AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren"

Transcriptie

1 AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren

2 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen 8 Thaland 9 Rusland 10 Verengde Staten 11

3 3 Chna Betalngen naar het vaste land Chna kunt u utvoeren n CNY (Chnese Yuan Renmnb). Vermeld de naam van de begunstgde volledg n de betalng en gebruk geen afkortngen. Bj onvoldoende rumte dent u op de volgende regel (adres) verder te gaan. Een Renmnb betalng naar het vaste land s alléén toegestaan voor een daadwerkeljke handelstransacte. U moet een zakeljke rekenng van de begunstgde opgeven én de betalng n Renmnb voorzen van een verplchte Reden van betalng. Geeft u geen Reden van Betalng op dan ledt dt tot vertragng of wegerng van de betaalopdracht. Controleer op uw factuur of bj de begunstgde of het een zakeljke rekenng betreft en de juste reden van betalng. Reden van betalng: /BUSINESS/CAPITAL TRF /BUSINESS/CHARITY DONATION /BUSINESS/CURRENT ACC TXN /BUSINESS/GOODS TRADE Gebruken voor: Kaptaaltransactes en nvesterngen. Betalngen naar non-proft organsates. Salarsbetalngen, nkomensoverdrachten, wnstbetalngen, belastngbetalngen, bonus en dvdend betalngen. Betalngen ten behoeve van goederentransactes. /BUSINESS/SERVICE TRADE Betalngen ten behoeve van denstverlenngstransactes. Deze voorwaarden zjn nodg voor betalngen naar een rekenng op het vaste land Chna. Voor een betalng naar een rekenng buten Chna (bv Hong Kong) s dt net nodg. Landencode: CN Muntsoort: CNY Rekenngnummer: Voor een bankrekenngnummer n Chna s geen standaard format bekend. Het aantal cjfers verschlt per bank. Zet de bankcode voor het rekenngnummer. Gebruk geen spates, streepjes, komma of slash ( / ) n het nummer. Alleen voor handelstransactesnaar het vaste land! Alleen naar zakeljke rekenngen! Reden van betalng s verplcht! Voor betalngen naar een rekenng buten het vaste land Chna, bv. Hong Kong, gelden geen beperkngen. z.o.z.

4 4 Doet u een overboekng n USD of een andere vreemde valuta en heeft u alleen een euro-rekenng? Dan koopt ABN AMRO het bedrag n de muntsoort voor u aan. Het duurt dan altjd twee werkdagen voordat ABN AMRO dt bedrag voor u kan overboeken. Dt betekent dat uw betalng twee werkdagen langer duurt. Chna heeft net als eder ander land zjn egen natonale feestdagen, waarop de banken gesloten zjn. Het duurt rond de dagen langer voordat uw betalng verwerkt s. Is het belangrjk dat het bedrag op een bepaalde datum bj de begunstgde wordt bjgeschreven? Informeer dan naar de uterste aanlevertjden bj de ABN AMRO Servcedesk Betalen. De s op werkdagen berekbaar van uur tot uur va

5 5 Canada Doet u een overboekng n CAD of een andere vreemde valuta en heeft u alleen een euro-rekenng? Dan koopt ABN AMRO het bedrag n de muntsoort voor u aan. Het duurt dan altjd twee werkdagen voordat ABN AMRO dt bedrag voor u kan overboeken. Dt betekent dat uw betalng twee werkdagen langer duurt. Canada heeft net als eder ander land zjn egen natonale feestdagen, waarop de banken gesloten zjn. Het duurt rond de dagen langer voordat uw betalng verwerkt s. Landencode: CA Muntsoort: CAD Bankcode: Canadan Sort Code (CC) telt 9 cjfers en bestaat ut 2 delen. De Insttuton (bank) van 4 cjfers en de Transt (branch) van 5 cjfers. (Het kan zjn dat de Insttuton code slechts 3 cjfers telt. Dan gaarne met een 0 vooraf nvullen.) Rekenngnummer: Een bankrekenngnummer n Canada bestaat ut twee delen: een bankcode en rekenngnummer. Voor een bankrekenngnummer n Canada s geen standaard format bekend. Het aantal cjfers verschlt per bank. Is het belangrjk dat het bedrag op een bepaalde datum bj de begunstgde wordt bjgeschreven? Informeer dan naar de uterste aanlevertjden bj de ABN AMRO Servcedesk Betalen. De s op werkdagen berekbaar van uur tot uur va Zet de bankcode voor het rekenngnummer. Gebruk geen spates, streepjes, komma of slash ( / ) n het nummer.

6 6 Hong Kong Doet u een overboekng n HKD of een andere vreemde valuta en heeft u alleen een euro-rekenng? Dan koopt ABN AMRO het bedrag n de muntsoort voor u aan. Het duurt dan altjd twee werkdagen voordat ABN AMRO dt bedrag voor u kan overboeken. Dt betekent dat uw betalng twee werkdagen langer duurt. Hong Kong heeft net als eder ander land zjn egen natonale feestdagen, waarop de banken gesloten zjn. Het duurt rond de dagen langer voordat uw betalng verwerkt s. Landencode: HK Muntsoort: HKD Bankcode: Bestaat ut 6 cjfers: 3 voor dentfcate van de bank en 3 voor de branch. Rekenngnummer: Een bankrekenngnummer n Hongkong bestaat ut twee delen: bankcode en rekenngnummer. Voor een bankrekenngnummer n Hong Kong s geen standaard format bekend. Het aantal cjfers verschlt per bank. Is het belangrjk dat het bedrag op een bepaalde datum bj de begunstgde wordt bjgeschreven? Informeer dan naar de uterste aanlevertjden bj de ABN AMRO Servcedesk Betalen. De s op werkdagen berekbaar van uur tot uur va Zet de bankcode voor het rekenngnummer. Gebruk geen spates, streepjes, komma of slash ( / ) n het nummer.

7 7 Inda Vermeld de naam van de begunstgde volledg n de betalng en gebruk geen afkortngen. Bj onvoldoende rumte dent u op de volgende regel (adres) verder te gaan. Voor Inda s het belangrjk, dat u altjd de BIC vermeldt van het bjkantoor (branche) waar de rekenng van begunstgde loopt. De BIC van een bjkantoor telt altjd 11 letters en cjfers. Doet u een overboekng n INR of een andere vreemde valuta en heeft u alleen een euro-rekenng? Dan koopt ABN AMRO het bedrag n de muntsoort voor u aan. Het duurt dan altjd twee werkdagen voordat ABN AMRO dt bedrag voor u kan overboeken. Dt betekent dat uw betalng twee werkdagen langer duurt. Inda heeft net als eder ander land zjn egen natonale feestdagen, waarop de banken gesloten zjn. Het duurt rond de dagen langer voordat uw betalng verwerkt s. Landencode: IN Muntsoort: INR Bankcode: De Bankcode IFSC (Indan Fnancal System Code) s de meest bekende en gebrukte bankcode, telt 11 cjfers en letters (alfanumerek) en wordt gebrukt n het elektronsch betalngsverkeer. Opbouw: - tekens 1-4 s de naam van de bank - teken 5 s altjd een NUL - tekens 6-11 geven de branche van de bank weer Is het belangrjk dat het bedrag op een bepaalde datum bj de begunstgde wordt bjgeschreven? Informeer dan naar de uterste aanlevertjden bj de ABN AMRO Servcedesk Betalen. De s op werkdagen berekbaar van uur tot uur va Rekenngnummer: Een bankrekenngnummer n Inda bestaat ut twee delen: bankcode en rekenngnummer. Voor een bankrekenngnummer n Inda s geen standaard format bekend. Het aantal cjfers verschlt per bank. Zet de bankcode voor het rekenngnummer. Gebruk geen spates, streepjes, komma of slash ( / ) n het nummer.

8 8 Indonesë Vermeld de naam van de begunstgde volledg n de betalng en gebruk geen afkortngen. Bj onvoldoende rumte dent u op de volgende regel (adres) verder te gaan. Doet U een overboekng n een vreemde muntsoort en hebt u alleen een euro-rekenng? Dan koopt ABN AMRO het bedrag n de muntsoort voor u aan. Het duurt dan altjd twee werkdagen voordat ABN AMRO dt bedrag voor u kan overboeken. Dt betekent dat uw betalng twee werkdagen langer duurt. Indonesë heeft net als eder ander land egen natonale feestdagen, waarop de banken gesloten zjn. Het duurt rond de dagen langer voordat uw betalng verwerkt s. Landencode: ID Muntsoort: IDR-Indonessche Roepa Rekenngnummer: Een bankrekenngnummer n Indoneë kent geen standaard format. Het aantal cjfers verschlt per bank. Zet de bankcode voor het rekenngnummer. Gebruk geen spates, streepjes, komma of slash ( / ) n het nummer. Is het belangrjk dat het bedrag op een bepaalde datum bj de begunstgde wordt bjgeschreven? Informeer dan naar de uterste aanlevertjden bj de ABN AMRO Servcedesk Betalen. De s op werkdagen berekbaar van uur tot uur va

9 9 Polen Landencode: PL Muntsoort: PLN Rekenngnummer: Bj een betalng naar Polen moet u altjd een BIC en IBAN gebruken. De BIC s de code waaraan de bank en de specfeke vestgng te herkennen s. Bjv. PKOPPLPW betekent Bank Polska Kasa Opek AG, Polen, Warschau Het IBAN voor Polen bestaat ut 28 tekens. Voorbeeld: PL Is het belangrjk dat het bedrag op een bepaalde datum bj de begunstgde wordt bjgeschreven? Informeer dan naar de uterste aanlevertjden bj de ABN AMRO Servcedesk Betalen. De s op werkdagen berekbaar van uur tot uur va Bj een betalng naar Polen moet u de IBAN n één aaneengesloten reeks van letters en cjfer vermelden (zonder spates, streepjes, punten en komma`s.) De IBAN kunt u utslutends opvragen bj de begunstgde. Het vermelden van een onjuste BIC en/of IBAN n een betalng naar een Poolse bank ledt tot extra kosten.

10 10 Thaland Vermeld de naam van de begunstgde volledg n de betalng en gebruk geen afkortngen. Bj onvoldoende rumte dent u op de volgende regel (adres) verder te gaan. Doet u een overboekng n THB of een andere vreemde valuta en heeft u alleen een euro-rekenng? Dan koopt ABN AMRO het bedrag n de muntsoort voor u aan. Het duurt dan altjd twee werkdagen voordat ABN AMRO dt bedrag voor u kan overboeken. Dt betekent dat uw betalng twee werkdagen langer duurt. Thaland heeft net als eder ander land zjn egen natonale feestdagen, waarop de banken gesloten zjn. Het duurt rond de dagen langer voordat uw betalng verwerkt s. Landencode: TH Muntsoort: THB - Thase Bath Rekenngnummer: Een bankrekenngnummer n Thaland kent geen standaard format. Het aantal cjfers verschlt per bank. Zet de bankcode voor het rekenngnummer. Gebruk geen spates, streepjes, komma of slash ( / ) n het nummer. Is het belangrjk dat het bedrag op een bepaalde datum bj de begunstgde wordt bjgeschreven? Informeer dan naar de uterste aanlevertjden bj de ABN AMRO Servcedesk Betalen. De s op werkdagen berekbaar van uur tot uur va

11 11 Rusland Bj een betalng n RUB s het verplcht om de VO-code op de eerste regel van de omschrjvng te vermelden. De VO-code geeft de reden van betalng aan. Voorbeeld: VO Drect daarachter dent u te vermelden of VAT s ncluded of excluded. Bede gegevens staan normaal gesproken op de faktuur de u van de Russsche begunstgde ontvangt. Betalngen naar Rusland kunt u zowel n RUB als n EUR of een andere vreemde valuta utvoeren. Wj advseren u om de betalng n EUR te doen, omdat u mnder verplchte nformate hoeft mee te geven. Doet u een overboekng n RUB of een andere vreemde valuta en heeft u alleen een euro-rekenng? Dan koopt ABN AMRO het bedrag n de muntsoort voor u aan. Het duurt dan altjd twee werkdagen voordat ABN AMRO dt bedrag voor u kan overboeken. Dt betekent dat uw betalng twee werkdagen langer duurt. Rusland heeft net als eder ander land zjn egen natonale feestdagen, waarop de banken gesloten zjn. Het duurt rond de dagen langer voordat uw betalng verwerkt s. Is het belangrjk dat het bedrag op een bepaalde datum bj de begunstgde wordt bjgeschreven? Informeer dan naar de uterste aanlevertjden bj de ABN AMRO Servcedesk Betalen. De s op werkdagen berekbaar van uur tot uur va Landencode: RU Muntsoort: RUB Rekenngnummer: Een bankrekenngnummer n Rusland bestaat ut een bankcode (de BIK-code) van 9 cjfers en een rekenngnummer van 20 postes. De BIK-code s het regstratenummer van de Russsche bank bj de Centrale Bank van Rusland. Het rekenngnummer bestaat ut 20 postes. Bede gegevens moeten verplcht n de betalngsopdracht voorkomen. Russsche banken zullen ncorrecte en onvolledge betalngsopdrachten retourneren. Zet de bankcode (BIK) voor het rekenngnummer van begunstgde. Gebruk geen spates, streepjes, komma of slash ( / ) n het nummer.

12 12 Verengde Staten Het komt voor, dat klene (spaarachtge-) banken n de USA geen egen BIC-code hebben. Soms moet er een ntermedary bank worden ngeschakeld. Bel n voorkomende gevallen met de Servce Desk Betalen ( ). Hermee voorkomt u extra kosten als gevolg van het net vermelden van de BIC. Houd u er rekenng mee, dat Amerkaanse banken een betalng n een andere muntsoort dan USD drect omzetten naar de egen landsvaluta, voordat de betalng kan worden afgewkkeld. Doet u een overboekng n USD of een andere vreemde valuta en heeft u alleen een euro-rekenng? Dan koopt ABN AMRO het bedrag n de muntsoort voor u aan. Het duurt dan altjd twee werkdagen voordat ABN AMRO dt bedrag voor u kan overboeken. Dt betekent dat uw betalng twee werkdagen langer duurt. Ook de USA heeft net als eder ander land zjn egen natonale feestdagen, waarop de banken gesloten zjn. Het duurt rond de dagen langer voordat uw betalng verwerkt s. Is het belangrjk dat het bedrag op een bepaalde datum bj de begunstgde wordt bjgeschreven? Informeer dan naar de uterste aanlevertjden bj de ABN AMRO Servcedesk Betalen. De s op werkdagen berekbaar van uur tot uur va Landencode: US Muntsoort: USD Bankcode ook wel Fedwre-, Routng- of ABA code genoemd. bestaat ut 9 cjfers, waarmee de vestgng (Branch) van de Amerkaanse bank wordt aangedud en de wordt gebrukt n de USD-clearng om het geld bj de juste US-bank van begunstgde te krjgen. Rekenngnummer: Een bankrekenngnummer n de Verengde Staten bestaat ut twee delen: een bankcode en rekenngnummer. Voor een bankrekenngnummer n de USA s geen standaard format bekend. Het aantal cjfers verschlt per bank. Zet de bankcode voor het rekenngnummer. Gebruk geen spates, streepjes, komma of slash ( / ) n het nummer.

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland.

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Landeninfo U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Andorra Aruba Australië België Bosnië en Herzegovina Bulgarije Canada China Cyprus Denemarken Duitsland Estland

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten

De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten Welkom Welkom bij het Corporate Card Programma van American Express Services Europe Limited. Deze handleiding bevat alle die u nodig hebt voor het

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u?

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? Waarom krijgt u deze folder? Uw onderneming is bij ons geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Daarom moet

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Stap voor stap bankieren. Samen sterker

Stap voor stap bankieren. Samen sterker Stap voor stap bankieren Samen sterker Belangrijke telefoonnummers Inhoudsopgave +31 (0)88 722 6767 Bent u uw bankpas kwijt en wilt u uw bankpas laten blokkeren? Interhelp (088) 722 6767 Vanuit het buitenland

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie