Collect & Send Collect & Stamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collect & Send Collect & Stamp"

Transcriptie

1 Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht 7 2. Volgende zendngen worden net behandeld door Collect & Stamp 8 3. Contract 8 4. Werkng en voorberedng 8 5. Bestellng van materaal Optes 11

2 Collect & Send 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) Maxmaal volume en gewcht Volgende zendngen worden net behandeld door Collect & Send Contract Werkng en voorberedng 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) Maxmaal volume en gewcht Volgende zendngen worden net behandeld door Afhalng ten Huze Contract Werkng en voorberedng 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6

3 Collect & Send Post voorbereden kan een hele karwe worden wanneer de volumes toenemen: klaarmaken van zendngen, laden, zorgen voor de logsteke mddelen, wachten op de plaats van afgfte enz. De denst Collect & Send/Afhalng ten Huze (ATH)/Transport geeft u de mogeljkhed om gefrankeerde zendngen bj u te laten afhalen op een afgesproken tjdstp. Beschrjvng van de denst Afhalng ten Huze van gefrankeerde zendngen: Deze denst regelt de afhalng van gefrankeerde brefwsselng en brengt ze n het postcrcut. bpost zorgt voor de afhalng van pakketten en van gewone en aangetekende zendngen op voorwaarde dat u deze schedt volgens het type van zendng. U bepaalt de frequente van afhalng: dageljks, wekeljks, verschllende vaste dagen per week, of zelfs occasoneel. U bepaalt het tjdstp en de plaats waarop u wenst dat uw brefwsselng wordt afgehaald, n samenspraak met bpost. Wj beden u een vaste maandeljkse facturerng aan en een contactpunt waar u terechtkunt met al uw operatonele of commercële vragen: Voor een bjkomende afhalng volstaat het om contact op te nemen met ons Servce Centre op het nummer voor een Collect & Send On Demand 1. Naargelang uw contract en uw volume kunt u een beroep doen op dre verschllende densten voor de afhalng van uw gefrankeerde zendngen: 1. Collect & Send (voor contracten de snds 1 jul 2010 afgesloten zjn): voor volumes tot 999 kg of 3 m 3 per afhalng. 2. Afhalng ten Huze (ATH) (voor contracten de voor 1 jul 2010 afgesloten zjn): voor volumes tot 270 kg per afhalng. 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport): voor volumes de groter zjn dan de beschreven n punt 1 en 2. 1 Raadpleeg de webste voor meer nformate over de contracten of de occasonele afhalngen. Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 1

4 Collect & Send 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) U kunt van deze denst gebrukmaken voor een beperkte hoeveelhed brefwsselng Maxmaal volume en gewcht Het type contract dat u hebt gekozen 1, bepaalt het maxmale volume en gewcht per afhalng, zoals n de algemene voorwaarden van Collect & Send s opgenomen: COMBINATIE 1 (< 499 kg en < 1,5 m 3 ) COMBINATIE 2 (< 999 kg of < 3 m 3 ) Maxmaal volume per afhalng < 1,5 m³ < 3 m³ Maxmaal gewcht per afhalng < 499 kg < 999 kg Maxmaal gewcht per zak/bak zak < 27 kg en bak < 12 kg Als uw zendngen het maxmaal toegestane gewcht of volume overschrjden, kunt u beroep doen op onze Transportdenst (ze punt 3 van deze Secte, Afhalng ten Huze per vrachtwagen) Volgende zendngen worden net behandeld door Collect & Send Zendngen met aangegeven waarde Gefrankeerde zendngen Groene/gele omslagen voor de Rekenng 679, geopend bj bpost Kranten en tjdschrften Net-geadresseerde zendngen Verkezngsdrukwerk 1.3. Contract Contacteer ons Servce Centre voor al uw vragen over een contract Werkng en voorberedng We vragen u om elk type zendng correct voor te bereden: Gefrankeerde zendngen moeten op de vooraf afgesproken plaats en tjdstp klaarstaan. Gefrankeerde zendngen moeten n postbakken of -zakken gestopt worden, voorzen van een etket zoals beschreven n het volgende punt. U hoeft geen afhalngsdocument te ondertekenen. Er moet dus geen personeelsld aanwezg zjn wanneer we langskomen. Alle zendngen worden vervolgens op dag +1 of dag +2 utgerekt, naargelang u koos voor een PRIORof Non-PRIOR-zendng. 1 Raadpleeg de webste voor meer nformate over contracten of occasonele afhalngen. Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 2

5 Collect & Send Voorberedng van de zendngen Naargelang uw contract zjn dre types van frankerng mogeljk. Raadpleeg n Secte 8 Algemene bjlagen het hoofdstuk Frankeermogeljkheden voor meer nformate. a Frankerng met behulp van een frankeermachne of postzegels Voorberedng: Sorteer de zendngen volgens categore en plaats ze n de juste bak/zak. Slut de bakken/zakken correct, voorze ze van het juste etket en plaats ze op de afgesproken plaats en tjdstp zoals voorzen n uw contract. of NATIONALE ZENDINGEN INTERNATIONALE ZENDINGEN Bak/zak + wt etket PRIOR-zendngen (natonaal) PRIOR-zendngen (nternatonaal) Bak/zak Bak/zak + blauw etket 1 + rood etket Non-PRIOR-zendngen (natonaal) Non-PRIOR-zendngen (nternatonaal) NATIONALE PAKKETTEN Natonale pakketten - - INTERNATIONALE PAKKETTEN bpack World Lght bpack World Express bpack World Busness bpack World bpack World Lght Non-PRIOR Aangetekende zendngen (natonaal) Aangetekende zendngen (nternatonaal) Aangetekende zendngen (nternatonaal) Opmerkngen Natonale en nternatonale PRIOR-pakketten moeten n een aparte zak/bak geplaatst worden met wt etket. Internatonale Non-PRIOR-pakketten moeten n een aparte zak/bak geplaatst worden met blauw etket. b Afhalng van een P.B.-product (Port Betaald) Om gebruk te kunnen maken van de afhalng van P.B.-zendngen, moeten de volgende voorwaarden gerespecteerd worden: alle voorwaarden van een Collect & Send-contract; aankondgng van de P.B.-zendng va e-masspost 2 ; extra voorberedng met behulp van specale dambordetketten; alle voorwaarden om het voorkeurtaref te verkrjgen. Wj kunnen alleen maar de gevraagde utrekngsdatum verzekeren als uw zendngen correct zjn voorbered. 1 Enkel voor het frankeren met een frankeermachne. 2 Op met uw uneke logn en paswoord. Neem contact op met ons Servce Centre voor meer nformate. Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 3

6 MACHTIGINGSNUMMER VAN DE AFGEVER 7. afhalng Collect & Send AFZENDER DROP Nr. ZAK / BAK Nr. / Voorbeeld van een dambordetket voor de P.B.-zendngen Voorberedng Houd P.B.-zendngen volgens hun type (PRIOR, Non-PRIOR, Aangetekend) gescheden. Stop P.B.-zendngen n een afzonderljke zak/bak, gescheden van uw andere zendngen: zak(ken)/bak(ken) voor PRIOR P.B.- en/of aangetekende P.B.-zendngen; zak(ken)/bak(ken) voor Non-PRIOR P.B.-zendngen. Gebruk de specale P.B.-dambordetketten voor de dentfcate van uw zendngen. Vul deze dambordetketten volledg n, met vermeldng van: de naam van de afzender; het nummer van de afgfte (drop): het nummer van de zak/bak als teller (voorbeeld: 2e zak van 3 = 2/3); het totale aantal zakken/bakken van dezelfde afgfte als noemer. Plaats het afgfteborderel altjd n de eerste zak/bak. Een zak/bak mag utslutend zendngen van eenzelfde afgfte, d.w.z. van eenzelfde afgftetoelatng, bevatten. c Afhalng van een U.V./R.D.-zendng (Utgestelde Vergoedng) ZAK / BAK Nr.: / VERDELING (SCHRAP WAT NIET VAN TOEPASSING IS) Voorbeeld van een dambordetket voor U.V.-zendngen Voorberedng Houd uw PRIOR-zendngen (breven of pakketten), Non-PRIOR- en aangetekende zendngen gescheden. Stop uw zendngen n een afzonderljke zak/bak, gescheden van uw andere zendngen: zak/bak met PRIOR-zendngen (breven of pakketten) en/of aangetekende zendngen; zak/bak met Non-PRIOR-zendngen. Gebruk de specale U.V.-dambordetketten voor de dentfcate van uw zendngen. Vul deze dambordetketten volledg n, met vermeldng van: het machtgngsnummer van de afgever; het nummer van de zak/bak: het nummer van de zak/bak als teller (voorbeeld: 2e zak van 3 = 2/3); het totale aantal zakken/bakken van dezelfde afgfte als noemer. Kleef dt/deze etket(ten) op de zak(ken)/bak(ken) en plaats de afgfteborderellen n de eerste zak/bak. Opmerkngen Geleve voor de aangetekende zendngen met onderstaande opmerkngen rekenng te houden: sched de natonale van de nternatonale zendngen. vul de ontvangstbewjzen volledg n. bevestg de ontvangstbewjzen op de betreffende zendngen (bv. met een paperclp, maar geen netjes). de aangetekende zendngen de met ljsten worden bezorgd, moeten de nummervolgorde respecteren. de ontvangstbewjzen worden u terugbezorgd bj een volgende afhalng of worden u n een enveloppe toegestuurd (vermeld steeds het retouradres op het ontvangstbewjs!). Materaal bestellen Bj elke afhalng zullen n rul voor uw volle zakken/bakken lege zakken bakken tot uw beschkkng gesteld worden. Als u bjkomende zakken/bakken nodg hebt, kunt u dat melden aan de persoon de verantwoordeljk s voor de afhalng van uw brefwsselng. De bjkomende zakken/bakken zullen bj de volgende afhalng tot uw beschkkng gesteld worden. Al het andere materaal kunt u bestellen va onze webste Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 4

7 Collect & Send 2. Afhalng ten Huze (ATH) U kunt van deze denst gebrukmaken voor een beperkte hoeveelhed brefwsselng en enkel als u vóór 1 jul 2010 een ATH-contract hebt afgesloten Maxmaal volume en gewcht Maxmaal volume per afhalng: 10 zakken of 10 bakken Maxmaal gewcht per afhalng: 270 kg (max. 27 kg per zak/bak) Maxmaal gewcht per zak of bak: zak < 27 kg en bak < 12 kg Als uw zendngen het maxmaal toegestane gewcht of volume overschrjden, kunt u beroep doen op onze Transportdenst (ze punt 3 van deze Secte, Afhalng per vrachtwagen) Volgende zendngen worden net behandeld door Afhalng ten Huze Zendngen met aangegeven waarde Net-gefrankeerde zendngen Groene/gele omslagen voor de Rekenng 679, geopend bj bpost Kranten en tjdschrften Net-geadresseerde zendngen Verkezngsdrukwerk 2.3. Contract Er kunnen geen neuwe ATH-contracten meer worden afgesloten. Geleve voor elk neuw Collect & Send-contract ons Servce Centre te contacteren Werkng en voorberedng Geleve voor ATH dezelfde regels van werkng en voorberedng te respecteren als de beschreven n punt 1.4. Collect & Send. Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 5

8 Collect & Send 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) Deze denst zorgt voor de afhalng van volumes de groter zjn dan deze beschreven n punt 1. en 2. De dre types van frankeren de n de Secte Collect & Send beschreven zjn, zjn van toepassng en volgen dezelfde regels. De verzendng gebeurt n contaners of op palletten. Deze denst s utslutend voorbehouden voor MassPost-afgften. Contracten en occasonele afhalngen n het kader van deze denst zjn mogeljk, maar de prjs hangt af van het volume, de afstand en het type van weg. Het gaat dus over een prjs op maat. Voor een Transport-contract geldt hetzelfde prncpe als voor een Collect & Send-contract. Contacteer het Servce Centre op voor meer nformate. Voorberedng van de zendngen Inden gewenst kan bpost bakken, zakken, contaners of palletten tot uw beschkkng stellen. U moet wel enkele regels respecteren. Palletten Hun brutogewcht mag net meer dan 650 kg/eenhed bedragen en hun hoogte mag maxmaal 1,60 m bedragen. Contaners Het brutogewcht van een contaner s beperkt tot 400 kg. Postzakken Het brutogewcht van een postzak mag noot meer dan 27 kg bedragen. Bakken Als u bakken gebrukt, moeten de zendngen zodang geschkt worden dat ze net boven de handvatten utsteken, om te verhnderen dat de zendngen tjdens het stapelen van de bakken beschadgd zouden worden. Het brutogewcht van een bak mag noot meer dan 12 kg bedragen. U moet... het correct ngevulde afgfteborderel afgeven bj elke afhalng; personeel voorzen wanneer wj langskomen voor de afhalng. Uw zendngen worden gecontroleerd aan het MassPost-loket net zoals bj de gewone MassPost-afgften. De voorberedng en de condtonerng van de Transport-zendngen zjn dezelfde als voor de gewone MassPost-afgften. (Ze Secte 1 Breven, hoofdstuk Condtonerng) Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 6

9 Collect & Stamp 1. Maxmaal volume en gewcht 7 2. Volgende zendngen worden net behandeld door Collect & Stamp 8 3. Contract 8 4. Werkng en voorberedng 8 5. Bestellng van materaal Optes 11

10 Collect & Stamp Wanneer u kest voor Collect & Stamp, kest u voor de optmale en voordelge behandelng van uw utgaande post door bpost. Voor de te frankeren zendngen kan post voorbereden en frankeren een hele karwe worden wanneer de volumes toenemen: klaarmaken, frankeren, laden, zorgen voor de logsteke mddelen, transport, wachten op de plaats van afgfte enz. De denst Collect & Stamp geeft u de mogeljkhed om u te concentreren op uw belangrjkste taken. bpost zorgt ondertussen voor de afhalng, de verwerkng en de frankerng van uw zendngen. Beschrjvng van de denst Collect & Stamp Deze denst regelt de afhalng, verwerkng en frankerng van uw zendngen en brengt ze n het postcrcut. bpost zorgt voor de afhalng van pakketten en gewone en aangetekende breven op voorwaarde dat u ze sorteert volgens het soort zendng (meer nformate n de secte Voorberedng). U bepaalt de frequente van afhalng: dageljks, wekeljks, verschllende vaste dagen per week of occasoneel. U bepaalt de plaats en het tjdstp waarop u wenst dat uw brefwsselng wordt afgehaald, n samenspraak met bpost. Wj beden u een transparante en gedetalleerde maandeljkse facturerng en een unek contactpunt waar u terechtkunt met al uw operatonele of commercële vragen: U hebt de mogeljkhed om bjkomende optes voor de afhalng en verwerkng van uw zendngen te actveren. Voor meer nformate, kjk op onze webste Voor een bjkomende afhalng volstaat het om contact op te nemen met ons Servce Centre op het nummer voor een Collect & Stamp On Demand. 1. Maxmaal volume en gewcht Twee combnates naargelang uw contracttype: COMBINATIE 1 (< 499 kg en < 1,5 m 3 ) COMBINATIE 2 (< 999 kg of < 3 m 3 ) Maxmaal volume per afhalng < 1,5 m³ < 3 m³ Maxmaal gewcht per afhalng < 499 kg < 999 kg Maxmaal gewcht per zak/bak zak < 27 kg en bak < 12 kg Als uw zendngen het maxmaal toegestane gewcht of volume overschrjden, neem dan contact op met het Servce Centre: Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 7

11 Collect & Stamp 2. Volgende zendngen worden net behandeld door Collect & Stamp Gefrankeerde zendngen Zendngen met een opschrft n de frankeerzone (U.V., P.B. ) Zendngen met aangegeven waarde Kranten en tjdschrften Net-geadresseerde zendngen Verkezngsdrukwerk Natonale zendngen de de maxmaal toegestane afmetngen voor een natonaal pakket overschrjden 1 Internatonale zendngen de de maxmaal toegestane afmetngen voor een nternatonaal pakket overschrjden 2 Groene/gele omslagen voor de Rekenng 679, geopend bj bpost 3. Contract Contacteer ons Servce Centre voor een Collect & Stamp-contract: Het Servce Centre stelt een afhalngsuur voor uw brefwsselng voor. 4. Werkng en voorberedng We vragen u elk type zendng volgens preceze regels voor te bereden: De te frankeren zendngen moeten n postbakken of -zakken gestopt worden, voorzen van een etket zoals beschreven n het volgende punt. Onze densten komen deze zendngen afhalen volgens de afgesproken frequente en tjdstppen. U hoeft geen afhalngsdocument te ondertekenen. Er moet dus geen personeelsld aanwezg zjn wanneer we langskomen. Alle zendngen worden op dag +1 of dag +2 (naargelang u koos voor een PRIOR- of Non-PRIOR-zendng) behandeld, gefrankeerd en vervolgens n het postcrcut gebracht. wst u dat... Er s een gebrukersgds ter beschkkng op 1 Maxmale afmetngen: lengte + (2 x breedte) + (2 x hoogte) = 3 m, maxmaal gewcht 30 kg. 2 Maxmale afmetngen: lengte + breedte + hoogte = 900 mm lengte, breedte en dkte = 600 mm maxmaal gewcht 2 kg Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 8

12 Collect & Stamp Voorberedng van de zendngen: Stap 1 Respecteer het toegelaten volume en gewcht van uw zendngen n het kader van uw contract. Controleer of het adres dudeljk leesbaar s en correct n de adreszone werd geplaatst volgens de heronder beschreven regels. Zo wordt een kwaltateve en optmale servce verzekerd. Adresserngsregels 45 mm mm Breven: 1 Adreszone 2 Frankeerzone (deze zone moet blanco bljven) 3 Adres van de afzender (achterzjde) Kleefzone voor de barcode van de aangetekende zendng 30 mm 5 5 Zone de blanco moet bljven 6 7 Pakketten: 8 6 Frankeerzone (rechthoek van 100 x 50 mm n de rechterbovenhoek) (deze zone moet blanco bljven) 7 Zone de blanco moet bljven (rechthoek van 100 x 50 mm boven het adres) 8 Adreszone Uw zendng s een pakket als het meer dan 2 kg weegt en/of een van de volgende afmetngen overschrjdt: lengte 350 mm/breedte 230 mm/dkte 30 mm. Het retouradres wordt gebrukt nden de zendng net utgerekt kan worden. Dt moet op edere zendng vermeld worden: op de achterkant van de omslag of n de lnkerbovenhoek (gebruk n dat geval klenere letters dan n het adres van de bestemmelng). Voor meer detals over de adresserngsregels, surf naar Stap 2 Sorteer uw zendngen per type: PRIOR, Non-PRIOR, aangetekende zendngen. Stap 3 Plaats uw zendngen n de juste zak/bak. Om u een optmale denst te kunnen garanderen s het belangrjk dat u de onderstaande voorberedngsprocedure volgt. Een aangetekende zendng gestopt n een groene zak zal bjvoorbeeld net utgerekt worden op D+1. Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 9

13 Collect & Stamp Wtte zak (PRIOR zendngen) Natonale & nternatonale PRIOR zendngen Natonale (< 30kg) & nternatonale (< 2kg) PRIOR pakketten Klene rode zak (aangetekende zendngen) Natonale (< 10kg) & nternatonale (< 2kg) aangetekende zendngen Groene zak (NON PRIOR zendngen) Natonale & nternatonale NON PRIOR zendngen Internatonale NON PRIOR pakketten (< 2kg) Kleef uw uneke barcode op elke zakslutng Kleef uw uneke barcode op elke zakslutng PRIOR Steek de klene rode zakken altjd n de grote wtte zakken NON PRIOR Als u een groot dageljks volume aan zendngen heeft kan u onder bepaalde voorwaarden de bakken met deksels gebruken (voor meer nformate, contacteer ons Servce Center). Stap 4 Slut de zakken met de bjgeleverde zakslutng. Stap 5 Kleef uw uneke barcode op elke zakslutng en noot rechtstreeks op de zak zodat elke zak herkenbaar en traceerbaar s. Stap 6 Plaats de zak tjdg voor afhalng op de afgesproken plaats. De voorberedng van uw aangetekende zendngen 1. Bevestg steeds de barcode van de aangetekende zendng (voor natonaal en nternatonaal) lnks van het adres en vnk AR en/of RP aan nden nodg. Vul systematsch uw afgftebewjs n en gebruk een paperclp om deze aan uw zendng vast te maken (geen netjes gebruken). 2. Sorteer uw zendngen per type (R, RP, R + AR, RP + AR) met behulp van de klene rode zakken. R = Aangetekende zendng RP = Ambtshalve aantekende zendng (voorbehouden voor bepaalde Belgsche openbare besturen) R met AR = Aantekende zendng + Bercht van ontvangst RP met AR = Ambtshalve aantekende zendngen + Bercht van ontvangst 3. Steek de klene rode zakken steeds n de grote wtte zakken. Als uw aangetekende zendng te groot s voor de rode zak, maak ze dan vast aan de zak, bjvoorbeeld met behulp van een elastek de haaks op de zendng aangebracht wordt. Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 10

14 Collect & Stamp 5. Bestellng van materaal Bj elke afhalng zullen n rul voor uw volle zakken/bakken lege zakken/bakken tot uw beschkkng gesteld worden. Als u bjkomende zakken/bakken nodg hebt, kunt u dat melden aan de persoon de verantwoordeljk s voor de afhalng van uw brefwsselng. De bjkomende zakken/bakken zullen bj de volgende afhalng tot uw beschkkng gesteld worden. Al het andere materaal kan va de Collect & Stamp-portaalste besteld worden door n te loggen met uw gebrukersnaam en paswoord op of op onze webste Bnnen de ver werkdagen ontvangt u het bestelde materaal (opgelet: de levertjd voor de uneke barcodes bedraagt 5 werkdagen). Als u nog net over een gebrukersnaam of paswoord beschkt, kunt u contact opnemen met ons Servce Centre op Optes U kunt dverse optes actveren n het kader van de Collect & Stamp-denst (Temporary Stop Holdays, Secured Pck Up, One Day Early Collect, Regstered Prntpack). Raadpleeg de webste voor meer nformate over deze densten. Om deze bjkomende densten te actveren, kunt u contact opnemen met het Servce Centre op het nummer of uw aanvraag regstreren va de Collect & Stamp-portaalste met behulp van uw gebrukersnaam en paswoord op Verse 3.5. Januar 2014 I Secte 7 I Pagna 11

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26

gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26 gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26 2 Collect & Send _ Gebruikersgids Inhoud Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wat heeft u nodig? 3 Bakken of zakken

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden.

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden. Kijk in de rode sectie hieronder indien u uw U.V.-zendingen in een postkantoor of MassPost-centrum afgeeft. Kijk in de blauwe sectie achteraan in deze gids indien u beroep doet op de betalende dienst Afhaling

Nadere informatie

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden.

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden. Kijk in de rode sectie hieronder indien u uw U.V.-zendingen in een postkantoor of MassPost-centrum afgeeft. Kijk in de blauwe sectie achteraan in deze gids indien u beroep doet op de betalende dienst Afhaling

Nadere informatie

Afhaling ten Huize. Gebruikersgids

Afhaling ten Huize. Gebruikersgids Afhaling ten Huize Gebruikersgids Inhoud 1. INLEIDING... 1. Hoe gaat het in zijn werk?.... 2. Wat heeft u nodig?.... 05 06 06 2. WELKE ZENDINGEN KUNT U LATEN AFHALEN?... 1. Type.... 2. Gewicht en volume....

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

De dienst voor afhaling, verwerking, frankering en verzending van de post

De dienst voor afhaling, verwerking, frankering en verzending van de post COLLECT & STAMP De dienst voor afhaling, verwerking, frankering en verzending van de post Gebruikersgids de post zorgt ervoor 1 OVERZICHT 1. InleidinG 1.1. Hoe werkt Collect & Stamp? 1.2. Wat hebt u nodig

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Aangetekende zendingen

Aangetekende zendingen Aangetekende zendingen Creatie Voorbereiding van uw zendingen 0 Afgifte Bijlage 2 Creatie. Afmetingen, gewicht & dikte.. Aangetekende SMALL Format-zendingen.2. Aangetekende LARGE Format-zendingen.3. Aangetekende

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

tarieven 2011 * voor bedrijven wenst u meer informatie over onze oplossingen? * tarieven geldig vanaf 01.01.2011

tarieven 2011 * voor bedrijven wenst u meer informatie over onze oplossingen? * tarieven geldig vanaf 01.01.2011 wenst u meer informatie over onze oplossingen? ons commercieel team staat voor u klaar : 02 201 11 11 www.bpost.be V.U. Christian du Jardin, Muntcentrum, 1000 Brussel. RPR Brussel. OIP Code 250000002188.

Nadere informatie

tarieven 2013 * voor bedrijven

tarieven 2013 * voor bedrijven tarieven 0 * voor bedrijven * tarieven geldig 0.0.0 inhoud verzending van uw post 0 ontvangst van uw post 05 verzending van pakketten 06 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 08 internationale zendingen

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008 Enveloppen nieuwe richtlijnen vanaf //008 Steenweg Deinze, 980 Nazareth Tel. 09 89 0 9 Fax 09 89 0 00-89 0 08 ods@schaubroeck.be www.schaubroeck.be Wijziging: Vanaf januari 008 gelden nieuwe bepalingen

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

1. Wat moet u meebrengen bij uw afgifte? p. 2 2. Wat zijn uw afgiftevoorwaarden? p. 2

1. Wat moet u meebrengen bij uw afgifte? p. 2 2. Wat zijn uw afgiftevoorwaarden? p. 2 Waar en hoe GEEFT u uw Distripostzending AF? 1. Wat moet u meebrengen bij uw? p. 2 2. Wat zijn uw voorwaarden? p. 2 2.1. Centrale reservatie p. 3 2.1.1. Dag-4 (bulk) p. 4 2.1.2. Dag-1 (klaar voor verzending)

Nadere informatie

afgifte van dagbladen en tijdschriften

afgifte van dagbladen en tijdschriften 5. en Tijdschriften >> Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd dagblad Afmetingen, gewicht en dikte Lay-out van de zendingen Regels voor de voorbereiding van geadresseerde Al dan

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Tarieven 2015 voor bedrijven

Tarieven 2015 voor bedrijven Tarieven 0 voor bedrijven Geldig vanaf 0/0/0 Inhoud Verzending van nationale brieven 0 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 0 Verzending van internationale brieven 08 Ontvangst van uw post 09 Verzending

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

tarieven 2014 voor bedrijven

tarieven 2014 voor bedrijven tarieven 04 voor bedrijven Geldig vanaf 0/0/04 inhoud Verzending van nationale brieven 04 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 06 Verzending van internationale brieven 08 Ontvangst van uw post 09 Verzending

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

3. Aangetekende Zendingen

3. Aangetekende Zendingen 3. Aangetekende Zendingen >> Creatie Afmetingen, gewicht en dikte Lay-out van de zendingen Voorbereiding van uw zendingen Conditionering: in het algemeen Sorteeropties Afgifte Bijlagen Lijst 208 2 0 0

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK November 0 REEKS Naam:... Score /0 Voornaam:... Studerchtng:. Studentennummer:... Studerchtng (laatste) mddelbaar:. Uren wskunde per week (laatste mddelbaar):. Enkele belangrjke

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Geldig vanaf 01.01.2016 Inhoud Brieven in hoeveelheden 3 1. Formaten 3 2. Clean Mail 5 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 6 1. Direct Mail 6 1.1. Definitie 6 1.2.

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte MassPost gids uw praktische gids voor elke grote afgifte wat zijn de grote inhoudelijke veranderingen in de MassPost Gids 2012? In sectie 1 Brieven: Meer gebruiksgemak voor Small formaat: De adresseringsregels

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

3. De aangetekende zendingen

3. De aangetekende zendingen 3. De aangetekende zendingen Inhoudstafel 1. (Binnenlandse) aangetekende zendingen aanmaken... 1 1.1 Definitie & kenmerken van een aangetekende zending... 1 1.2 Afmetingen, gewicht & dikte... 2 1.2.1 Small

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Gemeente Meerde t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 175 8180AD Meerde Gerneente Haerde Kenmerk: Aan: 3 1 MEI 2016 CC : gcudu{ Zoetermeer, 27 me 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw

Nadere informatie

Oplossingen en Tarieven 2018 Zendingen van Brieven in grote aantallen

Oplossingen en Tarieven 2018 Zendingen van Brieven in grote aantallen Oplossingen en Tarieven 2018 Zendingen van Brieven in grote aantallen Oplossingen en Tarieven 2018 - Zendingen van Brieven in grote aantallen.indd 1 29/09/17 16:41 Onze oplossingen 2018 voor zendingen

Nadere informatie

Oplossingen en Tarieven 2017 Zendingen van Brieven in grote aantallen

Oplossingen en Tarieven 2017 Zendingen van Brieven in grote aantallen Oplossingen en Tarieven 2017 Zendingen van Brieven in grote aantallen Onze oplossingen 2017 voor zendingen van Brieven in grote aantallen: alles wat u moet weten Inhoud 1. Inleiding 3 2. De niet-contractuele

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene bijlagen. Overzicht

Inhoudstafel. Algemene bijlagen. Overzicht Algemene bijlagen Overzicht Algemene bijlagen Inhoudstafel 1. Hoe contact opnemen met bpost?... 1 1.1 Vragen en inlichtingen van algemene aard.... 1 1.2 Specifieke vragen over bpack... 1 2. Lijst van de

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies.

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies. College van B&W Gemeente Rjswjk t.a.v. de heer M. de Hoog Postbus 5305 2280HH RJSWJK ZH ÖRG. ONÜEKDEtl RE6. KENMERK 7 0 6 m 203 Hoogheemraadschap van Delfland U W B R E F m februar* 203 U W O N S K E N

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte MassPost gids uw praktische gids voor elke grote afgifte Wat zijn inhoudelijk de grote veranderingen in de MassPost gids 2014? In sectie 1 - Brieven De hoogte van de indexatiezone bedraagt 30mm (einde

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Algemene bijlagen. Hoe contact opnemen met bpost? 1. Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2. Afgifte en uren van afgifte 3. Lijst van sectoren 4

Algemene bijlagen. Hoe contact opnemen met bpost? 1. Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2. Afgifte en uren van afgifte 3. Lijst van sectoren 4 Algemene bijlagen Hoe contact opnemen met bpost? 1 Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2 Afgifte en uren van afgifte 3 Lijst van sectoren 4 Frankeermogelijkheden 5 1. De frankeermachine 5 2. Port betaald

Nadere informatie