Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR"

Transcriptie

1 Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4. Gebrukte symbolen Geldghed van de handledng Typeplaatje CE-markerng Gaskeur Typeoverzcht...5 Velghed...6. Velgheds- en waarschuwngsaanwjzngen Classfcate van de waarschuwngsaanwjzngen Opbouw van waarschuwngsaanwjzngen...6. Gebruk volgens de voorschrften Stand van de technek Reglementar gebruk Gebruk n voertugen Gebruk n ongeschkte omgevng Net-reglementar gebruk Fundamentele velghedsnstructes Belangrjke aanwjzngen voor propaan-cv-ketels..8.5 Rchtljnen, voorschrften en normen Toestelbeschrjvng Montage Toebehoren Thermostaat Installate en gebruk Leverngsomvang CV-ketel utpakken Leverngsomvang controleren Verpakkng afvoeren Esen aan de opstellngsplaats Vereste mnmumafstanden/vrje montagerumtes Montagesjabloon gebruken Maattekenng en aanslutmaten CV-ketel ophangen Frontmantel afnemen/aanbrengen Zjdeel demonteren/monteren Gasnstallate Installate voorbereden Gasledng aansluten Hydraulsche nstallate Installate voorbereden Koud en warm water aansluten CV-aanvoerledng en CV-retourledng aansluten Open verdeler Condensafvoerledng aansluten Afvoerbus aan het overstortventel van de CV-ketel aansluten Rookgasnstallate Elektrsche nstallate Installate voorbereden Schakelkast openen/sluten Netaanslutng tot stand brengen Thermostaat aansluten Thermostaat monteren Thermostaat aan de elektronca aansluten Bjkomende toestellen aansluten Hulprelas (grjze stekker op de prntplaat) aansluten VR 40 - " ut 7" multfunctonele module aansluten Bedradngsschema's Bedenng Installateurnveau oproepen Overzcht menustructuur Ingebrukname CV-ketel nschakelen Installateassstent Taal Vulmodus Ontluchtng Gewenste aanvoertemperatuur Warmwatertemperatuur Comfortmodus CV-deellast Hulprelas en multfunctonele module Telefoonnummer nstallateur Installateassstent beëndgen Installateassstent opneuw starten Toestelconfgurate en dagnosemenu Testprogramma's gebruken Gasfamlecontrole utvoeren CV-water condtoneren Vuldruk aflezen CV-nstallate vullen en ontluchten CV-nstallate vullen CV-nstallate ontluchten Te lage waterdruk vermjden Warmwatersysteem vullen en ontluchten Sfonbeker vullen Gasnstellng controleren Fabreksnstellng Gasaanslutdruk controleren (dynamsche voordruk) CO -gehalte controleren en evt. nstellen (nstellng luchtgetal) Volledge functecontrole utvoeren CV-functe controleren Warmwaterberedng controleren Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

3 Inhoudsopgave Aanpassng aan de CV-nstallate...4. Dagnosecodes - overzcht CV-deellast nstellen Pompnalooptjd en pompmodus nstellen Maxmale aanvoertemperatuur nstellen Retourtemperatuurregelng nstellen Branderwachttjd Onderhoudsnterval nstellen Pompvermogen nstellen Bypass nstellen Tapwaternaverwarmng op zonne-energe nstellen CV-ketel aan de gebruker doorgeven Inspecte en onderhoud Inspecte- en onderhoudsstappen Inspecte- en onderhoudsntervallen n acht nemen Inspecte- en onderhoudswerkzaamheden voorbereden CV-ketel en CV-nstallate vullen CV-ketel aftappen Volledge CV-nstallate aftappen Functemenu gebruken Elektroncazelftest utvoeren Onderhoudswerkzaamheden utvoeren Branderstraat demonteren Warmtewsselaar rengen Brander controleren Sfonbeker rengen Zeef n koudwaterngang rengen Branderstraat nbouwen Gasaanslutdruk controleren CO -gehalte controleren Inspecte- en onderhoudswerkzaamheden afsluten Vervangen van onderdelen Vervangngswerkzaamheden voorbereden en afsluten Vervangngswerkzaamheden voorbereden Vervangngswerkzaamheden afsluten Brander vervangen Ventlator vervangen Gasblok vervangen Ventur nclusef massastroomsensor vervangen Warmtewsselaar vervangen Prntplaat en/of dsplay vervangen Prntplaat of dsplay vervangen Prntplaat en dsplay tegeljk vervangen Butenbedrjfstellng CV-ketel tjdeljk buten bedrjf stellen CV-ketel defntef buten bedrjf stellen CV-ketel afvoeren Fabreksgarante en servceteam Fabreksgarante Servceteam Technsche gegevens Vakwoordenljst EC verklarng van conformtet...73 Trefwoordenregster Verhelpen van storngen Vallant Servceteam aanspreken Dagnose utvoeren Lve montor oproepen (statuscodes) Statuscodes - overzcht Servcemeldngen Dagnosenveaus oproepen Foutcodes aflezen Foutgeheugen opvragen Foutgeheugen resetten Overzcht foutcodes Functemenu gebruken Testprogramma's utvoeren Parameters naar fabreksnstellngen resetten...6 Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0 3

4 Aanwjzngen bj de documentate Aanwjzngen bj de documentate De volgende aanwjzngen vormen een wegwjzer door de volledge documentate. In combnate met deze nstallateen onderhoudshandledng zjn nog andere documenten van toepassng. Voor schade, ontstaan door het net naleven van deze handledngen, kan Vallant net aansprakeljk worden gesteld. Aanvullend geldende documenten > Neem bj de nstallate van de ecotec plus goed kenns van alle nstallatehandledngen van onderdelen en componenten van de nstallate. Deze nstallatehandledngen worden meegeleverd met de betreffende onderdelen van de nstallate en aanvullende componenten. > Neem verder goed nota van alle gebruksaanwjzngen de bj de componenten van de nstallate worden meegeleverd.. Bewaren van de documenten > U dent deze nstallatehandledng evenals alle aanvullend geldende documenten en eventueel benodgde hulpmddelen aan de gebruker van de nstallate te geven. De gebruker bewaart de handledngen en hulpmddelen opdat ze nden nodg ter beschkkng staan.. Gebrukte symbolen Heronder worden de n de tekst gebrukte symbolen verklaard. Symbool voor een nuttge tp en nformate > Symbool voor een vereste handelng.3 Geldghed van de handledng De nstallatehandledng geldt utslutend voor CV-ketels met de volgende artkelnummers: CV-ketel Typeaandudng Artkelnummer ecotec plus VHR NL 0-4/ ecotec plus VHR NL 5-30/ ecotec plus VHR NL 30-34/ Het artkelnummer van de CV-ketel vndt u op het typeplaatje..4 Typeplaatje Het typeplaatje van de Vallant ecotec plus s n de fabrek aan de onderkant van de CV-ketel aangebracht. Het artkelnummer van de gaswandketel kunt u ut het serenummer opmaken. Het 7e tot 6e cjfer vormen het artkelnummer. Het serenummer vndt u ook op een verwjderbaar plaatje dat achter de frontklep aan de onderkant van de CV-ketel n een kunststof klepje zt. U kunt het serenummer ook op het dsplay van de CV-ketel laten weergeven ( gebruksaanwjzng)..5 CE-markerng Met de CE-markerng wordt aangegeven dat de toestellen volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele veresten van de geldende rchtljnen. Rchtljn 009/4/EG van de Raad met wjzgngen "Rchtljn voor de aanpassng van de rechtsvoorschrften van de ldstaten voor gasverbruksnrchtngen" (gastoesteltrchtljn) Rchtljn 9/4/EEG van de Raad met wjzgngen "Rchtljn betreffende de rendementsesen voor neuwe ole- en gasgestookte centrale-verwarmngsketels" (rendementsrchtljn) Rchtljn 006/95/EG van de Raad met wjzgngen "Rchtljn over elektrsche bedrjfsmddelen voor het gebruk bnnen bepaalde spannngsgrenzen" (laagspannngsrchtljn) Rchtljn 004/08/EG van de Raad met wjzgngen "Rchtljn nzake elektromagnetsche compatbltet" De CV-ketels zjn conform het n de EG-modelvergunnng beschreven model PIN-No. CE-0085CM03 De CV-ketels voldoen aan de volgende normen: EN 483 EN 65 EN 677 EN 5504 EN EN EN EN ecotec plus VHR NL 35-38/ ecotec plus VHR NL 34/5-5 I Toesteltypes en artkelnummers 4 Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

5 Aanwjzngen bj de documentate.6 Gaskeur De ecotec plus beschkt over de volgende gaskeurlabels: VHR NL 0-4/5-5 Gaskeur bass VHR NL 5-30/5-5 Gaskeur bass VHR NL 30-34/5-5 Gaskeur bass VHR NL 35-38/5-5 Gaskeur bass VHR NL 34/5-5 I Gaskeur bass Gaskeur HR07 Gaskeur HR07 Gaskeur HR07 Gaskeur HR07 Gaskeur HR07 Gaskeur HRww Gaskeur HRww Gaskeur HRww Gaskeur HRww Gaskeur HRww Gaskeur SV Gaskeur SV Gaskeur SV Gaskeur SV Gaskeur SV Gaskeur CW Gebruksklasse 3 Gaskeur CW Gebruksklasse 4 Gaskeur CW Gebruksklasse 5 Gaskeur CW Gebruksklasse 5 Gaskeur NZ Gaskeur NZ Gaskeur NZ Gaskeur NZ. Gaskeurlabel Gaskeur CW Gebruksklasse 6 Gaskeur bass geeft aan dat het toestel aan de mnmumesen van het EPK (Energe Prestate Keurmerk = energeprestatekeurmerk) voldoet. Gaskeur SV geeft aan dat de maxmale esen met betrekkng tot de utstoot van schadeljke stoffen net worden overtreden. Gaskeur NZ geeft aan dat het toestel geschkt s om als naverwarmer te denen bj een zonneboler. Gaskeur CW gebruksklasse 3 geeft aan dat het toestel: geschkt s voor het voeden van een keukentappunt met tenmnste 6 l/mn van 60 C geschkt s voor een douchefuncte vanaf 6 l/mn tot tenmnste 0 l/mn bj 40 C voor de vullng van een klene badkup met 00 lter water met een temperatuur van 40 C bnnen mnuten geschkt s, net voor geljktjdg gebruk van meerdere aftappunten geschkt s. Gaskeur CW gebruksklasse 4 geeft aan dat het toestel: geschkt s voor het voeden van een keukentappunt met tenmnste 7,5 l/mn van 60 C geschkt s voor een douchefuncte vanaf 6 l/mn tot tenmnste,5 l/mn bj 40 C voor de vullng van een klene badkup met 0 lter water met een temperatuur van 40 C bnnen mnuten geschkt s, net voor geljktjdg gebruk van meerdere aftappunten geschkt s. Gaskeur CW gebruksklasse 5 geeft aan dat het toestel: geschkt s voor het voeden van een keukentappunt met tenmnste 7,5 l/mn van 60 C geschkt s voor een douchefuncte vanaf 6 l/mn tot tenmnste,5 l/mn bj 40 C voor de vullng van een badkup met 50 lter water met een temperatuur van 40 C bnnen 0 mnuten geschkt s, net voor geljktjdg gebruk van meerdere aftappunten geschkt s. Gaskeur CW gebruksklasse 6 geeft aan dat het toestel: een warmwaterdebet van ten mnste 7,5 l/mn. met 60 C een warmwaterdebet van mnstens 7,5 l/mn. met 60 C met een geljktjdge douchefuncte van ten mnste 3,6 l/mn. tot maxmaal 7,5 l/mn. met 60 C (dt komt overeen met 6 tot,5 l/mn. met 40 C) het vullen van een bad met 50 lter water van gemddeld 40 C, bnnen 0 mn. met een geljktjdg warmwaterdebet van mnstens 7,5 l/mn. met 60 C het vullen van een badkup met 00 lter water met gemddeld 40 C bnnen 0 mn. zonder geljktjdg gebruk van een andere functe geschkt s. De maxmale specfeke lednglengte 0/ mm s de maxmale lengte de een warmwaterledng van 0 mm nwendg en mm utwendg mag hebben om nog te voldoen aan de crtera van het Gaskeur CW-label. Om de CW-gebruksklassen te bereken, moet de warmwatertemperatuur op 60 C ngesteld worden en moet de comfortmodus ( gebruksaanwjzng) geactveerd zjn. Voor de waarden van het CW-label moet u de gewenste warmwatertemperatuur op 6 C en de gewenste warmstartoffset (D.073) op -8 zetten..7 Typeoverzcht Toesteltype ecotec plus Land van bestemmng (benamngen conform ISO 366) VHR NL 0-4/5-5 NL (Nederland) II L3P VHR NL 5-30/5-5 NL (Nederland) II L3P VHR NL 30-34/5-5 NL (Nederland) II L3P VHR NL 35-38/5-5 NL (Nederland) II L3P VHR NL 34/5-5 I NL (Nederland) II L3P.3 Typeoverzcht Vergunnngscategore Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0 5

6 a Velghed a Velghed. Gebruk volgens de voorschrften. Velgheds- en waarschuwngsaanwjzngen > Neem bj de nstallate van de ecotec plus de fundamentele velghedsnstructes en de waarschuwngen n acht de vóór elke handelng staan vermeld... Stand van de technek Er kan bj ondeskundg of onegenljk gebruk gevaar ontstaan voor ljf en leven van de gebruker of derden resp. schade aan het product en andere voorwerpen... Classfcate van de waarschuwngsaanwjzngen De waarschuwngen zjn als volgt door waarschuwngstekens en sgnaalwoorden aangaande de ernst van het potentële gevaar ngedeeld: Waarschuwngsteken Sgnaalwoord a Gevaar! e Gevaar! a Waarschuwng! b Opgelet! Toelchtng Drect levensgevaar of gevaar voor ernstg persoonljk letsel Levensgevaar door een elektrsche schok Gevaar voor lcht letsel Kans op materële schade of mleuschade. Classfcate van de waarschuwngsaanwjzngen.. Reglementar gebruk De producten zjn als warmtebron voor gesloten warmwater-cv-nstallates en de warmwaterberedng bestemd. Het gebruk volgens de bestemmng omvat: het naleven van de bjgevoegde gebruks-, nstallate- en onderhoudshandledngen van het Vallant-product en van alle andere componenten van de nstallate de nstallate en montage conform de product- en systeemvergunnng het naleven van alle n de handledngen vermelde nspecte- en onderhoudsvoorwaarden...3 Gebruk n voertugen Het gebruk van het product n voertugen, zoals bjv. campers of woonwagens, geldt als net reglementar. Net als voertugen gelden eenheden de permanent en statonar geïnstalleerd zjn (zogenaamde statonare nstallate)...4 Gebruk n ongeschkte omgevng Het product op plaatsen nstalleren en gebruken waar het mogeljk aan vocht of spatwater blootgesteld wordt, s net reglementar... Opbouw van waarschuwngsaanwjzngen Waarschuwngen herkent u aan een haarljn boven en onder. Deze zjn volgens het volgende bassprncpe opgebouwd: a Sgnaalwoord! Soort en bron van het gevaar! Toelchtng op soort en bron van het gevaar > Maatregelen om het gevaar af te wenden..5 Net-reglementar gebruk Een ander gebruk dan het n deze handledng beschreven gebruk of een gebruk dat van het her beschreven gebruk afwjkt, geldt als net reglementar. Als net-reglementar gebruk geldt ook eder drect commerceel of ndustreel gebruk. Attente! Ieder msbruk s verboden. 6 Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

7 a Velghed a.3 Fundamentele velghedsnstructes > Neem altjd de volgende velghedsnstructes n acht. Opstellng en nstellng In de volgende gevallen moet de CV-ketel absoluut met gemonteerde gesloten frontmantel en met volledg gemonteerde VLT/VGA gebrukt worden: voor de ngebrukname voor controledoelenden voor het contnue gebruk Anders kan het, bj ongunstge bedrjfsomstandgheden, tot levensgevaar of materële schade komen. De CV-ketel mag utslutend voor testdoelenden, zoals bjv. de controle van de gasstromngsdruk, alleen voor korte perodes en alleen bj volledg gemonteerde VLT/VGA met afgenomen frontmantel gebrukt worden. Wat te doen bj gaslucht Door nstallatefouten, beschadgng, manpulate, net toegestane opstellngsplaats of dergeljke kan gas lekken en tot vergftgngs- en explosegevaar leden. Bj gaslucht n gebouwen handelt u als volgt: > Vermjd rumtes met gaslucht. > Doe, nden mogeljk, deuren en ramen wjd open en zorg voor doortocht. > Vermjd open vuur (bjv. aansteker, lucfer). > Net roken. > Beden geen elektrsche schakelaars, geen stekkers, geen deurbellen, geen telefoons en andere communcatesystemen n hus. > Slut de gasteller-afslutkraan of de hoofdkraan. > Inden mogeljk, de gasafslutkraan n de gasledng sluten. > Waarschuw de husbewoners door te roepen of aan te kloppen. > Verlaat het gebouw. > Verlaat bj hoorbaar utstromen van gas onmddelljk het gebouw en voorkom dat derden het gebouw betreden. > Alarmeer de brandweer en polte buten het gebouw. > Breng de gasmaatschappj van een telefoonaanslutng buten het hus op de hoogte! Wat te doen bj rookgaslucht Door nstallatefouten, beschadgng, manpulate, net toegestane opstellngsplaats of dergeljke kan rookgas lekken en tot vergftgngsgevaar leden. Bj gaslucht n gebouwen handelt u als volgt: > Doe, nden mogeljk, deuren en ramen wjd open en zorg voor doortocht. > Schakel de CV-ketel ut. > Controleer de rookgastrajecten n de CV-ketel en de afvoerledngen voor rookgas. Installate n rumtes met ventlate Bj de van de omgevngslucht afhankeljke werkng mag de CV-ketel net n vertrekken geplaatst worden waarut met behulp van ventlatoren lucht wordt afgezogen (bjv. ventlatesystemen, afzugkappen, wasdrogers met luchtafvoer naar buten). Deze nstallates zorgen voor een onderdruk n de rumte. Door de onderdruk kan rookgas van de mondng door de rngspleet tussen rookgasledng en schacht n de opstellngsrumte aangezogen worden. De CV-ketel mag omgevngsluchtafhankeljk gebrukt worden als het geljktjdge gebruk van de CV-ketel en ventlator net mogeljk s. > Voor een wederzjdse vergrendelng van ventlator en CV-ketel bouwt u het Vallant-toebehoren multfunctonele module " ut 7" (art.-nr ) n. > Informeer de gebruker van de nstallate over het mogeljke gevaar bj het gebruk van afzugventlatoren. Materële schade door corrose Om corrose aan de CV-ketel en ook n de VLT/VGA te vermjden, dent u op het volgende te letten: > Gebruk geen sprays, oplosmddelen, chloorhoudende rengngsmddelen, verf, ljm enz. n de omgevng van het CV-toestel. Deze stoffen kunnen onder ongunstge omstandgheden tot corrose leden. Materële schade door agresseve dampen en stof! Agresseve dampen en stof n de opstellngsrumte kunnen tot schade door corrose n de CV-ketel en n de rookgasnstallate leden. > Gebruk de CV-ketel absoluut onafhankeljk van de omgevngslucht als de lucht n de opstellngsrumte agresseve dampen en stof bevat. Keuze van de opstellngsplaats > Houd er bj de keuze van de opstellngsplaats rekenng mee dat u de CV-ketel net n vorstgevaarljke rumtes mag nstalleren, dat de verbrandngslucht technsch vrj moet zjn van chemsche stoffen de fluor, chloor, zwavel, stof enz. bevatten (bjv. sprays, oplos- en rengngsmddelen, verven, ljm). > Gebruk de CV-ketel absoluut onafhankeljk van de omgevngslucht of n een aparte opstellngsrumte, omdat het anders tot corrose n de CV-ketel en ook n de rookgasnstallate kan komen als de verbrandngsluchttoevoer net technsch vrj s van de herboven genoemde stoffen, u de CV-ketel n kapsalons, lakwerkplaatsen of schrjnwerkeratelers, rengngsbedrjven of dergeljke nstalleert. > Led de verbrandngslucht net door oude schoorstenen van olegestookte ketels, omdat dt eveneens tot corrose kan leden. > Neem de stookrumterchtljn, de plaatseljke bouwreglementerngen en de stookverordenngen n acht. Materële schade door ondeskundg gebruk en/of ongeschkt gereedschap Ongeschkt gereedschap en/of ondeskundg gebruk van gereedschap kan schade veroorzaken (bjv. gas- of waterlekkages). Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0 7

8 a Velghed a > Om schroefverbndngen vast te draaen of te lossen, gebrukt u prncpeel passende steeksleutels, maar geen bustangen, verlengngen enz. Ontbrekende velghedsnrchtngen Ontbrekende velghedsnrchtngen (bjv. overstortventel, expansevat) kunnen tot levensgevaarljke brandwonden en andere letsels leden, bjv. door exploses. > De n dt document opgenomen schema's geven net alle voor een deskundge nstallate vereste velghedsnrchtngen weer. > Installeer de nodge velghedsnrchtngen n de nstallate. > Informeer de gebruker over de functe en de poste van de velghedsnrchtngen. > Neem de betreffende natonale en nternatonale wetten, normen en rchtljnen n acht..4 Belangrjke aanwjzngen voor propaan-cv-ketels Ontluchtng van de tank voor vloebaar gas bj neuwe nstallate van de nstallate: > Verzeker u ervan dat de gastank ontlucht s voordat u de CV-ketel nstalleert. De leverancer van het vloebare gas s verantwoordeljk voor een correcte ontluchtng van de tank. Als de tank slecht s ontlucht, kunnen er problemen bj de ontstekng ontstaan. > Neem n dt geval eerst contact op met degene de de tank heeft gevuld. > Neem ook de aanwjzngen voor de omschakelng naar vloebaar gas n deze handledng ( hfdst. 0.0) n acht..5 Rchtljnen, voorschrften en normen Voor het nstalleren denen de volgende voorschften, normen en rchtljnen n acht genomen te worden: NEN 078 Voorschrften voor aardgasnstallates; GAVO 987 (en aanvullngen); NPR Toelchtng bj NEN 078; NEN 757. Toevoer van verbrandngslucht en afvoer van rook van verbrandngstoestellen; NEN 90. Esen voor hushoudeljke gasverbrukersnstallates en vergeljkbare nstallates n mdden- en klenbedrjf door handel, horeca en njverhed bedreven met handelsbutaan, handelspropaan en butaan/ propaan (B/P)-mengsels; NEN 00. Velghedsbepalngen voor laagspannngsnstallates; NEN 308. Velghedsesen voor centraleverwarmngsnstallates; NEN 006. Algemene voorschrften voor drnkwaternstallates; Het bouwbeslut; Algemene bepalngen van de plaatseljk nutsbedrjven voor rook van verbrandngstoestellen. Inden met één of meerdere toestellen n cascade een warmtapwatertoestel wordt verwarmd denen de esen van de VEWIN werkblad 4.4 B te worden opgevolgd, d.w.z. een dubbele schedng tussen cv-water en drnkwater. Juste gassoort gebruken Het gebruk van de verkeerde gassoort kan tot stoorutschakelngen van de CV-ketel leden. Verder kunnen ontstekngs- en verbrandngsgeluden n de CV-ketel ontstaan. > Gebruk utslutend propaangas G 3. Installate onder de begane grond > Als u de CV-ketel n rumtes onder de begane grond nstalleert, dan moet u de natonale wetten en rchtljnen n acht nemen. We raden u aan om zelf een externe magneetklep te nstalleren. Aanslutset voor een externe magneetklep ut het Vallant-toebehoren: art.-nr.: of De magneetklep kunt u va de multfunctonele module ut 7 of bj de VHR 35-38/5-5 ook drect op de prntplaat aansluten ( hfdst. 8.5.). Tankstcker aanbrengen > Plak de meegeleverde tankstcker (propaankwaltet) goed zchtbaar op de tank resp. de flessenkast, zo dcht mogeljk bj de vulnppel. 8 Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

9 Toestelbeschrjvng 3 3 Toestelbeschrjvng Montage Functe-elementen ecotec plus Legenda Gasblok Waterdruksensor 3 Ventur met massastroomsensor 4 Warmtewsselaar 5 Aanslutng voor VLT/VGA 6 Luchtaanzugbus 7 Branderstraat 8 Ontstekngselektrode 9 Ventlator 0 Automatsche ontluchter Manometer Hoogeffcënte pomp 3 Bypass 4 Overstortventel 5 Schakelkast 6 Drewegklep met bypass 7 Stromngssensor (warm water) 8 Platenwsselaar Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0 9

10 X90 o X X3 OT T X E 4 Montage 4 Montage De herna n dt hoofdstuk beschreven werkzaamheden mag u alleen als erkende nstallateur utvoeren. 4. Leverngsomvang De Vallant ecotec plus wordt voorgemonteerd n een verpakkng geleverd. 4. Toebehoren 4.. Thermostaat Vallant bedt voor de regelng van de ecotec verschllende thermostaatutvoerngen voor de aanslutng aan het schakelpaneel of voor het nsteken n het bedenngspaneel aan. Thermostaat Omschrjvng 4.. CV-ketel utpakken > Haal de CV-ketel ut de kartonverpakkng. > Verwjder de beschermfole van alle delen van de CV-ketel. 4.. Leverngsomvang controleren > Controleer de leverngsomvang op volledghed en ntacthed ( afb. 4. en tab. 4.). calormatic 350 calormatic 350f Programmeerbare kamerthermostaat Programmeerbare draadloze kamerthermostaat 9 calormatic 370 calormatic 370f calormatic 450 Programmeerbare kamerthermostaat Programmeerbare draadloze kamerthermostaat Weersafhankeljke CV-thermostaat 8 f r produ c to n L D calormatic 450f Weersafhankeljke draadloze CV-thermostaat 7 calormatic 470 Weersafhankeljke CV-thermostaat calormatic 470f Weersafhankeljke draadloze CV-thermostaat VRT 5 Kamerthermostaat (30 V) 3 VRT 30 Kamerthermostaat (30 V) VRT 40 Modulerende kamerthermostaat (ebus) VRT 50 Modulerende kamerthermostaat (ebus) 6 4 VR 33 VR 6/ Open Therm module Mengmodule 5 VR 8/ Afstandbedenng Multfunctonele module ut 7 4. Toebehoren thermostaat 4. Leverngsomvang voor ecotec plus 4.. Installate en gebruk Voor de nstallate en het gebruk van de ecotec s toebehoren optoneel leverbaar. In de actuele prjsljst vndt u het complete, aan de ecotec plus toestelreeks aangepaste hydraulsche toebehorenprogramma. Met het afstandsframe kunnen de busledngen voor de muur (opbouwnstallate) naar boven achter de CV-ketel geplaatst worden. De wandafstand van de CV-ketel vergroot herdoor met 65 mm. 0 Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

11 Montage 4 Poste Hoeveelhed Omschrjvng Wandhouder CV-ketel 3 Montagesjabloon 4 Aanslutbus overstortventel 5 5 Aanslutstukken met klemkoppelng en platte afdchtngen ( stuks 5 mm, stuks mm) en dubbele klemkoppelng ( stuk 5 mm) 6 Condensafvoerslang m 7 Zakje met documentate nclusef garantekaart 8 VR 33 Open Therm Module 9 Zakje met klene delen 4. Leverngsomvang voor ecotec plus 4..3 Verpakkng afvoeren > Voer de kartonverpakkng van de ecotec plus va het oud paper af. > Voer de verpakkngsdelen van kunststoffole en vulmateralen van kunststof va een geschkt recyclngsysteem voor kunststoffen af. > Neem de geldende natonale voorschrften n acht. 4.3 Esen aan de opstellngsplaats 4.3. Vereste mnmumafstanden/vrje montagerumtes > Let bj het gebruk van het toebehoren op de mnmumafstanden/vrje montagerumtes ( afb. 4.). Legenda A 300 mm (VLT/VGA Æ 80/80 mm) 75 mm (VLT/VGA Æ 80/5 mm) B 80 mm; optmaal ca. 50 mm; voor VHR NL 34/5-5 I: 500 mm C 5 mm; optmaal ca. 50 mm Een zjdelngse afstand s net verest, toch kunt u bj voldoende zjafstand (mnstens ca. 50 mm) voor het vergemakkeljken van onderhouds- en reparatewerkzaamheden ook de zjdelen demonteren ( hfdst. 4.7). Een afstand van de CV-ketel tot componenten van brandbaar materaal s net verest omdat bj nomnaal warmtevermogen van de CV-ketel geen hogere temperatuur optreedt dan de maxmaal toegestane temperatuur van 85 C Montagesjabloon gebruken Opdat u de CV-ketel makkeljk aan de muur kan monteren, s een montagesjabloon n de leverngsomvang nbegrepen. Op de sjabloon s het volgende weergegeven: De poste van de bevestgngsboorgaten voor de ophangbeugel. De poste van de aanslutngen. De poste van de wanddoorvoer voor de VLT/VGA. Ljn de montagesjabloon op de montageplaats vertcaal ut. > Bevestg de sjabloon aan de muur, bjvoorbeeld met punases. > Markeer op de muur de boorgaten voor de ophangbeugel. > Inden nodg markeert u de plaats voor de wanddoorvoer voor de VLT/VGA. > Neem de montagesjabloon van de muur. > Boor gaten Æ 0 mm voor de ophangbeugel n de muur. > Maak nden nodg de muuropenng voor de VLT/VGA. A C C B 4. Aanbevolen mnmumafstanden/vrje montagerumtes Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

12 4 Montage 4.4 Maattekenng en aanslutmaten * B Aanslutmaten n mm Legenda Ophangbeugel CV-aanvoer (Æ x,5) 3 Warmwateraanslutng (Æ 5 x,5) 4 Gasaanslutng (Æ 5 x,5) 5 Koudwateraanslutng (Æ 5 x,5) 6 CV-retour (Æ x,5) 7 Aanslutng op afvoer/sfon R 8 Aanslutng VLT 9 Aanslutng VGA 0 Sfonbeker Aanslutng condensafvoer Æ 9 mm Aanslutng afvoerledng overstortventel Æ 5 mm * De rookgasadapter kan alternatef naar de lnker of de rechter zjde wjzend gemonteerd worden. Inbouwdepte ecotec plus Maat B [mm] VHR NL 0-4/ VHR NL 5-30/ VHR NL 30-34/ VHR NL 35-38/ VHR NL 34/5-5 I Maat B voor nbouwdepte Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

13 Montage CV-ketel ophangen 4.6 Frontmantel afnemen/aanbrengen a Gevaar! Levensgevaar door ontoerekend draagvermogen van de bevestgngsmddelen! Bj ontoerekend draagvermogen van de bevestgngsdelen of de muur kan de CVketel loskomen en vallen. Ondchtheden aan de gasledng kunnen herbj levensgevaar betekenen. > Let bj de montage van de CV-ketel op voldoende draagvermogen van de bevestgngsdelen en de muur. > Controleer de gesteldhed van de muur. 4.5 Frontmantel afnemen CV-ketel ophangen > Monteer de toestelhouder () met de meegeleverde pluggen en schroeven () aan de muur. > Hang de CV-ketel (3) van bovenaf met de montagestrp op de ophangbeugel. Frontmantel afnemen > Draa de schroef () aan de onderkant van de CV-ketel met een schroevendraaer los. > Druk de bede borgklemmen () aan de onderkant van de CV-ketel n zodat de frontmantel loskomt. > Trek de frontmantel aan de onderste rand naar voren. > Tl de frontmantel naar boven ut de houder. Frontmantel aanbrengen > Plaats de frontmantel op de bovenste houders. > Druk de frontmantel tegen de CV-ketel zodat bede borgklemmen () op de frontmantel vastklkken. > Zet de frontmantel vast door de schroef () aan de onderkant van de CV-ketel n te draaen. Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0 3

14 4 Montage 4.7 Zjdeel demonteren/monteren Voor nstallate- of onderhoudsdoelenden kunt u ook een zjdeel demonteren. b Attente! Beschadgngsgevaar door mechansche spannngen! Als u bede zjdelen demonteert, kan de CV-ketel mechansch wegtrekken, wat tot schade aan bjv. de buzen kan leden, waardoor lekken kunnen ontstaan. > Demonteer altjd slechts zjdeel, noot bede zjdelen tegeljk. > Klap de schakelkast (.) naar voren. > Draa de bede schroeven (.) boven- en onderaan aan het zjdeel ut. > Houd het zjdeel (3.) herbj vast. > Draa het zjdeel naar buten en neem het zjdeel door naar onderen te trekken (4.) naar onderen toe ut. > Monteer het zjdeel n omgekeerde volgorde Zjdeel demonteren/monteren b Opgelet Beschadgngsgevaar voor het zjdeel! Een losgeschroefd zjdeel dat alleen nog aan de achterwand hangt, kan vallen. > Houd het zjdeel bj het losschroeven vast en haal het daarna altjd van de CV-ketel. 4 Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

15 Gasnstallate 5 5 Gasnstallate De herna n dt hoofdstuk beschreven werkzaamheden mag u alleen als erkende nstallateur utvoeren. 5. Installate voorbereden a Gevaar! Levensgevaar door ondeskundge gasnstallate! Een ondeskundge gasnstallate kan tot ondchtheden en explose leden. > Neem bj de nstallate de wetteljke rchtljnen en de plaatseljke voorschrften van het energebedrjf n acht. a Gevaar! Levensgevaar door ondeskundge gasnstallate! Spannngen n de gasledng kunnen tot ondchtheden en explose leden. > Zorg voor een spannngvrje montage van de gasledng. b Attente! Beschadgngsgevaar door ondeskundge gasnstallate! Het overschrjden van de testdruk of de bedrjfsdruk kan tot schade aan het gasblok leden! > Controleer de dchthed van het gasblok met een maxmale druk van, MPa (0 mbar). > Zorg ervoor dat de bedrjfsdruk net meer dan 0,3 kpa (30 mbar) bj aardgas en net meer dan 0,45 kpa (45 mbar) bj vloebaar gas bedraagt. b Attente! Beschadgngsgevaar door vervulde ledngen! Vreemde voorwerpen, zoals lasresten, afdchtngsresten of vul n de aanslutledngen voor gas kunnen schade aan de CV-ketel veroorzaken. > Blaas de gasledng voor de nstallate grondg schoon. b Attente! Beschadgngsgevaar door verkeerde gassoort! Het gebruk van de verkeerde gassoort kan tot stoorutschakelngen van de CV-ketel leden. Verder kunnen ontstekngs- en verbrandngsgeluden n de CV-ketel ontstaan. > Gebruk bj propaan-cv-ketels utslutend propaan conform NEN 90 (994) of DIN Gasledng aansluten De ecotec plus s n de leverngstoestand alleen geschkt voor het gebruk met aardgas G5 en kan alleen door de Vallant servcedenst worden omgeschakeld naar het gebruk van propaangas G3. De gasaanslutng s utgevoerd n koperbus Æ 5 mm. De dynamsche gasaanslutdruk moet mnmaal 0 hpa (mbar) voor aardgas en 5 hpa (mbar) voor propaangas bedragen. 5. Gasaanslutng monteren > Blaas vooraf de gasledng schoon. Daardoor wordt schade aan het toestel vermeden. > Slut het toestel op de gasledng aan. Gebruk hervoor de bjgeleverde dubbele klemkoppelng () en een goedgekeurde gaskraan. > Ontlucht de gasledng voor de ngebrukname. > Controleer de gasaanslutng op dchthed. Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0 5

16 6 Hydraulsche nstallate 6 Hydraulsche nstallate De herna n dt hoofdstuk beschreven werkzaamheden mag u alleen als erkende nstallateur utvoeren. 6. Installate voorbereden a Gevaar! Levensgevaar door ondeskundge nstallate! Ut de afvoerbus van het overstortventel lekkend verwarmngswater kan zware brandwonden veroorzaken. > Installeer het overstortventel zodang dat er nemand gevaar loopt. > Led een afvoerbus met nlaattrechter en sfon van de afblaasledng van het overstortventel naar een geschkte afvoer. > Zorg ervoor dat de afvoer vsueel gecontroleerd kan worden! De afvoer dent tegeljk voor de afvoer van condensaat en verwarmngswater dat mogeljk aan het overstortventel naar buten komt. b Attente! Beschadgngsgevaar door vervulde ledngen! Vreemde voorwerpen, zoals lasresten, afdchtngsresten of vul n de waterledngen kunnen schade aan de CV-ketel veroorzaken. > Spoel de CV-nstallate voor de nstallate grondg ut. b Attente! Beschadgngsgevaar door corrose! Net dffusedchte kunststof buzen n de CV-nstallate leden tot lucht n het verwarmngswater en corrose n het warmtebroncrcut en de CV-ketel. > Voer bj het gebruk van net dffusedchte kunststof buzen n de CV-nstallate een systeemschedng ut door een externe warmtewsselaar tussen CV-ketel en CV-nstallate n te bouwen. a Gevaar! Verbrandngsgevaar en/of beschadgngsgevaar door ondeskundge nstallate en daardoor lekkend water! Spannngen n de aanslutngsledng kunnen tot ondchtheden leden. > Let erop dat de aanslutledngen zonder mechansche spannngen worden gemonteerd. b Attente! Beschadgngsgevaar door warmteoverdracht bj het solderen! Door warmteoverdracht bj het solderen kunnen de afdchtngen n de onderhoudskranen beschadgd worden. > Soldeer net aan de aanslutstukken als de aanslutstukken aan de onderhoudskranen vastgeschroefd zjn. Afdchtngen van rubberachtge materalen kunnen plastsch vervormen, wat kan leden tot drukverlezen. We advseren het gebruk van afdchtngen van kartonachtg vezelmateraal. Voor servcewerkzaamheden raden we aan om afslutkleppen tussen het toestel en de CV-nstallate te monteren. Bj een CV-nstallate met thermostaatkranen moet met een mnmale doorstromng van 400 l/uur door het toestel gerekend worden. > Monteer hervoor n de nstallate, het best echter zo ver mogeljk van het toestel verwjderd, een automatsche, nstelbare drukverschlregelaar (bypassklep) of een drewegthermostaatklep. De ecotec plus s net geschkt voor het gebruk n CVnstallates met een "open" expansevat. > Gebruk bj een vloerverwarmng een hydraulsch neutrale vloerverwarmngsset met utslutend zuurstofdffusedchte VPE-c-slangen of slangen met een metaalmantel. > Houd er rekenng mee dat het expansevat met de retourledng van de CV-nstallate (dameter net groter dan mm) verbonden moet zjn. Als het expansevat met de aanvoerledng verbonden s, komt het door nterne velghedsvragen tot storngen bj het gebruk. 6 Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

17 Hydraulsche nstallate CV-aanvoerledng en CV-retourledng aansluten Aanbevolen toestelaanslutng Legenda Vulaanslutng Sfon voor condensafvoer 3 Expansevat (aan de CV-retourledng) 4 Inlaatcombnate voor de koudwaterledng 5 Gaskraan CV-aanvoerledng en CV-retourledng monteren 6. Koud en warm water aansluten Voor de verbndng van de CV-aanvoerledng- en CV-retourledngaanslutng zjn bj het toestel twee aanslutstukken met klemkoppelng voor de verbndng met mm verwarmngsbuzen bjgevoegd. > Slut het water aan zoals weergegeven. 6.4 Open verdeler Een open verdeler ontkoppelt de CV-ketel van het verwarmngssysteem. De afhankeljkhed van de restopvoerhoogte van de CV-ketel s hermee opgeheven. Va de open verdeler n verbndng met de toestelcrcutpomp wordt ervoor gezorgd dat er altjd voldoende water va de CV-ketel bljft crculeren. Voor het gebruk van een open verdeler s elektrsch geen toebehoren nodg. Als u n de CV-nstallate een open verdeler geïnstalleerd hebt, dan raden we u aan om de toerentalregelng ut te schakelen en het pompvermogen op een vaste waarde n te stellen (D.04). 6. Koud- en warmwateraanslutng monteren Voor de verbndng van de koud- en warmwateraanslutng zjn aan het toestel twee aanslutstukken met klemkoppelng voor de verbndng met 5 mm koperledngen bjgevoegd. In de koudwaterngang moet een toegestane nloopcombnate gemonteerd worden. > Slut het water aan zoals weergegeven. Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0 7

18 6 Hydraulsche nstallate 6.5 Condensafvoerledng aansluten a Gevaar! Levensgevaar door het lekken van rookgassen! Door een lege of net voldoende gevulde sfonbeker kunnen rookgassen n de rumtelucht ontsnappen. > Zorg ervoor dat de sfonbeker bj het nschakelen van de CV-ketel met water gevuld s. a Gevaar! Levensgevaar door het lekken van rookgassen! Door een dchte verbndng van de condensafvoerledng met de afvalwaterledng kan de nterne condensaatsfon leegge zogen worden. > Verbnd de condensafvoerledng net dcht met de afvalwaterledng. 6.6 Afvoerbus aan het overstortventel van de CV-ketel aansluten Het overstortventel voor de CV-nstallate s n de CV-ketel geïntegreerd. > Installeer de afvoerbus voor het overstortventel zodang dat hj bj het afnemen en aanbrengen van het onderste sfondeel net stoort. We raden aan om de bjgeleverde afvoerbus net te verkorten. > Laat onder de sfonbeker een montagerumte van mnstens 80 mm, optmaal 50 mm vrj. De ecotec plus CV-ketels zjn utgerust met een condensaatsfon. (de vulhoogte bedraagt 45 mm). mn Afvoerbus aan het overstortventel monteren > Plaats een afdchtng () n de wartelmoer (). > Schroef de afvoerbus (3) aan het overstortventel vast. > Plaats de afvoerledng zo kort mogeljk en met verval van de CV-ketel weg. > Laat de ledng zo endgen, dat bj het lekken van water of damp geen personen verwond en geen kabels of andere elektrsche onderdelen beschadgd kunnen worden. > Houd er rekenng mee dat n het ledngende gekeken moet kunnen worden. 6.4 Condensafvoerledng Het condensaat dat bj de verbrandng ontstaat, wordt door de condensafvoerbus () va een open verbndng n een afvoer () aan de afvalwateraanslutng geled (mnstens 5 mm afstand aan het ende van de afvoerbus naar de bovenkant van de afvoer, ze ook afb. 6.4). Alle condensafvoerbuzen moeten van kunststof zjn. De dameter van de afvoer of van de afvoerbus achter de trechter moet mnstens 3 mm bedragen. > Hang de condensafvoerledng van de CV-ketel () over de voorgeïnstalleerde afvoer (). 8 Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

19 Rookgasnstallate 7 7 Rookgasnstallate Standaard zjn alle ecotec plus toestellen met een gescheden verbrandngslucht-/rookgasaanslutng Æ 80/80 mm utgerust. Deze standaardaanslutng kan nden nodg door een concentrsche verbrandngslucht-/rookgasaanslutng met Æ 80/5 mm vervangen worden. De keuze van het meest geschkte systeem s afhankeljk van de ndvduele nbouw of de toepassng. Concentrsche VLT/VGA De volgende concentrsche VLT's/VGA's staan als toebehoren ter beschkkng en kunnen met het toestel gecombneerd worden: Art.-nr. Omschrjvng Verlengngsbus 0,5 m concentrsch 80/5 mm PP Verlengngsbus,0 m concentrsch 80/5 mm PP Verlengngsbus,0 m concentrsch 80/5 mm PP Horzontale wanddoorvoer concentrsch 80/5 mm PP º-bochtstuk concentrsch 80/5 mm PP º-bochtstuk (twee stuks) concentrsch 80/5 mm PP 303 Vertcale dakdoorvoer concentrsch 80/5 mm PP Verbrandngslucht-/rookgasaanslutng concentrsch 80/5 mm PP 7. Overzcht Vallant concentrsch verbrandngslucht-/rookgastoebehoren Art.-nr. VHR NL 0-4/ 5-5 VHR NL 5-30/ 5-5 VHR NL 30-34/ 5-5; VHR NL 34/5-5 I VHR NL 35-38/ Montagevoorbeeld: vertcale dakdoorvoer Horzontale wanddoorvoer Vertcale dakdoorvoer m plus x 90 bochtstuk 5 m plus x 90 bochtstuk 3 m plus x 90 bochtstuk 5 m plus x 90 bochtstuk m 7 m 5 m 7 m 7. Overzcht van de maxmale buslengte nclusef dakdoorvoer en aantal bochtstukken voor Vallant concentrsche verbrandngslucht-/rookgastoebehoren 80/5 mm Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0 9

20 7 Rookgasnstallate Toebehoren Toevoer Afvoer Unversele concentrsche vertcale dakdoorvoer x 80 mm 7 Pa Unversele concentrsche wand-/dakdoorvoer x 80 mm Pa meter rechte bus 80 mm 0,9 Pa Pa 90º-bochtstuk 80 mm 3,4 Pa 4 Pa 45º-bochtstuk 80 mm Pa, Pa 7.3 Drukverlestabel 0-4/5-5 (95 Pa) Maxmale lengte rookgas- en luchtbus bj VHR 0-4/5-5: telkens 33 m (bus + bochtstukken 90 + dakdoorvoer) Toebehoren Toevoer Afvoer Unversele concentrsche vertcale dakdoorvoer x 80 mm 7 Pa Unversele concentrsche wand-/dakdoorvoer x 80 mm 9 Pa meter rechte bus 80 mm,3 Pa,5 Pa 90º-bochtstuk 80 mm 5,3 Pa 6,3 Pa 45º-bochtstuk 80 mm,5 Pa,9 Pa 7.4 Drukverlestabel 5-30/5-5 (95 Pa) Maxmale lengte rookgas- en luchtbus bj VHR 5-30/5-5: telkens 6 m (bus + bochtstukken 90 + dakdoorvoer) Toebehoren Toevoer Afvoer Unversele concentrsche vertcale dakdoorvoer x 80 mm 34 Pa Unversele concentrsche wand-/dakdoorvoer x 80 mm 4 Pa meter rechte bus 80 mm,7 Pa,9 Pa 90º-bochtstuk 80 mm 6,8 Pa 8, Pa 45º-bochtstuk 80 mm,9 Pa,5 Pa 7.5 Drukverlestabel 30-34/5-5 en 34/5-5 I (30 Pa) Maxmale lengte rookgas- en luchtbus bj VHR 30-34/5-5 en VHR 34/5-5 I: telkens 8,4 m (bus + bochtstukken 90 + dakdoorvoer) Aanslutng van flexbele Panflex 50 mm rookgasbuzen Het gebruk van 50 mm rookgasbuzen s alleen toegestaan als de luchtbus een dameter van 80 mm heeft. > Bepaal aan de hand van de tab. 7.7 resp. tab. 7.8 het totale drukverles van het toe-/afvoersysteem. Het gebruk van 50 mm rookgasbuzen n combnate met de VHR 30-34/5-5, de VHR 34/5-5 I en de VHR s net toegestaan. Drukverles van de afzonderljke elementen n Pa per stuk resp. m lengte bj VHR NL 0-4/5-5 Toevoer Afvoer 80 mm bus 0,9 90º-bochtstuk 80 mm 3,4 45º-bochtstuk 80 mm 80 mm bus 90º-bochtstuk 80 mm 4 45º-bochtstuk 80 mm, Adapter Panflex 80 mm naar 50 mm 5 Flexbele Panflex - bus 50 mm, Aantal/ lengte Som drukverles Beschkbare persdruk zonder toerentalaanpassng n Pa Verschl (beschkbare persdruk - som drukverles) Drukverles n Pa 7.7 Berekenng van het drukverles van het toe-/afvoersysteem bj het gebruk van een flexbele Panflex 50 mm-rookgasbus van edelstaal bj VHR NL 0-4/ Toebehoren Toevoer Afvoer Unversele concentrsche vertcale dakdoorvoer x 80 mm 43 Pa Unversele concentrsche wand-/dakdoorvoer x 80 mm 30 Pa meter rechte bus 80 mm, Pa,4 Pa 90º-bochtstuk 80 mm 8,5 Pa 0, Pa 45º-bochtstuk 80 mm,4 Pa 3, Pa 7.6 Drukverlestabel 35-38/5-5 (55 Pa) Maxmale lengte rookgas- en luchtbus bj VHR 35-38/5-5: telkens 6,5 m (bus + bochtstukken 90 + dakdoorvoer) 0 Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus _0

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Voor de erkende installateur. Installatiehandleiding. geotherm exclusiv VWS BENL, NL

Installatiehandleiding. Voor de erkende installateur. Installatiehandleiding. geotherm exclusiv VWS BENL, NL Installatiehandleiding Voor de erkende installateur Installatiehandleiding geotherm exclusiv VWS BENL, NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie...4 1.1 Aanvullend geldende documenten

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name.

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name. ADM Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135 0305 984 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Innovation has a name. uw installateur A.O. Smith Hoofdkantoor Europa, De Run

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie