T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5"

Transcriptie

1 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate

2 Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke aanwjzngen... 4 Overzcht van uw T3 (IP)-Comfort... 9 Overzcht van de toetsen en hun functes Bassregels voor de bedenng Telefoon n gebruk nemen (alleen T3 IP) Telefoneren zoals u gewend bent Oproepen beantwoorden Iemand oproepen Meerdere verbndngen tot stand brengen Zonder hoorn telefoneren Telefoneren met comfort Oproepljst gebruken Oproepen omleden Telefoonboek gebruken Laat u hernneren (afspraken) Gesprekskosten opvragen* Toestel vergrendelen Mededelngen verzenden en ontvangen Als u stopt met werken (nachtschakelng)* Telefoneren n een partnergroep Telefoon naar wens nstellen Gelud, contrast en taal nstellen Functes/oproepnummers aan toetsen toewjzen Algemene nstellngen wjzgen Instellngen van uw telefoonnstallate IP-specfeke nstellngen Accessores* Lnks* De DSS-module Headset Aanvullngen bj uw telefoon Hotelfunctes* Naslag Telefoonfunctes en symbolen Meldngen op het dsplay Tonen en belsgnalen

3 Inhoud Menu-overzcht Als ets net lukt Index

4 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke aanwjzngen Belangrjke aanwjzngen Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Op welke nstallates mag u uw telefoon aansluten Deze telefoon s alleen geschkt voor aanslutng op telecommuncate-nstallates van de frma Avaya. De telefoon mag net drect op een openbaar telefoonnet worden aangesloten. Verklarng van overeenstemmng (T3) Wj, Avaya GmbH & Co. KG, verklaren dat de telefoon T3 Comfort voldoet aan de fundamentele veresten en de andere relevante bepalngen van de rchtljn 1999/5/ EU (Rado en Telecommuncaton Termnal Equpment, R&TTE). Deze telefoon s ontworpen voor aanslutng op dgtale nterfaces van Avaya-telecommuncatesystemen en voldoet aan de fundamentele esen van EG-rchtljn 1999/5/EG (Radoapparatuur en telecommuncate-endapparatuur, R&TTE). Deze telefoon s door zjn constructe net geschkt voor drecte aanslutng op nterfaces van publeke telecommuncatenetwerken. Bj gebruk van lnks en DSS-modules: Deze lnk/dss-module s ontworpen voor aanslutng op T3-toestellen en voldoet aan de fundamentele esen van EG-rchtljn 1999/5/EG (Radoapparatuur en telecommuncate-endapparatuur, R&TTE). Deze lnk / DSS-module s door zjn constructe utslutend geschkt voor gebruk n combnate met T3-toestellen. Als er problemen zouden optreden, neem dan eerst contact op met uw dealer of met de systeembeheerder. De volledge conformtetsverklarng kan worden opgevraagd onder het volgende nternetadres: Ook kunt u n de ndex het trefwoord "conformty" zoeken. 4

5 Belangrjke aanwjzngen Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Verklarng van overeenstemmng (T3 IP) Wj, Avaya GmbH & Co. KG, verklaren dat de telefoon T3 IP Comfort voldoet aan de fundamentele veresten en de andere relevante bepalngen van de rchtljn 1999/5/ EU (Rado en Telecommuncaton Termnal Equpment, R&TTE). Deze telefoon s bedoeld voor aanslutng op Ethernet/LAN-nterfaces van IP ondersteunende telecommuncate-nstallates van Avaya en voldoet aan de fundamentele esen van EG-rchtljn 1999/5/EU (R&TTE). Bj gebruk van de telefoon n LAN/Intranet-omgevngen waarn geen Avaya-telecommuncatesysteem aanwezg s, kan Avaya net nstaan voor een goede werkng. Bj gebruk van lnks en DSS-modules: Deze lnk / DSS-module s bedoeld voor aanslutng op T3 IP-toestellen en voldoet aan de fundamentele esen van EG-rchtljn 1999/5/EG (Radoapparatuur en telecommuncate-endapparatuur, R&TTE). Deze lnk/dss-module s door zjn constructe utslutend geschkt voor gebruk n combnate met T3 IP-toestellen. Als er problemen zouden optreden, neem dan eerst contact op met uw dealer of met de systeembeheerder. De volledge conformtetsverklarng kan worden opgevraagd onder het volgende nternetadres: Ook kunt u n de ndex het trefwoord "conformty" zoeken. Lcenteopmerkngen Lcente Door GEBRUIK OF INSTALLATIE VAN HET PRODUCT accepteert de endgebruker de ALGEMENE LICENTIEBEPALINGEN, DIE OP DE AVAYA-INTERNETPAGINA ONDER kunnen opgeroepen worden. ("ALGEMENE LICENTIEBEPALINGEN"). Inden U zch net wenst te houden aan deze lcentebepalngen, kunt U dt product bnnen ten (10) dagen na leverng en tegen terugbetalng van de koopprjs teruggeven. BIJKOMEND BIJ DE ALGEMENE LICENTIEBEPALINGEN TREDEN DE VOLGENDE LICENTIEBEPALINGEN EN BEPERKINGEN OP HET PRODUCT IN WERKING: Avaya verleent de endgebruker n het kader van de beneden beschreven lcentetypes een lcente. Het toegelaten aantal lcentes en prestate-eenheden, waarvoor 5

6 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke aanwjzngen een lcente verleend wordt, bedraagt één (1), hetzj n de documentate of n andere, aan de endgebruker ter beschkkng gestelde, materalen s een afwjkend aantal aan lcentes of prestate-eenheden vermeld. "Toegewezen computer" betekent één enkele autonome computer. "Server" s een toegewezen computer, de als centrale computer voor een softwaretoepassng fungeert, waarop door meerdere computers toegegrepen wordt. "Software" zjn computerprogramma s n machneleesbare vorm (Object Code), waarvoor oorspronkeljk een lcente van de kant van Avaya bestaat, en de door de endgebruker, ofwel als autonome producten of n vorm van een voornstallate n de hardware, gebrukt worden. "Hardware" zjn standaard hardware producten, de oorspronkeljk door Avaya verkocht werden en door de endgebruker gebrukt worden. Lcentetype(s): Een systeem/systemen toegewezen lcente (DS). Het s de endgebruker toegestaan, de software enkel op een toegewezen computer te nstalleren en te gebruken, hetzj een daarvan afwjkend aantal toegewezen computers s n de documentate of n andere, voor de endgebruker, beschkbare materalen bewezen. Avaya kan een dentfcate van de toegewezen computer/s door mddel van opgave van het type, het serenummer, de sleutel voor het prestatekenmerk, de standplaats of andere specfeke beschrjvngen vragen. Avaya kan verlangen dat de endgebruker deze gegevens, door mddel van een elektronsch mddel, dat door Avaya specaal voor de doel ontwkkeld werd, levert. Componenten van derden Bepaalde softwareprogramma s of delen van het product, kunnen software bevatten de op grond van overeenkomsten met derden verkocht werden "(Componenten van derden)". Deze overeenkomsten kunnen bepalngen bevatten, de de gebruksrechten van bepaalde delen van dt product utbreden of beperken ("Bepalngen van derden"). Informate ter dentfcate van componenten van derden of bepalngen, de op derden toepasbaar zjn, vndt U op de Avaya-nternetpagna onder: Op welke nstallate s uw telefoon aangesloten? (T3) Op welke nstallate uw telefoon aangesloten s, kunt u als volgt te weten komen: Tjdens een gesprek of bj opgenomen hoorn de functetoets "Menu" ndrukken: Alleen als uw toestel aangesloten s op de Communcaton Server Integral 55, verschjnt nu het menu "Info/servce". Daarn worden bjv. ook het type, het bestelnummer en de SW-verse aangegeven. 6

7 Belangrjke aanwjzngen Op welke nstallate s uw IP-telefoon aangesloten? (T3 IP) Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Op welke Avaya-telefoonnstallate uw telefoon aangesloten s, kunt u als volgt te weten komen: Als u zch voor het eerst aanmeldt: Als uw telefoon aangesloten s op de Integral 5, verschjnt er eerst een aanmeldngsvenster waarn u uw extensenummer en uw PIN moet nvoeren. Als uw telefoon aangesloten s op de Communcaton Server Integral 55, verschjnt er geen aanmeldngsvenster. Als u reeds aangemeld bent: Tjdens een gesprek of bj opgenomen hoorn de functetoets "Menu" ndrukken: Alleen als uw toestel aangesloten s op de Communcaton Server Integral 55, verschjnt het menu "Info/Servce". Hern vndt u verschllende IP-nstellngen. Tps voor de plaats van opstellng Gebruk voor uw telefoon, vooral bj neuwe of met onderhoudsmddelen behandelde meubelen, een slpvrje onderlegger. Lak en onderhoudsmddelen kunnen stoffen bevatten de de kunstvoetjes van uw telefoon kunnen aantasten, waardoor deze msschen ongewenste sporen achterlaten op het meublar. Avaya kan net aansprakeljk worden gesteld voor dergeljke schade. Reparates Reparates en ngrepen aan het toestel mogen utslutend door vakkundg personeel worden utgevoerd. Maak de telefoon net open. Er kunnen beschadgngen ontstaan, waardoor de telefoon net meer functoneert. Wat u n eder geval dent te weten De volgende hoofdstukken moet u n elk geval lezen. U vndt hern utleg over alle onderdelen van de telefoon. U leert hoe u uw telefoon dent te gebruken. Overzcht van uw telefoon ( p. 9) Bassregels voor de bedenng ( p. 11) Telefoon n gebruk nemen ( p. 15) Aanwjzng Deze nformatebalk vndt u vaak aan het ende van een hoofdstuk. De balk bevat extra nformate de u helpt om de functes beter te gebruken. 7

8 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke aanwjzngen Extra functes Functes de gemarkeerd zjn met *, horen net tot de standaardutrustng van uw toestel. Daarnaast kunnen er andere functes geblokkeerd of afhankeljk van de systeemsoftware net beschkbaar zjn. Als u één van deze functes wlt gebruken, neem dan contact op met uw systeembeheerder....telefoneren, maar comfortabel De volgende nstellngen kunt u onmddelljk of tjdens de eerste telefoontjes utvoeren: De volume ( p. 71) van het belsgnaal en de hoorn en de nstellngen voor handenvrj telefoneren ( p. 73) aanpassen aan uw omgevng het dsplaycontrast ( p. 71) aanpassen aan de lchtsterkte nstellen n welke Taal ( p. 74) de dsplaymeldngen worden weergegeven. De talen Nederlands, Duts, Engels en Frans staan ter beschkkng. Sla vaak gebrukte oproepnummers op n een persoonljk Telefoonboek ( p. 48). De gegevens n het persoonljke telefoonboek kunt u zelf wjzgen. Gebrukersaanwjzng n andere talen U wlt deze gebruksaanwjzng n een andere taal lezen? Va de webpagna van Avaya Support komt u op onze documentendrectory. Daar kunt u zen of de door u gewenste taalverse gedownload kan worden. Goo oude apparaten op correcte wjze weg - het mleu s u dankbaar Oude elektrsche en elektronsche apparaten de van dt symbool voorzen zjn, kunnen gevaarljke stoffen voor mens en mleu bevatten. Dergeljke apparaten mogen daarom net samen met ongescheden restafval (husafval) worden weggegood. Voor het behoud van het mleu staan er derhalve openbare nzamelplaatsen ter beschkkng voor het nzamelen van elektrsche en elektronsche apparaten de voorzen zjn van dt symbool. Om verspredng van deze stoffen n het mleu te voorkomen en belastng van de natuurljke hulpbronnen te vermnderen, s het echter ook mogeljk om deel te nemen aan het Avaya terugnamesysteem voor gebrukte apparaten. Bj dt systeem worden de afzonderljke componenten van de oude apparaten geschkt gemaakt voor hergebruk en worden stoffen vakkundg verwerkt. 8

9 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Overzcht van uw T3 (IP)-Comfort Overzcht van uw T3 (IP)-Comfort 1 Dsplay 2 Nveauschakelaar voor dsplaytoetsen 3 Toets "Clear" 4 Pjltjestoetsen voor dsplaynavgate 5 OK-toets 6 Escape-toets 7 Afdekklep met onderlggend lettertoetsenbord 8 Cjfertoetsen met letters 9 Functetoetsen, deels met LED 10 Volume-/contrasttoetsen 11 Oproepmeldng 12 Dsplaytoetsen voor snelkezen, functes, partners en ljnen 9

10 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Overzcht van de toetsen en hun functes Overzcht van de toetsen en hun functes... Cjfertoetsen met letters: voor het kezen van oproepnummers en het nvoeren van codes. De letters op de toetsen maken het kezen met letters mogeljk (vanty-nummers). Sterretje en hekje: voor specale functes Escape: verbreekt de actuele verbndng tjdens een gesprek. Breekt n andere gevallen de nvoer af (op het dsplay verschjnt het volgende (hogere) menunveau). Clear: wst het teken op de nvoerposte. Staat de nvoerposte achter het laatste teken, dan wordt het laatste teken gewst. Pjl omhoog / omlaag: beweegt de cursor op het dsplay omhoog of omlaag. + / -: vergroot of vermndert het volume of het contrast. Pjl lnks / rechts: beweegt de cursor op het dsplay naar lnks of rechts. Enter: voor het selecteren van een gemarkeerde menurubrek of het bevestgen van gegevensnvoer. Nveau-veranderng: schakelt het volgende nveau voor de dsplaytoetsen n. Functetoetsen: 10 dsplaytoetsen onder het dsplay 12 vrj programmeerbare functetoetsen naast het cjferblok, waarvan 6 met LED 5 vast geprogrammeerde functetoetsen: handenvrj/ludspreker, mute (mcrofoon utschakelen), menu, nummerherhalng en ruggespraak. Aanwjzng Geïntegreerd lettertoetsenbord: voor het comfortabel nvoeren van tekst. De standaardprogrammerng van de functetoetsen staat gedrukt op de meegeleverde stckers. 10

11 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Bassregels voor de bedenng Bassregels voor de bedenng Met behulp van het menu kunt u de meeste functes selecteren en gebruken. Om de bedenng eenvoudger te maken, kunt u vaak gebrukte functes op functetoetsen programmeren. Bj leverng zjn sommge toetsen al geprogrammeerd. Functes n het menu selecteren Functetoets "Menu" ndrukken. of naar de gewenste menurubrek bladeren. De gemarkeerde functe wordt weergegeven. In vele gevallen verschjnt ook een submenu. In het submenu kunt u op dezelfde maner bladeren als n het hoofdmenu. Aanwjzngen Functes de door functetoetsen worden gestuurd, worden net meer n het menu weergegeven. Alle functes zjn te vnden n het Menu-overzcht ( p. 135). Een bewerkng afbreken of beëndgen Als u zch bj het nvoeren of nstellen vergst heeft: ndrukken (eventueel meerdere keren) om de bewerkng af te breken. U keert dan terug naar het vorge (hogere) menunveau, resp. naar het dsplay n stand-by. Aanwjzng De volgende nstellngen kunt u met de escape-toets net ongedaan maken: wjzgngen n de programmerng van functetoetsen nstellngen de met de OK-toets gewjzgd zjn. Het dsplay helpt u De nformate op het dsplay begeledt u stap voor stap bj het gebruk van het toestel. Het dsplay geeft u allerle nformate, bjv. over het actuele gesprek. Bj elke externe ISDN-oproeper wordt dens oproepnummer op het dsplay weergegeven, tenzj de betreffende persoon de overdracht van het oproepnummer heeft utgeschakeld. Zo kunt u zen door we u wordt opgeroepen. Als de naam en het telefoonnummer van de oproeper n uw telefoonboek zjn opgeslagen, wordt bj een oproep de naam weergegeven. De 10 dsplaytoetsen kunnen verschllende functes hebben. De actuele functe van edere toets kunt u van het dsplay aflezen. 11

12 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Bassregels voor de bedenng Wat geeft het dsplay n stand-by weer? Het dsplay n stand-by geeft de volgende nformate weer: uw oproepnummer en naam dag van de week, datum en tjd functes van de dsplaytoetsen het nveau van de dsplaytoetsen eventueel statusmeldngen Statusmeldngen Uw telefoon nformeert u zo nodg met aanvullende teksten op het dsplay n standby. Dt gebeurt als er belangrjke nformate voor u s (bjv. neuwe gegevens n de oproepljst) en als u specale functes heeft geactveerd (bjv. "Omgeled naar"). U kunt drect vanut een statusmeldng de bjbehorende menurubrek oproepen, bjv. om de nstellng te wjzgen. Naar de gewenste statusmeldng bladeren. Dsplaytoetsen Uw telefoon heeft 10 specale functetoetsen, de dsplaytoetsen. De actuele betekens van edere toets kunt u van het dsplay aflezen. Voorbeeld: met de toets lnks boven kunt u partner 1 (= Part1) oproepen. Als u de tweede toets van de onderste rj ndrukt, krjgt u toegang tot netljn 2 (= Ljn 2). 12

13 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Bassregels voor de bedenng Dsplaytoetsen op verschllende nveaus Op de dsplaytoetsen van het eerste nveau kunt u partners, ljnen en functes naar wens programmeren. Normaal wordt dt eerste nveau op het dsplay weergegeven. Op de andere nveaus kunt u bestemmngen aan de dsplaytoetsen toewjzen. Met de nveauschakelaar kunt u tussen de nveaus wsselen. De nveautab geeft aan op welk nveau u zch bevndt. Op de afbeeldng s nveau 2 actef. Indrukken. Het volgende nveau van de dsplaytoetsen wordt weergegeven. De actuele functes staan op het dsplay. Aanwjzng Met de escape-toets kunt u de weergegeven statusmeldngen tjdeljk utschakelen. De bestemmngen van de toetsen vanaf het tweede nveau komen overeen met de gegevens n uw persoonljke telefoonboek. Te begnnen bj codenummer 900 worden alle nummers (resp. namen) automatsch op de dsplaytoetsen geprogrammeerd. Avaya-servce kan het aantal nveaus van de dsplaytoetsen wjzgen (maxmaal 8). 13

14 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Bassregels voor de bedenng Tekst nvoeren Uw telefoon heeft een apart toetsenblok met lettertoetsen ( p. 9). De toetsen zjn op dezelfde maner gerangschkt als op een computertoetsenbord. Standaard corresponderen de wtte letters op de toetsen met de letters de u daarmee kunt nvoeren. Voor hoofdletters moet u de shft-toets (pjl omhoog) ngedrukt houden. Specale tekens zjn n blauwe kleur op de toetsen gedrukt. Voor specale tekens moet u de ALT-toets ngedrukt houden. Landspecfeke specale tekens kunt u als volgt nvoeren: kes eerst het blauwe dakrtsche specale teken (bjv. een accent). Voer vervolgens de normale letter n. Voorbeeld: U wlt de letter Á nvoeren. ALT-toets ndrukken en ngedrukt houden. Op de mddelste rj toetsen (boven de D) ndrukken. Bede toetsen loslaten. Shft-toets ndrukken en ngedrukt houden. A-toets ndrukken. Bede toetsen loslaten. Op het dsplay zet u de letter Á. Aanwjzng Als u een telefoon met een onbedrukt lettertoetsenbord ( p. 96) heeft, moet u een toetsenbordsjabloon op het lettertoetsenbord leggen. Op het sjabloon zjn de letters en specale tekens afgedrukt de u met de toetsen kunt nvoeren. 14

15 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Telefoon n gebruk nemen (alleen T3 IP) Telefoon n gebruk nemen (alleen T3 IP) Neem bj ngebruknemng van een IP-telefoon de onderstaande aanwjzngen n acht. Aanwjzng Inhoud Telefoon aansluten en aanmelden (alleen T3 IP) ( p. 16) Taal voor de aanmeldngsprocedure en IP-nstellngen kezen ( p. 16) Utloggen ( p. 17) IP-specfeke nstellngen ( p. 106) worden beschreven n aparte hoofdstukken. 15

16 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Telefoon n gebruk nemen (alleen T3 IP) Telefoon aansluten en aanmelden (alleen T3 IP) Na aanslutng op de LAN (Local Area Network) en de stroomvoorzenng (alleen als de telefoon net va de LAN wordt gevoed) wordt n de telefoon eerst de software geactveerd en wordt er vervolgens automatsch naar een gatekeeper (verantwoordeljk voor de toegangsautorsate) gezocht. Gewoonljk wordt er een gatekeeper gevonden. Als dt net het geval s, verschjnt er vervolgens een aanmeldngsvenster:... Extensenummer nvoeren. Naar de menurubrek PIN bladeren. PIN nvoeren. De standaardnstellng s "0000". Vervolgens verschjnt het stand-by-dsplay. U bent nu ook berekbaar onder het door u ngevoerde oproepnummer (extensenummer). Aanwjzng U kunt de taal voor de aanmeldngsprocedure ( p. 16) wjzgen. De PIN voor de aanmeldng s geljk aan de PIN waarmee u uw toestel na vergrendelng weer kunt ontgrendelen. U kunt de PIN n het menu Telefoonslot ( p. 61) wjzgen. Als u de aanmeldngsprocedure heeft afgebroken (verlaten van het aanmeldngsvenster met de escape-toets) om eerst nstellngen n het menu vast te leggen/te bekjken, kunt u zch vervolgens va de menurubrek Gebrukersbeheer weer aanmelden. Taal voor de aanmeldngsprocedure en IP-nstellngen kezen Als uw telefoon nog net s aangemeld, kunt u kezen ut zes verschllende talen (Duts/Engels/Frans/Italaans/Spaans/Nederlands): Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek "Taal wjzgen" bladeren. Gewenste taal kezen, bjv. Engels. Aanwjzng Als u uw telefoon voor het eerst gaat gebruken, kunt u de gewenste taal ook op een andere maner kezen: als het aanmeldngsvenster verschjnt, drukt u de escape-toets twee keer n. U krjgt dan de tekst "D/GB/F/I/E/NL" te zen. Kes vervolgens de gewenste taal. Als de taal gewjzgd s, verschjnt "D/GB/F/I/E/NL" net meer op het dsplay. 16

17 Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Telefoon n gebruk nemen (alleen T3 IP) Utloggen Als u wlt utloggen: Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek utloggen bladeren. U bent nu utgelogd. Een andere gebruker kan nu nloggen. 17

18 Telefoneren zoals u gewend bent Oproepen beantwoorden Oproepen beantwoorden Telefoneren u gewend bent U kunt zoals gebrukeljk de hoorn opnemen om met de oproeper te spreken. Wanneer een andere deelnemer bnnen uw nstallate wordt opgeroepen, kunt u de oproep met uw egen toestel beantwoorden (pck-up). Bovenden s het mogeljk oproepen aan te nemen met de toets "Handenvrj" en dan te telefoneren terwjl de hoorn op het toestel lgt. U kunt uw telefoon zo nstellen dat u bj een nterne oproep automatsch handenvrj kunt spreken. U hoeft de hoorn dan net meer op te nemen, maar kunt onmddelljk met de oproeper spreken (Automatsch handenvrj bj nkomende oproep ( p. 87)). Ook s het mogeljk oproepen net onmddelljk te beantwoorden, maar eerst n de wacht te zetten. Op de maner kunt u afmaken waarmee u bezg was (bjv. het wjzgen van een telefoonnummer n uw telefoonboek). Externe oproepen kunt u doorschakelen (oproepomledng). Inhoud U wordt opgeroepen ( p. 19) Iemand anders wordt opgeroepen (Pck-up) ( p. 19) Oproep voor een partner beantwoorden ( p. 19) Oproep tjdens een gesprek (tweede oproep) ( p. 19) Oproep tjdens het programmeren ( p. 20) Doorschakelen ( p. 20) Fresprechen automatsch be kommendem Anruf ( p. 87) 18

19 Oproepen beantwoorden Telefoneren zoals u gewend bent Wanneer u gebeld wordt Uw telefoon rnkelt. Op de dsplay wordt een gesprek weergegeven. Aanwjzngen opnemen. Zonder hoorn telefoneren: functetoets "Handsfree/montorng" ndrukken. Als u bjv. een omgeled gesprek krjgt, wordt het nummer of de naam weergegeven de de beller heeft gekozen. Als uw gesprekspartner net mag horen wat er bj u verteld wordt, dan kunt u de functetoets "Mute" ndrukken. Als u nog eens op deze toets drukt, dan kan hj u weer horen. Iemand anders wordt opgeroepen (Pck-up) Een andere telefoon gaat over. Functetoets "Pck-up van" ndrukken. Er wordt een ljst met oproepen weergegeven. Naar de oproep bladeren de u wlt overnemen. Opnemen. Oproep voor een partner beantwoorden Als u een partner op een functe- of dsplaytoets heeft geprogrammeerd (Partners op toetsen programmeren ( p. 79)): Een partner wordt opgeroepen. Dsplay- of functetoets voor de opgeroepen partner ndrukken. Uw telefoon gaat over. Opnemen. Oproep tjdens een gesprek (tweede oproep) U telefoneert. U krjgt een tweede oproep. U hoort een eenmalg belsgnaal. De oproeper wordt als bovenste menurubrek weergegeven. Oproep beantwoorden. De eerste deelnemer wacht en hoort nets van uw gesprek. 19

20 Telefoneren zoals u gewend bent Oproepen beantwoorden Oproep tjdens het programmeren U wordt opgeroepen, maar wlt eerst afmaken waarmee u bezg bent: u bent uw toestel aan het programmeren. U krjgt een oproep. Naar de menurubrek Oproep n wacht zetten bladeren. U kunt de programmerng voortzetten. Na het programmeren wordt de oproep weergegeven. Doorschakelen U wordt extern opgeroepen en u wlt de oproeper doorschakelen: Naar de menurubrek Doorschakelen naar bladeren. De oproep s doorgeschakeld. Aanwjzng De doorschakelng dent n uw telecommuncate-nstallate ngesteld te zjn. 20

21 Iemand oproepen Telefoneren zoals u gewend bent Iemand oproepen Uteraard kunt u met uw toestel ook gewoon ntern en extern telefoneren: kes drect het nterne doorkesnummer of het externe oproepnummer. U kunt de laatste vjf gekozen externe oproepnummers nog eens kezen (oproepherhalng) en nummers de u vaak nodg heeft, kunt u met behulp van de dsplaytoetsen kezen. Als u een externe gesprekspartner net kunt bereken, kunt u het oproepnummer automatsch 10 keer opneuw laten kezen. Als een nterne aanslutng bezet s of als alle netljnen bezet zjn, kunt u zch automatsch laten terugbellen als de ljnen weer vrj zjn. U kunt tjdens een gesprek van een andere gebruker van de nstallate verbndng met deze persoon maken om ets drngends mee te delen. Als uw externe gesprekspartner net mag zen we hem oproept, kunt u ook anonem bellen. Aanwjzng Inhoud Intern bellen ( p. 22) Extern bellen ( p. 22) Iemand met een druk op een toets oproepen ( p. 23) Nummerherhalng ( p. 24) Een oproepnummer nogmaals kezen ( p. 24) Bj bezet (automatsche terugoproep) ( p. 25) Automatsche terugoproep wssen ( p. 25) Terugoproep ljn ( p. 25) Zch n een lopend gesprek nschakelen (tussenkomen)* ( p. 26) Aankloppen ( p. 26) Anonem oproepen ( p. 26) Nakezen (MFV) ( p. 26) Bj sommge telefoonnstallates moet er bj externe oproepen voor het oproepnummer een specaal kencjfer, het zogenaamde netkencjfer, worden ngevoerd. Soms dent daarna ook nog een korte pauze, de zogenaamde kespauze, ngelast te worden. Meer nformate herover krjgt u van uw nstallatebeheerder. 21

22 Telefoneren zoals u gewend bent Iemand oproepen Intern bellen Aanwjzngen... Oproepnummer nvoeren. Opnemen. Natuurljk kunt u ook eerst de hoorn opnemen en vervolgens het oproepnummer nvoeren. U kunt dan echter net meer corrgeren bj een fouteve nvoer. Als u Drect kezen ( p. 89) utgeschakeld heeft, kunt u nvoerfouten voor het kezen nog corrgeren. Extern opbellen Aanwjzng Netkencjfer nvoeren, b.v Oproepnummer nvoeren. opnemen. In plaats van het netkencjfer n te voeren, kunt u ook een ljntoets ndrukken. Als u Netljn bj kezen ( p. 84) heeft ngeschakeld, hoeft u alleen het externe oproepnummer te kezen. 22

23 Iemand oproepen Telefoneren zoals u gewend bent Zch met een bepaald oproepnummer presenteren Inden uw nstallate correct geconfgureerd s, dan wordt u voorafgaand aan edere keuze de mogeljkhed geboden om een oproepnummer te kezen waarmee u zch dan bj degene de gebeld wordt kunt presenteren (CLIP, Callng Lne Identfcaton Presentaton). Dt kan bjvoorbeeld uw oproepnummer voor "Servce", "Centrale" of ""Werkplaats" zjn. Het oproepnummer dat u wlt kezen wordt weergegeven. naar de menurubrek met het oproepnummer van de gewenste groep bladeren, b.v. kezen met opnemen. Bj de gebelde persoon wordt het door u gekozen oproepnummer weergegeven. Aanwjzng Inden aan het oproepnummer waarmee u zch wlt presenteren een naam s toegekend, dan wordt deze weergegeven. U kunt de oproepnummers waarmee u zch wlt presenteren op functetoetsen vastleggen (functetoetsen programmeren: ze handboek Gegevens nvoeren). Als u bj externe oproepen vóór het opnemen één van deze functetoetsen ndrukt, wordt aan degene de opgeroepen wordt het gekozen nummer gepresenteerd. Inden u de Nummerweergave extern ( p. 88) hebt utgeschakeld, dan worden aan u geen oproepnummers ter presentate aangeboden. Iemand met een druk op een toets oproepen Dsplay- of functetoets voor het gewenste toestel ndrukken. Aanwjzng Opnemen. Hoe u een oproepnummer op een snelkestoets programmeert, vndt u n het hoofdstuk Functes/oproepnummers aan toetsen toewjzen ( p. 75). 23

24 Telefoneren zoals u gewend bent Iemand oproepen Nummerherhalng U kunt een van de laatstgekozen externe oproepnummers nogmaals kezen. Functetoets "Nummerherhalng" ndrukken. Naar het gewenste telefoonnummer bladeren, bjv Aanwjzng opnemen. Inden u een specaal oproepnummer heeft gekozen waarmee u zch bj de gebelde persoon wlt presenteren, dan wordt dt ook bj de nummerherhalng gebrukt. Een oproepnummer nogmaals kezen De gekozen externe aanslutng s bezet. Naar de menurubrek Automatsche oproepherh. bladeren. Neerleggen. Het nummer wordt met tussenpauzes maxmaal ten keer opneuw gekozen. Aanwjzng "Automatsche oproepherhalng" kunt u alleen gebruken, als u telefoneert va een dgtale externe ljn. Als u op een wllekeurge toets drukt of de hoorn opneemt, wordt de automatsche oproepherhalng beëndgd. Het aantal automatsche oproepherhalngen en de tjd tussen twee oproeppogngen kunt u nstellen n het menu Kesnstellngen ( p. 85). 24

25 Iemand oproepen Telefoneren zoals u gewend bent Bj bezet (automatsche terugoproep) De gekozen aanslutng s bezet. In het menu verschjnt de menurubrek "Terugopr.". Functetoets "Terugopr." ndrukken. Neerleggen. Zodra de andere aanslutng weer vrj s, gaat uw telefoon over. Opnemen als uw telefoon overgaat. De andere aanslutng wordt automatsch va de telefoonnstallate opgeroepen. Aanwjzng Bj externe oproepen kunt u "Automatsche terugoproep" alleen gebruken, als uw provder en het type aanslutng van uw nstallate deze functe ondersteunen. Automatsche terugoproep wssen In het statusmenu: Naar de menurubrek Aut. terugopr. bladeren. Terugoproep ljn U wlt een extern gesprek voeren, maar alle netljnen zjn bezet. U krjgt de nfomeldng "Alle ljnen bezet". Functetoets "Terugopr. ljn" ndrukken. Neerleggen. Zodra er weer een ljn vrj s, gaat uw telefoon over en verschjnt de meldng "Terugopr. ljn". Opnemen als uw telefoon overgaat. U kunt het gewenste externe nummer kezen. Aanwjzng U moet de functe "Terugoproep ljn" op een functetoets geprogrammeerd hebben. 25

26 Telefoneren zoals u gewend bent Iemand oproepen Zch n een lopend gesprek nschakelen (tussenkomen)* U roept een nterne deelnemer op. De deelnemer s net aan het telefoneren. U wlt n het gesprek tussenkomen: Naar de menurubrek Tussenk. bladeren. Alle betrokkenen horen een tussenkomstsgnaal. U neemt nu deel aan het gesprek en u kunt de deelnemers ets mededelen. Aanwjzng Tussenkomen s enkel bnnen uw nstallate mogeljk. Dt moet voor uw telefoon en de betreffende telefoon vrjgeschakeld zjn. Neem zo nodg contact op met Avayaservce. Tussenkomen beëndgen: neerleggen of de escape-toets ndrukken. Aankloppen U roept een nterne deelnemer op. De deelnemer s bezet. Naar de menurubrek Aankloppen bladeren. Uw oproep wordt nu opneuw bj de opgeroepene gesgnaleerd. Anonem oproepen Opnemen. Naar de menurubrek Anonem oproepen bladeren. "Anonem oproepen" bevestgen. Bj uw volgende externe gesprek wordt uw oproepnummer net aan de gesprekspartner doorgegeven. Aanwjzng "Anonem oproepen" moet door uw provder ondersteund worden. Nakezen (MFV) Tjdens een bestaande externe verbndng wordt elke druk op een toets automatsch als toon verzonden. Dt s bjv. nodg als u antwoordapparaten of malboxen wlt opvragen. 26

27 Telefoneren zoals u gewend bent Meerdere verbndngen tot stand brengen Meerdere verbndngen tot stand brengen U kunt tjdens een gesprek een extra oproep (Tweede oproep ( p. 89)) aannemen. U kunt met meerdere gesprekspartners afwsselend spreken en naar wens tussen deze partners heen en weer schakelen. U kunt met twee gesprekspartners tegeljk spreken (conferente met dre deelnemers). U kunt een neuwe gesprekspartner drect bj de conferente betrekken of va ruggespraak oproepen om vantevoren alleen met hem te spreken. Inhoud Tussendoor ets aan emand vragen (ruggespraak) ( p. 28) Afwsselend met gesprekspartners spreken (makelen) ( p. 28) Oproeper doorverbnden ( p. 28) Een bjkomende oproeper doorverbnden ( p. 29) Conferente - Neuwe deelnemer bj gesprek betrekken ( p. 29) Conferente - Deelnemer bj gesprek betrekken va ruggespraak ( p. 30) Conferente met andere deelnemer utbreden ( p. 30) Conferentepartners met elkaar verbnden ( p. 30) Conferente beëndgen ( p. 31) 27

28 Telefoneren zoals u gewend bent Meerdere verbndngen tot stand brengen Tussendoor ets aan emand vragen (ruggespraak) Terwjl u telefoneert: Functetoets "Ruggespraak" ndrukken. De gesprekspartner wacht en kan net meelusteren.... Nummer nvoeren van de persoon met we u ruggespraak wlt houden. Ruggespraak houden. Functetoets "Ruggespraak" opneuw ndrukken. Het ruggespraakgesprek wordt beëndgd en u spreekt weer met uw eerste gesprekspartner. Aanwjzng U kunt de ruggespraakdeelnemer ook met een functetoets oproepen als de als partnertoets s ngesteld s of daarop zjn oproepnummer s geprogrammeerd (snelkestoets). Afwsselend met gesprekspartners spreken (makelen) U wlt met een wachtende gesprekspartner (bjv ) spreken: Naar de menurubrek Terug naar bladeren. De andere gesprekspartner wacht nu. Oproeper doorverbnden Uw gesprekspartner wl doorverbonden worden: Functetoets "Ruggespraak" ndrukken. De gesprekspartner wacht en kan net meelusteren.... Nummer nvoeren van de persoon met we u wlt doorverbnden. Neerleggen. De ruggespraakdeelnemer wordt met de eerste gesprekspartner verbonden. Aanwjzngen U hoeft net te wachten tot de ruggespraakdeelnemer het gesprek beantwoordt. 28

29 Telefoneren zoals u gewend bent Meerdere verbndngen tot stand brengen Een bjkomende oproeper doorverbnden U wordt tjdens een gesprek door emand opgeroepen, bjv. door : Naar de menurubrek Oproep van bladeren. U wordt met de neuwe oproeper verbonden. De eerste oproeper wacht en hoort nets van uw gesprek. U wlt de neuwe oproeper nu doorverbnden, bjv. met oproepnummer 1234: Functetoets "Ruggespraak" ndrukken. Nummer nvoeren waarmee u wlt verbnden, n dt voorbeeld U kunt de oproeper nu aankondgen. Uw eerste gesprekspartner wacht. Naar de menurubrek Doorverb.nr bladeren. U spreekt weer met uw eerste gesprekspartner. Conferente - Neuwe deelnemer bj gesprek betrekken Terwjl u telefoneert: Naar de menurubrek Conferente met... bladeren.... Oproepnummer van de tweede conferentedeelnemer nvoeren. Als u met de deelnemer verbonden bent, kunt u onmddelljk met z n dreën telefoneren. Aanwjzng Iedere deelnemer kan zch ut de conferente schakelen: hoorn neerleggen. De opgeroepen derde deelnemer meldt zch net: Menurubrek Annuleren kezen en de keuze bevestgen om terug te schakelen naar de eerste gesprekspartner of escape-toets ndrukken om een andere gesprekspartner op te roepen of va de menurubrek Terug naar tst... terugschakelen naar de eerste gesprekspartner. 29

30 Telefoneren zoals u gewend bent Meerdere verbndngen tot stand brengen Conferente - Deelnemer bj gesprek betrekken va ruggespraak Terwjl u telefoneert (bjv. met ): Functetoets "Ruggespraak" ndrukken. De gesprekspartner wacht.... Oproepnummer van de tweede conferentedeelnemer nvoeren. Als u met deze deelnemer verbonden bent, kunt u de conferente begnnen. Naar de menurubrek Conferente met bladeren. Aanwjzngen Iedere deelnemer kan zch ut de conferente schakelen: hoorn neerleggen. De opgeroepen derde deelnemer meldt zch net: Menurubrek Annuleren kezen en de keuze bevestgen om terug te schakelen naar de eerste gesprekspartner of escape-toets ndrukken om een andere gesprekspartner op te roepen of va de menurubrek Terug naar tst... terugschakelen naar de eerste gesprekspartner. Conferente met andere deelnemer utbreden Terwjl u een conferentegesprek voert: Naar de menurubrek Conferente nleden bladeren.... Oproepnummer van de neuwe deelnemer nvoeren. Als u met de deelnemer verbonden bent, kan deze onmddelljk met alle conferentedeelnemers spreken. Aanwjzng Conferentes kunnen met max. 9 nterne deelnemers plaatsvnden. Aan conferentes met externe deelnemers kunnen altjd slechts 3 gesprekspartners deelnemen. Conferentepartners met elkaar verbnden Tjdens de conferente: Neerleggen. 30

31 Telefoneren zoals u gewend bent Meerdere verbndngen tot stand brengen Conferente beëndgen Tjdens de conferente: Alle deelnemers: Neerleggen. 31

32 Telefoneren zoals u gewend bent Zonder hoorn telefoneren Zonder hoorn telefoneren U kunt uw gesprekspartner va de ludspreker horen wanneer u de ludspreker van uw telefoon nschakelt. Bovenden kunt u emand handenvrj oproepen. U hoeft de hoorn dan net op te nemen. Ook tjdens een gesprek kunt u de functe "Handenvrj" nschakelen. U kunt dan met de hoorn op het toestel verder telefoneren. Inhoud Gesprekspartner horen va de ludspreker (ludspreker) ( p. 33) Iemand met neergelegde hoorn oproepen (handenvrj) ( p. 33) Met opgenomen hoorn handenvrj verder telefoneren ( p. 33) Handenvrj spreken - Gesprek voortzetten met de hoorn ( p. 33) Handenvrj spreken - gesprek beëndgen ( p. 34) Tps voor de ludspreker en het handenvrj telefoneren ( p. 34) 32

33 Zonder hoorn telefoneren Telefoneren zoals u gewend bent Gesprekspartner horen va de ludspreker (ludspreker) Terwjl u met opgenomen hoorn telefoneert: Functetoets "Handenvrj/ludspreker" ndrukken (LED lcht op). U kunt va de ludspreker naar uw gesprekspartner lusteren. Aanwjzng Met de toetsen "+" en "-" kan het gewenste ludsprekervolume worden ngesteld. Als de ludsprekerfuncte s ngeschakeld, kunt u deze weer utschakelen door de functetoets "Handenvrj/ludspreker" twee keer n te drukken (LED ut). Iemand met neergelegde hoorn oproepen (handenvrj)... Oproepnummer nvoeren. Functetoets "Handenvrj/ludspreker" ndrukken (LED knppert). Als de gewenste gesprekspartner zch meldt, hoort u deze va de ludspreker en kunt u met de hoorn op het toestel met uw gesprekspartner spreken. Aanwjzng Als u de functe "Handenvrj" heeft ngeschakeld, knppert de LED naast de functetoets. Als u emand handenvrj wlt oproepen, kunt u het oproepnummer ook n de oproepljst of de oproepherhalngsljst selecteren. Als u Drect kezen ( p. 89) ngeschakeld heeft, moet u eerst de toets "Handenvrj/ludspreker" ndrukken en dan het oproepnummer nvoeren. Met opgenomen hoorn handenvrj verder telefoneren Terwjl u telefoneert: Functetoets "Handenvrj/ludspreker" twee keer ndrukken (LED knppert). Neerleggen. U hoort uw gesprekspartner va de ludspreker en kunt met hem praten terwjl de hoorn op het toestel lgt. Handenvrj spreken - Gesprek voortzetten met de hoorn Terwjl u handenvrj telefoneert: Opnemen (LED gaat ut). 33

34 Telefoneren zoals u gewend bent Zonder hoorn telefoneren Handenvrj spreken - gesprek beëndgen Terwjl u handenvrj telefoneert en de hoorn op het toestel lgt: Functetoets "Handenvrj/ludspreker" ndrukken (LED gaat ut). Aanwjzng U kunt het gesprek ook beëndgen met de escape-toets. Tps voor de ludspreker en het handenvrj telefoneren Msschen weet u net preces of de ludspreker of de handenvrje functe ngeschakeld s? Hervoor enkele eenvoudge tps: Als de hoorn net op het toestel lgt, kunt u met de functetoets "Handenvrj/ ludspreker" altjd wsselen tussen ludspreker (LED aan), handenvrj (LED knppert) en normaal telefoneren (LED ut). Het gesprek wordt herdoor noot beëndgd. Als de hoorn wel op het toestel lgt, wordt het gesprek beëndgd zodra er een toets wordt ngedrukt! 34

35 Oproepljst gebruken Telefoneren met comfort Oproepljst gebruken Telefoneren met comfort Als u een externe oproep net beantwoordt, wordt het betreffende nummer samen met de tjd en de datum n de oproepljst opgeslagen. U kunt deze ljst altjd laten weergeven en de daarn opgeslagen deelnemers terugbellen. U kunt ook andere gegevens n de oproepljst laten opnemen, bjv. nterne oproepen of gesprekken met externe oproepers. De ljst toont de laatste 10 oproepen. Inhoud Symbolen n de oproepljst ( p. 36) Een nummer ut de oproepljst kezen ( p. 37) Gegevens wssen ( p. 37) Alle gegevens wssen ( p. 37) Gegevens automatsch wssen ( p. 38) Aanvullende gegevens n de oproepljst ( p. 39) 35

36 Telefoneren met comfort Oproepljst gebruken Symbolen n de gespreksljst Voorbeeld van vermeldngen n de gespreksljst:! DO :13 2* -Wagner :34 -Dupont WO :21 Bach WO :31 Betekens! Neuwe vermeldngen de nog net zjn bekeken Vermeldng de al eens s weergegeven Gesprek dat u met een externe beller hebt gevoerd Telefoonnummer van de beller Dupont Naam van de beller - Verwjst naar een nterne oproep WO :31 Dag en tjdstp van het laatste gesprek 2* De beller heeft twee keer gebeld Aanwjzng Bach Oproeper en het oproepnummer dat deze heeft gekozen -Wagner 14 Bj Follow me naar uw telefoon: Beller en telefoonnummer van de telefoon, de omgeled hebt Zeer lange gegevens passen net compleet op de dsplay. Met de pjltjestoetsen rechts en lnks kunt u de volledge gespreksljstvermeldng bekjken. U kunt vermeldng ut de gespreksljst ( p. 51) overnemen n het telefoonboek. 36

37 Oproepljst gebruken Een vermeldng ut de gespreksljst kezen Functetoets "Gespreksljst" ndrukken. Naar het gewenste tem bladeren, b.v Telefoneren met comfort Aanwjzngen opnemen. Als naam en oproepnummer van de oproeper n het telefoonboek opgeslagen zjn, dan wordt n de oproepljst de naam n plaats van het oproepnummer weergegeven. Als u een oproeper ut de oproepljst terugbelt en er een gespreksverbndng tot stand komt, worden de betreffende gegevens automatsch ut de oproepljst gewst. Bj terugbellen ut de gespreksljst presenteert u zch altjd aan de beller met het oproepnummer de deze beller gekozen heeft. Gegevens wssen Functetoets "Oproepljst" ndrukken. Naar het nummer bladeren dat u wlt wssen, bjv Gegevens wssen. Alle gegevens wssen Functetoets "Oproepljst" ndrukken. Naar de menurubrek Alle gegevens wssen bladeren. 37

38 Telefoneren met comfort Oproepljst gebruken Gegevens automatsch wssen U kunt uw telefoon zo nstellen dat gegevens ut de oproepljst na een bepaalde tjd automatsch worden gewst. Gegevens waarvan u net wlt dat ze automatsch worden gewst, kunt u bevelgen. Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Instellngen bladeren. Naar de menurubrek Toepassngen bladeren. Naar de menurubrek... wssen na: bladeren. Aan de rechterkant van het dsplay staat de tjd waarna neuwe gegevens automatsch ut de oproepljst worden gewst. Eventueel een paar keer ndrukken tot de gewenste tjd wordt weergegeven. Menu verlaten. De neuwe nstellng s opgeslagen. Aanwjzng De neuwe nstellng heeft alleen betrekkng op neuwe gegevens n de oproepljst en heeft geen nvloed op eerder ngevoerde gegevens. U kunt kezen ut de volgende tjden: 10 mnuten, 1 uur, 1 dag, 1 week, 1 maand en "ut". Bepaalde gegevens tegen automatsch wssen bevelgen Functetoets "Oproepljst" ndrukken. Naar het nummer bladeren dat u wlt bevelgen, bjv Naar de menurubrek Net aut. wssen bladeren. Dt nummer wordt nu net automatsch gewst. 38

39 Oproepljst gebruken Telefoneren met comfort Aanvullende nummers n de oproepljst U kunt nstellen, dat n de oproepljst aanvullende nummers worden opgenomen: Interne oproepen, de u net beantwoordt: Menu: Instellngen > Toepassngen > Oproepljst nt. " Gesprekken, de u met externe oproepers heeft gevoerd: Menu: "Instellngen > Toepassngen > Oproepljst " Het oproepnummer, dat de oproeper heeft gekozen: Menu: "Instellngen > Toepassngen > Oproepmeldng A B" Oproep bj ngestelde oproepomledng: Menu: "Instellngen > Toepassngen > Oproepmeldng RUL". Instellng (A+B): Net aangenomen gesprekken worden n de gespreksljsten van de gebelde personen en de omledngsbestemmng opgenomen. Instellng (B): Net aangenomen gesprekken worden alleen n de gespreksljst van de omledngsbestemmng opgenomen (standaardnstellng). Instellng (A): Net aangenomen gesprekken worden alleen n de gespreksljst van de gebelde persoon opgenomen. 39

40 Telefoneren met comfort Oproepen omleden Oproepen omleden U kunt nkomende gesprekken naar een andere aanslutng omleden (Follow me). Dt kunt u voor uw telefoon en ook voor andere telefoons nstellen. U kunt de oproepen ook naar uw telefoon omleden. Herbj kunt u voor edere varant afzonderljk kezen of dt altjd dent te gebeuren, of dt enkel dent te gebeuren als de telefoon n gesprek s of dt pas dent te gebeuren als na een bepaalde tjd het gesprek nog net s aangenomen. U kunt een oproep ook geljktjdg bj uw telefoon en bj een andere externe telefoon laten sgnaleren (Twnnng), bjv. bj uw mobele telefoon. U kunt alle oproepomledngen ook van buten de telecommuncate-nstallate nstellen en wjzgen. Aanwjzng Inhoud Gesprekken voor uw telefoon omleden (Follow me) ( p. 41) Gesprekken naar uw telefoon omleden (Follow me) ( p. 42) Oproepen voor een ander toestel omleden* ( p. 43) Oproepen bj twee telefoons sgnaleren (Twnnng) ( p. 44) Follow me utschakelen ( p. 44) Oproepomledng/twnnng vanop afstand wjzgen* ( p. 45) Oproepomledng bundel* ( p. 47) Oproepomledng bundel wjzgen* ( p. 47) De tjd waarna de oproepomledng "na tjd" plaatsvndt, wordt voor de hele nstallate ngesteld (0-300 seconden). 40

41 Oproepen omleden Oproepen voor uw telefoon omleden Functetoets "Oproepomledng" ndrukken. Telefoneren met comfort Oproepnummer nvoeren waarnaar u de oproepen wlt omleden, bjv Voor een extern oproepnummer moet u bovenden een netkencjfer (meestal "0") nvoegen. Naar de menurubrek onmddelljk (na tjd, bj bezet) bladeren. Selecte bevestgen. Op het dsplay verschjnt de statusmeldng Omgeled naar Daarnaast staat er op het dsplay een urensymbool voor "na tjd" of een B voor omledng "bj bezet". Aanwjzngen Als het ngevoerde oproepnummer n het telefoonboek s opgeslagen met een naam, wordt dt nummer automatsch door de bjbehorende naam vervangen. In plaats van het oproepnummer n te voeren, kunt u ook de snelkes- of partnertoets ndrukken. Let op: U kunt zelf oproepnummers nrchten, waarbj uw telefoon ook dan rnkelt, als u "Oproepomledng naar, onmddelljk" ngeschakeld heeft (Opmerkng n de Oproepflterljst ( p. 98)). 41

42 Telefoneren met comfort Oproepen omleden Gesprekken naar uw telefoon omleden (Follow me) Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Follow me bladeren. Naar de menurubrek Omgeled v. bladeren. Intern telefoonnummer nvoeren van het toestel waarvoor u een Follow me naar uw toestel wlt nstellen, bjv Naar de menurubrek onmddelljk (na tjd, bj n gesprek) bladeren. Op de dsplay verschjnt de statusmeldngomgeled v Daarnaast staat er op de dsplay een urensymbool voor "na tjd" of een B voor Follow me "bj n gesprek". Aanwjzngen Als het ngevoerde oproepnummer n het telefoonboek s opgeslagen met een naam, wordt dt nummer automatsch door de bjbehorende naam vervangen. In plaats van het telefoonnummer n te voeren, kunt u ook op de snelkes- of partnertoets drukken. Als er een omgelede oproep op uw toestel bnnenkomt, wordt ook het door de oproeper gekozen oproepnummer weergegeven. 42

43 Oproepen omleden Oproepen voor een ander toestel omleden* Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Oproepomledng bladeren. Naar de menurubrek Oml. voor bladeren. Telefoneren met comfort Intern oproepnummer nvoeren van het toestel waarvoor u een omledng naar uw toestel wlt nstellen, bjv Invoer overnemen. Intern of extern oproepnummer nvoeren van het toestel waarnaar u de oproepen wlt laten omleden, bjv Vóór een extern nummer moet u bovenden het netkencjfer (meestal "0") nvoeren. Naar de menurubrek onmddelljk (na tjd, bj bezet) bladeren. De geactveerde oproepomledng wordt weergegeven. Menu verlaten. Bj de bede deelnemers verschjnen op het dsplay de statusmeldngen Omgeled naar resp. Omgeled v Daarnaast staat er op het dsplay een urensymbool voor "na tjd" of een B voor omledng "bj bezet". Aanwjzng Als de ngevoerde oproepnummers n het telefoonboek zjn opgeslagen met een naam, worden de nummers automatsch door de bjbehorende namen vervangen. In plaats van het oproepnummer n te voeren, kunt u ook de snelkes- of partnertoets ndrukken. 43

44 Telefoneren met comfort Oproepen omleden Oproepen bj twee telefoons sgnaleren (Twnnng) Functetoets "Menu" ndrukken. Naar de menurubrek Follow me bladeren. Naar de menurubrek Omgeled naar bladeren.... netnummer (meestal "0") en extern oproepnummer van de telefoon nvoeren, de bj een oproep ook moet rnkelen, bjv Naar de menurubrek twnnng bladeren. Op de dsplay verschjnt de statusmeldngtwnnng Als uw T3 telefoon nu wordt gebeld, rnkelt tevens de externe telefoon. Het gesprek kunt u dan va bede telefoons aannemen. Aanwjzngen Als het ngevoerde oproepnummer n het telefoonboek s opgeslagen met een naam, wordt dt nummer automatsch door de bjbehorende naam vervangen. In plaats van het telefoonnummer n te voeren, kunt u ook op de snelkes- of partnertoets drukken. Twnnng en omroepomledng voor "bj n gesprek" kunnen geljktjdg worden ngesteld. Oproepomledng/twnnng utschakelen. In het statusmenu: Naar het gewenste oproepnummer bladeren, b.v.omgeled naar: Follow me wssen. 44

45 Oproepen omleden Telefoneren met comfort Oproepomledng/twnnng vanop afstand wjzgen* U kunt ook vanaf een andere telecommuncate-nstallate opbellen en een omledng of twnnng voor uw telefoon of andere toestellen programmeren en wjzgen. Dt s vanaf elk toestel met DTMF-nakezen mogeljk. Telecommuncate-nstallate oproepen (nstallate-aanslutng) Oproepnummer van uw telecommuncatesysteem vanaf een externe telefoon kezen, b.v Toegangscode voor bedenng op afstand nvoeren, bjv. 89. Ter bevestgng hoort u de kestoon. Nu moet u de deelnemer kezen waarvoor u de oproepomledng/twnnng wlt wjzgen: Deelnemer selecteren van we de oproepomledng gewjzgd dent te worden Intern oproepnummer nvoeren van het toestel waarvan u de oproepomledng wlt wjzgen. 4- of 6-cjferge PIN-code van het toestel nvoeren, bjv Ter bevestgng hoort u de kestoon. Vervolg nu met een van de volgende dre varanten (a - c): a) Oproepen naar een andere telefoon of malbox omleden (omgeled naar, twnnng) Toets sterretje, 71 n. De code voor de omledngsvarant nvoeren, bjv. 1. Codes voor de doorschakelvaranten/twnnng: 1 = onmddelljk - 2 = na tjd - 3 = bj n gesprek - 4 = twnnng Intern of extern oproepnummer nvoeren van het toestel waarnaar u de oproepen wlt laten omleden, bjv Vóór een extern nummer moet u bovenden het netkencjfer (meestal "0") nvoeren. Hekjestoets ndrukken. U hoort de bevestgngstoon. 45

46 Telefoneren met comfort Oproepen omleden b) Oproepen van een nterne deelnemer omleden (omgeled van, follow me) Toets sterretje, 70 n. De code voor de omledngsvarant nvoeren, bjv. 1. Codes voor de omledngsvaranten: 1 = onmddelljk - 2 = na tjd - 3 = bj n gesprek Twee of ver cjfers nvoeren van het nterne oproepnummer van de deelnemer van we de oproepen omgeled moeten worden. U hoort de bevestgngstoon. c) Oproepomledng/twnnng utschakelen of Hekjestoets ndrukken en het getal 70 ntoetsen voor "Omgeled van" Hekjestoets, 71 ndrukken voor "Omgeled naar" U hoort de bevestgngstoon. De oproepomledng s utgeschakeld. Aanwjzngen "Omledng van op afstand wjzgen" moet door de systeembeheerder vrjgegeven worden. Deze deelt u ook het oproepnummer van de afstandsbedenngstoegang mee. Als u een nstallate met multpoortverbndng heeft, kest u drect het MSN-oproepnummer van de afstandbedenngstoegang. Deze kunt u opvragen bj de servce. DePIN-code ( p. 61) van het toestel moet afwjken van de PIN bj afleverng. Bj "Omgeled naar": U hoeft geen extern oproepnummer n te voeren als u vanaf dezelfde externe telefoon belt waarnaar u de oproepen wlt omleden. De telefoon dent n eder geval voor het doorgeven van oproepnummers geactveerd zjn. 46

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

T3 Comfort aangesloten op IP Office

T3 Comfort aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Comfort aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

T3 Compact aangesloten op IP Office

T3 Compact aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Compact aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

T3 Classic aangesloten op IP Office

T3 Classic aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Classc aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Gigaset A 200 A 200 Duo

Gigaset A 200 A 200 Duo s Be nspred Ggaset A 200 A 200 Duo Overzcht van de handset Overzcht van de handset Dsplay Intern nummer van de handset Oproepljst Toegang tot Vocemal-ljst Bellersljst Verbndngstoets Gesprek aannemen Telefoonnummer

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! A540 - A540 A Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng van dt product s ecovrendeljk. Ga voor meer nformate naar www.ggaset.com.

Nadere informatie

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Ggaset Communcatons GmbH s the legal successor to Semens Home and Offce Communcaton Devces GmbH & Co. KG (SHC), whch n turn contnued the Ggaset busness of Semens AG.

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden Een oproep tot stand brengen Oproep uitvoeren U kunt een oproep via de volgende manieren tot stand brengen: 1) Neem de hoorn op, het symbool wordt in het display weergegeven. 2) Druk op de toets, het symbool

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286 Versie 1.0 Gebruikerstips Tiptel 284/286 A. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel leren kennen... 3 B. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel gebruiken... 5 1. Een oproep tot stand brengen... 5 2. Oproepmethoden... 5 3.

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens. Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel Functie-

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie