FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIETSHANDBOEK URBAN BIKE"

Transcriptie

1 B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE e d c a b f Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm en de ISO-standaard 4210:2014 Rjwelen - Velghedsesen voor fetsen. Belangrjk: Montagehandledng pagna 11. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-10.

2 D 1 FIETSHANDBOEK URBAN BIKE BESCHRIJVING ONDERDELEN 1 Frame: a bovenbus b onderbus c ztbus d lggende achtervork e staande achtervork f balhoofdbus 2 zadel 3 zadelpen 4 zadelpenklem/wheelguard met achterlcht 5 spatbord 6 remmen achter 7 tandkrans 8 achterderalleur 9 kettng 10 kettngblad 11 crankset 12 pedaal OPMERKING OVER DEZE HANDLEIDING SCHENK EXTRA AANDACHT AAN ONDERSTAANDE SYMBOLEN: In de handledng worden bovenstaande mogeljke gevolgen net telkens herhaald als een van de symbolen opdukt Dt symbool wjst op mogeljke gevaren voor uw leven en uw gezondhed wanneer u zch net houdt aan de vereste handelngen respecteveljk wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen net worden getroffen. 13 stuurpen 14 stuur 15 voorlcht 16 shfter 17 remhendel 18 stuurlager 19 vork 20 remmen voor 21 remschjf 22 utvalpad Wel: 23 ventel 24 Wheelguard 25 spaak 26 velg 27 banden 28 naaf Dt symbool waarschuwt u voor verkeerde handelngen de materële schade of schade aan het mleu kunnen veroorzaken. Dt symbool staat bj nformate over de juste omgang met het product of bj een hoofdstuk n de gebruksaanwjzng dat uw bjzondere aandacht vergt. INHOUDSOPGAVE 2 Begroetng 4 Het doelmatg gebruk 6 Voor de eerste rt 9 Voor edere rt 11 Montage vanut de BkeGuard 30 Verpakken van uw Urban bke 31 Omgang met de Wheelguard 31 Aanwjzngen voor de montage van welen met de Wheelguard Allure Gravty 31 Werkwjze voor de velge bevestgng van een wel met de Wheelguard 33 Waarop moet k letten bj het aan- en ombouwen? 34 De bjzondere egenschappen van het materaal carbon 35 Onderhoudstps 36 Na een val 38 De Urban bke aan de bker aanpassen 39 Instellen van de juste zthoogte 41 Ztlengte en zadel nstellen 42 Verschuven van het zadel en nstellen van de zadelhoek 44 Instellen van schakel- en remgrepen 46 Afstellen van greepafstand t.o.v. remhendels 47 De remnstallate 48 De versnellng 49 GATES-remaandrjvng 50 Bjstellen van de spannng bj Canyon Urban bkes met excenterlager 52 Lchtnstallate 53 Algemene onderhoudstps en servcebeurten 53 Uw Canyon wassen en verzorgen 55 Opslag van uw Canyon 56 Onderhoud en servcebeurten 57 Servce- en onderhoudstermjnen 59 Aanbevolen aandraamomenten 63 Wetteljke veresten 64 Aansprakeljkhed bj gebreken 65 Garante 66 Crash Replacement Belangrjk: Montagehandledng pagna 11. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-10.

3 BEGROETING 2 BEGROETING BEGROETING 3 GEACHTE CANYON-KLANT, In dt handboek hebben we de belangrjkste nformate over uw Canyon bke samengevat. U vndt er veel tps over de wjze waarop u met uw fets dent om te gaan, maar ook wetenswaardgheden over fetstechnek, onderhoud en verzorgng. Lees deze handledng zorgvuldg door. Dat s de moete waard, ook als u zch al bjzonder vertrouwd voelt op de fets omdat u al uw hele leven fetst. De fetstechnek heeft zch de laatste jaren zeer sterk verder ontwkkeld. Om bj het rjden op uw Canyon-fets steeds plezer te hebben en ook voor uw egen velghed, dent u het gehele eerste deel van dt handboek zorgvuldg door te lezen en de montagehandledng n hoofdstuk Montage vanut de BkeGuard nauwkeurg ut te voeren, de aanwjzngen n hoofdstuk Voor de eerste rt n acht te nemen en op te volgen n hoofdstuk Het doelmatg gebruk na te lezen voor welk gebruk uw neuwe fets s bedoeld en hoe hoog het toelaatbaar totaalgewcht (fetser, bekledng en bagage) s en ook de mnmale controle op de juste werkng voor edere rt ut te voeren. Hoe u deze controle moet utvoeren, kunt u lezen n het hoofdstuk Voor edere rt van deze handledng. Ga net rjden als de controle net voor honderd procent s n orde s. Op de dgtale gegevensdrager de bj deze handledng s bjgevoegd, s een reeks onderhouds- en reparatewerkzaamheden beschreven. Als u deze utvoert, moet u er steeds op letten dat de tps en aanwjzngen alleen voor deze Canyon bke gelden en net goed zjn voor andere fetsen. Omdat de fets verkrjgbaar s n verschllende utvoerngen en ook het model kan varëren, zjn de her beschreven werkzaamheden msschen net helemaal volledg. Neem daarom de handledngen van onze leverancers van onderdelen de worden meegeleverd met de BkeGuard n acht. Let erop dat utleg en tps als gevolg van verschllende omstandgheden, zoals bjvoorbeeld ervarng en technsche kenns van degene de het utvoert of het te gebruken gereedschap, msschen net voldoende s en dat extra (specaal) gereedschap of net beschreven maatregelen nodg kunnen zjn. Op onze webste vndt u bovenden talrjke servcevdeo s de u ondersteunen bj klene reparate en onderhoudswerkzaamheden. Verg noot te veel van uzelf, uw velghed staat voorop. Bel onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE) nden u net absoluut zeker bent of vragen heeft. Let op: deze handledng maakt van u geen volleerde fetsmonteur. Zelfs een zeer utgebrede handledng kan onmogeljk edere denkbare combnate van beschkbare fetsen en onderdelen bestrjken. Daarom concentreren wj ons her op uw neuwe fets en op de gebrukeljke onderdelen ervan. De handledng verstrekt de belangrjkste tps en waarschuwt voor mogeljke gevaren. Hj s ook net geschkt om een complete fets ut de Canyon frameset samen te stellen Fetsen leer je net ut dt boekje. Daarom concentreren wj ons n de handledng op uw neuwe fets. De handledng verstrekt de belangrjkste tps en waarschuwt u voor mogeljke gevaren. Maar nogmaals, u kunt met behulp van deze handledng net leren fetsen of het verkeersreglement kennen. Verles net ut het oog dat er zekere rsco s verbonden zjn aan fetsen en dat de fetser zjn fets dus altjd onder controle moet hebben. Zoals n edere andere tak van sport kunt u ook bj het fetsen blessures oplopen. Stapt u op uw fets, dan moet u zch van het gevaar bewust zjn en dat aanvaarden. Bedenk ook altjd dat u op een fets net over de beschermng van een motorvoertug beschkt, zoals een carrossere of een arbag. Neem de verkeersregels n het land waar u met uw Canyon Urban bke fetst, n acht. Wees dus altjd voorzchtg en respecteer de andere weggebrukers. Fets noot onder de nvloed van medcjnen, drugs of alcohol of wanneer u moe bent. Neem noot een passager mee op uw fets en houd uw handen altjd aan het stuur. Tot slot nog een paar verzoeken van ons: zorg er altjd voor dat u tjdens het rjden nemand, ook uzelf net, n gevaar brengt en ga met respect met de natuur om als u door bos en veld toert. Draag altjd een juste fetsutrustng, mnmaal een geschkte fetshelm, een beschermende brl, stevge schoenen en opvallende lchte fetskledng. Het Canyon-team wenst u veel plezer met uw fets Deze handledng dent er net voor om een fets ut losse onderdelen samen te stellen of te repareren Wjzgngen van technsche detals n tekst of n foto s van deze handledng zjn voorbehouden. Deze handledng voldoet aan de esen van de EN-norm en de ISO-standaard 4210:2014. Deze handledng valt onder de Europese wetgevng. Bj afleverng van de fets moet de fabrkant aanvullende handledngen verstrekken. Kjk voor aanvullende handledngen ook op Tekst, ontwerp, fotografe en grafsche vormgevng: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Verse: februar 2015, utgave 1 Openbaar maken, nadrukken, vertalen en vermengvuldgen, zelfs gedeelteljk en va elektronsche meda, evenals ander gebruk, s net toegestaan zonder schrfteljke toestemmng van de auteur. Onderweg Altjd met helm en brl Bezoek ook onze webste Daar vndt u neuws, aanwjzngen en nuttge tps en ook de adressen van onze verkooppartners. Verg noot te veel van uzelf bj montage- en nstelwerkzaamheden, uw velghed s het belangrjkste Bel n geval van twjfel onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE). E-mal: of

4 4 HET DOELMATIG GEBRUIK HET DOELMATIG GEBRUIK 5 HET DOELMATIG GEBRUIK Om de toepassngen van de verschllende fetstypes te defnëren, hebben wj onze fetsen n verschllende categoreën onderverdeeld. Het doel hervan s dat wj al bj de ontwkkelng van onze fetsen verschllende op de belastng afgestemde testvoorwaarden defnëren om later de grootst mogeljke velghed bj het gebruk van onze fetsen te kunnen garanderen. Categore 2 Fetsen van categore 1 en voor goed verharde steenslagwegen en offroad-parcoursen met een lchte hellng waarop de banden korte tjd over klenere afstanden de grp op de ondergrond verlezen. Het gaat her om urban- en ctyfetsen evenals cyclocrossfetsen met racesturen en cantlever- of schjfremmen. Het s daarom van groot belang dat de fetsen ook altjd volgens de voorschrften worden gebrukt, omdat de belastnggrenzen van de fetsen anders kunnen worden overschreden en het frame of andere componenten beschadgd kunnen raken. Dt kan een ernstge val veroorzaken. Het totaalgewcht van fetser ncl. bagage mag net groter zjn dan 120 kg. Dt maxmale toegestane gewcht kan onder bepaalde omstandgheden door de gebruksaanbevelngen van de fabrkant van de componenten verder worden beperkt. Tot welke categore uw fets behoort, kunt u met behulp van het kenmerk op het frame aan de hand van onderstaande symbolen herkennen. Als u net weet tot welke categore uw fets behoort, kunt u altjd contact opnemen met ons servcecenter. Categore 0 Deze categore geldt voor knderfetsen. Knderen mogen net fetsen n de buurt van afgronden, trappen of zwembaden of op wegen de door motorvoertugen worden gebrukt. Meestal zjn dt fetsen met een bandgrootte van Knderztjes zjn n prncpe net toegestaan. Categore 1 Fetsen van deze categore zjn geschkt voor verharde wegen waar de welen voortdurend n contact met de ondergrond bljven. Dt zjn voornameljk racefetsen met racesturen of rechte sturen, tratlon- of tjdrtfetsen. Het totaalgewcht van fetser ncl. bagage mag net groter zjn dan 120 kg. Dt maxmale toegestane gewcht kan onder bepaalde omstandgheden door de gebruksaanbevelngen van de fabrkant van de componenten verder worden beperkt. Het trekken van (knder)aanhangers s noot toegestaan. De montage van een bagagedrager aan carbon zadelpennen s bj Urban bkes net toegestaan. Als u bagage wlt meenemen, mag u deze utslutend n een specale fetsrugzak vervoeren. Kjk ook op onze voortdurend actuele webste Daarop zjn de toe- passngen bj onze modellen ook naar grafsch analyse ngedeeld. Gebruk de Canyon bke net n een traner waarbj de fets op een of andere maner wordt ngespannen. Canyon bkes mogen alleen worden gebrukt voor vrje rollen (roltraner zonder remmen). Gebruk de Canyon bke net n een traner waarbj de fets op een of andere maner wordt ngespannen.

5 6 VOOR DE EERSTE RIT VOOR DE EERSTE RIT 7 VOOR DE EERSTE RIT 1. Hebt u al eens eerder met een Urban bke gefetst? Let op dat rjden op toegestane land- en boswegen en n de stad specale concentrate, ftness en oefenng verest. Maak u langzaam op een rustge plek vertrouwd met uw neuwe Urban bke en ook met de toestand van de weg waarop u rjdt. Volg een technsche cursus. Meer nformate op 2. Bent u vertrouwd met de remnstallate? Standaard worden Canyon bkes zo geleverd dat de voorste rem met de lnker remhendel wordt bedend. Controleer of u de rem van het voorwel met dezelfde remhendel kunt bedenen zoals u gewend bent. Is dat net het geval, dan moet u de neuwe stuate beslst oefenen. Onachtzaam omgaan met de voorwelrem kan nameljk valpartjen veroorzaken. Laat de ndelng van de remhendels eventueel door een vakman utvoeren. Moderne remmen zjn vaak veel krachtger dan de van uw vroegere fets Voer daarom n elk geval eerst enkele remmanoeuvres ut buten het normale wegverkeer Wen langzaam aan de maxmaal mogeljke vertragng. Meer over remmen vndt u n het hoofdstuk De remnstallate. Te hard remmen met de voorste rem s, net als voorbeeld nemen Houd er rekenng mee dat de ndelng van de remhendels per land kan afwjken Controleer welke rem met welke greep wordt bedend. Als dt net s wat u gewend bent, kunt u dt eventueel laten omzetten. Gates remaandrjvng met versnellngsnaaf 4. Is de framehoogte goed en zjn zadel en stuur just ngesteld? Ga over de bovenbus van de fets staan en controleer of u mnstens een handbreedte vrje rumte onder uw krus hebt. Als dat net zo s, vndt u meer nformate onder Servce op of u kunt ook contact opnemen met onze servce hotlne +31(0) (NL) of (BE). Rjden op een fets met een te groot frame kan bj snel afstappen letsel veroorzaken Het zadel moet zo zjn ngesteld dat u bj Urban bkes het pedaal n de onderste poste nog net met uw hel kunt bereken. Controleer of u met de toppen van uw tenen de grond nog raakt terwjl u n het zadel zt. Meer over de standen kunt u vnden n het hoofdstuk De Urban bke aan de bker aanpassen. 5. Heeft u al eens gereden met klk- of systeempedalen en de bjbehorende schoenen? U moet zch voor de eerste rt met deze pedalen n stlstand met het slut- en ontkoppelmechansme vertrouwd maken. Het beste kunt u bj het oefenen tegen een muur leunen, zodat u net omvalt. Stel eventueel het klk- en ontkoppelmechansme af. U vndt meer nformate onder Servce op of u kunt contact opnemen met onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE). Controleren of de hoogte voldoende s Schoenen voor systeempedalen 3. Bent u vertrouwd met het versnellngsmechansme en met de werkng ervan? Maak u zch op een rustge plek vertrouwd met de versnellng. Let er op dat u net tegeljkertjd voor en achter schakelt en dat u tjdens het schakelen net al te stevg op de pedalen trapt. Meer nformate vndt u n het hoofdstuk De versnellng. Systeempedaal De kettngversnellng (deralleur) Bj onvoldoende oefenng en/of te strakke afstellng van systeempedalen kunt u uw voet mogeljk net meer ut het pedaal losmaken. U kunt vallen

6 8 VOOR DE EERSTE RIT VOOR IEDERE RIT 9 6. Bedenk dat u uw Canyon utslutend volgens de voorschrften gebrukt. Urban bkes zjn net geschkt voor ruw terren, stele afdalngen op rotsachtge ondergrond of voor sprongen etc. Bedenk dat een manoeuvre van een professonal er vaak eenvoudg utzet maar dat hervoor n werkeljkhed veel tranng en ervarng verest zjn. Overschat voor uw egen velghed uw egen vaardgheden net. In de regel zjn Canyon-fetsen berekend voor een totaalgewcht (fetser en bagage samen) van 120 kg. Ga noot over deze grens heen. Meer over de toepassng vndt u n het hoofdstuk Het doelmatg gebruk. 7. Bestaat uw fets voor een deel ut carbon? Houdt u er rekenng mee dat dt materaal aandacht en voorzorg van u verest. Lees n elk geval hoofdstuk De bjzondere egenschappen van het materaal carbon. 8. Is uw Urban bke met de Gates remaandrjvng utgerust? Let erop dat de rem steeds correct s gespannen en correct over de remschjven voor en achter loopt. Lees n elk geval hoofdstuk De versnellng. Rjden n de stad Het materaal carbon VOOR IEDERE RIT CONTROLEER VOOR IEDERE RIT DE VOLGENDE PUN- TEN: 1. Zjn de Wheelguards resp. asmoeren aan vooren achterwel en aan de zadelpen correct gesloten? Meer herover n hoofdstuk Omgang met de Wheelguard. 2. Verkeren de banden n goede staat? Is de bandenspannng van bede banden n orde? Een hogere druk zorgt voor een betere rjstabltet en vermndert de kans op pech. De opgaven over mnmum- en maxmumdruk (n bar of PSI) vndt u aan de zjkant van de band. Meer nformate over banden en bnnenbanden en bandenspannng vndt u onder Servce op of u kunt contact opnemen met onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE). 3. Controleer de remmen (n stlstand) door de remhendel krachtg naar het stuur toe te trekken. Al na een klene bewegng moet zch een drukpunt vormen; het s net goed als de greep tot aan het stuur kan worden doorgetrokken. Bj hydraulsche (schjf-)remmen mag geen vloestof utlopen. Meer nformate over het thema Remmen vndt u onder Servce op of u kunt contact opnemen met onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE). Wheelguard Controleer de bandenspannng Canyon Commuter met Gates remaandrjvng Het s net goed als de greep tot aan het stuur kan worden doorgetrokken. Canyon Urban bkes zjn hgh-end bkes, de lchte bouw ervan zjn het product van een grote technsche kenns. Ga professoneel om met het materaal. Verkeerd gebruk, ondeskundge montage of gebrekkg onderhoud kunnen de Urban bke onvelg maken. Gevaar voor ongevallen Zjn de Wheelguards of asmoeren net gesloten, zoals voorgeschreven, dan kunnen onderdelen van de fets losraken. U kunt vallen Ga net met uw Urban bke rjden nden één van bovenvermelde punten net n orde s

7 10 VOOR IEDERE RIT MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD Controleer de verlchtng als u op de openbare weg of s avonds wlt rjden, ze hoofdstuk Lchtnstallate en Wetteljke veresten. 5. Laat uw Urban bke van een gernge hoogte op de grond stuteren. Treden daarbj klapperende geluden op, dan moet u de oorzaak daarvan opsporen en het probleem verholpen worden. Controleer eventueel de lager- en schroefverbndngen. MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD De montage vanut de BkeGuard s geen onmogeljke klus, maar u moet met overleg en voorzorg te werk gaan. Ondeskundge montage kan ertoe leden dat uw fets net langer velg s. INHOUD VAN DE BIKEGUARD CONTROLEREN 6. Het belangrjkste toebehoren voor een geslaagde fetstocht s een klene gereedschapstas de u onder het zadel bevestgt. Daarn ztten twee kunststof bandenlchters, de courante nbussleutels, een reservebnnenband, een reparateset, uw mobele telefoon en wat geld. Neem ook een fetspomp mee de u aan het frame bevestgt. 7. Neem een degeljk slot mee als u uw Urban bke ergens wlt neerzetten. Alleen een aan een vast voorwerp geketende Urban bke s goed bevelgd tegen msbruk door vreemden. Rj n het donker noot zonder lcht Eerst wllen wj u vertrouwd maken met de onderdelen van uw Canyon. Klap daartoe de voorste omslag van het Fetshandboek Urban Bke open. Her zet u een Canyon Urban bke de s afgebeeld met alle belangrjke onderdelen. Houd tjdens het lezen de omslag opengeklapt. Zo kunt u de n de tekst genoemde onderdelen snel terugvnden. De afbeeldng toont een wllekeurge Canyon Urban bke ze zen er net allemaal zo ut. In de BkeGuard bevndt zch het gemonteerde frameset met ngebouwd achterwel en alle onderdelen, separaat het voorwel dat evt. n een weltas s verpakt, zadel met zadelpen. Verder bevat de BkeGuard een doos met klene onderdelen (bjv. Wheelguard, reflectoren en evt. pedalen) en de toolcase met Canyon momentsleutel ncl. bts, Canyon montagepasta en Fetshandboek Urban Bke. Noodset Draag altjd opvallende felle kledng de geschkt s voor op de fets, n eder geval een broek met smalle pjpen of gebruk broekbanden of dergeljke. Zo voorkomt u dat uw broek n de kettng of tussen de kettngbladen terechtkomt. U kunt vallen Draag verder schoenen de n het te monteren pedaalsysteem passen. Om schade aan uw Urban bke te voorkomen, moet u het maxmale totaalgewcht en de voorschrften voor het vervoer van bagage en knderen n acht nemen n hoofdstuk : Het doelmatg gebruk. Verder moet u voor het vervoer van de fets n een personenauto of vlegtug de nformate onder Servce op lezen. Dverse krachten en nvloeden van de bodem vergen veel van uw Urban bke. Deze dynamsche belastngen zorgen ervoor dat de dverse onderdelen sljten en vermoed raken. Controleer uw Canyon regelmatg op sljtage, maar ook op krassen, verbugngen, kleurveranderngen of begnnende scheurtjes. Als de levensduur van bepaalde onderdelen s overschreden, kunnen deze plotselng denst wegeren. Breng uw Canyon regelmatg weg voor een servcebeurt, zodat bepaalde onderdelen eventueel vervangen kunnen worden. Meer over het onderhoud en de bedrjfsvelghed kunt u vnden n de hoofdstukken Algemene onderhoudstps en servcebeurten, Aanbevolen aandraamomenten en Servce- en onderhoudstermjnen. Open eerst de BkeGuard. Gebruk daarvoor alleen een stanleymes of een soortgeljk mes met een kort lemmet. Op de fets zelf moet u geen mes gebruken. Deel uw plezer over uw neuwe Canyon met anderen en vraag emand u te helpen met utpakken ut de BkeGuard en bj de montage. U kunt de fets het eenvoudgst en het velgst monteren, als u een montagestan- daard of een helper hebt. Werk net zelf met een stanleymes aan de fets. U kunt het onderdeel beschadgen of uzelf verwonden. Snjd zo nodg met een schaar.

8 12 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 13 ALGEMEEN OVER DE MONTAGE VAN DE URBAN BIKE GEBRUIK VAN DE CANYON MOMENTSLEUTEL GEBRUIK VAN DE CANYON MONTAGEPASTA Uw Canyon s n de fabrek compleet gemonteerd en proef gereden. De fets moet volgens de n onderstaande montagestappen, zonder te hoeven afstellen, volledg functoneren. Maak na afloop van de werkzaamheden een proefrt op een rustge plaats of n een verkeersarme straat. Heronder s de montage slechts n het kort beschreven. Als u geen gerchte opledng hervoor hebt of over onvoldoende ervarng beschkt, vndt u meer nformate onder Servce op Lees ook de handledngen van de fabrkant van de componenten. Voer voor de eerste rt de n hoofdstuk Voor edere rt beschreven controlewerkzaamheden ut. Om de bevestgng van twee onderdelen zo velg mogeljk te maken, achten wj van Canyon het gebruk van een momentsleutel noodzakeljk. Zet de passende bt n de opname van de Canyon momentsleutel. Breng de nbussleutel volledg n de kop van de bout. Carbon onderdelen zjn vooral gevoelg voor schade de door overmatge klemkracht wordt veroorzaakt. Canyon montagepasta bedt extra hechtng tussen twee oppervlakken en kan de noodzakeljke klemkracht met 30 % verlagen. Het beste kunt u een montagestandaard gebruken de het frame aan dre punten opspant of anders vraagt u emand u te helpen uw Canyon vast te houden, terwjl u hem n elkaar zet. Klem de Canyon bj de montage net aan een framebus of aan een carbon zadelpen, maar met een geschkte alumnum zadelpen n een montagestandaard. Het overschrjden van het maxmale aandraamoment op de klembouten (bjv. aan de stuurpen, de zadelpen of de zadelpenklem) ledt tot een te hoge klemkracht. Dt kan tot gevolg hebben dat het onderdeel net goed werkt wat een ongeval kan veroorzaken. Verder vervalt n dt geval de productgarante. Te losse of te stevg vastgedraade bouten kunnen tot een defect leden en zo een ongeval veroorzaken. Houd u preces aan de aandraamomentgegevens van Canyon. Draa langzaam aan de handgreep van de Canyon momentsleutel. Als de bout vastzt, verplaatst de wjzer zch over de schaalverdelng. Beëndg de draabewegng zodra de wjzer op het cjfer van het voorgeschreven aandraamoment bljft staan. Gebruk voor de montage de Canyon momentsleutel de met de BkeGuard wordt meegeleverd. Dat s vooral nuttg voor de klemgebeden van stuur en stuurpen, stuurbus en stuurpen en zadelpen en ztbus dre klemgebeden waarbj een te hoge klemkracht de onderdelen kan beschadgen waardoor deze net meer goed kunnen werken of de garante komt te vervallen. Met Canyon montagepasta wordt door de vermnderng van de klemkracht de eventuele schade aan carbon vezels voorkomen. Daarnaast wordt het veel voorkomende barsten van de klemplaatsen verhnderd.

9 14 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 15 UITPAKKEN Verder garandeert de pasta maxmale beschermng tegen corrose en voorkomt dt ook effectef bj vochtge weersomstandgheden. Canyon montagepasta kan voor alle carbon en alumnum verbndngen worden gebrukt. Het product s deaal voor dt doel omdat het net uthardt. Voordat u Canyon montagepasta opbrengt, verwjdert u vuldeeltjes en smeermddelresten van de te behandelen oppervlakken. Daarna strjkt u met een penseel of een leren lap een dunne en geljkmatge laag Canyon montagepasta op de schone oppervlakken. Haal de doos met klene onderdelen erut en leg deze bnnen handberek opzj. Verwjder het beschermende karton. Tl voorzchtg het frame waaraan het voorwel en het zadel en de zadelpen zjn bevestgd, alle componenten en het gemonteerde achterwel ut de BkeGuard. Gebruk bj zadelpennen aan de Urban bke n prncpe montagepasta omdat dt een velge montage geeft. Als de zadelpen vaak van hoogte wordt veranderd, komen er krassen op het oppervlak. Dt s normale sljtage en geen reden tot een klacht. Monteer daarna de onderdelen zoals voorgeschreven. Gebruk de Canyon momentsleutel en overschrjdt noot het voorgeschreven maxmale aandraamoment. Verwjder de overtollge Canyon montagepasta en slut de zak zorgvuldg af. Neem de toolcase met het Fetshandboek Urban Bke ut de doos met klene onderdelen. Let erop dat zadel en zadelpen aan het frame vast ztten. Bewaar alle onderdelen van de verpakkng en de gehele BkeGuard op een droge plaats. Op deze maner heeft u alles bj de hand wat u voor eventuele verzendng of een res nodg hebt. Zet de gedeelteljk gemonteerde Urban bke met het drehoekge welbeschermende karton velg neer. Vraag evt. uw helper de fets vast te houden. Houd bj het optllen van het frame het voorwel en zadel en zadelpen vast, zodat deze net kunnen vallen en beschadgen.

10 16 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 17 MONTAGE VAN HET ZADEL EN DE ZADELPEN Maak het klttenband waaraan het zadel en de zadelpen aan het frame vastztten, voorzchtg los en leg de onderdelen bnnen handberek neer. Meet de zthoogte af op uw hudge fets van het mdden van de trapas tot aan de bovenkant van het zadel n het mdden van het zadel. Neem dan de zthoogte over voor uw neuwe Urban bke. Draa de bout aan de zadelpenstrop los. Lees vooraf hoofdstuk Omgang met de Wheelguard en De Urban bke aan de bker aanpassen. Schuf de zadelpen tot op de gewenste zthoogte n de ztbus. Fets noot met uw Canyon als de MAX-markerng op de zadelpen zchtbaar s. Verwjder zo nodg de beschermfole van het zadel. Breng geen vet of ole aan op klemgebeden van carbon Maak het klttenband waaraan het voorwel aan het frame vastzt, voorzchtg los en leg het voorwel voorzchtg neer. De zadelpen moet gemakkeljk, zonder duwen of draaen, n het frame schuven. Als dt net lukt, opent u de zadelbusklem ets verder. Trek de zadelpen er weer ut. Verdeel nu een beetje Canyon montagepasta over het onderste deel van de zadelpen en n de ztbus van het frame resp. n het gemarkeerde klemgebed van de zadelpen. Stel het zadel af en draa de bout van de zadelbusklem of de Wheelguard net te vast aan, d.w.z. net voorbj het maxmaal toegestane aandraamoment van max. 8 Nm. Gebruk de Canyon momentsleutel. Overschrjdt noot de maxmale aandraamomenten U vndt deze n het hoofdstuk Aanbevolen aandraamomenten, op de onderdelen zelf en/of n de handledngen van de fabrkanten van componenten. Let op de aanwjzngen n het hoofdstuk Instellen van de juste zthoogte en de toelaatbare aandraamomenten n hoofdstuk Algemene onderhoudstps en servcebeurten. Neem ook de gegevens van de fabrkant van de componenten n acht. Met het Canyon PPS-systeem (Perfect Poston System) beschkt u over een stuk gereedschap waarmee u uw Canyon ook zonder proefrt n de exact passende maat kunt kezen. U vndt het PPS op onze webste

11 18 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 19 MONTAGE VAN HET STUUR Montage van het stuur aan de Canyon Commuter (Canyon H18 Flat Extensons) Montage van het stuur aan de Canyon Urban (Canyon H27 Flat AL) Houd de bede bevestgde stuur-extensons vast. Maak eerst de klttenband los waarmee de lnker stuur-extenson aan de vork s bevestgd. Steek de rechter stuur-extenson op de stuur-stuurpencombnate. Neem de zak met de ver stuurbouten ut het karton met klene onderdelen. Pak de Canyon momentsleutel met uw hand en steek het bj de stuurbouten behorende bt op de sleutel. Houd het aan de vork bevestgde flatstuur vast en maak het klttenband waarmee het stuur aan de bovenbus vastzt los. Maak dan de klttenband los waarmee de rechter stuur-extenson aan de bovenbus s bevestgd. De vork wordt door het lager zelf vastgehouden en kan er net utvallen. Steek de lnker stuur-extenson op de stuur-stuurpencombnate. Draa van onderen aan elke kant van het stuur twee stuurbouten geljkmatg vast met de Canyon momentsleutel met maxmaal 4 Nm aan. Overschrjdt noot de maxmale aandraamomenten Maak het klttenband onder aan de vork los. Houd het stuur daarbj goed vast zodat dt net omklapt en beschadgd wordt. Pak de Canyon momentsleutel met uw hand en steek het bj de stuurpenbouten behorende bt op de sleutel. In verpakte toestand s het stuur gedemonteerd, de stuurpen s echter correct gemonteerd. U geen wjzgngen aanbrengen aan de stuurpen. Let er daarbj op dat de bowdenkabels en -ledngen net gedraad of geknkt zjn en n vloeende bogen naar de aanslagen of de rem lopen. De Urban bke s nu nog net rjklaar. Voer eerst nog de afslutende afstellng en controle van het stuur ut.

12 20 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD Zet de vork en de stuurpen n de rjrchtng. Draa dan de klembouten van het stuurpendop helemaal ut. Monteer uw neuwe Canyon-stuur zo, dat dt gecentreerd n het stuurklemgebed zt en het stuur aan bede kanten van de stuurpen dezelfde rumte heeft. De mddenposte herkent u aan de markerngen op het stuur. Draa de bouten bj Canyon stuurpennen met een goed passende nbussleutel n een paar slagen vast. Draa alleen de bede bovenste bouten verder tot de klemslee boven volledg s gesloten. Draa dan de bede onderste bouten (pos. 4+2) vast volgens de opgaven op de stuurpen (5 of 8 Nm). Aanslutend draat u de beden bovenste bouten (pos. 1+3) nogmaals vast volgens de opgaven op de stuurpen. Let er daarbj op dat de bowdenkabels en -ledngen net gedraad of geknkt zjn en n vloeende bogen naar de aanslagen of de rem lopen. Haal de dop eraf. Als u het stuur alleen n het klemgebed van de stuurpen kan duwen door veel kracht ut te oefenen of als bede onderdelen spelng vertonen, neem dan contact op met de Canyon servcehotlne +31(0) (NL) of (BE) om te controleren of de twee onderdelen compatbel met elkaar zjn. Draa de bede bovenste bouten (Pos. 1+3) ets vast (1 Nm). De spleet moet daarbj volledg gesloten worden, de voorste dop tot de net verder kan. Hervoor moet u evt. de bede onderste bouten (pos. 4+2) weer ets losdraaen. Controleer of de spleten tussen stuurpendop en stuurpenlchaam parallel lopen. Boven moet de spleet gesloten zjn, onder s hj dan ets geopend. Maak zo nodg de klembouten nogmaals los en draa deze geljkmatg aan volgens de opgaven. Draa de aan schroefdraad en kop ngevette bouten van de stuurklem met de vngers een paar slagen vast. Breng geen vet aan op de klemgebeden. De Urban bke s nu nog net rjklaar. Voer eerst nog de afslutende afstellng en controle van het stuur ut.

13 22 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD Draa de bouten ten slotte geljkmatg en kruselngs en met het vermelde aandraamoment vast. MONTAGE VAN HET VOORWIEL Controleer bj schjfremmen en wel voor de montage van het wel of de remblokjes preces op hun plaats n het remklauw ztten. De spleet tussen de blokjes moet parallel lopen. Draa de klemmoeren van de Wheelguard los en haal de veer eraf. Draa de klemmoeren van de Wheelguard met de hand lcht aan en monteer het voorwel. Verwjder het eventueel aanwezge beschermfole van de vork. Probeer dt n prncpe met de hand te doen. Als dt net lukt, gebruk dan bj voorkeur een schaar en beslst geen stanleymes. Verwjder nu de transportbevelgngen aan de voorwelrem. Meer over remmen vndt u n het hoofdstuk De remnstallate. Raadpleeg de handledng van de fabrkant van de componenten. De welen van uw Canyon Urban bkes zjn met een zogenaamde Wheelguard n plaats van met snelspanners utgerust. Daarbj gaat het om een defstalbevelgng voor uw welen. D.w.z. als de Wheelguard gesloten s, kan hj net meer worden geopend zolang uw fets rechtop staat. Schuf de Wheelguard n de holle as van het wel. Zet de veer op de Wheelguard. Let erop dat de veer met de klene dameter aan bede kanten naar de naafas wjst. Controleer bj schjfremmen en wel voor de montage van het wel of de remblokjes preces op hun plaats n het remzadel ztten. Dat kunt u zen aan de spleet tussen de remblokjes de parallel moet lopen en de sljtage-ndcators de op hun plaats moeten ztten. Let erop dat u de remschjf tussen de remblokjes schuft. Meer nformate vndt u n het hoofdstuk Omgang met de Wheelguard. Lees ook de handledngen van de leverancers van onze onderdelen. Verzeker u ervan dat het voorwel goed n de utvalpads past en centrsch tussen de vorkschede loopt.

14 24 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 25 CONTROLE VAN HET STUURLAGER Draa de bouten met de Canyon momentsleutel volgens de aanwjzngen op de Wheelguard vast. Overschrjdt het aangegeven aandraamoment net. Tl het wel ten slotte enkele centmeters van de grond en geef de band bovenaan een tk. Als het wel goed s bevestgd, bljft het n de asophangng van het frame of de vork ztten en klappert net. MONTAGE VAN HET SPATBORD Aan het voorwel moet u het spatbord aan de bevestgng van de vork schroeven. Draa de bouten met de Canyon momentsleutel volgens de opgedrukte opgaven vast. INSTELLEN EN EINDMONTAGE VAN HET STUUR (CANYON H27 FLATSTUUR) Controleer de spelng door uw vngers rond de bovenste schaal van het stuurlager te leggen. Duw met het gewcht van het bovenlchaam op het zadel, trek met uw andere hand aan de voorwelrem en schuf de Canyon Urban bke krachtg voor- en achterut. Zt er spelng op het lager, dan zal de bovenste schaal dudeljk voelbaar met een lchte schok verschuven t.o.v. de onderste en zult u ook een spleet tussen de twee schalen zen. Trek bj schjfremmen enkele keren achter elkaar aan de remhendel nadat u het wel gemonteerd en de Wheelguard gesloten hebt. Geef het wel vervolgens een zetje zodat het begnt te draaen. De remschjf mag daarbj net tegen het remzadel en normaal net tegen de remblokjes schuren. Neuwe remblokjes moeten eerst worden ngesleten voordat ze de optmale vertragngswaarden bereken. Meer nformate vndt u n hoofdstuk De remnstallate. Enkele Canyon Urban bkes zjn utgerust met spatborden. Aan het achterwel s het spatbord al gemonteerd. Stel het stuur bj gemonteerd voorwel en aangepaste bandenspannng n. De remgrepen wjzen bj de rjklare Urban bke lcht naar onderen. Als u op het zadel zt, vormen de utgestrekte arm en de vngers een rechte ljn als de vngers op de remhendel lggen. De utenden van het stuur van Urban bkes zjn meestal lcht gebogen. Uw polsen zjn dan automatsch ontspannen en net te sterk naar buten gedraad. Als dt net het geval s, stelt u het stuur goed n en draat u de stuurpenbouten zoals boven beschreven vast. Stel daarna de rem-schakelgrepen af zoals beschreven n hoofdstuk Instellen van schakel- en remgrepen. Tl om de lchte loop van het lager te controleren met één hand het frame op tot het voorwel geen contact meer heeft met de grond. Het voorwel moet zonder vastklkken van helemaal lnks naar helemaal rechts en terug kunnen draaen. Wordt het stuur lcht aangeraakt, dan moet de vork vanzelf vanut de mddenposte wegdraaen. Als het lager spelng vertoont of zwaar draat, neemt u contact op met onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE).

15 26 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 27 MONTAGE VAN DE PEDALEN CONTROLEREN EN AFSTELLEN Aan Canyon Urban bkes kunnen de gebrukeljke pedalen van de grote pedaalfabrkanten worden gemonteerd. Vet de schroefdraden van de pedalen voor het vastschroeven lcht n met een gangbaar montagevet. Bj enkele pedaaltypen denen deze altjd met een nbussleutel te worden vastgedraad. Trek bj schjfremmen enkele keren achter elkaar aan de remhendel nadat u het wel gemonteerd en de Wheelguard gesloten hebt. Geef het wel vervolgens een zetje zodat het begnt te draaen. BENODIGDE UITRUSTING VOOR DEELNAME AAN HET WEGVERKEER Bekjk bj de montage van de pedalen eerst de opschrften op de assen. Een R geeft het rechterpedaal aan en een L het lnkerpedaal. Let er op dat de schroefdraad van het lnkerpedaal naar lnks draat en dat u deze tegen de gebrukeljke draarchtng n, dus tegen de wjzers van de klok n, moet vastdraaen. Draa de pedalen de eerste twee tot dre slagen met de hand n de schroefdraad van de cranks. Gebruk pas daarna een pedaalsleutel en draa daarmee de pedalen verder vast. Bevestg nu nog de wtte reflector aan het stuur, de rode reflector aan de zadelpen en verder een bel. Tenslotte bevestgt u spaakreflectors. Let erop, dat u telkens twee reflectors tegenover elkaar n de spaken van het voorwel en twee reflectors n de spaken van het achterwel bevestgt. De remschjf mag daarbj net tegen het remzadel en net hard tegen de remblokjes schuren. Laat bede welen draaen en controleer of ze rond lopen. Controleer na 100 km nogmaals of de pedalen goed vast ztten. De pedalen kunnen zch losdraaen, de schroefdraad beschadgen en mogeljk een val veroorzaken. Controleer ook de overge schroeven of ze volgens het voorgeschreven aandraamoment goed vast ztten. Volg de voorschrften op de voor deelname aan het wegverkeer gelden n het land waar u uw fets gebrukt. Meer nformate vndt u n het hoofdstuk Wetteljke veresten. Neuwe remblokjes van schjfremmen moeten eerst worden ngeslepen.

16 28 MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD MONTAGE VANUIT DE BIKEGUARD 29 Voer meteen na de welmontage een remproef n stlstand ut. De greep moet een drukpunt geven en mag net tot aan het stuur kunnen worden doorgetrokken. Meer nformate vndt u n het hoofdstuk De remnstallate. Controleer bj een Urban bke met kettngversnellng of de achterderalleur net tegen de spaken aankomt als de kettng over het grootste tandwel loopt. Meer nformate over de versnellngsnstellng vndt u n hoofdstuk De versnellng en de handledngen van de fabrkant van componenten. Controleer regelmatg of de bouten van de naaf en eventueel de momentsteun goed aan het frame vast ztten. Uw zadelpen moet mnmaal tot de onderkant van de bovenbus of tot de MIN-/MAX-markerng van de zadelpen n het frame steken. Fets noot met uw Canyon als de MIN-/ MAX-markerng op de zadelpen zchtbaar s. Controleer de werkng van de versnellng. Schakel door alle versnellngen. Maak na afloop van de montage- en controlewerkzaamheden een proefrt op een rustge plaats of n een verkeersarme straat. Als tjdens een rt op de openbare weg of op oneffen terren montage- of nstellngsfouten optreden, kan dt tot gevolg hebben dat u de macht over het stuur verlest Bj een Urban bke met Gates remaandrjvng moeten voor de correcte nstellng twee gele markerngen rechts aan de naaf congruent worden aangebracht door de versnellngskabel net als bj een kettngversnellng drect aan de schakelgreep n te stellen. Meer nformate over de versnellng vndt u n hoofdstuk De versnellng en de handledngen van de fabrkant van componenten. Voer de nstellngen van de ztposte, de greepposte en de controle van het stuur, de grepen en de zadelpen ut op een vaste passng, zoals n hoofdstuk De Urban bke aan de bker aanpassen wordt beschreven. Controleer na 100 tot 300 km opneuw of alle schroeven nog goed vastztten volgens het voorgeschreven aandraamoment. Meer nformate herover vndt u n de hoofdstukken Algemene onderhoudstps en servcebeurten, Aanbevolen aandraamomenten en Servce- en onderhoudstermjnen n uw Fetshandboek Urban Bke. Pomp bede banden maxmaal op tot de op de zjkant van de band aangegeven bandenspannng. Meer over het thema banden en bnnenbanden vndt u onder Servce op of u kunt ook contact opnemen met onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE). Ter afslutng van de montage voert u de n hoofdstuk Voor de eerste rt beschreven controles zorgvuldg ut.

17 30 VERPAKKEN WHEELGUARD 31 VERPAKKEN VAN UW URBAN BIKE OMGANG MET DE WHEELGUARD Wanneer u uw Urban bke verpakt, bjv. om het naar onze geautorseerde werkplaats te sturen of als u op res gaat, moet u op een paar zaken letten als u wlt dat uw bke onbeschadgd op de plaats van bestemmng aankomt. Informate over hoe u uw Canyon verpakt, vndt u onder Servce op onze webste Volg bj het verpakken van uw fets deze aanwjzngen altjd nauwkeurg op. Als u per vlegtug rest, moet u de fets n de Canyon BkeGuard verpakken of een geschkte fetskoffer gebruken. Bj vervoer per auto moet de fets op een velge en gljvaste plek worden geplaatst. Bel onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE) nden u net absoluut zeker bent of vragen heeft. De Canyon BkeGuard Verpakken van de Urban bke AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE VAN WIELEN MET DE WHEELGUARD ALLURE GRAVITY De welen van uw Canyon Commuter/Urban met een zogenaamde Wheelguard, n plaats van met snelspanners utgerust. Dt s een defstalbevelgng voor uw welen. D.w.z. als de Wheelguard gesloten s, kan hj net meer worden geopend zolang uw fets rechtop staat. WERKWIJZE VOOR DE VEILIGE BEVESTIGING VAN EEN WIEL MET DE WHEELGUARD Draa de klemmoeren van de Wheelguard los en haal de veer eraf. Schuf de Wheelguard n de holle as van het wel. Zet de veer op de Wheelguard. Let erop dat de veer met de klene dameter aan bede kanten naar de naafas wjst. Klemmoeren en veer van de Wheelguard trekken. Wheelguard n de holle as schuven Monteer het wel zoals beschreven n hoofdstuk Montage vanut de BkeGuard Draa de klemmoeren van de Wheelguard met de hand lcht aan. Draa daarna de klemmoeren met de Canyon momentsleutel vast volgens de aanwjzngen op de Wheelguard. Overschrjdt noot het aangegeven aandraamoment. Leg de fets of gedeelten daarvan net los n de bnnenrumte van uw voertug. Rondschuvende onderdelen kunnen uw velghed n gevaar brengen. Als uw Canyon net volgens de aanwjzngen voor verzendng op verpakt s, kunt u geen aanspraak maken op vergoedng van eventueel ontstane transportschade bj Canyon Bcycles GmbH. Heeft uw fets dkke framebuzen, dan bestaat het gevaar dat de meeste klemmen voor fetsdragers deze platdrukken In alumnum frames komen heel snel deuken. Een zaak met autoaccessores heeft echter vaak specale, geschkte modellen. Let er bj het vervoer met de auto op dat er geen onderdelen de los kunnen raken (gereedschap, bagagetassen, knderztjes enz.) aan de fets ztten. Gevaar voor ongevallen Let op het aangegeven aandraamoment Gebruk noot ander dan door de fabrkant aanbevolen gereedschap. Gebruk altjd een momentsleutel. Overschrjdt noot het door de fabrkant aangegeven maxmale aandraamoment Als de as te strak wordt aangedraad, kan dat schade opleveren aan as of vorkpoot.

18 32 WHEELGUARD AAN- EN OMBOUW 33 Tl het wel ten slotte enkele centmeters van de grond en geef de band bovenaan een tk. Als het wel goed s bevestgd, dan bljft het n de asophangng van het frame of de vork ztten en klappert net. Verkeerd gemonteerde welen kunnen tot ernstge valpartjen en ongevallen leden Vertrek noot met uw fets zonder dat u voor de rt de bevestgng hebt gecontroleerd Als het wel tjdens het rjden los raakt, valt u Maak de welen de met een Wheelguard zjn bevestgd samen met het frame vast aan een vast voorwerp wanneer u de fets ergens onbewaakt achterlaat. Als de Wheelguard net voldoende gesloten s, kunnen de welen losraken. Acuut gevaar voor ongevallen WAAROP MOET IK LETTEN BIJ HET AAN- EN OMBOUWEN? Canyon-fetsen zjn sportartkelen de voor het beoogde doel zjn utgerust. Bedenk dat de montage van spatborden, bagagedragers of dergeljke de functe en daarmee de rjvelghed kan beïnvloeden. Controleer voor de aankoop en montage van accessores of deze wel op uw Canyon passen. Voor een extra bel of claxon en verlchtng moet u preces nakjken of de accessores toegelaten en goedgekeurd zjn voor het wegverkeer. Batterj-/acculampen moeten zjn gemarkeerd met een slangenljn en met de letter K (ze hoofdstuk Wetteljke veresten ). Als u een bagagedrager of knderztje monteert of een knderaanhanger wlt trekken, moet u eerst n hoofdstuk Het doelmatg gebruk controleren of dat wel mogeljk s. Als dat het geval s, kunt u bj onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE) nformeren naar geschkte modellen. Voer alleen werkzaamheden ut de u voor honderd procent onder de kne heeft. Sturen, stuurpennen en vorken denen altjd door vakkundge monteurs te worden vervangen. Lees n elk geval op de bedenngsaanwjzng van de fabrkant van de toebehoren. Bj de montage van andere onderdelen en accessores bent u altjd zelf verantwoordeljk voor de correcte montage. Breng bj de mnste twjfel uw Canyon naar de geautorseerde Canyon werkplaats. Canyon met spatborden Lchtnstallate Naderhand aangebrachte toebehoren, bjv. spatborden, bagagedragers etc. kunnen de functonerng van uw Canyon beïnvloeden: gebruk daarom bj voorkeur toebehoren ut ons assortment. Dan weet u zeker dat u juste onderdelen gebrukt. Bj een onjuste montage kunnen onderdelen de losraken of afbreken tot een ernstge val leden. Draa de schroefverbndngen de belangrjk zjn voor de velghed met het voorgeschreven draamoment aan. Lees bj alle vragen over montage van toebehoren over de compatbltet van onder- delen of bj ombouwen de utgebrede hoofdstukken achtern de handledng of op de bjgevoegde CD of bel onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE).

19 34 MATERIAAL CARBON MATERIAAL CARBON 35 DE BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN HET MATERIAAL CARBON Het materaal carbon, correct koolstofvezelversterkte kunststof of afgekort CFK genoemd, heeft een paar bjzondere egenschappen n vergeljkng met andere veel gebrukte lchte bouwmateralen. Het s heel belangrjk dat u deze egenschappen kent, zodat u lang plezer van uw hoogwaardge Canyon kunt beleven en u altjd op het materaal kunt vertrouwen. Het materaal carbon ONDERHOUDSTIPS Reng onderdelen ut koolstofvezelversterkte kunststof met een zachte doek en schoon water, eventueel aangevuld met een weng spoelmddel. Verwjder hardnekkg vastzttende ole of vet met een schoonmaakmddel op petroleumbass. Gebruk noot ontvetters de aceton, trchloorethyleen, methylchlorde, etc. bevatten en ook geen oplosmddelen op bass van net-neutrale of chemsche rengngsmddelen de het oppervlak aantasten Gebruk autowas om het oppervlak te beschermen en te laten glanzen. Poetsmddelen of lakrengers bevatten vaste bestanddelen de het oppervlak kunnen aantasten. Specale stckers beschermen carbon tegen beschadgng Koolstofvezelversterkte kunststof heeft zjn waarde voor de welersport door talrjke overwnnngen bewezen. Dt materaal maakt bj een daarvoor geschkte constructe, verwerkng en behandelng extreem stevge en hoog belastbare onderdelen met een heel laag gewcht mogeljk. Een heel bjzondere egenschap s echter de brooshed van het materaal. Herdoor vervormt carbon bj een zware belastng net bljvend, ook al kan de nterne structuur dan al beschadgd zjn. De vezels kunnen zch n extreme gevallen van elkaar losmaken, de zogenaamde delamnate treedt op waardoor de stevghed van de onderdelen sterk afneemt. De mogeljk opgetreden overbelastng de de nterne vezels al heeft beschadgd, s net zchtbaar door mddel van verbugngen zoals bj staal of alumnum. Daarom kan een beschadgd onderdeel van carbon na een overbelastng het plotselng begeven, wat tot een valpartj met onvoorzene gevolgen kan leden. Wj raden u daarom ten strengste aan om een onderdeel of lever nog de hele Canyon na een ongeval door onze werkplaats te laten onderzoeken Zet uw Canyon steeds goed neer en zodang, dat hj net kan omvallen. Frames en onderdelen van carbon kunnen alleen door omvallen al worden beschadgd. Let goed op tjdens het rjden. Als het CFK-onderdeel krakende geluden maakt, kan dat duden op een dregend materaaldefect. Gebruk de fets net meer, maar bel onze hotlne om te bespreken wat er moet gebeuren. Laat onderdelen de van CFK zjn gemaakt voor uw egen velghed noot herstellen. Vervang een beschadgd onderdeel onmddelljk en voorkom dat derden het nog gebruken. Onderdelen ut carbon mogen noot aan hoge temperaturen worden blootgesteld, zoals bjvoorbeeld tjdens het aanbrengen van een poederlaag of moffellak. De daarvoor benodgde htte kan het onderdeel vernetgen. Vermjd ook dat uw fets n een voertug wordt blootgesteld aan sterke bnnenvallende zonnestralen. Stal de fets noot n de buurt van een warmtebron. Heeft uw fets vrj dkke framebuzen, dan bestaat het gevaar dat de meeste klemmen voor fetsdragers deze platdrukken Frames van carbon kunnen het dan bj verder gebruk plotselng begeven. Een zaak met autoaccessores heeft echter vaak specale, passende modellen. Het maxmale totaalgewcht van fetser, bagage (rugzak) en fets mag net meer dan 120 kg bedragen. Combneer het carbon stuur n geen geval met bar-ends tenzj deze specaal daarvoor bestemd zjn. Maak het carbon stuur net korter en bevestg de remgreep en shfter net verder naar bnnen aan het stuur als aangegeven of noodzakeljk s. Dt kan breuk opleveren Klem een CFRP-frame of -zadelpen net n de montagestandaard Daardoor kunnen deze worden beschadgd. Monteer voor het klemmen een stevge (alumnum) zadelpen of gebruk een standaard, de het frame van bnnen aan dre punten opspant of vork en trapashus opneemt. Onderdelen ut CFK hebben net als alle onderdelen van lcht materaal slechts een beperkte levensduur. Vervang daarom stuur en zadelpen, carbon welen en stuurpen afhankeljk van gebruk en belastng met regelmatge ntervallen, bjvoorbeeld om de dre jaar of na km, ook al s er geen sprake geweest van een ongeval of dergeljke. Bescherm de kwetsbare plekken van uw carbon frame, bjv. de onderkant van de onderbus, met specale stckers tegen beschadgngen door schurende kabels of steenslag. Vet onderdelen van carbon noot n. Het smeermddel zet zch vast aan het oppervlak en verhndert door lagere wrjvngscoëffcënten het velge vastklemmen bnnen de toegelaten aandraamomenten. Carbon onderdelen de oot werden gesmeerd, kunnen n sommge gevallen noot meer op velge wjze worden vastgezet Controleer regelmatg, bjvoorbeeld bj het schoonmaken van de fets, of het CFK-onderdeel uterljke beschadgngen vertoont zoals krassen, scheurtjes, deukjes, verkleurngen enz. Als de doek ergens aan bljft haken, moet u de plek onderzoeken. Gebruk de Canyon n dat geval net meer. Bel n geval van twjfel drect onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE)

20 36 NA EEN VAL NA EEN VAL 37 NA EEN VAL 1. Controleer of de welen nog goed vastztten n de utvalpads. Controleer verder of de velgen nog preces n het mdden van het frame respecteveljk van de vork draaen. Laat de welen draaen. Zo kunt u controleren of het wel goed rond loopt. Als het wel een zchtbare slag maakt, moet het worden gecentreerd. Meer nformate over de remnstallate en de welen vndt u n hoofdstuk De remnstallate en onder Servce op 2. Controleer of stuur en stuurpen net verbogen of beschadgd zjn en of ze nog recht staan. Controleer of de stuurpen vast n de vork zt door te proberen het stuur ten opzchte van het voorwel te verdraaen. Belast het stuur ook even aan de remgrepen om te voelen of het nog goed vastzt n de stuurpen. Meer nformate vndt u n hoofdstuk De Urban bke aan de bker aanpassen en onder Servce op 3. Kjk na of de kettng nog op het kettngblad en op de tandwelen lgt. Is uw fets op de kant van de deralleur gevallen, controleer dan de versnellngsfunctes. Vraag emand om uw fets even op te lchten bj het zadel en schakel erg voorzchtg met de achterderalleur n alle versnellngen. Let erop, vooral naar een klener verzet toe, wanneer nameljk de kettng op de grotere tandwelen sprngt, hoe dcht de achterderalleur n de buurt van de spaken komt. Als een achterderalleur of pad verbogen s, kan deze tussen de spaken terechtkomen u kunt ten val komen Achterderalleur, achterwel en frame kunnen beschadgen. De welen moeten velg zjn vastgeklemd Probeer het stuur ten opzchte van het voorwel te verdraaen Bekjk de achterkant van de tandkranscassette en controleer of de geledeweltjes van de achterderalleur preces onder de tandpunten van het juste rondsel lggen 4. Als uw Canyon Urban bke met een Gates remaandrjvng s utgerust, controleert u of de rem nog goed gespannen s en correct over de remschjven voor en achter loopt. Meer nformate vndt u n hoofdstuk De versnellng en onder Servce op 5. Rcht uw blk over het zadel langs de bovenbus of het trapashus om u ervan te vergewssen dat hj net verdraad s. 6. Tl uw fets enkele centmeters op en laat hem dan op de grond stuteren. Hoort u daarbj geludjes, ga dan op zoek naar losse schroefverbndngen. 7. Bekjk ten slotte de fets n zjn geheel om eventuele verbugngen, verkleurngen of scheurtjes te ontdekken Rj heel voorzchtg terug met de fets en alleen als de controle probleemloos s verlopen. Vermjd krachtge versnellngen en remmanoeuvres en fets net staande op de pedalen. Twjfelt u aan de betrouwbaarhed van uw fets, laat u dan lever met een auto afhalen, zodat u geen velghedsrsco loopt. Zodra u thus bent, moet de fets opneuw grondg worden onderzocht. Beschadgde onderdelen denen te worden hersteld of vervangen. Meer nformate vndt u onder Servce op of u kunt contact opnemen met onze servcehotlne +31(0) (NL) of (BE). Verzeker u ervan dat de Gates rem correct over de achterste remschjf loopt Rcht uw blk over het zadel langs de bovenbus om u ervan te vergewssen dat het zadel net s verdraad Vervang lchte onderdelen na een val voor uw velghed Ze ook de aanwjzngen n hoofdstuk De bjzondere egenschappen van het materaal carbon. Onderdelen de krachtg ergens tegenaan zjn gestoten en verbogen onderdelen van alumnum kunnen onverwacht breken. Ze mogen net hersteld d.w.z. recht gebogen worden want ook daarna bestaat er een acuut breukrsco. Dat geldt vooral voor vork, stuur, stuurpen, cranks, zadelpen en pedalen. Mocht u twjfelen, dan s het altjd beter de onderdelen te vervangen want uw velghed komt op de eerste plaats.

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en dt handboek zjn n overeenstemmng met de esen van de EN ISO-standaard

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

PURE CYCLING MANUAL KID'S MTB. a I II III. ! Uw fiets en dit handboek zijn in overeenstemming met de eisen van de EN ISO-standaard

PURE CYCLING MANUAL KID'S MTB. a I II III. ! Uw fiets en dit handboek zijn in overeenstemming met de eisen van de EN ISO-standaard PURE CYCLING MANUAL KID'S MTB 1 12 13 14 2 15 16 3 4 a I II 17 5 6 e d c b III IV 18 19 20 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25! Uw fets en dt handboek zjn n overeenstemmng met de esen van de EN ISO-standaard 4210-2.

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK MOUNTAINBIKE 1

FIETSHANDBOEK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING FIETSHANDBOEK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Uw fets en dt handboek zjn n overeenstemmng met de velghedsesen van

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

849,- 999,- LEENSVAART.NL POLYANDERWEG 12 3218 XT HEENVLIET TEL. 0181-661845

849,- 999,- LEENSVAART.NL POLYANDERWEG 12 3218 XT HEENVLIET TEL. 0181-661845 OPENT het FIETS sezoen met WEL HEEL veel voordeel! Twst Go Double Al twee jaar onze best verkochte elektrsche fets! Deze betrouwbare e-bke s standaard utgerust met twee Lthum-Ion accu s. Hermee kunt u

Nadere informatie

tesa professionele producten voor de vakman

tesa professionele producten voor de vakman tesa professonele producten voor de vakman Professonele oplossngen voor bouw, renovate en decoratewerk ASSORTIMENT Kleven s ons vak. Extreme omstandgheden tesa 4600 Xtreme Condtons Beplesterngstapes voor

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie