Gaswandketel Bosch VRC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gaswandketel Bosch VRC"

Transcriptie

1 Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW

2 Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen EG-conformtetsverklarng Typenoverzcht Leverngsomvang Toestelbeschrjvng Toebehoren (ze prjsljst) Afmetngen Toestelopbouw/functeschema Elektrsche bedradng Technsche gegevens 8 2 Voorschrften 9 3Installate Belangrjke opmerkngen Opstellngsplaats kezen Montageaanslutplaat monteren Ledngen nstalleren Toestel monteren Overzcht van rookgastoebehoren Aanslutngen controleren 23 6 Indvduele nstellng Mechansche nstellngen Instellen van de Bosch Heatronc 30 7 Aanpassng aan het soort gas Gasnstellngen Ombouw op propaan 39 8 Onderhoud Regelmatge onderhoudswerkzaamheden Rookgasmetng Verwarmngssysteem aftappen 41 9 Aanhangsel Foutcode Gasnstelwaarde branderdruk bj Bosch 25/29 VRC Gashoeveelhed (l/mn) Ingebruknemngsprotocol Garante 46 4 Elektrsche aanslutng Toestel aansluten Verwarmngsregelaars, afstandsbedenngen of schakelklokken aansluten 25 5 Inbedrjfname Voor het n bedrjf nemen In-/utschakelen Verwarmng nschakelen Verwarmngsregelngen Warmwatertemperatuur Zomerbedrjf (alleen warmwater) Vorstbevelgng Storngen Pompblokkerngsbevelgng 28 2

3 Voor uw velghed Voor uw velghed Bj gaslucht: B Slut de gaskraan, blz. 26, pos B Ramen openen. B Geen elektrctetsschakelaars gebruken. B Open vuur doven. B Drect energebedrjf, erkend gastechnsch nstallateur waarschuwen. Bj rookgaslucht: B Toestel buten bedrjf stellen. B Ramen en deuren openen. B Erkend gastechnsch nstallateur waarschuwen. Opstellng, wjzgngen B Toestel alleen door een erkend nstallateur laten monteren c. q. ombouwen. B Rookgasafvoer voerende delen mogen net veranderd worden. B Bj montage van het rookgas afvoertraject volgens B 32 mogen be- en ontluchtngsopenngen n deuren, ramen en muren net afgesloten worden. Bj kerdchte ramen dent de verbrandngslucht zeker gesteld te worden. Verklarng symbolen Sgnaalwoorden geven de zwaarte aan van het gevaar wat kan optreden als de voorschrften net opgevolgd worden. Voorzchtg betekent dat er mogeljk lchte materële schade kan optreden. Waarschuwng betekent dat er lchte persoonljke schade of zwaardere materële schade kan optreden. Gevaar betekent dat zware persoonljke schade kan optreden. In bjzonder zware gevallen bestaat er levensgevaar. Velghedsaanwjzngen n de tekst worden door mddel van een grjs vlak en een gevaren drehoek aangedud. Aanwjzngen n de tekst met hernaast aangegeven symbool worden begrenst met een ljn boven en onder de tekst. Aanwjzngen: betekent belangrjke nformate welke n de gevallen geen gevaar voor mens of toestel oplevert. Onderhoud B Aanbevelng voor de gebruker: wj raden u aan een onderhoudscontract met uw nstallateur af te sluten. Een jaarljkse controle c. q. onderhoudsbeurt s aan te bevelen. B De gebruker s verantwoordeljk voor het mleu en de velghed van de nstallate. B Alleen orgnele onderdelen monteren! Exploseve en lcht-ontvlambare materalen B Plaats en gebruk geen lcht-ontvlambare materalen (paper, oplosmddelen, verf enz.) n de nabjhed van het toestel. Verbrandngs/rumte lucht B Om corrose te vermjden, dent de verbrandngslucht vrj te zjn van agresseve stoffen (sterk corrosebevorderende stoffen zjn halogeenkoolwaterstoffen de chloor en fluorverbndngen bevatten). Gebruker nformeren B Aan de gebruker de werkng en de bedenng, het bjvullen, ontluchten en tevens het controleren van de nstallatedruk utleggen. B De gebruker er op wjzen dat hj zelf geen veranderngen of reparates mag utvoeren. Pomp B ATTENTIE: Pomp stopt tjdens tappen van warmwater. Denk om externe pompen. 3

4 Toestelbeschrjvng algemeen 1 Toestelbeschrjvng algemeen 1.1 EG-conformtetsverklarng Dt toestel voldoet aan de geldende esen van de europese rchtljnen 90/396/EEG, 92/42/EEG, 73/23/ EEG, 89/336/EEG en de n het EG-proefmodelcertfcaat beschreven proefmodel. Deze voldoet aan de esen voor lagetemperatuurverwarmngsketels. Prod.-ID-Nr. CE-0085 AS 0001 Land van bestemmng Categore Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC Toepassng Tabel Typenoverzcht NL Bosch 25 VRC (ZWE 24-4 MFA) Bosch 29 VRC (ZWE 28-4 MFA) Tabel 2 V Verbeterd R Rendement C Comb 25 Verwarmngsvermogen 25 kw 29 Verwarmngsvermogen 29 kw II 2L 3B/P I 2L C 12, C 32, C 42, C 52, C 82, B 22, B32 De code geeft de gasfamle volgens EN 437 aan: Kencjfer Wobbe-Index Gassoort 5 10,5 - Aardole en aardolegassen, groep L 13,0 kwh/m 3 Tabel 3 1.3Leverngsomvang Kombgaswandketel voor centrale verwarmng en warmwater Bevestgngsmateraal (schroeven met toebehoren) Toesteldocumentate. 1.4 Toestelbeschrjvng Toestel voor wandmontage, onafhankeljk van schoorsteen en opstellngsrumte (utzonderng C 82 ) Warmtewsselaar Bosch Heatronc met multfunctonele weergave (dsplay) Contnu traploos modulerende regelng Automatsche elektronsche ontstekng Volledge bevelgng va de Bosch Heatronc met onsatebewakng en magneetventelen volgens EN 298 Temperatuurbevelgng n 24 V-stroomkrng Automatsche ontluchter Temperatuurvoeler en temperatuurregelaar voor verwarmng Temperatuurregelaar voor warmwater Schakelng voor warmwatervoorrang Geen mnmumhoeveelhed crculatewater verest Vorstbevelgng voor het verwarmngcrcut Mogeljkhed voor vermnderng van de verwarmngscapactet bj geljktjdge nstandhoudng van de maxmale santarwatercapactet Blokkeerbeschermng voor crculatepomp Manometer voor verwarmngwaterdruk Concentrsche pjp voor rookgas en verbrandngslucht en meetplaats voor CO 2 /CO Overdrukvelghed. 4

5 Toestelbeschrjvng algemeen 1.5 Toebehoren (ze prjsljst) Montageaanslutplaat Rookgastoebehoren 80/110 mm Rookgastoebehoren 80/80 mm Weersafhankeljke nbouwregelng TA 211 E Rumtetemperatuurregelaar TR 21, TR 100, TR 200 Inbouwschakelklok DT 1, DT 2 Gasombouwset voor 25 VRC op propaan. 1.6 Afmetngen mn. 100 mn = = ~160 ~ , , O Afb Montageaanslutplaat 101 Mantel 103 Deksel voor bedenngspaneel 122 Montagesjabloon 338 Maatvoerng voor elektrokabels ut de muur mn mn mn mn O Afb. 2 Afb O 5

6 Toestelbeschrjvng algemeen 1.7 Toestelopbouw/functeschema ϑ ϑ ECO E Afb Drukmeetnppel branderdruk 4 Bosch Heatronc 6 Temperatuurbegrenzer (warmtewsselaar) 6.3 Temperatuurvoeler warmwater 7 Drukmeetnppel aanslutvoordruk 8.1 Manometer 11 Bypass 13 Montageaanslutplaat *) 14 Sfon *) 15 Overdrukvelghed (verwarmngscrcut) 18 Crculatepomp 27.1 Automatsche ontluchter 29 Insputers 30 Brander 32 Ionsate-elektrode 33 Ontstekngselektrode 34 Santarwaterledng 35 Warmtewsselaar 36 Temperatuurvoeler aanvoer 43 Aanvoer 44 Warmwater 45 Gas 46 Koudwater 47 Retour O 48 Afvoer *) 52 Velghedsmagneetventel Velghedsmagneetventel 2 53 Drukregelaar 55 Zeef 56 Gasarmatuur 57 Hoofdventelschotel 61 Ontstorngsknop 63 Instelmoer max. gashoeveelhed 64 Instelschroef mn. gashoeveelhed 68 Regelmagneet 69 Regelklep 93 Doseerventel met waterflter 220 Muurrooster *) 221 Rookgasafvoerpjp *) 224 Drukverschlafname 226 Ventlator 228 Drukverschlschakelaar 229 Luchtkast 234 Meetstuts rookgassen Meetstuts verbrandngslucht 317 Dsplay 411 Verbrandngskamer 413 Turbne *) behoort net tot de leverng 6

7 Toestelbeschrjvng algemeen 1.8 Elektrsche bedradng!!! $ "! $ # $! %! $ $ "! $ % - +! $! # 8! 8 #!! $! #! 8 ) +!!! #! &! & #!!! #! ' " % & '! '! I I 4 $!! "! &!! "! $ $! & $ $ & # # # $ &!! $ Afb Ontstekngstrafo 6 Temperatuurbegrenzer (warmtewsselaar) 6.3 Temperatuurvoeler warmwater 18 Crculatepomp 32 Ionsate-elektrode 33 Ontstekngselektrode 36 Temperatuurvoeler aanvoer 52 Velghedsmagneetventel Velghedsmagneetventel 2 56 Gasarmatuur 61 Ontstorngsknop 68 Magneetregelventel 135 Hoofdschakelaar 136 Temperatuurregelaar voor verwarmng 151 Zekerng T 2,5 A, AC 230 V 153 Transformator 161 Brug 226 Ventlator 228 Drukverschlschakelaar 300 Codeerstekker 302 Aanslutng voor aarde 303 Stekkeraanslutng voor boler NTC 310 Temperatuurregelaar voor warmwater 312 Zekerng T 1,6 A 313 Zekerng T 0,5 A 314 Stekkerljst nbouwregelaar TA 211 E 315 Klemljst voor rumtetemperatuurregelaar 317 Dsplay 318 Stekkerljst voor schakelklok 319 Klemljst voor bolerthermostaat 325 Prnt 328 AC 230 V klemaanslutng Brug 329 LSM stekkeraanslutng 363 Controlelamp branderbedrjf 364 Controlelamp 0/1 (ut/aan) 365 Schoorsteenveger druktoets 366 Servce druktoets 367 ECO druktoets 413 Turbne $ % $ % " ' 4 7

8 Toestelbeschrjvng algemeen 1.9 Technsche gegevens Eenhed 25 VRC 29 VRC 5 Aardgas (G 25) naar ombouw op 31 Propaan (G 31) 5 Aardgas (G 25) Max. nomnaal vermogen kw 25,0 24,0 29,0 Max. nomnaal belastng o.w kw 27,8 26,7 32,2 Mn. nomnaal vermogen kw 8,1 7,9 8,8 Mn. nomnaal belastng o.w kw 9,7 8,8 10,6 Gasaanslutwaarde 5 Aardgas (G 25), (HS = 8,1 kwh/m 3 ) m 3 /h 3,4 4,0 31 Propaan (G 31), (H = 12,8 kwh/m 3 ) kg/h 2,0 Gasaanslutvoordruk 5 Aardgas (G 25) mbar Propaan (G 31) mbar Branderdruk 5 Aardgas (G 25) mn./max. Branderdruk mbar 1,1/12,6 1,5/16,3 31 Propaan (G 31) mn./max. Branderdruk mbar 2,9/26,5 Verwarmng Nomnale nhoud verwarmng l 1,3 Max. aanvoertemperatuur C 87 Mn. aanvoertemperatuur C 45 Max. bedrjfsdruk (verwarmng) bar 3 Mn. bedrjfsdruk (verwarmng) bar 0,5 Warmwater Nomnale nhoud warmwater l 0,6 Mn. warmwaterhoeveelhed l/mn ca. 2,4 2,7 Max. warmwaterhoeveelhed (bj T = 50 K) l/mn 7,1 8,1 Utstroomtemperatuurnstelberek C Max. waterdruk bar 10 Mn. waterdruk bar 0,2 Specfeke doorstromng l/mn 11,0 10,5 13,0 Rekenwaarde voor de dameterberekenng volgens DIN 4705 Rookgasvolumestroom bj nom./mn. vermogen kg/h 74/88 69/67 73/85 Rookgastemperatuur bj nom./mn. vermogen C 140/90 140/90 140/90 CO 2 bj nom. vermogen CO 2 bj mn. vermogen % % 5,1 1,5 6,2 1,8 6,5 1,7 Rookgasaanslutng mm Ø 80/110 / 2x80 Elektrsche aanslutwaarden Elektrsche spannng AC... V 230 Frequente Hz 50 Opgenomen vermogen: Crculatepomp n stand 1 Crculatepomp n stand 2 Crculatepomp n stand 3 W W W Beschermngsgraad IP X 4 D Regelaaraanslutng 24-V-contnuregelaar Algemeen Gewcht (zonder verpakkng) kg 47 Hoogte mm 850 Breedte mm 512 Depte mm 360 Tabel 4 8

9 Voorschrften 2 Voorschrften Voor de Bosch gaswandketels VRC, zjn de navolgende voorschrften van toepassng: NEN 3028 Velghedsesen voor centrale verwarmng nstallates. NEN 1010 Velghedsvoorschrften voor laagspannngsnstallates NEN 1078 Voorschrften voor aardgasnstallates NPR 3378 toelchtng bj NEN 1078 GAVO 1987 Dverse artkelen en plaatseljk geldende voorschrften. De gaswandketel voldoet aan de rchtljnen 67/ 889/EEG en 76/890/EEG ten aanzen van rado en t.v. ontstorng. DIN 4701 Berekenng van de warmtebehoefte van gebouwen NEN 2757 Toevoer verbrandngslucht en afvoer van rookgassen van verbrandng toestellen. AVWI NEN 1006 Gaskeur CW 1, toepassngsklasse 3 (25 VRC) en 4 (29 VRC) Toestellen voldoen aan bovenstaande toepassngsklasse wanneer: Tapwatertemperatuur s ngesteld op 60 C. De lednglengte Ø 10/12 mm net langer s dan 16,3 m (VRC 25) en 12,5 m (VRC 29). Specfek keukentapdebet 6,0 l/mn (VRC 25) en 9,1 l/mn(vrc 29). Specfek badvuldebet 10,6 l/mn (VRC 25) en 13,2 l/mn (VRC 29) 9

10 Installate 3Installate Gevaar: explose! B Slut de gaskraan altjd voor werkzaamheden aan gasvoerende delen. Montage, gas, afvoer en stroomaanslutngen en het n bedrjf nemen van de nstallate mag alleen plaatsvnden door een erkend ntallateur. 3.1 Belangrjke opmerkngen Instalate van het toestel dent te gescheden volgens de GAVO B Voor het nstalleren van het toestel moet er van utgegaan worden, dat aan alle voorschrften wordt voldaan en alle voorschrften worden opgevolgd. B Monteer het toestel alleen n een gesloten warmwatersysteem volgens DIN 4751 deel 3 n. Een mnmumhoeveelhed crculatewater voor het gebruk s net noodzakeljk. B Open nstallates ombouwen naar gesloten crcuts. B Bj zwaartekrachtverwarmngen: slut het toestel va de hydraulsche neutraalverdeler aan op het aanwezge ledngnet. B Gebruk geen gegalvanseerde radatoren en ledngen. Zo voorkomt u gasvormng. B Bj toepassen van een rumte temperatuurregelaar mag op de radator n de representateve rumte geen radatorthermostaat worden gemonteerd. B Stromngsgeluden kunt u voorkomen met een automatsche bypass (toebehoren nr. 687) of bj een tweeledngsysteem met een drewegklep aan de verst verwjderde radator. B Een expansevat monteren volgens DIN 4807(ze afb. 10). B Het toestel s geschkt voor verwarmngsnstallates met kunststofbuzen (P.E.R.). B Zorg voor ontluchters (handmatge of automatsche) op elke radator en voor vul- en aftapkraan op het laagste punt van de nstallate. 3.2 Opstellngsplaats kezen Bj de plaatsbepalng voor de Bosch VRC dent als zwaarst wegend argument, een zo kort mogeljke afstand tot het meest gebrukte warmwatertappunt. Een belangrjk gegeven s dat er voor de opstellngsrumte geen voorzenngen ten aanzen van beluchtng en ventlate nodg zjn. In verband hermede extra aandacht voor de volgende G.A.V.O. artkelen: art Voorschrften ten opzchte van de opstellngsrumte Neem voor alle nstallates de desbetreffende voorschrften n acht. B Desbetreffende normen toepassen. B Installateledng van de rookgasafvoer monteren met voldoende afstand ten opzchte van andere materalen. Verbrandngslucht Om corrose te vermjden, dent de verbrandngslucht vrj van agresseve stoffen te zjn. Als sterk corrosebevorderende stoffen gelden o.a. halogeenkoolwaterstoffen, de chloor- of fluorverbndngen bevatten, welke bjvoorbeeld n oplosmddelen, verf, kleefstoffen, drjfgassen en hushoudeljke rengngsmddelen kunnen voorkomen. Oppervlakte temperatuur De maxmale oppervlakte temperatuur lgt beneden de 85 C. Daardoor zjn overeenkomstg TRGI en TRF geen specale velghedsmaatregelen voor brandbare bouwmateralen nbouw noodzakeljk. Er bj dent rekenng te worden gehouden met afwjkende voorschrften. Propaannstallates onder aardoppervlak Het toestel voldoet aan de norm TRF 1996 punt 7.7 bj opstellngen onder aardoppervlak. Wj bevelen het aan om n de propaanaanslutng een magneetventel te monteren welk bj warmtevraag over een LSM 5 moduul de gastoevoer vrjgeeft. Gebruk geen rengngsmddelen of oplosmddelen. B Als corrosebevelgngsmddel s Schllng Cheme Vardos 1+1 toegelaten. 10

11 Installate 3.3 Montageaanslutplaat monteren Bepaal de opstellngsplaats van het toestel en houd daarbj rekenng met de volgende voorwaarden: Maxmale afstand tot alle oneffenheden van het oppervlak, zoals slangen, buzen, utstekende delen van muren etc. Mogeljkhed tot toegang voor alle onderhoudswerkzaamheden (houd bj voorkeur een mnmumafstand van 100 mm rondom het toestel aan). Een vrje rumte van 250 mm onder het verwarmngstoestel s noodzakeljk voor het omlaag bewegen van de schakelkast. Bevestgng aan de muur B Bepaal de gewenste plaats op de muur van de te boren gaten. B Boor gaten voor de bevestgngsschroeven (Ø 8 mm). B Maak een doorvoerng voor het rookgastoebehoren. Verwjder de montagesjabloon voordat u montageaanslutplaat en toebehoren nstalleert. Afb. 7 Gas- en wateraanslutngen B Bevestg de montageaanslutplaat met de meegeleverde schroeven en pluggen aan de muur. B Controleer de plaatsng van montageaanslutplaat en draa de schroeven vast. 240 = = Afb. 8 Ledngaanslutngen ~160 ~ Afb. 9 Afb. 6 11

12 Installate 3.4 Ledngen nstalleren Santarwater Bj toepassng van kunststofledng dent bj de toestelaansluttng zowel koud- als warmwterzjdg een metalen ledng van tenmnste 1,5 m lengte te worden aangebracht. De drukverlezen n het warmwatergedeelte zjn zo gerng (0,2 bar), dat geen extra voorzenngen nodg zullen zjn n gevallen van lage watervoordruk. Wanneer alle kranen gesloten zjn, mag de statsche druk de 10 bar net overschrjden. In andere gevallen: B voorze de nstallate van een drukbegrenzer. Wanneer de nstallate bj de santarwateraanvoer een terugslagklep of drukbegrenzer heeft: Dent n de koudwaterledng voor het toestel een Kwa goed gekeurde nlaatcombnate gemonteerd te worden. Om putcorrose te voorkomen s het aan te raden bj water met zware stoffen een flter n te bouwen.de modulerende regelng past zch automatsch aan, aan de getapte waterhoeveelhed. Alle thermostatsche douche of badmengkranen en éénhendelkranen kunnen worden toegepast Gasaanslutng In edere montageplaat s de gasaanslutnppel gemonteerd. In de gasaanslutng voor het toestel een GIVEG goed gekeurde gaskraan monteren. Let op het maxmaal toegestane drukverles n de gasaanslutng volgens GAVO NEN Maxmale gaszjdge persdruk s 150 mbar. Om beschadgng aan het gasarmatuur door overdruk bj dchthedsbeproevng van de gasnstallate te voorkomen, dent de gasaanslutkraan te worden gesloten. Na beproevng eerst druk ontlasten n gasnstallate, dan gasaanslutkraan openen. Bj gebruk van propaangas kan een verloopnppel R 1" naar 12 mm Ermeto (toebehoren nr. 269) worden bjbesteld. Ut velghedsoverwegngen dent een drukafhankeljke afslutklep n de gastoevoer te worden geplaatst, welke afslut bjeen te hoge druk. De santarwaterledngen en armaturen moeten zodang zjn geconstrueerd dat deze afhankeljk van de verzorgngsdruk een voldoende waterdoorstromng aan de tappunten waarborgen Verwarmng Velghedsventel verwarmng Dt heeft als taak, de verwarmng en de hele nstallate tegen een mogeljk optredende overdruk te beschermen. De fabreksnstellng s zodang dat het ventel aanspreekt wanneer de druk n het crcut crca 3 bar berekt Installatevoorbeeld expansevat AG O Afb. 10 AG Expansevat (extern) 12

13 Installate 3.5 Toestel monteren Voorzchtg: Door vervulng n het ledngnet kan het toestel beschadgen. B Installatespoelen om vul te verwjderen. Toestel bevestgen B Toestel op de voorberede pjpaanslutngen zetten en met de bjverpakte rngen en moeren op de wand monteren. B Wartels op de pjpaanslutngen vast draaen. B Verpakkng verwjderen, let op de aanwjzngen op de verpakkng en let op het bjgeleverde bevestgngsmateraal. Mantel demonteren De mantel s met een schroef tegen onbevoegd monteren geborgd (elektrsche velghed). B Borg altjd de mantel met deze schroef. B Verwjder de borgschroef rechts aan de zjkant. B Druk bede blokkeerhendels naar achteren. B Verwjder de mantelschaal naar voren toe O Afb Bevestgng voorbereden B Teken de gaten aan voor het bevestgen van het toestel aan de muur en boor de gaten., ze pagna 5. B Pluggen en bouten monteren. B Verwjder beslst de beschermdoppen van alle aanslutngen en vervang deze door de orgnele, bj het toestel geleverde afdchtngen. B Pakkngen op de nppels van de montage aanslutplaat leggen. 13

14 Installate 3.6 Overzcht van rookgastoebehoren Rookgastoebehoren voor apparaten Dakutmondng kombdoorvoer-vertkaal (schun dak) C 32 Dakutmondng dubbel-pjpsdoorvoer vertkaal (plat dak) C 52 L mn = 200 L max = 1275 mm L mn = 300 Afb. 14 L mn = O Dakutmondng dubbelpjpsdoorvoer, vertkaal (bouwkundge schoorsteen of schun dak) C 52 Afb O Dakutmondng combdoorvoer, vertkaal (plat dak) C 32x L mn = 300 L mn = 100 L mn = 300 L mn = 200 L mn = 500 L mn = 300 L mn = 300 L mn = 100 L mn = 100 Afb O O Afb

15 Installate Prefabschoorsteen (mnmale konstrukte esen) Alleen als kap door GASTEC s beoordeeld L mn = 160 L mn = 160 L mn = 300 A B Dakutmondng prefabschoorsteen C 52 L mn = 160 L mn = 100 A L mn = 300 Afb O A Openng rookgasafvoer mn. 150 cm per toestel B Openng luchttoevoer mn. 150 cm per toestel Afb O A Openng luchttoevoer mn. 150 cm per toestel. 15

16 Installate Mnmale doortocht van het gemeenschappeljke afvoersysteem Aantal toestellen Mnmale doortocht A cm 2 Dakutmondng C.L.V.-systeem C 42 L mn = 300 parallel L mn = 300 concentrsch Steenachtg afvoersysteem Metalen afvoersysteem A A O Tabel 5 Mnmale doortocht van het gemeenschappeljke afvoersysteem Afb. 18 A kondensafvoer Utvoerng C.L.V-systeem concentrsch Mnmale doortocht cm 2 2,5 A tot en met 3,5 A Tabel 6 parallel 2 A tot en met 3 A 16

17 Installate Concentrsche muurdoorvoer met broekstuk naar parallel 2 x 80 mm C 12 Concentrsche muurdoorvoer horzontaal C 12x L max = L mn = 356 L max = 4000 Afb O Afb O Balkondoorvoer C 12 L max = O Afb. 20 Concentrsche dakutmondng vertkaal C 32x L max = 4000 Afb O 17

18 Installate Dakutmondng met luchttoever vanut de gevel C 52 L mn = 500 L mn = 160 A Afb O A Openng rookgasafvoer mn. 150 cm per toestel O Afb

19 Installate Centraal rookgas systeem C O O Afb. 25 Afb

20 Installate Rookgastoebehoren aansluten Montage van concentrsch systeem Raadpleeg de nstallatehandledng van het rookgastoebehoren voor meer nformate over de nstallate. B Kes de juste dafragma volgens de documentate van het toebehoren. B Schakel het toestel ut. B Verwjder de mantel. B Schroef het deksel van de verbrandngskamer. B Elektrsche aanslutngen (226.1) van de ventlator (226) loskoppelen Afb. 27 B Schroeven (226.2) van de ventlator (226) losschroeven en de ventlator van voor wegnemen. B Verwjder de schroeven aan de zugzjde van de rookgasventlator (226) en bevestg de bjbehorende dafragma (6) aan de zugzjde van de ventlator (226). B Montage van de stuwplaat (6): de ver schroeven aan de aanzugzjde van de ventlator losdraaen de juste stuwplaat (6) kezen (ze tabel 7 en 8) en aan de aanzugzjde van de ventlator nbouwen O Afb. 28 B Zet de bjbehorende remplaat (7) n de ventlator (226). B Montage van het remplaatje: monteer het juste remplaatje (7) (ze tabel 7 en 8) aan de utlaatzjde van de ventlator ga n omgekeerde volgorde te werk om de ventlator terug te monteren O Afb

21 Installate Vertkaal Stuwplaat Remplaat (7) Rookgasafvoerlengte n mm Toesteltype VRC (6) Ø VRC (6) Ø 52 Tabel 7 Horzontaal Rookgasafvoerlengte n mm Toesteltype (6) Ø 52 (6) Ø 52 (6) Ø 52 (7) Nr.1 (7) Nr.2 Stuwplaat onder ventlator en remplaatje (7) voor ventlator VRC (6) Ø 63 + (7) Nr.2 (6) Ø VRC 6) Ø 63 Tabel 8 B Voor utgebrede gegevens, ze montagevoorschrften bjgepakt bj het afvoermateraal. B Zet de ventlator (226) n het toestel. B Monteer het rookgastoebehoren op het toestel O Afb. 31 B Schufhuls (226.3) naar boven schuven. B Bevestg het deksel van de verbrandngskamer met de schroeven. B Monteer de mantelbeplatng en bevestg deze met de schroef O Afb

22 Installate Montage van parallel systeem Raadpleeg de nstallatehandledng van het rookgastoebehoren voor meer nformate over de nstallate. B Verwjder de mantel. B Schroef het deksel van de verbrandngskamer. B Kes de juste stuwplaat volgens de tabel 9 en 10. B Monteer de rookgastoebehoren volgens afb. 32 en O Afb. 34 B Schufhuls (226.3) naar boven schuven. B Bevestg het deksel van de verbrandngskamer met de schroeven. B Monteer de mantel en bevestg deze met de schroef. Vertkaal Stuwplaat Afb O Rookgasafvoerlengte n mm Toesteltype Tabel 9 25 VRC (1) Ø VRC Horzontaal Stuwplaat 1 Rookgasafvoerlengte n mm Toesteltype Tabel VRC (1) Ø VRC (1) Ø 66 net mogeljk B Droge ledngslengte tot 5,6 m bj 0 C. Stuwplaat altjd met platte zjde naar boven en luchtverdeler naar onderen (ketelzjde) monteren. B Bj langere lednglengte dan 5,6mtr. bj 0 C, de afvoerledng soleren of voorzen van een condensopvang O Afb

23 Installate 3.7 Aanslutngen controleren Wateraanslutng B Open de koudwaterstopkraan en vul het warmwatercrcut (testdruk: max. 10 bar). B Servcekranen van aanvoer en retourverwarmng nden aanwezg openen en nstallate vullen. B Ontlucht het toestel met de ngebouwde ontluchter. B Alle overge onderdelen op lekkage controleren. Installate ontluchten Bj de pomp s een automatsche ontluchter 27.2 gemonteerd. B Vul het verwarmngscrcut tot een druk van 1 tot 2 bar. B Open de ontluchter en ontlucht de nstallate. B Slut de ontluchter. B Vul de verwarmngsnstallate opneuw op 1 tot 2 bar. Gasledng B Gasstopkraan dchtdraaen, dt om het armatuur tegen overdruk te bevelgen (max. druk 150 mbar). B Gasledng controleren. B Ontlast de druk. Rookgasvoerng B Controleer de aanslutng van de rookgaspjp en de utmondng op vrje doorgang. 23

24 Elektrsche aanslutng 4 Elektrsche aanslutng Gevaar: Door stroom schok! B Bj het aansluten en werken aan elektrsche delen altjd toestel spannngsvrj maken: stekker ut wandcontactdoos verwjderen. De regel-, besturngs- en velghedsnrchtngen zjn door de fabrkant van bedradng voorzen en gekeurd. In aardngszone 3 mag het toestel alleen worden aangesloten wanneer een aardlekschakelaar aanwezg s. B Kabel mnstens 50 cm ut de wand laten steken. B Voor spatwaterdchthed (IP): Het gat van de kabeldoorvoerng net zo groot maken als de kabeldameter, afb. 37. B Aansluten op een twee-phasenet (IT NET): Om een verzekerde onsatestroom te waarborgen, s een weerstand met best. nr tussen N en aarde aanslutng n te bouwen. Schakelkast openen B Afdekkng onder los halen en wegnemen. Afb. 35 B Schroef losdraaen en afdchtng naar voren erut nemen. 4.1 Toestel aansluten De elektrsche aanslutng moet voldoen aan de geldende regels NEN 1010 voor hushoudeljke elektrsche nstallates. B Een aardaanslutng s beslst noodzakeljk. B Slut het toestel volgens de geldende voorschrften aan. Er mogen geen andere verbrukers worden aangesloten aan het toestel. Bj het vervangen van de netkabel Voor spatwaterdchthed (IP): Het gat van de kabeldoorvoerng net zo groot maken als de kabeldameter (ze afb. 37). De navolgende kabels zjn toegestaan : NYM-I 3 x 1,5 mm 2 HO5VV-F 3 x 0,75 mm 2 (net n de nabjhed van bad of douche: zone 1 en 2 volgens VDE 0100 deel 701) HO5VV-F 3 x 1,0 mm 2 (net n de nabjhed van bad of douche: zone 1 en 2 volgens VDE 0100 deel 701). Ze ook NEN Afb. 36 B Snjd de trekontlastng af n overeenstemmng met de dameter van de kabel. Afb. 37 B Kabel door trekontlastng doorvoeren en volgens aansluten, volgens afb

25 Elektrsche aanslutng B Bevestg de kabel van de spannngsvoorzenng door de trekontlastng aan te draaen. De massa-ader moet nog los zjn wanneer de andere reeds vast gezet zjn. 4.2 Verwarmngsregelaars, afstandsbedenngen of schakelklokken aansluten Weersafhankeljke nbouwregelaar TA 211 E B Slut de regelaar volgens de bjbehorende nstallatehandledng op het toestel aan. 24-V-modulerende rumtetemperatuurregelaar B Slut de modulerende rumtetemperatuurregelaar TR 21, TR 100, TR 200 aan zoals herna getoond: Afb. 38 Afb. 39 Afstandsbedenngen en schakelklokken B Slut de afstandsbedenngen TW 2, TFQ 2 T of de schakelklokken DT 1, DT 2 volgens de bjbehorende nstallatehandledng op het toestel aan. 25

26 Inbedrjfname 5 Inbedrjfname Afb Manometer 14 Sfon *) 15.1 Utlooppjp *) 61 Ontstorngsknop 135 Hoofdschakelaar 136 Temperatuurregelaar voor verwarmng 170 Servcekranen n aanvoer en retour* *) 171 Warmwater 172 Gasstopkran (gesloten) *) 173 Koudwaterstopkraan *) 295 Typestcker 310 Temperatuurregelaar voor warmwater 317 Dsplay 363 Controlelamp branderbedrjf 364 Controlelamp 0/1 (ut/aan) 365 Schoorsteenveger druktoets 366 Servce druktoets 367 ECO druktoets Vul het ngebruknemngsprotocol na de ngebruknemng n (ze pagna 45). *) behoort net bj leverng 5.1 Voor het n bedrjf nemen Waarschuwng: wanneer het toestel zonder water n gebruk wordt genomen, wordt het onherstelbaar beschadgd! B Gebruk het toestel net zonder water. B Open de gaskraan noot voordat de nstallate met water s gevuld. B Open de koudwaterstopkraan (173) en ontlucht het santarwatergedeelte van de nstallate. B Open de radatorventelen. B Open de servcekranen (170). B Vulslang aansluten aan waterkraan, kraan open en slang vullen met water, zodat lucht ut slang verwjdert s, kraan sluten. Slang aansluten op vul/aftapkraan en kranen openen. B Vul de verwarmngsnstallate langzaam op 1-2 bar. B Kranen sluten. 26

27 Inbedrjfname B Radatoren ontluchten. B Open de automatsche ontluchter bj de pomp (27.1) voor het verwarmngscrcut en slut deze na het ontluchten weer. B Vul de verwarmngsnstallate opneuw tot 1-2 bar. B Controleren of de gassoort overeenkomt met de gassoort op het typeplaatje. B Gasstopkraan (172) openen. 5.2 In-/utschakelen Inschakelen B Hoofdschakelaar (I) nschakelen. Het controlelampje brandt groen en op de dsplay verschjnt de aanvoertemperatuur. 5.3Verwarmng nschakelen B Temperatuurregelaar verwarmng draaen, om de aanvoertemperatuur van de verwarmngsnstallate aan te passen: Lagetemperatuurverwarmng: Fabreksutleverng stand E (ca. 75 C) Verwarmng voor aanvoertemperaturen tot ca. 87 C: stand max (ze pagna 29, Wjzgen lage temperatuurbegrenzng (E) ) Wanneer de brander n bedrjf s brandt het controlelampje rood O Afb O Afb Verwarmngsregelngen B Rumtetemperatuurregelaars (TR...) op de gewenste rumtetemperatuur draaen. Utschakelen Na het nschakelen wordt gedurende ca. 10 seconden P2, P3, P4 of P6 n de dsplay weergegeven C 25 B Hoofdschakelaar (0) utschakelen. Het groene controlelampje gaat ut, de schakelklok gaat na de gangreserve stlstaan Gevaar: Door stroom schok! B Bj het aansluten en werken aan elektrsche delen altjd toestel spannngsvrj maken: stekker ut wandcontactdoos verwjderen O Afb

28 Inbedrjfname 5.5 Warmwatertemperatuur De warmwatertemperatuur kan met de temperatuurregelaar tussen ca. 40 C en 60 C worden ngesteld. De ngestelde temperatuur wordt n de dsplay net weergegeven. Afb. 44 Regelaarstand O Warmwatertemperatuur Lnkeraanslag ca. 40 C! ca. 55 C Rechteraanslag ca. 60 C Tabel 11 ECO-toets Door de toets n te drukken en kort vast te houden kunt u kezen tussen de comfortbedrjf en de spaarbedrjf. Comfortbedrjf, toets brandt net (fabreksnstellng) Het toestel wordt voortdurend op de ngestelde temperatuur gehouden. Daardoor s er een korte wachttjd bj een warmwaterafname. Het toestel wordt daarom ngeschakeld, ook wanneer er geen warmwater wordt afgenomen. (Werkt alleen met rumtetemperatuurregelng.) ECO bedrjf, toets brandt Het toestel wordt net voortdurend op de ngestelde temperatuur gehouden. De voorrang voor warmwater bljft actef. 5.6 Zomerbedrjf (alleen warmwater) Met weersafhankeljke regelaar B Temperatuurregelaar op het toestel net verstellen. De regelaar schakelt bj een bepaalde butentemperatuur automatsch de verwarmngspomp en daarmee ook de verwarmng ut. (Bj de TA 211 E s n de utleverngstoestand de automatsche afschakelng deaktveert.) Met rumtetemperatuurregelaar B De temperatuurregelaar op het toestel geheel naar lnks omdraaen. De verwarmng s utgeschakeld. De warmwatervoorzenng, de verzorgng van de spannng voor de verwarmngsregelaars en schakelklokken bljven gehandhaafd. 5.7 Vorstbevelgng B Verwarmng n bedrjf laten. -of- B Het c.v.-water met het antvresmddel SCHILLING CHEMIE FSK of BASF Glythermn NF met een percentage van % bjvullen (vorstbevelgng alleen voor de verwarmng). 5.8 Storngen Tjdens het gebruk kunnen storngen optreden. In de dsplay wordt een storng weergegeven en de toets kan knpperen. Wanneer de toets knppert: B Druk op de toets houd deze vast tot n de dsplay wordt weergegeven. Het toestel treedt weer n werkng en de aanvoertemperatuur wordt weergegeven. Wanneer de toets net knppert: B Schakel het toestel ut en weer n. Het toestel treedt weer n werkng en de aanvoertemperatuur wordt weergegeven. Wanneer de storng zch net laat resetten: B Waarschuw dan uw nstallateur of servcebedrjf. 5.9 Pompblokkerngsbevelgng Een overzcht van eventuele storngen vndt u n de tabel op pagna 42. Deze functe voorkomt vastztten van de verwarmngspomp na een langdurge onderbrekng van het gebruk. Na elke utschakelng van de pomp vndt een tjdmetng plaats; na 24 uur wordt de verwarmngspomp kort ngeschakeld. 28

29 Indvduele nstellng 6 Indvduele nstellng 6.1 Mechansche nstellngen Instellen van de aanvoertemperatuur De aanvoertemperatuur s tussen 45 C en ca. 87 C nstelbaar. Lage temperatuurbegrenzng De temperatuurregelaar s op stand E begrenst. Bj deze begrenzng s de maxmale aanvoertemperatuur 75 C. Een nstellng van het vermogen op de berekende warmtebehoefte s net noodzakeljk. Wjzgen lage temperatuurbegrenzng (E) Bj verwarmngsnstallates met een hogere aanvoertemperatuur kan de begrenzng erut genomen worden. B Gele knop van de temperatuurregelaar met een schroevendraaer los nemen Karakterstek van de verwarmngspomp wjzgen B Verander het toerental van de verwarmngspomp op de klemmenkast van de pomp. Wanneer meerdere verwarmngspompen n sere (achter elkaar) geschakeld zjn, s een hydraulsche schedng nodg O Afb. 45 B Zet de gele knop 180 gedraad weer n (punt naar bnnen gercht). De aanvoertemperatuur wordt net meer begrensd. Stand Aanvoertemperatuur 1 ca. 45 C 2 ca. 51 C 3 ca. 57 C 4 ca. 63 C 5 ca. 69 C E ca. 75 C max ca. 87 C Tabel 12 Afb. 46 I Karakterstek voor schakelaarstand I II Karakterstek voor schakelaarstand II III Karakterstek voor schakelaarstand III H Restopvoerhoogte Q Hoeveelhed crculatewater 29

30 Indvduele nstellng 6.2 Instellen van de Bosch Heatronc Bosch Heatronc bedenen De Bosch Heatronc maakt één comfortabele nstellng mogeljk, tevens kan men veel toestelfunctes controleren. De beschrjvng beperkt zch tot de noodzakeljke functes bj het nbedrjf nemen. Een utvoerge beschrjvng vndt u n het Bosch servcevademecum Waarde nstellen B Draa de temperatuurregelaar om een waarde n te stellen. B Waarde noteren op het nbedrjfname protokol op pagna 45. Waarde opslaan B Deel 1: Druk op de toets en houd deze vast tot n de dsplay [] wordt weergegeven. B Deel 2: Druk tegeljkertjd op de toetsen en tot n de dsplay [] wordt weergegeven. Na afslutng van alle nstellngen B Draa de temperatuurregelaars en op de oorspronkeljke waarden O 3 4 Afb. 47 Bedenngspaneel-overzcht 1 Servce-toets 2 Schoorsteenveger-toets 3 Temperatuur-regelknop aanvoer verwarmngstemperatuur 4 Temperatuur-regelknop warmwater 5 Dsplay Servcefuncte kezen: Markeert u de stand van de temperatuurregelaars en. Draat u de temperatuurregelaars na het nstellen terug op utgangsposte. De servcefuncte s zjn onderverdeeld n twee delen: Deel 1 omvat de servcefuncte s tot 4.9, het deel 2 omvat de servcefuncte s vanaf 5.0. B Om een servcefuncte ut deel 1 op te vragen: servce toets ndrukken en ngedrukt houden, tot op de dsplay -- verschjnt. B Om een servcefuncte ut deel 2 op te vragen: Druk tegeljkertjd op de toetsen en tot n de dsplay == wordt weergegeven. B Temperatuurregelaar draaen, om de juste servcefuncte te kezen Pompschakelng kezen voor verwarmngsbedrjf (servcefuncte 2.2) Bj het aansluten van een weersafhankeljke regelng, wordt automatsch op pompschakelng 3 omgeschakeld. Verschllende pompschakelngen: Schakelstand 1 Voor nstallates zonder externe regelaar. De pomp wordt door de aanvoertemperatuurregelaar geschakeld. Schakelstand 2 (fabrekszjdge nstellng) Installates met rumtetemperatuurregelngen. De temperatuurregelaar voor aanvoerverwarmng schakelt alleen het gas, de pomp loopt verder. De externe rumtetemperatuurregelaar schakelt gas en verwarmngspomp. De pomp loopt 3 mnuten na. Schakelstand 3 De pomp loopt contnu. In combnate met een weersafhankeljke regelaar s deze stand noodzakeljk. De pomp wordt door de regelaar geschakeld. Op zomerstand draat de pomp net. B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt. Servcefuncte Code ze pagna Pompschakelng Antpendelprogramma Max. aanvoertemperatuur Schakeldfferente Max. verw. vermogen Tabel 13 Afb O 30

31 Indvduele nstellng B Temperatuurregelaar verwarmng draaen tot 2.2 verschjnt. Na een korte tjd verschjnt de ngestelde pompschakelng op de dsplay. B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt O Afb. 49 B Temperatuurregelaar draaen, tot op de dsplay de gewenste pompschakelstand tussen 1 en 3 verschjnt. De dsplay en de toets knpperen. B Waarde noteren op het nbedrjfname protokol op pagna 45. B Toets ndrukken en ngedrukt houden, totdat op de dsplay [] verschjnt. De pompschakelstand s vastgelegd. Afb. 50 B Draa de temperatuurregelaars en op de oorspronkeljke waarden. Op de dsplay verschjnt de aanvoertemperatuur Antpendelprogramma (servcefuncte 2.4) Op het schakelpaneel kan het antpendelprogramma ndvdueel tussen 0 en 15 mnuten ngesteld worden (de fabrekafstellng s 3 mnuten). De kortste schakeltjd bedraagt 1 mnuut (advseren bj eenpjps-nstallates en luchtverwarmng). Bj 0 s het antpendelprogramma utgeschakeld O O Bj aanslutng van een weersafhankeljke regelaar wordt het schakelverschl door de regelaar overgenomen. Een nstellng op het toestel s net noodzakeljk. Afb. 51 B Temperatuurregelaar draaen totdat op de dsplay 2.4 verschjnt. Na korte tjd verschjnt de ngestelde antpendeltjd op de dsplay O Afb. 52 B Temperatuurregelaar draaen totdat op de dsplay de gewenste antpendelprogramma tussen 0 en15 verschjnt. De dsplay en de toets knpperen. B Waarde noteren op het nbedrjfname protokol op pagna 45. B Toets ndrukken en ngedrukt houden, totdat op de dsplay [] verschjnt. De antpendelprogramma s vastgelegd O Afb. 53 B Draa de temperatuurregelaars en op de oorspronkeljke waarden. Op de dsplay verschjnt de aanvoertemperatuur. 31

32 Indvduele nstellng Max. aanvoertemperatuur nstellen (servcefuncte 2.5) De maxmale aanvoertemperatuur kan tussen 45 C en ca. 87 C (fabrekszjdge nstellng) begrenst worden. B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt O Afb. 54 B Temperatuurregelaar draaen totdat op de dsplay 2.5 verschjnt. Na korte tjd verschjnt de ngestelde aanvoertemperatuur op de dsplay Inschakelen van de schakeldfferente ( t) (servcefuncte 2.6) Bj aanslutng van een weersafhankeljke regelaar wordt het schakelverschl door de regelaar overgenomen. Een nstellng op het toestel s net noodzakeljk. De schakeldfferente s de toegestane afwjkng van de gevraagde aanvoertemperatuur. De schakeldfferente kan met stappen van 1 K ngesteld worden. Het nstelberek lgt tussen 0 en 30 K (fabrekszjdge nstellng: 0 K). De mnmale aanvoertemperatuur s 45 C. B Antpendel utschakelen (nstellng 0., ze servcefuncte 2.4). B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt O O Afb. 55 B Temperatuurregelaar draaen totdat op de dsplay de gewenste maxmale aanvoertemperatuur tussen 45 en ca. 90 verschjnt. De dsplay en de toets knpperen. B Waarde noteren op het nbedrjfname protokol op pagna 45. B Toets ndrukken en ngedrukt houden, totdat op de dsplay [] verschjnt. De aanvoertemperatuur s vastgelegd O Afb. 56 B Draa de temperatuurregelaars en op de oorspronkeljke waarden. Op de dsplay verschjnt de aanvoertemperatuur. Afb. 57 B Temperatuurregelaar draaen tot op de dsplay 2.6 verschjnt. Na korte tjd verschjnt de ngestelde schakeldfferente op de dsplay O Afb. 58 B Temperatuurregelaar draaen totdat op de dsplay de gewenste schakeldfferente tussen 0 en 30 verschjnt. De dsplay en de toets knpperen. B Waarde noteren op het nbedrjfname protokol op pagna 45. B Toets ndrukken en ngedrukt houden, totdat op de dsplay [] verschjnt. De schakeldfferente s vastgelegd. Afb O 32

33 Indvduele nstellng B Draa de temperatuurregelaars en op de oorspronkeljke waarden. Op de dsplay verschjnt de aanvoertemperatuur Verwarmngsvermogen nstellen (servcefuncte 5.0) Het s mogeljk om het toestel verwarmngszjdg op de juste transmsseberekenng n te stellen. Het verwarmngsvermogen kan tussen mn. nomnaal warmtevermogen en max. nomnaal warmtevermogen op de specfeke warmtebehoefte worden begrensd. Ook bj een begrensd verwarmngsvermogen s bj het bereden van warm water of het opwarmen van de boler het max. nomnale warmtevermogen beschkbaar. B Toetsen en ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay [ ] verschjnt. Het verwarmngsvermogen s vastgelegd O Afb. 62 B Draa de temperatuurregelaars en op de oorspronkeljke waarden. Op de dsplay verschjnt de aanvoertemperatuur. De fabreksnstellng s het max. nomnale warmtevermogen. In de dsplay wordt 99 weergegeven. B Toetsen en ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay = = verschjnt. Toetsen en branden O Afb. 60 B Temperatuurregelaar draaen tot op de dsplay 5.0 verschjnt. Na korte tjd verschjnt het ngesteld verwarmngsvermogen n procenten op de dsplay (99. = nomnaal vermogen) O Afb. 61 B Ze de nsteltabellen voor de verwarmngscapactet n kw en het bjbehorende kengetal (ze pagna 43 of 44). B Draa de temperatuurregelaar tot n de dsplay het gewenste kengetal wordt weergegeven. De dsplay en de toetsen en knpperen. B Meet de gashoeveelhed en vergeljk deze met de gegevens over het weergegeven kengetal. Corrgeer het kengetal bj afwjkngen! B Waarde noteren op het nbedrjfname protokol op pagna

34 Indvduele nstellng Waarde utlezen van de Bosch Heatronc In het geval van een reparate vereenvoudgt dt de nstellng aanzenljk. B Utlezen van de ngestelde waarde n de dsplay (ze tabel 14) en n het nbedrjfname protokol nvullen Na het utlezen: weer nstellen op de oor- B Temperatuurregelaar spronkeljke stand O Afb. 63 Servcefuncte Pompschakelng 2.2 Hoe utlezen? (3) draaen tot (4) 2.2 verschjnt. Wachten tot (4) wsselt. Vul het cjfer n. Antpendelprogramma Max. aanvoertemperatuur (2) ndrukken tot op dsplay (4) - - verschjnt. Wachten tot dsplay (4) 00. of 01. verschjnt. (3) draaen tot (4) 2.4 verschjnt. Wachten tot (4) wsselt. Vul het cjfer n. (3) draaen tot (4) 2.5 verschjnt. Wachten tot (4) wsselt. Vul het cjfer n. (2) ndrukken tot (4) - - verschjnt. Schakeldfferente 2.6 (3) draaen tot (4) 2.6 verschjnt. Wachten tot (4) wsselt. Vul het cjfer n. Max. verw. vermogen 5.0 (1) en (2) ndrukken tot op dsplay (4) = = verschjnt. Wachten tot dsplay (4) 0. verschjnt. (3) draaen tot (4) 5.0 verschjnt. Wachten tot (4) wsselt. Vul het cjfer n. (1) en (2) ndrukken tot (4) = = verschjnt. Tabel 14 34

35 Aanpassng aan het soort gas 7 Aanpassng aan het soort gas 7.1 Gasnstellngen Vooral na een ombouw op een ander soort gas moet de nstellng van de gashoeveelhed voor mnmale en maxmale verwarmngscapactet worden gecontroleerd of opneuw ngesteld. Aardgas: Aardgastoestellen zjn n de fabrek ngesteld op een Wobbe-ndex van 12,2 kwh/m 3 en een voordruk van 25 mbar en verzegeld. De nomnale warmtecapactet kan worden ngesteld volgens de branderdrukmethode of de volumetrsche methode. Voor bede nstelmethoden s een manometer noodzakeljk. De nstelmethode volgens de branderdruk kost mnder tjd en heeft daarom de voorkeur Voorberedng B Verwjder de mantel (ze hoofdstuk Toestel monteren ). B Verwjder de twee schroeven van de schakelkast en klap de schakelkast omlaag O Afb. 65 Afb Meetaanslutng branderdruk 7 Meetaanslutng gasvoordruk 52 Velghedsmagneetventel Velghedsmagneetventel 2 63 Instelmoer max. gashoeveelhed 64 Instelschroef mn. gashoeveelhed 65 Afschermng 68 Magneetregelventel 35

36 Aanpassng aan het soort gas Instelmethode volgens branderdruk Branderdruk bj maxmale verwarmngscapactet B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt. Branderdruk bj mnmale verwarmngscapactet B Draa de temperatuurregelaar naar lnks tot n de dsplay 1. (= mnmale warmtecapactet) wordt weergegeven. De dsplay en de toets knpperen O Afb. 66 B Draa de temperatuurregelaar tot n de dsplay 2.0 wordt weergegeven. Na korte tjd wordt de ngestelde functe weergegeven (0. = normale functe) O Afb. 67 B Draa de temperatuurregelaar tot n de dsplay 2. (= maxmale warmtecapactet) wordt weergegeven. De dsplay en de toets knpperen O Afb. 69 B Zoek de met mn aangegeven branderdruk (mbar) n de tabel op pagna 43. Stel de branderdruk n met de nstelschroef (64). B Controleer de ngestelde mnmum- en maxmumwaarden en corrgeer deze nden nodg. Aanslutvoordruk (dynamsch) B Schakel de gaswandketel ut en slut de gaskraan, verwjder de manometer en draa de afdchtschroef (3) vast. B Draa de afdchtschroef (7) los en slut de manometer aan op de meetaanslutng. B Open de gaskraan en schakel de gaswandketel n. B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt O Afb. 68 B Draa de afdchtschroef (3) los en slut de manometer aan. B Verwjder de verzegelde afschermng (ze afbeeldng van het gasarmatuur) van de bede gasnstelschroeven. B Zoek de met max aangegeven branderdruk (mbar) n de tabel op pagna 43. Stel de branderdruk n met de nstelmoer (63). Bj rechtsom draaen meer gas, bj lnksom draaen mnder gas O Afb. 70 B Draa de temperatuurregelaar tot n de dsplay 2.0 wordt weergegeven. Na korte tjd wordt de ngestelde functe weergegeven (0. = normale functe). Afb O 36

37 Aanpassng aan het soort gas B Draa de temperatuurregelaar tot n de dsplay 2. (= maxmale warmtecapactet) wordt weergegeven. De dsplay en de toets knpperen. Afb. 72 B Controleer de vereste aanslutvoordruk (dynamsch). bj aardgas tussen 20 en 30 mbar. bj propaan tussen 25 en 35 mbar O Wanneer bj aardgas de aanslutvoordruk (dynamsch) onder 20 mbar of boven 30 mbar lgt, mag geen nstellng of ngebruknemng plaatsvnden. Eerst dent de oorzaak te worden vastgesteld en de fout te worden verholpen. Inden dt net mogeljk s, moet de gaskraan naar het toestel worden dchtgedraad en het gasbedrjf op de hoogte worden gesteld. Normale functe weer nstellen B Draa de temperatuurregelaar helemaal naar lnks tot n de dsplay 0. (= normale functe) wordt weergegeven. De dsplay en de toets knpperen. B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt. B Draa de temperatuurregelaars en op de oorspronkeljke waarden. Op de dsplay verschjnt de aanvoertemperatuur. B Bj een utzonderljk vlambeeld denen de nsputers te worden gecontroleerd. B Schakel de gaswandketel ut en slut de gaskraan. Verwjder de manometer en draa de afdchtschroef (7) vast. B Breng de afschermng over de gasnstelschroeven aan en verzegel deze Volumetrsche nstelmethode Controleer bj de toevoer van mengsels van vloebaar gas en lucht n pekbehoeftetjden de nstellng met de nstelmethode volgens de branderdruk. B Vraag bj het gasbedrjf de Wobbe-ndex (W o ) en de calorsche waarde (H S ) resp. de operatonele calorsche waarde (H ) op. Voor het vervolg van de nstellng moet het toestel n gestablseerde toestand zjn, dat wl zeggen langer dan 5 mn. n bedrjf. Doorstroomhoeveelhed bj maxmale verwarmngscapactet B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt O Afb. 73 B Draa de temperatuurregelaar tot n de dsplay 2.0 wordt weergegeven. Na korte tjd wordt de ngestelde functe weergegeven (0. = normale functe) O Afb. 74 B Draa de temperatuurregelaar tot n de dsplay 2. (= maxmale warmtecapactet) wordt weergegeven. De dsplay en de toets knpperen O Afb. 75 B Draa de afdchtschroef (3) los en slut de manometer aan. B Verwjder de verzegelde afschermng (ze afb. 65) van de bede gasnstelschroeven. 37

38 Aanpassng aan het soort gas B Zoek de met max. aangegeven doorstroomhoeveelhed (l/mn) n de tabel op pagna 43. Stel de gasdoorstroomhoeveelhed n va de gasmeter en en de nstelmoer (63). Bj rechtsom draaen meer gas, bj lnksom draaen mnder gas. Doorstroomhoeveelhed bj mnmale verwarmngscapactet B Draa de temperatuurregelaar naar lnks tot n de dsplay 1. (= mnmale warmtecapactet) wordt weergegeven. De dsplay en de toets knpperen O Afb. 76 B Zoek de met mn aangegeven gasdoorstroomhoeveelhed (l/mn) op n de tabel op pagna 44. Stel de gasdoorstroomhoeveelhed n met de nstelschroef (64). B Controleer de ngestelde mnmum- en maxmumwaarden en corrgeer deze nden nodg. Aanslutvoordruk (dynamsch) B Schakel de gaswandketel ut en slut de gaskraan. B Draa de afdchtschroef (7) los en slut de manometer aan op de meetaanslutng. B Open de gaskraan en schakel de gaswandketel n. B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt O Afb. 77 B Draa de temperatuurregelaar tot n de dsplay 2.0 wordt weergegeven. Na korte tjd wordt de ngestelde functe weergegeven (0. = normale functe). B Draa de temperatuurregelaar tot n de dsplay 2. (= maxmale warmtecapactet) wordt weergegeven. De dsplay en de toets knpperen. Afb. 79 B Controleer de vereste aanslutvoordruk (dynamsch). bj aardgas tussen 20 en 30 mbar. bj propaan tussen 25 en 35 mbar O Wanneer bj aardgas de aanslutvoordruk (dynamsch) onder 20 mbar of boven 30 mbar lgt, mag geen nstellng of ngebruknemng plaatsvnden. Eerst dent de oorzaak te worden vastgesteld en de fout te worden verholpen. Inden dt net mogeljk s, moet de gaskraan naar het toestel worden dchtgedraad en het gasbedrjf op de hoogte worden gesteld. Normale functe weer nstellen B Draa de temperatuurregelaar helemaal naar lnks tot n de dsplay 0. (= normale functe) wordt weergegeven. De dsplay en de toets knpperen. B Toets ndrukken en ngedrukt houden tot op de dsplay -- verschjnt. Toets brandt. B Draa de temperatuurregelaars en op de oorspronkeljke waarden. Op de dsplay verschjnt de aanvoertemperatuur. B Bj een utzonderljk vlambeeld denen de nsputers te worden gecontroleerd. B Schakel de gaswandketel ut en slut de gaskraan. Verwjder de manometer en draa de afdchtschroef (7) vast. B Breng de afschermng over de gasnstelschroeven aan en verzegel deze O Afb

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift.

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift. Bedieningsvoorschrift Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! BOSCH 6 7201 610 823-00.1O Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC Bosch VRC XXX XXXX XXX XXXX Best. Nr. 7 713 224 99X NL/ Kat. II2L 3B/P /C Aardgastoestel

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bosch 24 VRC open OSW Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd en bedankt,

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL 70 3 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR 5 VRC 9 VRC nl Bedieningsvoorschrift NL Geachte klant, Hartelijk dank voor uw keuze voor de Bosch CV ketel. Technologie voor het leven is ons motto en dat vindt u terug

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02)

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02) $ % $ $ 4 30 HRC Turbo Tower nl Gebruiksaanwijzing 2 Geachte klant, Geachte klant, Warmte voor het leven, dat is ons traditionele motto. Warmte is voor mensen een basisbehoefte. Zonder warmte voelen we

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRC

Gaswandketel Bosch HRC Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 3 1 Toestelbeschrijving algemeen 4 1.1 EG-conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

30 HRC Turbo Tower Installatie- en onderhoudshandleiding voor de vakman

30 HRC Turbo Tower Installatie- en onderhoudshandleiding voor de vakman $ % $ $ 4 30 HRC Turbo Tower nl Installatie- en onderhoudshandleiding voor de vakman 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen 4 1.1 Voor uw veiligheid 4 1.2

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Systeemhandleiding. ModuZone

Systeemhandleiding. ModuZone Systeemhandledng ModuZone INLEIDING INHOUDSOPGAVE Systeemhandledng Productdocumentate Bjbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem Beschrjvng van het

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R B

Installatiehandleiding. ExaControl E7R B Installatehandledng ExaControl E7R B INLEIDING INLEIDING Installatehandledng. Productdocumentate De nstallatehandledng maakt ntegraal deel ut van het apparaat en moet aan de gebruker worden overhandgd

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie