FIETSHANDBOEK RACEFIETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIETSHANDBOEK RACEFIETS"

Transcriptie

1 PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS c a e d b Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en dt handboek zjn n overeenstemmng met de velghedsesen van de EN ISO-standaard 4210:2014.

2 INHOUDSOPGAVE BESCHRIJVING ONDERDELEN 1 Frame: a Bovenbus b Onderbus c Ztbus d Achterbrug e Staande achterbrug 2 Zadel 3 Zadelpen 4 Zadelpenstrop 5 Rem achter 6 Tandkranscassette 7 Voorderalleur 8 Achterderalleur 9 Kettng 10 Kettngblad 11 Crankstel 12 Pedaal Dt symbool wjst op mogeljke gevaren voor uw leven en uw gezondhed wanneer u zch net houdt aan de vereste handelngen respecteveljk wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen net worden getroffen. 13 Stuurpen 14 Stuur 15 Remgreep/shfter 16 Stuurlager 17 Rem voor 18 Voorvork 19 Utvalpad Wel: 20 Snelspanner 21 Velg 22 Spaak 23 Band 24 Naaf 25 Ventel OPMERKING OMTRENT ONDERHAVIGE GEBRUIKSAANWIJZING SCHENK EXTRA AANDACHT AAN ONDERSTAANDE SYMBOLEN: In de handledng worden bovenstaande mogeljke gevolgen net telkens herhaald als een van de symbolen opdukt! Dt symbool waarschuwt u voor verkeerde! handelngen de materële schade of schade aan het mleu kunnen berokkenen. Dt symbool staat bj nformate over de juste hanterng van het product of bj een hoofdstuk n de gebruksaanwjzng dat uw bjzondere aandacht vergt. 2 Begroetng 4 Het doelmatg gebruk 7 Voor de eerste rt 10 Voor edere rt 12 Montage vanut de BkeGuard 34 Verpakken van uw Canyon racefets 35 Omgang met snelspanners en steekassen 35 Werkwjze voor de velge bevestgng van het wel met snelspanners 37 Werkwjze voor de velge bevestgng van het wel met steekassen 38 Waarop moet k letten bj het aan- en ombouwen? 39 De bjzondere egenschappen van het materaal carbon 40 Bjzondere egenschappen van carbonwelen 41 Onderhoudstps 42 Bjzonderheden van trathlon-, tjdrt- en baanfetsen 44 Na een val 46 Framesets: bouwaanwjzngen -technsche gegevens 51 De Canyon racefets aan de bker aanpassen 52 Instellen van de zthoogte 54 Instellen van de stuurhoogte 55 Aheadset -stuurpen of schroefdraadloos systeem 57 I-lock-systeem 59 Instellen van zadel en afstand tussen stuur en zadel 60 Verschuven van het zadel en nstellen van de zadelhoek 63 Instellen van stuur en remgrepen 63 Instellen van de stuurposte door het stuur te draaen 65 Instellen van de greepspelng van de remgrepen 66 De pedaalsystemen 66 Werkng van de verschllende systemen 68 Instellen en onderhoud 69 De remnstallate 70 Velgremmen voor racefetsen 70 Werkng en sljtage 71 Controle en bjstellen van racefetsremmen 71 Controle van de remmen 71 Hoogteverstellng van de remblokjes 72 Bjstellen en synchronseren 73 Mechansche en hydraulsche schjfremmen bj cyclocrossfetsen 73 Werkng en sljtage 74 Instellng van de greepafstand 74 Mechansche schjfremmen controleren en bjstellen 75 Hydraulsche schjfremmen controleren en bjstellen 77 De versnellng 78 Werkng en bedenng 80 Controle en afstellen van de versnellng 80 Achterderalleur 81 Endaanslagen nstellen 83 Voorderalleur 84 Shmano D2 86 Onderhoud van de kettng 87 Kettngsljtage 88 Kettngspannng aanpassen bj fetsen met slechts een versnellng (Snglespeed) 89 De welen banden, bnnenbanden en luchtdruk 92 Zuver utgeljnde loop van velgen, spaakspannng 93 Bandenpech verhelpen 93 Demontage van welen 94 Demontage van draad- en vouwbanden 95 Montage van draad- en vouwbanden 97 Demontage van tubes 97 Montage van tubes 101 Montage van welen 102 Het stuurlager 102 Controleren en bjstellen 103 Aheadset -stuurlager 104 I-lock-systeem stuurlager 106 Vervoer van uw Canyon bke 108 Algemene onderhoudstps en servcebeurten 108 Uw Canyon wassen en verzorgen 110 Opslag van uw Canyon 111 Onderhoud en servcebeurten 113 Servce- en onderhoudstermjnen 115 Aanbevolen aandraamomenten 118 Wetteljke esen voor de deelname aan het wegverkeer 119 Aansprakeljkhed bj gebreken 121 Garante 122 Crash Replacement

3 2 BEGROETING BEGROETING 3 GEACHTE KLANT VAN CANYON, In dt handboek hebben we de belangrjkste nformate over uw Canyon-bke samengevat. U vndt er veel tps over de wjze waarop u met uw bke dent om te gaan, maar ook wetenswaardgheden over bketechnek, onderhoud en verzorgng. Lees dt handboek zorgvuldg door. Dat s de moete waard, ook als u zch al bjzonder vertrouwd voelt op de fets omdat u al uw hele leven fetst. De fetstechnek heeft zch n de laatste jaren zeer sterk verder ontwkkeld. Om ervoor te zorgen dat u bj het rjden op uw Canyonfets steeds plezer heeft en ook voor uw egen velghed, dent u het gehele eerste deel van dt handboek zorgvuldg te lezen en de montagehandledng n hoofdstuk Montage vanut de BkeGuard preces ut te voeren, de aanwjzngen n hoofdstuk Voor de eerste rt n acht te nemen en na te komen, n hoofdstuk Het doelmatg gebruk dent u na te lezen, voor welk gebruk uw neuwe bke s bedoeld en hoe hoog het toelaatbaar totaalgewcht (bker, bekledng en bagage) s alsook de mnmale controle op juste werkng door te voeren. Hoe u deze moet utvoeren, kunt u n deze handledng lezen n het hoofdstuk Voor edere rt. Ga net rjden als de controle net voor honderd procent s geslaagd. Op de dgtale gegevensdrager de bj deze handledng s bjgevoegd, zjn een reeks onderhouds- en reparatewerkzaamheden beschreven. Als u deze utvoert, moet u er steeds op letten dat de tps en aanwjzngen alleen voor deze Canyon Bke gelden en net gebrukt kunnen worden voor andere fetsen. Omdat de fets verkrjgbaar s n verschllende utvoerngen en ook het model kan varëren, kunnen de her beschreven werkzaamheden eventueel net geheel volledg zjn. Let daarom op de handledngen van onze onderdelenleverancers de bjgevoegd zjn bj de BkeGuard. Let er op dat de utleg en tps als gevolg van verschllende omstandgheden, zoals bjvoorbeeld de ervarng en de handghed van de utvoerder of het te gebruken gereedschap, mogeljk moeten worden verrumd en dat extra (specaal) gereedschap of net beschreven maatregelen nodg kunnen zjn. Op onze webste vndt u bovenden talrjke servcevdeo s, de u bj klene reparate en onderhoudswerkzaamheden ondersteunen. Verg noot te veel van uzelf, uw velghed s het belangrjkst. Bel onze servce hotlne of /-127 nden u net absoluut zeker bent of vragen heeft. Let op: Onderhavge handledng maakt van u natuurljk geen volleerde fetsmecancen. Zelfs een degeljke handledng kan onmogeljk edere denkbare combnate van beschkbare fetsen en onderdelen bestrjken. Daarom concentreren wj ons her op uw neuwe fets en op de gebrukeljke onderdelen ervan. De handledng verstrekt de meest belangrjke tps en waarschuwt voor mogeljke gevaren. Het s er ook net voor geschkt om het samenstellen van een complete fets ut het Canyon frameset te bewerkstellgen! Fetsen leert men net ut dt boekje. Daarom concentreren wj ons n onderhavge handledng op uw neuwe fets. Ze verstrekt de meest belangrjke tps en waarschuwt voor mogeljke gevaren. Maar nogmaals, ze kan u net leren fetsen noch het verkeersreglement bjbrengen. Verles net ut het oog dat er zekere rsco s verbonden zjn aan fetsen en dat de fetser zjn rjwel dus altjd onder controle moet hebben. Zoals n edere andere sporttak kunt u ook bj het fetsen blessures oplopen. Als u op uw fets stapt, moet u zch van dat gevaar bewust zjn en dat aanvaarden. Bedenk ook altjd dat u op een fets net over de velghedsnrchtngen van een motorvoertug beschkt zoals bv. een carrossere of een arbag. Rj dus altjd voorzchtg en respecteer de andere weggebrukers. Fets noot onder de nvloed van medcjnen, drugs of alcohol of wanneer u moe bent. Neem noot een passager mee op uw fets en houd uw handen altjd op het stuur. Tot slot nog enge verzoekjes van onze kant: rjd altjd zo dat u nemand, ook uzelf net, n gevaar brengt en eerbedg de natuur als u door bos en veld toert. Draag altjd een geschkte fetsutrustng, mnmaal een passende fetshelm, een beschermende brl, stevge schoenen en opvallende lchte fetskledng. Het Canyon-team wenst u veel plezer met uw Canyon! Dt s geen handledng om een fets ut losse onderdelen samen te stellen of te repareren! Wjzgngen van technsche detals n tekst of van foto s van onderhavge handledng zjn voorbehouden. Dt handboek s n overeenstemmng met de esen van de EN ISO-standaard 4210:2014. Deze handledng s onderworpen aan de Europese wetgevng. Bj afleverng van de fets moet de fabrkant aanvullende handledngen verstrekken. Kjk voor aanvullende handledngen ook onder Tekst, ontwerp, fotografe en grafsche vormgevng: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Stand: Jul 2015, oplage 8 Openbaarmakng, nadrukken, vertalen en vermengvuldgen, zelfs gedeelteljk en va elektronsche meda, evenals ander gebruk, s zonder schrfteljke toestemmng van de auteur net toegestaan. Op straat Altjd met helm en brl Bezoek ook af en toe onze webste Daar vndt u neuwtjes, advezen en nuttge tps alsook de adressen van onze dstrbuteurs. Verg noot te veel van uzelf bj montage- en! nstelwerkzaamheden, uw velghed s voor alles belangrjk! Bel n geval van twjfel onze servce hotlne of / E-mal:

4 4 DOELMATIG GEBRUIK DOELMATIG GEBRUIK 5 HET DOELMATIG GEBRUIK Om de gebruksdoelen van de verschllende fetstypes te defnëren, hebben wj onze fetsen n verschllende categoreën onderverdeeld. Dt heeft tot doel dat wj al bj de ontwkkelng van onze fetsen verschllende op de betreffende belastng afgestemde testvoorwaarden defnëren om zo later de grootst mogeljke velghed bj het gebruk van onze fetsen te kunnen garanderen. Het s daarom van groot belang dat de fetsen ook net steeds volgens de voorschrften worden gebrukt, omdat de belastnggrenzen van de fetsen anders zo mogeljk kunnen worden overschreden en het frame of andere componenten beschadgd kunnen raken. Dt kan een ernstge val veroorzaken. Het maxmale gewcht van de fetser ncl. bagage mag net hoger zjn dan 120 kg. Dt maxmale toegestane gewcht kan onder bepaalde omstandgheden door de gebruksaanbevelngen van de fabrkant van de componenten verder worden beperkt. Tot welke categore uw fets behoort, kunt u aan de hand van het kenmerk op het frame met behulp van onderstaande symbolen herkennen. Als u net weet tot welke categore uw fets behoort, kunt u altjd contact opnemen met ons servcecenter. Groep 0 Deze categore s voor knderfetsen bestemd. Knderen mogen net n de buurt van afgronden, trappen of zwembaden rjden noch op wegen de door motorvoertugen worden gebrukt. Meestal gaat het her om fetsen met en bandgrootte van Groep 2 Fetsen van categore 2 zjn geschkt voor verharde wegen waarbj de welen voortdurend n contact met de ondergrond bljven. Deze fetsen zjn ontworpen voor de stedeljke mobltet en zodoende hoofdzakeljk geschkt voor de deelname aan het wegverkeer en op openbare en goedgekeurde wegen. Het gaat her om urban-, cty- en trekkngfetsen. Het totaalgewcht van fetser ncl. bagage mag net groter zjn dan 120 kg. Dt maxmale toegestane gewcht kan onder bepaalde omstandgheden door de gebruksaanbevelngen van de fabrkant van de componenten verder worden beperkt. Groep 3 Fetsen van deze categore zjn fetsen ut de categoreën 1 en 2 en zjn daarnaast geschkt voor ruw en onverhard terren. Ook sporadsche sprongen met een max. hoogte van ca. 60 cm vallen bnnen het toepassngsgebed van deze fetsen. Maar ook sprongen van deze hoogte kunnen bj ongeoefende fetsers tot verkeerde landngen leden waardoor de nwerkende krachten sgnfcant worden verhoogd en beschadgngen en lchameljk letsel kunnen veroorzaken. MTB-hardtals en volledg geveerde fetsen met korte veerweg maken deel ut van deze categore. Groep 1 Fetsen van deze categore zjn geschkt voor verharde wegen waarbj de welen voortdurend n contact met de ondergrond bljven. Dt zjn meestal racefetsen met racesturen of rechte sturen, tratlon- of tjdrtfetsen. Het totaalgewcht van fetser ncl. bagage mag net groter zjn dan 120 kg. Dt maxmale toegestane gewcht kan onder bepaalde omstandgheden door de gebruksaanbevelngen van de fabrkant van de componenten verder worden beperkt. Een specaal geval n deze categore wordt gevormd door bepaalde cyclocrossfetsen met racestuur en cantlever- of schjfremmen. Deze fetsen zjn ook geschkt voor stevg verharde steenslagwegen en offroad-parcoursen met een lchte hellng waarop de banden korte tjd over klenere afstanden van 15 tot 20 cm de grp op de ondergrond verlezen. Groep 4 Deze categore omvat fetsen van de categoreën 1-3. Verder zjn ze geschkt voor zeer ruw en deels rotsachtg terren met sterkere hellngen en toenemende snelheden. Regelmatge, matge sprongen door geoefende fetsers vormen geen probleem voor deze fetsen. Het regelmatg en langdurg gebruk van de fetsen op north-shore-trajecten en n bkeparks moet echter worden voorkomen. Deze fetsen moeten op grond van de sterke belastngen na edere rt op mogeljke beschadgngen worden gecontroleerd. Volledg geveerde fetsen met gemddelde veerweg zjn typerend voor deze categore.

5 6 DOELMATIG GEBRUIK VOOR DE EERSTE RIT 7 Groep 5 Dt gebrukstype geldt voor zeer veeresend, sterk rotsachtg en extreem stel terren dat alleen door technsch geoefende en erg goed getrande fetsers kan worden overwonnen. Grotere sprongen bj zeer hoge snelheden en ntensef gebruk van bewezen bkeparks of downhll-trajecten zjn typerend voor deze categore. Bj deze fetsen moet beslst na edere rt een ntenseve controle op mogeljke beschadgngen plaatsvnden. Bestaande beschadgngen kunnen er bj bedudend klenere opvolgende belastngen toe leden dat de fets defect raakt. Ook moeten velghedsrelevante onderdelen regelmatg worden vervangen. Het dragen van specale beschermende mddelen wordt beslst aangeraden. Volledg geveerde fetsen met lange veerwegen, maar ook drtbkes maken deel ut van deze categore.!! Knderztjes zjn algemeen net toegestaan. Het trekken van knderaanhangers s algemeen net toegestaan. Montage van een bagagedrager s net! toegestaan. Als u bagage wlt meenemen, moet u deze utslutend n een specale fetsrugzak vervoeren. VOOR DE EERSTE RIT 1. Hebt u al eens met een race-, tjdrt-, tratlon- of baanfets gefetst? Denk erop dat het om sportfetsen gaat de gewennng en oefenng vergen. Maak u rustg op een rustge plek vertrouwd met uw neuwe fets en wen langzaam aan de rjegenschappen. Volg een technsche cursus. Meer nformate op 2. Bent u vertrouwd met de remnstallate? Standaard worden Canyon bkes zo geleverd dat de voorste rem met de lnker remgreep wordt bedend. Controleer of u de rem van het voorwel met dezelfde remgreep kunt bedenen zoals u dat gewend bent. Is dat net het geval, dan moet u de neuwe stuate beslst noefenen. De voorwelrem onbedachtzaam hanteren kan nameljk valpartjen veroorzaken. Laat de toewjzng van de remgrepen eventueel door een vakman aanpassen. Moderne remmen zjn vaak veel krachtger dan de van uw vroegere fets! Voer dus n elk geval eerst enkele remmanoeuvres ut buten het normale wegverkeer! Wen langzaam aan de maxmaal mogeljke vertragng. Meer over remmen vndt u n het hoofdstuk De remnstallate. 3. Bent u vertrouwd met het versnellngsmechansme en met de maner van werken? Maak u zch op een rustge plek vertrouwd met de schakelng. Let er op dat u net tegeljkertjd voor en achter schakelt en dat u tjdens het schakelen net al te stevg op de pedalen trapt. Meer nformate vndt u n het hoofdstuk De versnellng. Rem volledg gebruken, net voor nabootsng geschkt Houd er rekenng mee dat de toewjzng van de remgrepen afhankeljk van het land kan afwjken! Controleer welke rem met welke greep wordt bedend. Als dt net aanslut op wat u gewend bent, kunt u dt eventueel laten aanpassen. De kettngversnellng (deralleur) Bezoek ook onze steeds actueel gehouden webste Daar vndt u onze modellen naar toepassng gesorteerd ook grafsch opgewerkt. Lees n eder geval ook de aanvullende Speedmax-gebruksaanwjzng, als u een Speedmax CF SLX hebt aangeschaft. Gebruk de Canyon racefets net n een traner waarbj de bke op een of andere maner wordt ngespannen Canyon racefetsen mogen alleen worden! gebrukt voor vrje rollen (roltraner zonder remmen). Gebruk de Canyon racefets net n een traner waarbj de bke op een of andere maner wordt ngespannen. Als u met de handen op een Aero-stuuropzetstuk (trathlonstuur) rjdt, kunt u de remgrepen net zo snel bereken als n de andere greeppostes. De remweg wordt dan langer. Kjk voorut tjdens het rjden en houd rekenng met langere remwegen.

6 8 VOOR DE EERSTE RIT VOOR DE EERSTE RIT 9 4. Is de framehoogte passend en zjn zadel en stuur just ngesteld? Ga over de bovenbus van de fets staan en controleer of u ten mnste een 2, 3 vngers brede vrje rumte onder het krus heeft. Als dat net het geval s, dent u contact op te nemen met onze hotlne of /-127. Rjden met een te groot frame kan bj snel afstappen letsel veroorzaken. Het zadel moet zo zjn ngesteld dat u het pedaal n de onderste poste nog net met uw hel kunt bereken. Controleer of u met de toppen van uw tenen de grond nog raakt terwjl u n het zadel zt. Meer over de postonerng kunt u vnden n het hoofdstuk De Canyon racefets aan de bker aanpassen. 5. Heeft u al eens gereden met klk- of systeempedalen en de bjbehorende schoenen? U moet zch voor de eerste rt met deze pedalen n stlstand vertrouwd maken met het slut- en ontkoppelmechansme. Het beste kunt u bj het oefenen tegen een muur leunen, zodat u net omvalt. Justeer eventueel het slut- en ontkoppelmechansme. Lees n elk geval eerst de bjgevoegde gebruksaanwjzng de u n de BkeGuard kunt vnden. Meer over het thema pedalen vndt u n het hoofdstuk De pedaalsystemen. Controle van vrje hoogte Schoenen voor systeempedalen 6. Bedenk dat u uw Canyon utslutend doelmatg gebrukt. Race- en tratlonfetsen zjn utslutend bedoeld voor gebruk op straten en wegen met een effen, dus geasfalteerd of geplaved oppervlak. Baanfetsen zjn echt sportartkelen en alleen bedoeld voor gebruk op afgesloten racebanen. Het gebruk van baanfetsen op de openbare weg of op fetspaden s net toegestaan. In de regel zjn Canyon racefetsen gemaakt voor een totaalgewcht (bker en bagage samen) van 120 kg. Het toegestane totaalgewcht voor racefetsen met Mavc systeemwelen s 100 kg. Ga noot over deze grens heen. Meer over het gebruksdoel vndt u n het hoofdstuk Het doelmatg gebruk. 7. Bestaat uw fets voor een deel ut Carbon? Houdt u er rekenng mee dat dt materaal veel aandacht en voorzchtg gebruk verest. Lees n elk geval het hoofdstuk De bjzondere egenschappen van het materal carbon. Canyon racefetsen zjn gemaakt voor rtten op asfalt Baanfets V-Drome Systeempedaal Het materaal carbon Specaal bj klene framehoogtes bestaat het gevaar dat de voet tegen het voorwel botst. Fets daarom nden mogeljk alleen met systeem- of klkpedalen. Let bovenden op een correcte nstellng van de schoenplaatjes. Bj onvoldoende oefenng en/of te strakke afstellng van systeempedalen kunt u zch mogeljk net meer ut het pedaal losmaken! Gevaar voor vallen! Canyon race-, tjdrt-, tratlon- of baanfetsen zjn hgh end sportfetsen waarvan de lchte bouw de hoogste ngeneurskunde vertegenwoordgt. Wees een prof n de omgang met het materaal. Verkeerd gebruk, ondeskundge montage of gebrekkg onderhoud kunnen racefetsen onvelg maken. Gevaar voor ongelukken!

7 10 VOOR IEDERE RIT VOOR IEDERE RIT 11 VOOR IEDERE RIT CONTROLEER VOOR IEDERE RIT DE VOLGENDE PUNTEN: 1. Zjn de snelspanners van voor- en achterwel, zadelpen en van de overge onderdelen correct gesloten? Meer herover n het hoofdstuk Omgang met snelspanners en steekassen. 2. Zjn de banden n goede staat en s de bandenspannng voldoende? Laat bede welen vrj draaen om te controleren of ze moo rond lopen. Op de maner controleert u ook op banden de aan de zjkant zjn gebarsten, gebroken assen en spaken. Meer nformate daarover vndt u n het hoofdstuk De welen - banden, bnnenbanden en luchtdruk. 3. Controleer de remmen bj stlstand door de remgreep krachtg naar het stuur toe te trekken. Al na een klene bewegng moet een drukpunt ontstaan; u mag de greep net tot aan het stuur kunnen doortrekken. Bj velgremmen moeten de remblokjes volledg vlak tegen de zjkanten van de velgen komen te lggen. Ze mogen de banden echter net raken. Meer over remmen vndt u n het hoofdstuk De remnstallate. Controleer de bandenspannng U mag de remgreep net tot aan het stuur kunnen doortrekken Zjn de snelspanners net gesloten, zoals voorgeschreven, dan kunnen onderdelen van de fets losraken. Gevaar voor vallen! Ga net met uw Canyon rjden nden één van bovenvermelde punten net n orde s! 4. Controleer de verlchtng als u op de openbare weg of s avonds wlt rjden; ze hoofdstuk Wetteljke esen. 5. Laat uw Canyon van een gernge hoogte op de grond stuteren. Treden daarbj klapperende geluden op, dan moet u de oorzaak daarvan opsporen en verhelpen. Controleer eventueel de lager- en schroefverbndngen. 6. Het belangrjkste toebehoren voor een geslaagde fetstocht s een klene gereedschapstas de u onder het zadel meeneemt. Daarn ztten twee kunststof bandenlchters, de courante nbussleutels, een reservebnnenband, een reparateset, uw mobele telefoon en wat geld. Neem ook een fetspomp mee de u aan het frame bevestgt. 7. Neem een degeljk slot mee als u uw Canyon ergens wlt parkeren. Slechts een aan een vast voorwerp geketende Canyon s bevelgd tegen msbruk door vreemden. Om schade aan uw Canyon te voorkomen,! moet u op het maxmale totaalgewcht en op de voorschrften voor het vervoer van bagage en knderen letten n het hoofdstuk Het doelmatg gebruk. Verder dent u voor het vervoer van de fets n een personenauto of vlegtug het hoofdstuk Vervoer van uw Canyon bke te lezen. Rj n het donker noot zonder lcht Noodset Dverse krachten en nvloeden van de rjweg en de kracht de uzelf op de fets utoefent, vergen veel van uw fets. Op deze dynamsche belastngen reageren de dverse onderdelen met sljtage en vermoedhedsverschjnselen. Controleer uw Canyon regelmatg op sljtageverschjnselen, maar ook op krassen, verbugngen, veranderngen van kleur of begnnende scheurtjes. Als de levensduur van bepaalde onderdelen s overschreden, kunnen deze plotselng hun denst wegeren. Breng uw Canyon regelmatg weg voor een servcebeurt zodat de betreffende onderdelen eventueel vervangen kunnen worden. Meer over het onderhoud en de bedrjfsvelghed kunt u vnden n de hoofdstukken Algemene onderhoudstps en servcebeurten, Aanbevolen aandraamomenten en Servce- en onderhoudstermjnen.

8 12 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 13 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD De montage van de BkeGuard s geen onmogeljke klus, maar u moet bedachtzaam en zorgvuldg te werk gaan. Ondeskundge montage kan ertoe leden dat uw fets onvelg wordt. Eerst wllen wj u vertrouwd maken met de onderdelen van uw Canyon. Klap daartoe de voorste omslag van het Fetshandboek Racefets open. Her zet u een Canyon racefets de s voorzen van alle belangrjke onderdelen. Houd tjdens het lezen de omslag opengeklapt. Zo kunt u de n de tekst genoemde onderdelen snel terugvnden. De afbeeldng s van een wllekeurge Canyon racefets ze zen er net allemaal zo ut. INHOUD VAN DE BIKEGUARD CONTROLEREN In de BkeGuard bevndt zch de gemonteerde frameset met ngebouwd achterwel en alle aanbouwdelen, separaat het voorwel, dat mogeljk n een weltas s verpakt, het zadel met zadelpen en een doos met klene onderdelen (bjv. snelspanners, reflectoren, evt. pedalen) en de toolcase met Canyon momentsleutel ncl. bts, Canyon montagepasta en Fetshandboek Racefets en meegeleverde CD. ALGEMEEN OVER DE MONTAGE VAN DE RACEFIETS Uw Canyon s n de fabrek compleet gemonteerd en proef gereden. De fets zou volgens de n onderstaande verklarende montagestappen zonder afstelwerkzaamheden volledg moeten functoneren. Heronder s de montage slechts n het kort beschreven. Inden u net opgeled bent of net voldoende ervarng hebt, lees dan het utgebredere hoofdstuk n uw Fetshandboek Racefets; neem ook de handledngen van de fabrkant van de onderdelen op de meegeleverde CD n acht. Voer voor de eerste rt de n hoofdstuk Voor edere rt beschreven controlewerkzaamheden ut. GEBRUIK VAN DE CANYON MOMENTSLEUTEL Om de bevestgng van twee onderdelen zo velg mogeljk te maken, achten wj van Canyon het gebruk van een momentsleutel noodzakeljk. Open allereerst de BkeGuard. Gebruk daarvoor alleen een stanleymes of een dergeljk mes met een kort lemmet. Op de fets zelf moet u geen mes gebruken. Inden u met een stanleymes werkt, let er dan op dat u noch de nhoud beschadgt noch uzelf letsel toebrengt. Snj n eder geval van u en van de nhoud vandaan! Deel uw plezer over uw neuwe Canyon en vraag emand u te helpen met het utpakken ut de BkeGuard en bj de montage. hebt. De montage s het eenvoudgst en velgst, als u een montagestandaard of een helper Klem de Canyon bj de montage net aan! een framebus of aan een zadelpen van carbon, maar utslutend met een geschkte alumnum zadelpen n een montagestandaard! Het beste kunt u een montagestandaard gebruken de het frame aan dre punten opspant of anders vraagt u emand u te helpen uw Canyon vast te houden, terwjl u hem n elkaar zet. Het overschrjden van het maxmale aandraamoment op de klembouten (bjv. aan de stuurpen, bnnenbalhoofdbus, stuur of zadelpen) ledt tot een te hoge klemkracht. Dt kan tot gevolg hebben dat het onderdeel net goed werkt en levert daarom een groot ongevalsrsco op. Verder vervalt n dt geval de productgarante. Te losse of te stevg vastgedraade bouten kunnen tot een defect leden en zo een ongeval veroorzaken. Houd u preces aan de aandraamomentgegevens van Canyon. Gebruk voor de montage de Canyon momentsleutel, de met de BkeGuard wordt meegeleverd.

9 14 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 15 GEBRUIK VAN DE CANYON MONTAGEPASTA UITPAKKEN Steek de passende bt n de opname van de Canyon momentsleutel. Breng de nbussleutel volledg n de kop van de bout. Carbon onderdelen zjn vooral gevoelg voor schade de door overmatge klemkracht wordt veroorzaakt. Canyon montagepasta bedt extra hechtng tussen twee oppervlakken en kan de noodzakeljke klemkracht met 30 % verlagen. Verder garandeert de pasta maxmale beschermng tegen corrose en voorkomt dt ook effectef bj vochtge weersomstandgheden. Canyon montagepasta kan voor alle carbon en alumnum verbndngen worden gebrukt. Het product s deaal voor dt doel omdat het net uthardt. Verwjder het beschermende karton voor en de doos met klene onderdelen. Haal de langs de zjkant n de BkeGuard opgeborgen doos met het voorwel erut. Mogeljk s het voorwel apart n een weltas verpakt. Draa langzaam aan de handgreep van de Canyon momentsleutel. Als de bout vastzt, verplaatst de wjzer zch over de schaalverdelng. Beëndg de draabewegng zodra de wjzer op het cjfer van het voorgeschreven aandraamoment bljft staan. Gebruk voor de bevestgng van de zadelpen van de Ultmate SLX utslutend de meegeleverde specfeke Canyon momentsleutel. Deze functoneert net als de algemene momentsleutel. Dat s vooral znvol voor de klemgebeden van stuur en stuurpen, stuurbus en stuurpen, zadelpen en ztbus dre klemgebeden waarbj een te hoge klemkracht de onderdelen kan beschadgen zodat deze net meer goed kunnen werken of de garante komt te vervallen. Met Canyon montagepasta wordt door de vermnderng van de klemkracht de eventuele schade aan carbon vezels voorkomen. Daarnaast wordt het barsten van de klemplaatsen, wat veel voorkomt, verhnderd. Voordat u Canyon montagepasta opbrengt, verwjdert u vuldeeltjes en smeermddelresten van de te behandelen oppervlakken. Daarna strjkt u met een penseel of een leren lap een dunne en geljkmatge laag Canyon montagepasta op de schone oppervlakken. Monteer daarna de onderdelen zoals voorgeschreven. Gebruk de Canyon momentsleutel en overschrjdt noot het voorgeschreven maxmale aandraamoment. Verwjder de overtollge Canyon montagepasta en slut het zakje zorgvuldg af. Let erop dat het zadel en de zadelpen aan het voorwel vast ztten en zet de doos voorzchtg neer. Bewaar alle verpakkngsonderdelen en de gehele BkeGuard op een droge plaats. Op deze maner heeft u alles bj de hand wat u voor eventuele verzendng of een res nodg heeft. De welhoezen zjn net bj edere fets nbegrepen.

10 16 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 17 MONTAGE VAN HET STUUR RESP. VAN DE CANYON STUUR-STUURPENCOMBINATIE MONTAGE VAN DE CANYON STUUR-STUURPENCOM- BINATIE Canyon racefetsen worden met verschllende systemen geleverd. Neem de toolcase met het Fetshandboek Racefets en het gereedschap ut de door met klene onderdelen. Enerzjds met het beproefde Aheadset -stuurpen en stuursysteem. Houd de stuur-stuurpencombnate vast en maak de bovenste klttenband waaraan het stuur vastzt los. De vork wordt door de lager zelf vastgehouden en kan er net utvallen. Draa de bout bovenaan de stuurpen los en haal deze er met het deksel af. Open een hoek van het zakje Canyon montagepasta. Duw wat montagepasta ut de tube en smeer zowel de bnnenkant van het stuurpenoog als het klemgebed van het butenbalhoofdbus dun n met Canyon montagepasta. Tl het frame voorzchtg samen met de onderdelen en achterwel ut de BkeGuard en zet ze voorzchtg neer. Vraag evt. uw helper de fets vast te houden. Anderzjds met de Canyon stuur-stuurpencombnate. Dt s ook geschkt voor het Aheadset - stuurlagersysteem. Afhankeljk van het systeem van uw Canyon racefets, verschlt de opbouw van de Canyon racefets ets. Daarom worden de volgende twee varanten beschreven. Verwjder de beschermfole en de beschermhoezen van de stuur-stuurpencombnate. Probeer dt n prncpe met de hand. Als dt net lukt, gebruk dan bj voorkeur een schaar en alleen n geval van nood een stanleymes. Laat de stuur-stuurpencombnate voorzchtg omlaag hangen. Schuf de stuur-stuurpencombnate op de butenbalhoofdbus. Let er daarbj op dat de bowdenkabels en ledngen net gedraad of geknkt zjn en n vloeende bogen naar de aanslagen of de rem lopen. Houd bj het erut tllen van het frame het! stuur vast, zodat dt net verdraat of omklapt en beschadgt. Inden u met een stanleymes werkt, let er dan op dat u het onderdeel net beschadgt of uzelf geen letsel toebrengt. Snj n eder geval van u en van de nhoud vandaan!

11 18 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 19 MONTAGE VAN HET STUUR Alternatef 1: Vastschroeven van Canyon Aheadset - stuurpennen met frontdeksel Leg het afgenomen deksel er bovenop en draa de bout met de Canyon momentsleutel met 2 Nm vast. Plaats de stuur-stuurpencombnate n het mdden. Rcht uw blk boven de stuur-stuurpencombnate naar het voorwel om de afstellng van het stuur dwars daarop resp. de van de stuurpen parallel eraan af te stellen. Houd het stuur vast en maak boven aan de stuurpen het bovenste klttenband waaraan het stuur vastzt, los. Houd het stuur daarbj vast zodat dt net verdraat of omklapt en beschadgd wordt. Maak onder aan de vork het klttenband waaraan het stuur vastzt, los. Open een hoek van de Canyon montagepasta. Duw wat montagepasta ut de tube en smeer zowel de bnnenkant van de kap van de stuurpen als het klemgebed van het stuurpenlchaam dun n met Canyon montagepasta. Draa nu de bede bovenste bouten (pos. 1+2) ets vast (1 Nm). De spleet moet daarbj volledg gesloten worden, het voorste deksel zover gaan tot het net verder kan. Hervoor moet u evt. de onderste twee bouten (pos 3+4) weer ets losdraaen. Draa dan de bede onderste bouten (pos. 3+4) vast volgens de gegevens op de stuurpen (5 of 8 Nm). Draa daarna de bede bovenste bouten (pos 1+2) nogmaals aan volgens de opgaven op de stuurpen (5 of 8 Nm). Alternatef 2: Vastschroeven van conventonele Aheadset -stuurpennen met frontdeksel. Steek de passende bt n de opname van de Canyon momentsleutel. Draa de klembouten van de stuurpen eerst geljkmatg en lcht aan. Controleer of de spleet geljkmatg verloopt. Draa de bouten ten slotte met het vermelde aandraamoment (5 Nm) vast. Inden u met een Stanleymes werkt, let er dan op dat u het onderdeel net beschadgt of uzelf geen letsel toebrengt. Snj n eder geval van u en van de nhoud vandaan! Verwjder de beschermfole en de beschermhoezen aan het stuur. Probeer dt prncpeel met de hand. Als dt net lukt, gebruk dan bj voorkeur een schaar en alleen n geval van nood een Stanleymes. Laat het stuur voorzchtg omlaag hangen. Steek de passende bt n de opname van de Canyon momentsleutel. Draa de klemschroeven van de kap op de stuurpen los en verwjder de kap. Plaats het stuur met behulp van de markerngen n het mdden van het stuurpenoog. Let er daarbj op dat de bowdenkabels en ledngen net gedraad of geknkt zjn en n vloeende bogen naar de aanslagen of de rem lopen. Draa de klembouten van het stuurpendeksel geljkmatg en kruselngs aan tot het stuur lcht klemt. Controleer of de spleten tussen stuurpendeksel en stuurpenlchaam parallel lopen en boven en onder even breed zjn. Maak zo nodg de klembouten nogmaals los en draa deze geljkmatg en lcht aan.

12 20 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 21 MONTAGE VAN HET VOORWIEL Controleer of de bovenste handgrepen van de remgreep/shfter waterpas zjn geplaatst. De utenden van het onderstuur lggen dan waterpas of lcht naar onderen gercht. Haal het voorwel ut de doos en eventueel ut de weltas. Zadel en zadelpen zjn met klttenband en beschermfole aan het voorwel bevestgd. Verwjder voorzchtg het klttenband en de beschermfole en leg het zadel en de zadelpen voorzchtg terzjde. Voorwel met snelspanner Aan edere kant van de naaf moet een veer worden geplaatst. Let erop dat de veer met de klene dameter aan bede kanten van de snelspanner naar de naafas wjst. De bedenngshendel van de snelspanner wordt op de lnker kant gemonteerd (tegenover kettngaandrjvng). Verwjder de beschermfole van de remgreep/shfter. Open de voorwelrem door de ontspanhendel van de rem los te maken (Shmano, SRAM) of door de pen n de remgreep/shfter te verplaatsen (Campagnolo) zodat de hendel ets naar achteren kan klappen. Draa de bouten ten slotte geljkmatg en kruselngs en met het vermelde aandraamoment vast. Haal de snelspanner voor het voorwel ut de doos met de klene onderdelen. Draa de contramoer eraf en trek een van de veren van de snelspanner eraf. Schuf de snelspanner n de holle as van het voorwel. Draa de contramoer van de snelspanner slechts twee slagen aan. Meer nformate over de snelspanners vndt u n hoofdstuk Omgang met snelspanners en steekassen n uw Fetshandboek Racefets; neem ook de handledng van de onderdelenfabrkant op de meegeleverde CD n acht. Bouw het voorwel n door de naafas met de snelspanner n de utvalpads te schuven. Let erop dat de velg samen met de band van het voorwel mdden tussen de vorkpoten staat. Lees eerst het hoofdstuk Omgang met snelspanners en steekassen n het Fetshandboek Racefets en op de meegeleverde CD.

13 22 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 23 Voorwel met steekas Controleer bj schjfremmen voor de nbouw van het wel of de remvoerngen exact n de opnames n het remzadel ztten. Dt kunt u herkennen nden de sleuf tussen de voerngen parallel loopt en de sljtagendcatoren op de hervoor bestemde plaats ztten. Let erop dat u de remschjf tussen de remvoerngen schuft. Draa de contramoer bj geopende snelspanhendel zo ver dcht, dat de hendel bj het sluten kracht opbouwt. Let erop dat de gesloten hendel vlak tegen de vork aan komt te lggen en n geen geval naar opzj of naar voren utstaat. Controleer of de rem n het mdden t.o.v. de velg zt. Meer nformate vndt u n hoofdstuk De remnstallate n uw Fetshandboek Racefets op de meegeleverde CD. Trek (bj schjfremmen meerdere keren) aan de remgreep, nadat u het wel hebt gemonteerd en de snelspanner hebt gesloten. Controleer of het drukpunt n bede remmen geljk s en meteen stabel s. Haal de steekas voor het voorwel ut de doos met klene onderdelen. Plaats het wel n de vork en voer evt. geljktjdg de remschjf n het remzadel n. Slut de ontspanhendel aan de rem (Shmano, SRAM) weer meteen of schuf de pen aan de remgreep/shfter bj lcht ngetrokken remgreep terug (Campagnolo). Trek bj een gedemonteerd wel noot aan! de (schjf-) remgreep en let erop de transportborgen te monteren, als u het wel demonteert. Meer nformate over de nbouw vndt u n hoofdstuk De welen banden, bnnenbanden en luchtdruk n uw Fetshandboek Racefets op de meegeleverde CD. Controleer of u het voorwel volledg n de utvalpads hebt getrokken en of het voorwel n het mdden tussen de voorvorkpoten draat. Meer over racefetsremmen vndt u n hoofdstuk De remnstallate n uw Fetshandboek Mountanbke op de meegeleverde CD. Controleer of de remblokjes de remvlakken geheel raken. Laat bede welen draaen en controleer of ze rond lopen. Meer nformate vndt u n hoofdstuk De welen banden, bnnenbanden en luchtdruk n uw Fetshandboek Racefets op de meegeleverde CD. Voer meteen na de welmontage een remproef n stlstand ut. De greep moet een drukpunt geven en mag net tot aan het stuur kunnen worden doorgetrokken. Rcht het voorwel tussen de welhouders ut en schuf de steekas met geopende snelspanhendel vanaf de lnkerkant door de welhouder en de naaf. Verkeerd gemonteerde welen kunnen ernstge valpartjen en ongevallen tot gevolg hebben. Neem n geval van twjfel of bj vragen contact op met onze servcehotlne of /-127. De fabrkanten van steekassystemen leveren n het algemeen utvoerge gebruks- aanwjzngen mee. Lees deze aandachtg door voordat u het wel demonteert of onderhoudswerk verrcht.

14 24 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 25 MONTAGE VAN HET ZADEL EN DE ZADELPEN Zodra de tegenoverlggende kant s berekt, draat u de steekas met de klok mee n de moer van de rechter kant. Gebruk geen kracht maar let erop dat de schroefdraad van de as zuver n de moer van de andere kant neengrjpt. De eerste omwentelng moet de RWS-spanhendel van de steekas zch gemakkeljk laten draaen. Als alles klopt, draat u de RWS-spanhendel n totaal maxmaal 2,5 omwentelngen met de klok mee om het RWS-systeem voor te spannen. Trek de RWS-spanhendel ets naar buten om deze n een voordelge poste te zetten. Draa de RWSspanhendel dan n de gewenste poste en schuf de RWS-spanhendel weer naar de naaf toe. Controleer de functe van de versnellng. Meer nformate over de nstellng van de versnellng vndt u n hoofdstuk De versnellng n uw Fetshandboek Racefets op de meegeleverde CD. Haal de beschermende kap aan de bovenkant van de ztbus eraf. Draa de bout aan de zadelpenstrop los. Lees eerst het hoofdstuk De Canyon racefets aan de bker aanpassen n het Fetshandboek Racefets en op de meegeleverde CD. De kracht op de hendel neemt dan merkbaar toe. Draa net verder dan tot de as handvast s dchtgedraad. De RWS-spanhendel mag net naar voren utsteken. Voor het verwjderen van de spanhendel pakt u eerst de spanhendel vast en trekt u deze vervolgens ets naar buten. Houd dan met een hand de vork vast. Met de andere hand trekt u stevg aan de spanhendel tot deze eraf getrokken kan worden. Beden de remhendel meerdere malen om de rem bedrjfsklaar te maken. Er moet na maxmaal een derde van de hendelweg een drukpunt ontstaan. Tl het wel op en geef het wel een harde klap van boven. Het wel moet velg bevestgd zjn en mag net klapperen. Schakel alle versnellngen achter elkaar en controleer of de achterderalleur net tegen de spaken aankomt als de kettng over het grootste tandwel loopt. Voer na de montage van het wel een remtest bj stlstand ut. Het drukpunt van de rem moet zch nstellen voordat de remhendel tegen het stuur aanlgt. Pomp bj hydraulsche remmen eventueel meerdere malen tot er een solde drukpunt ontstaat. De zadelpen moet gemakkeljk, zonder duwen of draaen, n het frame schuven. Als dt net lukt, opent u de zadelbusklemmng ets verder. Trek de zadelpen er weer ut. Verdeel nu een beetje Canyon montagepasta over het onderste deel van de zadelpen en n de ztbus van het frame resp. n het klemgebed van de zadelpen.

15 26 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 27 SPECIAAL GEVAL KLEMMING ZADELPEN SLX Schuf de zadelpen tot op de nodge zthoogte n de ztbus. Fets noot met uw Canyon als de MAXmarkerng op de zadelpen zchtbaar s. Verwjder zo nodg de beschermfole van het zadel. Verwjder de beschermkap resp. de rubber stop achter ut de zadelpen n het gebed waar de versterkngen met de pen samenkomen. Open de schroef op de zadelpenklem met enkele omwentelngen. U moet de schroef er net helemaal utdraaen. De zadelpen moet zonder drukken of draaen gemakkeljk n het frame gljden. Als dt net lukt, opent u de zadelpenklem nog ets meer. Schuf de zadelpen tot aan de noodzakeljke zthoogte n de zadelpen. Uw zadelpen moet ten mnste tot onder de bovenste bus resp. tot de MAX.-markerng van de steun n het frame steken. De klemmng mag utslutend n het op de zadelpen gemarkeerde gebed plaatsvnden. Rcht het zadel met de zadelpen ut en draa de schroef van de zadelpenklem lcht aan met de Canyon momentsleutel. Breng geen vet of ole aan op klemgebeden van carbon! Ga de maxmale aandraamomenten net te! boven! U vndt deze n het hoofdstuk Aanbevolen aandraamomenten, op de onderdelen zelf en/of n de handledngen van de onderdelenfabrkanten. Stel het zadel af en draa de bout van de zadelbusklemmng net te vast, d.w.z. net voorbj het maxmaal toegestane aandraamoment. Gebruk de Canyon momentsleutel. Meet de zthoogte af op uw hudge fets van het mdden van de trapas tot aan de bovenkant van het zadel, mdden op het zadel. Neem dan de zthoogte over voor uw neuwe Canyon. Let op de aanwjzngen n het hoofdstuk! Instellen van de zthoogte en de toelaatbare aandraamomenten voor het vastdraaen n het hoofdstuk Algemene onderhoudstps en servcebeurten n uw Fetshandboek Racefets en op de meegeleverde CD en houd ook rekenng met de aanwjzngen van de onderdelenfabrkant. Met het Canyon PPS-systeem (Perfect Poston System) staat u een stuk gereedschap ter beschkkng waarmee u uw Canyon ook zonder proefrt n de exact passende maat kunt kezen. U vndt het PPS op onze webste Trek de zadelpen er nogmaals ut. Verdeel nu een beetje Canyon montagepasta op het onderste gedeelte van de zadelpen en bnnen op de ztbus van het frame resp. op het klemgedeelte van de zadelpen. Breng geen vet of ole aan op klemgedeeltes van carbon. Meet de zthoogte op uw hudge fets van het mdden van het trapaslager tot de bovenkant van het zadel n het mdden van het zadel. Neem dan deze zthoogte over voor uw neuwe Canyon. Gebruk de meegeleverde momentsleutel en haal aan tot het noodzakeljke draamoment. Overschrjd het maxmaal toegelaten draamoment van 5 Nm net. Controleer of de zadelpen n het frame vast zt door het zadel voor en achter vast te pakken en dan te proberen het te verdraaen. Duw de rubber stop weer n de kop van de nbusbout n de ztbus. Lees voor de correcte nstellng van de zadelhoogte het hoofdstuk De Canyon race- fets aan de bker aanpassen n uw handboek racefets en op de meegeleverde CD.

16 28 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 29 SPECIAAL GEVAL CANYON SPEEDMAX CF EN AEROAD MONTAGE VAN DE PEDALEN Meerdere Canyon modellen (bjv. Speedmax CF) hebben een aerodynamsch gevormde zadelpen. De montage van een andere dan de standaard zadelpen s daardoor net mogeljk. Tl de bekledng van het frame n rjrchtng achter omhoog en trek deze voor ut de geledng. Verdeel nu een beetje Canyon montagepasta op het onderste gedeelte van de zadelpen en bnnen op de zadelpen van het frame. Schuf de zadelpen tot aan de gewenste zthoogte n de zadelpen. Uw zadelpen moet ten mnste tot onder de bovenste bus resp. tot de MAX.-markerng van de steun n het frame steken. De klemmng mag utslutend n het op de zadelpen gemarkeerde gebed plaatsvnden. Aan Canyon racefetsen kunnen de gebrukeljke pedalen van de grote fabrkanten van racefetspedalen worden gemonteerd. Vet de schroefdraden van de pedalen voor het vastschroeven lcht n met een gangbaar montagevet. Druk deze bnnen n de ztbus van achteren op het klemmechansme en draa tegeljkertjd de bovenlggende schroef een beetje los. Stop zodra het bovenste deel van de klemmng afslut met de bovenkant van de bovenste bus of er maxmaal een mllmeter utsteekt. Klem het carbon frame net met een framebus of een zadelpen van carbon n een! montagestandaard. De buzen zouden platgedrukt kunnen worden! Gebruk bj voorkeur een montagestandaard de het frame, of van bnnen aan dre punten opspant, of de vork en de trapasbehuzng opneemt. Haal de nbusbout van de klemmng van de zadelpen met het aangegeven draamoment van 4 Nm tot maxmaal 6 Nm aan. Schuf de framebekledng met de bevestgngsklem voor n het frame en clps deze achter voorzchtg vast. De bekledng moet afslutend tegen het frame aanlggen. Lees voor de correcte nstellng van de zadelhoogte het hoofdstuk De Canyon race- fets aan de bker aanpassen n uw handboek racefets en op de meegeleverde CD. Let bj de montage van de pedalen eerst op de opschrften op de assen. Een R geeft het rechterpedaal aan en een L het lnkerpedaal. Let er op dat de schroefdraad van het lnkerpedaal naar lnks draat en dat u deze tegen de gebrukeljke draarchtng n, dus tegen de wjzers van de klok n, moet vastdraaen. Ga de maxmale aandraamomenten net te! boven! U vndt deze n het hoofdstuk Aanbevolen aandraamomenten, op de onderdelen zelf en/of n de handledngen van de onderdelenfabrkanten. Draa de pedalen de eerste twee tot dre slagen met de hand n het schroefdraad van het crankstel. Gebruk pas daarna een pedaalsleutel en draa daarmee de pedalen vast. Bj enkele pedaaltypen denen deze altjd met een nbussleutel te worden vastgedraad. Controleer na 100 km nogmaals of de pedalen goed vast ztten. De pedalen kunnen zchzelf losdraaen, de schroefdraad beschadgen en mogeljk een val veroorzaken.

17 30 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 31 UITRUSTING VOOR DEELNAME AAN HET WEGVER- KEER CONTROLEREN EN AFSTELLEN Bevestg nu nog de wtte reflector aan het stuur, de rode reflector aan de zadelpen en een bel. Pomp bede banden maxmaal op tot de op de zjkant van de band aangegeven bandenspannng. Meer nformate over het thema Buten- en bnnenbanden vndt u n hoofdstuk De welen banden, bnnenbanden en luchtdruk n uw Fetshandboek Racefets op de meegeleverde CD. Controleer of de bovenste handgrepen van de remgreep/shfter waterpas zjn geplaatst. De utenden van het onderstuur lggen dan waterpas of lcht naar onderen gercht. Bj Canyon stuurpennen s de spleet boven volledg gesloten en alleen onder s een spleet herkenbaar. Gebruk de Canyon-momentsleutel en draa ten slotte eventueel de klembouten aan. Ga de maxmale aandraamomenten net te boven! Tenslotte bevestgt u spaakreflectors. Let erop, dat u telkens twee reflectors tegenover elkaar n de spaken van het voorwel en twee reflectors n de spaken van het achterwel bevestgt. Voer de aanpassngen van de ztposte en de greepposte ut, zoals n hoofdstuk De Canyon racefets aan de bker aanpassen n uw Fetshandboek racefets beschreven. Controleer bj algemene Aheadset -stuurpennen met frontdeksel of de spleten tussen stuurpendeksel en stuurpenlchaam parallel lopen en boven en onder even breed zjn. Maak zo nodg de klembouten los en draa deze geljkmatg en lcht aan. Controleer of het zadel bj een waterpas opgestelde fets ook waterpas s afgesteld. Volg de voorschrften op de voor het deelnemen aan het wegverkeer n het land! waar u uw racefets gebrukt, van toepassng zjn. Aanwjzngen daarvoor vndt u n hoofdstuk Wetteljke esen voor de deelname aan het wegverkeer n uw Fetshandboek Racefets op de meegeleverde CD. Gebruk de Canyon-momentsleutel en draa ten slotte eventueel de klembouten aan. Ga de maxmale aandraamomenten net te boven!

18 32 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 33 Uw zadelpen moet mnmaal tot de onderkant van de bovenbus of tot de MAX-markerng van de zadelpen n het frame steken. Controleer de functe van de versnellng. Schakel door alle versnellngen. Controleer of de zadelpen goed vast zt. Probeer de onderdelen te verdraaen. Voer ter afslutng van de montage de n hoofdstuk Voor de eerste rt en Voor edere rt beschreven tests zorgvuldg ut. Controleer of het zadel n het mdden s afgesteld. Rcht u met uw blk over het zadel op de boven- en onderbus van het frame. Controleer of de achterderalleur net tegen de spaken aankomt als de kettng over het grootste tandwel loopt. Duw actef tegen de achterderalleur zodat een aanrakng utgesloten s en breng het wel n een langzame draaende bewegng. Meer nformate over de nstellng van de versnellng vndt u n hoofdstuk De versnellng n uw Fetshandboek Racefets op de meegeleverde CD. Fets noot met uw Canyon als de MAXmarkerng op de zadelpen zchtbaar s. Controleer of het stuur en de remgrepen/shfters goed vast ztten. Probeer de onderdelen te verdraaen. Het stuur mag ook bj een krachtge ruk net naar beneden verdraaen. Trek de klembout(en) eventueel voorzchtg vast. Controleer na 100 tot 300 km nogmaals of alle schroeven nog goed vastztten volgens het voorgeschreven draamoment. Meer nformate herover vndt u n de hoofdstukken Algemene onderhoudstps en servcebeurten, Aanbevolen aandraamomenten en Servce- en onderhoudstermjnen n uw Fetshandboek Racefets op de meegeleverde CD. Na de montage en controlewerkzaamheden dent u beslst een proefrt te maken met uw Canyon op een vlak en terren zonder verkeer (bjvoorbeeld op een parkeerplaats)! Als tjdens een rt op de openbare weg of op oneffen terren montage- of nstellngsfouten optreden, kunt u herdoor de macht over het stuur verlest!

19 34 VERPAKKEN SNELSPANNERS EN STEEKASSEN 35 VERPAKKEN VAN UW CANYON RACEFIETS Wanneer u uw Canyon verpakt, bv. om het naar onze geautorseerde werkplaats te sturen of als u op res gaat, moet u op een paar zaken letten om ervoor te zorgen dat uw bke onbeschadgd op de plaats van bestemmng aankomt. OMGANG MET SNEL- SPANNERS EN STEEK- ASSEN Ondanks de eenvoudge bedenngswjze van de snelspanners, gebeuren er steeds opneuw ongelukken door verkeerd gebruk. De verpakkngshandledng Zo verpakt u uw racefets s bj uw BkeGuard bjgevoegd. Volg bj het verpakken van uw racefets altjd preces deze handledng. De verpakkngshandledng, de u stap voor stap verklaart, hoe u uw Canyon verpakt, vndt u ook op onze webste De Canyon BkeShuttle De snelspanner bestaat voornameljk ut twee bedenelementen: De hendel aan de ene kant van de naaf: deze zet de slutbewegng va een excentrek om n opspankracht. de klemmoer aan de andere kant van de naaf: daarmee wordt de voorspannng ngesteld op een schroefdraadstang. Handhendel en klemmoer Als u per vlegtug rest, moet u de bke n de Canyon BkeGuard verpakken of een geschkte fetskoffer gebruken zoals de Canyon BkeShuttle. Bj het vervoer per auto moet u letten op een velge en gljvaste plek. Mocht u net absoluut zeker zjn van uw zaak, lees dan de utgebrede hoofdstukken achtern n de handledng of op de bjgevoegde CD of bel onze servce hotlne of /-127. Leg de fets of gedeelten daarvan net los n de bnnenrumte van uw voertug. Rondschuvende onderdelen kunnen uw velghed n gevaar brengen. De Canyon BkeGuard Heeft uw fets vrj dkke framebuzen, dan! bestaat het gevaar dat de meeste klemmen voor fetsdragers deze platdrukken! Carbonframes kunnen daardoor later tjdens het gebruk plotselng breken, frames ut alumnum krjgen gemakkeljk deuken. Een zaak met autotoebehoren heeft echter vaak specale, passende modellen. WERKWIJZE VOOR DE VEILIGE BEVESTIGING VAN HET WIEL MET SNELSPANNERS Open de snelspanner. Nu kunt u het woord OPEN lezen. Beweeg de hendel weer n de rchtng van de opspanposte. Dudeljk leesbaar s daarbj het woord CLOSE dat op de butenkant van de hendel staat. Vanaf het begn tot ongeveer halverwege de slutbewegng moet de hendel zch erg makkeljk laten bewegen, d.w.z. zonder opspankracht te ontwkkelen. Tjdens de tweede helft van de slutbewegng moet de hendelkracht dudeljk toenemen. Tegen het ende toe kunt u de hendel nauweljks nog bewegen. Gebruk de mus van uw dum en trek ter ondersteunng met uw vngers aan de vork of aan het frame. De snelspanner openen De snelspanner sluten Verkeerd gemonteerde welen kunnen tot ernstge valpartjen en ongevallen leden! Inden uw Canyon net overeenkomstg de! bjgevoegde verpakkngshandledng voor verzendng verpakt werd, heeft u geen aanspraak op vergoedng van eventueel ontstane transportschade door de Canyon Bcycles GmbH. Let er bj het vervoer met de auto op dat er geen onderdelen (gereedschap, bagagetassen, knderztjes enz.) op de fets ztten, de los kunnen gaan. Gevaar voor ongelukken! Bevestg welen de met snelspanners wor den bevestgd, samen met het frame aan een vast voorwerp wanneer u de fets ergens onbewaakt achterlaat. Let er op dat de bedenngshendels van bede snelspanners zch altjd aan de lnkerkant van uw Canyon bevnden (tegenovergestelde kant van de kettngaandrjvng). Zo voorkomt u dat u het voorwel omgekeerd nbouwt.

20 36 SNELSPANNERS EN STEEKASSEN SNELSPANNERS EN STEEKASSEN 37 In de utendeljke poste moet de hendel zch evenwjdg aan het wel bevnden. Hj mag dus net opzj utsteken. De hendel moet zodang tegen het frame lggen dat hj net per ongeluk kan worden geopend. Controleer vervolgens de passng door te proberen de gesloten hendel te draaen. Als u de spanhendel kunt ronddraaen, s het wel net velg gemonteerd. U moet hem weer openen en de voorspannng verhogen. Draa daartoe de klemmoer aan de tegenoverlggende kant met een halve slag naar rechts. Herhaal de slutprocedure en controleer de juste bevestgng opneuw. Kunt u de spanhendel net meer draaen, dan klemt de snelspanner op de juste maner. Tl het wel ten slotte enkele centmeters van de grond en geef de band van boven een tk. Is het wel op velge wjze bevestgd, dan bljft het n de asophangng van het frame ztten. Om de snelspanner van het zadel te controleren, probeert u dat te verdraaen ten opzchte van het frame. Controleer de zttng door te proberen de gesloten hendel te verdraaen De snelspanhendel moet bj benaderng parallel aan het wel lggen en mag aan de zjkant net utsteken WERKWIJZE VOOR DE VEILIGE BEVESTIGING VAN HET WIEL MET STEEKASSEN Bj het RWS-systeem van DT Swss voor racefetsen s sprake van steekassen de de vorken en achtervorken een grotere stjfhed verlenen. Wanneer uw racefets aan belastngen wordt blootgesteld, bljft hj stabel n het spoor rjden. Utvoerge nformate over de montage van een voorwel met RWS-systeem van DT Swss vndt u n het hoofdstuk Montage vanut de BkeGuard meer vooraan n deze handledng. De montage van het achterwel vndt op dezelfde wjze plaats. Voor de demontage van het loopwel plaats u de spanhendel n de as. Let erop dat de spanhendel (5-hoekg) correct n de as zt. Draa de snelspanhendel dan tegen de klok n. Wanneer u de steekas er met tweeënhalf omwentelngen volledg heeft opgedraad, houd u het wel n poste en trekt u de as ut de naaf. RWS-systeem van DT Swss voor racefetsen Steekas op achterwel Let er op dat de bedenngshendels van bede snelspanners zch altjd aan de lnkerkant van uw Canyon bevnden (tegenovergestelde kant van de kettngaandrjvng). Zo voorkomt u dat u het voorwel omgekeerd nbouwt. Als de snelspanners net just gesloten zjn, kunnen de welen losraken. Acuut gevaar voor ongevallen! In de endstand moet de hendel n een rechte hoek tot de snelspanas lggen Snelspanners kunt u door een antdefstal slot vervangen. Daarvoor hebt u een specaal gecodeerde sleutel of een nbussleutel nodg. Bel onze servce hotlne of /-127 nden u net absoluut zeker bent of vragen heeft. Verkeerd gemonteerde welen kunnen ernstge valpartjen en ongevallen tot gevolg hebben. Neem n geval van twjfel of bj vragen contact op met onze servcehotlne of /-127. Voer na de montage van het wel een remtest bj stlstand ut. Het drukpunt van de rem moet zch nstellen voordat de remhendel tegen het stuur aanlgt. Pomp bj hydraulsche remmen eventueel meerdere malen tot er een solde drukpunt ontstaat. Afneembare spanhendel De fabrkanten van steekassystemen leveren n het algemeen utvoerge gebruks- aanwjzngen mee. Lees deze aandachtg door voordat u het wel demonteert of onderhoudswerk verrcht.

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK MOUNTAINBIKE 1

FIETSHANDBOEK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING FIETSHANDBOEK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Uw fets en dt handboek zjn n overeenstemmng met de velghedsesen van

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

PURE CYCLING MANUAL KID'S MTB. a I II III. ! Uw fiets en dit handboek zijn in overeenstemming met de eisen van de EN ISO-standaard

PURE CYCLING MANUAL KID'S MTB. a I II III. ! Uw fiets en dit handboek zijn in overeenstemming met de eisen van de EN ISO-standaard PURE CYCLING MANUAL KID'S MTB 1 12 13 14 2 15 16 3 4 a I II 17 5 6 e d c b III IV 18 19 20 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25! Uw fets en dt handboek zjn n overeenstemmng met de esen van de EN ISO-standaard 4210-2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en dt handboek zjn n overeenstemmng met de esen van de EN ISO-standaard

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

MANUAL ROAD BIKE PURE CYCLING. Uw fiets en dit handboek zijn in overeenstemming met de veiligheidseisen van de EN ISO-standaard

MANUAL ROAD BIKE PURE CYCLING. Uw fiets en dit handboek zijn in overeenstemming met de veiligheidseisen van de EN ISO-standaard PURE CYCLING MANUAL ROAD BIKE 1 13 14 2 3 4 a 15 16 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c b 17 18 19 20 21 22 23 24 25!! Uw fets en dt handboek zjn n overeenstemmng met de velghedsesen van de EN ISO-standaard 4210-2.

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Montagehandleiding racefiets

Montagehandleiding racefiets Aufbauanleitung Rennrad I. De transportverpakking uitpakken 4 II. Het voorwiel voorbereiden 4 III. Het voorwiel monteren 5 IV. Het voorwiel in de vork vastzetten 7 V. Stuur afstellen 7 VI. Het zadel monteren

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Montagehandleiding Mountainbike

Montagehandleiding Mountainbike Montagehandleiding I. De transportverpakking uitpakken 4 II. Het voorwiel voorbereiden 4 III. Het voorwiel monteren 5 IV. Het voorwiel in de vork vastzetten 9 V. Stuur afstellen 10 VI. Het zadel monteren

Nadere informatie

849,- 999,- LEENSVAART.NL POLYANDERWEG 12 3218 XT HEENVLIET TEL. 0181-661845

849,- 999,- LEENSVAART.NL POLYANDERWEG 12 3218 XT HEENVLIET TEL. 0181-661845 OPENT het FIETS sezoen met WEL HEEL veel voordeel! Twst Go Double Al twee jaar onze best verkochte elektrsche fets! Deze betrouwbare e-bke s standaard utgerust met twee Lthum-Ion accu s. Hermee kunt u

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 7-11.! Uw fets en

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie