bnnen een scherpgesteld bevelgngsberek gaat de meldnstallate naar de status Alarm. Het Alarm wrdt dr de geïnstalleerde alarmgevers weergegeven. - Strng: De nstallate gaat naar de status Strng, nden bjv. afznderljke melders zdang n hun werkng wrden belemmerd dat werkng vlgens de vrschrften net s gegarandeerd. Vanut de status Strng kan net wrden scherpgesteld. Scherpstellen De meldnstallate staat n de status Net scherp. Er s geen melder van het betreffende scherpstelberek aangesprken. De pagna Meldnstallate s gepend. Vr het gewenste scherpstelberek Scherpstellen ndrukken. Na aflp van een eventueel ngestelde vertragngstjd schakelt de nstallate naar de status Scherp. Tjdens de duur van de vertragngstjd verschjnt 'Schakelvertragng' p het scherm. De weergave geeft de status Scherp extern f Scherp ntern. Wanneer het apparaat n het scherpgestelde bevelgngsberek staat, slut dt bevelgngsberek dan af vrdat de nstallate utendeljk scherpstelt. Net-scherp stellen De meldnstallate staat n de status Scherp extern f Scherp ntern. De pagna Meldnstallate s gepend. Wanneer het apparaat n het bevelgde berek staat, s er slechts een beperkte tjd beschkbaar vr het net-scherp stellen vrdat het alarm wrdt geactveerd. Net scherp stellen ndrukken. De nstallate gaat naar de status Net scherp. Strng terugzetten Wanneer een melder net reageert p een autmatsch sgnaal, gaat de nstallate naar de status Strng. De weergave geeft de status Strng weer. Strng verhelpen. Op het apparaat Bevestgen ndrukken. Als alle strngen zjn verhlpen, gaat de nstallate naar de status Net scherp. Wanneer de nstallate net naar de status Net scherp gaat, zjn er ng meer strngen aanwezg, de eerst meten wrden verhlpen. Alarm terugzetten Wanneer een melder bnnen een scherpgesteld bevelgngsberek aanspreekt, gaat de meldnstallate naar de status Alarm ver. De alarmgevers wrden vlgens de prgrammerng geactveerd. Een geactveerd alarm met p het apparaat wrden bevestgd. Vrden kan de nstallate net pneuw wrden scherpgesteld. De pagna Meldnstallate s gepend. De weergave geeft de status Alarm. Bevestgen ndrukken. De weergave tnt de testand Net scherp na alarm. Tt er p Bevestgen wrdt gedrukt, geeft het apparaat deze status k akestsch weer. Bevestgen ndrukken. De nstallate gaat naar de status Net scherp. 12

13 Aanwezghedssmulate De functe Aanwezghedssmulate met de ndruk geven van een bewnd hus. Tt 15 verschllende grepen kunnen wrden geregstreerd en naar behefte dageljks herhaald f ver een perde van max. 7 dagen wrden afgespeeld. Regstrate vr de aanwezghedssmulate starten Om de functe Aanwezghedssmulate te kunnen gebruken, met eerst een regstrate wrden ngesteld en utgeverd. Pagna Aanwezghedssmulate selecteren. Functes selecteren ndrukken. Het apparaat tnt een aantal geselecteerde functes de vr de aanwezghedssmulate kunnen wrden gebrukt. Gewenste functes vr de regstrate selecteren en Opslaan ndrukken. Duur ndrukken. De gewenste regstrateduur nveren en Opslaan ndrukken. In het gedeelte Regstreren:Start ndrukken. Het apparaat geeft aan Regstrate actef. Wanneer de regstrate vrtjdg met wrden afgebrken, Stp ndrukken. Bj het starten van een regstrate wrden alle eerdere regstrates gewst. Een regstrate kan max telegrammen bevatten. Wanneer dt aantal vr het ende van de regstratetjd wrdt berekt, wrdt de regstrate beëndgd. Aanwezghedssmulate starten De weergave van de pgeslagen regstrate kan per dag van de week f herhalend plaatsvnden. Inden er mnder dan 7 dagen zjn geregstreerd, dan wrden bj het afspelen per dag van de week alleen de geregstreerde dagen p preces de dagen afgespeeld. Er s een regstrate beschkbaar. Pagna Aanwezghedssmulate penen. Srt ndrukken. De weergavesrt selecteren en Opslaan ndrukken. De aanwezghedssmulate kan met een vertragng van max. 24 uur starten: Startvertragng ndrukken, de gewenste perde n uren nveren en Opslaan ndrukken. Wanneer de aanwezghedssmulate meteen met begnnen, als startvertragng de waarde 0 nveren. In het gedeelte Afspelen:Start ndrukken. Aanwezghedssmulate stppen De aanwezghedssmulate s actef. Pagna Aanwezghedssmulate penen. Stp ndrukken. 13

14 5 Infrmate vr elektrmnteurs 5.1 Mntage en elektrsche aanslutng GEVAAR! Elektrsche schk bj aanraken van nderdelen de nder spannng staan. Elektrsche schkken kunnen ddeljk letsel tt gevlg hebben. Vrafgaand aan werk aan het apparaat alle bjbehrende nstallateautmaten vrjschakelen. Spannngverende delen n de mgevng afdekken! Apparaat aansluten en mnteren (7) Netvedngsaanslutng (8) Busaanslutng (9) Prgrammeer-LED (10) Prgrammertets (11) Aanslutng Ext. (12) reset-tets (13) Reset-LED (14) USB 2.0 aanslutng (15) Ethernet-aanslutng Afbeeldng 3: Achterzjde Aanbevelng: Vr ptmale aflezng p ghgte mnteren. Mntage n nbuwbehuzng. Prgrammeertets en -LED zjn alleen vanaf de achterzjde van het apparaat tegankeljk. Wanneer mgeljk het fyssche adres vóór de utendeljke mntage n het apparaat laden (ze hfdstuk 5.2. Inbedrjfname). Inbuwbehuzng p de juste plaats hrzntaal f vertcaal utgeljnd n de wand mnteren. Hrzntale mntage: Pjl BOVEN TOP wjst naar bven. Vertcale mntage: Pjl BOVEN TOP wjst naar lnks. Busledngen en 230 V-ledngen dr de aanwezge drveren trekken. De meegeleverde slang ver de mmantelde netspannngsaders trekken. Netspannng AC 230 V ~ p klem (7) aansluten. Busledng p klem (8) aansluten. De Ethernet-aanslutng (15) dent vr de aanslutng p het IP-netwerk, samen met de meegeleverde Ethernet-adapterstekker en de Ethernet-adapterledng. Let p de juste kleurtewjzng van de aders, EIA/TIA-568-A f -B. Dt s te vnden n de dcumentate van de geïnstalleerde netwerkcmpnenten en -ruter. 14

15 De Ethernet-aanslutng p het apparaat vldet aan EIA/TIA-568-B. Afbeeldng 4 Ethernet-ledng p de Ethernet-adapterstekker aansluten. Hervr de mantels van de Ethernet-kabel verwjderen, net sleren en n de deksel van de adapterstekker leggen. Utstekende aders nkrten en de deksel p de juste maner ver de adapterstekker schuven. Meegeleverde Ethernet-adapterledng p klem (15) en p de Ethernet-adapterstekker aansluten. Afbeeldng 5: Mntage n nbuwbehuzng. Apparaat n nbuwbehuzng (18) mnteren. Meegeleverde schreven (16) gebruken. Desgnframe (17) plaatsen en aandrukken. 5.2 Inbedrjfname Fyssch adres dwnladen Het apparaat met aangeslten en bedrjfsklaar zjn. Prgrammeertets (10) en -LED (9) p de achterzjde van het apparaat meten tegankeljk zjn. Prjectntwerp en nbedrjfname met ETS2 verse 1.3a tt ETS3.0d f hger. Prgrammeertets (10) ndrukken. De prgrammeer-led (9) brandt. Fyssch adres tekennen. De prgrammeer-led gaat ut. Fyssch adres p de achterzjde van het apparaat nteren. Tepassngssftware dwnladen Aanbevelng: Vanwege grte heveelheden data en laadtjden s het aan te bevelen de prgrammerng van de tepassngssftware va de geïntegreerde USB-nterface (14) te laten plaatsvnden. Vr verbndng met de pc s een USB-kabel met stekker type B bendgd. Vrafgaand aan het aansluten van het apparaat p de pc meten de tepassngssftware en het USBstuurprgramma zjn geïnstalleerd. Bj het eerste maal aansluten van het apparaat p de pc wrden de stuurprgramma's geïntalseerd. Hervr zjn vereenkmstge tegangsrechten tt de pc bendgd. 15

16 Smmge pc-besturngssystemen cntrleren bj het ntalseren (vr de eerste maal aansluten van het apparaat p de pc) f de USB-stuurprgramma's gecertfceerd zjn. Meldngen van den aard kunnen wrden genegeerd, en de nstallate kan wrden vrtgezet. Slut slechts één apparaat p de pc aan. Wanneer het apparaat s gemnteerd: Desgnframe (17) van het apparaat trekken. De USB-nterface s aan de lnkerkant van het apparaat bj vertcale mntage aan de nderste apparaatrand tegankeljk (14). Verbndng met de prgrammeer-pc maken va de USB-kabel. Tepassngssftware prgrammeren. Na het prgrammeren de USB-verbndng lsmaken en het desgnframe (17) terugplaatsen en aandrukken. IP-nstellngen Vr de p IP gebaseerde functes e-mal, RSS en externe bedenng va de pc zjn nstellngen ndg. Het apparaat s geïnstalleerd klaar vr gebruk. Apparaat en pc zjn p een bestaand en actef netwerk aangeslten. De KNX-tepassngssftware s gedwnlad. De PC-Clent-sftware s p de pc geïnstalleerd en gestart. Servcepagna penen. Admnstratr prepen. IP-nstellngen selecteren. Autmatsch IP-adres tekennen: Instellng vr DHCP: Aan. Handmatg IP-adres tekennen: Instellng vr DHCP: Ut. Bj DHCP: Aan: Opslaan ndrukken. De pagna IP-nstellngen wrdt geslten. De netwerknstellngen wrden bjgewerkt en het neuwe adres wrdt dr de ruter pgevraagd. IP-nstellngen selecteren. Na ca. 30 s wrdt het IP-adres weergegeven. IP-adres n PC-Clent-sftware nveren. Ze vr nstellngen en bedenng van de PC-Clent-sftware de daarbj meegeleverde handledng en Helpfuncte. 6 Bjlage 6.1 Technsche gegevens KNX medum TP1 Ingebruknamemdus S-mdus Nmnale spannng KNX DC 21 V V SELV Opgenmen vermgen KNX typ. 150 mw Srt aanslutng KNX Aanslutklem Nmnale spannng AC 230 V ~ Netfrequente 50 / 60 Hz Opgenmen vermgen ca W Opgenmen vermgen ca. 5 W (Dsplay ut) Omgevngstemperatuur C Opslag-/transprttemperatuur C (Opslag bven +45 C verkrt de levensduur) Afmetngen BxHxD Afmetng beeldscherm BxH Aanslutng netvedng ca. 220x140x48 mm (znder desgnframe) ca ,5 mm schref-/steekklem 16

17 massef sepel znder aderendhuls sepel met aderendhuls mm² mm² mm² USB Aanslutng USB Type B Verse 2.0 Ethernet Type Aanslutng Prtcllen Interne klk Backup-vedng Lpafwjkng 10 MBt/s Ethernet RJ45-bus 8/4 plg TCP/IP, IMAPv4, POP3, SMTP mn. 12 uur <2 mn/maand 6.2 Tebehren Inbuwbehuzng vr mntableau Best.nr Dekframe vr Master Cntrl Best.nr Garante Wj behuden ns het recht vr m technsche en frmele wjzgngen aan het prduct aan te brengen, vr zver deze de technsche vrutgang denen. Onze garante vldet aan de desbetreffende wetteljke bepalngen. Neem bj garantekwestes cntact p met het verkppunt f stuur het apparaat franc met beschrjvng van de pgetreden defecten naar de desbetreffende regnale vertegenwrdgng. 17

18

19

20 Berker GmbH & C. KG Klagebach Schalksmühle/Germany Telefn + 49 (0) 2355/905-0 Telefax + 49 (0) 2355/

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Jalezebasselement Unverseel Jalezebasselement Unverseel Art. nr. : 1731JE Bedenngshandledng 1 Velghedsnstructes Elektrsche apparaten mgen alleen dr een elektrmnteur wrden gemnteerd en aangeslten. Ernstg

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

(1) (2) 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX. Bedieningshandleiding

(1) (2) 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX. Bedieningshandleiding Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Ernstig letsel, brand

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Draadlze schakelactr mn Best. nr. : 0413 00 Draadlze tastactr mn Best. nr. : 0565 00 Bedenngshandledng 1 Velghedsnstructes De nbuw en mntage van elektrsche apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Facility Colour Touch Panel IP. Art.-Nr.: FP 701 CT IP. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Facility Colour Touch Panel IP. Art.-Nr.: FP 701 CT IP. Bedieningshandleiding Facility Colour Touch Panel IP Art.-Nr.: FP 701 CT IP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Voor het regelen van (kleine) opstal en inboedel schadegevallen INFORMATIE VOOR VOLMACHTEN

HANDLEIDING. Voor het regelen van (kleine) opstal en inboedel schadegevallen INFORMATIE VOOR VOLMACHTEN INFORMATIE VOOR VOLMACHTEN HANDLEIDING Vr het regelen van (klene) pstal en nbedel schadegevallen INHOUD BLADZIJDE INLEIDING 1 Vr we s deze handledng 1 Schadebehandelng 1 Berdelng van de schade 1 Audt 1

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing (NL)

Gebruiksaanwijzing (NL) Gebruksaanwjzng (NL) AStrO A-151 AStrO 4T A-152 AStrO Frmula A-161 AStrO Frmula 4T A-162 PRO+ A-141 Frmula Versn AStrO V2.05.00 - Versn AStrO 4T V1-05.01 - Versn PRO+ V1.05.00 2 Kleurcdes : Prt «A» Geel

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Afbeelding 1: Aanzicht

Afbeelding 1: Aanzicht Best. nr. : 2150 04 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Als de handleiding niet wrdt pgevlgd, kunnen

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Gigaset A 200 A 200 Duo

Gigaset A 200 A 200 Duo s Be nspred Ggaset A 200 A 200 Duo Overzcht van de handset Overzcht van de handset Dsplay Intern nummer van de handset Oproepljst Toegang tot Vocemal-ljst Bellersljst Verbndngstoets Gesprek aannemen Telefoonnummer

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

KOPERSKEUZELIJST LAKERLOPEN PLANDEEL B. ibegane grond - Volledige aanbouw over de gehele woningbreedte, Optie geldig voor type(s): T2.zie tek. nr.

KOPERSKEUZELIJST LAKERLOPEN PLANDEEL B. ibegane grond - Volledige aanbouw over de gehele woningbreedte, Optie geldig voor type(s): T2.zie tek. nr. aam Kper(s):. Buwr,ummer: Oa(um: Blk: KOPERSKEUZELJST LAKERLOPE PLAEEL B ü- Opte geldg vr type(s): T2.ze tek. nr. lafmetngen epte: 3,00 meter; Breedte:6,44 meter; e aanbuw wrdt als vlgt afgewerkt.,...

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B)

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel Inhudspgave Inhudspgave... 2 Vrwrd... 3 Systeemeisen...3 Leveringsmvang...4 Algemene gegevens... 5 Bedieningselementen...6 Installeren... 7 Sftware installeren...7

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 17497 Herzenng Onderwjs Salarsstructuur (HOS-nta) Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN De vregere stukken zjn gedrukt n Aan

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten 700.075H V1/1209 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

T3 Comfort aangesloten op IP Office

T3 Comfort aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Comfort aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie:

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie: Productdocumentate Utgavedatum documentate: 02.05.2017 Productdocumentate 1 enet SMART HOME nstallate... 5 1.1 Systeemveresten... 5 1.2 Inbedrjfname va... 5 1.3 Bedenng va enet SMART HOME app... 7 2 enet

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Best. nr. : 0425 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Ernstig letsel, brand f materiële schade

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

AMT Masterunit. Inleiding

AMT Masterunit. Inleiding AMT Masterunit Inleiding De AMT Masterunit is een micrprcessr gestuurde cntrller welke vr diverse tepassingen in de crygene autmatisering kan wrden ingezet. Afhankelijk van de geïnstalleerde sftware is

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Inhud Interactieve TV van KPN... 3 Bellen... 4 Draadlze Pwerline-cnnectrs... 6 2 Interactieve TV van KPN He kan ik extra zenderpakketten

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands Inhoudsopgave Inledng Inhoudsopgave...7 Vóór gebruk...8-9 Afspeelbare dscs...8 Berek van de afstandsbedenng...8 Voorzorgsmaatregelen...9 Opmerkngen over dscs...9 Over symbolen...9 Kezen van de weergavebron...9

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! A540 - A540 A Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng van dt product s ecovrendeljk. Ga voor meer nformate naar www.ggaset.com.

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie