De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe kijk op gezond en duurzaam"

Transcriptie

1 Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng

2 De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De nano-nfrarood verwarmng van Ecoheat Holland brengt warmte over mddels een ca. 0,5 mm dkke gecoate fole de een stralng afgeeft van nanometer. Dt warmen. Skërs bjvoorbeeld bevrezen net, zelfs net n extreem koude lucht. Ze worden omrngd door de nfrarode stralen van de zon. We ervaren deze warmte drect op onze hud, omdat de stralen drect reflecte- garandeert een geljkmatge warmtestralng, een lange levensduur en een onderhoudsvrje werkng. Wetenschappeljk s bewezen dat deze vorm van verwarmen effcënt en energebesparend s. Het energeverbruk van onze nano-nfrarood verwarmng s extreem laag. Een gemddelde geznswonng van 100 m², wordt met ongeveer 1750 Watt verwarmd. Ter vergeljk: een gemddelde waterkoker verbrukt 1725 Watt. Wj beden u de volgende voordelen: Verlagng van uw energerekenng tot wel 70%. Lage nstallatekosten, u hoeft geen ledngen aan te leggen Goedkoper, gezond en duurzaam alternatef voor uw conventonele verwarmngssysteem ren op de omgevng (sneeuw, stenen, aarde, etc.). Wanneer nfraroodgolven een oppervlak raken, komt er warmte-energe vrj, ongeacht de omrngende luchttemperatuur. Daarom zjn mensen op een wntersportvakante n staat om te zonnen, ondanks de lage temperaturen. (fg. 1) Met ons verwarmngssysteem wordt de rumte verwarmd door stralngswarmte, eerst worden alle vaste elementen / objecten opgewarmd, denk aan muren, plafond en vloer. Nadat de rumte de gewenste temperatuur heeft berekt gaan de elementen de warmte weer afgeven aan rumte en lucht. Dt heeft als voordeel dat er geljkmatg warmte word afgegeven en er bjna geen temperatuurverschl optreedt (ze fg. 2). Dt resulteert n een behaagljke, comfortabele warmte. Omdat er geen luchtcrculate s, heeft u geen last van tocht, stofverplaatsng, condensate en schmmel- en bacterevormng. Eenvoudge en flexbele toepassng n alle gebouwen Acteve schmmel- en vochtreducte Effcënte verwarmng zonder CO2 utstoot Vermnderng van luchtcrculate en stofverplaatsng en geen elektromagnetsche smog Drect warmte afgfte bj nschakelen Mogeljk om verwarmng per rumte te regelen, draadloos of va WF Kortom: Dé warmtebron van de toekomst (fg. 2) Vergeljk zelf: Wat s nano-nfrarood verwarmng? Natuurljke nfrarood verwarmng gebrukt hetzelfde prncpe als de zon. In plaats van het verwarmen van de lucht de ons omrngt zoals conventonele verwarmngssystemen dat doen straalt nfrarood verwarmng door de lucht heen, drect op mensen, deren, muren en voorwerpen het geen lcht geeft. Normale nfrarood geeft oranje/rood lcht. Bovenden s deze stralng het meest gezond. Nanonfrarood verwarmng s geen elektrsche verwarmng! Alleen de aansturng s elektrsch en dat s vooral voordelg voor uw energeverbruk. conventonele verwarmng hoge nvesterng nodg hoge stookkosten jaarljkse onderhoudskosten langzame warmte afgfte temperatuurverschllen n dezelfde rumte ecoheat verwarmng lage nvesterng nodg lage stookkosten geen onderhoudskosten! comfortabele warmte bnnen enkele mnuten geen temperatuurverschllen n dezelfde rumte en wordt zo ervaren als warmte. Dt zorgt ervoor dat de veroorzaakt verplaatsng van stofdeeltjes door luchtcrculate geen verplaatsng van stofdeeltjes energe effcënter wordt gebrukt. Het creëert een uneke en aangename warmte, net als de zon op je gezcht op een koude wnterdag. Nano-nfrarood verwarmng geeft een stralng af van nanometer, terwjl conventonele nfrarood tussen nanometer afgeeft nm valt n het zogenaamde zwarte gebed, dat ondermeer wl zeggen dat Bj conventonele rumte verwarmng fungeert de lucht als transportmddel voor de warmte (ze fg.1), waarbj de lucht verwarmd wordt door fossele brandstoffen (gas,ole,kolen,hout etc.) door mddel van een (comb-)ketel va ledngen naar radatoren. Deze vorm van opwarmng heeft als nadeel dat de verwarmde lucht opstjgt en plaats maakt voor koudere lucht, de daarna weer opgewarmd wordt. overmatge luchtverwarmng. de warmte bljft tegen plafond hangen, waardoor de lucht daar 2-4 graden Celsus warmer s dan op zthoogte. de nstallate voor verwarmen s groter, door plaatsng van (comb-) ketel, ledngwerk en radatoren - rumterovend CO-2 emsse en vervulng door verbrandng van fossele brandstoffen (gas). Rumterovend objecten n de rumte worden verwarmd. De omgevngstemperatuur bljft 2-4 graden Celsus onder gevoels-temperatuur wat een aangename warmte geeft. nstallate voor verwarmen s klener, geen (comb-) ketel nodg, alleen panelen - rumtebesparend CO-2 emsse vrj, utslutend elektra nodg, de gewonnen kan worden ut duurzame energebronnen (bjv. zonnepanelen). Laag energeverbruk door nano-nfrarood technologe. 2 3

3 Drecte besparng op uw stookkosten Technsch voordeel: Onze verwarmngstechnek s revolutonar n de hudge Kostenvergeljk Op bass van een gemddelde vrjstaande geznswonng van 100 m2, met een hushouden van 4 personen. People Planet en toekomstge markt. Zelfs bj mnder goed geïsoleerde gebouwen s besparng zeer goed te bewerkstellgen. De verwarmngspanelen zjn eenvoudg te nstalleren en pas- Conventonele verwarmng Ecoheat verwarmng sen perfect n elk ntereur. Onze verwarmngspanelen heb- Kwh m3 Kwh m3 ben geen extra ledngen of goten nodg om te nstalleren, alleen een stopcontact. Verder zjn ze lcht van gewcht en daardoor makkeljk te (ver)plaatsen. Gasverbruk verwarmen ,65 Proft Gezondhed: Nano nfrarood warmte bestaat ut lange golf warmtestralen, de objecten opwarmen de op hun beurt warmte weer reflecteren. Er s nagenoeg geen temperatuurverschl tussen plafond, wanden en vloer, wat resulteert n een behaagljk en geljkmatge warmte n de verbljfsrumten. Ons systeem verwarmt alleen mens en materaal en net de luchtstroom, daarom wordt het veelvuldg gebrukt voor therapeutsche doelenden. Het verlcht pjn, ontstekng en spannng n uw lchaam. Bovenden kunnen husstofmjten en schmmels effectef worden bestreden door te verwarmen met ons systeem. Vergeleken met conventonele verwarmng s er geen sprake van stofverplaatsng, wat een posteve nvloed kan hebben op allergeën en op aandoenngen aan de luchtwegen. Kostenbesparng: Door onze uneke, gepatenteerde technologe zjn onze panelen effectef en bjzonder energezung. De nstallatekosten en gebrukskosten zjn aanzenljk lager dan conventonele verwarmng. Ons verwarmngssysteem heeft geen onderhoudskosten, omdat het geen draaende delen en b-metalen bevat. Er zjn aanzenljke besparngen te behalen wanneer u alleen verwarmt met onze nanonfrarood panelen.p.v. met andere elektrapanelen en/of gasverwarmng. Wanneer u overweegt om zonnepanelen te nemen n combnate met onze verwarmngssysteem heeft u geen verwarmngkosten meer. Heeft u al eens nagedacht om helemaal geen gas meer te gaan gebruken? Wj kunnen u herbj advseren! Nano nfrarood verwarmng Totale kosten Besparng , * * Besparng berekend op bass van 200 dagen verwarmen tjdens een gemddeld stooksezoen, met gemddeld 7 uur per dag stooktjd n een gemddeld geïsoleerde wonng. Zo bespaart u 1022,00 per jaar. Een besparng van maar lefst 70%, met een terugverdentjd van rum 3 jaar. 440 De nano-nfrarood verwarmng s zeer breed toepasbaar van wonng- en utltetbouw tot monumenten en renovateprojecten, van gezondhedscentra tot agrarsche ndustre en van vrachtwagencabnes tot schoenverwarmers. Ons systeem zorgt voor vtaltet en energe zonder je lchameljk n te spannen. Zo passen we de technologe toe n bjvoorbeeld een welnessmatras en specale verwarmers voor orthopedsche schoenen. Ons grootste paneel (60 x 200cm), wordt maxmaal 40 graden Celsus en s daardoor perfect toe te passen bj zorgcentra en knderdagverbljven en scholen. Dt paneel s op dverse maneren te bevestgen, ook vandalsmebestendg. 4 5

4 PRODUCT OVERZICHT Infrarood verwarmng Keramek Infrarood verwarmng Granetplaat Infrarood verwarmng Spegel Infrarood verwarmng GFK Keramek kennen wj als een natuurproduct dat veelvuldg De bekende warmte van een speksteenkachel warmte In de badkamer een spegel hebben de net beslaat en ook De verwarmngsplaat s slechts 4 mm dk en vrjwel wordt gebrukt bj houtkachels. Ook wj gebruken keramek omdat het goede egenschappen heeft. haalt u n hus met nfrarood verwarmng n een granetplaat.granet heeft een natuurljke warmte- afgfte door de bjzondere structuur dewelke de warmte stralng optmaal en geljkmatg door de rumte verdeeld. nog eens de rumte aangenaam verwarmt. Geen last meer van condenswater en geen schmmelvormng n uw badkamer, een prettg dee. Dat swordt het resultaat als u onze verwarmngsspegels gaat gebruken onbreekbaar. Onze gepatenteerde verwarmngselementen wordt her van glasvezel versterkte kunststof gemaakt. Deze panelen worden veel toegepast n knderdagopvang, zekenhuzen en publeke plekken. Materaal Keramek Materaal Granet Materaal Spegel Materaal GFK paneel Typenummer ECO-KERPOLG ECO-KERPOLM ECO-KERPOLK Typenummer ECO-GRAG ECO-GRAM ECO-GRAK Typenummer ECO-HSG ECO-HSK Typenummer ECO-GPLL ECO-GPLG ECO-GPLM ECO-GPLK Afmetng n mm 1000 x 500 x x 500 x x 500 x 8 Afmetng n mm 1000 x 500 x x 500 x x 500 x 10 Afmetng n mm 900 x 600 x 8/ x 400 x 8/20 Afmetng n mm 2000 x 600 x x 500 x x 500 x x 500 x 4 Vermogen (Watt) Vermogen (Watt) Vermogen (Watt) Vermogen (Watt) Voltage (V) Voltage (V) Voltage (V) Voltage (V) Oppervlakte 20 m 2 17 m 2 10 m 2 Oppervlakte 20 m 2 17 m 2 10 m 2 Oppervlakte 15 m 2 7 m 2 Oppervlakte 26 m 2 20 m 2 17 m 2 10 m 2 Temperatuur 800C 800C 800C Temperatuur 80 0C 80 0C 80 0C Temperatuur 750C 750C Temperatuur 40 0C 65 0C 70 0C 75 0C Gewcht n kg Gewcht n kg Gewcht n kg 8,5 6 Gewcht n kg CE gekeurd CE gekeurd CE gekeurd CE gekeurd GS gekeurd GS gekeurd GS gekeurd GS gekeurd TUV gekeurd TUV gekeurd TUV gekeurd TUV gekeurd Rendement 100% 100% 100% Rendement* 100% 100% 100% Rendements* 100% 100% Rendement* 100% 100% 100% 100% Producte Dutsland Dutsland Dutsland Produkte Dutsland Dutsland Dutsland Produkte Dutsland Dutsland Produkte Dutsland Dutsland Dutsland Dutsland Verkrjgbaar n de kleuren: Verkrjgbaar n de kleuren: De standaard kleur s RAL 9010 zwart, marna, groen, bordeauxrood en mocca nero mpala, multcolor red, juparana, kashmr Tegen een gernge meerprjs ook verkrjgbaar whte, rosa beta, banco sarde n alle andere RAL kleuren Ook verkrjgbaar met ljst: 6 7

5 PRODUCT OVERZICHT Desgn badkamer verwarmng Verwarmng n het stucwerk Infrarood verwarmng n stof verwerkt Infrarood Welness matras Ecoheat keramsche badkamerverwarmng combneert Onze uneke gepatenteerde wandverwarmng, maakt Onze uneke gepatenteerde wandverwarmng, maakt Infrarood warmtestralng de voor een dep doordrn- desgn en functonaltet tot n de perfecte! van uw muur een verwarmngselement door de ver- van uw gordjn of schlderj een verwarmngselement gende verwarmng van het lchaam zorgt, de bloed- warmng te verwerkng onder uw stucwerk, tegels of door de verwarmng te verwerkng n uw stof of canvas. vaten gaan verder openstaan en zorgen voor een Verkrjgbaar n de kleuren dark nght met dubbele hand- behang. Neuw s de verwerkng van het verwarmngs- Zolang de stoffen van natuurljke materalen en ondoor- ontspannng van je lchaam. Sperpjn, rugklachten en doekhouder (1060 en 630W), antracet en off-whte met systeem op gpsplaten welke drect verwerkt kunnen zchtg zjn, weven wj onze verwarmngen n of achter andere pjntjes verdwjnen. een enkele handdoekhouder (820W). worden op uw HSB bouwelementen. De gehele gps- uw stof naar keus. plaat wordt standaard voorzen met krmp/stucgaas om krmpscheurtjes zoveel mogeljk te beperken. Door de grote oppervlakte van 1,2 m2 heeft deze varant een zeer goede warmte-afgfte. Materaal Desgn Materaal Fole Materaal In stof verwerkt Materaal Schumstof met een laagje slconen Typenummer ECO-BADG ECO-BAGM ECO-BADK Typenummer ECO-WFHUP Typenummer ECO-WFHAP Typenummer ECO-GRAG Afmetng n mm 2000 x 600 x x 600 x x 600 x 50 Afmetng n mm 2000 x 600 x 0,5 Afmetng n mm 2000 x 600 x 5 Afmetng n mm 1700 x 600 x 15 Vermogen (Watt) Vermogen (Watt) 630 Vermogen (Watt) 630 Vermogen (Watt) 100 Voltage (V) Voltage (V) 230 Voltage (V) 230 Voltage (V) Oppervlakte 25 m 2 15 m 2 20 m 2 Oppervlakte 25 m 2 Oppervlakte 25 m 2 Oppervlakte - Temperatuur 80 0C 80 0C 80 0C Temperatuur 40 0C Temperatuur 40 0C Temperatuur 30 0C Gewcht n kg Gewcht n kg 3 Gewcht n kg 3 Gewcht n kg 3 CE gekeurd CE gekeurd CE gekeurd CE gekeurd GS gekeurd GS gekeurd GS gekeurd GS gekeurd TUV gekeurd TUV gekeurd TUV gekeurd TUV gekeurd Rendement* 100% 100% 100% Rendement* 100% Rendement* 100% Rendement* 100% Produkte Dutsland Dutsland Dutsland Produkte Dutsland Produkte Dutsland Produkte Dutsland Verkrjgbaar n de kleuren: Alleen bj ons verkrjgbaar crème/wt en zwart en met Tevens verkrjgbaar op gpskartonplaat 8 verschllende prestatenveaus. 9

6 Geen dee s te gek Ons uneke verwarmngsfole kan op aanvraag bjvoorbeeld worden verwerkt n tafels. Tevens s het verkrjgbaar als schoenverwarmers, welnessmatrassen en bedden voor n de slaapcabnes van vrachtwagens. De matrassen werken op volt pv 220 volt, dus uterst velg n gebruk. Voor ons s geen dee te gek! Wj maken er graag een verwarmng van. Ecoheat Holland s net alleen actef n verwarmngssystemen. We helpen u graag om ook op andere maneren te besparen op uw energerekenng. U kunt ook bj ons terecht voor: Zonnepanelen Doorstoomtoestellen Elektrsche bolers Isolerend(e) verf en plesterwerk Ledverlchtng Thermostaten We advseren u graag over de mogeljkheden! De verwarmng van uw toekomst? De technek van onze verwarmngssystemen s baanbrekend. Onze verwarmngen zjn geïnspreerd op de natuurljke zonnewarmte. De nano-nfrarood warmte zorgt voor een aangename en gezonde leefomgevng n uw wonng. Onderzoeken hebben aangetoond dat verwarmng van Ecoheat 100% rendement levert. Onze klanten worden onze ambassadeurs na gebruk van ons systeem. De verwarmngspanelen zjn eenvoudg te nstalleren en u hoeft vaak geen extra ledngen of schachten aan te brengen. De panelen zjn lchtgewcht en dus gemakkeljk te verplaatsen. De producten van Ecoheat worden onder strenge Dutse wetgevng geproduceerd en gecontroleerd. Ze zjn aan alle TÜV-testen onderworpen en hebben zowel een GS certfcerng als een CE certfcerng. Verder geeft TÜV-EMV onderzoek aan dat de elementen vrj zjn van elektrostralng. Energeprjsontwkkelng Door het verbruk per m2 te vergeljken met de prjsontwkkelng van de afgelopen jaren kunt u berekenen dat ons systeem het voordelgst s en bljft. Een zekerhed voor n de toekomst. De voordelen nog eens voor u op een rj: Energevergeljk Gas/Infrarood/Nano In navolgng van duurzame energe hebben onze verwarmngselementen geen CO2 utstoot en dragen daardoor bj aan het terugdrngen van de CO2 utstoot over de hele wereld. Onze nano nfrarood warmtepanelen zjn n een studerapport van de TU Kaserlautern vergeleken met conventonele verwarmngssystemen op gas en met gewone nfrarood warmtepanelen. Er s aangetoond dat de nanonfrarood verwarmng een overtugend alternatef s voor conventonele systemen met als resultaat dat het verbruk van gas (omgerekend naar Kwh) 230 Kwh/m² s, nfrarood Verlagng van uw energerekenng tot 70%. Lage nstallatekosten, u hoeft geen ledngen aan te leggen Goedkoper, gezond en duurzaam alternatef voor uw conventonele verwarmngssysteem Eenvoudge en flexbele toepassng n wonngen of bedrjven Acteve schmmel- en vochtreducte Effcënte verwarmng zonder CO2 utstoot Vermnderng van luchtcrculate en stofverplaatsng en geen elektromagnetsche smog Drect warmte afgfte bj nschakelen Mogeljk om verwarmng per rumte te regelen, draadloos of va WF Kortom: Dé verwarmng voor UW toekomst! 78 Kwh/m² s en Nano-nfrarood slechts 22 Kwh/m² s

7 SH Mul t kl us Far ebuor r en MB Bl j a nf t kl us. nl

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De nieuwe kijk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energierekening De ideale warmtebron De zon is de natuurlijke warmtebron van onze aarde en daarom de basis van

Nadere informatie

Nieuw!! Verwarming verwerkt in gipswand. Ecoheat Holland. De nieuwe kijk op verwarmen. Gezond en duurzaam. Tot 70 % besparen op stookkosten

Nieuw!! Verwarming verwerkt in gipswand. Ecoheat Holland. De nieuwe kijk op verwarmen. Gezond en duurzaam. Tot 70 % besparen op stookkosten De nieuwe kijk op verwarmen Gezond en duurzaam Tot 70 % besparen op stookkosten 1 De ideale warmtebron De zon is de natuurlijke warmtebron van onze aarde en daarom de basisgedachte van verwarmen. Warmte

Nadere informatie

Introductie eco2heat. Duurzaam verwarmen op basis van natuurlijke straling. Gezond, duurzaam en voordelig verwarmen

Introductie eco2heat. Duurzaam verwarmen op basis van natuurlijke straling. Gezond, duurzaam en voordelig verwarmen Introductie eco2heat Duurzaam verwarmen op basis van natuurlijke straling Wie is Eco2heat? Eco2heat kiest voor duurzame, groene warmte. Aangezien ongeveer 30% van het wereld energie verbruik verwarming

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

De initiële investering en installatie van onze infrarood panelen zijn laag in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen.

De initiële investering en installatie van onze infrarood panelen zijn laag in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen. Here comes the Over Onze Producten Onze infrarood panelen behoren kwalitatief tot de absolute wereldtop en geven duurzame energie een extra dimensie. De filosofie achter deze energiebesparende producten

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

WarmtePanelen. Tot 30% Energiewinst door te verwarmen met infrarood warmtestralen. Net als de zon. Heel simpel.

WarmtePanelen. Tot 30% Energiewinst door te verwarmen met infrarood warmtestralen. Net als de zon. Heel simpel. Tot 30% Energiewinst door te verwarmen met infrarood warmtestralen. Net als de zon. Heel simpel. Nog altijd prijkt verwarming hoog op de lijst energiekostenposten voor bedrijven: met maar liefst 45 procent

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

NanoFact Infrarood Warmtepanelen

NanoFact Infrarood Warmtepanelen Beproefde techniek gekoppeld aan een nieuwe uitvinding Een huis (100 m 2 ) verwarmen met maar 1800 Watt!!! NanoFact Infrarood Warmtepanelen Wij maken waar wat anderen beloven! Gepatenteerde know-how met

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Langer vers, langer lekker!

Langer vers, langer lekker! Langer vers, langer lekker! CHILLEROX 2 à 3 graden kouder dan het overge koelgedeelte: houdt vlees en vs tot wel twee keer langer vers! +++ ENERGIE- KLSSE per jaar: 33.- 214L 88L CRISPEROX De juste koeltemperatuur:

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Infrarood verwarming. Effectieve en efficiente warmtebron. Warm, comfortabel en gezond. Intelligente verwarming voor zorgwoningen en thuis.

Infrarood verwarming. Effectieve en efficiente warmtebron. Warm, comfortabel en gezond. Intelligente verwarming voor zorgwoningen en thuis. Infrarood verwarming Warm, comfortabel en gezond Intelligente verwarming voor zorgwoningen en thuis. Effectieve en efficiente warmtebron De innovatieve infrarood verwarmingssystemen spelen helemaal in

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Uw partner in hernieuwbare energie. infraroodverwarming

Uw partner in hernieuwbare energie. infraroodverwarming Uw partner in hernieuwbare energie infraroodverwarming SUNNYHEAT is het laagst energieverbruikend infrarood verwarmingssysteem beschikbaar tot op heden. Onze produkten worden gemaakt in Duitsland, en zijn

Nadere informatie

In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw.

In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw. De basis van isolatie en hoe INSULd8eco werkt in uw gebouw In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw. Om de werking van onze isolatie oplossing goed te begrijpen,

Nadere informatie

VERWARMEN. niets dan voordelen. biogenetische infraroodverwarming

VERWARMEN. niets dan voordelen. biogenetische infraroodverwarming VERWARMEN niets dan voordelen biogenetische infraroodverwarming het biogenetisch lange infrarood en het biogenetisch lange golf infrarood en Na 30 jaar wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling is het

Nadere informatie

Energie opties Jouw adres,

Energie opties Jouw adres, Jouw Naam Jouw adres Jouw plaats YECT energie report 18 Dec 2014 Energie opties Jouw adres, De inschatting van de energie veranderingen bij jullie thuis leveren jullie 1.000,- Euro per jaar op. Voorgestelde

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

tesa professionele producten voor de vakman

tesa professionele producten voor de vakman tesa professonele producten voor de vakman Professonele oplossngen voor bouw, renovate en decoratewerk ASSORTIMENT Kleven s ons vak. Extreme omstandgheden tesa 4600 Xtreme Condtons Beplesterngstapes voor

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

EQ concept. Duurzame installatie voor een woning van 100 m2 met een EPC van 0,4

EQ concept. Duurzame installatie voor een woning van 100 m2 met een EPC van 0,4 EQ concept Duurzame installatie voor een woning van 100 m2 met een EPC van 0,4 ZONNEPANELEN Een woning kan niet zonder elektriciteit. Deze EQ woning voorziet deels in zijn eigen elektriciteitsvoorziening

Nadere informatie

Kortegolf. Terrasverwarmers. Auria. Auria. de warmte van de toekomst. Het hele jaar door een warm terras, dat kan! * Geen installatie

Kortegolf. Terrasverwarmers. Auria. Auria. de warmte van de toekomst. Het hele jaar door een warm terras, dat kan! * Geen installatie * Geen installatie * Veilig in gebruik * Modern design * Min. 60% besparing * Garantie op de lamp Auria Kortegolf Terrasverwarmers Waar let u op bij het kopen van een infrarood terrasverwarming? Doorgaans

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak Stofzugen was nog noot zo zung! SMRT POWER HOGE ZUIGKRCHT LG ENERGIE VERRUIK KLSSE COMPLETE C3 RED EcoLne Plus-motor 00 Watt PowerChp: altjd het juste 219.- vermogen voor een optmale rengng omschakelbare

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

.news. driemaandelijks juni 2010 www.cerga.be

.news. driemaandelijks juni 2010 www.cerga.be .news dremaandeljks jun 2010 www.cerga.be aardgas en zon, perfecte partners n dt nummer Elke dag berekt veel meer zonneenerge de aarde dan we wereldwjd gebruken. We hoeven het zonlcht gewoon op te vangen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

EQ concept. Duurzame installatie voor een woning van 100 m2 met een EPC van 0,4

EQ concept. Duurzame installatie voor een woning van 100 m2 met een EPC van 0,4 EQ concept Duurzame installatie voor een woning van 100 m2 met een EPC van 0,4 ZONNEPANELEN Een woning kan niet zonder elektriciteit. Deze EQ woning voorziet deels in zijn eigen elektriciteitsvoorziening

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

INNOVATIE IN SUNNYHEAT

INNOVATIE IN SUNNYHEAT Made in Germany SUNNYHEAT is het laagst energieverbruikend infrarood verwarmingssysteem beschikbaar tot op heden. Onze produkten worden gemaakt in Duitsland, en zijn getest en goed bevonden omwille van

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Over ons. iq-store is in 2016 opgericht. Gespecialiseerd in nano infarood technologie. Volledig Nederlands bedrijf. Visie

Over ons. iq-store is in 2016 opgericht. Gespecialiseerd in nano infarood technologie. Volledig Nederlands bedrijf. Visie Nano IR uitgelegd Over ons 1 2 3 iq-store is in 2016 opgericht De ontwikkeling van onze producten en uiteindelijk patent loopt echter al vanaf 2011. Het management van iq-store heeft meer dan 100 jaar

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Reproduceer zelf bij u thuis op een

Reproduceer zelf bij u thuis op een de authentieke verwarming op basis van biogenetisch lange golf infrarood Reproduceer zelf bij u thuis op een economische manier de warmte van de zon zon de van warmte de manier economische het biogenetisch

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Infrarood verwarming van ThermIQ

Infrarood verwarming van ThermIQ De panelen zijn getest en 100% veilig Technische gegevens Bij ThermIQ gaat elk paneel door onze handen, zo blijven we kwaliteit leveren Artikelnummer TH1060 * TH1030 TH06060 * Afmeting 1.193 x 593 x 35

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Introductie Pull & Play casco wandsysteem

Introductie Pull & Play casco wandsysteem #1 2015 As buld gegevensutwsselng levert doorlooptjdverkortng op 28 wonngen n Borne BIM-samenwerkng tot op productenveau met Joop Jansen, Adjunct drecteur bj wsselen, moet je eerst weten wat je van Roosdom

Nadere informatie

AÏerinzagelegging nu 7513490

AÏerinzagelegging nu 7513490 Octrooraad AÏernzageleggng nu 7513490 Nederland [19] NL [54] Werkwze voor het verwaardgen van een elektrsch geledende aag op een nwendg wandgedeelte van een kathodestraalbus en een kathodestraalbus vervaardgd

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Sales handleiding. Versie april 2015. Onder voorbehoud van wijzigingen en (type-)fouten.

Sales handleiding. Versie april 2015. Onder voorbehoud van wijzigingen en (type-)fouten. Sales handleiding Versie april 2015. Onder voorbehoud van wijzigingen en (type-)fouten. Comfortabele warmte voor iedere ruimte - gezond en milieuvriendelijk - met ThermIQ infrarood verwarmingspanelen.

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Arien van den Berg & Zn. Haal de warmte van de zon binnen!

Arien van den Berg & Zn. Haal de warmte van de zon binnen! Arien van den Berg & Zn. exclusieve infrarood verwarming Haal de warmte van de zon binnen! Met infrarood warmtepanelen lij kt het of de zon schij nt, doordat de gelij kmatige warmte weldadig aanvoelt Unieke

Nadere informatie

www.warmtepanelen.nl verwarmen als de zon! infrarood warmtepanelen

www.warmtepanelen.nl verwarmen als de zon! infrarood warmtepanelen www.warmtepanelen.nl infrarood warmtepanelen verwarmen als de zon! Infrarood warmtepanelen geven het gevoel dat ieder moment de zon schijnt. De gelijkmatige warmte voelt weldadig aan. Infrarood warmtepanelen

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak

Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak Doel van deze presentatie energie besparen lagere energie rekening comfort verhogend máár? Duurzame Vecht - van Dijk B&A isolatie actie bestaande bouw Nov. 2016

Nadere informatie

III 113.00017. Stichting't Dörpshuus NîjRoon. Aan: wethouder G. Alssema Postbus 109 9300 AC Roden

III 113.00017. Stichting't Dörpshuus NîjRoon. Aan: wethouder G. Alssema Postbus 109 9300 AC Roden 3.0007 Stchtng't Dörpshuus NîjRoon Aan: wethouder G. Alssema Postbus 09 9300 AC Roden Datum: 29 november 202 Onderwerp: Onderhoudsrapport dorpshus Neuw- Geachte heer Alssema, Zoals op vrjdag 28 november

Nadere informatie

AnTech Bosweg 9 7981 LE Diever Tel. 0521-590506 fax: 0521-590651 www.infra-roodverwarming.nl e-mail: info@infra-roodverwarming.nl

AnTech Bosweg 9 7981 LE Diever Tel. 0521-590506 fax: 0521-590651 www.infra-roodverwarming.nl e-mail: info@infra-roodverwarming.nl AnTech Bosweg 9 7981 LE Diever Tel. 0521-590506 fax: 0521-590651 www.infra-roodverwarming.nl e-mail: info@infra-roodverwarming.nl Lange Golf Infrarood Verwarming, wat houdt dat in? De zon zendt een enorm

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Bij opwarmen ontstaat een normale isotrope vloeibare. Bij afkoelen van een vloeibaar kristal ontstaat een

Bij opwarmen ontstaat een normale isotrope vloeibare. Bij afkoelen van een vloeibaar kristal ontstaat een Vloebaar-krstal schermen Wat s een vloebaar krstal? Wat jn de bouwstenen? Optsche egenschappen van vloebare krstallen. en vloebaar krstal n een aangelegd elektrsch veld. Vloebaar-krstal cellen en vloebaar

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Mijn vloer geeft mij energie

Mijn vloer geeft mij energie Mijn vloer geeft mij energie met Speedheat elektrische verwarming Geeft uw vloer u ook energie? Echte warmte komt van binnen. Daar kan zelfs onze vloerverwarming niet tegenop. Maar als het aankomt op individueel

Nadere informatie

Infrarood verwarming van ThermIQ

Infrarood verwarming van ThermIQ Infrarood verwarming van ThermIQ Innovatieve en comfortabele verwarming Met panelen van ThermIQ haalt u een prettige en veilige zon in huis ThermIQ... the future is now! Technische opbouw van onze panelen

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

SL3O-ISO Slank, geïsoleerd stalen profielsysteem voor, ramen, deuren en gevels. - :e ř. ř" i MTHTI ON THE EDGE. ĵ:: STALEN RAMEN SINDS 193S

SL3O-ISO Slank, geïsoleerd stalen profielsysteem voor, ramen, deuren en gevels. - :e ř. ř i MTHTI ON THE EDGE. ĵ:: STALEN RAMEN SINDS 193S SL3O-SO Slank, geïsoleerd stalen profelsysteem voor, ramen, deuren en gevels - :e ř T ř" ON THE EDGE MTHT E ĵ:: STALEN RAMEN SNDS 193S cte MHB, de "Desgn ft Buld" gevelproducent s n 1938 opgercht door

Nadere informatie

Geïntegreerde klimaatsystemen voor gebouwen

Geïntegreerde klimaatsystemen voor gebouwen Geïntegreerde klimaatsystemen voor gebouwen Uw huis is uw thuis. U komt er tot rust, besteedt er tijd met vrienden en familie. De ruimte waar u verblijft, moet daarom comfortabel en behaaglijk zijn als

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie