HR Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang"

Transcriptie

1 WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat De Honeywell HR9 s een draadloze radatorthermostaat met een modern desgn. Dankzj de draadloze communcate, op een frequente van 868 MHz, kan de radatorthermostaat eenvoudg n systemen als bv. evohome worden geïntegreerd om de rumtetemperatuur te regelen. Gebruksvrendeljk Groot verstelbaar dsplay met achtergrondverlchtng. Weergave van nformate op het dsplay met symbolen en tekst. Parameters kunnen ndvdueel worden ngesteld. Handmatge temperatuurwjzgng tot aan het volgende schakelpunt s te allen tjde mogeljk. Montage De radatorthermostaat past op de meest gangbare M3 x,5 radatorkranen. Andere adapters zjn verkrjgbaar als accessore. Optoneel kan een extern raamcontact worden aangesloten. Energebesparngsfunctes Met de vensterfuncte wordt bj het luchten de radatorkraan gesloten. Bj gebruk van een extern raamcontact wordt de radatorkraan bj geopend raam gesloten. VOORZICHTIG Gevaar van storngen! ffgebruk de radatorthermostaat utslutend conform deze gebruksaanwjzng. fflaat knderen net met de radatorthermostaat spelen. Radatorthermostaat met kraanopzetstuk M3 x,5; batterjen nbegrepen Kraanopzetstuk M8 x,5 3 Dsplayopzetstuk 4 Kraanadapter type Danfoss RA 5 Schroeven om de radatorthermostaat en het batterjvak te borgen 6 Kraanadapter type Caleff NL

2 3. Overzcht Weergave draadloos sgnaal Bedenngselementen en dsplay Weergave 5 sgnal 3 sgnal sgnal Betekens Sgnaalsterkte zeer goed Sgnaalsterkte goed Sgnaalsterkte zwak 7 4. Montage Geeft aan dat de rumtetemperatuur door een externe sensor wordt gemeten en aan de HR9 wordt doorgegeven Geeft aan dat de ngestelde rumtetemperatuur handmatg s gewjzgd 3 Vergrendelng 4 Batterjstatus 5 Temperatuurweergave/ Parameternformate 6 Tekstweergave, 9 tekens 7 Info-toets voor weergave van de rumte-(zone-) nformate, functetoets voor toewjzen en wjzgen parameters 8 Instelknop 9 Draadloos sgnaal (sgnaalsterkte) Weergave draadloze communcate Storng draadloze communcate Batterjweergave Batterjstatus Betekens Batterjen vol 8 In dre stappen klaar voor gebruk: Batterjen plaatsen en taal nstellen Draadloze verbndng tot stand brengen Radatorthermostaat monteren KLAAR Batterjen plaatsen/vervangen De radatorthermostaat s ngesteld op het onderstaande type batterjen: alkalnebatterjen,5 V; type LR6, AA, AM3 Alternatef kunt u ook onderstaande (oplaadbare) batterjen gebruken: Lthum,5 V; type LR6, AA, AM3 NMH, V; type LR6, AA, AM3 Bj gebruk van lthum- of NMH-batterjen moet parameter 9 worden aangepast, ze paragraaf 5. Vervang altjd bede batterjen. Wanneer de batterjen te zwak zjn, zet de radatorthermostaat de radatorkraan helemaal open. Na vervangng van de batterjen wordt automatsch de draadloze verbndng met het centrale bedenngstoestel weer tot stand gebracht. Batterjen halfvol Batterjen moeten bnnenkort worden vervangen Knpperende weergave: batterjen zjn leeg en moeten worden vervangen

3 .. 4. De taalkeuze verschjnt utslutend bj de eerste nbedrjfstellng. De levensduur van neuwe alkalnebatterjen bedraagt ca. jaar. De batterjen moeten worden vervangen, wanneer het symbool knppert. Bj vervangng van de batterjen bljven alle nstellngen behouden. WAARSCHUWING Explosegevaar! ffprobeer noot alkalnebatterjen op te laden. ffslut batterjen net kort en werp ze net n het vuur. ffvoer oude batterjen mleubewust af Verwjder de nstelknop. Gebruk hervoor de groef aan de onderzjde van het apparaat.. Verwjder, nden aanwezg, de borgschroeven van het batterjvak. 3. Maak de vergrendelng los en klap het batterjdekseltje open. Het batterjvak s nu toegankeljk. 4. Plaats de batterjen. Let daarbj op de juste polartet van "+" en " ". 5. Klap het batterjdekseltje dcht en vergrendel het. 6. Opte: borg het batterjdekseltje met de borgschroeven om de batterjen te bevelgen tegen defstal. 7. Breng de nstelknop weer aan. Op het dsplay verschjnt kort het softwareversenummer en vervolgens de taal englsh. 8. Selecteer, nden gewenst, met de nstelknop een andere taal. 9. Bevestg de geselecteerde taal met de toets Draadloze verbndng tot stand brengen De radatorthermostaat HR9 communceert draadloos met het centrale bedenngstoestel op een frequente van 868 MHz. Daarvoor moet eerst een verbndng tussen de HR9 en het centrale bedenngstoestel tot stand worden gebracht. Deze procedure wordt TOEWIJZEN genoemd. Bj voorgeconfgureerde apparaten s het toewjzen al n de fabrek utgevoerd. Wanneer het toewjzen nog net s utgevoerd, wordt na een druk op de toets geen comm Het toewjzen moet eerst op de HR9 worden geactveerd om het draadloze sgnaal te kunnen ontvangen. Vervolgens moet het toewjzen op het centrale bedenngstoestel worden geactveerd. Lees voor de toewjsprocedure de gebruksaanwjzng van uw centrale bedenngstoestel. Toewjzen op de HR9 actveren Voer het toewjzen van de radatorthermostaat ut op de plaats van de defnteve montage.. Druk kort op de toets. geen comm wordt. Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets. toewjzen wordt 3. Druk kort op de toets. zend sgn wordt weergegeven en het symbool verschjnt. 3

4 Toewjzen actveren op het centrale bedenngstoestel fom f het toewjzen op het centrale bedenngstoestel te actveren: ze de betreffende gebruksaanwjzng. Toewjzen op de HR9 Tjdens het toewjzen knppert het symbool. Na een succesvolle toewjzng wordt ontvangen Daarna verschjnt weer de begnscherm. Wanneer op het dsplay synchron verschjnt, synchronseert de radatorthermostaat met het centrale bedenngstoestel. De HR9 ontvangt dan gegevens van het centrale bedenngstoestel. De synchronsate kan tot 4 mnuten duren waarna de hudge ngestelde rumtetemperatuur op de HR9 wordt Wanneer het TOEWIJZEN net succesvol verloopt, wordt de procedure na ca. mnuten automatsch beëndgd. Om het TOEWIJZEN te annuleren: selecteer met de nstelknop Afsluten en bevestg met de toets. Wanneer n een rumte (zone) meerdere radatorthermostaten HR9 door het centrale bedenngstoestel moeten worden aangestuurd, kan het TOEWIJZEN op alle radatorthermostaten tegeljkertjd worden geactveerd. Het TOEWIJZEN hoeft dan maar één keer te worden utgevoerd. Mslukte toewjzng / slechte draadloze verbndng Het toewjzen s mslukt wanneer het symbool verdwjnt en mslukt wordt Mogeljk s dan de draadloze verbndng slecht. Dt kan worden veroorzaakt door metalen voorwerpen of andere draadloze apparatuur. fcontroleer f of de afstand tot draadloze apparatuur, zoals draadloze koptelefoons, DECT-telefoons, e.d., ten mste m bedraagt. fcontroleer f of er voldoende afstand s tot metalen voorwerpen. fwanneer f de storng net kan worden verholpen: een andere montagelocate voor het bedenngstoestel kezen en de toewjzen herhalen. Toewjzng op de HR9 wssen. Druk kort op de toets.. Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets. 3. Selecteer met de nstelknop toewjzen en houd de toets ngedrukt totdat gewst wordt De toewjzng s gedeactveerd. Sgnaaltest. Druk kort op de toets.. Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets. 3. Selecteer met de nstelknop com test en bevestg met de toets. Op het dsplay wordt (knpperend) controle controle De radatorthermostaat s gereed om het draadloze sgnaal van het centrale bedenngstoestel te ontvangen. Lees voor de sgnaaltest de gebruksaanwjzng van uw centrale bedenngstoestel. Wanneer het draadloze sgnaal wordt ontvangen, wordt de sgnaalsterkte met streepjes en een cjfer 5 sgnaal 5 streepjes Sgnaalsterkte zeer goed 3 streepjes Sgnaalsterkte goed streepje Sgnaalsterkte zwak Sgnaaltest bj bedenngstoestellen met tweewegcommuncate Wanneer het centrale bedenngstoestel kan zenden en ontvangen (tweewegcommuncate), zoals bv. de evotouch, kan de sgnaalsterkte rechtstreeks op de radatorthermostaat worden opgevraagd, zonder de sgnaaltest op het centrale bedenngstoestel te actveren. 4

5 . Druk kort op de toets.. Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets. 3. Selecteer met de nstelknop com test en bevestg met de toets. Op het dsplay wordt (knpperend) controle 4. Druk opneuw op de toets. Wanneer het draadloze sgnaal wordt ontvangen, wordt de sgnaalsterkte met streepjes en een cjfer Sgnaaltest annuleren Na ca. mnuten wordt de sgnaaltest automatsch beëndgd. of fselecteer f met de nstelknop afsluten en bevestg met de toets. Storng draadloze communcate Wanneer n normaal bedrjf het utroepteken en het symbool knpperen, s er een storng opgetreden n de draadloze communcate. De radatorthermostaat HR9 wordt automatsch ngesteld op C. fbreng f de draadloze communcate met het centrale bedenngstoestel weer tot stand; ze ook paragraaf 7. Radatorthermostaat monteren De radatorthermostaat kan eenvoudg op alle gangbare radatorkranen met een M3 x,5 aanslutng worden gemonteerd, zonder vul of watervlekken te veroorzaken. WAARSCHUWING Beschadgng van de radatorthermostaat als gevolg van kortslutng door vocht! ffmonteer de radatorthermostaat utslutend n droge, gesloten bnnenrumten. ffbescherm de radatorthermostaat tegen vocht, stof, drecte zonnestralng en hoge warmtenstralng. Oude thermostaatknop verwjderen.. Draa de oude thermostaatknop zo ver mogeljk lnksom en maak de bevestgng los.. Verwjder de oude thermostaatknop van de radatorkraan. Adapter selecteren De radatorthermostaat past op gangbare M3 x,5 radatorkranen. Voor enkele typen kranen zjn adapters verest.. Controleer of een adapter s verest en selecteer zo nodg de juste adapter. Fabrcaat Aanzcht Adapter M3 x,5 kranen Honeywell- Braukmann, MNG, Hemeer, Oventrop Danfoss RA Comap Caleff. Net verest Meegeleverd Meegeleverd Meegeleverd. Schuf de adapter op de radatorkraan en draa deze tot hj voelbaar vastklkt. 3. Zet de adapter zo nodg vast met een schroef. 5

6 Kraanopzetstuk monteren Radatorthermostaat aanbrengen a 3.. b. Maak het kraanopzetstuk los van de radatorthermostaat. Schuf daarvoor de schuf n de rchtng van.. Voor M8 x,5 radatorkranen (Comap): selecteer het apart meegeleverde M8 x,5 kraanopzetstuk. Voor alle andere radatorkranen: selecteer het eerder losgehaalde M3 x,5 kraanopzetstuk... Controleer of de schuf van de radatorthermostaat n de open stand staat.. Breng de radatorthermostaat zo aan op het kraanopzetstuk, dat de vertandng vastklkt en net meer zchtbaar s. 3. Vergrendel de radatorthermostaat n de endstand. Schuf daarvoor de schuf n de rchtng van. Na ca. mnuut wordt cycl (zelftest) Vervolgens schakelt de radatorthermostaat naar normaal bedrjf. 5 C 3. De radatorthermostaat werkt utslutend wanneer deze correct n de endstand s vergrendeld.. KLAAR! De radatorthermostaat regelt nu de rumtetemperatuur overeenkomstg de nstellngen van het centrale bedenngstoestel. 3. Draa de nstelknop van het kraanopzetstuk zo ver mogeljk lnksom. 4. Plaats het kraanopzetstuk op de radatorkraan of de adapter en draa deze met de hand (zonder gereedschap!) vast. 6

7 Radatorthermostaat bevelgen De radatorthermostaat en de batterjen kunnen met de meegeleverde schroeven worden bevelgd tegen ontvreemdng. Stand van het dsplay nstellen Voor een betere leesbaarhed kan het dsplay van de radatorthermostaat n verschllende standen (,, 3, 4 ) worden gekanteld. De stand 4 kan met het meegeleverde dsplayopzetstuk worden gefxeerd.. Extern raamcontact aansluten Op de radatorthermostaat HR9 kan het potentaalvrje externe raamcontact HCA3 worden aangesloten. Voor aanslutng van het externe raamcontact s de kabel ACS9 verest. Mnconnector Mcro B / open utenden m lang net bj leverng nbegrepen Gebruk met raamcontact Bj het openen van het raam wordt het raamcontact geopend en slut de radatorkraan. Wanneer het raam wordt gesloten, schakelt de radatorthermostaat weer naar normaal bedrjf. De vorstbevelgngsfuncte zorgt dat de radatorkraan wordt geopend bj temperaturen onder 5 C. Wanneer een bekabeld raamcontact wordt verwjderd, moet parameter worden gewjzgd n of, ze paragraaf 5. Kabelaanslutng fslut f kabel ACS9 als volgt aan op het raamcontact HCA3: wt. ACS9 zwart GND groen Kabel aansluten op radatorthermostaat HR9 Montage. Kantel het dsplay en zet het n de gewenste stand.. Kantel, nden gewenst, het dsplay 4 en schuf het dsplayopzetstuk van bovenaf tussen dsplay en behuzng tot dt vastklkt... Demontage fdruk f het dsplayopzetstuk aan de achterzjde n en verwjder het naar boven toe.. Verwjder de afdekkng aan de zjkant van de radatorthermostaat.. Slut kabel ACS9 aan op de radatorthermostaat HR9. De radatorthermostaat herkent automatsch het aangesloten raamcontact. 7

8 5. Bassnstellngen Overzcht Zo nodg kunnen de bassnstellngen (parameters) worden aangepast. Standaardnstellngen worden op een grjze achtergrond Met * gemarkeerde parameters worden verderop nog nader toegelcht. Par. Inst. Betekens Taalnstellng Engels Duts Italaans Frans Nederlands Spaans Achtergrondverlchtng * utgeschakeld geactveerd Duur van de vensterfuncte * Vensterfuncte net actef Kraan opent na maxmaal 3 mnuten Kraan opent na maxmaal 9 mnuten 4.. Gevoelghed van de vensterfuncte bj dalende rumtetemperatuur *. (gevoelg). (mnder gevoelg) Standaardnstellng: Gevoelghed van de vensterfuncte bj stjgende rumtetemperatuur *. (gevoelg). (mnder gevoelg) Standaardnstellng:. 6 Instellng van de kraanslag * Standaard slag Volledge slag 7 Temperatuurweergave op het dsplay * ngestelde/geprogrammeerde temperatuur (nsteltemperatuur) gemeten rumtetemperatuur Temperatuuroffset * voor aanpassng van de door de radatorthermostaat en de n de rumte gemeten temperaturen Standaardnstellng: C Par. Inst. Betekens 9 Type batterjen Alkalne Lthum NMH (oplaadbaar) Weergave van de kraanstand * Geen weergave van de kraanstand Korte weergave van de kraanstand Herkennng vensterfuncte * Ut (geen vensterfuncte) Auto (overeenkomstg parameters 3-5) Bekabeld (met potentaalvrj raamcontact) Resetten naar standaardnstellng Geen reset Reset De toewjzng bljft behouden. Afsluten Parameters wjzgen. Houd de toets gedurende ten mnste 5 seconden ngedrukt tot parameter knppert (cjfer lnks). language Het cjfer rechts geeft de hudge nstellng aan. De parameter wordt tevens n normale tekst Voorbeeld: de weergave staat voor parameter (taal) met nstellng (Englsh).. Selecteer met de nstelknop de gewenste parameter (cjfer lnks). 3. Druk op de toets om de parameter te bewerken. De hudge nstellng van de parameter knppert (cjfer rechts). 4. Stel met de nstelknop de gewenste nstellng (cjfer rechts) n en bevestg met de toets. De zojust bewerkte parameter knppert (cjfer lnks). 5. Herhaal voor andere parameters de stappen t/m Selecteer, om het menu te verlaten, afsluten met de nstelknop en bevestg met de toets. 8

9 Beschrjvng van de parameters Parameter Achtergrondverlchtng Het dsplay s voorzen van achtergrondverlchtng om het aflezen van nformate te vergemakkeljken. De achtergrondverlchtng schakelt n wanneer aan de nstelknop wordt gedraad of op een toets wordt gedrukt. Om de batterjen te ontzen, schakelt de achtergrondverlchtng ut wanneer er gedurende ca. 7 seconden nets met de radatorthermostaat s gedaan. Parameter 3 t/m 5 Vensterfuncte Om energe te besparen, slut de radatorthermostaat de radatorkraan wanneer u een raam opent en de temperatuur daardoor sterk daalt. Wanneer u het raam slut en de temperatuur daardoor weer stjgt, wordt de radatorkraan weer door de radatorthermostaat geopend. Wanneer de duur van de vensterfuncte (standaardnstellng: 3 mnuten) s verlopen, wordt weer de op de hudge ngestelde rumtetemperatuur geregeld. Tjdens de vensterfuncte s de vorstbevelgng actef. Parameter 6 Kraanslag De radatorthermostaat werkt af fabrek met de optmale slag voor de radatorkraan. Wanneer de volledge slag moet worden benut of de kraan net volledg opent, kan de volledge slag worden geselecteerd. Parameter 7 Temperatuurweergave op het dsplay In de standaardnstellng wordt op het dsplay de ngestelde rumtetemperatuur In de nstellng "gemeten temperatuur" wordt op het dsplay de gemeten rumtetemperatuur Door aan de nstelknop te draaen of op de toets te drukken wordt omgeschakeld naar de ngestelde temperatuur. Zo nodg kan de temperatuur nu opneuw worden ngesteld. Na ca. 3 seconden schakelt de weergave weer over naar de gemeten temperatuur. Afhankeljk van de warmte-nvloed van de radator kan de door de radatorthermostaat weergegeven "gemeten temperatuur" afwjken van de op een andere plaats n de rumte gemeten temperatuur. Parameter 8 Temperatuuroffset Omdat de radatorthermostaat de rumtetemperatuur bj de radator meet, kan deze temperatuur afwjken van de temperatuur gemeten op een andere plaats n de rumte. Wanneer n de rumte bv. C wordt gemeten en bj de radator, C, kan dt effect worden gecompenseerd met een offset van, C. Parameter Weergave van de kraanstand Wanneer deze parameter s geactveerd (nstellng ""), wordt korte tjd de berekende kraanstand weergegeven ( % geopend). Na ca. 3 mnuten verschjnt weer de hoofdweergave. Selecteer, om drect terug te keren naar de hoofdweergave, afsluten met de nstelknop en druk op de toets. Parameter Herkennng vensterfuncte Bj aanslutng van een raamcontact wordt de parameter automatsch op "" (bekabeld) ngesteld. De vensterfuncte wordt dan aangestuurd met het raamcontact. Wanneer geen raamcontact s aangesloten, moet de nstellng "" of "" zjn geselecteerd. 6. Overge functes Handmatge wjzgng van de ngestelde rumtetemperatuur De ngestelde rumtetemperatuur kan te allen tjde met de nstelknop worden gewjzgd. De gewjzgde nsteltemperatuur geldt tot aan het volgende schakelpunt. Het symbool geeft aan, dat de temperatuur handmatg s gewjzgd. Bj het volgende schakelpunt verdwjnt het symbool. Wanneer de nstelknop zover lnksom wordt gedraad, dat off verschjnt, wordt de kraan permanent gesloten. In deze nstellng s het tjdprogramma van het centrale bedenngstoestel voor deze radatorthermostaat net meer actef. De vorstbevelgng bljft wel actef, mts de verwarmng s ngeschakeld. 9

10 Weergave van de rumtenaam Wanneer het centrale bedenngstoestel n staat s de rumtenaam (zonenaam) door te geven, zoals bv. de evotouch, wordt de rumtenaam op de radatorthermostaat weergegeven (max. 9 tekens). fdruk f op de toets. De rumtenaam (zonenaam) wordt kort op het dsplay Automatsche bewakngsfunctes Vensterfuncte Wanneer u een venster opent en daardoor de temperatuur daalt, slut de radatorthermostaat de radatorkraan om energe te besparen. Op het dsplay verschjnt raam. Wanneer de temperatuur weer stjgt, maar uterljk na de ngestelde tjd (standaardnstellng: 3 mnuten), wordt de radatorkraan weer door de radatorthermostaat geopend. U kunt de radatorkraan ook eerder openen door aan de nstelknop te draaen. De gevoelghed van de radatorthermostaat voor een temperatuurdalng en temperatuurstjgng kan worden ngesteld, ze paragraaf 5, parameter 3 t/m 5. Wanneer een raamcontact s aangesloten, reageert de vensterfuncte drect op het openen en sluten van het raam, ze parameter. Kraanbeschermng Wanneer de radatorkraan bnnen weken net ten mnste een keer volledg s geopend, wordt een zelftest (gedwongen cyclus) utgevoerd. De radatorthermostaat opent op de eerstvolgende maandag (standaardnstellng) kort de radatorkraan om vastraken te voorkomen. Op het dsplay verschjnt cycl. Vorstbeschermng Wanneer de temperatuur onder de 5 C daalt, opent de radatorthermostaat de radatorkraan tot de temperatuur weer boven de 6 C stjgt. Daarmee wordt voorkomen dat de verwarmng bevrest. Op het dsplay verschjnt vorst. De verwarmng mag net zjn utgeschakeld, anders kan de radatorthermostaat de vorstbevelgngsfuncte net utvoeren. 7. Storngen oplossen Storngentabel Storng/ weergave knppert symbolen knpperen geen sync e voeler e klep De radator wordt net koud De motor beweegt net Oorzaak Batterjen leeg Geen draadloze communcate Draadloze verbndng onderbroken Parameter op het bedenngstoestel CM97/ DT9 net ngesteld Apparaat defect De motor kan net n bewegng worden gebracht De radatorkraan slut net volledg Het kraanopzetstuk s net vergrendeld Oplossng Vervang de batterjen. Controleer de draadloze verbndng tussen de HR9 en het centrale bedenngstoestel (sgnaaltest). Herhaal het toewjzen Controleer de voedngsspannng op het centrale bedenngstoestel en de HR9. Controleer de draadloze verbndng Bedenngstoestel CM97: Stel parameter 8:SU op of n. Bedenngstoestel DT9: Stel parameter SU n op of n (ze betreffende gebruksaanwjzng). Vervang het apparaat. Controleer de montage, verwjder evt. vul. Controleer de montage, stel evt. de volledge slag n (parameter 6). Zet de schuf n de stand.

11 Storng/ weergave De HR9 past temperatuuraanpassngen van het centrale bedenngstoestel net toe Oorzaak De kraan s permanent gesloten, off wordt weergegeven Oplossng Noodbedenng bj lege batterjen Stel met de nstelknop de rumtetemperatuur n op de gewenste waarde. Het volgende schakelcommando van het centrale bedenngstoestel wordt weer door de HR9 utgevoerd.. Ontgrendel de radatorthermostaat. Schuf daarvoor de schuf op de radatorthermostaat n de rchtng.. Verwjder de radatorthermostaat van het kraanopzetstuk. 3. Beden de radatorkraan met de hand met behulp van de nstelknop van het kraanopzetstuk. 8. Technsche gegevens Type Beschermngsklasse Draadloze communcate Voedngsspannng HR9WE IP3 Aanslutng op de radator M3 x,5 Omgevngstemperatuur 5 C Afmetngen Omgevngsomstandgheden Luchtvochtghed ISM (868, 87, MHz) RX-klasse Berek: typsch 3 m n wonngen Type batterjen LR6, AA, AM3 Mgnon: x,5 V Lthum: x,5 V NMH: x, V 96 x 54 x 6 mm Voor hushoudeljke, handels- en lcht-ndustrële omgevngen 9% rel. luchtvochtghed + Standaardnstellng herstellen. Houd de toets gedurende ten mnste 5 seconden ngedrukt tot parameter knppert (cjfer lnks).. Selecteer met de nstelknop parameter (cjfer lnks) en nstellng (cjfer rechts). 3. Druk op de toets om de standaardnstellng te herstellen. De toewjzng bljft behouden. 4. Keer met Afsluten terug naar normaal bedrjf. 9. Afvoer De radatorthermostaat moet conform de WEEE-rchtljn /96/EG worden afgevoerd. ffvoer verpakkngsmateraal en product af naar een recyclngbedrjf. ffvoer het product net af met het husvul. ffverbrand het product net.. Conformtetsverklarng Herbj verklaart Honeywell dat het toestel HR9WE n overeenstemmng s met de essentële esen en de andere relevante bapalngen van rchtljn 999/5/EG.

12 . Toewjzng en sgnaaltest Overzcht Druk kort op de toets Weergave: Rumte-nformate Druk gedurende ca. 5 s op de toets toewjzen com test afsluten Toets Houd toets ngedrukt tot Toets Toets zend sgn controle knppert Terug naar de standaardweergave ontvangen Gewst Toets * Draadloos sgnaal van bedenngstoestel Terug naar de standaardweergave Weergave van de sgnaalsterkte afsluten Toets Terug naar de standaardweergave Instelknop rechtsom draaen * Utslutend bj bedenngstoestellen met tweewegcommuncate, bv. de evotouch. Geproduceerd voor en n opdracht van de Envronmental and Combuston Controls Dvson van Honeywell Technologes Sàrl, Rolle, Z.A. La Pèce 6, Zwtserland door: Honeywell N.V. Hermes Plaza - Hermeslaan H B - 83 Degem Tel.: / Fax.: / Honeywell B.V. Postbus 683 AR Amsterdam Z.O. Infoljn: Technsche wjzgngen n het ka der van verbeterng voor behouden A

2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang 2. Korte beschrjvng Vasco radatorthermostaat s een draadloze radatorthermostaat met een modern desgn. Dankzj de draadloze communcate, op een frequente van 868 MHz, kan de radatorthermostaat eenvoudg n

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

TheraPro HR Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

TheraPro HR Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang . Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: 4 Radatorthermostaat met kraanopzetstuk M x,5; batterjen nbegrepen Kraanopzetstuk M8 x,5 Comap/Herz Dsplayopzetstuk

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R B

Installatiehandleiding. ExaControl E7R B Installatehandledng ExaControl E7R B INLEIDING INLEIDING Installatehandledng. Productdocumentate De nstallatehandledng maakt ntegraal deel ut van het apparaat en moet aan de gebruker worden overhandgd

Nadere informatie

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Bestnr. 61 59 50 Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

evohome Gebruikshandleiding

evohome Gebruikshandleiding evohome Gebruikshandleiding evohome maximaal benutten evohome maximaal benutten evohome Gebruikshandleiding 1 evohome is gebruiksvriendelijk. Het is eenvoudig om permanente of tijdelijke wijzigingen door

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Thermostaatknop Honeywell

Thermostaatknop Honeywell G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 52 Thermostaatknop Honeywell Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

evohome Gebruikshandleiding

evohome Gebruikshandleiding evohome Gebruikshandleiding De connected comfortregeling evohome maximaal benutten Deze slimme zoneregeling maakt het heel eenvoudig om snel tijdelijke of permanente wijzigingen in uw verwarmingschema

Nadere informatie

Systeemhandleiding. ModuZone

Systeemhandleiding. ModuZone Systeemhandledng ModuZone INLEIDING INHOUDSOPGAVE Systeemhandledng Productdocumentate Bjbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem Beschrjvng van het

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Thermostaat T4, T4R en T4M

Thermostaat T4, T4R en T4M Thermostaat T4, T4R en T4M NL Gebruikershandleiding T4 Programmeerbare thermostaat T4M Programmeerbare modulerende thermostaat T4R Draadloze programmeerbare thermostaat 2 Inhoud Thermostaatinterface...4

Nadere informatie

HCE80 INDIVIDUELE RUIMTE- TEMPERATUURREGELING

HCE80 INDIVIDUELE RUIMTE- TEMPERATUURREGELING Korte handleiding voor het in bedrijfstellen van de HCE80 HCE80 INDIVIDUELE RUIMTE- TEMPERATUURREGELING KENMERKEN VERKORTE HANDLEIDING Draadloze (klokgestuurde) temperatuurvoelers Optimaal comfort door

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! A540 - A540 A Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng van dt product s ecovrendeljk. Ga voor meer nformate naar www.ggaset.com.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie