Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top"

Transcriptie

1 Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW

2 Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen EG-conformtetsverklarng Typenoverzcht Leverngsomvang Toestelbeschrjvng Toebehoren (ze prjsljst) Afmetngen Toestelopbouw Toestelopbouw Bosch 22/28/42 HRS Top Toestelopbouw Bosch 35 HRC Top Elektrsche bedradng Technsche gegevens Bosch 22/28 HRS Top Technsche gegevens Bosch 35 HRC Top, Bosch 42 HRS Top 12 2 Voorschrften 13 3 Overzcht van verbrandngsgastoebehoren 14 4 Installate Belangrjke opmerkngen Opstellngsplaats kezen Voormonteren van de nstallate Toestel monteren Aanslutngen controleren Utzonderngen Montage van de butentemperatuurvoeler 24 5 Basstoebehoren voor parallelaanslutng AZB 817/1 monteren Leverngsomvang Algemeen Montage 25 6 Elektrsche aanslutng Toestel aansluten Aansluten van de boler Aansluten Open Therm Bosch TF 30 regelaar Aansluten temperatuurregelaar, afstandsbedenngen of schakelklokken Tweedraads kamerthermostaat aansluten Butentemperatuurvoeler aansluten Afstandsbedenng aansluten Aansluten van een temperatuurbegrenzer TB 1 n een vloerverwarmngnstallate Bosch 22/28/42 HRS Top: aansluten van een externe boleropwarmpomp of drewegklep (met veerbelastng) voor het opwarmen van de boler (AC 230 V, max. 100 W) 30 7 Inbedrjfname Voor het n bedrjf nemen In/Utschakelen Verwarmng nschakelen Verwarmngsregelngen Toestellen met warmwaterboler: warmwatertemperatuur nstellen HRC Top-gaswandketels zonder voorraadsysteem: warmwatertemperatuur en hoeveelhed nstellen Zomerbedrjf (alleen warmwaterberedng) Vorstbevelgng Storngen Pompblokkerngsbevelgng 35 8 Tekstdsplay Algemeen Programmeren Menuoverzcht Tjd/dag/vakante Verwarmng Warm water Info Instellngen Indvduele tjdprogramma's Functes bj het aansluten van busbestuurde regelaars 43 9 Indvduele nstellng Mechansche nstellngen Servcefunctes 44 2

3 Inhoud 10 Gasnstellngen Gas/luchtverhoudng nstellen Verbrandngslucht/rookgasafvoer metngen met een ngesteld verwarmngsvermogen Onderhoud Checklst voor het onderhoud (onderhoud protocol) Beschrjvng van de verschllende onderhoudsstappen Bjlage Storngsaandudng (omschrjvng) Instelwaarde (aardgas) voor verwarmng/ boleropwarmvermogen bj Bosch 22 HRS Top Instelwaarde (propaan) voor verwarmng/ boleropwarmvermogen bj Bosch 22 HRS Top Instelwaarde (aardgas) voor verwarmng/ boleropwarmvermogen bj Bosch 28 HRS Top Instelwaarde (propaan) voor verwarmng/ boleropwarmvermogen bj Bosch 28 HRS Top Instelwaarde (aardgas) voor verwarmng/ boleropwarmvermogen bj Bosch 35 HRC Top Instelwaarde (propaan) voor verwarmng/ boleropwarmvermogen bj Bosch 35 HRC Top Instelwaarde (aardgas) voor verwarmng/ boleropwarmvermogen bj Bosch 42 HRS Top Instelwaarde (propaan) voor verwarmng/ boleropwarmvermogen bj Bosch 42 HRS Top Inbedrjfname protocol Garante Combnate met zonne-energe 63 3

4 Voor uw velghed Voor uw velghed Bj gaslucht B Slut de gaskraan (ze pagna 31). B Ramen openen. B Geen elektrctetsschakelaars gebruken. B Open vuur doven. B Drekt gasbedrjf/gastechnsch nstallateur waarschuwen. Bj rookgas lucht B Toestel buten bedrjf stellen (ze pagna 32). B Ramen en deuren openen. B Gastechnsch nstallateur waarschuwen. Opstellng, wjzgngen B De opstellng of wjzgngen aan de gaswandketel mogen alleen volgens de voorschrften en door een gastechnsch nstallateur veranderd worden. B Rookgasafvoer voerende delen mogen net veranderd worden. B Opstellng als open toestel, dus verbrandngslucht aanzugng ut de opstellngsrumte: Been ontluchtngsopenngen n deuren, ramen en muren net afsluten of dcht maken c.q. verklenen. Bj kerdchte ramen, verbrandngsluchtverzorgng velg stellen. Verklarng symbolen Sgnaalwoorden geven de zwaarte aan van het gevaar wat kan optreden als de voorschrften net opgevolgd worden. Voorzchtg betekent dat er mogeljk lchte materële schade kan optreden. Waarschuwng betekent dat er lchte persoonljke schade of zwaardere materële schade kan optreden. Gevaar betekent dat zware persoonljke schade kan optreden. In bjzonder zware gevallen bestaat er levensgevaar. Velghedsaanwjzngen n de tekst worden door mddel van een grjs vlak en een gevaren drehoek aangedud. Aanwjzngen n de tekst met hernaast aangegeven symbool worden begrenst met een ljn boven en onder de tekst. Aanwjzngen: betekent belangrjke nformate welke n de gevallen geen gevaar voor mens of toestel oplevert. Onderhoud B Aanbevelng voor de gebruker: Voor het just functoneren van het toestel, dent het onderhoud jaarljks door een erkend nstallateur te worden verrcht. B De gebruker s verantwoordeljk voor het mleu en de velghed van de nstallate. B Er mogen alleen orgnele Bosch onderdelen gemonteerd worden. Exploseve en lcht ontvlambare materalen B Plaats en gebruk geen lcht ontvlambare materalen en vloestoffen n de nabjhed van het toestel. Verbrandngs en omgevngslucht B Om corrose te vermjden, dent de verbrandngslucht vrj van agresseve stoffen te zjn (o. a. halogeen koolwaterstoffen de chloor of fluorverbndngen bevatten). Gebruker nformeren B Aan de gebruker de werkng en de bedenng, het bjvullen, ontluchten en tevens het controleren van de nstallatedruk utleggen. B De gebruker er op wjzen dat hj zelf geen veranderngen of reparates mag utvoeren. 4

5 Toestelbeschrjvng algemeen 1 Toestelbeschrjvng algemeen 1.1 EG-conformtetsverklarng Dt toestel voldoet aan de geldende esen van de europese rchtljnen 90/396/EEG, 92/42/EEG, 73/23/ EEG, 89/336/EEG en de n het EG-proefmodelcertfcaat beschreven proefmodel. Het voldoet aan de keurngsesen betreffende HR-ketels. Het gemddelde NO x n de rookgassen lgt onder de 40 ppm. Het toestel s gekeurd volgens EN 677. Prod.-ID-Nr. Categore Toepassng Tabel Typenoverzcht Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top Tabel 2 HR Hoogrendement S Solo toestel C Combnate toestel 22 Verwarmngsvermogen 22 kw 28 Verwarmngsvermogen 28 kw 35 Verwarmngsvermogen 35 kw 42 Verwarmngsvermogen 42 kw De typeaandudng wordt door kencjfers aangevuld. Het geeft het gassoort aan volgens DVGW, werkblad G Leverngsomvang CE-0085BL0507 II 2L 3 P C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, B 23, B 33 Kencjfer Wobbe-Index Gassoort 5 10,5-13 kwh/m 3 Aardgas, groep L Tabel 3 Gaswandketel voor centrale verwarmng Afdekklep voor bedenngselementen Butentemperatuurvoeler Weerstand 1,5 kω, 0,6 watt voor het aansluten van een tweedraads (aan/ut) kamerthermostaat met potenteel vrj contact Klem voor het bevestgen van het rookgastoebehoren Basstoebehoren voor parallelaanslutng ø 80 mm (AZB 817/1) Bevestgngsmateraal (schroeven met toebehoren) Toesteldocumentate Gasaanslutnppel 1" x 1/2" bnnendraad OpenTherm-module (OTM1) ngebouwd. 1.4 Toestelbeschrjvng Toestel voor wandmontage, onafhankeljk van schoorsteen en opstellngsrumte Aardgastoestellen voldoen rum aan de emsse-es NO X -beslut Tekstdsplay geïntegreerd n busbestuurde Bosch Heatronc voor: weersafhankeljke regelng met butentemperatuurvoeler en 3-kanaals schakelklok voor één verwarmngscrcut Servcefunctes en storngen Daloogpomp (met vermogensregelng) en: 2 karaktersteken proportonele druk 3 karaktersteken constante druk 6 standen nstelbaar Droogloopbevelgng, antblokkeerfuncte en ontluchtngsschakelng Automatsche ontstekng Contnu traploos modulerende regelng Volledge bevelgng va de Bosch Heatronc met onsatebewakng en magneetventelen volgens EN 298 Geen mnmumhoeveelhed crculatewater verest Geschkt voor vloerverwarmng Concentrsche pjp voor rookgas en verbrandngslucht en meetplaats voor CO 2 /CO Toerental geregelde ventlator Voorgemengde brander Temperatuurvoeler en temperatuurregelaar voor verwarmng Temperatuurvoeler n aanvoer, temperatuurbevelgng n 24 V-stroomkrng Overdrukvelghedsventel, manometer, automatsche ontluchter Aanslutmogeljkhed voor boler-ntc of bolerthermostaat Aanslutmogeljkhed voor voorraadsysteem (HRC Top) Rookgastemperatuurbevelgng (120 C) Schakelng voor warmwatervoorrang Omschakelklep met motor (Bosch 35 HRC Top) Platenwarmtewsselaar (HRC Top). 5

6 Toestelbeschrjvng algemeen 1.5 Toebehoren (ze prjsljst) Rookgastoebehoren Montageplaat Trechtersfon, afvoerledng en afvoerbochtstuk Servcepakket opbouwnstallate Servcepakket nbouwnstallate Hydraulsche neutraalverdeler HW 25 Warmwaterboler en voorraadsysteem. 1.6 Afmetngen mn mn = = ~ Afb Montageplaat Nr. 531 (Bosch 22/28 HRS Top, Bosch 35 HRC Top) Montageplaat Nr. 759 (Bosch 42 HRS Top) 338 Maatvoerng voor elektrokabels ut de muur (vaste aanslutng) 101 Mantel Knop om klep te open 103 Deksel voor bedenngspaneel o 85 mn mn mn mn O Afb. 2 Afb O 6

7 Toestelbeschrjvng algemeen 1.7 Toestelopbouw O Afb. 4 4 Heatronc 6 Temperatuurbegrenzer (ketelblok) 6.1 Warmwater-NTC (Bosch 35 HRC Top) 7 Meetnppel gasvoordruk 8.1 Manometer 9 Temperatuurbegrenzer (Rookgassen) 15 Overstortventel 18 Crculatepomp 27 Automatsche vlotterontluchter 29 Mengkamer met verbrandngsluchtopenngen 32.1 Electrodenset 36 Temperatuurvoeler (NTC) aanvoer 43 Aanvoer CV 63 Instelschroef gashoeveelhed 64 Instelschroef voor mn. hoeveelhed gas 88 Omschakelklep 98 Waterschakelaar (Bosch 35 HRC Top) 102 Kontrolevenster 120 Ophanggaten Rookgasafvoerpjp Luchtaanzugpjp 226 Ventlator 234 Meetnppel rookgassen Meetnppel luchttoevoer 271 Rookgasafvoerpjp 295 Toestelgegevensstcker 349 Deksel voor parallelaanslutng 355 Platenwarmtewsselaar (Bosch 35 HRC Top) 358 Condenswater sfon 396 Slang condenswatersfon 415 Inspectedeksel 416 Condensverzamelbak 418 Typeplaatje 7

8 Toestelbeschrjvng algemeen 1.8 Toestelopbouw Bosch 22/28/42 HRS Top ϑ ECO E max max O Afb. 5 8

9 Toestelbeschrjvng algemeen 1.9 Toestelopbouw Bosch 35 HRC Top ϑ ECO E max max ϑ M O Afb. 6 Legende bj afb. 5 en 6: 4 Heatronc 4.3 Pompaanslutmodule 6 Temperatuurbegrenzer (ketelblok) 6.1 Warmwater-NTC 7 Meetnppel gasvoordruk 8.1 Manometer 9 Temperatuurbegrenzer (Rookgassen) 13 Montageplaat (toebehoren) 14 Sfon (toebehoren) 15 Overdrukvelghed 18 Crculatepomp 27 Automatsche vlotterontluchter 29 Mengkamer met verbrandngsluchtopenngen 29.1 Bmetaal voor verbrandngslucht compensate 30 Branderdek 32 Ionsateelektrode 33 Ontstekngselektrode 35 Ketelblok met gekoelde verbrandngskamer 36 Temperatuurvoeler (NTC) aanvoer 43 Aanvoer 44 Warm water 45 Gas 46 Koud water 47 Retour 48 Afvoer 52 Magneetklep Magneetklep 2 55 Zeef 56 Gasblok CE Bevelgngskleppen 61 Resetknop 63 Instelschroef voor max. gashoeveelhed 64 Instelschroef voor mn. gashoeveelhed 69 Regelklep 84 Motor 88 Omschakelklep 90 Ventur 91 Overdrukventel 93 Waterhoeveelhedregelaar 94 Membraan 95 Opdrukstft met schakelpunt 96 Mcroschakelaar 97 Klep voor warmwaterhoeveelhed 98 Waterdeel 221 Rookgasafvoerpjp 226 Ventlator 229 Luchtkast 234 Meetpunt rookgassen Meetpunt luchttoevoer 317 Dgtaal dsplay 355 Platenwsselaar 358 Condenswater sfon 361 Vul- en aftapkraan (toebehoren) 400 Tekstdsplay 443 Membraan 447 Restcte rookgasafvoer (35HRC, 42 HRS) 9

10 Toestelbeschrjvng algemeen 1.10 Elektrsche bedradng ECO V 230 V V/AC L N Ns Ls LR M 3 4 A F Bosch 35 HRC M M O T F A Bosch 22/28/42 HRS M M O Afb Ontstekngstrafo 4.3 Pompaanslutmodule (Bosch 22/28/42 HRS Top) 6 Temperatuurbegrenzer (ketelblok) 6.1 Warmwater-NTC (Bosch 35 HRC Top) 9 Temperatuurbegrenzer (rookgassen) 18 Crculatepomp 32 Ionsateelektrode 33 Ontstekngselektrode 36 Temperatuurvoeler (NTC) aanvoer 52 Magneetklep Magneetklep 2 56 Gasblok CE Resetknop 84 Motor (Bosch 35 HRC Top) 96 Mcroschakelaar, waterschakelaar (Bosch 35 HRC Top) 135 Hoofdschakelaar 136 Temperatuurregelaar voor verwarmng 151 Zekerng T 2,5 A, AC 230 V 153 Transformator 161 Brug 226 Ventlator 300 Codeersteker 302 Aanslutng voor aarde 303 Stekeraanslutng voor NTC boler 1 (HRS Top) 310 Temperatuurregelaar voor warmwater 312 Zekerng T 1,6 A 313 Zekerng T 0,5 A 314 Stekeraanslutng busmoduul 315 Aanslutng rumtetemperatuurregelaar, geen TR Dgtaal dsplay 319 Stekeraanslutng voor boler (HRS Top) 328 AC 230 V klemaanslutng Brug 329 LSM stekeraanslutng 363 Controlelamp branderbedrjf 364 Controlelamp 0/1 (ut/aan) 365 Schoorsteenveger druktoets 366 Servce druktoets 367 ECO druktoets 385 Klemmenljst voor boleropwarmpomp of drewegklep 400 Tekstdsplay 406 Klemmen voor afstandsbedenng TW Klemmen voor butentemperatuurvoeler 473 Weerstand 474 OTM 1 10

11 Toestelbeschrjvng algemeen 1.11 Technsche gegevens Bosch 22/28 HRS Top Max. Nomnaal vermogen 40/30 C Max. Nomnaal vermogen 50/30 C Max. Nomnaal vermogen 80/60 C Eenhed Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top kw kw kw Aardgas Propaan Aardgas Propaan 21,8 21,6 20,6 21,8 21,6 20,6 27,5 27,2 25,7 Max. Nomnaal belastng kw 20,8 20,8 26,0 26,0 Mn. Nomnaal vermogen 40/30 C Mn. Nomnaal vermogen 50/30 C Mn. Nomnaal vermogen 80/60 C kw kw kw 8,6 8,6 7,6 11,6 11,4 10,5 Mnmale belastng kw 7,8 10,8 7,8 10,8 Max. warmwater vermogen kw 25,7 25,7 25,7 25,7 Max. warmwater belastng kw 26,0 26,0 26,0 26,0 Gas aanslutwaarde Aardgas (H s = 8,1 kwh/m 3 ) m 3 /h 3,1-3,1 - Propaan (H = 12,9 kwh/kg) kg/h - 2,0-2,0 Gas aanslutwaarde (voordruk) Aardgas mbar Propaan mbar Rekenwaarde voor de dameterberekenng volgens DIN 4705 Massastroom rookgassen max/klenlast. g/s 12,3/3,8 11,4/4,9 12,3/3,8 11,4/4,9 Temperatuur rookgassen 80/60 C max/klenlast C 67/55 67/55 67/55 67/55 Temperatuur rookgassen 40/30 C max/klenlast C 43/32 43/32 43/32 43/32 Opvoerhoogte Pa CO 2 bj nom. vermogen CO 2 bj mn. vermogen % % 9,0 8,8 10,8 10,5 9,0 8,8 10,8 10,5 Rookgaswaardengroep volgens G 636 G 61 /G 62 G 61 /G 62 G 61 /G 62 G 61 /G 62 NOx-klasse Rookgas condensaat Max. hoeveelhed condensaat (t R = 30 C) l/h 2,3 2,3 2,3 2,3 PH waarde ca. 4,8 4,8 4,8 4,8 Algemeen Elektrsche spannng AC... V Frequente Hz Opgenomen vermogen / standby - deellast - vollast W Geludsdruk nveau db(a) Beschermngsgraad 1) IP X4D X4D X4D X4D Max. aanvoertemperatuur C ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 Max. toegestane bedrjfsdruk (verwarmng) bar Toegestane omgevngstemperatuur C Inhoud ketelblok l 3,5 3,5 3,5 3,5 Gewcht (zonder verpakkng) kg Tabel 4 1) Bj luchttoevoer ut de opstellngsrumte (B 23 ): beschermngsgraad IP 00 (net spatwaterdcht). 8,6 8,5 7,6 27,5 27,2 25,7 11,6 11,4 10,5 11

12 Toestelbeschrjvng algemeen 1.12 Technsche gegevens Bosch 35 HRC Top, Bosch 42 HRS Top Eenhed Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top Aardgas Propaan Aardgas Propaan Max. Nomnaal vermogen 40/30 C Max. Nomnaal vermogen 50/30 C Max. Nomnaal vermogen 80/60 C kw kw kw 28,0 1) (35,0) 27,8 1) (34,8) 26,4 1) (32,8) 28,0 1) (35,0) 27,8 1) (34,8) 26,4 1) (32,8) 41,4 41,4 39,1 41,4 41,4 39,1 Max. Nomnaal belastng kw 26,9 1) (33,6) 26,9 1) (33,6) 40,0 40,0 Mn. Nomnaal vermogen 40/30 C Mn. Nomnaal vermogen 50/30 C Mn. Nomnaal vermogen 80/60 C kw kw kw 9,5 9,4 8,2 12,7 12,6 11,0 12,9 12,8 11,4 16,2 16,1 14,3 Mnmale belastng kw 8,8 11,8 11,8 14,8 Max. warmwater vermogen kw 32,8 32,8 39,1 39,1 Max. warmwater belastng kw 33,6 33,6 40,0 40,0 Gasaanslutwaarde Aardgas (H s = 8,1 kwh/m 3 ) m 3 /h 4,2-4,2 - Propaan (H = 12,9 kwh/kg) kg/h - 2,4-3,1 Gasaanslutwaarde (voordruk) Aardgas mbar Propaan mbar Warm water bj HRC Top Max. warmwaterhoeveelhed (fabreksnstellng) l/mn Max. warmwaterhoeveelhed l/mn Utstroomtemperatuur C Max. toegestane waterdrukbar Mn. stroomdrukbar 0,2 0,2 - - Specfeke doorstromng l/mn Rekenwaarde voor de dameterberekenng volgens DIN 4705 Massastroom rookgassen max/klenlast. g/s 15,4/4,0 14,5/4,1 17,8/5,3 17,2/6,4 Temperatuur rookgassen 80/60 C max/klenlast C 78/57 78/57 87/58 87/58 Temperatuur rookgassen 40/30 C max/klenlast C 58/35 58/35 65/43 65/43 Opvoerhoogte Pa CO 2 bj nom. vermogen CO 2 bj mn. vermogen % % 9,0 9,0 10,8 10,8 9,2 9,2 10,8 10,8 Rookgaswaardengroep volgens G 636 G 61 /G 62 G 61 /G NOx-klasse Rookgas condensaat Max. hoeveelhed condensaat (t R = 30 C l/h 2,7 2,7 3,5 3,5 PH waarde ca. 4,8 4,8 4,8 4,8 Algemeen Elektrsche spannng AC... V Frequente Hz Opgenomen vermogen / standby - deellast - vollast W Geludsdruk nveau db(a) Beschermngsgraad 2) IP X4D X4D X4D X4D Max. aanvoertemperatuur C ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 Max. toegestane bedrjfsdruk (verwarmng) bar Toegestane omgevngstemperatuur C Inhoud ketelblok l 3,75 3,75 3,5 3,5 Gewcht (zonder verpakkng) kg Tabel 5 1) Fabreksnstellng 2) Bj luchttoevoer ut de opstellngsrumte (B 23 ): beschermngsgraad IP 00 (net spatwaterdcht). 12

13 Voorschrften Condensanalyse mg/l 2 Voorschrften Ammonak 1,2 Nkkel 0,15 Lood 0,01 Kwkzlver 0,0001 Cadmum 0,001 Sulfaat 1 Chroom 0,005 Znk 0,015 Halogeenkoolwaterstof 0,002 Koolwaterstof 0,015 Tn 0,01 Vanadum 0,001 Koper 0,028 PH-waarde 4,8 Tabel 6 Voor de Bosch gaswandketels HRS Top/HRC Top, zjn de navolgende voorschrften van toepassng. NEN 3028 Velghedsesen voor centrale verwarmng nstallates. NEN 1078 Voorschrften voor aardgasnstallates NPR 3378 toelchtng bj NEN NEN 1010 Velghedsvoorschrften voor laagspannngsnstallates. De gaswandketel voldoet aan de rchtljnen 67/889/ EEG en 76/890/EEG ten aanzen van rado en t.v. ontstorng. NEN 2757 Toevoer verbrandngslucht en afvoer van rookgassen van verbrandng toestellen. BRL 5102 AVWI NEN 1006 Bouwbeslut. 13

14 Overzcht van verbrandngsgastoebehoren 3 Overzcht van verbrandngsgastoebehoren Rookgastoebehoren voor apparaten Dakutmondng kombdoorvoer-vertkaal (schun dak) C 33 Concentrsche muurdoorvoer met broekstuk naar parallel 2 x 80 mm C 13 L max = 1500 L max = 1275 mm Afb O Dakutmondng dubbelpjpsdoorvoer, vertkaal (bouwkundge schoorsteen of schun dak) C 53 Afb. 8 Dakutmondng dubbel-pjpsdoorvoer vertkaal (plat dak) C 53 L mn = O L mn = 300 L mn = 100 L mn = 300 L mn = 100 L mn = 100 L mn = 300 L mn = 500 Afb O Balkondoorvoer C O Afb. 12 L max = O Afb

15 Overzcht van verbrandngsgastoebehoren Tabel lednglengte concentrsch HRS Top/ HRC Top n meters Concentrsche dakutmondng vertkaal C 33 Type 80/ / HRS Top horzontaal 4 1) vertcaal 4 1) 28 HRS Top horzontaal 15 vertcaal HRC Top horzontaal 11 vertcaal HRS Top horzontaal 9 15 vertcaal Tabel 7 voor lednglengte ze tabel 7 1) ncl. 3 x 90 bocht Lengtereducerng: bocht 90 80/125 = 2 mtr. 100/150 = 2 mtr. bocht 45 80/125 = 1 mtr. 100/150 = 1 mtr. Tabel lednglengte parallel HRS Top/HRC Top n meters Type 80 mm 100 mm O 22 HRS Top HRS Top 32 Afb HRC Top HRS Top Tabel 8 Lengtereducerng: bocht 90 Ø80 = 2 mtr. Ø100 = 2 mtr. bocht 45 Ø80 = 1 mtr. Ø100 = 1 mtr. Langere ledng lengte s mogeljk met grotere dameter. C.6 toestellen Alleen monteren met gecertfceerde (Gastec QA Komokeur, en moet voldoen aan BRL 5102) Rookgas afvoermateraal. Temperatuurklasse T 100 (max. 120 C) 15

16 Overzcht van verbrandngsgastoebehoren Dakutmondng prefabschoorsteen C 53 Concentrsche muurdoorvoer horzontaal C 13 L mn = 160 L mn = 100 A L mn = mm L mn = 356 mm L max = 8000 mm O Afb. 15 Dakutmondng combdoorvoer, vertkaal (plat dak) C 33 L mn = 200 L mn = 500 L mn = 300 L mn = 300 Afb O Prefabschoorsteen (mnmale konstrukte esen) Alleen als kap door GASTEC s beoordeeld L mn = 160 L mn = 160 L mn = 300 A B O O Afb. 14 A Openng luchttoevoer mn. 150 cm per toestel. Afb. 17 A Openng rookgasafvoer mn. 150 cm per toestel B Openng luchttoevoer mn. 150 cm per toestel 16

17 Overzcht van verbrandngsgastoebehoren Dakutmondng C.L.V.-systeem 22/28 HRS Top, 35 HRC Top, C 43 Mnmale doortocht van het gemeenschappeljke afvoersysteem L mn = 300 parallel L mn = 300 concentrsch Aantal toestellen Mnmale doortocht A cm 2 Steenachtg afvoersysteem Metalen afvoersysteem A Afb. 18 A kondensafvoer A O Tabel 9 Mnmale doortocht van het gemeenschappeljke afvoersysteem Utvoerng C.L.V-systeem concentrsch parallel Tabel 10 Mnmale doortocht cm 2 2,5 A tot en met 3,5 A 2 A tot en met 3 A 17

18 Overzcht van verbrandngsgastoebehoren Dakutmondng met luchttoever vanut de gevel C 53 L mn = 500 Afb O 18

19 Overzcht van verbrandngsgastoebehoren Centraal rookgasafvoersysteem C 83 (22/28 HRS Top, 35 HRC Top) O O Afb. 20 Afb

20 Installate 4 Installate Montage, gas, afvoer en stroomaanslutngen en het n bedrjf nemen van de nstallate mag alleen plaatsvnden door een erkend ntallateur. 4.1 Belangrjke opmerkngen B Voor het nstalleren van het toestel moet er van utgegaan worden, dat aan alle voorschrften wordt voldaan en alle voorschrften worden opgevolgd. B De waternhoud van de toestellen bedraagt mnder dan 10 lter en voldoet aan de geldende voorschrften. Daarom s geen bouwtype goedkeurng verest. B Monteer het toestel alleen n een gesloten warmwatersysteem volgens DIN 4751 deel 3 n. Een mnmum hoeveelhed crculatewater voor het gebruk s net noodzakeljk. B Open nstallates ombouwen naar gesloten crcuts. B Gebruk geen gegalvanseerde radatoren en ledngen. Zo voorkomt u gasvormng. B Bj toepassen van een rumte temperatuurregelaar mag op de radator n de representateve rumte geen radatorthermostaat worden gemonteerd. B Stromngsgeluden kunt u voorkomen met een automatsche bypass (toebehoren nr. 687) of bj een tweeledngsysteem met een drewegklep aan de verst verwjderde radator. B Een expansevat monteren volgens DIN 4807(ze Afb. 27). Antvresmddel De onderstaande antvresmddelen zjn toegestaan: fabrkaat benamng concentrate BASF Glythermn NF % Schllng Cheme Vardos FSK % Tabel 11 Corrosebeschermngsmddel De onderstaande corrosebeschermngsmddelen zjn toegestaan: 4.2 Opstellngsplaats kezen Voorschrften ten opzchte van de opstellngsrumte Neem voor alle nstallates de desbetreffende voorschrften n acht. B Desbetreffende normen toepassen. B Installateledng van de rookgasafvoer monteren met voldoende afstand ten opzchte van andere materalen. Verbrandngslucht Om corrose te vermjden, dent de verbrandngslucht vrj van agresseve stoffen te zjn. Als sterk corrosebevorderende stoffen gelden o.a. halogeenkoolwaterstoffen, de chloor- of fluorverbndngen bevatten, welke bjvoorbeeld n oplosmddelen, verf, kleefstoffen, drjfgassen en hushoudeljke rengngsmddelen kunnen voorkomen. Oppervlakte temperatuur De maxmale oppervlakte temperatuur lgt beneden de 85 C. Daardoor zjn overeenkomstg TRGI en TRF geen specale velghedsmaatregelen voor brandbare bouwmateralen en nbouwmeubelen noodzakeljk. Er dent rekenng te worden gehouden met afwjkende voorschrften. Propaannstallates onder aardoppervlak Het toestel voldoet aan de norm TRF 1996 punt 7.7 bj opstellngen onder aardoppervlak. Wj bevelen het aan om n de propaanaanslutng een magneetventel te monteren welk bj warmtevraag over een LSM 5 moduul de gastoevoer vrjgeeft. Koud en warmwater In de koudwaterledng dent voor het toestel een Kwa goed gekeurde nlaatcombnate gemonteerd te worden. Om putcorrose te voorkomen s het aan te raden bj water met zware stoffen een flter n te bouwen. De modulerende regelng past zch automatsch aan, aan de getapte waterhoeveelhed. Alle thermostatsche douche of badmengkranen en éénhendelkranen kunnen worden toegepast. fabrkaat benamng concentrate Fernox Copal 1 % Schllng Cheme Vardos AP 1-2 % Tabel 12 20

21 Installate 4.3 Voormonteren van de nstallate B Montage aanslutplaat 1) met bjverpakte schroeven 6 x 50 aan de wand monteren. Afb VORLAUF GAS RÜCKLAUF 15 1,5 Afb. 22 Montageplaat Nr.531 (leverng) 68,5 R 3 / 4 " 23,5 R1" R1" O Afb. 25 Montageplaat Nr. 759 (leverng) VORLAUF RÜCKLAUF Afb. 23 Montageplaat Nr.531 (gemonteerd) GAS R 3 / 4 " 165 R1" R1" O Afb. 26 Montageplaat Nr. 759 (gemonteerd) B Gasledng en aanslutpjpen volgens de voorschrften monteren. B Servcekranen 1) en gaskraan 1) monteren. 1) Behoort net tot de leverng. Inden er geen gebruk gemaakt wordt van een montageplaat s er voor de gasaanslutng een gasnppel 1" x 1/2" bnnendraad meegeleverd. 21

22 Installate B Om het toestel tegen te hoge gasdruk te beschermen moet bj Propaan een drukregelaar met velghedsventel gemonteerd worden. B Voor het vullen en aftappen van de nstallate dent op het laagste punt van de nstallate een vul/aftapkraan gemonteerd te worden. B Voor de condensafvoer dent een condensopvang sfon gemonteerd te worden. B Condensafvoerledng van corrosevrj materaal monteren b.v. PVC enz Installatevoorbeeld hydraulca AG 4.4 Toestel monteren B Verpakkng verwjderen, let op de aanwjzngen op de verpakkng. B Bevestgngsmateraal aan de gasaanslutpjp verwjderen. Mantel demonteren Voorzchtg: Installatespoelen om vul te verwjderen. De mantel s met twee schroeven tegen onbevoegd demonteren geborgd (elektrsche velghed). B Borg altjd de mantel met deze schroeven. B Schroeven losdraaen. B Verwjder de mantelschaal naar voren toe o Afb. 27 AG Expansevat (extern) Condenswaterafvoer Monteer de condensafvoer va een nspecteerbare, open ( 2cm) verbndng. Het waterslot bnnen het toestel mag noot als syfon (stankafsluter) worden beschouwd. Het condenswater mag ut oogpunt van bevrezngsgevaar net worden afgevoerd va de hemelwaterafvoer. 1. Afb. 28 B Bjgepakte toebehoren ut nemen. Bevestgng voorbereden O B Teken de gaten aan voor het bevestgen van het toestel aan de muur en boor de gaten., ze blz.(6). B Pluggen en bouten monteren. B Pakkngen op de nppels van de montage aanslutplaat leggen. Toestel bevestgen B Toestel op de voorberede pjpaanslutngen zetten en met de bjverpakte rngen en moeren op de wand monteren. B Wartels op de pjpaanslutngen vast draaen. 22

23 Installate Trechter sfon (toebehoren) Om uttredend water ut de overdrukvelghed af te voeren kan een trechtersfon (als toebehoren) met ontlastpjp een aanslutbochtstuk gemonteerd worden. B Ontlastpjp n het velghedsventel draaen. B Aanslutbochtstuk op de ontlastpjp steken en boven de trechtersfon draaen. Afb Rookgastoebehoren aansluten B Monteer het rookgastoebehoren op het toestel. B Zet het rookgastoebehoren vast met de meegeleverde klem. 4.5 Aanslutngen controleren Wateraanslutng B Servcekranen van aanvoer en retourverwarmng nden aanwezg openen en nstallate vullen. B Afdchtngen en pakkngen op dchthed controleren (test druk: max. 2,5 bar op manometer). B Toestel va de automatsche ontluchter (27) ontluchten, pagna 31. B Bj HRC Top: open de koudwaterstopkraan en vul het warmwatercrcut (testdruk: max. 10 bar). B Alle overge onderdelen op lekkage controleren. Gasledng B Gasstopkraan dchtdraaen, dt om het armatuur tegen overdruk te bevelgen (max. druk 150 mbar). B Gasledng controleren. B Ontlast de druk. 4.6 Utzonderngen Gebruk van het toestel bj verwarmngsnstallates met meer dan één verwarmngscrcut Bj verwarmngsnstallates met meer dan één verwarmngscrcut moet een busbestuurde verwarmngsregelaar worden gebrukt. De functes van het tekstdsplay zjn beperkt. B Slut de butentemperatuurvoeler aan op de regelaar. Toestellen n cascade schakelen Maxmaal vjf toestellen kunnen parallel geschakeld worden. Met de regelaar TA 270 maxmaal dre toestellen en met de regelaar TA 300 maxmaal vjf toestellen. Voor elk overg toestel na het basstoestel s een cascademodule BM 2 verest. B Montage volgens de bjgeleverde montagevoorschrften van de toebehoren. B De butentemperatuurvoeler moet op de regelaar worden aangesloten O Afb. 30 B Voor verdere montage van het afvoermateraal de bjbehorende montage voorschrften n acht nemen. 23

24 Installate 4.7 Montage van de butentemperatuurvoeler De meegeleverde butentemperatuurvoeler s bedoeld voor opbouwmontage op de butenmuur. Y 1/2 Y Monteer de butentemperatuurvoeler op de juste plaats: Noordoost tot noordwestzjde van het hus. Optmale montagehoogte: (vertcaal) n het mdden van de door de nstallate verwarmde hoogte (H 1/2 n Afb. 31). Montage mn. 2 m boven de grond. Geen beïnvloedng door ramen, deuren, schoorstenen of rechtstreeks zonlcht (Afb. 31). Gebruk geen ns, utstekend balkon of dakoverstek als montageplaats (Afb. 31). Montage aan de oostzjde: houd rekenng met schaduw n de vroege ochtenduren (bjvoorbeeld door een naburg hus of een balkon). Reden: de ochtendzon verstoort het opwarmen van het hus na het verstrjken van spaarprogramma. Lggng van de hoofdwoonrumten Geljke wndrchtng: butentemperatuurvoeler aan dezelfde zjde van de wonng. Verschllende wndrchtngen: butentemperatuurvoeler aan de zjde van de wonng met de slechtste weersomstandgheden. Afb. 31 H 1/2H (mn 2 m) H, Y: Te bewaken woonoppervlak Donkere butentemperatuurvoeler : Geadvseerde montageplaats Lchte butentemperatuurvoeler : Slechte montageplaats O Butentemperatuurvoeler monteren: B Trek het beschermkapje los. B Bevestg het voelerhus met twee schroeven aan de butenmuur. 1/2H (mn 2 m) H Afb

25 Basstoebehoren voor parallelaanslutng AZB 817/1 monteren 5 Basstoebehoren voor parallelaanslutng AZB 817/1 monteren 5.1 Leverngsomvang Ø121 Ø Ø Afb. 33 B17.1: Afdchtverlooprng B17.2: Aanslutstuk luchttoevoer B17.3: Pakkng B17.4: Verbrandngsluchttoevoerrooster 5.2 Algemeen Met het monteren van deze aanslutset s vertkale of horzontale utvoerng mogeljk. De maxmale toegelaten lednglengte luchttoevoer/ rookgasafvoer s afhankeljk van het type toestel en het aantal toegepaste bochten. De luchttoevoer- en rookgasafvoerledngen met een stjgng van 3% (3 cm per meter) n de rookgasafvoerstromngsrchtng monteren. In vochtge rumtes de luchttoevoerledng soleren. 5.3 Montage O B Afdchtverlooprng (B17.1) door lcht te draaen over de rookgasafvoermof van het toestel steken. De overge delen monteren en met de bj het toestel geleverde beugel bevestgen. B17.1 Afb O 25

26 Basstoebehoren voor parallelaanslutng AZB 817/1 monteren 17.1 B Bj luchttoevoer ut de gevel (C 53 ): Verbrandngsluchttoevoerrooster (B17.4) n de mof van de laatste ut de muur stekende verbrandngsluchttoevoerpjp (B22) steken (afb. 37) O Afb. 35 B Deksel van de parallel aanslutng op het toestel demonteren: schroeven losdraaen deksel met pakkng losnemen. B Rookgasaanslutstuk (B17.2) en pakkng (B17.3) met de schroeven monteren en vastzetten. B17.4 B22 60 B17.4 B17.2 Afb O B O Afb. 36 B Bj luchttoevoer ut de opstellngsrumte (B 23 ): Rooster luchttoevoer (B17.4) n het aanslutstuk luchttoevoer (B17.2) drukken (Afb. 36). Bj luchttoevoer ut de opstellngsrumte (B 23 ): beschermngsgraad IP 00 (net spatwaterdcht). 26

27 Elektrsche aanslutng 6 Elektrsche aanslutng Gevaar: Door stroom schok! B Bj het aansluten en werken aan elektrsche delen altjd toestel spannngsvrj maken: (zekerng, hoofdschakelaar). B Schroef losdraaen en afdchtng naar voren erut nemen. De regel, besturngs en velghedsnrchtngen zjn door de fabrkant van bedradng voorzen en gekeurd. B Het toestel s voorzen van een snoer met stekker voor aanslutng (AC 230 V, 50 Hz). De navolgende kabels zjn toegestaan bj vaste aanslutngen: NYM-I 3 x 1,5 mm 2 HO5VV-F 3 x 0,75 mm 2 (net n de nabjhed van bad of douche: zone 1 en 2 volgens VDE 0100 deel 701) HO5VV-F 3 x 1,0 mm 2 (net n de nabjhed van bad of douche: zone 1 en 2 volgens VDE 0100 deel 701). Ze ook NEN B Kabel mnstens 50 cm ut de wand laten steken. B Voor spatwaterdchthed (IP): Het gat van de kabeldoorvoerng net zo groot maken als de kabeldameter, Afb. 31. Twee Fase net (IT NET) B Om een verzekerde onsatestroom te waarborgen, s een weerstand met best. nr tussen N en aarde aanslutng n te bouwen. -of- B schedngstrafo toebehoor Nr. 969 gebruken. 6.1 Toestel aansluten B Neem bj het nstalleren van de aardng de desbetreffende voorschrften (NEN 1010) n acht. B Slut het toestel volgens de geldende voorschrften aan. Stevg vast aan de klemmenljst van de schakelkast en va een schedngsvoorzenng met een contactafstand van mnstens 3 mm (bjvoorbeeld zekerngen of aardlekschakelaar). Er mogen geen andere verbrukers worden aangesloten. B Afdekkng onder los halen en wegnemen. Afb. 39 B Snjd de trekontlastng af n overeenstemmng met de dameter van de kabel. Afb. 40 B Kabel door trekontlastng doorvoeren en volgens Afb. 41 aansluten. B Trekontlastng weer terugdrukken en kabel vastzetten. Afb. 41 Afb

28 Elektrsche aanslutng 6.2 Aansluten van de boler Voorraadsysteem aansluten Bosch voorraadsystemen hebben twee NTC-voelers en worden rechtstreeks op de prntplaat van het toestel aangesloten. De kabel maakt deel ut van de aansluttoebehoren. B Breek de kunststof lpjes ut. B Kabel doorvoeren B Steker op de prnt aanbrengen 6.4 Aansluten temperatuurregelaar, afstandsbedenngen of schakelklokken Wj bevelen aan de gaswandketels met Bosch regelaars ut te voeren. B Open Therm-moduul ausstecken. Slut de voorraadsysteempomp aan volgens de nstallatehandledng van de toebehoren. O T F A O Afb. 43 B Stekker Open Therm-moduul lostrekken/demonteren. Afb Aansluten Open Therm Bosch TF 30 1) regelaar B Slut de regelaar volgens de bjbehorende nstallatehandledng aan. O T F A O Afb. 44 Busgeschkte verwarmngsregelaars TR 220, TA 250, TA 270, TA 300 B Slut de regelaar volgens de bjbehorende nstallatehandledng aan. 1) of andere OT regelaar 28

29 Elektrsche aanslutng Aansluten modulerende rumtetemperatuurregelaar B Modulerende rumtetemperatuur TR 21, TR 100, TR 200 volgens onderstaande afbeeldng aansluten: 6.5 Tweedraads kamerthermostaat aansluten Om een tweedraads aan/ut kamerthermostaat met een potentaal vrj kontakt te kunnen aansluten, s het noodzakeljk de volgende handelngen te verrchten: B Verwjder de onder klem 7 voorgemonteerde weerstand 1,5 kω en slut deze aan onder klem 2 en klem 4. B Slut de bedradng van de tweedraards kamerthermostaat aan op klem 1 en klem 2. B Stekker Open Therm module lostrekken/demonteren, ze afb. 43. DC24V ,5 kω 0,6 W Afb. 45 Afstandsbedenngen en schakelklokken B Aansluten de afstandsbedenngen TF 20, TW 2, TFQ 2T/W of de schakelklokken DT 1, DT 2 volgens het montagevoorschrft O K.T. Afb

30 Elektrsche aanslutng 6.6 Butentemperatuurvoeler aansluten De butentemperatuurvoeler wordt bj het toestel meegeleverd en bevndt zch n de verpakkng. Bj het aansluten van de butentemperatuurvoeler op de tekstdsplay, wordt de tekstdsplay een weersafhankeljke butentemperatuurregelaar en n de tekstdsplay zjn alle funkte's beschkbaar. B Gebruk de volgende ledngdameters: tot 20 m: 0,75-1,5 mm 2 tot 30 m: 1,0-1,5 mm 2 meer dan 30 m: 1,5 mm 2. B Butentemperatuurvoeler aansluten op het toestel. 6.8 Aansluten van een temperatuurbegrenzer TB 1 n een vloerverwarmngnstallate Bj verwarmngsnstallate alleen met vloerverwarmng en een drecte hydraulsche aanslutng op het toestel. DC 24V C J TB R Bld 48 Bj het aanspreken van de begrenzer wordt zowel de verwarmng als het warmwaterbedrjf onderbroken. Afb. 47 B Voor montage van de butentemperatuurvoeler, ze blz Afstandsbedenng aansluten TW 2 B Slut de afstandsbedenng TW 2 aan op pos. 406, pagna 10, met een ledng van 1,5 mm Bosch 22/28/42 HRS Top: aansluten van een externe boleropwarmpomp of drewegklep (met veerbelastng) voor het opwarmen van de boler (AC 230 V, max. 100 W) B Kes bj de aanslutng van een externe drewegklep pompmodus 1 (ze pagna 45). B Monteer de drewegklep zo dat het bolercrcut n stroomloze toestand open s. B Steek de kabel door de kabeldoorvoerng. B Slut de kabel aan volgens Afb. 49. B Steek de kabeldoorvoerng vast en bevestg de kabel op Ns en aarde. Afb Pompaanslutmodule 30

31 Inbedrjfname 7 Inbedrjfname ECO Afb Manometer 14 Trechtersfon (toebehoren) 14.1 Utlooppjp van overdrukvelghed (toebehoren) 15 Velghedsventel 27 Automatsche vlotterontluchter 61 Resettoets 135 Hoofdschakelaar 136 Temperatuurregelaar voor aanvoertemperatuur verwarmng 170 Servcekranen n aanvoer en afvoer (toebehoren) 171 HRS Top: boleraanvoer, HRC Top: warm water 172 Gasstopkraan (gesloten) 173 HRS Top: bolerretour, HRC Top: koudwater aanvoer met waterstopkraan (toebehoren) 295 Typestcker 310 Temperatuurregelaar warmwater 317 Dsplay 358 Condenswater sfon 361 Vul- en aftapkraan (Bosch 22/28/42 HRS Top) 363 Controlelamp branderbedrjf 364 Controlelamp 0/1 (ut/aan) 365 Druktoets schoorsteenveger 366 Druktoets servce 367 Druktoets Eco 400 Dsplay Bjgeleverde nbedrjfname protocol ze Afb. 44 nvullen en op een zchtbare plaats plakken O 7.1 Voor het n bedrjf nemen Waarschuwng: Toestel alvorens n bedrjf te nemen eerst vullen. B Schroef het condenswatersfon (358) los, vul het met ca. 1/4 lter water en monteer het weer. B Voordruk van het externe expansevat controleren (druk vaststellen op statsche hoogte nstallate) ze Afb. 49. B Radatorkraan opendraaen. B Servcekranen (170) nden aanwezg opendraaen en nstallate vullen tot 1-2 bar. Vul- aftapkraan sluten. B Radatoren ontluchten. B Vul de verwarmngsnstallate opneuw tot 1-2 bar. B Open de koudwaterstopkraan (173) (HRC Top). B Controleren of de gassoort overeenkomt met de gassoort op het typeplaatje. B Gasstopkraan (172) openen. B Breng de meegeleverde afschermklep voor de bedenngselementen aan. 31

32 Inbedrjfname 7.2 In/Utschakelen Inschakelen B Hoofdschakelaar (I) nschakelen. Het controlelampje brandt groen en op de dsplay verschjnt de aanvoertemperatuur. 7.3 Verwarmng nschakelen B Temperatuurregelaar verwarmng draaen, om de aanvoertemperatuur van de verwarmngsnstallate aan te passen: Vloerverwarmng b. v. stand 3 (ca. 50 C). Lage temperatuurverwarmng b. v. stand E (ca. 75 C). Verwarmngsnstallates met aanvoertemperatuur van 90 C: stand max lage temperatuur begrenzng (pagna 43). Wanneer de brander n bedrjf s brandt het controlelampje rood O Afb. 51 B Open de automatsche ontluchter en slut deze na het ontluchten weer (pagna 31). Het toestel wordt eenmalg ontlucht wanneer het voor het eerst ngeschakeld wordt. De verwarmngspomp wordt n ntervallen n en utgeschakeld. Dt duurt ca. 8 mnuten. In de tekstdsplay wordt Ontluchtngsfuncte weergegeven en n het dsplay o o afwsselend met de aanvoertemperatuur. Wanneer op de tekstdsplay sfonvulprogramma en op de dsplay -II- n afwsselng met de aanvoertemperatuur verschjnt, s het sfonvulprogramma n werkng, ze hervoor pagna 47, sfonvulprogramma. Utschakelen B Hoofdschakelaar (0) utschakelen. Afb O 7.4 Verwarmngsregelngen B Weersafhankeljke verwarmngsregelaar (bv tekstdsplay) op de juste verwarmngscurve en bedrjfsstand nstellen. B Rumtetemperatuurregelaars (TR...) op de gewenste rumtetemperatuur draaen (afb. 53) C O Afb

33 Inbedrjfname 7.5 Toestellen met warmwaterboler: warmwatertemperatuur nstellen Waarschuwng: Verbrandngsgevaar! B Temperatuur bj normaal gebruk net hoger als 60 C nstellen. B Temperatuur tot 70 C alleen kortstondg nstellen voor thermsche desnfecterng (antlegonella). 7.6 HRC Top-gaswandketels zonder voorraadsysteem: warmwatertemperatuur en hoeveelhed nstellen Warmwatertemperatuur Bj HRC Top-gaswandketels kan de warmwatertemperatuur met de temperatuurregelaar tussen ca. 40 C en 60 C worden ngesteld. Boler zonder egen temperatuurvoeler (met NTC-voeler) B Bolertemperatuur met temperatuur nstelknop van het toestel nstellen. De warmwater temperatuur wordt op de tekstdsplay aangegeven. Afb O Regelaarstand Warmwatertemperatuur Afb. 54 Regelaarstand Lnkeraanslag Rechteraanslag Tabel O Warmwatertemperatuur ca. 10 C (Vorstbevelgng) ca. 60 C ca. 70 C Boler met egen temperatuurregelaar Wanneer de warmwaterboler een egen temperatuurregelaar heeft, s de temperatuurregelaar op het toestel buten werkng (geen vorstbevelgng). B Stel de warmwatertemperatuur n met de temperatuurregelaar van de boler. Bj een boler met thermometer wordt de warmwatertemperatuur op de boler weergegeven. ECO-toets Door de toets n te drukken en kort vast te houden kunt u kezen tussen de comfortbedrjf en de spaarbedrjf. Comfortbedrjf, toets brandt net (fabreksnstellng) Boler voorrang, herbj wordt eerst de boler opgewarmd tot de ngestelde temperatuur daarna gaat de ketel pas over op verwarmng. Lnkeraanslag Rechteraanslag Tabel 14 ca. 40 C ca. 55 C ca. 60 C ECO-toets Door de toets n te drukken en kort vast te houden kunt u kezen tussen de comfortbedrjf en de spaarbedrjf. Comfortbedrjf, toets brandt net (fabreksnstellng) Het toestel wordt voortdurend op de ngestelde temperatuur gehouden. Daardoor s er een korte wachttjd bj een warmwaterafname. Het toestel wordt daarom ngeschakeld, ook wanneer er geen warm water wordt afgenomen. ECO bedrjf, toets brandt Het toestel wordt net voortdurend op de ngestelde temperatuur gehouden. De voorrang voor warm water bljft actef. Met behoefte aanmeldng Door kort openen en sluten van de warmwaterkraan wordt het water tot de ngestelde temperatuur verwarmd. Na korte tjd s er warm water beschkbaar. Zonder behoefte aanmeldng Er wordt pas verwarmd zodra er warm water wordt getapt. Daardoor zjn er langere wachttjden tot er warm water beschkbaar s. De behoefte aanmeldng maakt maxmale gas- en waterbesparng mogeljk. ECO bedrjf, toets brandt In de ECO-functe wsselt het toestel elke twaalf mnuten tussen verwarmngsfuncte en boler opwarmen. 33

34 Inbedrjfname Gaskeur CW Bosch 35 HRC Top, Gaskeur CW2003/HRww Toepassngsklasse 5 Toestel voldoet aan boven staande toepassngsklasse wanneer tapwatertemperatuur s ngesteld op 60 C. De effecteve toestel wachttjd s 13,2 seconden. CW Label 5 betekent dat het toestel geschkt s voor: een CW tapdebet van tenmnste 7,5 l/mn. van 60 C, een douche functe vanaf 3,6 tot tenmnste 7,5 l/mn. van 60 C (dt komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/mn. van 40 C), het vullen van een bad met 150 lter water van 40 C gemddeld, bnnen 10 mn Warmwaterhoeveelhed B Warmwaterhoeveelhed vergroten (max. 14 l/mn): draa de schroef op de waterschakelaar naar lnks (+). De utstroomtemperatuur wordt lager vanwege de grotere waterhoeveelhed. B Warmwaterhoeveelhed verklenen (max. 8 l/mn): draa de schroef op de waterschakelaar naar rechts ( ). De utstroomtemperatuur wordt hoger vanwege de klenere waterhoeveelhed. Hoog Verwarmng 107 ww HR Warm Water Comfort Warm Water Schonere Verbrandng Afb. 56 Gaskeur CW2003/HRww Toepassngsklasse 5 5 Naverwarmng Zonneboler O Afb Zomerbedrjf (alleen warmwaterberedng) O B Stand van de aanvoertemperatuurregelaar noteren. B Temperatuurregelaar geheel naar lnks draaen. De verwarmngspomp stopt en daarmee s de verwarmng buten werkng. De warmwatervoorzenng evenals de verzorgng van de spannng voor de verwarmngsregelaar en schakelklok bljft gehandhaafd. Waarschuwng: Bevrezngsgevaar voor de verwarmngsnstallate. In zomerbedrjf s er alléén vorstbevelgng voor het toestel. Voor verdere aanwjzngen raadpleeg het bedenngsvoorschrft van de verwarmngsregelaar. 34

35 Inbedrjfname 7.8 Vorstbevelgng Vorstbevelgng voor de verwarmng: B Verwarmng n bedrjf laten, aanvoertemperatuurregelaar mnstens op stand 1 laten staan. B Bj utgeschakelde verwarmng; het verwarmngswater mengen met een antvresmddel, ze hervoor op blz Pompblokkerngsbevelgng Deze regelng verhndert het vast gaan ztten van de pomp na een lange stlstandsperode. Na edere pompafschakelng volgt een tjdsmetng om-na ca. 24 uur de pomp n te schakelen. Verdere aanwjzngen ze blz. 39 contnuvorstbevelgng. Bj toestellen met externe regelaars: Voor verdere aanwjzngen raadpleeg het bedenngsvoorschrft van de verwarmngsregelaar. Vorstbevelgng voor een boler: B Temperatuurregelaar naar de lnkeraanslag draaen (10 C). 7.9 Storngen Een overzcht van eventuele storngen vndt u n de tabel op pagna 56. Tjdens het gebruk kunnen storngen optreden. In de dsplay wordt een storng weergegeven en de toets kan knpperen. Wanneer de toets knppert: B Druk op de toets en houd deze vast tot n de dsplay wordt weergegeven. Het toestel treedt weer n werkng en de aanvoertemperatuur wordt weergegeven. Wanneer de toets net knppert: B Schakel het toestel ut en weer n. Het toestel treedt weer n werkng en de aanvoertemperatuur wordt weergegeven. Wanneer de storng zch net laat resetten: B Waarschuw dan uw nstallateur of servcebedrjf. 35

36 Tekstdsplay 8 Tekstdsplay 8.1 Algemeen In de tekstdsplay wordt nformate over het toestel en de nstallate weergegeven en kunt u de weergegeven waarden ook wjzgen. In de tekstdsplay s een weersafhankeljke regelaar voor één verwarmngscrcut met een schakelklok geïntegreerd. De tekstdsplay beschkt na een dag functoneren over een gangreserve van ca. 10 uur. Na overschrjdng van de gangreserve wordt de tjd gewst. Alle andere nstellngen bljven bewaard. Al naar gelang de aangesloten regelaar zjn net alle functes n de tekstdsplay beschkbaar. Op het tekstdsplay verschjnt dan: nstellngen op de externe regelaar. Bovenden, wanneer een specaal programma ngesteld s: x dagen vakante Contnu verwarmen, contnuspaarstand of contnuvorstbevelgng Drect warm water. Overge specale functes kunnen bjvoorbeeld worden weergegeven bj de ngebrukname of bj onderhoudswerkzaamheden. De programmerng wordt utvoerg beschreven, met Tjd nstellen als voorbeeld: B Druk bj het begn van het programmeren op een wllekeurge toets, bjvoorbeeld. De dsplayverlchtng wordt ngeschakeld en het hoofdmenu wordt weergegeven: 8.2 Programmeren Afb. 58 Overzcht van de bedenngselementen a b c d e f Weergave Toets Omhoog of Meer Toets Omlaag of Mnder Toets Terug Toets Verder Toets Verwjderen Na het nschakelen moet eenmalg de taal van het tekstdsplay worden vastgelegd. B Kes de taal met de toetsen en. B Bevestg uw keuze met de toets. Ze pagna 42 Toegevoegde functes, taal wanneer u de taal wlt wjzgen. Standaard wordt het volgende weergegeven: Tjd Butentemperatuur (alleen wanneer butenvoeler aangesloten s) Aanvoertemperatuur Warmwatertemperatuur (alleen wanneer een boler zonder egen temperatuurregelaar aangesloten s) Afb. 59 Hoofdmenu B Beweeg de cursor lnks van de tekst met de toetsen en omhoog of omlaag. Plaats de cursor daarbj naast het gewenste menu. Verplaats n dt voorbeeld de cursor naar Uur en dag nstellen. B Bevestg uw keuze met de toets. Het bjbehorende submenu wordt weergegeven Afb. 60 Submenu: Uur en dag nstellen In de submenu's wordt n de bovenste regel weergegeven wat u moet doen. In de onderste regel wordt het laatste menunveau weergegeven, nden aanwezg, Afb. 61. B Kes met de toetsen en het menu Uur en dag nstellen. B Bevestg uw keuze met de toets. Het bjbehorende submenu wordt weergegeven: 36

37 Tekstdsplay Alle nstellngen terugzetten naar de oorspronkeljke stand. De bedrjfsuren kunnen net op nul worden gezet Afb. 61 Uren/dag nstellen Wanneer u nstelt, wordt de te wjzgen waarde n de bovenste regel weergegeven. Bovenden wordt de te wjzgen waarde met zwarte achtergrond weergegeven. B Programmeer met de toetsen en het hudge uur. Kort ndrukken: één eenhed veranderen Lang ndrukken: snel voorut of achterut B Bevestg de waarde met de toets. B Programmeer met de toetsen en de hudge mnuut. B Bevestg de waarde met de toets. B Programmeer met de toetsen en de hudge dag van de week. B Bevestg de waarde met de toets. De cursor gaat weer naar de bovenste regel. -of- B Bevestg de waarde met de toets en ga naar het hogere menu (Afb. 60, pagna 36). -of- B Druk 15 mnuten lang net op een toets Verwjderen Verander de waarde of verwjder deze met de toets. B Zoek de te verwjderen waarde. B Druk kort op de toets. In het dsplay wordt --:-- weergegeven. B Druk de toets langer dan ca. 15 seconden n. Na ca. 5 seconden wordt n het dsplay weergegeven: LET OP Alle parameters verwjderen na x seconden Na het verwjderen wordt weergegeven: Even wachten... ntalsate 8.3 Menuoverzcht Submenu Hoofd-m enu Tjd/dag/ vakante Warm water PS ze volgende blz. Waarden veranderen of kezen Pagna Tjd en Uren 38 dag nstellen - Mnuten - Dag van de week Vakante - - Vakantedagen 38 Verwarmng Verwarmngsprogramma - - Dag - 1e functe - 1e schakeltjd e schakeltjd Handmatge bedenng 1) Warmer of kouder 1) Automatsch - Contnu verwarmen - Contnu-spaarstand - Contnuvorstbevelgng Warmwaterprogramma 1) Dag - 1e functe - 1e schakeltjd e schakeltjd Wanneer afwjkend - Dag van de bassnstellng - 1e tempera- n het menu tuur Instellngen/warm - 1e schakeltjd water de opte Tjden... en temperatu- - 6e schakeltjd ren s ngesteld: Bolerpomp Dag 40 Cr- culate 2) - 1e functe - 1e schakeltjd e schakeltjd Drect - - Ut/aan 40 warm water 1) Info

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRC

Gaswandketel Bosch HRC Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 3 1 Toestelbeschrijving algemeen 4 1.1 EG-conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift.

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift. Bedieningsvoorschrift Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! BOSCH 6 7201 610 823-00.1O Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC Bosch VRC XXX XXXX XXX XXXX Best. Nr. 7 713 224 99X NL/ Kat. II2L 3B/P /C Aardgastoestel

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

30 HRC Turbo Tower Installatie- en onderhoudshandleiding voor de vakman

30 HRC Turbo Tower Installatie- en onderhoudshandleiding voor de vakman $ % $ $ 4 30 HRC Turbo Tower nl Installatie- en onderhoudshandleiding voor de vakman 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen 4 1.1 Voor uw veiligheid 4 1.2

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bosch 24 VRC open OSW Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd en bedankt,

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02)

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02) $ % $ $ 4 30 HRC Turbo Tower nl Gebruiksaanwijzing 2 Geachte klant, Geachte klant, Warmte voor het leven, dat is ons traditionele motto. Warmte is voor mensen een basisbehoefte. Zonder warmte voelen we

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL 70 3 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR 5 VRC 9 VRC nl Bedieningsvoorschrift NL Geachte klant, Hartelijk dank voor uw keuze voor de Bosch CV ketel. Technologie voor het leven is ons motto en dat vindt u terug

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A Lijnopstelling 1. INSTALLATIE-INSTRUCTIE BOUWPAKKET Nominaal vermogen Pakket L2A 44 kw 2 x HR 22 52 kw

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Bosch Service vademecum voor HR gaswandketels Bosch HRS/HRC basisuitvoering

Bosch Service vademecum voor HR gaswandketels Bosch HRS/HRC basisuitvoering Bosch Service vademecum voor HR gaswandketels Bosch HRS/HRC basisuitvoering 6 720 611 391-00.1O Bosch 22 HRS Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC OSW Inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften 3 Verklaring

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Edition 3. hijsoplossing

Edition 3. hijsoplossing Edton 3 Intellgente hjsoplossng Over Axzon Standaardoplossng of klantspecfeke oplossng Wj geven u het juste adves Het juste adves s altjd ook een vraag naar de egen mogeljkheden. Als fabrkant zjn wj n

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O. Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top 6 720 611 394 NL (04.

Gaswandketel. Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O. Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top 6 720 611 394 NL (04. Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 4 Verklaring symbolen 5 1 Bedieningsoverzicht

Nadere informatie

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40

Nadere informatie

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel DOC1066 R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel 2 Technische gegevens R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 Nominaal vermogen

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie