CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing _SME_Omslagen.qxd :33 Pagina 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5"

Transcriptie

1 40403_SME_Omslagen.qxd :33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A C250- P

2 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / cover_0_vorlage.fm / Over de Chcago 550C Over de Chcago 550C De Chcago 550C s een draadloze DECT-telefoon van KPN. De telefoon bestaat ut een bassstaton en een handset, de met elkaar n contact staan va een radoverbndng over één van de 120 beschkbare kanalen. Als u een abonnement heeft op de denst NummerWeergave, kunt u met de Chcago 550C zen door we u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschjnt n het dsplay. In de standaardnstellng wordt het telefoonnummer opgeslagen n een geheugen, de bellersljst. Op deze maner weet u altjd door we u gebeld bent tjdens uw afwezghed. Over deze gebruksaanwjzng Inhoud Op pagna 3 staat een overzcht van de Chcago 550C met een verklarng van de toetsen en de onderdelen. Op pagna 8 onder Velghedsnstructes, staan voorwaarden en tps voor een optmaal gebruk van de Chcago 550C. Achtern de gebruksaanwjzng vndt u een overzcht van de technsche gegevens en een overzcht van de menustructuur. Het s verstandg om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruken. Vragen over de Chcago 550C? Mocht u na het lezen van deze gebruksaanwjzng nog vragen hebben over de Chcago 550C, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservce, berekbaar onder telefoonnummer (1 EURO per gesprek). 2

3 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / covers_i-ii.fm / Overzcht van de handset Overzcht van de handset Verbndngs-/ Handsfree-toets: Bovenste helft: Gesprek beantwoorden Begnnen met kezen Omschakelen van handsfree naar handmatg Onderste helft: Omschakelen van handmatg naar handsfree Verlcht: handsfree s ngeschakeld Knppert: nkomende oproep Berchtentoets/oproepljst Toegang tot de ljsten: SMS, antwoordapparaat, vocemal, bellersljst Knppert: neuwe SMSberchten, ngesproken berchten, oproepen Telefoonboek Toets 1 Vocemal/antwoordapparaat selecteren (ca. 2 sec. ndrukken) U Û u vmenu Sterretjetoets Belsgnalen aan/ut (ca. 2sec. ndrukken) R-toets Bj de tekstnvoer: wsselen tussen hoofdletters, verbndtoets (flash) Ruggespraak-/door- klene letters en cjfers Kestoonpauze nvoeren (crca 2 seconden ndrukken). Dsplay (ndcateveld) Batterj-ndcate = leeg U vol = knppert: batterj bjna leeg of batterj wordt geladen Dsplayfunctes en dsplaytoetsen Met de dsplaytoetsen heeft u toegang tot de op het dsplay getoonde functes. Verbreek- en Aan-/Ut-toets Gesprek beëndgen Functe annuleren Eén menu-nveau terug (kort ndrukken) Terug naar de ruststand (ca. 1 sec. ndrukken) Handset aan/ut (ca. 2sec. ndrukken) Hekje-toets Toetsblokkerng aan/ ut (crca 2 sec. ndrukken) SnelSchrjven gebruken voor SMS, namen n telefoonboek en snelkesljst Toets snelkesljst Snelkesljst openen (kort ndrukken) Mcrofoon 3

4 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / C_250_AMIVZ.fm / Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over de Chcago 550C Over deze gebruksaanwjzng Inhoud Vragen over de Chcago 550C? Overzcht van de handset Velghedsnstructes Toestel n gebruk nemen Bassstaton plaatsen Stap 1: Bassstaton aansluten Stap 2: Handset n gebruk nemen Stap 3: Handset op het bassstaton plaatsen en de batterjen opladen Draagclp bevestgen Handset n-/utschakelen Toetsblokkerng n-/utschakelen Bedenng van de telefoon en menu-structuur.. 14 Toetsen Onjuste nvoer corrgeren Ruststand Menutoegang: bjvoorbeeld Volume Handsfree nstellen Tjdfunctes Datum en tjd nstellen Tjdmodus wjzgen Wekker nstellen Wekkeroproep utschakelen Afspraak nstellen Net aangenomen afspraak weergeven Telefoneren Extern bellen en gesprek beëndgen Oproep beantwoorden Zen we er belt Handsfree Meelusteren (va het bassstaton) n-/utschakelen Mcrofoon van de handset utschakelen

5 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / C_250_AMIVZ.fm / Inhoudsopgave Teledensten Functe de voor de eerstvolgende oproep ngesteld wordt Functes de voor alle volgende oproepen ngesteld worden Functes tjdens een oproep Functe de na een oproep ngesteld wordt Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonboek en snelkesljst Telefoonboek met SpraakSturng Nummerherhalngsljst Ljsten oproepen va de Oproepljst Bellersljst en antwoordapparaat-ljst SMS (Tekstberchten) Algemeen Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berchten Een SMS-bercht verzenden en ontvangen SMS-bercht verzenden en Outbox SMS-bercht ontvangen en Inbox Meerdere SMS-postbussen gebruken Notfcate va SMS SMS en telefooncentrales Fouten bj het verzenden en ontvangen van een SMS-bercht Antwoordapparaat gebruken Bedenng van het antwoordapparaat va het bassstaton Bedenng van het antwoordapparaat va de handset Memoberchten opnemen Bedenng van het antwoordapparaat met SpraakSturng Antwoordapparaat onderweg bedenen (bedenng op afstand) Antwoordapparaat nstellen Opnemen en kostenbesparngsfuncte voor bedenng op afstand Opnamelengte en opnamekwaltet vastleggen Meelusteren n-/utschakelen Snelkezen terugzetten voor het antwoordapparaat Vocemal gebruken Vocemal nstellen voor snelkezen Vocemalmeldng bekjken

6 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / C_250_AMIVZ.fm / Inhoudsopgave Handsets aan- en afmelden Automatsche aanmeldng: Handset Chcago 500C op het bassstaton van een Chcago 550Cset Handmatge aanmeldng: Handset Chcago 500C op het bassstaton van een Chcago 550CChcago 550C set Handmatge aanmeldng: Chcago 200 tot en met 400 en handsets van andere merken Handsets afmelden Handset zoeken ( pagng ) Van bassstaton wsselen Meerdere handsets gebruken Intern bellen en gesprek beëndgen Intern nummer van een handset wjzgen Interne ruggespraak Wsselgesprek aannemen/wegeren bj ntern gesprek Bj een extern gesprek bjschakelen Doorkezen (specfeke handset bellen) Handset voor rumtebewakng gebruken Handsets als walke-talke gebruken Handset nstellen Dsplaytaal wjzgen Automatsch opnemen ut-/nschakelen Handsetvolume wjzgen Oproepsgnalen wjzgen Attentesgnalen n-/utschakelen Standaardnstellngen herstellen op de handset Bassstaton nstellen Telefoon bevelgen tegen onbevoegde toegang Ludsprekervolume van het bassstaton wjzgen Volume en melode oproepsgnaal wjzgen Toetssgnaal van het bassstaton n-/utschakelen: Repeater-ondersteunng Standaardnstellngen herstellen op het bassstaton Bassstaton aansluten op een telefooncentrale Flash-tjden Duur van pauzes nstellen

7 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / C_250_AMIVZ.fm / Inhoudsopgave Bjlage Onderhoud Contact met vloestoffen Vragen en antwoorden Servce Copyrght Garante Technsche gegevens Bedenng op afstand van antwoordapparaat Tekenreekstabel SnelSchrjven Teledensten van KPN Telecom Accessores Menu-overzcht Hoofdmenu Telefoonboektoets en snelkesljst-toets Oproepljst/antwoordapparaat-ljst Trefwoordenregster

8 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / startng.fm / Velghedsnstructes Velghedsnstructes! $ Gebruk alleen de meegeleverde netvoedngsadapter en slut deze aan zoals s aangegeven op de onderzjde van het bassstaton. Gebruk alleen de aanbevolen oplaadbare batterjen (pagna 109) van hetzelfde type. D. w.z. geen ander type batterj of net-oplaadbare batterjen; deze kunnen schade aan het batterjcompartment of zelfs lchameljk letsel veroorzaken. De batterjen worden warm tjdens het opladen. Dt s normaal en ongevaarljk. Œ Plaats oplaadbare batterjen met de polen n de juste poste en gebruk het batterjtype dat n deze gebruksaanwjzng vermeld staat. (In het batterjvakje van de handset zjn symbolen aangebracht). Ut onderzoek s gebleken dat medsche apparatuur onder bepaalde omstandgheden kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen. Houd rekenng met de technsche voorwaarden van de betreffende omgevng (bjvoorbeeld artsenpraktjk). De handset kan bj gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken. Houd de handset, wanneer deze overgaat (nkomende oproep), net drect tegen het oor. Handset en bassstaton zjn net spatwatervelg (pagna 106). Plaats ze net n vochtge rumtes, zoals badkamers, doucherumtes of bjkeukens. Gebruk het toestel net n een omgevng waar explosegevaar bestaat (bjvoorbeeld n sputerjen, tankstatons etc.). ƒ Draag uw Chcago 500C set alleen nclusef de gebruksaanwjzng over aan derden. Batterj net weggooen, maar nleveren als KCA. Lever de gebrukte handset en oude en/of defecte batterjen n als klen chemsch afval (KCA). Als de toetsblokkerng s ngeschakeld (pagna 13), kunnen er ook geen alarmnummers meer worden gekozen! Dt toestel s specfek aangepast voor gebruk op het netwerk van KPN Telecom. Herdoor kunt u gebruk maken van alle functes en densten de KPN Telecom aanbedt va het analoge telefoonnet. 8

9 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / startng.fm / Toestel n gebruk nemen Toestel n gebruk nemen Bj leverng dent de verpakkng het volgende te bevatten: een bassstaton Chcago 550C; een handset Chcago 500C; een netvoedngsadapter met voedngskabel; een telefoonsnoer nclusef telefoonstekker; een draagclp voor de handset, twee batterjen; een gebruksaanwjzng. Bassstaton plaatsen Plaatsng van het bassstaton Het bassstaton s bedoeld voor gebruk n gesloten, droge rumten met een temperatuur tussen +5 C en +45 C. Plaats het bassstaton op een centrale plaats n uw hus. W Zorg dat het toestel net wordt blootgesteld aan warmte en drect zonlcht en stel het net op n de onmddelljke omgevng van andere elektrsche apparaten. Bescherm de Chcago tegen vocht, stof, agresseve vloestoffen en dampen. Berek Afhankeljk van de omgevng bedraagt het berek butenshus maxmaal 300 meter en bnnenshus maxmaal 50 meter. Deze waarden zjn sterk afhankeljk van verdere omgevngscondtes. Uw bassstaton en de aangemelde handsets alsmede andere vaste toestellen kunnen tjdens een stroomstorng net gebrukt worden. Alle nstellngen en geheugennformate (berchten, telefoonboek) bljven wel voor onbeperkte tjd bewaard. 9

10 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / startng.fm / Toestel n gebruk nemen Stap 1: Bassstaton aansluten Snoergeleder Steek de klene stekker van de voedngskabel n het aanslutpunt van het bassstaton. Led het snoer door de snoergeleders. Steek de stekker van de netvoedngsadapter n het stopcontact. Telefoonaanslutng Onderzjde van het bassstaton (utvergroot) 1. Telefoonstekker met telefoonsnoer 1. Steek de klene stekker van het telefoonsnoer n het aanslutpunt tot deze vastklkt. Led het snoer door de snoergeleder. Steek de telefoonstekker n de telefoonaanslutng. Stopcontact Snoergeleders Onderzjde van het bassstaton (utvergroot) 2. Netvoedngsadapter 230 V met voedngskabel 2. Indelng telefoonstekker: vrj vrj a b vrj vrj 10

11 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / startng.fm / Toestel n gebruk nemen Gebruk utslutend de meegeleverde netvoedngsadapter! Om de telefoon klaar voor gebruk te houden, dent de netvoedngsadapter altjd op de netvoedng aangesloten te zjn. Wanneer u zelf een telefoonsnoer aanschaft, let er dan op dat deze de juste aderndelng heeft (3-4-ndelng). Stap 2: Handset n gebruk nemen Beschermfole verwjderen Om het dsplay te beschermen, s er een fole aangebracht. U kunt deze beschermfole verwjderen. Batterjen plaatsen Druk op de rbbels van het klepje en schuf het klepje omlaag als u het batterjcompartment wlt openen Plaats de batterjen met de plus/mn-polen n de juste stand ze lnker afbeeldng. Leg het klepje ongeveer 3 mm onder de rand en schuf het naar boven totdat het vastklkt.. W Plaats utslutend aanbevolen, oplaadbare batterjen van hetzelfde type (pagna 109). Gebruk n geen geval gewone batterjen, want deze kunnen schade aan de gezondhed en lchameljk letsel veroorzaken. Gebruk alleen de meegeleverde oplader. Andere opladers kunnen de batterjen beschadgen. 11

12 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / startng.fm / Toestel n gebruk nemen Stap 3: Handset op het bassstaton plaatsen en de batterjen opladen Plaats de handset met het dsplay naar voren n het bassstaton u hoort nu een bevestgngssgnaal (oplopende reeks tonen). De handset wordt nu automatsch op het bassstaton aangemeld (pagna 79). In het dsplay gaan alle pctogrammen knpperen. De aanmeldngsprocedure duurt ongeveer een mnuut. Daarna wordt n de lnkerbovenhoek van het dsplay het cjfer "1" weergegeven. Dt betekent dat aan de handset het eerste nterne nummer s toegewezen. Om een tweede handset aan te melden, gaat u op preces dezelfde wjze te werk. Als ook de tweede handset s aangemeld, wordt n de lnkerbovenhoek van het dsplay het cjfer "2" weergegeven. Hoe u meerdere handsets kunt aanmelden, leest u op pagna 84. De batterjen zjn bj leverng net opgeladen. Laat de handset daarom vervolgens n het bassstaton staan, om de batterjen op te laden. Het opladen van de batterjen wordt op de handset aangegeven door het knpperen van het batterjsymbool =: = Batterjen leeg. V Batterjen 2 /3 opgeladen e Batterjen 1 /3 opgeladen U Batterjen vol Als de automatsche aanmeldng onderbroken wordt, meldt u de handset handmatg aan (ze pagna 80). Voor meer nformate kunt u de tabel met de belangrjkste vragen en antwoorden raadplegen (pagna 106).. Let op Het s raadzaam de batterjen de eerste keer onafgebroken op te laden gedurende de tjd de n de tabel (pagna 109) staat vermeld, ongeacht de oplaadnveau-ndcate. De batterjen worden warm tjdens het opladen. Dt s normaal en ongevaarljk. Het oplaadnveau van de batterjen wordt pas na een ononderbroken oplaad-/ontlaadprocedure just weergegeven. Open het batterjvak daarom net als dat net nodg s. Na deze eerste oplaadprocedure kunt u de handset na elk gesprek n het bassstaton terugplaatsen. Het opladen wordt elektronsch gestuurd, zodat de batterjen optmaal worden opgeladen. Uw toestel s nu klaar voor gebruk. Bj de Chcago 550C s ook het antwoordapparaat met de standaardmeldtekst ngeschakeld. Voor de juste tjdweergave van de oproepen en eventueel ngesproken berchten dent u datum en tjd n te stellen (pagna 17). 12

13 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / startng.fm / Toestel n gebruk nemen Draagclp bevestgen Druk de draagclp op de achterzjde van de handset en zorg dat de nokjes aan de zjkant n de utsparngen klkken. Handset n-/utschakelen Om de handset n te schakelen, drukt u de verbreektoets a lang n. U hoort vervolgens een bevestgngssgnaal (oplopende reeks tonen). Om de handset ut te schakelen, drukt u de verbreektoets a n ruststand opneuw lang n (u hoort wederom een bevestgngssgnaal). Als u een utgeschakelde handset n het bassstaton of n de oplader plaatst, wordt de handset automatsch ngeschakeld. Toetsblokkerng n-/utschakelen U kunt de toetsen van uw handset blokkeren, bjvoorbeeld als u de handset meeneemt. Onwllekeurg drukken op de toetsen wordt dan genegeerd. Bj bnnenkomende gesprekken wordt de toetsblokkerng automatsch utgeschakeld en na beëndgen van het gesprek weer ngeschakeld. Om een gesprek aan te nemen, drukt u op de verbndngstoets. Hekje-toets lang ndrukken (bevestgngstoon). Op het dsplay verschjnt het symbool Ø. Om de toetsblokkerng n- of ut te schakelen, drukt u crca twee seconden op R (bevestgngssgnaal). Als u gebeld wordt, wordt de toetsblokkerng automatsch utgeschakeld en zodra het gesprek beëndgd s, weer ngeschakeld. Als de toetsblokkerng s ngeschakeld, kunt u ook geen noodnummers bellen! 13

14 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / gudance.fm / Bedenng van de telefoon en menu-structuur Bedenng van de telefoon en menu-structuur Toetsen Verbndngs-/handsfree-toets De verbndngs-/handsfree-toets d s een kanteltoets met twee functes. Door op de bovenste helft van deze toets te drukken begnt u een gesprek. Door op de onderste helft te drukken begnt u een gesprek waarbj automatsch de handsfree-functe wordt ngeschakeld. Kanteltoets Bovenste helft van de toets = verbndngstoets Onderste helft van de toets = handsfree-toets Dsplaytoetsen De dsplaytoetsen zjn de langwerpge toetsen drect onder het dsplay. De handset heeft twee dsplaytoetsen, de bede werken volgens het kantelprncpe. Dat wl zeggen dat deze toetsen zowel aan de lnker- als aan de rechterkant kunnen worden ngedrukt. Afhankeljk van de stuate actveert u met elk van de kanten van de toetsen een andere functe, de vervolgens drect va het dsplay wordt weergegeven. Voorbeeld INT MENU Dsplaytoetsen 14 De verschllende aandudngen hebben de volgende betekens: Dsplaysymbool Betekens bj toetsdruk [ ] Nummerherhalngstoets: Ljst met de laatste 10 telefoonnummers openen. [ ] INT Intern-toets: In ruststand de ljst met handsets openen. [ ] OK OK-toets: Menufuncte bevestgen of het ngevoerde bevestgen en opslaan. [ ] MENU Menutoets: In ruststand het hoofdmenu openen. Bj het telefoneren een stuate-afhankeljk menu openen. Naar boven of beneden bladeren. Cursor naar lnks of rechts verplaatsen. ¼ Toegang tot wekkerfuncte. [ ] Û Verwjdertoets: Ingevoerde tekens van rechts naar lnks één voor één verwjderen. Ü Neuw bercht n oproepljst: SMS, antwoordapparaatvocemal en bellersljst

15 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / gudance.fm / Bedenng van de telefoon en menu-structuur Onjuste nvoer corrgeren Na een correcte nvoer hoort u een bevestgngstoon (oplopende reeks tonen), bj een fouteve nvoer een fouttoon (dalende reeks tonen). U kunt opneuw nvoeren. Als u n de tekst verkeerde tekens heeft ngevoerd, dan kunt u deze als volgt corrgeren: Verwjder het teken lnks van de cursor door op Û te drukken. Om een telefoonnummer of tekst te corrgeren zet u de cursor met de dsplaytoetsen uv achter het verkeerde teken. Druk vervolgens op de dsplaytoets Û. Het teken wordt gewst. Voer nu het juste teken n. Teken lnks van de cursor nvoegen. Als u een teken bent vergeten, ga dan met de dsplaytoetsen uv naar de plek waar het teken moet worden ngevoerd en toets het n. Ruststand Dsplay n ruststand Chcago 550C set 1 V 12: INT Þ ¼ MENU Tjd en datum al ngesteld Vanaf een wllekeurge menu-poste terugkeren naar de ruststand Houd de verbreektoets a crca 1 sec. ngedrukt of geen toetsen ndrukken: Na 2 mn. schakelt het dsplay automatsch over naar de ruststand. Veranderngen de u net bevestgt of opslaat door op OK te drukken, worden net doorgevoerd. 15

16 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / gudance.fm / Bedenng van de telefoon en menu-structuur Menutoegang: bjvoorbeeld Volume Handsfree nstellen 1. MENU Dsplaytoets ndrukken. Het menu wordt geopend. 2. s Druk een aantal malen op de dsplaytoets tot het dsplay Geludsnstellngen weergeeft. 3. OK Bevestg met de dsplaytoets. 4. s Druk een aantal malen op de dsplaytoets tot het dsplay Volume Handsfree weergeeft. 5. OK Bevestg met de dsplaytoets. 6. uv Druk op de rechter of lnker dsplaytoets om het gewenste volume (1 5) n te stellen. 7. OK Druk op de dsplaytoets om de nstellng op te slaan. 8. a Druk lang op de verbreektoets om terug te gaan naar de ruststand. 16

17 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / TmeCalendar.fm / Tjdfunctes Tjdfunctes Datum en tjd nstellen Het nstellen van de datum en de tjd s nodg om het tjdstp waarop oproepen/ngesproken berchten zjn bnnengekomen, correct te kunnen weergeven. [ ] MENU Afspraak/klok Datum/tjd [ ] OK [ ] OK [ ] Ondern het dsplay wordt ¼ weergegeven. Tjdmodus wjzgen Menu openen. Datum nvoeren: Dag/maand/jaar nvoeren en bevestgen. Voorbeeld: Voor de datum voert u 2QQ5QI n. Tjd nstellen: Uren/mnuten nvoeren en bevestgen. Voorbeeld: Voor het tjdstp 9:35 voert u QOI5 n. Alleen wanneer 12-uursweergave s ngesteld: Dagdeel selecteren en bevestgen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Voor de tjdweergave kunt u kezen tussen 12-uurs- of 24-uursweergave (standaard) (am = van 0:00 tot 12:00; pm = van 12:00 tot 24:00). [ ] MENU Afspraak/klok Tjdmodus 24u Menu openen. Selecteren en bevestgen ( = aan). [ ] 12u [ ] OK Bevestgen ( = aan). Lang ndrukken (terug naar ruststand). 17

18 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / TmeCalendar.fm / Tjdfunctes Wekker nstellen U kunt uw handset als wekker gebruken. Voorwaarde: Datum en tjd zjn ngesteld (pagna 17). Wekker n-/utschakelen en wektjd nstellen [ ] ¼ Wekker nschakelen: Dsplaytoets ndrukken. [ ] Wekker [ ] OK Bevestgen ( = aan). Wektjd nstellen: [ ] OK am [ ] ¼ Uren/mnuten nvoeren en bevestgen. Voorbeeld: Voor het tjdstp 7:15 voert u QM15 n. In het bovenste deel van het dsplay wordt het symbool ¼ weergegeven. Wanneer 12-uursweergave s ngesteld: Dagdeel selecteren en bevestgen ( = aan), bjvoorbeeld am. Wekker utschakelen: Dsplaytoets ndrukken. [ ] Wekker [ ] OK Bevestgen ( verdwjnt). Lang ndrukken (terug naar ruststand). De wekkeroproep wordt alleen weergegeven als de handset n de ruststand staat en de rumtebewakngfuncte net s ngeschakeld. Hoe u het volume en de melode nstelt, leest u op pagna 95. Als u de wekker utschakelt, verdwjnt het symbool ¼ alleen als er geen afspraak actef s. 18

19 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / TmeCalendar.fm / Tjdfunctes Wekkeroproep utschakelen Een wekkeroproep wordt weergegeven met de geselecteerde melode voor het oproepsgnaal en op het dsplay verschjnt Wekker. Druk op een wllekeurge toets om de wekkeroproep ut te schakelen. De wekker bljft daarna wel ngeschakeld. Afspraak nstellen U kunt u door de handset aan één afspraak laten hernneren. Daarvoor moet u het gewenste tjdstp programmeren. Afspraak n-/utschakelen [ ] MENU Afspraak/klok Menu openen. [ ] Afspraak nvoeren [ ] OK Bevestgen ( = aan). [ ] OK [ ] OK [ ] OK [ ] OK Nogmaals bevestgen als er een afspraak ngesteld s. Datum nvoeren: Dag/maand nvoeren en bevestgen. Voorbeeld: Voor de datum voert u 2QQ5QI n. Tjd nstellen: Uren/mnuten nvoeren en bevestgen. Voorbeeld: Voor het tjdstp 09:05 voert u QOQ5 n. Afspraak benoemen: Namen (max. 16 letters) nvoeren en bevestgen (voor tekstnvoer ze pagna 111). Ws een eerder ngestelde afspraak. Lang ndrukken (terug naar ruststand). In het bovenste deel van het dsplay wordt het symbool ¼ weergegeven. Wanneer u geen naam toekent, verschjnen de datum en tjd op het dsplay op het tjdstp waarop de afspraak s ngesteld. Hoe u het volume en de melode nstelt, leest u op pagna 95. Wanneer u de 12-uursweergave heeft ngesteld, kest u met s het dagdeel en bevestgt u met OK. Een afspraak wordt alleen weergegeven als de handset n de ruststand staat. Als de rumtebewakng actef s of als er een gesprek gaande s, worden afspraken net weergegeven. 19

20 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / TmeCalendar.fm / Tjdfunctes Afspraakoproep utschakelen Een afspraakoproep wordt met de geselecteerde beltoonmelode (pagna 96) weergegeven. [ ] OK Afspraak voortjdg n-/utschakelen [ ] MENU Afspraak/klok Net aangenomen afspraak weergeven Dsplaytoets ndrukken. Het symbool ¼ bovenn het dsplay verdwjnt als de afspraakoproep net s ngeschakeld. Menu openen. [ ] Afspraak nvoeren [ ] OK Bevestgen ( verdwjnt). Als een ngestelde afspraak wel weergegeven, maar net door u s aangenomen, verschjnt op het dsplay een meldng met de naam van de afgelopen afspraak. Als u geen naam heeft aangegeven, worden datum en tjd van de afspraak weergegeven. Druk op een wllekeurge toets om de afspraak te wssen. 20

21 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / telephony.fm / Telefoneren Telefoneren Extern bellen en gesprek beëndgen Externe oproepen zjn oproepen va het openbare telefoonnet. Telefoonnummer nvoeren en verbndngs-/handsfree-toets ndrukken. Het nummer wordt gekozen. Gesprek beëndgen: Verbreektoets ndrukken. U kunt ook eerst de bovenste helft van de verbndngs-/handsfreetoets c ndrukken (u hoort de kestoon) en dan het nummer nvoeren. Met de verbreektoets a breekt u de nummerkeuze af. Kespauze nvoegen U kunt tussen het voorkesnummer en het telefoonnummer een kespauze nvoegen. Druk crca 2 sec. op de toets S. Vervolgens voert u het telefoonnummer n. Hoe u met een andere handset kunt bellen, leest u op pagna 84. Oproep beantwoorden De handset gaat over, de oproep wordt op het dsplay weergegeven en de toets d knppert. Druk op de toets c om de oproep te beantwoorden. Als de handset op het bass-/laadstaton staat en de functe Automatsch opnemen s ngeschakeld (pagna 94), dan hoeft u de handset alleen van het bass-/laadstaton af te halen om de oproep te beantwoorden. Als de beltoon stoort, houdt u de toets P 1 sec. ngedrukt. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze op het dsplay wordt weergegeven. 21

22 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / telephony.fm / Telefoneren Zen we er belt Bj een oproep wordt het telefoonnummer of de naam van de beller n het dsplay weergegeven. Voorwaarden: 1. U heeft bj KPN de functe NummerWeergave of NaamWeergave aangevraagd. 2. De beller heeft de netwerkaanbeder opdracht gegeven om het telefoonnummer over te dragen. CLIP CNIP* CLI Callng Lne Identfcaton Presentaton = weergave van het telefoonnummer van de beller (NummerWeergave) Callng Name Identfcaton Presentaton = weergave van de naam van de beller (NaamWeergave) Callng Lne Identfcaton = meesturen van het telefoonnummer van de beller (NummerWeergave) Aan NummerWeergave kunnen kosten verbonden zjn. Neem contact op met KPN voor meer nformate. Telefoonnummer van de beller weergeven (NummerWeergave) Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, verschjnt het nummer van de beller op het dsplay. Als u voor dt nummer een vermeldng n uw telefoonboek heeft opgeslagen, dan wordt.p.v. het nummer de telefoonboekvermeldng, bjvoorbeeld Anna, weergegeven. Å MENU Belsymbool Telefoonnummer of Anna Het dsplay geeft Externe oproep weer als er geen nummer wordt meegestuurd. Het dsplay geeft Onbekend weer als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagna 25) of als de beller NummerWeergave net gebrukt. Naam van de beller weergeven (NaamWeergave) * Wanneer u NaamWeergave heeft, wordt eveneens de naam (plaats) weergegeven de voor dt nummer bj uw netwerkaanbeder geregstreerd s. Anna de Vres, Utrecht MENU Naam en plaats Telefoonnummer Het dsplay geeft Externe oproep weer als er geen nummer wordt meegestuurd. Het dsplay geeft Onbekend weer, als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagna 25) of als NummerWeergave net wordt gebrukt. *Informeer bj uw servce-provder of deze denst reeds beschkbaar s 22

23 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / telephony.fm / Telefoneren Handsfree Handsfree n-/utschakelen Er zjn stuates tjdens een gesprek waarn u uw handen nodg heeft of gewoon vrj wlt hebben. Dat s nu mogeljk met de handsfree-functe. U zet de handset neer, hoort de gesprekspartner va de ludspreker en kunt gewoon vrjut praten. Inschakelen bj nummer kezen: Telefoonnummer nvoeren en op de onderste helft van de toets drukken. Tjdens een gesprek nschakelen: De onderste helft van de toets ndrukken. Handsfree utschakelen: De bovenste helft van de toets ndrukken. Wanneer u handsfree utschakelt, gaat u over op handmatge bedenng en voert u het gesprek verder met de handset. Als u de handset tjdens een gesprek n het bassstaton wlt zetten, houd de onderste helft van de toets d dan ngedrukt terwjl u de handset op het bassstaton zet. Voordat u de functe handsfree gebrukt, dent u dt aan uw gesprekspartner te laten weten. Volume aanpassen tjdens handsfree-gesprek U voert een gesprek en handsfree s ngeschakeld. [ ] [ ] [ ] OK Druk nogmaals op de onderste helft van de toets. Volume verlagen of verhogen. Druk op de dsplaytoets om de nstellng op te slaan. 23

24 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / telephony.fm / Telefoneren Meelusteren (va het bassstaton) n-/utschakelen Om andere personen mee te laten lusteren naar wat uw gesprekspartner zegt, schakelt u de ludspreker op het bassstaton n. Voorwaarde: U bent een gesprek aan het voeren. [ ] MENU Meelusteren Meelusteren nschakelen: Meelusteren utschakelen: [ ] Meelusteren ut [ ] OK Bevestgen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Voordat u deze functe gebrukt, dent u dt aan uw gesprekspartner te laten weten. U kunt het volume op het bassstaton nstellen met de toetsen ð en ñ (pagna 101). Mcrofoon van de handset utschakelen Bj externe gesprekken kunt u de mcrofoon van de handset utschakelen om bjvoorbeeld ets met emand anders te bespreken. Uw telefonsche gesprekspartner hoort net wat u zegt (wachtmuzek) totdat u de mcrofoon weer nschakelt. U kunt uw gesprekspartner ook net horen. [ ] INT [ ] **** Terug **** Ljst met handsets openen. Het gesprek wordt n de wacht gezet (wachtmuzek). Mcrofoon nschakelen: Selecteren en bevestgen of verbreektoets a ndrukken en gesprek opneuw aannemen. 24

25 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / SAG_T-Net-LM.fm / Teledensten Teledensten Teledensten zjn functes de KPN va het telefoonnet aanbedt. Deze densten kunt u pas gebruken nadat u ze bj KPN heeft aangevraagd. Raadpleeg KPN als u wlt weten welke functes grats zjn en aan welke een taref verbonden s. Densten over het netwerk van KPN (bjvoorbeeld SMS) worden aangeboden door zogenoemde servceprovders. Ook her kan KPN de aanbeder zjn. Voor meer nformate over deze functes kunt u terecht bj KPN. Zj kunnen u ook nformeren over kosten en u behulpzaam zjn bj eventuele problemen. Functe de voor de eerstvolgende oproep ngesteld wordt Druk vóór de volgende procedure op de toetsen: MENU (menu openen); s Netdensten OK; s Volgende gesprek OK. Na afrondng van de procedure wordt een code met het nummer meeverzonden de op het dsplay van de handset verschjnt. Nummer versturen eenmalg onderdrukken (CLIR): snummer onderdrukken OK ~ (telefoonnummer nvoeren) OK Functes de voor alle volgende oproepen ngesteld worden Druk vóór elk van de volgende procedures op de toetsen: MENU (menu openen); s Netdensten OK; s Alle gesprekken OK. Na afrondng van een procedure wordt een code met het nummer meeverzonden de op het dsplay van de handset verschjnt. U verlaat een procedure door na bevestgng va het telefoonnet op de verbreektoets a te drukken. Wsselgesprek n-/utschakelen (alleen bj extern gesprek): s Wsselgesprek OK Aan OK of s Ut OK Algemene oproepdoorschakelng n-/ utschakelen en nstellen: (Menutoegang ze pagna 25) Oproep doorschakelen OK Bj alle OK of s Bj geen antwoord OK of s Bj bezet OK Aan OK; ~ (nummer nvoeren) OK of s Ut OK 25

26 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / SAG_T-Net-LM.fm / Teledensten Wanneer de algemene oproepdoorschakelng geactveerd s, worden geen oproepen meer gemeld. De actuele status wordt bj het nschakelen op het dsplay weergegeven. Functes tjdens een oproep Terugbellen starten: U hoort de bezettoon: MENU; s Terugbellen OK Ruggespraak starten: MENU; s Ruggespraak OK ~ (nummer van deelnemer nvoeren) OK Wsselgesprek aannemen: MENU; Wsselgesprek aannemen OK Twee gesprekken tegeljk voeren: Twee gesprekken tegeljk voeren beëndgen: st (wsselen tussen twee deelnemers) MENU; s Gesprek verbreken OK Functe de na een oproep ngesteld wordt Druk voor de procedure op de toetsen: MENU; s Netdensten OK. Terugbellen vooraf s Terugbellen ut OK utschakelen: 26

27 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonboek en snelkesljst In het telefoonboek en de snelkesljst kunt u n totaal 100 telefoonnummers opslaan (afhankeljk van de omvang van de desbetreffende vermeldngen). Het telefoonboek vergemakkeljkt het kezen van nummers. U opent het telefoonboek met de toets h. U kunt elke telefoonboekvermeldng als VIP aanmerken (ze pagna 30). De snelkesljst s een specaal telefoonboek waarn u belangrjke telefoonnummers kunt opslaan, bjvoorbeeld prvételefoonnummers of voorkesnummers van netwerkaanbeders (zgn. LCR-nummers ). U opent de snelkesljst met de toets C. Telefoonboek en snelkesljst worden voor elke handset afzonderljk samengesteld. Als de ljsten of afzonderljke vermeldngen ook voor andere handsets beschkbaar moeten zjn, dan kunt u de ljsten/vermeldngen aan de andere handsets versturen (pagna 32). De bedenng van de snelkesljst s, afgezen van het opslaan van vermeldngen, hetzelfde als de van het telefoonboek. In de snelkesljst zjn standaard al de telefoonnummers van onze klantenservce geprogrammeerd (ze pagna 107). Voor onze dverse producten zjn er specfeke telefoonnummers beschkbaar, zoals voor het bestellen van gebruksaanwjzngen, vragen over uw Chcago telefoon, nternet-producten of mobele telefoons. Het nvoeren van namen wordt ondersteund door de functe Snel- Schrjven (EATONI) (pagna 112, standaard utgeschakeld). In de tekenreekstabel (pagna 111) zet u hoe u tekst kunt nvoeren. Voor een nummer kunt u maxmaal 32 cjfers en voor een naam maxmaal 16 letters nvoeren. Hoe u een kespauze nvoegt, leest u op pagna 21. Telefoonnummer n telefoonboek opslaan [ ] MENU [ ] Neuwe nvoer [ ] OK Bevestgen. [ ] OK [ ] MENU Telefoonboek openen. Telefoonnummer nvoeren en bevestgen. Naam nvoeren en dsplaytoets ndrukken. [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Als uw toestel op een telefooncentrale s aangesloten, voer dan de netljncode (nummer voor butenljn) n als eerste cjfer van de telefoonboekvermeldng (ze hervoor de gebruksaanwjzng van uw telefooncentrale). 27

28 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonnummer opslaan n de snelkesljst U kunt aan maxmaal negen vermeldngen n de snelkesljst een cjfer toewjzen (0, 2-9). Wanneer u een van deze cjfers, bjvoorbeeld 3, lang en de bovenste helft van de toets d ndrukt, maakt u drect verbndng met het telefoonnummer waaraan u het cjfer 3 heeft toegewezen. [ ] MENU [ ] Neuwe nvoer [ ] OK Bevestgen. [ ] OK [ ] MENU Snelkesljst openen. Telefoonnummer nvoeren en bevestgen. Naam nvoeren en dsplaytoets ndrukken. [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen. [ ] MENU Sneltoets programmeren Snelkeuze: 2 Cjfer selecteren. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Een cjfer kan slechts aan één telefoonnummer worden toegewezen. Kezen met telefoonboek/snelkesljst of Telefoonboek of snelkesljst openen. Naar de vermeldng bladeren: Vermeldng selecteren. Toets ndrukken. Het nummer wordt gekozen. Begnletter nvoeren: Voer de begnletter n van de gezochte naam. Toets ndrukken. Het nummer wordt gekozen. 28

29 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Vermeldng n telefoonboek/snelkesljst wjzgen of [ ] [ ] MENU Invoer wjzgen [ ] MENU [ ] OK Telefoonboekvermeldng kopëren en wjzgen. Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonboek of snelkesljst openen. Vermeldng selecteren en dsplaytoets ndrukken. Telefoonnummer wjzgen en bevestgen. Namen wjzgen. [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Om een denteke vermeldng net dubbel te hoeven nvoeren, kunt u een kope maken en deze vermeldng vervolgens wjzgen. [ ] [ ] MENU Telefoonboek openen. Vermeldng selecteren en dsplaytoets ndrukken. Kopëren en wjzgen [ ] OK Telefoonnummer wjzgen en bevestgen. [ ] OK Naam wjzgen en bevestgen. [ ] MENU [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen.... vervolgens [ ] OK Wanneer u alleen de naam wjzgt, krjgt u de meldng dat het telefoonnummer al bestaat. Druk op de dsplaytoets om de opdracht te bevestgen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). De nstellng VIP en het SpraakCommando worden net gekopeerd. 29

30 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonboekvermeldng als VIP aanmerken Telefoonboekvermeldngen van belangrjke bellers kunt u als VIP (Very Important Person) aanmerken. U kunt een specfeke melode toewjzen aan VIP-telefoonnummers. U hoort dan aan de belmelode we er belt. De VIP-melode volgt na het eerste oproepsgnaal. Voorwaarde: Het telefoonnummer wordt meegestuurd (pagna 22). [ ] [ ] MENU Als VIP markeren Telefoonboek openen. Vermeldng selecteren en dsplaytoets ndrukken. Selecteren en bevestgen ( = aan). [ ] U hoort de hudge melode. Een melode (1-10) selecteren (pagna 96) en bevestgen. Het telefoonnummer wordt afgesloten met VIP. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Afzonderljke vermeldng of telefoonboek/snelkesljst wssen of [ ] [ ] MENU Invoer wssen Ljst wssen [ ] OK... vervolgens Telefoonboek of snelkesljst openen. Vermeldng selecteren en dsplaytoets ndrukken. Afzonderljke vermeldng wssen: Telefoonboek/snelkesljst volledg wssen: Druk op de dsplaytoets om de opdracht te bevestgen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). 30

31 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Weergegeven telefoonnummers n het telefoonboek overnemen Wanneer het dsplay een nummer weergeeft (NummerWeergave), kunt u dt n uw telefoonboek overnemen. Dt kan bj het kezen ut de nummerherhalngsljst, ut de bellersljst/antwoordapparaat-ljst of tjdens een gesprek zjn. [ ] MENU Nummer naar telefoonboek [ ] OK [ ] MENU Telefoonnummer bevestgen. Eventueel naam nvoeren. [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Wanneer u naast NummerWeergave ook NaamWeergave (pagna 22) heeft, wordt ook de bj het telefoonnummer behorende naam (max. 16 letters) meegestuurd. Telefoonnummer ut telefoonboek/snelkesljst overnemen Wanneer u tjdens de bedenng van uw toestel gevraagd wordt een extern telefoonnummer n te voeren, kunt u daarvoor het telefoonboek gebruken. Voorwaarde: Het nvoerveld voor externe telefoonnummers wordt weergegeven. of [ ] Telefoonboek of snelkesljst openen. Vermeldng selecteren en bevestgen. Het telefoonnummer wordt n het nvoerveld overgenomen. 31

32 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Afzonderljke vermeldng of volledge ljst naar handset versturen U kunt afzonderljke vermeldngen of de volledge ljst naar een andere, bj hetzelfde bassstaton aangemelde handset versturen. Herdoor hoeft u een vermeldng maar één keer n te voeren. De nstellng VIP en het volgnummer voor snelkezen worden net meegestuurd. of [ ] [ ] MENU Invoer versturen ljst versturen... vervolgens INT 2 Telefoonboek of snelkesljst openen. Vermeldng selecteren en dsplaytoets ndrukken. Afzonderljke vermeldng versturen: Volledge ljst versturen: Ontvangende handset selecteren en bevestgen, bjvoorbeeld handset 2. Het versturen wordt gestart. Lang ndrukken (terug naar ruststand). U krjgt vervolgens de vraag of u nog een andere vermeldng wlt versturen. Zolang u met de dsplaytoets OK bevestgt, kunt u andere vermeldngen selecteren; met de verbreektoets a slut u het versturen af. Als het versturen gelukt s, geeft de ontvangende handset een meldng en de bevestgngstoon weer. Aanwezge vermeldngen op de ontvangende handset bljven behouden. Vermeldngen met denteke nummers worden net overschreven. Herdoor kan het aantal opgeslagen vermeldngen n de ontvangende handset afwjken van het aantal verzonden vermeldngen. Het versturen wordt afgebroken als de telefoon overgaat en u de oproep aanneemt of als het geheugen van de ontvangende handset vol s. De als laatste verstuurde vermeldng staat op het dsplay. 32

33 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Telefoonboek met SpraakSturng Telefoonboek en overge ljsten gebruken Met SpraakSturng maakt u verbndng door de naam van de gesprekspartner te zeggen. Hervoor moet u een SpraakCommando aanmaken door de naam n te spreken en op te slaan. De door u ngesproken naam wordt n de telefoon opgeslagen. In totaal kunnen ver gebrukers een SpraakCommando voor een vermeldng aanmaken. Voordat een gebruker een SpraakCommando opneemt, dent hj zch te dentfceren, bjvoorbeeld als Gebruker 2. In totaal kunnen 20 SpraakCommando s worden opgeslagen voor telefoonboekvermeldngen. Als voor een vermeldng een SpraakCommando s opgenomen, dan s deze vermeldng n het telefoonboek gemarkeerd met. Wsselen tussen telefoonboek en telefoonboek/spraaksturng Telefoonboek openen. Om van het telefoonboek met SpraakSturng naar het telefoonboek te gaan, drukt u nogmaals op de telefoonboektoets h. SpraakCommando opnemen voor een bestaande vermeldng Spreek het SpraakCommando n een rustge omgevng n. [ ] OK Gebruker 2 [ ] MENU Telefoonboektoets nogmaals ndrukken om het telefoonboek met SpraakSturng te openen. Stap 1: Telefoonboek met SpraakSturng openen: Telefoonboektoets tweemaal ndrukken. Bevestgen. Selecteren en bevestgen, bjvoorbeeld Gebruker 2. Stap 2: Vermeldng voor SpraakSturng selecteren: Vermeldng selecteren waarvoor nog geen Spraak- Commando bestaat. Stap 3: Opname starten: [ ] Woord opnemen [ ] OK Bevestgen. Op het dsplay wordt de naam weergegeven. [ ] OK Dsplayaanwjzng bevestgen. De ludspreker wordt ngeschakeld. U hoort de gereedtoon (korte toon). Spreek nu de naam n. Na een neuwe aanwjzng op het dsplay hoort u weer de gereedtoon. Herhaal de naam. De opname wordt opgeslagen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). 33

34 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Om de gebrukersnaam te wjzgen, kest u de gebruker zoals beschreven op pagna 72. SpraakCommando opnemen voor een neuwe vermeldng [ ] OK Gebruker 2 Telefoonboektoets tweemaal ndrukken. Bevestgen. Selecteren en bevestgen, bjvoorbeeld gebruker 2. [ ] MENU [ ] Neuwe nvoer [ ] OK Bevestgen. [ ] OK [ ] OK Telefoonnummer nvoeren en bevestgen. Namen nvoeren en bevestgen (voor tekstnvoer ze pagna 111). Om het SpraakCommando op te nemen gaat u te werk zoals beschreven n het vorge hoofdstuk onder Stap 3: Opname starten. Als de bede spraakopnames te veel verschllen, wordt u gevraagd de nvoer te herhalen. Als uw SpraakCommando te veel ljkt op dat van een andere gebruker, verschjnt herover een meldng. Als u deze meldng afslut met a, keert u terug naar het begn van de spraakopname en begnt u opneuw. Een nummer kezen met SpraakSturng Op het dsplay verschjnt de aanwjzng dat u kunt nspreken. Spreek na de gereedtoon de naam n, bjvoorbeeld Anna Als de naam overeenstemt met het opgenomen Spraak- Commando, dan wordt deze herhaald. Het telefoonnummer wordt gekozen. Weergave van de naam bj oproep De bovenste helft van de toets lang ndrukken. Bj een nkomende externe oproep wordt naast het oproepsgnaal eenmaal de naam van de beller weergegeven. Voorwaarde: Het telefoonnummer wordt meegestuurd (pagna 22) en u heeft voor dt telefoonnummer een SpraakCommando opgenomen (pagna 33). 34

35 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Weergave van de naam n-/utschakelen [ ] MENU Instell. bass Extra functes SpraakOproep SpraakCommando belusteren en wssen Telefoonboek en overge ljsten gebruken U kunt het SpraakCommando van een gebruker dat bj een vermeldng hoort belusteren of wssen. De SpraakCommando s van alle andere gebrukers bljven behouden. Telefoonboek met SpraakSturng en vermeldng selecteren (ze Stap 1 en Stap 2, pagna 33). Vervolgens: [ ] MENU Woord weergeven Selecteren en bevestgen ( = aan). SpraakCommando belusteren: De ludspreker wordt ngeschakeld. Woord wssen SpraakCommando wssen: Achter de vermeldng verdwjnt. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Als u het SpraakCommando van een vermeldng wst, bljven het telefoonnummer en de bjbehorende naam behouden. Ook de SpraakCommando s van andere gebrukers voor deze vermeldng bljven behouden. Vermeldng bekjken en wjzgen Telefoonboek met SpraakSturng openen en vermeldng (gemarkeerd met ) selecteren (ze Stap 1 en Stap2, pagna 33). Vervolgens kunt u de naam en het telefoonnummer van de vermeldng, net als bj het telefoonboek zonder SpraakSturng, bekjken en wjzgen (pagna 29). Afzonderljke vermeldng of volledge ljst met SpraakSturng wssen Telefoonboek met SpraakSturng openen en vermeldng selecteren (ze Stap 1 en Stap 2 pagna 33). Vervolgens kunt u een vermeldng of het volledge telefoonboek met SpraakSturng wssen, zoals beschreven bj het telefoonboek zonder SpraakSturng (pagna 30). 35

36 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Nummerherhalngsljst In de nummerherhalngsljst staan de ten laatst gebelde telefoonnummers. Als voor deze nummers ook namen n het telefoonboek zjn opgeslagen, dan worden deze namen en de nummers weergegeven. Va de nummerherhalngsljst kunt u de telefoonnummers opneuw kezen. Telefoonnummers ut de nummerherhalngsljst kezen [ ] Nummerherhalngsljst openen. Vermeldng selecteren en bovenste helft van de toets ndrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen. Om het telefoonnummer aan te vullen of te wjzgen drukt u op MENU en bevestgt u Nummer gebruken met OK. Om een telefoonnummer ut de nummerherhalngsljst over te nemen n het telefoonboek (pagna 31) drukt u op MENU, Nummer naar telefoonboek en OK. Afzonderljke telefoonnummers of volledge nummerherhalngsljst wssen [ ] Nummerherhalngsljst openen. [ ] [ ] MENU Invoer wssen Ljst wssen Vermeldng selecteren en menu openen. Afzonderljk telefoonnummer wssen: Druk de toets lang n (terug naar ruststand) als nog net alle vermeldngen gewst zjn. Volledge nummerherhalngsljst wssen: 36

37 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P / Drectores.fm / Ljsten oproepen va de Oproepljst Telefoonboek en overge ljsten gebruken In de Oproepljst, va toetsf, roept u de volgende ljsten op: 1. SMS-Ljst (wanneer er meerdere Inboxen/Outboxen zjn ngesteld, worden deze n een ljst weergegeven); 2. Antwoordapparaat-ljst, 3. Vocemalberchten (nden de vocemal voor snelkezen s vastgelegd, pagna 78), 4. Oproepljst. Zodra n één of meerdere ljsten een neuwe vermeldng (SMS, berchten op het geïntegreerde antwoordapparaat en/of oproepen) bnnenkomt, knppert de toets f en hoort u een sgnaaltoon. Wanneer u de toets f ndrukt en een van de ljsten opent, knppert de toets na het verlaten van de ljst net meer, ook als een van de andere ljsten nog neuwe vermeldngen bevat. Als er ten mnste één neuwe vermeldng s, dan kunt u de toets f weer op knpperen zetten, oftewel weer nschakelen. Daardoor kunnen bjvoorbeeld uw husgenoten/collega's zen dat ze neuwe berchten ontvangen hebben. Door de toets f n te drukken worden de volgende ljsten weergegeven: Als er n slechts één ljst neuwe vermeldngen staan, dan wordt de eerste neuwe vermeldng van deze ljst weergegeven; wanneer het een vermeldng betreft n een persoonljke Inbox (pagna 54), dan wordt de bjbehorende ljst weergegeven. Als meerdere ljsten neuwe vermeldngen bevatten, dan worden de desbetreffende ljsten voor selecte aangeboden. Als geen van de ljsten neuwe berchten bevat, worden alle ljsten aangeboden. Als er vocemalberchten zjn opgeslagen, dan ontvangt u - afhankeljk van de nstellng - een meldng (ze de bedenngshandledng van uw vocemal). Berchtentoets op knpperen zetten/utschakelen Voorwaarde: een van de ljsten bevat ten mnste één neuwe vermeldng. Berchten-LED nschakelen Bellersljst openen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). De toets knppert totdat u er weer op drukt en een ljst of ljstvermeldng opent. 37

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Gigaset A 200 A 200 Duo

Gigaset A 200 A 200 Duo s Be nspred Ggaset A 200 A 200 Duo Overzcht van de handset Overzcht van de handset Dsplay Intern nummer van de handset Oproepljst Toegang tot Vocemal-ljst Bellersljst Verbndngstoets Gesprek aannemen Telefoonnummer

Nadere informatie

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Ggaset Communcatons GmbH s the legal successor to Semens Home and Offce Communcaton Devces GmbH & Co. KG (SHC), whch n turn contnued the Ggaset busness of Semens AG.

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

E550 H. De meest actuele gebruiksaanwijzing vindt u onder

E550 H. De meest actuele gebruiksaanwijzing vindt u onder E550 H De meest actuele gebruksaanwjzng vndt u onder www.ggaset.com Overzcht Overzcht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Snelkestoets A ( pagna 16) 2 Snelkestoetsen B tot D ( pagna 16) 3 Dsplay ( pagna

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

TeamWorks hulp voor gebruikers

TeamWorks hulp voor gebruikers TeamWorks hulp voor gebrukers Oktober 2018 Over Mcro Focus TeamWorks TeamWorks laat u samenwerken met andere gebrukers n vrtuele rumten de u maakt of waar u ld van wordt. Ondersteunde mobele apparaten

Nadere informatie

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! A540 - A540 A Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng van dt product s ecovrendeljk. Ga voor meer nformate naar www.ggaset.com.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Enkelvoudig telefoontoestel Modelnummer KX-TSC11EX Bedieningshandleiding Hartelijk dank voor het kopen van dit Panasonic enkelvoudig telefoontoestel. Bewaar deze handleiding voor eventuele toekomstige

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Gegevens importeren/exporteren

Gegevens importeren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Excel-gegevens naar Word kopëren Als u gegevens van een Excel werkblad naar een Word document kopeert, wordt de knop Plakoptes rechtsonder de

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck-start gds e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen, dat

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD640 OF - Connect Install Enjoy Handset CD640/CD645 Basisstation CD645 Netkabel

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Orea WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

T3 Comfort aangesloten op IP Office

T3 Comfort aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Comfort aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T

IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T Gebrukers beheren IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

T3 Compact aangesloten op IP Office

T3 Compact aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Compact aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset Handleiding Gigaset Pro R650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Yealink T41-series

Gebruiksaanwijzing Yealink T41-series Gebruiksaanwijzing Yealink T41-series Inhoud 1. Toestel aansluiten... 3 2. Beschrijving telefoontoestel... 5 2.1 Beschrijving knoppen... 5 2.2 Navigatietoets... 6 3. Beschrijving display... 6 3.1 Displaysymbolen...

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Gids voor een snelle start. Registreer uw product en krijg support op CD250 CD255 SE250 SE255. Aansluiten.

Gids voor een snelle start. Registreer uw product en krijg support op   CD250 CD255 SE250 SE255. Aansluiten. Registreer uw product en krijg support op www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Gids voor een snelle start 1 Aansluiten 2 Installeren 3 Veel plezier! Wat zit in de verpakking Basisstation OF

Nadere informatie

Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen. Uitgaand:

Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen. Uitgaand: algemeen Telefoneren draadloze handset: Telefoneren basis: Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen Uitgaand: voer via het toetsenbord het telefoonnummer in hoorn

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset Handleiding Gigaset Pro S650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

40403_SME_Omslagen.qxd :37 Pagina 2 CHICAGO 500S. Basisstation + handset. Gebruiksaanwijzing A C100- P

40403_SME_Omslagen.qxd :37 Pagina 2 CHICAGO 500S. Basisstation + handset. Gebruiksaanwijzing A C100- P 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 09:37 Pagina 2 CHICAGO 500S Basisstation + handset Gebruiksaanwijzing A31008- C100- P101-1- 5419 Gigaset C100 / KPN ndl / A31008-C100-P101-1-5419 / cover_100.fm / 08.05.2003

Nadere informatie

Een nieuw dossier maken

Een nieuw dossier maken Een neuw dosser maken IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

A540 H. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 H. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Ggaset A540H / nl / A31008-M2651-R101-1-4N19 / Cover_front.fm / 11.08.2016 A540 H Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng

Nadere informatie

Doossjablonen aanpassen

Doossjablonen aanpassen Doossjablonen aanpassen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT C4.3 03.17 2017 2015 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

A540 H. Congratulations

A540 H. Congratulations A540 H Congratulatons By purchasng a Ggaset, you have chosen a brand that s fully commtted to sustanablty. Ths product s packagng s eco-frendly! To learn more, vst www.ggaset.com. 1 Ð U 2 3 12 11 4 10

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Vila Nova. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Nova. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Nova Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Nova Bovenaanzicht! Display @ BELLEN Beller terugbellen # WISSEN Telefoonnummer wissen $. Omlaag bladeren % & Omhoog bladeren! BELLEN

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

T3 Classic aangesloten op IP Office

T3 Classic aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Classc aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Nummer- Nummer Nummer melder melder RX 15 1 20 520 gebruiksaanwijzing

Nummer- Nummer Nummer melder melder RX 15 1 20 520 gebruiksaanwijzing Nummer- melder RX 1520 gebruiksaanwijzing Wij feliciteren U met de aankoop van de nummermelder RANEX model RX 1520. Dit apparaat stelt U in staat te weten wie U belt op het moment dat uw telefoon overgaat.

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

voys HANDLEIDING GIGASET

voys HANDLEIDING GIGASET voys HANDLEIDING GIGASET INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 1.1 Indeling C610 1.2 Indeling C530h 2. INTRODUCTIE 3 2.1 In de doos van het toestel en het basisstation 2.2 Het aansluiten van het toestel 2.2.1 Basisstation

Nadere informatie

Handleiding Twist 454

Handleiding Twist 454 Handledng Twst 454 A31008-M2601-E151-1-2M19 Twst 454 13 1 Ð U 2 3 12 11 4 10 9 5 8 6 7 Overzcht Overzcht Handset 1 Dsplay 2 Statusbalk ( pagna 30) Symbolen geven de actuele nstellngen en de bedrjfstoestand

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

Dossiersjablonen aanpassen

Dossiersjablonen aanpassen Dossersjablonen aanpassen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT C4.3 01.17 2017 2015 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

Gigaset S455 SIM. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455 SIM. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Yealink T46G. Gebruikershandleiding

Yealink T46G. Gebruikershandleiding Yealink T46G Gebruikershandleiding Inhoud 1. Nieuw gesprek opzetten... 3 2. Gebruikmaken van de speaker... 3 3. Gebruikmaken van de Headset... 3 4. Beantwoorden van een gesprek/beëindigen/herhalen... 3

Nadere informatie

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Real Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Real Bovenaanzicht! Display @. Omlaag bladeren # & Omhoog bladeren $ WISSEN Telefoonnummer wissen % BELLEN Beller terugbellen! % $

Nadere informatie

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1 Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 2 1. INSTALLATIE Sluit het krulsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant

Nadere informatie

Handleiding Verbeter uw communicatie met de cloud oplossingen van Cloud Connect!

Handleiding Verbeter uw communicatie met de cloud oplossingen van Cloud Connect! Gigaset C610 ip Installatie gids Inhoud van de verpakking Nadat u de doos heeft opengemaakt kan u volgende inhoud aantreffen. De batterijen zitten al in de handset en het klepje voor het batterij vak en

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Cordoba 100 Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Cordoba 100 Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Cordoba 100 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Handleiding Gigaset SL750H Handset

Handleiding Gigaset SL750H Handset Handleiding Gigaset SL750H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie