MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl"

Transcriptie

1 MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren

2 Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge en optmale bedrjfszekerhed. Trston staat dan ook voor Europese degeljkhed. Onze wormwelreductoren zjn compact en modular nzetbaar. Ze zjn er n dverse standaardutvoerngen of ze worden desgewenst klantspecfek gebouwd. Maar welk type u ook kest, hj slut altjd perfect aan op standaard IE-norm elektromotoren. Mnmale wrjvng zorgt voor een stlle en rustge werkng van de reductor. De preceze vertandng met het Evolvente profel staat daar borg voor. De synthetsche olesmerng zorgt voor een lange levensduur. Aan de Trston wormwelreductor kunnen adapter voeten, adapterflenzen of reactearmen worden bevestgd. Dat maakt het mogeljk de reductor aan te passen aan bestaande constructes. Reductoren van Trston zjn n veel gevallen utwsselbaar met reductoren van een ander fabrcaat. En mocht onverhoopt een elektromotor utvallen dan s eenvoudg een neuwe motor te monteren. Met weng kosten s uw aandrjvng weer snel n bedrjf. De behuzng van Trston wormwelreductoren s tot het formaat MRT80 of MKT90 vervaardgd ut hoogwaardg alumnum. Hoewel lcht van gewcht s de alumnum verse toch zwaar belastbaar. De grotere formaten zjn van getjzer. Er s op aanvraag een RVS utvoerng leverbaar. MRT/RT Bent u tevreden met Trston? Trston levert naast wormwelreductoren ook andere typen reductoren, vanzelfsprekend met dezelfde kwaltet en bedrjfszekerhed. Kjk daarvoor op onze webste. MKT/KT

3 programma wormwelreductoren

4 Trston behoudt zch het recht voor om het ontwerp, de technsche specfcates en afmetngen van de producten n deze catalogus te wjzgen zonder voorafgaande kennsgevng. Gedeelteljke herdrukken of reproductes zjn toegestaan onder volledge erkennng. 4

5 Inhoudsopgave 1 Algemene beschrjvng 6 2 onstructe 6 3 Typeaandudng 6 4 Technsche formules 8 5 Servcefactor 8 6 Radale en axale belastng van de as 9 7 Selectetabellen 10 8 ombnate van reductor en elektromotor n verhoudng tot het vermogen 41 9 Aanslutng IE Aanslutng IE motoras ombnate van grootte van de IE-motoren en reductor Maatvoerng reductoren Mogeljke combnates van reductoren (M)RT x MRT Gewcht van de reductoren Zelfremmendhed Toebehoren Onderdelenljst Smerng Klene wormwelreductor MRT Voortrap AT Elektromotoren MKT wormwelreductoren Typeaandudng Radale en axale belastng van de as Aanslutng IE motoras Aanslutng IE Selectetabellen Smerng Maatvoerng 76 5

6 Wormwelreductor MRT 1 Algemene beschrjvng Modern ontwerp, beproefde kwaltet, betrouwbaarhed en het gebrukte evolvente-profel van de wormwelvertandng kenmerken de hoge gebrukswaarde van de wormwelreductor ut de sere RT/MRT. Bj de formaten RT/MRT 30A t/m RT/MRT 80A zjn de behuzngen, flenzen en adapters ut alumnumlegerngen gemaakt. Ze zjn n de standaardutvoerng net gespoten. De formaten RT/MRT 100A t/m RT/MRT 180A hebben een getjzeren behuzng. Deze zjn n de standaardutvoerng n de kleur RAL 7030 gespoten. Desgewenst kan de wormwelreductor, n elk formaat, n een RVS-utvoerng worden geleverd. Specfeke egenschappen van de wormwelreductoren zjn: Hoge overbrengngsverhoudngen, gerealseerd met slechts één overbrengng Laag geludsnveau Hoge belastbaarhed Zelfremmend afhankeljk van overbrengngsverhoudng Laag gewcht Eenvoudge ntegrate n de constructe van machnes 2 onstructe De formaten RT/MRT 30A t/m RT/MRT 80A worden n de standaardutvoerng FT-RL gemonteerd. Deze standaardutvoerng kan utgevoerd worden met de volgende optes: flens FF, FB en voeten. Omdat de optes de behuzng net behoeft af te dchten, s het mogeljk deze optes pas na de endspecfcate van de utendeljke vorm te monteren. Afbeeldng 2.1 Systeem van optes In de hele sere RT/MRT 30A - RT/MRT 180A wordt een geslepen worm met het evolvente-profel ZI gebrukt, gemaakt van gehard gecementeerd staal. Het wormwel wordt van G-uSn12NI brons gemaakt en s drect op de naaf gegoten. De preceze vertandng met het Evolvente-profel heeft als voordeel een hoog rendement met mnmale wrjvng en een stlle, rustge werkng. 3 Typeaandudng Betekens van de standaardutvoerngen: RT.. Wormwelreductor met ngaande volle as. MRT.. Wormwelreductor met elektromotor, eventueel met holle ngaande as n combnate met een flens voor de montage van een elektromotor n de utvoerng B5, B14 met een klenere flens (B14A), B14 met een grotere flens (B14B). MRP.. Wormwelreductor met tandweloverbrengng n de eerste trap (=3). MAT.. Wormwelreductor MRT met tandweloverbrengng AT n de eerste trap =3,4; =6 of =8. (M)RT x MRT ombnate van een tweetal wormwelreductoren om een zeer hoge reducte te kunnen realseren. Reductes tot maxmaal = zjn mogeljk. 6

7 Bestelcode TYPE GROOTTE REDUTIE VERHOUDING UITVOERING POSITIE MOTOR Voet blz RT MRT met motor MRT zonder motor MRP met motor MRP zonder motor Grote flens rechts Grote flens lnks blz Klene flens tweezjdg blz Voorbeeld: MRT met motor 50 A 30 A B3 71-4p 0,25 kw Wormwelreductor MRT 50A met een reducte van 30:1. In de montageutvoerng A/B3 voorzen van een elektromotor 71/100-4p 0,25kW. Tabel 3.1 Montagepostes en utvoerngen Opmerkng: de montagepostes en utvoerngen zjn bj de flenzen FF en FB geljk. 7

8 4 Technsche formules Algemeen De n de catalogus aangegeven sere van de overbrengngen maakt alle oplossngen mogeljk de zch n een producteomgevng kunnen voordoen. Voor het bepalen van de juste aandrjvng s het noodzakeljk de volgende gegevens te kennen: a) De n- en utgaande toerentallen de de verhoudng van de overbrengng bepalen. b) Het gewenste draamoment M k, het eventuele ngangsvermogen, nodg voor de aandrjvng van de nstallate. De n de tabellen 7.1 t/m 7.4 aangegeven waarden voor de aandrjvng helpen om een dudeljke keuze te maken. In de gevallen dat de standaardcatalogus geen oplossng bedt, kunt u contact opnemen met onze technc. Overbrengngsverhoudng De overbrengngsverhoudng s de verhoudng tussen het ngaande toerental n 1 [mn -1 ] en het utgaande toerental [mn -1 ]. = n 1 Bj wormwelreductoren wordt de overbrengngsverhoudng van 5 tot 100 gebrukt. Wj bevelen aan om voor de aandrjvng van deze reductoren asynchrone elektromotoren te gebruken, waarbj het draagetal n 1 [mn -1 ] ook onder belastng bjna constant s. Bj een frequente van 50Hz s er keuze: 2-polge motor n 1 = 2800 mn -1 6-polge motor n 1 = 900 mn -1 4-polge motor n 1 = 1400 mn -1 8-polge motor n 1 = 700 mn -1 Tweepolge motoren zjn geschkt voor bjzondere stuates waarbj sprake s van gebruk met een korte schakelduur. Gebruk hervan n overleg met de fabrkant. Bj het gebruk van motoren voor een netfrequente van 60 Hz moet rekenng worden gehouden met een verhogng van het toerental n 1 [mn -1 ] van ongeveer 20%, waarbj ook het utgaande toerental [mn -1 ] 20% hoger s. Draamoment Het gewenste draamoment Mk wordt door de belastng van de reductor geleverd. Het s mogeljk om dt n de kracht F ut te drukken, de n een bepaalde afstand tot de arm r werkt. M k = F [N] r [m] Het draamoment, dat aan de utgaande as van de aandrjvng beschkbaar s, kan volgens de volgende formule berekend worden: = 9550 P [kw] η [%] n 1 [mn -1 ] Het utgaande draamoment wordt groter gekozen dan het gevraagde moment. In de tabellen voor de keuze van de aandrjvng (7.4) zjn per reductor de bjbehorende utgaande momenten gegeven. Vermogen en P 2 Het ngaande vermogen van de motor s n een vereenvoudgde vorm tussen het draamoment M en het draagetal n te berekenen. M n [mn -1 ] P [kw] = 9550 Voor de berekenng van het gewenste ngaande vermogen s het noodzakeljk om met een rendement η te rekenen, dat door de verhoudng van het utgaande vermogen P 2 aan het ngaande vermogen gegeven wordt. Raadpleeg de tabellen 7.1 t/m 7.3. [kw] = M k gewenst [mn-1 ] 9550 η [%] 5 Servcefactor Bedrjfscoëffcënt S m Voor het garanderen van de bedrjfszekerhed onder verschllende belastngen en producteomstandgheden wordt het type aandrjvng (van de motor) bepaald, rekenng houdend met de bedrjfscoëffcënt S m. In tabel 5.1 zjn de waarden van de bedrjfscoëffcënten S m gebrukt, rekennghoudend met het type belastng, de gemddelde producte per dag en het aantal schakelngen per uur. Deze waarden gelden voor de mpuls van de aandrjvng met een standaard elektromotor. Bj het gebruk van een remelektromotor s het noodzakeljk de bedrjfscoëffcënt S m met de factor 1,15 te vermengvuldgen. Bj de keuze van een bepaalde reductor moet er rekenng mee worden gehouden dat de bedrjfscoëffcënt S m klener s dan de servcefactor van de aandrjvng S f of dat het gewenste utgaande draamoment M p overeenkomstg de volgende formule te verhogen s: = M p S m 8

9 Tabel 5.1 Bedrjfscoëffcënt Belastngtype Aantal schakelngen per uur Draauren per dag < Geljkmatge belastng, klene versnellende massa s (ventlatoren, tandradpompen, montage/transportbanden, vjzels, mengers, vul- en verpakkngsmachnes). Matg stotende belastng, gemddeld versnellende massa s (transportbanden, lften, kabelwkkelaars, kneed- en mengmachnes, houtbewerkngs-, druk- en textelmachnes). Hevg stotende belastng, grote versnellende massa s (betonmxers, zugpompen, compressoren, voorhamers, mengwalsen, transportmddelen voor zware goederen, bug- en persmachnes, machnes met wsselbewegng). <10 0,8 1,0 1,2 1,3 <10 1,0 1,3 1,5 1, ,2 1,4 1,7 1, ,3 1,6 2,0 2, ,5 1,9 2,3 2,4 <10 1,2 1,5 1,8 2, ,4 1,7 2,1 2, ,6 2,0 2,3 2, ,8 2,3 2,7 2,9 Servcefactor S f De servcefactor van de reductor S f geeft de verhoudng aan tussen het maxmale draamoment aan de utgang van de aandrjvng, waarmee de aandrjvng permanent belast kan worden, n relate tot het werkeljke utgangsdraamoment dat de gekozen elektromotor levert. M S f = 2max [-] Het maxmale draamoment max s bepaald voor de bedrjfscoëffcënt S m =1. De waarde van de servcefactor voor ndvduele varanten, zoals de grootte, overbrengngen en toevoegngen aan/van de elektromotoren staan genoemd n de tabel Radale en axale belastng van de as De wormwelreductoren zjn voorzen van een holle as. Het s mogeljk een losse nsteekas te gebruken. De sterke lagers van de holle as laten grote radaalkrachten toe (waarbj de levensduur n relate tot de andere onderdelen gehandhaafd bljft). De n tabel 6.1 genoemde waarden worden berekend voor het ngaande toerental 1400 mn -1. De maxmaal toegestane belastng, zoals opgenomen n tabel 6.1, mag net overschreden worden. Bj formaten RT/MRT 40 t/m RT/MRT 150 s het mogeljk de utgaande as te voorzen van kegellagers. Het utrusten van reductoren met andere lagers moet met de fabrkant afgestemd worden. Radaalbelastng F rad Bj het berekenen van deze waarde wordt als utgangspunt voor de radaalkracht F rad de helft van de lengte van de utgaande as genomen (ze afbeeldng 6.1). Werkt de radaalkracht op de as vanaf een grotere afstand, dan dent de maxmaal toegestane belastng verlaagd te worden. In het geval van een belastng van 75% op de utgaande as bjvoorbeeld, bedraagt de toegestane belastng slechts 80% van de n de tabel aangegeven waarden. Wanneer er sprake s van een belastng van 30% van de lengte van de utgaande as, dan kan de belastng 25% hoger zjn. Als op de utgaande as de remschjf, het tandrad etc. gemonteerd zjn, s de radaalbelastng overeenkomstg onderstaande formule vast te berekenen: F rad = radaalkracht [N] = utgaand moment M F rad = 2 k 2000 D = berekende dameter van de v-snaarschjf [N] D k = belastngsfactor 1,00 voor kettngwelen 1,25 voor tandwelen 1,50 voor v-snaarschjven. Dat betekent dat de radaalbelastng van de as door vergrotng van de dameter van de v-snaar te verlagen s (nden mogeljk). Bljft de radaalbelastng te groot, of werkt de kracht op de nsteekas op grote afstand, dan moet gekozen worden voor lagers buten de reductor om deze krachten op te nemen. Axaalbelastng F ax De toegelaten waarden voor de axaalbelastng F ax vormen ongeveer 20% van de toegestane radaalbelastng F rad. Fguur 6.1 Belastng van de as 9

10 Tabel 6.1 Radaal- en axaalbelastng Maxmaal toegestane radaal- en axaalbelastng [N] RT/MRT 30A RT/MRT 40A RT/MRT 50A RT/MRT 60A RT/MRT 70A RT/MRT 80A RT/MRT 100A RT/MRT 120A RT/MRT 150A RT/MRT 180A mn -1 F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad n , ,0 280, ,5 187, ,0 140, ,5 112, ,0 93, ,0 70, ,0 56, ,0 47, ,0 35, ,0 28, ,0 23, ,0 20, ,0 17, ,0 14, Maxmaal toegestane radaal- en axaalbelastng voor kegellagers [N]. RT/MRT 30A RT/MRT 40A RT/MRT 50A RT/MRT 60A RT/MRT 70A RT/MRT 80A RT/MRT 100A RT/MRT 120A RT/MRT 150A RT/MRT 180A mn -1 F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad F ax F rad n , ,0 280, ,5 187, ,0 140, ,5 112, ,0 93, ,0 70, ,0 56, ,0 47, ,0 35, ,0 28, ,0 23, ,0 20, ,0 17, ,0 14, Selectetabellen In de tabellen 7.1 t/m 7.3 zjn de parameters van de MRT, MRP en (M)RT x MRT reductoren opgenomen, gerangschkt naar reductorgrootte bj een bedrjfscoëffecënt S m =1. De n de tabellen 7.1 t/m 7.3 opgenomen waarden gelden ook voor de utvoerng RT. Voorbeeld: n 1 = 1400 [mn -1 ] [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] (M)RT 30A ,54 87 n 1 M k2 η d overbrengngsverhoudng toerental van de ngaande as toerental van de utgaande as utgangsdraamoment nomnaal ngaand vermogen dynamsch rendement 10

11 In tabel 7.4 zjn de parameters van de reductoren MRT en MRP met elektromotoren opgenomen, gerangschkt naar vermogen. Voorbeeld: = 0,37 kw n 1 = 1400 [mn -1 ] 71-4p [mn -1 ] St. motor flens ,3 MRT 40 F40M (85) 187 7,5 16 2,2 MRT 40 F40M (85) vermogen van de elektromotor n 1 toerental van de ngaande as toerental van de utgaande as overbrengngsverhoudng utgangsdraamoment servcefactor van de reductor St. motor aandudng van de normaal gemonteerde flens van de reductor overeenkomstg tabel De sere wormwelreductoren MRT dekt een breed berek af van over te brengen draamomenten en vermogens (ze afbeeldng 7.1). Afbeeldng 7.1 Prestateparameters van de reductoren voor n 1 =1400 [mn -1 ] Overbrengng Overbrengng Overbrengng 11

12 Tabel 7.1 Selectetabel reductorgrootte MRT - n 1 =2800 [mn. -1 ] n 1 =1400 [mn. -1 ] n 1 =900 [mn. -1 ] n 1 =500 [mn. -1 ] [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] - n2 [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] - [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] - [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] (M)RT 30A (M)RT 40A (M)RT 50A (M)RT 60A (M)RT 70A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 Tabel 7.1 Selectetabel reductorgrootte MRT - n 1 =2800 [mn. -1 ] n 1 =1400 [mn. -1 ] n 1 =900 [mn. -1 ] n 1 =500 [mn. -1 ] [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] - [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] - [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] - [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] (M)RT 80A (M)RT 100A (M)RT 120A (M)RT 150A (M)RT 180A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Tabel 7.2 Selectetabel reductorgrootte MRP MRP 40 MRP 50 MRP 60 MRP 70 MRP 80 MR00 MR20 MR50 MR n 1 =2800 [mn -1 ] n 1 =1400 [mn -1 ] n 1 =900 [mn -1 ] n 1 =500 [mn -1 ] [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] 1 2 [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] 1 2 [mn -1 ] Mk 2 [kw] η d [%] 1 2 [mn -1 ] Mk 2 [kw] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 55 η d [%] 14

15 Tabel 7.3 Selectetabel reductorgrootte (M)RT x MRT n 1 =1400 [mn. -1 ] n 1 =900 [mn. -1 ] (M)RT (M)RT (M)RT (M)RT (M)RT [mn -1 ] Mk 2 mot * [kw] η d [%] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 24 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 27 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 29 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 33 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 52 (M)RT , , , , , , , , , , , , [mn -1 ] Mk 2 mot * [kw] η d [%] * Aanbevolen vermogen 15

16 Tabel 7.3 Selectetabel reductorgrootte (M)RT x MRT n 1 =1400 [mn. -1 ] n 1 =900 [mn. -1 ] (M)RT (M)RT (M)RT (M)RT (M)RT [mn -1 ] Mk 2 mot * [kw] η d [%] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 26 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 35 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 38 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 37 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 52 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , [mn -1 ] Mk 2 mot * [kw] η d [%] * Aanbevolen vermogen 16

17 Tabel 7.3 Selectetabel reductorgrootte (M)RT x MRT n 1 =1400 [mn. -1 ] n 1 =900 [mn. -1 ] (M)RT (M)RT 80x100 (M)RT 80x120 (M)RT 100x150 (M)RT 100x [mn -1 ] Mk 2 mot * [kw] η d [%] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 27 (M)RT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 38 (M)RT 80x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 39 (M)RT 80x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 43 (M)RT 100x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 41 (M)RT 100x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , [mn -1 ] Mk 2 mot * [kw] η d [%] * Aanbevolen vermogen 17

18 Tabel 7.4 Selectetabel vermogen MRT en MRP [mn. -1 ] =0,09kW n 1 =2800 [mn. -1 ] 56-2p ,1 MRT 30 F30S (65) ,1 MRT 30 F30S (65) ,1 MRT 30 F30S (65) ,2 MRT 30 F30S (65) ,7 MRT 30 F30S (65) ,5 MRT 30 F30S (65) ,2 MRT 30 F30S (65) ,8 MRT 30 F30S (65) =0,09kW n 1 =1400 [mn. -1 ] 56-4p ,3 MRT 30 F30S (65) ,5 6 2,8 MRT 30 F30S (65) ,4 MRT 30 F30S (65) ,9 MRT 30 F30S (65) ,8 MRT 30 F30S (65) ,0 MRT 40 F40M (85) ,8 MRT 30 F30S (65) ,3 MRT 40 F40M (85) ,3 MRT 30 F30S (65) ,6 MRT 40 F40M (85) ,0 MRT 30 F30S (65) ,0 MRT 40 F40M (85) ,0 MRT 30 F30S (65) ,7 MRT 40 F40M (85) ,8 MRT 30 F30S (65) ,6 MRT 40 F40M (85) ,3 MRT 40 F40M (85) ,0 MRT 40 F40M (85) =0,09kW n 1 =900 [mn. -1 ] 63-6p 120 7,5 6 3,0 MRT 30 F30M (75) ,4 MRT 30 F30M (75) 72 12,5 9 2,1 MRT 30 F30M (75) ,7 MRT 30 F30M (75) ,4 MRT 30 F30M (75) ,0 MRT 40 F40S (75) ,3 MRT 30 F30M (75) ,2 MRT 40 F40S (75) ,3 MRT 30 F30M (75) ,4 MRT 40 F40S (75) ,0 MRT 30 F30M (75) ,9 MRT 40 F40S (75) ,2 MRT 50 F50S (75) ,8 MRT 30 F30M (75) ,5 MRT 40 F40S (75) [mn. -1 ] ,5 MRT 50 F50S (75) ,2 MRT 40 F40S (75) ,2 MRT 50 F50S (75) ,1 MRT 40 F40S (75) ,9 MRT 50 F50S (75) ,0 MRT 60 F60S (100) ,0 MRT 40 F40S (75) ,6 MRT 50 F50S (75) ,6 MRT 60 F60S (100) ,8 MRT 40 F40S (75) ,4 MRT 50 F50S (75) ,1 MRT 60 F60S (100) =0,09kW n 1 =2800 [mn. -1 ] 56-2p ,4 MRP 40 F40L (100) ,6 MRP 40 F40L (100) ,1 MRP 40 F40L (100) ,7 MRP 40 F40L (100) ,4 MRP 40 F40L (100) ,3 MRP 40 F40L (100) ,1 MRP 40 F40L (100) ,8 MRP 40 F40L (100) =0,09kW n 1 =1400 [mn. -1 ] 56-4p ,5 MRP 40 F40L (100) ,6 MRP 50 F50L (100) ,6 MRP 40 F40L (100) ,9 MRP 50 F50L (100) ,3 MRP 40 F40L (100) ,2 MRP 50 F50L (100) ,0 MRP 40 F40L (100) ,7 MRP 50 F50L (100) ,8 MRP 40 F40L (100) ,5 MRP 50 F50L (100) ,8 MRP 40 F40L (100) ,3 MRP 50 F50L (100) ,1 MRP 50 F50L (100) ,9 MRP 50 F50L (100) =0,09kW n 1 =900 [mn. -1 ] 63-6p ,1 MRP 40 F40L (100) ,9 MRP 50 F50L (100) ,2 MRP 40 F40L (100) ,1 MRP 50 F50L (100) ,9 MRP 40 F40L (100) ,7 MRP 60 F60M (115) Opmerkng: bj de n blauw aangegeven reductoren de zonder motor geleverd worden, moet een verloopbus gebrukt worden. Bj de n grjs aangegeven reductoren, de zonder motor geleverd worden, s het nodg de motoras te bewerken. 18

19 Tabel 7.4 Selectetabel vermogen MRT en MRP [mn. -1 ] [mn. -1 ] ,6 MRP 50 F50L (100) ,8 MRP 40 F40L (100) ,2 MRP 60 F60M (115) ,2 MRP 50 F50L (100) ,1 MRP 50 F50L (100) ,8 MRP 60 F60M (115) ,9 MRP 50 F50L (100) ,5 MRP 60 F60M (115) ,8 MRP 50 F50L (100) ,3 MRP 60 F60M (115) ,0 MRP 60 F60M (115) =0,12kW n 1 =2800 [mn. -1 ] 56-2p ,5 4 3,5 MRT 30 F30S (65) ,9 MRT 30 F30S (65) ,3 MRT 30 F30S (65) ,3 MRT 30 F30S (65) ,3 MRT 30 F30S (65) ,7 MRT 30 F30S (65) ,2 MRT 30 F30S (65) ,2 MRT 30 F30S (65) =0,12kW n 1 =1400 [mn. -1 ] 63-4p 187 7,5 5 3,1 MRT 30 F30M (75) ,5 MRT 30 F30M (75) ,5 8 2,1 MRT 30 F30M (75) ,8 MRT 30 F30M (75) ,4 MRT 30 F30M (75) ,0 MRT 40 F40S (75) ,4 MRT 30 F30M (75) ,3 MRT 40 F40S (75) ,4 MRT 30 F30M (75) ,5 MRT 40 F40S (75) ,0 MRT 30 F30M (75) ,9 MRT 40 F40S (75) ,3 MRT 50 F50S (75) ,8 MRT 30 F30M (75) ,5 MRT 40 F40S (75) ,6 MRT 50 F50S (75) ,3 MRT 40 F40S (75) ,3 MRT 50 F50S (75) ,2 MRT 40 F40S (75) ,9 MRT 50 F50S (75) ,1 MRT 60 F60S (100) ,0 MRT 40 F40S (75) ,6 MRT 50 F50S (75) ,6 MRT 60 F60S (100) ,8 MRT 40 F40S (75) ,3 MRT 70 F70S (100) ,4 MRT 50 F50S (75) ,1 MRT 60 F60S (100) =0,12kW n 1 =900 [mn. -1 ] 63-6p ,3 MRT 30 F30M (75) 120 7,5 8 2,3 MRT 30 F30M (75) ,8 MRT 30 F30M (75) 72 12,5 12 1,6 MRT 30 F30M (75) 72 12,5 13 3,3 MRT 40 F40S (75) ,3 MRT 30 F30M (75) ,9 MRT 40 F40S (75) ,0 MRT 30 F30M (75) ,2 MRT 40 F40S (75) ,0 MRT 30 F30M (75) ,7 MRT 40 F40S (75) ,9 MRT 50 F50S (75) ,0 MRT 30 F30M (75) ,8 MRT 40 F40S (75) ,2 MRT 50 F50S (75) ,4 MRT 40 F40S (75) ,4 MRT 50 F50S (75) ,1 MRT 40 F40S (75) ,4 MRT 60 F60S (100) ,9 MRT 50 F50S (75) ,9 MRT 40 F40S (75) ,7 MRT 50 F50S (75) ,7 MRT 60 F60S (100) ,9 MRT 40 F40S (75) ,4 MRT 70 F60S (100) ,4 MRT 50 F50S (75) ,3 MRT 60 F60S (100) ,8 MRT 40 F40S (75) ,8 MRT 70 F60S (100) ,2 MRT 50 F50S (75) ,9 MRT 60 F60S (100) ,5 MRT 70 F60S (100) ,0 MRT 50 F50S (75) ,6 MRT 60 F60S (100) =0,12kW n 1 =2800 [mn. -1 ] 56-2p ,8 MRP 40 F40L (100) ,2 MRP 50 F50L (100) ,0 MRP 40 F40L (100) Opmerkng: bj de n blauw aangegeven reductoren de zonder motor geleverd worden, moet een verloopbus gebrukt worden. Bj de n grjs aangegeven reductoren, de zonder motor geleverd worden, s het nodg de motoras te bewerken. 19

20 Tabel 7.4 Selectetabel vermogen MRT en MRP [mn. -1 ] [mn. -1 ] ,5 MRP 50 F50L (100) ,6 MRP 40 F40L (100) ,6 MRP 50 F50L (100) ,3 MRP 40 F40L (100) ,1 MRP 50 F50L (100) ,0 MRP 40 F40L (100) ,8 MRP 50 F50L (100) ,9 MRP 40 F40L (100) ,5 MRP 50 F50L (100) ,8 MRP 40 F40L (100) ,3 MRP 50 F50L (100) ,1 MRP 50 F50L (100) =0,12kW n 1 =1400 [mn. -1 ] 63-4p ,1 MRP 40 F40L (100) ,9 MRP 50 F50L (100) ,2 MRP 40 F40L (100) ,2 MRP 50 F50L (100) ,9 MRP 40 F40L (100) ,7 MRP 60 F60M (115) ,6 MRP 50 F50L (100) ,8 MRP 40 F40L (100) ,3 MRP 60 F60M (115) ,3 MRP 50 F50L (100) ,1 MRP 70 F70M (115) ,1 MRP 50 F50L (100) ,8 MRP 60 F60M (115) ,6 MRP 70 F70M (115) ,3 MRP 70 F70M (115) ,9 MRP 50 F50L (100) ,5 MRP 60 F60M (115) ,9 MRP 70 F70M (115) ,8 MRP 50 F50L (100) ,3 MRP 60 F60M (115) ,7 MRP 70 F70M (115) ,1 MRP 60 F60M (115) =0,12kW n 1 =900 [mn. -1 ] 63-6p 40 22,5 22 2,5 MRP 40 F40L (100) ,1 MRP 40 F40L (100) 24 37,5 35 1,7 MRP 40 F40L (100) 24 37,5 36 2,8 MRP 50 F50L (100) ,4 MRP 40 F40L (100) ,6 MRP 50 F50L (100) ,1 MRP 40 F40L (100) ,0 MRP 50 F50L (100) ,0 MRP 60 F60M (115) ,8 MRP 40 F40L (100) ,4 MRP 50 F50L (100) ,8 MRP 60 F60M (115) ,5 MRP 70 F70M (115) ,9 MRP 40 F40L (100) ,6 MRP 50 F50L (100) ,7 MRP 60 F60M (115) ,7 MRP 70 F70M (115) ,2 MRP 50 F50L (100) ,0 MRP 60 F60M (115) ,7 MRP 70 F70M (115) ,7 MRP 60 F60M (115) ,9 MRP 50 F50L (100) ,3 MRP 70 F70M (115) ,8 MRP 50 F50L (100) ,3 MRP 60 F60M (115) ,9 MRP 70 F70M (115) ,7 MRP 70 F70M (115) ,1 MRP 60 F60M (115) ,4 MRP 70 F70M (115) ,0 MRP 60 F60M (115) ,2 MRP 70 F70M (115) ,8 MRP 60 F60M (115) =0,18kW n 1 =2800 [mn. -1 ] 63-2p 373 7,5 4 3,3 MRT 30 F30M (75) ,7 MRT 30 F30M (75) ,5 6 2,3 MRT 30 F30M (75) ,9 MRT 30 F30M (75) ,5 MRT 30 F30M (75) ,4 MRT 40 F40S (75) ,5 MRT 30 F30M (75) ,5 MRT 40 F40S (75) ,5 MRT 30 F30M (75) ,7 MRT 40 F40S (75) ,1 MRT 30 F30M (75) ,1 MRT 40 F40S (75) ,7 MRT 40 F40S (75) ,9 MRT 50 F50S (75) ,4 MRT 40 F40S (75) ,5 MRT 50 F50S (75) ,3 MRT 40 F40S (75) ,1 MRT 50 F50S (75) Opmerkng: bj de n blauw aangegeven reductoren de zonder motor geleverd worden, moet een verloopbus gebrukt worden. Bj de n grjs aangegeven reductoren, de zonder motor geleverd worden, s het nodg de motoras te bewerken. 20

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Introductie Pull & Play casco wandsysteem

Introductie Pull & Play casco wandsysteem #1 2015 As buld gegevensutwsselng levert doorlooptjdverkortng op 28 wonngen n Borne BIM-samenwerkng tot op productenveau met Joop Jansen, Adjunct drecteur bj wsselen, moet je eerst weten wat je van Roosdom

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Edition 3. hijsoplossing

Edition 3. hijsoplossing Edton 3 Intellgente hjsoplossng Over Axzon Standaardoplossng of klantspecfeke oplossng Wj geven u het juste adves Het juste adves s altjd ook een vraag naar de egen mogeljkheden. Als fabrkant zjn wj n

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk G Palletstellngsystemen een modular systeem met grenzeloze veelzjdghed

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

Onderzoeksmethoden en techieken I

Onderzoeksmethoden en techieken I Naam:... Voornaam:... Studejaar en -rchtng:... MEERKEUZEVRAGEN Onderzoeksmethoden en techeken I Examen september 000 KLAD: omcrkel op het opgaven formuler telkens HET BESTE antwoord, er s telkens 1 best

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 7 2 e jaargang 3 e trmester 2005 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com wskunde Breuken, procenten en kommagetallen Klenste gemeenschappeljk veelvoud Grootste gemeenschappeljke deler Romense cjfers Deelbaarhed

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Energie besparen met keramiek. voor verbouwingen en renovaties. Schlüter -BEKOTEC-EN 12 FK + 18 FTS. Aanvullende prijslijst bij uw documentatie

Energie besparen met keramiek. voor verbouwingen en renovaties. Schlüter -BEKOTEC-EN 12 FK + 18 FTS. Aanvullende prijslijst bij uw documentatie Energe besparen met keramek voor verbouwngen en renovates Aanvullende prjsljst bj uw documentate Schlüter -BEKOTEC-EN 12 FK + 18 FTS Product- en prjsnformate PS 13/1, geldg vanaf 1 jul 2013 Nederland -

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Een kwestie van karakter. Loewe Connect ID.

Een kwestie van karakter. Loewe Connect ID. Een kweste van karakter. Loewe Connect ID. Modern. Etquette kun je aanleren, karakter s aangeboren. U maakt een dudeljk verschl tussen goede maneren en echte stjl. Uw stjl s zoals uzelf: strak, zakeljk

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Van sloop tot oplevering in 25 dagen

Van sloop tot oplevering in 25 dagen #2 2014 Van sloop tot opleverng n 25 dagen Deel Tlburgse Vogeltjesbuurt gesloopt en n rap tempo voorzen van neuwbouw In de Tlburgse volksbuurt de Vogeltjesbuurt worden 111 neuwbouwwonngen, waaronder een

Nadere informatie

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen Tentamen vak 4S581, d.d. 13 aprl 2011 Cheme en Transport n Energe Converse Processen Maak elke opgave op een afzonderljk vel paper Dctaat mag gebrukt worden, aantekenngen net Succes! Opgave 1: Euro 95

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

CRH Structural NL investeert in BIM

CRH Structural NL investeert in BIM #1 2013 met CRH Structural NL de krachten van gebed van de ruwbouw volledg kan een project. We laten u onze toepassngen Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore ondersteunen. Voor ons staan de klant en zen

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Langer vers, langer lekker!

Langer vers, langer lekker! Langer vers, langer lekker! CHILLEROX 2 à 3 graden kouder dan het overge koelgedeelte: houdt vlees en vs tot wel twee keer langer vers! +++ ENERGIE- KLSSE per jaar: 33.- 214L 88L CRISPEROX De juste koeltemperatuur:

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Yield Management & Short Selling

Yield Management & Short Selling Yeld Management & Short Sellng M.J. Soomer B.W.I. Werkstuk Begeleder : dr. G. M. Koole Maart 00 Vrje Unverstet Facultet der Exacte Wetenschappen Dvse Wskunde en Informatca Studerchtng Bedrjfswskunde &

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie