Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter"

Transcriptie

1 Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter

2 Inhoudsopgave Instrument Instellen Introducte Overzcht Bassmeetscherm Selectescherm Puntzoeker (Zoekerscherm) Pctogrammen op statusregel Opladen van de L-Ion accu va USB Gebruk van de Smart Base Gebruk van de Smart Base Voetstuk Bedenng Gebruk van het aanraakscherm AAN/UIT schakelen Reset Meldngcodes Permanent / Mnmum-Maxmum metng Optellen / Aftrekken Puntzoeker (Zoekerscherm) Schermafbeeldng Geheugen Instellngen Overzcht Hellngeenheden Bewegngsalarm voor waterpassen Afstandeenheden Pep AAN/UIT Dgtaal busnveau AAN/UIT De-/Actveren toetsvergrendelng Inschakelen met toetsvergrendelng Bluetooth / WLAN Kalbrate van de hellngsensor (Hellngkalbrate) Persoonljke favoreten Verlchtng Aanraakscherm AAN/UIT Datum en tjd Kompasafstellng Correctemaat Reset Informate/Software Update Functes Overzcht Calculator Slmme horzontale modus Slmme hoekmetng Hellngmeter Metng enkele afstand Punt tot punt metng DXF data opslag Foto Volume Slmme oppervlaktemetng WLAN data overdracht Fotoalbum Oppervlakte Schune objecten Breedte Zelfontspanner Opp. drehoek Hoogteprofelmetng Dameter Aanpassen meetreferente Pythagoras (2 punten) Hoogte volgmetng Oppervlakte vanaf foto Kompas Pythagoras (3 punten) Trapezum Utzetten Technsche gegevens Meldngcodes Onderhoud Garante Velghedsvoorschrften Verantwoordeljkhedsgebeden Gebruk volgens de voorschrften Gebruk n strjd met de voorschrften Toepassngsgrenzen Afvalverwerkng Elektromagnetsche compatbltet (EMC) Gebruk van het product met Bluetooth Laserclassfcate Labelng Leca DISTO TM S a 1

3 Instrument Instellen Introducte De velghedsnstructes en de handledng denen zorgvuldg te worden gelezen, voordat het nstrument de eerste keer n gebruk wordt genomen. De beheerder moet er op toezen, dat alle gebrukers deze aanwjzngen begrjpen en opvolgen. De gebrukte symbolen hebben de onderstaande betekens: WAARSCHUWING Gebruksgevaar of gebruk n strjd met de voorschrften, dat ernstg letsel of de dood tot gevolg kan hebben. VOORZICHTIG Gebruksgevaar of gebruk n strjd met de voorschrften, dat slechts gerng letsel met zch meebrengt, maar aanzenljke schade aan materaal, bezttngen of mleu kan veroorzaken. Belangrjke gebruksnformate, de de gebruker helpt, het product technsch just en effcënt te gebruken. Overzcht Dsplay Aan / Meten Puntzoeker (Zoekerscherm) Navgate Selectetoetsen gekoppeld aan symbolen er boven Functescherm Enter / Is Geljk Reset / Ut Optellen / Aftrekken Leca DISTO TM S a 2

4 Instrument Instellen Bassmeetscherm Selectescherm Statusregel FUNC Functe / Instellngen Hoofdregel Acteve functe Tk her om AAN/DIST te starten n een afstandfuncte Favoreten Instellngen Helpfuncte Leca DISTO TM S a 3

5 Instrument Instellen Puntzoeker (Zoekerscherm) Pctogrammen op statusregel Zoomstap Verlchtng regelen met pjltoetsen lnks en rechts Acteve functe Favoreten 1x m Spredt op het aanraakscherm 2 vngers ut elkaar om n te zoomen Krusdraad Zoom met pjltoetsen omhoog en omlaag Blader op en neer voor verdere resultaten Acculadng Bluetooth s ngeschakeld Bluetooth verbonden Apparaat s net waterpas Apparaat s waterpas Apparaat bewoog na waterpasstellen - dt beïnvloedt de meetnauwkeurghed Offset s geactveerd en de ngestelde waarde wordt afgetrokken van de metng Offset s geactveerd en de ngestelde waarde wordt opgeteld bj de metng Metng loopt DISTO WLAN hotspot geactveerd Ander apparaat s verbonden met DISTO WLAN hotspot WLAN clent modus geactveerd DISTO s als clent verbonden met WLAN Zoom Meetreferente Leca DISTO TM S a 4

6 Instrument Instellen Opladen van de L-Ion accu va USB De accu opladen bj gebruk de eerste keer. Gebruk de meegeleverde kabel om de accu te laden. Steek de klene stekker n de aanslutng van het nstrument en steek de grote stekker van de oplader n een stopcontact. Kes de juste aanslutpennen voor uw land. Het nstrument kan net worden gebrukt tjdens het opladen. De computer kan ook worden gebrukt om het nstrument op te laden, maar dt duurt langer. Als het nstrument va de USB-kabel s verbonden met de PC, dan kunnen foto's worden opgehaald en gewst. Er kunnen geen gegevens worden ngeladen. Laad de accu op als het pctogram knppert. Tjdens het opladen kan het nstrument warm worden. Dt s normaal en heeft geen effect op de levensduur of de prestates. Als de accu warmer wordt dan 40 C / 104 F zal het opladen stoppen. Bj de aanbevolen opslagtemperatuur van -20 C tot +30 C (-4 F tot +86 F) kunnen accu's met een ladng tussen 50% en 100% tot 1 ar worden bewaard. Na deze opslagperode moeten accu's worden opgeladen. Haal de oplader ut het stopcontact als hj net wordt gebrukt om energe te besparen. Tjdens het opladen van de accu tonen de volgende pctogrammen de status: Opladen Volledg opgeladen VOORZICHTIG Onjust aansluten van de oplader kan ernstge schade veroorzaken aan het nstrument. Iedere schade veroorzaakt door onjust gebrukt wordt net gedekt door de garante. Gebruk utslutend door Leca goedgekeurde opladers, accu's en kabels. Net-goedgekeurde opladers en kabels kunnen exploderende accu's of schade aan het nstrument veroorzaken. Als het nstrument va de USB-kabel s verbonden met de PC, dan kunnen foto's worden opgehaald en gewst. Er kunnen geen gegevens worden ngeladen. 4 h Leca DISTO TM S a 5

7 Instrument Instellen Gebruk van de Smart Base Smart Base utklappen. Gebruk deze als mnstatef. Statef- of adapterschroefdraad Vrj Vergrendeld Gebruk van de Smart Base Voetstuk Met de Smart Base kan stabel worden gercht zonder de Dsto onbedoeld schun te houden. De Smart Base net bewegen of kantelen tjdens de metng. Wj advseren gebruk van een statef met de Leca FTA360-S adapter. Leca DISTO TM S a 6

8 Bedenng Bedenng Gebruk van het aanraakscherm Gebruk op het aanraakscherm utslutend de vngers. Het aanraakscherm mag net n contact komen met andere elektrsche apparaten. Statsche elektrctet kan de werkng van het aanraakscherm verstoren. Het aanraakscherm mag net n contact komen met water. Water en vocht kunnen de werkng van het aanraakscherm verstoren. Voorkom beschadgng van het aanraakscherm en gebruk geen scherpe voorwerpen of bovenmatge druk met de vngers. Tkken Vegen Tk op het scherm om een schermknop te openen of een selecte te maken. Tk op het pctogram n het mdden van de onderste regel om een afstandmetng te doen of een foto te nemen. Veeg over het scherm om naar een vorg of volgend scherm te gaan n de fotoalbumfuncte. Knjpen Spredt 2 vngers ut elkaar om n te zoomen als de puntzoeker s geactveerd. In plaats van het aanraakscherm kunnen ook de normale toetsen worden gebrukt. Leca DISTO TM S a 7

9 Bedenng AAN/UIT schakelen Reset Meldngcodes AAN UIT 2 sec Instrument schakelt UIT. Als gedurende 180 sec geen toets wordt ngedrukt, dan schakelt het nstrument automatsch ut. 1x Laatste acte ongedaan maken. 2x Hudge functe afsluten, ga naar standaard modus. Als het nfo-pctogram verschjnt met een nummer, volg dan de nstructes n hoofdstuk "Meldngcodes". Voorbeeld: Permanent / Mnmum-Maxmum metng 1 2 sec 2 mn. max. Gebrukt om kamerdagonalen te meten (maxmum waarden) of loodrechte afstand (mnmum waarden) De gemeten mnmum en maxmum afstanden worden getoond (mn, max). De laatste gemeten afstand wordt getoond op de hoofdregel m 3 Stopt permanente / mnmum-maxmum metng. Optellen / Aftrekken m 2 De volgende metng wordt opgeteld bj de vorge. 2x De volgende metng wordt afgetrokken van de vorge m m m Dt proces kan zo vaak als nodg worden herhaald. Dezelfde procedure kan worden gevolgd voor optellen en aftrekken van oppervlakten en volumes. Leca DISTO TM S a 8

10 Bedenng Puntzoeker (Zoekerscherm) 1 1x 2 4x 2x 3 1x m 1x OV * 0.00m Stop puntzoeker (zoekerscherm). Dt s heel handg bj metngen buten. De geïntegreerde puntzoeker (zoekerscherm) toont het rchtpunt op het scherm. Het apparaat meet het mdden van de krusdraad, ook als de laserspot net zchtbaar s. Parallax treedt op bj metngen op korte afstanden, waarbj het ljkt of de krusdraad naast de laser staat. In dt geval wordt de fout automatsch gecorrgeerd door de krusdraad te verschuven. * OV = Overzcht Schermafbeeldng 2 sec 1x m Schermafbeeldng wordt opgeslagen als foto. Leca DISTO TM S a 9

11 Bedenng Geheugen Puntzoeker moet zjn utgeschakeld m Geheugen wssen. Neem de waarde over voor volgende actes. Gebruk pjltoetsen omhoog/omlaag om meer gedetaleerde resultaten te tonen over de specfeke metng. Gebruk pjltoetsen lnks/rechts om te wsselen tussen metngen. Leca DISTO TM S a 10

12 Instellngen Overzcht 1 2 Hellngeenheden Hellngeenheden Bewegngsalarm WLAN / Bluetooth Dgtaal busnveau Toetsenbord vergrendelng Verlchtng Hellngkalbrate Favoreten Kompasafstellng Aanraakscherm Datum en tjd Afstandeenheden Correctemaat Reset Informate/Software Update Pep Wssel tussen onderstaande 4 eenheden: ± ± % 0.0 mm/m 0.00 n/ft Instellng bevestgen. Instellngen afsluten. Leca DISTO TM S a 11

13 Instellngen Bewegngsalarm voor waterpassen Kes de waterpasgevoelghed, de nodg s voor bepaalde meetfunctes. FINE (Fjn) betekent, dat waterpassen met het apparaat gevoelg s voor klene trllngen. Kes ROUGH (grof) bj werkzaamheden n zware bouwomstandgheden met veel schokken en trllngen. In dat geval wordt de nauwkeurghed vermnderd overeenkomstg de bewegngen. 4 5 Instellng bevestgen. Instellngen afsluten. Leca DISTO TM S a 12

14 Instellngen Afstandeenheden Art.nr : m m m 0.0 mm Wssel tussen onderstaande eenheden: 0.00 ft 0.00 n 0 n 1/32 0'00" 1/32 US-Model Art.nr : 0.00 m 0 n 1/ m 0'00" 1/ m 0 n 1/8 0.0 mm 0'00" 1/ ft 0 n 1/ n 0'00" 1/4 0 n 1/ yd 0'00" 1/ Instellng bevestgen. Instellngen afsluten. Leca DISTO TM S a 13

15 Instellngen Pep AAN/UIT Procedure herhalen om n te schakelen. Instellngen afsluten. AAN UIT Dgtaal busnveau AAN/UIT Het dgtale busnveau wordt getoond n de statusregel. Procedure herhalen om n te schakelen. Instellngen afsluten. 1 AAN UIT De-/Actveren toetsvergrendelng 2 Herhaal procedure voor vrjgeven. De toetsvergrendelng s actef bj utgeschakeld nstrument. 3 1 Instellngen afsluten. Inschakelen met toetsvergrendelng 2 bnnen 2sec UIT AAN Leca DISTO TM S a 14

16 Instellngen Bluetooth / WLAN 1 2 OFF Utleg; ze onderstaande nfokader. 3 Instellngen afsluten. Bluetooth /WLAN wordt ngeschakeld en zwart Bluetooth /WLAN symbool wordt getoond n de statusregel. Na verbnden verandert de kleur van het pctogram naar blauw. AAN UIT Specale nstellngen voor data over- Specale Bluetooth Instellngen Numereke modus: Gebruk deze modus als de data moet worden overgestuurd als getallen, bjv. naar spreadsheets. Ft/n fractes worden geconverteerd naar ft/n decmaal. Na nogmaalsndrukken van het Bluetooth Instellngen pctogram, kunnen verdere nstellngen worden gemaakt voor de gegevensoverdracht. Apparaat s verbonden. Favoreten verdwjnen en er verschjnen twee selectetoetsen: de cursor van de computer kan worden bestuurd va de pjltoetsen. Specale WLAN Instellngen Beschkbaar WLAN netwerk kan worden geselecteerd met de opte om een sleutel n te voeren. Aanbevolen voor GIS applcates. stuurt de nhoud van de hoofdregel naar de computer. Tekstmodus: Kes dt om de gegevens over te zenden als tekst, bjv. om op te nemen n tekstdocumenten. Apparaat s verbonden. Favoreten verdwjnen en er verschjnen twee selectetoetsen: de cursor van de computer kan worden bestuurd va de pjltoetsen. stuurt de nhoud van de hoofdregel naar de computer. App-modus: Gebruk deze modus om gegevens over te zenden met een App. Specale egenschappen: ENCRYPTED s de standaard nstellng. Bj problemen met de overdracht de stand UNENCRYPTED selecteren. WLAN: DISTO functoneert als hotspot. Gegevens overdracht bevelgd of onbevelgd met het serenummer als sleutel. Aanbevolen voor normaal gebruk. Leca DISTO TM S a 15

17 Instellngen Bluetooth gegevensoverdracht Verbndt het apparaat met uw smartphone, tablet, laptop,... De actuele metng wordt automatsch overgestuurd als er een Bluetooth verbndng s opgebouwd. Om het resultaat van de hoofdregel over te zenden, druk op =. Bluetooth schakelt ut, zodra de laser afstandmeter wordt utgeschakeld. WLAN gegevensoverdracht Er kunnnen alleen gegevens van de functe Punt Data Verzenden worden verstuurd va WLAN. Er s een programma nodg om de gegevens mee te ontvangen, bjv. DISTO transfer. Voor verdere detals, ze onze homepage. De effcënte en nnovateve Bluetooth Smart module (met de neuwe Bluetooth standaard V4.0) werkt samen met alle Bluetooth Smart Ready apparaten. Alle overge Bluetooth apparaten ondersteunen net de energezunge Bluetooth Smart Module, de s geïntegreerd n het nstrument. Wj geven geen garante op grats DISTO sofware en beden herop geen ondersteunng. Wj accepteren geen enkele aansprakeljkhed op het gebruk van de grats software en wj zjn net verplcht fouten te corrgeren of upgrades te ontwkkelen. Op onze homepage staat een groot aantal commercële softwarepaketten. Apps voor Androd of Mac OS staan n de specale nternet shops. Voor verdere detals, ze onze homepage. Leca DISTO TM S a 16

18 Instellngen Kalbrate van de hellngsensor (Hellngkalbrate) Plaats het nstrument op een absoluut horzontale ondergrond Draa het nstrument horzontaal 180 en zet het weer op de absoluut horzontale ondergrond Plaats het nstrument op een absoluut horzontale ondergrond. 10 Na 2 sec schakelt het nstrument terug naar de bassmodus. Draa het nstrument horzontaal 180 en zet het weer op de absoluut horzontale ondergrond. Leca DISTO TM S a 17

19 Instellngen Persoonljke favoreten 1 Favorte 2 3 Selecteer favorete functe. 4 Selectetoets lnks of rechts ndrukken. Functe wordt als favoret ngesteld boven de betreffende selectetoets. Selecteer uw favorete functes voor snelle toegang. Sneltoets: In de meetmodus de selectetoets 2 sec ngedrukt houden. Selecteer uw favorete functe en druk weer kort op de corresponderende selectetoets. Verlchtng 1 2 1/6 3 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Selecteer helderhed. 4 Instellng bevestgen. 5 Instellngen afsluten. Reduceer de helderhed om de batterj te sparen. Aanraakscherm AAN/UIT 1 2 Herhaal procedure voor vrjgeven. 3 Instellngen afsluten. UIT AAN Leca DISTO TM S a 18

20 Instellngen Datum en tjd : 00 Tjd nstellen (uu:mm) Datum nstellen (jjjj-mm-dd) Instellngen afsluten. Kompasafstellng Aanpassen van de magnetsche declnate Afhankeljk van uw geografsche locate, kan de declnatehoek afwjken voor andere locates, volgens de ljn tussen de geografsche en magnetsche noordpool. Als echter geen referentelocate wordt geselecteerd, kan het verschl n declnate tussen de polen behoorljk afwjken. Voor optmale resultaten, selecteer het dchtstbjzjnde geografsche referentepunt va onderstaande stappen CH-Zürch Selecteer de dchtstbjzjnde locate en het nstrument zal de declnate herop aanpassen. 4 Bevestgen Terug 5 Instellngen afsluten. Leca DISTO TM S a 19

21 Instellngen Correctemaat Selecteer cjfer m Wjzg cjfer m Bevestg waarde. 6 Instellngen afsluten. Een correctemaat wordt automatsch bj alle metngen opgeteld of afgetrokken. Met deze functe kan rekenng worden gehouden met tolerantes. Het correctemaat symbool s zchtbaar. Reset Tweede bevestgng met selectetoetsen: Annuleren: Bevestgen: 4 Reset zet het nstrument terug n de fabreksnstellngen. Alle egen nstellngen en het geheugen worden gewst. Instellngen afsluten. Een HARDWARE-RESET wordt utgevoerd door de AAN/DIST toets 15 sec ngedrukt te houden. Leca DISTO TM S a 20

22 Instellngen Informate/Software Update Slut het apparaat va USB aan op de computer. 5 Software-updates met bjbehorende nstructes kunnen worden gevonden op onze homepage Let op, dat u altjd de meest recente verse gebrukt van de software. Leca DISTO TM S a 21

23 Functes Overzcht Calculator Slmme horzontale modus Slmme hoekmetng DXF map Hellngmeter Enkelvoudge afstandmetng Punt tot punt metng DXF data opslag Foto Volume Slmme oppervlaktemetng WLAN data overdracht Fotoalbum Oppervlakte Metngen op schune objecten Breedte Zelfontspanner Opp. drehoek Hoogteprofelmetng Dameter Aanpassen meetreferente Pythagoras (2-punten) Bepalen hoogte Oppervlakte vanaf foto Kompas Pythagoras (3-punten) Trapezum Utzetten Leca DISTO TM S a 22

24 Functes Calculator C/CE = Selecteer toets op het scherm. Bevestg elke toets. Gebruk selectetoetsen voor reset of resultaat. Het meetresultaat van de hoofdregel wordt overgenomen n de calculator en kan worden gebrukt n berekenngen. Ft/n fractes worden geconverteerd naar ft/n decmaal. Om een resultaat over te nemen ut de calculator n bassmodus, druk op DIST alvorens de calculator af te sluten. Slmme horzontale modus Rcht acteve laser op rchtmerk m m m x y z x z (tot 360 met een dwarshellng van ±10 ) y Leca DISTO TM S a 23

25 Functes Slmme hoekmetng Rcht laser op punt op 1e wand. Rcht laser op hoek m 5.269m 3 Rcht laser op punt op 2e wand Contnue afstand- en hoekmetng. Hellngmeter Toont hellngen van 360 met een dwarshellng van +/- 10. Instrument pept bj 0 en 90. Ideaal voor horzontaal of vertcaal utljnen. Leca DISTO TM S a 24

26 Functes Metng enkele afstand Rcht acteve laser op rchtmerk m Meetoppervlakken: Meetfouten kunnen optreden bj metngen naar kleurloze vloestoffen, glas, pepschum of halfdoorlatende oppervlakken, of bj meten op hoogglansoppervlakken. Voor donkere oppervlakken zal de meettjd toenemen. Leca DISTO TM S a 25

27 Functes Punt tot punt metng 1 2 P1 Intalseer het apparaat voor vertcale en horzontale waarden. Ze "Waterpasstellen". 3 1 Rcht laser op 1e punt Rcht laser op 2e punt m Stel het apparaat waterpas en verdere waarden zullen worden getoond! Beweeg de Smart Base net meer na het waterpasstellen! m 2.419m m Waterpasstellen Stel het apparaat waterpas om verdere meetgegevens te verkrjgen. Beweeg het apparaat net meer na waterpasstellen. Om waterpas te stellen moet de Smart Base worden utgeklapt en het apparaat moet bnnen een hellngberek staan van +/-5. ±5 Draa het apparaat 2 maal rechtsom met 90. Volg de m 90 nstructes op het dsplay. Waterpasstellen s gereed als het OK 90 pctogram verschjnt op het dsplay. Controleer statusregel: geeft correcte waterpasstand aan geeft onvoldoende waterpasstand aan geeft aan, dat de smart base heeft bewogen en dat de meetnauwkeurghed kan zjn beïnvloed Leca DISTO TM S a 26

28 1 Functes DXF data opslag 2 Waterpasstellen s verplcht! Om waterpas te stellen moet de Smart Base worden utgeklapt en het apparaat moet bnnen een hellngberek staan van +/-5. Draa het apparaat 2 maal rechtsom ±5 met 90. Volg de nstructes m 90 op het ds- play. Waterpasstellen s gereed als het OK pctogram verschjnt op het dsplay. 90 Beweeg het apparaat net meer na het waterpasstellen! Controleer statusregel: geeft correcte waterpasstand aan geeft onvoldoende waterpasstand aan geeft aan, dat de smart base heeft bewogen en dat de meetnauwkeurghed kan zjn beïnvloed Rcht op overge punten (max. 30). P Rcht op 1e punt. 6 Stopt DXF opslag en bewaart de gegevens. 7 2x Hudge functe afsluten, ga naar standaard modus. Max. 20 DXF bestanden kunnen worden gegenereerd (met elk 30 meetpunten/foto's). Als puntzoeker s ngeschakeld, dan worden de overeenkomstge foto's opgeslagen met een resolute van 300 x 400 dp. Vergeet net om uw gegevens op te slaan! Leca DISTO TM S a 27

29 Functes Foto 1x x OV * Foto nemen. Afsluten. Tk op het camerasymbool n het mdden van de onderste regel om een foto te nemen. Voor schermafbeeldngen de cameratoets 2 sec ngedrukt houden. * OV = Overzcht Leca DISTO TM S a 28

30 Functes Volume Rcht laser op eerste rchtpunt. Rcht laser op tweede rchtpunt. Rcht laser op derde rchtpunt m m m m 3 Eerste afstand Tweede afstand Derde afstand Volume 9 Gebruk de omhoog/omlaag pjltoetsen om meer resultaten te tonen m m m Plafond/ vloeroppervlakte Opp. wand Omtrek Leca DISTO TM S a 29

31 Functes Slmme oppervlaktemetng Rcht op 1e punt m Punt tot punt afstand tussen de laatste twee gemeten punten 4 1 Rcht op overge punten (max. 30) m m 2 Leca DISTO TM S a 30

32 Functes WLAN data overdracht 1 2 Om waterpas te stellen moet de Smart Base worden utgeklapt en het apparaat moet bnnen een hellngberek staan van +/-5. Draa het apparaat 2 maal rechtsom ±5 met 90. Volg de nstructes m 90 op het ds- play. Waterpasstellen s gereed als het OK pctogram verschjnt op het dsplay. 90 Beweeg het apparaat net meer na het waterpasstellen! Controleer statusregel: geeft correcte waterpasstand aan geeft onvoldoende waterpasstand aan geeft aan, dat de smart base heeft bewogen en dat de meetnauwkeurghed kan zjn beïnvloed 3 4 Rcht laser op 1e punt. 5 WLAN overdracht van puntcoördnaten P m met puntzoekerfoto zonder puntzoekerfoto 6 Rcht op volgende punten. 7 2x Hudge functe afsluten, ga naar standaard modus. Als de smart base s utgeklapt, dan stuurt het apparaat X, Y, Z coördnaten van het gemeten punt. Als de smart base s ngeklapt, dan worden alleen hellng en afstand verstuurd. Als WLAN s utgeschakeld, dan zal het apparaat vragen om WLAN n te schakelen. Gegevensoverdracht werkt alleen met WLAN. Leca DISTO TM S a 31

33 Functes Fotoalbum 1x x 1x 1x 4 Afsluten _13: _13: _13:25 Als het nstrument va de USB-kabel s verbonden met de PC, dan kunnen foto's worden opgehaald en gewst. Er kunnen geen gegevens worden ngeladen. Leca DISTO TM S a 32

34 Functes Oppervlakte Rcht laser op eerste rchtpunt. Rcht laser op tweede rchtpunt m Eerste afstand 6 Tweede afstand 3.9I0 m m m 2 Omtrek Oppervlakte Het resultaat staat op de hoofdregel en de gemeten waarde er boven. Deelmetng / Schldersfuncte: Druk op + of - voor starten van de eerste metng. Meten en afstanden optellen of aftrekken. Afsluten met =. Meet 2e afstand. Leca DISTO TM S a 33

35 Functes Schune objecten Rcht laser op bovenste punt. Rcht laser op onderste punt m m m P2 hoek P2 afstand Vertcale hoogte tussen de twee punten Afstand tussen de twee punten 7 Gebruk de omhoog/omlaag pjltoetsen om meer resultaten te tonen m Hoek tussen de twee punten Horzontale afstand tussen de twee punten Indrecte afstandmetng tussen 2 punten met extra resultaten. Ideaal voor bepalngen, zoals lengte en afschot van daken, hoogte van schoorstenen, Het s van belang, dat het nstrument n hetzelfde vertcale vlak wordt gehouden als de 2 gemeten punten. Het vlak wordt bepaald door de ljn tussen de 2 punten. Dt betekent, dat het nstrument op het statef alleen vertcaal wordt bewogen en net horzontaal wordt gedraad om de 2 punten te bereken. Leca DISTO TM S a 34

36 Functes Breedte 1x m m Het s absoluut noodzakeljk om de laser loodrecht op het object te rchten. 4 4x 2x 1x OV * Gebruk zo nodg de zoom om nauwkeurg te rchten. * OV = Overzcht 1x 5 Selecteer pjlen met de cursortoetsen of door tkken op het dsplay en pas ze aan met de selectetoetsen. Overeenkomstge breedte wordt berekend m 6 Bevestg de metng m Afstand naar object 7 8 Afsluten m Leca DISTO TM S a 35

37 Functes Zelfontspanner sec 10 sec 5 sec 2 sec Off Tjd nstellen 4 Instellng bevestgen. De tjd gaat lopen als de AAN/Meettoets wordt ngedrukt. Leca DISTO TM S a 36

38 Functes Opp. drehoek Rcht laser op eerste rchtpunt. Rcht laser op tweede rchtpunt. Rcht laser op derde rchtpunt m m m m 2 Eerste afstand Tweede afstand Derde afstand Opp. drehoek 9 Gebruk de omhoog/omlaag pjltoetsen om meer resultaten te tonen m Hoek tussen eerste en tweede metng Omtrek Leca DISTO TM S a 37

39 Functes Hoogteprofelmetng d 4 h 5 REF Rcht naar referentepunt (REF). REF Rcht op overge punten 1-x m m d h Horzontale afstand naar het apparaat Hoogteverschl met referentepunt (REF). 7 2x Functe afsluten. Ideaal voor het meten van hoogteverschllen t.o.v. een rerefentepunt. Kan ook worden gebrukt voor het meten van lengte- en dwarsprofelen. Na nmeten van het referentepunt worden voor elk volgende punt de horzontale afstand en hoogte getoond. Leca DISTO TM S a 38

40 Functes Dameter 1x Ø Rcht laser loodrecht op het mdden van het ronde object m 4 4x 2x 1x OV * Gebruk zo nodg de zoom om nauwkeurg te rchten. * OV = Overzcht 1x 5 Selecteer pjlen met de cursortoetsen of door tkken op het dsplay en pas ze aan met de selectetoetsen. Overeenkomstge dameter wordt berekend m 6 7 Verdere resultaten worden getoond m m 2 Omtrek Oppervlakte doorsnede 8 Bevestg de metng m Afsluten. Leca DISTO TM S a 39

41 Functes Aanpassen meetreferente Instellng bevestgen. Als het apparaat wordt utgeschakeld, gaat de meetreferente terug naar de standaard nstellng (achterzjde). Afstand wordt gemeten vanaf de achterzjde van het nstrument (standaard nstellng). Afstand wordt gemeten vanaf de voorzjde van het nstrument (slotsymbool = permanent). De orëntate van de Smart Base wordt automatsch herkend en het juste nulpunt wordt ngesteld. Leca DISTO TM S a 40

42 Functes Pythagoras (2 punten) Rcht laser op 1e punt. Rcht laser op 2e punt m m m Het resultaat staat op de hoofdregel. De meettoets 2 sec ngedrukt houden n de functe, actveert automatsch de Mnmum of Maxmum metng. Wj advseren gebruk van de Pythagoras utslutend voor ndrect horzontaal meten. Voor hoogtemetngen (vertcaal) s het nauwkeurger om een functe te gebruken met de hellngmeter. Leca DISTO TM S a 41

43 Functes Hoogte volgmetng Px Px P0 Rcht laser op onderste punt. P0 Rcht laser op bovenste punten en hoek/hoogtemetng volgt automatsch m m P0 y = Actuele hoek als nstrument wordt geroteerd op statef = Actuele hoogte als nstrument wordt geroteerd op statef z Px P0 x y 7 Stopt de hoogte volgmetng m m 8 Gebruk de omhoog/omlaag pjltoetsen om meer resultaten te tonen m z Zo kan de hoogte van gebouwen of bomen, zonder geschkt reflectepunt, worden bepaald. Bj het onderste punt worden hellng en afstand gemeten - dt verest een reflecterend laser rchtpunt. Het bovenste punt kan worden aangercht met de puntzoeker/krusdraad en verest geen reflecterend laser rchtpunt, omdat alleen de hellng wordt gemeten. Leca DISTO TM S a 42

44 Functes Oppervlakte vanaf foto 1x Rcht loodrecht op de horzontale mdden van het vlak. Dt vlak moet perfect glad en vertcaal zjn m 2 4 4x 2x 1x OV * Gebruk zo nodg de zoom om nauwkeurg te rchten. * OV = Overzcht 2.015m 5 Selecteer pjlen met de cursortoetsen of door tkken op het dsplay en pas ze aan met de selectetoetsen. Overeenkomstge oppervlakte 9.232m 2 wordt berekend. 6 Bevestgen metng m m m Breedte Lengte Omtrek 8 Afsluten m 2 Leca DISTO TM S a 43

45 Functes Kompas 1 2 Kompas kalbreren? Annuleren Bevestgen N De pjl wjst altjd naar het noorden. 4 Afsluten. Het kompas zal waarschjnljk net goed functoneren op de volgende plaatsen: Bnnen gebouwen Dchtbj hoogspannngsledngen (bjv. op trenperrons) Dchtbj magneten, metalen objecten of elektrsche hushoudeljke apparaten Als er een foutmeldng verschjnt, dan wordt het apparaat te schun gehouden (>20 n de lengte/ >10 dwars). Houdt het apparaat weg bj magneten! Kalbreren van kompas: Het kompas moet voor de eerste metng worden gekalbreerd na nschakelen van het nstrument. Na 2 sec schakelt het nstrument terug naar de kompasmodus. Draa het nstrument langzaam n de vorm van een 8, totdat OK n het dsplay verschjnt. Leca DISTO TM S a 44

46 Functes Pythagoras (3 punten) Rcht laser op 1e punt. Rcht laser op 2e punt. Rcht laser op 3e punt m m m m Het resultaat staat op de hoofdregel. De meettoets 2 sec ngedrukt houden n de functe, actveert automatsch de Mnmum of Maxmum metng. Wj advseren gebruk van de Pythagoras utslutend voor ndrect horzontaal meten. Voor hoogtemetngen (vertcaal) s het nauwkeurger om een functe te gebruken met de hellngmeter. Leca DISTO TM S a 45

47 Functes Trapezum Rcht laser op bovenste punt. Rcht laser op 2e punt m m m h y x h x y 7 Gebruk de omhoog/omlaag pjltoetsen om meer resultaten te tonen m Opp. trapezum Leca DISTO TM S a 46

48 Functes Utzetten Twee verschllende afstanden (a en b) kunnen worden ngevoerd om gedefneerde meetlengten te markeren. a = b 3 b 2 b 1 a a = b 3 b 2 b 1 a Selecteer cjfer m Wjzg cjfer m Bevestg waarde "a". Aanpassen waarde "b" m 7 Bevestg waarde "b" en start metng. 8 Beweeg nstrument langzaam langs de utzetljn. De afstand naar het volgende utzetpunt wordt getoond. Het s nog m tot de volgende m afstand. Volgende utzetafstand m m Het nstrument gaat pepen als een utzetpunt wordt genaderd bnnen 0.1 m. De functe kan worden gestopt door ndrukken van de RESET/UIT toets. Leca DISTO TM S a 47

49 Technsche gegevens Afstandmetng (ISO ) Nauwkeurghed bj gunstge ± 1.0 mm / 0.04 n *** omstandgheden * Nauwkeurghed bj ongunstge omstandgheden ± 2.0 mm / 0.08 n *** ** Berek bj gunstge omstandgheden * Berek bj ongunstge omstandgheden ** Klenste weergegeven eenhed X-Range Power Technology Ø laserspot op afstanden 0.05m m / ft 0.05m - 150m ( ft) 0.1 mm / 1/32 n 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Hellngmetng Meettolerantes tov. laserstraal **** -0.1 / +0.2 Meettolerantes tov. behuzng **** ± 0.1 Berek 360 Smart Base Werkberek vertcale sensor -40 tot 80 Nauwkeurghed vertcale tot +/- 0.1 sensor Werkberek horzontale 360 sensor Nauwkeurghed horzontale tot +/- 0.1 sensor op afstanden (combnate van sensoren en afstandmetng) Apparaat waterpasstellen Waterpasberek +/- 5 Waterpasnauwkeurghed +/ crca: +/- 2 mm / 2 m +/- 5 mm / 5 m +/- 10 mm / 10 m Algemeen Laserklasse 2 Lasertype 635 nm, < 1 mw Beschermngsklasse IP54 (stof- en spatwaterdcht) Autom. laser utschakelen na 90 s Automatsch utschakelen na 180 s Bluetooth Smart Bluetooth v4.0 Berek van Bluetooth <10 m WLAN Berek van WLAN 10 m Afmetngen (h x d x b) 61 x 32 x 164 mm 2.4 x 1.3 x 6.5 n Gewcht 291 g / 10.2 oz Temperatuurberek: -Opslag -Werkng -Opladen Dgtale gegevens Fotoresolute Resolute van schermafbeeldngen Bestandsformaat Download -25 tot 60 C -13 tot 140 F -10 tot 50 C 14 tot 122 F -10 tot 40 C 14 tot 104 F 800 x 600 dp 240 x 400 dp JPG, DXF USB Accu (L-Ion) Accuspannng 3.7 V Capactet 2.6 Ah Metngen per volle acculadng Crca 4000 Oplaadtjd Crca 4 uur Utgangsspannng 5.0 V Laadstroom 1 A * gunstge omstandgheden zjn: wtte en egale reflecterende rchtmerken (wtgeverfde wand), weng omgevngslcht and matge temperaturen. ** ongunstge omstandgheden zjn: rchtmerken met lage of hoge reflecte of veel omgevngslcht of temperaturen aan de onder- of bovenzjde van het gespecfceerde temperatuurberek. *** Tolerantes van toepassng van 0.05 m tot 10 m met een betrouwbaarhedsnveau van 95%. Bj gunstge omstandgheden kan de tolerante toenemen met 0.05 mm/m voor afstanden tussen 10 m en 30 m en met 0.10 mm/m voor afstanden tussen 30 m en 100 m en met 0.20 mm/m voor afstanden boven 100 m. Bj ongunstge omstandgheden kan de tolerante toenemen met 0.10 mm/m voor afstanden tussen 10 m en 30 m en met 0.20 mm/m voor afstanden tussen 30 m en 100 m en met 0.30 mm/m voor afstanden boven 100 m. **** na kalbrate door gebruker. Extra hoekgerelateerde afwjkng van +/ per graad tot +/-45 n elk kwadrant. Van toepassng bj kamertemperatuur. Voor het gehele werktemperatuurberek neemt de maxmale afwjkng toe met +/-0.1. Bj de aanbevolen opslagtemperatuur van -20 C tot +30 C (-4 F tot +86 F) kunnen accu's met een ladng tussen 50% en 100% tot 1 ar worden bewaard. Na deze opslagperode moeten accu's worden opgeladen. Voor nauwkeurge ndrecte resultaten wordt gebruk van een statef aangeraden. Voor nauwkeurge hellngmetngen moet een dwarshellng worden vermeden. Leca DISTO TM S a 48

50 Meldngcodes Functes Afstandmetng Mn/Max metng Permanente metng Utzetten Optellen/Aftrekken Oppervlakte Opp. drehoek Volume Trapezum Schldersfuncte (oppervlakte met deelmetngen) Pythagoras Slmme horzontale modus / Indrecte hoogte Hoogteprofelmetng Hellngmeter Schune objecten Bepalen hoogte Geheugen Pep Verlcht kleurendsplay Puntzoeker (Zoekerscherm) Bluetooth Smart Persoonljke favoreten Zelfontspanner Calculator Foto's/Schermafbeeldngen Kompas Foto's va USB verzenden Dameter Breedte Oppervlakte vanaf foto Smart Base Punt Data Verzenden Punt naar punt functe / afstand Slmme hoekfuncte Slmme oppervlaktefuncte DXF Data opslag 2-punt en 3-punt 4x zoom, OV Als de meldng Error net verdwjnt na herhaaldeljk opneuw nschakelen van het nstrument, neem dan contact op met uw dealer. Als de meldng InFo verschjnt met een nummer, druk dan op de Reset toets en volg onderstaande nstructes: Nr. Oorzaak Oplossng 156 Dwarshellng groter dan 10 Houd het nstrument vast zonder dwarshellng. 162 Kalbratefout Let op, dat het nstrument op een absoluut horzontale en vlakke ondergrond lgt. Herhaal de kalbrateprocedure. Neem contact op met uw dealer als de fout bljft optreden. 204 Rekenfout Metng herhalen. 240 Dataoverdracht Herhaal procedure. mslukt 252 Temperatuur te Instrument af laten koelen. hoog 253 Temperatuur te laag Instrument opwarmen. 255 Retoursgnaal te zwak, meettjd te lang 256 Retoursgnaal te sterk Wjzg het rchtoppervlak (bjv. wt paper). Wjzg het rchtoppervlak (bjv. wt paper). Nr. Oorzaak Oplossng 258 Metng buten meetberek Corrgeer het berek. 260 Laserstraal onderbroken Metng herhalen. 300 Smart Base net utgeklapt Smart Base utklappen. 301 Apparaat werd bewogen, waterpasstand net meer geldg Onderhoud Opneuw waterpasstellen. Meten met ongeldge waterpasstand s mogeljk maar vermndert de nauwkeurghed. 302 «Punt Data WLAN nschakelen. Verzenden» s geselecteerd, maar WLAN staat ut 340 WLAN: Dataoverdracht Herhaal procedure. mslukt 341 Aanmeldfout Gebruk juste sleutel. Het nstrument rengen met een vochtge, zachte doek. Het nstrument noot onder water dompelen. Noot agresseve schoonmaak- of oplosmddelen gebruken. Leca DISTO TM S a 49

51 Garante Garante onder PROTECT door Leca Geosystems Levenslange fabreksgarante Garantedekkng gedurende de gehele levensduur van het product onder PROTECT volgens de Leca Geosystems Internatonale Beperkte Garante en de PROTECT Algemene Voorwaarden zoals vermeld op Grats reparate of vervangng van alle producten en onderdelen onder PROTECT, de defect raken als gevolg van als gevolg van gebreken n materalen of fabrcagefouten. 3 Jaar Grats Gegarandeerde servce zonder extra kosten, als het product defect raakt en herstel verest onder normale gebruksomstandgheden, zoals beschreven n de handledng. Voor de dre ar grats garante, moet het product onder PROTECT bnnen acht weken na aanschaf worden geregstreerd op Als het product onder PROTECT net wordt geregstreerd, dan geldt twee ar garante. Velghedsvoorschrften De beheerder van het nstrument moet er op toezen, dat alle gebrukers de nstructes begrjpen en opvolgen. Verantwoordeljkhedsgebeden Verantwoordeljkheden van de fabrkant van de oorspronkeljke apparatuur: Leca Geosystems AG Henrch-Wld-Strasse CH-9435 Heerbrugg Internet: Bovenstaand bedrjf s verantwoordeljk voor de velghedstechnsch onberspeljke leverng van het product, nclusef gebruksaanwjzng. Het bedrjf s net verantwoordeljk voor accessores van derden. Verantwoordeljkheden van de beheerder van het nstrument: Hj begrjpt de velghedsnformate voor het product en de nstructes n de gebruksaanwjzng. Hj s bekend met de plaatseljke velghedsvoorschrften ter voorkomng van ongevallen. Hj voorkomt gebruk van het nstrument door onbevoegden. Gebruk volgens de voorschrften Meten van afstanden Hellngmetng Data overdracht met Bluetooth / WLAN Gebruk n strjd met de voorschrften Gebruk van het product zonder nstructe Gebruk buten de toepassngsgrenzen Onwerkzaam maken van velghedsnrchtngen en verwjderen van aanwjzngs- en waarschuwngsetketten Openen van het product met gereedschap (schroevendraaer, etc.) Het aanbrengen van modfcates of wjzgngen aan het product Gebruk van toebehoren van andere fabrkanten zonder nadrukkeljke goedkeurng Opzetteljk verblnden van derden; ook n het donker Onvoldoende bevelgng van de meetlocate (bjv.: bj het verrchten van metngen op straat, constructelocates, etc.) Opzetteljk of onverantwoord gedrag op stegers, bj het beklmmen van ladders, bj het meten n de buurt van draaende machnes of open machne-elementen of nstallates Drect rchten n de zon Leca DISTO TM S a 50

52 Velghedsvoorschrften WAARSCHUWING Pas op voor fouteve metngen bj gebruk van een defect product, na een val of andere net toegestane belastngen resp. modfcates aan het product. Verrcht perodek controlemetngen. Vooral na overbelastng van het product, en voor en na belangrjke meettaken. VOORZICHTIG Probeer noot zelf het nstrument te repareren. Neem contact op met uw dealer n geval van schade. WAARSCHUWING Wjzgngen of modfcates, de net nadrukkeljk zjn goedgekeurd, kunnen de gebruker het recht ontnemen om het nstrument te gebruken. Toepassngsgrenzen Ze de "Technsche gegevens". Het nstrument s bedoeld voor toepassng n gebeden, de geschkt zjn voor permanente menseljke bewonng. Gebruk het nstrument net n gebeden met explosegevaar of n agresseve omgevngen. Afvalverwerkng VOORZICHTIG Lege batterjen mogen net bj het husvul worden weggegood. Denk aan het mleu en lever ze n bj de beschkbare nzamelpunten n overeenstemmng met natonale en lokale regels. Het product mag net bj het husvul worden weggegood. Het product moet n overeenstemmng met de natonale regelgevng van uw land worden verwjderd. Houdt u aan de natonale en landspecfeke regelgevng. Productspecfeke nformate met betrekkng tot behandelng en afvalverwerkng kan worden gedownload van onze home page. Elektromagnetsche compatbltet (EMC) WAARSCHUWING Het nstrument voldoet aan de strengste esen van de relevante normen en regelgevng. Desondanks kan de mogeljkhed op storng n andere apparatuur net volledg worden utgesloten. Gebruk van het product met Bluetooth WAARSCHUWING Elektromagnetsche stralng kan storng veroorzaken n andere apparatuur, n nstallates (bjv. medsche, zoals pacemakers of gehoortoestellen) en n vlegtugen. Het kan ook effect hebben op mensen en deren. Voorzorgsmaatregelen: Hoewel dt product voldoet aan de strengste normen en regelgevng, kan mogeljke schade aan mensen en deren net volledg worden utgesloten. Gebruk het product net n de nabjhed van tankstatons, chemsche nstallates, n gebeden met een potenteel exploseve atmosfeer of waar exploseven worden gebrukt. Vermjdt gebruk van het product dchtbj medsche apparatuur. Gebruk het nstrument net n vlegtugen. Gebruk het product net gedurende langere tjd tegen uw lchaam. Leca DISTO TM S a 51

53 Velghedsvoorschrften Laserclassfcate Labelng Omschrjvng Waarde Golflengte nm Het nstrument produceert zchtbare laserstralen, de ut het apparaat naar buten schjnen: Het s een klasse 2 laserproduct volgens: IEC : 2014 "Velghed van lasernrchtngen" Laserklasse 2 producten: Kjk net n de laserstraal en rcht net onnodg op andere personen. Oogbeschermng wordt gewoonljk bewerkstellgd door afwendngreactes nclusef knpperreflex. WAARSCHUWING Drect n de laserstraal kjken met optsche hulpmddelen (zoals bjv. verrekjkers, telescopen) kan gevaarljk zjn. VOORZICHTIG Het kjken n de laserstraal kan gevaarljk zjn voor de ogen. Maxmale vermogen utgezonden stralng t.b.v. classfcate Puls herhaalfrequente Pulsduur Straaldvergente 0.95 mw 320 MHz > 400 ps 0.16 x 0.6 mrad Kan worden gewjzgd (llustrates, beschrjvngen en technsche detals) zonder mededelng vooraf. Leca DISTO TM S a 52

54 Leca Geosystems AG, Heerbrugg, Zwtserland, s gecertfceerd als zjnde te beschkken over een kwaltetssysteem, dat voldoet aan de nternatonale normen voor kwaltetsmanagement en kwaltetssystemen (ISO norm 9001) en mleubeheersystemen (ISO norm 14001). Copyrght Leca Geosystems AG, Heerbrugg, Zwtserland 2015 Vertaald ut de orgnele tekst (808167a EN) Leca Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Swtzerland)

Inhoudsopgave. Stanley TLM99 1

Inhoudsopgave. Stanley TLM99 1 Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Makita LD050P 1

Inhoudsopgave. Makita LD050P 1 Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Laser Distancer LD 320. Bedieningshandleiding

Laser Distancer LD 320. Bedieningshandleiding Laser Distancer LD 30 nl Bedieningshandleiding Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Kalibratie

Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Kalibratie Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dewalt DW

Inhoudsopgave. Dewalt DW Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Overzicht 2 Technische gegevens 3 Instrument Instellen 5 Bediening 11 Meldingcodes 14 Onderhoud 15 Garantie 16 Veiligheidsvoorschriften 17 Leica DISTO

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Overzicht 2 Technische gegevens 3 Instrument Instellen 5 Bediening 11 Meldingcodes 14 Onderhoud 15 Garantie 16 Veiligheidsvoorschriften 17 Leica DISTO

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Leica DISTO S910 Meet puntgegevens en creëer tekeningen

Leica DISTO S910 Meet puntgegevens en creëer tekeningen Leica DISTO S910 Meet puntgegevens en creëer tekeningen Wereldprimeur Meet alles met P2P Technologie De eerste laserafstandsmeter werd meer dan twintig jaar geleden uitgevonden en gepresenteerd door Leica

Nadere informatie

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte - - -

Nadere informatie

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies

Inhoudsopgave Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies DEWALT DW03201 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overzcht - - - -

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies

Inhoudsopgave Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overzcht - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte - - - -

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Leica DISTO. De veiligheidsvoorschriften kunnen worden aangetroffen in een apart boekje,

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZINGEN LASER AFSTANDSMETER PCE-LDM

GEBRUIKSAANWIJZINGEN LASER AFSTANDSMETER PCE-LDM PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl GEBRUIKSAANWIJZINGEN LASER AFSTANDSMETER PCE-LDM 50 INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie