CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2"

Transcriptie

1 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum) Ingrd Meulendjks (Sopha Revaldate) Jeanne Gussnklo (Roessngh Revaldatecentrum) Monque van Beneden (St. Maartensklnek) Inhoudsdeskundge Eugène Rameckers (Adelante) Dsclamer: De producten n de CPnBox zjn slechts hulpmddelen en deeen ontwkkeld door professonals van de deelnemende centra ter ondersteunng van de mplementate van aanbevelngen ut de rchtljn n het kader van het project Rchtljn CP n praktjk De producten zelf zjn net gebaseerd op bewezen effectvtet of andere evdente.

2 CP-rchtljn: Utwerkng van aanbevelng Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese op functenveau 4.2. Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Aanbevelng De werkgroep s van menng dat functonele krachttranng bj een spastsche parese onderdeel moet zjn van de behandelng. Een belangrjk aspect s dat het tranngsnveau steeds aangepast wordt aan het neuwe krachtnveau, dat er geoefend wordt onder functonele condtes en dat de knderen gestmuleerd worden het behaalde optmale nveau te handhaven.

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemene prncpes krachttranng bj CP Bjlagen: Ideeën voor sperkracht oefenngen Bjlage 1: Op- en afstappen Bjlage 2: Zjwaarts op- en afstappen Bjlage 3: Opstaan van de grond Bjlage 4: Opstaan van een stoel/bankje Bjlage 5: Tweehandg dragen Bjlage 6: Regstrate sperkrachttranng Nawoord

4 Algemene prncpes krachttranng bj CP 4.2 Kracht Algemeen Hulpvraag of actvtet n kaart brengen Bepalen of kracht nderdaad de zwakste schakel s Bepalen of het doel realstsch s en SMART te formuleren s Kracht bepalen, nulmetng Kracht tranen volgens FITT factoren PRE o Wanneer mogeljk n de actvtet van de hulpvraag tranen (functoneel) o Anders n de deelactvtet of o Afgelede actvtet Kracht ntegreren n de actvtet van de hulpvraag Tranng steeds aanpassen aan het neuwe krachtsnveau Evaluate Specfek Krachtnveau vaststellen: o Kracht ernstg tekort: het knd kan de (deel)actvtet mnder dan 5 keer correct utvoeren o Kracht tekort: het knd kan de (deel)actvtet 5-10 keer correct utvoeren o Kracht matg: het knd kan de (deel)actvtet keer correct utvoeren o Kracht voldoende: het knd kan de (deel)actvtet meer dan 20 keer correct utvoeren. Kracht tranen: tranen volgens FITT factoren en tranen PRE vanaf 7 jaar PRE, Progressve Resstance Exercse o Kernegenschappen PRE: o Om speren te versterken, moeten deze speren o herhaaldeljk en met de juste o tranngsbelastng en o progressef met overload belast worden. o Bron: Amercan College of Sports Medcne (ACSM) o NSCA: Natonal Strength and Condtonng Assocaton) FITT-factoren o Frequente: 3x per week o Intenstet: 8-15 herhalngen (60-85% van 1RM), 3 sets, 1 dag rust ertussen o Tjd: 5-10 mn warmng-up o mn tranng o 10 mn coolng down o Duur: wk bj PRE tranng met een opbouwperode van 2 wk (= begnnveau) o Type: soort speractvtet, welke spergroepen, etc. N.b. tranng s ook mogeljk met lagere ntenstet/ load en hogere frequente, nden PRE op bovenstaande wjze net mogeljk s.

5 Bovenste extremteten Krachtranng bj bovenste extremteten s vaak complexer dan bj de onderste extremteten. Bj utvoerng van een taak met de bovenste extremteten, heb je vaker te maken met meerdere factoren, zoals cognte, vsus, samenwerkng tussen beden handen. Ze ook de utwerkng van aanbevelng 6.1.4: Wat s de meerwaarde van functonele therape/ taakgercht oefenen ter verbeterng van de handvaardghed. Onderste extremteten Lteratuur Rameckers EEA, Verschuren O, Bergsma N, Comuth A, Dekkers H, Hensen M, Dallmejer AJ. Krachttranng gercht op de onderste extremteten bj knderen met cerebrale parese. Wat weten we en wat kunnen we? Een besprekng van de revews en aanbevelngen voor tranng. Nederlands Tjdschrft voor Fysotherape aprl 2012 Scholtes VA, Dallmejer AJ, Rameckers EAA, Verschuren O, Tempelaars E, Hensen M, Becher JG. Lower lmb strength tranng n chldren wth cerebral palsy--a randomzed controlled tral protocol for functonal strength tranng based on progressve resstance exercse prncples. BMC Pedatr Oct 8;8:41. Scholtes VA, Becher JG, Comuth A, Dekkers H, Van Djk L, Dallmejer AJ. Effectveness of functonal progressve resstance exercse strength tranng on muscle strength and moblty n chldren wth cerebral palsy: a randomzed controlled tral. Dev Med Chld Neurol Jun;52(6):e Toepassng bj jonge knderen Op aangepaste wjze s ook bj knderen, jonger dan 7 jaar, sperkrachttranng mogeljk, maar bj deze leeftjdsgroep s geen onderzoek verrcht. Het prncpe dat er genoeg herhalngen moeten zjn, zodat er spervermoedhed optreedt, bljft bestaan. Mogeljk actvteten zjn bv. staan/ztten, hurken en rechtop gaan staan (ets van de grond pakken er hoog ergens op leggen), traplopen. Toepasbaarhed bj verschllende GMFCS-nveau s Sperkrachttranng s mogeljk bj alle GMFCS-nveau s, maar n de praktjk zal meestal sprake zjn van hulpvragen, waarbj sperkracht de zwakste schakel s, bj knderen n GMFCS-nveau I, II en III. De praktsche utvoerbaarhed s bj hen ook het beste mogeljk,.v.m. selectvtet van bewegen. Na een operate of botulnsate s tevens vaak sperkrachttranng geïndceerd. Ze bovengenoemde artkelen voor meer nformate over opbouwschema s (ook na botulnsate of chrurge), zoals desgn strength tranng PRE (Scholtes et al) bj het Popeye-onderzoek. Crtera om met extra gewcht, zoals bjvoorbeeld een verzwarngsvest, te oefenen In het Popeye programma wordt nformate gegeven over tranngsprncpes behorend bj progresseve krachttranng (PRE). Deze vorm van krachttranng omvat progresseve weerstandsoefenngen ontworpen om de ndvduele mogeljkheden te vergroten, door het voortdurend laten toenemen van weerstand. Voor meer nformate ze artkel: Fegenbaum, A.D., Kraemer, W. & Cahll, B. e. al. Youth resstance tranng: Poston Statement paper and lterature revew. Strength & condtonng 18, (2002) Bj sperkrachttranng zjn verschllende aspecten van belang: herhaaldeljke tranng en met de juste belastng (gewcht). Dt om kracht op te bouwen, te versterken en te behouden. De tranng s progressef (want speren worden sterker) en wordt dus steeds n krachtsnveau aangepast. Dt kan op verschllende maneren, nameljk mddels gebruk van lchaamsgewcht (zwaartekracht), mddels het gebruk van tranngsapparatuur (bjvoorbeeld legpress, evt. gecombneerd met computeranmate) en door mddel van een verzwarngsvestje (ze foto s ).

6 Hoe deze vorm sperkrachttranng toegepast moet worden wordt beschreven aan de hand van tranngsvolumes. Voor meer nformate verwjzen we door naar het volgende artkel: Scholtes, V.A.B, et al. Popeye Protocol for strength tranng n chldren wth cerebral palsy. (maart 2008). Verzwarngsvest (met soft lood): Bnnenkant Voorkant Achterkant Andere varates voor verzwarng zjn ook mogeljk, bjv. verzwaard buktasje of compact rugzakje. Tabel 1: Nveau van tranng bj HM tranng: Pramdemodel.

7 Tabel 2: Meten n functonele context:

8 Bjlagen: Ideeën voor sperkracht oefenngen In de volgende bjlage zjn deeën voor sperkrachtoefenngen opgenomen. Deze geven een aanzet tot mogeljke functonele oefenngen de gebrukt kunnen worden bj sperkrachttranng. Doelgroep: Knderen met CP, GMFCS-nveau I en II. GMFCS-nveau III met aanpassngen. Ook geschkt voor andere dagnose-groepen. Leeftjd: Vanaf 7 jaar (n lteratuur wordt aangegeven dat sperkrachttranng volgens prncpes van PRE velg utgevoerd kan worden bj knderen vanaf 7 jaar). Waarschjnljk s sperkrachttranng met lagere ntenstet / load ook velg mogeljk bj jongere knderen (crterum: nstrueerbaarhed & motvate). Bjlage 1: Op- en afstappen Bjlage 2: Zjwaarts op- en afstappen Bjlage 3: Opstaan van de grond Bjlage 4: Opstaan vanaf een stoel / bankje Bjlage 5: Tweehandg dragen Bjlage 6: Regstrate sperkrachttranng

9 Bjlage 1: Op- en afstappen

10

11 Bjlage 2: Zjwaarts op- en afstappen

12

13 Bjlage 3: Opstaan van de grond

14

15 Bjlage 4: Opstaan van een stoel/bankje

16

17 Bjlage 5: Tweehandg dragen

18

19 Bjlage 6: Regstrate sperkrachttranng

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 Nawoord: We wllen alle knderen en hun ouders de mee hebben geholpen aan het tot stand komen van dt product, zeer harteljk bedanken voor hun medewerkng. De foto s laten llustratef zen hoe bepaalde oefenngen utgevoerd kunnen worden. Het maakt het utvoeren van krachttranng makkeljker en overzchteljker. In ons product hebben we ervoor gekozen om vjf veel voorkomende vaardgheden ut te werken. Er zjn natuurljk veel meer vaardgheden te bedenken, waarbj kracht een belangrjk onderdeel vormt. Dt product mag dan ook door andere centra worden gebrukt en worden aangevuld. Voor vragen, opmerkngen en/of aanvullngen staan wj dan ook open. Deze kun je malen naar: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum): Eugène Rameckers (Adelante): Ingrd Meulendjks (Sopha Jeanne Gussnklo (Roessngh Revaldatecentrum): Monque van Beneden (Snt Maartensklnek): Met vrendeljke groet, De werkgroep.

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

Schouder uit de kom SUCCES!!!

Schouder uit de kom SUCCES!!! Schouder uit de kom Schouder uit de kom Deze folder is bedoeld voor mensen bij wie de schouder regelmatig uit de kom schiet. In feite is het de kop van de bovenarm die naar voren of naar achteren uit de

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging Draaiboek open dag Een open dag biedt de gelegenheid om belangstellenden die informatie te geven waar de uitgenodigde doelgroep behoefte aan heeft. Door een open en enthousiaste opstelling kunt u ervoor

Nadere informatie

NLP training voor jongeren

NLP training voor jongeren Oosterzijweg 8 e- mail info@ntinlp.nl 1906 AX Limmen website www.ntinlp.nl tel 072 505 35 01 ING bank 65.11.79.939 fax 072 505 22 94 KvK Alkmaar 37065951 NLP training voor jongeren Al 10 jaar organiseert

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie:

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie: Doel A: Geboren in het Koninkrijk : studenten zowel kerkelijk als niet-kerkelijk komen tot persoonlijke geloofsovergave aan Jezus en leren dit proces voor zichzelf verwoorden. Doel A bestaat uit vier inhoudelijke

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Kiezen voor één of twee embryo s?

Kiezen voor één of twee embryo s? Universitair Medisch Centrum St. Radboud Kiezen voor één of twee embryo s? Keuzehulp in het kader van de PITS studie. Versie oktober 2006 Deze keuzehulp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Trainen voor meerdaagse wandeltochten en trekkings Deze gids is voor iedereen die een reis met Sawadee gaat maken waarin een trektocht is opgenomen.

Trainen voor meerdaagse wandeltochten en trekkings Deze gids is voor iedereen die een reis met Sawadee gaat maken waarin een trektocht is opgenomen. Trainen voor meerdaagse wandeltochten en trekkings Deze gids is voor iedereen die een reis met Sawadee gaat maken waarin een trektocht is opgenomen. Deze gids is voor iedereen die een reis met Sawadee

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie