Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0) Fax : +31 (0) E-mal : Internet : Gebrukershandledng Planetare Reductoren PII - PIIR - P PAII PEII PGII PSII PAIIR PEIIR PGIIR PSIIR PB PE PG PN

2 G e b r u k e r s h a n d l e d n g Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Verklarng van dt document Symbolen Waarschuwngen 3 2. Velghed Beoogd gebruk Gekwalfceerd personeel Algemene velghedsvoorschrften Normen en Rchtljnen 5 3. Productbeschrjvng Type plaatje Bestelcode 7 4. Opslag, verpakkng, transport en verwjderng Opslag Verpakkng en transport Verwjderng 8 5. Montage en ngebrukname Montage algemeen Montage motor reductor Montage reductor applcate Ingebrukname Onderhoud Algemeen Storng Algemeen Servce Algemeen Contactgegevens 12 GH.PII.APEX.2015.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 2

3 1. Verklarng van dt document G e b r u k e r s h a n d l e d n g In deze gebrukershandledng staat beschreven hoe omgegaan moet worden tjdens de montage en ngebrukname met de Apex Dynamcs planetare reductoren. Deze handledng heeft betrekkng op de volgende seres: PAII, PEII, PGII, PSII, PB, PE, PG en PN. Deze handledng bevat belangrjke nformate met betrekkng tot het gebruk en onderhoud van de reductoren. 1.1 Symbolen In deze handledng worden de volgende waarschuwngssymbolen gebrukt: Informate bj dt symbool wordt belangrjke nformate gegeven de voor een juste en velge nstallate van de reductoren n acht genomen dent te worden! Waarschuwng met dt symbool worden gevaren en waarschuwngen aangegeven. Handelng met dt teken wordt aangegeven als er ets gedaan moet worden. 1.2 Waarschuwngen Waarschuwngen denen altjd te worden opgevolgd, net opvolgen van de waarschuwngsnstructes kunnen gevaar opleveren of kunnen er voor zorgen dat de reductor net correct functoneert. Waarschuwngen worden als volgt aangegeven:! Soort of bron van het gevaar Handelng om het gevaar te vermjden GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 3

4 G e b r u k e r s h a n d l e d n g 2. Velghed Dt hoofdstuk beschrjft de velghedsvoorschrften de n acht genomen moeten worden voor een velge en gevaarloze nzet van planetare reductoren. Ook worden mogeljke bronnen van gevaar en noodzakeljke velghedsvoorschrften aangegeven. 2.1 Beoogd gebruk Planetare reductoren zjn bedoeld voor ndustrële toepassngen De specfcates zoals beschreven n de fabreksdocumentate mogen net overschreden worden De planetare reductoren mogen alleen worden toegepast als de machne waarn de reductoren wordt ngebouwd voldoet aan alle rchtljnen en voorschrften de voor de betreffende machne van toepassng zjn 2.2 Gekwalfceerd personeel Alle werkzaamheden met de planetare reductoren mogen alleen door gekwalfceerd personeel en met n acht name van de actuele velghedsvoorschrften utgevoerd worden. Zorg er altjd voor dat het personeel de gebrukershandledng gelezen en begrepen heeft! 2.3 Algemene velghedsvoorschrften! Onegenljk gebruk, onjuste nstallate of bedenng en achterstallg onderhoud kunnen ernstge schade aan egendommen en / of persoonljk letsel veroorzaken. Let op de volgende velghedsnstructes voor ngebrukname van de planetare reductoren: Noot een veranderng of modfcates op de reductoren utvoeren. Voer noot werkzaamheden ut op de reductoren, anders dan n deze handledng staan beschreven. Zorg altjd dat het type van de reductor zchtbaar en bekend s. Noot de typebeschrjvng en het sere nummer van de reductor verwjderen. Voor ngebrukname zekerstellen dat alle assen correct bevestgd zjn. Zorg altjd dat mogeljk bronnen voor gevaar afgedekt en/of gezekerd zjn (bjv. draaende delen). Bj ngebrukname altjd voldoen aan de voorwaarde van de fabrkant. Noot beschadgde onderdelen n combnate met de reductoren gebruken. Tjdens gebruk van de reductor altjd zorgen voor voldoende convecte (warmteafvoer). GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 4

5 2.3 Algemene velghedsvoorschrften (vervolg)! G e b r u k e r s h a n d l e d n g Reductoren kunnen zch tjdens gebruk sterk opwarmen. Bj werkzaamheden aan de reductor, deze altjd eerst laten afkoelen. Let altjd goed op voor hete smeermddelen. Werk alleen aan de reductor als deze zch n stlstand bevndt, de aandrjvende motor utgeschakeld s en tegen opneuw nschakelen gezekerd s. Reparates bnnen de garantetermjn alleen door Apex Dynamcs laten utvoeren. 2.4 Normen en Rchtljnen Machnerchtljn 2006/42/EG Een reductor wordt gezen als component en valt derhalve net onder Machnerchtljn 2006/42/EG. Ingebrukname van de reductor s verboden bnnen de Machnerchtljn totdat s vastgesteld dat de machne waarn de reductor s geïnstalleerd voldoet aan de voorschrften van de machnerchtljn RoHs REACH ATEX Alle planetare reductoren van Apex Dynamcs voldoen aan de Europese rchtljn RoHs zoals verwoord n RoHs (2002/95/EC). Al onze producten zjn puur mechansch en bevatten geen elektronsche of elektrsche componenten. Volgens de defntes vastgelegd n de Europese rchtljn (EC 1907/2006) betreffende REACH zjn de planetare reductoren de Apex Dynamcs mporteert en/of produceert n de EU net onderhevg aan regstrate. Apex Dynamcs Inc., verklaart dat het ontwerp, de fabrcage en de nspecte van de n deze handledng beschreven producten n overeenstemmng zjn met de bepalngen van bjlage II (EHSR) van de ATEX-rchtljn 94/9/EC GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 5

6 G e b r u k e r s h a n d l e d n g 3. Product beschrjvng PII Sere Rechte planetare reductoren Bass behuzng n zwart gelakt staal en blank alumnum, adapterplaat n Alumnum Utgaande as met of zonder (PAII) spe Rechte vertandng, Nomnale koppels van 8 tot 459 Nm. 4 utvoerngsvormen; PAII, PEII, PGII en PSII, 5 bouwgrootte van 40 tot 160mm Verdraaspelng 6, 8, en 10 boogmnuten Beschermngsklasse IP65, Levensduur gesmeerd met Multemp AC-D Bedrjfstemperatuur 0 C ~ +90 C PIIR Sere Haakse planetare reductoren Bass behuzng n zwart gelakt staal en blank alumnum, adapterplaat n Alumnum Utgaande as met of zonder (PAIIR) spe Rechte vertandng, Nomnale koppels van 8 tot 459 Nm. 4 utvoerngsvormen; PAIIR, PEIIR, PGIIR en PSIIR, 5 bouwgrootte van 40 tot 160mm Verdraaspelng 10, 12, en 14 boogmnuten Beschermngsklasse IP65, Levensduur gesmeerd met Multemp AC-D Bedrjfstemperatuur 0 C ~ +90 C P Sere Rechte planetare reductoren Bass behuzng n zwart gelakt staal, adapterplaat n Alumnum, utgaande as met spe Rechte vertandng, Nomnale koppels van 9 tot 423 Nm. 4 utvoerngsvormen; PB, PE, PG en PN (Nema), 5 bouwgrootte van 40 tot 160mm Verdraaspelng 6, 8 boogmnuten Beschermngsklasse IP64, Levensduur gesmeerd met Castrol LMX/Multemp AC-D Bedrjfstemperatuur 0 C ~ +90 C Voor gedetalleerde specfcates wordt verwezen naar de productdocumentate en/of webste van Apex Dynamcs. GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 6

7 G e b r u k e r s h a n d l e d n g 3.1 Type plaatje (laser coderng) Elke reductor s voorzen van een lasergegraveerde type coderng. Voorbeeld: APEX DYNAMICS, INC. Model NO: PEII090 S/N: Rato : 010:1 Backlash: 6 ARCMIN 3.2 Bestelcode De bestelcode voor een Apex Dynamcs P-sere reductor s als volgt opgebouwd: Sere Bouwgrootte Rato (1) Utgaande as (2) S1 = gladde as, zonder spe S2 = met spe /SERVOMOTOR Merk en type van de aan te bouwen servomotor PEII 090 (1) (2) /SERVOMOTOR (1) (2) 1-traps: 3, 4, 5, 7, 9, 10 2-traps: 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 81, 100 PSII, PSIIR, PEII, PEIIR, PGII, PGIIR, PB, PE, PG en PN sere zjn altjd met spe utgevoerd. PAII en PAIIR kan met of zonder spe worden utgevoerd. Bouwgrootte: PAII / PAIIR : 042, 060, 090, 115, 142 PEII / PEIIR : 050, 070, 090, 120, 155 PGII / PGIIR : 040, 060, 080, 120, 160 PSII / PSIIR : A (044), B (060), C (086), D (114), E (140) PB : 060, 090, 115, 142 PE : 050, 070, 090, 120, 155 PG : 040, 060, 080, 120, 160 PN : 023, 034, 042, 056, 075 (NEMA) GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 7

8 4. Opslag, verpakkng, transport en verwjderng G e b r u k e r s h a n d l e d n g 4.1 Opslag De reductoren denen droog en n orgnele verpakkng te worden opgeslagen. Opslag temperatuur, -30 C ~ +60 C. Probeer de opslagtjd tot een mnmum te beperken. 4.2 Verpakkng en transport! De reductoren zjn verpakt n polystyreen of polyurethaan schumvullng waardoor deze volledg zjn beschermt tegen transportschade bj normaal gebruk. Laat een reductor noot vallen! Transporteer een reductor alleen n de orgnele verpakkng! Bescherm de verpakkng en de nhoud tegen vocht! 4.3 Verwjderng Hanteer bj verwjderng van reductoren altjd de geldende bepalngen! Raadpleeg hervoor de lokale of plaatseljke verordenngen. Behuzngonderdelen, tandwelen, assen en lagers van de reductoren denen als staalschroot te worden afgevoerd. Dt geldt ook voor de alumnum onderdelen, voor zover er geen afzonderljke nzamelng plaatsvndt. Verzamel afgewerkt smeermddel en voer deze conform de voorschrften af. GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 8

9 5. Montage en ngebrukname 5.1 Montage algemeen G e b r u k e r s h a n d l e d n g Voor een juste werkng en optmale levensduur denen de volgende aanwjzngen goed n acht te worden genomen: Zorg dat de reductor voldoende convecte heeft. Let op dat de reductor voldoende warmte kan afvoeren va de utgaande flens. Een motor of andere externe warmtebronnen kunnen de reductor opwarmen. Informeer daarom altjd bj de betreffende fabrkant/leverancer over de optredende motortemperaturen. Neem altjd de geldende beperkngen aangaande de beschermngsklasse (ze Hoofdstuk 3.) n acht. 5.2 Montage motor reductor Boutgrootte Sleutelwjdte De ngaande kant van de reductoren s tegen corrose beschermd, zorg altjd dat deze beschermende laag voor montage verwjderd wordt (ontvetten). Zorg altjd voor de juste gereedschappen bj aanbouw van de motor aan de reductor. Monteer de motor volgens de juste montage handledng. Bj elke reductor wordt een Engelstalge montage handledng n de verpakkng meegeleverd. Montage handledngen n andere talen zjn te downloaden va onze webste: Heronder staat een tabel met de aanbevolen aanhaalkoppels voor bevestgngsbouten. Apex Dynamcs gebrukt kwaltetsklasse kwaltetsklasse 8.8 Aanhaalkoppel (Maxmaal) kwaltetsklasse 10.9 Aanhaalkoppel (Maxmaal) kwaltetsklasse 12.9 Aanhaalkoppel (Maxmaal) [mm] [Nm] [In-lbs] [Nm] [In-lbs] [Nm] [In-lbs] M3 x 0.5P M4 x 0.7P M5 x 0.8P M6 x 1P M8 x 1.25P M10 x 1.5P M12 x 1.75P M14 x 2P M16 x 2P GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 9

10 5.3 Montage reductor applcate 5.4 Ingebrukname G e b r u k e r s h a n d l e d n g De reductoren van Apex Dynamcs kunnen n elke poste ngebouwd worden. Bj de montage van de reductoren dent met het volgende rekenng te worden gehouden: Zorg altjd voor de juste gereedschappen en hulpmddelen. Controleer of de reductor onbeschadgd s (geen schade door transport of opslag). Met name de utgaande as, afdchtngen en montagevlakken. Omgevngstemperatuur bnnen specfcate van de reductor. Utgaande assen en flensvlakken moeten grondg gerengd worden met corrosewerende mddelen. Let op dat oplosmddelen net n contact komen met keerrngen en/of afdchtngen. Bevestgngsmateralen aandraaen en aanhalen conform de geldende voorschrften (ze ook tabel met aanhaalkoppels n paragraaf 5.2). Zorg voor een goede utljnng van de utgaande as. Aangebrachte overbrengngselementen moeten gebalanceerd zjn en mogen geen ontoelaatbare radale en/of axale krachten veroorzaken. Bj tandrempoelle applcates de specfcates van de tandrem leverancer volgen. Let op voor te hoge radale krachten, tandrem spannng altjd controleren met daarvoor geëgende meetapparatuur. Laat de reductor altjd eerst even nlopen. Verhoog de belastng en omloopsnelhed n twee tot dre stappen tot aan het maxmum. Let bj het nlopen goed op het volgende: Controleer bj het nlopen altjd nog een keer de maxmaal toelaatbare ngangssnelhed en koppels. Loopt de reductor geljkmatg? Treden er vbrates of ongewoon loopgeluden op? Zjn er lekkages aan de n of utgaande kant van de reductor? Controleer of de behuzngtemperatuur bnnen de opgegeven specfcate bljft. GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 10

11 G e b r u k e r s h a n d l e d n g 6. Onderhoud 6.1 Algemeen Reductoren van Apex Dynamcs zjn levensduur gesmeerd, vervangng/verversng van smeermddel s bnnen de opgegeven levensduur dan ook net nodg. De reductoren zjn onderhoudsvrj, om de levensduur te garanderen s het wel belangrjk om regelmatg de reductoren te controleren. Controleer mnmaal na elke bedrjfsuren of elk halfjaar de afdchtngen op lekkage. Controleer regelmatg of de behuzngtemperatuur bnnen de opgegeven specfcate bljft. 7. Storng 7.1 Algemeen Neem contact op met Apex Dynamcs BV bj de volgende stuates: Onregelmatg of extreme gelud Temperatuurontwkkelng Lekkage Voor een storngsmeldng hebben wj altjd de volgende nformate nodg: Volledg typenummer, met serenummer en aangebouwde motor. Dudeljke omschrjvng van de storng. Omgevngsomstandgheden tjdens en voor de storngsmeldng. Applcate gegevens: Soort applcate Bewegngsprofel Koppels (nomnaal en maxmaal) Radale en axale last Contnue of cyclsch bedrjf GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 11

12 G e b r u k e r s h a n d l e d n g 8. Servce 8.1 Algemeen Over het algemeen worden reductoren van Apex Dynamcs net gerevseerd. Een reductor s opgebouwd ut verschllende componenten de op elkaar zjn ngelopen, derhalve s vervangen of revseren van separate componenten geen opte. 8.1 Contactgegevens Bj vragen en/of problemen kunt u contact opnemen met Apex Dynamcs BV. Frma Adres Telefoon Fax Internet E-mal : : : : : : Apex Dynamcs BV Churchlllaan BK Helmond Nederland +31 (0) (0) GH.PII.APEX.2014.NL.Rev1.0 Apex Dynamcs BV, 2015 Pagna 12

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie