Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeemhandleiding. GeniaHybrid"

Transcriptie

1 Systeemhandledng GenaHybrd

2

3 INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het systeem4 Prncpewerkng4 Hydraulsch schema (): hybrde systeem met verwarmngszone op lage (< 40 C) of hoge (< 80 C) temperatuur5 Hydraulsch schema (): hybrde systeem met verwarmngszone lage (< 40 C) temperatuur + verwarmngszone hoge (< 80 C) temperatuur 6 4 Hydraulsch schema (): hybrde systeem met verwarmngszones op lage (< 40 C) of hoge (< 80 C) temperatuur7 5 Hydraulsch schema (4): hybrde systeem met verwarmngszones op lage (< 40 C) of hoge (< 80 C) temperatuur8 6 Hydraulsch schema ( / / 4): hybrde systeem met de zwembadopte 9 Velghedsvoorschrften en wetteljke verplchtngen0 Velghedsvoorschrften0 Wetteljke verplchtngen0 INSTLLTIE 4 Installate van het hybrde systeem 4 anbevelngen voor nstallate 4 Montage 5 Hydraulsche aanslutng 5 Warmtepompcrcut 5 Verwarmngsketel 5 Verwarmngscrcut4 6 Elektrsche aanslutngen5 6 Warmtepomp5 6 Hydraulsche module6 6 Verwarmngsketel6 64 Regelkast6 - -

4 INHOUDSOPGVE INGERUIKNME 7 Warmtepompcrcut vullen (water/glycol)8 8 Verwarmngscrcut vullen9 9 Ingebrukname warmtepomp0 0 Ingebrukname verwarmngsketel0 Ingebrukname kamerthermostaat0 Ingebrukname regelkast Systeemnstellngen Overzcht van de bekabelng Menu Thermostaat/Voeler" 4 Thermosta(a)t(en) 5 utenvoeler 6 utomatsche test 7 Instellngen4 8 Ingebrukname7 9 Statusrapport0 0 Optes Testen Overge utlezngen Controleren en herstarten Informate voor de gebruker ONDERHOUD 4 Problemen oplossen4 4 Foutdagnose4 4 Foutcodes4 4 Statussen5 5 Onderhoud6 5 Jaarljks onderhoud6 5 Onderhoudsmenu van de regelkast6 - -

5 INLEIDING INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate De systeemhandledng maakt ntegraal deel ut van het systeem en moet aan de gebruker worden overhandgd nadat de nstallate s voltood om te voldoen aan de geldende reglementen Lees de handledng aandachtg door zodat u alle nformate begrjpt om de velghed tjdens nstallate, gebruk en onderhoud te garanderen In geen geval wordt aansprakeljkhed aanvaard voor beschadgng de voortvloet ut het net naleven van de rchtljnen n deze systeemhandledng jbehorende documenten 4 Ingebrukname van het systeem De erkende nstallateur de alle systeemcomponenten geïnstalleerd heeft dent voor de algehele ngebrukname van het totale hybrde systeem contact op te nemen met de servcedenst van W De servcedenst van W bepaalt dan samen met de nstallateur of alle benodgde nstallatewerkzaamheden correct en compleet verrcht zjn Inden noodzakeljk komt de servcedenst van W ter plaatse om de nstallate te controleren en/of gezamenljk met de nstallateur het systeem n gebruk te nemen 5 Garante op het systeem lle systeemcomponenten van de GenaHybrd beschkken over een egen garantekaart welke n de verpakkng meegeleverd wordt In de verpakkng zt eveneens de stckers met het serenummer van de betreffende systeemcomponent W verzoekt de endgebruker om de garantekaart te voorzen van een het desbetreffende serenummer en deze te retourneren naar het W (de garantekaarten zjn voorgedrukt met antwoordnummer) Handledngen van: Genar GenaCompact of GenaUnversal ExaMaster ExaControl utenvoeler Utleg van symbolen a GEVR: e GEVR: b LET ELNGRIJK: rsco op letsels rsco op elektrsche schok OP: rsco op beschadgng van het apparaat of zjn omgevng nuttge nformate _0 - /0 - W - -

6 INLEIDING eschrjvng van het systeem Prncpewerkng Het hybrde systeem bestaat ut de volgende componenten: Een warmtepomp, Een hydraulsche module, Een verwarmngsketel, Een regelkast, Een draadloze butenvoeler, Een draadloze kamerthermostaat De volgende optes kunnen aan het hybrde systeem toegevoegd worden: Een mult zone kt (ModuZone) Een zwembad kt De prncpewerkng van het hybrde systeem s als volgt: De GenaHybrd werkt met twee warmteopwekkers; een verwarmngsketel en een warmtepomp Het verwarmngscrcut kan zowel bestaan ut een laag temperatuursysteem (vloerverwarmng of lage temperatuurradatoren) of een hoge temperatuursysteem (standaard radatoren) an de hand van de meest optmale verhoudng tussen comfort en energebesparng voorzet een van de twee warmteopwekkers het verwarmngscrcut van cv water Om deze comfort/energebesparng verhoudng te bepalen wordt er tevens rekenng gehouden met de gemeten butentemperatuur (va de draadloze butenvoeler) de gemeten en/of gewenste bnnentemperatuur (va de draadloze kamerthermostaat) en de COP van de warmtepomp De software van de regelkast maakt elke mnuut een comfort/besparng berekenng Zolang de butentemperatuur gemddeld tot hoog s en/of de temperatuur van het water voor de verwarmng laag s, s de COP hoog en heeft de warmtepomp een heel goed rendement De COP kan echter aanzenljk dalen wanneer de butentemperatuur laag s en/ of wanneer de watertemperatuur voor de verwarmng hoog s Het dalen van de COP heeft voornameljk als oorzaak dat het elektrctetsverbruk n mnder gunstge stuates oploopt In deze stuates s het gunstger om de verwarmngsketel te laten werken, omdat de bedrjfskosten lager zjn - - Het kantelpunt tussen de warmtepomp en de verwarmngsketel wordt automatsch geregeld Op deze maner werkt het systeem altjd op de meest energe effcënte maner, wordt altjd de warmteopwekker met de laagste bedrjfskosten ngezet en verbrukt de endgebruker de mnste energe _0 - /0 - W

7 INLEIDING Hydraulsch schema (): hybrde systeem met verwarmngszone op lage (< 40 C) of hoge (< 80 C) temperatuur Ze hoofdstuk "Hydraulsche aanslutng" en "Elektrsche aanslutng" om het systeem aan te sluten b Dt schema llustreert een nstallate met een vloerverwarmngszone op lage temperatuur (= temperatuur verwarmngsaanvoer < 40 C) V EUS C D 7 8 G 0 F E 9 Warmtepomp Hydraulsche module Elektrsche voedng van de warmtepomp 4 Regelkast 5 De draadloze butenvoeler 6 Verwarmngsketel 7 Draadloze kamerthermostaat 8 Verwarmngscrcut 9 Oververhttngsbevelgng van de vloerverwarmng 0 Opvangbak glycolwater Flter van het warmtepompcrcut C D E F G Retour warmtepompcrcut anvoer warmtepompcrcut anvoer ketelcrcut Retour ketelcrcut Retour verwarmngscrcut anvoer verwarmngscrcut fvoer van de velghedsklep van het warmtepompcrcut _0 - /0 - W - 5 -

8 INLEIDING Hydraulsch schema (): hybrde systeem met verwarmngszone lage (< 40 C) temperatuur + verwarmngszone hoge (< 80 C) temperatuur Ze hoofdstuk "Hydraulsche aanslutng" en "Elektrsche aanslutng" om het systeem aan te sluten b Dt schema llustreert een nstallate met een vloerverwarmngszone op lage temperatuur (= temperatuur verwarmngsaanvoer < 40 C) + een radatorzone op hoge temperatuur (= temperatuur verwarmngsaanvoer < 80 C) EUS 0V C D 9 0 G F 5 4 E Legenda Warmtepomp Hydraulsche module Elektrsche voedng van de warmtepomp 4 Regelkast 5 Draadloze butenvoeler 6 Verwarmngsketel 7 Draadloze kamerthermostaat hogetemperatuurzone 8 Verwarmngscrcut van de hogetemperatuurzone 9 Elektromagnetsche klep (ModuZone Z) 0 Kamerthermostaat van de lagetemperatuurzone Verwarmngscrcut van de lagetemperatuurzone Oververhttngsbevelgng van de vloerverwarmng Mengmodule ModuZone Z 4 Opvangbak glycolwater 5 Flter van het warmtepompcrcut C D E F G Retourledng warmtepompcrcut Utgaande ledng warmtepompcrcut anvoer ketelcrcut Retour ketelcrcut Retour verwarmngscrcut anvoer verwarmngscrcut fvoer van de velghedsklep van de warmtepompcrcut _0 - /0 - W

9 INLEIDING 4 Hydraulsch schema (): hybrde systeem met verwarmngszones op lage (< 40 C) of hoge (< 80 C) temperatuur Ze hoofdstuk "Hydraulsche aanslutng" en "Elektrsche aanslutng" om het systeem aan te sluten b Dt schema llustreert een nstallate met twee vloerverwarmngszones op lage temperatuur (= temperatuur verwarmngsaanvoer < 40 C) EUS 0V C D 0 G E 4 F 5 Legenda Warmtepomp Hydraulsche module Elektrsche voedng van de warmtepomp 4 Regelkast 5 Draadloze butenvoeler 6 Verwarmngsketel 7 Draadloze kamerthermostaat van zone 8 Verwarmngscrcut van zone 9 Elektromagnetsche klep (ModuZone Z0) 0 Draadloze kamerthermostaat van zone Verwarmngscrcut van zone Elektromagnetsche klep (ModuZone Z0) Oververhttngsbevelgng van de vloerverwarmng 4 Opvangbak glycolwater 5 Flter van het warmtepompcrcut C D E F G Retourledng warmtepompcrcut Utgaande ledng warmtepompcrcut anvoer ketelcrcut Retour ketelcrcut Utgaande ledng verwarmngscrcut Retourledng verwarmngscrcut fvoer van de velghedsklep van de warmtepompcrcut _0 - /0 - W - 7 -

10 INLEIDING 5 Hydraulsch schema (4): hybrde systeem met verwarmngszones op lage (< 40 C) of hoge (< 80 C) temperatuur Ze hoofdstuk "Hydraulsche aanslutng" en "Elektrsche aanslutng" om het systeem aan te sluten b Dt schema llustreert een nstallate met dre vloerverwarmngszones op lage temperatuur (= temperatuur verwarmngsaanvoer < 40 C) EUS 0V C D 4 8 G 7 E F 5 6 Legenda Warmtepomp Hydraulsche module Elektrsche voedng van de warmtepomp 4 Regelkast 5 Draadloze butenvoeler 6 Verwarmngsketel 7 Elektromagnetsche klep (ModuZone Z0) 8 Draadloze kamerthermostaat van zone 9 Verwarmngscrcut van zone 0 Draadloze kamerthermostaat van zone Verwarmngscrcut van zone Elektromagnetsche klep (ModuZone Z0) Draadloze kamerthermostaat van zone 4 Verwarmngscrcut van zone 5 Elektromagnetsche klep (ModuZone Z0) 6 Oververhttngsbevelgng van de vloerverwarmng 7 Opvangbak glycolwater 8 Flter van het warmtepompcrcut C D E F G Retourledng warmtepompcrcut Utgaande ledng warmtepompcrcut anvoer ketelcrcut Retour ketelcrcut Utgaande ledng verwarmngscrcut Retourledng verwarmngscrcut fvoer van de velghedsklep van de warmtepompcrcut _0 - /0 - W

11 INLEIDING 6 Hydraulsch schema ( / / 4): hybrde systeem met de zwembadopte b De zwembadopte kan net geïnstalleerd worden bj hydraulsch schema () b Dt schema llustreert een nstallate (, of 4) met een zwembad Ze hoofdstuk "Hydraulsche aanslutng" en "Elektrsche aanslutng" om het systeem aan te sluten 4 5 0V D C 4V 6 Legenda Zwembad Warmtepomp Drewegklep voor de zwembadopte (net meegeleverd) 4 Regelkast 5 Hydraulsche module 6 quastat op lage spannng voor de zwembadopte (net meegeleverd) C D Retourledng zwembadcrcut Utgaande ledng zwembadcrcut Retourledng warmtepompcrcut Utgaande ledng warmtepompcrcut _0 - /0 - W - 9 -

12 INLEIDING Velghedsvoorschrften en wetteljke verplchtngen Velghedsvoorschrften e Onjuste nstallate kan leden tot een elektrsche schok of beschadgng van het apparaat Schakel velghedsvoorzenngen noot ut en probeer ze net aan te passen Houd rekenng met de volgende methoden en voorzorgsmaatregelen: Tl de systeemcomponenten aan de onderkant Draag waar nodg velghedskledng, bjv handschoenen, velghedsschoenen Gebruk velge methoden voor het heffen: Houd uw rug recht Vermjd het draaen van de talle Vermjd krommng van het bovenlchaam/afbugng van de topzwaarte Gebruk bj het vastgrjpen altjd de handpalm Gebruk de aangewezen handvaten Houd de ladng zo dcht mogeljk bj het lchaam Maak gebruk van hulp nden nodg De gebruker mag n geen geval knoeen met afgedchte onderdelen openen of aanpassen Zorg bj het monteren van de aanslutngen dat de afdchtngen correct worden geplaatst om lekkage van gas of water te voorkomen De systeemcomponenten hebben metalen onderdelen Wees voorzchtg wanneer u deze aanraakt en/of schoonmaakt, en let n het bjzonder op voor de randen Neem de fundamentele velghedsvoorschrften n acht voordat u begnt met reparate- of onderhoudswerkzaamheden aan een van de systeemcomponenten Zet het toestel ut Schakel de stroomtoevoer af Draa de gaskraan voor het gas dcht Slut het toestel af van het hydraulsch systeem met de afslutventelen nden de aanwezg zjn Tap het toestel af als u hydraulsche onderdelen moet vervangen escherm alle elektrsche onderdelen tegen water terwjl u aan het toestel werkt Gebruk utslutend orgnele reserveonderdelen Gebruk utslutend neuwe O-rngen en pakkngen Controleer nadat u klaar bent met onderhoud aan gas- of wateronderdelen of deze goed vastztten Voer nadat het werk aan het toestel s voltood een bedrjfstest ut en controleer op een correcte en velge werkng Koudemddel R40 j leverng s de warmtepomp gevuld met het koudemddel R40 Dt s een chloorvrj koudemddel dat de ozonlaag van de aarde net aantast R40 s net brandgevaarljk en ook bestaat er geen explosegevaar Toch mogen onderhoudswerk en ngrepen n het koudemddelcrcut utslutend worden utgevoerd door een nstallateur met denovereenkomstge velghedsutrustng (F-gassen verordenng) a Koudemddel b Dt R40! j lekkages n het koudemddelcrcut, gassen en dampen net nademen Gevaar voor de gezondhed! Contact met hud en ogen vermjden Utstromend koudemddel kan bj aanraken van het utstroompunt tot bevrezng leden! j normaal gebruk en normale omstandgheden vormt het koudemddel R40 geen gevaar j ondeskundg gebruk kan er echter schade ontstaan toestel bevat het koudemddel R40 Het koudemddel mag net n de atmosfeer komen R40 s een n het Protocol van Kyoto opgenomen broekasgas met GWP 65 (GWP = Global Warmng Potental) Het n het toestel aanwezge koudemddel moet vóór afvoer van het toestel n zjn geheel worden afgetapt n een hervoor geschkte contaner, om het daarna volgens de voorschrften te recyclen of af te voeren De desbetreffende werkzaamheden n samenhang met het koudemddel mogen alleen worden verrcht door offceel gecertfceerd geschoold personeel Koudemddel (hoeveelhed ze typeplaatje) mag alleen va onderhoudskranen worden afgetapt of bjgevuld ls er een ander toegelaten koudemddel ter vervangng van het door W aanbevolen R40 wordt gebrukt, worden alle garantes ongeldg Wetteljke verplchtngen j de nstallate en ngebrukname van de warmtepomp moeten de besluten, rchtljnen, technsche reglementen, normen en voorschrften nauwkeurg gerespecteerd worden n hun hudge verse NEN 45 (warmtepompen met elektrsch aangedreven compressor voor verwarmen, esen aan toestellen voor rumteverwarmng en voor verwarmen van warm water) NEN 78 (velghedstechnsche en mleurelevante esen aan koelnstallates en warmtepompen) F-gassen verordenng - - Eventuele lokale voorschrften zoals bouw- en brandvoorschrften _0 - /0 - W

13 INSTLLTIE j de nstallate en nbedrjfname van de hydraulsche module moeten de besluten, rchtljnen, technsche reglementen, normen en voorschrften nauwkeurg gerespecteerd worden n hun hudge verse NEN 00 (velghedsbepalngen voor laagspannngsnstallates) Eventuele lokale voorschrften zoals bouw- en brandvoorschrften INSTLLTIE 4 Installate van het hybrde systeem 4 anbevelngen voor nstallate 4 Ontwerp van het verwarmngssysteem Verwarmngselementen kunnen zowel op lage temperatuur (vloerverwarmng, lage temperatuurradatoren) als op hoge temperatuur (radatoren) werken b Wj b Zorg raden u aan een voldoende groot debet te voorzen zodat het temperatuursverschl tussen de aanvoer en retour geljk zou zjn aan 7 K voor vloerverwarmng en 5 K voor radatoren ervoor dat het waterdebet van het verwarmngscrcut groter s dan 900 l/h De nstallate van de ledngen moet worden voltood met nachtnemng van alle noodzakeljke voorschrften voor het vermjden van luchtzakken en voor een juste ontluchtng van de nstallate ftapkranen moeten op elk hoog punt van de ledngen en op alle radatoren aangebracht worden b Laat altjd een radator open Het totale watervolume dat zch n het verwarmngssysteem kan bevnden s afhankeljk van, onder andere, de statsche ladng en de temperatuur van het expansevat van het verwarmngssysteem Het s aanbevolen een afvoerkraan te voorzen op het laagste punt van de nstallate ls u thermostaat kranen gebrukt, s het belangrjk dat net alle radatoren met deze kranen worden utgerust Plaats deze kranen n rumtes waar veel verwarmng nodg s en noot n rumtes waar kamerthermostaten geïnstalleerd zjn Installeer de volgende onderdelen op de retourledng van het verwarmngcrcut: - een verwarmngsflter, - een kogelkraan, - een luchtafscheder (nden nodg), - een vulafscheder (nden nodg) In het geval van een vloerverwarmng, dent u een oververhttngsbevelgng met handmatge terugstellng (55 C) n de aanvoer ledng van het verwarmngscrcut aan te brengen (ze hoofdstuk "eschrjvng van het systeem") 4 Ontwerp van het warmtepompsysteem De nstallate van de ledngen moet worden voltood met nachtnemng van alle noodzakeljke voorschrften voor het vermjden van luchtzakken en zorg voor een juste ontluchtng van de nstallate b Zorg ervoor dat het waterdebet van het watercrcut overeenkomt met het nomnale waterdebet van het apparaat Installeer de volgende onderdelen op de retour van de hydraulsche module naar de warmtepomp: - een flter, - een kogelkraan aan elke kant van de flter, Installeer een kogelkraan op de aanvoer van de warmtepomp Gebruk b Isoleer flexbele ledngen van mnmaal meter tussen de warmtepomp en de hydraulsche module om resonante te voorkomen het geheel van de ledngen met behulp van een solatemateraal dat bestand s tegen UV en extreem hoge temperaturen 4 Montage Plaatst de regelkast vlakbj de hydraulsche module tenende de nzet van het systeem n denst te vergemakkeljken Installeer de volgende systeemcomponenten met behulp van de bjgeleverde nstallatehandledng: - de warmtepomp, - de hydraulsche module, - de verwarmngsketel, - de regelkast, - de kamerthermostaat, - de butenvoeler ls het een oude nstallate betreft, s het noodzakeljk de radatoren schoon te spoelen voordat u het neuwe systeem nstalleert Inden een systeemcomponent net onmddelljk op zjn plaats wordt gezet, bescherm dan de verschllende aanslutngen zodat er geen vul n kan komen _0 - /0 - W - -

14 INSTLLTIE 5 Hydraulsche aanslutng Spoel de ledngen schoon met een geschkt product voordat u een handelng utvoert, dt om de aanwezghed van vul zoals vjlsel, soldeersel en dverse olën en vetten te verwjderen Het vul zou n de warmtepomp terecht kunnen komen, wat de werkng ervan kan verstoren Controleer de aanslutngen op een eventuele lekkage 5 Warmtepompcrcut Houd u aan de aangegeven waarden n de onderstaande tabel voor de hydraulsche aanslutngen van het warmtepompcrcut Verwjder de beschermngsstoppen (4) de zch op de aanslutngen bevnden Slut een flexbele verbndng () en een kogelkraan () aan op de retouraanslutng (5) naar de warmtepomp Slut een flexbele verbndng (7) en een kogelkraan () aan op de aanvoeraanslutng (6) van de warmtepomp naar de wonng 5 anslutng op de hydraulsche module b Isoleer het geheel van de ledngen met behulp van een solatemateraal dat bestand s tegen UV en extreem hoge temperaturen Lneare afstand (zonder bochten of extra drukverles) 0 m 0 m Mnmumdameter van de gemonteerde ledngen Ø ¾" ( mm) Ø " (8 mm) b j een nstallate met zwembadopte ledt u het drukverles van de drewegklep af ten opzchte van de max toegestane lneare afstand tussen de zwembadkt en de warmtepomp + tussen de warmtepomp en de hydraulsche module (ze hoofdstuk "anslutng van een zwembadkt") anslutng op de warmtepomp b Isoleer het geheel van de ledngen met behulp van een solatemateraal dat bestand s tegen UV en extreem hoge temperaturen Isolatemateraal (net meegeleverd) anvoercrcut van de warmtepomp naar de wonng anvoer (Ø") aanslutng van de warmtepomp naar de wonng 4 Retour (Ø") aanslutng naar de warmtepomp 5 Retourcrcut naar de warmtepomp 6 Flter (net meegeleverd) 7 Kogelkraan van het retourcrcut naar de warmtepomp (net meegeleverd) m mn Kogelkraan aanvoer van de warmtepomp naar de wonng (net meegeleverd) Kogelkraan retour naar de warmtepomp (net meegeleverd) Flexbele verbndng van het retourcrcut van de warmtepomp (net meegeleverd) 4 Stop 5 Retour (Ø") aanslutng naar de warmtepomp 6 anvoer (Ø") aanslutng van de warmtepomp naar de wonng 7 Flexbele verbndng van het aanvoercrcut van de warmtepomp naar de wonng (net meegeleverd) 8 Isolatemateraal (net meegeleverd) 8 Installeer een flter op de retourledng naar de warmtepomp Installeer de flter tussen stopkranen om deze te kunnen verwjderen ut het crcut en regelmatg te kunnen schoonmaken Slut het aanvoercrcut () van de warmtepomp naar de wonng aan Slut het retourcrcut (5) naar de warmtepomp aan _0 - /0 - W

15 INSTLLTIE 5 anslutng van een zwembadkt (optoneel) Raadpleeg de nstructes bj de drewegklep van de zwembadkt om deze hydraulsch aan te sluten op het warmtepompcrcut Het drukverles van de drewegklep heeft een equvalente lengte van een ¾" of " bus van m Led het drukverles van de drewegklep af ten opzchte van de max toegestane lneare afstand van het warmtepompcrcut 54 Condensafvoer Wanneer de warmtepomp n gebruk genomen s, kan er condens gevormd worden dat afgevoerd dent te worden 5 Verwarmngsketel Zorg ervoor dat u bj het maken van de aanslutng zo weng mogeljk druk verlest 4 5 anvoeraanslutng (Ø ¾") van de verwarmngsketel anvoerledng van de verwarmngsketel (net meegeleverd) Verwarmngsketel 4 Retourledng naar de verwarmngsketel (net meegeleverd) 5 Retouraanslutng (Ø ¾") naar de verwarmngsketel Hellng naar lnks Hellng naar rechts Warmtepomp Stop fvoerbocht Slut een ledng (4) aan op de retouraanslutng (5) naar de verwarmngsketel Slut een ledng () aan op de aanvoeraanslutng () van de verwarmngsketel Plaats de afvoerbocht () op de gewenste openng, afhankeljk van de hellngshoek Slut de andere openng af met de stop () Raadpleeg de handledng van de verwarmngsketel voor de aanslutng van de ledngen () en (4) op de verwarmngsketel Slut de afvoerbocht () aan op de rolerng Zorg ervoor dat het condens vocht net achterbljft n het crcut _0 - /0 - W - -

16 INSTLLTIE 5 Verwarmngscrcut 5 anslutng op de hydraulsche module Zorg ervoor dat u bj het maken van de aanslutng zo weng mogeljk druk verlest Verwarmngscrcut anvoerledng verwarmng van de hydraulsche module (net meegeleverd) Kogelkraan retour verwarmng naar de hydraulsche module (net meegeleverd) 4 Flter retour verwarmng naar de hydraulsche module (net meegeleverd) 5 anvoeraanslutng (Ø ¾") verwarmng van de hydraulsche module 6 Retouraanslutng (Ø ¾") verwarmng naar de hydraulsche module 7 Retourledng verwarmng naar de hydraulsche module (net meegeleverd) Slut een ledng (7) aan op de retouraanslutng (6) naar de hydraulsche module Slut een ledng () aan op de aanvoeraanslutng (5) van de hydraulsche module Slut de ledngen () en (7) aan op het verwarmngscrcut 5 anslutng multzonekt (ModuZone opte) Ze de nstallatehandledng van ModuZone om de mengmodule hydraulsch aan te sluten op het verwarmngscrcut _0 - /0 - W

17 INSTLLTIE 6 Elektrsche aanslutngen 6 ekabelng e Onjuste nstallate kan leden tot een elektrsche schok of beschadgng van het apparaat De elektrsche aanslutng van het apparaat mag utslutend worden utgevoerd door een erkend nstallateur e Steek de kabel Ebus 4V en de voedngskabel 0V n een afzonderljke doorvoer De fabrkant wegert elke verantwoordeljkhed voor schade aan personen of andere als gevolg van onjuste aardng van het toestel, nclusef het net naleven van hudge normen Elektronca 4 0 mm max Elektrsche draden Mantel Wanneer u elektrctetskabels aanslut op een connector van de elektronca: 5 6 ewaar een afstand van maxmaal 0 mm tussen de connector en de blootlggende mantel () 6 Warmtepomp De aanslutngskabels naar de warmtepomp moeten: - aangepast zjn voor een vaste nstallate - weerbestendg zjn - voorzen zjn van kabels met een doorsnede de voldoende s voor het vermogen van het apparaat Slut de warmtepomp aan met een werkschakelaar (dfferenteelschakelaar van 0 met een schedng van ten mnste mm tussen elk contact) Een extra bevelgng kan noodzakeljk zjn tjdens de nstallate voor een overspannngscategore II anslutklem van de voedng 0V anslutklem Ebus Kabeldoorvoer voor Ebus-kabel 4 Kabeldoorvoer voor voedngskabel 0V 5 Toegangsluk tot elektrsche aanslutngen 6 Schroef van het toegangsluk Verwjder de schroef (6) van het toegangsluk (5) Open het toegangsluk (5) 6 Toegang tot de hoofdprnt Ebus-aanslutng Slut een kabel van x 0,75 mm² aan op de Ebus-klem () van het apparaat Steek de kabel n de kabeldoorvoer () Slut de Ebus-kabel aan op de regelkast van het systeem Draa de wartel vast anslutng 0V Handgreep Kast Verwjder de kast () door deze naar u toe te trekken met behulp van de handgreep () Slut een kabel van x,5 mm² aan op de voedngsklem 0V () van het apparaat Steek de kabel n de kabeldoorvoer (4) Slut de voedngskabel van het apparaat aan op de elektronca van de nstallate : enkelfase net 0 V + nulgeleder + aardng Slut het toegangsluk met de schroef (6) Draa de wartel vast _0 - /0 - W - 5 -

18 INSTLLTIE 6 Hydraulsche module 64 Regelkast REL 64 ekabelng op de regelkast NTC C D E Pompkabel Kabeldoorvoer van de pompkabel Temperatuursensorkabel aanvoer verwarmng 4 Kabeldoorvoer van de temperatuursensorkabel aanvoer verwarmng Component Pomp Temperatuursensor Voedngsspannng (doorsnede van de kabel) 0 V ( x 075 mm²) V ( x 04 mm²) Plaats de pompkabel () n de kabeldoorvoer () Slut de kabel () aan op de aanslutklemmenstrp REL van de nstallatebesturng Draa de wartel vast () Plaats de temperatuursensorkabel () n de kabeldoorvoer (4) Slut de kabel () aan op de aanslutklemmenstrp NTC van de nstallatebesturng Kabel Stekker met trekontlastng Voedngsconnector 4 Regelkast 5 Openng voor kabeldoorvoer Plaats een stekker met trekontlastng () onder elke aan te sluten connector () Open de openng (5) n de regelkast voorzchtg met behulp van een tang () Voer de aanslutng van het apparaat ut volgens de handelngen (C) tot (E) Plaats de kabel () n de stekker met trekontlastng () Klem de kabel () n de stekker met trekontlastng () Draa de wartel vast (4) 6 Verwarmngsketel Raadpleeg de nstallatehandledng de meegeleverd s met de verwarmngsketel voor de elektrsche aanslutng van de verwarmngsketel _0 - /0 - W

19 INSTLLTIE 64 Identfcate van de klemmenstroken Klemmenstroken 0 V 64 anslutng van het systeem Ze de onderstaande tabellen voor het utvoeren van de bekabelng van het systeem op de regelkast Schema (): hybrde systeem met verwarmngszone op lage (< 40 C) of hoge (< 80 C) temperatuur Klemmen eschrjvng Mn secte van de kabel 0 V~ Voedng van de regelkast x 0,75 mm² REL Pomp van de hydraulsche hybrde module x 0,75 mm² REL Drewegklep van de zwembadkt (opte) x 0,75 mm² IN Relas 0 V voor dag/nachttaref (opte) x 0,75 mm² 0V~ N L REL N L REL N L REL N L REL4 REL5 Legenda Voedngsconnector 0 V ( klemmen: aarde/nulleder/fase) Connectoren ( klemmen: aarde/nulleder/fase): REL, REL, REL Connectoren ( klemmen: fase/nulleder): REL4, REL5, IN Klemmenstroken 4 V N L N L N IN L IN Relas 4 V van de zwembadkt (opte) x 0,75 mm² NTC Temperatuursensor n de utgaande cvledng van de hydraulsche module x 0,4 mm² EUS Ebus-aanslutng van de warmtepomp x 0,75 mm² EUS Ebus-aanslutng van de ketel (let op de polartet +/- ) x 0,75 mm² Schema (): hybrde systeem met verwarmngszone lage (< 40 C) temperatuur + hoge (< 80 C) temperatuur Klemmen eschrjvng Mn secte van de kabel 0 V~ Voedng van de regelkast x 0,75 mm² REL Pomp van de hydraulsche hybrde module x 0,75 mm² REL Pomp van de hydraulsche module Z x 0,75 mm² REL REL4 Mengkraan (L+ = wtte kabel) van de hydraulsche module Z Mengkraan (L- = kastanjebrune kabel, N = blauwe kabel) van de hydraulsche module Z 0,75 mm² x 075 mm² REL5 Elektromagnetsche klep van module Z x 0,75 mm² IN Relas 0 V voor dag/nachttaref (opte) x 0,75 mm² NTC NTC Temperatuuropnemer n de utgaande cvledng van de hydraulsche module Temperatuursensor van de hydraulsche module Z x 0,4 mm² x 0,75 mm² EUS Ebus-aanslutng van de warmtepomp x 0,75 mm² EUS Ebus-aanslutng van de ketel (let op de polartet +/- ) x 0,75 mm² OUT OUT OUT IN IN NTC NTC NTC NTC4 EUS EUS EUS Legenda Connectoren (met klemmen): OUT, OUT, OUT, IN, IN, NTC, NTC, NTC, NTC4 Ebus-connectoren (met klemmen) _0 - /0 - W - 7 -

20 INSTLLTIE Schema (): hybrde systeem met verwarmngszones op lage (< 40 C) of hoge (< 80 C) temperatuur Klemmen eschrjvng Mn secte van de kabel 0 V~ Voedng van de regelkast x 0,75 mm² REL Pomp van de hydraulsche hybrde module x 0,75 mm² REL Drewegklep van de zwembadkt (opte) x 0,75 mm² REL4 REL5 Elektromagnetsche klep van de module Z0 (zone ) Elektromagnetsche klep van de module Z0 (zone ) x 0,75 mm² x 0,75 mm² IN Relas 0 V voor dag/nachttaref (opte) x 0,75 mm² IN Relas 4 V van de zwembadkt (opte) x 0,75 mm² NTC Temperatuuropnemer n de utgaande cvledng van de hydraulsche module x 0,4 mm² EUS Ebus-aanslutng van de warmtepomp x 0,75 mm² EUS Ebus-aanslutng van de ketel (let op de polartet +/- ) x 0,75 mm² Schema (4): hybrde systeem met verwarmngszones op lage (< 40 C) of hoge (< 80 C) temperatuur Klemmen eschrjvng Mn secte van de kabel 0 V~ Voedng van de regelkast x 0,75 mm² REL Pomp van de hydraulsche hybrde module x 0,75 mm² REL Drewegklep van de zwembadkt (opte) x 0,75 mm² REL REL4 REL5 Elektromagnetsche klep van de module Z0 (zone ) Elektromagnetsche klep van de module Z0 (zone ) Elektromagnetsche klep van de module Z0 (zone ) x 0,75 mm² x 0,75 mm² x 0,75 mm² IN Relas 0 V voor dag/nachttaref (opte) x 0,75 mm² Ingebrukname Open alle stopkranen van de hydraulsche crcuts 7 Warmtepompcrcut vullen (water/glycol) b LET b Wj OP! Het s verboden water/glycol mengsel n de rolerng of n de natuur te geten raden u aan glycolpropyleen te gebruken verrjkt met antcorrosemddel Meng volume glycol met volumes water Deze mengelng bedt een antvresbeschermng tot een butentemperatuur van -5 C Controleert de verhoudngen van water/glycol mengsel met behulp van een antvrestester Ø4 IN Relas 4 V van de zwembadkt (opte) x 0,75 mm² NTC Temperatuuropnemer n de utgaande cvledng van de hydraulsche module x 0,75 mm² EUS Ebus-aanslutng van de warmtepomp x 0,75 mm² EUS Ebus-aanslutng van de ketel (let op de polartet +/- ) x 0,75 mm² 4 ftapkraan Platte sleutel Ø 4 mm (*) Slang 4 ak (*) (*) Net meegeleverd Slut het utende van de slang () aan op de aftapkraan () Steek het andere utende van de slang () n een bak (4) om eventuele resten van water/glycol mengsel op te vangen tjdens het vullen van het crcut Open de aftapkraan () kwartdraa met behulp van platte sleutel () _0 - /0 - W

21 INSTLLTIE + C 5 6 Het glycol-water gehalte kan de eerste maanden na de ngebrukname van de nstallate vermnderen De eventuele resten van het water/glycol mengsel moeten bewaard bljven voor bjvulwerkzaamheden n de toekomst 8 Verwarmngscrcut vullen Zet de verwarmngsketel onder spannng 4 Zorg ervoor dat de verwarmng van de verwarmngsketel geactveerd s Zorg ervoor dat de aanvoerkraan van koud water van de nstallate open s Open de stopkranen op de aanslutngen Water/glycol mengsel (*) Vulpomp (*) Slang op de aanvoer van de vulpomp (*) 4 Stop 5 -wegs stopkraan voor vullng 6 Manometer 7 -wegs stopkraan voor vullng 8 Slang op de retour van de vulpomp (*) (*) Net meegeleverd met het apparaat 8 7 Open de stop van de aftapkraan op de pomp van de verwarmngsketel evenals de automatsche aftapkranen van de nstallate Open de vulkraan van de verwarmngsketel tot een druk van 0,8 bar Ontlucht elke radator tot het water normaal loopt, slut de aftapkranen van de nstallate daarna Laat de stop van de aftapkraan van de pomp van de verwarmngsketel open Deblokkeer de motor van de pomp n de verwarmngsketel ls de zwembadopte s geïnstalleerd op het systeem, zet u de drewegklep van de kt n de mddelste stand om zeker te zjn dat het hele waterpompcrcut volledg wordt gevuld Om het systeem met water/glycol mengsel te vullen dent u een vulpomp () te gebruken Verwjder de stoppen (4) op de kranen (5) en (7) Slut de slang () van de vulpomp aan op de kraan (5) Steek de slang (8) n het water/glycol mengsel () en slut deze aan op de kraan (7) Open de kranen (5) en (7) zoals aangegeven op de bovenstaande llustrate Start de vulpomp () en vul het crcut met water/glycol mengsel Laat de vulpomp werken tot de slang (8) volledg gevuld s Slut de ontluchtngskraan op de warmtepomp aan Slut de kraan (7) en zet het warmtepomp crcut onder druk tussen,5 en bar met behulp van de manometer (6) Slut de kraan (5) en schakel vulpomp ut ls de zwembadopte s geïnstalleerd op het systeem, zet u de drewegklep van de kt weer n de stand UTO _0 - /0 - W - 9 -

22 INSTLLTIE 9 Ingebrukname warmtepomp Ingebrukname kamerthermostaat atterjklep Isolerende strp Kamerthermostaat Knop N/UIT Zet de knop () van de warmtepomp op de poste N Controleer of de groene LED op de warmtepomp brandt Om de LED op de hoofdprnt te lokalseren, raadpleegt u het hoofdstuk "Elektrsch schema" van de handledng van de warmtepomp Verwjder de solerende strp () n het batterjcompartment Het hoofdscherm van de kamerthermostaat wordt weergegeven Open alle kranen van de radatoren n de rumte waar de kamerthermostaat geïnstalleerd s 0 Ingebrukname verwarmngsketel Raadpleeg de handledng van de verwarmngsketel om de verwarmngsketel n te stellen b Zorg b Zorg ervoor dat de max temperatuur van de verwarmng aangepast s aan uw nstallate ervoor dat de pomp van de verwarmngsketel net op contnu draaen staat _0 - /0 - W

23 INSTLLTIE Ingebrukname regelkast Systeemnstellngen a Controleer of het warmtepompcrcut en het verwarmngscrcut gevuld zjn e Controleer of alle elektrsche aanslutngen gemaakt zjn Volg en bevestg de stappen voorgesteld door de nstallateassstent voor de eerste nstallate evestg met toets Zet spannng op de regelkast Uw systeem komt overeen met het schema nummer "" op de regelkast Kes het schemanummer "" met de toetsen evestg met toets Inden u geen multzonekt (ModuZone) geïnstalleerd heeft, kest u "NEE" met de toetsen Elektrsche schakelaar an (I) / Ut (O) evestg met toets Zet de schakelaar van de regelkast op de poste (I) j de eerste aanslutng op de netspannng verschjnt het nstallatemenu Inden dt het geval s, kes "J" evestg met toets Dt scherm verschjnt enkel als u "J" geantwoord heeft op de vorge vraag Kes de taal met de toetsen evestg met toets Voer de toegangscode "96" voor de nstallate n met de toetsen evestg met toets Selecteer de multzonekt (ModuZone) de aanwezg s n de nstallate met de toetsen evestg met toets In het geval van een nstallate met ModuZone Z, kunt u de keuze zwembad net kezen Kes de aanwezge optes op de nstallate met de toetsen evestg met toets De regelkast vat de samenstellng van uw nstallate samen Inden het correct s, bevestg met toets Inden het net correct s, druk op de toets en corrgeer de gegevens _0 - /0 - W - -

24 INSTLLTIE Menu Thermostaat/Voeler" Druk op de toets Selecteer op het scherm Thermostaat/Voeler met de toetsen evestg met toets Overzcht van de bekabelng e Verbreek de spannng naar de regelkast alvorens de aanslutngen te wjzgen 4 Thermosta(a)t(en) Druk op de toets Selecteer op het scherm Thermostaten met de toetsen evestg met toets Het scherm vraagt u de aanslutngen de u gerealseerd heeft op de regelkast stap voor stap te controleren ls de aanslutngen correct zjn, bevestg met toets ls dt net het geval s, slut dan de elektrsche voedng van de regelkast af en pas de bekabelng aan zoals nodg Zet vervolgens de regelkast weer onder spannng en bevestg met de toets ls de spannng terug wordt aangezet, keert de regelkast terug naar het controlemenu Kes de gewenste zone voor de kamerthermostaat met de toetsen evestg met toets Op de kamerthermostaat: Houd toets ngedrukt 7 seconden Voer de toegangscode n Op het menu van de kamerthermostaat > selecteer op het scherm > draadloos > koppelng Druk op toets kamerthermostaat van de Druk op de toets De regelkast en de kamerthermostaat geven op hun scherm verbndng gemaakt ls de boodschap Verbndng mslukt verschjnt, druk op toets en probeer het opneuw Druk keer op de toets _0 - /0 - W

25 INSTLLTIE 5 utenvoeler Selecteer op het scherm utenvoeler met de toetsen Selecteer op het scherm Correcte butentemperatuur met de toetsen evestg met toets evestg met toets Deze nstellng wordt automatsch gewjzgd n het menu van de kamerthermostaat Selecteer op het scherm Verbndng met de toetsen evestg met toets Verhoog of verlaag met de toetsen om de gewenste correcte weer te geven evestg met toets Druk keer op de toets 6 utomatsche test Druk op de knop van de butenvoeler om de verbndng tot stand te brengen e Voer geen aanpassngen ut aan de bekabelng als deze onder spannng staat Met de automatsche test kunt u het volgende controleren: de Ebus-ngangen, de NTC-ngangen, de draadloze verbndng van de kamerthermostaat, de draadloze verbndng van de butenvoeler ON De andere aanslutngen worden net getest en moeten vsueel worden gecontroleerd bj nstallate of aanpassng van de systeemnstellngen Selecteer op het scherm Controle met de toetsen evestg met toets Knop van de butenvoeler Zodra de voeler gekoppeld s, verschjnt de boodschap "Verbndng gemaakt" ls dt net het geval s, wordt de boodschap "Verbndng mslukt" getoond Druk op toets en probeer het opneuw Druk op de toets Met deze functe Correcte buten T C kunt u de temperatuur gemeten door de butenvoeler aanpassen (+/- 5 C n stappen van C fabreksnstellng : 0) Controleer of alle onderdelen van de nstallate onder spannng staan evestg de start van de test met toets _0 - /0 - W - -

26 INSTLLTIE 7 Instellngen De automatsche test begnt Het resultaat wordt na enkele seconden weergegeven samen met de status van elk systeemcomponent ls de aanslutng correct s, wordt de boodschap "OK" op het scherm vertoond ls de aanslutng net correct s, wordt de boodschap "FOUT" op het scherm vertoond Controleer n dat geval de aanslutngen In dt menu kunt u de verschllende functes nstellen voor alle aangesloten apparaten en kunt u alle systeemnstellngen opneuw ngeven 7 Verwarmng Selecteer op het scherm Instellngen met de toetsen evestg met toets b Controleer of de maxmale temperatuurnstellng van de aanvoerledng aangepast s aan de nstallate Selecteer op het scherm Verwarmng met de toetsen evestg met toets In dt menu kunt u de maxmale aanvoertemperatuur verwarmng van de nstallate nstellen (nstelbaar tussen 0 C en 80 C - fabreksnstellng: 7 C) Druk op de toets j een nstallate met ModuZone Z, voert u waarden n van de lage- en hogetemperatuurzones Druk op de toets Verhoog of verlaag met de toetsen om de gewenste waarde weer te geven evestg met toets Druk op de toets _0 - /0 - W

27 INSTLLTIE 7 In dt menu kunt u de stookljn kezen (nstelbaar tussen 0, en 4 - fabreksnstellng : ) om zo de gewenste aanvoertemperatuur te krjgen bj de gemeten butentemperatuur Warm water In dt menu kunt u de maxmale temperatuur van het warm water nstellen (nstelbaar tussen 5 C en 65 C - fabreksnstellng: 65 C) Selecteer op het scherm Stookljn kezen met de toetsen Druk op de toets Selecteer op het scherm Warm water met de toetsen evestg met toets j een nstallate met ModuZone Z, voert u de waarden n van de zones op lage temperatuur (fabreksregelng: 06) en hoge temperatuur (fabreksregelng: ) Druk op de toets Druk op de toets b evestg met toets Druk op de toets 7 Hogetemperatuurradatoren Standaard radatoren Laagtemperatuurradatoren of vloerverwarmng anvoertemperatuur verwarmng utentemperatuur Koelng Selecteer op het scherm Koelng met de toetsen evestg met de toets Controleer of de stookljn geschkt s voor de nstallate Stookljn Verhoog of verlaag met de toetsen om de gewenste temperatuur n te geven Verhoog of verlaag met de toetsen om de gewenste waarde(n) weer te geven evestg met toets Hoe lager de stookljn hoe hoger het rendement In dt menu kunt u de temperatuur van de utgaande koudewaterledng nstellen (waarde nstelbaar tussen 8 C en 5 C, fabreksregelng: 0 C) Druk op de toets Verhoog of verlaag met de toetsen om de gewenste temperatuur n te geven evestg met de toets Druk op de toets _0 - /0 - W - 5 -

28 INSTLLTIE 74 Energeprjzen De energe-effcënte coëffcënt bepaalt het kantelpunt tussen twee energebronnen (gas, elektrctet) afhankeljk van de energeprjzen De regelkast berekent op bass van de ngegeven energe-effcënte coëffcënt Een verkeerde nstellng kan gevolgen hebben voor de optmalsatekeuzes van de energebronnen en de kosten Om de energe-effcënte coëffcënt voor de betreffende rego te bepalen kunt u contact opnemen met de energeleverancer van de endgebruker Let herbj echter op dat de opgegeven energeprjs voor zowel aardgas als elektra nclusef de gemddelde leverngskosten, Energe elastng en TW zjn Mocht dt net het geval zjn, raden wj u aan het hudge landeljke gemddelde aan te houden Deze staat vermeld op wwwawbnl en/of op te vragen bj de servce denst van W Elektrctetsprjs Elektrctetsprjs /kwh ncl gemddelde leverngskosten, Energe elastng en TW : Zoek de overeenkomstge kolom waarn de waarde staat Zoek de overeenkomstge ljn waarn de waarde staat ls de energeprjzen de u genoteerd heeft, net overeenkomen met de waarden n de tabel, verzoeken wj u contact op te nemen met de energeleverancer om de prjzen te controleren Noteer desgewenst de energe-effcënte coëffcënt n onderstaand schema: Energe-effcënte coëffcënt: Selecteer op het scherm Energeprjzen met de toetsen evestg met toets ardgasprjs ardgasprjs /m ncl gemddelde leverngskosten, Energe elastng en TW Energe-effcënte coëffcënt Verhoog of verlaag met de toetsen om de gewenste waarde n te geven Kes n de tabel de waarde de overeenkomt met de hudge elektrctets- en aardgasprjs evestg met toets Elektrctetsprjs* /kwh 0,80 tot 0,89 ardgasprjs* /m 0,90 tot 0,99 0,00 tot 0,09 0,0 tot 0,9 0,0 tot 0,9 0,0 tot 0,9 0,40 tot 0,49 0,50 tot 0,59 0,60 tot 0,69 0,70 tot 0,79 0,80 tot 0,89 0,90 tot 0,99 0,650 tot 0, ,700 tot 0, ,750 tot 0, ,800 tot 0, ,850 tot 0, ,900 tot 0, ,950 tot 0, ,000 tot, ,050 tot, ,00 tot, ,50 tot, ,00 tot, ,50 tot, ,00 tot, * Totale energeprjzen ncl gemddelde leverngskosten, Energe elastng en TW _0 - /0 - W

29 INSTLLTIE 75 Reset van nstellngen Met deze functe kunt u de nstellngen op de regelkast resetten (terug naar de fabreksnstellngen) b Het scherm geeft de gemeten waterdruk n de nstallate weer Het terugkeren naar de fabreksnstellngen kan net ongedaan gemaakt worden De opgeslagen systeemnstellngen van de regelkast worden gewst Start met de vulwerkzaamheden door te drukken op de toets Er verschjnt een statusbalk op het scherm Selecteer op het scherm Reset van nstellngen met de toetsen evestg met toets Om het vullen te stoppen, druk op de toets Slut de vulkraan van de verwarmngsketel of de nstallate Druk op de toets Selecteer nee/ja met de toesten om de gewenste waarde evestg met toets Druk op de toets 8 Verwarmngscrcut ontluchten Met deze ontluchtfuncte kunt u de lucht de aanwezg s n het verwarmngscrcut aftappen Selecteer op het scherm Ontluchten met de toetsen 8 Ingebrukname evestg met toets Va dt menu kunt u de noodzakeljke handelngen utvoeren op de verschllende systeemcomponenten Open de verschllende ontluchters van het verwarmngscrcut Selecteer op het scherm Ingebrukname met de toetsen evestg met toets 8 Selecteer op het scherm Ontluchten nstallate met de toetsen evestg met toets evestg met toets ontluchtng te starten om de Verwarmngscrcut vullen Het vullen van de verwarmngscrcut s alleen mogeljk als u de opte "multzonekt" gekozen hebt Het ontluchten duurt 5 mnuten U kunt de ontluchtng van het warmtepompcrcut geljktjdg starten Selecteer op het scherm Vullen met de toetsen evestg met de toets Druk op de toets b _0 - /0 - W Slut de ontluchters van het verwarmngscrcut zodra de ontluchtng voltood s - 7 -

30 INSTLLTIE 8 Verwarmngscrcut regelen Ø4 4 4 Snelhedsschakelaar Snelhed III (fabreksnstellng) Snelhed II 4 Snelhed I (net van toepassng op dt systeem) Draa aan de schakelaar () om snelhed II of III van de pomp te kezen op bass van onderstaand schema Debet/drukljn van de pomp Luchtaftapkraan Platte sleutel Ø 4 mm (*) Slang 4 ak (*) (*) Net meegeleverd Slut het utende van de slang () aan op de aftapkraan () Steek het andere utende van de slang () n een bak (4) om eventuele resten van het water/glycol mengsel op te vangen Snelhed Snelhed (fabreksnstellng) eschkbare druk (KPa) Debet n het crcut (l/h) Selecteer op het scherm Glycolcrcut ontluchten met de toetsen evestg met toets 84 Warmtepompcrcut ontluchten Met deze ontluchtfuncte kunt u de lucht de aanwezg s n het warmtepompcrcut aftappen evestg met toets ontluchtng te starten om de ls de zwembadopte s geïnstalleerd op het systeem, zet u de drewegklep van de kt n de stand UTO Open, met behulp van een platte sleutel (), de kogelkraan () kwartdraa om de lucht n het warmtepompcrcut te verwjderen, slut de kraan dan weer snel (om het crcut net leeg te laten lopen) De ontluchtng duurt 5 mnuten _0 - /0 - W

31 INSTLLTIE Druk op de toets b Het ontluchten kan een drukvermnderng n het warmtepompcrcut veroorzaken Zorg ervoor dat de druk van het warmtepompcrcut tussen,5 en bar lgt Zo net, vul het crcut dan bj met water/ glycol mengsel b Slut de ontluchters van het warmtepompcrcut zodra de ontluchtng voltood s 85 Warmtepompcrcut debet De warmtepomp s ontworpen om te werken vanaf een debet (volumestroom) van 750 l/h ls het debet lager s dan 500 l/h, stopt de warmtepomp en komt de verwarmngsketel n werkng Het verwarmngscomfort bljft zo altjd gegarandeerd, maar de energebesparng s net optmaal Om het debet van het water gemakkeljker te controleren, s de warmtepomp voorzen van een stromngssensor Het debet van het warmtepompcrcut kan rechtstreeks op de regelkast afgelezen worden Het ls debet van het warmtepompcrcut moet tussen 750 en 850 l/h lggen de nstallate net correct ontlucht s, s het mogeljk dat het debet vareert Selecteer op het scherm Debet glycolcrcut met de toetsen evestg met toets evestg met toets om het utlezen van het debet te starten Volumekraan Gebruk de volumekraan () om het debet van het warmtepompcrcut n te stellen tussen 750 en 850 l/h ls U de zwembadopte s geïnstalleerd op het systeem: Raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud Onderhoudsmenu van regelkast Test van de zwembadkt" om een vraag voor het zwembad ut te voeren Controleer het debet van het warmtepompcrcut op het scherm van de regelkast (ze hoofdstuk: "Informate over componenten Warmtepomp Warmtewsselaar Debet van warmtepomp utlezen") en controleer of dt hoger s dan 750 l/h kunt de debet snelhed van de warmtepomp vermnderen door de volumekraan ets meer te sluten (ngeval de warmtepomp en de hydraulsche module zch te dcht bj elkaar bevnden) Draa de volumekraan open om het gelud n de module te vermnderen Druk op toets om het utlezen van het debet op de regelkast te stoppen Druk op de toets ls u er net n slaagt een debet te bereken tussen 750 en 850 l/h met behulp van de volumekraan (), verander dan de snelhed van de pomp n de warmtepomp _0 - /0 - W - 9 -

32 INSTLLTIE het resetten van statusrapporten op alle systeemcomponenten Selecteer op het scherm Statusrapport met de toetsen evestg met toets 9 Statusrapport verwarmngsketel Snelhedsschakelaar Snelhed I Snelhed II (fabreksnstellng) eschkbare druk n het watercrcut Meet het watercrcut bj 0 C Meet het waterglycolcrcut (mengelng tot 0%) bj 0 C eschkbare druk (kpa) Debet n het crcut (l/h) Selecteer op het scherm Ketel met de toetsen evestg met toets Dt scherm geeft aan of de verwarmngsketel actef s (N of UIT) Om het foutenrapport te raadplegen, druk op toets Raadpleeg de nstallatehandledng van de verwarmngsketel voor de beschrjvng van de foutcodes Voor het resetten van het foutenrapport, druk op de toetsen en bevestg met toets 9 Statusrapport warmtepomp Raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen > Staat van de warmtepomp voor de beschrjvng van mogeljke statusweergaves van de onderdelen 9 Statusrapport Met dt menu kunt u het volgende raadplegen: de staat van het toestel afhankeljk van de nstellng (N/ UIT), verschllende beschkbare gegevens over het toestel (temperatuur, druk, debet,), Selecteer op het scherm Warmtepomp met de toetsen evestg met toets het statusrapport van de 5 laatst geregstreerde foutmeldngen (code en beschrjvng van de foutmeldngen), Raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen > Foutcodes voor de beschrjvng van de weergegeven foutcode op het scherm _0 - /0 - W

33 INSTLLTIE Dt scherm geeft aan: - of de warmtepomp actef s (N of UIT), - weergave status van de onderdelen Dt scherm verschjnt alleen als u de multzonektopte (ModuZone) gekozen heeft Selecteer de zone de u wenst op te vragen met de toetsen Voor het nformateoverzcht van de onderdelen, druk op de toetsen en bevestg met toets evestg met toets Om het foutenrapport te raadplegen, druk op toets Dt scherm geeft aan: Voor het resetten van het foutenrapport, druk op de toetsen en bevestg met toets 9 - de maxmale nstelwaarde n het verwarmngscrcut (temperatuur), - de kamertemperatuur n de kamer waar de thermostaat zch bevndt, - of er warmtevraag s n de betreffende zone (N of UIT), - de klepstatus van de multzonekt (N of UIT) Statusrapport systeem Selecteer op het scherm Systeem met de toetsen evestg met toets 95 Statusrapport zwembadkt Dt menu s enkel beschkbaar als u de zwembadktopte gekozen heeft Dt scherm geeft het volgende aan: - de butentemperatuur, - de druk van het verwarmngscrcut Selecteer op het scherm Zwembad met de toetsen Voor het nformateoverzcht van de onderdelen, druk op de toetsen en bevestg met toets evestg met toets Om het foutenrapport te raadplegen, druk op toets Dt scherm geeft aan: Voor het resetten van het foutenrapport, druk op de toetsen en bevestg met toets 94 - of er warmtevraag s n de betreffende zone (N of UIT), - de status van de -wegklep (N of UIT) Statusrapport verwarmngszones 0 Optes Selecteer op het scherm Verwarmngszone met de toetsen evestg met toets Selecteer op het scherm Optes met de toetsen evestg met toets _0 - /0 - W - -

34 INSTLLTIE Testen In dt menu kunt u: taalnstellng van de regelkast wjzgen, de helderhed en het contrast van het scherm aanpassen, de softwareverse van het systeem weergeven Overge utlezngen eschrjvng van het hoofdscherm Dt scherm geeft het volgende aan: - de energeprestate van het systeem, - de datum, - de tjd Test van het verwarmngssysteem Zorg ervoor dat de externe regelapparaten (kamerthermostaat, butenvoeler, ) verbndng hebben met de regelkast Zorg ervoor dat alle thermostatsche kranen van het verwarmngscrcut open staan Test van het radosgnaal reng de kamerthermostaten aan en controleer of de kwaltet van hun radosgnaal optmaal s De datum en tjd worden ngesteld op de kamerthermostaat Raadpleeg de bedenngshandledng van de kamerthermostaat om de datum en tjd n te stellen Energepresetate weergave De energe prestate-ndcator s gebaseerd op de meest optmale werkng van de warmtepomp en/of ketel tjdens de laatste 4u De cursor wordt verplaatst op een schaal van tot D Wacht vjften mnutenna nschakelen van de thermostaat/thermostaten en de butenvoeler om de test ut te voeren Druk gedurende 7 seconden op de toets kamerthermostaat van de Kes de professonele toegangscode en bevestg met de toets Klasse C D Indcate Utstekend Zeer goed Goed Normaal Kes op het scherm -> rado>test met de toetsen bevestg met de toets De kamerthermostaat geeft de kwaltet van het sgnaal aan voor de kamerthermostaat en de butenvoeler Kwaltet van het sgnaal Utstekend Goed Zwak Nhl Commentaar Normale werkng Grensgeval Werkt net ls de kwaltet van het sgnaal slecht s of heel slecht (geen sgnaal), controleer dan of: - de batterjen van de kamerthermostaat goed werden aangebracht n het batterjcompartment; - de polartet van de batterjen net s omgekeerd; - de batterjen net leeg zjn ls dt het geval s, vervang ze dan door neuwe ls de kwaltet van het sgnaal net verbetert, wjzg dan de plaats van de thermostaten en zorg ervoor dat er zo weng mogeljk obstakels zjn Herhaal deze bewerkngen voor elke kamerthermostaat en Status systeemcomponenten De status van elk systeemcomponent wordt permanent gecontroleerd Het resultaat wordt elke mnuut automatsch getoond Druk op de toets om de status van de nstallate onmddelljk weer te geven Het resultaat kan als volgt zjn: - OK, - FOUT, - (component net aangesloten) ls de regelkast «OK» aangeeft voor alle systeemcomponenten, hoeft er nets aangepast worden ls de regelkast «FOUT» aangeeft, druk dan op de toets ls de regelkast " " aangeeft, controleert u of het component gevoed wordt en aangesloten s op de regelkast Volg de nstructes op het scherm van de regelkast en raadpleeg hoofdstuk Problemen oplossen om de betreffende foutcode te raadplegen _0 - /0 - W

35 INSTLLTIE Controleren en herstarten Controleer de werkng van het systeem nadat het s geïnstalleerd Stel het systeem n werkng om te controleren dat de nstellngen werken en controleer of het systeem velg werkt Reset het foutenrapport van alle systeemcomponenten Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk Ingebrukname > statusrapport Controleer het hele systeem op eventuele lekkages en verhelp deze nden nodg Controleer alle regel- en velghedsapparaten, de nstellngen en de werkngstatussen ervan Start de procedure voor de automatsche test om de aanslutngen van het systeem te testen (raadpleeg het hoofdstuk "Ingebrukname regelkast > utomatsche test") Informate voor de gebruker Na het voltooen van de nstallate moet de nstallateur: de werkng van het apparaat en de velghedsvoorzenngen utleggen aan de gebruker, en nden nodg een demonstrate geven en vragen beantwoorden; de gebruker alle nodge documentate bezorgen; de documenten waar nodg nvullen; de gebruker nlchten over de voorzorgsmaatregelen de noodzakeljk zjn om beschadgng van het systeem, het apparaat en het gebouw te voorkomen; - - de gebruker eraan hernneren het apparaat jaarljks een onderhoudsbeurt te laten geven _0 - /0 - W - -

36 ONDERHOUD ONDERHOUD 4 Problemen oplossen 4 Foutdagnose Voer de volgende controles ut alvorens verder te gaan met fout dagnose: Controleer of de spannng net onderbroken s en of de toestellen correct aangesloten zjn Zorg ervoor dat de kranen open staan Controleer de goede werkng van de externe regelngen (kamerthermostaat, butenvoeler,) 4 Foutcodes De fouten de n dt hoofdstuk worden beschreven, moeten worden behandeld door een erkend nstallateur en nden nodg door de servcedenst van W 4 Foutcodes van het systeem Codenummer 00 eschrjvng Mogeljke oorzaak Oplossng Fout n Ebus-communcate met de verwarmngsketel 00 Fout n Ebus-communcate met de warmtepomp Fout n Ebus-communcate met de hydraulsche module Fout aan de temperatuurvoeler aan de aanvoer van het verwarmngscrcut (open crcut) Fout aan de temperatuurvoeler aan de aanvoer van het verwarmngscrcut (kortslutng) Fout aan de temperatuurvoeler aan de aanvoer van het verwarmngscrcut met lage temperatuur (open crcut) Fout aan de temperatuurvoeler aan de aanvoer van het verwarmngscrcut met lage temperatuur (kortslutng) 0 Druk te laag < 0,5 bar De verwarmngsketel s net aangesloten op de regelkast De polartet van de kabel s omgekeerd De verwarmngsketel staat ut De warmtepomp s net aangesloten op de regelkast De warmtepomp staat ut De hydraulsche module s net aangesloten op de regelkast De hydraulsche module staat ut De voeler s defect of net correct aangesloten op de regelkast of op de hydraulsche module De voeler maakt kortslutng De voeler s defect of net correct aangesloten op de regelkast De voeler maakt kortslutng Er s een lek n het verwarmngscrcut De ontluchtng gebeurt net correct Controleer of verwarmngsketel s aangesloten op de regelkast Controleer de polartet +/- van de aanslutng Controleer of de stroomtoevoer net s onderbroken, of het apparaat correct s aangesloten en onder spannng staat Controleer of warmtepomp s aangesloten op de regelkast Controleer of de stroomtoevoer net s onderbroken, of de warmtepomp correct s aangesloten en onder spannng staat Controleer of hydraulsche module s aangesloten op de regelkast Controleer of de stroomtoevoer net s onderbroken, of de hydraulsche module correct s aangesloten en onder spannng staat Controleer de verbndngen van de voeler Controleer of de poste en werkng van de voeler correct zjn Controleer de weerstand van de voeler Controleer de verbndngen van de voeler Controleer of de poste en werkng van de voeler correct zjn Controleer de weerstand van de voeler Controleer of er geen lek s Ontlucht de nstallate Vul de nstallate _0 - /0 - W

37 ONDERHOUD Codenummer eschrjvng Mogeljke oorzaak Oplossng 00 Communcatefout kamerthermostaat zone 0 Communcatefout kamerthermostaat zone 0 Communcatefout kamerthermostaat zone 0 Communcatefout kamerthermostaat zone 4 04 Communcatefout kamerthermostaat zone 5 05 Communcatefout kamerthermostaat zone 6 06 Communcatefout butenvoeler De kamerthermostaat bevndt zch te ver van de regelkast Er s een probleem met de batterjen van de kamerthermostaat De butenvoeler bevndt zch te ver van de regelkast Controleer de locate van de kamerthermostaat Controleer of de batterjen van de kamerthermostaat correct geplaatst zjn Controleer of de polartet van de batterjen net omgekeerd s Controleer of de batterjen net leeg zjn Vervang de batterjen nden nodg door neuwe Controleer de locate van de butenvoeler De elektrsche voedng van de sensor wordt verzorgd door een fotovoltaïsche cel De butenvoeler werkt net op batterjen 4 Foutcodes van de verwarmngsketel Raadpleeg de nstallatehandledng van de verwarmngsketel voor de beschrjvng van de foutcodes 4 Foutcodes van de warmtepomp Raadpleeg de nstallatehandledng van de warmtepomp voor de beschrjvng van de foutcodes 4 Statussen 4 Statussen van de verwarmngsketel Raadpleeg de nstallatehandledng van de verwarmngsketel voor de beschrjvng van de statussen 4 Statussen van de warmtepomp Raadpleeg de nstallatehandledng van de warmtepomp voor de beschrjvng van de statussen _0 - /0 - W - 5 -

38 ONDERHOUD 5 Onderhoud Test van de warmtepomp 5 Jaarljks onderhoud Raadpleeg de nstallatehandledng van elk systeemcomponent om voor de onderhoudswerkzaamheden per component Selecteer op het scherm Warmtepomp met de toetsen evestg met toets 5 Onderhoudsmenu van de regelkast Het onderhoudsmenu van de regelkast bevat dezelfde functes als het nstallatemenu met daarbj extra functes : Houd toets ngedrukt 7 seconden Voer de toegangscode "5" voor onderhoud n evestg met toets In dt menu kunt u de volgende zaken van warmtepomp testen: - de verwarmngspomp - de ventlator - de 4-wegs klep - de compressorverwarmng - de vorstverwarmng van de condensbak - de verwarmng van de warmtewsselaar - de ontdoong Selecteer op het scherm uw keuze met de toetsen 5 Testmenu In dt menu kunt u de werkng van alle systeemcomponenten testen (verwarmngsketel, warmtepomp,) evestg met toets te starten Om de test te stoppen, druk op toets Druk op de toets Selecteer op het scherm Testmenu met de toetsen evestg met toets om de test Test van het systeem Selecteer op het scherm Systeem met de toetsen evestg met toets Test van de verwarmngsketel Selecteer op het scherm Ketel met de toetsen evestg met toets In dt menu kunt u de crculatepomp van de hydraulsche module testen Druk op toets actveren om de test te Om de test te desactveren, druk op toets In dt menu kunt u de verwarmng van de verwarmngsketel testen Druk op toets actveren Druk op de toets om de test te Om de test te deactveren, druk op toets Druk op de toets _0 - /0 - W

39 ONDERHOUD De Test van de verwarmngszones verwarmngszones kunnen alleen getest worden als u de opte multzonekt heeft gekozen 5 Contactgegevens nstallateur In dt menu kunt u de contactgegevens van het nstallatebedrjf nvoeren Selecteer op het scherm Zones met de toetsen evestg met de toets Selecteer op het scherm Optes met de toetsen evestg met toets De Va dt menu kan de klep van elke zone getest worden Selecteer de zone de u wenst te testen met de toetsen Druk op de toets starten om de test te Om de test ut te schakelen, drukt u op de toets Druk op de toets Test van de zwembadkt test van de zwembadkt s alleen mogeljk als u de opte zwembadkt heeft gekozen Selecteer op het scherm Info servcedenst met de toetsen evestg met toets U kunt de volgende nformate bekjken of wjzgen : de datum waarop de professonele menu s het laatst werden geopend, de naam van het nstallatebedrjf, - - het telefoonnummer van het nstallatebedrjf Selecteer op het scherm Zwembad met de toetsen evestg met de toets Va dt menu kan de zwembadfuncte worden getest Om de test ut te schakelen, drukt u op de toets De drewegklep van de zwembadkt gaat open en de warmtepomp verwarmt het zwembadcrcut Om de test ut te schakelen, drukt u op de toets Druk op de toets _0 - /0 - W - 7 -

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Systeemhandleiding. ModuZone

Systeemhandleiding. ModuZone Systeemhandledng ModuZone INLEIDING INHOUDSOPGAVE Systeemhandledng Productdocumentate Bjbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem Beschrjvng van het

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R B

Installatiehandleiding. ExaControl E7R B Installatehandledng ExaControl E7R B INLEIDING INLEIDING Installatehandledng. Productdocumentate De nstallatehandledng maakt ntegraal deel ut van het apparaat en moet aan de gebruker worden overhandgd

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Altjd aan uw zjde Bedenngshandledng Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C INHOUDSOPGAVE IEIDING 1 Productdocumentate... 3 2 CE-markerng... 3 INSTALLATIE 3 Installate van het apparaat... 3 3.1 Leverngsoverzcht...

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Altjd aan uw zjde Installatehandledng Pompunt 6 l/mn. INHOUDSOPGAVE InLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het toestel....

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S Installatiehandleiding ExaControl E7R S INLEIDING INLEIDING 1 Installatiehandleiding 1.1 Productdocumentatie De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het apparaat en moet aan de gebruiker

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Langer vers, langer lekker!

Langer vers, langer lekker! Langer vers, langer lekker! CHILLEROX 2 à 3 graden kouder dan het overge koelgedeelte: houdt vlees en vs tot wel twee keer langer vers! +++ ENERGIE- KLSSE per jaar: 33.- 214L 88L CRISPEROX De juste koeltemperatuur:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie