Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)"

Transcriptie

1 Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht. Zendngen de net behandeld worden door Collect & Stamp 3. Contract 4. Werkng en voorberedng. Bestellng van materaal 6. Optes

2 Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send 1.1. Maxmaal volume en gewcht 1.. Zendngen de net behandeld worden door Collect & Send 1.3. Contract 1.4. Werkng en voorberedng. ATH (Afhalng Ten Huze).1. Maxmaal volume en gewcht.. Zendngen de net behandeld worden door ATH.3. Contract.4. Werkng en voorberedng 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) 6

3 Afhalng van gefrankeerde zendngen De densten Collect & Send, ATH (Afhalng Ten Huze) en Transport (Afhalng per vrachtwagen) geven de mogeljkhed om gefrankeerde zendngen bj u te laten afhalen op een afgesproken tjdstp. Afhalng van gefrankeerde zendngen: Deze denst regelt de afhalng van gefrankeerde brefwsselng en brengt ze n het postcrcut. bpost zorgt voor de afhalng van breven, aangetekende zendngen en pakketten. U bepaalt de frequente van afhalng: van één tot vjf dagen per week of occasoneel1 U bepaalt de plaats van afhalng. U bepaalt het moment van afhalng, n samenspraak met bpost. Aan het begn van elke volgende maand krjgt u een factuur. Naargelang uw volume kunt u een beroep doen op dre verschllende densten voor de afhalng van uw gefrankeerde zendngen: 1. Collect & Send (voor contracten de snds 1 jul 010 afgesloten zjn): voor volumes tot 1000 kg of 3 m3 per afhalng.. A TH (Afhalng Ten Huze) (voor contracten de voor 1 jul 010 afgesloten zjn): voor volumes tot 70 kg per afhalng. 3. T ransport (Afhalng per vrachtwagen) voor volumes de groter zjn dan 1000 kg of 3m3. Raadpleeg de webste voor meer nformate over de contracten of de occasonele afhalngen. 1 Januar 01 I Secte 7 I Pagna 1

4 Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send 1.1. Maxmaal volume en gewcht Bj het sluten van het contract kest u een van de twee onderstaande combnates van volume en gewcht: COMBINATIE 1 (< 00 kg en < 1, m3) COMBINATIE (< 1000 kg of < 3 m3) Maxmaal volume per afhalng < 1, m³ < 3 m³ Maxmaal gewcht per afhalng < 00 kg < 1000 kg Maxmaal gewcht per zak/bak zak < 7 kg en bak < 1 kg Als uw zendngen regelmatg of occasoneel de gekozen combnate volume-gewcht overschrjden, kan u een beroep doen op de denst Transport (Afhalng per vrachtwagen) door contact op te nemen met het Servce Centre op het nummer Zendngen de net behandeld worden door Collect & Send Zendngen met aangegeven waarde Ongefrankeerde zendngen Groene/gele omslagen voor de Rekenng 679, geopend bj bpost Kranten en tjdschrften Net-geadresseerde zendngen Verkezngsdrukwerk 1.3. Contract Contacteer ons Servce Centre op het nummer voor al uw vragen over een contract Werkng en voorberedng We vragen u om elk type zendng correct voor te bereden: Onze densten komen de zendngen afhalen op de plaats, het tjdstp en volgens de frequente afgesproken n het contract. Gefrankeerde zendngen moeten n postbakken of -zakken gestopt worden, voorzen van een etket zoals beschreven n het volgende punt. U hoeft geen afhalngsdocument te ondertekenen. Er moet dus geen personeelsld aanwezg zjn wanneer we langskomen. Alle zendngen worden vervolgens op dag +1 of dag + utgerekt, naargelang u koos voor een PRIORof Non-PRIOR-zendng. Januar 01 I Secte 7 I Pagna

5 Afhalng van gefrankeerde zendngen Voorberedng van de zendngen Naargelang uw contract zjn dre types van frankerng mogeljk. Raadpleeg n Secte Algemene bjlagen het hoofdstuk Frankeermogeljkheden voor meer nformate. a Frankerng met behulp van een frankeermachne of postzegels Voorberedng: Sorteer de zendngen volgens categore en plaats ze n de juste bak/zak. Slut de bakken/zakken correct, voorze ze van het juste etket en plaats ze op de afgesproken plaats en tjdstp zoals voorzen n uw contract. of Bak/zak + wt etket Bak/zak + blauw etket1 Bak/zak + rood etket NATIONALE ZENDINGEN PRIOR-breven (natonaal) Non-PRIOR-breven (natonaal) Aangetekende zendngen (natonaal) INTERNATIONALE BRIEVEN PRIOR-breven (nternatonaal) Non-PRIOR-breven (nternatonaal) Aangetekende zendngen (nternatonaal) NATIONALE PAKKETTEN Natonale pakketten - - INTERNATIONALE PAKKETTEN bpack World Lght Non-PRIOR Aangetekende zendngen (nternatonaal) bpack World Lght bpack World Express bpack World Busness bpack World Opmerkngen N atonale en nternatonale PRIOR-pakketten moeten n een aparte zak/bak geplaatst worden met wt etket. Internatonale Non-PRIOR-pakketten moeten n een aparte zak/bak geplaatst worden met blauw etket. b Frankerng P.B. (Port Betaald) Om gebruk te kunnen maken van de afhalng van P.B.-zendngen, moeten de volgende voorwaarden gerespecteerd worden: alle voorwaarden van een Collect & Send-contract; aankondgng van de P.B.-zendng va e-masspost; extra voorberedng met behulp van specale dambordetketten; a lle voorwaarden om het voorkeurtaref te verkrjgen. Enkel voor het frankeren met een frankeermachne. Op met uw uneke logn en paswoord. Neem contact op met ons Servce Centre voor meer nformate. 1 Januar 01 I Secte 7 I Pagna 3

6 Afhalng van gefrankeerde zendngen AFZENDER DROP Nr. ZAK / BAK Nr. / Voorbeeld van een dambordetket voor de P.B.-zendngen Voorberedng H oud P.B.-zendngen volgens hun type (PRIOR, Non-PRIOR, Aangetekend) gescheden. Stop P.B.-zendngen n een afzonderljke zak/bak, gescheden van uw andere zendngen: zak(ken)/bak(ken) voor PRIOR P.B.- en/of aangetekende P.B.-zendngen; zak(ken)/bak(ken) voor Non-PRIOR P.B.-zendngen. G ebruk de specale P.B.-dambordetketten voor de dentfcate van uw zendngen. Vul deze dambordetketten volledg n, met vermeldng van: de naam van de afzender; het nummer van de afgfte (drop): het nummer van de zak/bak als teller (voorbeeld: e zak van 3 = /3); het totale aantal zakken/bakken van dezelfde afgfte als noemer. Plaats het afgfteborderel altjd n de eerste zak/bak. Een zak/bak mag utslutend zendngen van eenzelfde afgfte, d.w.z. van eenzelfde afgftetoelatng, bevatten. c Frankerng van een U.V./R.D.-zendng (Utgestelde Vergoedng) Voorberedng H oud uw PRIOR-zendngen (breven of pakketten), Non-PRIOR- en aangetekende zendngen gescheden. Stop uw zendngen n een afzonderljke zak/bak, gescheden van uw andere zendngen: zak/bak met PRIOR-zendngen (breven of pakketten) en/of aangetekende zendngen; zak/bak met Non-PRIOR-zendngen. Gebruk de specale U.V.-dambordetketten voor de dentfcate van uw zendngen. Vul deze dambordetketten volledg n, met vermeldng van: / het machtgngsnummer van de afgever; het nummer van de zak/bak: het nummer van de zak/bak als teller (voorbeeld: e zak van 3 = /3); het totale aantal zakken/bakken van dezelfde afgfte als noemer. Voorbeeld van een dambor Kleef dt/deze etket(ten) op de zak(ken)/bak(ken) en plaats de afgfteborderellen n detket voor U.V.-zendngen de eerste zak/bak. MACHTIGINGSNUMMER VAN DE AFGEVER ZAK / BAK Nr.: VERDELING (SCHRAP WAT NIET VAN TOEPASSING IS) Opmerkngen Geleve voor de aangetekende zendngen met onderstaande opmerkngen rekenng te houden: sched de natonale van de nternatonale zendngen. vul de ontvangstbewjzen volledg n. bevestg de ontvangstbewjzen op de betreffende zendngen (bv. met een paperclp, maar geen netjes). d e aangetekende zendngen de met ljsten worden bezorgd, moeten de nummervolgorde respecteren. de ontvangstbewjzen worden u terugbezorgd bj een volgende afhalng of worden u n een enveloppe toegestuurd (vermeld steeds het retouradres op het ontvangstbewjs!). Materaal bestellen Bj elke afhalng zullen n rul voor uw volle zakken/bakken lege zakken of bakken tot uw beschkkng gesteld worden. Als u bjkomende zakken/bakken nodg hebt, kunt u dat melden aan de persoon de verantwoordeljk s voor de afhalng van uw brefwsselng. Al het andere materaal kunt u bestellen va onze webste Januar 01 I Secte 7 I Pagna 4

7 Afhalng van gefrankeerde zendngen. ATH (Afhalng Ten Huze) ATH s de afhaaldenst voor gefrankeerde zendngen voor contracten afgesloten vóór 1 jul 010. De denst werd vervangen door Collect & Send..1. Maxmaal volume en gewcht Maxmaal volume per afhalng: 10 zakken of 10 bakken Maxmaal gewcht per afhalng: 70 kg (max. 7 kg per zak/bak) Maxmaal gewcht per zak of bak: zak < 7 kg en bak < 1 kg Als uw zendngen het maxmaal toegestane gewcht of volume overschrjden, kunt u beroep doen op Transport (ze punt 3 van deze Secte, Afhalng per vrachtwagen). Contacteer hervoor het Servce Center op het nummer Zendngen de net behandeld worden door ATH Zendngen met aangegeven waarde Ongefrankeerde zendngen Groene/gele omslagen voor de Rekenng 679, geopend bj bpost Kranten en tjdschrften Net-geadresseerde zendngen Verkezngsdrukwerk.3. Contract Er kunnen geen neuwe ATH-contracten meer worden afgesloten. Geleve voor elk neuw Collect & Send-contract ons Servce Centre te contacteren..4. Werkng en voorberedng Geleve dezelfde regels van werkng en voorberedng te respecteren als de beschreven n punt 1.4. Werkng en voorberedng van deze secte. Januar 01 I Secte 7 I Pagna

8 Afhalng van gefrankeerde zendngen 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Deze denst zorgt voor de afhalng van volumes de groter zjn dan 1000 kg of 3m3. De dre types van frankeren de n de Secte Collect & Send beschreven zjn, zjn van toepassng en volgen dezelfde regels. De verzendng gebeurt n contaners of op palletten. Deze denst s utslutend voorbehouden voor MassPost-afgften. Contracten en occasonele afhalngen n het kader van deze denst zjn mogeljk. De prjs hangt af van het volume en de afstand. Contacteer het Servce Centre op voor meer nformate. Voorberedng van de zendngen Inden gewenst kan bpost bakken, zakken, contaners of palletten tot uw beschkkng stellen. U moet wel enkele regels respecteren. Palletten Hun brutogewcht mag net meer dan 60 kg/eenhed bedragen en hun hoogte mag maxmaal 1,60 m bedragen. Contaners Het brutogewcht van een contaner s beperkt tot 400 kg. Postzakken Het brutogewcht van een postzak mag noot meer dan 7 kg bedragen. Bakken Als u bakken gebrukt, moeten de zendngen zodang geschkt worden dat ze net boven de handvatten utsteken, om te verhnderen dat de zendngen tjdens het stapelen van de bakken beschadgd zouden worden. Het brutogewcht van een bak mag noot meer dan 1 kg bedragen. U moet... het correct ngevulde of de afgfteverklarng afgeven bj elke afhalng; personeel voorzen wanneer wj langskomen voor de afhalng. Uw zendngen worden gecontroleerd aan het MassPost-loket net zoals bj de gewone MassPost-afgften. De voorberedng en de condtonerng van de Transport-zendngen zjn dezelfde als voor de gewone MassPost-afgften. (Ze Secte 1 Breven, hoofdstuk Condtonerng) Januar 01 I Secte 7 I Pagna 6

9 Afhalng ongefrankeerde zendngen 1. Maxmaal volume en gewcht 7. Zendngen de net behandeld worden 3. Contract 4. Werkng en voorberedng. Bestellng van materaal Optes 11

10 Collect & Stamp Wanneer u kest voor Collect & Stamp, verstuurt u uw post zonder frankerng en zonder u te moeten verplaatsen. Zo kan u zch exclusef concentreren op uw bedrjf terwjl bpost zch bekommert over de afhalng, behandelng en frankerng van uw zendngen. bpost zorgt voor de afhalng, frankerng en de dstrbute van uw zendngen, pakketten en aangetekende zendngen. Afhalng U bepaalt de frequente van de afhalngen: één tot vjf keer per week. U bepaalt de plaats en het tjdstp van de afhalng. Behandelng en frankerng Uw zendngen worden gewogen en gemeten. Vervolgens worden ze gefrankeerd volgens de voordelgste tareven. Facturate In het begn van de maand krjgt u een factuur van al uw afhalngen en verzendngen de behandeld en gefrankeerd zjn door bpost. In de bjlagen vndt u een overzcht van uw zendngen per type, per dag en per departement. U vndt ze op de Collect & Stamp-webtool. Optes A lle optes n verband met afhalngen en aangetekende zendngen vndt u n punt 6. Optes van dt hoofdstuk. U kan een bjkomende afhalng aanvragen. Contacteer daarvoor het Servce Centre op het nummer Voor uw aangetekende zendngen s het net meer nodg om een afgftebewjs n te vullen. Het s voldoende om een barcode op uw envelop te kleven. Uw afgftebewjzen worden automatsch aangemaakt en zjn beschkbaar op het Collect & Stamp portaal. Meer nformate vndt u n het punt 4. Werkng en voorberedng van dt hoofdstuk. 1. Maxmaal volume en gewcht Wanneer u het contract slut, kest u een van de twee onderstaande combnates volume-gewcht. COMBINATIE 1 (< 00 kg en < 1, m3) COMBINATIE (< 1000 kg of < 3 m3) Maxmaal volume per afhalng < 1, m³ < 3 m³ Maxmaal gewcht per afhalng < 00 kg < 1000 kg Maxmaal gewcht per zak/bak zak < 7 kg en bak < 1 kg Als uw zendngen regelmatg of occasoneel de gekozen combnate volume-gewcht overschrjden, kan u een beroep doen op de denst Transport (Afhalng per vrachtwagen) door contact op te nemen met het Servce Centre op het nummer Januar 01 I Secte 7 I Pagna 7

11 Collect & Stamp. Zendngen de net behandeld worden door Collect & Stamp Gefrankeerde zendngen Zendngen met een opschrft n de frankeerzone (U.V., P.B. ) Zendngen met aangegeven waarde Kranten en tjdschrften Net-geadresseerde zendngen Verkezngsdrukwerk Natonale zendngen de de maxmaal toegestane afmetngen voor een natonaal pakket overschrjden1 Internatonale zendngen de de maxmaal toegestane afmetngen voor een nternatonaal pakket overschrjden Groene/gele omslagen voor de Rekenng 679, geopend bj bpost 3. Contract Contacteer ons Servce Centre voor een Collect & Stamp-contract: Werkng en voorberedng Stap 1 Adresseer uw zendngen correct van de bestemmelng3 Controleer of het adres dudeljk leesbaar s en correct n de adreszone werd geplaatst. Het retouradres3 wordt gebrukt nden de zendng net utgerekt kan worden. Het adres van de afzender moet op elke zendng staan, op de achterkant of boven het adres van de bestemmelng, n klene letters. Breven: 3 Adresserngsregels 1 4 mm 10 mm mm 1 4 Adreszone Frankeerzone (deze zone moet blanco bljven) Adres van de afzender (achterzjde) Kleefzone voor de barcode van de aangetekende zendng Zone de blanco moet bljven Pakketten4: F rankeerzone (rechthoek van 100 x 0 mm n de rechterbovenhoek) (deze zone moet blanco bljven) Zone de blanco moet bljven (rechthoek van 100 x 0 mm boven het adres) Adreszone 1 Maxmale afmetngen: lengte + ( x breedte) + ( x hoogte) = 3 m, maxmumgewcht 30 kg. Maxmale afmetngen: lengte + breedte + hoogte = 900 mm lengte, breedte en dkte = 600 mm maxmumgewcht kg 3 Meer nformate over de adresserngsregels vndt u op 4 Uw zendng s een pakket als het meer dan kg weegt en/of een van de volgende afmetngen overschrjdt: lengte 30 mm breedte 30 mm dkte 30 mm. 4 Januar 01 I Secte 7 I Pagna

12 Collect & Stamp De voorberedng van uw aangetekende zendngen De voorberedng van uw aangetekende zendngen 1. Bevestg evestg steeds B de de barcode van de aangetekende zendng (voor natonaal en 1. steeds barcode van de aangetekende zendng (natonaal en nternatonaal) lnks van het adres en vnk AR en/of RP aan nden nodg. nternatonaal) lnks van het adres van vnk AR en/of RP aan nden nodg. Vul. systematsch Sorteer uw zendngen per type (R, n RP,en R +maak AR, RPhet + AR) van de klene uw afgftebewjs metmet eenbehulp paperclp vast aanrode uw zakken. (geen netjes gebruken). zendng R = Aangetekende zendng. Sorteer uw zendngen type (R, RP, R+AR, RP +(voorbehouden AR) met behulp van de RP = Aper mbtshalve aantekende zendng voor bepaalde klene rode zakken Belgsche openbare besturen) = Aantekende zendng + Bercht van ontvangst RR met AR = Aangetekende zendng RP met AR = Ambtshalve = Ambtshalve aantekende RP aantekende zendngzendngen + Bercht van ontvangst (gereserveerd voor n publeke admnstrates en standaard voor Fnancën) 3. P laats uw aangetekende zendngen een klene rode plastc zak en voeg defod bj de rest van uw PRIOR-zendngen n een grotezendng wtte zak.+ Bercht van ontvangst R met AR = Aantekende 4. U RP w afgftebewjzen worden automatsch aangemaakt en zjn + nog 10 jaar van beschkbaar op met AR = Ambtshalve aantekende zendngen Bercht ontvangst het Collect & Stamp portaal. Meer nformate vndt u op 3. Steek de klene rode zakken steeds n de grote wtte zakken. Stap Sorteer uw zendngen per type Slut uw zendngen en sorteer ze per type. Om u een optmale denst te kunnen garanderen s het belangrjk dat u de onderstaande voorberedngsprocedure volgt. Een aangetekende zendng gestopt n een groene zak zal bjvoorbeeld net utgerekt worden op D+1. Wtte zak (PRIOR zendngen) Natonale & nternatonale PRIOR zendngen Natonale (< 30kg) & nternatonale (< kg) PRIOR pakketten Klene rode zak (aangetekende zendngen) Natonale (< 10kg) & nternatonale (< kg) aangetekende zendngen Groene zak (NON PRIOR zendngen) Natonale & nternatonale NON PRIOR zendngen Internatonale NON PRIOR pakketten (< kg) Kleef uw uneke barcode op elke zakslutng PRIOR Kleef uw uneke barcode op elke zakslutng Steek de klene rode zakken altjd n de grote wtte zakken NON PRIOR Als u een groot dageljks volume aan zendngen heeft kan u onder bepaalde voorwaarden de bakken met deksels gebruken (voor meer nformate, contacteer ons Servce Center). Januar 01 I Secte 7 I Pagna 9

13 Collect & Stamp Stap 3 Slut en dentfceer uw zakken Slut uw zakken met de bjgeleverde plastc zakslutngen van bpost. Identfceer elke zak door een klantenbarcode (CS XXXXXXXXXXXX) op de zakslutng te kleven. bpost behandelt enkel gesloten en geïdentfceerde zakken. Stap 4 Stel uw zakken ter beschkkng van bpost Plaats uw postzakken op het tjdstp en op de plaats de u hebt afgesproken met bpost n uw contact. Als uw aangetekende zendng te groot s voor de rode zak, maak ze dan vast aan de zak, bjvoorbeeld met behulp van een elastek de haaks op de zendng aangebracht wordt. Januar 01 I Secte 7 I Pagna 10

14 Collect & Stamp. Bestellng van materaal Bj elke afhalng zullen n rul voor uw volle zakken/bakken lege zakken/bakken tot uw beschkkng gesteld worden. Als u bjkomende zakken/bakken nodg hebt, kunt u dat melden aan de persoon de verantwoordeljk s voor de afhalng van uw brefwsselng. De bjkomende zakken/bakken zullen bj de volgende afhalng tot uw beschkkng gesteld worden. Al het andere materaal kan besteld worden va Het bestelde materaal wordt geleverd bnnen de werkdagen. 6. Optes U kunt dverse optes actveren: met betrekkng tot de afhalng Temporary Stop Holdays: tjdeljke stopzettng van de afhalng van uw post (van dagen tot weken) One Day Early Collect: één dag per week wordt uw post op een ander uur opgehaald Secured Pck Up: uw gevoelge post wordt op een bevelgde plaats opgehaald (toegankeljk d.m.v. een badge, een code, enz.) Bercht n geval van storngen bj de afhaaldenst: u krjgt een e-malbercht wanneer uw afhalng utzonderljk net kan doorgaan (bv. bj extreme weersomstandgheden). met betrekkng tot aangetekende zendngen Afgftebewjzen per e-mal: u ontvangt per e-mal dageljks de elektronsche afgftebewjzen van uw aangetekende zendngen. Het actvateformuler, de voorwaarden en de tareven van de optes vndt u op Januar 01 I Secte 7 I Pagna 11

Collect & Send Collect & Stamp

Collect & Send Collect & Stamp Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26

gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26 gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26 2 Collect & Send _ Gebruikersgids Inhoud Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wat heeft u nodig? 3 Bakken of zakken

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden.

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden. Kijk in de rode sectie hieronder indien u uw U.V.-zendingen in een postkantoor of MassPost-centrum afgeeft. Kijk in de blauwe sectie achteraan in deze gids indien u beroep doet op de betalende dienst Afhaling

Nadere informatie

Afhaling ten Huize. Gebruikersgids

Afhaling ten Huize. Gebruikersgids Afhaling ten Huize Gebruikersgids Inhoud 1. INLEIDING... 1. Hoe gaat het in zijn werk?.... 2. Wat heeft u nodig?.... 05 06 06 2. WELKE ZENDINGEN KUNT U LATEN AFHALEN?... 1. Type.... 2. Gewicht en volume....

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden.

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden. Kijk in de rode sectie hieronder indien u uw U.V.-zendingen in een postkantoor of MassPost-centrum afgeeft. Kijk in de blauwe sectie achteraan in deze gids indien u beroep doet op de betalende dienst Afhaling

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

De dienst voor afhaling, verwerking, frankering en verzending van de post

De dienst voor afhaling, verwerking, frankering en verzending van de post COLLECT & STAMP De dienst voor afhaling, verwerking, frankering en verzending van de post Gebruikersgids de post zorgt ervoor 1 OVERZICHT 1. InleidinG 1.1. Hoe werkt Collect & Stamp? 1.2. Wat hebt u nodig

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

tarieven 2011 * voor bedrijven wenst u meer informatie over onze oplossingen? * tarieven geldig vanaf 01.01.2011

tarieven 2011 * voor bedrijven wenst u meer informatie over onze oplossingen? * tarieven geldig vanaf 01.01.2011 wenst u meer informatie over onze oplossingen? ons commercieel team staat voor u klaar : 02 201 11 11 www.bpost.be V.U. Christian du Jardin, Muntcentrum, 1000 Brussel. RPR Brussel. OIP Code 250000002188.

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Aangetekende zendingen

Aangetekende zendingen Aangetekende zendingen Creatie Voorbereiding van uw zendingen 0 Afgifte Bijlage 2 Creatie. Afmetingen, gewicht & dikte.. Aangetekende SMALL Format-zendingen.2. Aangetekende LARGE Format-zendingen.3. Aangetekende

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

tarieven 2013 * voor bedrijven

tarieven 2013 * voor bedrijven tarieven 0 * voor bedrijven * tarieven geldig 0.0.0 inhoud verzending van uw post 0 ontvangst van uw post 05 verzending van pakketten 06 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 08 internationale zendingen

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela Wonen waar u zch thus voelt Verhuurbrochure Ver huurwonngen Scholtenswjk Oude Pekela Algemene Informate Aan de Scholtenswjk n Oude Pekela realseert Acantus samen met Brunng b.v. ver socale huurwonngen.

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008 Enveloppen nieuwe richtlijnen vanaf //008 Steenweg Deinze, 980 Nazareth Tel. 09 89 0 9 Fax 09 89 0 00-89 0 08 ods@schaubroeck.be www.schaubroeck.be Wijziging: Vanaf januari 008 gelden nieuwe bepalingen

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Tarieven 2015 voor bedrijven

Tarieven 2015 voor bedrijven Tarieven 0 voor bedrijven Geldig vanaf 0/0/0 Inhoud Verzending van nationale brieven 0 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 0 Verzending van internationale brieven 08 Ontvangst van uw post 09 Verzending

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Gemeente Meerde t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 175 8180AD Meerde Gerneente Haerde Kenmerk: Aan: 3 1 MEI 2016 CC : gcudu{ Zoetermeer, 27 me 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw

Nadere informatie

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Geldig vanaf 01.01.2016 Inhoud Brieven in hoeveelheden 3 1. Formaten 3 2. Clean Mail 5 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 6 1. Direct Mail 6 1.1. Definitie 6 1.2.

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

tarieven 2014 voor bedrijven

tarieven 2014 voor bedrijven tarieven 04 voor bedrijven Geldig vanaf 0/0/04 inhoud Verzending van nationale brieven 04 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 06 Verzending van internationale brieven 08 Ontvangst van uw post 09 Verzending

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

afgifte van dagbladen en tijdschriften

afgifte van dagbladen en tijdschriften 5. en Tijdschriften >> Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd dagblad Afmetingen, gewicht en dikte Lay-out van de zendingen Regels voor de voorbereiding van geadresseerde Al dan

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie