Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1."

Transcriptie

1 E2H IP1967NL rev Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L N BAT JR L N Power supply 24V= 24V= Motor2 Motor1 Electrc lock Flashng lght Step by step Stop Lamp Step by step Partal openng - + Output 24 V= Stop safety contact - + Output 24 V= REVERSAL SAFETY CONTACT DITEC S.p.A. Va Mons. Banf, Caronno Pertusella (VA) - ITALY Tel Fax

2 INDEX Subject Page 1. Algemene velghedsvoorschrften 3 2. CE conformtetsverklarng 4 3. Technsche detals Toepassngen 4 4. Stroomtoevoer 5 5. Commando s SOFA1 SOFA2 of GOPAVRS velghedscontactljst met auto-test 7 6. Utgangen en toebehoren 8 7. Selecte 9 8. Sgnalen 9 9. Aanpassngen Aan- en afzetten Combnates drukknoppen Hoofdmenu Submenu AT (Automatsche Confgurates) Submenu BC (Bass Confgurates) Submenu BA (Bass Aanpassngen) Submenu RO (Rado Functes) Submenu SF (Specale Functes) Submenu CC (Cyclus Teller) Submenu AP (Geavanceerde parameters) WEERGAVE Weergave status automaat Weergave commando s en velgheden Weergave meldngen en storngen Opstart Werkng rado-ontvanger Voorbeeld toepassng automaat op hekken met 2 vleugels Voorbeeld toepassng automaat op hekken met 1 vleugel 34 LEGENDE VAN SYMBOLEN Dt symbool geeft nstructes of opmerkngen weer betreffende velghedszaken de specale aandacht vragen. Dt symbool geeft nformate voor het correcte gebruk van het product. Dt symbool geeft nstructes of opmerkngen bedoeld voor technsch geschoold personeel. STOP Dt symbool geeft aan dat bepaalde handelngen net denen te gebeuren om de juste werkng van de automaat net te verstoren. Dt symbool toont optes en parameters aan de alleen verkrjgbaar zjn bj het aangedude tem Dt symbool toont optes en parameters aan de net verkrjgbaar zjn bj het aangedude tem Alle rechten voorbehouden Alle data en specfcates werden met de grootste zorg opgesteld en gecontroleerd. De fabrkant kan net verantwoordeljk gehouden worden voor mogeljke fouten, vergetelheden of onvolledge data door technsche of llustrateve doelende. IP1967NL

3 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORZORGEN Deze handledng s opgemaakt voor de vakman en zjn personeel. De nstallate, de elektrsche verbndngen en de nstellngen moeten utgevoerd worden volgens de regels van de kunst en volgens de geldende wetgevng. Lees aandachtg de nstructes vooraleer het materaal te nstalleren. Verkeerde nstallate kan een bron van gevaar zjn of reden tot wegerng van de garante. Verpakkngsmateralen (plastek, polystyreen, enz.) moeten opgerumd worden en buten het berek van knderen gehouden worden. Controleer eerst of het materaal zch n perfecte toestand bevndt, vooraleer met de nstallate aan te vangen. Het materaal mag net geïnstalleerd worden n een exploseve omgevng : de aanwezghed van ontvlambaar gas of rook betekent een belangrjke bedregng van de velghed. De nstallate van de velghedsvoorzenngen (fotocellen, mechansche obstakel sensor, noodstop, enz.) dent te gebeuren rekenng houdend met de geldende wetten en regels, crtera van goed vakmanschap, de omgevng, de functonele logca van het systeem en de krachten ontwkkeld door de poort of deur. Vooraleer de voedngsspannng aan te sluten, controleer of de waarde overeenstemt met wat nodg s om de aandrjvng te laten functoneren. Een meerpolge solateschakelaar met mnmale contactopenngen van 3 mm moet n de voedngsspannng voorzen zjn. Controleer of er n de voedngsspannng naar de elektrsche nstallate een dfferentaalschakelaar aanwezg s alsook een passende zekerng. Vergews er u van dat de geautomatseerde poort of deur geaard s overeenkomstg de geldende velghedsvoorschrften. De fabrkant van de aandrjvngen wegert alle verantwoordeljkhed n gevallen waar componenten, de net overeenkomen met de velge en correcte werkng van het product, gebrukt werden. Voor herstellngen of vervangngen van producten mogen enkel orgnele wsselstukken worden gebrukt. De nstallateur moet de gebruker alle nformate geven betreffende de aandrjvng, alsook de handledng, werkng en de te volgen handelngen n noodgevallen. 3 IP1967NL

4 2. CE CONFORMITEITSVERKLARING Fabrkant: DITEC S.p.A. va Mons. Banf, Caronno Pertusella (VA) ITALY. Verklaart herbj dat de elektrsche sturng E2H conform de volgende CE-normen s : EMC rchtljn 2004/108/EC. Laagspannngsrchtljn 2006/95/EC; R&TTE rchtljn 1999/5/EC Caronno Pertusella, TECHNISCHE DETAILS Geheugenmodule ARCBH OBBI3BH OBBI3BFCH LUXO3BH LUXO4BH 3M1OB 3M1AR 3M1LX 3M1FC FACIL3H FACIL3EH Stroomvoorzenng 230 V~ 50/60 Hz F1 zekerng F1,6A F1,6A Motor output 24 V 2x4,5 A max 24 V 2x6 A max Toebehoren stroomvoorzenng 24 V 0,5 A 24 V 0,5 A Temperatuur mn -20 C max 55 C mn -20 C max 55 C Beschermngsgraad IP55 IP54 Aantal mogeljke radocodes op te slaan [BIXMR2] [BIXMR2] Radofrequente 433,92 MHz 433,92 MHz Slvano Angaron OPMERKING: bovenvermelde werkng kan slechts gegarandeerd worden nden DITEC toebehoren en velghedstoebehoren gebrukt worden. 3.1 toepassngen IP1967NL

5 4. STROOMTOEVOER. Vooraleer de stroomtoevoer aan te sluten, zorg ervoor dat de data van de label overeenkomen met de van de hoofdstroomtoevoer. Er moet een meervoudge openngsafstand van de contacten voorzen zjn, geljk aan of groter dan 3 mm. Controleer of er bovenstrooms de elektrsche nstallate een geschkte dfferentële schakelaar en een overstroombeschermng zjn. Gebruk een elektrsche kabel (type H05RN-F 3G1,5 of H05RR-F 3G1,5) en slut aan op de termnal L (brun), N (blauw), (geel/groen) n de automaat. Bevestg de kabel met de specale kabelschoentjes en strp de solatelaag net voor de connector. De connecte van de voedngsspannng buten de automatserng dent te gebeuren met een gepaste kabel de afzonderljk van de motorkabels voor de toebehoren wordt gehouden. De kanalen moeten enkele centmeter n de automaat bnnen gebracht worden door gaten van maxmum dam. 16mm. Let op dat er geen scherpe kantjes zjn de de kabel kunnen beschadgen. Zorg er voor dat de geledngen voor de hoofdtoevoer (230 V) en de geledngen voor de bjhorende stroomtoevoer (24 V) apart ztten. 5 IP1967NL

6 5. COMMANDO S Commando Functe Omschrjvng 1 5 N.O. STAP VOOR STAP Selecteer, het sluten van dt contact actveert de openng of slutng n volgende volgorde: open-stop-slut-open. Opgelet: als de automatsche slutng geactveerd s, wordt de duur van de stop ngesteld door. OPENEN Selecteer het sluten van dt contact actveert de openng. 1 6 N.C. VEILIGHEIDSSTOP Selecteer, het openen van dt velghedscontact stopt en verhndert elke bewegng. Opgelet: om de verschllende velghedsfunctes van het contact n te stellen, ze de parameternstellngen. 1 6 N.O. SLUITEN Selecteer, het sluten van dt contact actveert de slutng. 1 8 N.C. OMKEERVEILIGHEID Het openen van dt velghedscontact zal de slutbewegng omkeren (heropenng). Inden, en de automaat staat stl, zal het openen van dt contact elke bewegng verhnderen. Inden, en de automaat staat stl, zal het openen van dt contact enkel het sluten verhnderen. 1 9 N.C. STOP Het openen van dt velghedscontact stopt de hudge bewegng. N.B. de fltslamp knppert. 1 9 N.O. DODEMANSBEDIENING Selecteer en, het permanent openen van dt contact zal de dodemansbedenng actveren. Daardoor functoneren de openngs- (1-5) en slutngscommando s (1-6) enkel wanneer deze ngedrukt bljven. Bj het loslaten stopt de automatserng. Inden er velgheden geactveerd zjn, worden de functes stap-voor-stap en automatsch sluten utgezet N.O. GEDEELTELIJKE Selecteer, het sluten van dt contact OPENING actveert het gedeelteljk openen van de vleugel aangedreven door motor 1, voor de va BA->RP (potentometer) ngestelde tjd. Opgelet: als automatsch sluten geactveerd s, s de stop net permanent maar wordt de duur geprogrammeerd door N.C. AUTOMATISCHE Selecteer, de permanente slutng van SLUITING het contact actveert de automatsche slutng. Opgelet: maak een brugje tussen alle ongebrukte NG contacten. De aanslutklemmen met dezelfde nummer zjn equvalent. IP1967NL

7 5.1 SOFA1-SOFA2 of GOPAVRS velghedscontactljst met auto-test Commando Functe Omschrjvng SOFA1-SOFA2 GOPAVRS VEILIGHEIDSTEST Plug de elektronsche kaart SOFA1-SOFA2 of GOPAVRS n de AUX-ngang van het bedenngspaneel. Selecteer, klem 41 actveert een onderloopbevelgngs-test voor elke handelng. Als de test mslukt, zet men een alarm op de dsplay. 1 6 N.C. VEILIGHEID Selecteer, slut het utgangscontact van de TIJDENS SOFA1-SOFA2 aan op de klemmen 1-6 van de sturng (n sere met de fotocel utgang nden aanwezg). 1 8 N.C. OPENEN Selecteer, slut het utgangscontact van de SOFA1-SOFA2 aan op de klemmen 1-8 van de sturng (n sere met de fotocel utgang nden aanwezg). 7 IP1967NL

8 6. UITGANGEN EN TOEBEHOREN utgang waarde Omschrjvng V / 0,5 A V / 3 W 0 14 LAMPH 24 V / 25 W V / 25 W max. Stroomutgang voor externe toebehoren, nclusef lamp status automaat. Elektronsch bevelgde utgang. Lamp status automaat Het lcht gaat ut wanneer de automaat open s; het lcht flkkert met varabelefrequente wenneer de automaat n werkng s. Fltslcht (LAMPH). Selecteer. Wordt tegeljkertjd geactveerd met het openen en sluten. Opgelet: wanneer automatsche slutng geactveerd s, zal het fltslcht vooraf gedurende 3 seconden knpperen; dt kan net aangepast worden. Ingebouwde verlchtng. Selecteer. Het s mogeljk een geïntegreerde verlchtng aan te sluten de geactveerd wordt bj elk openngs- (volledg of gedeelteljk) of slutngscommando. De duur kan geregeld worden dmv en V / 1,2 A 24V elektrsch slot V elektrsch slot. Slut het elektrsch slot aan n sere met de 12V~ / 15 W meegeleverde weerstand van 8,2 Ω / 5 W. De stuurkast heeft een ngang voor een plug-n kaart, zoals bv. ontvangers, magnetsche spralen, enz. Keuze kan geselecteerd AUX worden va OPMERKING: de plug-n kaarten moeten ngebracht en verwjderd worden wanneer de stroomtoevoer afgebroken s. COM geheugenmodule De geheugenmodule laat toe om afstandsbedenngen op te slaan en om de toepassng van de stuurkast te bepalen (ze technsche detals pag. 4). Wanneer de stuurkast vervangen wordt, kan de reeds gebrukte geheugenmodule opneuw gebrukt worden n de neuwe stuurkast. OPMERKING: de geheugenmodule moet ngestoken en verwjderd worden wanneer de stroomtoevoer afgebroken s. Werkng op batterjen. De batterj wordt automatsch bjgeladen als de sturng netspannng krjgt. De batterj wordt bj spannngsutval gebrukt om de sturng te voeden. Als de batterjspannng onder een bepaalde velghedslmet zakt, zal de sturng net meer werken. BAT Opmerkng: de batterjen moeten steeds verbonden zjn met de BATK1 sturng om op te laden. 2 x 12 V / 2 Ah Controleer de batterjen regelmatg om de goede werkng te kunnen garanderen. NB: de werkngstemperatuur van herlaadbare batterjen s +/- +5 C/+40 C. IP1967NL

9 7. SELECTIE 8. SIGNALEN Omschrjvng OFF ON JR1 Instellngen dsplay Weergave keuze. Het s alleen mogeljk de waardes en de nstellngen weer te geven. JR5 Ingebouwde rado-ontvanger Utgeschakeld Ingeschakeld Onderhoudsmodus. Het s mogeljk de waardes en de nstellngen weer te geven en aan te passen. Wanneer de led aan de rechterzjde constant flkkert, s de automaat n onderhoudsmodus. LED ON KNIPPEREN POWER 24V= stroomtoevoer dudt op het doorgeven van data tjdens DMCS programmate 9 IP1967NL

10 9. AANPASSINGEN OPMERKING: vooraleer alle aanpassngen te doen, slut de geheugenmodule aan en druk ENTER, of laad de confgurate voor de geïnstalleerde automatserng (ze optes). Wanneer de stroom ngeschakeld wordt of wanneer de motor net geselecteerd s, zal de dsplay alle handelngen staken en een foutmeldng geven. Waarschuwng: het drukken op de knoppen kan kort (mnder dan 2s.) of lang (langer dan 2s.). Tenzj anders aangegeven, wordt kort ndrukken bedoeld. Om de nstellng te bevestgen, s het nodg langer op de knop te drukken. 9.1 Aan- en afzetten De werkwjze om de dsplay aan te zetten, s als volgt: - druk op de ENTER knop. - starten van de controle op het functoneren van het dsplay. - weergeven van het bass menu. De werkwjze om het dsplay ut te zetten s als volgt: - druk op de ESC knop en hou deze ngedrukt. Opmerkng: de dsplay schakelt automatsch ut na 60 seconden nactvtet. 9.2 Combnates drukknoppen. Het geljktjdg ndrukken van de knoppen en ENTER geeft een openngscommando. + = Het geljktjdg ndrukken van de knoppen en ENTER geeft een slutcommando. + = Het geljktjdg ndrukken van de knoppen en geeft een POWER RESET commando. (onderbrekng van de netspannng en een herstart van de automaat). + = IP1967NL

11 9.3 Hoofdmenu. - Gebruk de knoppen en om de gewenste functe te kezen. - Druk op de ENTER knop om te bevestgen. Dsplay Omschrjvng AT Automatsche Confgurates. Va dt menu kan je de automatsche confgurates van de stuurkast weergeven en aanpassen. BC Bassconfgurates. Va dt menu kan je de bassconfgurate van de stuurkast weergeven en aanpassen. BA - Bassaanpassngen. Va dt menu kan je de bassnstellngen van de stuurkast weergeven en aanpassen. RO Radofunctes De menu staat u toe de rado operates van het controle paneel te regelen. SF - Specale Functes. Va dt menu kan je een wachtwoord nstellen en de specale functes van de stuurkast beheren. CC - Teller Bewegngen. Va dt menu kan je het aantal bewegngen van de automaat / stuurkast weergeven, en het onderhouds-nterval beheren. AP - Geavanceerde Parameters. Va dt menu kan je de geavanceerde parameters en nstellngen weergeven en aanpassen. Na bevestgng van de keuze kom je n het vervolgmenu. Waarschuwng: het s mogeljk dat, afhankeljk van het type automaat/stuurkast, bepaalde menu s net toegankeljk zjn. 11 IP1967NL

12 9.4 Submenu AT (Automatsche Confgurate) - Gebruk de knoppen en om de gewenste functe te kezen. - Druk op de ENTER knop om te bevestgen. De procedures om de functes n te schakelen worden beschreven n de tabel. Dsplay Omschrjvng H0 voorgeprogrammeerde nstellng voor resdenteel gebruk 0. 2 s Hermee worden de voorgeprogrammeerde nstellngen voor bepaalde standaard parameters geladen: AC automatsche slutng n werkng stellen : geblokkeerd C5 stap-voor-stap/openngscommando : stap-voor-stap RM afstandsbedenng : stap-voor-stap AM - INPLUG : stap-voor-stap SS nstellng status automatserng bj opstart : open H1 voorgeprogrammeerde nstellng voor resdenteel gebruk 1. 2 s Hermee worden de voorgeprogrammeerde nstellngen voor bepaalde standaard parameters geladen: AC automatsche slutng n werkng stellen : n werkng TC nstellng automatsche sluttjd : 1 mnuut C5 stap-voor-stap/openngscommando : stap-voor-stap RM afstandsbedenng : stap-voor-stap AM - INPLUG : stap-voor-stap SS nstellng status automatserng bj opstart : gesloten C0 voorgeprogrammeerde nstellng voor gebruk 0 2 s Hermee worden de voorgeprogrammeerde nstellngen voor bepaalde standaard parameters geladen: AC automatsche slutng n werkng stellen : n werkng TC nstellng automatsche sluttjd : 1 mnuut C5 stap-voor-stap/openngscommando : openng RM afstandsbedenng : openng AM - INPLUG : openng SS nstellng status automatserng bj opstart : open RD de bassnstellngen resetten (SETTING RESET) 2 s Waarschuwng: het s mogeljk dat, afhankeljk van het type automaat/stuurkast, bepaalde menu s net toegankeljk zjn. IP1967NL

13 9.5 Submenu BC (Bass Confgurates) - Gebruk de knoppen en om de gewenste functe te kezen. - Druk op de ENTER knop om te bevestgen. Dsplay Omschrjvng VS Instellen nazcht mechansche stoppen Wanneer n werkng (ON), controleert de automaat bj elke verbndng met de stroomvoorzenng automatsch de mechansche openngs- en slut-endstoppen en/of de endstoppen tjdens openng of slutng aan de snelhed ngesteld met. Tjdens het nleesproces vertoont de dsplay de boodschap:. OFF ON NW Instellen van het aantal deurvleugels AC Automatsch sluten n werkng stellen 1 2 C5 stap-voor-stap/openngscommando OFF ON RM Werkng rado-ontvanger STEP-BY-STEP OPENING AM nplug werkng STEP-BY-STEP OPENING SS Instellen status automaat bj actverng Toont aan hoe de stuurkast de automatsate beschouwt tjdens de opstart of na een power reset comando. EL Actverng ontgrendelng elektrsch slot Wanneer er een elektrsch slot aanwezg s, s het aan te raden de ontgrendelng n te stellen. SO Actverng omkerng velghedscontact Inden n werkng (ON) met de automaat nactef, met contact 1-8 open, worden alle handelngen opgeheven. Inden net n werkng (OFF) met de automaat nactef, met contact 1-8 open, s het mogeljk de openng te actveren. STEP-BY-STEP OPEN OFF OFF OPENING CLOSED ON ON 13 IP1967NL

14 Dsplay Omschrjvng NI Actverng van het elektronsche NIO antvres systeem Inden n werkng (ON) behoudt dt de werkng van de motor bj lage temperaturen. Opgelet: voor een goede werkng moet de prntplaat dezelfde omgevngstemperatuur hebben als de motoren. 64 Werkng van velghedsstop/slutngscommando. OFF ON STOP P2 Werkng van het commando gedeelteljke openng, contact P3 Gedeelteljk openngscommando. 1-2 Actverng automatsche slutng. PARTIAL OPENING EO Werkng elektrsch slot/elektrsche rem. SC Werkng elektrsch slot (werkngstjd ngesteld dmv aanpassng ) SF Werkng van elektrsche magneet aangedreven ELECTRIC met gesloten automatserng. LOCK FF Instellng 0-14 utgang. OF bnnenverlchtng. ON fltslcht. COURTESY LIGHT CLOSING AUTOMATIC CLOSING ELECTRIC MAGNET FLASHING LIGHT Waarschuwng: het s mogeljk dat, afhankeljk van het type automaat/stuurkast, bepaalde menu s net toegankeljk zjn IP1967NL

15 9.6 Submenu BA (Bass Aanpassngen) - Gebruk de knoppen en om de gewenste functe te kezen. - Druk op de ENTER knop om te bevestgen. Waarschuwng: het verschl tussen de waardes van de parameters kan varëren afhankeljk van de automaat/stuurkast. Dsplay MT Selecte van het type automaat. NO geen. O3 OBBI-ARC. F3 FACIL. L3 LUXO. Omschrjvng WAARSCHUWING: het s noodzakeljk om het type automaat n te stellen voor de sturng verder n te stelen NONE FACIL OBBI-ARC LUXO R1 Aanpassng motor 1, tegendruk bj obstakels. [%] De stuurkast s utgerust met een velghedscomponent de, wanneer het een obstakel detecteert: - bj het openen de bewegng stopt dmv ontkoppelng. - bj het sluten, voor het vertragen, de bewegng omkeert. - bj het sluten, tjdens het vertragen, de bewegng stopt of omkeert naargelang het type endschakelaar dat geïnstalleerd werd. R2 Aanpassng motor 2, tegendruk bj obstakels (%). De stuurkast s utgerust met een velghedscomponent de, wanneer het een obstakel detecteert: - bj het openen de bewegng stopt dmv ontkoppelng. - bj het sluten, voor het vertragen, de bewegng omkeert. - bj het sluten, tjdens het vertragen, de bewegng stopt of omkeert naargelang het type endschakelaar dat geïnstalleerd werd. RP Aanpassng van de gedeelteljke openng (%). Past het percentage werkng aan n verhoudng tot de totale openng van de automaat. FA Selecte van openngs-endschakelaar modus. NO geen. RA vertragngs-endschakelaar (na actverng vertraagt de deurvleugel haar bewegng). SX stop-endschakelaar (na actverng stopt de deurvleugel haar bewegng). PX naderngsschakelaar (na actverng gaat de deurvleugel door tot aan de endstop). 0% 99% 0% 99% 10% 99% NONE DECELERATION STOP PROXIMITY 15 IP1967NL

16 Dsplay Omschrjvng FC Selecte van slutngs-endschakelaar modus. NO geen. RA vertragngs-endschakelaar (na actverng vertraagt de deurvleugel haar bewegng). SX stop-endschakelaar (na actverng stopt de deurvleugel haar bewegng). PX naderngsschakelaar (na actverng gaat de deurvleugel door tot aan de endstop). VA Instellng openngssnelhed (V). NONE STOP DECELERATION PROXIMITY VC Instellng slutngssnelhed (V). MIN MAX VR Instellng verkregen bewegngssnelhed. MIN MAX Opgelet: de verkregen bewegngssnelhed kan enkel aangepast worden met volgende nstellng:. MIN MAX TC Instellng automatsche slutngstjd (s) - van 0 tot 59 seconden met nterval van 1 seconde. - van 1 tot 2 mnuten met nterval van 10 seconden. 0 SECONDS 59 SECONDS M1 Instellng bewegngstjd motor 1 (s) Aanpassng, n seconden, van de totale bewegngstjd voor motor 1. 1 MINUTE 2 MINUTE Example: Opgelet: aanpassngen gebeuren met een nterval van 0,5 sec., aangedud door het knpperen van de rechtse led. = 7 seconds MIN MAX = 7,5 seconds M2 Instellng bewegngstjd motor 2 (S) Aanpassng, n seconden, van de totale bewegngstjd voor motor 2. Example: Opgelet: aanpassngen gebeuren met een nterval van 0,5 sec., aangedud door het knpperen van de rechtse led. = 7 seconds MIN MAX = 7,5 seconds TR Instellng wachttjd motor 1 (s). Aanpassng, n seconden, voor de wachttjd voor het starten van de bewegng van motor 1 n verhoudng tot motor 2. MIN MAX IP1967NL

17 Dsplay Omschrjvng TO Instellng wachttjd motor 2 (s) Aanpassng, n seconden, voor de wachttjd voor het starten van de bewegng van motor 2 n verhoudng tot motor 1. MIN MAX LU - Instellng nschakeltjd voor bnnenverlchtng (S). Aanpasngen gebeuren met ntervallen van verschllende gevoelghed. - van 0 tot 59 sec met 1 sec nterval; - van 1 tot 2 mn met 10 sec nterval; - van 2 tot 3 mn met 1 mn nterval; NO utgeschakeld. ON permanent ngeschakeld, utschakelen dmv radocommando. DISABLED 1 SECOND 59 SECONDS Opgelet: de bnnenverlchtng wordt ngeschakeld bj de start van elke handelng. 1 MINUTE 2 MINUTES LG Instellng nschakeltjd voor onafhankeljke verlchtng (s). Aanpassng met ntervallen met verschllende gevoelgheden: - van 0 tot 59 sec. met 1 sec. nterval. - van 1 tot 2 mn. met 10 sec. nterval. - van 2 tot 3 mn. met 1 mn. Interval. NO utgeschakeld. ON n- en utschakelen dmv radocommando 3 MINUTES DISABLED 1 SECOND ON 59 SECONDS Opgelet: het nschakelen van de verlchtng hangt net af van de start van een handelng; het s mogeljk dt onafhankeljk te laten verlopen met de gepaste zender-sleutel. LR Instellng ontgrendeltjd elektrsch slot (s). ON actef gedurende de hele handelng. 1 MINUTE 3 MINUTES MIN 2 MINUTES ON MAX TS Instellng neuwe automatsche sluttjd na velghedsontgrendelng. ON MIN MAX WO Instellng openngstjd - vooraf knpperen. Aanpassng, n seconden, van de tjd voor het nschakelen van het knpperlcht, n verhoudng tot de start van een neuwe bewegng vanut een wllekeurg commando. MIN MAX 17 IP1967NL

18 Dsplay Omschrjvng WC Instellng slutngstjd - vooraf knpperen. Aanpassng, n seconden, van de tjd voor het nschakelen van het knpperlcht, n verhoudng tot de start van de bewegng. MIN MAX Waarschuwng: het verschl n waardes van de parameters kan varëren, afhankeljk van de automaat/ stuurkast. IP1967NL

19 9.7 Submenu RO (Radofunctes) - Gebruk de knoppen en om de gewenste functe te kezen. - Druk op de ENTER knop om te bevestgen. De procedures om de functes n te schakelen worden beschreven n de tabel. Dsplay Omschrjvng SR programmeren geheugen zender....x2, x3... zender -menu te actveren wanneer de dsplay af staat; enkel mogeljk wanneer de Dsplay Vsualzaton Mode ngesteld s op 00 of 03: - door een sgnaal te verzenden van een nog net ngeleerde zender. - door een sgnaal te verzenden van een nog net opgeslagen kanaal van een zendert de reeds ngeleerd s. ER een enkele zender wssen. 2 s EA het volledge geheugen wssen. 2 s 2 s EC een enkele code wssen (TOEKOMSTIG GEBRUIK). RE Instellng voor geheugenopenng va zender. Wanneer ON, s programmerng op afstand geactveerd. Om neuwe zenders n te leren zonder hervoor het bedenngspaneel te gebruken, duw en hou de PRG knop van een reeds geprogrammeerde zender ngedrukt gedurende 5 seconden, tot de LED aan gaat (bnnen het berek van de zender) en druk op geljk welke CH knop van de neuwe zender. Nota: zorg ervoor dat ongewenste zenders net per ongeluk tegeljkertjd geprogrammeerd worden. MU Instellen van het maxmum aantal zenders dat gememorseerd kan worden op een geheugenmodule. Het s mogeljk om 100 tot 200 zenders met rollng code te memorseren. OFF ON Nota: het s nodg om n te stellen zodat de systeemconfgurate op de geheugenmodule bewaard kan worden IP1967NL

20 Dsplay Omschrjvng C 1 Instellen functeknop 1 van de opgeslagen zender. C 2 Instellen functeknop 2 van de opgeslagen zender. C 3 Instellen functeknop 3 van de opgeslagen zender. C 4 Instellen functeknop 4 van de opgeslagen zender. NO Geen. 1 3 openngscommando. 1 4 slutngscommando. 1-5 stap-voor-stap commando. P3 commando gedeelteljke openng. LG commando aanpassng status verklkkerlcht. 1-9 stop commando. NONE CLOSING OPENING STEP-BY-STEP WAARSCHUWING: 1-3 (openng) en 1-5 (stap-voorstap) zjn bnare commando s en zjn afhankeljk van de selectes.. PARTIAL COURTESY LIGHT STOP RK Navgate va de toetsen van de zender. Schakel de dsplay ut en tk vervolgens snel n met de gewenste ngelezen zender. Nota: het s aan te raden een zender te gebruken. WAARSCHUWING: tjdens het navgeren door het toetsenbord van de zender, s GEEN van de ngelezen zenders actef. Om de neuwe confgurate te testen, schakel de dsplay ut en geef een open commando met toets OFF ON Navgate va het toetsenbord van de zender wordt automatsch utgeschakeld na 4 mnuten nactvtet of door het drukken op. WAARSCHUWING: het s mogenljk dat bepaalde menus net beschkbaar zjn IP1967NL

21 9.8 Submenu SF (Specal Functes) - Gebruk de knoppen en om de gewenste functe te selecteren. Druk op enter om te bevestgen. - Druk op enter om te bevestgen. De procedures om de functes te actveren worden beschreven n de tabel. Dsplay SP Instellen van het paswoord. Omschrjvng (EXAMPLE) 2 s Nota: enkel mogeljk wanneer het paswoord net ngesteld s. Het nstellen van het paswoord maakt het onmogeljk voor net-geauthorseerde personen om selectes en aanpassngen te doen. Om het paswoord te annuleren: JR1=ON, JR1=OFF, JR1=ON. IP ngave van het paswoord. (EXAMPLE) 2 s Nota: dt s enkel mogeljk als het paswoord nog net ngegeven s. Is het paswoord nog net ngegeven, s het mogeljk n vsualsate modus n te gaan, ondanks de selecte gemaakt met JR1. Is het paswoord ngegeven, s het mogeljk n onderhouds-modus te gaan. RD de bassnstellngen herprogrammeren (SETTINGS RESET). 2 s EU De gebrukersconfgurates en de laatste confgurate de ngesteld werden n de geheugenmodule, wssen. 2 s SV De gebrukersconfgurates behouden. (EXAMPLE) 2 s Selecteer om tot 2 gepersonalseerde confgurates n de geheugenpostes and op te slaan, enkel mogeljk nden er een geheugenmodule op het controlepaneel aanwezg s. 21 IP1967NL

22 Dsplay RC Confgurate voor het nlezen. Omschrjvng (EXAMPLE) 2 s Het s mogeljk om de vooraf opgeslagen confgurates n te lezen, of de vooraf bepaalde settngs ngegeven n de geheugenpostes,, and. n te leren. De vooraf ngestelde nstellngen zjn als volgt: : OBBI : FACIL : LUXO : ARC Bj het nlezen van de vooraf opgeslagen confgurates zjn er bepaalde standaard waarden automatsch beschkbaar voor bepaalde parameters (soort automaat, snelhed, tjd en vertragngstjd). RL De laatst gekozen confgurate nlezen. Nota: het besturngspaneel bewaart automatsch de laatst ngegeven confgurate, en bewaart dt n de opslagmodule. In het geval van een defect of vervangng van het besturngspaneel s het mogeljk de laatste confgurate te herstellen door de opslagmodule n te voegen en de laatst ngegeven confgurate te laden. 2 s CU de frmware verse van het elektronsch bedenngspaneel bekjken. = Release (voorbeeld) Nota: enkel bekjken. Waarschuwng: het s mogeljk dat, afhankeljk van het soort automaat/stuurkast, bepaalde menu s net beschkbaar zjn. IP1967NL

23 9.9 Submenu - CC (Cyclusteller) - Gebruk de pjltjes en om de gewenste functe te bekomen. - Druk op ENTER om te bevestgen. De procedure om de functes te actveren wordt beschreven n de tabel. Dsplay Omschrjvng CV teller totaal aantal manoeuvres bekjken. = manoeuvres (example) Nota: enkel bekjken. CA nzetten waarschuwng onderhoud (max gedeelteljke manoeuvres). (EXAMPLE) (EXAMPLE) = = manoeuvres (ex) = 50 2 s Het s mogeljk het nodge aantal bewegngen n te stellen om het alarm onderhoud te actveren. OA ndcate alarm onderhoud selecteren. 00 dsplay (dsplay alarm boodschap ) 01 knpperlcht (wanneer de automaat gesloten s, knppert dt 4 keer elke 60 mnuten). DISPLAY FLASHING = Indcate poort open (wanneer de automaat gesloten s, knppert dt 4 keer elke 60 mnuten). CP teller gedeelteljke manoeuvres bekjken. INDICATOR = manoeuvres (example) Nota: enkel bekjken. ZP teller gedeelteljke manoeuvres resetten. 2 s Om zeker te zjn van de correcte werkng, s het aanbevolen om de teller te resetten: - bj elke onderhoudsbeurt. - bj elke nstellng van de nterval van het alarm onderhoud. Waarschuwng: het s mogeljk dat, afhankeljk van het soort automaat/stuurkast, bepaalde menu s net beschkbaar zjn. 23 IP1967NL

24 9.10 Submenu AP (Gevorderde Parameters) - Gebruk de pjltjes en om de gewenste functe te bekomen. - Druk op ENTER om te bevestgen. Waarschuwng: het verschl tussen de n te stellen waarden van de parameters kan varëren naargelang van het type automaat. Door de complextet van de parameters wordt het gebruk van de Gevorderde Parameters enkel aanbevolen voor gekwalfceerd technsch personeel. Dsplay Omschrjvng AA Menu Gevorderde Parameters actveren. Nota: actvate s nodg alvorens men door het AP menu kan scrollen. ET De velghedstest actveren (SOFA1-A2 kaart). OFF ON DO Instellng utschakelng obstakel tjdens openng (s). OFF ON DC Instellng utschakelng obstakel tjdens slutng (s). MIN MAX PP stap-voor-stap functe met commando s 1-5. OFF Open-Stop-Slut-Open. ON Open-Stop-Slut-Stop-Open. S5 Duur van de STOP n de stap-voor-stap functe met commando s 1-5. MIN OFF MAX ON R9 Actvate van automatsche slutng na commando 1-9 (STOP). TEMPORARY PERMANENT TA Aanpassng versnellngsfase (%). OFF ON FAST SLOW IP1967NL

25 Dsplay Omschrjvng TP Instellng van de automatsche slutngstjd na gedeelteljke openng (S). Aanpassng gebeurt met ntervallen van varërende gevoelghed: - Van 0 tot 59 sec. met 1 sec. nterval. - Van 1 tot 2 mn. met 10 sec. nterval. 0 SECONDS 59 SECONDS PO naderngs-/vertragngssnelhed tjdens openen (V). 1 MINUTE 2 MINUTES PC naderngs-/vertragngssnelhed tjdens sluten (V). MIN MAX OB Vertragngs-/remtjd tjdens openen (s). MIN MAX CB vertragngs-/remtjd tjdens sluten (s). MIN MAX DS Instellng dsplay. 00 Geen dsplay. 01 Besturngssgnalen en velghedsmechansmen met rado test (ze paragraaf 10.2). 02 Status automaat (ze paragraaf 10.1). 03 Besturngssgnalen en velghedsmechansmen (ze paragraaf 10.2). MIN NONE MAX RADIO TEST Nota: met nstellng 01 kan de ontvangst van een radosgnaal bekeken worden om het berek te meten. STATUS COMMANDS D6 Selecte mechansme aangesloten op termnals 1-6. NO Geen. SE Velghedscontactljst. PH Fotocellen. NONE EDGE D8 - Selecte mechansme aangesloten op termnals 1-8. NO Geen. SE Velghedscontactljst. PH Fotocellen. PHOTOCELLS NONE EDGE PHOTOCELLS 25 IP1967NL

26 Dsplay Omschrjvng SM Selecte werkwjze van de fotocel-termnals 1-6 (enkel met ). 00 Tjdens het manoeuvre stopt het openen van het velghedscontact de bewegng met (ontspannng). 01 Tjdens het manoeuvre stopt het openen van het velghedscontact de bewegng met (ontspannng). Wanneer het contact opneuw gesloten wordt, stopt de onderbrekng van het manoeuvre. 02 Tjdens het manoeuvre, stopt het openen van het velghedscontact de bewegng met (ontspannng). Wanneer het contact opneuw gesloten wordt, begnt een openngsmanoeuvre. 03 Tjdens het sluten keert het openen van het velghedscontact de bewegng. TN Instellng nterventetemperatuur voor NIO antvres systeem ( C). Aanpassng van de werkngstemperatuur van het bedenngspaneel. VERWIJST NIET naar de butentemperatuur. TB Bekjk temperatuur bedenngspaneel. NIET TE GEBRUIKEN STOP + DISENGAGE STOP + OPENING STOP + RESUME REVERSE CLOSING -6 ºC +6 ºC OL Selecte ndcatorlampje hek open. ON: het lcht wordt utgeschakeld wanneer de automaat gesloten s; het wordt opneuw ngeschakeld wanneer de automaat open s en tjdens het openen en sluten. OFF: het lcht wordt utgeschakeld wanneer de automaat gesloten s; het lcht gaat aan wanneer de automaat open s, en knppert tjdens het openen of sluten. OFF FLASHING ON ON Opgelet: het s mogeljk dat bepaalde menu s net beschkbaar zjn, afhankeljk van het type automaat. IP1967NL

27 10 WEERGAVE 10.1 Weergave status automaat. Opgelet: het s mogeljk dat bepaalde menu s net beschkbaar zjn, afhankeljk van het type automaat. Opgelet: de gekozen waardes van de keuzeschakelaar zjn alleen zchtbaar met de keuze voor 02. Dsplay Deuren gesloten Omschrjvng Deuren open Deuren gestopt n mdden-poste Deuren sluten Deuren openen Deuren sluten vanut partële openng Deuren n partële openng Deuren gedeelteljk open 10.2 Weergave commando s en velgheden. WAARSCHUWING: de commandos en de safty dvce dsplay mode s alleen zchtbaar met de dsplay vewng mode staande op 01 of 03 Dsplay Omschrjvng 1 2 Automatsch sluten geactveerd 1 3 Openngscommando 1 4 Slutngscommando 1 5 stap-voor-stap commando 27 IP1967NL

28 1 6 Velghed openngs- en slutngsstop 1 8 Velghed met omkeren bj sluten 1 9 STOP commando P3 Gedeelteljke openstand commando 3P hold-to-run openngscommando 4P hold-to-run slutngscommando RX Rado-ontvangst (van geljk welke gememorseerde sleutel aanwezg n de geheugenmodule). NX rado-ontvangst (van geljk welke net gememorseerde sleutel). CX AUX commando keuze van het nplugprntje F1 Algemene endeloop mbt motor 1 F2 Algemene endeloop mbt motor 2 O1 obstakeldetecte motor 1 of bereken mechansche stop door motor 1 O2 obstakeldetecte motor 2 of bereken mechansche stop door motor 2 RV actveren/desactveren ngebouwde rado-ontvanger va JR5 MQ automatsate s n zjn nleerperode waarn hj zjn mechansche stops zoekt HT opwarmen motors n werkng (NIO functe) JR1 varate van de status jumper JR1 1C slutngsmanoeuvre 1 vleugel per keer IP1967NL

29 10.3 Weergave meldngen en storngen. Waarschuwng: de weergave van meldngen en storngen s mogeljk n elke weergave keuze. Het sgnaleren van meldngen heeft voorrang over alle andere weergaves. Soort alarm Weergave Omschrjvng M0 Type automaat net geselecteerd Oplossng Inden de gewenste geheugenmodule aanwezg s, druk. Selecteer een type automaat MB Afwezghed van motor 1 tjdens een bewegng Controleer de aanslutng van motor 1 Mechancal alarm MC Afwezghed van motor 2 tjdens een bewegng (nden de 2-motoren-functe ngesteld werd) MD Onjuste werkng van de openngsendschakelaar van motor 1 ME - Onjuste werkng van de slutngsendschakelaar van motor 1 MF Onjuste werkng van de openngsendschakelaar van motor 2 Controleer de aanslutng van motor 2 Controleer de aanslutng van de openngs-endschakelaar van motor 1 Controleer de aanslutng van de slutngsendschakelaar van motor 1 Controleer de aanslutng van de openngs-endschakelaar van motor 2 MG - Onjuste werkng van de slutngsendschakelaar van motor 2 Controleer de aanslutng van de slutngsendschakelaar van motor 2 Rado operatons alarm MH Vleugels overlappen net op de juste maner MI Waarnemng van een derde opeenvolgend obstakel R0 Inlassng van een geheugenkaart met meer dan 100 opgeslagen zenders Waarschuwng: de nstellng gebeurt R3 Geheugenmodule net gedetecteerd R4 Geheugenmodule net compatbel met stuurkast Controleer of de motor de als eerste open gaat (M1), aangesloten s zoals aangetoond op tekenng 1 Controleer de aanwezghed van permanente obstakels n de bewegngsomgevng van de deuren Om de confgurates n de geheugenmodule te bewaren, annuleer enkele opgeslagen zenders om zo het totaal op mnder dan 100 te brengen Stel n. Voeg een geheugenmodule n Installeer een compatbele geheugenmodule 29 IP1967NL

30 Soort alarm Accessores alarm Weergave Omschrjvng A0 Mslukken van velghedstest sensor op contact 6 A3 Mslukken van velghedstest sensor op contact 8 A7 foute verbndng van contact 9 op termnal 41 Oplossng Controleer of SOFA1-SOFA2 correct werkt. Inden de bjgevoegde SOF kaart net geïnstalleerd s, controleer of de velghedstest utgezet werd. Controleer of SOFA1-SOFA2 correct werkt. Inden de bjgevoegde SOF kaart net geïnstalleerd s, controleer of de velghedstest utgezet werd. Slut contact 1-9 aan. Servce V0 - vraag voor onderhoud. Voer het geplande onderhoud ut. IP1967NL

31 11 OPSTART WAARSCHUWING: het systeem moet voldoende krachtge mechansche deurstoppen hebben, anders moeten er endelopen geïnstalleerd worden. WAARSCHUWING: als deze stuurkast gebrukt wordt ter vervangng van een defecte, kan de laatste confgurate gereset worden door de geheugenmodule van de oude stuurkast n de behuzng van de neuwe te plaatsen, en dan de laatste confgurate n te stellen met commando Maak een brugje voor velghedscontacten 1-6, 1-8, 1-9. Zet JR1=ON, JR5=ON Inden endelopen gebrukt worden, pas deze aan door de vleugels manueel te verplaatsen zoals heronder aangegeven: - vertragngsendeloop: actvate van deze endeloop moet gebeuren voor de mechansche deur stop - stopendeloop: actvate van deze endeloop moet gebeuren n de open/slut-poste van de vleugels - naderng endeloop: actvate van deze endeloop moet gebeuren nabj de mechansche deurstop Zet aan. OPGELET: de volgende handelngen gebeuren zonder velghedstoebehoren 11.4 Inden een geheugenmodule aanwezg s, druk op, Inden net aanwezg, maak de confgurate n relate tot het type automaat dat geïnstalleerd werd Inden de automaat 1 vleugel heeft, druk op Controleer de settng 11.7 Wanneer de automaat nactef s n tussenposte, geef een slutngscommando +, en controleer of de vleugels zch n de juste rchtng bewegen. Inden de verbndng fout s, keer de polartet van de motors om. Nota: de eerste slutng na een onderbrekng van de stroomtoevoer gebeurt slechts met 1 vleugel tegeljk, aan vermnderde snelhed Geef een openngscommando + en controleer of de automaat de bewegng utvoert tegen vermnderde snelhed en stopt aan de mechansche deurstoppen tjdens de openngsfase Laad de voorgedefneerde settng n de het meest geschkt s voor het systeem n het menu Inden endelopen gebrukt worden, defneer hun gebruk dmv en Om de confgurates n de geheugenmodule te bewaren, stel Om de nstellngen van de werkng, de vermnderde snelhed, de automatsche sluttjd en de duwkracht op obstakels te wjzgen, consulteer de menu s Slut alle velghedstoebehoren aan (neem alle relevante brugjes weg) en controleer de goede werkng. Nota: zorg ervoor dat de kracht van de vleugels conform s met EN12453-EN12445 regels Inden nodg, leer de radocommando s n met commando (ze hoofdstuk 12) Slut alle andere toebehoren aan en controleer de werkng Als alle startprocedures voldaan zjn en alles nagekeken werd, slut de behuzng. 31 IP1967NL

32 12. WERKING RADIO-ONTVANGER Recever PRG CH1 CH2 CH3 CH4 10 s De stuurkast s utgerust met een ontvanger van MHz. De antenne bestaat ut een starre kabel, 173 mm lang, aangesloten op de ANT klem. Het s mogeljk het berek van de ontvanger te verhogen door deze aan te sluten op de antenne van het knpperlcht of door de externe antenne BIXAL te nstalleren. NOTA: om de externe antenne op de stuurkast aan te sluten, gebruk coax-kabel type RG58 (max. 10m). Controleer of de geheugenmodule ngesteld staat op de COM aanslutng van de stuurkast. Er kunnen tot 100 afstandsbedenngen opgeslagen worden n de opslagmodule. OPGELET: nden de ontvanger op de stuurkast net gebrukt wordt, zet JR5 = OFF. De zender nstellen. - De knop PRG op de onder spannng staande ontvanger kort ndrukken. De LED SIG lcht op. - Druk op één van de gewenste knoppen van de zender om deze te actveren. Tjdens deze fase knppert de LED SIG. Zodra deze weer constant brandt, kan een neuwe zender geactveerd worden. Alle zenders denen volgens bovengenoemde werkwjze geactveerd worden. - De actveerfuncte van de zender verlaten zal automatsch gebeuren 10 seconden na de laatste verzendng, of u kan de PRG toets opneuw ndrukken (de SIG-LED zal utgaan). Er kunnen tot 4 knoppen per zender geprogrammeerd worden: - Als slechts 1 (geljk welke) CH knop van de afstandsbedenng opgeslagen s, wordt commando 1-5 (stapvoor-stap/openng) utgevoerd. - Als 2 tot 4 CH knoppen van een afstandsbedenng opgeslagen zjn, zjn de functes als volgt: o CH1 = 1-5 stap-voor-stap/openng; o CH2 = commando gedeelteljke openng, deze automaat gaat voor ong. 1 m open o CH3 = commando om lcht aan/ut te schakelen o CH4 = commando stop, geljk aan commando 1-9 Transmtter cancellaton: - Houd de PRG drukknop op de ontvanger of op de stuurkast voor 3 seconden ngedrukt totdat de SIG LED begnt te fltsen. - Om alle zenders van het geheugen te wssen, houd de PRG drukknop opneuw voor 3 seconden ngedrukt. - Het snel flkkeren van de SIG-LED bevestgt het wssen. Voor verdere nformate, ze de handledng voor de GOL zenders. Inden de stuurkast vervangen s, kan de gebrukte opslagmodule n de neuwe stuurkast ngebracht worden. WAARSCHUWING: de opslagmodule moet ngebracht en verwjderd worden wanneer de stroomtoevoer afgesloten s. IP1967NL

33 13. VOORBEELD TOEPASSING AUTOMAAT OP HEKKEN MET 2 VLEUGELS Wanneer de E2H gebrukt wordt voor toepassngen met dubbele vleugels, kunnen volgende verbndngen gemaakt worden: (Fg. 13.1) nstallate met mechansche deurstoppen n openngs- en slutngsfases, zonder het gebruk van elektrsche endelopen. (Fg. 13.2) nstallate met mechansche deurstop n de slutngsfases, met het gebruk van elektrsche endelopen V= 24V= Motor 2 Motor Fg V= Motor V= Motor 1 1 Fg IP1967NL

34 14.VOORBEELD TOEPASSING AUTOMAAT OP HEKKEN MET 1 VLEUGEL Wanneer de E2H gebrukt wordt n toepassngen met een enkele vleugel, kunnen volgende verbndngen gemaakt worden: V= (Fg. 14.1) nstallate met mechansche deurstoppen n openngs- en slutngsfases, zonder het gebruk van elektrsche endelopen. Motor 1 1 (Fg. 14.2) Installate met mechansche deurstop n slutngsfases, met het gebruk van elektrsche endelopen. Fg V= 1 Motor 1 Fg IP1967NL

35 35 IP1967NL

36 TM DITEC S.p.A. Va Mons. Banf, Caronno P.lla (VA) Italy Tel Fax DITEC BELGIUM LOKEREN Tel Fax DITEC DEUTSCHLAND OBERURSEL Tel Fax DITEC ESPAÑA ARENYS DE MAR Tel Fax DITEC FRANCE MASSY Tel Fax DITEC GOLD PORTA ERMESINDE-PORTUGAL Tel Fax /38 DITEC SWITZERLAND BALERNA Tel Fax DITEC ENTREMATIC NORDIC LANDSKRONA-SWEDEN Tel Fax DITEC TURCHIA ISTANBUL Tel Fax DITEC AMERICA ORLANDO-FLORIDA-USA Tel Fax DITEC CHINA SHANGHAI Tel /2 Fax

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

STURING R70/2AC : 2 motoren

STURING R70/2AC : 2 motoren TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning Aantal motoren Max. vermogen motor Max. vermogen knipperlicht Max. vermogen garageverlichting Max. vermogen controlelampje Max. vermogen elektrisch slot Max. stroom

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning 230V 50Hz Nominaal vermogen 200 W Koppel 400 Nm Openingstijd voor 90 14 sec. Thermische veiligheid 140 C Werkingstemperatuur -20 C +70 C Beschermingsfactor IP43

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

starg8 smart traditional electronic for all gate MOtOrs control units

starg8 smart traditional electronic for all gate MOtOrs control units NL starg8 SART TRADITIONAL electronic for all gate motors control units STARG8 Elektronica voor 1 of 2 motoren 24 Vdc en 230 Vac 1. 1 sturingseenheid 24 Vdc en 1 sturingseenheid 230 Vac voor alle poortmotoren.

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

MICRO FOX DRIVE Gebruikers handleiding

MICRO FOX DRIVE Gebruikers handleiding MICRO FOX DRIVE Blad 00 10-3-2009 PRISMA DEUREN 03/09 Micro Drive Blad 0 Inhoudsopgave Blad 01 Technische gegevens Fox deur besturing 02 Instelling fabriek 03 Stekker J1,J2 en J3 aansluitingen, bedrading

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen.

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. HANDLEIDING SAS1000WHB-7DF / (master) klokthermostaat Omschrijving; De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. Technische

Nadere informatie

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09 Installatie & onderhouds instructies KAPTIV Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies ALGEMENE WERKING De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. Door de

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

Minimum vereisten. Connectie met RPS. PC: Windows Vista (RPS 5.6); Windows XP SP2 ; Windows 2000 SP4 ;.NET ; MSXML (laatste 2 zijn meegeleverd op CD)

Minimum vereisten. Connectie met RPS. PC: Windows Vista (RPS 5.6); Windows XP SP2 ; Windows 2000 SP4 ;.NET ; MSXML (laatste 2 zijn meegeleverd op CD) Minimum vereisten PC: Windows Vista (RPS 5.6); Windows XP SP2 ; Windows 2000 SP4 ;.NET ; MSXML (laatste 2 zijn meegeleverd op CD) Centrale: Easy versie 2.xx RPS: RPS versie 5.4 of hoger Standaard Login

Nadere informatie

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING L866 09/010 rev 0 ADVAGE system ONE WI ONE WB INSTALLATIEHANDLEIDING ONE WI CH 1 1 CH LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 8 9 SHI P 10 ONE WB CH 1 1 CH P LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 SHI 1 6 7 8 8 ,9 MHz Radio ontvanger 1/

Nadere informatie

Ditec CS12E Installatiehandleiding van de sturing voor Ditec NEOS schuifhek automatiseringen

Ditec CS12E Installatiehandleiding van de sturing voor Ditec NEOS schuifhek automatiseringen Ditec CS12E Installatiehandleiding van de sturing voor Ditec NEOS schuifhek automatiseringen IP2162NL Antenne JR1 JR3 COM STORAGE MODULE - Output 24 V max 0,3 A + Noodstop Veiligheid sluiten Stap-voor-stap

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

PARAMETER MENU PARAMETERS (PAR) MENU FUNCTIE MIN-MAX-(Standaard) TCA Automatische sluitingstijd. Aileen actief met logica TCA op ON. Aan het eind van de ingestelde tijd geeft de motorsturing een opdracht

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Besturing A3 F ALGEMENE KENMERKEN

Besturing A3 F ALGEMENE KENMERKEN Besturing A3 F ALGEMENE KENMERKEN De sturingskast A3 F is een bedieningscentrale voor 2 operators 220V mono 50 Hz, Deze bedieningscentrale is modulair opgebouwd om de installatie en onderhoud te vergemakkelijken.

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Elektronica voor de afstandsbediening van buisvormige motoren voor rolluiken, blinden en deuren met eindschakelaar aan de binnen- of buitenkant van de motor,radio- ontvanggedeelte

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL

BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL Toets AAN/UIT, dient ook om het menu in en uit te gaan. Selectietoets: AUTOMATISCH MANUEEL ventilatie instellingenmenu Toets - voor het VERLAGEN van

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

parameters instellen van RSA H Z

parameters instellen van RSA H Z s instellen van RSA H Z 2. Parameters instellen Opmerking: de eindelopen van de motor moeten ingesteld zijn alvorens de s te veranderen. Hoe door de menu's navigeren : hogere te gaan lagere te gaan Eens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Handleiding Edelkamin Iris Rose Mariu

Handleiding Edelkamin Iris Rose Mariu Handleiding Edelkamin Iris Rose Mariu Te volgen procedure voor het instellen van de parameters van de kachel 1. In de sluimerstand zetten Zet de schakelaar achter de kachel op «ON».(Het overzichtspaneel

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

XR4 433 C - XR4 868 C

XR4 433 C - XR4 868 C XR4 433 C XR4 868 C XR4 433 C - XR4 868 C 1 BESCHRIJVING De elektronische apparatuur XR C is een externe ontvanger met vier kanalen, voorzien van een geïntegreerd decoderingsysteem (DS, SLH, LC), OMNIDEC

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

II PROGRAMMEERBARE STURING

II PROGRAMMEERBARE STURING 1 ROY 4 Schuifhekmotor met POLARIS II PROGRAMMEERBARE STURING 2 STURING MODEL POLARIS II K C A 11 12 13 14 15 16 17 zekering 315m A 24 V AC voeding fotocellen 4 3 2 1 KRACHTREGELING + zekering 6,3 A KRACHT

Nadere informatie